SK
LC
.....

Csomatelke

Község

címer zászló
584 83% magyar 1910
379 65% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Csoma
Hivatalos szlovák megnevezés:
Čamovce
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Feledi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Feledi járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Medvesvidék, Ajnácskői-hegység
Más földrajzi nevek:
Lászlóhegy, (Rákosipuszta), (Vidoszapuszta), Vidosza-völgy
Koordináták:
48.24949265, 19.88673019
Terület:
12,61 km2
Rang:
község
Népesség:
619
Tszf. magasság:
207 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98601
Település kód:
511331
Szervezeti azonosító:
316024
Adóazonosító:
2021115041

A község a vulkanikus eredetű Ajnácskői-hegység középső részén, a Csomai-patak völgyében, a Fülek-Bánréve vasútvonal (megállóhely) és az 571-es út mentén, Fülektől 7 km-re keletre, Feledtől 21 km-re nyugatra fekszik. Határának csaknem felét erdő borítja. Északról Gömörsíd, nyugatról Béna, délnyugatról Ragyolc, keletről Sőreg, északkeletről pedig (rövid szakaszon) Balogfala községekkel határos. Délnyugati határa egyben Gömör-Kishont és Nógrád megyék történelmi határát alkotja.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Losonci járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Feledi járásához tartozott, Csehszlovákiához csatolása után pedig 1951-ig a Feledi járáshoz, 1951-1960 között a Füleki járáshoz, majd 1960-tól a Losonci járáshoz. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Feledi járás). Területe (12,61 km²) az elmúlt száz év során csak kismértékben változott (1910-38: 12,68 km²).

Népesség

1910-ben 706, 1921-ben 571, 1938-ban pedig 659, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt. 1945 után magyar lakosságának egy részét kitelepítették és magyarországi szlovákokat telepítettek a községbe. Magyar többségét (1991-ben 71,5 %, 2011-ben 59,8 %) napjainkig megőrizte (a magyar anyanyelvűek aránya 82 %), a lakosság csaknem fele a roma etnikumhoz tartozik (48,1 %), a roma nemzetiségűek aránya 25,3 %. a szlovákoké 12,8 %. A túlnyomó többség (82 %) római katolikus vallású.

Történelem

A település a 11. században keletkezett, 1240-ben „Chama” alakban említik először. Valószínűleg nevét egy Csoma/Chama nevű bolondóci várjobbágyról kapta, aki a települést szolgálataiért kapta jutalmul. Első írásos emléke 1240. április 6-áról származik, melyben IV. Béla magyar király elkobozza Bánk bántól Csomát, és Geche ispánnak adományozza. 1439-ben „Chamafalawa” alakban szerepel a forrásokban. Az ajnácskői uradalom részét képezte, a középkor során Szécsényi Tamás erdélyi vajda, a királynő illetve a Palóczi család birtoka volt. A későbbiekben birtokosai között megtaláljuk a Feledy és Lórántffy családokat, valamint Feledy Eusztákot is. Lakói sokat szenvedtek a török támadásoktól, 1683-ban felgyújtották a Bécs alatt legyőzött törökök. Az 1773-as Urbárium idején 361 lakója volt a településnek. A 18. században a Vécsey és Vay családok birtoka volt. 1828-ban 39 házában 433 lakosa élt, akik mezőgazdasággal foglalkoztak. A 19. században a Károlyi család birtokolta a falut, és kastélyt is épített a faluban, mely később Szeyferrt Antal tulajdonába került, aki gazdaságot létesített a faluban. 1870-ben épült meg a vasút a falun keresztül. Később kőbányát létesítettek a közeli Béna-hegyen. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Feledi járásához tartozott, 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1948-ban a Čamovce hivatalos nevet kapta. 1957-ben alakult mezőgazdasági szövetkezete, mely elsősorban gyümölcstermesztésre szakosodott.

Mai jelentősége

A községben 1-4. osztályos magyar és szlovák tanítási nyelvű alapiskola és magyar nevelési nyelvű óvoda található. A Szent Őrangyaloknak szentelt római katolikus temploma 1846-ban épült klasszicista stílusban, a Károlyi–Szeyffert-kastély pedig a 19. század első felében. Az egykori bazaltbánya geológiai bemutatóhely.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

CSOMA. Magyar falu Gömör Vármegyében, birtokosai Gróf Ráday, Báró Vécsey, és Imre Uraságok, lakosai katolikusok, fekszik Söreghez nem meszsze, ’s ennek filiája, határja hegyes, és midőn az idő kedvez, mindenféle gabonát terem, de leg inkább zabot jól terem, piatzozása két mértföldnyire, vagyonnyaikat leg inkább Losonczon, és Rimaszombatban árúllyák el, legelője elegendő, fája mind a’ kétféle, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Csoma, magyar falu, Gömör és Kis-Honth egyesült vgyékben, Fülekhez egy órányira: 483 kath. lak., hegyes, völgyes, de termékeny határral. F. u. többen. Ut. p. Rima-Szombat.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Csoma, a miskolcz-füleki vasútvonal mentén fekvő magyar kisközség, 110 házzal és 591, nagyobbára róm. kath. vallású lakossal. Ajnácskő vár tartozéka volt. 1341-ben már poss. Chamatelke néven van említve, 1438-ban Csomatelke, de egy évvel később Csomafalva néven. Későbbi birtokosa a Károlyi család volt, majd vétel utján Szeyffert Antal birtokába került, kinek itt ma is nagyobb birtoka és csinos úrilaka van. A kissebesi kőbánya részvénytársaság nagyobb szabású kőbányát bérel itt és sodronykötél pályája is van. A községben levő róm. kath. templom 1846-ban épült. Postája Fülek, távírója Ajnácskő és vasúti állomása Gömörsid, vagy Fülek. Ide tartozik Vidosza puszta is.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Csomatelke. Az ajnácskői vár körzetéhez tartozott. Egy 1431. évi oklevél Chomatelke alakban említi. 1438-ban Csomatelke, rá egy évvel Csomafalva néven szerepel az okiratban. A törökdúlást követő időkben a Károlyiak tulajdonába került a község. Később Szeiffert Antal vette meg a földbirtokot és építtetett a községben kúriát. 1846-ban építették a község róm. kat. templomát. A község területe 2203 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 659. A községhez tartozó puszták: Rákos és Vidossza.

Névelőfordulások
1240
Chama
1341
Chamateluke
1439
Chamafalwa
1773
Csoma,
1786
Cschoma,
1808
Csoma,
1907
Csomatelke,
1920
Čoma,
1927
Čoma, Csoma,
1938
Csomatelke,
1945
Čoma, Csoma,
1948
Čamovce
1994
Csoma

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Csomatelke (Čamovce) 69
Telefon: 0474389101
Fax: 0474389101

Honlap: camovce.webnode.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Karkusz Adrián (Független)

Képviselő-testület:
Karkusz Adrián (Független)
Koóšová Hilda (Független)
Csépe Norbert (Független)
Balázs Tibor (Független)
Balázsová Alžbeta (Független)
Koóš Norbert (Független)
Szókovácsová Ildikó (Független)
Független 100% Független 7 képviselö 7 képviselö
Szlovák és Magyar Tannyelvű Alapiskola

Csomatelke 33/34

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Csomatelke 93

Csomatelkei Községi Hivatal

Csomatelke 69

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 354 96%
szlovákok 1 0%
romák 0 0%
németek 1 0%
egyéb 14 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 370
magyarok 584 83%
szlovákok 101 14%
romák 0 0%
németek 7 1%
egyéb 14 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 706
magyarok 560 98%
szlovákok 8 1%
romák 0 0%
németek 2 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 571
magyarok 374 72%
szlovákok 77 15%
romák 72 14%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 523
magyarok 409 78%
szlovákok 84 16%
romák 30 6%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 524
magyarok 345 60%
szlovákok 74 13%
romák 146 25%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 12 2%
összlétszám 577
magyarok 379 65%
szlovákok 114 20%
romák 58 10%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 30 5%
összlétszám 581
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 437
Választási részvétel: 71.17 %
Kiadott boríték: 311
Bedobott boríték: 311

Polgármester

Érvényes szavazólap: 306
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Karkusz Adrián 168 54.90 % Független
Balázsová Alžbeta 80 26.14 % Független
Csépe Norbert 58 18.95 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Karkusz Adrián 166 Független
Koóšová Hilda 130 Független
Csépe Norbert 112 Független
Balázs Tibor 101 Független
Balázsová Alžbeta 93 Független
Koóš Norbert 85 Független
Szókovácsová Ildikó 85 Független

Képviselők

2014
Független 14.29% Független 1 képviselö SMK-MKP 57.14% SMK-MKP 4 képviselö MOST - HÍD 28.57% MOST - HÍD 2 képviselö 7 képviselö
2018
Független 100.00% Független 7 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 413
Választási részvétel: 24.21 %
Kiadott boríték: 100
Bedobott boríték: 100
Választásra jogosult: 413
Választási részvétel: 15.50 %
Kiadott boríték: 64
Bedobott boríték: 64
Választásra jogosult: 442
Választási részvétel: 40,27 %
Kiadott boríték: 178
Bedobott boríték: 178

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 92
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 172
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 42 45.65 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 18 19.57 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Marian Kotleba 8 8.70 % ĽS Naše Slovensko
Ondrej Binder 7 7.61 % Független
Andrea Jenčíková 5 5.43 % NP
Karol Konárik 4 4.35 % SNS
Pavel Chovanec 4 4.35 % ÚSVIT
Ladislav Fízik 2 2.17 % ASV
Jozef Sásik 2 2.17 % SĽS
Emil Samko 0 0.00 % KĽS
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Marian Kotleba 8 12.70% ĽS Naše Slovensko
Igor Kašper 78 45.35 % Független
Ján Lunter 31 18.02 % Független
Marian Kotleba 10 5.81 % ĽSNS
Viliam Baňák 9 5.23 % JĽSS
Jozef Šimko 8 4.65 % Független
Vojtech Kökény 8 4.65 % SRK
Martin Juhaniak 7 4.07 % Független
Martin Klus 4 2.33 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Pavel Greksa 3 1.74 % Független
Miroslav Gálik 3 1.74 % NAS
Ivan Saktor 3 1.74 % Független
Milan Urbáni 3 1.74 % SMS
Stanislav Mičev 2 1.16 % Független
Alena Pivovarčiová 1 0.58 % NP
Jozef Sásik 1 0.58 % SĽSAH
Zdenek Očovan 1 0.58 % NAJ
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 99
Érvényes szavazólap: 172
Érvényes szavazólap: 18512
# Név Szavazat Százalék Párt
Péter Csúsz 61 61.62% SMK-MKP
Zsuzsanna Szvorák 47 47.47% SMK-MKP
Péter György 46 46.46% SMK-MKP
Attila Agócs 42 42.42% Független
Branislav Hámorník 23 23.23% SMER - SD, KDH
Vojtech Botoš 20 20.20% SRK
Milan Spodniak 19 19.19% HZD, ĽS-HZDS
Zaher Mahmoud 15 15.15% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Róbert Eibner 12 12.12% MOST - HÍD
Juraj Pelč 9 9.09% Független
Marian Bozó 9 9.09% SMS
Vladimír Cirbus 7 7.07% Független
Štefan Kertész 7 7.07% MOST - HÍD
Radovan Konečný 6 6.06% MOST - HÍD
Rudolf Slivka 5 5.05% ND
Alena Rezková 5 5.05% Független
Ondrej Drugda 5 5.05% SĽS
Pavol Baculík 4 4.04% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Miroslav Morháč 3 3.03% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Martin Olšiak 3 3.03% SNS
Michal Novodomský 2 2.02% SMS
Ján Kašiar 2 2.02% KSS
Katarína Sabová 2 2.02% PD
Peter Pánik 2 2.02% SĽS
Karol Márkuš 1 1.01% PD
Marian Šulek 1 1.01% KSS
Vladimír Rehánek 1 1.01% SMER - SD, KDH
Milan Ďurák 1 1.01% SNS
Monika Albertiová 1 1.01% 99%
Ján Karman 1 1.01% KSS
Ján Krahulec 1 1.01% KSS
Ján Poničan 0 0.00% SNS
Ján Mičuda 0 0.00% SMER - SD, KDH
Radoslav Čičmanec 0 0.00% ASV
Pavel Greksa 0 0.00% 99%
Ľubomír Činčura 0 0.00% Független
Marcel Hudec 0 0.00% PD
Igor Sivok 0 0.00% PD
František Kelemen 0 0.00% SĽS
Mária Salajová 0 0.00% KSS
Péter Csúsz 118 68.60% SMK-MKP
Zoltán Marcinkó 110 63.95% SMK-MKP
Attila Agócs 99 57.56% MOST - HÍD
Zsuzsanna Szvorák 85 49.42% SMK-MKP
Péter György 77 44.77% SMK-MKP
László Kerekes 75 43.60% SMK-MKP
Branislav Hámorník 39 22.67% SMER-SD
Milan Spodniak 32 18.60% DOMA DOBRE
Zaher Mahmoud 18 10.47% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Zoltán Balog 14 8.14% Független
Juraj Pelč 14 8.14% Független
Tibor Tóth 12 6.98% MOST - HÍD
István Mázik 11 6.40% MKDA-MKDSZ
Pavol Baculík 9 5.23% Független
Štefan Kertész 8 4.65% MOST - HÍD
Anna Václavíková 8 4.65% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jozef Bari 7 4.07% SRK
Milan Alberti 6 3.49% Független
Monika Kováčová 6 3.49% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Pavol Križo 6 3.49% SNS
Karol Ferencz 6 3.49% MOST - HÍD
Veronika Poznánová 6 3.49% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Denisa Nincová 5 2.91% Független
Lucia Kašiarová 5 2.91% KSS
Matej Bella 5 2.91% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Rudolf Slivka 4 2.33% SNS
Ondrej Drugda 3 1.74% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Július Čipčala 3 1.74% SRK
Jana Haláková 3 1.74% SMER-SD
Radoslav Jánošik 3 1.74% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kramec 3 1.74% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Ján Mičuda 3 1.74% SMER-SD
František Kelemen 3 1.74% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Radoslav Čičmanec 2 1.16% DOMA DOBRE
Vojtech Papp 2 1.16% ĽS Naše Slovensko
Pavel Greksa 2 1.16% Független
Jozef Týnus 2 1.16% ĽS Naše Slovensko
Lukáš Čavoj 1 0.58% Független
Patrik Svediak 1 0.58% SME RODINA - Boris Kollár
Ján Svoreň 1 0.58% KSS
Marian Šulek 1 0.58% KSS
Peter Pánik 0 0.00% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Marek Hudec 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Michal Kováč 0 0.00% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Branislav Hámorník 4145 0.00% KDH, SMER - SD
Péter Csúsz 3192 0.00% SMK-MKP
Pavol Baculík 2797 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Juraj Pelč 2534 0.00% Független
Milan Spodniak 2473 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Zsuzsanna Szvorák 2459 0.00% SMK-MKP
Vladimír Rehánek 2341 0.00% SMER - SD, KDH
Zaher Mahmoud 2274 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Péter György 2155 0.00% SMK-MKP
Attila Agócs 1978 0.00% Független
Ján Mičuda 1967 0.00% SMER - SD, KDH
Rudolf Slivka 1807 0.00% ND
Pavel Greksa 1391 0.00% 99%
Róbert Eibner 1376 0.00% MOST - HÍD
Ľubomír Činčura 1114 0.00% Független
Martin Olšiak 1062 0.00% SNS
Alena Rezková 819 0.00% Független
Radovan Konečný 751 0.00% MOST - HÍD
Štefan Kertész 736 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Cirbus 708 0.00% Független
Miroslav Morháč 689 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Monika Albertiová 639 0.00% 99%
Vojtech Botoš 537 0.00% SRK
Ján Karman 537 0.00% KSS
Radoslav Čičmanec 480 0.00% ASV
Ján Kašiar 451 0.00% KSS
Marian Bozó 415 0.00% SMS
Milan Ďurák 391 0.00% SNS
Mária Salajová 359 0.00% KSS
Marian Šulek 347 0.00% KSS
Marcel Hudec 319 0.00% PD
Ján Krahulec 314 0.00% KSS
Ján Poničan 311 0.00% SNS
Ondrej Drugda 296 0.00% SĽS
Michal Novodomský 296 0.00% SMS
Karol Márkuš 220 0.00% PD
Katarína Sabová 175 0.00% PD
Igor Sivok 164 0.00% PD
Peter Pánik 144 0.00% SĽS
František Kelemen 136 0.00% SĽS
Pavol Baculík 4962 26.80% Független
Branislav Hámorník 4069 21.98% SMER-SD
Pavel Greksa 4063 21.95% Független
Juraj Pelč 3988 21.54% Független
Attila Agócs 3921 21.18% MOST - HÍD
Péter Csúsz 3671 19.83% SMK-MKP
Rudolf Slivka 3285 17.75% SNS
Milan Spodniak 2877 15.54% DOMA DOBRE
Zaher Mahmoud 2818 15.22% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Zsuzsanna Szvorák 2653 14.33% SMK-MKP
Ján Mičuda 2398 12.95% SMER-SD
Anna Václavíková 2266 12.24% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jana Haláková 2086 11.27% SMER-SD
Péter György 2008 10.85% SMK-MKP
Denisa Nincová 1974 10.66% Független
László Kerekes 1852 10.00% SMK-MKP
Pavol Križo 1765 9.53% SNS
Zoltán Marcinkó 1590 8.59% SMK-MKP
Radoslav Jánošik 1556 8.41% ĽS Naše Slovensko
Marek Hudec 1373 7.42% ĽS Naše Slovensko
Michal Kováč 1321 7.14% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Radoslav Čičmanec 1264 6.83% DOMA DOBRE
Vojtech Papp 1170 6.32% ĽS Naše Slovensko
Jozef Týnus 1077 5.82% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kramec 951 5.14% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Lukáš Čavoj 944 5.10% Független
Milan Alberti 747 4.04% Független
Lucia Kašiarová 729 3.94% KSS
István Mázik 572 3.09% MKDA-MKDSZ
Karol Ferencz 563 3.04% MOST - HÍD
Zoltán Balog 546 2.95% Független
Štefan Kertész 541 2.92% MOST - HÍD
Ján Svoreň 530 2.86% KSS
Tibor Tóth 488 2.64% MOST - HÍD
Matej Bella 462 2.50% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Patrik Svediak 406 2.19% SME RODINA - Boris Kollár
Ondrej Drugda 334 1.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Marian Šulek 311 1.68% KSS
Jozef Bari 306 1.65% SRK
Monika Kováčová 280 1.51% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Veronika Poznánová 241 1.30% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Július Čipčala 232 1.25% SRK
František Kelemen 219 1.18% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Peter Pánik 148 0.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Losonc 1 256 114.49 %
Divény 153 13.95 %
Gács 99 9.02 %
Videfalva 97 8.84 %
Tugár 75 6.84 %
Lónyabánya 52 4.74 %
Losonctamási 51 4.65 %
Fülek 48 4.38 %
Gácsfalva 45 4.10 %
Rózsaszállás 42 3.83 %
Terbeléd 42 3.83 %
Panyidaróc 25 2.28 %
Budaszállás 20 1.82 %
Vámosfalva 17 1.55 %
Nagydaróc 16 1.46 %
Bolyk 15 1.37 %
Dabar 13 1.19 %
Gácslápos 13 1.19 %
Patakalja 12 1.09 %
Bozita 11 1.00 %
Gácsliget 11 1.00 %
Ipolygalsa 11 1.00 %
Rátkapuszta 9 0.82 %
Rapp 9 0.82 %
Nagylibercse 8 0.73 %
Csomatelke 8 0.73 %
Vilke 8 0.73 %
Ragyolc 8 0.73 %
Romhánypuszta 7 0.64 %
Ábelfalva 7 0.64 %
Fülekkovácsi 7 0.64 %
Maskófalva 7 0.64 %
Mucsény 7 0.64 %
Kotmány 7 0.64 %
Tósár 6 0.55 %
Tőrincs 5 0.46 %
Sátorosbánya 4 0.36 %
Miksi 4 0.36 %
Kalonda 4 0.36 %
Fűrész 4 0.36 %
Perse 3 0.27 %
Fülekpüspöki 3 0.27 %
Kétkeresztúr 2 0.18 %
Pinc 2 0.18 %
Füleksávoly 2 0.18 %
Gergelyfalva 2 0.18 %
Gömörsíd 2 0.18 %
Ipolynyitra 1 0.09 %
Sőreg 1 0.09 %
Fülekpilis 1 0.09 %
Gácsprága 1 0.09 %
Parlagos 1 0.09 %
Jelsőc 1 0.09 %
Csákányháza 1 0.09 %
Béna 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülek 1 335 33.02 %
Losonc 1 055 26.09 %
Ragyolc 198 4.90 %
Fülekpüspöki 157 3.88 %
Csomatelke 99 2.45 %
Nagydaróc 88 2.18 %
Fülekkovácsi 77 1.90 %
Füleksávoly 60 1.48 %
Sőreg 54 1.34 %
Perse 50 1.24 %
Ipolygalsa 50 1.24 %
Sátorosbánya 46 1.14 %
Videfalva 45 1.11 %
Csákányháza 44 1.09 %
Bozita 43 1.06 %
Panyidaróc 42 1.04 %
Béna 40 0.99 %
Rátkapuszta 36 0.89 %
Bolyk 32 0.79 %
Pinc 30 0.74 %
Rapp 29 0.72 %
Terbeléd 28 0.69 %
Vilke 24 0.59 %
Gács 23 0.57 %
Losonctamási 22 0.54 %
Mucsény 21 0.52 %
Bolgárom 20 0.49 %
Tőrincs 15 0.37 %
Vámosfalva 15 0.37 %
Fülekpilis 14 0.35 %
Divény 13 0.32 %
Miksi 12 0.30 %
Patakalja 11 0.27 %
Kalonda 10 0.25 %
Kétkeresztúr 10 0.25 %
Ipolynyitra 9 0.22 %
Lónyabánya 9 0.22 %
Jelsőc 7 0.17 %
Rózsaszállás 6 0.15 %
Gácsfalva 6 0.15 %
Budaszállás 5 0.12 %
Maskófalva 5 0.12 %
Tugár 4 0.10 %
Dabar 3 0.07 %
Gácsliget 2 0.05 %
Fűrész 2 0.05 %
Gácsprága 2 0.05 %
Parlagos 2 0.05 %
Gácslápos 2 0.05 %
Tósár 2 0.05 %
Kotmány 2 0.05 %
Gergelyfalva 1 0.02 %
Gömörsíd 1 0.02 %
Lentő 1 0.02 %
Ábelfalva 1 0.02 %
Nagylibercse 1 0.02 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 1 742 66.54 %
Losonctamási 190 7.26 %
Fülek 178 6.80 %
Videfalva 153 5.84 %
Gács 136 5.19 %
Divény 123 4.70 %
Lónyabánya 111 4.24 %
Terbeléd 79 3.02 %
Vámosfalva 70 2.67 %
Nagydaróc 70 2.67 %
Gácsfalva 69 2.64 %
Bozita 66 2.52 %
Gácsliget 65 2.48 %
Budaszállás 56 2.14 %
Tugár 56 2.14 %
Jelsőc 51 1.95 %
Sátorosbánya 50 1.91 %
Dabar 50 1.91 %
Bolyk 47 1.80 %
Miksi 45 1.72 %
Csomatelke 39 1.49 %
Rapp 36 1.38 %
Füleksávoly 35 1.34 %
Maskófalva 35 1.34 %
Rózsaszállás 34 1.30 %
Patakalja 33 1.26 %
Tósár 32 1.22 %
Panyidaróc 30 1.15 %
Nagylibercse 29 1.11 %
Mucsény 26 0.99 %
Gácslápos 23 0.88 %
Vilke 23 0.88 %
Sőreg 21 0.80 %
Kotmány 17 0.65 %
Parlagos 17 0.65 %
Romhánypuszta 17 0.65 %
Ragyolc 16 0.61 %
Ipolygalsa 15 0.57 %
Gömörsíd 15 0.57 %
Ábelfalva 15 0.57 %
Csákányháza 15 0.57 %
Tőrincs 15 0.57 %
Rátkapuszta 14 0.53 %
Fülekkovácsi 14 0.53 %
Fülekpilis 12 0.46 %
Fűrész 10 0.38 %
Gergelyfalva 10 0.38 %
Pinc 9 0.34 %
Kalonda 9 0.34 %
Gácsprága 8 0.31 %
Ipolynyitra 7 0.27 %
Perse 7 0.27 %
Béna 7 0.27 %
Kétkeresztúr 7 0.27 %
Bolgárom 4 0.15 %
Lentő 3 0.11 %
Fülekpüspöki 3 0.11 %
Losonc 935 91.58 %
Fülek 380 37.22 %
Videfalva 65 6.37 %
Gács 55 5.39 %
Losonctamási 53 5.19 %
Lónyabánya 38 3.72 %
Vámosfalva 33 3.23 %
Bozita 33 3.23 %
Divény 30 2.94 %
Fülekpüspöki 22 2.15 %
Patakalja 21 2.06 %
Rózsaszállás 20 1.96 %
Jelsőc 19 1.86 %
Panyidaróc 18 1.76 %
Dabar 17 1.67 %
Budaszállás 16 1.57 %
Terbeléd 16 1.57 %
Fülekkovácsi 15 1.47 %
Ragyolc 15 1.47 %
Gácsfalva 15 1.47 %
Bolyk 13 1.27 %
Nagydaróc 12 1.18 %
Miksi 11 1.08 %
Kotmány 10 0.98 %
Gömörsíd 10 0.98 %
Vilke 10 0.98 %
Rátkapuszta 9 0.88 %
Rapp 8 0.78 %
Maskófalva 8 0.78 %
Kétkeresztúr 7 0.69 %
Gergelyfalva 7 0.69 %
Sátorosbánya 7 0.69 %
Perse 5 0.49 %
Csomatelke 5 0.49 %
Mucsény 4 0.39 %
Tugár 4 0.39 %
Sőreg 3 0.29 %
Ipolygalsa 3 0.29 %
Füleksávoly 3 0.29 %
Csákányháza 2 0.20 %
Romhánypuszta 2 0.20 %
Kalonda 2 0.20 %
Nagylibercse 2 0.20 %
Ipolynyitra 2 0.20 %
Gácsliget 2 0.20 %
Ábelfalva 1 0.10 %
Béna 1 0.10 %
Fülekpilis 1 0.10 %
Pinc 1 0.10 %
Bolgárom 1 0.10 %
Fűrész 1 0.10 %
Parlagos 1 0.10 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 91 32.38 %
Fülek 18 6.41 %
Divény 10 3.56 %
Videfalva 9 3.20 %
Lónyabánya 7 2.49 %
Gömörsíd 6 2.14 %
Ragyolc 5 1.78 %
Bolyk 5 1.78 %
Vámosfalva 4 1.42 %
Vilke 4 1.42 %
Gács 4 1.42 %
Rátkapuszta 4 1.42 %
Csomatelke 3 1.07 %
Rózsaszállás 3 1.07 %
Tugár 3 1.07 %
Pinc 3 1.07 %
Nagydaróc 3 1.07 %
Ipolynyitra 2 0.71 %
Sőreg 2 0.71 %
Kotmány 2 0.71 %
Rapp 2 0.71 %
Lentő 2 0.71 %
Gácsfalva 2 0.71 %
Terbeléd 2 0.71 %
Mucsény 2 0.71 %
Kétkeresztúr 2 0.71 %
Füleksávoly 2 0.71 %
Losonctamási 2 0.71 %
Jelsőc 1 0.36 %
Fülekpüspöki 1 0.36 %
Panyidaróc 1 0.36 %
Fűrész 1 0.36 %
Patakalja 1 0.36 %
Gácsliget 1 0.36 %
Miksi 1 0.36 %
Gácslápos 1 0.36 %
Ipolygalsa 1 0.36 %
Sátorosbánya 1 0.36 %
Dabar 1 0.36 %
Tósár 1 0.36 %
Béna 1 0.36 %
Bolgárom 1 0.36 %
Budaszállás 1 0.36 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Fülek 274 7.15 %
Losonc 70 1.83 %
Ragyolc 29 0.76 %
Fülekpüspöki 28 0.73 %
Gömörsíd 23 0.60 %
Sőreg 14 0.37 %
Nagydaróc 13 0.34 %
Csomatelke 11 0.29 %
Csákányháza 8 0.21 %
Bolgárom 8 0.21 %
Vilke 8 0.21 %
Perse 8 0.21 %
Fülekkovácsi 7 0.18 %
Béna 7 0.18 %
Füleksávoly 6 0.16 %
Rapp 6 0.16 %
Terbeléd 4 0.10 %
Mucsény 4 0.10 %
Lónyabánya 4 0.10 %
Panyidaróc 3 0.08 %
Kalonda 3 0.08 %
Ipolynyitra 3 0.08 %
Ipolygalsa 3 0.08 %
Gács 3 0.08 %
Rátkapuszta 2 0.05 %
Bolyk 2 0.05 %
Pinc 2 0.05 %
Sátorosbánya 2 0.05 %
Tósár 2 0.05 %
Bozita 2 0.05 %
Gácsprága 1 0.03 %
Kétkeresztúr 1 0.03 %
Losonctamási 1 0.03 %
Fűrész 1 0.03 %
Tugár 1 0.03 %
Fülekpilis 1 0.03 %
Patakalja 1 0.03 %
Divény 1 0.03 %
Videfalva 1 0.03 %
Jelsőc 1 0.03 %
Vámosfalva 1 0.03 %
Dabar 1 0.03 %
Budaszállás 1 0.03 %
Gácslápos 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Losonc 779 57.45 %
Losonctamási 154 11.36 %
Videfalva 97 7.15 %
Gács 71 5.24 %
Divény 68 5.01 %
Bozita 65 4.79 %
Lónyabánya 61 4.50 %
Tugár 49 3.61 %
Budaszállás 48 3.54 %
Fülek 47 3.47 %
Gácsliget 42 3.10 %
Jelsőc 41 3.02 %
Vámosfalva 36 2.65 %
Tósár 31 2.29 %
Sátorosbánya 30 2.21 %
Gácsfalva 28 2.06 %
Nagydaróc 26 1.92 %
Terbeléd 26 1.92 %
Bolyk 24 1.77 %
Maskófalva 23 1.70 %
Tőrincs 21 1.55 %
Rapp 21 1.55 %
Kotmány 21 1.55 %
Ábelfalva 18 1.33 %
Gácslápos 18 1.33 %
Rózsaszállás 17 1.25 %
Romhánypuszta 16 1.18 %
Gergelyfalva 16 1.18 %
Panyidaróc 15 1.11 %
Csákányháza 15 1.11 %
Dabar 13 0.96 %
Nagylibercse 12 0.88 %
Patakalja 12 0.88 %
Fülekkovácsi 11 0.81 %
Vilke 11 0.81 %
Mucsény 9 0.66 %
Ipolygalsa 9 0.66 %
Fülekpilis 8 0.59 %
Gömörsíd 7 0.52 %
Parlagos 7 0.52 %
Kétkeresztúr 7 0.52 %
Miksi 6 0.44 %
Fűrész 6 0.44 %
Ragyolc 5 0.37 %
Gácsprága 5 0.37 %
Sőreg 5 0.37 %
Füleksávoly 5 0.37 %
Rátkapuszta 4 0.29 %
Lentő 4 0.29 %
Pinc 3 0.22 %
Csomatelke 3 0.22 %
Perse 3 0.22 %
Fülekpüspöki 3 0.22 %
Ipolynyitra 2 0.15 %
Bolgárom 2 0.15 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 83 24.92 %
Losonc 59 17.72 %
Gömörsíd 17 5.11 %
Nagydaróc 11 3.30 %
Tőrincs 9 2.70 %
Ragyolc 9 2.70 %
Panyidaróc 8 2.40 %
Fülekkovácsi 8 2.40 %
Fülekpüspöki 7 2.10 %
Mucsény 7 2.10 %
Csomatelke 7 2.10 %
Füleksávoly 7 2.10 %
Bolgárom 7 2.10 %
Jelsőc 6 1.80 %
Csákányháza 6 1.80 %
Rapp 4 1.20 %
Ipolynyitra 4 1.20 %
Fülekpilis 3 0.90 %
Gács 3 0.90 %
Vilke 3 0.90 %
Béna 3 0.90 %
Terbeléd 3 0.90 %
Losonctamási 3 0.90 %
Lónyabánya 2 0.60 %
Gácsfalva 2 0.60 %
Rózsaszállás 2 0.60 %
Dabar 2 0.60 %
Miksi 2 0.60 %
Perse 2 0.60 %
Pinc 2 0.60 %
Kalonda 2 0.60 %
Kotmány 2 0.60 %
Fűrész 1 0.30 %
Videfalva 1 0.30 %
Patakalja 1 0.30 %
Parlagos 1 0.30 %
Rátkapuszta 1 0.30 %
Vámosfalva 1 0.30 %
Sátorosbánya 1 0.30 %
Bolyk 1 0.30 %
Nagylibercse 1 0.30 %
Gácsliget 1 0.30 %
Ipolygalsa 1 0.30 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Losonc 590 139.15 %
Videfalva 42 9.91 %
Gács 38 8.96 %
Lónyabánya 27 6.37 %
Losonctamási 20 4.72 %
Divény 18 4.25 %
Fülek 17 4.01 %
Dabar 16 3.77 %
Gácsfalva 15 3.54 %
Panyidaróc 12 2.83 %
Fülekkovácsi 10 2.36 %
Rapp 9 2.12 %
Kotmány 8 1.89 %
Vámosfalva 8 1.89 %
Terbeléd 7 1.65 %
Bozita 7 1.65 %
Miksi 5 1.18 %
Gácsliget 5 1.18 %
Budaszállás 5 1.18 %
Kétkeresztúr 5 1.18 %
Vilke 5 1.18 %
Fűrész 5 1.18 %
Jelsőc 4 0.94 %
Tugár 4 0.94 %
Ipolynyitra 4 0.94 %
Gácslápos 4 0.94 %
Bolyk 4 0.94 %
Kalonda 4 0.94 %
Csákányháza 4 0.94 %
Rózsaszállás 4 0.94 %
Ábelfalva 3 0.71 %
Fülekpüspöki 3 0.71 %
Ragyolc 3 0.71 %
Csomatelke 3 0.71 %
Rátkapuszta 3 0.71 %
Romhánypuszta 2 0.47 %
Bolgárom 2 0.47 %
Tósár 2 0.47 %
Nagylibercse 2 0.47 %
Perse 2 0.47 %
Ipolygalsa 2 0.47 %
Nagydaróc 2 0.47 %
Lentő 2 0.47 %
Tőrincs 2 0.47 %
Füleksávoly 2 0.47 %
Sátorosbánya 2 0.47 %
Gömörsíd 1 0.24 %
Mucsény 1 0.24 %
Gergelyfalva 1 0.24 %
Parlagos 1 0.24 %
Patakalja 1 0.24 %
Maskófalva 1 0.24 %
Pinc 1 0.24 %
Béna 1 0.24 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 429 37.01 %
Lónyabánya 71 6.13 %
Videfalva 70 6.04 %
Divény 60 5.18 %
Losonctamási 54 4.66 %
Gács 48 4.14 %
Fülek 34 2.93 %
Vámosfalva 27 2.33 %
Kotmány 26 2.24 %
Rózsaszállás 20 1.73 %
Bozita 20 1.73 %
Gácsfalva 18 1.55 %
Dabar 13 1.12 %
Patakalja 13 1.12 %
Bolyk 12 1.04 %
Rapp 10 0.86 %
Fűrész 9 0.78 %
Tósár 9 0.78 %
Rátkapuszta 9 0.78 %
Panyidaróc 9 0.78 %
Mucsény 8 0.69 %
Vilke 8 0.69 %
Nagydaróc 7 0.60 %
Terbeléd 7 0.60 %
Jelsőc 7 0.60 %
Gácslápos 6 0.52 %
Maskófalva 6 0.52 %
Tugár 6 0.52 %
Sátorosbánya 6 0.52 %
Ragyolc 5 0.43 %
Budaszállás 5 0.43 %
Kalonda 4 0.35 %
Gácsliget 4 0.35 %
Lentő 4 0.35 %
Pinc 4 0.35 %
Ábelfalva 3 0.26 %
Miksi 3 0.26 %
Kétkeresztúr 3 0.26 %
Füleksávoly 3 0.26 %
Fülekkovácsi 3 0.26 %
Gergelyfalva 2 0.17 %
Romhánypuszta 2 0.17 %
Csomatelke 2 0.17 %
Nagylibercse 1 0.09 %
Gömörsíd 1 0.09 %
Ipolygalsa 1 0.09 %
Béna 1 0.09 %
Tőrincs 1 0.09 %
Fülekpilis 1 0.09 %
Csákányháza 1 0.09 %
Gácsprága 1 0.09 %
Bolgárom 0 0.00 %
Fülekpüspöki 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 2 037 85.23 %
Gács 204 8.54 %
Fülek 176 7.36 %
Videfalva 172 7.20 %
Losonctamási 135 5.65 %
Divény 125 5.23 %
Vámosfalva 107 4.48 %
Lónyabánya 106 4.44 %
Gácsfalva 95 3.97 %
Gácsliget 77 3.22 %
Terbeléd 42 1.76 %
Dabar 38 1.59 %
Patakalja 37 1.55 %
Panyidaróc 37 1.55 %
Nagylibercse 34 1.42 %
Rózsaszállás 34 1.42 %
Ragyolc 33 1.38 %
Tugár 33 1.38 %
Maskófalva 33 1.38 %
Vilke 31 1.30 %
Bolyk 29 1.21 %
Bozita 29 1.21 %
Budaszállás 26 1.09 %
Tósár 25 1.05 %
Gácslápos 24 1.00 %
Kotmány 23 0.96 %
Pinc 18 0.75 %
Fülekkovácsi 17 0.71 %
Nagydaróc 16 0.67 %
Rapp 15 0.63 %
Csomatelke 14 0.59 %
Fűrész 14 0.59 %
Rátkapuszta 13 0.54 %
Gergelyfalva 13 0.54 %
Miksi 12 0.50 %
Mucsény 12 0.50 %
Fülekpüspöki 10 0.42 %
Ábelfalva 10 0.42 %
Ipolygalsa 10 0.42 %
Sátorosbánya 9 0.38 %
Romhánypuszta 9 0.38 %
Jelsőc 8 0.33 %
Fülekpilis 7 0.29 %
Kétkeresztúr 5 0.21 %
Gácsprága 5 0.21 %
Perse 4 0.17 %
Gömörsíd 4 0.17 %
Ipolynyitra 4 0.17 %
Tőrincs 4 0.17 %
Kalonda 4 0.17 %
Lentő 2 0.08 %
Füleksávoly 2 0.08 %
Bolgárom 2 0.08 %
Sőreg 2 0.08 %
Parlagos 1 0.04 %
Béna 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Losonc 591 22.02 %
Losonctamási 480 17.88 %
Videfalva 193 7.19 %
Gács 113 4.21 %
Lónyabánya 106 3.95 %
Divény 100 3.73 %
Vámosfalva 79 2.94 %
Gácsfalva 66 2.46 %
Fülek 66 2.46 %
Patakalja 51 1.90 %
Tugár 41 1.53 %
Tósár 36 1.34 %
Gergelyfalva 33 1.23 %
Budaszállás 33 1.23 %
Gácsliget 25 0.93 %
Bozita 24 0.89 %
Dabar 24 0.89 %
Rózsaszállás 23 0.86 %
Maskófalva 23 0.86 %
Nagylibercse 22 0.82 %
Bolyk 21 0.78 %
Sátorosbánya 17 0.63 %
Parlagos 17 0.63 %
Terbeléd 16 0.60 %
Rapp 15 0.56 %
Kotmány 12 0.45 %
Romhánypuszta 12 0.45 %
Jelsőc 12 0.45 %
Panyidaróc 11 0.41 %
Ipolygalsa 11 0.41 %
Gácslápos 11 0.41 %
Ragyolc 10 0.37 %
Rátkapuszta 10 0.37 %
Fülekkovácsi 8 0.30 %
Kétkeresztúr 8 0.30 %
Fűrész 7 0.26 %
Ábelfalva 7 0.26 %
Vilke 6 0.22 %
Tőrincs 6 0.22 %
Pinc 6 0.22 %
Füleksávoly 5 0.19 %
Gácsprága 5 0.19 %
Nagydaróc 5 0.19 %
Lentő 5 0.19 %
Fülekpüspöki 5 0.19 %
Csomatelke 3 0.11 %
Fülekpilis 3 0.11 %
Bolgárom 3 0.11 %
Ipolynyitra 2 0.07 %
Kalonda 2 0.07 %
Csákányháza 2 0.07 %
Mucsény 2 0.07 %
Sőreg 1 0.04 %
Béna 1 0.04 %
Gömörsíd 1 0.04 %
Perse 1 0.04 %
Miksi 0 0.00 %
Losonc 249 29.68 %
Fülek 40 4.77 %
Nagydaróc 40 4.77 %
Videfalva 21 2.50 %
Gács 18 2.15 %
Divény 15 1.79 %
Losonctamási 12 1.43 %
Lónyabánya 11 1.31 %
Terbeléd 10 1.19 %
Bolyk 8 0.95 %
Vámosfalva 7 0.83 %
Dabar 6 0.72 %
Patakalja 6 0.72 %
Vilke 6 0.72 %
Panyidaróc 6 0.72 %
Ragyolc 5 0.60 %
Rózsaszállás 5 0.60 %
Füleksávoly 5 0.60 %
Budaszállás 4 0.48 %
Miksi 4 0.48 %
Tósár 4 0.48 %
Maskófalva 4 0.48 %
Tugár 3 0.36 %
Csákányháza 3 0.36 %
Gácsprága 3 0.36 %
Gácsfalva 3 0.36 %
Sátorosbánya 3 0.36 %
Pinc 3 0.36 %
Fűrész 2 0.24 %
Nagylibercse 2 0.24 %
Gácsliget 2 0.24 %
Perse 2 0.24 %
Kotmány 2 0.24 %
Jelsőc 2 0.24 %
Fülekkovácsi 2 0.24 %
Ipolynyitra 1 0.12 %
Bozita 1 0.12 %
Gömörsíd 1 0.12 %
Fülekpüspöki 1 0.12 %
Gácslápos 1 0.12 %
Tőrincs 1 0.12 %
Rapp 1 0.12 %
Rátkapuszta 1 0.12 %
Csomatelke 1 0.12 %
Romhánypuszta 1 0.12 %
Fülekpilis 1 0.12 %
Mucsény 1 0.12 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Losonc 59 9.13 %
Tőrincs 30 4.64 %
Fülek 26 4.02 %
Jelsőc 10 1.55 %
Vilke 9 1.39 %
Gömörsíd 9 1.39 %
Panyidaróc 8 1.24 %
Nagydaróc 7 1.08 %
Bolgárom 5 0.77 %
Losonctamási 4 0.62 %
Gácsfalva 4 0.62 %
Ipolynyitra 4 0.62 %
Kotmány 4 0.62 %
Divény 4 0.62 %
Fűrész 3 0.46 %
Gács 3 0.46 %
Csákányháza 3 0.46 %
Csomatelke 3 0.46 %
Videfalva 3 0.46 %
Füleksávoly 3 0.46 %
Fülekpilis 3 0.46 %
Lónyabánya 3 0.46 %
Mucsény 3 0.46 %
Tugár 2 0.31 %
Fülekpüspöki 2 0.31 %
Miksi 2 0.31 %
Bolyk 2 0.31 %
Vámosfalva 2 0.31 %
Tósár 2 0.31 %
Ipolygalsa 2 0.31 %
Dabar 2 0.31 %
Budaszállás 1 0.15 %
Perse 1 0.15 %
Terbeléd 1 0.15 %
Rózsaszállás 1 0.15 %
Rapp 1 0.15 %
Ragyolc 1 0.15 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 113 9.83 %
Fülek 112 9.75 %
Ipolygalsa 92 8.01 %
Terbeléd 29 2.52 %
Nagydaróc 19 1.65 %
Füleksávoly 17 1.48 %
Ipolynyitra 13 1.13 %
Fülekpüspöki 11 0.96 %
Bolyk 11 0.96 %
Bozita 11 0.96 %
Videfalva 10 0.87 %
Csákányháza 10 0.87 %
Ragyolc 9 0.78 %
Rapp 9 0.78 %
Gömörsíd 9 0.78 %
Fülekkovácsi 8 0.70 %
Panyidaróc 7 0.61 %
Rátkapuszta 7 0.61 %
Perse 6 0.52 %
Csomatelke 6 0.52 %
Bolgárom 5 0.44 %
Losonctamási 4 0.35 %
Gács 4 0.35 %
Fülekpilis 4 0.35 %
Béna 4 0.35 %
Vámosfalva 4 0.35 %
Pinc 3 0.26 %
Miksi 3 0.26 %
Vilke 3 0.26 %
Gácsliget 3 0.26 %
Dabar 3 0.26 %
Sőreg 3 0.26 %
Tőrincs 2 0.17 %
Budaszállás 1 0.09 %
Maskófalva 1 0.09 %
Gácslápos 1 0.09 %
Ábelfalva 1 0.09 %
Tugár 1 0.09 %
Mucsény 1 0.09 %
Kalonda 1 0.09 %
Lónyabánya 1 0.09 %
Rózsaszállás 1 0.09 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 418 51.48 %
Fülek 28 3.45 %
Videfalva 27 3.33 %
Lónyabánya 24 2.96 %
Divény 22 2.71 %
Dabar 22 2.71 %
Losonctamási 20 2.46 %
Gács 14 1.72 %
Vámosfalva 13 1.60 %
Rózsaszállás 9 1.11 %
Bolyk 9 1.11 %
Terbeléd 8 0.99 %
Nagylibercse 6 0.74 %
Jelsőc 6 0.74 %
Vilke 6 0.74 %
Panyidaróc 6 0.74 %
Romhánypuszta 5 0.62 %
Csomatelke 5 0.62 %
Tósár 5 0.62 %
Gácsfalva 5 0.62 %
Tugár 4 0.49 %
Bozita 4 0.49 %
Mucsény 4 0.49 %
Budaszállás 4 0.49 %
Rapp 4 0.49 %
Kétkeresztúr 3 0.37 %
Fülekpüspöki 3 0.37 %
Gácsliget 3 0.37 %
Sátorosbánya 3 0.37 %
Füleksávoly 3 0.37 %
Gácsprága 3 0.37 %
Gergelyfalva 3 0.37 %
Ragyolc 3 0.37 %
Nagydaróc 3 0.37 %
Rátkapuszta 3 0.37 %
Ipolygalsa 2 0.25 %
Tőrincs 2 0.25 %
Ipolynyitra 2 0.25 %
Kalonda 2 0.25 %
Fülekkovácsi 2 0.25 %
Gácslápos 2 0.25 %
Fűrész 2 0.25 %
Maskófalva 2 0.25 %
Béna 1 0.12 %
Patakalja 1 0.12 %
Fülekpilis 1 0.12 %
Sőreg 1 0.12 %
Miksi 1 0.12 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Losonc 413 71.95 %
Videfalva 174 30.31 %
Losonctamási 34 5.92 %
Vámosfalva 24 4.18 %
Gács 24 4.18 %
Divény 22 3.83 %
Lónyabánya 21 3.66 %
Terbeléd 18 3.14 %
Bozita 18 3.14 %
Tugár 17 2.96 %
Fülek 14 2.44 %
Bolyk 11 1.92 %
Panyidaróc 8 1.39 %
Maskófalva 8 1.39 %
Csákányháza 8 1.39 %
Mucsény 8 1.39 %
Gácsfalva 8 1.39 %
Dabar 7 1.22 %
Budaszállás 7 1.22 %
Gácsliget 7 1.22 %
Rózsaszállás 7 1.22 %
Romhánypuszta 7 1.22 %
Pinc 5 0.87 %
Gácslápos 5 0.87 %
Rapp 4 0.70 %
Vilke 4 0.70 %
Kétkeresztúr 4 0.70 %
Kotmány 4 0.70 %
Tőrincs 4 0.70 %
Patakalja 4 0.70 %
Tósár 4 0.70 %
Fülekkovácsi 4 0.70 %
Jelsőc 3 0.52 %
Nagylibercse 3 0.52 %
Kalonda 3 0.52 %
Gömörsíd 3 0.52 %
Fűrész 3 0.52 %
Fülekpüspöki 2 0.35 %
Miksi 2 0.35 %
Ipolygalsa 2 0.35 %
Ragyolc 2 0.35 %
Nagydaróc 2 0.35 %
Rátkapuszta 2 0.35 %
Gergelyfalva 2 0.35 %
Füleksávoly 2 0.35 %
Csomatelke 1 0.17 %
Sőreg 1 0.17 %
Parlagos 1 0.17 %
Bolgárom 1 0.17 %
Ábelfalva 1 0.17 %
Ipolynyitra 1 0.17 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 701 41.70 %
Losonc 253 15.05 %
Ragyolc 150 8.92 %
Fülekpüspöki 126 7.50 %
Gömörsíd 88 5.23 %
Csomatelke 75 4.46 %
Béna 48 2.86 %
Csákányháza 45 2.68 %
Füleksávoly 33 1.96 %
Fülekkovácsi 32 1.90 %
Sőreg 30 1.78 %
Nagydaróc 30 1.78 %
Vilke 25 1.49 %
Rapp 25 1.49 %
Bolgárom 25 1.49 %
Perse 19 1.13 %
Panyidaróc 16 0.95 %
Ipolygalsa 14 0.83 %
Terbeléd 14 0.83 %
Kalonda 13 0.77 %
Pinc 10 0.59 %
Bozita 10 0.59 %
Fülekpilis 9 0.54 %
Mucsény 9 0.54 %
Rátkapuszta 7 0.42 %
Bolyk 6 0.36 %
Losonctamási 6 0.36 %
Gácsfalva 4 0.24 %
Videfalva 4 0.24 %
Gács 4 0.24 %
Lónyabánya 2 0.12 %
Rózsaszállás 2 0.12 %
Sátorosbánya 2 0.12 %
Ipolynyitra 2 0.12 %
Divény 2 0.12 %
Vámosfalva 2 0.12 %
Patakalja 1 0.06 %
Gácsliget 1 0.06 %
Parlagos 1 0.06 %
Gácsprága 1 0.06 %
Fűrész 1 0.06 %
Kétkeresztúr 1 0.06 %
Tőrincs 1 0.06 %
Tugár 1 0.06 %
Gergelyfalva 1 0.06 %
Maskófalva 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Losonc 440 34.08 %
Divény 116 8.99 %
Gács 76 5.89 %
Rózsaszállás 72 5.58 %
Videfalva 69 5.34 %
Lónyabánya 63 4.88 %
Losonctamási 57 4.42 %
Vámosfalva 56 4.34 %
Fülek 38 2.94 %
Bozita 31 2.40 %
Gácsfalva 29 2.25 %
Dabar 28 2.17 %
Kotmány 23 1.78 %
Rapp 17 1.32 %
Fűrész 15 1.16 %
Sátorosbánya 13 1.01 %
Vilke 12 0.93 %
Budaszállás 12 0.93 %
Panyidaróc 12 0.93 %
Bolyk 12 0.93 %
Tugár 10 0.77 %
Ragyolc 10 0.77 %
Patakalja 9 0.70 %
Terbeléd 9 0.70 %
Nagylibercse 9 0.70 %
Mucsény 9 0.70 %
Nagydaróc 9 0.70 %
Tósár 8 0.62 %
Rátkapuszta 8 0.62 %
Maskófalva 8 0.62 %
Kalonda 8 0.62 %
Füleksávoly 8 0.62 %
Pinc 6 0.46 %
Gácsliget 6 0.46 %
Gácslápos 6 0.46 %
Romhánypuszta 5 0.39 %
Kétkeresztúr 5 0.39 %
Jelsőc 5 0.39 %
Ipolygalsa 5 0.39 %
Lentő 5 0.39 %
Fülekpüspöki 4 0.31 %
Fülekkovácsi 4 0.31 %
Miksi 4 0.31 %
Ábelfalva 4 0.31 %
Fülekpilis 3 0.23 %
Csákányháza 3 0.23 %
Béna 2 0.15 %
Sőreg 2 0.15 %
Parlagos 2 0.15 %
Tőrincs 2 0.15 %
Perse 1 0.08 %
Gácsprága 1 0.08 %
Gömörsíd 1 0.08 %
Bolgárom 1 0.08 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 146 60.58 %
Videfalva 18 7.47 %
Fülek 14 5.81 %
Vámosfalva 13 5.39 %
Terbeléd 10 4.15 %
Gács 9 3.73 %
Divény 9 3.73 %
Lónyabánya 9 3.73 %
Bozita 6 2.49 %
Fűrész 5 2.07 %
Tósár 5 2.07 %
Nagylibercse 4 1.66 %
Losonctamási 4 1.66 %
Rátkapuszta 4 1.66 %
Rapp 4 1.66 %
Kotmány 3 1.24 %
Mucsény 3 1.24 %
Panyidaróc 3 1.24 %
Tugár 3 1.24 %
Sátorosbánya 3 1.24 %
Maskófalva 2 0.83 %
Füleksávoly 2 0.83 %
Nagydaróc 2 0.83 %
Romhánypuszta 2 0.83 %
Bolyk 2 0.83 %
Gömörsíd 2 0.83 %
Gácsfalva 2 0.83 %
Gácslápos 2 0.83 %
Ragyolc 2 0.83 %
Gácsprága 2 0.83 %
Kétkeresztúr 2 0.83 %
Patakalja 1 0.41 %
Pinc 1 0.41 %
Fülekpüspöki 1 0.41 %
Rózsaszállás 1 0.41 %
Miksi 1 0.41 %
Jelsőc 1 0.41 %
Fülekpilis 1 0.41 %
Fülekkovácsi 1 0.41 %
Dabar 1 0.41 %
Csomatelke 1 0.41 %
Csákányháza 1 0.41 %
Budaszállás 1 0.41 %
Vilke 1 0.41 %
Ipolygalsa 1 0.41 %
Bolgárom 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Losonc 194 55.27 %
Fülek 25 7.12 %
Videfalva 22 6.27 %
Lónyabánya 22 6.27 %
Losonctamási 18 5.13 %
Gács 17 4.84 %
Vámosfalva 17 4.84 %
Dabar 12 3.42 %
Divény 9 2.56 %
Gömörsíd 9 2.56 %
Fűrész 7 1.99 %
Csákányháza 7 1.99 %
Terbeléd 6 1.71 %
Bozita 6 1.71 %
Gácsliget 6 1.71 %
Kalonda 5 1.42 %
Nagydaróc 5 1.42 %
Mucsény 5 1.42 %
Rózsaszállás 5 1.42 %
Csomatelke 5 1.42 %
Bolyk 5 1.42 %
Sátorosbánya 4 1.14 %
Gácsfalva 3 0.85 %
Budaszállás 3 0.85 %
Jelsőc 3 0.85 %
Fülekkovácsi 3 0.85 %
Fülekpilis 3 0.85 %
Pinc 3 0.85 %
Kotmány 3 0.85 %
Tugár 3 0.85 %
Ipolynyitra 3 0.85 %
Panyidaróc 3 0.85 %
Nagylibercse 2 0.57 %
Fülekpüspöki 2 0.57 %
Perse 2 0.57 %
Ipolygalsa 2 0.57 %
Rapp 2 0.57 %
Rátkapuszta 2 0.57 %
Tósár 2 0.57 %
Maskófalva 1 0.28 %
Romhánypuszta 1 0.28 %
Gácslápos 1 0.28 %
Ragyolc 1 0.28 %
Tőrincs 1 0.28 %
Vilke 1 0.28 %
Bolgárom 1 0.28 %
Béna 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Losonc 804 125.63 %
Gács 58 9.06 %
Videfalva 53 8.28 %
Divény 49 7.66 %
Fülek 39 6.09 %
Lónyabánya 34 5.31 %
Losonctamási 29 4.53 %
Vámosfalva 20 3.13 %
Dabar 20 3.13 %
Gácsfalva 17 2.66 %
Tugár 10 1.56 %
Fülekkovácsi 10 1.56 %
Terbeléd 9 1.41 %
Panyidaróc 9 1.41 %
Bozita 8 1.25 %
Vilke 8 1.25 %
Budaszállás 8 1.25 %
Rózsaszállás 8 1.25 %
Bolyk 7 1.09 %
Rapp 7 1.09 %
Ipolygalsa 7 1.09 %
Pinc 7 1.09 %
Fűrész 7 1.09 %
Ábelfalva 7 1.09 %
Jelsőc 6 0.94 %
Ragyolc 6 0.94 %
Kalonda 5 0.78 %
Kotmány 5 0.78 %
Nagydaróc 5 0.78 %
Patakalja 4 0.63 %
Gácsliget 4 0.63 %
Gácslápos 4 0.63 %
Miksi 4 0.63 %
Gömörsíd 4 0.63 %
Parlagos 3 0.47 %
Tőrincs 3 0.47 %
Nagylibercse 3 0.47 %
Füleksávoly 3 0.47 %
Ipolynyitra 3 0.47 %
Maskófalva 3 0.47 %
Fülekpüspöki 2 0.31 %
Béna 2 0.31 %
Rátkapuszta 2 0.31 %
Csákányháza 2 0.31 %
Mucsény 2 0.31 %
Sőreg 2 0.31 %
Tósár 2 0.31 %
Perse 2 0.31 %
Romhánypuszta 1 0.16 %
Lentő 1 0.16 %
Gergelyfalva 1 0.16 %
Bolgárom 1 0.16 %
Kétkeresztúr 1 0.16 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 166 9.22 %
Lónyabánya 165 9.16 %
Divény 72 4.00 %
Vámosfalva 64 3.55 %
Rózsaszállás 27 1.50 %
Dabar 25 1.39 %
Fülek 19 1.05 %
Losonctamási 19 1.05 %
Videfalva 18 1.00 %
Gács 16 0.89 %
Nagydaróc 13 0.72 %
Patakalja 13 0.72 %
Kétkeresztúr 11 0.61 %
Kotmány 10 0.56 %
Fülekkovácsi 9 0.50 %
Tugár 9 0.50 %
Fűrész 8 0.44 %
Vilke 7 0.39 %
Csomatelke 6 0.33 %
Gácsliget 5 0.28 %
Terbeléd 5 0.28 %
Mucsény 4 0.22 %
Kalonda 4 0.22 %
Bozita 3 0.17 %
Bolyk 3 0.17 %
Gergelyfalva 3 0.17 %
Romhánypuszta 3 0.17 %
Jelsőc 3 0.17 %
Füleksávoly 3 0.17 %
Ragyolc 2 0.11 %
Tőrincs 2 0.11 %
Miksi 2 0.11 %
Panyidaróc 2 0.11 %
Ipolygalsa 2 0.11 %
Gácsfalva 2 0.11 %
Fülekpilis 2 0.11 %
Budaszállás 2 0.11 %
Gömörsíd 2 0.11 %
Bolgárom 2 0.11 %
Rátkapuszta 2 0.11 %
Csákányháza 2 0.11 %
Nagylibercse 1 0.06 %
Fülekpüspöki 1 0.06 %
Ipolynyitra 1 0.06 %
Lentő 1 0.06 %
Sátorosbánya 1 0.06 %
Parlagos 1 0.06 %
Pinc 1 0.06 %
Rapp 1 0.06 %
Tósár 1 0.06 %
Ábelfalva 1 0.06 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Losonc 902 43.77 %
Fülek 431 20.91 %
Rátkapuszta 111 5.39 %
Terbeléd 104 5.05 %
Videfalva 89 4.32 %
Sátorosbánya 80 3.88 %
Gács 73 3.54 %
Losonctamási 62 3.01 %
Tugár 61 2.96 %
Divény 58 2.81 %
Bozita 55 2.67 %
Lónyabánya 53 2.57 %
Vámosfalva 47 2.28 %
Gácsfalva 43 2.09 %
Ragyolc 43 2.09 %
Romhánypuszta 42 2.04 %
Fülekpüspöki 41 1.99 %
Budaszállás 37 1.80 %
Bolyk 37 1.80 %
Fülekkovácsi 36 1.75 %
Mucsény 35 1.70 %
Csákányháza 35 1.70 %
Csomatelke 32 1.55 %
Rapp 29 1.41 %
Nagydaróc 29 1.41 %
Ipolygalsa 22 1.07 %
Rózsaszállás 21 1.02 %
Gácsliget 18 0.87 %
Gácslápos 18 0.87 %
Fülekpilis 17 0.82 %
Panyidaróc 15 0.73 %
Dabar 14 0.68 %
Gömörsíd 14 0.68 %
Patakalja 13 0.63 %
Fűrész 13 0.63 %
Kotmány 13 0.63 %
Parlagos 12 0.58 %
Perse 12 0.58 %
Tósár 12 0.58 %
Gergelyfalva 12 0.58 %
Tőrincs 10 0.49 %
Ipolynyitra 9 0.44 %
Maskófalva 9 0.44 %
Füleksávoly 7 0.34 %
Sőreg 6 0.29 %
Miksi 6 0.29 %
Jelsőc 5 0.24 %
Kalonda 5 0.24 %
Bolgárom 5 0.24 %
Kétkeresztúr 5 0.24 %
Vilke 5 0.24 %
Pinc 5 0.24 %
Nagylibercse 4 0.19 %
Ábelfalva 2 0.10 %
Béna 2 0.10 %
Gácsprága 1 0.05 %
Lentő 0 0.00 %
Losonc 94 7.88 %
Fülek 25 2.10 %
Gömörsíd 15 1.26 %
Divény 14 1.17 %
Videfalva 12 1.01 %
Losonctamási 9 0.75 %
Mucsény 6 0.50 %
Ragyolc 6 0.50 %
Csomatelke 6 0.50 %
Budaszállás 6 0.50 %
Gács 5 0.42 %
Füleksávoly 5 0.42 %
Lónyabánya 5 0.42 %
Patakalja 5 0.42 %
Vámosfalva 5 0.42 %
Gácsfalva 5 0.42 %
Sátorosbánya 4 0.34 %
Fülekpüspöki 4 0.34 %
Terbeléd 3 0.25 %
Dabar 3 0.25 %
Vilke 2 0.17 %
Tugár 2 0.17 %
Csákányháza 2 0.17 %
Bolyk 2 0.17 %
Nagylibercse 2 0.17 %
Rózsaszállás 2 0.17 %
Rátkapuszta 2 0.17 %
Ipolygalsa 2 0.17 %
Jelsőc 2 0.17 %
Kalonda 2 0.17 %
Fűrész 2 0.17 %
Bolgárom 2 0.17 %
Kétkeresztúr 2 0.17 %
Panyidaróc 1 0.08 %
Pinc 1 0.08 %
Nagydaróc 1 0.08 %
Fülekkovácsi 1 0.08 %
Tőrincs 1 0.08 %
Gácsprága 1 0.08 %
Perse 1 0.08 %
Miksi 1 0.08 %
Rapp 1 0.08 %
Gergelyfalva 1 0.08 %
Gácslápos 1 0.08 %
Ipolynyitra 1 0.08 %
Kotmány 1 0.08 %
Ábelfalva 1 0.08 %
Tósár 1 0.08 %
Sőreg 1 0.08 %
Romhánypuszta 1 0.08 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 102 4.13 %
Divény 35 1.42 %
Fülek 26 1.05 %
Videfalva 16 0.65 %
Gács 14 0.57 %
Lónyabánya 11 0.45 %
Dabar 11 0.45 %
Ragyolc 9 0.36 %
Losonctamási 8 0.32 %
Vámosfalva 8 0.32 %
Kotmány 8 0.32 %
Tugár 7 0.28 %
Rózsaszállás 7 0.28 %
Terbeléd 6 0.24 %
Gácsfalva 6 0.24 %
Jelsőc 5 0.20 %
Fűrész 4 0.16 %
Csákányháza 4 0.16 %
Rátkapuszta 3 0.12 %
Sátorosbánya 3 0.12 %
Csomatelke 3 0.12 %
Fülekpüspöki 3 0.12 %
Tósár 2 0.08 %
Bozita 2 0.08 %
Nagylibercse 2 0.08 %
Ipolynyitra 2 0.08 %
Maskófalva 2 0.08 %
Budaszállás 2 0.08 %
Patakalja 2 0.08 %
Gömörsíd 2 0.08 %
Bolyk 2 0.08 %
Fülekpilis 2 0.08 %
Panyidaróc 2 0.08 %
Bolgárom 2 0.08 %
Pinc 2 0.08 %
Gácsliget 1 0.04 %
Mucsény 1 0.04 %
Vilke 1 0.04 %
Tőrincs 1 0.04 %
Ábelfalva 1 0.04 %
Miksi 1 0.04 %
Füleksávoly 1 0.04 %
Gácslápos 1 0.04 %
Romhánypuszta 1 0.04 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Rapp 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 217 80.37 %
Videfalva 19 7.04 %
Gács 13 4.81 %
Fülek 12 4.44 %
Losonctamási 12 4.44 %
Divény 12 4.44 %
Lónyabánya 11 4.07 %
Vilke 10 3.70 %
Panyidaróc 8 2.96 %
Terbeléd 7 2.59 %
Vámosfalva 7 2.59 %
Dabar 6 2.22 %
Rapp 6 2.22 %
Nagylibercse 6 2.22 %
Rózsaszállás 4 1.48 %
Fülekpüspöki 4 1.48 %
Bolyk 4 1.48 %
Csákányháza 4 1.48 %
Patakalja 3 1.11 %
Maskófalva 3 1.11 %
Rátkapuszta 3 1.11 %
Fülekkovácsi 3 1.11 %
Fűrész 3 1.11 %
Gácsfalva 3 1.11 %
Romhánypuszta 2 0.74 %
Fülekpilis 2 0.74 %
Sátorosbánya 2 0.74 %
Perse 2 0.74 %
Jelsőc 2 0.74 %
Ábelfalva 2 0.74 %
Budaszállás 1 0.37 %
Tósár 1 0.37 %
Lentő 1 0.37 %
Nagydaróc 1 0.37 %
Pinc 1 0.37 %
Mucsény 1 0.37 %
Ipolygalsa 1 0.37 %
Gácslápos 1 0.37 %
Csomatelke 1 0.37 %
Kalonda 1 0.37 %
Ragyolc 1 0.37 %
Béna 1 0.37 %
Kotmány 1 0.37 %
Gácsliget 1 0.37 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 1 751 71.29 %
Divény 313 12.74 %
Vámosfalva 241 9.81 %
Lónyabánya 241 9.81 %
Videfalva 209 8.51 %
Fülek 127 5.17 %
Gács 116 4.72 %
Losonctamási 112 4.56 %
Dabar 108 4.40 %
Rózsaszállás 86 3.50 %
Rapp 57 2.32 %
Patakalja 50 2.04 %
Fűrész 50 2.04 %
Kotmány 47 1.91 %
Gácsfalva 46 1.87 %
Terbeléd 43 1.75 %
Tugár 40 1.63 %
Budaszállás 34 1.38 %
Bolyk 32 1.30 %
Bozita 29 1.18 %
Panyidaróc 25 1.02 %
Nagydaróc 24 0.98 %
Gergelyfalva 20 0.81 %
Mucsény 20 0.81 %
Sátorosbánya 19 0.77 %
Gácslápos 17 0.69 %
Tósár 16 0.65 %
Ragyolc 15 0.61 %
Fülekkovácsi 15 0.61 %
Nagylibercse 15 0.61 %
Pinc 13 0.53 %
Ipolygalsa 13 0.53 %
Kétkeresztúr 11 0.45 %
Fülekpüspöki 10 0.41 %
Vilke 10 0.41 %
Rátkapuszta 10 0.41 %
Kalonda 8 0.33 %
Maskófalva 8 0.33 %
Gácsliget 7 0.29 %
Miksi 7 0.29 %
Fülekpilis 7 0.29 %
Csákányháza 5 0.20 %
Ábelfalva 5 0.20 %
Gömörsíd 4 0.16 %
Jelsőc 4 0.16 %
Romhánypuszta 4 0.16 %
Füleksávoly 4 0.16 %
Parlagos 3 0.12 %
Lentő 2 0.08 %
Csomatelke 2 0.08 %
Perse 2 0.08 %
Gácsprága 1 0.04 %
Tőrincs 1 0.04 %
Sőreg 1 0.04 %
Béna 1 0.04 %
Bolgárom 1 0.04 %
Ipolynyitra 1 0.04 %
Losonc 3 173 90.92 %
Videfalva 200 5.73 %
Gács 166 4.76 %
Fülek 165 4.73 %
Losonctamási 116 3.32 %
Lónyabánya 109 3.12 %
Divény 98 2.81 %
Vámosfalva 75 2.15 %
Panyidaróc 58 1.66 %
Rapp 57 1.63 %
Terbeléd 48 1.38 %
Bolyk 47 1.35 %
Gácsfalva 46 1.32 %
Vilke 42 1.20 %
Dabar 39 1.12 %
Patakalja 37 1.06 %
Rózsaszállás 32 0.92 %
Pinc 30 0.86 %
Mucsény 25 0.72 %
Tugár 24 0.69 %
Miksi 23 0.66 %
Fülekpüspöki 22 0.63 %
Fülekkovácsi 21 0.60 %
Nagydaróc 20 0.57 %
Ragyolc 19 0.54 %
Budaszállás 18 0.52 %
Gergelyfalva 17 0.49 %
Maskófalva 16 0.46 %
Rátkapuszta 14 0.40 %
Kalonda 14 0.40 %
Fűrész 14 0.40 %
Romhánypuszta 13 0.37 %
Bozita 13 0.37 %
Nagylibercse 10 0.29 %
Kétkeresztúr 10 0.29 %
Tósár 10 0.29 %
Jelsőc 10 0.29 %
Csomatelke 9 0.26 %
Kotmány 9 0.26 %
Ipolygalsa 9 0.26 %
Fülekpilis 9 0.26 %
Ábelfalva 8 0.23 %
Gácsliget 8 0.23 %
Gácslápos 8 0.23 %
Füleksávoly 8 0.23 %
Sátorosbánya 8 0.23 %
Perse 7 0.20 %
Ipolynyitra 6 0.17 %
Lentő 4 0.11 %
Csákányháza 4 0.11 %
Tőrincs 4 0.11 %
Bolgárom 3 0.09 %
Parlagos 3 0.09 %
Gömörsíd 2 0.06 %
Sőreg 1 0.03 %
Béna 1 0.03 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 932 105.43 %
Divény 82 9.28 %
Fülek 74 8.37 %
Videfalva 62 7.01 %
Vámosfalva 61 6.90 %
Gács 60 6.79 %
Losonctamási 55 6.22 %
Lónyabánya 48 5.43 %
Patakalja 29 3.28 %
Dabar 26 2.94 %
Terbeléd 24 2.71 %
Bolyk 20 2.26 %
Rapp 18 2.04 %
Rózsaszállás 15 1.70 %
Panyidaróc 15 1.70 %
Vilke 15 1.70 %
Sátorosbánya 14 1.58 %
Gácsfalva 14 1.58 %
Tugár 13 1.47 %
Fűrész 13 1.47 %
Miksi 12 1.36 %
Bozita 12 1.36 %
Mucsény 10 1.13 %
Ragyolc 9 1.02 %
Rátkapuszta 9 1.02 %
Kotmány 8 0.90 %
Gácsliget 8 0.90 %
Fülekpüspöki 8 0.90 %
Ipolygalsa 7 0.79 %
Budaszállás 7 0.79 %
Romhánypuszta 7 0.79 %
Csomatelke 6 0.68 %
Ábelfalva 6 0.68 %
Gergelyfalva 5 0.57 %
Nagylibercse 5 0.57 %
Jelsőc 5 0.57 %
Nagydaróc 5 0.57 %
Gácslápos 5 0.57 %
Maskófalva 4 0.45 %
Füleksávoly 4 0.45 %
Lentő 4 0.45 %
Kétkeresztúr 4 0.45 %
Pinc 3 0.34 %
Csákányháza 3 0.34 %
Gömörsíd 3 0.34 %
Tósár 3 0.34 %
Kalonda 3 0.34 %
Tőrincs 3 0.34 %
Fülekpilis 2 0.23 %
Perse 1 0.11 %
Ipolynyitra 1 0.11 %
Béna 1 0.11 %
Sőreg 1 0.11 %
Fülekkovácsi 1 0.11 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 55 3.79 %
Fülek 10 0.69 %
Losonctamási 7 0.48 %
Divény 5 0.34 %
Videfalva 4 0.28 %
Nagylibercse 4 0.28 %
Lónyabánya 4 0.28 %
Kotmány 4 0.28 %
Ragyolc 4 0.28 %
Mucsény 4 0.28 %
Fűrész 3 0.21 %
Gácsfalva 3 0.21 %
Sátorosbánya 3 0.21 %
Patakalja 3 0.21 %
Vámosfalva 3 0.21 %
Gács 3 0.21 %
Bolyk 3 0.21 %
Jelsőc 2 0.14 %
Budaszállás 2 0.14 %
Panyidaróc 2 0.14 %
Pinc 2 0.14 %
Rapp 2 0.14 %
Fülekpüspöki 1 0.07 %
Gergelyfalva 1 0.07 %
Kétkeresztúr 1 0.07 %
Lentő 1 0.07 %
Vilke 1 0.07 %
Gácsliget 1 0.07 %
Perse 1 0.07 %
Béna 1 0.07 %
Miksi 1 0.07 %
Füleksávoly 1 0.07 %
Gömörsíd 1 0.07 %
Bozita 1 0.07 %
Sőreg 1 0.07 %
Terbeléd 1 0.07 %
Tugár 1 0.07 %
Fülekkovácsi 1 0.07 %
Gácsprága 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 1 182 37.35 %
Fülek 644 20.35 %
Ragyolc 275 8.69 %
Fülekpüspöki 154 4.87 %
Csomatelke 118 3.73 %
Csákányháza 116 3.67 %
Nagydaróc 97 3.06 %
Gömörsíd 95 3.00 %
Béna 84 2.65 %
Vilke 66 2.09 %
Rapp 65 2.05 %
Fülekkovácsi 60 1.90 %
Panyidaróc 58 1.83 %
Füleksávoly 54 1.71 %
Videfalva 54 1.71 %
Perse 50 1.58 %
Sőreg 47 1.48 %
Pinc 47 1.48 %
Ipolygalsa 46 1.45 %
Miksi 45 1.42 %
Terbeléd 36 1.14 %
Bolgárom 32 1.01 %
Kalonda 31 0.98 %
Gács 27 0.85 %
Mucsény 22 0.70 %
Fülekpilis 17 0.54 %
Ipolynyitra 16 0.51 %
Bolyk 15 0.47 %
Divény 14 0.44 %
Rátkapuszta 9 0.28 %
Losonctamási 9 0.28 %
Lónyabánya 8 0.25 %
Jelsőc 7 0.22 %
Kétkeresztúr 7 0.22 %
Vámosfalva 6 0.19 %
Sátorosbánya 6 0.19 %
Rózsaszállás 6 0.19 %
Tőrincs 6 0.19 %
Patakalja 6 0.19 %
Bozita 5 0.16 %
Gácsfalva 5 0.16 %
Fűrész 5 0.16 %
Dabar 4 0.13 %
Kotmány 3 0.09 %
Romhánypuszta 3 0.09 %
Nagylibercse 2 0.06 %
Tósár 1 0.03 %
Tugár 1 0.03 %
Maskófalva 1 0.03 %
Gergelyfalva 1 0.03 %
Gácsprága 1 0.03 %
Budaszállás 1 0.03 %
Gácslápos 1 0.03 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülek 468 28.94 %
Ragyolc 327 20.22 %
Losonc 324 20.04 %
Fülekpüspöki 128 7.92 %
Csákányháza 93 5.75 %
Csomatelke 77 4.76 %
Béna 76 4.70 %
Gömörsíd 64 3.96 %
Rapp 51 3.15 %
Nagydaróc 46 2.84 %
Vilke 34 2.10 %
Füleksávoly 32 1.98 %
Perse 29 1.79 %
Sőreg 28 1.73 %
Fülekkovácsi 28 1.73 %
Pinc 23 1.42 %
Bolgárom 22 1.36 %
Terbeléd 22 1.36 %
Kalonda 21 1.30 %
Panyidaróc 15 0.93 %
Miksi 15 0.93 %
Mucsény 13 0.80 %
Fülekpilis 11 0.68 %
Bolyk 9 0.56 %
Sátorosbánya 9 0.56 %
Ipolygalsa 7 0.43 %
Videfalva 6 0.37 %
Bozita 6 0.37 %
Ipolynyitra 4 0.25 %
Rátkapuszta 3 0.19 %
Jelsőc 2 0.12 %
Gács 2 0.12 %
Divény 2 0.12 %
Losonctamási 2 0.12 %
Kétkeresztúr 1 0.06 %
Budaszállás 1 0.06 %
Rózsaszállás 1 0.06 %
Dabar 1 0.06 %
Maskófalva 1 0.06 %
Gácsprága 1 0.06 %
Tósár 1 0.06 %
Lónyabánya 1 0.06 %
Vámosfalva 1 0.06 %
Patakalja 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 564 43.99 %
Videfalva 88 6.86 %
Gács 87 6.79 %
Divény 85 6.63 %
Losonctamási 69 5.38 %
Fülek 69 5.38 %
Lónyabánya 64 4.99 %
Tósár 54 4.21 %
Vámosfalva 41 3.20 %
Gácsfalva 32 2.50 %
Bozita 29 2.26 %
Dabar 25 1.95 %
Bolyk 21 1.64 %
Terbeléd 18 1.40 %
Rapp 18 1.40 %
Rózsaszállás 18 1.40 %
Kotmány 18 1.40 %
Sátorosbánya 14 1.09 %
Budaszállás 14 1.09 %
Patakalja 14 1.09 %
Rátkapuszta 13 1.01 %
Maskófalva 13 1.01 %
Tugár 12 0.94 %
Vilke 12 0.94 %
Romhánypuszta 11 0.86 %
Mucsény 11 0.86 %
Fűrész 10 0.78 %
Ragyolc 10 0.78 %
Nagylibercse 9 0.70 %
Panyidaróc 9 0.70 %
Füleksávoly 9 0.70 %
Nagydaróc 8 0.62 %
Fülekkovácsi 7 0.55 %
Gácslápos 7 0.55 %
Pinc 6 0.47 %
Ábelfalva 6 0.47 %
Jelsőc 6 0.47 %
Kétkeresztúr 5 0.39 %
Gácsprága 5 0.39 %
Miksi 5 0.39 %
Tőrincs 5 0.39 %
Gácsliget 4 0.31 %
Parlagos 4 0.31 %
Lentő 4 0.31 %
Sőreg 4 0.31 %
Kalonda 4 0.31 %
Fülekpilis 3 0.23 %
Csomatelke 3 0.23 %
Fülekpüspöki 2 0.16 %
Csákányháza 2 0.16 %
Gergelyfalva 1 0.08 %
Bolgárom 1 0.08 %
Béna 1 0.08 %
Ipolygalsa 1 0.08 %
Gömörsíd 1 0.08 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 614 54.53 %
Gács 150 13.32 %
Videfalva 41 3.64 %
Losonctamási 41 3.64 %
Lónyabánya 41 3.64 %
Divény 34 3.02 %
Fülek 32 2.84 %
Gácsfalva 29 2.58 %
Terbeléd 20 1.78 %
Patakalja 19 1.69 %
Vámosfalva 18 1.60 %
Bolyk 18 1.60 %
Fülekkovácsi 13 1.15 %
Dabar 12 1.07 %
Jelsőc 12 1.07 %
Panyidaróc 12 1.07 %
Rapp 10 0.89 %
Budaszállás 10 0.89 %
Mucsény 9 0.80 %
Gergelyfalva 8 0.71 %
Ragyolc 7 0.62 %
Nagylibercse 7 0.62 %
Gácslápos 7 0.62 %
Maskófalva 7 0.62 %
Vilke 6 0.53 %
Tugár 6 0.53 %
Romhánypuszta 6 0.53 %
Pinc 6 0.53 %
Gömörsíd 5 0.44 %
Kotmány 5 0.44 %
Fűrész 4 0.36 %
Bozita 4 0.36 %
Gácsliget 4 0.36 %
Rózsaszállás 4 0.36 %
Nagydaróc 4 0.36 %
Ipolynyitra 4 0.36 %
Ipolygalsa 3 0.27 %
Sátorosbánya 3 0.27 %
Gácsprága 3 0.27 %
Kalonda 3 0.27 %
Lentő 3 0.27 %
Sőreg 3 0.27 %
Füleksávoly 2 0.18 %
Csomatelke 2 0.18 %