SK
RS
.....

Cakó

Község

címer zászló
397 100% magyar 1910
240 67% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar, roma
Hivatalos magyar megjelölés:
Cakó
Hivatalos szlovák megnevezés:
Cakov
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Feledi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Feledi járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Gömöri-medence
Más földrajzi nevek:
Csevice, Petike-oldal
Koordináták:
48.34003448, 20.22555351
Terület:
4,29 km2
Rang:
község
Népesség:
322
Tszf. magasság:
176 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98042
Település kód:
514594
Szervezeti azonosító:
318647

A község a Gömöri-medence déli részén, a Balog-patak bal partján, a Balog-völgy déli részén fekszik, Rimaszombattól 20 km-re délkeletre, Rimaszécstől 5 km-re északra. Mellékút köti össze a Rimaszécs-Bátka országúttal (1,5 km), valamint a szomszédos Balogiványival (2 km). Határa enyhén hullámos, csaknem teljes egészében mezőgazdaságilag művelt, 162-238 méteres tengerszint feletti magasságban fekvő terület, erdeje nincs. Északnyugatról Nemesradnót, délnyugatról Kacagópuszta (Orávka), délről Rimaszécs, délkeletről Balogiványi, északkeletről pedig Baraca községekkel határos.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Rimaszombati járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Feledi járásához (korábban Rimaszécsi járás) tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1949-ig a Feledi járáshoz, 1949-60 között a Tornaljai járáshoz, majd a Rimaszombati járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Feledi járás). 1926-ban határának több mint egyharmadát az ekkor alakított Orávka (Kacagópuszta) községhez csatolták (területe 6,50 km²-ről 4,18 km²-re csökkent). 1950 után korábban elcsatolt területéből 11 hektárt visszakapott, így alakult ki mai 4,29 km²-es területe.

Népesség

1910-ben 397, 1921-ben 367, 1938-ban pedig 364, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt. A 20. század második felében számottevő népességvesztésen ment keresztül, 1938-1991 között lakosságának 38,5 %-át elveszítette, 1991-2011 között ez a folyamat megfordult és a falu népessége egyharmadával gyarapodott (224 főről 296-ra nőtt). Ez összefüggésben van a lakosság kicserélődésével, mára a lakosság túlnyomó többsége (87,5 %) a roma etnikumhoz tartozik. 2011-ben a lakosság 61,2 %-a vallotta magát magyar, 27,7 %-át pedig roma nemzetiségűnek, a szlovákok aránya elhanyagolható (2 %). A túlnyomó többség (88,1 %) magyar anyanyelvű. A 20. század elején még mintegy fele-fele arányban lakták reformátusok (1921-ben 53,4 %) és római katolikusok (1921-ben 46,3 %), mára a község római katolikus többségűvé vált (64,9 %), a reformátusok aránya 11,1 %-ra csökkent.

Történelem

1394-ben említik először, de eredete a 13. századig nyúlik vissza. 1395-ben "Chakofalua", 1398-ban "Cheke", 1460-ban "Czakofalwa" néven említik. A 14. században a Széchy család volt a földesura. Lakossága a 16. században református hitre tért. A török kétszer, 1576-ban és 1583-ban is elpusztította a települést, de lakói mindig újjáépítették (1683 után hosszabb ideig elhagyatott, lakói csak a 18. század elejére tértek vissza). A török kiűzése után a Coburg család kiterjedt birtokai közé tartozott, akik az 1740-es pestisjárvány után murányi szlovákokat telepítettek a faluba, akik a 19. századra magyarrá váltak (1796-ban vegyes lakosságú településként szerepel). A 17. században a murányi váruradalomhoz csatolták. 1828-ban 59 házában 494 lakos élt, akik főként mezőgazdasággal foglalkoztak. Első református temploma 1797-ben, római katolikus temploma pedig 1835-ben épült. Híres volt a határában fakadó savanyúvízforrásról (csevice). 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Feledi járásához tartozott. 1926-ban területének egyharmadát az újonnan alakított Orávka községhez csatolták. 1938 és 1945 között újra Magyarországhoz csatolták. A 20. század végére lakossága kicserélődött és roma többségű településsé vált.

Mai jelentősége

A községben 1.-4. évfolyamos, magyar tannyelvű általános iskola működik. Református temploma 1922-ben, Szűz Mária nevének szentelt római katolikus temploma 1931-ben épült szecessziós stílusban.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

CZAKÓ. Elegyes lakosú falu Gömör Vármegyében, földes Ura Gróf Koháry Uraság, lakosai katolikusok, többen evangelikusok, és reformátusok, fekszik Rimaszétsnek szomszédságában, ’s ennek filiája, Rima Szombattól fél mértföldnyire, határbéli földgyei közép termékenységűek, piatzozása leg inkább Rozsnyón, és másutt is egy, és három mértföldnyire; legelője elég, mind a’ kétféle fája van, gyümöltsös kertyei, kaposztás földgyei jók, tserép edénnyel is kereskednek, szőlő hegyeken vagyon módgyok a’ keresetre, savanyú vize is van, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Czakó, magyar falu, Gömör és Kis-Honth egyesült vgyékben, Rimaszécshez északra 1/2 órányira, a Balogh vize mellett: 155 kath., 330 ref., 18 evang. lak. Ref. szentegyház. Határa első osztálybeli; makkos erdeje is van. F. u. h. Coburg.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Czakó, a Balogvölgyben fekvő magyar kisközség, 92 házzal és 438, nagyobbára ev. ref. vallású lakossal. 1427-ben találjuk először említve, mint Balog vár tartozékát. Ma a Coburg herczegi családnak van itt nagyobb birtoka. Hajdan Chakofalua volt a neve. Temploma 1835-ben épült. Postája, távírója és vasúti állomása Rimaszécs.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Cakó. Régente Balog várához tartozott a község. Zsigmond király adománylevelében 1427-ben Chakofalva néven fordul elő. Ev. ref. temploma 1835-ben épült. Ujabban a Coburghercegek családi birtokához tartozott. A község területe 726 kat. hold, lélek száma a visszacsatoláskor 364.

Névelőfordulások
1395
Chakofalua
1398
Cheke
1460
Czakofalwa
1773
Czakó, Czakow,
1786
Czakó,
1808
Czákó,
1863
Cákó,
1873
Cakó,
1920
Cakovo,
1927
Cakov
1938
Cakó,
1945
Cakov
1994
Cakó

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Cakó (Cakov) 73
Telefon: 421475592201

Honlap: gemernet.sk/cakov
Polgármester:
Bari Karol (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Váradi Milan (MOST - HÍD)
Bari Anton (MOST - HÍD)
Berki Róbert (MOST - HÍD)
Hugyár Koloman (MOST - HÍD)
Koreň Zoltán (Progresívne Slovensko)
MOST - HÍD 80% MOST - HÍD 4 képviselö Progresí... 20% Progresívne Slovensko 1 képviselö 5 képviselö
Magyar Tannyelvű Alapiskola

Cakó 21

Cakói Községi Hivatal

Cakó 73

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 348 94%
szlovákok 5 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 16 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 369
magyarok 397 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 397
magyarok 359 98%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 8 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 367
magyarok 133 59%
szlovákok 10 4%
romák 81 36%
csehek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 224
magyarok 222 84%
szlovákok 11 4%
romák 18 7%
csehek 2 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 10 4%
összlétszám 263
magyarok 181 61%
szlovákok 6 2%
romák 82 28%
csehek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 26 9%
összlétszám 296
magyarok 240 67%
szlovákok 27 8%
romák 68 19%
csehek 0 0%
egyéb 4 1%
ismeretlen 18 5%
összlétszám 357
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 225
Választási részvétel: 38.67 %
Kiadott boríték: 87
Bedobott boríték: 87

Polgármester

Érvényes szavazólap: 77
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Bari Karol 77 100.00 % MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Váradi Milan 59 MOST - HÍD
Bari Anton 49 MOST - HÍD
Berki Róbert 43 MOST - HÍD
Hugyár Koloman 33 MOST - HÍD
Koreň Zoltán 29 Progresívne Slovensko

Képviselők

2014
SRK 40.00% SRK 2 képviselö SMK-MKP 60.00% SMK-MKP 3 képviselö 5 képviselö
2018
MOST - HÍD 80.00% MOST - HÍD 4 képviselö Progresívne Slovensko 20.00% Progresívne Slovensko 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 211
Választási részvétel: 33.18 %
Kiadott boríték: 70
Bedobott boríték: 70
Választásra jogosult: 211
Választási részvétel: 19.43 %
Kiadott boríték: 41
Bedobott boríték: 41
Választásra jogosult: 234
Választási részvétel: 37,17 %
Kiadott boríték: 87
Bedobott boríték: 87

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 66
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 86
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 52 78.79 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ladislav Fízik 5 7.58 % ASV
Andrea Jenčíková 3 4.55 % NP
Ľudovít Kaník 3 4.55 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Marian Kotleba 1 1.52 % ĽS Naše Slovensko
Karol Konárik 1 1.52 % SNS
Pavel Chovanec 1 1.52 % ÚSVIT
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Emil Samko 0 0.00 % KĽS
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Ondrej Binder 0 0.00 % Független
Marian Kotleba 3 7.32% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 46 53.49 % Független
Vojtech Kökény 28 32.56 % SRK
Marian Kotleba 4 4.65 % ĽSNS
Martin Juhaniak 2 2.33 % Független
Miroslav Gálik 2 2.33 % NAS
Viliam Baňák 1 1.16 % JĽSS
Jozef Šimko 1 1.16 % Független
Milan Urbáni 1 1.16 % SMS
Stanislav Mičev 1 1.16 % Független
Igor Kašper 0 0.00 % Független
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 69
Érvényes szavazólap: 86
Érvényes szavazólap: 21191
# Név Szavazat Százalék Párt
Peter Juhász 66 95.65% SMK-MKP
Csaba Horváth 57 82.61% Független
Vojtech Szajkó 51 73.91% Független
Vojtech Kökény 50 72.46% SRK
Ladislav Rigó 39 56.52% SMK-MKP
František Auxt 37 53.62% SMK-MKP
Jozef Šimko 15 21.74% Független
Pavel Struhár 14 20.29% SMER - SD, KDH
Zoltán Bán 7 10.14% SMK-MKP
Tomáš Agócs 4 5.80% MOST - HÍD
Silvia Vargová 3 4.35% MOST - HÍD
Ladislav Lang 1 1.45% MOST - HÍD
Pavel Cibuliak 1 1.45% SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Ján Matej 0 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Jaroslav Suja 0 0.00% Független
Jozef Hrablay 0 0.00% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Jozef Pupala 0 0.00% KSS
Dušan Faško 0 0.00% KSS
Katarína Horváth 0 0.00% KĽS
Katarína Moncoľová 0 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Kristián Gavalier 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Dušan Kojnok 0 0.00% SZS, Zmena zdola, DÚ
Dušan Širák 0 0.00% KSS
Anna Kekeňáková 0 0.00% KSS
Marian Petrok 0 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Michal Bagačka 0 0.00% KDH, SMER - SD
Aneta Vargicová 0 0.00% SNS
Gejza Farkaš 0 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Helena Krauszová 0 0.00% SMS
Peter Mináč 0 0.00% SMER - SD, KDH
Peter Vetrák 0 0.00% SĽS
Peter Vraniak 0 0.00% ÚSVIT
Renáta Puhlová 0 0.00% PD
Romana Antalová 0 0.00% ÚSVIT
Samuel Zubo 0 0.00% KSS
Ivan Hazucha 0 0.00% SMER - SD, KDH
Stanislav Mizík 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Tibor Balog 0 0.00% SMS
Tibor Lukáčka 0 0.00% ASV
Ján Antal 0 0.00% ÚSVIT
Tomáš Rosiar 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Veronika Rízová 0 0.00% KSS
Viliam Vaš 0 0.00% SMER - SD, KDH
Viliam Vidinský 0 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Jana Uhrinová 0 0.00% SNS
Ján Hiraj 0 0.00% NP
Lukáš Kvietok 0 0.00% KDH, SMER - SD
Peter Juhász 62 72.09% SMK-MKP
Vojtech Kökény 61 70.93% SRK
Štefan Vavrek 56 65.12% MOST - HÍD
Aladár Bari 55 63.95% MOST - HÍD
Vojtech Szajkó 30 34.88% SRK
Ferenc Auxt 26 30.23% SMK-MKP
Zoltán Cziprusz 16 18.60% SMK-MKP
Csaba Csízi 15 17.44% MOST - HÍD
Ladislav Rigó 11 12.79% SMK-MKP
Tomáš Agócs 10 11.63% MOST - HÍD
Gejza Farkaš 6 6.98% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Tomáš Sliva 4 4.65% MOST - HÍD
Pavel Cibuliak 4 4.65% ĽS Naše Slovensko
Ivan Hazucha 3 3.49% SMER-SD
Vojtech Menyhárt 3 3.49% Független
Jozef Šimko 3 3.49% Független
Dušan Hlinka 2 2.33% SMER-SD
Lukáš Kvietok 2 2.33% SMER-SD
Marian Petrok 2 2.33% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ladislav Lang 2 2.33% MOST - HÍD
Róbert Čipka 2 2.33% KSS
Gejza Mede 1 1.16% Független
Robert Bottlik 1 1.16% SME RODINA - Boris Kollár
Andrea Andrášiová 1 1.16% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Marta Kanalová 1 1.16% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Ján Lichanec 1 1.16% Független
Michaela Kružlicová 1 1.16% ĽS Naše Slovensko
Anatolij Jefimov 1 1.16% KSS
Peter Mináč 1 1.16% SMER-SD
Katarína Moncoľová 1 1.16% Független
Stanislav Krahulec 1 1.16% Független
Miroslava Grendelová 0 0.00% KSS
Stanislav Mizík 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Zdenko Ľaudár 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Zdenek Očovan 0 0.00% NAJ
Roman Lebeda 0 0.00% Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00% NP
Martin Pliešovský 0 0.00% SNS
Branislav Bukviar 0 0.00% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Vladimír Skrutek 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Kristián Korheľ 0 0.00% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zoltán Biró 0 0.00% DOMA DOBRE
Michal Bagačka 0 0.00% SMER-SD
Aneta Vargicová 0 0.00% SNS
Miroslava Vargová 0 0.00% Független
Ján Antal 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Adriana Zavadinková 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Anna Zsóriová 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Stanislava Zvarová 0 0.00% SMER-SD
Peter Juhász 4792 0.00% SMK-MKP
Peter Mináč 3455 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Rigó 3352 0.00% SMK-MKP
František Auxt 3182 0.00% SMK-MKP
Michal Bagačka 3166 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Šimko 2927 0.00% Független
Pavel Struhár 2828 0.00% SMER - SD, KDH
Zoltán Bán 2701 0.00% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 2605 0.00% Független
Silvia Vargová 2349 0.00% MOST - HÍD
Gejza Farkaš 2233 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tomáš Agócs 2004 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Lang 1996 0.00% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 1699 0.00% SMER - SD, KDH
Lukáš Kvietok 1390 0.00% KDH, SMER - SD
Marian Petrok 1317 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Viliam Vaš 1223 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Lukáčka 1156 0.00% ASV
Vojtech Kökény 1083 0.00% SRK
Jaroslav Suja 1047 0.00% Független
Jozef Hrablay 1032 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Csaba Horváth 1029 0.00% Független
Katarína Moncoľová 924 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Pavel Cibuliak 909 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Tibor Balog 817 0.00% SMS
Jana Uhrinová 792 0.00% SNS
Ján Matej 751 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Aneta Vargicová 713 0.00% SNS
Stanislav Mizík 700 0.00% ĽS Naše Slovensko
Dušan Kojnok 693 0.00% DÚ, Zmena zdola, SZS
Tomáš Rosiar 643 0.00% ĽS Naše Slovensko
Kristián Gavalier 610 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pupala 577 0.00% KSS
Ján Antal 538 0.00% ÚSVIT
Dušan Faško 447 0.00% KSS
Romana Antalová 431 0.00% ÚSVIT
Peter Vetrák 400 0.00% SĽS
Viliam Vidinský 392 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Samuel Zubo 378 0.00% KSS
Dušan Širák 286 0.00% KSS
Veronika Rízová 285 0.00% KSS
Katarína Horváth 277 0.00% KĽS
Renáta Puhlová 238 0.00% PD
Anna Kekeňáková 202 0.00% KSS
Peter Vraniak 191 0.00% ÚSVIT
Helena Krauszová 189 0.00% SMS
Ján Hiraj 125 0.00% NP
Peter Juhász 5967 28.16% SMK-MKP
Jozef Šimko 5887 27.78% Független
Zoltán Cziprusz 4658 21.98% SMK-MKP
Michal Bagačka 4440 20.95% SMER-SD
Ferenc Auxt 4145 19.56% SMK-MKP
Ladislav Rigó 4060 19.16% SMK-MKP
Peter Mináč 3737 17.63% SMER-SD
Stanislava Zvarová 2737 12.92% SMER-SD
Štefan Vavrek 2704 12.76% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 2538 11.98% SMER-SD
Roman Lebeda 2436 11.50% Független
Tomáš Agócs 2245 10.59% MOST - HÍD
Katarína Moncoľová 2165 10.22% Független
Miroslava Vargová 2159 10.19% Független
Dušan Hlinka 2138 10.09% SMER-SD
Csaba Csízi 2027 9.57% MOST - HÍD
Zdenko Ľaudár 1901 8.97% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Lang 1794 8.47% MOST - HÍD
Aladár Bari 1774 8.37% MOST - HÍD
Tomáš Sliva 1757 8.29% MOST - HÍD
Marian Petrok 1625 7.67% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vojtech Kökény 1584 7.47% SRK
Pavel Cibuliak 1564 7.38% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 1561 7.37% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Szajkó 1477 6.97% SRK
Lukáš Kvietok 1472 6.95% SMER-SD
Andrea Andrášiová 1458 6.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Martin Pliešovský 1401 6.61% SNS
Stanislav Krahulec 1369 6.46% Független
Branislav Bukviar 1295 6.11% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Marta Kanalová 1247 5.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Aneta Vargicová 1241 5.86% SNS
Ján Lichanec 1234 5.82% Független
Adriana Zavadinková 1143 5.39% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 999 4.71% JEDNOTA-ĽSS
Gejza Mede 904 4.27% Független
Zoltán Biró 820 3.87% DOMA DOBRE
Anna Zsóriová 748 3.53% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Robert Bottlik 728 3.44% SME RODINA - Boris Kollár
Michaela Kružlicová 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Gejza Farkaš 654 3.09% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Miroslava Grendelová 646 3.05% KSS
Vojtech Menyhárt 585 2.76% Független
Róbert Čipka 578 2.73% KSS
Vladimír Skrutek 451 2.13% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Pivovarčiová 366 1.73% NP
Kristián Korheľ 238 1.12% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zdenek Očovan 220 1.04% NAJ
Anatolij Jefimov 188 0.89% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rimaszombat 346 37.81 %
Tiszolc 212 23.17 %
Nyustya 134 14.64 %
Klenóc 59 6.45 %
Feled 29 3.17 %
Bakostörék 28 3.06 %
Rimaráhó 21 2.30 %
Várgede 18 1.97 %
Jánosi 18 1.97 %
Osgyán 17 1.86 %
Rimabrézó 16 1.75 %
Cserencsény 12 1.31 %
Meleghegy 12 1.31 %
Kruzsnó 11 1.20 %
Rimaszabadi 9 0.98 %
Derencsény 9 0.98 %
Uzapanyit 8 0.87 %
Durendapuszta 8 0.87 %
Rimabánya 8 0.87 %
Rimazsaluzsány 7 0.77 %
Sajószentkirály 7 0.77 %
Velkenye 7 0.77 %
Gömörfüge 7 0.77 %
Rimaszécs 6 0.66 %
Vámosbalog 5 0.55 %
Dobóca 5 0.55 %
Kecege 5 0.55 %
Balogrussó 5 0.55 %
Kőhegy 5 0.55 %
Kerekgede 5 0.55 %
Balogfala 4 0.44 %
Rakottyás 4 0.44 %
Rónapatak 4 0.44 %
Runya 4 0.44 %
Oldalfala 4 0.44 %
Zeherje 4 0.44 %
Bellény 3 0.33 %
Zsip 3 0.33 %
Kacagópuszta 3 0.33 %
Guszona 3 0.33 %
Szilistye 3 0.33 %
Gortvakisfalud 3 0.33 %
Ajnácskő 3 0.33 %
Gernyőpuszta 3 0.33 %
Harmac 3 0.33 %
Bátka 3 0.33 %
Csíz 3 0.33 %
Tajti 3 0.33 %
Détér 2 0.22 %
Zádorháza 2 0.22 %
Babarét 2 0.22 %
Balogújfalu 2 0.22 %
Baraca 2 0.22 %
Bugyikfala 2 0.22 %
Alsósziklás 2 0.22 %
Hanva 2 0.22 %
Balogpádár 2 0.22 %
Rimapálfala 2 0.22 %
Kövecses 2 0.22 %
Gömörispánmező 2 0.22 %
Tóthegymeg 2 0.22 %
Kisgömöri 2 0.22 %
Karaszkó 2 0.22 %
Méhi 1 0.11 %
Almágy 1 0.11 %
Ratkószuha 1 0.11 %
Gesztete 1 0.11 %
Magyarhegymeg 1 0.11 %
Egyházasbást 1 0.11 %
Alsóvály 1 0.11 %
Dúlháza 1 0.11 %
Balogiványi 1 0.11 %
Sajólénártfalva 1 0.11 %
Jeszte 1 0.11 %
Kopárhegy 1 0.11 %
Felsősziklás 1 0.11 %
Kiéte 1 0.11 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Nemesradnót 242 14.35 %
Rimaszombat 141 8.36 %
Rimaszécs 141 8.36 %
Baraca 102 6.05 %
Sajólénártfalva 66 3.91 %
Cakó 55 3.26 %
Sajószentkirály 49 2.91 %
Nemesmartonfala 46 2.73 %
Kálosa 38 2.25 %
Zsip 38 2.25 %
Abafalva 36 2.14 %
Dobóca 35 2.08 %
Velkenye 34 2.02 %
Bátka 34 2.02 %
Hanva 34 2.02 %
Várgede 33 1.96 %
Vámosbalog 32 1.90 %
Rakottyás 31 1.84 %
Balogtamási 29 1.72 %
Tajti 29 1.72 %
Gesztete 28 1.66 %
Balogfala 28 1.66 %
Rimasimonyi 28 1.66 %
Jéne 28 1.66 %
Feled 27 1.60 %
Sajókeszi 27 1.60 %
Csíz 26 1.54 %
Uzapanyit 25 1.48 %
Gömörfüge 21 1.25 %
Jánosi 16 0.95 %
Rimapálfala 16 0.95 %
Méhi 16 0.95 %
Balogújfalu 16 0.95 %
Serke 15 0.89 %
Naprágy 15 0.89 %
Balogiványi 15 0.89 %
Almágy 14 0.83 %
Zádorháza 10 0.59 %
Runya 10 0.59 %
Harmac 9 0.53 %
Kövecses 8 0.47 %
Darnya 7 0.42 %
Szútor 7 0.42 %
Alsóvály 7 0.42 %
Osgyán 6 0.36 %
Egyházasbást 6 0.36 %
Nyustya 6 0.36 %
Détér 6 0.36 %
Gortvakisfalud 6 0.36 %
Sajórecske 6 0.36 %
Ajnácskő 5 0.30 %
Klenóc 5 0.30 %
Perjése 5 0.30 %
Sajólenke 4 0.24 %
Óbást 4 0.24 %
Vecseklő 4 0.24 %
Hubó 4 0.24 %
Medveshidegkút 4 0.24 %
Korláti 3 0.18 %
Cserencsény 3 0.18 %
Dúlháza 3 0.18 %
Oldalfala 3 0.18 %
Guszona 3 0.18 %
Derencsény 2 0.12 %
Kerekgede 2 0.12 %
Kruzsnó 2 0.12 %
Tiszolc 2 0.12 %
Gömörmihályfalva 2 0.12 %
Balogpádár 2 0.12 %
Bakostörék 1 0.06 %
Gömörpéterfala 1 0.06 %
Meleghegy 1 0.06 %
Rimazsaluzsány 1 0.06 %
Bugyikfala 1 0.06 %
Ratkószabadi 1 0.06 %
Dobfenek 1 0.06 %
Gernyőpuszta 1 0.06 %
Bellény 1 0.06 %
Felsővály 1 0.06 %
Zeherje 1 0.06 %
Balogrussó 1 0.06 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Rimaráhó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 116 8.70 %
Tiszolc 81 6.08 %
Klenóc 17 1.28 %
Nyustya 16 1.20 %
Rimaszécs 11 0.83 %
Osgyán 9 0.68 %
Rimaráhó 7 0.53 %
Cserencsény 7 0.53 %
Feled 6 0.45 %
Rimazsaluzsány 6 0.45 %
Jánosi 6 0.45 %
Karaszkó 4 0.30 %
Méhi 4 0.30 %
Kálosa 4 0.30 %
Várgede 4 0.30 %
Sajószentkirály 4 0.30 %
Zeherje 3 0.23 %
Rimabánya 3 0.23 %
Perjése 2 0.15 %
Gernyőpuszta 2 0.15 %
Kacagópuszta 2 0.15 %
Egyházasbást 2 0.15 %
Rimaszabadi 2 0.15 %
Balogtamási 2 0.15 %
Kruzsnó 2 0.15 %
Zsip 2 0.15 %
Felsősziklás 2 0.15 %
Korláti 2 0.15 %
Kecege 2 0.15 %
Bátka 2 0.15 %
Bakostörék 2 0.15 %
Abafalva 2 0.15 %
Csíz 2 0.15 %
Hubó 2 0.15 %
Gesztete 2 0.15 %
Gömörpéterfala 2 0.15 %
Kiéte 2 0.15 %
Uzapanyit 1 0.08 %
Ajnácskő 1 0.08 %
Détér 1 0.08 %
Gömörfüge 1 0.08 %
Dobóca 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Kőhegy 1 0.08 %
Alsósziklás 1 0.08 %
Balogpádár 1 0.08 %
Jéne 1 0.08 %
Gömörhegyvég 1 0.08 %
Nemesradnót 1 0.08 %
Ratkószuha 1 0.08 %
Rimabrézó 1 0.08 %
Rimasimonyi 1 0.08 %
Serke 1 0.08 %
Óbást 1 0.08 %
Oldalfala 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Rimapálfala 1 0.08 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vámosbalog 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Rimaszombat 88 5.15 %
Nyustya 12 0.70 %
Jánosi 9 0.53 %
Feled 5 0.29 %
Gömörfüge 4 0.23 %
Méhi 4 0.23 %
Cserencsény 4 0.23 %
Rimaszécs 4 0.23 %
Tiszolc 4 0.23 %
Gernyőpuszta 4 0.23 %
Várgede 3 0.18 %
Vámosbalog 3 0.18 %
Kruzsnó 3 0.18 %
Sajószentkirály 3 0.18 %
Klenóc 3 0.18 %
Osgyán 2 0.12 %
Baraca 2 0.12 %
Uzapanyit 2 0.12 %
Nemesradnót 2 0.12 %
Rimaráhó 2 0.12 %
Perjése 2 0.12 %
Alsóvály 2 0.12 %
Kálosa 2 0.12 %
Balogpádár 2 0.12 %
Meleghegy 1 0.06 %
Gömörpéterfala 1 0.06 %
Tajti 1 0.06 %
Durendapuszta 1 0.06 %
Kacagópuszta 1 0.06 %
Naprágy 1 0.06 %
Rimaszabadi 1 0.06 %
Kövecses 1 0.06 %
Gömörispánmező 1 0.06 %
Bátka 1 0.06 %
Gesztete 1 0.06 %
Gesztes 1 0.06 %
Zsip 1 0.06 %
Cakó 1 0.06 %
Ratkószuha 1 0.06 %
Zeherje 1 0.06 %
Dúlháza 1 0.06 %
Sajórecske 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Csíz 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bakostörék 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 791 56.38 %
Nyustya 49 3.49 %
Osgyán 45 3.21 %
Tiszolc 45 3.21 %
Feled 35 2.49 %
Klenóc 32 2.28 %
Várgede 23 1.64 %
Cserencsény 22 1.57 %
Rimaráhó 17 1.21 %
Bátka 15 1.07 %
Vámosbalog 14 1.00 %
Ajnácskő 14 1.00 %
Bakostörék 13 0.93 %
Jánosi 12 0.86 %
Alsósziklás 11 0.78 %
Csíz 10 0.71 %
Ratkószuha 10 0.71 %
Kruzsnó 10 0.71 %
Zeherje 9 0.64 %
Kecege 9 0.64 %
Vecseklő 9 0.64 %
Rimazsaluzsány 9 0.64 %
Perjése 8 0.57 %
Balogrussó 8 0.57 %
Abafalva 8 0.57 %
Guszona 8 0.57 %
Sajószentkirály 7 0.50 %
Gömörfüge 7 0.50 %
Dobóca 7 0.50 %
Alsóvály 7 0.50 %
Meleghegy 7 0.50 %
Nemesradnót 7 0.50 %
Felsővály 6 0.43 %
Rimaszécs 6 0.43 %
Oldalfala 6 0.43 %
Méhi 6 0.43 %
Rimabánya 6 0.43 %
Rakottyás 5 0.36 %
Dúlháza 5 0.36 %
Zsip 5 0.36 %
Derencsény 5 0.36 %
Gömörpéterfala 5 0.36 %
Serke 5 0.36 %
Hanva 5 0.36 %
Velkenye 5 0.36 %
Durendapuszta 4 0.29 %
Bellény 4 0.29 %
Rimaszabadi 4 0.29 %
Sajólenke 4 0.29 %
Rimabrézó 4 0.29 %
Uzapanyit 4 0.29 %
Balogiványi 3 0.21 %
Balogfala 3 0.21 %
Kőhegy 3 0.21 %
Felsősziklás 3 0.21 %
Kacagópuszta 3 0.21 %
Balogpádár 3 0.21 %
Kálosa 3 0.21 %
Hubó 3 0.21 %
Rónapatak 3 0.21 %
Runya 3 0.21 %
Tajti 3 0.21 %
Óbást 3 0.21 %
Gernyőpuszta 3 0.21 %
Babarét 2 0.14 %
Gortvakisfalud 2 0.14 %
Ratkószabadi 2 0.14 %
Almágy 2 0.14 %
Gömörmihályfalva 2 0.14 %
Nemesmartonfala 2 0.14 %
Baraca 2 0.14 %
Bugyikfala 2 0.14 %
Karaszkó 2 0.14 %
Darnya 2 0.14 %
Szilistye 2 0.14 %
Gesztete 2 0.14 %
Kerekgede 2 0.14 %
Magyarhegymeg 2 0.14 %
Kövecses 2 0.14 %
Medveshidegkút 2 0.14 %
Balogtamási 2 0.14 %
Harmac 2 0.14 %
Sajókeszi 1 0.07 %
Tóthegymeg 1 0.07 %
Sajórecske 1 0.07 %
Naprágy 1 0.07 %
Dobrapatak 1 0.07 %
Kiéte 1 0.07 %
Kisgömöri 1 0.07 %
Dobfenek 1 0.07 %
Balogújfalu 1 0.07 %
Cakó 1 0.07 %
Rimasimonyi 1 0.07 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 786 64.96 %
Nyustya 36 2.98 %
Osgyán 34 2.81 %
Cserencsény 26 2.15 %
Tiszolc 23 1.90 %
Bakostörék 21 1.74 %
Klenóc 20 1.65 %
Jánosi 20 1.65 %
Rimaráhó 19 1.57 %
Rimabánya 16 1.32 %
Feled 15 1.24 %
Rimazsaluzsány 14 1.16 %
Ratkószabadi 14 1.16 %
Bátka 12 0.99 %
Várgede 10 0.83 %
Vámosbalog 9 0.74 %
Uzapanyit 9 0.74 %
Kruzsnó 9 0.74 %
Rimaszécs 9 0.74 %
Kőhegy 7 0.58 %
Nemesradnót 7 0.58 %
Sajószentkirály 6 0.50 %
Meleghegy 5 0.41 %
Rimabrézó 5 0.41 %
Balogpádár 5 0.41 %
Abafalva 4 0.33 %
Zeherje 4 0.33 %
Felsősziklás 4 0.33 %
Almágy 4 0.33 %
Runya 4 0.33 %
Rimaszabadi 3 0.25 %
Baraca 3 0.25 %
Kecege 3 0.25 %
Balogrussó 3 0.25 %
Velkenye 3 0.25 %
Vecseklő 3 0.25 %
Sajólenke 3 0.25 %
Alsóvály 3 0.25 %
Kacagópuszta 3 0.25 %
Bugyikfala 3 0.25 %
Óbást 2 0.17 %
Gömörfüge 2 0.17 %
Guszona 2 0.17 %
Perjése 2 0.17 %
Durendapuszta 2 0.17 %
Serke 2 0.17 %
Gömörispánmező 2 0.17 %
Rakottyás 2 0.17 %
Gortvakisfalud 2 0.17 %
Gernyőpuszta 2 0.17 %
Alsósziklás 2 0.17 %
Tóthegymeg 2 0.17 %
Karaszkó 2 0.17 %
Felsővály 2 0.17 %
Dobóca 2 0.17 %
Ajnácskő 1 0.08 %
Csíz 1 0.08 %
Rónapatak 1 0.08 %
Kopárhegy 1 0.08 %
Rimasimonyi 1 0.08 %
Gesztes 1 0.08 %
Jéne 1 0.08 %
Détér 1 0.08 %
Oldalfala 1 0.08 %
Kövecses 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Szútor 1 0.08 %
Babarét 1 0.08 %
Balogtamási 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Korláti 1 0.08 %
Sajórecske 1 0.08 %
Balogfala 1 0.08 %
Bellény 1 0.08 %
Balogújfalu 1 0.08 %
Dobfenek 1 0.08 %
Darnya 1 0.08 %
Kálosa 1 0.08 %
Derencsény 1 0.08 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Méhi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 472 12.84 %
Osgyán 23 0.63 %
Jánosi 21 0.57 %
Zeherje 14 0.38 %
Feled 13 0.35 %
Bátka 11 0.30 %
Bakostörék 9 0.24 %
Rimaszécs 9 0.24 %
Tiszolc 9 0.24 %
Cserencsény 8 0.22 %
Sajószentkirály 7 0.19 %
Kövecses 7 0.19 %
Dobóca 7 0.19 %
Gesztete 6 0.16 %
Rimaráhó 6 0.16 %
Gömörpéterfala 5 0.14 %
Ajnácskő 5 0.14 %
Várgede 5 0.14 %
Klenóc 5 0.14 %
Serke 5 0.14 %
Rimazsaluzsány 5 0.14 %
Balogfala 5 0.14 %
Balogtamási 4 0.11 %
Détér 4 0.11 %
Vámosbalog 4 0.11 %
Alsósziklás 4 0.11 %
Felsővály 4 0.11 %
Guszona 3 0.08 %
Kruzsnó 3 0.08 %
Almágy 3 0.08 %
Uzapanyit 3 0.08 %
Kecege 3 0.08 %
Rimapálfala 3 0.08 %
Nyustya 3 0.08 %
Rimabánya 3 0.08 %
Gömörfüge 2 0.05 %
Meleghegy 2 0.05 %
Sajólenke 2 0.05 %
Baraca 2 0.05 %
Nemesmartonfala 2 0.05 %
Tajti 2 0.05 %
Rimabrézó 2 0.05 %
Óbást 2 0.05 %
Bellény 2 0.05 %
Alsóvály 2 0.05 %
Abafalva 2 0.05 %
Nemesradnót 2 0.05 %
Perjése 2 0.05 %
Jéne 1 0.03 %
Rakottyás 1 0.03 %
Derencsény 1 0.03 %
Kőhegy 1 0.03 %
Gernyőpuszta 1 0.03 %
Rimasimonyi 1 0.03 %
Harmac 1 0.03 %
Jeszte 1 0.03 %
Babarét 1 0.03 %
Csíz 1 0.03 %
Balogpádár 1 0.03 %
Hubó 1 0.03 %
Balogrussó 1 0.03 %
Gortvakisfalud 1 0.03 %
Méhi 1 0.03 %
Kisgömöri 1 0.03 %
Dúlháza 1 0.03 %
Velkenye 1 0.03 %
Magyarhegymeg 1 0.03 %
Felsősziklás 1 0.03 %
Egyházasbást 1 0.03 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 714 45.08 %
Nyustya 107 6.76 %
Tiszolc 34 2.15 %
Feled 28 1.77 %
Klenóc 28 1.77 %
Jánosi 22 1.39 %
Osgyán 20 1.26 %
Cserencsény 18 1.14 %
Détér 17 1.07 %
Bátka 17 1.07 %
Ajnácskő 17 1.07 %
Várgede 15 0.95 %
Kruzsnó 14 0.88 %
Gernyőpuszta 10 0.63 %
Bakostörék 10 0.63 %
Rimaráhó 10 0.63 %
Rimabánya 9 0.57 %
Guszona 8 0.51 %
Meleghegy 8 0.51 %
Zeherje 7 0.44 %
Rimabrézó 7 0.44 %
Zsip 7 0.44 %
Perjése 6 0.38 %
Csíz 6 0.38 %
Vámosbalog 6 0.38 %
Rimazsaluzsány 5 0.32 %
Felsősziklás 5 0.32 %
Rimaszécs 5 0.32 %
Kacagópuszta 5 0.32 %
Alsósziklás 5 0.32 %
Sajószentkirály 5 0.32 %
Sajólenke 4 0.25 %
Dobóca 4 0.25 %
Hubó 4 0.25 %
Nemesradnót 4 0.25 %
Tóthegymeg 4 0.25 %
Uzapanyit 4 0.25 %
Balogfala 4 0.25 %
Durendapuszta 3 0.19 %
Kövecses 3 0.19 %
Vecseklő 3 0.19 %
Tajti 3 0.19 %
Sajórecske 3 0.19 %
Méhi 3 0.19 %
Gömörfüge 3 0.19 %
Kőhegy 3 0.19 %
Alsóvály 3 0.19 %
Kecege 3 0.19 %
Balogrussó 3 0.19 %
Dúlháza 3 0.19 %
Abafalva 2 0.13 %
Balogpádár 2 0.13 %
Jéne 2 0.13 %
Kerekgede 2 0.13 %
Rakottyás 2 0.13 %
Karaszkó 2 0.13 %
Derencsény 2 0.13 %
Felsővály 2 0.13 %
Rimapálfala 2 0.13 %
Rónapatak 2 0.13 %
Runya 2 0.13 %
Balogújfalu 2 0.13 %
Serke 2 0.13 %
Gömörispánmező 2 0.13 %
Óbást 2 0.13 %
Gesztes 2 0.13 %
Gömörmihályfalva 1 0.06 %
Gömörpéterfala 1 0.06 %
Harmac 1 0.06 %
Balogtamási 1 0.06 %
Hanva 1 0.06 %
Rimaszabadi 1 0.06 %
Ratkószabadi 1 0.06 %
Ratkószuha 1 0.06 %
Sajólénártfalva 1 0.06 %
Bugyikfala 1 0.06 %
Kálosa 1 0.06 %
Gömörlipóc 1 0.06 %
Baraca 1 0.06 %
Kiéte 1 0.06 %
Gortvakisfalud 1 0.06 %
Naprágy 1 0.06 %
Velkenye 1 0.06 %
Egyházasbást 1 0.06 %
Szilistye 1 0.06 %
Balogiványi 1 0.06 %
Gesztete 1 0.06 %
Oldalfala 1 0.06 %
Dobfenek 1 0.06 %
Medveshidegkút 1 0.06 %
Babarét 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rimaszombat 482 12.38 %
Ajnácskő 113 2.90 %
Sajólénártfalva 108 2.77 %
Bátka 77 1.98 %
Feled 76 1.95 %
Sajószentkirály 66 1.70 %
Rimaszécs 65 1.67 %
Csíz 61 1.57 %
Nemesradnót 54 1.39 %
Vámosbalog 51 1.31 %
Tajti 51 1.31 %
Hanva 43 1.10 %
Velkenye 35 0.90 %
Harmac 31 0.80 %
Baraca 30 0.77 %
Almágy 29 0.74 %
Méhi 27 0.69 %
Darnya 25 0.64 %
Óbást 25 0.64 %
Rimasimonyi 23 0.59 %
Runya 23 0.59 %
Osgyán 21 0.54 %
Guszona 20 0.51 %
Serke 20 0.51 %
Abafalva 19 0.49 %
Várgede 19 0.49 %
Sajólenke 19 0.49 %
Sajórecske 19 0.49 %
Dobóca 19 0.49 %
Gesztete 18 0.46 %
Gömörpéterfala 17 0.44 %
Cakó 15 0.39 %
Uzapanyit 14 0.36 %
Egyházasbást 14 0.36 %
Jánosi 13 0.33 %
Rakottyás 13 0.33 %
Balogfala 12 0.31 %
Nyustya 12 0.31 %
Zsip 11 0.28 %
Rimaráhó 11 0.28 %
Korláti 11 0.28 %
Kövecses 11 0.28 %
Meleghegy 9 0.23 %
Balogpádár 9 0.23 %
Magyarhegymeg 9 0.23 %
Hubó 9 0.23 %
Tiszolc 9 0.23 %
Alsóvály 9 0.23 %
Détér 9 0.23 %
Vecseklő 9 0.23 %
Balogiványi 8 0.21 %
Balogújfalu 7 0.18 %
Balogtamási 7 0.18 %
Kálosa 7 0.18 %
Bakostörék 7 0.18 %
Medveshidegkút 6 0.15 %
Rimabrézó 6 0.15 %
Dobfenek 6 0.15 %
Gömörfüge 6 0.15 %
Zádorháza 6 0.15 %
Kerekgede 5 0.13 %
Cserencsény 5 0.13 %
Kisgömöri 5 0.13 %
Perjése 4 0.10 %
Rimapálfala 4 0.10 %
Dúlháza 4 0.10 %
Felsővály 4 0.10 %
Zeherje 3 0.08 %
Jéne 3 0.08 %
Bugyikfala 3 0.08 %
Kruzsnó 3 0.08 %
Tóthegymeg 3 0.08 %
Sajókeszi 2 0.05 %
Gortvakisfalud 2 0.05 %
Jeszte 2 0.05 %
Kőhegy 2 0.05 %
Klenóc 2 0.05 %
Kacagópuszta 1 0.03 %
Gömörispánmező 1 0.03 %
Gömörmihályfalva 1 0.03 %
Derencsény 1 0.03 %
Gernyőpuszta 1 0.03 %
Bellény 1 0.03 %
Rimaszabadi 1 0.03 %
Balogrussó 1 0.03 %
Naprágy 1 0.03 %
Nemesmartonfala 1 0.03 %
Oldalfala 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 1 348 98.32 %
Tiszolc 91 6.64 %
Nyustya 72 5.25 %
Klenóc 58 4.23 %
Osgyán 48 3.50 %
Rimaráhó 47 3.43 %
Cserencsény 38 2.77 %
Bakostörék 31 2.26 %
Jánosi 26 1.90 %
Feled 23 1.68 %
Kőhegy 16 1.17 %
Várgede 16 1.17 %
Rimabrézó 15 1.09 %
Rimazsaluzsány 14 1.02 %
Meleghegy 13 0.95 %
Almágy 12 0.88 %
Rimaszabadi 11 0.80 %
Kruzsnó 10 0.73 %
Bátka 10 0.73 %
Felsősziklás 10 0.73 %
Ajnácskő 10 0.73 %
Derencsény 9 0.66 %
Rimabánya 9 0.66 %
Zeherje 9 0.66 %
Alsósziklás 9 0.66 %
Gernyőpuszta 8 0.58 %
Karaszkó 8 0.58 %
Vámosbalog 7 0.51 %
Oldalfala 7 0.51 %
Kecege 7 0.51 %
Gortvakisfalud 6 0.44 %
Abafalva 6 0.44 %
Rimaszécs 6 0.44 %
Méhi 6 0.44 %
Rónapatak 6 0.44 %
Balogrussó 5 0.36 %
Bellény 5 0.36 %
Uzapanyit 5 0.36 %
Runya 5 0.36 %
Babarét 5 0.36 %
Gömörpéterfala 5 0.36 %
Balogpádár 5 0.36 %
Gömörfüge 4 0.29 %
Guszona 4 0.29 %
Alsóvály 4 0.29 %
Durendapuszta 4 0.29 %
Tóthegymeg 3 0.22 %
Serke 3 0.22 %
Csíz 3 0.22 %
Balogfala 3 0.22 %
Zsip 3 0.22 %
Kálosa 3 0.22 %
Szilistye 3 0.22 %
Dobrapatak 2 0.15 %
Dúlháza 2 0.15 %
Cakó 2 0.15 %
Kacagópuszta 2 0.15 %
Perjése 2 0.15 %
Balogtamási 2 0.15 %
Darnya 2 0.15 %
Sajólenke 2 0.15 %
Rakottyás 2 0.15 %
Óbást 2 0.15 %
Gesztes 2 0.15 %
Kerekgede 2 0.15 %
Gömörispánmező 2 0.15 %
Sajószentkirály 2 0.15 %
Détér 1 0.07 %
Tajti 1 0.07 %
Sajólénártfalva 1 0.07 %
Nemesradnót 1 0.07 %
Hanva 1 0.07 %
Medveshidegkút 1 0.07 %
Kövecses 1 0.07 %
Egyházasbást 1 0.07 %
Hubó 1 0.07 %
Kiéte 1 0.07 %
Gesztete 1 0.07 %
Gömörlipóc 1 0.07 %
Zádorháza 1 0.07 %
Baraca 1 0.07 %
Balogiványi 1 0.07 %
Rimasimonyi 1 0.07 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Rimaszombat 1 341 128.45 %
Rimaszécs 175 16.76 %
Kálosa 133 12.74 %
Bátka 123 11.78 %
Feled 117 11.21 %
Ajnácskő 100 9.58 %
Egyházasbást 90 8.62 %
Vámosbalog 81 7.76 %
Nemesradnót 73 6.99 %
Méhi 67 6.42 %
Hanva 67 6.42 %
Almágy 67 6.42 %
Balogfala 66 6.32 %
Serke 61 5.84 %
Csíz 59 5.65 %
Kövecses 56 5.36 %
Détér 56 5.36 %
Harmac 55 5.27 %
Óbást 55 5.27 %
Gesztete 50 4.79 %
Felsővály 48 4.60 %
Dobóca 47 4.50 %
Naprágy 46 4.41 %
Abafalva 45 4.31 %
Tajti 45 4.31 %
Jánosi 45 4.31 %
Várgede 42 4.02 %
Alsóvály 41 3.93 %
Rimasimonyi 40 3.83 %
Sajószentkirály 40 3.83 %
Sajólénártfalva 39 3.74 %
Balogiványi 39 3.74 %
Gömörpéterfala 39 3.74 %
Magyarhegymeg 36 3.45 %
Sajókeszi 34 3.26 %
Zsip 29 2.78 %
Vecseklő 28 2.68 %
Guszona 27 2.59 %
Cakó 26 2.49 %
Balogújfalu 26 2.49 %
Velkenye 26 2.49 %
Osgyán 26 2.49 %
Runya 25 2.39 %
Perjése 25 2.39 %
Uzapanyit 22 2.11 %
Cserencsény 21 2.01 %
Sajólenke 21 2.01 %
Gömörmihályfalva 19 1.82 %
Jéne 18 1.72 %
Zádorháza 18 1.72 %
Balogtamási 18 1.72 %
Gömörfüge 17 1.63 %
Dobfenek 15 1.44 %
Sajórecske 15 1.44 %
Rakottyás 14 1.34 %
Kerekgede 14 1.34 %
Hubó 13 1.25 %
Baraca 13 1.25 %
Oldalfala 11 1.05 %
Medveshidegkút 10 0.96 %
Kisgömöri 10 0.96 %
Balogpádár 10 0.96 %
Bakostörék 10 0.96 %
Rimapálfala 9 0.86 %
Darnya 9 0.86 %
Jeszte 8 0.77 %
Nemesmartonfala 7 0.67 %
Rimaráhó 6 0.57 %
Korláti 5 0.48 %
Gortvakisfalud 5 0.48 %
Dúlháza 5 0.48 %
Klenóc 5 0.48 %
Nyustya 5 0.48 %
Tiszolc 4 0.38 %
Rimabrézó 4 0.38 %
Gernyőpuszta 4 0.38 %
Zeherje 4 0.38 %
Bellény 3 0.29 %
Alsósziklás 2 0.19 %
Kőhegy 2 0.19 %
Karaszkó 2 0.19 %
Kecege 2 0.19 %
Meleghegy 1 0.10 %
Rimazsaluzsány 1 0.10 %
Gesztes 1 0.10 %
Derencsény 1 0.10 %
Bugyikfala 1 0.10 %
Rimaszabadi 1 0.10 %
Kruzsnó 1 0.10 %
Felsősziklás 1 0.10 %
Kacagópuszta 1 0.10 %
Szútor 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 257 10.97 %
Klenóc 25 1.07 %
Nyustya 19 0.81 %
Tiszolc 17 0.73 %
Jánosi 13 0.55 %
Kálosa 12 0.51 %
Rimaszécs 11 0.47 %
Nemesradnót 11 0.47 %
Rimasimonyi 10 0.43 %
Bátka 10 0.43 %
Várgede 10 0.43 %
Almágy 10 0.43 %
Gortvakisfalud 10 0.43 %
Osgyán 9 0.38 %
Bakostörék 8 0.34 %
Egyházasbást 8 0.34 %
Serke 8 0.34 %
Ajnácskő 8 0.34 %
Csíz 7 0.30 %
Détér 7 0.30 %
Guszona 7 0.30 %
Abafalva 7 0.30 %
Vámosbalog 7 0.30 %
Cakó 6 0.26 %
Méhi 6 0.26 %
Óbást 6 0.26 %
Feled 6 0.26 %
Kruzsnó 6 0.26 %
Oldalfala 5 0.21 %
Gömörfüge 5 0.21 %
Tajti 5 0.21 %
Rimaráhó 5 0.21 %
Rakottyás 4 0.17 %
Sajórecske 4 0.17 %
Rimabrézó 4 0.17 %
Hanva 4 0.17 %
Balogtamási 4 0.17 %
Uzapanyit 4 0.17 %
Sajószentkirály 4 0.17 %
Balogújfalu 4 0.17 %
Balogiványi 3 0.13 %
Rimapálfala 3 0.13 %
Cserencsény 3 0.13 %
Dúlháza 3 0.13 %
Zsip 3 0.13 %
Alsósziklás 3 0.13 %
Perjése 3 0.13 %
Kecege 3 0.13 %
Gesztete 2 0.09 %
Korláti 2 0.09 %
Sajólénártfalva 2 0.09 %
Zeherje 2 0.09 %
Felsővály 2 0.09 %
Naprágy 2 0.09 %
Hubó 2 0.09 %
Kacagópuszta 2 0.09 %
Baraca 2 0.09 %
Zádorháza 2 0.09 %
Gömörpéterfala 2 0.09 %
Alsóvály 2 0.09 %
Gernyőpuszta 2 0.09 %
Bugyikfala 2 0.09 %
Harmac 2 0.09 %
Darnya 2 0.09 %
Derencsény 2 0.09 %
Kövecses 2 0.09 %
Jeszte 1 0.04 %
Kőhegy 1 0.04 %
Vecseklő 1 0.04 %
Balogfala 1 0.04 %
Tóthegymeg 1 0.04 %
Kerekgede 1 0.04 %
Velkenye 1 0.04 %
Ratkószuha 1 0.04 %
Jéne 1 0.04 %
Rimabánya 1 0.04 %
Rimaszabadi 1 0.04 %
Meleghegy 1 0.04 %
Balogrussó 1 0.04 %
Rimazsaluzsány 1 0.04 %
Medveshidegkút 1 0.04 %
Runya 1 0.04 %
Karaszkó 1 0.04 %
Dobóca 1 0.04 %
Bellény 1 0.04 %
Durendapuszta 1 0.04 %
Magyarhegymeg 1 0.04 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 223 17.85 %
Egyházasbást 75 6.00 %
Feled 55 4.40 %
Tajti 43 3.44 %
Almágy 42 3.36 %
Óbást 36 2.88 %
Harmac 27 2.16 %
Ajnácskő 23 1.84 %
Balogfala 21 1.68 %
Gömörpéterfala 19 1.52 %
Rimaszécs 19 1.52 %
Jeszte 19 1.52 %
Vecseklő 18 1.44 %
Détér 17 1.36 %
Rimasimonyi 16 1.28 %
Dobfenek 16 1.28 %
Gesztete 15 1.20 %
Guszona 13 1.04 %
Medveshidegkút 12 0.96 %
Bátka 12 0.96 %
Csíz 12 0.96 %
Serke 10 0.80 %
Vámosbalog 8 0.64 %
Abafalva 7 0.56 %
Várgede 7 0.56 %
Nyustya 7 0.56 %
Kövecses 6 0.48 %
Kálosa 6 0.48 %
Méhi 6 0.48 %
Jánosi 5 0.40 %
Hanva 5 0.40 %
Sajószentkirály 5 0.40 %
Sajólénártfalva 5 0.40 %
Osgyán 5 0.40 %
Balogiványi 5 0.40 %
Zsip 4 0.32 %
Velkenye 4 0.32 %
Gortvakisfalud 4 0.32 %
Zádorháza 4 0.32 %
Balogpádár 3 0.24 %
Tiszolc 3 0.24 %
Balogújfalu 3 0.24 %
Uzapanyit 3 0.24 %
Darnya 3 0.24 %
Nemesradnót 3 0.24 %
Dobóca 3 0.24 %
Rimaráhó 3 0.24 %
Gömörfüge 3 0.24 %
Oldalfala 2 0.16 %
Dúlháza 2 0.16 %
Rimapálfala 2 0.16 %
Kruzsnó 2 0.16 %
Kerekgede 2 0.16 %
Korláti 2 0.16 %
Sajólenke 2 0.16 %
Balogtamási 2 0.16 %
Kecege 2 0.16 %
Alsóvály 2 0.16 %
Klenóc 2 0.16 %
Zeherje 2 0.16 %
Sajórecske 1 0.08 %
Rimabánya 1 0.08 %
Hubó 1 0.08 %
Runya 1 0.08 %
Perjése 1 0.08 %
Gömörmihályfalva 1 0.08 %
Cakó 1 0.08 %
Sajókeszi 1 0.08 %
Karaszkó 1 0.08 %
Kacagópuszta 1 0.08 %
Gernyőpuszta 1 0.08 %
Bakostörék 1 0.08 %
Baraca 1 0.08 %
Jéne 1 0.08 %
Felsővály 1 0.08 %
Balogrussó 1 0.08 %
Rakottyás 1 0.08 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Cserencsény 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Rimaszombat 1 524 138.04 %
Klenóc 94 8.51 %
Bakostörék 82 7.43 %
Nyustya 78 7.07 %
Rimaráhó 72 6.52 %
Tiszolc 69 6.25 %
Cserencsény 60 5.43 %
Kruzsnó 34 3.08 %
Osgyán 33 2.99 %
Jánosi 31 2.81 %
Várgede 23 2.08 %
Feled 23 2.08 %
Rimabrézó 22 1.99 %
Meleghegy 16 1.45 %
Rimazsaluzsány 15 1.36 %
Derencsény 15 1.36 %
Gernyőpuszta 15 1.36 %
Zeherje 14 1.27 %
Felsősziklás 13 1.18 %
Bátka 12 1.09 %
Ajnácskő 12 1.09 %
Balogrussó 11 1.00 %
Vámosbalog 11 1.00 %
Sajószentkirály 10 0.91 %
Karaszkó 9 0.82 %
Gesztes 9 0.82 %
Bugyikfala 9 0.82 %
Alsósziklás 9 0.82 %
Almágy 9 0.82 %
Runya 9 0.82 %
Rimabánya 9 0.82 %
Oldalfala 8 0.72 %
Abafalva 8 0.72 %
Kacagópuszta 8 0.72 %
Kecege 8 0.72 %
Uzapanyit 7 0.63 %
Rónapatak 7 0.63 %
Kőhegy 7 0.63 %
Méhi 6 0.54 %
Bellény 6 0.54 %
Medveshidegkút 6 0.54 %
Rimaszabadi 6 0.54 %
Rimaszécs 5 0.45 %
Kerekgede 5 0.45 %
Sajólenke 5 0.45 %
Rimapálfala 5 0.45 %
Dobrapatak 5 0.45 %
Harmac 5 0.45 %
Durendapuszta 5 0.45 %
Gömörispánmező 4 0.36 %
Hanva 4 0.36 %
Balogfala 4 0.36 %
Alsóvály 4 0.36 %
Détér 4 0.36 %
Tóthegymeg 4 0.36 %
Cakó 3 0.27 %
Perjése 3 0.27 %
Baraca 3 0.27 %
Gömörfüge 3 0.27 %
Darnya 3 0.27 %
Rakottyás 2 0.18 %
Egyházasbást 2 0.18 %
Balogtamási 2 0.18 %
Babarét 2 0.18 %
Guszona 2 0.18 %
Kisgömöri 2 0.18 %
Felsővály 2 0.18 %
Magyarhegymeg 2 0.18 %
Csíz 2 0.18 %
Szilistye 2 0.18 %
Nemesradnót 1 0.09 %
Nemesmartonfala 1 0.09 %
Naprágy 1 0.09 %
Sajókeszi 1 0.09 %
Sajórecske 1 0.09 %
Gesztete 1 0.09 %
Jéne 1 0.09 %
Korláti 1 0.09 %
Balogpádár 1 0.09 %
Zsip 1 0.09 %
Szútor 1 0.09 %
Gortvakisfalud 1 0.09 %
Rimasimonyi 1 0.09 %
Serke 1 0.09 %
Kálosa 1 0.09 %
Balogiványi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 2 739 194.26 %
Szútor 215 15.25 %
Nyustya 182 12.91 %
Tiszolc 135 9.57 %
Gesztete 131 9.29 %
Feled 129 9.15 %
Jánosi 121 8.58 %
Klenóc 98 6.95 %
Osgyán 95 6.74 %
Cserencsény 88 6.24 %
Rimaszécs 81 5.74 %
Várgede 80 5.67 %
Bátka 74 5.25 %
Bakostörék 67 4.75 %
Rimaráhó 66 4.68 %
Serke 62 4.40 %
Dobóca 56 3.97 %
Rimasimonyi 48 3.40 %
Rimapálfala 47 3.33 %
Ajnácskő 47 3.33 %
Vámosbalog 47 3.33 %
Balogfala 41 2.91 %
Harmac 40 2.84 %
Nemesradnót 40 2.84 %
Kruzsnó 40 2.84 %
Almágy 39 2.77 %
Sajószentkirály 37 2.62 %
Détér 37 2.62 %
Meleghegy 36 2.55 %
Abafalva 34 2.41 %
Méhi 34 2.41 %
Gernyőpuszta 31 2.20 %
Zeherje 30 2.13 %
Felsővály 28 1.99 %
Tajti 27 1.91 %
Csíz 27 1.91 %
Uzapanyit 26 1.84 %
Velkenye 25 1.77 %
Hanva 25 1.77 %
Rimazsaluzsány 25 1.77 %
Guszona 25 1.77 %
Bellény 23 1.63 %
Egyházasbást 22 1.56 %
Alsósziklás 21 1.49 %
Óbást 20 1.42 %
Gortvakisfalud 19 1.35 %
Balogiványi 18 1.28 %
Derencsény 18 1.28 %
Sajólénártfalva 18 1.28 %
Balogtamási 18 1.28 %
Balogújfalu 17 1.21 %
Gömörpéterfala 17 1.21 %
Kőhegy 17 1.21 %
Rimabrézó 17 1.21 %
Kálosa 16 1.13 %
Magyarhegymeg 16 1.13 %
Kacagópuszta 16 1.13 %
Runya 15 1.06 %
Rimaszabadi 15 1.06 %
Rimabánya 14 0.99 %
Baraca 14 0.99 %
Karaszkó 14 0.99 %
Kövecses 13 0.92 %
Oldalfala 13 0.92 %
Zsip 13 0.92 %
Alsóvály 13 0.92 %
Gömörfüge 13 0.92 %
Jeszte 12 0.85 %
Kerekgede 11 0.78 %
Durendapuszta 10 0.71 %
Rakottyás 10 0.71 %
Jéne 10 0.71 %
Kecege 10 0.71 %
Balogpádár 9 0.64 %
Perjése 9 0.64 %
Balogrussó 9 0.64 %
Vecseklő 8 0.57 %
Hubó 8 0.57 %
Rónapatak 7 0.50 %
Sajólenke 7 0.50 %
Ratkószabadi 7 0.50 %
Kisgömöri 7 0.50 %
Korláti 7 0.50 %
Nemesmartonfala 6 0.43 %
Zádorháza 5 0.35 %
Felsősziklás 5 0.35 %
Dobfenek 5 0.35 %
Ratkószuha 4 0.28 %
Naprágy 4 0.28 %
Kiéte 4 0.28 %
Tóthegymeg 4 0.28 %
Gesztes 3 0.21 %
Babarét 3 0.21 %
Cakó 3 0.21 %
Bugyikfala 3 0.21 %
Dúlháza 2 0.14 %
Gömörlipóc 2 0.14 %
Darnya 2 0.14 %
Medveshidegkút 2 0.14 %
Gömörmihályfalva 1 0.07 %
Dobrapatak 1 0.07 %
Sajórecske 1 0.07 %
Szilistye 1 0.07 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nyustya 230 49.36 %
Klenóc 152 32.62 %
Rimaszombat 148 31.76 %
Tiszolc 68 14.59 %
Rimaráhó 36 7.73 %
Rimabrézó 26 5.58 %
Rimazsaluzsány 20 4.29 %
Rimabánya 18 3.86 %
Bakostörék 16 3.43 %
Rimaszabadi 15 3.22 %
Cserencsény 13 2.79 %
Várgede 11 2.36 %
Jánosi 9 1.93 %
Kecege 9 1.93 %
Kruzsnó 8 1.72 %
Balogrussó 8 1.72 %
Babarét 8 1.72 %
Nemesradnót 7 1.50 %
Meleghegy 7 1.50 %
Osgyán 6 1.29 %
Durendapuszta 6 1.29 %
Feled 6 1.29 %
Zsip 6 1.29 %
Felsősziklás 6 1.29 %
Gömörfüge 6 1.29 %
Rimaszécs 6 1.29 %
Alsóvály 5 1.07 %
Oldalfala 5 1.07 %
Abafalva 5 1.07 %
Kőhegy 5 1.07 %
Sajószentkirály 5 1.07 %
Óbást 4 0.86 %
Ajnácskő 4 0.86 %
Vámosbalog 4 0.86 %
Gernyőpuszta 4 0.86 %
Hanva 4 0.86 %
Balogpádár 4 0.86 %
Kiéte 4 0.86 %
Bátka 4 0.86 %
Karaszkó 4 0.86 %
Sajólenke 4 0.86 %
Rimapálfala 3 0.64 %
Szilistye 3 0.64 %
Rónapatak 3 0.64 %
Vecseklő 3 0.64 %
Méhi 3 0.64 %
Zeherje 3 0.64 %
Harmac 3 0.64 %
Felsővály 3 0.64 %
Hubó 3 0.64 %
Tajti 3 0.64 %
Kerekgede 3 0.64 %
Rimasimonyi 2 0.43 %
Balogfala 2 0.43 %
Egyházasbást 2 0.43 %
Derencsény 2 0.43 %
Ratkószabadi 2 0.43 %
Sajórecske 2 0.43 %
Csíz 2 0.43 %
Alsósziklás 2 0.43 %
Serke 2 0.43 %
Uzapanyit 2 0.43 %
Dúlháza 2 0.43 %
Baraca 2 0.43 %
Tóthegymeg 2 0.43 %
Balogújfalu 2 0.43 %
Velkenye 2 0.43 %
Nemesmartonfala 1 0.21 %
Bugyikfala 1 0.21 %
Bellény 1 0.21 %
Runya 1 0.21 %
Sajólénártfalva 1 0.21 %
Kacagópuszta 1 0.21 %
Dobfenek 1 0.21 %
Gömörispánmező 1 0.21 %
Balogiványi 1 0.21 %
Guszona 1 0.21 %
Dobóca 1 0.21 %
Balogtamási 1 0.21 %
Gömörlipóc 1 0.21 %
Darnya 1 0.21 %
Gömörhegyvég 1 0.21 %
Dobrapatak 1 0.21 %
Korláti 1 0.21 %
Ratkószuha 1 0.21 %
Kisgömöri 1 0.21 %
Almágy 1 0.21 %
Cakó 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 518 28.41 %
Kacagópuszta 50 2.74 %
Nyustya 46 2.52 %
Gernyőpuszta 44 2.41 %
Tiszolc 39 2.14 %
Klenóc 39 2.14 %
Rimaszécs 34 1.87 %
Harmac 28 1.54 %
Jánosi 24 1.32 %
Feled 22 1.21 %
Cserencsény 22 1.21 %
Osgyán 21 1.15 %
Balogiványi 18 0.99 %
Rimaráhó 16 0.88 %
Bakostörék 16 0.88 %
Durendapuszta 16 0.88 %
Rimabrézó 14 0.77 %
Felsősziklás 14 0.77 %
Csíz 13 0.71 %
Balogrussó 12 0.66 %
Dobóca 11 0.60 %
Sajószentkirály 11 0.60 %
Rimabánya 10 0.55 %
Derencsény 10 0.55 %
Vámosbalog 10 0.55 %
Meleghegy 9 0.49 %
Zádorháza 8 0.44 %
Gömörispánmező 8 0.44 %
Serke 7 0.38 %
Kecege 7 0.38 %
Tóthegymeg 7 0.38 %
Abafalva 6 0.33 %
Bátka 6 0.33 %
Gesztete 5 0.27 %
Bugyikfala 5 0.27 %
Sajólenke 5 0.27 %
Kövecses 5 0.27 %
Uzapanyit 5 0.27 %
Karaszkó 5 0.27 %
Alsósziklás 4 0.22 %
Bellény 4 0.22 %
Kőhegy 4 0.22 %
Jéne 4 0.22 %
Rimaszabadi 4 0.22 %
Kruzsnó 4 0.22 %
Balogfala 4 0.22 %
Zeherje 3 0.16 %
Gömörfüge 3 0.16 %
Rimazsaluzsány 3 0.16 %
Gömörlipóc 3 0.16 %
Runya 3 0.16 %
Méhi 3 0.16 %
Jeszte 3 0.16 %
Várgede 3 0.16 %
Kisgömöri 3 0.16 %
Rimasimonyi 2 0.11 %
Babarét 2 0.11 %
Balogtamási 2 0.11 %
Dúlháza 2 0.11 %
Gesztes 2 0.11 %
Naprágy 2 0.11 %
Velkenye 2 0.11 %
Dobrapatak 2 0.11 %
Oldalfala 2 0.11 %
Zsip 2 0.11 %
Balogpádár 2 0.11 %
Rimapálfala 2 0.11 %
Kiéte 1 0.05 %
Rakottyás 1 0.05 %
Sajólénártfalva 1 0.05 %
Korláti 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Vecseklő 1 0.05 %
Perjése 1 0.05 %
Felsővály 1 0.05 %
Cakó 1 0.05 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Nyustya 605 25.65 %
Rimaszombat 442 18.74 %
Klenóc 253 10.72 %
Tiszolc 250 10.60 %
Rimaráhó 74 3.14 %
Bakostörék 46 1.95 %
Osgyán 43 1.82 %
Rimazsaluzsány 38 1.61 %
Rimabánya 32 1.36 %
Feled 29 1.23 %
Cserencsény 27 1.14 %
Kruzsnó 21 0.89 %
Rimabrézó 17 0.72 %
Alsósziklás 16 0.68 %
Kecege 15 0.64 %
Kálosa 13 0.55 %
Várgede 12 0.51 %
Rimaszabadi 11 0.47 %
Jánosi 11 0.47 %
Sajószentkirály 10 0.42 %
Rimaszécs 10 0.42 %
Balogrussó 10 0.42 %
Felsősziklás 10 0.42 %
Derencsény 10 0.42 %
Gernyőpuszta 9 0.38 %
Abafalva 8 0.34 %
Kacagópuszta 7 0.30 %
Babarét 7 0.30 %
Vámosbalog 7 0.30 %
Kőhegy 6 0.25 %
Zeherje 6 0.25 %
Meleghegy 6 0.25 %
Kiéte 6 0.25 %
Bátka 5 0.21 %
Méhi 5 0.21 %
Uzapanyit 5 0.21 %
Karaszkó 5 0.21 %
Perjése 5 0.21 %
Sajólenke 5 0.21 %
Gömörfüge 4 0.17 %
Guszona 4 0.17 %
Gömörhegyvég 4 0.17 %
Rónapatak 4 0.17 %
Felsővály 3 0.13 %
Kerekgede 3 0.13 %
Egyházasbást 3 0.13 %
Ratkószabadi 3 0.13 %
Tóthegymeg 3 0.13 %
Csíz 3 0.13 %
Sajólénártfalva 2 0.08 %
Kövecses 2 0.08 %
Rimapálfala 2 0.08 %
Balogfala 2 0.08 %
Dobrapatak 2 0.08 %
Gesztete 2 0.08 %
Bellény 2 0.08 %
Zádorháza 1 0.04 %
Óbást 1 0.04 %
Gömörispánmező 1 0.04 %
Rimasimonyi 1 0.04 %
Runya 1 0.04 %
Balogtamási 1 0.04 %
Korláti 1 0.04 %
Medveshidegkút 1 0.04 %
Cakó 1 0.04 %
Durendapuszta 1 0.04 %
Zsip 1 0.04 %
Gömörpéterfala 1 0.04 %
Vecseklő 1 0.04 %
Ajnácskő 1 0.04 %
Dúlháza 1 0.04 %
Rakottyás 1 0.04 %
Oldalfala 1 0.04 %
Alsóvály 1 0.04 %
Sajórecske 1 0.04 %
Nemesradnót 1 0.04 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Rimaszombat 60 4.78 %
Balogfala 14 1.11 %
Ajnácskő 13 1.04 %
Várgede 11 0.88 %
Tiszolc 11 0.88 %
Rimaszécs 10 0.80 %
Nyustya 10 0.80 %
Osgyán 8 0.64 %
Vámosbalog 7 0.56 %
Feled 6 0.48 %
Almágy 6 0.48 %
Jánosi 6 0.48 %
Egyházasbást 6 0.48 %
Durendapuszta 5 0.40 %
Klenóc 4 0.32 %
Cserencsény 3 0.24 %
Kerekgede 3 0.24 %
Zeherje 3 0.24 %
Rimasimonyi 3 0.24 %
Sajószentkirály 2 0.16 %
Felsősziklás 2 0.16 %
Hubó 2 0.16 %
Gömörmihályfalva 2 0.16 %
Kisgömöri 2 0.16 %
Gömörfüge 2 0.16 %
Gesztes 2 0.16 %
Rimaszabadi 2 0.16 %
Kőhegy 2 0.16 %
Rimabrézó 2 0.16 %
Uzapanyit 2 0.16 %
Abafalva 2 0.16 %
Perjése 1 0.08 %
Kálosa 1 0.08 %
</