SK
DS
.....

Bős

Város

címer zászló
2805 99% magyar 1910
4217 81% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Bős
Hivatalos szlovák megnevezés:
Gabčíkovo
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Dunaszerdahelyi járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Dunaszerdahelyi járás
Természeti tájbeosztás:
- Kisalföld, Csallóköz, Felső-Csallóköz
Más földrajzi nevek:
Alsó-rét, Fácános, Felső-dűlő, Feketeerdő, Földhíd, Karcsi-rétek, Kisvarjas, Külső-Tejke, Magyarbős, Malomföld, Nagyerdő, Nagyvarjas, Németbős, Nagyvarjas, Kisvarjas, Kotlibamajor, Tejke, Tüskés-rét,
Koordináták:
47.89187241, 17.57704544
Terület:
52,40 km2
Rang:
város
Népesség:
5382
Tszf. magasság:
114 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
93005
Település kód:
501573
Szervezeti azonosító:
305391
Adóazonosító:
2021129979

Bős Dunaszerdahelytől 12 km-re délre, a Duna bal partjának közelében, a Csiliz-patak partján fekszik. A bősi vízierőmű alvízcsatornája és a Duna főága közötti sziget déli része is Bőshöz tartozik. Nyugatról Baka, északról Nyékvárkony, délkeletről Csilizpatas, Balony, Csiliznyárad és Szap, délnyugatról pedig Lipót és Ásványráró községekkel határos. Délnyugati határát (mely egyben országhatár is) a Duna alkotja. Bőst az 506-os út köti össze a medvei Duna-híddal (15 km), valamint Bacsfával (22 km). Az 507-es út Dunaszerdahely (11 km) felé teremt összeköttetést Nyékvárkonyon keresztül. Mellékút köti össze Csilizradvánnyal (12 km) és a vízierőművel (3 km).

Közigazgatás

A Nagyszombati kerület Dunaszerdahelyi járásához tartozó község. 1920-ig Pozsony vármegye Dunaszerdahelyi járásához tartozott nagyközségként (1871 előtt mezőváros). A csehszlovák közigazgatásban végig a Dunaszerdahelyi járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Komárom vármegye Dunaszerdahelyi járás). 1920-ban, a korábban Győr és Moson vármegyékhez tartozó, a Duna északi partjára átnyúló területeket Bőshöz csatolták, területe azóta csak kis mértékben változott (1921 - 51,01 km², 1939 - 53,01 km², 2001 - 52,40 km²).

Népesség

Bős egyike Szlovákia legnépesebb községeinek, melyek nem kapták meg a városi rangot. Népessége folyamatosan növekszik, 1921-hez képest megkétszereződött. 2011-ben 5361 fős lakosságának döntő többsége magyar, ám a magyarok aránya az elmúlt két évtizedben csökkent, miközben a szlovákoké megkétszereződött, jelenleg a lakosság 1/10-ét teszik ki. A korábban csaknem kizárólag magyarok lakta településre a második világháború utáni belső telepítések során érkeztek szlovákok az Erdőhátról (1928-ban 5 család kapott birtokot Kotlibamajorban). A falu lakosainak döntő többsége római katolikus. 1944 előtt zsidó közösség is élt Bősön.

Történelem

Területén római, illetve avar kori temetőt találtak, a magyar törzsek pedig már a honfoglalás után megtelepedtek itt. Írásban 1102-ben említik először, Beys alakban. A község régi besenyő település volt, majd IV. Béla adományozta az Amadé családnak, s ők egészen a 19. századig, a család férfiágon történő kihalásáig birtokolták a falut, nőágon pedig azután is. 1468-ban hetivásár-tartási jogot kapott Mátyás királytól, és már mezővárosi rangot viselt. Kastélya hajdan tornyokkal és vizesárokkal védett várkastély volt. A 16. században német telepesek érkeztek, az általuk alapított Németbős azonban később egyesült Magyarbőssel, és lakossága három évszázad alatt elmagyarosodott. Az Amadé család uradalmi központjaként majorság, szeszfőzde, sörgyár és több vízimalom működött a fejlett mezőgazdasággal büszkélkedő faluban. A 19. században híres volt az itt található ménes és tehenészet, az 1855-76 között működő cukorgyár pedig Pozsony vármegye legnagyobb ipari létesítménye volt akkoriban. Iskoláját nem tudni, mikor hozták létre, viszont 1856-tól újépítésű épületben működött. A szabadságharc során, 1848-ban kisebb ütközetet vívtak a határában a honvédek a császáriakkal, míg 1861-ben és 1867-ben tűzvész és több alkalommal árvíz pusztította. A községben posta, távíró és gőzhajó-állomás működött. A trianoni békeszerződés Csehszlovákiához csatolta 1920-ban, 1931-ben alapított szeszgyára két évtizedig működött. Az I. bécsi döntés értelmében, 1938. november 2-tól ismét Magyarország része volt, 1945-től ismét Csehszlovákia fennhatósága alá került, 1993-tól pedig Szlovákia része. A község kiterjedt határában korábban számos lakott puszta és major volt, de ezek ma már elpusztultak (Tejke, Telke, Kis- és Nagyvarjas, Kotliba), illetve nincs állandó lakosuk (Feketeerdő). Az 1992 óta a falutól az üzemvízcsatornával elválasztott Falusziget és Malomhely ma üdülőövezet.

Mai jelentősége

A rendszerváltás után határában menekülttábort létesítettek. Ennek közelében, a Duna elterelt vizével táplált csatornán felépített, komoly környezetvédelmi és jogi vitákat kiváltó vízierőművet 1992 szeptemberében indították be, melynek üzemvízcsatornája a község területét két részre vágta. A községben magyar és szlovák alapiskola, magyar művészeti alapiskola, valamint könyvtár működik. Az eredetileg késő reneszánsz Amade-kastély a 17. század végén épült egy középkori vízivár helyén, a 18. sz. közepén barokk-klasszicista stílusban alakították át. Római katolikus (Antióchiai Szt. Margit-) templomát a 14. század közepén gótikus stílusban építették, a 18. század második felében barokkosították; historizáló stílusú zsinagógáját a 19. század végén emelték.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

BŐS. Elegyes Mező Város Poson Vármegyében, földes Urak Gróf Amade Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Csalóköz Szigetében, Csiliz vizétöl körűl vétettetve; határja jó tulajdonságokkal megáldattatott, eladásra is alkalmatos módgyok lévén, első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Böös, magyar mező-város, Pozsony vármegyében, a Csiliz vize mellett, Pozsonyhoz 6 mfd. Van itt egy kath. paroch. templom, gr. Amadénak nagy kiterjedésü kastélya, sánczokkal körülvétetve, mellette egy szép angolkertje, mellyet a Csiliz vize foly keresztül; vendégfogadó, ménes és tehenészet. – Főgazdasága tágas réteiben, legelőjében áll; a honnan a lakosok nemcsak sok szarvasmarhákat, lovakat tartanak, hanem ezenfelül szénáért is tetemes summa pénzt vesznek be. Egyébiránt a szénájok nem a legjobb s idegen marha nehezen eszi meg. Lakja 2001 kath., 7 evang., 3 ref., 16 zsidó. F. u. az Amade örök.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Böős pedig, melyhez a Telke, Varjas és Fekete-erdő nevű puszták tartoznak, 2.643 magyar lakost számlál. Várkastélyát hajdan az Amadék bírták s akkor tornyokkal és vízárkokkal volt megerősítve; van gazdag levéltára is.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Bős, alsócsallóközi magyar nagyközség, 386 házzal és 2710, nagyobb részben róm. kath. vallású lakossal. Egyike legősibb községeiknek, melyet Jerney (M. Nyelvkincsek 23. és Cod. Dipl. I. 448.) az 1102-ben említett Beys községnek tart. 1262 és 1274 között többször találjuk említve. Hajdan bessenyő-telep volt, s az Amadé család IV. Béla királytól kapta adományul. A XIII. században Amadé fia Lothárd, majd meg ennek utódai: az Amadé grófok bírták. 1345-ben Böősi Máté nevében is szerepel. A pápai tizedszedők jegyzékében Bess néven van említve; 1380-ban Lothardus de Böős királyi ember nevében, 1398-ban pedig Beus alakban. 1402-ben Beusi István fia Bodugh János átiratja Nagy Lajos király 1359-ik évi levelét, melylyel a néhai Miklós bán fiának Jánosnak birtokait magszakadása következtében atyafiainak Omode-, Lothard-, István- és Miklósnak adományozza. 1468 szept. 27-én Mátyás király hetivásár tartására ad jogot a községnek. Az 1553-ik évi portális összeírás szerint Amadé László 23 portája adózott. A mult század elején Amadé Tádé volt az ura, a kiben a család kihalt. Mostani birtokosa gróf Üchtritz-Amadé Emil, kinek itt nagyobb kastélya van, mely hajdan tornyokkal és vízárkokkal megerősített várkastély volt. Itt élt Amadé László, a költő is. A községben levő római katholikus templom nagyon régi és gótikus részletei ma is érdekesek. A plébánia a Pázmány-féle jegyzékben régi plébániaként van említve. A lakosok olvasókört és keresztény fogyasztási szövetkezetet tartanak fenn, a birtokos grófnak pedig mezőgazdasági szeszgyára van. Az 1848-iki szabadságharczban a község határában ütközet volt. 1861-ben és 1867-ben a község nagy része leégett, a mult század végén pedig több izben sújtotta az árvíz. A XIII. századbeli oklevelek több oly helységet említenek, melyek Bős határában állottak. Így Arpár, vagyis Árpád, továbbá Árpádsoka, villa Vitéz, villa Pogány, Bálványvíz és Pogánysziget. A község határában fekvő és ma Árpásnak nevezett földterület, úgy látszik, a XIII. században emlitett Árpád vagy Árpádsoka emlékét tartja fenn. A mult század elején répaczukorgyár is volt a községben, és messze földön híres ménes és tehenészet. Ekkor ide tartoztak Varjas, Tejke és Feketeerdő puszták, ma pedig ezeken kívül még Kotliba major és Malomfölde lakóhely is ide tartozik; újabban Tejke pusztából Telke puszta lett. A községben van posta, távíró és gőzhajó-állomás; vasúti állomása Dunaszerdahely.

Magyar Katolikus Lexikon

Bős, v. Pozsony vm. (Gabćikovo, Szl.): plébánia a v. esztergomi egyhm. dunaszerdahelyi esp. ker-ében. - 1264: Beus. Tp-át 1332 e. Antiochiai Szt Margit tiszt. sztelték. Lakói 1560: prot-ok lettek. Kegyura 1880: az uradalom. Anyanyelve 1840: m.; 1910: m.; 1940: m., szl. - Filiája 1917: Patas. - Lakói 1840: 2047 r.k., 4 ev., 38 izr., 88 egyéb vall., össz. 2177; 1910: 2710 r.k., 1 g.k., 4 ev., 35 ref., 73 izr., össz. 2823; 1940: 3302 r.k., 1 g.k., 7 ev., 31 ref., 69 izr., össz. 3410, 1970: össz. 4460, 95,7 %-a m.; 1991: össz. 4910, m. 4629 (94,28%); 2001: össz. 5084, m. 4598 (90,44%). ** Némethy 1894:32. - Gerecze II:656. - Schem. Strig. 1917:181.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Bős. Már a honfoglalás idején megült hely és Jerney szerint (Magyar Nyelvkincsek, 23.) azonos az 1102-ben említett Beys községgel. Ugyanezen a néven felmerül még 1262—1274. között többször is, mint bessenyő telep. IV. Béla király az Amadé-nemzetségnek adományozza. A pápai tizedszedők Bess néven tartják nyilván, 1398-ban pedig mint Beus szerepel. Közben Böős Lothard királyi ember nevében is előfordul. 1402-ben Beusi István fia Bodugli János átíratja Nagy Lajos király 1359-iki donációs leveszerint 133 róm. kath., 262 ev., 2 izr. lét, mellyel a magvaszakadt Miklós bán fia János birtokát atyafiai: Oinode, Lothard, István és Miklós számára adományozza. Mátyás király 1468-ban vásárjogot ad a községnek. Pompás kastélyát az Amadé-nemzetség építtette s ez a kastély régebben tornyokkal és vízárokkal megerősített várkastély volt. Ebben a kastélyban élt Amadé László, a neves költő is. A község róm. kath. temploma ősrégi s különösen gótikus részei tűnnek ki. A szabadságharc idején határában a honvédsereg és az osztrákok közölt ütközet volt. Sokat pusztított belőle a tatár, majd a török s jelen korunkban a cseh megszállás sanyargatta. A községhez tartozott Árpás nyilván a XIII. században említett Árpád vagy Árpádsoka helység nevét őrzi. Ugyanis ez időből több helységet említenek, amelyek Bős határában állottak. Ezek Árpás, vagyis Árpád, Árpádsoka, villa Vitéz, villa Pogány, Bálványvíz, Pogánysziget. Bizonyára hadvész pusztította el őket. Jelenleg a községhez tartozik Feketeerdő, Nagyvarjas, Kisvarjas, Tejke, Nagyerdő, Malomföle, Falusziget, Kotliba és Ille. A község területe 9211 kat.hold, a lakosság száma a visszacsatoláskor 3102 lélek. Vallás szerint: róm. kath. 2976, ref.17, ev. 7, gör. kath. 2, izr. 79, egyéb 21. A megszállás alatt a csehek 1222 kat.hold kiterjedésű ingatlant sajátítottak ki és cseh telepesek között osztották fel.

Amade Antal - Amade László - Bátky Attila - Bátky László - Csikmák Imre - Színi Sebő Alajos -

Amade László

1703. 03. 12.
Bős - megszületett
Nagyszombat - tanult
Bacsfa A templom kriptájában nyugszik.
1764. 12. 22.
Felbár - elhunyt
névjegyzék

Amade Antal

1760. 11. 25.
Bős - megszületett
1835
Marcaltő - elhunyt
névjegyzék

Színi Sebő Alajos

1811
Csiliznyárad - megszületett
1882. 10.12.
Bős - elhunyt
névjegyzék

Bátky László

1919.2.1.
Bős - megszületett
névjegyzék

Csikmák Imre

1933.11.7.
Bős - megszületett
névjegyzék

Bátky Attila

1973
Bős - megszületett
névjegyzék
Névelőfordulások
1102
Beys
1264
Beus
1332
Bess
1380
Böős
1773
Böös,
1786
Bösch,
1808
Bös,
1863
Böős,
1873
Bős,
1927
Beš, Bős,
1938
Bős,
1945
Beš, Bős,
1948
Gabčíkovo
2013
Bős

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Fő utca (Hlavná) 1039/21
Telefon: 0315594396
Fax: 0315594406

Honlap: gabcikovo.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Fenes Iván (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Dömény Nikolas (Független)
Feketeová Tímea (MOST - HÍD)
Csibová Soňa (MOST - HÍD)
Zalka Lóránt (SMK-MKP)
Mészáros Arpád (SMK-MKP)
Tatai Róbert (SMK-MKP)
Vida Juraj (SMK-MKP)
Horváth Erik (SMK-MKP)
Csörgő Arpád (SMK-MKP)
Horváth Róbert (SMK-MKP)
Független 10% Független 1 képviselö MOST - HÍD 20% MOST - HÍD 2 képviselö SMK-MKP 70% SMK-MKP 7 képviselö 10 képviselö
Bős 1i Posta

Krátky rad 1085/6

Bősi Posta

Dunajská 1477/78

Idősek otthona

Sport utca 568/14

Bősi Térség Községeinek Hulladékgazdálkodási Társulása

Fácán utca 1123

Bősi Római Katolikus Plébániahivatal

Fő út 1044

Helyi Művelődési Központ

Pozsonyi út 1338

Művészeti Alapiskola

Szentháromság tér 1042/4

Amade László Magyar Tannyelvű Alapiskola

Komenský utca 1081/1

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Komenský utca 1082/3

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Temető utca 5

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Komenský utca 1113

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Komenský utca 1113

Bősi Anyakönyvi Hivatal

Fő utca 1039/21

Bősi Községi Hivatal

Fő utca 1039/21

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1941
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 2057 92%
szlovákok 52 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 37 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 82 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2228
magyarok 2805 99%
szlovákok 11 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2823
magyarok 2694 96%
szlovákok 38 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 17 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 54 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 2803
magyarok 3396 100%
szlovákok 7 0%
ruszinok 0 0%
romák 1 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3410
magyarok 4629 94%
szlovákok 237 5%
ruszinok 0 0%
romák 4 0%
ukránok 3 0%
csehek 26 1%
németek 0 0%
lengyelek 3 0%
egyéb 6 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 4910
magyarok 4598 90%
szlovákok 417 8%
ruszinok 2 0%
romák 4 0%
ukránok 1 0%
csehek 31 1%
németek 1 0%
lengyelek 4 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 22 0%
összlétszám 5084
magyarok 4711 88%
szlovákok 580 11%
ruszinok 1 0%
romák 3 0%
ukránok 5 0%
csehek 13 0%
németek 0 0%
lengyelek 3 0%
egyéb 20 0%
ismeretlen 25 0%
összlétszám 5361
magyarok 4217 81%
szlovákok 727 14%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 2 0%
csehek 22 0%
németek 0 0%
lengyelek 7 0%
egyéb 18 0%
ismeretlen 238 5%
összlétszám 5232
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 4476
Választási részvétel: 65.95 %
Kiadott boríték: 2952
Bedobott boríték: 2949

Polgármester

Érvényes szavazólap: 2903
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Fenes Iván 1278 44.02 % SMK-MKP
Jakus Zoltán 852 29.35 % Független
Darnai Gabriel 773 26.63 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Zalka Lóránt 1786 SMK-MKP
Feketeová Tímea 1140 MOST - HÍD
Mészáros Arpád 1113 SMK-MKP
Tatai Róbert 1092 SMK-MKP
Vida Juraj 1042 SMK-MKP
Horváth Erik 1028 SMK-MKP
Csibová Soňa 996 MOST - HÍD
Csörgő Arpád 990 SMK-MKP
Dömény Nikolas 964 Független
Horváth Róbert 953 SMK-MKP

Képviselők

2014
SMK-MKP 75.00% SMK-MKP 9 képviselö Független 16.67% Független 2 képviselö MOST - HÍD 8.33% MOST - HÍD 1 képviselö 12 képviselö
2018
SMK-MKP 70.00% SMK-MKP 7 képviselö MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 2 képviselö Független 10.00% Független 1 képviselö 10 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 4422
Választási részvétel: 29.42 %
Kiadott boríték: 1301
Bedobott boríték: 1301
Választásra jogosult: 4430
Választási részvétel: 27.36 %
Kiadott boríték: 1212
Bedobott boríték: 1212
Választásra jogosult: 4 452
Választási részvétel: 27,78 %
Kiadott boríték: 1 237
Bedobott boríték: 1 237

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 1261
1.forduló
Érvényes szavazólap: 78189
Érvényes szavazólap: 1 212
Érvényes szavazólap: 113229
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
József Berényi 784 62.17 % SMK-MKP, OKS
József Nagy 369 29.26 % MOST - HÍD
Tibor Mikuš 80 6.34 % Független
Ivan Uhliarik 18 1.43 % KDH, SDKÚ - DS
Andrej Richnák 6 0.48 % NP
Jozef Ravasz 4 0.32 % SRÚS
Tibor Mikuš 152 12.60% Független
József Berényi 893 73.68 % SMK-MKP
Konrád Rigó 153 12.62 % MOST - HÍD
Tibor Mikuš 89 7.34 % Független
Jozef Viskupič 56 4.62 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Jaroslav Cehlárik 11 0.91 % Független
Márius Novák 10 0.83 % NP
Tibor Mikuš 31310 40.04 % Független
József Berényi 14339 18.34 % SMK-MKP, OKS
Ivan Uhliarik 14284 18.27 % KDH, SDKÚ - DS
József Nagy 14174 18.13 % MOST - HÍD
Andrej Richnák 3765 4.82 % NP
Jozef Ravasz 317 0.41 % SRÚS
József Berényi 31884 39.73% SMK-MKP, OKS
Jozef Viskupič 48584 42.91 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 34601 30.56 % Független
József Berényi 19414 17.15 % SMK-MKP
Konrád Rigó 6362 5.62 % MOST - HÍD
Márius Novák 2268 2.00 % NP
Jaroslav Cehlárik 2000 1.77 % Független

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 1277
Érvényes szavazólap: 1 211
Érvényes szavazólap: 21799
# Név Szavazat Százalék Párt
Iván Fenes 943 73.84% SMK-MKP
József Menyhárt 693 54.27% SMK-MKP
Zoltán Hájos 660 51.68% SMK-MKP
László Bacsó 610 47.77% SMK-MKP
László Miklós 584 45.73% SMK-MKP
Gabriel Bárdos 567 44.40% SMK-MKP
József Kvarda 564 44.17% SMK-MKP
Tímea Feketeová 498 39.00% MOST - HÍD
Ladislav Polák 446 34.93% SMK-MKP
József Nagy 361 28.27% MOST - HÍD
Gabriel Csicsai 324 25.37% MOST - HÍD
Arpád Érsek 323 25.29% MOST - HÍD
Miroslav Gašpar 175 13.70% MOST - HÍD
Ildikó Laposová 163 12.76% MOST - HÍD
František Vangel 145 11.35% MOST - HÍD
Lajos Berner 124 9.71% MOST - HÍD
Ľudovít Kulcsár 112 8.77% Független
Vidor Nagy 93 7.28% SMS
Attila Lázok 86 6.73% Független
Richard Kmeť 74 5.79% SMER - SD
Terézia Földváryová 50 3.92% Független
Július Šimon 45 3.52% Független
Jozef Ravasz 35 2.74% SRÚS
Eva Farkašová 34 2.66% SRÚS
Štefan Radics 29 2.27% SMER - SD
Erika Kočišová 28 2.19% NOVA
Marian Dúbrava 26 2.04% KDH, SDKÚ - DS
Peter Štuller 24 1.88% KDH, SDKÚ - DS
Jozef Čech 21 1.64% NP
Mária Rabinová 21 1.64% KSS
Štefan Horony 20 1.57% SDKÚ - DS, KDH
Marián Krásny 16 1.25% SNS
Iván Fenes 926 76.47% SMK-MKP
József Menyhárt 801 66.14% SMK-MKP
Zoltán Hájos 615 50.78% SMK-MKP
László Bacsó 514 42.44% SMK-MKP
Rozália Hervay 487 40.21% SMK-MKP
Csaba Orosz 485 40.05% SMK-MKP
Marian Soóky 402 33.20% SMK-MKP
Ladislav Polák 398 32.87% SMK-MKP
Zoltán Horváth 207 17.09% Független
Konrád Rigó 198 16.35% MOST - HÍD
Károly Földes 196 16.18% Független
Alexander Dakó 125 10.32% Független
Ferenc Berényi 117 9.66% ĽS Naše Slovensko
Irén Sárközy 116 9.58% MOST - HÍD
Róbert Horváth 111 9.17% MKDA-MKDSZ
František Vangel 93 7.68% MOST - HÍD
Richard Kmeť 92 7.60% SMER-SD
Albin Varga 85 7.02% MOST - HÍD
Marian Bölcs 74 6.11% OKS, KDH, SaS, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Ján Berceli 61 5.04% Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, SaS, KDH, OKS
Renáta Klauková 60 4.95% OKS, SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, Zmena zdola
Kristian Kovács 60 4.95% MOST - HÍD
Gabriela Józan Horváth 60 4.95% MOST - HÍD
Štefan Horony 56 4.62% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, DÚ, KDH, OKS, Zmena zdola
Edita Lysinová 56 4.62% MOST - HÍD
Ivan Seňan 52 4.29% MOST - HÍD
Pavol Sebök 49 4.05% Független
Zsolt Sidó 49 4.05% ĽS Naše Slovensko
Ivan Husár 45 3.72% OKS, KDH, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola
Jozef Samek 43 3.55% SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS
Zuzana Tóthová 36 2.97% ĽS Naše Slovensko
Robert Tánczos 33 2.73% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, DÚ, Zmena zdola
Jozef Narancsik 28 2.31% ĽS Naše Slovensko
Jakub Nagy 26 2.15% SZSZO
Peter Súlovský 22 1.82% SNS
Emília Danišová 20 1.65% NAJ
Iveta Fajnorová 16 1.32% NAJ
Dagmar Fuseková 12 0.99% NP
József Nagy 8794 0.00% MOST - HÍD
Gabriel Bárdos 8614 0.00% SMK-MKP
Zoltán Hájos 8565 0.00% SMK-MKP
László Bacsó 8507 0.00% SMK-MKP
József Menyhárt 8238 0.00% SMK-MKP
József Kvarda 8177 0.00% SMK-MKP
Arpád Érsek 8077 0.00% MOST - HÍD
Iván Fenes 8002 0.00% SMK-MKP
László Miklós 7665 0.00% SMK-MKP
Gabriel Csicsai 6638 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Polák 6282 0.00% SMK-MKP
Miroslav Gašpar 5430 0.00% MOST - HÍD
Tímea Feketeová 5202 0.00% MOST - HÍD
Ildikó Laposová 4850 0.00% MOST - HÍD
František Vangel 4259 0.00% MOST - HÍD
Lajos Berner 4119 0.00% MOST - HÍD
Ľudovít Kulcsár 2610 0.00% Független
Terézia Földváryová 2169 0.00% Független
Vidor Nagy 1820 0.00% SMS
Attila Lázok 1632 0.00% Független
Július Šimon 1449 0.00% Független
Richard Kmeť 1294 0.00% SMER - SD
Peter Štuller 1111 0.00% KDH, SDKÚ - DS
Marian Dúbrava 878 0.00% SDKÚ - DS, KDH
Erika Kočišová 773 0.00% NOVA
Jozef Ravasz 756 0.00% SRÚS
Štefan Radics 738 0.00% SMER - SD
Štefan Horony 677 0.00% SDKÚ - DS, KDH
Jozef Čech 511 0.00% NP
Marián Krásny 475 0.00% SNS
Eva Farkašová 467 0.00% SRÚS
Mária Rabinová 371 0.00% KSS
József Menyhárt 10949 50.23% SMK-MKP
Iván Fenes 8836 40.53% SMK-MKP
Zoltán Hájos 8685 39.84% SMK-MKP
László Bacsó 8312 38.13% SMK-MKP
Csaba Orosz 7402 33.96% SMK-MKP
Ladislav Polák 6755 30.99% SMK-MKP
Rozália Hervay 6616 30.35% SMK-MKP
Marian Soóky 6367 29.21% SMK-MKP
Konrád Rigó 5595 25.67% MOST - HÍD
Zoltán Horváth 4553 20.89% Független
Károly Földes 3925 18.01% Független
František Vangel 3209 14.72% MOST - HÍD
Alexander Dakó 3100 14.22% Független
Irén Sárközy 3001 13.77% MOST - HÍD
Albin Varga 2749 12.61% MOST - HÍD
Gabriela Józan Horváth 2518 11.55% MOST - HÍD
Ján Berceli 2212 10.15% Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, SaS, KDH, OKS
Edita Lysinová 2198 10.08% MOST - HÍD
Ivan Seňan 2060 9.45% MOST - HÍD
Kristian Kovács 1999 9.17% MOST - HÍD
Marian Bölcs 1946 8.93% OKS, KDH, SaS, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Ferenc Berényi 1939 8.89% ĽS Naše Slovensko
Štefan Horony 1783 8.18% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, DÚ, KDH, OKS, Zmena zdola
Pavol Sebök 1678 7.70% Független
Renáta Klauková 1672 7.67% OKS, SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, Zmena zdola
Richard Kmeť 1571 7.21% SMER-SD
Jozef Samek 1477 6.78% SaS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, OKS
Ivan Husár 1458 6.69% OKS, KDH, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola
Róbert Horváth 1413 6.48% MKDA-MKDSZ
Jakub Nagy 1294 5.94% SZSZO
Robert Tánczos 1248 5.73% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, DÚ, Zmena zdola
Zsolt Sidó 953 4.37% ĽS Naše Slovensko
Zuzana Tóthová 754 3.46% ĽS Naše Slovensko
Jozef Narancsik 720 3.30% ĽS Naše Slovensko
Emília Danišová 710 3.26% NAJ
Peter Súlovský 669 3.07% SNS
Iveta Fajnorová 583 2.67% NAJ
Dagmar Fuseková 500 2.29% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Nagymegyer 635 23.42 %
Dunaszerdahely 343 12.65 %
Somorja 171 6.31 %
Ekecs 137 5.05 %
Nyárasd 99 3.65 %
Bős 85 3.14 %
Lég 54 1.99 %
Illésháza 46 1.70 %
Kisudvarnok 45 1.66 %
Vásárút 44 1.62 %
Jányok 44 1.62 %
Nyékvárkony 41 1.51 %
Gelle 41 1.51 %
Nagymagyar 38 1.40 %
Csütörtök 36 1.33 %
Csilizradvány 35 1.29 %
Nemeshodos 34 1.25 %
Lögérpatony 33 1.22 %
Alistál 33 1.22 %
Pozsonyeperjes 32 1.18 %
Nagymad 32 1.18 %
Egyházkarcsa 31 1.14 %
Csallóközkürt 30 1.11 %
Nagypaka 30 1.11 %
Nagyudvarnok 28 1.03 %
Diósförgepatony 27 1.00 %
Csiliznyárad 27 1.00 %
Dunakisfalud 26 0.96 %
Balony 25 0.92 %
Csenke 24 0.89 %
Baka 23 0.85 %
Királyfiakarcsa 23 0.85 %
Szap 22 0.81 %
Felbár 22 0.81 %
Felsővámos 21 0.77 %
Albár 19 0.70 %
Lúcs 18 0.66 %
Kulcsod 16 0.59 %
Sárosfa 16 0.59 %
Szentmihályfa 15 0.55 %
Hegyéte 15 0.55 %
Csallóköznádasd 13 0.48 %
Úszor 13 0.48 %
Padány 13 0.48 %
Nagyszarva 13 0.48 %
Nemesgomba 13 0.48 %
Béke 12 0.44 %
Pódatejed 12 0.44 %
Vörösmajor 11 0.41 %
Vajka 11 0.41 %
Bögellő 11 0.41 %
Csilizpatas 11 0.41 %
Nagyabony 10 0.37 %
Doborgaz 9 0.33 %
Csákány 9 0.33 %
Patonyrét 8 0.30 %
Csallóköztárnok 8 0.30 %
Medve 8 0.30 %
Dunatőkés 8 0.30 %
Vitény 7 0.26 %
Sárrét 7 0.26 %
Nagybodak 6 0.22 %
Dercsika 6 0.22 %
Olgya 5 0.18 %
Keszölcés 5 0.18 %
Bacsfa 3 0.11 %
Macháza 1 0.04 %
Dunaszerdahely 1 077 35.63 %
Bős 125 4.13 %
Nyárasd 115 3.80 %
Nyékvárkony 113 3.74 %
Somorja 111 3.67 %
Kisudvarnok 94 3.11 %
Nagymegyer 92 3.04 %
Vásárút 77 2.55 %
Hegyéte 64 2.12 %
Diósförgepatony 58 1.92 %
Nemeshodos 56 1.85 %
Alistál 55 1.82 %
Gelle 51 1.69 %
Pozsonyeperjes 47 1.55 %
Nagyudvarnok 47 1.55 %
Csallóközkürt 46 1.52 %
Egyházkarcsa 43 1.42 %
Lögérpatony 42 1.39 %
Szentmihályfa 41 1.36 %
Ekecs 38 1.26 %
Lég 36 1.19 %
Pódatejed 36 1.19 %
Felbár 30 0.99 %
Nagyabony 30 0.99 %
Albár 28 0.93 %
Nagymad 27 0.89 %
Úszor 25 0.83 %
Csenke 25 0.83 %
Sárosfa 24 0.79 %
Nagyszarva 23 0.76 %
Illésháza 22 0.73 %
Vörösmajor 22 0.73 %
Csütörtök 21 0.69 %
Dunatőkés 21 0.69 %
Felsővámos 20 0.66 %
Jányok 19 0.63 %
Dunakisfalud 18 0.60 %
Királyfiakarcsa 18 0.60 %
Baka 18 0.60 %
Csilizradvány 17 0.56 %
Nagymagyar 17 0.56 %
Csiliznyárad 14 0.46 %
Padány 14 0.46 %
Nagypaka 13 0.43 %
Nemesgomba 13 0.43 %
Lúcs 12 0.40 %
Doborgaz 12 0.40 %
Vajka 11 0.36 %
Csilizpatas 11 0.36 %
Balony 10 0.33 %
Csallóköznádasd 10 0.33 %
Dercsika 10 0.33 %
Bögellő 10 0.33 %
Csallóköztárnok 9 0.30 %
Csákány 8 0.26 %
Medve 8 0.26 %
Olgya 7 0.23 %
Nagybodak 6 0.20 %
Szap 5 0.17 %
Kulcsod 4 0.13 %
Béke 4 0.13 %
Bacsfa 4 0.13 %
Macháza 4 0.13 %
Patonyrét 4 0.13 %
Sárrét 3 0.10 %
Keszölcés 3 0.10 %
Vitény 2 0.07 %
Somorja 1 385 19.20 %
Dunaszerdahely 1 074 14.89 %
Bős 485 6.72 %
Nagymegyer 324 4.49 %
Ekecs 250 3.47 %
Nyékvárkony 218 3.02 %
Gelle 194 2.69 %
Nyárasd 188 2.61 %
Csütörtök 170 2.36 %
Illésháza 148 2.05 %
Nagyszarva 128 1.77 %
Alistál 120 1.66 %
Vásárút 114 1.58 %
Nagymagyar 113 1.57 %
Csilizradvány 103 1.43 %
Felbár 101 1.40 %
Baka 101 1.40 %
Csenke 100 1.39 %
Pozsonyeperjes 96 1.33 %
Diósförgepatony 90 1.25 %
Nagyabony 90 1.25 %
Csiliznyárad 88 1.22 %
Sárosfa 88 1.22 %
Nemeshodos 75 1.04 %
Jányok 74 1.03 %
Bacsfa 70 0.97 %
Lég 70 0.97 %
Lögérpatony 67 0.93 %
Csallóközkürt 67 0.93 %
Hegyéte 64 0.89 %
Béke 59 0.82 %
Csallóköznádasd 56 0.78 %
Felsővámos 48 0.67 %
Csallóköztárnok 47 0.65 %
Balony 46 0.64 %
Csilizpatas 45 0.62 %
Vajka 45 0.62 %
Királyfiakarcsa 44 0.61 %
Nagypaka 42 0.58 %
Úszor 41 0.57 %
Bögellő 40 0.55 %
Szentmihályfa 38 0.53 %
Egyházkarcsa 37 0.51 %
Kisudvarnok 36 0.50 %
Lúcs 35 0.49 %
Nagyudvarnok 35 0.49 %
Szap 32 0.44 %
Csákány 31 0.43 %
Nagybodak 30 0.42 %
Nemesgomba 30 0.42 %
Dercsika 29 0.40 %
Padány 28 0.39 %
Kulcsod 27 0.37 %
Keszölcés 27 0.37 %
Albár 25 0.35 %
Nagymad 25 0.35 %
Doborgaz 23 0.32 %
Dunatőkés 22 0.30 %
Dunakisfalud 21 0.29 %
Medve 18 0.25 %
Vörösmajor 18 0.25 %
Olgya 18 0.25 %
Pódatejed 17 0.24 %
Macháza 12 0.17 %
Patonyrét 11 0.15 %
Sárrét 6 0.08 %
Vitény 3 0.04 %
Somorja 99 16.23 %
Vörösmajor 75 12.30 %
Úszor 51 8.36 %
Dunaszerdahely 47 7.70 %
Lég 19 3.11 %
Nyárasd 14 2.30 %
Bős 12 1.97 %
Nagypaka 11 1.80 %
Lögérpatony 9 1.48 %
Hegyéte 8 1.31 %
Jányok 8 1.31 %
Nyékvárkony 7 1.15 %
Nagymagyar 7 1.15 %
Nemesgomba 7 1.15 %
Nagymegyer 7 1.15 %
Csütörtök 7 1.15 %
Felbár 6 0.98 %
Nemeshodos 6 0.98 %
Gelle 5 0.82 %
Nagyszarva 5 0.82 %
Olgya 5 0.82 %
Illésháza 5 0.82 %
Csiliznyárad 5 0.82 %
Sárrét 4 0.66 %
Diósförgepatony 4 0.66 %
Dunatőkés 4 0.66 %
Vitény 4 0.66 %
Sárosfa 4 0.66 %
Királyfiakarcsa 3 0.49 %
Vajka 3 0.49 %
Macháza 3 0.49 %
Csákány 3 0.49 %
Pozsonyeperjes 3 0.49 %
Nagybodak 3 0.49 %
Baka 3 0.49 %
Lúcs 2 0.33 %
Csenke 2 0.33 %
Kulcsod 2 0.33 %
Ekecs 2 0.33 %
Csilizradvány 2 0.33 %
Bacsfa 2 0.33 %
Keszölcés 2 0.33 %
Pódatejed 2 0.33 %
Doborgaz 2 0.33 %
Szap 2 0.33 %
Csallóközkürt 2 0.33 %
Medve 1 0.16 %
Szentmihályfa 1 0.16 %
Nagyudvarnok 1 0.16 %
Nagyabony 1 0.16 %
Dunakisfalud 1 0.16 %
Egyházkarcsa 1 0.16 %
Alistál 1 0.16 %
Nagymad 1 0.16 %
Kisudvarnok 1 0.16 %
Csallóköznádasd 1 0.16 %
Vásárút 1 0.16 %
Béke 1 0.16 %
Csallóköztárnok 0 0.00 %
Balony 0 0.00 %
Patonyrét 0 0.00 %
Csilizpatas 0 0.00 %
Padány 0 0.00 %
Bögellő 0 0.00 %
Dercsika 0 0.00 %
Felsővámos 0 0.00 %
Albár 0 0.00 %
Somorja 724 32.44 %
Dunaszerdahely 241 10.80 %
Nagymegyer 63 2.82 %
Úszor 61 2.73 %
Nagypaka 57 2.55 %
Bős 56 2.51 %
Lég 55 2.46 %
Nyárasd 48 2.15 %
Gelle 41 1.84 %
Vörösmajor 40 1.79 %
Illésháza 38 1.70 %
Jányok 37 1.66 %
Nagymagyar 37 1.66 %
Csütörtök 36 1.61 %
Ekecs 31 1.39 %
Vásárút 29 1.30 %
Csenke 27 1.21 %
Diósförgepatony 26 1.16 %
Felbár 26 1.16 %
Nemeshodos 26 1.16 %
Kisudvarnok 25 1.12 %
Lögérpatony 23 1.03 %
Királyfiakarcsa 21 0.94 %
Nagyszarva 21 0.94 %
Nagyudvarnok 19 0.85 %
Nagymad 18 0.81 %
Sárosfa 18 0.81 %
Csákány 17 0.76 %
Pozsonyeperjes 16 0.72 %
Dunakisfalud 15 0.67 %
Nyékvárkony 15 0.67 %
Lúcs 14 0.63 %
Csallóköztárnok 13 0.58 %
Felsővámos 13 0.58 %
Nemesgomba 12 0.54 %
Béke 12 0.54 %
Egyházkarcsa 12 0.54 %
Csilizradvány 12 0.54 %
Vajka 10 0.45 %
Bacsfa 10 0.45 %
Szentmihályfa 10 0.45 %
Bögellő 10 0.45 %
Alistál 10 0.45 %
Nagybodak 10 0.45 %
Csallóközkürt 9 0.40 %
Albár 9 0.40 %
Hegyéte 9 0.40 %
Vitény 9 0.40 %
Padány 8 0.36 %
Olgya 8 0.36 %
Sárrét 8 0.36 %
Baka 8 0.36 %
Macháza 8 0.36 %
Dercsika 7 0.31 %
Szap 6 0.27 %
Csiliznyárad 6 0.27 %
Dunatőkés 6 0.27 %
Keszölcés 6 0.27 %
Patonyrét 5 0.22 %
Medve 5 0.22 %
Pódatejed 5 0.22 %
Nagyabony 5 0.22 %
Csallóköznádasd 4 0.18 %
Csilizpatas 4 0.18 %
Doborgaz 4 0.18 %
Balony 4 0.18 %
Kulcsod 0 0.00 %
Somorja 210 29.58 %
Dunaszerdahely 76 10.70 %
Úszor 51 7.18 %
Vörösmajor 21 2.96 %
Nyárasd 20 2.82 %
Lég 20 2.82 %
Bős 20 2.82 %
Csütörtök 16 2.25 %
Ekecs 15 2.11 %
Nagymagyar 14 1.97 %
Nagymegyer 14 1.97 %
Felbár 13 1.83 %
Dunakisfalud 12 1.69 %
Gelle 12 1.69 %
Nemesgomba 11 1.55 %
Nagypaka 10 1.41 %
Nemeshodos 10 1.41 %
Vásárút 9 1.27 %
Nyékvárkony 8 1.13 %
Doborgaz 8 1.13 %
Nagyszarva 8 1.13 %
Sárosfa 8 1.13 %
Lögérpatony 7 0.99 %
Vajka 7 0.99 %
Hegyéte 7 0.99 %
Olgya 7 0.99 %
Alistál 6 0.85 %
Illésháza 6 0.85 %
Sárrét 6 0.85 %
Pozsonyeperjes 6 0.85 %
Csilizradvány 6 0.85 %
Baka 6 0.85 %
Kisudvarnok 5 0.70 %
Diósförgepatony 5 0.70 %
Csallóközkürt 5 0.70 %
Macháza 5 0.70 %
Csenke 4 0.56 %
Csallóköztárnok 4 0.56 %
Bacsfa 3 0.42 %
Lúcs 3 0.42 %
Patonyrét 3 0.42 %
Béke 3 0.42 %
Jányok 3 0.42 %
Felsővámos 3 0.42 %
Dunatőkés 3 0.42 %
Padány 2 0.28 %
Csiliznyárad 1 0.14 %
Egyházkarcsa 1 0.14 %
Csallóköznádasd 1 0.14 %
Nagybodak 1 0.14 %
Nagyudvarnok 1 0.14 %
Dercsika 1 0.14 %
Bögellő 1 0.14 %
Nagymad 1 0.14 %
Medve 1 0.14 %
Balony 0 0.00 %
Vitény 0 0.00 %
Szentmihályfa 0 0.00 %
Királyfiakarcsa 0 0.00 %
Csilizpatas 0 0.00 %
Nagyabony 0 0.00 %
Albár 0 0.00 %
Pódatejed 0 0.00 %
Kulcsod 0 0.00 %
Szap 0 0.00 %
Csákány 0 0.00 %
Keszölcés 0 0.00 %
Dunaszerdahely 268 12.77 %
Somorja 161 7.67 %
Bős 117 5.58 %
Nyárasd 105 5.00 %
Nagymegyer 80 3.81 %
Ekecs 59 2.81 %
Vásárút 51 2.43 %
Gelle 37 1.76 %
Pozsonyeperjes 37 1.76 %
Nyékvárkony 36 1.72 %
Alistál 35 1.67 %
Csütörtök 35 1.67 %
Illésháza 34 1.62 %
Lég 33 1.57 %
Vörösmajor 32 1.53 %
Hegyéte 30 1.43 %
Felbár 30 1.43 %
Lögérpatony 29 1.38 %
Baka 28 1.33 %
Nagymagyar 28 1.33 %
Diósförgepatony 28 1.33 %
Csiliznyárad 27 1.29 %
Kisudvarnok 27 1.29 %
Jányok 26 1.24 %
Csilizradvány 26 1.24 %
Felsővámos 25 1.19 %
Nagyszarva 25 1.19 %
Úszor 25 1.19 %
Csallóközkürt 23 1.10 %
Nagyudvarnok 22 1.05 %
Csenke 21 1.00 %
Nagypaka 19 0.91 %
Sárosfa 19 0.91 %
Egyházkarcsa 18 0.86 %
Dunatőkés 18 0.86 %
Nemesgomba 16 0.76 %
Pódatejed 16 0.76 %
Padány 15 0.71 %
Balony 15 0.71 %
Nemeshodos 15 0.71 %
Nagybodak 14 0.67 %
Csilizpatas 14 0.67 %
Nagymad 14 0.67 %
Csákány 13 0.62 %
Albár 12 0.57 %
Vajka 12 0.57 %
Csallóköztárnok 12 0.57 %
Lúcs 12 0.57 %
Szap 11 0.52 %
Szentmihályfa 11 0.52 %
Nagyabony 11 0.52 %
Medve 11 0.52 %
Csallóköznádasd 11 0.52 %
Kulcsod 10 0.48 %
Bacsfa 10 0.48 %
Olgya 9 0.43 %
Bögellő 9 0.43 %
Béke 8 0.38 %
Dercsika 8 0.38 %
Doborgaz 6 0.29 %
Sárrét 6 0.29 %
Dunakisfalud 6 0.29 %
Királyfiakarcsa 4 0.19 %
Patonyrét 4 0.19 %
Macháza 4 0.19 %
Keszölcés 4 0.19 %
Vitény 2 0.10 %
Dunaszerdahely 870 28.04 %
Somorja 213 6.86 %
Nyárasd 152 4.90 %
Nagymegyer 135 4.35 %
Bős 93 3.00 %
Ekecs 85 2.74 %
Nyékvárkony 80 2.58 %
Vásárút 74 2.38 %
Nemeshodos 68 2.19 %
Lég 63 2.03 %
Nagyudvarnok 59 1.90 %
Gelle 57 1.84 %
Kisudvarnok 55 1.77 %
Nagymad 51 1.64 %
Egyházkarcsa 50 1.61 %
Csallóközkürt 48 1.55 %
Alistál 47 1.51 %
Pozsonyeperjes 46 1.48 %
Illésháza 46 1.48 %
Diósförgepatony 44 1.42 %
Hegyéte 44 1.42 %
Csütörtök 38 1.22 %
Jányok 38 1.22 %
Királyfiakarcsa 37 1.19 %
Nagymagyar 37 1.19 %
Nagyabony 35 1.13 %
Csilizradvány 32 1.03 %
Baka 31 1.00 %
Felsővámos 31 1.00 %
Szentmihályfa 29 0.93 %
Felbár 29 0.93 %
Lögérpatony 29 0.93 %
Nagypaka 28 0.90 %
Albár 27 0.87 %
Lúcs 21 0.68 %
Sárosfa 21 0.68 %
Csenke 21 0.68 %
Vörösmajor 21 0.68 %
Csiliznyárad 21 0.68 %
Dunakisfalud 18 0.58 %
Pódatejed 18 0.58 %
Padány 16 0.52 %
Nagyszarva 16 0.52 %
Csallóköznádasd 16 0.52 %
Úszor 15 0.48 %
Dercsika 15 0.48 %
Béke 14 0.45 %
Szap 12 0.39 %
Dunatőkés 12 0.39 %
Nemesgomba 11 0.35 %
Vajka 11 0.35 %
Patonyrét 11 0.35 %
Balony 11 0.35 %
Doborgaz 11 0.35 %
Olgya 10 0.32 %
Csilizpatas 10 0.32 %
Bögellő 10 0.32 %
Csallóköztárnok 9 0.29 %
Sárrét 9 0.29 %
Csákány 9 0.29 %
Nagybodak 8 0.26 %
Vitény 6 0.19 %
Bacsfa 6 0.19 %
Keszölcés 6 0.19 %
Medve 5 0.16 %
Macháza 4 0.13 %
Kulcsod 4 0.13 %
Dunaszerdahely 360 12.93 %
Somorja 261 9.37 %
Csütörtök 168 6.03 %
Nagymegyer 90 3.23 %
Lég 80 2.87 %
Jányok 73 2.62 %
Illésháza 70 2.51 %
Gelle 69 2.48 %
Nyárasd 66 2.37 %
Nagymagyar 61 2.19 %
Bős 60 2.15 %
Vásárút 49 1.76 %
Csenke 49 1.76 %
Nyékvárkony 46 1.65 %
Ekecs 42 1.51 %
Csákány 36 1.29 %
Kisudvarnok 34 1.22 %
Felbár 33 1.18 %
Nemesgomba 33 1.18 %
Sárosfa 33 1.18 %
Nagypaka 32 1.15 %
Béke 32 1.15 %
Vörösmajor 31 1.11 %
Lögérpatony 31 1.11 %
Nagyudvarnok 31 1.11 %
Alistál 29 1.04 %
Úszor 28 1.01 %
Diósförgepatony 27 0.97 %
Nemeshodos 27 0.97 %
Csilizradvány 25 0.90 %
Lúcs 25 0.90 %
Királyfiakarcsa 24 0.86 %
Egyházkarcsa 24 0.86 %
Csallóközkürt 24 0.86 %
Szentmihályfa 23 0.83 %
Dunakisfalud 23 0.83 %
Nagyszarva 22 0.79 %
Felsővámos 21 0.75 %
Pozsonyeperjes 19 0.68 %
Nagymad 18 0.65 %
Olgya 18 0.65 %
Baka 17 0.61 %
Vajka 17 0.61 %
Nagyabony 15 0.54 %
Csallóköztárnok 15 0.54 %
Csiliznyárad 15 0.54 %
Hegyéte 15 0.54 %
Nagybodak 15 0.54 %
Csallóköznádasd 14 0.50 %
Padány 12 0.43 %
Csilizpatas 12 0.43 %
Szap 11 0.39 %
Bögellő 11 0.39 %
Keszölcés 11 0.39 %
Dunatőkés 10 0.36 %
Balony 10 0.36 %
Patonyrét 10 0.36 %
Dercsika 9 0.32 %
Sárrét 9 0.32 %
Albár 8 0.29 %
Pódatejed 8 0.29 %
Bacsfa 7 0.25 %
Doborgaz 7 0.25 %
Medve 6 0.22 %
Vitény 5 0.18 %
Kulcsod 2 0.07 %
Macháza 0 0.00 %
Dunaszerdahely 592 20.24 %
Somorja 267 9.13 %
Nagymegyer 185 6.32 %
Bős 116 3.97 %
Nyárasd 98 3.35 %
Kisudvarnok 80 2.74 %
Ekecs 68 2.32 %
Lég 67 2.29 %
Gelle 66 2.26 %
Nyékvárkony 55 1.88 %
Vásárút 55 1.88 %
Nemeshodos 53 1.81 %
Jányok 51 1.74 %
Egyházkarcsa 50 1.71 %
Felbár 48 1.64 %
Lögérpatony 44 1.50 %
Nagyudvarnok 44 1.50 %
Alistál 43 1.47 %
Csütörtök 43 1.47 %
Nagymad 42 1.44 %
Csiliznyárad 41 1.40 %
Diósförgepatony 41 1.40 %
Illésháza 38 1.30 %
Baka 37 1.26 %
Csallóközkürt 33 1.13 %
Nagymagyar 32 1.09 %
Királyfiakarcsa 31 1.06 %
Felsővámos 31 1.06 %
Pozsonyeperjes 30 1.03 %
Nagypaka 30 1.03 %
Dunakisfalud 29 0.99 %
Csenke 27 0.92 %
Nagyabony 26 0.89 %
Csilizradvány 25 0.85 %
Szap 24 0.82 %
Úszor 23 0.79 %
Szentmihályfa 23 0.79 %
Sárosfa 23 0.79 %
Nagyszarva 23 0.79 %
Albár 22 0.75 %
Csilizpatas 22 0.75 %
Hegyéte 20 0.68 %
Lúcs 20 0.68 %
Padány 19 0.65 %
Balony 18 0.62 %
Bögellő 17 0.58 %
Dercsika 17 0.58 %
Pódatejed 17 0.58 %
Csákány 15 0.51 %
Vajka 14 0.48 %
Bacsfa 14 0.48 %
Csallóköztárnok 14 0.48 %
Nemesgomba 14 0.48 %
Nagybodak 13 0.44 %
Csallóköznádasd 13 0.44 %
Kulcsod 12 0.41 %
Béke 12 0.41 %
Vörösmajor 11 0.38 %
Dunatőkés 10 0.34 %
Keszölcés 10 0.34 %
Medve 10 0.34 %
Olgya 9 0.31 %
Sárrét 7 0.24 %
Patonyrét 7 0.24 %
Vitény 4 0.14 %
Doborgaz 4 0.14 %
Macháza 2 0.07 %
Somorja 447 30.10 %
Dunaszerdahely 163 10.98 %
Vörösmajor 106 7.14 %
Úszor 102 6.87 %
Bős 45 3.03 %
Lég 40 2.69 %
Nagypaka 32 2.15 %
Olgya 26 1.75 %
Illésháza 25 1.68 %
Nagymegyer 23 1.55 %
Jányok 21 1.41 %
Gelle 20 1.35 %
Nagymagyar 20 1.35 %
Lögérpatony 18 1.21 %
Macháza 17 1.14 %
Csákány 17 1.14 %
Vajka 16 1.08 %
Csenke 14 0.94 %
Nemesgomba 14 0.94 %
Csütörtök 14 0.94 %
Szentmihályfa 13 0.88 %
Vitény 13 0.88 %
Hegyéte 13 0.88 %
Nagyszarva 12 0.81 %
Doborgaz 11 0.74 %
Nemeshodos 11 0.74 %
Kisudvarnok 11 0.74 %
Királyfiakarcsa 10 0.67 %
Felbár 10 0.67 %
Sárosfa 10 0.67 %
Béke 10 0.67 %
Diósförgepatony 10 0.67 %
Nyárasd 9 0.61 %
Egyházkarcsa 9 0.61 %
Ekecs 9 0.61 %
Sárrét 8 0.54 %
Nagyabony 7 0.47 %
Csallóköztárnok 7 0.47 %
Nagybodak 7 0.47 %
Keszölcés 6 0.40 %
Csilizpatas 6 0.40 %
Pozsonyeperjes 5 0.34 %
Csilizradvány 5 0.34 %
Csallóköznádasd 5 0.34 %
Pódatejed 5 0.34 %
Kulcsod 5 0.34 %
Baka 5 0.34 %
Nyékvárkony 4 0.27 %
Dercsika 4 0.27 %
Alistál 4 0.27 %
Csiliznyárad 4 0.27 %
Bacsfa 4 0.27 %
Lúcs 3 0.20 %
Nagymad 3 0.20 %
Vásárút 3 0.20 %
Dunakisfalud 2 0.13 %
Csallóközkürt 2 0.13 %
Padány 2 0.13 %
Nagyudvarnok 2 0.13 %
Felsővámos 2 0.13 %
Dunatőkés 2 0.13 %
Balony 1 0.07 %
Bögellő 1 0.07 %
Szap 1 0.07 %
Patonyrét 1 0.07 %
Medve 1 0.07 %
Albár 0 0.00 %
Somorja 307 15.21 %
Dunaszerdahely 240 11.89 %
Nagypaka 190 9.42 %
Lég 100 4.96 %
Nagymegyer 63 3.12 %
Vörösmajor 56 2.78 %
Bős 52 2.58 %
Nyárasd 48 2.38 %
Úszor 47 2.33 %
Jányok 44 2.18 %
Nemeshodos 37 1.83 %
Gelle 36 1.78 %
Diósförgepatony 34 1.68 %
Illésháza 33 1.64 %
Csütörtök 31 1.54 %
Nagymagyar 30 1.49 %
Egyházkarcsa 29 1.44 %
Nagyszarva 29 1.44 %
Felbár 28 1.39 %
Királyfiakarcsa 28 1.39 %
Kisudvarnok 27 1.34 %
Nyékvárkony 26 1.29 %
Csenke 26 1.29 %
Béke 23 1.14 %
Lögérpatony 23 1.14 %
Sárrét 23 1.14 %
Sárosfa 22 1.09 %
Ekecs 22 1.09 %
Szentmihályfa 21 1.04 %
Nagymad 20 0.99 %
Nagyudvarnok 20 0.99 %
Vitény 18 0.89 %
Csallóköztárnok 18 0.89 %
Nemesgomba 16 0.79 %
Vásárút 16 0.79 %
Csákány 15 0.74 %
Bacsfa 15 0.74 %
Lúcs 14 0.69 %
Albár 13 0.64 %
Keszölcés 13 0.64 %
Csilizradvány 13 0.64 %
Pozsonyeperjes 13 0.64 %
Felsővámos 12 0.59 %
Dunakisfalud 12 0.59 %
Alistál 11 0.55 %
Csilizpatas 11 0.55 %
Macháza 10 0.50 %
Baka 10 0.50 %
Nagyabony 10 0.50 %
Olgya 10 0.50 %
Csallóközkürt 9 0.45 %
Szap 9 0.45 %
Csallóköznádasd 8 0.40 %
Padány 8 0.40 %
Nagybodak 8 0.40 %
Vajka 7 0.35 %
Hegyéte 7 0.35 %
Dercsika 7 0.35 %
Pódatejed 6 0.30 %
Bögellő 5 0.25 %
Patonyrét 5 0.25 %
Csiliznyárad 4 0.20 %
Kulcsod 3 0.15 %
Balony 3 0.15 %
Dunatőkés 3 0.15 %
Doborgaz 3 0.15 %
Medve 0 0.00 %
Somorja 186 28.40 %
Dunaszerdahely 61 9.31 %
Úszor 42 6.41 %
Lég 20 3.05 %
Bős 16 2.44 %
Vörösmajor 15 2.29 %
Felbár 14 2.14 %
Ekecs 12 1.83 %
Gelle 11 1.68 %
Nagyszarva 10 1.53 %
Nagypaka 10 1.53 %
Nemesgomba 10 1.53 %
Csütörtök 10 1.53 %
Illésháza 10 1.53 %
Pozsonyeperjes 9 1.37 %
Nagymegyer 8 1.22 %
Olgya 8 1.22 %
Nyárasd 8 1.22 %
Csallóközkürt 7 1.07 %
Vajka 6 0.92 %
Lögérpatony 6 0.92 %
Sárosfa 6 0.92 %
Nagymagyar 6 0.92 %
Nemeshodos 6 0.92 %
Csallóköztárnok 5 0.76 %
Vásárút 5 0.76 %
Jányok 5 0.76 %
Csiliznyárad 4 0.61 %
Csenke 4 0.61 %
Egyházkarcsa 4 0.61 %
Hegyéte 4 0.61 %
Csilizradvány 4 0.61 %
Nyékvárkony 4 0.61 %
Csallóköznádasd 4 0.61 %
Kisudvarnok 3 0.46 %
Nagyudvarnok 3 0.46 %
Diósförgepatony 3 0.46 %
Patonyrét 3 0.46 %
Sárrét 3 0.46 %
Dunakisfalud 3 0.46 %
Baka 3 0.46 %
Medve 2 0.31 %
Csilizpatas 2 0.31 %
Béke 2 0.31 %
Nagybodak 2 0.31 %
Macháza 2 0.31 %
Vitény 2 0.31 %
Doborgaz 2 0.31 %
Bacsfa 2 0.31 %
Dunatőkés 2 0.31 %
Nagymad 1 0.15 %
Lúcs 1 0.15 %
Alistál 1 0.15 %
Dercsika 1 0.15 %
Csákány 0 0.00 %
Bögellő 0 0.00 %
Felsővámos 0 0.00 %
Padány 0 0.00 %
Albár 0 0.00 %
Balony 0 0.00 %
Nagyabony 0 0.00 %
Királyfiakarcsa 0 0.00 %
Pódatejed 0 0.00 %
Kulcsod 0 0.00 %
Szap 0 0.00 %
Szentmihályfa 0 0.00 %
Keszölcés 0 0.00 %
Dunaszerdahely 1 341 15.55 %
Bős 926 10.74 %
Somorja 687 7.97 %
Nagymegyer 475 5.51 %
Ekecs 358 4.15 %
Nyékvárkony 355 4.12 %
Nyárasd 327 3.79 %
Gelle 248 2.88 %
Vásárút 179 2.08 %
Alistál 170 1.97 %
Baka 158 1.83 %
Csütörtök 157 1.82 %
Csiliznyárad 156 1.81 %
Illésháza 129 1.50 %
Nagyszarva 128 1.48 %
Csilizradvány 124 1.44 %
Pozsonyeperjes 121 1.40 %
Felbár 121 1.40 %
Diósförgepatony 119 1.38 %
Csallóközkürt 112 1.30 %
Nagyabony 104 1.21 %
Nagymagyar 103 1.19 %
Nemeshodos 102 1.18 %
Csenke 96 1.11 %
Balony 94 1.09 %
Egyházkarcsa 92 1.07 %
Hegyéte 92 1.07 %
Lögérpatony 90 1.04 %
Sárosfa 87 1.01 %
Felsővámos 85 0.99 %
Lég 85 0.99 %
Csallóköznádasd 81 0.94 %
Csilizpatas 70 0.81 %
Kisudvarnok 66 0.77 %
Szap 65 0.75 %
Nagyudvarnok 61 0.71 %
Jányok 60 0.70 %
Királyfiakarcsa 60 0.70 %
Nagybodak 57 0.66 %
Nagypaka 56 0.65 %
Medve 53 0.61 %
Béke 49 0.57 %
Szentmihályfa 48 0.56 %
Lúcs 48 0.56 %
Dercsika 48 0.56 %
Nagymad 45 0.52 %
Kulcsod 45 0.52 %
Vajka 44 0.51 %
Albár 44 0.51 %
Pódatejed 43 0.50 %
Dunakisfalud 42 0.49 %
Bögellő 40 0.46 %
Bacsfa 38 0.44 %
Padány 34 0.39 %
Csallóköztárnok 32 0.37 %
Nemesgomba 31 0.36 %
Csákány 28 0.32 %
Úszor 27 0.31 %
Dunatőkés 25 0.29 %
Doborgaz 19 0.22 %
Macháza 14 0.16 %
Keszölcés 14 0.16 %
Patonyrét 12 0.14 %
Olgya 7 0.08 %
Vörösmajor 5 0.06 %
Sárrét 4 0.05 %
Vitény 0 0.00 %
Somorja 578 38.28 %
Dunaszerdahely 106 7.02 %
Vörösmajor 45 2.98 %
Úszor 45 2.98 %
Nagymegyer 29 1.92 %
Lég 27 1.79 %
Bős 26 1.72 %
Bacsfa 25 1.66 %
Felbár 23 1.52 %
Nagypaka 21 1.39 %
Illésháza 20 1.32 %
Gelle 19 1.26 %
Nagymagyar 19 1.26 %
Csütörtök 17 1.13 %
Jányok 16 1.06 %
Nagyszarva 16 1.06 %
Lögérpatony 14 0.93 %
Ekecs 13 0.86 %
Nyékvárkony 12 0.79 %
Olgya 12 0.79 %
Vajka 12 0.79 %
Csákány 10 0.66 %
Nyárasd 10 0.66 %
Csenke 9 0.60 %
Csallóköztárnok 9 0.60 %
Csiliznyárad 9 0.60 %
Szentmihályfa 8 0.53 %
Egyházkarcsa 8 0.53 %
Nagybodak 8 0.53 %
Béke 8 0.53 %
Alistál 7 0.46 %
Hegyéte 7 0.46 %
Sárosfa 7 0.46 %
Vásárút 6 0.40 %
Kisudvarnok 6 0.40 %
Nemeshodos 6 0.40 %
Királyfiakarcsa 6 0.40 %
Baka 6 0.40 %
Diósförgepatony 6 0.40 %
Nemesgomba 6 0.40 %
Doborgaz 5 0.33 %
Pódatejed 5 0.33 %
Dunakisfalud 4 0.26 %
Macháza 3 0.20 %
Csallóközkürt 3 0.20 %
Bögellő 3 0.20 %
Pozsonyeperjes 3 0.20 %
Csilizradvány 3 0.20 %
Csallóköznádasd 3 0.20 %
Vitény 3 0.20 %
Lúcs 3 0.20 %
Kulcsod 2 0.13 %
Patonyrét 2 0.13 %
Szap 2 0.13 %
Dunatőkés 2 0.13 %
Felsővámos 2 0.13 %
Dercsika 2 0.13 %
Nagyudvarnok 2 0.13 %
Sárrét 1 0.07 %
Nagyabony 1 0.07 %
Balony 1 0.07 %
Albár 1 0.07 %
Keszölcés 1 0.07 %
Csilizpatas 0 0.00 %
Nagymad 0 0.00 %
Medve 0 0.00 %
Padány 0 0.00 %
Dunaszerdahely 141 14.11 %
Somorja 63 6.31 %
Vörösmajor 29 2.90 %
Bős 28 2.80 %
Felbár 28 2.80 %
Kisudvarnok 21 2.10 %
Nagymegyer 20 2.00 %
Úszor 19 1.90 %
Nyárasd 18 1.80 %
Diósförgepatony 18 1.80 %
Nyékvárkony 17 1.70 %
Lég 16 1.60 %
Lögérpatony 16 1.60 %
Ekecs 14 1.40 %
Nagypaka 11 1.10 %
Nagyudvarnok 11 1.10 %
Illésháza 11 1.10 %
Csenke 10 1.00 %
Csallóközkürt 10 1.00 %
Albár 9 0.90 %
Nagymagyar 9 0.90 %
Csütörtök 9 0.90 %
Lúcs 9 0.90 %
Csiliznyárad 8 0.80 %
Nagyszarva 7 0.70 %
Csilizpatas 7 0.70 %
Hegyéte 7 0.70 %
Gelle 7 0.70 %
Dunatőkés 7 0.70 %
Baka 7 0.70 %
Sárosfa 7 0.70 %
Dunakisfalud 6 0.60 %
Nemeshodos 6 0.60 %
Pódatejed 6 0.60 %
Jányok 6 0.60 %
Szentmihályfa 6 0.60 %
Nagyabony 6 0.60 %
Alistál 6 0.60 %
Felsővámos 6 0.60 %
Vásárút 6 0.60 %
Vitény 5 0.50 %
Bacsfa 5 0.50 %
Csallóköznádasd 4 0.40 %
Csilizradvány 4 0.40 %
Nagymad 4 0.40 %
Egyházkarcsa 4 0.40 %
Keszölcés 4 0.40 %
Dercsika 3 0.30 %
Padány 3 0.30 %
Pozsonyeperjes 3 0.30 %
Csallóköztárnok 3 0.30 %
Csákány 3 0.30 %
Balony 3 0.30 %
Vajka 3 0.30 %
Sárrét 3 0.30 %
Nagybodak 3 0.30 %
Medve 2 0.20 %
Nemesgomba 2 0.20 %
Olgya 2 0.20 %
Kulcsod 2 0.20 %
Királyfiakarcsa 2 0.20 %
Macháza 2 0.20 %
Patonyrét 1 0.10 %
Doborgaz 1 0.10 %
Szap 1 0.10 %
Béke 0 0.00 %
Bögellő 0 0.00 %
Dunaszerdahely 313 21.89 %
Somorja 244 17.06 %
Úszor 77 5.38 %
Vörösmajor 75 5.24 %
Bős 43 3.01 %
Lég 42 2.94 %
Nagymegyer 37 2.59 %
Nemeshodos 28 1.96 %
Olgya 27 1.89 %
Illésháza 23 1.61 %
Nagypaka 23 1.61 %
Egyházkarcsa 21 1.47 %
Csütörtök 20 1.40 %
Csákány 20 1.40 %
Hegyéte 20 1.40 %
Lögérpatony 19 1.33 %
Pozsonyeperjes 18 1.26 %
Kisudvarnok 18 1.26 %
Macháza 17 1.19 %
Diósförgepatony 17 1.19 %
Nyárasd 17 1.19 %
Gelle 16 1.12 %
Felbár 15 1.05 %
Doborgaz 15 1.05 %
Szentmihályfa 14 0.98 %
Jányok 14 0.98 %
Nagyabony 13 0.91 %
Nagymagyar 13 0.91 %
Nagymad 12 0.84 %
Nemesgomba 12 0.84 %
Ekecs 12 0.84 %
Alistál 11 0.77 %
Vitény 11 0.77 %
Nyékvárkony 11 0.77 %
Nagyudvarnok 11 0.77 %
Csallóközkürt 10 0.70 %
Vásárút 10 0.70 %
Csenke 10 0.70 %
Sárosfa 9 0.63 %
Béke 9 0.63 %
Nagybodak 9 0.63 %
Vajka 9 0.63 %
Nagyszarva 8 0.56 %
Sárrét 8 0.56 %
Csilizradvány 7 0.49 %
Pódatejed 7 0.49 %
Csallóköztárnok 6 0.42 %
Bacsfa 6 0.42 %
Baka 5 0.35 %
Csiliznyárad 5 0.35 %
Felsővámos 5 0.35 %
Dunatőkés 5 0.35 %
Királyfiakarcsa 5 0.35 %
Lúcs 5 0.35 %
Keszölcés 5 0.35 %
Dercsika 4 0.28 %
Patonyrét 4 0.28 %
Dunakisfalud 4 0.28 %
Csallóköznádasd 3 0.21 %
Balony 3 0.21 %
Albár 3 0.21 %
Kulcsod 3 0.21 %
Csilizpatas 3 0.21 %
Bögellő 2 0.14 %
Medve 2 0.14 %
Padány 2 0.14 %
Szap 2 0.14 %
Dunaszerdahely 521 22.93 %
Somorja 281 12.37 %
Úszor 84 3.70 %
Hegyéte 81 3.57 %
Nyárasd 73 3.21 %
Vörösmajor 72 3.17 %
Bős 61 2.68 %
Nagymegyer 56 2.46 %
Lögérpatony 40 1.76 %
Kisudvarnok 36 1.58 %
Lég 35 1.54 %
Nemeshodos 35 1.54 %
Illésháza 31 1.36 %
Nagypaka 31 1.36 %
Gelle 31 1.36 %
Vásárút 30 1.32 %
Nyékvárkony 29 1.28 %
Diósförgepatony 28 1.23 %
Csákány 28 1.23 %
Nagymagyar 28 1.23 %
Egyházkarcsa 28 1.23 %
Felbár 28 1.23 %
Csütörtök 25 1.10 %
Pódatejed 24 1.06 %
Olgya 23 1.01 %
Nagyudvarnok 22 0.97 %
Macháza 22 0.97 %
Alistál 21 0.92 %
Szentmihályfa 21 0.92 %
Ekecs 21 0.92 %
Jányok 20 0.88 %
Nagyabony 19 0.84 %
Pozsonyeperjes 18 0.79 %
Doborgaz 18 0.79 %
Csenke 15 0.66 %
Csilizradvány 15 0.66 %
Nemesgomba 15 0.66 %
Albár 14 0.62 %
Csallóközkürt 14 0.62 %
Vajka 12 0.53 %
Sárosfa 12 0.53 %
Nagyszarva 11 0.48 %
Padány 11 0.48 %
Csiliznyárad 11 0.48 %
Királyfiakarcsa 11 0.48 %
Csallóköztárnok 10 0.44 %
Felsővámos 10 0.44 %
Csilizpatas 9 0.40 %
Baka 9 0.40 %
Dunakisfalud 9 0.40 %
Sárrét 9 0.40 %
Béke 9 0.40 %
Dunatőkés 8 0.35 %
Csallóköznádasd 8 0.35 %
Vitény 8 0.35 %
Nagybodak 7 0.31 %
Kulcsod 7 0.31 %
Keszölcés 6 0.26 %
Lúcs 6 0.26 %
Nagymad 5 0.22 %
Balony 5 0.22 %
Szap 5 0.22 %
Medve 5 0.22 %
Dercsika 4 0.18 %
Bögellő 4 0.18 %
Bacsfa 4 0.18 %
Patonyrét 3 0.13 %
Dunaszerdahely 2 056 19.24 %
Bős 801 7.50 %
Somorja 775 7.25 %
Nagymegyer 651 6.09 %
Ekecs 497 4.65 %
Nyékvárkony 436 4.08 %
Nyárasd 408 3.82 %
Gelle 291 2.72 %
Vásárút 246 2.30 %
Alistál 211 1.97 %
Csütörtök 186 1.74 %
Baka 160 1.50 %
Diósförgepatony 160 1.50 %
Illésháza 156 1.46 %
Csiliznyárad 154 1.44 %
Csilizradvány 151 1.41 %
Nemeshodos 150 1.40 %
Pozsonyeperjes 149 1.39 %
Nagyszarva 145 1.36 %
Csallóközkürt 142 1.33 %
Csenke 137 1.28 %
Hegyéte 129 1.21 %
Nagyabony 129 1.21 %
Felbár 123 1.15 %
Egyházkarcsa 123 1.15 %
Kisudvarnok 122 1.14 %
Lögérpatony 121 1.13 %
Nagymagyar 119 1.11 %
Balony 109 1.02 %
Felsővámos 108 1.01 %
Nagyudvarnok 103 0.96 %
Jányok 95 0.89 %
Sárosfa 89 0.83 %
Lég 87 0.81 %
Csallóköznádasd 86 0.80 %
Nagymad 81 0.76 %
Albár 78 0.73 %
Királyfiakarcsa 75 0.70 %
Szentmihályfa 71 0.66 %
Csilizpatas 70 0.66 %
Medve 69 0.65 %
Szap 65 0.61 %
Bögellő 58 0.54 %
Pódatejed 57 0.53 %
Lúcs 56 0.52 %
Béke 53 0.50 %
Dunakisfalud 53 0.50 %
Vajka 50 0.47 %
Nagybodak 49 0.46 %
Kulcsod 47 0.44 %
Csákány 40 0.37 %
Bacsfa 40 0.37 %
Dunatőkés 40 0.37 %
Dercsika 39 0.36 %
Csallóköztárnok 37 0.35 %
Nagypaka 37 0.35 %
Padány 36 0.34 %
Nemesgomba 34 0.32 %
Keszölcés 19 0.18 %
Doborgaz 19 0.18 %
Úszor 18 0.17 %
Olgya 15 0.14 %
Patonyrét 11 0.10 %
Macháza 11 0.10 %
Sárrét 6 0.06 %
Vörösmajor 5 0.05 %
Vitény 5 0.05 %
Dunaszerdahely 1 201 22.14 %
Somorja 456 8.41 %
Nagymegyer 359 6.62 %
Bős 198 3.65 %
Nyárasd 185 3.41 %
Nyékvárkony 146 2.69 %
Gelle 145 2.67 %
Ekecs 135 2.49 %
Kisudvarnok 118 2.18 %
Vásárút 111 2.05 %
Lég 107 1.97 %
Egyházkarcsa 94 1.73 %
Nemeshodos 91 1.68 %
Diósförgepatony 85 1.57 %
Illésháza 83 1.53 %
Pozsonyeperjes 81 1.49 %
Alistál 77 1.42 %
Jányok 76 1.40 %
Lögérpatony 73 1.35 %
Csütörtök 72 1.33 %
Nagyudvarnok 72 1.33 %
Hegyéte 69 1.27 %
Felbár 68 1.25 %
Nagymad 64 1.18 %
Szentmihályfa 62 1.14 %
Csenke 60 1.11 %
Csallóközkürt 59 1.09 %
Nagymagyar 57 1.05 %
Nagypaka 57 1.05 %
Albár 56 1.03 %
Királyfiakarcsa 56 1.03 %
Csilizradvány 54 1.00 %
Csiliznyárad 52 0.96 %
Nagyszarva 51 0.94 %
Baka 47 0.87 %
Felsővámos 47 0.87 %
Lúcs 45 0.83 %
Nagyabony 44 0.81 %
Dunakisfalud 42 0.77 %
Úszor 39 0.72 %
Szap 35 0.65 %
Sárosfa 34 0.63 %
Pódatejed 33 0.61 %
Csallóköznádasd 31 0.57 %
Csákány 31 0.57 %
Balony 30 0.55 %
Padány 29 0.53 %
Béke 28 0.52 %
Csilizpatas 28 0.52 %
Nemesgomba 27 0.50 %
Bögellő 26 0.48 %
Csallóköztárnok 25 0.46 %
Keszölcés 23 0.42 %
Bacsfa 23 0.42 %
Kulcsod 21 0.39 %
Doborgaz 21 0.39 %
Nagybodak 19 0.35 %
Dercsika 18 0.33 %
Dunatőkés 17 0.31 %
Vajka 17 0.31 %
Vörösmajor 17 0.31 %
Medve 15 0.28 %
Olgya 14 0.26 %
Sárrét 13 0.24 %
Vitény 10 0.18 %
Patonyrét 9 0.17 %
Macháza 7 0.13 %
Dunaszerdahely 317 14.88 %
Somorja 161 7.56 %
Lögérpatony 119 5.59 %
Nagymegyer 80 3.76 %
Gelle 74 3.47 %
Lég 73 3.43 %
Bős 60 2.82 %
Diósförgepatony 57 2.68 %
Nyárasd 53 2.49 %
Szentmihályfa 42 1.97 %
Nyékvárkony 42 1.97 %
Jányok 41 1.92 %
Kisudvarnok 41 1.92 %
Nagymagyar 39 1.83 %
Illésháza 38 1.78 %
Lúcs 33 1.55 %
Vásárút 33 1.55 %
Ekecs 31 1.46 %
Csütörtök 29 1.36 %
Felbár 28 1.31 %
Nemeshodos 27 1.27 %
Nagypaka 23 1.08 %
Nagymad 23 1.08 %
Alistál 23 1.08 %
Királyfiakarcsa 22 1.03 %
Pozsonyeperjes 22 1.03 %
Egyházkarcsa 22 1.03 %
Csenke 21 0.99 %
Nagyudvarnok 21 0.99 %
Felsővámos 20 0.94 %
Hegyéte 20 0.94 %
Dunakisfalud 19 0.89 %
Csilizradvány 17 0.80 %
Nagyszarva 16 0.75 %
Sárosfa 15 0.70 %
Baka 15 0.70 %
Béke 15 0.70 %
Bögellő 14 0.66 %
Szap 13 0.61 %
Nagyabony 13 0.61 %
Úszor 13 0.61 %
Csallóközkürt 13 0.61 %
Csákány 12 0.56 %
Csiliznyárad 11 0.52 %
Csilizpatas 11 0.52 %
Nemesgomba 11 0.52 %
Albár 10 0.47 %
Padány 10 0.47 %
Csallóköznádasd 10 0.47 %
Vitény 10 0.47 %
Olgya 9 0.42 %
Doborgaz 9 0.42 %
Vörösmajor 9 0.42 %
Dercsika 9 0.42 %
Pódatejed 8 0.38 %
Keszölcés 8 0.38 %
Balony 8 0.38 %
Csallóköztárnok 8 0.38 %
Bacsfa 8 0.38 %
Vajka 8 0.38 %
Patonyrét 7 0.33 %
Nagybodak 7 0.33 %
Dunatőkés 7 0.33 %
Kulcsod 4 0.19 %
Sárrét 4 0.19 %
Macháza 2 0.09 %
Medve 1 0.05 %
Dunaszerdahely 827 21.63 %
Nagymegyer 263 6.88 %
Nyárasd 241 6.30 %
Somorja 208 5.44 %
Bős 196 5.13 %
Ekecs 118 3.09 %
Alistál 113 2.96 %
Nyékvárkony 89 2.33 %
Felbár 69 1.80 %
Diósförgepatony 67 1.75 %
Gelle 64 1.67 %
Vásárút 64 1.67 %
Kisudvarnok 61 1.60 %
Nemeshodos 57 1.49 %
Csilizradvány 56 1.46 %
Hegyéte 54 1.41 %
Egyházkarcsa 52 1.36 %
Pozsonyeperjes 52 1.36 %
Illésháza 52 1.36 %
Csenke 50 1.31 %
Csallóközkürt 50 1.31 %
Nagyudvarnok 46 1.20 %
Lögérpatony 42 1.10 %
Szentmihályfa 41 1.07 %
Lég 41 1.07 %
Nagymagyar 40 1.05 %
Csütörtök 40 1.05 %
Albár 40 1.05 %
Csiliznyárad 39 1.02 %
Balony 39 1.02 %
Nagyabony 35 0.92 %
Csilizpatas 35 0.92 %
Bacsfa 35 0.92 %
Csákány 33 0.86 %
Sárosfa 32 0.84 %
Padány 31 0.81 %
Nagyszarva 30 0.78 %
Pódatejed 29 0.76 %
Jányok 29 0.76 %
Úszor 29 0.76 %
Medve 28 0.73 %
Baka 28 0.73 %
Csallóköznádasd 26 0.68 %
Nagymad 24 0.63 %
Vörösmajor 24 0.63 %
Királyfiakarcsa 23 0.60 %
Dunatőkés 22 0.58 %
Bögellő 22 0.58 %
Kulcsod 21 0.55 %
Nagypaka 21 0.55 %
Szap 20 0.52 %
Dunakisfalud 19 0.50 %
Lúcs 18 0.47 %
Nemesgomba 17 0.44 %
Felsővámos 16 0.42 %
Dercsika 15 0.39 %
Nagybodak 15 0.39 %
Vajka 13 0.34 %
Patonyrét 12 0.31 %
Csallóköztárnok 11 0.29 %
Vitény 8 0.21 %
Olgya 8 0.21 %
Béke 8 0.21 %
Macháza 7 0.18 %
Sárrét 4 0.10 %
Doborgaz 4 0.10 %
Keszölcés 2 0.05 %
Dunaszerdahely 1 027 15.27 %
Ekecs 723 10.75 %
Nagymegyer 685 10.19 %
Somorja 440 6.54 %
Bős 398 5.92 %
Nyárasd 310 4.61 %
Nyékvárkony 213 3.17 %
Gelle 185 2.75 %
Alistál 162 2.41 %
Csütörtök 126 1.87 %
Vásárút 118 1.75 %
Csilizradvány 105 1.56 %
Nagyszarva 90 1.34 %
Diósförgepatony 88 1.31 %
Nagymagyar 86 1.28 %
Baka 83 1.23 %
Csiliznyárad 83 1.23 %
Balony 82 1.22 %
Pozsonyeperjes 81 1.20 %
Csallóközkürt 79 1.17 %
Illésháza 78 1.16 %
Nemeshodos 72 1.07 %
Lég 70 1.04 %
Nagyabony 70 1.04 %
Lögérpatony 65 0.97 %
Csenke 63 0.94 %
Csilizpatas 58 0.86 %
Hegyéte 49 0.73 %
Felsővámos 48 0.71 %
Albár 48 0.71 %
Királyfiakarcsa 47 0.70 %
Csallóköznádasd 45 0.67 %
Kisudvarnok 45 0.67 %
Jányok 45 0.67 %
Szap 44 0.65 %
Medve 44 0.65 %
Béke 42 0.62 %
Egyházkarcsa 42 0.62 %
Felbár 41 0.61 %
Sárosfa 41 0.61 %
Vajka 37 0.55 %
Bögellő 36 0.54 %
Kulcsod 36 0.54 %
Lúcs 35 0.52 %
Szentmihályfa 33 0.49 %
Nagyudvarnok 30 0.45 %
Nagybodak 26 0.39 %
Bacsfa 25 0.37 %
Nagymad 25 0.37 %
Dercsika 23 0.34 %
Pódatejed 22 0.33 %
Padány 21 0.31 %
Nagypaka 21 0.31 %
Nemesgomba 20 0.30 %
Dunakisfalud 20 0.30 %
Úszor 18 0.27 %
Csallóköztárnok 18 0.27 %
Dunatőkés 18 0.27 %
Csákány 17 0.25 %
Patonyrét 12 0.18 %
Olgya 11 0.16 %
Keszölcés 8 0.12 %
Doborgaz 7 0.10 %
Vörösmajor 5 0.07 %
Sárrét 4 0.06 %
Vitény 3 0.04 %
Macháza 3 0.04 %
Dunaszerdahely 1 289 15.94 %
Somorja 588 7.27 %
Nyárasd 559 6.91 %
Bős 514 6.36 %
Nagymegyer 485 6.00 %
Ekecs 425 5.25 %
Vásárút 235 2.91 %
Nyékvárkony 232 2.87 %
Gelle 230 2.84 %
Alistál 193 2.39 %
Csütörtök 168 2.08 %
Csallóközkürt 138 1.71 %
Csiliznyárad 138 1.71 %
Illésháza 133 1.64 %
Pozsonyeperjes 131 1.62 %
Diósförgepatony 121 1.50 %
Csilizradvány 119 1.47 %
Baka 118 1.46 %
Nagymagyar 117 1.45 %
Nagyszarva 110 1.36 %
Csenke 99 1.22 %
Felsővámos 98 1.21 %
Lég 93 1.15 %
Nagyabony 92 1.14 %
Nemeshodos 91 1.13 %
Hegyéte 90 1.11 %
Balony 84 1.04 %
Lögérpatony 83 1.03 %
Felbár 82 1.01 %
Jányok 81 1.00 %
Kisudvarnok 77 0.95 %
Sárosfa 75 0.93 %
Csallóköznádasd 70 0.87 %
Nagyudvarnok 68 0.84 %
Egyházkarcsa 66 0.82 %
Csilizpatas 64 0.79 %
Béke 62 0.77 %
Medve 50 0.62 %
Királyfiakarcsa 47 0.58 %
Bögellő 47 0.58 %
Szap 46 0.57 %
Lúcs 46 0.57 %
Szentmihályfa 43 0.53 %
Vajka 41 0.51 %
Pódatejed 40 0.49 %
Nagymad 40 0.49 %
Kulcsod 39 0.48 %
Albár 38 0.47 %
Dercsika 37 0.46 %
Csákány 37 0.46 %
Nagybodak 35 0.43 %
Csallóköztárnok 33 0.41 %
Dunakisfalud 29 0.36 %
Dunatőkés 29 0.36 %
Padány 28 0.35 %
Nagypaka 28 0.35 %
Nemesgomba 28 0.35 %
Úszor 28 0.35 %
Bacsfa 28 0.35 %
Patonyrét 17 0.21 %
Doborgaz 17 0.21 %
Keszölcés 12 0.15 %
Olgya 12 0.15 %
Macháza 9 0.11 %
Vörösmajor 6 0.07 %
Sárrét 3 0.04 %
Vitény 1 0.01 %
Somorja 517 27.10 %
Dunaszerdahely 201 10.53 %
Vörösmajor 89 4.66 %
Úszor 85 4.45 %
Bős 74 3.88 %
Felbár 41 2.15 %
Lég 40 2.10 %
Gelle 38 1.99 %
Illésháza 37 1.94 %
Nagymegyer 36 1.89 %
Nagymagyar 33 1.73 %
Csütörtök 31 1.62 %
Nagypaka 31 1.62 %
Nyárasd 30 1.57 %
Jányok 26 1.36 %
Lögérpatony 26 1.36 %
Csákány 26 1.36 %
Olgya 25 1.31 %
Nemeshodos 24 1.26 %
Baka 24 1.26 %
Nemesgomba 23 1.21 %
Hegyéte 23 1.21 %
Doborgaz 20 1.05 %
Nagyszarva 19 1.00 %
Csenke 19 1.00 %
Béke 19 1.00 %
Ekecs 18 0.94 %
Vajka 18 0.94 %
Pozsonyeperjes 17 0.89 %
Sárosfa 17 0.89 %
Egyházkarcsa 16 0.84 %
Szentmihályfa 16 0.84 %
Lúcs 16 0.84 %
Macháza 15 0.79 %
Nagyabony 15 0.79 %
Nyékvárkony 14 0.73 %
Kisudvarnok 14 0.73 %
Diósförgepatony 13 0.68 %
Csallóköznádasd 13 0.68 %
Bacsfa 13 0.68 %
Alistál 12 0.63 %
Csallóköztárnok 11 0.58 %
Keszölcés 10 0.52 %
Nagybodak 9 0.47 %
Vitény 9 0.47 %
Csilizpatas 9 0.47 %
Vásárút 9 0.47 %
Felsővámos 8 0.42 %
Csiliznyárad 8 0.42 %
Csilizradvány 8 0.42 %
Dunakisfalud 7 0.37 %
Balony 7 0.37 %
Pódatejed 7 0.37 %
Szap 7 0.37 %
Nagyudvarnok 6 0.31 %
Sárrét 6 0.31 %
Kulcsod 6 0.31 %
Dercsika 5 0.26 %
Patonyrét 5 0.26 %
Dunatőkés 5 0.26 %
Királyfiakarcsa 5 0.26 %
Padány 4 0.21 %
Csallóközkürt 3 0.16 %
Medve 3 0.16 %
Bögellő 2 0.10 %
Nagymad 2 0.10 %
Albár 1 0.05 %
Dunaszerdahely 945 15.22 %
Nagymegyer 923 14.87 %
Somorja 455 7.33 %
Bős 402 6.48 %
Ekecs 354 5.70 %
Nyárasd 232 3.74 %
Vásárút 193 3.11 %
Nyékvárkony 181 2.92 %
Gelle 160 2.58 %
Csiliznyárad 124 2.00 %
Csilizradvány 118 1.90 %
Alistál 110 1.77 %
Csütörtök 110 1.77 %
Illésháza 105 1.69 %
Baka 95 1.53 %
Nagyszarva 86 1.39 %
Balony 85 1.37 %
Pozsonyeperjes 84 1.35 %
Nagymagyar 76 1.22 %
Diósförgepatony 74 1.19 %
Csallóközkürt 69 1.11 %
Lég 68 1.10 %
Nagyabony 66 1.06 %
Nemeshodos 65 1.05 %
Felsővámos 63 1.01 %
Csenke 62 1.00 %
Lögérpatony 52 0.84 %
Felbár 49 0.79 %
Csallóköznádasd 48 0.77 %
Szap 47 0.76 %
Hegyéte 47 0.76 %
Jányok 46 0.74 %
Albár 42 0.68 %
Kisudvarnok 41 0.66 %
Sárosfa 40 0.64 %
Bögellő 38 0.61 %
Medve 37 0.60 %
Királyfiakarcsa 37 0.60 %
Kulcsod 37 0.60 %
Csilizpatas 37 0.60 %
Nagyudvarnok 35 0.56 %
Egyházkarcsa 35 0.56 %
Béke 34 0.55 %
Lúcs 34 0.55 %
Vajka 31 0.50 %
Szentmihályfa 28 0.45 %
Padány 21 0.34 %
Nagymad 20 0.32 %
Dercsika 20 0.32 %
Bacsfa 19 0.31 %
Pódatejed 18 0.29 %
Dunakisfalud 18 0.29 %
Nemesgomba 17 0.27 %
Nagybodak 17 0.27 %
Nagypaka 16 0.26 %
Dunatőkés 16 0.26 %
Úszor 15 0.24 %
Csallóköztárnok 13 0.21 %
Csákány 12 0.19 %
Patonyrét 10 0.16 %
Doborgaz 8 0.13 %
Keszölcés 8 0.13 %
Olgya 6 0.10 %
Sárrét 4 0.06 %
Macháza 4 0.06 %
Vörösmajor 3 0.05 %
Vitény 2 0.03 %
Dunaszerdahely 657 39.11 %
Somorja 128 7.62 %
Bős 49 2.92 %
Nagymegyer 45 2.68 %
Lég 43 2.56 %
Nyárasd 33 1.96 %
Vörösmajor 31 1.85 %
Nyékvárkony 30 1.79 %
Nagyudvarnok 28 1.67 %
Gelle 27 1.61 %
Kisudvarnok 25 1.49 %
Ekecs 25 1.49 %
Csallóközkürt 25 1.49 %
Hegyéte 24 1.43 %
Nemeshodos 24 1.43 %
Egyházkarcsa 23 1.37 %
Bacsfa 22 1.31 %
Úszor 21 1.25 %
Illésháza 20 1.19 %
Szentmihályfa 19 1.13 %
Alistál 19 1.13 %
Pozsonyeperjes 19 1.13 %
Diósförgepatony 18 1.07 %
Albár 17 1.01 %
Vásárút 17 1.01 %
Csilizradvány 16 0.95 %
Jányok 15 0.89 %
Pódatejed 14 0.83 %
Felbár 14 0.83 %
Csiliznyárad 12 0.71 %
Csenke 12 0.71 %
Nagymagyar 12 0.71 %
Nagypaka 12 0.71 %
Sárosfa 11 0.65 %
Nagyszarva 11 0.65 %
Csütörtök 11 0.65 %
Dunatőkés 11 0.65 %
Baka 11 0.65 %
Lögérpatony 10 0.60 %
Királyfiakarcsa 10 0.60 %
Nagyabony 9 0.54 %
Nagybodak 8 0.48 %
Csallóköznádasd 6 0.36 %
Dunakisfalud 6 0.36 %
Macháza 6 0.36 %
Doborgaz 5 0.30 %
Nagymad 5 0.30 %
Csákány 5 0.30 %
Padány 5 0.30 %
Nemesgomba 5 0.30 %
Patonyrét 5 0.30 %
Bögellő 4 0.24 %
Csilizpatas 4 0.24 %
Olgya 4 0.24 %
Sárrét 3 0.18 %
Vajka 3 0.18 %
Felsővámos 3 0.18 %
Vitény 3 0.18 %
Béke 3 0.18 %
Medve 3 0.18 %
Kulcsod 2 0.12 %
Csallóköztárnok 2 0.12 %
Dercsika 2 0.12 %
Szap 2 0.12 %
Balony 2 0.12 %
Lúcs 1 0.06 %
Keszölcés 1 0.06 %
Somorja 230 26.62 %
Dunaszerdahely 97 11.23 %
Vörösmajor 35 4.05 %
Lég 33 3.82 %
Úszor 27 3.13 %
Bős 22 2.55 %
Bacsfa 20 2.31 %
Olgya 13 1.50 %
Nagypaka 12 1.39 %
Nagymegyer 10 1.16 %
Vitény 9 1.04 %
Sárosfa 8 0.93 %
Vajka 7 0.81 %
Felbár 7 0.81 %
Lögérpatony 7 0.81 %
Nagymagyar 7 0.81 %
Hegyéte 6 0.69 %
Macháza 5 0.58 %
Ekecs 5 0.58 %
Nagyszarva 5 0.58 %
Nemesgomba 5 0.58 %
Patonyrét 5 0.58 %
Szentmihályfa 4 0.46 %
Csallóköztárnok 4 0.46 %
Vásárút 4 0.46 %
Diósförgepatony 4 0.46 %
Gelle 4 0.46 %
Sárrét 4 0.46 %
Nemeshodos 4 0.46 %
Csenke 4 0.46 %
Illésháza 4 0.46 %
Nyékvárkony 3 0.35 %
Dunatőkés 3 0.35 %
Csütörtök 3 0.35 %
Nyárasd 3 0.35 %
Lúcs 3 0.35 %
Keszölcés 3 0.35 %
Béke 2 0.23 %
Kulcsod 2 0.23 %
Medve 2 0.23 %
Egyházkarcsa 2 0.23 %
Királyfiakarcsa 2 0.23 %
Albár 2 0.23 %
Csákány 2 0.23 %
Csallóközkürt 2 0.23 %
Felsővámos 2 0.23 %
Nagybodak 2 0.23 %
Nagyabony 2 0.23 %
Pódatejed 2 0.23 %
Csilizpatas 2 0.23 %
Jányok 2 0.23 %
Balony 1 0.12 %
Alistál 1 0.12 %
Doborgaz 1 0.12 %
Csilizradvány 1 0.12 %
Nagymad 1 0.12 %
Bögellő 1 0.12 %
Baka 1 0.12 %
Csallóköznádasd 1 0.12 %
Csiliznyárad 1 0.12 %
Pozsonyeperjes 1 0.12 %
Nagyudvarnok 1 0.12 %
Dunakisfalud 1 0.12 %
Dercsika 0 0.00 %
Kisudvarnok 0 0.00 %
Szap 0 0.00 %
Padány 0 0.00 %
Dunaszerdahely 322 18.90 %
Somorja 278 16.31 %
Úszor 86 5.05 %
Vörösmajor 82 4.81 %
Bős 60 3.52 %
Lég 40 2.35 %
Hegyéte 31 1.82 %
Nagymegyer 30 1.76 %
Lögérpatony 30 1.76 %
Olgya 29 1.70 %
Illésháza 28 1.64 %
Nagypaka 27 1.58 %
Nyárasd 25 1.47 %
Csütörtök 24 1.41 %
Gelle 23 1.35 %
Nagymagyar 23 1.35 %
Macháza 22 1.29 %
Kisudvarnok 22 1.29 %
Csákány 22 1.29 %
Jányok 21 1.23 %
Csenke 20 1.17 %
Nemeshodos 19 1.12 %
Felbár 19 1.12 %
Ekecs 16 0.94 %
Doborgaz 16 0.94 %
Egyházkarcsa 16 0.94 %
Szentmihályfa 16 0.94 %
Alistál 16 0.94 %
Vajka 14 0.82 %
Nagyszarva 14 0.82 %
Nyékvárkony 14 0.82 %
Nagyabony 14 0.82 %
Pozsonyeperjes 13 0.76 %
Pódatejed 13 0.76 %
Vásárút 11 0.65 %
Vitény 11 0.65 %
Diósförgepatony 11 0.65 %
Nagymad 10 0.59 %
Királyfiakarcsa 10 0.59 %
Sárosfa 10 0.59 %
Csallóközkürt 9 0.53 %
Nemesgomba 9 0.53 %
Csiliznyárad 9 0.53 %
Csallóköznádasd 9 0.53 %
Sárrét 9 0.53 %
Dunatőkés 8 0.47 %
Lúcs 8 0.47 %
Béke 8 0.47 %
Kulcsod 8 0.47 %
Keszölcés 7 0.41 %
Balony 7 0.41 %
Nagybodak 7 0.41 %
Csallóköztárnok 7 0.41 %
Dercsika 6 0.35 %
Nagyudvarnok 6 0.35 %
Baka 5 0.29 %
Albár 5 0.29 %
Felsővámos 5 0.29 %
Patonyrét 5 0.29 %
Bacsfa 5 0.29 %
Dunakisfalud 5 0.29 %
Csilizpatas 5 0.29 %
Medve 4 0.23 %
Csilizradvány 3 0.18 %
Padány 2 0.12 %
Bögellő 2 0.12 %
Szap 1 0.06 %
Dunaszerdahely 309 15.83 %
Somorja 108 5.53 %
Bős 92 4.71 %
Nagymegyer 84 4.30 %
Nagyudvarnok 59 3.02 %
Vásárút 57 2.92 %
Nyékvárkony 53 2.72 %
Lég 43 2.20 %
Nemeshodos 39 2.00 %
Albár 38 1.95 %
Nyárasd 33 1.69 %
Szentmihályfa 30 1.54 %
Nagyabony 30 1.54 %
Úszor 28 1.43 %
Egyházkarcsa 28 1.43 %
Kisudvarnok 26 1.33 %
Nagypaka 25 1.28 %
Csallóközkürt 25 1.28 %
Alistál 23 1.18 %
Bacsfa 22 1.13 %
Vörösmajor 21 1.08 %
Pódatejed 20 1.02 %
Ekecs 19 0.97 %
Sárosfa 18 0.92 %
Dunakisfalud 18 0.92 %