SK
DS
.....

Csécsénypatony

Településrész

címer zászló
332 100% magyar 1910
357 98% magyar 1921
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Čečínska Potôň
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Dunaszerdahelyi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Dunaszerdahelyi járás
Más földrajzi nevek:
Ld. Lögérpatony
Koordináták:
48.03545399, 17.51016855
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
123 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
93036

A Kisalföldön, a Felső-Csallóközben található, a község központjától 1 km-re délkeletre, Szentmihályfától 1 km-re északnyugatra, Benkepatony szomszédságában.

Közigazgatás

Egyike Lögérpatony 3 településrészének és kataszteri területének. 1940-ig önálló község, ekkor Szentmihályfához csatolták, majd 1960-ban Lögérpatonyhoz került. 1920-ig kisközségként Pozsony vármegye Dunaszerdahelyi járásához tartozott, majd Csehszlovákián belül is a Dunaszerdahelyi járáshoz. Területe 11,36 km², a mai kataszteri terület nagyobb, mint az egykori községterület (9,14 km²).

Népesség

Lakosságszáma 1939-ben 427 fő volt, 2011-ben 450 fő, a község lakosságának 23 %-a. A legkisebb népességű lögérpatonyi településrész.

Történelem

Neve egy 1441-ben keltezett oklevélben merül fel először Czeczenpathon alakban. További megjelenési formái: 1786-ban Cschécschény-Patony, 1927-ben Čečínska Potôň. A község nevét II. Lajos királynak a gellei érseki székhez 1524-ben intézett levele is említi Chechenypatony alakban. Az 1553. évi portális összeírásban 6 portával királyi birtokként van bejegyezve. A XIX. század elején a gróf Pálffyak birtokában van. Az 1828. évi Nagy Lajos-féle összeírásban 35 házzal és 279 lakossal van bejegyezve. 1940-ben Szentmihályfához, 1960-ban Lögérpatonyhoz csatolták.

Mai jelentősége

Ld. Lögérpatony

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Csécsén Patony. Magyar falu Poson Vármegyében, földes Ura G. Pálfy Uraság, lakosai katolikusok, és reformátusok, fekszik Sz. Mihályfához közel, és Benke Patonyhoz is, határja két nyomásbéli, tiszta rozsot leginkább terem, kukoritzát középszerűen, legelője, réttye elég van, erdeje nints, piatza Somorján, határját mossa Duna vize.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Patony (Csécsény), magyar falu, Poson vgyében: 228 kath., 65 ref., 1 zsidó lak.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Csécsénypatony, magyar kisközség az Alsó-Csallóközben, 43 házzal és 341 túlnyomó számban róm. kath. vallású lakossal. A Patony nevű községekről már Bögölypatony alatt megemlékeztünk. Csécsénypatony Chechenpatony alakban II. Lajos királynak a gellei érseki székhez 1524-ben intézett rendeletében van először említve. Az 1553. évi portális összeírásban 6 portával királyi birtokként szerepel. A múlt század elején a gróf Pálffy-féle szeniorátusé. A község postája és vasúti állomása Szentmihályfa, tavírója pedig Patony.

Névelőfordulások
1441
Czeczenpathon
1773
Csécsén-Patony,
1786
Cschécschény-Patony,
1808
Csécsén-Patony,
1863
Csécsénypatony,
1927
Čečínska Potôň, Csécsény-Patony
1938
Csécsénypatony,

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
egyéb
1880
1910
1921
Nemzet Arány
magyarok 296 95%
szlovákok 1 0%
egyéb 13 4%
összlétszám 310
magyarok 332 100%
szlovákok 0 0%
egyéb 0 0%
összlétszám 332
magyarok 357 98%
szlovákok 0 0%
egyéb 7 2%
összlétszám 364
Mai közigazgatás

Bejelentések