SK
TV
.....

Csarnahó

Község

címer zászló
435 100% magyar 1910
112 60% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Csarnahó
Hivatalos szlovák megnevezés:
Černochov
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Zemplén vármegye
Sátoraljaújhelyi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Zemplén vármegye (sz: Sátoraljaújhely)
Sátoraljaújhelyi járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Eperjes-Tokaji-hegyvidék, Zempléni-rögök
Más földrajzi nevek:
Kenderföld, Kis-erdő, Lada, Lada-tető, Loncsa, Malom-sor, Mézes-tető, Töltés, Tubujka, Tubujka alatt, Vinyike sor
Koordináták:
48.43937302, 21.73339272
Terület:
6,16 km2
Rang:
község
Népesség:
200
Tszf. magasság:
167 m
Körzethívószám:
+421 (0) 56
Irányítószám:
07632
Település kód:
528269
Szervezeti azonosító:
331431
Adóazonosító:
2020730393

A község a Zempléni-szigethegység (Zempléni-rögök) vulkanikus eredetű hegyvidékének nyugati lábánál fekszik, a Ronyva-völgy keleti peremén, 175 méteres tengerszint feletti magasságban, Sátoraljaújhelytől 11 km-re északkeletre, Tőketerebestől 28 km-re délre. A Borsit (6 km) Cékével (7 km) összekötő országútról leágazó 1 km-es bekötőúton közelíthető meg. Határa északon a Zempléni-szigethegység közepéig nyúlik, itt található legmagasabb pontja is (Mézes, 430 m). Határának mintegy felét erdő borítja, kiemelkedően magas a szőlők és gyümölcsösök aránya is. Nyugatról Kistoronya, délről Bári, délkeletről Szőlőske, keletről pedig Céke községekkel határos.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Tőketerebesi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1949-ig a Gálszécsi járáshoz, 1949-1960 között pedig a Királyhelmeci járáshoz tartozott, majd a Tőketerebesi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Zemplén vármegye, Sátoraljaújhelyi járás). Területe (6,16 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

Csarnahó a szlovák-magyar nyelvhatáron fekszik. 1910-ben 435, 1921-ben 462, 1938-ban pedig 485, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. A 20. század második felében népességének csaknem felét elveszítette, majd 1991-2011 között további egyötödét (lakosságszáma 268 főról 208-ra csökkent). Csarnahó elöregedő, gyorsan csökkenő népességű település, de magyar többségét napjainkig megőrizte. 1991-2011 között a magyar nemzetiségűek aránya 78,4 %-ról 64,9 %-ra csökkent, a szlováké pedig 20,9 %-ról 34,6 %-ra nőtt. A magyar anyanyelvűek aránya 77,9 %. A lakosság túlnyomó többsége (76,9 %) református vallású.

Történelem

1298-ban "Chenohou" néven említik először, majd 1475-ben Csarnazo néven a Rozgonyi-család birtokaként szerepelt. A 16. század elején Pálóczi Imre birtoka, majd a sárospataki klarissza kolostorhoz tartozott. 1530-ban Perényi Péter kiűzte az apácákat. 1557-ben 6 portával adózott. A század második felében királyi engedéllyel a Wiczmándy és Torda családok kapták meg az egykori apácabirtok egy részét. 1578-ban a sárospataki uradalomhoz csatolták ezt a részt, a másik előbb a Bánffy, majd az Eödönffy, Dobó, Gerendy és Czékey családok voltak a birtokosai. Lakossága a 16. században református hitre tért, fatemplomáról az első forrás 1600-ból számol be. 1663-ban pestisjárvány pusztított a faluban. 1715-ben szőlőhegye és 15 háztartása volt. 1787-ben 69 házában 386 lakos élt. 1828-ban 53 háza és 397 lakosa volt. 1831-ben a kolera pusztított a faluban. Lakói szőlőtermesztéssel, mezőgazdasággal és gyümölcstermesztéssel foglalkoztak, különösen híres volt cseresznyéjéről. A 19. század végén Wallis Gyuláné volt itt a legnagyobb birtokos. Az önkéntes tűzoltó egyesületet 1890-ben alapították. 1920-ig Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járásához tartozott. 1927-ben a település leégett. 1938 és 1945 között ismét Magyarországhoz tartozott. 1942-ben a Gyopáros hivatalos nevet kapta. 1970-ben még 420 lakosa volt, ezután azonban népessége folyamatosan csökkent, 2011-ig kevesebb mint felére esett vissza.

Mai jelentősége

A község a Tokaji-borvidék része, elsősorban szőlőtermesztéséről híres. Református temploma 1793-ban épült klasszicista stílusban.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

CSERNAHÓ. Magyar falu Zemplén Vármegyében, földes Ura a’ Királyi Fiskus, lakosai többnyire reformátusok, fekszik a’ Zemplén járásban, Nagy, és Kis Bárihoz igen közel, Czekeházának szomszédságában, határja három nyomásbéli, ’s ha trágyáztatik, búzát is jót terem; szénája jó, legelője szoross, malma helyben, mind a’ kétféle fája elegendő, meglehetős szőleje, kortsmája, itatója alkalmatos, eladásra is jó módgya Újhelyben, holott kapával is kereshet, sőt othon, és a’ szomszéd szőlőkben is, mivel határja nem igen termékeny, és legelője sintsen elegendő, a’ második Osztályba tétetett.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Csernahó, magyar falu, Zemplén vmegyében, Ujhelyhez 1 1/4 mfdnyire: 12 kath., 318 ref., 13 zsidó lak., ref. templommal, szőlőhegygyel, erdővel, 200 hold szántófölddel. F. u. h. Breczenheim.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Csarnahó, magyar kisközség, melynek 470 lakosa, nagyobbára ev. ref. vallású. Házainak száma 95. Postája, távírója és a vasúti állomása Sátoraljaújhely. Azelőtt Csernahónak is írták. Első birtokosául 1475-ben a Rozgonyiakat ismerjük, de 1501-ben már Palóczi Imre is földesura. 1506-ban a sárospataki Szent-Klára rendű apáczáké volt, de 1510-ben Eödönffy Pétert, Dobó Zsófiát és Gerendy Lászlót is egyes részeibe iktatják. 1530-ban Perényi Péter az apáczákat kiűzi birtokukból, míg 1556-ban I. Ferdinánd megengedi Wiczmándy Mátyásnak és Torda Zsigmondnak, hogy az apáczák részét birtokba vehessék. 1578-ban ez a rész a pataki uradalomhoz csatoltatott és ez időtől kezdve annak sorsában osztozott. A másik részbe 1520-ban Bánffy Pétert, Eödönffy Imrét, Dobó Zsófiát, Gerendy Lászlót és Czékey Jánost iktatták. Most gróf Wallis Gyulánénak van itt nagyobb birtoka. 1663-ban a pestis tizedelte meg lakosait. A községben református templom van, mely 1793-ban épült.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Csarnahó. Régebben Csernahó. Legrégibb birtokosának a Rozgonyiakat tudjuk a XV. század végéről, de 1506-ban már a sárospataki apácák bírják. Ez időben birtoka van a Pálóczy-, Gerendy-, Eödönffy- és Dobócsaládnak is. A XVI. század derekán Perényi Péter elűzi az apácákat, 1556-ban pedig I. Ferdinánd a Wiczmándyés Torda-családnak adja az apácák elvett javait, de 1578-ban ez a rész már a pataki vár tartozéka. A legújabb időkben a Wallis grófok szereztek itt uradalmat. 1663-ban pestis pusztított a községben. Református temploma 1793-ban épült. A község területe 1070 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 485.

Névelőfordulások
1298
Chenohou
1475
Chrnazo
1487
Charnaho
1773
Csernahó, Cžernahow,
1786
Cschernaho,
1808
Csernahó,
1863
Csernahó,
1873
Csarnahó,
1920
Černahov,
1927
Černochov, Csarnahó,
1938
Csarnahó,
1945
Černochov, Csarnahó,
1948
Černochov
1994
Csarnahó

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Erdő utca (Lesná) 40/12
Telefon: 0566792217
Fax: 0566792217

Honlap: cernochov.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Kálmánová Angela (SMER-SD)

Képviselő-testület:
Borsodi George (Független)
Došová Gabriela (Független)
Zádori Ladislav (Független)
Koselyová Gabriela (SMER-SD)
Pappová Rosohová Kristína (SMER-SD)
Független 60% Független 3 képviselö SMER-SD 40% SMER-SD 2 képviselö 5 képviselö
Csarnahói Községi Hivatal

Erdő utca 40/12

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 350 92%
szlovákok 11 3%
csehek 0 0%
németek 5 1%
egyéb 16 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 382
magyarok 435 100%
szlovákok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 435
magyarok 452 98%
szlovákok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 10 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 462
magyarok 210 78%
szlovákok 56 21%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 268
magyarok 176 77%
szlovákok 52 23%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 228
magyarok 135 65%
szlovákok 72 35%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 208
magyarok 112 60%
szlovákok 74 39%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 1%
ismeretlen 1 1%
összlétszám 188
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 174
Választási részvétel: 62.64 %
Kiadott boríték: 109
Bedobott boríték: 109

Polgármester

Érvényes szavazólap: 106
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Kálmánová Angela 65 61.32 % SMER-SD
Rosoha Karol 26 24.53 % SMK-MKP
Zádoryová Irena 15 14.15 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Koselyová Gabriela 86 SMER-SD
Borsodi George 67 Független
Došová Gabriela 65 Független
Zádori Ladislav 63 Független
Pappová Rosohová Kristína 58 SMER-SD

Képviselők

2014
Független 40.00% Független 2 képviselö MKDA-MKDSZ 40.00% MKDA-MKDSZ 2 képviselö MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö 5 képviselö
2018
SMER-SD 40.00% SMER-SD 2 képviselö Független 60.00% Független 3 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 182
Választási részvétel: 30.77 %
Kiadott boríték: 56
Bedobott boríték: 56
Választásra jogosult: 182
Választási részvétel: 13.19 %
Kiadott boríték: 24
Bedobott boríték: 24
Választásra jogosult: 182
Választási részvétel: 36,26 %
Kiadott boríték: 66
Bedobott boríték: 66

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 47
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 61
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 34 72.34 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 9 19.15 % KDS
Rastislav Masnyk 3 6.38 % SDKÚ - DS, SaS
Lukáš Sisák 1 2.13 % KSS
Jozef Holečko 0 0.00 % Független
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Dominika Palaščáková 0 0.00 % NOVA
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Marek Ďurán 0 0.00 % ĽS Naše Slovensko
Vladimír Gürtler 0 0.00 % 7 STATOČNÝCH
Rudolf Bauer 6 25.00% KDS
Karol Pataky 30 49.18 % MOST - HÍD, SKOK
Richard Raši 25 40.98 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 3 4.92 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Štefan Surmánek 2 3.28 % ĽSNS
Ján Struk 1 1.64 % SMS
Jarmila Tkáčová 0 0.00 % SNS
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Róbert Bačinský 0 0.00 % Független
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 56
Érvényes szavazólap: 66
Érvényes szavazólap: 21161
# Név Szavazat Százalék Párt
Štefan Duč 38 67.86% Független
Gejza Sačko 22 39.29% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Tichomír Kačo 21 37.50% Független
Ladislav Szunyog 19 33.93% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Csaba Furik 14 25.00% SMK-MKP
Karol Pataky 14 25.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Juraj Sobek 11 19.64% SMER - SD
Michal Zurbola 10 17.86% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Jana Mondiková 10 17.86% SMER - SD
Magdaléna Haburová 10 17.86% Független
Ľudovít Laczko 10 17.86% SMK-MKP
Róbert Puci 8 14.29% SMER - SD
Vladimír Dvorový 8 14.29% SMER - SD
Rastislav Petrovič 7 12.50% SMER - SD
József Kopasz 7 12.50% SMK-MKP
Ján Hornyák 6 10.71% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Juliana Pašková 5 8.93% Független
Ladislav Illés 4 7.14% SMK-MKP
Mária Szuperák 3 5.36% SMK-MKP
László Farkas 3 5.36% SMK-MKP
Peter Pető 2 3.57% Független
Zlatica Čeplíková 2 3.57% Független
Tomáš Kříž 2 3.57% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Štefan Tatranský 2 3.57% KSS
Edita Anthony 2 3.57% SaS
Iveta Kohanová 2 3.57% Független
Juraj Selecký 2 3.57% Független
Marián Kolesár 1 1.79% Független
Ján Tomáš 1 1.79% Független
Martin Begala 1 1.79% Független
Jozef Horváth 1 1.79% SMER - SD
František Kolbaský 1 1.79% ÚSVIT
Miroslav Tóth 1 1.79% SMER - SD
Marián Ferčák 1 1.79% ĽS-HZDS
Terézia Kačová 1 1.79% NOVA
Cyril Korpesio 1 1.79% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Marek Čižmár 1 1.79% Független
Ladislav Szilágyi 1 1.79% SaS
Andrej Kocák 0 0.00% MS
Ján Lukáč 0 0.00% SMS
Igor Balog 0 0.00% SRÚS
Katarína Mischurová 0 0.00% Független
Martin Galgoczy 0 0.00% Független
Matúš Hada 0 0.00% KĽS
Michaela Kapustníková 0 0.00% NOVA
Ladislav Bodnár 0 0.00% Független
Mikuláš Balog 0 0.00% EDS
Miloš Ferko 0 0.00% NOVA
Miloš Kubica 0 0.00% Független
Miroslav Ramšak 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Konečný 0 0.00% Független
Pavel Szijjártó 0 0.00% SĽS
Peter Figeľ 0 0.00% DS
Jaroslav Soták 0 0.00% Független
František Tomko 0 0.00% Független
Robert Engel 0 0.00% Független
Jozef Orenič 0 0.00% NÁŠ KRAJ
Ľubomír Bulla 0 0.00% Független
Aneta Horváthová 0 0.00% EDS
Jana Mišenková 0 0.00% NÁŠ KRAJ
Tibor Jánošík 0 0.00% NOVA
Ľudovít Tóth 0 0.00% SĽS
Gejza Gore 0 0.00% Független
Juraj Oščenda 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Vladimír Juroš 0 0.00% MS
Vladimír Seman 0 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Ľubomír Princík 0 0.00% Független
Štefan Duč 39 59.09% Független
Csaba Furik 30 45.45% SMK-MKP
Karol Pataky 29 43.94% MOST - HÍD
Peter Rico 23 34.85% MOST - HÍD
Ján Juhász 22 33.33% MOST - HÍD
Jozef Želinský 22 33.33% MOST - HÍD
József Kopasz 21 31.82% SMK-MKP
István Takács 20 30.30% SMK-MKP
Gejza Sačko 19 28.79% MOST - HÍD
Tibor Sáradi 18 27.27% SMK-MKP
Zoltán Ilko 17 25.76% SMK-MKP
Csilla Bálintová 16 24.24% SMK-MKP
Jana Mondiková 14 21.21% SMER-SD
Peter Pandy 13 19.70% MOST - HÍD
Jozef Horváth 11 16.67% MOST - HÍD
Zoltán Mento 10 15.15% Független
Róbert Puci 8 12.12% SMER-SD
Radoslav Rendeš 8 12.12% ŠKV
Viktor Palko 7 10.61% MOST - HÍD
Libuša Babuľaková 6 9.09% ŠKV
Rastislav Petrovič 5 7.58% SMER-SD
Tichomír Kačo 5 7.58% ŠKV
Edina Kocsisová 4 6.06% Független
Peter Bačkovský 4 6.06% ŠKV
Gustáv Liszkai 4 6.06% SMER-SD
Marek Čižmár 4 6.06% Független
Július Hajdu 3 4.55% SMER-SD
Antónia Hrabská 3 4.55% ŠKV
Zoltán Sipos 3 4.55% MKDA-MKDSZ
Martin Dzielavský 2 3.03% SME RODINA - Boris Kollár
Rastislav Jílek 2 3.03% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Ján Čebreňák 2 3.03% ĽS Naše Slovensko
Gabriel Garanič 2 3.03% Független
Martin Galgoczy 1 1.52% Független
Peter Bielek 1 1.52% SNS
Filip Biháry 1 1.52% ĽS Naše Slovensko
Ján Seman 1 1.52% ŠANCA
Michal Sentelik 1 1.52% ĽS Naše Slovensko
Michal Magnes 1 1.52% SNS
Iveta Solomonová 1 1.52% KSS
Dionýz Szabó 1 1.52% ŠKV
Marián Oščenda 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Radoslav Neckár 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Juraj Oščenda 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Katarína Kasardová 0 0.00% KSS
Jozef Gamrát 0 0.00% Független
Alexander Kis-Géczi 0 0.00% NAJ
Peter Figeľ 0 0.00% DS
Slavomír Illeš 0 0.00% Független
Juraj Guzej 0 0.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Miroslav Ramšák 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Michaela Ducárová 0 0.00% ŠKV
Cyril Korpesio 0 0.00% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Lucia Rušinová 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Adrian Haraszti 0 0.00% NAJ
František Krejza 0 0.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Marta Hrobová 0 0.00% ÚSVIT
Vladimír Seman 0 0.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Nataša Hančinová 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Milan Malý 0 0.00% KSS
Dušan Grajcár 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Terézia Stanková 0 0.00% Független
Milan Mika 0 0.00% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Vladimír Šiňanský 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Štefan Kandráč 0 0.00% NP
František Tomko 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Ján Ujheli 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Marián Vanci 0 0.00% ŠKV
František Korytko 0 0.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Juraj Sobek 3138 0.00% SMER - SD
Róbert Puci 2986 0.00% SMER - SD
Gejza Sačko 2982 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Jozef Horváth 2981 0.00% SMER - SD
Marek Čižmár 2931 0.00% Független
Štefan Duč 2884 0.00% Független
Csaba Furik 2771 0.00% SMK-MKP
Jana Mondiková 2714 0.00% SMER - SD
Karol Pataky 2686 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Mária Szuperák 2648 0.00% SMK-MKP
József Kopasz 2569 0.00% SMK-MKP
Vladimír Dvorový 2560 0.00% SMER - SD
Rastislav Petrovič 2457 0.00% SMER - SD
Ladislav Illés 2400 0.00% SMK-MKP
Miroslav Tóth 2276 0.00% SMER - SD
László Farkas 2227 0.00% SMK-MKP
Michal Zurbola 1922 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Marián Kolesár 1870 0.00% Független
Ladislav Szunyog 1805 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Vladimír Seman 1672 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ján Hornyák 1583 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ľudovít Laczko 1559 0.00% SMK-MKP
Juraj Selecký 1424 0.00% Független
Tichomír Kačo 1406 0.00% Független
Martin Begala 1302 0.00% Független
Cyril Korpesio 1212 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Magdaléna Haburová 1194 0.00% Független
Jaroslav Konečný 1175 0.00% Független
Štefan Tatranský 1158 0.00% KSS
Juliana Pašková 1124 0.00% Független
Gejza Gore 1104 0.00% Független
František Tomko 1078 0.00% Független
Tomáš Kříž 1035 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Katarína Mischurová 956 0.00% Független
Jaroslav Soták 952 0.00% Független
Ladislav Bodnár 906 0.00% Független
Ľubomír Bulla 905 0.00% Független
Igor Balog 861 0.00% SRÚS
Ľubomír Princík 853 0.00% Független
Ján Tomáš 847 0.00% Független
Zlatica Čeplíková 785 0.00% Független
Terézia Kačová 642 0.00% NOVA
Martin Galgoczy 602 0.00% Független
Iveta Kohanová 557 0.00% Független
Marián Ferčák 503 0.00% ĽS-HZDS
Robert Engel 480 0.00% Független
Vladimír Juroš 471 0.00% MS
Miloš Kubica 466 0.00% Független
Peter Figeľ 466 0.00% DS
Tibor Jánošík 418 0.00% NOVA
Andrej Kocák 417 0.00% MS
Edita Anthony 400 0.00% SaS
Michaela Kapustníková 388 0.00% NOVA
Miloš Ferko 369 0.00% NOVA
Peter Pető 355 0.00% Független
Ladislav Szilágyi 334 0.00% SaS
Ján Lukáč 333 0.00% SMS
Miroslav Ramšak 325 0.00% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 323 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Orenič 318 0.00% NÁŠ KRAJ
Jana Mišenková 240 0.00% NÁŠ KRAJ
Ľudovít Tóth 235 0.00% SĽS
František Kolbaský 214 0.00% ÚSVIT
Aneta Horváthová 174 0.00% EDS
Mikuláš Balog 165 0.00% EDS
Pavel Szijjártó 125 0.00% SĽS
Matúš Hada 91 0.00% KĽS
Karol Pataky 5665 26.77% MOST - HÍD
Marek Čižmár 5210 24.62% Független
Csaba Furik 3927 18.56% SMK-MKP
Jozef Želinský 3778 17.85% MOST - HÍD
Róbert Puci 3476 16.43% SMER-SD
Peter Pandy 3298 15.59% MOST - HÍD
Gejza Sačko 3289 15.54% MOST - HÍD
Jozef Horváth 3196 15.10% MOST - HÍD
Rastislav Petrovič 3075 14.53% SMER-SD
József Kopasz 3068 14.50% SMK-MKP
Jana Mondiková 2946 13.92% SMER-SD
Csilla Bálintová 2716 12.83% SMK-MKP
Július Hajdu 2674 12.64% SMER-SD
Zoltán Ilko 2669 12.61% SMK-MKP
Štefan Duč 2436 11.51% Független
Tichomír Kačo 2336 11.04% ŠKV
Peter Rico 2229 10.53% MOST - HÍD
Tibor Sáradi 2161 10.21% SMK-MKP
István Takács 2115 9.99% SMK-MKP
Ján Juhász 2024 9.56% MOST - HÍD
Viktor Palko 1966 9.29% MOST - HÍD
Milan Mika 1928 9.11% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Vladimír Seman 1896 8.96% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
František Tomko 1838 8.69% JEDNOTA-ĽSS
Rastislav Jílek 1824 8.62% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Cyril Korpesio 1775 8.39% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Peter Bačkovský 1662 7.85% ŠKV
František Korytko 1650 7.80% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Gustáv Liszkai 1609 7.60% SMER-SD
Gabriel Garanič 1546 7.31% Független
Jozef Gamrát 1396 6.60% Független
Juraj Guzej 1327 6.27% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Michaela Ducárová 1307 6.18% ŠKV
Zoltán Mento 1277 6.03% Független
Martin Galgoczy 1265 5.98% Független
Slavomír Illeš 1195 5.65% Független
Edina Kocsisová 1088 5.14% Független
Dionýz Szabó 1043 4.93% ŠKV
Antónia Hrabská 981 4.64% ŠKV
František Krejza 954 4.51% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Martin Dzielavský 933 4.41% SME RODINA - Boris Kollár
Marián Vanci 921 4.35% ŠKV
Libuša Babuľaková 883 4.17% ŠKV
Radoslav Rendeš 874 4.13% ŠKV
Michal Magnes 858 4.05% SNS
Marián Oščenda 856 4.05% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 824 3.89% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Ramšák 819 3.87% ĽS Naše Slovensko
Ján Ujheli 769 3.63% ĽS Naše Slovensko
Ján Seman 749 3.54% ŠANCA
Terézia Stanková 718 3.39% Független
Vladimír Šiňanský 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Ján Čebreňák 686 3.24% ĽS Naše Slovensko
Zoltán Sipos 623 2.94% MKDA-MKDSZ
Michal Sentelik 607 2.87% ĽS Naše Slovensko
Peter Figeľ 598 2.83% DS
Katarína Kasardová 591 2.79% KSS
Filip Biháry 537 2.54% ĽS Naše Slovensko
Milan Malý 514 2.43% KSS
Peter Bielek 510 2.41% SNS
Dušan Grajcár 445 2.10% JEDNOTA-ĽSS
Iveta Solomonová 409 1.93% KSS
Radoslav Neckár 372 1.76% JEDNOTA-ĽSS
Lucia Rušinová 363 1.72% JEDNOTA-ĽSS
Štefan Kandráč 342 1.62% NP
Adrian Haraszti 328 1.55% NAJ
Nataša Hančinová 319 1.51% JEDNOTA-ĽSS
Marta Hrobová 222 1.05% ÚSVIT
Alexander Kis-Géczi 209 0.99% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Királyhelmec 93 34.19 %
Tiszacsernyő 27 9.93 %
Nagytárkány 17 6.25 %
Nagygéres 14 5.15 %
Zétény 13 4.78 %
Bély 10 3.68 %
Bodrogszentes 9 3.31 %
Borsi 9 3.31 %
Kistárkány 8 2.94 %
Bodrogmező 8 2.94 %
Szomotor 8 2.94 %
Rad 7 2.57 %
Tőketerebes 7 2.57 %
Kisgéres 7 2.57 %
Kiskövesd 6 2.21 %
Lelesz 6 2.21 %
Kisdobra 6 2.21 %
Ágcsernyő 6 2.21 %
Ladamóc 5 1.84 %
Nagykövesd 5 1.84 %
Bodrogszentmária 4 1.47 %
Szőlőske 4 1.47 %
Bacska 4 1.47 %
Bodrogszerdahely 4 1.47 %
Gálszécs 3 1.10 %
Véke 3 1.10 %
Szolnocska 3 1.10 %
Velejte 3 1.10 %
Zemplén 2 0.74 %
Újhely 2 0.74 %
Magyarsas 2 0.74 %
Boly 2 0.74 %
Nagytoronya 2 0.74 %
Garany 2 0.74 %
Imreg 2 0.74 %
Szinyér 2 0.74 %
Kolbáska 1 0.37 %
Bári 1 0.37 %
Isztáncs 1 0.37 %
Nagyazar 1 0.37 %
Bacskó 1 0.37 %
Szilvásújfalu 1 0.37 %
Bodzásújlak 1 0.37 %
Szécsegres 1 0.37 %
Vécse 1 0.37 %
Kistoronya 1 0.37 %
Kozma 1 0.37 %
Kazsó 1 0.37 %
Zemplénújfalu 1 0.37 %
Battyán 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gercsely 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Alsómihályi 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kázmér 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Királyhelmec 46 3.72 %
Bodrogszentes 25 2.02 %
Tőketerebes 10 0.81 %
Tiszacsernyő 9 0.73 %
Nagykövesd 9 0.73 %
Szomotor 8 0.65 %
Bacska 7 0.57 %
Ágcsernyő 7 0.57 %
Nagygéres 7 0.57 %
Bodrogszentmária 7 0.57 %
Bodrogszerdahely 7 0.57 %
Véke 5 0.40 %
Bély 5 0.40 %
Nagytárkány 5 0.40 %
Kistárkány 4 0.32 %
Lelesz 4 0.32 %
Kiskövesd 4 0.32 %
Bacskó 3 0.24 %
Újhely 3 0.24 %
Kolbáska 2 0.16 %
Zemplénújfalu 2 0.16 %
Szőlőske 2 0.16 %
Barancs 2 0.16 %
Alsómihályi 2 0.16 %
Bodzásújlak 2 0.16 %
Szinyér 2 0.16 %
Borsi 2 0.16 %
Rad 2 0.16 %
Gercsely 2 0.16 %
Ladamóc 1 0.08 %
Szolnocska 1 0.08 %
Isztáncs 1 0.08 %
Bodrogmező 1 0.08 %
Parnó 1 0.08 %
Velejte 1 0.08 %
Boly 1 0.08 %
Kisdobra 1 0.08 %
Kiszte 1 0.08 %
Gálszécs 1 0.08 %
Zétény 1 0.08 %
Zemplén 1 0.08 %
Kázmér 1 0.08 %
Magyarsas 1 0.08 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Kozma 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Battyán 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Garany 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 325 18.57 %
Bodzásújlak 84 4.80 %
Gálszécs 45 2.57 %
Kozma 34 1.94 %
Garany 32 1.83 %
Vécse 24 1.37 %
Kasó 23 1.31 %
Királyhelmec 21 1.20 %
Battyán 20 1.14 %
Alsómihályi 20 1.14 %
Barancs 17 0.97 %
Kázmér 15 0.86 %
Gercsely 15 0.86 %
Kiszte 14 0.80 %
Szilvásújfalu 14 0.80 %
Tiszacsernyő 13 0.74 %
Magyarizsép 13 0.74 %
Céke 13 0.74 %
Dargó 11 0.63 %
Kolbáska 11 0.63 %
Parnó 11 0.63 %
Bacskó 11 0.63 %
Szécskeresztúr 9 0.51 %
Szőlőske 8 0.46 %
Kazsó 8 0.46 %
Hardicsa 8 0.46 %
Isztáncs 8 0.46 %
Imreg 7 0.40 %
Legenye 7 0.40 %
Szécsudvar 7 0.40 %
Kisazar 7 0.40 %
Magyarsas 7 0.40 %
Velejte 7 0.40 %
Borsi 6 0.34 %
Szürnyeg 6 0.34 %
Újhely 5 0.29 %
Nagyruszka 5 0.29 %
Lasztóc 5 0.29 %
Pelejte 5 0.29 %
Csörgő 5 0.29 %
Kiskövesd 4 0.23 %
Bodrogszerdahely 4 0.23 %
Lelesz 4 0.23 %
Perbenyik 4 0.23 %
Nagyazar 4 0.23 %
Biste 4 0.23 %
Bári 3 0.17 %
Zebegnyő 3 0.17 %
Szomotor 3 0.17 %
Ladamóc 3 0.17 %
Cselej 3 0.17 %
Gerenda 3 0.17 %
Csarnahó 3 0.17 %
Zemplénújfalu 3 0.17 %
Visnyó 2 0.11 %
Bacska 2 0.11 %
Véke 2 0.11 %
Kistárkány 2 0.11 %
Nagygéres 2 0.11 %
Rad 2 0.11 %
Bodrogszentmária 2 0.11 %
Bodrogszög 2 0.11 %
Szécsegres 2 0.11 %
Tarnóka 2 0.11 %
Bély 1 0.06 %
Nagytárkány 1 0.06 %
Nagykövesd 1 0.06 %
Nagytoronya 1 0.06 %
Kisgéres 1 0.06 %
Kereplye 1 0.06 %
Kisdobra 1 0.06 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Ágcsernyő 0 0.00 %
Királyhelmec 720 23.57 %
Kisgéres 381 12.47 %
Nagytárkány 178 5.83 %
Kistárkány 162 5.30 %
Bodrogszerdahely 160 5.24 %
Bodrogszentes 152 4.98 %
Perbenyik 135 4.42 %
Battyán 130 4.26 %
Nagykövesd 107 3.50 %
Bacska 103 3.37 %
Örös 101 3.31 %
Lelesz 100 3.27 %
Zétény 97 3.18 %
Tiszacsernyő 93 3.04 %
Bély 91 2.98 %
Nagygéres 91 2.98 %
Szomotor 79 2.59 %
Borsi 78 2.55 %
Boly 74 2.42 %
Kiskövesd 69 2.26 %
Ladamóc 68 2.23 %
Bári 63 2.06 %
Bodrogszentmária 63 2.06 %
Rad 62 2.03 %
Kisdobra 48 1.57 %
Tőketerebes 47 1.54 %
Bodrogmező 47 1.54 %
Imreg 46 1.51 %
Véke 45 1.47 %
Ágcsernyő 45 1.47 %
Szürnyeg 34 1.11 %
Szőlőske 34 1.11 %
Csarnahó 30 0.98 %
Szolnocska 30 0.98 %
Szinyér 28 0.92 %
Zemplén 25 0.82 %
Újhely 21 0.69 %
Hardicsa 15 0.49 %
Bodrogszög 11 0.36 %
Gálszécs 9 0.29 %
Kistoronya 9 0.29 %
Kozma 6 0.20 %
Alsómihályi 5 0.16 %
Garany 4 0.13 %
Lasztóc 3 0.10 %
Céke 2 0.07 %
Kolbáska 2 0.07 %
Kázmér 2 0.07 %
Pelejte 2 0.07 %
Visnyó 2 0.07 %
Csörgő 2 0.07 %
Zemplénújfalu 2 0.07 %
Kasó 1 0.03 %
Szilvásújfalu 1 0.03 %
Velejte 1 0.03 %
Bacskó 1 0.03 %
Gercsely 1 0.03 %
Legenye 1 0.03 %
Kiszte 1 0.03 %
Szécsegres 1 0.03 %
Nagyruszka 1 0.03 %
Parnó 1 0.03 %
Kisazar 1 0.03 %
Szécskeresztúr 1 0.03 %
Dargó 1 0.03 %
Magyarsas 1 0.03 %
Nagyazar 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 320 17.92 %
Kistárkány 269 15.06 %
Kisgéres 269 15.06 %
Nagytárkány 216 12.09 %
Tiszacsernyő 156 8.73 %
Bély 98 5.49 %
Battyán 96 5.38 %
Bacska 92 5.15 %
Bodrogszerdahely 77 4.31 %
Perbenyik 71 3.98 %
Bodrogszentes 68 3.81 %
Lelesz 66 3.70 %
Nagykövesd 63 3.53 %
Borsi 58 3.25 %
Bári 50 2.80 %
Örös 49 2.74 %
Zétény 48 2.69 %
Boly 47 2.63 %
Ágcsernyő 45 2.52 %
Nagygéres 44 2.46 %
Kiskövesd 43 2.41 %
Szomotor 41 2.30 %
Ladamóc 38 2.13 %
Tőketerebes 35 1.96 %
Kisdobra 33 1.85 %
Rad 33 1.85 %
Bodrogmező 31 1.74 %
Véke 28 1.57 %
Bodrogszentmária 26 1.46 %
Imreg 20 1.12 %
Szolnocska 20 1.12 %
Szinyér 17 0.95 %
Zemplén 17 0.95 %
Csarnahó 16 0.90 %
Szőlőske 15 0.84 %
Újhely 11 0.62 %
Gálszécs 8 0.45 %
Bodrogszög 5 0.28 %
Magyarsas 5 0.28 %
Alsómihályi 5 0.28 %
Kistoronya 5 0.28 %
Parnó 4 0.22 %
Szürnyeg 4 0.22 %
Céke 4 0.22 %
Nagytoronya 3 0.17 %
Gercsely 3 0.17 %
Csörgő 3 0.17 %
Szilvásújfalu 3 0.17 %
Szécsudvar 3 0.17 %
Kisazar 3 0.17 %
Nagyazar 2 0.11 %
Cselej 2 0.11 %
Pelejte 2 0.11 %
Hardicsa 2 0.11 %
Bodzásújlak 2 0.11 %
Magyarizsép 2 0.11 %
Vécse 2 0.11 %
Bacskó 2 0.11 %
Velejte 2 0.11 %
Kazsó 1 0.06 %
Barancs 1 0.06 %
Garany 1 0.06 %
Lasztóc 1 0.06 %
Tarnóka 1 0.06 %
Nagyruszka 1 0.06 %
Szécskeresztúr 1 0.06 %
Zemplénújfalu 1 0.06 %
Kozma 1 0.06 %
Zebegnyő 1 0.06 %
Kereplye 1 0.06 %
Legenye 1 0.06 %
Kasó 1 0.06 %
Isztáncs 1 0.06 %
Kázmér 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Tőketerebes 459 26.17 %
Gálszécs 406 23.15 %
Parnó 55 3.14 %
Szécskeresztúr 52 2.96 %
Vécse 48 2.74 %
Kozma 46 2.62 %
Dargó 39 2.22 %
Bodzásújlak 38 2.17 %
Alsómihályi 34 1.94 %
Kázmér 26 1.48 %
Kisazar 26 1.48 %
Bacskó 26 1.48 %
Királyhelmec 24 1.37 %
Nagyazar 21 1.20 %
Zebegnyő 21 1.20 %
Garany 21 1.20 %
Céke 20 1.14 %
Kereplye 20 1.14 %
Szécsudvar 19 1.08 %
Szilvásújfalu 18 1.03 %
Tarnóka 17 0.97 %
Magyarizsép 17 0.97 %
Velejte 16 0.91 %
Cselej 15 0.86 %
Csörgő 15 0.86 %
Hardicsa 14 0.80 %
Zemplénújfalu 12 0.68 %
Gerenda 12 0.68 %
Szürnyeg 12 0.68 %
Nagytoronya 11 0.63 %
Pelejte 11 0.63 %
Nagyruszka 11 0.63 %
Gercsely 11 0.63 %
Lasztóc 10 0.57 %
Visnyó 10 0.57 %
Barancs 9 0.51 %
Sztankóc 9 0.51 %
Szomotor 8 0.46 %
Újhely 8 0.46 %
Bodrogszerdahely 8 0.46 %
Tiszacsernyő 8 0.46 %
Battyán 7 0.40 %
Borsi 7 0.40 %
Ágcsernyő 7 0.40 %
Nagytárkány 6 0.34 %
Isztáncs 6 0.34 %
Szécsegres 6 0.34 %
Rad 5 0.29 %
Lelesz 5 0.29 %
Kisdobra 5 0.29 %
Biste 5 0.29 %
Perbenyik 4 0.23 %
Legenye 4 0.23 %
Kasó 4 0.23 %
Nagygéres 4 0.23 %
Kiszte 4 0.23 %
Magyarsas 4 0.23 %
Kolbáska 4 0.23 %
Imreg 4 0.23 %
Örös 3 0.17 %
Bacska 3 0.17 %
Bodrogszentes 3 0.17 %
Kazsó 2 0.11 %
Bély 1 0.06 %
Bodrogszög 1 0.06 %
Ladamóc 1 0.06 %
Kisgéres 1 0.06 %
Kistoronya 1 0.06 %
Bodrogszentmária 1 0.06 %
Véke 1 0.06 %
Kistárkány 1 0.06 %
Szinyér 1 0.06 %
Kiskövesd 1 0.06 %
Szőlőske 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Battyán 225 24.59 %
Tiszacsernyő 150 16.39 %
Királyhelmec 123 13.44 %
Ágcsernyő 49 5.36 %
Bodrogszerdahely 32 3.50 %
Lelesz 30 3.28 %
Nagytárkány 30 3.28 %
Kisgéres 28 3.06 %
Tőketerebes 26 2.84 %
Bacska 25 2.73 %
Bély 22 2.40 %
Bodrogszentes 21 2.30 %
Imreg 18 1.97 %
Borsi 16 1.75 %
Örös 14 1.53 %
Perbenyik 14 1.53 %
Gálszécs 13 1.42 %
Szomotor 11 1.20 %
Kisdobra 11 1.20 %
Kistárkány 11 1.20 %
Kozma 10 1.09 %
Nagygéres 10 1.09 %
Vécse 8 0.87 %
Szolnocska 8 0.87 %
Rad 8 0.87 %
Kiskövesd 7 0.77 %
Véke 7 0.77 %
Bodzásújlak 7 0.77 %
Bodrogszentmária 7 0.77 %
Bodrogmező 6 0.66 %
Boly 6 0.66 %
Nagykövesd 6 0.66 %
Legenye 5 0.55 %
Zemplén 5 0.55 %
Gercsely 5 0.55 %
Garany 5 0.55 %
Kázmér 4 0.44 %
Szinyér 4 0.44 %
Szécsudvar 4 0.44 %
Barancs 4 0.44 %
Szőlőske 4 0.44 %
Bári 4 0.44 %
Alsómihályi 3 0.33 %
Csörgő 3 0.33 %
Ladamóc 3 0.33 %
Kisazar 2 0.22 %
Újhely 2 0.22 %
Dargó 2 0.22 %
Parnó 2 0.22 %
Bodrogszög 2 0.22 %
Magyarsas 2 0.22 %
Biste 2 0.22 %
Szürnyeg 2 0.22 %
Nagyazar 2 0.22 %
Nagytoronya 2 0.22 %
Kazsó 1 0.11 %
Isztáncs 1 0.11 %
Sztankóc 1 0.11 %
Magyarizsép 1 0.11 %
Kiszte 1 0.11 %
Céke 1 0.11 %
Bacskó 1 0.11 %
Szilvásújfalu 1 0.11 %
Zétény 1 0.11 %
Szécskeresztúr 1 0.11 %
Csarnahó 1 0.11 %
Velejte 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Zemplénújfalu 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Tőketerebes 182 26.38 %
Gálszécs 23 3.33 %
Vécse 17 2.46 %
Velejte 12 1.74 %
Kasó 10 1.45 %
Zemplénújfalu 9 1.30 %
Királyhelmec 9 1.30 %
Hardicsa 8 1.16 %
Parnó 7 1.01 %
Isztáncs 7 1.01 %
Lasztóc 6 0.87 %
Magyarsas 6 0.87 %
Szécsudvar 6 0.87 %
Céke 6 0.87 %
Magyarizsép 6 0.87 %
Kazsó 5 0.72 %
Bodrogszerdahely 5 0.72 %
Kozma 5 0.72 %
Szilvásújfalu 5 0.72 %
Ágcsernyő 5 0.72 %
Lelesz 5 0.72 %
Alsómihályi 5 0.72 %
Kiszte 4 0.58 %
Gercsely 4 0.58 %
Tiszacsernyő 4 0.58 %
Bodzásújlak 4 0.58 %
Garany 4 0.58 %
Újhely 4 0.58 %
Rad 4 0.58 %
Legenye 3 0.43 %
Kistárkány 3 0.43 %
Szürnyeg 3 0.43 %
Nagytoronya 3 0.43 %
Nagyazar 3 0.43 %
Nagygéres 3 0.43 %
Battyán 3 0.43 %
Bacskó 3 0.43 %
Nagykövesd 2 0.29 %
Bári 2 0.29 %
Dargó 2 0.29 %
Barancs 2 0.29 %
Zebegnyő 2 0.29 %
Szécsegres 2 0.29 %
Biste 2 0.29 %
Boly 2 0.29 %
Nagyruszka 2 0.29 %
Szécskeresztúr 2 0.29 %
Pelejte 2 0.29 %
Csörgő 2 0.29 %
Kázmér 1 0.14 %
Kiskövesd 1 0.14 %
Kisgéres 1 0.14 %
Bacska 1 0.14 %
Bély 1 0.14 %
Borsi 1 0.14 %
Imreg 1 0.14 %
Zemplén 1 0.14 %
Sztankóc 1 0.14 %
Kolbáska 1 0.14 %
Véke 1 0.14 %
Bodrogszentmária 1 0.14 %
Bodrogszentes 1 0.14 %
Cselej 1 0.14 %
Tarnóka 1 0.14 %
Bodrogszög 1 0.14 %
Visnyó 1 0.14 %
Gerenda 1 0.14 %
Nagytárkány 1 0.14 %
Szőlőske 1 0.14 %
Örös 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Szomotor 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 132 13.75 %
Szőlőske 90 9.38 %
Borsi 88 9.17 %
Királyhelmec 77 8.02 %
Bodrogszerdahely 75 7.81 %
Szomotor 45 4.69 %
Tiszacsernyő 44 4.58 %
Gálszécs 38 3.96 %
Battyán 33 3.44 %
Kisgéres 27 2.81 %
Ladamóc 24 2.50 %
Lelesz 22 2.29 %
Nagytárkány 20 2.08 %
Perbenyik 15 1.56 %
Kiskövesd 15 1.56 %
Bodrogszentes 15 1.56 %
Bély 15 1.56 %
Bodrogszentmária 15 1.56 %
Újhely 14 1.46 %
Bári 14 1.46 %
Céke 12 1.25 %
Kistárkány 12 1.25 %
Kistoronya 11 1.15 %
Csörgő 11 1.15 %
Nagykövesd 10 1.04 %
Bodzásújlak 10 1.04 %
Örös 9 0.94 %
Véke 9 0.94 %
Pelejte 8 0.83 %
Szécskeresztúr 8 0.83 %
Zemplén 7 0.73 %
Imreg 7 0.73 %
Alsómihályi 7 0.73 %
Bacska 7 0.73 %
Legenye 6 0.63 %
Magyarsas 6 0.63 %
Kozma 6 0.63 %
Vécse 6 0.63 %
Hardicsa 6 0.63 %
Rad 6 0.63 %
Dargó 5 0.52 %
Boly 5 0.52 %
Bacskó 5 0.52 %
Garany 5 0.52 %
Ágcsernyő 5 0.52 %
Parnó 5 0.52 %
Zemplénújfalu 4 0.42 %
Szolnocska 4 0.42 %
Zétény 4 0.42 %
Lasztóc 4 0.42 %
Csarnahó 4 0.42 %
Velejte 3 0.31 %
Szécsegres 3 0.31 %
Nagyruszka 3 0.31 %
Bodrogmező 3 0.31 %
Kolbáska 3 0.31 %
Gercsely 3 0.31 %
Kisdobra 3 0.31 %
Szécsudvar 3 0.31 %
Szürnyeg 3 0.31 %
Kiszte 3 0.31 %
Kázmér 3 0.31 %
Nagygéres 3 0.31 %
Magyarizsép 3 0.31 %
Gerenda 2 0.21 %
Biste 2 0.21 %
Nagytoronya 2 0.21 %
Szinyér 2 0.21 %
Bodrogszög 1 0.10 %
Kereplye 1 0.10 %
Nagyazar 1 0.10 %
Kazsó 1 0.10 %
Zebegnyő 1 0.10 %
Isztáncs 1 0.10 %
Szilvásújfalu 1 0.10 %
Cselej 1 0.10 %
Visnyó 1 0.10 %
Kisazar 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tőketerebes 140 9.51 %
Gálszécs 72 4.89 %
Parnó 20 1.36 %
Kozma 18 1.22 %
Alsómihályi 18 1.22 %
Garany 18 1.22 %
Bacskó 14 0.95 %
Magyarizsép 11 0.75 %
Királyhelmec 11 0.75 %
Lasztóc 10 0.68 %
Tiszacsernyő 9 0.61 %
Bodzásújlak 9 0.61 %
Hardicsa 9 0.61 %
Dargó 9 0.61 %
Kisazar 7 0.48 %
Vécse 7 0.48 %
Szécsudvar 7 0.48 %
Legenye 7 0.48 %
Kiszte 6 0.41 %
Nagyazar 6 0.41 %
Szécskeresztúr 6 0.41 %
Nagytoronya 5 0.34 %
Nagytárkány 5 0.34 %
Magyarsas 5 0.34 %
Szürnyeg 5 0.34 %
Zemplénújfalu 4 0.27 %
Újhely 4 0.27 %
Kázmér 4 0.27 %
Szilvásújfalu 4 0.27 %
Céke 3 0.20 %
Velejte 3 0.20 %
Nagygéres 3 0.20 %
Kasó 3 0.20 %
Zebegnyő 3 0.20 %
Bély 3 0.20 %
Lelesz 3 0.20 %
Tarnóka 3 0.20 %
Bodrogszentes 3 0.20 %
Véke 3 0.20 %
Csörgő 3 0.20 %
Szécsegres 3 0.20 %
Szomotor 3 0.20 %
Isztáncs 3 0.20 %
Bodrogszerdahely 3 0.20 %
Szőlőske 2 0.14 %
Nagyruszka 2 0.14 %
Bári 2 0.14 %
Pelejte 2 0.14 %
Borsi 2 0.14 %
Nagykövesd 2 0.14 %
Bodrogszentmária 2 0.14 %
Visnyó 2 0.14 %
Battyán 2 0.14 %
Kisgéres 2 0.14 %
Szolnocska 2 0.14 %
Barancs 2 0.14 %
Kolbáska 2 0.14 %
Sztankóc 2 0.14 %
Örös 2 0.14 %
Gercsely 2 0.14 %
Kiskövesd 2 0.14 %
Rad 1 0.07 %
Csarnahó 1 0.07 %
Bodrogmező 1 0.07 %
Kistárkány 1 0.07 %
Ágcsernyő 1 0.07 %
Ladamóc 1 0.07 %
Kereplye 1 0.07 %
Kazsó 1 0.07 %
Cselej 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Gálszécs 336 19.11 %
Tőketerebes 297 16.89 %
Kisazar 94 5.35 %
Szécskeresztúr 87 4.95 %
Dargó 78 4.44 %
Nagyazar 53 3.01 %
Kereplye 48 2.73 %
Vécse 39 2.22 %
Parnó 35 1.99 %
Kozma 33 1.88 %
Zebegnyő 28 1.59 %
Alsómihályi 25 1.42 %
Bacskó 21 1.19 %
Tarnóka 20 1.14 %
Bodzásújlak 19 1.08 %
Sztankóc 19 1.08 %
Magyarsas 17 0.97 %
Magyarizsép 17 0.97 %
Hardicsa 17 0.97 %
Szilvásújfalu 17 0.97 %
Cselej 17 0.97 %
Csörgő 16 0.91 %
Garany 16 0.91 %
Szécsudvar 16 0.91 %
Királyhelmec 15 0.85 %
Velejte 14 0.80 %
Gerenda 13 0.74 %
Nagyruszka 12 0.68 %
Céke 12 0.68 %
Visnyó 11 0.63 %
Lasztóc 10 0.57 %
Bodrogszerdahely 9 0.51 %
Pelejte 9 0.51 %
Nagytoronya 9 0.51 %
Kázmér 9 0.51 %
Tiszacsernyő 9 0.51 %
Barancs 8 0.46 %
Kiszte 8 0.46 %
Lelesz 8 0.46 %
Isztáncs 7 0.40 %
Nagytárkány 7 0.40 %
Kolbáska 7 0.40 %
Véke 7 0.40 %
Zemplénújfalu 7 0.40 %
Gercsely 6 0.34 %
Szomotor 6 0.34 %
Nagygéres 6 0.34 %
Újhely 5 0.28 %
Bodrogszentmária 5 0.28 %
Biste 5 0.28 %
Legenye 5 0.28 %
Battyán 5 0.28 %
Szécsegres 5 0.28 %
Ágcsernyő 4 0.23 %
Borsi 4 0.23 %
Perbenyik 4 0.23 %
Szürnyeg 3 0.17 %
Bodrogmező 3 0.17 %
Imreg 3 0.17 %
Bély 3 0.17 %
Bodrogszentes 3 0.17 %
Bacska 2 0.11 %
Bári 2 0.11 %
Nagykövesd 2 0.11 %
Rad 2 0.11 %
Kistoronya 2 0.11 %
Kasó 2 0.11 %
Kistárkány 2 0.11 %
Kisgéres 2 0.11 %
Zétény 1 0.06 %
Kazsó 1 0.06 %
Ladamóc 1 0.06 %
Boly 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 145 18.06 %
Bély 80 9.96 %
Királyhelmec 70 8.72 %
Gálszécs 57 7.10 %
Tiszacsernyő 56 6.97 %
Kisgéres 31 3.86 %
Battyán 29 3.61 %
Nagytárkány 25 3.11 %
Kistárkány 21 2.62 %
Alsómihályi 20 2.49 %
Kozma 19 2.37 %
Borsi 17 2.12 %
Bodrogszerdahely 17 2.12 %
Véke 17 2.12 %
Nagygéres 14 1.74 %
Szomotor 14 1.74 %
Csörgő 13 1.62 %
Lelesz 13 1.62 %
Kisdobra 12 1.49 %
Bodzásújlak 12 1.49 %
Szécskeresztúr 12 1.49 %
Parnó 11 1.37 %
Céke 11 1.37 %
Hardicsa 11 1.37 %
Dargó 9 1.12 %
Szilvásújfalu 8 1.00 %
Velejte 8 1.00 %
Bodrogszentes 8 1.00 %
Lasztóc 7 0.87 %
Bacskó 7 0.87 %
Ágcsernyő 7 0.87 %
Imreg 6 0.75 %
Bodrogszentmária 6 0.75 %
Kolbáska 6 0.75 %
Zétény 6 0.75 %
Perbenyik 6 0.75 %
Gercsely 6 0.75 %
Örös 6 0.75 %
Garany 6 0.75 %
Nagytoronya 6 0.75 %
Biste 5 0.62 %
Szőlőske 5 0.62 %
Nagyazar 5 0.62 %
Kázmér 5 0.62 %
Bodrogszög 5 0.62 %
Magyarsas 5 0.62 %
Zemplénújfalu 5 0.62 %
Isztáncs 5 0.62 %
Magyarizsép 5 0.62 %
Szolnocska 4 0.50 %
Nagykövesd 4 0.50 %
Legenye 4 0.50 %
Vécse 4 0.50 %
Bacska 4 0.50 %
Zebegnyő 4 0.50 %
Gerenda 4 0.50 %
Kisazar 4 0.50 %
Bodrogmező 3 0.37 %
Kiskövesd 3 0.37 %
Rad 3 0.37 %
Szürnyeg 3 0.37 %
Boly 3 0.37 %
Újhely 3 0.37 %
Ladamóc 3 0.37 %
Szécsudvar 3 0.37 %
Pelejte 3 0.37 %
Tarnóka 2 0.25 %
Bári 2 0.25 %
Cselej 2 0.25 %
Kereplye 2 0.25 %
Barancs 1 0.12 %
Sztankóc 1 0.12 %
Szécsegres 1 0.12 %
Nagyruszka 1 0.12 %
Szinyér 1 0.12 %
Kasó 1 0.12 %
Zemplén 1 0.12 %
Kiszte 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Tőketerebes 958 48.93 %
Vécse 74 3.78 %
Gálszécs 68 3.47 %
Garany 58 2.96 %
Nagyruszka 46 2.35 %
Hardicsa 33 1.69 %
Alsómihályi 33 1.69 %
Bodzásújlak 31 1.58 %
Parnó 31 1.58 %
Céke 28 1.43 %
Zemplénújfalu 26 1.33 %
Kozma 24 1.23 %
Velejte 21 1.07 %
Kiszte 18 0.92 %
Királyhelmec 17 0.87 %
Gercsely 17 0.87 %
Magyarizsép 16 0.82 %
Pelejte 15 0.77 %
Imreg 15 0.77 %
Kasó 15 0.77 %
Magyarsas 14 0.72 %
Szürnyeg 14 0.72 %
Kázmér 13 0.66 %
Isztáncs 13 0.66 %
Kisazar 12 0.61 %
Legenye 11 0.56 %
Barancs 11 0.56 %
Csörgő 10 0.51 %
Szécsegres 9 0.46 %
Biste 9 0.46 %
Kolbáska 9 0.46 %
Bodrogszerdahely 9 0.46 %
Szécskeresztúr 9 0.46 %
Dargó 9 0.46 %
Lasztóc 8 0.41 %
Lelesz 8 0.41 %
Tiszacsernyő 7 0.36 %
Gerenda 7 0.36 %
Szécsudvar 7 0.36 %
Kisgéres 7 0.36 %
Nagytoronya 6 0.31 %
Bacskó 6 0.31 %
Bári 6 0.31 %
Bély 6 0.31 %
Szilvásújfalu 6 0.31 %
Bacska 5 0.26 %
Kazsó 5 0.26 %
Borsi 5 0.26 %
Tarnóka 5 0.26 %
Ladamóc 4 0.20 %
Ágcsernyő 4 0.20 %
Újhely 4 0.20 %
Kistoronya 4 0.20 %
Nagyazar 3 0.15 %
Nagykövesd 3 0.15 %
Szomotor 3 0.15 %
Zétény 2 0.10 %
Battyán 2 0.10 %
Cselej 2 0.10 %
Rad 2 0.10 %
Kereplye 2 0.10 %
Nagytárkány 2 0.10 %
Bodrogszentes 1 0.05 %
Zebegnyő 1 0.05 %
Örös 1 0.05 %
Zemplén 1 0.05 %
Bodrogszentmária 1 0.05 %
Kisdobra 1 0.05 %
Nagygéres 1 0.05 %
Kistárkány 1 0.05 %
Szőlőske 1 0.05 %
Visnyó 1 0.05 %
Véke 1 0.05 %
Boly 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 802 37.15 %
Gálszécs 71 3.29 %
Garany 42 1.95 %
Vécse 38 1.76 %
Hardicsa 35 1.62 %
Bodzásújlak 31 1.44 %
Kiszte 29 1.34 %
Zemplénújfalu 27 1.25 %
Parnó 24 1.11 %
Kozma 22 1.02 %
Pelejte 21 0.97 %
Magyarsas 19 0.88 %
Alsómihályi 18 0.83 %
Velejte 17 0.79 %
Céke 17 0.79 %
Nagyruszka 14 0.65 %
Cselej 14 0.65 %
Szilvásújfalu 14 0.65 %
Szécskeresztúr 13 0.60 %
Királyhelmec 13 0.60 %
Imreg 13 0.60 %
Kazsó 12 0.56 %
Kázmér 11 0.51 %
Csörgő 11 0.51 %
Dargó 10 0.46 %
Gercsely 10 0.46 %
Isztáncs 10 0.46 %
Szomotor 9 0.42 %
Tiszacsernyő 9 0.42 %
Szécsegres 8 0.37 %
Újhely 8 0.37 %
Bodrogszerdahely 8 0.37 %
Kolbáska 8 0.37 %
Borsi 8 0.37 %
Legenye 8 0.37 %
Szürnyeg 6 0.28 %
Nagytoronya 6 0.28 %
Kistoronya 6 0.28 %
Barancs 6 0.28 %
Zebegnyő 5 0.23 %
Magyarizsép 5 0.23 %
Bári 5 0.23 %
Nagytárkány 5 0.23 %
Gerenda 5 0.23 %
Szécsudvar 5 0.23 %
Kisazar 4 0.19 %
Kistárkány 4 0.19 %
Kasó 4 0.19 %
Lasztóc 4 0.19 %
Lelesz 4 0.19 %
Battyán 4 0.19 %
Kiskövesd 3 0.14 %
Bacskó 3 0.14 %
Kereplye 3 0.14 %
Nagyazar 3 0.14 %
Rad 3 0.14 %
Biste 3 0.14 %
Tarnóka 3 0.14 %
Kisgéres 3 0.14 %
Csarnahó 2 0.09 %
Ágcsernyő 2 0.09 %
Perbenyik 2 0.09 %
Nagygéres 2 0.09 %
Visnyó 2 0.09 %
Véke 2 0.09 %
Kisdobra 1 0.05 %
Bodrogszög 1 0.05 %
Ladamóc 1 0.05 %
Szinyér 1 0.05 %
Zétény 1 0.05 %
Örös 1 0.05 %
Sztankóc 1 0.05 %
Bodrogszentmária 1 0.05 %
Boly 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Bély 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Királyhelmec 805 30.06 %
Szomotor 164 6.12 %
Tiszacsernyő 163 6.09 %
Tőketerebes 154 5.75 %
Lelesz 113 4.22 %
Bodrogszerdahely 108 4.03 %
Bodrogszentmária 108 4.03 %
Zétény 106 3.96 %
Ágcsernyő 99 3.70 %
Kisgéres 84 3.14 %
Bély 79 2.95 %
Bodrogszentes 78 2.91 %
Kistárkány 76 2.84 %
Magyarsas 75 2.80 %
Perbenyik 74 2.76 %
Kisdobra 64 2.39 %
Nagytárkány 64 2.39 %
Nagygéres 59 2.20 %
Rad 51 1.90 %
Véke 45 1.68 %
Battyán 45 1.68 %
Borsi 44 1.64 %
Boly 41 1.53 %
Ladamóc 40 1.49 %
Garany 33 1.23 %
Nagykövesd 33 1.23 %
Örös 32 1.19 %
Bári 31 1.16 %
Szürnyeg 30 1.12 %
Bodrogmező 27 1.01 %
Imreg 25 0.93 %
Céke 22 0.82 %
Gálszécs 22 0.82 %
Bacska 21 0.78 %
Kiskövesd 20 0.75 %
Csarnahó 19 0.71 %
Csörgő 19 0.71 %
Szolnocska 17 0.63 %
Zemplén 17 0.63 %
Parnó 17 0.63 %
Szinyér 14 0.52 %
Szőlőske 13 0.49 %
Újhely 13 0.49 %
Velejte 11 0.41 %
Hardicsa 10 0.37 %
Bacskó 10 0.37 %
Pelejte 8 0.30 %
Bodrogszög 8 0.30 %
Gercsely 7 0.26 %
Nagytoronya 7 0.26 %
Kistoronya 6 0.22 %
Nagyruszka 6 0.22 %
Zemplénújfalu 6 0.22 %
Kolbáska 6 0.22 %
Cselej 5 0.19 %
Legenye 4 0.15 %
Szilvásújfalu 4 0.15 %
Kázmér 4 0.15 %
Magyarizsép 3 0.11 %
Alsómihályi 3 0.11 %
Kiszte 3 0.11 %
Biste 2 0.07 %
Vécse 2 0.07 %
Isztáncs 2 0.07 %
Kisazar 2 0.07 %
Kozma 1 0.04 %
Dargó 1 0.04 %
Lasztóc 1 0.04 %
Szécskeresztúr 1 0.04 %
Gerenda 1 0.04 %
Barancs 1 0.04 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 221 16.30 %
Bodrogszentes 167 12.32 %
Tőketerebes 156 11.50 %
Kisgéres 69 5.09 %
Rad 50 3.69 %
Tiszacsernyő 46 3.39 %
Lelesz 45 3.32 %
Bodrogszerdahely 43 3.17 %
Gálszécs 41 3.02 %
Bacska 32 2.36 %
Zétény 32 2.36 %
Szomotor 32 2.36 %
Bodrogszentmária 31 2.29 %
Battyán 31 2.29 %
Perbenyik 31 2.29 %
Bély 30 2.21 %
Boly 27 1.99 %
Szolnocska 25 1.84 %
Kisdobra 22 1.62 %
Nagytárkány 22 1.62 %
Szilvásújfalu 21 1.55 %
Véke 21 1.55 %
Kistárkány 21 1.55 %
Garany 20 1.47 %
Borsi 19 1.40 %
Nagykövesd 19 1.40 %
Nagygéres 18 1.33 %
Kiskövesd 18 1.33 %
Örös 17 1.25 %
Ágcsernyő 16 1.18 %
Vécse 15 1.11 %
Szinyér 15 1.11 %
Bodrogmező 14 1.03 %
Kozma 14 1.03 %
Magyarizsép 14 1.03 %
Hardicsa 11 0.81 %
Szőlőske 10 0.74 %
Alsómihályi 10 0.74 %
Ladamóc 10 0.74 %
Lasztóc 10 0.74 %
Imreg 9 0.66 %
Bodzásújlak 7 0.52 %
Nagyazar 7 0.52 %
Szürnyeg 7 0.52 %
Újhely 7 0.52 %
Szécskeresztúr 7 0.52 %
Zemplénújfalu 6 0.44 %
Barancs 6 0.44 %
Magyarsas 5 0.37 %
Szécsegres 5 0.37 %
Céke 5 0.37 %
Zemplén 5 0.37 %
Csörgő 5 0.37 %
Gercsely 5 0.37 %
Nagytoronya 5 0.37 %
Bodrogszög 5 0.37 %
Csarnahó 4 0.29 %
Bári 4 0.29 %
Cselej 4 0.29 %
Kolbáska 4 0.29 %
Nagyruszka 4 0.29 %
Szécsudvar 3 0.22 %
Visnyó 3 0.22 %
Bacskó 3 0.22 %
Legenye 2 0.15 %
Velejte 2 0.15 %
Kazsó 2 0.15 %
Kázmér 2 0.15 %
Biste 2 0.15 %
Kasó 2 0.15 %
Parnó 2 0.15 %
Isztáncs 1 0.07 %
Kistoronya 1 0.07 %
Dargó 1 0.07 %
Gerenda 1 0.07 %
Kisazar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 400 17.86 %
Kisgéres 184 8.21 %
Nagytárkány 96 4.29 %
Kistárkány 80 3.57 %
Bodrogszerdahely 79 3.53 %
Bacska 69 3.08 %
Perbenyik 67 2.99 %
Borsi 63 2.81 %
Battyán 63 2.81 %
Bodrogszentmária 62 2.77 %
Ladamóc 58 2.59 %
Nagykövesd 56 2.50 %
Zétény 53 2.37 %
Bély 53 2.37 %
Bári 51 2.28 %
Boly 47 2.10 %
Lelesz 47 2.10 %
Rad 46 2.05 %
Tiszacsernyő 44 1.96 %
Szomotor 42 1.88 %
Bodrogszentes 39 1.74 %
Nagygéres 38 1.70 %
Örös 37 1.65 %
Imreg 33 1.47 %
Bodrogmező 29 1.29 %
Kiskövesd 27 1.21 %
Tőketerebes 26 1.16 %
Kisdobra 25 1.12 %
Szőlőske 25 1.12 %
Ágcsernyő 23 1.03 %
Véke 22 0.98 %
Csarnahó 20 0.89 %
Szolnocska 17 0.76 %
Zemplén 17 0.76 %
Szinyér 17 0.76 %
Újhely 11 0.49 %
Bodrogszög 6 0.27 %
Gálszécs 6 0.27 %
Garany 5 0.22 %
Isztáncs 5 0.22 %
Céke 3 0.13 %
Alsómihályi 3 0.13 %
Hardicsa 3 0.13 %
Kistoronya 3 0.13 %
Barancs 2 0.09 %
Kozma 2 0.09 %
Pelejte 2 0.09 %
Velejte 1 0.04 %
Kázmér 1 0.04 %
Cselej 1 0.04 %
Kolbáska 1 0.04 %
Gercsely 1 0.04 %
Lasztóc 1 0.04 %
Visnyó 1 0.04 %
Gerenda 1 0.04 %
Zemplénújfalu 1 0.04 %
Szécsegres 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Bacskó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tőketerebes 139 29.14 %
Gálszécs 37 7.76 %
Vécse 13 2.73 %
Parnó 11 2.31 %
Tiszacsernyő 10 2.10 %
Királyhelmec 10 2.10 %
Bacskó 9 1.89 %
Kozma 9 1.89 %
Céke 8 1.68 %
Alsómihályi 7 1.47 %
Garany 7 1.47 %
Szécskeresztúr 5 1.05 %
Bodzásújlak 5 1.05 %
Borsi 5 1.05 %
Hardicsa 5 1.05 %
Magyarsas 5 1.05 %
Zemplénújfalu 5 1.05 %
Nagyruszka 4 0.84 %
Kolbáska 4 0.84 %
Rad 4 0.84 %
Kisgéres 4 0.84 %
Nagyazar 4 0.84 %
Kistárkány 4 0.84 %
Tarnóka 4 0.84 %
Pelejte 4 0.84 %
Sztankóc 4 0.84 %
Bodrogszerdahely 4 0.84 %
Ágcsernyő 3 0.63 %
Lelesz 3 0.63 %
Bodrogszentes 3 0.63 %
Nagytoronya 3 0.63 %
Kázmér 3 0.63 %
Dargó 3 0.63 %
Lasztóc 3 0.63 %
Véke 3 0.63 %
Cselej 3 0.63 %
Battyán 3 0.63 %
Bacska 3 0.63 %
Kasó 3 0.63 %
Bély 2 0.42 %
Gercsely 2 0.42 %
Gerenda 2 0.42 %
Bodrogszentmária 2 0.42 %
Magyarizsép 2 0.42 %
Csörgő 2 0.42 %
Kisdobra 2 0.42 %
Szécsudvar 2 0.42 %
Barancs 2 0.42 %
Isztáncs 2 0.42 %
Szomotor 2 0.42 %
Kisazar 2 0.42 %
Szürnyeg 2 0.42 %
Szilvásújfalu 2 0.42 %
Nagygéres 1 0.21 %
Kiskövesd 1 0.21 %
Örös 1 0.21 %
Legenye 1 0.21 %
Kiszte 1 0.21 %
Velejte 1 0.21 %
Kazsó 1 0.21 %
Bodrogmező 1 0.21 %
Szőlőske 1 0.21 %
Visnyó 1 0.21 %
Csarnahó 1 0.21 %
Zebegnyő 1 0.21 %
Zemplén 1 0.21 %
Imreg 1 0.21 %
Bári 1 0.21 %
Ladamóc 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Újhely 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagytárkány 0 0.00 %
Tőketerebes 704 24.57 %
Gálszécs 160 5.58 %
Céke 120 4.19 %
Magyarsas 101 3.53 %
Királyhelmec 87 3.04 %
Parnó 79 2.76 %
Szilvásújfalu 77 2.69 %
Bacskó 69 2.41 %
Borsi 66 2.30 %
Bodzásújlak 65 2.27 %
Magyarizsép 64 2.23 %
Szürnyeg 61 2.13 %
Lasztóc 59 2.06 %
Hardicsa 58 2.02 %
Kolbáska 55 1.92 %
Vécse 54 1.88 %
Garany 52 1.82 %
Kozma 50 1.75 %
Zemplénújfalu 48 1.68 %
Szécskeresztúr 39 1.36 %
Nagyruszka 36 1.26 %
Tiszacsernyő 35 1.22 %
Csörgő 34 1.19 %
Imreg 34 1.19 %
Kiszte 33 1.15 %
Kisazar 32 1.12 %
Bodrogszerdahely 32 1.12 %
Alsómihályi 32 1.12 %
Velejte 27 0.94 %
Szécsudvar 25 0.87 %
Nagytoronya 23 0.80 %
Dargó 23 0.80 %
Gercsely 21 0.73 %
Barancs 20 0.70 %
Pelejte 20 0.70 %
Nagyazar 20 0.70 %
Bodrogszentes 20 0.70 %
Kázmér 19 0.66 %
Kisdobra 19 0.66 %
Cselej 18 0.63 %
Bári 16 0.56 %
Szomotor 16 0.56 %
Kasó 15 0.52 %
Újhely 15 0.52 %
Kereplye 15 0.52 %
Szőlőske 15 0.52 %
Bodrogmező 14 0.49 %
Perbenyik 14 0.49 %
Csarnahó 14 0.49 %
Bodrogszentmária 14 0.49 %
Visnyó 14 0.49 %
Lelesz 14 0.49 %
Bély 13 0.45 %
Kistoronya 13 0.45 %
Szolnocska 11 0.38 %
Biste 11 0.38 %
Kazsó 10 0.35 %
Isztáncs 9 0.31 %
Szécsegres 9 0.31 %
Nagytárkány 9 0.31 %
Kisgéres 8 0.28 %
Kiskövesd 7 0.24 %
Legenye 7 0.24 %
Gerenda 7 0.24 %
Battyán 6 0.21 %
Bodrogszög 6 0.21 %
Kistárkány 5 0.17 %
Ágcsernyő 5 0.17 %
Zemplén 5 0.17 %
Zebegnyő 5 0.17 %
Ladamóc 5 0.17 %
Zétény 5 0.17 %
Véke 4 0.14 %
Boly 4 0.14 %
Rad 4 0.14 %
Nagygéres 3 0.10 %
Örös 2 0.07 %
Nagykövesd 2 0.07 %
Sztankóc 2 0.07 %
Szinyér 1 0.03 %
Tarnóka 1 0.03 %
Bacska 0 0.00 %
Gálszécs 496 35.15 %
Tőketerebes 250 17.72 %
Szécskeresztúr 96 6.80 %
Nagyazar 39 2.76 %
Parnó 36 2.55 %
Kisazar 32 2.27 %
Vécse 30 2.13 %
Bacskó 27 1.91 %
Dargó 27 1.91 %
Tarnóka 23 1.63 %
Nagyruszka 21 1.49 %
Kozma 18 1.28 %
Cselej 17 1.20 %
Alsómihályi 16 1.13 %
Garany 16 1.13 %
Zebegnyő 14 0.99 %
Királyhelmec 13 0.92 %
Magyarizsép 13 0.92 %
Gerenda 12 0.85 %
Szécsudvar 12 0.85 %
Hardicsa 11 0.78 %
Velejte 11 0.78 %
Visnyó 10 0.71 %
Pelejte 10 0.71 %
Szilvásújfalu 10 0.71 %
Szécsegres 9 0.64 %
Kolbáska 9 0.64 %
Zemplénújfalu 8 0.57 %
Kereplye 7 0.50 %
Csörgő 7 0.50 %
Barancs 6 0.43 %
Nagytárkány 5 0.35 %
Tiszacsernyő 5 0.35 %
Kázmér 5 0.35 %
Lasztóc 5 0.35 %
Szürnyeg 4 0.28 %
Céke 4 0.28 %
Nagytoronya 4 0.28 %
Bodrogszerdahely 4 0.28 %
Kiszte 4 0.28 %
Sztankóc 4 0.28 %
Magyarsas 4 0.28 %
Isztáncs 3 0.21 %
Battyán 3 0.21 %
Bodzásújlak 3 0.21 %
Nagygéres 3 0.21 %
Szomotor 3 0.21 %
Véke 3 0.21 %
Legenye 3 0.21 %
Kazsó 2 0.14 %
Gercsely 2 0.14 %
Bély 2 0.14 %
Biste 2 0.14 %
Kistárkány 2 0.14 %
Lelesz 1 0.07 %
Boly 1 0.07 %
Bodrogszög 1 0.07 %
Perbenyik 1 0.07 %
Kiskövesd 1 0.07 %
Zemplén 1 0.07 %
Bodrogszentmária 1 0.07 %
Imreg 1 0.07 %
Ágcsernyő 1 0.07 %
Újhely 1 0.07 %
Bári 1 0.07 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Rad 0 0.00 %
Borsi 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Királyhelmec 570 17.83 %
Tiszacsernyő 235 7.35 %
Lelesz 178 5.57 %
Kistárkány 149 4.66 %
Zétény 117 3.66 %
Ágcsernyő 112 3.50 %
Bély 109 3.41 %
Nagytárkány 103 3.22 %
Kisgéres 100 3.13 %
Szomotor 94 2.94 %
Tőketerebes 88 2.75 %
Bodrogszerdahely 82 2.57 %
Bacska 79 2.47 %
Szilvásújfalu 74 2.32 %
Kisdobra 72 2.25 %
Borsi 69 2.16 %
Céke 66 2.07 %
Bodrogszentes 64 2.00 %
Perbenyik 57 1.78 %
Nagygéres 56 1.75 %
Csörgő 53 1.66 %
Battyán 52 1.63 %
Örös 47 1.47 %
Bodrogmező 42 1.31 %
Bodrogszentmária 40 1.25 %
Alsómihályi 38 1.19 %
Boly 38 1.19 %
Szőlőske 33 1.03 %
Véke 31 0.97 %
Kiskövesd 30 0.94 %
Rad 27 0.84 %
Nagykövesd 27 0.84 %
Szürnyeg 22 0.69 %
Újhely 21 0.66 %
Bári 20 0.63 %
Zemplén 17 0.53 %
Szolnocska 17 0.53 %
Szinyér 15 0.47 %
Gálszécs 13 0.41 %
Csarnahó 11 0.34 %
Ladamóc 10 0.31 %
Legenye 9 0.28 %
Magyarizsép 8 0.25 %
Kolbáska 7 0.22 %
Szécskeresztúr 7 0.22 %
Kozma 7 0.22 %
Nagytoronya 6 0.19 %
Bodrogszög 6 0.19 %
Imreg 5 0.16 %
Kistoronya 5 0.16 %
Isztáncs 5 0.16 %
Kázmér 5 0.16 %
Pelejte 5 0.16 %
Zemplénújfalu 4 0.13 %
Biste 4 0.13 %
Gercsely 4 0.13 %
Velejte 4 0.13 %
Kiszte 3 0.09 %
Garany 3 0.09 %
Parnó 3 0.09 %
Hardicsa 3 0.09 %
Vécse 3 0.09 %
Zebegnyő 2 0.06 %
Lasztóc 2 0.06 %
Barancs 1 0.03 %
Dargó 1 0.03 %
Bacskó 1 0.03 %
Magyarsas 1 0.03 %
Cselej 1 0.03 %
Bodzásújlak 1 0.03 %
Nagyruszka 1 0.03 %
Kisazar 1 0.03 %
Visnyó 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 1 122 37.44 %
Tiszacsernyő 290 9.68 %
Lelesz 181 6.04 %
Szomotor 154 5.14 %
Nagytárkány 137 4.57 %
Bély 126 4.20 %
Bodrogszerdahely 121 4.04 %
Kisgéres 116 3.87 %
Kistárkány 115 3.84 %
Perbenyik 91 3.04 %
Zétény 87 2.90 %
Bodrogszentes 84 2.80 %
Kisdobra 79 2.64 %
Nagygéres 77 2.57 %
Bodrogszentmária 76 2.54 %
Battyán 69 2.30 %
Örös 60 2.00 %
Tőketerebes 60 2.00 %
Borsi 55 1.84 %
Rad 52 1.74 %
Nagykövesd 49 1.63 %
Bacska 49 1.63 %
Ágcsernyő 46 1.53 %
Boly 44 1.47 %
Zemplén 41 1.37 %
Véke 37 1.23 %
Bodrogmező 31 1.03 %
Ladamóc 28 0.93 %
Bári 25 0.83 %
Kiskövesd 25 0.83 %
Csarnahó 22 0.73 %
Szinyér 19 0.63 %
Szolnocska 18 0.60 %
Imreg 18 0.60 %
Szőlőske 16 0.53 %
Vécse 14 0.47 %
Újhely 13 0.43 %
Bodrogszög 10 0.33 %
Gálszécs 10 0.33 %
Alsómihályi 9 0.30 %
Kistoronya 6 0.20 %
Gercsely 5 0.17 %
Kázmér 5 0.17 %
Pelejte 5 0.17 %
Csörgő 5 0.17 %
Lasztóc 5 0.17 %
Kereplye 5 0.17 %
Legenye 5 0.17 %
Velejte 5 0.17 %
Szécsudvar 4 0.13 %
Kozma 4 0.13 %
Szürnyeg 4 0.13 %
Hardicsa 4 0.13 %
Nagytoronya 4 0.13 %
Szilvásújfalu 3 0.10 %
Kolbáska 3 0.10 %
Nagyruszka 3 0.10 %
Céke 3 0.10 %
Szécskeresztúr 3 0.10 %
Bodzásújlak 2 0.07 %
Garany 2 0.07 %
Biste 2 0.07 %
Zebegnyő 2 0.07 %
Barancs 2 0.07 %
Zemplénújfalu 2 0.07 %
Dargó 2 0.07 %
Bacskó 1 0.03 %
Nagyazar 1 0.03 %
Kazsó 1 0.03 %
Sztankóc 1 0.03 %
Szécsegres 1 0.03 %
Tarnóka 1 0.03 %
Parnó 1 0.03 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Tőketerebes 281 14.97 %
Parnó 237 12.63 %
Gálszécs 90 4.79 %
Bacskó 60 3.20 %
Magyarsas 57 3.04 %
Kozma 34 1.81 %
Magyarizsép 32 1.70 %
Kolbáska 27 1.44 %
Alsómihályi 24 1.28 %
Dargó 24 1.28 %
Vécse 22 1.17 %
Hardicsa 22 1.17 %
Garany 22 1.17 %
Szécskeresztúr 21 1.12 %
Szécsudvar 21 1.12 %
Bodzásújlak 19 1.01 %
Kiszte 18 0.96 %
Visnyó 17 0.91 %
Királyhelmec 16 0.85 %
Csörgő 16 0.85 %
Zemplénújfalu 14 0.75 %
Zebegnyő 14 0.75 %
Nagytoronya 14 0.75 %
Céke 13 0.69 %
Gerenda 11 0.59 %
Barancs 11 0.59 %
Lasztóc 11 0.59 %
Kisazar 10 0.53 %
Nagyruszka 9 0.48 %
Kasó 8 0.43 %
Cselej 8 0.43 %
Kereplye 8 0.43 %
Kázmér 8 0.43 %
Gercsely 7 0.37 %
Bodrogszerdahely 6 0.32 %
Tiszacsernyő 6 0.32 %
Biste 6 0.32 %
Velejte 6 0.32 %
Borsi 6 0.32 %
Bodrogszentes 6 0.32 %
Sztankóc 5 0.27 %
Nagyazar 5 0.27 %
Szilvásújfalu 5 0.27 %
Kisdobra 5 0.27 %
Szomotor 5 0.27 %
Battyán 5 0.27 %
Örös 4 0.21 %
Lelesz 4 0.21 %
Újhely 4 0.21 %
Ágcsernyő 4 0.21 %
Bodrogszög 3 0.16 %
Nagygéres 3 0.16 %
Nagytárkány 3 0.16 %
Bély 3 0.16 %
Perbenyik 3 0.16 %
Rad 3 0.16 %
Tarnóka 2 0.11 %
Kistárkány 2 0.11 %
Szőlőske 2 0.11 %
Kazsó 2 0.11 %
Bodrogszentmária 2 0.11 %
Bodrogmező 1 0.05 %
Kisgéres 1 0.05 %
Legenye 1 0.05 %
Pelejte 1 0.05 %
Szinyér 1