SK
RV
.....

Csucsom

Község

címer zászló
344 90% magyar 1910
185 32% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Csucsom
Hivatalos szlovák megnevezés:
Čučma
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Rozsnyói járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Rozsonyói járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Gömör Szepesi-érchegység, Rozsnyói-hegység
Más földrajzi nevek:
Barátkő, Csipkés kő, Csucsom-völgy, Három-kút felől, Majoros-völgy, Nagy-kő, Pozsálló, Völgy-fej
Koordináták:
48.69654465, 20.54638481
Terület:
11,70 km2
Rang:
község
Népesség:
653
Tszf. magasság:
447 m
Körzethívószám:
+421 (0) 58
Irányítószám:
04801
Település kód:
560031
Szervezeti azonosító:
594831
Adóazonosító:
2020937545

A község a Drázus-patak völgyében (a régi faluközpont a völgy felett 80 méterrel, a hegyoldalon található), a Rozsnyói-hegység déli részén fekszik, Rozsnyó központjától 5 km-re északra. Határa északon az Ökör-hegy gerincéig (Pozsálló - Skalisko, 1293 m) húzódik. Egyetlen, Rozsnyóról ide vezető mellékúton közelíthető meg. Területének több mint háromnegyedét erdő borítja. Nyugatról Betlérrel, délről és keletről pedig Rozsnyóval határos.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Rozsnyói járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Rozsnyói járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után mindvégig a (változó területű) Rozsnyói járáshoz tartozott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Rozsnyói járás), ebben az időszakban nyugati határa államhatárt alkotott Magyarország és Szlovákia között. 1960-1990 között Rozsnyóhoz tartozott. Területe (11,70 km²) 1910-38-hoz képest (11,65 km²) csak minimális mértékben változott.

Népesség

Csucsom a szlovák-magyar nyelvhatáron fekszik. 1910-ben 383, 1921-ben 388, 1938-ban pedig 533, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt, a (cseh)szlovákok aránya 1921-ben 4,1 %, a németeké pedig 6,2 % volt. Magyar többségét 2001-ig megőrizte, 1991-2011 között a magyar nemzetiségűek aránya 56,5 %-ról 41,6 %-ra csökkent, a szlovákoké ugyanakkor 42,3 %-ról 57,1 %-ra nőtt. Ebben az időszakban népessége csaknem egynegyedével gyarapodott (522 főről 652-re). A lakosság csaknem egyötöde (18,8 %) a roma etnikumhoz tartozik. Az 1921-ben még evangélikus többségű (62,1 %) községben 2011-ben már a lakosság 36,3 %-a volt felekezeten kívüli, 32,2 %-a pedig római katolikus, az evangélikusok aránya 14,7 %-ra csökkent.

Történelem

A falu a 14. század végén keletkezhetett, valószínűleg német bányászok alapították. 1339-ben a csanádi püspökség oklevelében említik először. A 14. – 18. században az esztergomi érsekség birtoka. 1413-tól a település Rozsnyónak fizetett adót. Az első adóösszeírás 1427-ből származik. Kötelezettségeit külön engedély alapján a kitermelt ércben fizethette. Lakossága a középkortól fogva vegyes, a korai telepesek elsősorban Rozsnyóról érkezett német bányászok voltak, de korán vegyültek hozzájuk szlávok is. Az újkorban erősen kapcsolódott Rozsnyóhoz, s mindig megőrizte magyar jellegét, de a szlovák elem is mindig jelentős maradt. 1523-ban engedélyt kapott a kitermelt érc szabad értékesítésére is. A 17. századtól területén antimont és mangánércet bányásztak. A bányák kimerülése után kezdték el az erdők irtását. 1776-tól a rozsnyói római katolikus püspökség birtoka. A község pecsétje 1735-ből származik. A község egykori gyógyfürdője (mely Rozsnyó és Csucsom határán található, Rozsnyófürdő néven ismert) különösen az Osztrák–Magyar Monarchia utolsó évtizedeiben örvendett nagy közkedveltségnek. A birodalom számos szegletéből érkeztek ide a csúzos-köszvényes fürdővendégek. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Rozsnyói járásához tartozott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. A 20. században antimont bányásztak határában, a kitermelés 1956-ban szűnt meg. 1960-ban Rozsnyóhoz csatolták és csak 1990-ben vált újra önálló községgé. Magyar alapiskoláját az 1970-es években megszüntették.

Mai jelentősége

A községben szlovák nevelési nyelvű óvoda működik. Barokk-klasszicista stílusban épült harangtornya a 18. század végén, baptista imaháza 1930-ban, Krisztus királynak szentelt római katolikus temploma pedig 1939-ben épült. Határa kedvelt kirándulóhely, a sok évszázados múltra visszatekintő bányászat számos emlékével (tárnák, meddőhányók). Egykori antimonkohója ipari műemlék.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

CSÚCSOM. Magyar, és tót falu Gömör Vármegyében, földes Ura a’ Rosnyai Püspökség, lakosai katolikusok, fekszik Posárló hegynek töve alatt egy völgyben, Rosnyótól fél mértföldnyire, lakosai Rosnyóra fát hordanak, határja hegyes, és követses, ’s leg inkább zabot terem, legelője elég, mind a’ két féle fája, az Uraság engedelméböl, malma is van, Rosnyón piatzozása jó, makkja, ha terem elég, melly az Uraságtol ingyen adatik, Almássa, szilvássa, és káposztás kertyei jók, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Csucsom, magyar falu, Gömör és Kis-Honth egyesült vgyékben, ut. p. Rosnyóhoz éjszakra egy órányira a Wolovecz patakja mellett: 103 kath., 200 evang. lak. Határja a sok hegy, kőszikla miatt nagyon sovány; de legelője bőven lévén, marhatartása virágzó; sok gyümölcsöt, káposztát termeszt, s ezeket és a tűzifát Rosnyóra hordja. F. u. rosnyai püspök.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Csucsom, a Pozsárló hegy alatt, a Drázus-völgyben fekvő magyar kisközség, 70 házzal és 334, túlnyomó számban ág. ev. h. vallású lakossal. Már 1414-ben említik, a mikor Nadabulyával együtt poss. Nadabolya et Chuchom alakban fordul elő. 1461-ben, mint az esztergomi érsek birtoka, Chuchum néven szerepel. Később a rozsnyói püspökségé lett. A község határában van a Miller és társa czég antimonium-zúzója, továbbá a Demuth czégé. Itt van a falu határában dr. Maurer Arthur m. tb. főorvos szép fekvésű nyaralója. Postája, távírója és vasúti állomása Rozsnyó.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Csúcsom. Possessio Nadabolya et Chuchom néven említi elsőnek a községet egy 1414-beli okirat. 1461-ben Chuchom-nak írja egy oklevél. Ekkor az esztergomi érsekség egyházbirtokának tartozéka a község. Amikor a rozsnyói püspökséget felállították, Csucsomot is hozzácsatolták a vagyonállaghoz. A község területe 2024 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 533. A községhez tartozó külterületi lakott helyek: Antimonbányatelep, Cigánysor, Huta, Matějka, Völgy.

Névelőfordulások
1413
Chuchom
1548
Czywcziom
1773
Csucsom, Cžucžom,
1786
Cschucschom,
1808
Csucsom, Cžučma,
1863
Csúcsom,
1873
Csucsom,
1920
Čučma,
1927
Čučma, Csucsom,
1938
Csucsom,
1945
Čučma, Csucsom,
1948
Čučma
1990
Čučma
1994
Csucsom

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Csucsom (Čučma) 47
Telefon: 0587325780
Fax: 0587325780

Honlap: obeccucma.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Szöllös Alexander (Független)

Képviselő-testület:
Lörinčíková Silvia (Független)
Rosiar Eduard (Független)
Kassaiová Dominika (MOST - HÍD)
Brunaczki Jozef (MOST - HÍD)
Bernáthová Eva (MOST - HÍD)
Grófová Erika (SMER-SD)
Szőllős Szabolcs (SMK-MKP)
Független 29% Független 2 képviselö MOST - HÍD 43% MOST - HÍD 3 képviselö SMER-SD 14% SMER-SD 1 képviselö SMK-MKP 14% SMK-MKP 1 képviselö 7 képviselö
Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Csucsom 172

Csucsomi Községi Hivatal

Csucsom 47

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 329 87%
szlovákok 19 5%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 2%
egyéb 26 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 380
magyarok 344 90%
szlovákok 36 9%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 383
magyarok 348 90%
szlovákok 16 4%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 24 6%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 388
magyarok 295 57%
szlovákok 221 42%
romák 6 1%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 522
magyarok 272 49%
szlovákok 279 50%
romák 0 0%
csehek 3 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 3 1%
összlétszám 557
magyarok 271 42%
szlovákok 372 57%
romák 2 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 5 1%
összlétszám 652
magyarok 185 32%
szlovákok 355 62%
romák 2 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 32 6%
összlétszám 576
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 532
Választási részvétel: 61.65 %
Kiadott boríték: 328
Bedobott boríték: 327

Polgármester

Érvényes szavazólap: 322
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Szöllös Alexander 182 56.52 % Független
Hajdúová Gabriela 70 21.74 % Független
Rosiar Eduard 56 17.39 % Független
Ondrej Marián 14 4.35 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Lörinčíková Silvia 178 Független
Rosiar Eduard 163 Független
Kassaiová Dominika 157 MOST - HÍD
Szőllős Szabolcs 154 SMK-MKP
Brunaczki Jozef 132 MOST - HÍD
Bernáthová Eva 126 MOST - HÍD
Grófová Erika 114 SMER-SD
Matejková Jarmila 112 SME RODINA - Boris Kollár
Ondrej Marián 107 SMK-MKP
Miškovič Štefan 99 MOST - HÍD
Peti Stanislav 76 KDH
Velebírová Anna 71 KDH
Tóbis Michal 58 SME RODINA - Boris Kollár
Cirbusová Lucia 48 SME RODINA - Boris Kollár

Képviselők

2014
Független 28.57% Független 2 képviselö SMK-MKP 28.57% SMK-MKP 2 képviselö SMER-SD 28.57% SMER-SD 2 képviselö ĽS Naše Slovensko 14.29% ĽS Naše Slovensko 1 képviselö 7 képviselö
2018
Független 28.57% Független 2 képviselö MOST - HÍD 42.86% MOST - HÍD 3 képviselö SMK-MKP 14.29% SMK-MKP 1 képviselö SMER-SD 14.29% SMER-SD 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 532
Választási részvétel: 14.47 %
Kiadott boríték: 77
Bedobott boríték: 77
Választásra jogosult: 533
Választási részvétel: 6.75 %
Kiadott boríték: 36
Bedobott boríték: 36
Választásra jogosult: 534
Választási részvétel: 20,59 %
Kiadott boríték: 110
Bedobott boríték: 110

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 74
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 106
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 22 29.73 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 19 25.68 % KDS
Ivan Kuhn 12 16.22 % OKS
Dominika Palaščáková 9 12.16 % NOVA
Vladimír Gürtler 3 4.05 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 3 4.05 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Masnyk 2 2.70 % SDKÚ - DS, SaS
Jaroslav Džunko 2 2.70 % Független
Lukáš Sisák 1 1.35 % KSS
Jozef Holečko 1 1.35 % Független
Zdenko Trebuľa 15 41.67% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Richard Raši 47 44.34 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 27 25.47 % MOST - HÍD, SKOK
Rastislav Trnka 20 18.87 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Róbert Bačinský 6 5.66 % Független
Štefan Surmánek 4 3.77 % ĽSNS
Jozef Červeňák 1 0.94 % RIS
Adam Šepetka 1 0.94 % NAJ
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jarmila Tkáčová 0 0.00 % SNS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 76
Érvényes szavazólap: 109
Érvényes szavazólap: 11402
# Név Szavazat Százalék Párt
Pavol Burdiga 34 44.74% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Juraj Nagy 27 35.53% Független
Ján Szöllös 25 32.89% SMK-MKP
Peter Bollo 21 27.63% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ferenc Porubán 19 25.00% SMK-MKP
Beáta Bekeová 18 23.68% SMK-MKP
Ján Lach 14 18.42% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Izabella Hurajtová 12 15.79% NOVA
Ivan Kuhn 10 13.16% OKS
Ján Babič 10 13.16% SMER - SD
Karol Horník 8 10.53% SMER - SD
Matúš Bischof 8 10.53% OKS
Božena Czmórová 8 10.53% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Jozef Kováč 6 7.89% SaS
Jozef Kušnier 6 7.89% ĽS Naše Slovensko
Július Kerekes 5 6.58% Független
Jana Gallová 4 5.26% ÚSVIT
Štefan Szaniszló 4 5.26% ĽS Naše Slovensko
Juraj Bernár 3 3.95% KSS
Ľuboš Gál 3 3.95% 7 STATOČNÝCH
Miloš Gallo-Barnák 3 3.95% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jozef Šebalj 2 2.63% DS
Milan Fafrák 2 2.63% KSS
Gejza Milko 2 2.63% SMER - SD
Peter Pamula 2 2.63% SNS
Štefan Bašták 2 2.63% SMER - SD
Zlatica Bachňáková 1 1.32% KSS
Tibor Takáč 1 1.32% OKS
Janka Vavreková 1 1.32% KSS
Ján Frák 1 1.32% Független
Jaroslav Kočiš 1 1.32% KSS
Milan Mlynár 1 1.32% SNS
Stanislav Kučerák 0 0.00% SRÚS
Eduard Mako 0 0.00% SRÚS
Ľudovít Gunár 0 0.00% SRÚS
Juraj Nagy 54 49.54% Független
Pavol Burdiga 41 37.61% MOST - HÍD
Beáta Beke 27 24.77% SMK-MKP
Peter Bollo 25 22.94% MOST - HÍD
Attila Anna 24 22.02% Független
Ferenc Porubán 23 21.10% SMK-MKP
Zoltán Várady 19 17.43% SMK-MKP
Tibor Balázs 18 16.51% MOST - HÍD
Juraj Balázs 14 12.84% Független
Monika Repaszká 14 12.84% ŠKV
Hildegarda Támárová 12 11.01% MOST - HÍD
Dušan Pollák 12 11.01% ŠKV
Matúš Bischof 10 9.17% OKS
Ladislav Juhász 10 9.17% ĽS Naše Slovensko
Monika Šeďová 9 8.26% MOST - HÍD
Ján Babič 8 7.34% SMER-SD
Matej Lada 8 7.34% ŠKV
Ivan Kuhn 7 6.42% OKS
Róbert Hanuštiak 7 6.42% Független
Erika Ocelníková 7 6.42% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Ariana Palme 7 6.42% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kušnier 6 5.50% ĽS Naše Slovensko
Dušan Žiak 5 4.59% ĽS Naše Slovensko
Július Barkai 5 4.59% SME RODINA - Boris Kollár
Karol Kováč 4 3.67% OKS
Karol Horník 4 3.67% SMER-SD
Mária Bernáthová 4 3.67% KSS
Štefan Bašták 4 3.67% SMER-SD
Martin Gallo 4 3.67% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Róbert Bezek 3 2.75% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Eva Mihóková 2 1.83% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Peter Pamula 2 1.83% SNS
Jaroslav Kočiš 2 1.83% KSS
Gejza Záhn 2 1.83% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Viliam Hlaváč 2 1.83% ŠKV
Jarmila Breznenová 2 1.83% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Miloš Gallo 2 1.83% ŠANCA
Michal Terrai 2 1.83% Független
Juraj Bernár 1 0.92% KSS
Jozef Červeňák 1 0.92% RIS
Helena Laliková 0 0.00% KSS
Ján Babič 2301 0.00% SMER - SD
Pavol Burdiga 2164 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Juraj Nagy 1904 0.00% Független
Štefan Bašták 1811 0.00% SMER - SD
Karol Horník 1533 0.00% SMER - SD
Peter Bollo 1457 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Szöllös 1395 0.00% SMK-MKP
Gejza Milko 1292 0.00% SMER - SD
Ferenc Porubán 1191 0.00% SMK-MKP
Beáta Bekeová 1170 0.00% SMK-MKP
Ján Lach 980 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Milan Mlynár 922 0.00% SNS
Július Kerekes 909 0.00% Független
Ivan Kuhn 842 0.00% OKS
Peter Pamula 812 0.00% SNS
Miloš Gallo-Barnák 772 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Matúš Bischof 643 0.00% OKS
Štefan Szaniszló 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kušnier 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Gunár 556 0.00% SRÚS
Jana Gallová 489 0.00% ÚSVIT
Eduard Mako 488 0.00% SRÚS
Ľuboš Gál 464 0.00% 7 STATOČNÝCH
Tibor Takáč 459 0.00% OKS
Ján Frák 454 0.00% Független
Milan Fafrák 441 0.00% KSS
Izabella Hurajtová 420 0.00% NOVA
Jozef Kováč 401 0.00% NOVA
Božena Czmórová 353 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Bernár 349 0.00% KSS
Janka Vavreková 344 0.00% KSS
Stanislav Kučerák 316 0.00% SRÚS
Zlatica Bachňáková 296 0.00% KSS
Jaroslav Kočiš 280 0.00% KSS
Jozef Šebalj 150 0.00% DS
Attila Anna 3118 27.35% Független
Juraj Nagy 2752 24.14% Független
Pavol Burdiga 2340 20.52% MOST - HÍD
Štefan Bašták 1886 16.54% SMER-SD
Karol Horník 1733 15.20% SMER-SD
Beáta Beke 1702 14.93% SMK-MKP
Ján Babič 1609 14.11% SMER-SD
Peter Bollo 1544 13.54% MOST - HÍD
Dušan Pollák 1257 11.02% ŠKV
Ferenc Porubán 1254 11.00% SMK-MKP
Monika Šeďová 1249 10.95% MOST - HÍD
Michal Terrai 1215 10.66% Független
Július Barkai 1179 10.34% SME RODINA - Boris Kollár
Matúš Bischof 1047 9.18% OKS
Juraj Balázs 1038 9.10% Független
Peter Pamula 1017 8.92% SNS
Monika Repaszká 1016 8.91% ŠKV
Zoltán Várady 990 8.68% SMK-MKP
Tibor Balázs 953 8.36% MOST - HÍD
Matej Lada 932 8.17% ŠKV
Erika Ocelníková 911 7.99% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Karol Kováč 857 7.52% OKS
Eva Mihóková 845 7.41% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ivan Kuhn 826 7.24% OKS
Jozef Kušnier 778 6.82% ĽS Naše Slovensko
Dušan Žiak 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Juhász 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Martin Gallo 720 6.31% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Róbert Bezek 694 6.09% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Hildegarda Támárová 666 5.84% MOST - HÍD
Ariana Palme 663 5.81% ĽS Naše Slovensko
Miloš Gallo 583 5.11% ŠANCA
Róbert Hanuštiak 553 4.85% Független
Jarmila Breznenová 507 4.45% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Viliam Hlaváč 395 3.46% ŠKV
Gejza Záhn 307 2.69% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Jaroslav Kočiš 297 2.60% KSS
Juraj Bernár 288 2.53% KSS
Jozef Červeňák 218 1.91% RIS
Mária Bernáthová 213 1.87% KSS
Helena Laliková 188 1.65% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rozsnyó 227 21.54 %
Krasznahorkaváralja 33 3.13 %
Csetnek 31 2.94 %
Dobsina 30 2.85 %
Nagyveszverés 30 2.85 %
Nagyszabos 27 2.56 %
Betlér 19 1.80 %
Alsósajó 18 1.71 %
Pelsőc 15 1.42 %
Rekenyeújfalu 13 1.23 %
Oláhpatak 13 1.23 %
Andrási 13 1.23 %
Rozsnyórudna 13 1.23 %
Henckó 11 1.04 %
Jólész 11 1.04 %
Kisfeketepatak 11 1.04 %
Berzéte 11 1.04 %
Dernő 8 0.76 %
Sebespatak 8 0.76 %
Gócs 8 0.76 %
Kisszabos 8 0.76 %
Szabados 8 0.76 %
Csucsom 7 0.66 %
Özörény 6 0.57 %
Martonháza 6 0.57 %
Körtvélyes 6 0.57 %
Berzétekőrös 5 0.47 %
Rozsfalva 4 0.38 %
Lucska 4 0.38 %
Szádalmás 4 0.38 %
Barka 4 0.38 %
Hámosfalva 4 0.38 %
Gömörpanyit 4 0.38 %
Gacsalk 3 0.28 %
Kecső 3 0.28 %
Restér 3 0.28 %
Lekenye 3 0.28 %
Pétermány 3 0.28 %
Kisgencs 3 0.28 %
Szalóc 2 0.19 %
Hárskút 2 0.19 %
Gecelfalva 2 0.19 %
Tornagörgő 2 0.19 %
Gömörhosszúszó 2 0.19 %
Imrikfalva 2 0.19 %
Szilice 2 0.19 %
Szádvárborsa 2 0.19 %
Kiskovácsvágása 1 0.09 %
Pelsőcardó 1 0.09 %
Páskaháza 1 0.09 %
Beretke 1 0.09 %
Annafalva 1 0.09 %
Felsősajó 1 0.09 %
Sajóréde 1 0.09 %
Jablonca 1 0.09 %
Várhosszúrét 1 0.09 %
Melléte 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Rozsnyó 1 050 68.23 %
Krasznahorkaváralja 210 13.65 %
Hárskút 174 11.31 %
Várhosszúrét 170 11.05 %
Szádalmás 78 5.07 %
Tornagörgő 75 4.87 %
Dernő 73 4.74 %
Barka 72 4.68 %
Pelsőc 65 4.22 %
Berzéte 62 4.03 %
Nagyveszverés 60 3.90 %
Jólész 58 3.77 %
Betlér 53 3.44 %
Szilice 50 3.25 %
Körtvélyes 46 2.99 %
Csetnek 45 2.92 %
Oláhpatak 45 2.92 %
Özörény 42 2.73 %
Dobsina 41 2.66 %
Andrási 40 2.60 %
Nagyszabos 39 2.53 %
Rekenyeújfalu 35 2.27 %
Gömörhosszúszó 35 2.27 %
Berzétekőrös 32 2.08 %
Jablonca 27 1.75 %
Lekenye 27 1.75 %
Lucska 26 1.69 %
Rozsnyórudna 24 1.56 %
Kiskovácsvágása 24 1.56 %
Csucsom 24 1.56 %
Szalóc 24 1.56 %
Gócs 23 1.49 %
Alsósajó 22 1.43 %
Sebespatak 21 1.36 %
Kecső 19 1.23 %
Kuntapolca 14 0.91 %
Szabados 14 0.91 %
Gömörpanyit 14 0.91 %
Felsősajó 13 0.84 %
Henckó 12 0.78 %
Kisfeketepatak 12 0.78 %
Kisgencs 10 0.65 %
Beretke 10 0.65 %
Sajóréde 10 0.65 %
Gecelfalva 9 0.58 %
Restér 9 0.58 %
Melléte 9 0.58 %
Rozsfalva 8 0.52 %
Hámosfalva 8 0.52 %
Csoltó 8 0.52 %
Pelsőcardó 7 0.45 %
Páskaháza 7 0.45 %
Martonháza 7 0.45 %
Szádvárborsa 6 0.39 %
Imrikfalva 6 0.39 %
Kisszabos 5 0.32 %
Márkuska 4 0.26 %
Annafalva 3 0.19 %
Gacsalk 1 0.06 %
Pétermány 1 0.06 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 251 20.03 %
Lekenye 103 8.22 %
Tornagörgő 100 7.98 %
Pelsőc 88 7.02 %
Gömörhosszúszó 87 6.94 %
Özörény 72 5.75 %
Beretke 72 5.75 %
Körtvélyes 69 5.51 %
Szilice 67 5.35 %
Várhosszúrét 62 4.95 %
Berzéte 58 4.63 %
Szalóc 58 4.63 %
Szádalmás 52 4.15 %
Krasznahorkaváralja 44 3.51 %
Barka 44 3.51 %
Jablonca 42 3.35 %
Kecső 42 3.35 %
Berzétekőrös 42 3.35 %
Jólész 38 3.03 %
Szádvárborsa 34 2.71 %
Kuntapolca 32 2.55 %
Gömörpanyit 30 2.39 %
Melléte 29 2.31 %
Csucsom 27 2.15 %
Csoltó 24 1.92 %
Hárskút 23 1.84 %
Dernő 20 1.60 %
Lucska 17 1.36 %
Pelsőcardó 15 1.20 %
Páskaháza 12 0.96 %
Kiskovácsvágása 12 0.96 %
Rozsnyórudna 8 0.64 %
Csetnek 4 0.32 %
Sebespatak 4 0.32 %
Nagyszabos 2 0.16 %
Pétermány 2 0.16 %
Gócs 2 0.16 %
Nagyveszverés 2 0.16 %
Szabados 1 0.08 %
Alsósajó 1 0.08 %
Annafalva 1 0.08 %
Henckó 1 0.08 %
Betlér 1 0.08 %
Dobsina 1 0.08 %
Gacsalk 1 0.08 %
Márkuska 1 0.08 %
Sajóréde 1 0.08 %
Rozsfalva 1 0.08 %
Hámosfalva 1 0.08 %
Felsősajó 1 0.08 %
Restér 0 0.00 %
Andrási 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Rozsnyó 452 21.38 %
Felsősajó 92 4.35 %
Sajóréde 72 3.41 %
Nagyveszverés 64 3.03 %
Oláhpatak 61 2.89 %
Dobsina 60 2.84 %
Betlér 32 1.51 %
Gócs 32 1.51 %
Nagyszabos 27 1.28 %
Rozsnyórudna 27 1.28 %
Sebespatak 23 1.09 %
Andrási 21 0.99 %
Pelsőc 19 0.90 %
Alsósajó 18 0.85 %
Várhosszúrét 16 0.76 %
Kisfeketepatak 14 0.66 %
Berzéte 13 0.61 %
Szádalmás 13 0.61 %
Csetnek 12 0.57 %
Csucsom 12 0.57 %
Rekenyeújfalu 12 0.57 %
Krasznahorkaváralja 11 0.52 %
Kisgencs 11 0.52 %
Jólész 11 0.52 %
Dernő 11 0.52 %
Gömörhosszúszó 10 0.47 %
Restér 7 0.33 %
Szalóc 7 0.33 %
Hámosfalva 7 0.33 %
Özörény 6 0.28 %
Martonháza 6 0.28 %
Gacsalk 6 0.28 %
Kuntapolca 6 0.28 %
Berzétekőrös 6 0.28 %
Hárskút 6 0.28 %
Henckó 5 0.24 %
Imrikfalva 5 0.24 %
Szilice 5 0.24 %
Barka 4 0.19 %
Pelsőcardó 3 0.14 %
Lekenye 3 0.14 %
Szabados 3 0.14 %
Csoltó 3 0.14 %
Lucska 3 0.14 %
Márkuska 2 0.09 %
Körtvélyes 2 0.09 %
Sztracena 2 0.09 %
Rozsfalva 2 0.09 %
Gecelfalva 2 0.09 %
Beretke 2 0.09 %
Pétermány 2 0.09 %
Gömörpanyit 1 0.05 %
Szádvárborsa 1 0.05 %
Tornagörgő 1 0.05 %
Annafalva 1 0.05 %
Kecső 1 0.05 %
Páskaháza 1 0.05 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 272 23.39 %
Csetnek 43 3.70 %
Dobsina 41 3.53 %
Nagyveszverés 38 3.27 %
Krasznahorkaváralja 30 2.58 %
Betlér 27 2.32 %
Nagyszabos 25 2.15 %
Pelsőc 20 1.72 %
Oláhpatak 20 1.72 %
Alsósajó 20 1.72 %
Andrási 19 1.63 %
Rekenyeújfalu 18 1.55 %
Henckó 17 1.46 %
Rozsnyórudna 11 0.95 %
Sebespatak 10 0.86 %
Restér 10 0.86 %
Berzéte 9 0.77 %
Gócs 9 0.77 %
Jólész 8 0.69 %
Özörény 7 0.60 %
Szabados 7 0.60 %
Gacsalk 7 0.60 %
Kisgencs 7 0.60 %
Kisfeketepatak 6 0.52 %
Sajóréde 6 0.52 %
Szilice 5 0.43 %
Dernő 5 0.43 %
Csucsom 5 0.43 %
Imrikfalva 5 0.43 %
Szádalmás 5 0.43 %
Hámosfalva 4 0.34 %
Felsősajó 4 0.34 %
Lekenye 4 0.34 %
Kisszabos 4 0.34 %
Martonháza 4 0.34 %
Körtvélyes 4 0.34 %
Annafalva 3 0.26 %
Lucska 3 0.26 %
Barka 3 0.26 %
Szádvárborsa 3 0.26 %
Tornagörgő 3 0.26 %
Gömörhosszúszó 2 0.17 %
Pétermány 2 0.17 %
Gecelfalva 2 0.17 %
Kecső 2 0.17 %
Rozsfalva 2 0.17 %
Beretke 2 0.17 %
Gömörpanyit 2 0.17 %
Pelsőcardó 1 0.09 %
Kiskovácsvágása 1 0.09 %
Berzétekőrös 1 0.09 %
Páskaháza 1 0.09 %
Csoltó 1 0.09 %
Hárskút 1 0.09 %
Jablonca 1 0.09 %
Szalóc 1 0.09 %
Várhosszúrét 1 0.09 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Rozsnyó 350 36.38 %
Dobsina 38 3.95 %
Nagyveszverés 33 3.43 %
Pelsőc 32 3.33 %
Krasznahorkaváralja 31 3.22 %
Nagyszabos 26 2.70 %
Rozsnyórudna 19 1.98 %
Szalóc 19 1.98 %
Andrási 19 1.98 %
Szádalmás 17 1.77 %
Berzéte 17 1.77 %
Oláhpatak 17 1.77 %
Csetnek 17 1.77 %
Gömörpanyit 15 1.56 %
Szabados 15 1.56 %
Sebespatak 14 1.46 %
Betlér 14 1.46 %
Kisgencs 13 1.35 %
Körtvélyes 13 1.35 %
Alsósajó 13 1.35 %
Jólész 12 1.25 %
Hárskút 9 0.94 %
Szádvárborsa 9 0.94 %
Várhosszúrét 8 0.83 %
Kuntapolca 8 0.83 %
Gócs 8 0.83 %
Imrikfalva 7 0.73 %
Felsősajó 7 0.73 %
Beretke 7 0.73 %
Csucsom 7 0.73 %
Restér 7 0.73 %
Henckó 7 0.73 %
Rozsfalva 7 0.73 %
Rekenyeújfalu 7 0.73 %
Özörény 7 0.73 %
Dernő 6 0.62 %
Sajóréde 6 0.62 %
Tornagörgő 5 0.52 %
Martonháza 5 0.52 %
Kisfeketepatak 5 0.52 %
Pelsőcardó 4 0.42 %
Sztracena 4 0.42 %
Gömörhosszúszó 3 0.31 %
Berzétekőrös 3 0.31 %
Gacsalk 2 0.21 %
Lekenye 2 0.21 %
Barka 2 0.21 %
Szilice 2 0.21 %
Lucska 2 0.21 %
Csoltó 2 0.21 %
Kiskovácsvágása 2 0.21 %
Gecelfalva 1 0.10 %
Márkuska 1 0.10 %
Kecső 1 0.10 %
Melléte 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Hámosfalva 1 0.10 %
Pétermány 1 0.10 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Dobsina 273 31.63 %
Rozsnyó 123 14.25 %
Sajóréde 84 9.73 %
Felsősajó 52 6.03 %
Oláhpatak 46 5.33 %
Andrási 32 3.71 %
Márkuska 22 2.55 %
Gócs 17 1.97 %
Nagyveszverés 17 1.97 %
Csetnek 16 1.85 %
Nagyszabos 15 1.74 %
Imrikfalva 15 1.74 %
Betlér 13 1.51 %
Sztracena 9 1.04 %
Szádalmás 8 0.93 %
Kisfeketepatak 8 0.93 %
Pelsőc 7 0.81 %
Alsósajó 7 0.81 %
Henckó 7 0.81 %
Szabados 7 0.81 %
Rekenyeújfalu 6 0.70 %
Várhosszúrét 6 0.70 %
Sebespatak 5 0.58 %
Gecelfalva 5 0.58 %
Martonháza 4 0.46 %
Özörény 3 0.35 %
Berzétekőrös 3 0.35 %
Kuntapolca 3 0.35 %
Krasznahorkaváralja 3 0.35 %
Berdárka 2 0.23 %
Barka 2 0.23 %
Gömörpanyit 2 0.23 %
Jólész 2 0.23 %
Restér 2 0.23 %
Csucsom 2 0.23 %
Rozsnyórudna 2 0.23 %
Gacsalk 1 0.12 %
Körtvélyes 1 0.12 %
Páskaháza 1 0.12 %
Pétermány 1 0.12 %
Lekenye 1 0.12 %
Tornagörgő 1 0.12 %
Hámosfalva 1 0.12 %
Melléte 1 0.12 %
Annafalva 1 0.12 %
Szilice 1 0.12 %
Szádvárborsa 1 0.12 %
Szalóc 1 0.12 %
Kisszabos 1 0.12 %
Berzéte 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Dernő 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 198 12.84 %
Tornagörgő 123 7.98 %
Szádalmás 73 4.73 %
Körtvélyes 65 4.22 %
Beretke 55 3.57 %
Jablonca 52 3.37 %
Lekenye 50 3.24 %
Pelsőc 48 3.11 %
Várhosszúrét 46 2.98 %
Berzéte 46 2.98 %
Barka 42 2.72 %
Szalóc 39 2.53 %
Krasznahorkaváralja 37 2.40 %
Szilice 34 2.20 %
Berzétekőrös 28 1.82 %
Kecső 28 1.82 %
Gömörhosszúszó 25 1.62 %
Gömörpanyit 24 1.56 %
Hárskút 23 1.49 %
Csucsom 23 1.49 %
Kuntapolca 23 1.49 %
Szádvárborsa 21 1.36 %
Özörény 19 1.23 %
Dernő 19 1.23 %
Páskaháza 18 1.17 %
Jólész 16 1.04 %
Lucska 15 0.97 %
Melléte 14 0.91 %
Kiskovácsvágása 11 0.71 %
Csoltó 9 0.58 %
Rozsnyórudna 6 0.39 %
Pelsőcardó 4 0.26 %
Sajóréde 3 0.19 %
Nagyveszverés 3 0.19 %
Oláhpatak 2 0.13 %
Dobsina 2 0.13 %
Betlér 2 0.13 %
Nagyszabos 2 0.13 %
Sebespatak 1 0.06 %
Andrási 1 0.06 %
Rozsfalva 1 0.06 %
Restér 1 0.06 %
Henckó 1 0.06 %
Csetnek 1 0.06 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gócs 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Szabados 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Rozsnyó 154 21.97 %
Pelsőc 14 2.00 %
Dobsina 11 1.57 %
Nagyveszverés 8 1.14 %
Várhosszúrét 7 1.00 %
Rozsnyórudna 7 1.00 %
Betlér 7 1.00 %
Rekenyeújfalu 6 0.86 %
Szádalmás 6 0.86 %
Hárskút 5 0.71 %
Krasznahorkaváralja 5 0.71 %
Tornagörgő 5 0.71 %
Beretke 4 0.57 %
Özörény 4 0.57 %
Imrikfalva 4 0.57 %
Gömörhosszúszó 4 0.57 %
Jólész 3 0.43 %
Szilice 3 0.43 %
Henckó 3 0.43 %
Nagyszabos 3 0.43 %
Körtvélyes 3 0.43 %
Oláhpatak 3 0.43 %
Szabados 3 0.43 %
Dernő 3 0.43 %
Lekenye 3 0.43 %
Andrási 3 0.43 %
Csoltó 3 0.43 %
Gócs 3 0.43 %
Pelsőcardó 2 0.29 %
Kuntapolca 2 0.29 %
Kiskovácsvágása 2 0.29 %
Barka 2 0.29 %
Sebespatak 2 0.29 %
Csucsom 2 0.29 %
Felsősajó 1 0.14 %
Páskaháza 1 0.14 %
Kisfeketepatak 1 0.14 %
Kecső 1 0.14 %
Rozsfalva 1 0.14 %
Kisgencs 1 0.14 %
Szádvárborsa 1 0.14 %
Csetnek 1 0.14 %
Berzéte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 47 5.04 %
Nagyszabos 25 2.68 %
Restér 19 2.04 %
Dobsina 10 1.07 %
Martonháza 7 0.75 %
Szádalmás 5 0.54 %
Andrási 5 0.54 %
Krasznahorkaváralja 5 0.54 %
Berzéte 4 0.43 %
Barka 4 0.43 %
Alsósajó 4 0.43 %
Kuntapolca 4 0.43 %
Nagyveszverés 4 0.43 %
Szabados 3 0.32 %
Szalóc 3 0.32 %
Özörény 2 0.21 %
Gömörpanyit 2 0.21 %
Szilice 2 0.21 %
Páskaháza 2 0.21 %
Felsősajó 2 0.21 %
Oláhpatak 2 0.21 %
Csoltó 2 0.21 %
Hámosfalva 2 0.21 %
Tornagörgő 2 0.21 %
Csetnek 2 0.21 %
Gömörhosszúszó 2 0.21 %
Pelsőc 2 0.21 %
Kisfeketepatak 2 0.21 %
Sajóréde 1 0.11 %
Rekenyeújfalu 1 0.11 %
Henckó 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Gócs 1 0.11 %
Dernő 1 0.11 %
Hárskút 1 0.11 %
Rozsfalva 1 0.11 %
Imrikfalva 1 0.11 %
Sebespatak 1 0.11 %
Rozsnyórudna 1 0.11 %
Lekenye 1 0.11 %
Betlér 1 0.11 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Csucsom 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 248 37.63 %
Özörény 51 7.74 %
Krasznahorkaváralja 37 5.61 %
Pelsőc 30 4.55 %
Gömörpanyit 27 4.10 %
Szalóc 26 3.95 %
Hárskút 24 3.64 %
Dernő 18 2.73 %
Tornagörgő 17 2.58 %
Rozsnyórudna 17 2.58 %
Szádalmás 13 1.97 %
Csucsom 12 1.82 %
Gömörhosszúszó 11 1.67 %
Kecső 10 1.52 %
Gócs 9 1.37 %
Körtvélyes 9 1.37 %
Melléte 8 1.21 %
Nagyveszverés 7 1.06 %
Berzétekőrös 7 1.06 %
Szilice 6 0.91 %
Berzéte 6 0.91 %
Kisgencs 5 0.76 %
Betlér 5 0.76 %
Barka 5 0.76 %
Csetnek 5 0.76 %
Jólész 4 0.61 %
Jablonca 4 0.61 %
Várhosszúrét 4 0.61 %
Andrási 3 0.46 %
Rozsfalva 3 0.46 %
Lucska 3 0.46 %
Szabados 3 0.46 %
Dobsina 3 0.46 %
Páskaháza 3 0.46 %
Pelsőcardó 3 0.46 %
Sebespatak 2 0.30 %
Kuntapolca 2 0.30 %
Martonháza 2 0.30 %
Lekenye 2 0.30 %
Beretke 2 0.30 %
Csoltó 2 0.30 %
Hámosfalva 1 0.15 %
Alsósajó 1 0.15 %
Gacsalk 1 0.15 %
Szádvárborsa 1 0.15 %
Rekenyeújfalu 1 0.15 %
Nagyszabos 1 0.15 %
Henckó 1 0.15 %
Oláhpatak 1 0.15 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 568 87.93 %
Krasznahorkaváralja 33 5.11 %
Betlér 24 3.72 %
Csetnek 17 2.63 %
Nagyveszverés 16 2.48 %
Andrási 14 2.17 %
Dobsina 13 2.01 %
Dernő 10 1.55 %
Pelsőc 9 1.39 %
Berzéte 8 1.24 %
Csucsom 7 1.08 %
Rekenyeújfalu 7 1.08 %
Rozsnyórudna 7 1.08 %
Nagyszabos 7 1.08 %
Jólész 7 1.08 %
Martonháza 5 0.77 %
Gömörpanyit 5 0.77 %
Várhosszúrét 5 0.77 %
Szabados 5 0.77 %
Tornagörgő 4 0.62 %
Barka 4 0.62 %
Sajóréde 4 0.62 %
Özörény 4 0.62 %
Gócs 3 0.46 %
Jablonca 3 0.46 %
Szádalmás 3 0.46 %
Melléte 3 0.46 %
Sebespatak 2 0.31 %
Körtvélyes 2 0.31 %
Gecelfalva 2 0.31 %
Kiskovácsvágása 2 0.31 %
Kisgencs 2 0.31 %
Páskaháza 2 0.31 %
Berzétekőrös 2 0.31 %
Kuntapolca 2 0.31 %
Csoltó 2 0.31 %
Felsősajó 2 0.31 %
Márkuska 2 0.31 %
Kecső 1 0.15 %
Imrikfalva 1 0.15 %
Annafalva 1 0.15 %
Oláhpatak 1 0.15 %
Pelsőcardó 1 0.15 %
Szalóc 1 0.15 %
Gacsalk 1 0.15 %
Berdárka 1 0.15 %
Rozsfalva 1 0.15 %
Henckó 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Andrási 108 21.30 %
Rozsnyó 88 17.36 %
Restér 25 4.93 %
Sebespatak 21 4.14 %
Nagyveszverés 20 3.94 %
Rozsnyórudna 19 3.75 %
Sajóréde 17 3.35 %
Rekenyeújfalu 17 3.35 %
Szabados 14 2.76 %
Nagyszabos 12 2.37 %
Kisgencs 10 1.97 %
Gócs 10 1.97 %
Martonháza 9 1.78 %
Csetnek 9 1.78 %
Dobsina 9 1.78 %
Rozsfalva 8 1.58 %
Oláhpatak 8 1.58 %
Betlér 7 1.38 %
Pelsőc 6 1.18 %
Pétermány 6 1.18 %
Gecelfalva 6 1.18 %
Kisszabos 5 0.99 %
Pelsőcardó 5 0.99 %
Krasznahorkaváralja 5 0.99 %
Henckó 5 0.99 %
Alsósajó 5 0.99 %
Kisfeketepatak 4 0.79 %
Tornagörgő 4 0.79 %
Imrikfalva 3 0.59 %
Lekenye 3 0.59 %
Dernő 3 0.59 %
Felsősajó 3 0.59 %
Jólész 3 0.59 %
Berzétekőrös 3 0.59 %
Gömörpanyit 3 0.59 %
Várhosszúrét 2 0.39 %
Berdárka 2 0.39 %
Páskaháza 2 0.39 %
Körtvélyes 2 0.39 %
Özörény 2 0.39 %
Hámosfalva 2 0.39 %
Csucsom 2 0.39 %
Márkuska 1 0.20 %
Szádalmás 1 0.20 %
Barka 1 0.20 %
Annafalva 1 0.20 %
Szádvárborsa 1 0.20 %
Hárskút 1 0.20 %
Szilice 1 0.20 %
Beretke 1 0.20 %
Berzéte 1 0.20 %
Csoltó 1 0.20 %
Lucska 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 82 6.72 %
Krasznahorkaváralja 16 1.31 %
Berzéte 13 1.06 %
Dobsina 13 1.06 %
Nagyveszverés 13 1.06 %
Pelsőc 9 0.74 %
Nagyszabos 9 0.74 %
Oláhpatak 8 0.66 %
Martonháza 8 0.66 %
Csetnek 8 0.66 %
Restér 7 0.57 %
Andrási 7 0.57 %
Rekenyeújfalu 6 0.49 %
Rozsnyórudna 5 0.41 %
Henckó 5 0.41 %
Felsősajó 5 0.41 %
Gömörpanyit 4 0.33 %
Várhosszúrét 4 0.33 %
Özörény 4 0.33 %
Tornagörgő 4 0.33 %
Gömörhosszúszó 3 0.25 %
Annafalva 3 0.25 %
Szádalmás 3 0.25 %
Betlér 3 0.25 %
Kisfeketepatak 3 0.25 %
Szalóc 3 0.25 %
Gócs 3 0.25 %
Berzétekőrös 3 0.25 %
Hámosfalva 3 0.25 %
Sajóréde 3 0.25 %
Beretke 3 0.25 %
Szabados 3 0.25 %
Imrikfalva 2 0.16 %
Lekenye 2 0.16 %
Kuntapolca 2 0.16 %
Szilice 2 0.16 %
Barka 2 0.16 %
Márkuska 2 0.16 %
Sebespatak 2 0.16 %
Körtvélyes 2 0.16 %
Csucsom 2 0.16 %
Dernő 2 0.16 %
Pelsőcardó 2 0.16 %
Kiskovácsvágása 2 0.16 %
Alsósajó 2 0.16 %
Csoltó 2 0.16 %
Lucska 1 0.08 %
Kecső 1 0.08 %
Kisgencs 1 0.08 %
Gacsalk 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsfalva 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 196 25.89 %
Nagyszabos 72 9.51 %
Nagyveszverés 41 5.42 %
Dobsina 39 5.15 %
Csetnek 34 4.49 %
Betlér 34 4.49 %
Henckó 31 4.10 %
Oláhpatak 28 3.70 %
Krasznahorkaváralja 27 3.57 %
Szabados 26 3.43 %
Andrási 20 2.64 %
Rekenyeújfalu 17 2.25 %
Alsósajó 16 2.11 %
Pelsőc 15 1.98 %
Restér 13 1.72 %
Gecelfalva 10 1.32 %
Rozsfalva 10 1.32 %
Jólész 9 1.19 %
Kisgencs 8 1.06 %
Martonháza 7 0.92 %
Gócs 7 0.92 %
Rozsnyórudna 7 0.92 %
Berzéte 6 0.79 %
Csucsom 6 0.79 %
Hámosfalva 6 0.79 %
Dernő 6 0.79 %
Sajóréde 5 0.66 %
Felsősajó 5 0.66 %
Özörény 5 0.66 %
Hárskút 5 0.66 %
Várhosszúrét 5 0.66 %
Sebespatak 4 0.53 %
Berzétekőrös 4 0.53 %
Kisfeketepatak 4 0.53 %
Gömörpanyit 4 0.53 %
Kisszabos 4 0.53 %
Gacsalk 4 0.53 %
Annafalva 4 0.53 %
Pétermány 3 0.40 %
Kecső 3 0.40 %
Márkuska 3 0.40 %
Lekenye 3 0.40 %
Jablonca 3 0.40 %
Barka 2 0.26 %
Gömörhosszúszó 2 0.26 %
Lucska 2 0.26 %
Kuntapolca 2 0.26 %
Imrikfalva 2 0.26 %
Csoltó 2 0.26 %
Szádvárborsa 2 0.26 %
Beretke 1 0.13 %
Szilice 1 0.13 %
Tornagörgő 1 0.13 %
Szádalmás 1 0.13 %
Pelsőcardó 1 0.13 %
Szalóc 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Nagyszabos 41 7.98 %
Rozsnyó 30 5.84 %
Krasznahorkaváralja 18 3.50 %
Dobsina 13 2.53 %
Restér 12 2.33 %
Nagyveszverés 9 1.75 %
Sebespatak 8 1.56 %
Csetnek 8 1.56 %
Martonháza 7 1.36 %
Alsósajó 7 1.36 %
Szabados 6 1.17 %
Rozsfalva 5 0.97 %
Berzéte 5 0.97 %
Páskaháza 4 0.78 %
Özörény 4 0.78 %
Pelsőc 4 0.78 %
Kuntapolca 3 0.58 %
Gócs 3 0.58 %
Csoltó 3 0.58 %
Kisfeketepatak 3 0.58 %
Annafalva 2 0.39 %
Beretke 2 0.39 %
Felsősajó 2 0.39 %
Tornagörgő 2 0.39 %
Andrási 2 0.39 %
Rekenyeújfalu 2 0.39 %
Sajóréde 1 0.19 %
Imrikfalva 1 0.19 %
Kisgencs 1 0.19 %
Márkuska 1 0.19 %
Gömörpanyit 1 0.19 %
Csucsom 1 0.19 %
Körtvélyes 1 0.19 %
Barka 1 0.19 %
Szilice 1 0.19 %
Szalóc 1 0.19 %
Betlér 1 0.19 %
Pelsőcardó 1 0.19 %
Sztracena 1 0.19 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Henckó 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 430 33.33 %
Krasznahorkaváralja 63 4.88 %
Hárskút 62 4.81 %
Várhosszúrét 52 4.03 %
Csetnek 23 1.78 %
Berzéte 22 1.71 %
Pelsőc 22 1.71 %
Sebespatak 20 1.55 %
Kisgencs 20 1.55 %
Jólész 19 1.47 %
Szádalmás 16 1.24 %
Dernő 15 1.16 %
Nagyveszverés 14 1.09 %
Csucsom 14 1.09 %
Özörény 13 1.01 %
Tornagörgő 13 1.01 %
Oláhpatak 12 0.93 %
Barka 11 0.85 %
Rozsnyórudna 11 0.85 %
Nagyszabos 10 0.78 %
Sajóréde 10 0.78 %
Szalóc 9 0.70 %
Betlér 9 0.70 %
Dobsina 9 0.70 %
Andrási 9 0.70 %
Szilice 8 0.62 %
Kuntapolca 8 0.62 %
Pétermány 6 0.47 %
Beretke 6 0.47 %
Annafalva 6 0.47 %
Restér 5 0.39 %
Körtvélyes 5 0.39 %
Rekenyeújfalu 5 0.39 %
Gömörhosszúszó 5 0.39 %
Gecelfalva 5 0.39 %
Gömörpanyit 5 0.39 %
Lucska 5 0.39 %
Alsósajó 5 0.39 %
Martonháza 4 0.31 %
Kecső 4 0.31 %
Berzétekőrös 4 0.31 %
Szabados 4 0.31 %
Rozsfalva 4 0.31 %
Kiskovácsvágása 4 0.31 %
Csoltó 3 0.23 %
Gócs 3 0.23 %
Kisfeketepatak 3 0.23 %
Henckó 3 0.23 %
Melléte 3 0.23 %
Hámosfalva 3 0.23 %
Márkuska 2 0.16 %
Felsősajó 2 0.16 %
Sztracena 2 0.16 %
Szádvárborsa 2 0.16 %
Jablonca 2 0.16 %
Berdárka 1 0.08 %
Lekenye 1 0.08 %
Páskaháza 1 0.08 %
Pelsőcardó 1 0.08 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 81 9.52 %
Andrási 40 4.70 %
Krasznahorkaváralja 16 1.88 %
Alsósajó 12 1.41 %
Csetnek 12 1.41 %
Kisfeketepatak 11 1.29 %
Nagyszabos 11 1.29 %
Dobsina 9 1.06 %
Sebespatak 8 0.94 %
Rekenyeújfalu 8 0.94 %
Restér 7 0.82 %
Pelsőc 5 0.59 %
Berzéte 5 0.59 %
Rozsfalva 5 0.59 %
Oláhpatak 4 0.47 %
Sajóréde 4 0.47 %
Felsősajó 4 0.47 %
Nagyveszverés 4 0.47 %
Gömörpanyit 3 0.35 %
Özörény 3 0.35 %
Barka 3 0.35 %
Szabados 3 0.35 %
Imrikfalva 3 0.35 %
Várhosszúrét 2 0.24 %
Annafalva 2 0.24 %
Jólész 2 0.24 %
Márkuska 2 0.24 %
Csoltó 2 0.24 %
Henckó 1 0.12 %
Szalóc 1 0.12 %
Kiskovácsvágása 1 0.12 %
Pelsőcardó 1 0.12 %
Jablonca 1 0.12 %
Tornagörgő 1 0.12 %
Kuntapolca 1 0.12 %
Hárskút 1 0.12 %
Beretke 1 0.12 %
Betlér 1 0.12 %
Melléte 1 0.12 %
Lekenye 1 0.12 %
Gócs 1 0.12 %
Gacsalk 1 0.12 %
Kisszabos 1 0.12 %
Csucsom 1 0.12 %
Martonháza 1 0.12 %
Pétermány 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 890 71.72 %
Várhosszúrét 223 17.97 %
Krasznahorkaváralja 199 16.04 %
Hárskút 113 9.11 %
Jólész 92 7.41 %
Berzéte 88 7.09 %
Szádalmás 82 6.61 %
Tornagörgő 76 6.12 %
Berzétekőrös 69 5.56 %
Jablonca 65 5.24 %
Szilice 58 4.67 %
Csucsom 54 4.35 %
Gömörhosszúszó 53 4.27 %
Pelsőc 51 4.11 %
Dernő 46 3.71 %
Rozsnyórudna 45 3.63 %
Szalóc 39 3.14 %
Özörény 36 2.90 %
Körtvélyes 35 2.82 %
Barka 32 2.58 %
Kuntapolca 27 2.18 %
Csetnek 25 2.01 %
Sebespatak 25 2.01 %
Nagyveszverés 24 1.93 %
Lekenye 22 1.77 %
Betlér 20 1.61 %
Kecső 19 1.53 %
Andrási 19 1.53 %
Rekenyeújfalu 19 1.53 %
Szádvárborsa 16 1.29 %
Melléte 16 1.29 %
Csoltó 16 1.29 %
Dobsina 16 1.29 %
Martonháza 14 1.13 %
Kiskovácsvágása 11 0.89 %
Beretke 11 0.89 %
Oláhpatak 10 0.81 %
Lucska 10 0.81 %
Kisgencs 9 0.73 %
Alsósajó 9 0.73 %
Páskaháza 9 0.73 %
Szabados 9 0.73 %
Pelsőcardó 7 0.56 %
Gömörpanyit 7 0.56 %
Gócs 6 0.48 %
Felsősajó 5 0.40 %
Sajóréde 5 0.40 %
Nagyszabos 4 0.32 %
Henckó 3 0.24 %
Gacsalk 3 0.24 %
Imrikfalva 3 0.24 %
Sztracena 2 0.16 %
Hámosfalva 1 0.08 %
Rozsfalva 1 0.08 %
Restér 1 0.08 %
Berdárka 1 0.08 %
Annafalva 1 0.08 %
Kisszabos 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Rozsnyó 328 12.02 %
Nagyszabos 150 5.50 %
Alsósajó 87 3.19 %
Dobsina 64 2.35 %
Csetnek 62 2.27 %
Sebespatak 56 2.05 %
Szalóc 52 1.91 %
Oláhpatak 52 1.91 %
Nagyveszverés 50 1.83 %
Krasznahorkaváralja 42 1.54 %
Pelsőc 42 1.54 %
Rekenyeújfalu 35 1.28 %
Rozsfalva 32 1.17 %
Gömörpanyit 32 1.17 %
Restér 30 1.10 %
Kuntapolca 26 0.95 %
Sajóréde 26 0.95 %
Szabados 26 0.95 %
Kisfeketepatak 25 0.92 %
Özörény 23 0.84 %
Betlér 22 0.81 %
Jablonca 22 0.81 %
Tornagörgő 19 0.70 %
Martonháza 18 0.66 %
Rozsnyórudna 17 0.62 %
Szádvárborsa 16 0.59 %
Szilice 15 0.55 %
Berzéte 15 0.55 %
Imrikfalva 14 0.51 %
Gecelfalva 12 0.44 %
Szádalmás 12 0.44 %
Páskaháza 11 0.40 %
Gömörhosszúszó 11 0.40 %
Kisgencs 11 0.40 %
Kecső 11 0.40 %
Felsősajó 10 0.37 %
Várhosszúrét 9 0.33 %
Henckó 9 0.33 %
Csoltó 8 0.29 %
Hárskút 8 0.29 %
Csucsom 8 0.29 %
Andrási 8 0.29 %
Hámosfalva 8 0.29 %
Körtvélyes 8 0.29 %
Gócs 7 0.26 %
Márkuska 7 0.26 %
Gacsalk 6 0.22 %
Pelsőcardó 6 0.22 %
Berzétekőrös 6 0.22 %
Beretke 6 0.22 %
Barka 6 0.22 %
Jólész 4 0.15 %
Annafalva 3 0.11 %
Lekenye 3 0.11 %
Lucska 2 0.07 %
Sztracena 2 0.07 %
Kisszabos 2 0.07 %
Kiskovácsvágása 2 0.07 %
Pétermány 2 0.07 %
Berdárka 1 0.04 %
Dernő 1 0.04 %
Melléte 1 0.04 %
Rozsnyó 325 34.46 %
Pelsőc 138 14.63 %
Várhosszúrét 65 6.89 %
Rozsnyórudna 38 4.03 %
Jablonca 33 3.50 %
Krasznahorkaváralja 32 3.39 %
Körtvélyes 31 3.29 %
Kecső 26 2.76 %
Berzéte 25 2.65 %
Dobsina 24 2.55 %
Nagyveszverés 24 2.55 %
Tornagörgő 21 2.23 %
Rekenyeújfalu 19 2.01 %
Betlér 18 1.91 %
Szilice 17 1.80 %
Hárskút 17 1.80 %
Kuntapolca 17 1.80 %
Szalóc 17 1.80 %
Gömörhosszúszó 16 1.70 %
Henckó 15 1.59 %
Barka 14 1.48 %
Sebespatak 13 1.38 %
Szabados 13 1.38 %
Csoltó 13 1.38 %
Nagyszabos 13 1.38 %
Csetnek 13 1.38 %
Dernő 12 1.27 %
Jólész 11 1.17 %
Özörény 10 1.06 %
Andrási 10 1.06 %
Gömörpanyit 10 1.06 %
Berzétekőrös 9 0.95 %
Alsósajó 9 0.95 %
Melléte 8 0.85 %
Oláhpatak 8 0.85 %
Szádalmás 8 0.85 %
Pelsőcardó 7 0.74 %
Kisgencs 7 0.74 %
Beretke 6 0.64 %
Restér 6 0.64 %
Csucsom 5 0.53 %
Gócs 5 0.53 %
Szádvárborsa 5 0.53 %
Gacsalk 4 0.42 %
Felsősajó 4 0.42 %
Imrikfalva 4 0.42 %
Sajóréde 4 0.42 %
Lucska 4 0.42 %
Hámosfalva 3 0.32 %
Páskaháza 3 0.32 %
Martonháza 3 0.32 %
Lekenye 3 0.32 %
Kiskovácsvágása 3 0.32 %
Kisfeketepatak 3 0.32 %
Rozsfalva 2 0.21 %
Pétermány 2 0.21 %
Annafalva 2 0.21 %
Gecelfalva 1 0.11 %
Kisszabos 1 0.11 %
Sztracena 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Dobsina 358 23.52 %
Rozsnyó 339 22.27 %
Nagyszabos 128 8.41 %
Oláhpatak 118 7.75 %
Alsósajó 96 6.31 %
Nagyveszverés 83 5.45 %
Sajóréde 68 4.47 %
Betlér 62 4.07 %
Felsősajó 56 3.68 %
Imrikfalva 44 2.89 %
Csetnek 43 2.83 %
Gócs 37 2.43 %
Sztracena 29 1.91 %
Kisfeketepatak 28 1.84 %
Henckó 25 1.64 %
Rekenyeújfalu 19 1.25 %
Pelsőc 17 1.12 %
Restér 15 0.99 %
Sebespatak 15 0.99 %
Gecelfalva 13 0.85 %
Berzéte 13 0.85 %
Andrási 12 0.79 %
Szabados 11 0.72 %
Martonháza 11 0.72 %
Rozsnyórudna 10 0.66 %
Gacsalk 9 0.59 %
Kisgencs 7 0.46 %
Krasznahorkaváralja 7 0.46 %
Szádalmás 6 0.39 %
Rozsfalva 5 0.33 %
Várhosszúrét 5 0.33 %
Gömörpanyit 5 0.33 %
Márkuska 4 0.26 %
Csucsom 4 0.26 %
Pétermány 3 0.20 %
Körtvélyes 3 0.20 %
Annafalva 3 0.20 %
Kuntapolca 2 0.13 %
Tornagörgő 2 0.13 %
Berzétekőrös 2 0.13 %
Csoltó 2 0.13 %
Hámosfalva 2 0.13 %
Özörény 2 0.13 %
Beretke 1 0.07 %
Jablonca 1 0.07 %
Pelsőcardó 1 0.07 %
Barka 1 0.07 %
Berdárka 1 0.07 %
Lucska 1 0.07 %
Gömörhosszúszó 1 0.07 %
Kisszabos 1 0.07 %
Dernő 1 0.07 %
Hárskút 1 0.07 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Rozsnyó 586 68.38 %
Betlér 17 1.98 %
Sebespatak 16 1.87 %
Rozsnyórudna 15 1.75 %
Csetnek 14 1.63 %
Andrási 14 1.63 %
Krasznahorkaváralja 13 1.52 %
Nagyveszverés 13 1.52 %
Dobsina 12 1.40 %
Várhosszúrét 11 1.28 %
Jólész 10 1.17 %
Pelsőc 9 1.05 %
Alsósajó 9 1.05 %
Berzéte 7 0.82 %
Nagyszabos 7 0.82 %
Dernő 7 0.82 %
Szilice 7 0.82 %
Sajóréde 6 0.70 %
Özörény 6 0.70 %
Kuntapolca 6 0.70 %
Martonháza 5 0.58 %
Rekenyeújfalu 5 0.58 %
Gömörpanyit 5 0.58 %
Tornagörgő 5 0.58 %
Csucsom 4 0.47 %
Szalóc 4 0.47 %
Gócs 4 0.47 %
Kisgencs 3 0.35 %
Hárskút 3 0.35 %
Szabados 3 0.35 %
Szádalmás 3 0.35 %
Barka 3 0.35 %
Lekenye 3 0.35 %
Lucska 3 0.35 %
Gömörhosszúszó 2 0.23 %
Pelsőcardó 2 0.23 %
Oláhpatak 2 0.23 %
Márkuska 2 0.23 %
Annafalva 1 0.12 %
Henckó 1 0.12 %
Jablonca 1 0.12 %
Berzétekőrös 1 0.12 %
Imrikfalva 1 0.12 %
Hámosfalva 1 0.12 %
Kecső 1 0.12 %
Kisfeketepatak 1 0.12 %
Csoltó 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Felsősajó 1 0.12 %
Restér 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Rozsnyó 246 24.09 %
Dobsina 43 4.21 %
Krasznahorkaváralja 31 3.04 %
Nagyveszverés 31 3.04 %
Csetnek 30 2.94 %
Nagyszabos 24 2.35 %
Pelsőc 24 2.35 %
Rozsnyórudna 21 2.06 %
Andrási 21 2.06 %
Betlér 20 1.96 %
Alsósajó 16 1.57 %
Rekenyeújfalu 15 1.47 %
Tornagörgő 14 1.37 %
Szádalmás 13 1.27 %
Oláhpatak 12 1.18 %
Jólész 12 1.18 %
Dernő 10 0.98 %
Csucsom 10 0.98 %
Berzéte 10 0.98 %
Sebespatak 9 0.88 %
Szilice 8 0.78 %
Lekenye 8 0.78 %
Lucska 8 0.78 %
Özörény 7 0.69 %
Martonháza 7 0.69 %
Barka 7 0.69 %
Várhosszúrét 7 0.69 %
Hárskút 7 0.69 %
Kisfeketepatak 6 0.59 %
Imrikfalva 6 0.59 %
Henckó 6 0.59 %
Gócs 6 0.59 %
Kiskovácsvágása 5 0.49 %
Kisszabos 5 0.49 %
Szabados 5 0.49 %
Körtvélyes 4 0.39 %
Felsősajó 4 0.39 %
Hámosfalva 4 0.39 %
Rozsfalva 4 0.39 %
Gömörpanyit 4 0.39 %
Csoltó 4 0.39 %
Gacsalk 4 0.39 %
Beretke 3 0.29 %
Melléte 3 0.29 %
Márkuska 3 0.29 %
Kisgencs 3 0.29 %
Kecső 3 0.29 %
Berzétekőrös 2 0.20 %
Restér 2 0.20 %
Páskaháza 2 0.20 %
Sajóréde 2 0.20 %
Kuntapolca 2 0.20 %
Pelsőcardó 2 0.20 %
Jablonca 2 0.20 %
Gömörhosszúszó 2 0.20 %
Szádvárborsa 1 0.10 %
Szalóc 1 0.10 %
Pétermány 1 0.10 %
Gecelfalva 1 0.10 %
Annafalva 1 0.10 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 152 34.16 %
Dobsina 75 16.85 %
Felsősajó 61 13.71 %
Oláhpatak 35 7.87 %
Andrási 34 7.64 %
Sajóréde 31 6.97 %
Nagyveszverés 27 6.07 %
Nagyszabos 23 5.17 %
Kisfeketepatak 20 4.49 %
Gócs 18 4.04 %
Sebespatak 16 3.60 %
Betlér 14 3.15 %
Csetnek 13 2.92 %
Kisgencs 13 2.92 %
Pelsőc 12 2.70 %
Sztracena 12 2.70 %
Alsósajó 10 2.25 %
Restér 9 2.02 %
Imrikfalva 9 2.02 %
Henckó 7 1.57 %
Szabados 7 1.57 %
Gömörpanyit 7 1.57 %
Rozsnyórudna 7 1.57 %
Rekenyeújfalu 7 1.57 %
Krasznahorkaváralja 6 1.35 %
Márkuska 6 1.35 %
Pelsőcardó 6 1.35 %
Beretke 6 1.35 %
Hárskút 5 1.12 %
Körtvélyes 5 1.12 %
Jólész 4 0.90 %
Csucsom 4 0.90 %
Dernő 4 0.90 %
Berzéte 4 0.90 %
Rozsfalva 4 0.90 %
Özörény 4 0.90 %
Várhosszúrét 4 0.90 %
Gecelfalva 4 0.90 %
Tornagörgő 4 0.90 %
Csoltó 3 0.67 %
Szádalmás 3 0.67 %
Gacsalk 3 0.67 %
Berzétekőrös 2 0.45 %
Martonháza 2 0.45 %
Lucska 2 0.45 %
Gömörhosszúszó 2 0.45 %
Szádvárborsa 2 0.45 %
Szalóc 2 0.45 %
Kisszabos 2 0.45 %
Melléte 1 0.22 %
Annafalva 1 0.22 %
Pétermány 1 0.22 %
Barka 1 0.22 %
Kuntapolca 1 0.22 %
Hámosfalva 1 0.22 %
Lekenye 1 0.22 %
Berdárka 1 0.22 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Rozsnyó 494 53.00 %
Dobsina 55 5.90 %
Nagyveszverés 40 4.29 %
Betlér 25 2.68 %
Oláhpatak 20 2.15 %
Csetnek 17 1.82 %
Nagyszabos 17 1.82 %
Rozsnyórudna 17 1.82 %
Várhosszúrét 16 1.72 %
Rekenyeújfalu 16 1.72 %
Sebespatak 15 1.61 %
Krasznahorkaváralja 15 1.61 %
Imrikfalva 13 1.39 %
Alsósajó 13 1.39 %
Jólész 12 1.29 %
Szádalmás 10 1.07 %
Andrási 9 0.97 %
Pelsőc 9 0.97 %
Sajóréde 8 0.86 %
Henckó 8 0.86 %
Kisfeketepatak 8 0.86 %
Csucsom 8 0.86 %
Szabados 6 0.64 %
Melléte 6 0.64 %
Berzéte 6 0.64 %
Gócs 5 0.54 %
Dernő 5 0.54 %
Martonháza 5 0.54 %
Kisgencs 4 0.43 %
Márkuska 4 0.43 %
Barka 4 0.43 %
Gömörpanyit 4 0.43 %
Kuntapolca 3 0.32 %
Özörény 3 0.32 %
Restér 3 0.32 %
Berzétekőrös 3 0.32 %
Berdárka 2 0.21 %
Tornagörgő 2 0.21 %
Hárskút 2 0.21 %
Pétermány 2 0.21 %
Gecelfalva 2 0.21 %
Lekenye 2 0.21 %
Pelsőcardó 2 0.21 %
Gacsalk 2 0.21 %
Csoltó 1 0.11 %
Beretke 1 0.11 %
Gömörhosszúszó 1 0.11 %
Rozsfalva 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Kisszabos 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Felsősajó 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Szádvárborsa 1 0.11 %
Jablonca 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 620 99.68 %
Csetnek 56 9.00 %
Betlér 35 5.63 %
Krasznahorkaváralja 29 4.66 %
Pelsőc 23 3.70 %
Nagyszabos 21 3.38 %
Nagyveszverés 20 3.22 %
Dobsina 18 2.89 %
Várhosszúrét 15 2.41 %
Berzéte 14 2.25 %
Sebespatak 11 1.77 %
Oláhpatak 10 1.61 %
Csucsom 10 1.61 %
Sajóréde 10 1.61 %
Szádalmás 9 1.45 %
Jólész 9 1.45 %
Andrási 9 1.45 %
Gömörpanyit 8 1.29 %
Rozsnyórudna 8 1.29 %
Hárskút 7 1.13 %
Szilice 6 0.96 %
Dernő 6 0.96 %
Szabados 6 0.96 %
Gócs 6 0.96 %
Barka 5 0.80 %
Rekenyeújfalu 5 0.80 %
Henckó 5 0.80 %
Restér 5 0.80 %
Alsósajó 4 0.64 %
Márkuska 4 0.64 %
Felsősajó 4 0.64 %
Lucska 4 0.64 %
Kuntapolca 4 0.64 %
Kisgencs 3 0.48 %
Hámosfalva 3 0.48 %
Gacsalk 3 0.48 %
Szalóc 3 0.48 %
Lekenye 3 0.48 %
Tornagörgő 3 0.48 %
Szádvárborsa 2 0.32 %
Martonháza 2 0.32 %
Rozsfalva 2 0.32 %
Berdárka 2 0.32 %
Körtvélyes 2 0.32 %
Annafalva 2 0.32 %
Gecelfalva 1 0.16 %
Páskaháza 1 0.16 %
Csoltó 1 0.16 %
Berzétekőrös 1 0.16 %
Imrikfalva 1 0.16 %
Sztracena 1 0.16 %
Özörény 1 0.16 %
Gömörhosszúszó 1 0.16 %
Melléte 1 0.16 %
Pelsőcardó 1 0.16 %
Kisfeketepatak 1 0.16 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Rozsnyó 202 17.37 %
Nagyszabos 178 15.31 %
Csetnek 85 7.31 %
Szabados 80 6.88 %
Nagyveszverés 50 4.30 %
Sebespatak 45 3.87 %
Rekenyeújfalu 45 3.87 %
Dobsina 41 3.53 %
Betlér 38 3.27 %
Pelsőc 35 3.01 %
Martonháza 34 2.92 %
Oláhpatak 34 2.92 %
Alsósajó 28 2.41 %
Rozsfalva 25 2.15 %
Restér 22 1.89 %
Márkuska 18 1.55 %
Sajóréde 17 1.46 %
Jablonca 16 1.38 %
Kisgencs 16 1.38 %
Krasznahorkaváralja 15 1.29 %
Henckó 14 1.20 %
Kisszabos 13 1.12 %
Gecelfalva 13 1.12 %
Felsősajó 12 1.03 %
Hámosfalva 12 1.03 %
Gócs 12 1.03 %
Rozsnyórudna 11 0.95 %
Kisfeketepatak 11 0.95 %
Andrási 9 0.77 %
Gacsalk 8 0.69 %
Tornagörgő 7 0.60 %
Kuntapolca 7 0.60 %
Berzéte 7 0.60 %
Gömörpanyit 7 0.60 %
Várhosszúrét 5 0.43 %
Szilice 5 0.43 %
Berdárka 4 0.34 %
Pétermány 4 0.34 %
Imrikfalva 4 0.34 %
Annafalva 3 0.26 %
Sztracena 2 0.17 %
Körtvélyes 2 0.17 %
Özörény 2 0.17 %
Berzétekőrös 2 0.17 %
Csucsom 2 0.17 %
Pelsőcardó 2 0.17 %
Beretke 1 0.09 %
Jólész 1 0.09 %
Kecső 1 0.09 %
Csoltó 1 0.09 %
Páskaháza 1 0.09 %
Szádalmás 1 0.09 %
Lucska 1 0.09 %
Barka 1 0.09 %
Dernő 1 0.09 %
Szalóc 1 0.09 %
Hárskút 1 0.09 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 166 17.77 %
Csetnek 48 5.14 %
Nagyszabos 32 3.43 %
Sebespatak 24 2.57 %
Nagyveszverés 22 2.36 %
Dobsina 21 2.25 %
Oláhpatak 21 2.25 %
Pelsőc 20 2.14 %
Szabados 18 1.93 %
Kisfeketepatak 13 1.39 %
Kuntapolca 12 1.28 %
Krasznahorkaváralja 12 1.28 %
Rekenyeújfalu 11 1.18 %
Gacsalk 11 1.18 %
Martonháza 10 1.07 %
Kisgencs 10 1.07 %
Hámosfalva 9 0.96 %
Rozsnyórudna 9 0.96 %
Betlér 9 0.96 %
Felsősajó 7 0.75 %
Alsósajó 7 0.75 %
Restér 7 0.75 %
Várhosszúrét 7 0.75 %
Pelsőcardó 6 0.64 %
Gecelfalva 6 0.64 %
Andrási 5 0.54 %
Henckó 5 0.54 %
Beretke 4 0.43 %
Sajóréde 4 0.43 %
Tornagörgő 4 0.43 %
Imrikfalva 3 0.32 %
Szilice 3 0.32 %
Berzétekőrös 3 0.32 %
Berzéte 3 0.32 %
Pétermány 3 0.32 %
Szádalmás 3 0.32 %
Jólész 2 0.21 %
Márkuska 2 0.21 %
Csucsom 2 0.21 %
Sztracena 2 0.21 %
Páskaháza 2 0.21 %
Rozsfalva 2 0.21 %
Gócs 1 0.11 %
Gömörhosszúszó 1 0.11 %
Körtvélyes 1 0.11 %
Melléte 1 0.11 %
Kiskovácsvágása 1 0.11 %
Barka 1 0.11 %
Csoltó 1 0.11 %
Özörény 1 0.11 %
Kisszabos 1 0.11 %
Berdárka 1 0.11 %
Dernő 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Jablonca 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Rozsnyó 429 45.44 %
Nagyveszverés 34 3.60 %
Krasznahorkaváralja 32 3.39 %
Szádalmás 28 2.97 %
Betlér 26 2.75 %
Pelsőc 21 2.22 %
Hárskút 21 2.22 %
Szádvárborsa 20 2.12 %
Csetnek 20 2.12 %
Sebespatak 19 2.01 %
Berzéte 18 1.91 %
Jólész 18 1.91 %
Nagyszabos 18 1.91 %
Özörény 18 1.91 %
Várhosszúrét 17 1.80 %
Dobsina 17 1.80 %
Tornagörgő 17 1.80 %
Kisgencs 14 1.48 %
Csucsom 14 1.48 %
Gócs 13 1.38 %
Alsósajó 12 1.27 %
Rozsnyórudna 12 1.27 %
Rekenyeújfalu 12 1.27 %
Andrási 12 1.27 %
Körtvélyes 10 1.06 %
Gömörpanyit 10 1.06 %
Berzétekőrös 9 0.95 %
Dernő 9 0.95 %
Oláhpatak 9 0.95 %
Henckó 9 0.95 %
Sajóréde 9 0.95 %
Jablonca 8 0.85 %
Kuntapolca 8 0.85 %
Szalóc 7 0.74 %
Kecső 7 0.74 %
Szilice 6 0.64 %
Felsősajó 6 0.64 %
Kisfeketepatak 5 0.53 %
Gömörhosszúszó 5 0.53 %
Restér 4 0.42 %
Márkuska 4 0.42 %
Imrikfalva 4 0.42 %
Martonháza 3 0.32 %
Csoltó 3 0.32 %
Szabados 2 0.21 %
Gacsalk 2 0.21 %
Rozsfalva 2 0.21 %
Gecelfalva 2 0.21 %
Hámosfalva 2 0.21 %
Lekenye 2 0.21 %
Sztracena 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Melléte 1 0.11 %
Barka 1 0.11 %
Páskaháza 1 0.11 %
Kiskovácsvágása 1 0.11 %
Beretke 1 0.11 %
Kisszabos 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 484 54.69 %
Krasznahorkaváralja 60 6.78 %
Pelsőc 45 5.08 %
Berzétekőrös 40 4.52 %
Gömörpanyit 38 4.29 %
Hárskút 37 4.18 %
Özörény 35 3.95 %
Rozsnyórudna 33 3.73 %
Jólész 33 3.73 %
Nagyveszverés 32 3.62 %
Csetnek 27 3.05 %
Gömörhosszúszó 26 2.94 %
Jablonca 23 2.60 %
Szádalmás 22 2.49 %
Tornagörgő 21 2.37 %
Betlér 20 2.26 %
Berzéte 20 2.26 %
Sebespatak 18 2.03 %
Dernő 15 1.69 %
Kecső 14 1.58 %
Rekenyeújfalu 13 1.47 %
Oláhpatak 13 1.47 %
Dobsina 12 1.36 %
Melléte 10 1.13 %
Nagyszabos 9 1.02 %
Andrási 9 1.02 %
Csucsom 9 1.02 %
Szilice 9 1.02 %
Szalóc 9 1.02 %
Sajóréde 8 0.90 %
Kuntapolca 7 0.79 %
Alsósajó 7 0.79 %
Várhosszúrét 7 0.79 %
Gócs 7 0.79 %
Lekenye 5 0.56 %
Csoltó 5 0.56 %
Szabados 5 0.56 %
Kisgencs 5 0.56 %
Lucska 5 0.56 %
Páskaháza 4 0.45 %
Henckó 4 0.45 %
Beretke 4 0.45 %
Pelsőcardó 4 0.45 %
Rozsfalva 4 0.45 %
Felsősajó 4 0.45 %
Kiskovácsvágása 3 0.34 %
Kisfeketepatak 3 0.34 %
Körtvélyes 3 0.34 %
Martonháza 3 0.34 %
Hámosfalva 3 0.34 %
Restér 3 0.34 %
Imrikfalva 2 0.23 %
Pétermány 2 0.23 %
Szádvárborsa 2 0.23 %
Annafalva 1 0.11 %
Barka 1 0.11 %
Sztracena 1 0.11 %
Márkuska 1 0.11 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 61 20.33 %
Krasznahorkaváralja 12 4.00 %
Csetnek 10 3.33 %
Hárskút 9 3.00 %
Várhosszúrét 8 2.67 %
Rekenyeújfalu 8 2.67 %
Dobsina 7 2.33 %
Nagyszabos 7 2.33 %
Szalóc 6 2.00 %
Andrási 6 2.00 %
Pelsőc 5 1.67 %
Restér 5 1.67 %
Martonháza 4 1.33 %
Kisfeketepatak 4 1.33 %
Csucsom 4 1.33 %
Beretke 4 1.33 %
Tornagörgő 3 1.00 %
Oláhpatak 3 1.00 %
Henckó 3 1.00 %
Betlér 3 1.00 %
Gömörhosszúszó 3 1.00 %
Imrikfalva 3 1.00 %
Berzéte 3 1.00 %
Gömörpanyit 2 0.67 %
Körtvélyes 2 0.67 %
Felsősajó 2 0.67 %
Rozsfalva 2 0.67 %
Gacsalk 2 0.67 %
Gócs 2 0.67 %
Páskaháza 2 0.67 %
Annafalva 2 0.67 %
Dernő 2 0.67 %
Özörény 2 0.67 %
Sebespatak 1 0.33 %
Barka 1 0.33 %
Pétermány 1 0.33 %
Kecső 1 0.33 %
Lekenye 1 0.33 %
Sajóréde 1 0.33 %
Melléte 1 0.33 %
Rozsnyórudna 1 0.33 %
Szádvárborsa 1 0.33 %
Kisgencs 1 0.33 %
Pelsőcardó 1 0.33 %
Csoltó 1 0.33 %
Márkuska 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %