SK
SC
.....

Csölle

Község

címer zászló
115 22% magyar 1910
138 3% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Rovinka
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Somorjai járás
kisközség
Természeti tájbeosztás:
- Kisalföld, Csallóköz, Felső-Csallóköz
Más földrajzi nevek:
Alsócsölle, Dunaföldek, Erdő-földek, Felsőcsölle, Felső Gát-földek, Füves, Harl, Irtványok, Nagy-réti földek, Predium, Pripor, Rétföldek, Szent Péter-major, Szilfa földek
Koordináták:
48.09773254, 17.23528481
Terület:
8,85 km2
Rang:
község
Népesség:
3262
Tszf. magasság:
130 m
Körzethívószám:
+421 (0) 2
Irányítószám:
90041
Település kód:
508209
Szervezeti azonosító:
305057
Adóazonosító:
2020362036

A község a Kisalföldön, a Felső-Csallóköz nyugati részén, a Pozsonyt Komárommal összekötő 63-as főút mentén fekszik, Pozsony központjától 14 km-re délkeletre, Somorjától 10 km-re északnyugatra, Szenctől 23 km-re délnyugatra. Határának északi részét érinti a Komárom-Pozsony vasútvonal (megállóhely). Északról és nyugatról Pozsony Pozsonypüspöki városrésze, délről és keletről pedig Dénesd község határolja.

Közigazgatás

A Pozsonyi kerülethez és a Szenci járáshoz tartozó község. 1913-ban alakult Alsó- és Felsőcsölle kisközségek egyesítésével. 1920-ig Pozsony vármegye Somorjai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1938-ig, majd 1945-1960 között a Somorjai járáshoz tartozott. 1938-1945 között a Szlovák Államhoz csatolták, egyben a Pozsonyi járáshoz került. 1960-1996 között a Pozsony-környéki járáshoz tartozott. Területe (8,85 km²) nem változott az elmúlt évszázad során.

Népesség

1910-ben 524, 1921-ben 592, 1930-ban 681, túlnyomórészt német nemzetiségű lakosa volt. A németek aránya 1910-ben 76,1 %, 1930-ban 72,2 % volt, a magyaroké 1921-ben 33,3 %, 1930-ban pedig 25,4 %. 1945 után a német lakosságot kitelepítették, a község lakossága kicserélődött, az eredeti lakosság helyére közép-szlovákiai szlovák telepesek érkeztek. 1991-2011 között (elsősorban 2001 után) a közeli nagyvárosból beköltözők révén népességszáma csaknem megduplázódott (85 %-os növekedés 20 év alatt). Ezzel párhuzamosan az 1991-ben még a lakosság 9,4 %-át alkotó magyar nemzetiségűek aránya 3,5 %-ra csökkent. A lakosság többsége (57,9 %) római katolikus vallású, az evangélikusoké 5,2 %, magas a felekezeten kívüliek aránya is (21,6 %).

Történelem

Alsócsöllét 1235-ben, Felsőcsöllét 1532-ben említik először. Egykori várkastélyát 1441-ben Erzsébet királyné zsoldosai építették az esztergomi érsekség birtokán. Még abban az évben ifj. Rozgonyi István foglalta el I. Ulászlónak és adományba kapta. Valószínűleg a helyére épült a falu mai kastélya. 1553-ban az esztergomi érsekségnek a falu 7 portája, Farkas Ignácnak pedig 4 portája adózott.1682-ben a falu lakosait az árvíz és a tűzvész okozta gazdasági károk miatt felmentették az adófizetés alól. Az eredetileg magyar lakosságú falvakat a 18. század elején a pestisjárvány kipusztította, ekkor érkeztek ide német telepesek Bajorországból és Württembergből. 1886-ban Alsócsölle, 1878-ban pedig Felsőcsölle égett le. 1913-ban egyesítették a két falut Csölle néven. 1920-ban Csehszlovákiához csatolták, majd 1938-45 között a Szlovák Államhoz tartozott. 1945-ben német lakosságát kitelepítették Németországba. A község 1948 és 1960 között Milan Rastislav Štefánik (1880-1919) szlovák asztronómus, katona és politikus, az önálló Csehszlovákia egyik megteremtőjének nevét viselte (Štefánikovce).

Mai jelentősége

A községben szlovák alapiskola és óvoda működik. Szentháromság tiszteletére szentelt római katolikus temploma 1798-ban épült klasszicista stílusban. Határában két kavicsbányászat során keletkezett tó is található (Csöllei Nagy- és Kis-tó), melyek kedvelt nyári fürdőhelyek. Határában 1959-ben 10. századi köznépi temetőt tártak fel.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Alsó Csölle, unter Voltersdorf. Német falu Poson Vármegyében, földes Ura Klobusitzky Uraság, vagy az Esztergomi Érsegség, és más Urak, lakosai katolikusok, fekszik Miserd mellett, az öreg Duna folyásánál, Posontól más fél mértföldnyire. Határja két nyomásbéli, középszerű termékenységű, legelője, réttyei jók, fája szűken; de vagyonnyaikat jól eladhattyák, lakosai közzűl számosan fuharozással is táplállyák életeket, második Osztálybéli. Felső Csölle, ober Voltersdorf. Német falu az előbbinek szomszédságában, Miserdhez is közel, földes Ura az Esztergomi Érsekség, vagy Gróf Pálfy Uraság, fekszik az Ország úttyában, határjának, ’s vagyonnyainak középszerű voltához képest, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Alsó-Csölle, (Unter-Valtersdorf), német falu, a Pozsonból Somorjába vivő országútban, Pozsonhoz 1 1/2 órányira. Paraszt házai csinosok. Van 3 nemesi lakháza, s vendégfogadója, 213 kath., 25 evangelikus lak. Határja két nyomásra oszlik; szép buzát, rozsot terem; rétje nem sok; de a Duna mentiben derék kis erdővel bir. F. u. 1/2 gr. Pálffy, 1/4 Brogyányi örökösök, 1/4 N. asszonyság. Felső-Csölle, (Ober-Valtersdorf), német falu, Pozson vmgyében, mindjárt az előbbeni helység mellett, 286 kath. lak., egy kath. filial templommal, vendégfogadóval. Határja ollyan mint Alsó-Csölleé. Lakosai, kik magyarul is beszélnek, vagyonosok, jó lovat tartanak s gabonával kereskednek. F. u. az esztergomi érsek.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Alsócsölle, felsőcsallóközi kisközség, 38 házzal és 252 magyar és német, de túlnyomó számban németajkú, erősen magyarosodó lakossal, a kik vallásra nézve nagyobb részben római katholikusok. Postája Misérd, távírója és vasúti állomása Püspöki. Az idők folyamán e község nevét Csörle, Chellje és Csellye alakban találjuk említve. Német neve Unter-Waltersdorf volt. Első okleveles nyomára 1287-ben bukkanunk, a mikor Benedek fia Pál, pozsonyi kanonok, itteni részét a pozsonyi Szent Üdvezítőről nevezett egyháznak adományozza. 1295-ben egy perben szerepel, melynek következtében a pozsonyi alispán e birtokot Akali Benedek fiainak ítéli oda. 1338-ban Uzuri Döme ispán birtokaként szerepel, melyet tőle Lukács nevű nemes zálogban bírt. 1375-ben az esztergomi érsek birtoka volt. A XV. században Korner János kapott kir. adományt e községre. Utódai női ágon a Csarada és a Tomka családok voltak, mely két rész most Tomka Nándorné birtokában van. Az 1553-iki összeírás alkalmával az érsekségnek 7 és Farkas Ignácznak 4 portája adózott. 1647-ben a Karner, 1787-ben a Klobusiczky és Udvarnoky család, a mult század elején Pálffy gróf és a Brogyányi örökösök voltak a birtokosai. A községben egy régi és egy újabb úrilak van. Az újabbikat Czilchert Róbert építtette át egy régibből; ez Novotha Józsefnéé lett, de most Sprinczer János és neje Nyitray Mária tulajdona, a régiebbi pedig most özv. Tomka Nándornéé, a ki azt anyai részről örökölte. A községet 1830-ban árvíz pusztította, 1831-ben és 1872-ben a kolera tizedelte, 1886-ban pedig nagy része leégett. A községhez tartozik Szent-Péter puszta, mely azelőtt a cziszterczita rendé volt, most pedig az államé. Felsőcsölle, felsőcsallóközi kisközség, 49 házzal és 272, nagyobbára németajkú, de erősen magyarosodó római katholikus vallású lakossal. Régi érsekségi birtok, melynek lakosai még 1757-ben magyarok voltak, de azóta elnémetesedtek, úgy hogy a mult század elején már Oberwaltersdorf német neve is volt a községnek. 1682-ben lakosai vámmentességet nyertek. 1878-ban tűz pusztította el, 1831-ben pedig a kolera dúlt benne. Katholikus temploma 1798-ban épült. Postája Misérd, távírója és vasúti állomása Püspöki.

Névelőfordulások
1913
Csölle,
1920
Waltersdorf,
1927
Čela, Waltersdorf,
1948
Štefánikovce,
1960
Rovinka

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Fő út (Hlavná) 350
Telefon: 0245985218
Fax: 0245647589

Honlap: obecrovinka.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Kubeš Milan (Független)

Képviselő-testület:
Bombala Libor (Független)
Kubeš Milan (Független)
Zajíček František (Független)
Bartaloš Jozef (Független)
Kanis Marian (Független)
Mandlíková Martina (Független)
Zachar Michal (Független)
Hoľko Ján (Független)
Basta Veronika (KDH, SPOLU)
Nagy Rudolf (KDH, SPOLU)
Mrva Patrik (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, NOVA)
Független 73% Független 8 képviselö KDH, SPOLU 18% KDH, SPOLU 2 képviselö OBYČAJNÍ... 9% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, NOVA 1 képviselö 11 képviselö
Csöllei Posta

Hlavná 44

Dunamenti Területek Regionális Szövetsége

Csölle 42

Dunamente Minirégió

Csölle 350

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Iskola utca 266

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Kert utca 206

Csöllei Községi Hivatal

Fő út 350

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 507 89%
szlovákok 3 1%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 38 7%
lengyelek 0 0%
egyéb 19 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 567
magyarok 115 22%
szlovákok 10 2%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 399 76%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 524
magyarok 197 33%
szlovákok 2 0%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 385 65%
lengyelek 0 0%
egyéb 8 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 592
magyarok 114 9%
szlovákok 1065 88%
ruszinok 5 0%
ukránok 0 0%
csehek 18 1%
németek 9 1%
lengyelek 2 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 1216
magyarok 95 7%
szlovákok 1127 88%
ruszinok 6 0%
ukránok 1 0%
csehek 18 1%
németek 9 1%
lengyelek 3 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 15 1%
összlétszám 1274
magyarok 78 3%
szlovákok 1998 89%
ruszinok 3 0%
ukránok 9 0%
csehek 23 1%
németek 12 1%
lengyelek 3 0%
egyéb 25 1%
ismeretlen 99 4%
összlétszám 2250
magyarok 138 3%
szlovákok 4589 89%
ruszinok 7 0%
ukránok 24 0%
csehek 40 1%
németek 9 0%
lengyelek 4 0%
egyéb 74 1%
ismeretlen 251 5%
összlétszám 5136
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 3216
Választási részvétel: 47.95 %
Kiadott boríték: 1542
Bedobott boríték: 1542

Polgármester

Érvényes szavazólap: 1527
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Kubeš Milan 650 42.57 % Független
Mrva Patrik 247 16.18 % OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, NOVA
Kufel Juraj 246 16.11 % Független
Basta Veronika 240 15.72 % KDH, SPOLU
Zima Tibor 120 7.86 % DS
Vážna Gabriela 24 1.57 % NÁRODNÁ KOALÍCIA

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Bombala Libor 607 Független
Kubeš Milan 606 Független
Zajíček František 539 Független
Bartaloš Jozef 461 Független
Mrva Patrik 438 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, NOVA
Kanis Marian 435 Független
Basta Veronika 410 KDH, SPOLU
Mandlíková Martina 400 Független
Zachar Michal 395 Független
Hoľko Ján 393 Független
Nagy Rudolf 354 KDH, SPOLU

Képviselők

2014
Független 100.00% Független 9 képviselö 9 képviselö
2018
Független 72.73% Független 8 képviselö OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, NOVA 9.09% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, NOVA 1 képviselö KDH, SPOLU 18.18% KDH, SPOLU 2 képviselö 11 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 2162
Választási részvétel: 17.76 %
Kiadott boríték: 384
Bedobott boríték: 383
Választásra jogosult: 2161
Választási részvétel: 15.09 %
Kiadott boríték: 326
Bedobott boríték: 326
Választásra jogosult: 3 025
Választási részvétel: 25,35 %
Kiadott boríték: 767
Bedobott boríték: 767

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 380
1.forduló
Érvényes szavazólap: 119422
Érvényes szavazólap: 753
Érvényes szavazólap: 180490
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Pavol Frešo 173 45.53 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 94 24.74 % SMER - SD
Daniel Krajcer 55 14.47 % NOVA
Oskar Dobrovodský 18 4.74 % NaS - ns
Jaroslav Paška 17 4.47 % SNS
Roman Ruhig 6 1.58 % NP
Rastislav Blaško 5 1.32 % Független
Zdenka Beňová 4 1.05 % ĽS Naše Slovensko
Anton Čulen 4 1.05 % MS
Karol Ondriáš 2 0.53 % KSS
Peter Marček 1 0.26 % SOSKA
Gabriel Karácsony 1 0.26 % PD
Monika Flašíková - Beňová 90 27.61% SMER - SD
Juraj Droba 234 31.08 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Milan Ftáčnik 132 17.53 % Független
Ján Mrva 95 12.62 % Független
Daniel Krajcer 90 11.95 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Pavol Frešo 70 9.30 % Független
Rudolf Kusý 56 7.44 % Független
Ľubomír Huďo 30 3.98 % Független
Jozef Uhler 16 2.12 % Független
Martin Jakubec 10 1.33 % Független
Natália Hanulíková 6 0.80 % SZS
Jalal Suleiman 4 0.53 % KSS
Lukáš Parízek 3 0.40 % SNS
Andrej Trnovec 2 0.27 % SĽSAH
Milan Lopašovský 2 0.27 % SMS
Rastislav Blaško 1 0.13 % Független
Jozef Danko 1 0.13 % Független
Ľubomír Kolárik 1 0.13 % SZaSZO
Marián Leinerovič 0 0.00 % NP
Pavol Frešo 57777 48.38 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 28781 24.10 % SMER - SD
Daniel Krajcer 16205 13.57 % NOVA
Oskar Dobrovodský 6434 5.39 % NaS - ns
Jaroslav Paška 2972 2.49 % SNS
Zdenka Beňová 1894 1.59 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Blaško 1653 1.38 % Független
Anton Čulen 1194 1.00 % MS
Karol Ondriáš 1184 0.99 % KSS
Roman Ruhig 704 0.59 % NP
Gabriel Karácsony 388 0.32 % PD
Peter Marček 236 0.20 % SOSKA
Monika Flašíková - Beňová 25714 25.75% SMER - SD
Juraj Droba 36864 20.42 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Rudolf Kusý 33489 18.55 % Független
Milan Ftáčnik 31638 17.53 % Független
Ján Mrva 28842 15.98 % Független
Pavol Frešo 19640 10.88 % Független
Daniel Krajcer 13934 7.72 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ľubomír Huďo 6063 3.36 % Független
Jozef Uhler 3954 2.19 % Független
Natália Hanulíková 1444 0.80 % SZS
Martin Jakubec 1219 0.68 % Független
Lukáš Parízek 702 0.39 % SNS
Rastislav Blaško 631 0.35 % Független
Jalal Suleiman 548 0.30 % KSS
Jozef Danko 525 0.29 % Független
Andrej Trnovec 454 0.25 % SĽSAH
Milan Lopašovský 182 0.10 % SMS
Marián Leinerovič 181 0.10 % NP
Ľubomír Kolárik 180 0.10 % SZaSZO

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 351
Érvényes szavazólap: 711
Érvényes szavazólap: 5875
# Név Szavazat Százalék Párt
István Pomichal 117 33.33% MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Jurčík 98 27.92% SMER - SD
Blažej Slabý 76 21.65% NOVA
Jozef Hudák 30 8.55% SNS
Mária Gaspareková 23 6.55% NP
Michal Polónyi 7 1.99% PD
Juraj Jánošík 378 53.16% Független
István Pomichal 209 29.40% SMK-MKP, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, SaS, OKS, NOVA, KDH
Gabriel Kenderessy 180 25.32% Zmena zdola, OKS, NOVA, SMK-MKP, SaS, KDH, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Andrea Žilincová 102 14.35% SNS
Ján Hučko 96 13.50% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, MOST - HÍD, SMER-SD, SZ, SDKÚ-DS, SKOK - ELD
Jozef Dúcz 84 11.81% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, MOST - HÍD, SKOK - ELD, SDKÚ-DS, SZ, SMER-SD
Katarína Drgová 61 8.58% NP
Peter Molnár 56 7.88% ĽS Naše Slovensko
Róbert Široký 33 4.64% VZDOR
Rastislav Vavríček 33 4.64% ĽS Naše Slovensko
István Pomichal 1059 0.00% KDH, MOST - HÍD, SaS, SDKÚ - DS, SZ, SMK-MKP, OKS
Štefan Jurčík 753 0.00% SMER - SD
Blažej Slabý 555 0.00% NOVA
Jozef Hudák 255 0.00% SNS
Mária Gaspareková 231 0.00% NP
Michal Polónyi 54 0.00% PD
Juraj Jánošík 2571 43.76% Független
István Pomichal 2031 34.57% SMK-MKP, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, SaS, OKS, NOVA, KDH
Gabriel Kenderessy 1696 28.87% Zmena zdola, OKS, NOVA, SMK-MKP, SaS, KDH, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jozef Dúcz 1129 19.22% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, MOST - HÍD, SKOK - ELD, SDKÚ-DS, SZ, SMER-SD
Ján Hučko 921 15.68% STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, MOST - HÍD, SMER-SD, SZ, SDKÚ-DS, SKOK - ELD
Andrea Žilincová 801 13.63% SNS
Katarína Drgová 378 6.43% NP
Peter Molnár 346 5.89% ĽS Naše Slovensko
Róbert Široký 270 4.60% VZDOR
Rastislav Vavríček 246 4.19% ĽS Naše Slovensko

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Dénesd 331 42.71 %
Annamajor 122 15.74 %
Csölle 102 13.16 %
Dunahidas 82 10.58 %
Gútor 45 5.81 %
Szemet 45 5.81 %
Éberhard 36 4.65 %
Fél 34 4.39 %
Vők 4 0.52 %
Éberhard 500 29.15 %
Dénesd 266 15.51 %
Csölle 180 10.50 %
Fél 167 9.74 %
Dunahidas 144 8.40 %
Gútor 141 8.22 %
Annamajor 141 8.22 %
Vők 80 4.66 %
Szemet 77 4.49 %
Fél 473 25.09 %
Dénesd 450 23.87 %
Éberhard 240 12.73 %
Csölle 209 11.09 %
Gútor 170 9.02 %
Annamajor 161 8.54 %
Dunahidas 142 7.53 %
Vők 103 5.46 %
Szemet 83 4.40 %
Éberhard 456 37.91 %
Dénesd 215 17.87 %
Dunahidas 94 7.81 %
Annamajor 92 7.65 %
Csölle 84 6.98 %
Fél 78 6.48 %
Gútor 67 5.57 %
Szemet 37 3.08 %
Vők 6 0.50 %
Dénesd 916 36.97 %
Csölle 378 15.25 %
Annamajor 369 14.89 %
Dunahidas 300 12.11 %
Éberhard 178 7.18 %
Szemet 161 6.50 %
Gútor 160 6.46 %
Fél 100 4.04 %
Vők 9 0.36 %
Fél 314 30.08 %
Dénesd 121 11.59 %
Éberhard 103 9.87 %
Csölle 96 9.20 %
Dunahidas 95 9.10 %
Annamajor 89 8.52 %
Gútor 47 4.50 %
Szemet 45 4.31 %
Vők 11 1.05 %
Dénesd 149 37.34 %
Csölle 61 15.29 %
Annamajor 44 11.03 %
Dunahidas 37 9.27 %
Szemet 29 7.27 %
Gútor 24 6.02 %
Éberhard 17 4.26 %
Fél 17 4.26 %
Vők 0 0.00 %
Dénesd 69 21.10 %
Gútor 66 20.18 %
Csölle 56 17.13 %
Dunahidas 55 16.82 %
Szemet 31 9.48 %
Annamajor 31 9.48 %
Éberhard 24 7.34 %
Fél 13 3.98 %
Vők 1 0.31 %
Dénesd 62 25.20 %
Dunahidas 49 19.92 %
Csölle 33 13.41 %
Annamajor 28 11.38 %
Fél 26 10.57 %
Éberhard 19 7.72 %
Gútor 17 6.91 %
Szemet 11 4.47 %
Vők 1 0.41 %
Dénesd 119 37.54 %
Annamajor 41 12.93 %
Csölle 33 10.41 %
Dunahidas 25 7.89 %
Gútor 19 5.99 %
Szemet 14 4.42 %
Éberhard 13 4.10 %
Fél 6 1.89 %
Vők 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
VPN
268 34.45%
SNS
205 26.35%
KDH
105 13.50%
KSČ
76 9.77%
DS
31 3.98%
Együttélés-MKDM
31 3.98%
SZ
23 2.96%
SSL
9 1.16%
SPV
9 1.16%
SD
7 0.90%
ČSS
5 0.64%
Egyéb
9 1.16%
Érvényes szavazatok 778
HZDS
335 46.92%
SNS
100 14.01%
SDĽ
82 11.48%
KDH
54 7.56%
SZS
21 2.94%
DS-ODS
21 2.94%
SDSS
18 2.52%
Együttélés-MKDM
18 2.52%
ODÚ
14 1.96%
SZ
11 1.54%
SKDH
11 1.54%
Magyar Polgári Párt
10 1.40%
SPI
8 1.12%
Egyéb
11 1.54%
Érvényes szavazatok 714
HZDS-RSS
301 44.86%
SP-VOĽBA
67 9.99%
53 7.90%
KDH
53 7.90%
SNS
49 7.30%
MK
46 6.86%
ZRS
37 5.51%
NS
18 2.68%
SPK
15 2.24%
DS
14 2.09%
KSS
10 1.49%
KSÚ
4 0.60%
HZPCS
4 0.60%
Érvényes szavazatok 671
HZDS
260 30.20%
SDK
229 26.60%
SDĽ
159 18.47%
SNS
90 10.45%
SOP
47 5.46%
MKP
31 3.60%
NSK
29 3.37%
MLHZP
4 0.46%
Egyéb
12 1.39%
Érvényes szavazatok 861
HZDS
159 22.78%
SDKU
155 22.21%
SMER
91 13.04%
MKP
66 9.46%
KDH
49 7.02%
ANO
47 6.73%
SNS
32 4.58%
HZD
21 3.01%
SDĽ
20 2.87%
KSS
14 2.01%
SZS
10 1.43%
PSNS
10 1.43%
ZAR
6 0.86%
SDA
6 0.86%
OKS
5 0.72%
Egyéb
7 1.00%
Érvényes szavazatok 698
SDKU DS
188 29.51%
SMER
147 23.08%
SNS
83 13.03%
ĽS HZDS
51 8.01%
MKP
42 6.59%
SF
34 5.34%
KDH
32 5.02%
KSS
17 2.67%
ANO
11 1.73%
SLS
8 1.26%
OKS
5 0.78%
HZD
4 0.63%
NADEJ
4 0.63%
PS
3 0.47%
Egyéb
8 1.26%
Érvényes szavazatok 637
SMER
285 26.64%
SDKU DS
275 25.70%
SaS
182 17.01%
Most-Híd
107 10.00%
KDH
79 7.38%
SNS
53 4.95%
ĽS HZDS
29 2.71%
SDĽ
17 1.59%
LSNS
9 0.84%
Únia
8 0.75%
MKP
6 0.56%
KSS
6 0.56%
Paliho Kapurkova
5 0.47%
ND
5 0.47%
Egyéb
4 0.37%
Érvényes szavazatok 1070
SMER SD
392 33.25%
SDKU DS
143 12.13%
SaS
142 12.04%
KDH
117 9.92%
Most-Híd
115 9.75%
OĽaNO
94 7.97%
SNS
52 4.41%
Zmena zdola DU
22 1.87%
99 Percent
19 1.61%
LSNS
11 0.93%
SSS NM
11 0.93%
SZ
10 0.85%
NaS ns
9 0.76%
ĽS HZDS
9 0.76%
MKP
8 0.68%
SF
5 0.42%
Egyéb
20 1.70%
Érvényes szavazatok 1179
SaS
494 27.22%
SMER SD
315 17.36%
OĽANO-NOVA
218 12.01%
SME RODINA
170 9.37%
Most-Híd
148 8.15%
SNS
124 6.83%
#SIEŤ
111 6.12%
LSNS
88 4.85%
KDH
70 3.86%
SKOK!
29 1.60%
SZS
12 0.66%
ŠANCA
9 0.50%
TIP
8 0.44%
MKP
5 0.28%
Egyéb
14 0.77%
Érvényes szavazatok 1815
Szenci járás
Szlovákia

Bejelentések