SK
LC
.....

Csákányháza

Község

címer zászló
785 100% magyar 1910
826 73% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Csákányháza
Hivatalos szlovák megnevezés:
Čakanovce
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nógrád vármegye
Losonci járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nógrád vármegye (sz: Balassagyarmat)
Losonci járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Cserhátvidék, Karancsvidék
Más földrajzi nevek:
Alsógalambospuszta, Galambapuszta (Felsőgalambospuszta), Hangyás-tető, Három-határ, (Hudácspuszta), Farkaskút, (Farkaspuszta), Pécs, Szilvágy láposa
Koordináták:
48.21341705, 19.81468010
Terület:
12,43 km2
Rang:
község
Népesség:
1166
Tszf. magasság:
243 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98558
Település kód:
511323
Szervezeti azonosító:
316016
Adóazonosító:
2021115030

A község a Karancsvidék vulkanikus eredetű dombvidékén fekszik, a Karancs-hegy északi oldalán, Fülektől 9 km-re délre, Salgótarjántól 16 km-re északra, a Csákányházi-patak mentén. Teljesen egybeépült a tőle 1 km-re északkeletre fekvő Ragyolccal. Mellékút köti össze Ragyolccal és Rátkapusztával (6 km). Határának több mint felét erdő borítja. Délkeletről Sátorosbánya, északkeletről Ragyolc, északról Rátkapuszta, nyugatról Fülekpilis, délről pedig Karancsberény. Déli határa államhatárt alkot Szlovákia és Magyarország között.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Losonci járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Nógrád vármegye Losonci járásához (1872-1913 között Füleki járásához) tartozott, Csehszlovákiához csatolása után pedig a (változó területű) Losonci járáshoz (1951-1960 között a kis időre helyreállított Füleki járáshoz). 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nógrád vármegye, Losonci járás). Területe (12,43 km²) 1955-ben alakult ki, amikor Rátkapusztát önálló községgé szervezték és ezzel Csákányháza határának 38,2 %-át elcsatolták (7,67 km²).

Népesség

1910-ben 786, 1921-ben 816, 1938-ban pedig 1323, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt, a (cseh)szlovákok aránya 1921-ben 21,9 %, 1930-ban 20,9 %. Az 1920-as években, majd 1945 után a Csákányházához tartozó Rátkapusztára szlovák kolonisták települtek, a kolónia 1955-ben önálló községgé alakult. A lakosság túlnyomó többsége (78,4 %) magyar nemzetiségű és bár több mint fele a roma etnikumhoz tartozik (57,7 %) a roma nemzetiségűek aránya csak 3,1 %. 1991-2011 között a község lakosságával egyötödével gyarapodott (927 főről 1111-re). A szlovák nemzetiségűek aránya 8,8 %. A túlnyomó többség (85,1 %) római katolikus vallású.

Történelem

A település a 13. - 14. században keletkezett. Az első írásos említése 1276-ból származik. 1439-ben "Chakanhaza" alakban említik először. Több nemesi család birtoka volt. 1554 és 1594 között török hódoltsági terület volt, a szécsényi szandzsákhoz tartozott. A 17. században a harcok következtében elpusztult és a 18. század elején nemesi községként települt újra. Később adózó falu több birtokossal. 1828-ban 49 házában 481 lakosa élt, akik főként mezőgazdasággal foglalkoztak. 1891-ben lakosságának fele a kolerának esett áldozatul. A trianoni békeszerződésig Nógrád vármegye Losonci járásához tartozott. Az 1930-as évekig határában szénbányászat folyt. 1938 és 1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. Az 1920-as években határában szlovák kolóniaként létrejött Rátkapuszta 1955-ben önálló községgé alakult.

Mai jelentősége

A községben magyar alapiskola és óvoda egyaránt működik. Szent Erzsébetnek szentelt római katolikus temploma barokk stílusban épült a 19. század második felében. A paleontológiai leleteiről híres Csákányházi-szelvény 1990 óta élvez védelmet.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

CSÁKÁNHÁZA. Tót falu Nógrad Vármegyében, birtokosai Revitzky, és más Urak, lakosai katolikusok, fekszik Fülek Püspökinek szomszédságában, ’s ennek filiája, Fülektöl egy mértföldnyire, határbéli tulajdonságaira nézve, hasonlít Alsó Ludányhoz, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Csákányháza, magyar falu, Nógrád vgyében, egy mély és szoros völgyben, 555 kath. lak. F. u. többen. Ut. p. Losoncz.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Csákányháza. A gömöri határ közelében fekvő magyar kisközség, 105 házzal és 728 római kath. vallású lakossal. Postája és vasúti állomása Ragyolcz, távírója pedig Fülek. Csak az 1562-63. évi török kincstári adószámadási könyvekben találjuk először, a hol a szécsényi szandzsák községei között 4 adóköteles házzal szerepel. 1598-ban Bay Ferencz volt a helység földesura. 1615-ben Bosnyák Tamást iktatták be e helység birtokába. 1665-ben Koháry Istvánné Balassa Judit volt a helység földesura. Az 1715-1720. évi összeírásban, nemes (curialis) községként szerepel. 1770-ben, az úrbéri rendezés alkalmával gróf Berchtold László, báró Révay László és báró Mednyánszky Terézia voltak az urai, később, 1848-ig pedig gróf Berchtold Antal, gróf Koháry Ferencz, gróf Cebrián Antal, Skultéty Lipót, Huszár Ádám és a báró Révayak. Jelenleg Coburg herczeg és Stephani Ervin és Wohl Aladár dr. a legnagyobb birtokosai. 1755-ben a községben fából épült római kath. temploma volt; de 1778-ban már állott a kőből épült templom, melyet 1894-ben helyreállítottak. 1891-ben a lakosság felerésze a kolerának esett áldozatául. A lakosok keresztény fogyasztási szövetkezetet tartanak fenn. E községhez tartozik Rátka-puszta, melynek helyén a középkorban Felső- és Alsó-Rátka nevű helységek állottak. Ezek 1435-ben a füleki uradalomhoz tartoztak. Csákányházához tartozik még: Farkaskút, Galamba, mely azelőtt Bázsán néven volt ismeretes, továbbá Hudács és Sikó puszták.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Csákányháza. Elsőnek a török hódoltság idején történik említés a községről. A török kiveretése után Bay Ferenc (1598) birtoka. Későbbi birtokos itt a gróf Koháry-, gróf Berchtold-, báró Révav-, gróf Cebrián-család, majd az összeomlás előtt Coburg Fülöp herceg. A község területe 3493 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 1323. A cseh megszállást megsínylette. Hozzátartozik: Alsógalambapuszta, Cservölgy, Farkaskútpuszta, Nyárvölgy, Sikópuszta.

Névelőfordulások
1276
Chakan
1427
Chahan
1430
Chakan
1630
Csakany
1773
Csákányháza, Csakányháza,
1786
Cschákányhása,
1808
Csákányháza,
1863
Csákányháza,
1920
Čakanová,
1927
Čakanovce, Csákányháza,
1945
Čakanovce, Csákányháza,
1948
Čakanovce
1994
Csákányháza

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Csákányháza (Čakanovce) 312
Telefon: 0474491123
Fax: 0474491280

Honlap: cakanovce.ocu.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Bodor Vojtech (SMER-SD, MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Bodor Vojtech (SMER-SD)
Puporka Zoltán (SMER-SD)
Bodorová Izolda (SMER-SD)
Tóth Ladislav (SMK-MKP)
Gáspár Sebastián (SMK-MKP)
Nagy Radoslav (SMK-MKP)
Furáková Júlia (SMK-MKP)
Gyüre Kristián (SMK-MKP)
Gáspár Béla (SMK-MKP)
SMER-SD 33% SMER-SD 3 képviselö SMK-MKP 67% SMK-MKP 6 képviselö 9 képviselö
Magyar Tannyelvű Alapiskola

Csákányháza 28

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Csákányháza 384

Csákányházai Községi Hivatal

Csákányháza 312

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 522 91%
szlovákok 6 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 47 8%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 575
magyarok 785 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 786
magyarok 572 70%
szlovákok 179 22%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 64 8%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 816
magyarok 830 90%
szlovákok 79 9%
romák 9 1%
csehek 7 1%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 927
magyarok 669 72%
szlovákok 100 11%
romák 157 17%
csehek 4 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 931
magyarok 871 78%
szlovákok 98 9%
romák 34 3%
csehek 3 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 105 9%
összlétszám 1111
magyarok 826 73%
szlovákok 147 13%
romák 134 12%
csehek 6 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 13 1%
összlétszám 1126
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 820
Választási részvétel: 63.29 %
Kiadott boríték: 519
Bedobott boríték: 517

Polgármester

Érvényes szavazólap: 509
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Bodor Vojtech 352 69.16 % SMER-SD, MOST - HÍD
Gáspár Sebastián 157 30.84 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Bodor Vojtech 221 SMER-SD
Tóth Ladislav 193 SMK-MKP
Gáspár Sebastián 187 SMK-MKP
Nagy Radoslav 187 SMK-MKP
Puporka Zoltán 183 SMER-SD
Bodorová Izolda 182 SMER-SD
Furáková Júlia 182 SMK-MKP
Gyüre Kristián 176 SMK-MKP
Gáspár Béla 170 SMK-MKP

Képviselők

2014
MOST - HÍD 22.22% MOST - HÍD 2 képviselö Független 44.44% Független 4 képviselö SMK-MKP 11.11% SMK-MKP 1 képviselö SMER-SD 22.22% SMER-SD 2 képviselö 9 képviselö
2018
SMER-SD 33.33% SMER-SD 3 képviselö SMK-MKP 66.67% SMK-MKP 6 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 774
Választási részvétel: 26.87 %
Kiadott boríték: 208
Bedobott boríték: 208
Választásra jogosult: 773
Választási részvétel: 12.55 %
Kiadott boríték: 97
Bedobott boríték: 97
Választásra jogosult: 821
Választási részvétel: 18,39 %
Kiadott boríték: 151
Bedobott boríték: 151

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 188
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 143
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 91 48.40 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 52 27.66 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Marian Kotleba 17 9.04 % ĽS Naše Slovensko
Karol Konárik 7 3.72 % SNS
Emil Samko 7 3.72 % KĽS
Andrea Jenčíková 3 1.60 % NP
Jozef Sásik 3 1.60 % SĽS
Jaroslav Sekerka 2 1.06 % KSS
Pavel Chovanec 2 1.06 % ÚSVIT
Ladislav Fízik 2 1.06 % ASV
Ondrej Binder 2 1.06 % Független
Marian Kotleba 18 18.95% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 69 48.25 % Független
Igor Kašper 17 11.89 % Független
Marian Kotleba 12 8.39 % ĽSNS
Jozef Šimko 8 5.59 % Független
Miroslav Gálik 7 4.90 % NAS
Martin Juhaniak 7 4.90 % Független
Vojtech Kökény 6 4.20 % SRK
Milan Urbáni 5 3.50 % SMS
Viliam Baňák 3 2.10 % JĽSS
Pavel Greksa 3 2.10 % Független
Michal Kantor 2 1.40 % SZS
Zdenek Očovan 2 1.40 % NAJ
Stanislav Mičev 1 0.70 % Független
Martin Klus 1 0.70 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 204
Érvényes szavazólap: 148
Érvényes szavazólap: 18512
# Név Szavazat Százalék Párt
Péter György 138 67.65% SMK-MKP
Péter Csúsz 134 65.69% SMK-MKP
Zsuzsanna Szvorák 126 61.76% SMK-MKP
Attila Agócs 60 29.41% Független
Róbert Eibner 58 28.43% MOST - HÍD
Milan Spodniak 42 20.59% HZD, ĽS-HZDS
Štefan Kertész 35 17.16% MOST - HÍD
Zaher Mahmoud 22 10.78% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Vojtech Botoš 20 9.80% SRK
Martin Olšiak 19 9.31% SNS
Branislav Hámorník 15 7.35% SMER - SD, KDH
Radovan Konečný 14 6.86% MOST - HÍD
Ondrej Drugda 12 5.88% SĽS
Pavol Baculík 10 4.90% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Vladimír Cirbus 10 4.90% Független
Ľubomír Činčura 10 4.90% Független
Marian Bozó 9 4.41% SMS
Rudolf Slivka 8 3.92% ND
František Kelemen 6 2.94% SĽS
Peter Pánik 6 2.94% SĽS
Juraj Pelč 6 2.94% Független
Milan Ďurák 6 2.94% SNS
Radoslav Čičmanec 6 2.94% ASV
Monika Albertiová 6 2.94% 99%
Pavel Greksa 5 2.45% 99%
Vladimír Rehánek 5 2.45% SMER - SD, KDH
Mária Salajová 5 2.45% KSS
Igor Sivok 5 2.45% PD
Karol Márkuš 4 1.96% PD
Alena Rezková 4 1.96% Független
Ján Mičuda 4 1.96% SMER - SD, KDH
Ján Krahulec 4 1.96% KSS
Ján Kašiar 3 1.47% KSS
Katarína Sabová 3 1.47% PD
Ján Karman 3 1.47% KSS
Michal Novodomský 2 0.98% SMS
Miroslav Morháč 2 0.98% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Marian Šulek 2 0.98% KSS
Marcel Hudec 1 0.49% PD
Ján Poničan 0 0.00% SNS
Péter Csúsz 116 78.38% SMK-MKP
Zsuzsanna Szvorák 105 70.95% SMK-MKP
Péter György 93 62.84% SMK-MKP
Zoltán Marcinkó 65 43.92% SMK-MKP
László Kerekes 45 30.41% SMK-MKP
Attila Agócs 44 29.73% MOST - HÍD
Milan Spodniak 35 23.65% DOMA DOBRE
Tibor Tóth 21 14.19% MOST - HÍD
Jana Haláková 15 10.14% SMER-SD
Branislav Hámorník 15 10.14% SMER-SD
Zoltán Balog 14 9.46% Független
Rudolf Slivka 14 9.46% SNS
Karol Ferencz 10 6.76% MOST - HÍD
István Mázik 8 5.41% MKDA-MKDSZ
Lukáš Čavoj 8 5.41% Független
Matej Bella 7 4.73% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Štefan Kertész 6 4.05% MOST - HÍD
Jozef Bari 6 4.05% SRK
Pavel Greksa 5 3.38% Független
Ondrej Drugda 4 2.70% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zaher Mahmoud 4 2.70% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Jozef Kramec 4 2.70% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Pavol Baculík 4 2.70% Független
Patrik Svediak 4 2.70% SME RODINA - Boris Kollár
Pavol Križo 3 2.03% SNS
Ján Svoreň 3 2.03% KSS
Július Čipčala 3 2.03% SRK
Marek Hudec 3 2.03% ĽS Naše Slovensko
Ján Mičuda 2 1.35% SMER-SD
Denisa Nincová 2 1.35% Független
Monika Kováčová 2 1.35% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Vojtech Papp 2 1.35% ĽS Naše Slovensko
Milan Alberti 2 1.35% Független
Radoslav Jánošik 2 1.35% ĽS Naše Slovensko
Michal Kováč 2 1.35% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Marian Šulek 1 0.68% KSS
Jozef Týnus 1 0.68% ĽS Naše Slovensko
Anna Václavíková 1 0.68% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Radoslav Čičmanec 0 0.00% DOMA DOBRE
Peter Pánik 0 0.00% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Veronika Poznánová 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Lucia Kašiarová 0 0.00% KSS
Juraj Pelč 0 0.00% Független
František Kelemen 0 0.00% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Branislav Hámorník 4145 0.00% KDH, SMER - SD
Péter Csúsz 3192 0.00% SMK-MKP
Pavol Baculík 2797 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Juraj Pelč 2534 0.00% Független
Milan Spodniak 2473 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Zsuzsanna Szvorák 2459 0.00% SMK-MKP
Vladimír Rehánek 2341 0.00% SMER - SD, KDH
Zaher Mahmoud 2274 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Péter György 2155 0.00% SMK-MKP
Attila Agócs 1978 0.00% Független
Ján Mičuda 1967 0.00% SMER - SD, KDH
Rudolf Slivka 1807 0.00% ND
Pavel Greksa 1391 0.00% 99%
Róbert Eibner 1376 0.00% MOST - HÍD
Ľubomír Činčura 1114 0.00% Független
Martin Olšiak 1062 0.00% SNS
Alena Rezková 819 0.00% Független
Radovan Konečný 751 0.00% MOST - HÍD
Štefan Kertész 736 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Cirbus 708 0.00% Független
Miroslav Morháč 689 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Monika Albertiová 639 0.00% 99%
Ján Karman 537 0.00% KSS
Vojtech Botoš 537 0.00% SRK
Radoslav Čičmanec 480 0.00% ASV
Ján Kašiar 451 0.00% KSS
Marian Bozó 415 0.00% SMS
Milan Ďurák 391 0.00% SNS
Mária Salajová 359 0.00% KSS
Marian Šulek 347 0.00% KSS
Marcel Hudec 319 0.00% PD
Ján Krahulec 314 0.00% KSS
Ján Poničan 311 0.00% SNS
Ondrej Drugda 296 0.00% SĽS
Michal Novodomský 296 0.00% SMS
Karol Márkuš 220 0.00% PD
Katarína Sabová 175 0.00% PD
Igor Sivok 164 0.00% PD
Peter Pánik 144 0.00% SĽS
František Kelemen 136 0.00% SĽS
Pavol Baculík 4962 26.80% Független
Branislav Hámorník 4069 21.98% SMER-SD
Pavel Greksa 4063 21.95% Független
Juraj Pelč 3988 21.54% Független
Attila Agócs 3921 21.18% MOST - HÍD
Péter Csúsz 3671 19.83% SMK-MKP
Rudolf Slivka 3285 17.75% SNS
Milan Spodniak 2877 15.54% DOMA DOBRE
Zaher Mahmoud 2818 15.22% KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, SaS
Zsuzsanna Szvorák 2653 14.33% SMK-MKP
Ján Mičuda 2398 12.95% SMER-SD
Anna Václavíková 2266 12.24% NOVA, KDH, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jana Haláková 2086 11.27% SMER-SD
Péter György 2008 10.85% SMK-MKP
Denisa Nincová 1974 10.66% Független
László Kerekes 1852 10.00% SMK-MKP
Pavol Križo 1765 9.53% SNS
Zoltán Marcinkó 1590 8.59% SMK-MKP
Radoslav Jánošik 1556 8.41% ĽS Naše Slovensko
Marek Hudec 1373 7.42% ĽS Naše Slovensko
Michal Kováč 1321 7.14% SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Radoslav Čičmanec 1264 6.83% DOMA DOBRE
Vojtech Papp 1170 6.32% ĽS Naše Slovensko
Jozef Týnus 1077 5.82% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kramec 951 5.14% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS
Lukáš Čavoj 944 5.10% Független
Milan Alberti 747 4.04% Független
Lucia Kašiarová 729 3.94% KSS
István Mázik 572 3.09% MKDA-MKDSZ
Karol Ferencz 563 3.04% MOST - HÍD
Zoltán Balog 546 2.95% Független
Štefan Kertész 541 2.92% MOST - HÍD
Ján Svoreň 530 2.86% KSS
Tibor Tóth 488 2.64% MOST - HÍD
Matej Bella 462 2.50% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Patrik Svediak 406 2.19% SME RODINA - Boris Kollár
Ondrej Drugda 334 1.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Marian Šulek 311 1.68% KSS
Jozef Bari 306 1.65% SRK
Monika Kováčová 280 1.51% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Veronika Poznánová 241 1.30% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Július Čipčala 232 1.25% SRK
František Kelemen 219 1.18% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Peter Pánik 148 0.80% Slovenská ľudová strana (SĽS)

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Losonc 1 256 53.20 %
Divény 153 6.48 %
Gács 99 4.19 %
Videfalva 97 4.11 %
Tugár 75 3.18 %
Lónyabánya 52 2.20 %
Losonctamási 51 2.16 %
Fülek 48 2.03 %
Gácsfalva 45 1.91 %
Rózsaszállás 42 1.78 %
Terbeléd 42 1.78 %
Panyidaróc 25 1.06 %
Budaszállás 20 0.85 %
Vámosfalva 17 0.72 %
Nagydaróc 16 0.68 %
Bolyk 15 0.64 %
Dabar 13 0.55 %
Gácslápos 13 0.55 %
Patakalja 12 0.51 %
Bozita 11 0.47 %
Gácsliget 11 0.47 %
Ipolygalsa 11 0.47 %
Rátkapuszta 9 0.38 %
Rapp 9 0.38 %
Nagylibercse 8 0.34 %
Csomatelke 8 0.34 %
Vilke 8 0.34 %
Ragyolc 8 0.34 %
Romhánypuszta 7 0.30 %
Ábelfalva 7 0.30 %
Fülekkovácsi 7 0.30 %
Maskófalva 7 0.30 %
Mucsény 7 0.30 %
Kotmány 7 0.30 %
Tósár 6 0.25 %
Tőrincs 5 0.21 %
Sátorosbánya 4 0.17 %
Miksi 4 0.17 %
Kalonda 4 0.17 %
Fűrész 4 0.17 %
Perse 3 0.13 %
Fülekpüspöki 3 0.13 %
Kétkeresztúr 2 0.08 %
Pinc 2 0.08 %
Füleksávoly 2 0.08 %
Gergelyfalva 2 0.08 %
Gömörsíd 2 0.08 %
Ipolynyitra 1 0.04 %
Sőreg 1 0.04 %
Fülekpilis 1 0.04 %
Gácsprága 1 0.04 %
Parlagos 1 0.04 %
Jelsőc 1 0.04 %
Csákányháza 1 0.04 %
Béna 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülek 1 335 34.68 %
Losonc 1 055 27.41 %
Ragyolc 198 5.14 %
Fülekpüspöki 157 4.08 %
Csomatelke 99 2.57 %
Nagydaróc 88 2.29 %
Fülekkovácsi 77 2.00 %
Füleksávoly 60 1.56 %
Sőreg 54 1.40 %
Perse 50 1.30 %
Ipolygalsa 50 1.30 %
Sátorosbánya 46 1.20 %
Videfalva 45 1.17 %
Csákányháza 44 1.14 %
Bozita 43 1.12 %
Panyidaróc 42 1.09 %
Béna 40 1.04 %
Rátkapuszta 36 0.94 %
Bolyk 32 0.83 %
Pinc 30 0.78 %
Rapp 29 0.75 %
Terbeléd 28 0.73 %
Vilke 24 0.62 %
Gács 23 0.60 %
Losonctamási 22 0.57 %
Mucsény 21 0.55 %
Bolgárom 20 0.52 %
Tőrincs 15 0.39 %
Vámosfalva 15 0.39 %
Fülekpilis 14 0.36 %
Divény 13 0.34 %
Miksi 12 0.31 %
Patakalja 11 0.29 %
Kalonda 10 0.26 %
Kétkeresztúr 10 0.26 %
Ipolynyitra 9 0.23 %
Lónyabánya 9 0.23 %
Jelsőc 7 0.18 %
Rózsaszállás 6 0.16 %
Gácsfalva 6 0.16 %
Budaszállás 5 0.13 %
Maskófalva 5 0.13 %
Tugár 4 0.10 %
Dabar 3 0.08 %
Gácsliget 2 0.05 %
Fűrész 2 0.05 %
Gácsprága 2 0.05 %
Parlagos 2 0.05 %
Gácslápos 2 0.05 %
Tósár 2 0.05 %
Kotmány 2 0.05 %
Gergelyfalva 1 0.03 %
Gömörsíd 1 0.03 %
Lentő 1 0.03 %
Ábelfalva 1 0.03 %
Nagylibercse 1 0.03 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 1 742 45.20 %
Losonctamási 190 4.93 %
Fülek 178 4.62 %
Videfalva 153 3.97 %
Gács 136 3.53 %
Divény 123 3.19 %
Lónyabánya 111 2.88 %
Terbeléd 79 2.05 %
Vámosfalva 70 1.82 %
Nagydaróc 70 1.82 %
Gácsfalva 69 1.79 %
Bozita 66 1.71 %
Gácsliget 65 1.69 %
Budaszállás 56 1.45 %
Tugár 56 1.45 %
Jelsőc 51 1.32 %
Sátorosbánya 50 1.30 %
Dabar 50 1.30 %
Bolyk 47 1.22 %
Miksi 45 1.17 %
Csomatelke 39 1.01 %
Rapp 36 0.93 %
Füleksávoly 35 0.91 %
Maskófalva 35 0.91 %
Rózsaszállás 34 0.88 %
Patakalja 33 0.86 %
Tósár 32 0.83 %
Panyidaróc 30 0.78 %
Nagylibercse 29 0.75 %
Mucsény 26 0.67 %
Gácslápos 23 0.60 %
Vilke 23 0.60 %
Sőreg 21 0.54 %
Kotmány 17 0.44 %
Parlagos 17 0.44 %
Romhánypuszta 17 0.44 %
Ragyolc 16 0.42 %
Ipolygalsa 15 0.39 %
Gömörsíd 15 0.39 %
Ábelfalva 15 0.39 %
Csákányháza 15 0.39 %
Tőrincs 15 0.39 %
Rátkapuszta 14 0.36 %
Fülekkovácsi 14 0.36 %
Fülekpilis 12 0.31 %
Fűrész 10 0.26 %
Gergelyfalva 10 0.26 %
Pinc 9 0.23 %
Kalonda 9 0.23 %
Gácsprága 8 0.21 %
Ipolynyitra 7 0.18 %
Perse 7 0.18 %
Béna 7 0.18 %
Kétkeresztúr 7 0.18 %
Bolgárom 4 0.10 %
Lentő 3 0.08 %
Fülekpüspöki 3 0.08 %
Losonc 935 55.03 %
Fülek 380 22.37 %
Videfalva 65 3.83 %
Gács 55 3.24 %
Losonctamási 53 3.12 %
Lónyabánya 38 2.24 %
Vámosfalva 33 1.94 %
Bozita 33 1.94 %
Divény 30 1.77 %
Fülekpüspöki 22 1.29 %
Patakalja 21 1.24 %
Rózsaszállás 20 1.18 %
Jelsőc 19 1.12 %
Panyidaróc 18 1.06 %
Dabar 17 1.00 %
Budaszállás 16 0.94 %
Terbeléd 16 0.94 %
Fülekkovácsi 15 0.88 %
Ragyolc 15 0.88 %
Gácsfalva 15 0.88 %
Bolyk 13 0.77 %
Nagydaróc 12 0.71 %
Miksi 11 0.65 %
Kotmány 10 0.59 %
Gömörsíd 10 0.59 %
Vilke 10 0.59 %
Rátkapuszta 9 0.53 %
Rapp 8 0.47 %
Maskófalva 8 0.47 %
Kétkeresztúr 7 0.41 %
Gergelyfalva 7 0.41 %
Sátorosbánya 7 0.41 %
Perse 5 0.29 %
Csomatelke 5 0.29 %
Mucsény 4 0.24 %
Tugár 4 0.24 %
Sőreg 3 0.18 %
Ipolygalsa 3 0.18 %
Füleksávoly 3 0.18 %
Csákányháza 2 0.12 %
Romhánypuszta 2 0.12 %
Kalonda 2 0.12 %
Nagylibercse 2 0.12 %
Ipolynyitra 2 0.12 %
Gácsliget 2 0.12 %
Ábelfalva 1 0.06 %
Béna 1 0.06 %
Fülekpilis 1 0.06 %
Pinc 1 0.06 %
Bolgárom 1 0.06 %
Fűrész 1 0.06 %
Parlagos 1 0.06 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 91 41.18 %
Fülek 18 8.14 %
Divény 10 4.52 %
Videfalva 9 4.07 %
Lónyabánya 7 3.17 %
Gömörsíd 6 2.71 %
Ragyolc 5 2.26 %
Bolyk 5 2.26 %
Vámosfalva 4 1.81 %
Vilke 4 1.81 %
Gács 4 1.81 %
Rátkapuszta 4 1.81 %
Csomatelke 3 1.36 %
Rózsaszállás 3 1.36 %
Tugár 3 1.36 %
Pinc 3 1.36 %
Nagydaróc 3 1.36 %
Ipolynyitra 2 0.90 %
Sőreg 2 0.90 %
Kotmány 2 0.90 %
Rapp 2 0.90 %
Lentő 2 0.90 %
Gácsfalva 2 0.90 %
Terbeléd 2 0.90 %
Mucsény 2 0.90 %
Kétkeresztúr 2 0.90 %
Füleksávoly 2 0.90 %
Losonctamási 2 0.90 %
Jelsőc 1 0.45 %
Fülekpüspöki 1 0.45 %
Panyidaróc 1 0.45 %
Fűrész 1 0.45 %
Patakalja 1 0.45 %
Gácsliget 1 0.45 %
Miksi 1 0.45 %
Gácslápos 1 0.45 %
Ipolygalsa 1 0.45 %
Sátorosbánya 1 0.45 %
Dabar 1 0.45 %
Tósár 1 0.45 %
Béna 1 0.45 %
Bolgárom 1 0.45 %
Budaszállás 1 0.45 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Fülek 274 42.35 %
Losonc 70 10.82 %
Ragyolc 29 4.48 %
Fülekpüspöki 28 4.33 %
Gömörsíd 23 3.55 %
Sőreg 14 2.16 %
Nagydaróc 13 2.01 %
Csomatelke 11 1.70 %
Csákányháza 8 1.24 %
Bolgárom 8 1.24 %
Vilke 8 1.24 %
Perse 8 1.24 %
Fülekkovácsi 7 1.08 %
Béna 7 1.08 %
Füleksávoly 6 0.93 %
Rapp 6 0.93 %
Terbeléd 4 0.62 %
Mucsény 4 0.62 %
Lónyabánya 4 0.62 %
Panyidaróc 3 0.46 %
Kalonda 3 0.46 %
Ipolynyitra 3 0.46 %
Ipolygalsa 3 0.46 %
Gács 3 0.46 %
Rátkapuszta 2 0.31 %
Bolyk 2 0.31 %
Pinc 2 0.31 %
Sátorosbánya 2 0.31 %
Tósár 2 0.31 %
Bozita 2 0.31 %
Gácsprága 1 0.15 %
Kétkeresztúr 1 0.15 %
Losonctamási 1 0.15 %
Fűrész 1 0.15 %
Tugár 1 0.15 %
Fülekpilis 1 0.15 %
Patakalja 1 0.15 %
Divény 1 0.15 %
Videfalva 1 0.15 %
Jelsőc 1 0.15 %
Vámosfalva 1 0.15 %
Dabar 1 0.15 %
Budaszállás 1 0.15 %
Gácslápos 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Losonc 779 42.73 %
Losonctamási 154 8.45 %
Videfalva 97 5.32 %
Gács 71 3.89 %
Divény 68 3.73 %
Bozita 65 3.57 %
Lónyabánya 61 3.35 %
Tugár 49 2.69 %
Budaszállás 48 2.63 %
Fülek 47 2.58 %
Gácsliget 42 2.30 %
Jelsőc 41 2.25 %
Vámosfalva 36 1.97 %
Tósár 31 1.70 %
Sátorosbánya 30 1.65 %
Gácsfalva 28 1.54 %
Nagydaróc 26 1.43 %
Terbeléd 26 1.43 %
Bolyk 24 1.32 %
Maskófalva 23 1.26 %
Tőrincs 21 1.15 %
Rapp 21 1.15 %
Kotmány 21 1.15 %
Ábelfalva 18 0.99 %
Gácslápos 18 0.99 %
Rózsaszállás 17 0.93 %
Romhánypuszta 16 0.88 %
Gergelyfalva 16 0.88 %
Panyidaróc 15 0.82 %
Csákányháza 15 0.82 %
Dabar 13 0.71 %
Nagylibercse 12 0.66 %
Patakalja 12 0.66 %
Fülekkovácsi 11 0.60 %
Vilke 11 0.60 %
Mucsény 9 0.49 %
Ipolygalsa 9 0.49 %
Fülekpilis 8 0.44 %
Gömörsíd 7 0.38 %
Parlagos 7 0.38 %
Kétkeresztúr 7 0.38 %
Miksi 6 0.33 %
Fűrész 6 0.33 %
Ragyolc 5 0.27 %
Gácsprága 5 0.27 %
Sőreg 5 0.27 %
Füleksávoly 5 0.27 %
Rátkapuszta 4 0.22 %
Lentő 4 0.22 %
Pinc 3 0.16 %
Csomatelke 3 0.16 %
Perse 3 0.16 %
Fülekpüspöki 3 0.16 %
Ipolynyitra 2 0.11 %
Bolgárom 2 0.11 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 83 19.30 %
Losonc 59 13.72 %
Gömörsíd 17 3.95 %
Nagydaróc 11 2.56 %
Tőrincs 9 2.09 %
Ragyolc 9 2.09 %
Panyidaróc 8 1.86 %
Fülekkovácsi 8 1.86 %
Fülekpüspöki 7 1.63 %
Mucsény 7 1.63 %
Csomatelke 7 1.63 %
Füleksávoly 7 1.63 %
Bolgárom 7 1.63 %
Jelsőc 6 1.40 %
Csákányháza 6 1.40 %
Rapp 4 0.93 %
Ipolynyitra 4 0.93 %
Fülekpilis 3 0.70 %
Gács 3 0.70 %
Vilke 3 0.70 %
Béna 3 0.70 %
Terbeléd 3 0.70 %
Losonctamási 3 0.70 %
Lónyabánya 2 0.47 %
Gácsfalva 2 0.47 %
Rózsaszállás 2 0.47 %
Dabar 2 0.47 %
Miksi 2 0.47 %
Perse 2 0.47 %
Pinc 2 0.47 %
Kalonda 2 0.47 %
Kotmány 2 0.47 %
Fűrész 1 0.23 %
Videfalva 1 0.23 %
Patakalja 1 0.23 %
Parlagos 1 0.23 %
Rátkapuszta 1 0.23 %
Vámosfalva 1 0.23 %
Sátorosbánya 1 0.23 %
Bolyk 1 0.23 %
Nagylibercse 1 0.23 %
Gácsliget 1 0.23 %
Ipolygalsa 1 0.23 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Losonc 590 52.63 %
Videfalva 42 3.75 %
Gács 38 3.39 %
Lónyabánya 27 2.41 %
Losonctamási 20 1.78 %
Divény 18 1.61 %
Fülek 17 1.52 %
Dabar 16 1.43 %
Gácsfalva 15 1.34 %
Panyidaróc 12 1.07 %
Fülekkovácsi 10 0.89 %
Rapp 9 0.80 %
Kotmány 8 0.71 %
Vámosfalva 8 0.71 %
Terbeléd 7 0.62 %
Bozita 7 0.62 %
Miksi 5 0.45 %
Gácsliget 5 0.45 %
Budaszállás 5 0.45 %
Kétkeresztúr 5 0.45 %
Vilke 5 0.45 %
Fűrész 5 0.45 %
Jelsőc 4 0.36 %
Tugár 4 0.36 %
Ipolynyitra 4 0.36 %
Gácslápos 4 0.36 %
Bolyk 4 0.36 %
Kalonda 4 0.36 %
Csákányháza 4 0.36 %
Rózsaszállás 4 0.36 %
Ábelfalva 3 0.27 %
Fülekpüspöki 3 0.27 %
Ragyolc 3 0.27 %
Csomatelke 3 0.27 %
Rátkapuszta 3 0.27 %
Romhánypuszta 2 0.18 %
Bolgárom 2 0.18 %
Tósár 2 0.18 %
Nagylibercse 2 0.18 %
Perse 2 0.18 %
Ipolygalsa 2 0.18 %
Nagydaróc 2 0.18 %
Lentő 2 0.18 %
Tőrincs 2 0.18 %
Füleksávoly 2 0.18 %
Sátorosbánya 2 0.18 %
Gömörsíd 1 0.09 %
Mucsény 1 0.09 %
Gergelyfalva 1 0.09 %
Parlagos 1 0.09 %
Patakalja 1 0.09 %
Maskófalva 1 0.09 %
Pinc 1 0.09 %
Béna 1 0.09 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 429 50.89 %
Lónyabánya 71 8.42 %
Videfalva 70 8.30 %
Divény 60 7.12 %
Losonctamási 54 6.41 %
Gács 48 5.69 %
Fülek 34 4.03 %
Vámosfalva 27 3.20 %
Kotmány 26 3.08 %
Rózsaszállás 20 2.37 %
Bozita 20 2.37 %
Gácsfalva 18 2.14 %
Dabar 13 1.54 %
Patakalja 13 1.54 %
Bolyk 12 1.42 %
Rapp 10 1.19 %
Fűrész 9 1.07 %
Tósár 9 1.07 %
Rátkapuszta 9 1.07 %
Panyidaróc 9 1.07 %
Mucsény 8 0.95 %
Vilke 8 0.95 %
Nagydaróc 7 0.83 %
Terbeléd 7 0.83 %
Jelsőc 7 0.83 %
Gácslápos 6 0.71 %
Maskófalva 6 0.71 %
Tugár 6 0.71 %
Sátorosbánya 6 0.71 %
Ragyolc 5 0.59 %
Budaszállás 5 0.59 %
Kalonda 4 0.47 %
Gácsliget 4 0.47 %
Lentő 4 0.47 %
Pinc 4 0.47 %
Ábelfalva 3 0.36 %
Miksi 3 0.36 %
Kétkeresztúr 3 0.36 %
Füleksávoly 3 0.36 %
Fülekkovácsi 3 0.36 %
Gergelyfalva 2 0.24 %
Romhánypuszta 2 0.24 %
Csomatelke 2 0.24 %
Nagylibercse 1 0.12 %
Gömörsíd 1 0.12 %
Ipolygalsa 1 0.12 %
Béna 1 0.12 %
Tőrincs 1 0.12 %
Fülekpilis 1 0.12 %
Csákányháza 1 0.12 %
Gácsprága 1 0.12 %
Bolgárom 0 0.00 %
Fülekpüspöki 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 2 037 62.12 %
Gács 204 6.22 %
Fülek 176 5.37 %
Videfalva 172 5.25 %
Losonctamási 135 4.12 %
Divény 125 3.81 %
Vámosfalva 107 3.26 %
Lónyabánya 106 3.23 %
Gácsfalva 95 2.90 %
Gácsliget 77 2.35 %
Terbeléd 42 1.28 %
Dabar 38 1.16 %
Patakalja 37 1.13 %
Panyidaróc 37 1.13 %
Nagylibercse 34 1.04 %
Rózsaszállás 34 1.04 %
Ragyolc 33 1.01 %
Tugár 33 1.01 %
Maskófalva 33 1.01 %
Vilke 31 0.95 %
Bolyk 29 0.88 %
Bozita 29 0.88 %
Budaszállás 26 0.79 %
Tósár 25 0.76 %
Gácslápos 24 0.73 %
Kotmány 23 0.70 %
Pinc 18 0.55 %
Fülekkovácsi 17 0.52 %
Nagydaróc 16 0.49 %
Rapp 15 0.46 %
Csomatelke 14 0.43 %
Fűrész 14 0.43 %
Rátkapuszta 13 0.40 %
Gergelyfalva 13 0.40 %
Miksi 12 0.37 %
Mucsény 12 0.37 %
Fülekpüspöki 10 0.30 %
Ábelfalva 10 0.30 %
Ipolygalsa 10 0.30 %
Sátorosbánya 9 0.27 %
Romhánypuszta 9 0.27 %
Jelsőc 8 0.24 %
Fülekpilis 7 0.21 %
Kétkeresztúr 5 0.15 %
Gácsprága 5 0.15 %
Perse 4 0.12 %
Gömörsíd 4 0.12 %
Ipolynyitra 4 0.12 %
Tőrincs 4 0.12 %
Kalonda 4 0.12 %
Lentő 2 0.06 %
Füleksávoly 2 0.06 %
Bolgárom 2 0.06 %
Sőreg 2 0.06 %
Parlagos 1 0.03 %
Béna 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Losonc 591 37.12 %
Losonctamási 480 30.15 %
Videfalva 193 12.12 %
Gács 113 7.10 %
Lónyabánya 106 6.66 %
Divény 100 6.28 %
Vámosfalva 79 4.96 %
Gácsfalva 66 4.15 %
Fülek 66 4.15 %
Patakalja 51 3.20 %
Tugár 41 2.58 %
Tósár 36 2.26 %
Gergelyfalva 33 2.07 %
Budaszállás 33 2.07 %
Gácsliget 25 1.57 %
Bozita 24 1.51 %
Dabar 24 1.51 %
Rózsaszállás 23 1.44 %
Maskófalva 23 1.44 %
Nagylibercse 22 1.38 %
Bolyk 21 1.32 %
Sátorosbánya 17 1.07 %
Parlagos 17 1.07 %
Terbeléd 16 1.01 %
Rapp 15 0.94 %
Kotmány 12 0.75 %
Romhánypuszta 12 0.75 %
Jelsőc 12 0.75 %
Panyidaróc 11 0.69 %
Ipolygalsa 11 0.69 %
Gácslápos 11 0.69 %
Ragyolc 10 0.63 %
Rátkapuszta 10 0.63 %
Fülekkovácsi 8 0.50 %
Kétkeresztúr 8 0.50 %
Fűrész 7 0.44 %
Ábelfalva 7 0.44 %
Vilke 6 0.38 %
Tőrincs 6 0.38 %
Pinc 6 0.38 %
Füleksávoly 5 0.31 %
Gácsprága 5 0.31 %
Nagydaróc 5 0.31 %
Lentő 5 0.31 %
Fülekpüspöki 5 0.31 %
Csomatelke 3 0.19 %
Fülekpilis 3 0.19 %
Bolgárom 3 0.19 %
Ipolynyitra 2 0.13 %
Kalonda 2 0.13 %
Csákányháza 2 0.13 %
Mucsény 2 0.13 %
Sőreg 1 0.06 %
Béna 1 0.06 %
Gömörsíd 1 0.06 %
Perse 1 0.06 %
Miksi 0 0.00 %
Losonc 249 16.97 %
Fülek 40 2.73 %
Nagydaróc 40 2.73 %
Videfalva 21 1.43 %
Gács 18 1.23 %
Divény 15 1.02 %
Losonctamási 12 0.82 %
Lónyabánya 11 0.75 %
Terbeléd 10 0.68 %
Bolyk 8 0.55 %
Vámosfalva 7 0.48 %
Dabar 6 0.41 %
Patakalja 6 0.41 %
Vilke 6 0.41 %
Panyidaróc 6 0.41 %
Ragyolc 5 0.34 %
Rózsaszállás 5 0.34 %
Füleksávoly 5 0.34 %
Budaszállás 4 0.27 %
Miksi 4 0.27 %
Tósár 4 0.27 %
Maskófalva 4 0.27 %
Tugár 3 0.20 %
Csákányháza 3 0.20 %
Gácsprága 3 0.20 %
Gácsfalva 3 0.20 %
Sátorosbánya 3 0.20 %
Pinc 3 0.20 %
Fűrész 2 0.14 %
Nagylibercse 2 0.14 %
Gácsliget 2 0.14 %
Perse 2 0.14 %
Kotmány 2 0.14 %
Jelsőc 2 0.14 %
Fülekkovácsi 2 0.14 %
Ipolynyitra 1 0.07 %
Bozita 1 0.07 %
Gömörsíd 1 0.07 %
Fülekpüspöki 1 0.07 %
Gácslápos 1 0.07 %
Tőrincs 1 0.07 %
Rapp 1 0.07 %
Rátkapuszta 1 0.07 %
Csomatelke 1 0.07 %
Romhánypuszta 1 0.07 %
Fülekpilis 1 0.07 %
Mucsény 1 0.07 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Losonc 59 21.00 %
Tőrincs 30 10.68 %
Fülek 26 9.25 %
Jelsőc 10 3.56 %
Vilke 9 3.20 %
Gömörsíd 9 3.20 %
Panyidaróc 8 2.85 %
Nagydaróc 7 2.49 %
Bolgárom 5 1.78 %
Losonctamási 4 1.42 %
Gácsfalva 4 1.42 %
Ipolynyitra 4 1.42 %
Kotmány 4 1.42 %
Divény 4 1.42 %
Fűrész 3 1.07 %
Gács 3 1.07 %
Csákányháza 3 1.07 %
Csomatelke 3 1.07 %
Videfalva 3 1.07 %
Füleksávoly 3 1.07 %
Fülekpilis 3 1.07 %
Lónyabánya 3 1.07 %
Mucsény 3 1.07 %
Tugár 2 0.71 %
Fülekpüspöki 2 0.71 %
Miksi 2 0.71 %
Bolyk 2 0.71 %
Vámosfalva 2 0.71 %
Tósár 2 0.71 %
Ipolygalsa 2 0.71 %
Dabar 2 0.71 %
Budaszállás 1 0.36 %
Perse 1 0.36 %
Terbeléd 1 0.36 %
Rózsaszállás 1 0.36 %
Rapp 1 0.36 %
Ragyolc 1 0.36 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 113 11.31 %
Fülek 112 11.21 %
Ipolygalsa 92 9.21 %
Terbeléd 29 2.90 %
Nagydaróc 19 1.90 %
Füleksávoly 17 1.70 %
Ipolynyitra 13 1.30 %
Fülekpüspöki 11 1.10 %
Bolyk 11 1.10 %
Bozita 11 1.10 %
Videfalva 10 1.00 %
Csákányháza 10 1.00 %
Ragyolc 9 0.90 %
Rapp 9 0.90 %
Gömörsíd 9 0.90 %
Fülekkovácsi 8 0.80 %
Panyidaróc 7 0.70 %
Rátkapuszta 7 0.70 %
Perse 6 0.60 %
Csomatelke 6 0.60 %
Bolgárom 5 0.50 %
Losonctamási 4 0.40 %
Gács 4 0.40 %
Fülekpilis 4 0.40 %
Béna 4 0.40 %
Vámosfalva 4 0.40 %
Pinc 3 0.30 %
Miksi 3 0.30 %
Vilke 3 0.30 %
Gácsliget 3 0.30 %
Dabar 3 0.30 %
Sőreg 3 0.30 %
Tőrincs 2 0.20 %
Budaszállás 1 0.10 %
Maskófalva 1 0.10 %
Gácslápos 1 0.10 %
Ábelfalva 1 0.10 %
Tugár 1 0.10 %
Mucsény 1 0.10 %
Kalonda 1 0.10 %
Lónyabánya 1 0.10 %
Rózsaszállás 1 0.10 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Divény 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 418 27.36 %
Fülek 28 1.83 %
Videfalva 27 1.77 %
Lónyabánya 24 1.57 %
Divény 22 1.44 %
Dabar 22 1.44 %
Losonctamási 20 1.31 %
Gács 14 0.92 %
Vámosfalva 13 0.85 %
Rózsaszállás 9 0.59 %
Bolyk 9 0.59 %
Terbeléd 8 0.52 %
Nagylibercse 6 0.39 %
Jelsőc 6 0.39 %
Vilke 6 0.39 %
Panyidaróc 6 0.39 %
Romhánypuszta 5 0.33 %
Csomatelke 5 0.33 %
Tósár 5 0.33 %
Gácsfalva 5 0.33 %
Tugár 4 0.26 %
Bozita 4 0.26 %
Mucsény 4 0.26 %
Budaszállás 4 0.26 %
Rapp 4 0.26 %
Kétkeresztúr 3 0.20 %
Fülekpüspöki 3 0.20 %
Gácsliget 3 0.20 %
Sátorosbánya 3 0.20 %
Füleksávoly 3 0.20 %
Gácsprága 3 0.20 %
Gergelyfalva 3 0.20 %
Ragyolc 3 0.20 %
Nagydaróc 3 0.20 %
Rátkapuszta 3 0.20 %
Ipolygalsa 2 0.13 %
Tőrincs 2 0.13 %
Ipolynyitra 2 0.13 %
Kalonda 2 0.13 %
Fülekkovácsi 2 0.13 %
Gácslápos 2 0.13 %
Fűrész 2 0.13 %
Maskófalva 2 0.13 %
Béna 1 0.07 %
Patakalja 1 0.07 %
Fülekpilis 1 0.07 %
Sőreg 1 0.07 %
Miksi 1 0.07 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Pinc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Losonc 413 35.03 %
Videfalva 174 14.76 %
Losonctamási 34 2.88 %
Vámosfalva 24 2.04 %
Gács 24 2.04 %
Divény 22 1.87 %
Lónyabánya 21 1.78 %
Terbeléd 18 1.53 %
Bozita 18 1.53 %
Tugár 17 1.44 %
Fülek 14 1.19 %
Bolyk 11 0.93 %
Panyidaróc 8 0.68 %
Maskófalva 8 0.68 %
Csákányháza 8 0.68 %
Mucsény 8 0.68 %
Gácsfalva 8 0.68 %
Dabar 7 0.59 %
Budaszállás 7 0.59 %
Gácsliget 7 0.59 %
Rózsaszállás 7 0.59 %
Romhánypuszta 7 0.59 %
Pinc 5 0.42 %
Gácslápos 5 0.42 %
Rapp 4 0.34 %
Vilke 4 0.34 %
Kétkeresztúr 4 0.34 %
Kotmány 4 0.34 %
Tőrincs 4 0.34 %
Patakalja 4 0.34 %
Tósár 4 0.34 %
Fülekkovácsi 4 0.34 %
Jelsőc 3 0.25 %
Nagylibercse 3 0.25 %
Kalonda 3 0.25 %
Gömörsíd 3 0.25 %
Fűrész 3 0.25 %
Fülekpüspöki 2 0.17 %
Miksi 2 0.17 %
Ipolygalsa 2 0.17 %
Ragyolc 2 0.17 %
Nagydaróc 2 0.17 %
Rátkapuszta 2 0.17 %
Gergelyfalva 2 0.17 %
Füleksávoly 2 0.17 %
Csomatelke 1 0.08 %
Sőreg 1 0.08 %
Parlagos 1 0.08 %
Bolgárom 1 0.08 %
Ábelfalva 1 0.08 %
Ipolynyitra 1 0.08 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Fülek 701 32.30 %
Losonc 253 11.66 %
Ragyolc 150 6.91 %
Fülekpüspöki 126 5.81 %
Gömörsíd 88 4.06 %
Csomatelke 75 3.46 %
Béna 48 2.21 %
Csákányháza 45 2.07 %
Füleksávoly 33 1.52 %
Fülekkovácsi 32 1.47 %
Sőreg 30 1.38 %
Nagydaróc 30 1.38 %
Vilke 25 1.15 %
Rapp 25 1.15 %
Bolgárom 25 1.15 %
Perse 19 0.88 %
Panyidaróc 16 0.74 %
Ipolygalsa 14 0.65 %
Terbeléd 14 0.65 %
Kalonda 13 0.60 %
Pinc 10 0.46 %
Bozita 10 0.46 %
Fülekpilis 9 0.41 %
Mucsény 9 0.41 %
Rátkapuszta 7 0.32 %
Bolyk 6 0.28 %
Losonctamási 6 0.28 %
Gácsfalva 4 0.18 %
Videfalva 4 0.18 %
Gács 4 0.18 %
Lónyabánya 2 0.09 %
Rózsaszállás 2 0.09 %
Sátorosbánya 2 0.09 %
Ipolynyitra 2 0.09 %
Divény 2 0.09 %
Vámosfalva 2 0.09 %
Patakalja 1 0.05 %
Gácsliget 1 0.05 %
Parlagos 1 0.05 %
Gácsprága 1 0.05 %
Fűrész 1 0.05 %
Kétkeresztúr 1 0.05 %
Tőrincs 1 0.05 %
Tugár 1 0.05 %
Gergelyfalva 1 0.05 %
Maskófalva 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Budaszállás 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Jelsőc 0 0.00 %
Losonc 440 39.60 %
Divény 116 10.44 %
Gács 76 6.84 %
Rózsaszállás 72 6.48 %
Videfalva 69 6.21 %
Lónyabánya 63 5.67 %
Losonctamási 57 5.13 %
Vámosfalva 56 5.04 %
Fülek 38 3.42 %
Bozita 31 2.79 %
Gácsfalva 29 2.61 %
Dabar 28 2.52 %
Kotmány 23 2.07 %
Rapp 17 1.53 %
Fűrész 15 1.35 %
Sátorosbánya 13 1.17 %
Vilke 12 1.08 %
Budaszállás 12 1.08 %
Panyidaróc 12 1.08 %
Bolyk 12 1.08 %
Tugár 10 0.90 %
Ragyolc 10 0.90 %
Patakalja 9 0.81 %
Terbeléd 9 0.81 %
Nagylibercse 9 0.81 %
Mucsény 9 0.81 %
Nagydaróc 9 0.81 %
Tósár 8 0.72 %
Rátkapuszta 8 0.72 %
Maskófalva 8 0.72 %
Kalonda 8 0.72 %
Füleksávoly 8 0.72 %
Pinc 6 0.54 %
Gácsliget 6 0.54 %
Gácslápos 6 0.54 %
Romhánypuszta 5 0.45 %
Kétkeresztúr 5 0.45 %
Jelsőc 5 0.45 %
Ipolygalsa 5 0.45 %
Lentő 5 0.45 %
Fülekpüspöki 4 0.36 %
Fülekkovácsi 4 0.36 %
Miksi 4 0.36 %
Ábelfalva 4 0.36 %
Fülekpilis 3 0.27 %
Csákányháza 3 0.27 %
Béna 2 0.18 %
Sőreg 2 0.18 %
Parlagos 2 0.18 %
Tőrincs 2 0.18 %
Perse 1 0.09 %
Gácsprága 1 0.09 %
Gömörsíd 1 0.09 %
Bolgárom 1 0.09 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 146 50.34 %
Videfalva 18 6.21 %
Fülek 14 4.83 %
Vámosfalva 13 4.48 %
Terbeléd 10 3.45 %
Gács 9 3.10 %
Divény 9 3.10 %
Lónyabánya 9 3.10 %
Bozita 6 2.07 %
Fűrész 5 1.72 %
Tósár 5 1.72 %
Nagylibercse 4 1.38 %
Losonctamási 4 1.38 %
Rátkapuszta 4 1.38 %
Rapp 4 1.38 %
Kotmány 3 1.03 %
Mucsény 3 1.03 %
Panyidaróc 3 1.03 %
Tugár 3 1.03 %
Sátorosbánya 3 1.03 %
Maskófalva 2 0.69 %
Füleksávoly 2 0.69 %
Nagydaróc 2 0.69 %
Romhánypuszta 2 0.69 %
Bolyk 2 0.69 %
Gömörsíd 2 0.69 %
Gácsfalva 2 0.69 %
Gácslápos 2 0.69 %
Ragyolc 2 0.69 %
Gácsprága 2 0.69 %
Kétkeresztúr 2 0.69 %
Patakalja 1 0.34 %
Pinc 1 0.34 %
Fülekpüspöki 1 0.34 %
Rózsaszállás 1 0.34 %
Miksi 1 0.34 %
Jelsőc 1 0.34 %
Fülekpilis 1 0.34 %
Fülekkovácsi 1 0.34 %
Dabar 1 0.34 %
Csomatelke 1 0.34 %
Csákányháza 1 0.34 %
Budaszállás 1 0.34 %
Vilke 1 0.34 %
Ipolygalsa 1 0.34 %
Bolgárom 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Losonc 194 43.40 %
Fülek 25 5.59 %
Videfalva 22 4.92 %
Lónyabánya 22 4.92 %
Losonctamási 18 4.03 %
Gács 17 3.80 %
Vámosfalva 17 3.80 %
Dabar 12 2.68 %
Divény 9 2.01 %
Gömörsíd 9 2.01 %
Fűrész 7 1.57 %
Csákányháza 7 1.57 %
Terbeléd 6 1.34 %
Bozita 6 1.34 %
Gácsliget 6 1.34 %
Kalonda 5 1.12 %
Nagydaróc 5 1.12 %
Mucsény 5 1.12 %
Rózsaszállás 5 1.12 %
Csomatelke 5 1.12 %
Bolyk 5 1.12 %
Sátorosbánya 4 0.89 %
Gácsfalva 3 0.67 %
Budaszállás 3 0.67 %
Jelsőc 3 0.67 %
Fülekkovácsi 3 0.67 %
Fülekpilis 3 0.67 %
Pinc 3 0.67 %
Kotmány 3 0.67 %
Tugár 3 0.67 %
Ipolynyitra 3 0.67 %
Panyidaróc 3 0.67 %
Nagylibercse 2 0.45 %
Fülekpüspöki 2 0.45 %
Perse 2 0.45 %
Ipolygalsa 2 0.45 %
Rapp 2 0.45 %
Rátkapuszta 2 0.45 %
Tósár 2 0.45 %
Maskófalva 1 0.22 %
Romhánypuszta 1 0.22 %
Gácslápos 1 0.22 %
Ragyolc 1 0.22 %
Tőrincs 1 0.22 %
Vilke 1 0.22 %
Bolgárom 1 0.22 %
Béna 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Patakalja 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Losonc 804 68.89 %
Gács 58 4.97 %
Videfalva 53 4.54 %
Divény 49 4.20 %
Fülek 39 3.34 %
Lónyabánya 34 2.91 %
Losonctamási 29 2.49 %
Vámosfalva 20 1.71 %
Dabar 20 1.71 %
Gácsfalva 17 1.46 %
Tugár 10 0.86 %
Fülekkovácsi 10 0.86 %
Terbeléd 9 0.77 %
Panyidaróc 9 0.77 %
Bozita 8 0.69 %
Vilke 8 0.69 %
Budaszállás 8 0.69 %
Rózsaszállás 8 0.69 %
Bolyk 7 0.60 %
Rapp 7 0.60 %
Ipolygalsa 7 0.60 %
Pinc 7 0.60 %
Fűrész 7 0.60 %
Ábelfalva 7 0.60 %
Jelsőc 6 0.51 %
Ragyolc 6 0.51 %
Kalonda 5 0.43 %
Kotmány 5 0.43 %
Nagydaróc 5 0.43 %
Patakalja 4 0.34 %
Gácsliget 4 0.34 %
Gácslápos 4 0.34 %
Miksi 4 0.34 %
Gömörsíd 4 0.34 %
Parlagos 3 0.26 %
Tőrincs 3 0.26 %
Nagylibercse 3 0.26 %
Füleksávoly 3 0.26 %
Ipolynyitra 3 0.26 %
Maskófalva 3 0.26 %
Fülekpüspöki 2 0.17 %
Béna 2 0.17 %
Rátkapuszta 2 0.17 %
Csákányháza 2 0.17 %
Mucsény 2 0.17 %
Sőreg 2 0.17 %
Tósár 2 0.17 %
Perse 2 0.17 %
Romhánypuszta 1 0.09 %
Lentő 1 0.09 %
Gergelyfalva 1 0.09 %
Bolgárom 1 0.09 %
Kétkeresztúr 1 0.09 %
Sátorosbánya 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Losonc 166 26.52 %
Lónyabánya 165 26.36 %
Divény 72 11.50 %
Vámosfalva 64 10.22 %
Rózsaszállás 27 4.31 %
Dabar 25 3.99 %
Fülek 19 3.04 %
Losonctamási 19 3.04 %
Videfalva 18 2.88 %
Gács 16 2.56 %
Nagydaróc 13 2.08 %
Patakalja 13 2.08 %
Kétkeresztúr 11 1.76 %
Kotmány 10 1.60 %
Fülekkovácsi 9 1.44 %
Tugár 9 1.44 %
Fűrész 8 1.28 %
Vilke 7 1.12 %
Csomatelke 6 0.96 %
Gácsliget 5 0.80 %
Terbeléd 5 0.80 %
Mucsény 4 0.64 %
Kalonda 4 0.64 %
Bozita 3 0.48 %
Bolyk 3 0.48 %
Gergelyfalva 3 0.48 %
Romhánypuszta 3 0.48 %
Jelsőc 3 0.48 %
Füleksávoly 3 0.48 %
Ragyolc 2 0.32 %
Tőrincs 2 0.32 %
Miksi 2 0.32 %
Panyidaróc 2 0.32 %
Ipolygalsa 2 0.32 %
Gácsfalva 2 0.32 %
Fülekpilis 2 0.32 %
Budaszállás 2 0.32 %
Gömörsíd 2 0.32 %
Bolgárom 2 0.32 %
Rátkapuszta 2 0.32 %
Csákányháza 2 0.32 %
Nagylibercse 1 0.16 %
Fülekpüspöki 1 0.16 %
Ipolynyitra 1 0.16 %
Lentő 1 0.16 %
Sátorosbánya 1 0.16 %
Parlagos 1 0.16 %
Pinc 1 0.16 %
Rapp 1 0.16 %
Tósár 1 0.16 %
Ábelfalva 1 0.16 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Losonc 902 39.30 %
Fülek 431 18.78 %
Rátkapuszta 111 4.84 %
Terbeléd 104 4.53 %
Videfalva 89 3.88 %
Sátorosbánya 80 3.49 %
Gács 73 3.18 %
Losonctamási 62 2.70 %
Tugár 61 2.66 %
Divény 58 2.53 %
Bozita 55 2.40 %
Lónyabánya 53 2.31 %
Vámosfalva 47 2.05 %
Gácsfalva 43 1.87 %
Ragyolc 43 1.87 %
Romhánypuszta 42 1.83 %
Fülekpüspöki 41 1.79 %
Budaszállás 37 1.61 %
Bolyk 37 1.61 %
Fülekkovácsi 36 1.57 %
Mucsény 35 1.53 %
Csákányháza 35 1.53 %
Csomatelke 32 1.39 %
Rapp 29 1.26 %
Nagydaróc 29 1.26 %
Ipolygalsa 22 0.96 %
Rózsaszállás 21 0.92 %
Gácsliget 18 0.78 %
Gácslápos 18 0.78 %
Fülekpilis 17 0.74 %
Panyidaróc 15 0.65 %
Dabar 14 0.61 %
Gömörsíd 14 0.61 %
Patakalja 13 0.57 %
Fűrész 13 0.57 %
Kotmány 13 0.57 %
Parlagos 12 0.52 %
Perse 12 0.52 %
Tósár 12 0.52 %
Gergelyfalva 12 0.52 %
Tőrincs 10 0.44 %
Ipolynyitra 9 0.39 %
Maskófalva 9 0.39 %
Füleksávoly 7 0.31 %
Sőreg 6 0.26 %
Miksi 6 0.26 %
Jelsőc 5 0.22 %
Kalonda 5 0.22 %
Bolgárom 5 0.22 %
Kétkeresztúr 5 0.22 %
Vilke 5 0.22 %
Pinc 5 0.22 %
Nagylibercse 4 0.17 %
Ábelfalva 2 0.09 %
Béna 2 0.09 %
Gácsprága 1 0.04 %
Lentő 0 0.00 %
Losonc 94 23.92 %
Fülek 25 6.36 %
Gömörsíd 15 3.82 %
Divény 14 3.56 %
Videfalva 12 3.05 %
Losonctamási 9 2.29 %
Mucsény 6 1.53 %
Ragyolc 6 1.53 %
Csomatelke 6 1.53 %
Budaszállás 6 1.53 %
Gács 5 1.27 %
Füleksávoly 5 1.27 %
Lónyabánya 5 1.27 %
Patakalja 5 1.27 %
Vámosfalva 5 1.27 %
Gácsfalva 5 1.27 %
Sátorosbánya 4 1.02 %
Fülekpüspöki 4 1.02 %
Terbeléd 3 0.76 %
Dabar 3 0.76 %
Vilke 2 0.51 %
Tugár 2 0.51 %
Csákányháza 2 0.51 %
Bolyk 2 0.51 %
Nagylibercse 2 0.51 %
Rózsaszállás 2 0.51 %
Rátkapuszta 2 0.51 %
Ipolygalsa 2 0.51 %
Jelsőc 2 0.51 %
Kalonda 2 0.51 %
Fűrész 2 0.51 %
Bolgárom 2 0.51 %
Kétkeresztúr 2 0.51 %
Panyidaróc 1 0.25 %
Pinc 1 0.25 %
Nagydaróc 1 0.25 %
Fülekkovácsi 1 0.25 %
Tőrincs 1 0.25 %
Gácsprága 1 0.25 %
Perse 1 0.25 %
Miksi 1 0.25 %
Rapp 1 0.25 %
Gergelyfalva 1 0.25 %
Gácslápos 1 0.25 %
Ipolynyitra 1 0.25 %
Kotmány 1 0.25 %
Ábelfalva 1 0.25 %
Tósár 1 0.25 %
Sőreg 1 0.25 %
Romhánypuszta 1 0.25 %
Gácsliget 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Losonc 102 16.45 %
Divény 35 5.65 %
Fülek 26 4.19 %
Videfalva 16 2.58 %
Gács 14 2.26 %
Lónyabánya 11 1.77 %
Dabar 11 1.77 %
Ragyolc 9 1.45 %
Losonctamási 8 1.29 %
Vámosfalva 8 1.29 %
Kotmány 8 1.29 %
Tugár 7 1.13 %
Rózsaszállás 7 1.13 %
Terbeléd 6 0.97 %
Gácsfalva 6 0.97 %
Jelsőc 5 0.81 %
Fűrész 4 0.65 %
Csákányháza 4 0.65 %
Rátkapuszta 3 0.48 %
Sátorosbánya 3 0.48 %
Csomatelke 3 0.48 %
Fülekpüspöki 3 0.48 %
Tósár 2 0.32 %
Bozita 2 0.32 %
Nagylibercse 2 0.32 %
Ipolynyitra 2 0.32 %
Maskófalva 2 0.32 %
Budaszállás 2 0.32 %
Patakalja 2 0.32 %
Gömörsíd 2 0.32 %
Bolyk 2 0.32 %
Fülekpilis 2 0.32 %
Panyidaróc 2 0.32 %
Bolgárom 2 0.32 %
Pinc 2 0.32 %
Gácsliget 1 0.16 %
Mucsény 1 0.16 %
Vilke 1 0.16 %
Tőrincs 1 0.16 %
Ábelfalva 1 0.16 %
Miksi 1 0.16 %
Füleksávoly 1 0.16 %
Gácslápos 1 0.16 %
Romhánypuszta 1 0.16 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Rapp 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Fülekkovácsi 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Béna 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 217 24.41 %
Videfalva 19 2.14 %
Gács 13 1.46 %
Fülek 12 1.35 %
Losonctamási 12 1.35 %
Divény 12 1.35 %
Lónyabánya 11 1.24 %
Vilke 10 1.12 %
Panyidaróc 8 0.90 %
Terbeléd 7 0.79 %
Vámosfalva 7 0.79 %
Dabar 6 0.67 %
Rapp 6 0.67 %
Nagylibercse 6 0.67 %
Rózsaszállás 4 0.45 %
Fülekpüspöki 4 0.45 %
Bolyk 4 0.45 %
Csákányháza 4 0.45 %
Patakalja 3 0.34 %
Maskófalva 3 0.34 %
Rátkapuszta 3 0.34 %
Fülekkovácsi 3 0.34 %
Fűrész 3 0.34 %
Gácsfalva 3 0.34 %
Romhánypuszta 2 0.22 %
Fülekpilis 2 0.22 %
Sátorosbánya 2 0.22 %
Perse 2 0.22 %
Jelsőc 2 0.22 %
Ábelfalva 2 0.22 %
Budaszállás 1 0.11 %
Tósár 1 0.11 %
Lentő 1 0.11 %
Nagydaróc 1 0.11 %
Pinc 1 0.11 %
Mucsény 1 0.11 %
Ipolygalsa 1 0.11 %
Gácslápos 1 0.11 %
Csomatelke 1 0.11 %
Kalonda 1 0.11 %
Ragyolc 1 0.11 %
Béna 1 0.11 %
Kotmány 1 0.11 %
Gácsliget 1 0.11 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Füleksávoly 0 0.00 %
Gömörsíd 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Sőreg 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Miksi 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Bozita 0 0.00 %
Kétkeresztúr 0 0.00 %
Losonc 1 751 55.60 %
Divény 313 9.94 %
Vámosfalva 241 7.65 %
Lónyabánya 241 7.65 %
Videfalva 209 6.64 %
Fülek 127 4.03 %
Gács 116 3.68 %
Losonctamási 112 3.56 %
Dabar 108 3.43 %
Rózsaszállás 86 2.73 %
Rapp 57 1.81 %
Patakalja 50 1.59 %
Fűrész 50 1.59 %
Kotmány 47 1.49 %
Gácsfalva 46 1.46 %
Terbeléd 43 1.37 %
Tugár 40 1.27 %
Budaszállás 34 1.08 %
Bolyk 32 1.02 %
Bozita 29 0.92 %
Panyidaróc 25 0.79 %
Nagydaróc 24 0.76 %
Gergelyfalva 20 0.64 %
Mucsény 20 0.64 %
Sátorosbánya 19 0.60 %
Gácslápos 17 0.54 %
Tósár 16 0.51 %
Ragyolc 15 0.48 %
Fülekkovácsi 15 0.48 %
Nagylibercse 15 0.48 %
Pinc 13 0.41 %
Ipolygalsa 13 0.41 %
Kétkeresztúr 11 0.35 %
Fülekpüspöki 10 0.32 %
Vilke 10 0.32 %
Rátkapuszta 10 0.32 %
Kalonda 8 0.25 %
Maskófalva 8 0.25 %
Gácsliget 7 0.22 %
Miksi 7 0.22 %
Fülekpilis 7 0.22 %
Csákányháza 5 0.16 %
Ábelfalva 5 0.16 %
Gömörsíd 4 0.13 %
Jelsőc 4 0.13 %
Romhánypuszta 4 0.13 %
Füleksávoly 4 0.13 %
Parlagos 3 0.10 %
Lentő 2 0.06 %
Csomatelke 2 0.06 %
Perse 2 0.06 %
Gácsprága 1 0.03 %
Tőrincs 1 0.03 %
Sőreg 1 0.03 %
Béna 1 0.03 %
Bolgárom 1 0.03 %
Ipolynyitra 1 0.03 %
Losonc 3 173 74.12 %
Videfalva 200 4.67 %
Gács 166 3.88 %
Fülek 165 3.85 %
Losonctamási 116 2.71 %
Lónyabánya 109 2.55 %
Divény 98 2.29 %
Vámosfalva 75 1.75 %
Panyidaróc 58 1.35 %
Rapp 57 1.33 %
Terbeléd 48 1.12 %
Bolyk 47 1.10 %
Gácsfalva 46 1.07 %
Vilke 42 0.98 %
Dabar 39 0.91 %
Patakalja 37 0.86 %
Rózsaszállás 32 0.75 %
Pinc 30 0.70 %
Mucsény 25 0.58 %
Tugár 24 0.56 %
Miksi 23 0.54 %
Fülekpüspöki 22 0.51 %
Fülekkovácsi 21 0.49 %
Nagydaróc 20 0.47 %
Ragyolc 19 0.44 %
Budaszállás 18 0.42 %
Gergelyfalva 17 0.40 %
Maskófalva 16 0.37 %
Rátkapuszta 14 0.33 %
Kalonda 14 0.33 %
Fűrész 14 0.33 %
Romhánypuszta 13 0.30 %
Bozita 13 0.30 %
Nagylibercse 10 0.23 %
Kétkeresztúr 10 0.23 %
Tósár 10 0.23 %
Jelsőc 10 0.23 %
Csomatelke 9 0.21 %
Kotmány 9 0.21 %
Ipolygalsa 9 0.21 %
Fülekpilis 9 0.21 %
Ábelfalva 8 0.19 %
Gácsliget 8 0.19 %
Gácslápos 8 0.19 %
Füleksávoly 8 0.19 %
Sátorosbánya 8 0.19 %
Perse 7 0.16 %
Ipolynyitra 6 0.14 %
Lentő 4 0.09 %
Csákányháza 4 0.09 %
Tőrincs 4 0.09 %
Bolgárom 3 0.07 %
Parlagos 3 0.07 %
Gömörsíd 2 0.05 %
Sőreg 1 0.02 %
Béna 1 0.02 %
Gácsprága 0 0.00 %
Losonc 932 39.34 %
Divény 82 3.46 %
Fülek 74 3.12 %
Videfalva 62 2.62 %
Vámosfalva 61 2.57 %
Gács 60 2.53 %
Losonctamási 55 2.32 %
Lónyabánya 48 2.03 %
Patakalja 29 1.22 %
Dabar 26 1.10 %
Terbeléd 24 1.01 %
Bolyk 20 0.84 %
Rapp 18 0.76 %
Rózsaszállás 15 0.63 %
Panyidaróc 15 0.63 %
Vilke 15 0.63 %
Sátorosbánya 14 0.59 %
Gácsfalva 14 0.59 %
Tugár 13 0.55 %
Fűrész 13 0.55 %
Miksi 12 0.51 %
Bozita 12 0.51 %
Mucsény 10 0.42 %
Ragyolc 9 0.38 %
Rátkapuszta 9 0.38 %
Kotmány 8 0.34 %
Gácsliget 8 0.34 %
Fülekpüspöki 8 0.34 %
Ipolygalsa 7 0.30 %
Budaszállás 7 0.30 %
Romhánypuszta 7 0.30 %
Csomatelke 6 0.25 %
Ábelfalva 6 0.25 %
Gergelyfalva 5 0.21 %
Nagylibercse 5 0.21 %
Jelsőc 5 0.21 %
Nagydaróc 5 0.21 %
Gácslápos 5 0.21 %
Maskófalva 4 0.17 %
Füleksávoly 4 0.17 %
Lentő 4 0.17 %
Kétkeresztúr 4 0.17 %
Pinc 3 0.13 %
Csákányháza 3 0.13 %
Gömörsíd 3 0.13 %
Tósár 3 0.13 %
Kalonda 3 0.13 %
Tőrincs 3 0.13 %
Fülekpilis 2 0.08 %
Perse 1 0.04 %
Ipolynyitra 1 0.04 %
Béna 1 0.04 %
Sőreg 1 0.04 %
Fülekkovácsi 1 0.04 %
Bolgárom 0 0.00 %
Gácsprága 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 55 12.36 %
Fülek 10 2.25 %
Losonctamási 7 1.57 %
Divény 5 1.12 %
Videfalva 4 0.90 %
Nagylibercse 4 0.90 %
Lónyabánya 4 0.90 %
Kotmány 4 0.90 %
Ragyolc 4 0.90 %
Mucsény 4 0.90 %
Fűrész 3 0.67 %
Gácsfalva 3 0.67 %
Sátorosbánya 3 0.67 %
Patakalja 3 0.67 %
Vámosfalva 3 0.67 %
Gács 3 0.67 %
Bolyk 3 0.67 %
Jelsőc 2 0.45 %
Budaszállás 2 0.45 %
Panyidaróc 2 0.45 %
Pinc 2 0.45 %
Rapp 2 0.45 %
Fülekpüspöki 1 0.22 %
Gergelyfalva 1 0.22 %
Kétkeresztúr 1 0.22 %
Lentő 1 0.22 %
Vilke 1 0.22 %
Gácsliget 1 0.22 %
Perse 1 0.22 %
Béna 1 0.22 %
Miksi 1 0.22 %
Füleksávoly 1 0.22 %
Gömörsíd 1 0.22 %
Bozita 1 0.22 %
Sőreg 1 0.22 %
Terbeléd 1 0.22 %
Tugár 1 0.22 %
Fülekkovácsi 1 0.22 %
Gácsprága 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Csákányháza 0 0.00 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Rátkapuszta 0 0.00 %
Rózsaszállás 0 0.00 %
Ipolygalsa 0 0.00 %
Dabar 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Csomatelke 0 0.00 %
Maskófalva 0 0.00 %
Tósár 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülekpilis 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Bolgárom 0 0.00 %
Kalonda 0 0.00 %
Nagydaróc 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Losonc 1 182 35.08 %
Fülek 644 19.12 %
Ragyolc 275 8.16 %
Fülekpüspöki 154 4.57 %
Csomatelke 118 3.50 %
Csákányháza 116 3.44 %
Nagydaróc 97 2.88 %
Gömörsíd 95 2.82 %
Béna 84 2.49 %
Vilke 66 1.96 %
Rapp 65 1.93 %
Fülekkovácsi 60 1.78 %
Panyidaróc 58 1.72 %
Füleksávoly 54 1.60 %
Videfalva 54 1.60 %
Perse 50 1.48 %
Sőreg 47 1.40 %
Pinc 47 1.40 %
Ipolygalsa 46 1.37 %
Miksi 45 1.34 %
Terbeléd 36 1.07 %
Bolgárom 32 0.95 %
Kalonda 31 0.92 %
Gács 27 0.80 %
Mucsény 22 0.65 %
Fülekpilis 17 0.50 %
Ipolynyitra 16 0.47 %
Bolyk 15 0.45 %
Divény 14 0.42 %
Rátkapuszta 9 0.27 %
Losonctamási 9 0.27 %
Lónyabánya 8 0.24 %
Jelsőc 7 0.21 %
Kétkeresztúr 7 0.21 %
Vámosfalva 6 0.18 %
Sátorosbánya 6 0.18 %
Rózsaszállás 6 0.18 %
Tőrincs 6 0.18 %
Patakalja 6 0.18 %
Bozita 5 0.15 %
Gácsfalva 5 0.15 %
Fűrész 5 0.15 %
Dabar 4 0.12 %
Kotmány 3 0.09 %
Romhánypuszta 3 0.09 %
Nagylibercse 2 0.06 %
Tósár 1 0.03 %
Tugár 1 0.03 %
Maskófalva 1 0.03 %
Gergelyfalva 1 0.03 %
Gácsprága 1 0.03 %
Budaszállás 1 0.03 %
Gácslápos 1 0.03 %
Lentő 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Fülek 468 21.90 %
Ragyolc 327 15.30 %
Losonc 324 15.16 %
Fülekpüspöki 128 5.99 %
Csákányháza 93 4.35 %
Csomatelke 77 3.60 %
Béna 76 3.56 %
Gömörsíd 64 2.99 %
Rapp 51 2.39 %
Nagydaróc 46 2.15 %
Vilke 34 1.59 %
Füleksávoly 32 1.50 %
Perse 29 1.36 %
Sőreg 28 1.31 %
Fülekkovácsi 28 1.31 %
Pinc 23 1.08 %
Bolgárom 22 1.03 %
Terbeléd 22 1.03 %
Kalonda 21 0.98 %
Panyidaróc 15 0.70 %
Miksi 15 0.70 %
Mucsény 13 0.61 %
Fülekpilis 11 0.51 %
Bolyk 9 0.42 %
Sátorosbánya 9 0.42 %
Ipolygalsa 7 0.33 %
Videfalva 6 0.28 %
Bozita 6 0.28 %
Ipolynyitra 4 0.19 %
Rátkapuszta 3 0.14 %
Jelsőc 2 0.09 %
Gács 2 0.09 %
Divény 2 0.09 %
Losonctamási 2 0.09 %
Kétkeresztúr 1 0.05 %
Budaszállás 1 0.05 %
Rózsaszállás 1 0.05 %
Dabar 1 0.05 %
Maskófalva 1 0.05 %
Gácsprága 1 0.05 %
Tósár 1 0.05 %
Lónyabánya 1 0.05 %
Vámosfalva 1 0.05 %
Patakalja 0 0.00 %
Parlagos 0 0.00 %
Kotmány 0 0.00 %
Fűrész 0 0.00 %
Gácsfalva 0 0.00 %
Gácslápos 0 0.00 %
Gácsliget 0 0.00 %
Gergelyfalva 0 0.00 %
Lentő 0 0.00 %
Tőrincs 0 0.00 %
Tugár 0 0.00 %
Nagylibercse 0 0.00 %
Ábelfalva 0 0.00 %
Romhánypuszta 0 0.00 %
Losonc 564 29.31 %
Videfalva 88 4.57 %
Gács 87 4.52 %
Divény 85 4.42 %
Losonctamási 69 3.59 %
Fülek 69 3.59 %
Lónyabánya 64 3.33 %
Tósár 54 2.81 %
Vámosfalva 41 2.13 %
Gácsfalva 32 1.66 %
Bozita 29 1.51 %
Dabar 25 1.30 %
Bolyk 21 1.09 %
Terbeléd 18 0.94 %
Rapp 18 0.94 %
Rózsaszállás 18 0.94 %
Kotmány 18 0.94 %
Sátorosbánya 14 0.73 %
Budaszállás 14 0.73 %
Patakalja 14 0.73 %
Rátkapuszta 13 0.68 %
Maskófalva 13 0.68 %
Tugár 12 0.62 %
Vilke 12 0.62 %
Romhánypuszta 11 0.57 %
Mucsény 11 0.57 %
Fűrész 10 0.52 %
Ragyolc 10 0.52 %
Nagylibercse 9 0.47 %
Panyidaróc 9 0.47 %
Füleksávoly 9 0.47 %
Nagydaróc 8 0.42 %
Fülekkovácsi 7 0.36 %
Gácslápos 7 0.36 %
Pinc 6 0.31 %
Ábelfalva 6 0.31 %
Jelsőc 6 0.31 %
Kétkeresztúr 5 0.26 %
Gácsprága 5 0.26 %
Miksi 5 0.26 %
Tőrincs 5 0.26 %
Gácsliget 4 0.21 %
Parlagos 4 0.21 %
Lentő 4 0.21 %
Sőreg 4 0.21 %
Kalonda 4 0.21 %
Fülekpilis 3 0.16 %
Csomatelke 3 0.16 %
Fülekpüspöki 2 0.10 %
Csákányháza 2 0.10 %
Gergelyfalva 1 0.05 %
Bolgárom 1 0.05 %
Béna 1 0.05 %
Ipolygalsa 1 0.05 %
Gömörsíd 1 0.05 %
Ipolynyitra 0 0.00 %
Perse 0 0.00 %
Losonc 614 62.08 %
Gács 150 15.17 %
Videfalva 41 4.15 %
Losonctamási 41 4.15 %
Lónyabánya 41 4.15 %
Divény 34 3.44 %
Fülek 32 3.24 %
Gácsfalva 29 2.93 %
Terbeléd 20 2.02 %
Patakalja 19 1.92 %
Vámosfalva 18 1.82 %
Bolyk 18 1.82 %
Fülekkovácsi 13 1.31 %
Dabar 12 1.21 %
Jelsőc 12 1.21 %
Panyidaróc 12 1.21 %
Rapp 10 1.01 %
Budaszállás 10 1.01 %
Mucsény 9 0.91 %
Gergelyfalva 8 0.81 %
Ragyolc 7 0.71 %
Nagylibercse 7 0.71 %
Gácslápos 7 0.71 %
Maskófalva 7 0.71 %
Vilke 6 0.61 %
Tugár 6 0.61 %
Romhánypuszta 6 0.61 %