SK
SC
.....

Csataj

Község

címer zászló
142 14% magyar 1910
10 1% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Čataj
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Szenci járás
kisközség
Természeti tájbeosztás:
- Kisalföld, Mátyusföld, Nagyszombati-hátság - Kisalföld, Mátyusföld, Vízköz
Más földrajzi nevek:
Csandal, Dlhé pole, Laposina, Medzi cesty, Medzi kanály, Predné role, Súr, Za potokom
Koordináták:
48.27001190, 17.47601128
Terület:
12,87 km2
Rang:
község
Népesség:
1171
Tszf. magasság:
133 m
Körzethívószám:
+421 (0) 33
Irányítószám:
90083
Település kód:
507865
Szervezeti azonosító:
304719
Adóazonosító:
2020682862

A község a Kisalföldön, a Mátyusföld nyugati peremén, a Vízköz és a Nagyszombati-hátság kistájak találkozásánal, a Vistuki-patak partján fekszik, Szenctől 10 km-re északkeletre, Diószegtől 15 km-re északnyugatra, Modortól 18 km-re délkeletre. Áthalad rajta az Erzsébetkápolnát (3 km) Magyargurabbal (3 km) összekötő út. Területét érinti a Pozsonyt Zsolnával összekötő D1-es autópálya. Mellékutak kötik össze Pozsonysárfővel (5 km), valamint Pozsonyboldogfán (5,5 km) keresztül Szenccel. Nyugatról Igrám, északról Cífer, északkeletről Vedrődújfalu, keletről Magyargurab, délről Pozsonyboldogfa és Réte községekkel határos. Déli határát a Zichy-patak alkotja.

Közigazgatás

A község a Pozsonyi kerülethez és a Szenci járáshoz tartozik. 1920-ig kisközségként Pozsony vármegye Szenci járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolása után 1949-ig a Modori járáshoz, 1949-1960 között a Szenci járáshoz, 1960-1996 között pedig a Pozsony-környéki járáshoz tartozott. 1938-1945 között a Szlovák Államhoz tartozott (Pozsony megye, Modori járás). Déli határa 1938-1945 között államhatárt alkotott Szlovákia és Magyarország között. Területe (12,87 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

Csataj lakossága 1921 óta csaknem teljesen szlovák nemzetiségűekből áll, bár az 1910-es népszámláláskor a lakosság 14,2 %-a (142 fő) még magyar nemzetiségűnek vallotta magát, 1921-ben azonban már csak 9 fő. 1921-ben 1010, 1991-ben 919 lakosa volt, az 1991-2011 közötti időszakban lakosságszáma 18,1%-al növekedett (1081-re). A második világháború előtt a község lakosságának többsége még evangélikus vallású volt (1921-ben 60,0 %), már azonban a római katolikusok kerültek többségbe (1921-ben 37,5 %, 2011-ben 62,8 %), az evangélikusok aránya 21,9 %-ra csökkent.

Történelem

A község területén a régészeti leletek tanúsága szerint már kőkorszaktól fogva éltek emberek, de előkerültek itt a bronzkorból, a vaskorból (kelta) és az Avar Kaganátus időszakból származó leletek is. A települést 1244-ben Chatey néven említik először. 1296-ban II. András király a Bugár-családnak adja. Plébániáját 1397-ben alapították és valószínűleg első temploma is ekkor épült. A 14. században német telepesek érkeztek a községbe, mely a 18. századig a pozsonyi, a szomolányi, a bazini és a szentgyörgyi uradalom része volt. 1533-tól Serédi Gáspár birtoka, majd a 17. században Illésházy István, majd az Apponyiak a birtokosai. Iskolája 1617-ben létesült. A 18. századtól a királyfai uradalom része, birtokosa a Pálffy család lett. Ekkor a szlovákok betelepülésével kezdetét vette a település elszlovákosodása. Lakói főként mezőgazdasággal foglalkoztak. 1892-ben nagy tűzvész pusztított a faluban. A huszadik század elején még szőlőtermesztése is volt, de ez mára megszűnt. 1920-tól Csehszlovákiához, 1938-1945 között a Szlovák Államhoz tartozott.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű községben szlovák iskola és óvoda működik. Szent Margit tiszteletére szentelt római katolikus temploma 1775-ben épült barokk stílusban, 1820 és 1830 között klasszicista stílusban alakították át.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

CSATAJ. Tót falu Poson Vármegyében a’ felső járásban, földes Ura Gróf Pálfy Uraság, lakosai katolikusok, és evangelikusok, fekszik Német Gurábnak, és Igramnak szomszédságokban, határja három nyomásbéli, ’s kiváltképen termékeny, réttyei, ’s szőleje is gazdagon termők, Csandal pusztája is van, és Csáde nevezetű álló vize, nevezetes javaihoz képest, az első Osztályba számláltatott.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Csataj, tót falu, Pozsony vmegyében, Szencztől északnyugotra 2 kis órányira. Számlál 151 kath., 521 evang., 13 zsidó lak. Kath. paroch. templom. Sok rétje, erdeje, s jó szántóföldje van. F. u. gr. Pálffy Ferencz.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Csataj már 1244-ben említtetik okíratilag s eredetileg királyi várföld volt, mely a XIII. század végén a Bogárfiaknak, az Anjouk alatt pedig Nagymartoni Pál országbirónak adományoztatott.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Csataj, a hasonnevű patak mellett fekvő kisközség, legnagyobb részben tót és ág. h. ev. vallású lakosokkal. A házak száma 196, a lakosoké 978. E község első nyomát IV. Béla királynak egyik 1244. évi oklevelében találjuk, a hol Villa Chatey néven van említve. 1296-ban II. Endre király Bogárfi Márton mesternek adományozza, s ez adományt I. Károly király 1306-ban megújítja, a mikor a község Chotey alakban szerepel. 1337-ben Pál országbíró az ura, 1346-ban pedig ennek utódai a Nagymartoni családbeliek és ekkor Csathay alakban van említve. 1435-ben már a Fraknói grófokat találjuk itt, kiket Zsigmond király e birtokban megerősít, előzőleg azonban Nagy-Ilkai Mihály fia Jánosnak is van benne része, a ki is azt Borsai Jánosnak eladja. 1547 előtt Lukács Bertalan és Györgyfi János is birtokosai között van, majd Ollétejedi Illyés Ferencz, továbbá Sayllás Mihály, ki itteni birtokát Pethő Györgynek és Jánosnak engedi át; 1526-ban Szüllő Mártonné is a birtokosok között szerepel, 1548-ban pedig Szüllő Ferenczet és Jánost iktatják a Lukács Bertalan és Györgyfi János birtokának felerészébe. Az 1553. évi portális összeírásban már Serédy Gáspár szerepel legnagyobb birtokosaként, kinek 30 portája adózott. 1636-ban Szüllő Ferencz a maga birtokrészét Lenkersdorfer Mátyásnak zálogosítja el. 1647-ben özv. Amade Lénárdné, 1787-ben Pálffy János gr. a tulajdonosa. A község plébániája ősrégi és már a Pázmány-féle jegyzékben is a régiek között szerepel. Mai katholikus temploma a XIV. században épült. 1892-ben nagy tűzvész pusztított a községben, mely nagyrészét elhamvasztotta. A mult század elején a Pálffyak voltak a község földesurai. Ide tartozik Csandal puszta, mely 1302-ben Szunyogos-Csondal néven Irizlaus pozsonyi alispáné volt, a kitől Jánoki Jakab vette meg és István fia Bodónak engedte át. Később Miklós préposté lett, kit I. Károly király 1326-ban e birtokban megerősített. 1402-ben Monostori Berzethe Miklósé. Azután csak a XVIII. században találkozunk egyik birtokosával, Szüllő Zsigmonddal, a ki 1734-ben itteni részbirtokát ismét magához váltja. Csataj közelében feküdt hajdan Tárnok puszta is, mely Tovarnik vagy Tovarnok néven a Dudvági család birtoka volt. A község postája és vasúti állomása Báhony, távírója pedig Cziffer.

Magyar Katolikus Lexikon

Csataj, v. Pozsony vm. (Čataj, Szl.): plébánia a v. esztergomi egyhm. szenci esp. ker-ében. - 1245: Chataj. Tp-át 1390 e. Antiochiai Szt Margit tit. sztelték. Lakói 1634 e. ref-ok lettek. 1672: alapították újra. Kegyura 1880: gr. Pálffy János. Anyakönyvei 1721-től. Anyanyelve 1840: m., szl.; 1910: szl., m. - Filiája 1917: Magyargurab. - Lakói 1840: 129 r.k., 455 ev., 12 izr., össz. 596; 1910: 348 r.k., 619 ev., 30 izr. ** Némethy 1894:56. - Gerecze II:651. - Schem. Strig. 1917:195.

Névelőfordulások
1244
Villa Chatey
1306
Chotey
1773
Csattaj, Csataj, Czattaj,
1786
Cschataj,
1808
Csataj, Schattein,
1863
Csataj,
1920
Čataj

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Csataj (Čataj) 333
Telefon: 0336450107
Fax: 0336450107

Honlap: cataj.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Tušová Marta (Független)

Képviselő-testület:
Rášo Milan (Független)
Molnár Jaroslav (Független)
Demovič Michal (Független)
Zámečníková Mária (SMER-SD)
Holek František (SMER-SD)
Urbanovič Stanislav (SMER-SD)
Kapusta Peter (SMER-SD)
Független 43% Független 3 képviselö SMER-SD 57% SMER-SD 4 képviselö 7 képviselö
Csataji Posta

Hlavná 29

Alapiskola és óvoda

Fő utca 113

Csataji Anyakönyvi Hivatal

Čataj 333

Csataji Községi Hivatal

Csataj 333

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 127 15%
szlovákok 656 78%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 23 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 40 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 846
magyarok 142 14%
szlovákok 836 84%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 19 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 997
magyarok 9 1%
szlovákok 981 97%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 11 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 9 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1010
magyarok 1 0%
szlovákok 913 99%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 4 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 919
magyarok 3 0%
szlovákok 946 99%
ruszinok 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 4 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 955
magyarok 8 1%
szlovákok 1060 98%
ruszinok 1 0%
ukránok 1 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 9 1%
összlétszám 1085
magyarok 10 1%
szlovákok 1114 92%
ruszinok 3 0%
ukránok 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 73 6%
összlétszám 1205
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 952
Választási részvétel: 65.76 %
Kiadott boríték: 626
Bedobott boríték: 624

Polgármester

Érvényes szavazólap: 602
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tušová Marta 463 76.91 % Független
Fiala Juraj 139 23.09 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Zámečníková Mária 413 SMER-SD
Rášo Milan 396 Független
Molnár Jaroslav 346 Független
Holek František 306 SMER-SD
Urbanovič Stanislav 293 SMER-SD
Kapusta Peter 291 SMER-SD
Demovič Michal 274 Független

Képviselők

2014
Független 85.71% Független 6 képviselö SMER-SD 14.29% SMER-SD 1 képviselö 7 képviselö
2018
SMER-SD 57.14% SMER-SD 4 képviselö Független 42.86% Független 3 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 935
Választási részvétel: 22.67 %
Kiadott boríték: 212
Bedobott boríték: 212
Választásra jogosult: 937
Választási részvétel: 21.99 %
Kiadott boríték: 206
Bedobott boríték: 206
Választásra jogosult: 958
Választási részvétel: 26,93 %
Kiadott boríték: 258
Bedobott boríték: 258

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 206
1.forduló
Érvényes szavazólap: 119422
Érvényes szavazólap: 257
Érvényes szavazólap: 180490
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Monika Flašíková - Beňová 124 60.19 % SMER - SD
Pavol Frešo 59 28.64 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Zdenka Beňová 11 5.34 % ĽS Naše Slovensko
Daniel Krajcer 6 2.91 % NOVA
Rastislav Blaško 3 1.46 % Független
Jaroslav Paška 1 0.49 % SNS
Oskar Dobrovodský 1 0.49 % NaS - ns
Anton Čulen 1 0.49 % MS
Roman Ruhig 0 0.00 % NP
Gabriel Karácsony 0 0.00 % PD
Peter Marček 0 0.00 % SOSKA
Karol Ondriáš 0 0.00 % KSS
Pavol Frešo 75 36.59% MOST - HÍD, OKS, SaS, SDKÚ - DS, SMK-MKP, SZ, KDH
Milan Ftáčnik 72 28.02 % Független
Ján Mrva 55 21.40 % Független
Pavol Frešo 44 17.12 % Független
Rudolf Kusý 24 9.34 % Független
Juraj Droba 23 8.95 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Daniel Krajcer 18 7.00 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Martin Jakubec 8 3.11 % Független
Jozef Uhler 4 1.56 % Független
Ľubomír Huďo 2 0.78 % Független
Rastislav Blaško 2 0.78 % Független
Milan Lopašovský 1 0.39 % SMS
Jalal Suleiman 1 0.39 % KSS
Natália Hanulíková 1 0.39 % SZS
Jozef Danko 1 0.39 % Független
Andrej Trnovec 1 0.39 % SĽSAH
Lukáš Parízek 0 0.00 % SNS
Marián Leinerovič 0 0.00 % NP
Ľubomír Kolárik 0 0.00 % SZaSZO
Pavol Frešo 57777 48.38 % SDKÚ - DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, MOST - HÍD, KDH
Monika Flašíková - Beňová 28781 24.10 % SMER - SD
Daniel Krajcer 16205 13.57 % NOVA
Oskar Dobrovodský 6434 5.39 % NaS - ns
Jaroslav Paška 2972 2.49 % SNS
Zdenka Beňová 1894 1.59 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Blaško 1653 1.38 % Független
Anton Čulen 1194 1.00 % MS
Karol Ondriáš 1184 0.99 % KSS
Roman Ruhig 704 0.59 % NP
Gabriel Karácsony 388 0.32 % PD
Peter Marček 236 0.20 % SOSKA
Monika Flašíková - Beňová 25714 25.75% SMER - SD
Juraj Droba 36864 20.42 % SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, ZZ
Rudolf Kusý 33489 18.55 % Független
Milan Ftáčnik 31638 17.53 % Független
Ján Mrva 28842 15.98 % Független
Pavol Frešo 19640 10.88 % Független
Daniel Krajcer 13934 7.72 % MOST - HÍD, Skok, SZ
Ľubomír Huďo 6063 3.36 % Független
Jozef Uhler 3954 2.19 % Független
Natália Hanulíková 1444 0.80 % SZS
Martin Jakubec 1219 0.68 % Független
Lukáš Parízek 702 0.39 % SNS
Rastislav Blaško 631 0.35 % Független
Jalal Suleiman 548 0.30 % KSS
Jozef Danko 525 0.29 % Független
Andrej Trnovec 454 0.25 % SĽSAH
Milan Lopašovský 182 0.10 % SMS
Marián Leinerovič 181 0.10 % NP
Ľubomír Kolárik 180 0.10 % SZaSZO

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 194
Érvényes szavazólap: 240
Érvényes szavazólap: 3373
# Név Szavazat Százalék Párt
Dušan Šebok 102 52.58% SMER - SD
Ladislav Gujber 50 25.77% MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ, SDKÚ - DS, KDH
Peter Ondrus 39 20.10% Független
Radoslav Štiglic 3 1.55% SMS
Dušan Šebok 67 27.92% MOST - HÍD, SMER-SD, SZ, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD
Peter Farkaš 61 25.42% Független
Ladislav Gujber 58 24.17% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, Zmena zdola, SMK-MKP, NOVA, DÚ, KDH
Miloš Floch 32 13.33% Független
Erika Ďurčová 22 9.17% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Gujber 1366 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ
Dušan Šebok 601 0.00% SMER - SD
Peter Ondrus 498 0.00% Független
Radoslav Štiglic 107 0.00% SMS
Ladislav Gujber 1382 40.97% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, Zmena zdola, SMK-MKP, NOVA, DÚ, KDH
Dušan Šebok 761 22.56% MOST - HÍD, SMER-SD, SZ, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SKOK - ELD
Peter Farkaš 649 19.24% Független
Miloš Floch 313 9.28% Független
Erika Ďurčová 268 7.95% ĽS Naše Slovensko

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Királyfa 259 49.05 %
Magyarbél 92 17.42 %
Pozsonysárfő 90 17.05 %
Csataj 67 12.69 %
Dunasápújfalu 50 9.47 %
Nagyborsa 42 7.95 %
Szigetmajor 37 7.01 %
Réte 30 5.68 %
Zonctorony 23 4.36 %
Újvilágmajor 22 4.17 %
Hegysúr 21 3.98 %
Egyházfa 18 3.41 %
Pozsonyboldogfa 10 1.89 %
Dunasápújfalu 76 14.99 %
Magyarbél 38 7.50 %
Pozsonysárfő 31 6.11 %
Királyfa 26 5.13 %
Csataj 22 4.34 %
Réte 22 4.34 %
Hegysúr 12 2.37 %
Nagyborsa 10 1.97 %
Zonctorony 10 1.97 %
Szigetmajor 8 1.58 %
Egyházfa 7 1.38 %
Pozsonyboldogfa 4 0.79 %
Újvilágmajor 2 0.39 %
Dunasápújfalu 227 36.09 %
Hegysúr 216 34.34 %
Magyarbél 167 26.55 %
Réte 156 24.80 %
Zonctorony 141 22.42 %
Egyházfa 125 19.87 %
Pozsonyboldogfa 94 14.94 %
Pozsonysárfő 85 13.51 %
Nagyborsa 59 9.38 %
Csataj 58 9.22 %
Királyfa 36 5.72 %
Szigetmajor 16 2.54 %
Újvilágmajor 2 0.32 %
Királyfa 65 6.10 %
Dunasápújfalu 47 4.41 %
Magyarbél 41 3.85 %
Pozsonysárfő 40 3.75 %
Csataj 32 3.00 %
Nagyborsa 20 1.88 %
Réte 17 1.59 %
Hegysúr 14 1.31 %
Zonctorony 14 1.31 %
Egyházfa 10 0.94 %
Pozsonyboldogfa 7 0.66 %
Szigetmajor 5 0.47 %
Újvilágmajor 1 0.09 %
Magyarbél 116 18.04 %
Dunasápújfalu 109 16.95 %
Pozsonysárfő 107 16.64 %
Királyfa 74 11.51 %
Csataj 61 9.49 %
Réte 44 6.84 %
Nagyborsa 38 5.91 %
Zonctorony 34 5.29 %
Egyházfa 19 2.95 %
Hegysúr 17 2.64 %
Szigetmajor 14 2.18 %
Pozsonyboldogfa 13 2.02 %
Újvilágmajor 3 0.47 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
DS
135 20.67%
VPN
134 20.52%
KDH
133 20.37%
KSČ
104 15.93%
SNS
97 14.85%
SPV
23 3.52%
SSL
13 1.99%
SZ
10 1.53%
Egyéb
4 0.61%
Érvényes szavazatok 653
HZDS
337 54.98%
SDĽ
88 14.36%
SNS
54 8.81%
DS-ODS
37 6.04%
SKDH
27 4.40%
SDSS
21 3.43%
SZS
11 1.79%
KSS
10 1.63%
KDH
9 1.47%
SZ
5 0.82%
ODÚ
5 0.82%
HZOS
3 0.49%
Egyéb
6 0.98%
Érvényes szavazatok 613
HZDS-RSS
282 48.45%
SP-VOĽBA
88 15.12%
46 7.90%
SNS
40 6.87%
ZRS
33 5.67%
KSÚ
27 4.64%
DS
26 4.47%
KSS
18 3.09%
KDH
15 2.58%
SPK
3 0.52%
Egyéb
4 0.69%
Érvényes szavazatok 582
HZDS
231 36.04%
SDĽ
146 22.78%
SDK
136 21.22%
SNS
59 9.20%
KSS
28 4.37%
SOP
22 3.43%
B-RRS
7 1.09%
NSK
4 0.62%
JSP
4 0.62%
Egyéb
4 0.62%
Érvényes szavazatok 641
HZDS
175 33.21%
SMER
80 15.18%
SDKU
79 14.99%
KSS
57 10.82%
ANO
37 7.02%
SNS
21 3.98%
KDH
20 3.80%
PSNS
15 2.85%
HZD
13 2.47%
SDA
8 1.52%
SZS
5 0.95%
SDĽ
5 0.95%
OKS
3 0.57%
B RRS
3 0.57%
MKP
1 0.19%
Egyéb
5 0.95%
Érvényes szavazatok 527
SMER
177 37.66%
SDKU DS
97 20.64%
ĽS HZDS
75 15.96%
SNS
50 10.64%
KSS
30 6.38%
KDH
14 2.98%
SF
11 2.34%
MKP
5 1.06%
ANO
4 0.85%
NADEJ
3 0.64%
Egyéb
4 0.85%
Érvényes szavazatok 470
SMER
262 46.37%
SDKU DS
90 15.93%
SaS
75 13.27%
SNS
31 5.49%
ĽS HZDS
28 4.96%
KDH
27 4.78%
SDĽ
17 3.01%
Most-Híd
13 2.30%
KSS
11 1.95%
Únia
4 0.71%
Paliho Kapurkova
3 0.53%
Egyéb
4 0.71%
Érvényes szavazatok 565
SMER SD
352 57.89%
OĽaNO
61 10.03%
SaS
48 7.89%
KDH
35 5.76%
SDKU DS
32 5.26%
SNS
30 4.93%
Most-Híd
15 2.47%
KSS
9 1.48%
Zmena zdola DU
7 1.15%
99 Percent
6 0.99%
Egyéb
13 2.14%
Érvényes szavazatok 608
SMER SD
226 34.24%
SaS
99 15.00%
OĽANO-NOVA
81 12.27%
SME RODINA
73 11.06%
SNS
62 9.39%
LSNS
46 6.97%
#SIEŤ
24 3.64%
Most-Híd
19 2.88%
KDH
15 2.27%
KSS
4 0.61%
SKOK!
4 0.61%
MKP
1 0.15%
Egyéb
6 0.91%
Érvényes szavazatok 660
Szenci járás
Szlovákia

Bejelentések