SK
VK
.....

Csáb

Község

címer zászló
762 98% magyar 1910
578 55% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Csáb
Hivatalos szlovák megnevezés:
Čebovce
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Hont vármegye
Ipolynyéki járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Nógrád vármegye (sz: Balassagyarmat)
Balassagyarmati járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Nógrádi-medence, Balassagyarmati-medence - Északnyugati-Kárpátok, Selmeci-körhegység, Korponai-erdő
Más földrajzi nevek:
(Alsómajor), Csábi Bikk, (Csábi Bikk puszta), Kladinek, Krehora, Zichypuszta, Zöldvár
Koordináták:
48.17890167, 19.23033142
Terület:
16,21 km2
Rang:
község
Népesség:
1083
Tszf. magasság:
215 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
99125
Település kód:
515906
Szervezeti azonosító:
319244
Adóazonosító:
2021171328

A község a Balassagyarmati-medencében, a Csábi-dombság kistájon fekszik, a Korponai-fennsík déli lábánál, a Csábi-patak mentén, Ipolyságtól 34 km-re, Ipolynyéktől 15 km-re északkeletre, Balassagyarmattól 15 km-re északra, Nagykürtöstől 13 km-re nyugatra, Palásttól 26 km-re keletre. Érinti a 75-ös országos főútvonal Érsekújvár-Losonc közti szakasza, mellékút köti össze Lukanényén (5 km) keresztül Tótgyarmattal (12 km). Határa hosszan elnyúlik észak-déli irányban, déli része mezőgazdaságilag művelt dombvidék, északi részét a Korponai-fennsík nagyrészt erdővel borított, 500 méter fölé emelkedő hegyvidéke foglalja el (Krehora, 567 m). A községterület csaknem felét erdő borítja. Nyugatról Dacsókeszi, északról Cseri és Litva, északkeletről Felsőpalojta, keletről Fehérkút, délről pedig Lukanénye községekkel határos.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagykürtösi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Hont vármegye Ipolynyéki járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1923-1960 között a Kékkői járáshoz tartozott, majd annak megszüntetése után 1960-ban a Losonci járáshoz, 1968-ban pedig a Nagykürtösi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nógrád vármegye, Balassagyarmati járás), ebben az időszakban északi és keleti határa államhatárt alkotott Magyarország és Szlovákia között (határának legészakabbi részét Szlovákiához csatolták). Területe (16,21 km²) 1921/38-hoz képest (16,05 km²) 16 hektárral (1 %) gyarapodott.

Népesség

Csáb a szlovák-magyar nyelvhatáron fekszik, lakosságának kétharmada ma is magyar nemzetiségű (2011-ben 66,2 %). 1910-ben 774, 1921-ben 769, 1938-ban pedig 787, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt, a szlovákok aránya 1921-ben 7,5 % volt. 1938-1991 között népessége 39,8 %-al gyarapodott, 1991-2011 között kismértékű (3 %-os) csökkenés figyelhető meg (1100 főről 1063-ra). A szlovákok aránya 1991-2011 között 20,2 %-ról 28,8 %-ra nőtt. A lakosság túlnyomó többsége (89,7 %) római katolikus vallású.

Történelem

A falu területe a régészeti leletek tanúsága szerint már a bronzkorban lakott volt. A falu eredetileg nem a mai helyén, hanem a Györgymárton-partalja nevű falurészen feküdt, ahol a régi pincék üregei és korabeli térgyak kerültek elő. A falu temploma valamikor a domb tetején állott. A régi falut 1241-ben a tatárok pusztították el, a lakosság a közeli erdőkbe, hegyekbe menekült. A falut 1272-ben "Chab" néven említik először, amikor a Hont-Pázmány nembeli Lampert comes fiának Demeter ispánnak adta. Később századokon át a Balassák birtoka, akiknek kastélyuk is állt itt. A hagyomány szerint kastélyban Balassi Bálint is gyakran tartózkodott. A kastély még 1880-ban is állt, de később teljesen elpusztult. Mára nyoma sem maradt. 1715-ben malom és 68 háztartás volt a településen. A 18. században a falu birtokának egy részét a Zichy család szerezte meg. Első iskolája 1755-ben épült. 1828-ban 112 házában 674 lakos élt. A 19. század közepén a faluban 8 urasági, 32 paraszti és 52 zsellérház állt. A 601 lakosból ekkor 587 magyar volt. A falu lakói favágással, fuvarozással, földműveléssel, állattenyésztéssel foglalkoztak. A trianoni békeszerződésig területe Hont vármegye Ipolynyéki járásához tartozott. Az első bécsi döntés alapján 1938 és 1945 között ismét Magyarországhoz került, ekkor Nógrád vármegyéhez csatolták. 1925-ben a régi iskola helyén két tantermes új iskola épült.

Mai jelentősége

Csáb központi szerepköröket betöltő község, ahol magyar-szlovák tanítási nyelvű alapiskola és magyar nevelési nyelvű óvoda egyaránt működik. Híres szőlőtermesztéséről és pincesoráról is. Szűz Máriának szentelt római katolikus temploma 1768-ban épült, falán helyezték el a falu híres szülöttének, Szeder Fábiánnak az emléktábláját. A falu igen gazdag szakrális kisemlékekben is, legrégebbi közülük Nepomuki Szent János 1800-ban emelt kőszobra. A község 2007 óta a Hajnalok Völgye Kortárs Kórusfesztivál színhelye. Határában napkollektoros erőmű található.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

CSÁB. Cebovce. Magyar, és tót falu Hont Vármegyében, földes Ura Gróf Balassa Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Nógrád Vármegyének szomszédságában, Kékkőtöl egy, és negyed rész mértföldnyire, határbéli földgye jó, legelője elég, fája mind a’ kétféle, termékeny szőlő hegye jó bort terem, első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Csáb, (Csabovcze), magyar falu, Hont vmgyében, ut. p. B. Gyarmathoz északra 1 1/2 mfd. 696 kath. lak. Kath. paroch. templom. Vendégfogadó. Szőlőhegy. Vizimalom a Kürtös vizén. F. u. b. Balassa, gr. Zichy.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Csáb, magyar kisközség, 130 házzal és 174 róm. kath. vallású lakossal; vasúti állomása és távirója Balassagyarmaton, postája helyben van. Körjegyzőségi székhely. Csáb község ősidők óta települt hely, a mit a határában talált bronzkori leletek bizonyítanak; ilyen bronztárgyakat találtak az úgynevezett György Márton partalja dombon, a hol a község egykor feküdt és a honnan mai helyére költözött át; ugyanott földalatti pinczeüregek láthatók. A község okleveles említésével, Possessio Chab névvel, már 1330-ban találkozunk. Legrégibb földesurairól és birtokviszonyairól kevés a hiteles adat. A mult század elején a gróf Zichy és a báró Balassa családok voltak a földesurai. Jelenleg a gróf Zichy-féle szeniorátusnak és Somogyi Albertnek van itt nagyobb birtoka. A község temploma 1800-ban épült.

Magyar Katolikus Lexikon

Csáb, v. Hont vm. (Čebovce, Szl.): plébánia a v. esztergomi egyhm. kékkői esp. ker-ében. - 1272: Chab. Lakói 1550 k. prot-ok lettek. 1754: Házasnénye filiájából alapították újra. Mai Szűz Mária Neve tp-át 1880: építették. Kegyura 1880: Zichy Zsigmond. - Filiái 1917: Dacsókeszi, Felsőfehérkút. - Lakói 1840: 538 r.k., 9 ev., 5 izr., össz. 552; 1910: 738 r.k., 24 ev., 1 ref., 11 izr., össz. 774; 1970: össz. 1013, 90,9 %-a m.; 1991: össz. 1100, m. 874 (79,45%); 2001: össz. 1056, m. 760 (71,97%). ** Némethy 1894:55.- Gerecze II:379. - Schem. Strig. 1917:22.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Csáb és Lukanénye túlsúlyt jelentő magyar többségüket az idegen uralom alatt sem veszítették el, mert Csábon 1921-ben 92%, 1930-ban 74%, 1938-ban a fölszabadulás után 99% volt a magyarok száma. (....) Csáb. Már a történelem előtti korszakokban megült hely. A határában feltárt leletek közül különösen bronzkori eszközök érdemelnek említést. A község ekkor még a György Márton partaljának nevezett dombon települt s csak később költözött át mai helyére. Első okleveles említése Possessio Chab néven emlékezik meg a községről. (1330.) A községhez tartozik Bikkpuszta. A község területe 2780 kat. hold s lélekszáma a visszacsatoláskor 787.

Szeder Fábián János

1784. 6. 24.
Csáb - megszületett
Nagyszombat - tanított
Komárom - tanított
Komáromfüss - egyházi szolgálatot végzett
1859. 12. 13.
Komáromfüss - elhunyt

Hönigh Ignác

1790
Csáb - megszületett
1857 után
Csáb - elhunyt

ifj. Hönigh Ignác

1813 k.
Csáb - megszületett
1848. 2. ?.
Besztercebánya - elhunyt
Névelőfordulások
1330
Chaab
1773
Csáb, Cšebowce,
1786
Cscháb, Čebowce,
1808
Csab, Cžebowce,
1863
Csáb,
1920
Čebovce,
1927
Čebovce, Csáb,
1938
Csáb,
1945
Čebovce, Csáb,
1948
Čebovce
1994
Csáb

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Szeder Fábián utca (Szedera Fabiana) 320/162
Telefon: 0474882211
Fax: 0474882211

Honlap: cebovce.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Tóth Henrik (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Balgová ThLic Hyacinta (Független)
Vido Jozef (MOST - HÍD)
Cibuľa Jozef (SMK-MKP)
Balgová Frederika (SMK-MKP)
Miškei František (SMK-MKP)
Zaťko Ervin (SMK-MKP)
Zatyková Silvia (SMK-MKP)
György Ferenc (SMK-MKP)
Filip Ladislav (SMK-MKP)
Független 11% Független 1 képviselö MOST - HÍD 11% MOST - HÍD 1 képviselö SMK-MKP 78% SMK-MKP 7 képviselö 9 képviselö
Csábi Posta

Szeder Fábián utca 36

Csábi-patak völgye Kistérségi Településtársulás

Szeder Fábián utca 320/162

Csábi Római Katolikus Plébániahivatal

Petőfi utca 31

Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda

Parlagon 1

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Parlagon 1

Csábi Anyakönyvi Hivatal

Szeder Fábián utca 320/162

Csábi Községi Hivatal

Szeder Fábián utca 320/162

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 499 87%
szlovákok 43 7%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 1%
egyéb 27 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 575
magyarok 762 98%
szlovákok 12 2%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 774
magyarok 704 92%
szlovákok 58 8%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 7 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 769
magyarok 874 79%
szlovákok 222 20%
romák 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 3 0%
összlétszám 1100
magyarok 760 72%
szlovákok 285 27%
romák 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 9 1%
összlétszám 1056
magyarok 704 66%
szlovákok 306 29%
romák 9 1%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 39 4%
összlétszám 1063
magyarok 578 55%
szlovákok 447 43%
romák 1 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 13 1%
összlétszám 1044
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 940
Választási részvétel: 60.96 %
Kiadott boríték: 573
Bedobott boríték: 572

Polgármester

Érvényes szavazólap: 561
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tóth Henrik 460 82.00 % SMK-MKP
Balga Zoltán 101 18.00 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Cibuľa Jozef 401 SMK-MKP
Balgová Frederika 360 SMK-MKP
Miškei František 358 SMK-MKP
Zaťko Ervin 304 SMK-MKP
Balgová ThLic Hyacinta 266 Független
Zatyková Silvia 249 SMK-MKP
Vido Jozef 238 MOST - HÍD
György Ferenc 203 SMK-MKP
Filip Ladislav 192 SMK-MKP

Képviselők

2014
MOST - HÍD 22.22% MOST - HÍD 2 képviselö SMK-MKP 55.56% SMK-MKP 5 képviselö Független 11.11% Független 1 képviselö KDH 11.11% KDH 1 képviselö 9 képviselö
2018
SMK-MKP 77.78% SMK-MKP 7 képviselö Független 11.11% Független 1 képviselö MOST - HÍD 11.11% MOST - HÍD 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 925
Választási részvétel: 15.35 %
Kiadott boríték: 142
Bedobott boríték: 142
Választásra jogosult: 925
Választási részvétel: 10.05 %
Kiadott boríték: 93
Bedobott boríték: 93
Választásra jogosult: 928
Választási részvétel: 29,41 %
Kiadott boríték: 273
Bedobott boríték: 273

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 128
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 268
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 70 54.69 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 44 34.38 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Marian Kotleba 9 7.03 % ĽS Naše Slovensko
Ondrej Binder 2 1.56 % Független
Jaroslav Sekerka 1 0.78 % KSS
Pavel Chovanec 1 0.78 % ÚSVIT
Ladislav Fízik 1 0.78 % ASV
Karol Konárik 0 0.00 % SNS
Emil Samko 0 0.00 % KĽS
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Andrea Jenčíková 0 0.00 % NP
Marian Kotleba 35 38.04% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 136 50.75 % Független
Marian Kotleba 84 31.34 % ĽSNS
Igor Kašper 14 5.22 % Független
Martin Juhaniak 13 4.85 % Független
Martin Klus 5 1.87 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Milan Urbáni 3 1.12 % SMS
Viliam Baňák 3 1.12 % JĽSS
Jozef Šimko 3 1.12 % Független
Vojtech Kökény 3 1.12 % SRK
Miroslav Gálik 2 0.75 % NAS
Stanislav Mičev 2 0.75 % Független
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 140
Érvényes szavazólap: 269
Érvényes szavazólap: 12049
# Név Szavazat Százalék Párt
László Jámbor 81 57.86% SMK-MKP
Attila Baki 65 46.43% MOST - HÍD
Jozef Filip 40 28.57% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Mirko Trojčák 39 27.86% KDH, SMER - SD
Darina Antolíková 37 26.43% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Ondrej Kollár 20 14.29% SMER - SD, KDH
Mária Lőrincz 16 11.43% Független
Václav Hájevský 10 7.14% Független
Richárd Hamerlik 9 6.43% SMS
Jaroslav Zauška 7 5.00% SMER - SD, KDH
Dušan Backo 3 2.14% SNS
Peter Šiška 2 1.43% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Anna Hlivárová 2 1.43% ASV
Pavol Goda 1 0.71% SĽS
Miroslav Bartoš 0 0.00% SRK
Bohuslav Beňo 0 0.00% OKS
Peter Bartoš 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
László Jámbor 132 49.07% SMK-MKP
Mirko Trojčák 102 37.92% SMER-SD
Ladislav Balík 91 33.83% SMK-MKP
Darina Antolíková 69 25.65% ŠANCA
Ondrej Kollár 51 18.96% SMER-SD
Anikó Korčoková 43 15.99% SMK-MKP
Michal Györgyík 37 13.75% ĽS Naše Slovensko
Peter Šalko 28 10.41% Független
Jaroslav Filip 25 9.29% SMER-SD
Erika Kušická 23 8.55% MOST - HÍD
Ladislav Nozdrovický 22 8.18% Független
Jaroslav Dudáš 20 7.43% ĽS Naše Slovensko
Viktor Lestyánszky 18 6.69% MOST - HÍD
Nicolas Dobrocký 16 5.95% ĽS Naše Slovensko
Marcel Fagyas 10 3.72% MKDA-MKDSZ
Michaela Činčurová 9 3.35% SNS
Mária Košíková 8 2.97% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Miloš Krchňavý 7 2.60% Független
Tomáš Krahulec 7 2.60% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Ľuboslav Dobrocký 7 2.60% ŠANCA
Dana Havrilová 7 2.60% Független
Igor Boreš 7 2.60% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Rózsa Skabela 3 1.12% MOST - HÍD
Mirko Trojčák 3352 0.00% KDH, SMER - SD
Ondrej Kollár 2114 0.00% SMER - SD, KDH
László Jámbor 1973 0.00% SMK-MKP
Darina Antolíková 1672 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Attila Baki 1562 0.00% MOST - HÍD
Mária Lőrincz 872 0.00% Független
Jaroslav Zauška 872 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Filip 871 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Václav Hájevský 623 0.00% Független
Peter Šiška 583 0.00% SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Richárd Hamerlik 561 0.00% SMS
Dušan Backo 509 0.00% SNS
Pavol Goda 340 0.00% SĽS
Bohuslav Beňo 224 0.00% OKS
Peter Bartoš 201 0.00% ĽS Naše Slovensko
Anna Hlivárová 179 0.00% ASV
Miroslav Bartoš 130 0.00% SRK
Mirko Trojčák 4474 37.13% SMER-SD
Ondrej Kollár 2495 20.71% SMER-SD
László Jámbor 2172 18.03% SMK-MKP
Ladislav Balík 1907 15.83% SMK-MKP
Michal Györgyík 1638 13.59% ĽS Naše Slovensko
Erika Kušická 1632 13.54% MOST - HÍD
Darina Antolíková 1535 12.74% ŠANCA
Peter Šalko 1528 12.68% Független
Miloš Krchňavý 1506 12.50% Független
Jaroslav Dudáš 1408 11.69% ĽS Naše Slovensko
Ľuboslav Dobrocký 1364 11.32% ŠANCA
Dana Havrilová 1232 10.22% Független
Ladislav Nozdrovický 1122 9.31% Független
Jaroslav Filip 1101 9.14% SMER-SD
Igor Boreš 1047 8.69% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH
Nicolas Dobrocký 969 8.04% ĽS Naše Slovensko
Anikó Korčoková 889 7.38% SMK-MKP
Tomáš Krahulec 864 7.17% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Viktor Lestyánszky 863 7.16% MOST - HÍD
Mária Košíková 625 5.19% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Michaela Činčurová 547 4.54% SNS
Rózsa Skabela 416 3.45% MOST - HÍD
Marcel Fagyas 344 2.86% MKDA-MKDSZ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Ipolybalog 137 15.93 %
Ipolynyék 120 13.95 %
Nagycsalomja 65 7.56 %
Ipolykeszi 57 6.63 %
Lukanénye 53 6.16 %
Csáb 43 5.00 %
Nagykürtös 40 4.65 %
Inám 38 4.42 %
Kóvár 34 3.95 %
Ipolyvarbó 28 3.26 %
Ipolynagyfalu 28 3.26 %
Ipolyszécsényke 26 3.02 %
Kelenye 22 2.56 %
Kőkeszi 21 2.44 %
Apátújfalu 20 2.33 %
Bussa 19 2.21 %
Terbegec 19 2.21 %
Ipolyhídvég 18 2.09 %
Zsély 17 1.98 %
Óvár 15 1.74 %
Leszenye 9 1.05 %
Dacsókeszi 6 0.70 %
Szelény 5 0.58 %
Csalár 5 0.58 %
Magasmajtény 5 0.58 %
Galábocs 4 0.47 %
Felsőzellő 4 0.47 %
Kiscsalomja 4 0.47 %
Tótgyarmat 3 0.35 %
Kékkő 3 0.35 %
Ipolyharaszti 3 0.35 %
Kislibercse 2 0.23 %
Rárósmulyad 2 0.23 %
Kiskürtös 2 0.23 %
Ebeck 2 0.23 %
Gyürki 2 0.23 %
Paróca 1 0.12 %
Nógrádszenna 1 0.12 %
Ipolykér 1 0.12 %
Felsőpalojta 1 0.12 %
Sirak 1 0.12 %
Hartyán 1 0.12 %
Bátorfalu 1 0.12 %
Szécsénykovácsi 1 0.12 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Alsósztregova 0 0.00 %
Mikszáthfalva 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Érújfalu 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Alsózellő 0 0.00 %
Nagykürtös 442 40.89 %
Mikszáthfalva 149 13.78 %
Ebeck 70 6.48 %
Kürtösújfalu 69 6.38 %
Kékkő 63 5.83 %
Zsély 51 4.72 %
Alsópalojta 39 3.61 %
Kiskürtös 30 2.78 %
Középpalojta 20 1.85 %
Nógrádszentpéter 18 1.67 %
Magasmajtény 15 1.39 %
Érújfalu 15 1.39 %
Erdőszelestény 15 1.39 %
Bereklak 15 1.39 %
Bussa 13 1.20 %
Alsózellő 10 0.93 %
Dacsólam 10 0.93 %
Csalár 9 0.83 %
Lukanénye 9 0.83 %
Nagyhalom 9 0.83 %
Leszenye 8 0.74 %
Kishalom 8 0.74 %
Dacsókeszi 8 0.74 %
Felsőpalojta 8 0.74 %
Alsósztregova 7 0.65 %
Bátorfalu 7 0.65 %
Csáb 7 0.65 %
Nógrádszenna 6 0.56 %
Felsőesztergály 6 0.56 %
Ipolynyék 6 0.56 %
Ipolykér 6 0.56 %
Alsóesztergály 6 0.56 %
Száraznyírjes 6 0.56 %
Tótgyarmat 5 0.46 %
Paróca 5 0.46 %
Felsősztregova 5 0.46 %
Apátújfalu 4 0.37 %
Szécsénykovácsi 4 0.37 %
Apafalva 3 0.28 %
Kóvár 3 0.28 %
Kőkeszi 3 0.28 %
Szelény 3 0.28 %
Kiscsalomja 3 0.28 %
Sirak 3 0.28 %
Kelenye 3 0.28 %
Gyürki 2 0.19 %
Szuhány 2 0.19 %
Felsőzellő 2 0.19 %
Óvár 2 0.19 %
Kislibercse 2 0.19 %
Zobor 2 0.19 %
Galábocs 2 0.19 %
Nagycsalomja 2 0.19 %
Nagylám 1 0.09 %
Veres 1 0.09 %
Ipolyharaszti 1 0.09 %
Süllye 1 0.09 %
Hartyán 1 0.09 %
Ipolyszécsényke 1 0.09 %
Csall 1 0.09 %
Tótkisfalu 1 0.09 %
Ipolykeszi 1 0.09 %
Ipolyvarbó 1 0.09 %
Ipolyhídvég 1 0.09 %
Ipolybalog 1 0.09 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Lukanénye 231 14.61 %
Nagykürtös 169 10.69 %
Magasmajtény 85 5.38 %
Apátújfalu 79 5.00 %
Ipolynyék 78 4.93 %
Csáb 69 4.36 %
Leszenye 64 4.05 %
Zsély 43 2.72 %
Bátorfalu 37 2.34 %
Óvár 27 1.71 %
Tótgyarmat 27 1.71 %
Kékkő 26 1.64 %
Bussa 24 1.52 %
Nagycsalomja 24 1.52 %
Ipolybalog 24 1.52 %
Szécsénykovácsi 23 1.45 %
Dacsókeszi 22 1.39 %
Kőkeszi 22 1.39 %
Inám 21 1.33 %
Ipolyharaszti 21 1.33 %
Bereklak 20 1.27 %
Középpalojta 18 1.14 %
Ipolyvarbó 18 1.14 %
Erdőszelestény 18 1.14 %
Csall 17 1.08 %
Nógrádszentpéter 16 1.01 %
Alsósztregova 16 1.01 %
Szelény 15 0.95 %
Ipolykeszi 14 0.89 %
Felsőzellő 13 0.82 %
Terbegec 13 0.82 %
Kiscsalomja 13 0.82 %
Kóvár 13 0.82 %
Sirak 12 0.76 %
Borosznok 12 0.76 %
Kiskürtös 11 0.70 %
Tótkisfalu 11 0.70 %
Ebeck 11 0.70 %
Szuhány 11 0.70 %
Ipolynagyfalu 10 0.63 %
Ipolykér 10 0.63 %
Kishalom 9 0.57 %
Kürtösújfalu 8 0.51 %
Gyürki 8 0.51 %
Alsózellő 8 0.51 %
Alsópalojta 7 0.44 %
Csalár 6 0.38 %
Nógrádszenna 6 0.38 %
Dacsólam 6 0.38 %
Érújfalu 5 0.32 %
Süllye 5 0.32 %
Nagyhalom 5 0.32 %
Felsősztregova 5 0.32 %
Apafalva 5 0.32 %
Felsőesztergály 5 0.32 %
Ipolyhídvég 4 0.25 %
Tótkelecsény 4 0.25 %
Galábocs 4 0.25 %
Mikszáthfalva 4 0.25 %
Kislibercse 4 0.25 %
Rárósmulyad 4 0.25 %
Kelenye 3 0.19 %
Hartyán 3 0.19 %
Alsóesztergály 2 0.13 %
Ipolyszécsényke 2 0.13 %
Nagylám 2 0.13 %
Felsőpalojta 2 0.13 %
Száraznyírjes 1 0.06 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolynyék 318 18.65 %
Nagykürtös 228 13.37 %
Magasmajtény 105 6.16 %
Óvár 76 4.46 %
Lukanénye 71 4.16 %
Ipolybalog 70 4.11 %
Ipolykér 69 4.05 %
Kékkő 50 2.93 %
Inám 43 2.52 %
Csalár 42 2.46 %
Ipolyhídvég 39 2.29 %
Bussa 34 1.99 %
Ipolykeszi 30 1.76 %
Kőkeszi 26 1.52 %
Csall 25 1.47 %
Csáb 23 1.35 %
Szécsénykovácsi 21 1.23 %
Nagycsalomja 20 1.17 %
Alsópalojta 20 1.17 %
Nógrádszentpéter 18 1.06 %
Ipolynagyfalu 17 1.00 %
Leszenye 16 0.94 %
Zsély 14 0.82 %
Erdőszelestény 14 0.82 %
Dacsókeszi 13 0.76 %
Ipolyharaszti 13 0.76 %
Bátorfalu 11 0.65 %
Gyürki 11 0.65 %
Ebeck 11 0.65 %
Kishalom 10 0.59 %
Bereklak 10 0.59 %
Alsósztregova 10 0.59 %
Szelény 9 0.53 %
Ipolyvarbó 9 0.53 %
Tótkisfalu 9 0.53 %
Apátújfalu 8 0.47 %
Kóvár 7 0.41 %
Felsőzellő 7 0.41 %
Kelenye 7 0.41 %
Terbegec 7 0.41 %
Mikszáthfalva 6 0.35 %
Felsőesztergály 6 0.35 %
Galábocs 5 0.29 %
Sirak 5 0.29 %
Tótgyarmat 5 0.29 %
Középpalojta 5 0.29 %
Apafalva 5 0.29 %
Kiskürtös 4 0.23 %
Kürtösújfalu 4 0.23 %
Rárósmulyad 4 0.23 %
Szuhány 4 0.23 %
Nagyhalom 3 0.18 %
Zobor 3 0.18 %
Ipolyszécsényke 3 0.18 %
Felsősztregova 3 0.18 %
Nógrádszenna 3 0.18 %
Felsőpalojta 3 0.18 %
Alsóesztergály 2 0.12 %
Alsózellő 2 0.12 %
Veres 2 0.12 %
Hartyán 2 0.12 %
Dacsólam 2 0.12 %
Kislibercse 2 0.12 %
Nagylám 2 0.12 %
Száraznyírjes 1 0.06 %
Kiscsalomja 1 0.06 %
Tótkelecsény 1 0.06 %
Érújfalu 1 0.06 %
Borosznok 1 0.06 %
Süllye 1 0.06 %
Paróca 0 0.00 %
Nagykürtös 491 45.30 %
Kékkő 70 6.46 %
Magasmajtény 34 3.14 %
Zsély 31 2.86 %
Kiskürtös 31 2.86 %
Nógrádszentpéter 30 2.77 %
Bussa 19 1.75 %
Mikszáthfalva 18 1.66 %
Felsőzellő 14 1.29 %
Ipolynyék 14 1.29 %
Lukanénye 13 1.20 %
Leszenye 13 1.20 %
Alsózellő 12 1.11 %
Alsópalojta 12 1.11 %
Alsósztregova 11 1.01 %
Bereklak 11 1.01 %
Érújfalu 11 1.01 %
Alsóesztergály 11 1.01 %
Felsőesztergály 11 1.01 %
Szécsénykovácsi 10 0.92 %
Dacsólam 8 0.74 %
Nagyhalom 8 0.74 %
Csalár 8 0.74 %
Ipolyvarbó 7 0.65 %
Csáb 7 0.65 %
Kishalom 7 0.65 %
Tótkisfalu 7 0.65 %
Kürtösújfalu 7 0.65 %
Ebeck 7 0.65 %
Kiscsalomja 7 0.65 %
Szelény 6 0.55 %
Hartyán 6 0.55 %
Középpalojta 6 0.55 %
Tótkelecsény 5 0.46 %
Nagycsalomja 5 0.46 %
Kőkeszi 5 0.46 %
Szuhány 5 0.46 %
Terbegec 4 0.37 %
Csall 4 0.37 %
Apátújfalu 4 0.37 %
Ipolykér 4 0.37 %
Kislibercse 4 0.37 %
Erdőszelestény 4 0.37 %
Ipolybalog 4 0.37 %
Száraznyírjes 4 0.37 %
Dacsókeszi 4 0.37 %
Sirak 3 0.28 %
Óvár 3 0.28 %
Galábocs 3 0.28 %
Ipolyszécsényke 3 0.28 %
Bátorfalu 3 0.28 %
Zobor 2 0.18 %
Gyürki 2 0.18 %
Tótgyarmat 2 0.18 %
Felsősztregova 2 0.18 %
Felsőpalojta 2 0.18 %
Ipolyharaszti 1 0.09 %
Paróca 1 0.09 %
Inám 1 0.09 %
Kóvár 1 0.09 %
Ipolynagyfalu 1 0.09 %
Nógrádszenna 1 0.09 %
Ipolyhídvég 1 0.09 %
Ipolykeszi 1 0.09 %
Nagylám 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagykürtös 479 34.63 %
Kékkő 56 4.05 %
Zsély 50 3.62 %
Lukanénye 43 3.11 %
Alsópalojta 41 2.96 %
Mikszáthfalva 36 2.60 %
Erdőszelestény 31 2.24 %
Érújfalu 30 2.17 %
Kiskürtös 30 2.17 %
Nógrádszentpéter 28 2.02 %
Alsósztregova 28 2.02 %
Középpalojta 23 1.66 %
Dacsókeszi 23 1.66 %
Ebeck 22 1.59 %
Bereklak 22 1.59 %
Bussa 21 1.52 %
Alsózellő 21 1.52 %
Kőkeszi 21 1.52 %
Csáb 20 1.45 %
Apátújfalu 19 1.37 %
Kürtösújfalu 17 1.23 %
Tótgyarmat 16 1.16 %
Nógrádszenna 15 1.08 %
Ipolynyék 14 1.01 %
Felsőzellő 14 1.01 %
Leszenye 14 1.01 %
Csalár 13 0.94 %
Kiscsalomja 13 0.94 %
Nagycsalomja 12 0.87 %
Alsóesztergály 11 0.80 %
Kislibercse 11 0.80 %
Felsőesztergály 11 0.80 %
Hartyán 10 0.72 %
Inám 10 0.72 %
Tótkisfalu 10 0.72 %
Szelény 10 0.72 %
Magasmajtény 10 0.72 %
Nagylám 9 0.65 %
Szécsénykovácsi 9 0.65 %
Szuhány 8 0.58 %
Felsőpalojta 7 0.51 %
Dacsólam 7 0.51 %
Apafalva 7 0.51 %
Bátorfalu 6 0.43 %
Sirak 6 0.43 %
Ipolynagyfalu 6 0.43 %
Nagyhalom 6 0.43 %
Ipolyhídvég 5 0.36 %
Tótkelecsény 5 0.36 %
Gyürki 5 0.36 %
Csall 5 0.36 %
Óvár 5 0.36 %
Ipolykér 5 0.36 %
Terbegec 5 0.36 %
Kishalom 5 0.36 %
Kelenye 5 0.36 %
Galábocs 4 0.29 %
Paróca 4 0.29 %
Ipolyharaszti 4 0.29 %
Süllye 3 0.22 %
Száraznyírjes 3 0.22 %
Rárósmulyad 3 0.22 %
Kóvár 3 0.22 %
Zobor 2 0.14 %
Ipolykeszi 2 0.14 %
Ipolybalog 2 0.14 %
Borosznok 2 0.14 %
Veres 2 0.14 %
Ipolyvarbó 1 0.07 %
Ipolyszécsényke 1 0.07 %
Felsősztregova 1 0.07 %
Nagykürtös 246 22.97 %
Erdőszelestény 168 15.69 %
Zsély 73 6.82 %
Kékkő 32 2.99 %
Leszenye 27 2.52 %
Csáb 25 2.33 %
Magasmajtény 24 2.24 %
Mikszáthfalva 22 2.05 %
Kiscsalomja 21 1.96 %
Lukanénye 21 1.96 %
Dacsólam 21 1.96 %
Bussa 21 1.96 %
Apátújfalu 19 1.77 %
Nógrádszentpéter 18 1.68 %
Középpalojta 15 1.40 %
Bereklak 15 1.40 %
Kiskürtös 14 1.31 %
Alsópalojta 14 1.31 %
Érújfalu 14 1.31 %
Kürtösújfalu 14 1.31 %
Csall 13 1.21 %
Ipolyvarbó 13 1.21 %
Ipolybalog 13 1.21 %
Terbegec 13 1.21 %
Ipolynyék 12 1.12 %
Nagycsalomja 12 1.12 %
Alsósztregova 12 1.12 %
Nagyhalom 12 1.12 %
Szécsénykovácsi 12 1.12 %
Ebeck 11 1.03 %
Alsózellő 8 0.75 %
Felsőzellő 8 0.75 %
Bátorfalu 7 0.65 %
Ipolyharaszti 7 0.65 %
Tótgyarmat 6 0.56 %
Csalár 6 0.56 %
Kishalom 6 0.56 %
Felsőesztergály 6 0.56 %
Felsőpalojta 6 0.56 %
Gyürki 6 0.56 %
Szelény 6 0.56 %
Dacsókeszi 5 0.47 %
Ipolynagyfalu 5 0.47 %
Kőkeszi 5 0.47 %
Kóvár 5 0.47 %
Tótkisfalu 5 0.47 %
Nógrádszenna 5 0.47 %
Kislibercse 4 0.37 %
Borosznok 4 0.37 %
Hartyán 4 0.37 %
Sirak 4 0.37 %
Zobor 4 0.37 %
Ipolykeszi 3 0.28 %
Felsősztregova 3 0.28 %
Ipolykér 3 0.28 %
Szuhány 3 0.28 %
Ipolyhídvég 3 0.28 %
Nagylám 3 0.28 %
Alsóesztergály 3 0.28 %
Inám 2 0.19 %
Süllye 2 0.19 %
Száraznyírjes 2 0.19 %
Galábocs 2 0.19 %
Óvár 1 0.09 %
Tótkelecsény 1 0.09 %
Apafalva 1 0.09 %
Veres 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Kelenye 0 0.00 %
Rárósmulyad 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolynyék 218 11.61 %
Nagykürtös 217 11.55 %
Ipolybalog 189 10.06 %
Lukanénye 124 6.60 %
Csáb 91 4.85 %
Nagycsalomja 80 4.26 %
Inám 72 3.83 %
Ipolyhídvég 64 3.41 %
Zsély 59 3.14 %
Bussa 51 2.72 %
Ipolykeszi 48 2.56 %
Kóvár 45 2.40 %
Ipolyvarbó 43 2.29 %
Apátújfalu 43 2.29 %
Óvár 42 2.24 %
Ipolynagyfalu 38 2.02 %
Ipolyszécsényke 36 1.92 %
Kőkeszi 36 1.92 %
Kelenye 27 1.44 %
Kékkő 22 1.17 %
Terbegec 21 1.12 %
Dacsókeszi 20 1.06 %
Leszenye 19 1.01 %
Szécsénykovácsi 18 0.96 %
Felsőzellő 15 0.80 %
Alsósztregova 15 0.80 %
Szelény 15 0.80 %
Bátorfalu 14 0.75 %
Csalár 13 0.69 %
Nógrádszentpéter 11 0.59 %
Kiscsalomja 10 0.53 %
Galábocs 10 0.53 %
Magasmajtény 10 0.53 %
Alsópalojta 9 0.48 %
Erdőszelestény 9 0.48 %
Szuhány 8 0.43 %
Mikszáthfalva 8 0.43 %
Sirak 8 0.43 %
Tótkisfalu 7 0.37 %
Érújfalu 7 0.37 %
Alsózellő 7 0.37 %
Kiskürtös 7 0.37 %
Rárósmulyad 7 0.37 %
Hartyán 6 0.32 %
Tótgyarmat 6 0.32 %
Kürtösújfalu 6 0.32 %
Gyürki 6 0.32 %
Dacsólam 5 0.27 %
Tótkelecsény 5 0.27 %
Felsőesztergály 5 0.27 %
Kishalom 5 0.27 %
Ipolykér 5 0.27 %
Ipolyharaszti 5 0.27 %
Ebeck 4 0.21 %
Nagyhalom 4 0.21 %
Nagylám 4 0.21 %
Bereklak 4 0.21 %
Felsőpalojta 3 0.16 %
Középpalojta 3 0.16 %
Zobor 3 0.16 %
Csall 3 0.16 %
Nógrádszenna 2 0.11 %
Alsóesztergály 2 0.11 %
Kislibercse 2 0.11 %
Paróca 2 0.11 %
Apafalva 2 0.11 %
Felsősztregova 1 0.05 %
Száraznyírjes 1 0.05 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nagykürtös 255 22.61 %
Középpalojta 113 10.02 %
Alsópalojta 91 8.07 %
Lukanénye 90 7.98 %
Felsőpalojta 79 7.00 %
Bereklak 61 5.41 %
Kékkő 32 2.84 %
Ebeck 32 2.84 %
Tótgyarmat 24 2.13 %
Csáb 22 1.95 %
Mikszáthfalva 21 1.86 %
Magasmajtény 20 1.77 %
Kőkeszi 17 1.51 %
Leszenye 16 1.42 %
Erdőszelestény 15 1.33 %
Ipolynyék 15 1.33 %
Dacsólam 15 1.33 %
Kiskürtös 14 1.24 %
Szuhány 14 1.24 %
Zsély 12 1.06 %
Dacsókeszi 11 0.98 %
Bussa 8 0.71 %
Kürtösújfalu 8 0.71 %
Alsóesztergály 7 0.62 %
Érújfalu 7 0.62 %
Apátújfalu 6 0.53 %
Nagycsalomja 6 0.53 %
Óvár 6 0.53 %
Nógrádszentpéter 6 0.53 %
Csalár 6 0.53 %
Terbegec 5 0.44 %
Csall 5 0.44 %
Alsózellő 5 0.44 %
Alsósztregova 5 0.44 %
Tótkisfalu 5 0.44 %
Hartyán 5 0.44 %
Ipolykeszi 5 0.44 %
Felsőzellő 4 0.35 %
Bátorfalu 4 0.35 %
Szelény 4 0.35 %
Kiscsalomja 4 0.35 %
Felsőesztergály 4 0.35 %
Sirak 3 0.27 %
Ipolynagyfalu 3 0.27 %
Nagylám 3 0.27 %
Apafalva 3 0.27 %
Gyürki 3 0.27 %
Ipolyhídvég 2 0.18 %
Ipolyharaszti 2 0.18 %
Száraznyírjes 2 0.18 %
Nógrádszenna 2 0.18 %
Ipolybalog 2 0.18 %
Kislibercse 2 0.18 %
Felsősztregova 1 0.09 %
Kishalom 1 0.09 %
Rárósmulyad 1 0.09 %
Kelenye 1 0.09 %
Szécsénykovácsi 1 0.09 %
Kóvár 1 0.09 %
Inám 1 0.09 %
Veres 1 0.09 %
Nagyhalom 1 0.09 %
Tótkelecsény 1 0.09 %
Zobor 1 0.09 %
Süllye 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Ipolynyék 233 11.66 %
Ipolybalog 179 8.96 %
Lukanénye 173 8.66 %
Csáb 132 6.61 %
Nagykürtös 125 6.26 %
Apátújfalu 119 5.96 %
Nagycsalomja 96 4.80 %
Zsély 80 4.00 %
Leszenye 69 3.45 %
Inám 61 3.05 %
Ipolykeszi 61 3.05 %
Bussa 59 2.95 %
Ipolyhídvég 59 2.95 %
Kőkeszi 58 2.90 %
Ipolyszécsényke 50 2.50 %
Tótgyarmat 48 2.40 %
Ipolyvarbó 48 2.40 %
Óvár 46 2.30 %
Kelenye 46 2.30 %
Kóvár 42 2.10 %
Terbegec 41 2.05 %
Bátorfalu 36 1.80 %
Ipolynagyfalu 34 1.70 %
Dacsókeszi 30 1.50 %
Szécsénykovácsi 26 1.30 %
Ipolyharaszti 18 0.90 %
Szelény 17 0.85 %
Sirak 15 0.75 %
Erdőszelestény 15 0.75 %
Csalár 14 0.70 %
Kékkő 13 0.65 %
Magasmajtény 12 0.60 %
Ipolykér 12 0.60 %
Ebeck 11 0.55 %
Mikszáthfalva 10 0.50 %
Felsőzellő 9 0.45 %
Csall 9 0.45 %
Gyürki 8 0.40 %
Galábocs 8 0.40 %
Bereklak 6 0.30 %
Rárósmulyad 6 0.30 %
Középpalojta 4 0.20 %
Alsóesztergály 4 0.20 %
Felsőpalojta 3 0.15 %
Kiscsalomja 3 0.15 %
Alsósztregova 3 0.15 %
Kiskürtös 2 0.10 %
Nagyhalom 2 0.10 %
Alsópalojta 2 0.10 %
Nógrádszenna 2 0.10 %
Szuhány 2 0.10 %
Nógrádszentpéter 2 0.10 %
Alsózellő 2 0.10 %
Felsősztregova 1 0.05 %
Apafalva 1 0.05 %
Kürtösújfalu 1 0.05 %
Kislibercse 1 0.05 %
Tótkisfalu 1 0.05 %
Hartyán 1 0.05 %
Érújfalu 1 0.05 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Ipolyvarbó 37 7.06 %
Ipolykér 25 4.77 %
Bussa 21 4.01 %
Lukanénye 21 4.01 %
Szécsénykovácsi 21 4.01 %
Nagykürtös 19 3.63 %
Ipolynyék 17 3.24 %
Óvár 12 2.29 %
Zsély 12 2.29 %
Terbegec 11 2.10 %
Apátújfalu 11 2.10 %
Ipolybalog 11 2.10 %
Csáb 10 1.91 %
Felsőzellő 10 1.91 %
Nagycsalomja 8 1.53 %
Ipolyhídvég 7 1.34 %
Kőkeszi 7 1.34 %
Inám 7 1.34 %
Leszenye 7 1.34 %
Galábocs 5 0.95 %
Csalár 4 0.76 %
Ipolynagyfalu 4 0.76 %
Érújfalu 3 0.57 %
Hartyán 3 0.57 %
Dacsókeszi 3 0.57 %
Gyürki 3 0.57 %
Kóvár 3 0.57 %
Paróca 3 0.57 %
Ipolyszécsényke 3 0.57 %
Szelény 3 0.57 %
Erdőszelestény 3 0.57 %
Tótgyarmat 2 0.38 %
Felsőesztergály 2 0.38 %
Ipolyharaszti 2 0.38 %
Alsósztregova 2 0.38 %
Sirak 2 0.38 %
Mikszáthfalva 2 0.38 %
Alsózellő 1 0.19 %
Kelenye 1 0.19 %
Alsópalojta 1 0.19 %
Ebeck 1 0.19 %
Alsóesztergály 1 0.19 %
Ipolykeszi 1 0.19 %
Magasmajtény 1 0.19 %
Nógrádszentpéter 1 0.19 %
Dacsólam 1 0.19 %
Bereklak 1 0.19 %
Nagylám 1 0.19 %
Kiscsalomja 1 0.19 %
Csall 1 0.19 %
Kékkő 1 0.19 %
Kiskürtös 1 0.19 %
Rárósmulyad 1 0.19 %
Szuhány 1 0.19 %
Középpalojta 1 0.19 %
Kislibercse 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Kishalom 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Bátorfalu 0 0.00 %
Zobor 0 0.00 %
Alsósztregova 110 18.64 %
Nagykürtös 96 16.27 %
Nógrádszentpéter 34 5.76 %
Érújfalu 17 2.88 %
Kékkő 16 2.71 %
Kislibercse 15 2.54 %
Tótkisfalu 15 2.54 %
Bussa 15 2.54 %
Magasmajtény 14 2.37 %
Borosznok 13 2.20 %
Süllye 11 1.86 %
Felsőesztergály 11 1.86 %
Lukanénye 9 1.53 %
Alsópalojta 9 1.53 %
Zsély 9 1.53 %
Csáb 9 1.53 %
Ipolyharaszti 9 1.53 %
Bereklak 8 1.36 %
Felsősztregova 8 1.36 %
Dacsólam 7 1.19 %
Tótkelecsény 7 1.19 %
Nagylám 7 1.19 %
Nógrádszenna 6 1.02 %
Felsőzellő 6 1.02 %
Csall 6 1.02 %
Szelény 5 0.85 %
Hartyán 5 0.85 %
Ipolynyék 5 0.85 %
Kiscsalomja 5 0.85 %
Bátorfalu 4 0.68 %
Nagycsalomja 4 0.68 %
Kiskürtös 4 0.68 %
Alsózellő 4 0.68 %
Szuhány 4 0.68 %
Paróca 4 0.68 %
Kürtösújfalu 3 0.51 %
Kelenye 3 0.51 %
Nagyhalom 3 0.51 %
Kőkeszi 2 0.34 %
Rárósmulyad 2 0.34 %
Ipolybalog 2 0.34 %
Dacsókeszi 2 0.34 %
Leszenye 2 0.34 %
Középpalojta 2 0.34 %
Száraznyírjes 2 0.34 %
Kishalom 1 0.17 %
Veres 1 0.17 %
Inám 1 0.17 %
Ebeck 1 0.17 %
Gyürki 1 0.17 %
Erdőszelestény 1 0.17 %
Mikszáthfalva 1 0.17 %
Tótgyarmat 1 0.17 %
Ipolyvarbó 1 0.17 %
Apafalva 1 0.17 %
Ipolyhídvég 1 0.17 %
Ipolykeszi 1 0.17 %
Zobor 1 0.17 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Ipolynagyfalu 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Ipolykér 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Kóvár 0 0.00 %
Apátújfalu 0 0.00 %
Óvár 0 0.00 %
Csalár 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Nagykürtös 509 29.29 %
Zsély 73 4.20 %
Kékkő 64 3.68 %
Alsózellő 62 3.57 %
Lukanénye 49 2.82 %
Csáb 37 2.13 %
Alsósztregova 37 2.13 %
Középpalojta 36 2.07 %
Apátújfalu 35 2.01 %
Dacsókeszi 33 1.90 %
Nógrádszentpéter 29 1.67 %
Bereklak 28 1.61 %
Mikszáthfalva 28 1.61 %
Erdőszelestény 26 1.50 %
Kiskürtös 25 1.44 %
Érújfalu 25 1.44 %
Felsőzellő 23 1.32 %
Ipolynyék 23 1.32 %
Alsópalojta 21 1.21 %
Nagycsalomja 20 1.15 %
Ebeck 20 1.15 %
Leszenye 20 1.15 %
Kőkeszi 18 1.04 %
Felsőesztergály 18 1.04 %
Bussa 18 1.04 %
Szécsénykovácsi 18 1.04 %
Alsóesztergály 18 1.04 %
Csalár 17 0.98 %
Kiscsalomja 17 0.98 %
Tótgyarmat 16 0.92 %
Nógrádszenna 15 0.86 %
Terbegec 14 0.81 %
Ipolykér 14 0.81 %
Bátorfalu 11 0.63 %
Ipolybalog 11 0.63 %
Óvár 11 0.63 %
Tótkelecsény 11 0.63 %
Kelenye 11 0.63 %
Tótkisfalu 9 0.52 %
Szuhány 9 0.52 %
Kürtösújfalu 9 0.52 %
Sirak 9 0.52 %
Ipolyhídvég 9 0.52 %
Száraznyírjes 8 0.46 %
Inám 8 0.46 %
Ipolyvarbó 8 0.46 %
Felsőpalojta 7 0.40 %
Szelény 7 0.40 %
Apafalva 7 0.40 %
Süllye 6 0.35 %
Ipolyszécsényke 6 0.35 %
Galábocs 6 0.35 %
Ipolynagyfalu 6 0.35 %
Nagyhalom 6 0.35 %
Kóvár 6 0.35 %
Csall 6 0.35 %
Kislibercse 6 0.35 %
Magasmajtény 4 0.23 %
Ipolyharaszti 4 0.23 %
Ipolykeszi 3 0.17 %
Paróca 3 0.17 %
Nagylám 3 0.17 %
Gyürki 3 0.17 %
Felsősztregova 3 0.17 %
Kishalom 3 0.17 %
Dacsólam 3 0.17 %
Rárósmulyad 3 0.17 %
Veres 2 0.12 %
Borosznok 2 0.12 %
Zobor 2 0.12 %
Hartyán 1 0.06 %
Nagykürtös 717 49.31 %
Kékkő 93 6.40 %
Mikszáthfalva 76 5.23 %
Alsópalojta 67 4.61 %
Magasmajtény 59 4.06 %
Kiskürtös 39 2.68 %
Alsósztregova 36 2.48 %
Középpalojta 32 2.20 %
Zsély 31 2.13 %
Nógrádszentpéter 27 1.86 %
Erdőszelestény 25 1.72 %
Ebeck 22 1.51 %
Bereklak 22 1.51 %
Alsózellő 22 1.51 %
Ipolynyék 21 1.44 %
Bussa 18 1.24 %
Nagyhalom 14 0.96 %
Kürtösújfalu 13 0.89 %
Dacsókeszi 11 0.76 %
Csalár 9 0.62 %
Alsóesztergály 8 0.55 %
Dacsólam 8 0.55 %
Kislibercse 7 0.48 %
Csáb 7 0.48 %
Leszenye 6 0.41 %
Csall 6 0.41 %
Lukanénye 5 0.34 %
Tótkisfalu 5 0.34 %
Érújfalu 5 0.34 %
Szuhány 5 0.34 %
Kishalom 5 0.34 %
Felsőpalojta 4 0.28 %
Szécsénykovácsi 4 0.28 %
Sirak 4 0.28 %
Ipolyhídvég 4 0.28 %
Kőkeszi 4 0.28 %
Óvár 4 0.28 %
Szelény 4 0.28 %
Felsőzellő 4 0.28 %
Száraznyírjes 4 0.28 %
Nagylám 3 0.21 %
Ipolyharaszti 3 0.21 %
Bátorfalu 3 0.21 %
Ipolykér 3 0.21 %
Hartyán 3 0.21 %
Galábocs 3 0.21 %
Nagycsalomja 3 0.21 %
Terbegec 3 0.21 %
Ipolybalog 3 0.21 %
Apátújfalu 2 0.14 %
Ipolykeszi 2 0.14 %
Felsősztregova 2 0.14 %
Tótgyarmat 2 0.14 %
Zobor 2 0.14 %
Kóvár 2 0.14 %
Felsőesztergály 2 0.14 %
Nógrádszenna 2 0.14 %
Rárósmulyad 1 0.07 %
Süllye 1 0.07 %
Tótkelecsény 1 0.07 %
Ipolynagyfalu 1 0.07 %
Kelenye 1 0.07 %
Apafalva 1 0.07 %
Paróca 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolyvarbó 0 0.00 %
Kiscsalomja 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Gyürki 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Nagykürtös 1 421 33.04 %
Kékkő 203 4.72 %
Magasmajtény 163 3.79 %
Erdőszelestény 118 2.74 %
Nógrádszentpéter 116 2.70 %
Bereklak 105 2.44 %
Lukanénye 105 2.44 %
Bussa 104 2.42 %
Csáb 102 2.37 %
Alsópalojta 102 2.37 %
Alsósztregova 87 2.02 %
Zsély 86 2.00 %
Mikszáthfalva 80 1.86 %
Középpalojta 78 1.81 %
Kürtösújfalu 76 1.77 %
Dacsókeszi 69 1.60 %
Kőkeszi 63 1.46 %
Érújfalu 61 1.42 %
Kiskürtös 55 1.28 %
Szuhány 55 1.28 %
Leszenye 55 1.28 %
Ebeck 51 1.19 %
Dacsólam 51 1.19 %
Apátújfalu 51 1.19 %
Ipolynyék 45 1.05 %
Alsózellő 42 0.98 %
Felsőpalojta 41 0.95 %
Nógrádszenna 40 0.93 %
Kiscsalomja 36 0.84 %
Felsőesztergály 35 0.81 %
Bátorfalu 35 0.81 %
Csall 34 0.79 %
Tótgyarmat 32 0.74 %
Tótkisfalu 32 0.74 %
Csalár 31 0.72 %
Felsőzellő 31 0.72 %
Nagylám 30 0.70 %
Szelény 29 0.67 %
Nagycsalomja 28 0.65 %
Szécsénykovácsi 27 0.63 %
Alsóesztergály 26 0.60 %
Ipolybalog 25 0.58 %
Tótkelecsény 24 0.56 %
Sirak 24 0.56 %
Hartyán 24 0.56 %
Felsősztregova 24 0.56 %
Nagyhalom 22 0.51 %
Ipolykér 22 0.51 %
Óvár 21 0.49 %
Terbegec 21 0.49 %
Ipolyharaszti 20 0.47 %
Ipolykeszi 20 0.47 %
Kislibercse 17 0.40 %
Ipolyvarbó 16 0.37 %
Borosznok 15 0.35 %
Gyürki 15 0.35 %
Paróca 14 0.33 %
Kishalom 13 0.30 %
Apafalva 12 0.28 %
Ipolynagyfalu 12 0.28 %
Galábocs 12 0.28 %
Zobor 11 0.26 %
Inám 10 0.23 %
Ipolyhídvég 10 0.23 %
Száraznyírjes 8 0.19 %
Kóvár 8 0.19 %
Süllye 6 0.14 %
Ipolyszécsényke 6 0.14 %
Veres 5 0.12 %
Rárósmulyad 5 0.12 %
Kelenye 1 0.02 %
Nagykürtös 284 33.81 %
Kékkő 35 4.17 %
Magasmajtény 20 2.38 %
Nógrádszentpéter 19 2.26 %
Kiskürtös 17 2.02 %
Zsély 16 1.90 %
Bussa 14 1.67 %
Erdőszelestény 12 1.43 %
Csall 9 1.07 %
Száraznyírjes 9 1.07 %
Ebeck 9 1.07 %
Csáb 8 0.95 %
Alsópalojta 8 0.95 %
Mikszáthfalva 8 0.95 %
Bereklak 8 0.95 %
Galábocs 8 0.95 %
Dacsólam 8 0.95 %
Lukanénye 8 0.95 %
Leszenye 8 0.95 %
Érújfalu 8 0.95 %
Dacsókeszi 7 0.83 %
Kőkeszi 6 0.71 %
Ipolyvarbó 6 0.71 %
Ipolynyék 6 0.71 %
Apátújfalu 5 0.60 %
Középpalojta 5 0.60 %
Kiscsalomja 4 0.48 %
Szuhány 4 0.48 %
Borosznok 4 0.48 %
Csalár 4 0.48 %
Tótkisfalu 4 0.48 %
Óvár 4 0.48 %
Kóvár 3 0.36 %
Bátorfalu 3 0.36 %
Felsőesztergály 3 0.36 %
Alsóesztergály 3 0.36 %
Hartyán 3 0.36 %
Szelény 2 0.24 %
Gyürki 2 0.24 %
Kürtösújfalu 2 0.24 %
Tótkelecsény 2 0.24 %
Felsősztregova 2 0.24 %
Ipolybalog 2 0.24 %
Alsósztregova 2 0.24 %
Süllye 2 0.24 %
Tótgyarmat 2 0.24 %
Felsőpalojta 1 0.12 %
Zobor 1 0.12 %
Rárósmulyad 1 0.12 %
Nógrádszenna 1 0.12 %
Sirak 1 0.12 %
Ipolyharaszti 1 0.12 %
Ipolyhídvég 1 0.12 %
Inám 1 0.12 %
Ipolykér 1 0.12 %
Kelenye 1 0.12 %
Apafalva 1 0.12 %
Kishalom 1 0.12 %
Paróca 1 0.12 %
Nagycsalomja 1 0.12 %
Ipolynagyfalu 1 0.12 %
Felsőzellő 1 0.12 %
Alsózellő 1 0.12 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Szécsénykovácsi 0 0.00 %
Ipolykeszi 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Nagykürtös 292 28.85 %
Kékkő 61 6.03 %
Lukanénye 39 3.85 %
Zsély 38 3.75 %
Alsósztregova 28 2.77 %
Nógrádszentpéter 26 2.57 %
Bereklak 20 1.98 %
Alsózellő 19 1.88 %
Ebeck 18 1.78 %
Erdőszelestény 18 1.78 %
Csáb 16 1.58 %
Mikszáthfalva 16 1.58 %
Érújfalu 16 1.58 %
Felsőzellő 16 1.58 %
Nógrádszenna 15 1.48 %
Ipolynyék 14 1.38 %
Kürtösújfalu 13 1.28 %
Magasmajtény 13 1.28 %
Bussa 13 1.28 %
Alsópalojta 12 1.19 %
Kőkeszi 12 1.19 %
Középpalojta 12 1.19 %
Leszenye 12 1.19 %
Dacsókeszi 12 1.19 %
Kiskürtös 11 1.09 %
Tótgyarmat 10 0.99 %
Tótkisfalu 9 0.89 %
Inám 9 0.89 %
Dacsólam 9 0.89 %
Ipolykér 8 0.79 %
Csalár 8 0.79 %
Alsóesztergály 8 0.79 %
Apátújfalu 8 0.79 %
Kislibercse 7 0.69 %
Kelenye 7 0.69 %
Nagycsalomja 7 0.69 %
Csall 6 0.59 %
Apafalva 6 0.59 %
Kiscsalomja 6 0.59 %
Szelény 6 0.59 %
Nagylám 6 0.59 %
Óvár 6 0.59 %
Ipolyhídvég 5 0.49 %
Felsőesztergály 5 0.49 %
Szuhány 5 0.49 %
Felsőpalojta 4 0.40 %
Süllye 4 0.40 %
Ipolybalog 4 0.40 %
Nagyhalom 4 0.40 %
Tótkelecsény 4 0.40 %
Paróca 3 0.30 %
Kóvár 3 0.30 %
Sirak 3 0.30 %
Terbegec 3 0.30 %
Szécsénykovácsi 3 0.30 %
Ipolynagyfalu 3 0.30 %
Kishalom 3 0.30 %
Száraznyírjes 3 0.30 %
Veres 2 0.20 %
Bátorfalu 2 0.20 %
Ipolyszécsényke 2 0.20 %
Rárósmulyad 2 0.20 %
Borosznok 2 0.20 %
Ipolyharaszti 2 0.20 %
Hartyán 2 0.20 %
Gyürki 2 0.20 %
Zobor 2 0.20 %
Ipolyvarbó 1 0.10 %
Galábocs 1 0.10 %
Felsősztregova 1 0.10 %
Ipolykeszi 1 0.10 %
Nagykürtös 758 30.90 %
Kékkő 105 4.28 %
Erdőszelestény 71 2.89 %
Magasmajtény 63 2.57 %
Bussa 62 2.53 %
Nógrádszentpéter 59 2.41 %
Bereklak 55 2.24 %
Csáb 51 2.08 %
Középpalojta 50 2.04 %
Alsópalojta 49 2.00 %
Zsély 48 1.96 %
Lukanénye 46 1.88 %
Ipolyhídvég 45 1.83 %
Kürtösújfalu 44 1.79 %
Alsósztregova 43 1.75 %
Felsőzellő 39 1.59 %
Mikszáthfalva 38 1.55 %
Dacsókeszi 38 1.55 %
Szuhány 35 1.43 %
Felsőesztergály 31 1.26 %
Apátújfalu 28 1.14 %
Kiskürtös 28 1.14 %
Csalár 27 1.10 %
Leszenye 27 1.10 %
Kőkeszi 26 1.06 %
Alsózellő 25 1.02 %
Dacsólam 25 1.02 %
Kiscsalomja 24 0.98 %
Ipolynyék 23 0.94 %
Érújfalu 23 0.94 %
Csall 21 0.86 %
Szécsénykovácsi 21 0.86 %
Felsősztregova 21 0.86 %
Felsőpalojta 20 0.82 %
Szelény 20 0.82 %
Alsóesztergály 20 0.82 %
Hartyán 19 0.77 %
Nagylám 18 0.73 %
Ipolynagyfalu 18 0.73 %
Ipolykér 17 0.69 %
Ipolyvarbó 17 0.69 %
Óvár 17 0.69 %
Ebeck 16 0.65 %
Tótgyarmat 16 0.65 %
Tótkisfalu 15 0.61 %
Kislibercse 15 0.61 %
Tótkelecsény 15 0.61 %
Nógrádszenna 15 0.61 %
Paróca 13 0.53 %
Ipolykeszi 13 0.53 %
Ipolybalog 12 0.49 %
Ipolyharaszti 12 0.49 %
Apafalva 11 0.45 %
Zobor 11 0.45 %
Terbegec 11 0.45 %
Galábocs 11 0.45 %
Borosznok 10 0.41 %
Kóvár 9 0.37 %
Kishalom 9 0.37 %
Száraznyírjes 8 0.33 %
Kelenye 7 0.29 %
Bátorfalu 7 0.29 %
Sirak 6 0.24 %
Gyürki 6 0.24 %
Ipolyszécsényke 6 0.24 %
Inám 6 0.24 %
Süllye 5 0.20 %
Nagycsalomja 5 0.20 %
Nagyhalom 4 0.16 %
Rárósmulyad 3 0.12 %
Veres 3 0.12 %
Nagykürtös 629 41.88 %
Kékkő 110 7.32 %
Zsély 56 3.73 %
Mikszáthfalva 54 3.60 %
Alsópalojta 51 3.40 %
Bereklak 42 2.80 %
Nógrádszentpéter 38 2.53 %
Bussa 35 2.33 %
Erdőszelestény 35 2.33 %
Kiskürtös 32 2.13 %
Csáb 28 1.86 %
Felsőesztergály 26 1.73 %
Kürtösújfalu 23 1.53 %
Alsózellő 22 1.46 %
Alsósztregova 22 1.46 %
Lukanénye 19 1.26 %
Ebeck 17 1.13 %
Magasmajtény 17 1.13 %
Nagyhalom 13 0.87 %
Dacsókeszi 13 0.87 %
Leszenye 13 0.87 %
Ipolykér 13 0.87 %
Érújfalu 13 0.87 %
Középpalojta 12 0.80 %
Felsőzellő 12 0.80 %
Szécsénykovácsi 11 0.73 %
Szuhány 10 0.67 %
Csalár 10 0.67 %
Száraznyírjes 10 0.67 %
Kőkeszi 9 0.60 %
Kiscsalomja 9 0.60 %
Dacsólam 9 0.60 %
Nógrádszenna 8 0.53 %
Galábocs 8 0.53 %
Tótgyarmat 8 0.53 %
Óvár 7 0.47 %
Felsőpalojta 7 0.47 %
Bátorfalu 6 0.40 %
Kislibercse 5 0.33 %
Ipolyharaszti 4 0.27 %
Ipolynagyfalu 4 0.27 %
Ipolynyék 4 0.27 %
Apátújfalu 4 0.27 %
Csall 4 0.27 %
Tótkelecsény 4 0.27 %
Zobor 4 0.27 %
Ipolyhídvég 3 0.20 %
Ipolybalog 3 0.20 %
Szelény 3 0.20 %
Apafalva 3 0.20 %
Alsóesztergály 3 0.20 %
Tótkisfalu 3 0.20 %
Kishalom 3 0.20 %
Süllye 2 0.13 %
Felsősztregova 2 0.13 %
Nagycsalomja 2 0.13 %
Kelenye 2 0.13 %
Ipolyvarbó 2 0.13 %
Borosznok 1 0.07 %
Gyürki 1 0.07 %
Veres 1 0.07 %
Rárósmulyad 1 0.07 %
Inám 1 0.07 %
Ipolyszécsényke 1 0.07 %
Ipolykeszi 1 0.07 %
Kóvár 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Sirak 0 0.00 %
Terbegec 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolynyék 63 15.40 %
Ipolybalog 57 13.94 %
Ipolykeszi 48 11.74 %
Ipolyhídvég 41 10.02 %
Nagycsalomja 24 5.87 %
Nagykürtös 22 5.38 %
Lukanénye 20 4.89 %
Ipolykér 13 3.18 %
Óvár 13 3.18 %
Ipolynagyfalu 12 2.93 %
Inám 12 2.93 %
Kóvár 11 2.69 %
Magasmajtény 8 1.96 %
Bussa 6 1.47 %
Ipolyszécsényke 6 1.47 %
Tótgyarmat 5 1.22 %
Kőkeszi 5 1.22 %
Zsély 4 0.98 %
Ipolyvarbó 4 0.98 %
Apátújfalu 4 0.98 %
Kelenye 4 0.98 %
Csalár 4 0.98 %
Szécsénykovácsi 4 0.98 %
Leszenye 3 0.73 %
Csáb 3 0.73 %
Kiscsalomja 2 0.49 %
Sirak 2 0.49 %
Érújfalu 2 0.49 %
Gyürki 2 0.49 %
Alsózellő 1 0.24 %
Tótkisfalu 1 0.24 %
Terbegec 1 0.24 %
Bátorfalu 1 0.24 %
Kékkő 1 0.24 %
Kishalom 1 0.24 %
Mikszáthfalva 1 0.24 %
Alsósztregova 1 0.24 %
Rárósmulyad 1 0.24 %
Dacsókeszi 1 0.24 %
Szelény 1 0.24 %
Zobor 1 0.24 %
Ebeck 0 0.00 %
Kiskürtös 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Bereklak 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Galábocs 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Felsőzellő 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Hartyán 0 0.00 %
Ipolyharaszti 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Erdőszelestény 0 0.00 %
Csall 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 190 22.33 %
Alsósztregova 136 15.98 %
Felsőzellő 91 10.69 %
Bussa 76 8.93 %
Nógrádszentpéter 31 3.64 %
Kékkő 24 2.82 %
Alsózellő 23 2.70 %
Mikszáthfalva 18 2.12 %
Kislibercse 16 1.88 %
Alsópalojta 16 1.88 %
Érújfalu 15 1.76 %
Magasmajtény 13 1.53 %
Középpalojta 10 1.18 %
Felsőesztergály 10 1.18 %
Rárósmulyad 9 1.06 %
Leszenye 9 1.06 %
Tótkelecsény 8 0.94 %
Nógrádszenna 8 0.94 %
Ipolynyék 7 0.82 %
Csáb 7 0.82 %
Dacsólam 7 0.82 %
Hartyán 7 0.82 %
Apátújfalu 7 0.82 %
Csalár 6 0.71 %
Ipolyvarbó 6 0.71 %
Zsély 6 0.71 %
Ebeck 6 0.71 %
Kishalom 5 0.59 %
Kiskürtös 5 0.59 %
Tótkisfalu 5 0.59 %
Lukanénye 5 0.59 %
Szuhány 4 0.47 %
Felsősztregova 4 0.47 %
Nagycsalomja 4 0.47 %
Erdőszelestény 4 0.47 %
Borosznok 4 0.47 %
Kürtösújfalu 4 0.47 %
Bereklak 4 0.47 %
Terbegec 4 0.47 %
Kőkeszi 3 0.35 %
Galábocs 3 0.35 %
Nagyhalom 3 0.35 %
Tótgyarmat 3 0.35 %
Alsóesztergály 2 0.24 %
Bátorfalu 2 0.24 %
Gyürki 2 0.24 %
Ipolykeszi 2 0.24 %
Csall 2 0.24 %
Nagylám 2 0.24 %
Dacsókeszi 2 0.24 %
Ipolybalog 2 0.24 %
Ipolyharaszti 2 0.24 %
Szécsénykovácsi 2 0.24 %
Ipolynagyfalu 2 0.24 %
Ipolykér 2 0.24 %
Kiscsalomja 2 0.24 %
Ipolyhídvég 2 0.24 %
Ipolyszécsényke 1 0.12 %
Süllye 1 0.12 %
Felsőpalojta 1 0.12 %
Kelenye 1 0.12 %
Kóvár 1 0.12 %
Sirak 1 0.12 %
Óvár 1 0.12 %
Száraznyírjes 1 0.12 %
Paróca 1 0.12 %
Zobor 1 0.12 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Szelény 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Ipolynyék 164 18.45 %
Ipolyhídvég 131 14.74 %
Ipolybalog 83 9.34 %
Ipolynagyfalu 47 5.29 %
Inám 44 4.95 %
Nagykürtös 41 4.61 %
Óvár 35 3.94 %
Ipolykér 31 3.49 %
Ipolykeszi 27 3.04 %
Lukanénye 19 2.14 %
Csáb 18 2.02 %
Nagycsalomja 18 2.02 %
Kelenye 18 2.02 %
Ipolyszécsényke 17 1.91 %
Kóvár 15 1.69 %
Csalár 15 1.69 %
Apátújfalu 13 1.46 %
Sirak 11 1.24 %
Terbegec 11 1.24 %
Szécsénykovácsi 10 1.12 %
Kőkeszi 9 1.01 %
Bussa 9 1.01 %
Bátorfalu 8 0.90 %
Leszenye 7 0.79 %
Tótgyarmat 6 0.67 %
Dacsókeszi 5 0.56 %
Gyürki 5 0.56 %
Kékkő 5 0.56 %
Magasmajtény 4 0.45 %
Szelény 4 0.45 %
Ipolyvarbó 4 0.45 %
Zsély 4 0.45 %
Galábocs 3 0.34 %
Hartyán 3 0.34 %
Érújfalu 3 0.34 %
Mikszáthfalva 2 0.22 %
Alsózellő 2 0.22 %
Rárósmulyad 2 0.22 %
Erdőszelestény 2 0.22 %
Zobor 1 0.11 %
Kiskürtös 1 0.11 %
Bereklak 1 0.11 %
Kiscsalomja 1 0.11 %
Alsósztregova 1 0.11 %
Felsőzellő 1 0.11 %
Ipolyharaszti 1 0.11 %
Csall 1 0.11 %
Kishalom 0 0.00 %
Kislibercse 0 0.00 %
Nógrádszenna 0 0.00 %
Felsőesztergály 0 0.00 %
Felsőpalojta 0 0.00 %
Felsősztregova 0 0.00 %
Tótkelecsény 0 0.00 %
Középpalojta 0 0.00 %
Ebeck 0 0.00 %
Száraznyírjes 0 0.00 %
Süllye 0 0.00 %
Alsóesztergály 0 0.00 %
Alsópalojta 0 0.00 %
Apafalva 0 0.00 %
Nagyhalom 0 0.00 %
Nógrádszentpéter 0 0.00 %
Nagylám 0 0.00 %
Tótkisfalu 0 0.00 %
Dacsólam 0 0.00 %
Paróca 0 0.00 %
Veres 0 0.00 %
Kürtösújfalu 0 0.00 %
Borosznok 0 0.00 %
Szuhány 0 0.00 %
Nagykürtös 328 24.37 %
Alsósztregova 235 17.46 %
Nógrádszentpéter 76 5.65 %
Érújfalu 75 5.57 %
Kékkő 53 3.94 %
Bussa 40 2.97 %
Magasmajtény 39 2.90 %
Kislibercse 32 2.38 %
Hartyán 30 2.23 %
Felsősztregova 29 2.15 %
Tótkisfalu 28 2.08 %
Nógrádszenna 23 1.71 %
Mikszáthfalva 20 1.49 %
Erdőszelestény 19 1.41 %
Tótkelecsény 19 1.41 %
Zsély 18 1.34 %
Alsópalojta 18 1.34 %
Süllye 18 1.34 %
Borosznok 16 1.19 %
Felsőzellő 12 0.89 %
Kiskürtös 12 0.89 %
Bereklak 12 0.89 %
Apátújfalu 11 0.82 %
Felsőesztergály 11 0.82 %
Alsózellő 10 0.74 %
Alsóesztergály 9 0.67 %
Dacsókeszi 9 0.67 %
Középpalojta 9 0.67 %
Rárósmulyad 8 0.59 %
Leszenye 8 0.59 %
Nagylám 8 0.59 %
Lukanénye 8 0.59 %
Kóvár 8 0.59 %
Kürtösújfalu 7 0.52 %
Csáb 7 0.52 %
Paróca 7 0.52 %
Nagyhalom 6 0.45 %
Óvár 6 0.45 %
Ipolykér 6 0.45 %
Dacsólam 5 0.37 %
Szelény 4 0.30 %
Szuhány 4 0.30 %
Tótgyarmat 4 0.30 %
Csalár 4 0.30 %
Gyürki 4 0.30 %
Csall 4 0.30 %
Kishalom 4 0.30 %
Ipolykeszi 3 0.22 %
Ipolynyék 3 0.22 %
Szécsénykovácsi 3 0.22 %
Ebeck 3 0.22 %
Kelenye 3 0.22 %
Kiscsalomja 3 0.22 %
Nagycsalomja 2 0.15 %
Bátorfalu 2 0.15 %
Felsőpalojta 2 0.15 %
Kőkeszi 2 0.15 %
Veres 2 0.15 %
Terbegec 2 0.15 %
Zobor 2 0.15 %
Ipolyharaszti 2 0.15 %
Ipolyhídvég 1 0.07 %
Ipolynagyfalu 1 0.07 %
Száraznyírjes 1 0.07 %
Galábocs 1 0.07 %
Ipolyvarbó 1 0.07 %
Sirak 1 0.07 %
Ipolybalog 1 0.07 %
Apafalva 0 0.00 %
Inám 0 0.00 %
Ipolyszécsényke 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
493 68.85%
VPN
68 9.50%
KSČ
59 8.24%
SPV
43 6.01%
SZ
17 2.37%
KDH
16 2.23%
SSL
6 0.84%
DS
6 0.84%
VDSPR
4 0.56%
SNS
3 0.42%
Egyéb
1 0.14%
Érvényes szavazatok 716
Együttélés-MKDM
437 69.15%
SDĽ
57 9.02%
HZDS
36 5.70%
SDSS
27 4.27%
Magyar Polgári Párt
15 2.37%
SZS
14 2.22%
SZ
9 1.42%
KDH
7 1.11%
DS-ODS
6 0.95%
SPI
6 0.95%
SKDH
4 0.63%
ODÚ
4 0.63%
KSS
4 0.63%
ZPR-RČS
3 0.47%
Egyéb
3 0.47%
Érvényes szavazatok 632
MK
472 72.17%
SP-VOĽBA
51 7.80%
KSS
31 4.74%
25 3.82%
HZDS-RSS
22 3.36%
ZRS
15 2.29%
SPK
10 1.53%
NS
10 1.53%
KDH
6 0.92%
DS
4 0.61%
HZPCS
4 0.61%
Egyéb
4 0.61%
Érvényes szavazatok 654
MKP
439 61.66%
SDK
104 14.61%
SDĽ
53 7.44%
HZDS
43 6.04%
SOP
31 4.35%
KSS
24 3.37%
MLHZP
8 1.12%
SNS
6 0.84%
Egyéb
4 0.56%
Érvényes szavazatok 712
MKP
420 75.27%
NOSNP
21 3.76%
SMER
20 3.58%
KSS
19 3.41%
HZDS
18 3.23%
ANO
17 3.05%
HZD
11 1.97%
SDKU
10 1.79%
KDH
6 1.08%
SZS
5 0.90%
PSNS
3 0.54%
Egyéb
8 1.43%
Érvényes szavazatok 558
MKP
350 79.19%
SMER
43 9.73%
SDKU DS
15 3.39%
KSS
8 1.81%
ĽS HZDS
8 1.81%
SF
5 1.13%
KDH
4 0.90%
SNS
3 0.68%
LB
3 0.68%
Egyéb
3 0.68%
Érvényes szavazatok 442
Most-Híd
179 37.84%
MKP
159 33.62%
SMER
48 10.15%
SaS
26 5.50%
SDKU DS
25 5.29%
KDH
9 1.90%
Únia
8 1.69%
ĽS HZDS
7 1.48%
LSNS
4 0.85%
SNS
3 0.63%
SDĽ
2 0.42%
KSS
2 0.42%
Egyéb
1 0.21%
Érvényes szavazatok 473
MKP
176 40.27%
Most-Híd
134 30.66%
SMER SD
60 13.73%
SaS
13 2.97%
OĽaNO
13 2.97%
KDH
10 2.29%
99 Percent
10 2.29%
KSS
7 1.60%
SDKU DS
6 1.37%
SNS
3 0.69%
LSNS
2 0.46%
Egyéb
3 0.69%
Érvényes szavazatok 437
MKP
158 33.26%
Most-Híd
89 18.74%
LSNS
56 11.79%
SMER SD
46 9.68%
SaS
39 8.21%
OĽANO-NOVA
26 5.47%
SME RODINA
12 2.53%
#SIEŤ
11 2.32%
SKOK!
8 1.68%
KDH
7 1.47%
TIP
6 1.26%
SNS
5 1.05%
MKDA-MKDSZ
4 0.84%
KSS
4 0.84%
VZDOR
2 0.42%
Egyéb
2 0.42%
Érvényes szavazatok 475
Nagykürtösi járás
Szlovákia

Bejelentések