SK
KS
.....

Bölzse

Község

címer zászló
133 48% magyar 1910
2 0% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Belža
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Kassai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Alsó-Hernád-völgy
Más földrajzi nevek:
Bölzse-patak (Belžanský potok), Doliny, Feldešov, Hore koncom, Ku agátom, Kápolnabölzse (Kisbölzse, Vyšná Belža), Lipčejovo, Marcovka, Na farské, Na vrch brehu, Ortvanky, Pastvisko, Pod brehom, Pod lesom, Pod olšinami, Pod rúbancom, Szigetbölzse (Stredná Belža), Sándorbölzse (Šándorova Belža), Za novou cestou, Za pastierňou, Za záhradami
Koordináták:
48.58079147, 21.27416039
Terület:
5,49 km2
Rang:
község
Népesség:
411
Tszf. magasság:
177 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04458
Település kód:
521167
Szervezeti azonosító:
323951
Adóazonosító:
2021235810

Bölzse a Kassai-medence déli részén, az Alsó-Hernád-völgy kistájon, a Bölzsei-patak (Belžanský potok) mentén, 178 méteres (határa 176-202 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik, Kassától 16 km-re délre, Abaújszinától pedig 4 km-re északra. Három, mára teljesen egybeépült elődtelepülését, Kápolnabölzsét, Szigetbölzsét és Sándorbölzsét a Bölzsei-patak választja el egymástól. A legjelentősebb közülük Sándorbölzse, ott található a községi hivatal és a görög katolikus templom is. Határa sík, túlnyomórészt mezőgazdaságilag művelt terület, 2010-ben 86,3 %-át (474 ha) szántó, 4,6 %-át (25 ha) beépített terület és 4,0 %-át (22 ha) erdő foglalta el. Külterületi lakott helye nincs. Bölzse a közúti közlekedés szempontjából zsákfalunak számít, csak a Kassát a miglécnémeti határátkelővel összekötő 17-es (korábban 68-as) főútról leágazó, 1,5 km-es bekötőúton (3345-ös út) közelíthető meg. Délről és nyugatról Abaújszina, északról Enyicke és Hernádcsány, keletről pedig Hernádgönyű községekkel határos.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. Az 1880-as években jött létre Kápolna-, Sándor- és Szigetbölzse egyesítésével. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott. A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Kassa járáshoz, majd annak megszüntetése után a Kassa-vidéki járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Kassai járás). Területe (1910: 5,50 km², 1921: 5,65 km², 2011: 5,49 km²) az elmúlt évszázadban csak minimális mértékben változott.

Népesség

Bölzse a mai szlovák-magyar nyelvhatáron fekvő, túlnyomórészt szlovák lakosságú település, 2011-ben 379 lakosának 93,1 %-a volt szlovák nemzetiségű, 6,6 %-a pedig nem nyilatkozott nemzetiségéről. A 18. században szlovákokkal és ruszinokkal betelepített község lakosságának többsége a 19. század végén is szlovák volt (1880-ban 92,2 %), de 1910-re már lakosságának csaknem fele (48,0 %) magyarnak vallotta magát. A magyarok 1921-ben még a lakosság több, mint egynegyedét alkották (28,7 %) volt, de 1930-ra már alig 6-an (0,2 %) vallották magyarnak magukat. A szlovákságba asszimilálódott ruszin lakosság jelenlétét csak az 1921-es népszámlálás mutatta ki (14,3 %). A kettős identitás a 20. század második felére megszűnt (az 1941-es magyar népszámlálás ismét az 1910-eshez hasonló nemzetiségi megoszlást mutatott), azóta Bölzse egynemzetiségű községnek tekinthető. 2011-ben lakosságának 61,5 %-a volt római katolikus és 25,3 %-a görög katolikus vallású. A görög katolikusok 1880-ban még a lakosság többségét (56,9 %), 1921-ben 47,2 %-át tették ki. A községnek 1921-ben 12, 1938-ben pedig 5 izraelita vallású lakosa is volt. A Kassa-környéki aprófalu népessége 1880-1941 között 246-313 fő között változott, majd 1970-1991 között több, mint egyötödével gyarapodott (302 főről 368 főre). Az 1990-es években még csökkenő népességű község 2001-2017 között ismét 15,9 %-al (358 főről 415 főre) növelte lakosságának számát. Népsűrűsége (2011-ben 69 fő/km²) csak kevéssel marad el a járási átlagtól.

Történelem

Bölzse első írásos említése 1232-ből származik, ekkor „Bilsa”, 1270-ben pedig „Belse” alakban említik az okiratok. Neve magyar névadással, szláv eredetű személynévből keletkezett. Kezdetben Abaúj várának tartozéka volt, később különböző nemesi családok birtoka. 1427-ben 1 lakott portája volt. A 15. század második felében három faluvá vált szét: 1472-ben említik először Kápolnabölzsét (más néven Kis-, vagy Felsőbölzsét), 1489-ben pedig Szigetbölzsét (más néven Középsőbölzse) és Sándörbölzsét. Szigetbölzse onnan kapta a nevét, hogy mocsaras vidék viszonylag magasabban fekvő részén feküdt. A 16. században lakosságának zöme a személynevekből ítélve még magyar volt. A 18. században a Kormos, Melczer, Szilágyi és Korponay családok voltak a három falu birtokosai. A 16-17. század háborús pusztításai, majd a 18. század elejének pestisjárványa után görög katolikus vallású ruszinokkal és római katolikus vallású szlovákokkal telepítették újjá. 1828-ban Sándorbölzsének 11 háza és 80 lakosa, Kápolnabölzsének 10 háza és 72 lakosa, Szigetbölzsének pedig 44 háza és 305 lakosa volt. A három falunak együttesen ekkor 65 háza és 457 lakosa volt. Ruszin lakossága a 19. század második felére nagyrészt elszlovákosodott. Az 1880-as évektől Hárombölzse néven (ez a névváltozat már 1630-ban előfordult a három falura) egységes községet alkotott, a 20. század elején kapta a hivatalos Bölzse nevet. Határának nagy részét a 19. század második feléig erdő borította. 1880-ban 269, 1890-ben 279, 1900-ban 246, 1910-ben pedig 277 lakosa volt. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1921-ben 307, 1930-ban pedig 290 lakosa volt. 1938. novemberében az első bécsi döntés során Magyarországhoz csatolták. 1941-ben 62 háza és 323 lakosa volt, ekkor lakosságának 53 %-a magyarnak és 42,8 %-a szlováknak vallotta magát (1930-ban még csaknem a teljes lakosság csehszlováknak). 1969-től a községben betonelemek gyártása folyt. 1970-ben 302, 1980-ban 336, 1991-ben 368 lakosa volt. A község zászlaját és címerét a 18. századi pecsét alapján 1997-ben fogadták el. 2001-ben 358 lakosa volt, népessége 2011-re 379 főre, 2017-re pedig 415 főre nőtt. A gyorsuló népességnövekedés a meginduló szuburbanizációval magyarázható.

Mai jelentősége

A községben sem alapiskola, sem óvoda nem található. Urunk mennybevétele tiszteletére szentelt görög katolikus temploma 1808-ban épült barokk-klasszicista stílusban, tornyát 1885-ben építették hozzá.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

BÖLSE. Kápolna Bölse, Sándor Bölse, Sziget Bölse. Három egy más körűl lévő faluk Abaúj Vármegyében, földes Ura Báró Mesko Uraság, lakosai katolikusok, és egyesűltek, fekszenek a’ Kassai járásban, határjaik egy máshoz majd hasonlítók, tulajdonságaik középszerűek, fájok szűken, réttyeik jók, eladásra is meglehetős alkalmatosságok lévén, első Osztálybéliek.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Bölzse, (Kápolna-, Sándor-, és Szigeth-), 3 orosz-tót falu, Abauj vgyében, Enyiczkéhez délre 1 órányira: 139 r. kath., 318 g. kath., 5 ref., 10 zsidó lak. Szigeth-Bölzsén van egy g. kath. anyatemplom. F. u. Kápolna-Bölzsének, b. Meskó; Sándor-Bölzsének Márczy, Maygraber, Janthó; Sziget-Bölzsének Borbély, Fáy, Kormos, b. Meskó. Ut. p. Kassa.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Innen nyugatra fekszik Bölzse, (Három-Bölzse) 46 házzal és 279 magyar és tót ajku lakossal. Postája Abauj-Szina, távirója: Csány. Három apró községből egyesült: Sziget-, Kápolna- és Sándor-Bölzséből.

Helységnévtár

Bölzse (Sziget-Bölzse, Három Bölzse, Belzsa), [Füzi p.] rk. 106 Enyicke, GK. 153 Eperjes, ref. 2 - , izr. 8 Szina.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Bölzse. Sziget-Bölzse, KápolnaBölzse és Sándor-Bölzse községekből egyesült. Első okleveles említését 1232-ből találjuk, mikor is II. Endre Kun fia Endrének adja. A XIII.—XVI. században a Vid-nemzetségbeli Bel zsey-ek birtoka. A község területe 951 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 323.

Névelőfordulások
1232
Bilsa
1270
Belse
1319
Belsey
1472
Kapolnas Belse
1489
Felsew-Belse
1630
Harom Beolsek
1773
Sziget-Bölse, Sándor-Bölse, Kis-Bölse
1786
Siget-Bölsche, Schándor-Bölsche, Kisch-Bölsche
1808
Szigeth-Bölse, Sándor-Bölse, Kápolna-Bölse
1863
Szigetbölzse, Sándorbölzse, Kápolnabölzse
1882
Kápolnabölzse, Sándorbölzse és Szigetbölzse
1888
Hárombölzse
1907
Bölzse
1920
Belža, Belša
1927
Belža
1938
Bölzse
1945
Belža

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Belža) 80
Telefon: 0550556962874

Honlap: belza.sk/
Polgármester:
Pravda Ondrej (SMER-SD)

Képviselő-testület:
Vargovčáková Margita (Független)
Sedláková Mária (Független)
Takáč Igor (SMER-SD)
Straka Tomáš (SMER-SD)
Kopčík Martin (SMER-SD)
Független 40% Független 2 képviselö SMER-SD 60% SMER-SD 3 képviselö 5 képviselö
Bölzsei Községi Hivatal

Belža 80

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 13 5%
szlovákok 248 92%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 8 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 269
magyarok 133 48%
szlovákok 141 51%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 1%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 277
magyarok 88 29%
szlovákok 160 52%
ruszinok 44 14%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 15 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 307
magyarok 1 0%
szlovákok 366 99%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 368
magyarok 0 0%
szlovákok 357 100%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 358
magyarok 0 0%
szlovákok 353 93%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 25 7%
összlétszám 379
magyarok 2 0%
szlovákok 394 96%
ruszinok 0 0%
romák 2 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 12 3%
összlétszám 411
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 331
Választási részvétel: 74.92 %
Kiadott boríték: 248
Bedobott boríték: 248

Polgármester

Érvényes szavazólap: 244
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Pravda Ondrej 153 62.70 % SMER-SD
Prekopová Andrea 91 37.30 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Takáč Igor 173 SMER-SD
Vargovčáková Margita 167 Független
Sedláková Mária 164 Független
Straka Tomáš 150 SMER-SD
Kopčík Martin 146 SMER-SD
Vattai Miloš 119 SMER-SD

Képviselők

2014
Független 40.00% Független 2 képviselö SMER-SD 40.00% SMER-SD 2 képviselö KDH 20.00% KDH 1 képviselö 5 képviselö
2018
SMER-SD 60.00% SMER-SD 3 képviselö Független 40.00% Független 2 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 315
Választási részvétel: 18.73 %
Kiadott boríték: 59
Bedobott boríték: 59
Választásra jogosult: 315
Választási részvétel: 13.33 %
Kiadott boríték: 42
Bedobott boríték: 42
Választásra jogosult: 334
Választási részvétel: 28,14 %
Kiadott boríték: 94
Bedobott boríték: 94

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 58
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 91
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 23 39.66 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 16 27.59 % KDS
Dominika Palaščáková 14 24.14 % NOVA
Jozef Holečko 3 5.17 % Független
Rastislav Masnyk 1 1.72 % SDKÚ - DS, SaS
Ivan Kuhn 1 1.72 % OKS
Marek Ďurán 0 0.00 % ĽS Naše Slovensko
Vladimír Gürtler 0 0.00 % 7 STATOČNÝCH
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 19 45.24% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Rastislav Trnka 47 51.65 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 26 28.57 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Róbert Bačinský 6 6.59 % Független
Jarmila Tkáčová 4 4.40 % SNS
Štefan Surmánek 3 3.30 % ĽSNS
Lukáš Sisák 2 2.20 % KSS
Jaroslav Džunko 1 1.10 % Független
Vladislav Stanko 1 1.10 % Független
Adam Šepetka 1 1.10 % NAJ
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Karol Pataky 0 0.00 % MOST - HÍD, SKOK
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 57
Érvényes szavazólap: 89
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Jozef Konkoly 35 61.40% SMER - SD
Miloš Barcal 25 43.86% Független
Ján Kokarda 24 42.11% Független
Michal Rečka 23 40.35% SMER - SD
Dominika Palaščáková 17 29.82% NOVA
František Petro 15 26.32% SMER - SD
Monika Bérešová 11 19.30% SZS
Ján Marton 11 19.30% NOVA
Božena Letková 10 17.54% Független
Peter Papáč 8 14.04% KSS
Štefan Markovič 8 14.04% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Tomáš Suchý 8 14.04% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Štefan Petrík 8 14.04% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ľubomír Šimko 6 10.53% SMER - SD
Vojtech Staňo 6 10.53% SMER - SD
Miroslav Bačenko 6 10.53% Független
Jaroslav Pástor 6 10.53% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ladislav Miko 5 8.77% 7 STATOČNÝCH
Július Grulyo 4 7.02% Független
Anton Medvec 4 7.02% Független
Július Beluscák 4 7.02% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Vladimír Popovič 3 5.26% SMS
Slavomír Horváth 3 5.26% SNS
Elena Fialková 3 5.26% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Marián Tóth 3 5.26% SaS
Viktor Dulina 3 5.26% Független
Martin Baltes 2 3.51% SĽS
Ivan Hriczko 2 3.51% Független
Jozef Tischler 2 3.51% SĽS
Norbert Krušinský 2 3.51% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Peter Palaščák 2 3.51% SOĽ
Rastislav Moric 2 3.51% 7 STATOČNÝCH
Ladislav Vojtko 2 3.51% KSS
Elena Majancsíková 2 3.51% SĽS
Karol Dzugas 2 3.51% Független
Ján Stanislav 2 3.51% SNS
Jozef Holečko 1 1.75% Független
Ivan Buchla 1 1.75% SNS
Radoslav Šimko 1 1.75% SNS
Jenő Csoltkó 1 1.75% Független
Róbert Čarny 1 1.75% SNS
Róbert Šándor 1 1.75% Független
Marián Kertész 1 1.75% PD
Štefan Laczkó 1 1.75% 7 STATOČNÝCH
Františka Kočišová 1 1.75% SĽS
Anton Király 1 1.75% SMK-MKP
Mária Topoľančinová 1 1.75% ĽS-HZDS
Jozef Koňa 1 1.75% SĽS
Viktor Sasák 1 1.75% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Viliam Bačo 1 1.75% Független
Monika Vargová 1 1.75% SNS
Ján Mikloš 0 0.00% KSS
Ladislav Bartók 0 0.00% Független
Imrich Kohút 0 0.00% SĽS
Ján Bačo 0 0.00% SĽS
István Zachariaš 0 0.00% SMK-MKP
László Köteles 0 0.00% SMK-MKP
Ľubica Holováčová 0 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 0 0.00% SRÚS
Roman Horváth 0 0.00% SRÚS
László Iván 0 0.00% SMK-MKP
Ján Kokarda 32 35.96% Független
Peter Solár 27 30.34% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Miloš Barcal 27 30.34% Független
Michal Rečka 26 29.21% SMER-SD
Imrich Bakši 23 25.84% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jozef Krešák 20 22.47% ŠANCA
František Petro 14 15.73% SMER-SD
Martin Baltes 14 15.73% ĽS Naše Slovensko
Viktor Dulina 14 15.73% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 13 14.61% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Anton Medvec 13 14.61% Független
Tomáš Suchý 12 13.48% ŠANCA
František Gedra 12 13.48% ĽS Naše Slovensko
Peter Derevjaník 11 12.36% SMER-SD
Pavol Lehotský 10 11.24% Független
Pavol Bujňák 10 11.24% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Monika Gergelová 9 10.11% SNS
Ondrej Bernát 9 10.11% SMER-SD
Štefan Hudák 9 10.11% ĽS Naše Slovensko
Radoslav Hodor 9 10.11% Független
Mária Dulovičová 9 10.11% Független
Erika Zámboriová 9 10.11% ŠKV
Ján Serbin 8 8.99% Független
Marcela Demkeová 8 8.99% ĽS Naše Slovensko
Tomáš Kozlai 7 7.87% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Ivan Hriczko 6 6.74% ŠKV
Peter Seman 6 6.74% KSS
Slavomír Borovský 6 6.74% DS
Július Beluscsák 6 6.74% Független
Jarmila Vaňová 6 6.74% ŠKV
Mária Lacková 5 5.62% Független
Július Pelegrin 4 4.49% Független
Jozef Hric 3 3.37% KSS
Vlastimil Lakatoš 3 3.37% Független
Roland Szabó 3 3.37% SMER-SD
Tibor Bráz 3 3.37% Független
Ladislav Andrejanin 3 3.37% ÚSVIT
Elena Fialková 3 3.37% MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 2 2.25% MOST - HÍD
Slavomír Horváth 2 2.25% SNS
Ervín Kompuš 2 2.25% NAJ
Vojtech Farkaš 2 2.25% Független
Anetta Strýčková 2 2.25% Független
Ladislav Vojtko 2 2.25% KSS
Ján Horváth 1 1.12% Független
Norbert Krušinský 1 1.12% MOST - HÍD
Peter Kocai 1 1.12% NAJ
Alexander Horváth 1 1.12% MOST - HÍD
Anton Király 1 1.12% SMK-MKP
Csaba Káposztás 1 1.12% MKDA-MKDSZ
Gabriel Böhm 1 1.12% Független
Július Begala 1 1.12% Független
Július Grulyo 1 1.12% Független
István Zachariaš 1 1.12% SMK-MKP
Tamás Iván 0 0.00% SMK-MKP
Martina Dutková 0 0.00% Független
Attila Oravecz 0 0.00% MOST - HÍD
László Köteles 0 0.00% SMK-MKP
Augustín Köteles 0 0.00% NAJ
Gábor Szalay 0 0.00% SMK-MKP
Ladislav Bartók 0 0.00% MKDA-MKDSZ
Rudolf Varga 0 0.00% VZDOR
Adrianna Gergely Papp 0 0.00% SMK-MKP
Csaba Simkó 0 0.00% SMK-MKP
Alexander Képes 0 0.00% SMK-MKP
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 44.13 %
Torna 145 9.45 %
Buzita 141 9.19 %
Somodi 111 7.24 %
Makranc 110 7.17 %
Debrőd 109 7.11 %
Csécs 94 6.13 %
Szeszta 73 4.76 %
Jászó 69 4.50 %
Jánok 64 4.17 %
Perény - Hím 63 4.11 %
Komaróc 63 4.11 %
Áj 57 3.72 %
Reste 57 3.72 %
Szádudvarnok - Méhész 51 3.32 %
Tornaújfalu 49 3.19 %
Alsólánc 48 3.13 %
Zsarnó 47 3.06 %
Bódvavendégi 40 2.61 %
Nagyida 40 2.61 %
Péder 40 2.61 %
Abaújszina 33 2.15 %
Pány 22 1.43 %
Mecenzéf 21 1.37 %
Jászómindszent 12 0.78 %
Tornahorváti 12 0.78 %
Szádelő 12 0.78 %
Kenyhec 11 0.72 %
Miglécnémeti 11 0.72 %
Stósz 7 0.46 %
Kisida 7 0.46 %
Felsőmecenzéf 5 0.33 %
Hernádcsány 4 0.26 %
Hernádzsadány 4 0.26 %
Kassamindszent 4 0.26 %
Magyarbőd 4 0.26 %
Jászóújfalu 3 0.20 %
Felsőtőkés 3 0.20 %
Koksóbaksa 3 0.20 %
Izdobabeszter 3 0.20 %
Hernádszokoly 3 0.20 %
Enyicke 3 0.20 %
Petőszinye 3 0.20 %
Rás 2 0.13 %
Baska 2 0.13 %
Hernádszentistván 2 0.13 %
Benyék 2 0.13 %
Felsőcsáj 2 0.13 %
Kalsa 2 0.13 %
Hilyó 2 0.13 %
Patacskő 2 0.13 %
Alsókemence 2 0.13 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.13 %
Györke 2 0.13 %
Alsómislye 2 0.13 %
Alsótőkés 2 0.13 %
Kassaolcsvár 2 0.13 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Abaújnádasd 1 0.07 %
Hernádgecse 1 0.07 %
Sároskőszeg 1 0.07 %
Semse 1 0.07 %
Rudnok 1 0.07 %
Hatkóc 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Lengyelfalva 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Bolyár 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Kisladna 1 0.07 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 62.38 %
Torna 110 21.11 %
Kecer 63 12.09 %
Szepsi 47 9.02 %
Mecenzéf 28 5.37 %
Áj 16 3.07 %
Buzita 14 2.69 %
Jászómindszent 13 2.50 %
Csécs 11 2.11 %
Jászóújfalu 10 1.92 %
Kisida 9 1.73 %
Abaújszakaly 9 1.73 %
Györke 8 1.54 %
Kenyhec 8 1.54 %
Hernádcsány 8 1.54 %
Tornaújfalu 7 1.34 %
Abos 7 1.34 %
Izdobabeszter 7 1.34 %
Abaújszina 6 1.15 %
Stósz 6 1.15 %
Budamér 5 0.96 %
Hernádszentistván 5 0.96 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.96 %
Hernádszokoly 5 0.96 %
Pány 5 0.96 %
Enyicke 5 0.96 %
Benyék 5 0.96 %
Semse 5 0.96 %
Bolyár 5 0.96 %
Hernádzsadány 4 0.77 %
Rozgony 4 0.77 %
Debrőd 4 0.77 %
Koksóbaksa 4 0.77 %
Nagyida 4 0.77 %
Miglécnémeti 4 0.77 %
Zsarnó 4 0.77 %
Alsókemence 4 0.77 %
Lapispatakújtelep 4 0.77 %
Szeszta 3 0.58 %
Hilyó 3 0.58 %
Komaróc 3 0.58 %
Nagyszalánc 3 0.58 %
Alsólánc 3 0.58 %
Patacskő 3 0.58 %
Sároskőszeg 3 0.58 %
Felsőmislye 3 0.58 %
Felsőmecenzéf 3 0.58 %
Szaláncújváros 3 0.58 %
Ránk 3 0.58 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.58 %
Alsómislye 3 0.58 %
Rudnok 3 0.58 %
Baska 3 0.58 %
Perény - Hím 3 0.58 %
Lapispatak 2 0.38 %
Lengyelfalva 2 0.38 %
Makranc 2 0.38 %
Petőszinye 2 0.38 %
Alsóhutka 2 0.38 %
Felsőtőkés 2 0.38 %
Aranyida 2 0.38 %
Királynép 2 0.38 %
Kassamindszent 2 0.38 %
Garbócbogdány 2 0.38 %
Hernádgecse 1 0.19 %
Alsótőkés 1 0.19 %
Kassaolcsvár 1 0.19 %
Abaújrákos 1 0.19 %
Reste 1 0.19 %
Jánok 1 0.19 %
Rás 1 0.19 %
Bódvavendégi 1 0.19 %
Hatkóc 1 0.19 %
Eszkáros 1 0.19 %
Ájfalucska 1 0.19 %
Szalánchuta 1 0.19 %
Alsócsáj 1 0.19 %
Kelecsenyborda 1 0.19 %
Györgyi 1 0.19 %
Somodi 1 0.19 %
Terebő 1 0.19 %
Abaújnádasd 1 0.19 %
Abaújharaszti 1 0.19 %
Tornahorváti 1 0.19 %
Idabukóc 1 0.19 %
Felsőhutka 1 0.19 %
Felsőkemence 1 0.19 %
Balogd 1 0.19 %
Magyarbőd 1 0.19 %
Bölzse 1 0.19 %
Bátyok 1 0.19 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 37.11 %
Buzita 223 16.19 %
Csécs 84 6.10 %
Perény - Hím 79 5.74 %
Torna 77 5.59 %
Szeszta 77 5.59 %
Reste 67 4.87 %
Makranc 66 4.79 %
Komaróc 55 3.99 %
Debrőd 55 3.99 %
Somodi 53 3.85 %
Alsólánc 51 3.70 %
Nagyida 49 3.56 %
Tornaújfalu 38 2.76 %
Jászó 37 2.69 %
Áj 37 2.69 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.32 %
Zsarnó 31 2.25 %
Péder 30 2.18 %
Abaújszina 29 2.11 %
Jánok 28 2.03 %
Bódvavendégi 25 1.82 %
Mecenzéf 15 1.09 %
Semse 11 0.80 %
Pány 10 0.73 %
Kenyhec 9 0.65 %
Hernádcsány 9 0.65 %
Tornahorváti 8 0.58 %
Kassamindszent 8 0.58 %
Miglécnémeti 8 0.58 %
Györke 7 0.51 %
Enyicke 6 0.44 %
Kecer 6 0.44 %
Kisida 5 0.36 %
Izdobabeszter 5 0.36 %
Jászómindszent 5 0.36 %
Hernádszentistván 5 0.36 %
Regeteruszka 4 0.29 %
Királynép 4 0.29 %
Jászóújfalu 4 0.29 %
Szádelő 4 0.29 %
Felsőcsáj 3 0.22 %
Patacskő 3 0.22 %
Hernádszokoly 3 0.22 %
Hatkóc 3 0.22 %
Rozgony 3 0.22 %
Hernádzsadány 3 0.22 %
Lengyelfalva 2 0.15 %
Kassaolcsvár 2 0.15 %
Felsőtőkés 2 0.15 %
Aranyida 2 0.15 %
Felsőkemence 2 0.15 %
Sároskőszeg 2 0.15 %
Bolyár 2 0.15 %
Alsótőkés 2 0.15 %
Baska 2 0.15 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.15 %
Felsőmecenzéf 2 0.15 %
Alsómislye 2 0.15 %
Nagyszalánc 1 0.07 %
Magyarbőd 1 0.07 %
Abos 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Koksóbaksa 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Hilyó 1 0.07 %
Ránk 1 0.07 %
Rás 1 0.07 %
Rudnok 1 0.07 %
Hernádgecse 1 0.07 %
Györgyi 1 0.07 %
Eszkáros 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Lapispatakújtelep 1 0.07 %
Szaláncújváros 1 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.07 %
Stósz 1 0.07 %
Petőszinye 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Abaújnádasd 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Ósvacsákány 1 0.07 %
Tarcavajkóc 1 0.07 %
Idabukóc 1 0.07 %
Budamér 1 0.07 %
Felsőhutka 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 15.67 %
Jászómindszent 108 9.20 %
Stósz 76 6.47 %
Felsőmecenzéf 50 4.26 %
Szepsi 38 3.24 %
Kisida 36 3.07 %
Hernádcsány 24 2.04 %
Jászó 24 2.04 %
Kassamindszent 24 2.04 %
Jászóújfalu 22 1.87 %
Kassabéla 19 1.62 %
Rozgony 18 1.53 %
Budamér 18 1.53 %
Hernádszokoly 17 1.45 %
Semse 17 1.45 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.28 %
Sároskőszeg 15 1.28 %
Felsőtőkés 14 1.19 %
Kassaolcsvár 14 1.19 %
Csécs 12 1.02 %
Lengyelfalva 12 1.02 %
Torna 12 1.02 %
Izdobabeszter 12 1.02 %
Hernádszentistván 12 1.02 %
Idabukóc 11 0.94 %
Aranyida 11 0.94 %
Lapispatak 11 0.94 %
Koksóbaksa 10 0.85 %
Felsőmislye 9 0.77 %
Alsótőkés 9 0.77 %
Tarcavajkóc 8 0.68 %
Abaújszakaly 8 0.68 %
Tizsite 8 0.68 %
Baska 8 0.68 %
Hatkóc 7 0.60 %
Szalánchuta 7 0.60 %
Enyicke 7 0.60 %
Abaújnádasd 7 0.60 %
Nagyida 7 0.60 %
Abaújszina 7 0.60 %
Hilyó 7 0.60 %
Perény - Hím 7 0.60 %
Magyarbőd 7 0.60 %
Hernádgecse 7 0.60 %
Nagyszalánc 7 0.60 %
Györke 6 0.51 %
Garbócbogdány 6 0.51 %
Makranc 6 0.51 %
Lapispatakújtelep 6 0.51 %
Kelecsenyborda 6 0.51 %
Kecer 6 0.51 %
Királynép 6 0.51 %
Hernádzsadány 6 0.51 %
Rás 5 0.43 %
Pány 5 0.43 %
Rudnok 5 0.43 %
Kisladna 5 0.43 %
Terebő 5 0.43 %
Hernádgönyű 4 0.34 %
Buzita 4 0.34 %
Ájfalucska 4 0.34 %
Abaújharaszti 4 0.34 %
Zsarnó 4 0.34 %
Kalsa 4 0.34 %
Petőszinye 4 0.34 %
Szeszta 4 0.34 %
Nagyladna 4 0.34 %
Ósvacsákány 3 0.26 %
Felsőcsáj 3 0.26 %
Györgyi 3 0.26 %
Abaújrákos 3 0.26 %
Apátka 3 0.26 %
Jánok 3 0.26 %
Alsómislye 3 0.26 %
Abos 3 0.26 %
Alsóhutka 3 0.26 %
Benyék 3 0.26 %
Miglécnémeti 3 0.26 %
Újszállás 2 0.17 %
Alsókemence 2 0.17 %
Ósva 2 0.17 %
Szaláncújváros 2 0.17 %
Balogd 2 0.17 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.17 %
Bolyár 2 0.17 %
Somodi 2 0.17 %
Regeteruszka 2 0.17 %
Bátyok 2 0.17 %
Debrőd 2 0.17 %
Tornaújfalu 2 0.17 %
Kenyhec 2 0.17 %
Bölzse 2 0.17 %
Tornahorváti 1 0.09 %
Bódvavendégi 1 0.09 %
Felsőkemence 1 0.09 %
Füzérnádaska 1 0.09 %
Kecerlipóc 1 0.09 %
Alsócsáj 1 0.09 %
Áj 1 0.09 %
Modrafalva 1 0.09 %
Felsőhutka 1 0.09 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 68.57 %
Buzita 84 10.91 %
Torna 66 8.57 %
Makranc 50 6.49 %
Szeszta 45 5.84 %
Csécs 39 5.06 %
Debrőd 38 4.94 %
Áj 31 4.03 %
Somodi 30 3.90 %
Tornaújfalu 30 3.90 %
Szádudvarnok - Méhész 28 3.64 %
Nagyida 27 3.51 %
Perény - Hím 26 3.38 %
Alsólánc 26 3.38 %
Zsarnó 26 3.38 %
Jánok 26 3.38 %
Reste 23 2.99 %
Péder 22 2.86 %
Jászó 22 2.86 %
Bódvavendégi 21 2.73 %
Rudnok 17 2.21 %
Komaróc 17 2.21 %
Mecenzéf 15 1.95 %
Jászómindszent 13 1.69 %
Hernádcsány 13 1.69 %
Abaújszina 12 1.56 %
Tornahorváti 11 1.43 %
Miglécnémeti 9 1.17 %
Pány 9 1.17 %
Kassamindszent 8 1.04 %
Aranyida 7 0.91 %
Stósz 6 0.78 %
Izdobabeszter 6 0.78 %
Jászóújfalu 6 0.78 %
Györke 6 0.78 %
Rás 6 0.78 %
Enyicke 5 0.65 %
Ránk 5 0.65 %
Lapispatak 4 0.52 %
Patacskő 4 0.52 %
Sároskőszeg 4 0.52 %
Kisida 4 0.52 %
Alsómislye 4 0.52 %
Hernádgecse 4 0.52 %
Koksóbaksa 3 0.39 %
Felsőmecenzéf 3 0.39 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.39 %
Hernádszokoly 3 0.39 %
Szalánchuta 3 0.39 %
Kenyhec 3 0.39 %
Abaújszakaly 3 0.39 %
Garbócbogdány 3 0.39 %
Semse 3 0.39 %
Alsótőkés 3 0.39 %
Szádelő 2 0.26 %
Tarcavajkóc 2 0.26 %
Hernádzsadány 2 0.26 %
Hilyó 2 0.26 %
Magyarbőd 2 0.26 %
Nagyszalánc 2 0.26 %
Kisszalánc 2 0.26 %
Kassabéla 2 0.26 %
Budamér 2 0.26 %
Hernádgönyű 2 0.26 %
Bolyár 2 0.26 %
Abaújnádasd 2 0.26 %
Petőszinye 2 0.26 %
Kalsa 2 0.26 %
Felsőtőkés 2 0.26 %
Kisladna 1 0.13 %
Regeteruszka 1 0.13 %
Balogd 1 0.13 %
Eszkáros 1 0.13 %
Sárosófalu 1 0.13 %
Ósva 1 0.13 %
Abos 1 0.13 %
Lapispatakújtelep 1 0.13 %
Alsókemence 1 0.13 %
Alsóhutka 1 0.13 %
Abaújharaszti 1 0.13 %
Füzérnádaska 1 0.13 %
Tizsite 1 0.13 %
Rozgony 1 0.13 %
Benyék 1 0.13 %
Királynép 1 0.13 %
Bölzse 1 0.13 %
Nagyladna 1 0.13 %
Hernádszentistván 1 0.13 %
Felsőkemence 1 0.13 %
Felsőmislye 1 0.13 %
Felsőcsáj 1 0.13 %
Kelecsenyborda 1 0.13 %
Kassaolcsvár 1 0.13 %
Kecerlipóc 1 0.13 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 12.26 %
Hernádszentistván 216 10.30 %
Sároskőszeg 164 7.82 %
Hernádszokoly 138 6.58 %
Budamér 79 3.77 %
Rozgony 58 2.77 %
Kassabéla 40 1.91 %
Abos 40 1.91 %
Kassamindszent 39 1.86 %
Kisida 37 1.76 %
Terebő 34 1.62 %
Hernádcsány 30 1.43 %
Enyicke 28 1.34 %
Jászómindszent 28 1.34 %
Királynép 28 1.34 %
Szepsi 26 1.24 %
Tarcavajkóc 25 1.19 %
Koksóbaksa 23 1.10 %
Izdobabeszter 23 1.10 %
Lapispatak 19 0.91 %
Benyék 18 0.86 %
Hernádzsadány 18 0.86 %
Kisladna 18 0.86 %
Felsőmislye 17 0.81 %
Rás 17 0.81 %
Hernádgecse 17 0.81 %
Nagyszalánc 16 0.76 %
Kassaolcsvár 16 0.76 %
Lapispatakújtelep 15 0.72 %
Kenyhec 15 0.72 %
Alsómislye 15 0.72 %
Eszkáros 14 0.67 %
Baska 14 0.67 %
Regeteruszka 14 0.67 %
Alsótőkés 14 0.67 %
Perény - Hím 13 0.62 %
Bölzse 13 0.62 %
Abaújnádasd 13 0.62 %
Csécs 12 0.57 %
Hatkóc 12 0.57 %
Nagyladna 12 0.57 %
Lengyelfalva 12 0.57 %
Aranyida 12 0.57 %
Abaújszina 11 0.52 %
Semse 11 0.52 %
Felsőhutka 11 0.52 %
Mecenzéf 11 0.52 %
Garbócbogdány 10 0.48 %
Kalsa 10 0.48 %
Buzita 10 0.48 %
Jászóújfalu 10 0.48 %
Torna 10 0.48 %
Kecer 10 0.48 %
Magyarbőd 10 0.48 %
Felsőtőkés 10 0.48 %
Györke 10 0.48 %
Alsóhutka 9 0.43 %
Abaújszakaly 9 0.43 %
Hilyó 8 0.38 %
Idabukóc 8 0.38 %
Alsókemence 8 0.38 %
Tizsite 7 0.33 %
Jászó 7 0.33 %
Szalánchuta 7 0.33 %
Hernádgönyű 7 0.33 %
Stósz 7 0.33 %
Felsőmecenzéf 7 0.33 %
Abaújharaszti 6 0.29 %
Bolyár 6 0.29 %
Ósva 6 0.29 %
Bunyita 6 0.29 %
Györgyi 6 0.29 %
Bátyok 5 0.24 %
Szaláncújváros 5 0.24 %
Nagyida 5 0.24 %
Pány 5 0.24 %
Felsőcsáj 4 0.19 %
Ránkfüred 4 0.19 %
Ránk 3 0.14 %
Jánok 3 0.14 %
Szeszta 3 0.14 %
Újszállás 3 0.14 %
Ósvacsákány 3 0.14 %
Rudnok 3 0.14 %
Miglécnémeti 3 0.14 %
Balogd 3 0.14 %
Sárosófalu 3 0.14 %
Alsócsáj 3 0.14 %
Petőszinye 3 0.14 %
Áj 3 0.14 %
Füzérnádaska 3 0.14 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.14 %
Felsőkemence 3 0.14 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Kecerlipóc 2 0.10 %
Somodi 2 0.10 %
Abaújrákos 2 0.10 %
Apátka 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Makranc 2 0.10 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Zsarnó 1 0.05 %
Komaróc 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 28.41 %
Szepsi 178 12.90 %
Csécs 34 2.46 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.32 %
Áj 31 2.25 %
Makranc 29 2.10 %
Somodi 26 1.88 %
Tornaújfalu 25 1.81 %
Jánok 23 1.67 %
Perény - Hím 20 1.45 %
Zsarnó 20 1.45 %
Bódvavendégi 18 1.30 %
Mecenzéf 14 1.01 %
Szeszta 14 1.01 %
Tornahorváti 14 1.01 %
Jászó 12 0.87 %
Buzita 11 0.80 %
Debrőd 11 0.80 %
Kenyhec 11 0.80 %
Nagyida 10 0.72 %
Pány 10 0.72 %
Péder 8 0.58 %
Hernádcsány 6 0.43 %
Rozgony 6 0.43 %
Kisida 5 0.36 %
Hernádgecse 5 0.36 %
Reste 5 0.36 %
Ájfalucska 4 0.29 %
Szádelő 4 0.29 %
Alsólánc 4 0.29 %
Jászóújfalu 4 0.29 %
Lapispatakújtelep 4 0.29 %
Jászómindszent 4 0.29 %
Magyarbőd 3 0.22 %
Garbócbogdány 3 0.22 %
Izdobabeszter 3 0.22 %
Alsótőkés 3 0.22 %
Komaróc 3 0.22 %
Hernádszokoly 3 0.22 %
Nagyszalánc 3 0.22 %
Abos 3 0.22 %
Hernádzsadány 3 0.22 %
Enyicke 3 0.22 %
Abaújszina 3 0.22 %
Kassamindszent 3 0.22 %
Abaújnádasd 2 0.14 %
Hilyó 2 0.14 %
Eszkáros 2 0.14 %
Rudnok 2 0.14 %
Bolyár 2 0.14 %
Hernádgönyű 2 0.14 %
Budamér 2 0.14 %
Kassaolcsvár 2 0.14 %
Idabukóc 2 0.14 %
Szalánchuta 2 0.14 %
Kassabéla 2 0.14 %
Kecer 1 0.07 %
Tizsite 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Semse 1 0.07 %
Alsómislye 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Koksóbaksa 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Tarcavajkóc 1 0.07 %
Baska 1 0.07 %
Balogd 1 0.07 %
Györke 1 0.07 %
Hernádszentistván 1 0.07 %
Aranyida 1 0.07 %
Sároskőszeg 1 0.07 %
Felsőtőkés 1 0.07 %
Felsőhutka 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Lapispatak 1 0.07 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 2.75 %
Torna 20 0.93 %
Csécs 12 0.56 %
Jászó 11 0.51 %
Tornaújfalu 10 0.47 %
Rozgony 10 0.47 %
Nagyida 10 0.47 %
Buzita 8 0.37 %
Somodi 8 0.37 %
Makranc 7 0.33 %
Zsarnó 6 0.28 %
Reste 6 0.28 %
Lapispatak 6 0.28 %
Idabukóc 6 0.28 %
Debrőd 5 0.23 %
Jánok 5 0.23 %
Perény - Hím 5 0.23 %
Abaújszina 5 0.23 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.19 %
Kassamindszent 4 0.19 %
Alsólánc 4 0.19 %
Tornahorváti 4 0.19 %
Szeszta 4 0.19 %
Izdobabeszter 3 0.14 %
Petőszinye 3 0.14 %
Magyarbőd 3 0.14 %
Komaróc 3 0.14 %
Hernádszokoly 3 0.14 %
Jászóújfalu 3 0.14 %
Kisida 3 0.14 %
Györke 3 0.14 %
Ránk 3 0.14 %
Terebő 3 0.14 %
Enyicke 3 0.14 %
Nagyszalánc 2 0.09 %
Bódvavendégi 2 0.09 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.09 %
Hernádcsány 2 0.09 %
Budamér 2 0.09 %
Kalsa 2 0.09 %
Kecer 2 0.09 %
Kenyhec 2 0.09 %
Mecenzéf 2 0.09 %
Abos 2 0.09 %
Patacskő 2 0.09 %
Abaújszakaly 2 0.09 %
Kassaolcsvár 2 0.09 %
Felsőmislye 2 0.09 %
Alsókemence 2 0.09 %
Jászómindszent 1 0.05 %
Pány 1 0.05 %
Lapispatakújtelep 1 0.05 %
Rudnok 1 0.05 %
Regeteruszka 1 0.05 %
Alsótőkés 1 0.05 %
Benyék 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Sároskőszeg 1 0.05 %
Szaláncújváros 1 0.05 %
Királynép 1 0.05 %
Lengyelfalva 1 0.05 %
Stósz 1 0.05 %
Péder 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Áj 1 0.05 %
Tarcavajkóc 1 0.05 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Györgyi 1 0.05 %
Bolyár 1 0.05 %
Felsőcsáj 1 0.05 %
Felsőtőkés 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kassabéla 1 0.05 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 20.74 %
Szepsi 82 12.69 %
Csécs 20 3.10 %
Tornaújfalu 18 2.79 %
Nagyida 17 2.63 %
Szádudvarnok - Méhész 15 2.32 %
Buzita 12 1.86 %
Áj 12 1.86 %
Szeszta 12 1.86 %
Somodi 11 1.70 %
Bódvavendégi 11 1.70 %
Zsarnó 10 1.55 %
Jászó 10 1.55 %
Makranc 10 1.55 %
Mecenzéf 9 1.39 %
Péder 9 1.39 %
Jászómindszent 8 1.24 %
Tornahorváti 8 1.24 %
Perény - Hím 7 1.08 %
Eszkáros 6 0.93 %
Hernádcsány 6 0.93 %
Abaújszina 6 0.93 %
Alsólánc 5 0.77 %
Kassamindszent 5 0.77 %
Reste 5 0.77 %
Jánok 4 0.62 %
Budamér 4 0.62 %
Baska 4 0.62 %
Kenyhec 4 0.62 %
Jászóújfalu 4 0.62 %
Hernádzsadány 4 0.62 %
Debrőd 4 0.62 %
Komaróc 4 0.62 %
Magyarbőd 4 0.62 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.62 %
Hernádszentistván 3 0.46 %
Kecer 3 0.46 %
Abaújnádasd 3 0.46 %
Alsótőkés 3 0.46 %
Enyicke 3 0.46 %
Hernádgönyű 3 0.46 %
Pány 3 0.46 %
Lapispatak 3 0.46 %
Semse 3 0.46 %
Györke 2 0.31 %
Abaújszakaly 2 0.31 %
Koksóbaksa 2 0.31 %
Kassabéla 2 0.31 %
Felsőmislye 2 0.31 %
Kassaolcsvár 2 0.31 %
Tizsite 2 0.31 %
Abaújrákos 2 0.31 %
Bolyár 2 0.31 %
Rozgony 2 0.31 %
Rudnok 2 0.31 %
Izdobabeszter 2 0.31 %
Miglécnémeti 2 0.31 %
Szádelő 2 0.31 %
Benyék 2 0.31 %
Nagyszalánc 2 0.31 %
Alsómislye 1 0.15 %
Hernádgecse 1 0.15 %
Bölzse 1 0.15 %
Ájfalucska 1 0.15 %
Felsőcsáj 1 0.15 %
Lapispatakújtelep 1 0.15 %
Újszállás 1 0.15 %
Abos 1 0.15 %
Stósz 1 0.15 %
Balogd 1 0.15 %
Hernádszokoly 1 0.15 %
Ránkfüred 1 0.15 %
Patacskő 1 0.15 %
Aranyida 1 0.15 %
Rás 1 0.15 %
Hilyó 1 0.15 %
Királynép 1 0.15 %
Ránk 1 0.15 %
Sároskőszeg 1 0.15 %
Kisida 1 0.15 %
Kisladna 1 0.15 %
Szaláncújváros 1 0.15 %
Idabukóc 1 0.15 %
Felsőtőkés 1 0.15 %
Abaújharaszti 1 0.15 %
Alsóhutka 1 0.15 %
Alsókemence 1 0.15 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 10.25 %
Torna 295 9.76 %
Jászó 262 8.67 %
Szádudvarnok - Méhész 126 4.17 %
Mecenzéf 91 3.01 %
Buzita 78 2.58 %
Szeszta 60 1.98 %
Zsarnó 56 1.85 %
Somodi 52 1.72 %
Tornaújfalu 50 1.65 %
Áj 47 1.55 %
Jászóújfalu 38 1.26 %
Debrőd 35 1.16 %
Bódvavendégi 33 1.09 %
Csécs 33 1.09 %
Alsólánc 29 0.96 %
Perény - Hím 28 0.93 %
Jánok 26 0.86 %
Szádelő 24 0.79 %
Abaújszina 23 0.76 %
Komaróc 22 0.73 %
Nagyida 20 0.66 %
Makranc 20 0.66 %
Reste 20 0.66 %
Péder 17 0.56 %
Felsőmecenzéf 14 0.46 %
Tornahorváti 11 0.36 %
Jászómindszent 8 0.26 %
Miglécnémeti 6 0.20 %
Királynép 6 0.20 %
Kenyhec 5 0.17 %
Hernádzsadány 5 0.17 %
Hernádcsány 5 0.17 %
Magyarbőd 4 0.13 %
Abaújszakaly 4 0.13 %
Enyicke 4 0.13 %
Kisida 3 0.10 %
Nagyszalánc 3 0.10 %
Kassamindszent 3 0.10 %
Lapispatakújtelep 2 0.07 %
Ájfalucska 2 0.07 %
Lengyelfalva 2 0.07 %
Rudnok 2 0.07 %
Sároskőszeg 2 0.07 %
Pány 2 0.07 %
Hernádszokoly 2 0.07 %
Lapispatak 2 0.07 %
Abaújnádasd 2 0.07 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.07 %
Tizsite 2 0.07 %
Baska 2 0.07 %
Felsőmislye 2 0.07 %
Bolyár 2 0.07 %
Györke 2 0.07 %
Ránk 1 0.03 %
Kecer 1 0.03 %
Rozgony 1 0.03 %
Kalsa 1 0.03 %
Regeteruszka 1 0.03 %
Izdobabeszter 1 0.03 %
Alsóhutka 1 0.03 %
Eszkáros 1 0.03 %
Alsókemence 1 0.03 %
Rás 1 0.03 %
Hatkóc 1 0.03 %
Stósz 1 0.03 %
Hernádszentistván 1 0.03 %
Ósva 1 0.03 %
Koksóbaksa 1 0.03 %
Kassabéla 1 0.03 %
Idabukóc 1 0.03 %
Patacskő 1 0.03 %
Kelecsenyborda 1 0.03 %
Felsőtőkés 1 0.03 %
Kecerlipóc 1 0.03 %
Hernádgönyű 1 0.03 %
Benyék 1 0.03 %
Hernádgecse 1 0.03 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 14.62 %
Makranc 115 5.17 %
Csécs 73 3.28 %
Torna 68 3.06 %
Buzita 39 1.75 %
Perény - Hím 36 1.62 %
Tornaújfalu 35 1.57 %
Jánok 30 1.35 %
Pány 26 1.17 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.12 %
Nagyida 23 1.03 %
Mecenzéf 23 1.03 %
Zsarnó 22 0.99 %
Áj 22 0.99 %
Szeszta 20 0.90 %
Györke 19 0.85 %
Komaróc 19 0.85 %
Péder 18 0.81 %
Somodi 17 0.76 %
Jászó 16 0.72 %
Reste 16 0.72 %
Debrőd 15 0.67 %
Kisida 14 0.63 %
Jászómindszent 14 0.63 %
Kenyhec 12 0.54 %
Alsólánc 12 0.54 %
Bódvavendégi 10 0.45 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.40 %
Sároskőszeg 9 0.40 %
Hernádcsány 9 0.40 %
Budamér 8 0.36 %
Rozgony 8 0.36 %
Kassamindszent 8 0.36 %
Hernádszentistván 7 0.31 %
Hernádszokoly 6 0.27 %
Izdobabeszter 6 0.27 %
Semse 6 0.27 %
Tornahorváti 6 0.27 %
Abaújszina 6 0.27 %
Idabukóc 6 0.27 %
Abos 6 0.27 %
Hilyó 6 0.27 %
Jászóújfalu 5 0.22 %
Tarcavajkóc 4 0.18 %
Koksóbaksa 4 0.18 %
Miglécnémeti 4 0.18 %
Bolyár 4 0.18 %
Nagyszalánc 4 0.18 %
Szádelő 4 0.18 %
Abaújnádasd 4 0.18 %
Kassabéla 4 0.18 %
Rás 4 0.18 %
Benyék 4 0.18 %
Hernádgecse 4 0.18 %
Rudnok 4 0.18 %
Stósz 3 0.13 %
Lapispatakújtelep 3 0.13 %
Kassaolcsvár 3 0.13 %
Enyicke 3 0.13 %
Bölzse 3 0.13 %
Felsőhutka 3 0.13 %
Hernádgönyű 3 0.13 %
Nagyladna 3 0.13 %
Alsótőkés 3 0.13 %
Balogd 2 0.09 %
Királynép 2 0.09 %
Kecer 2 0.09 %
Felsőmislye 2 0.09 %
Hatkóc 2 0.09 %
Patacskő 2 0.09 %
Felsőtőkés 2 0.09 %
Felsőcsáj 2 0.09 %
Lengyelfalva 2 0.09 %
Alsókemence 2 0.09 %
Regeteruszka 2 0.09 %
Szaláncújváros 2 0.09 %
Alsócsáj 2 0.09 %
Ránk 2 0.09 %
Modrafalva 2 0.09 %
Bátyok 2 0.09 %
Abaújrákos 1 0.04 %
Aranyida 1 0.04 %
Hernádzsadány 1 0.04 %
Apátka 1 0.04 %
Baska 1 0.04 %
Magyarbőd 1 0.04 %
Kisszalánc 1 0.04 %
Felsőmecenzéf 1 0.04 %
Bunyita 1 0.04 %
Ósvacsákány 1 0.04 %
Abaújharaszti 1 0.04 %
Abaújszakaly 1 0.04 %
Kisladna 1 0.04 %
Petőszinye 1 0.04 %
Terebő 1 0.04 %
Füzérnádaska 1 0.04 %
Kalsa 1 0.04 %
Lapispatak 1 0.04 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 8.52 %
Rozgony 83 4.62 %
Izdobabeszter 61 3.40 %
Kisida 61 3.40 %
Kassamindszent 53 2.95 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.90 %
Györgyi 51 2.84 %
Hernádcsány 50 2.79 %
Jászómindszent 46 2.56 %
Györke 45 2.51 %
Alsókemence 44 2.45 %
Szepsi 42 2.34 %
Sároskőszeg 42 2.34 %
Kassaolcsvár 41 2.28 %
Regeteruszka 40 2.23 %
Garbócbogdány 39 2.17 %
Budamér 37 2.06 %
Petőszinye 37 2.06 %
Bolyár 36 2.01 %
Mecenzéf 36 2.01 %
Kelecsenyborda 36 2.01 %
Nagyszalánc 33 1.84 %
Benyék 31 1.73 %
Felsőmislye 29 1.62 %
Koksóbaksa 28 1.56 %
Tarcavajkóc 28 1.56 %
Csécs 28 1.56 %
Idabukóc 27 1.50 %
Ránkfüred 27 1.50 %
Lapispatak 27 1.50 %
Kecer 25 1.39 %
Alsótőkés 25 1.39 %
Királynép 25 1.39 %
Felsőcsáj 24 1.34 %
Lengyelfalva 24 1.34 %
Hernádzsadány 24 1.34 %
Rás 23 1.28 %
Hernádszentistván 23 1.28 %
Bátyok 23 1.28 %
Felsőkemence 22 1.23 %
Alsómislye 22 1.23 %
Kassabéla 21 1.17 %
Kalsa 20 1.11 %
Hernádszokoly 20 1.11 %
Füzérnádaska 18 1.00 %
Hernádgecse 18 1.00 %
Baska 18 1.00 %
Semse 17 0.95 %
Ránk 16 0.89 %
Tizsite 16 0.89 %
Torna 15 0.84 %
Abaújszakaly 15 0.84 %
Enyicke 15 0.84 %
Ósvacsákány 15 0.84 %
Aranyida 15 0.84 %
Hilyó 14 0.78 %
Alsóhutka 14 0.78 %
Abaújnádasd 14 0.78 %
Kenyhec 14 0.78 %
Jászó 14 0.78 %
Ósva 14 0.78 %
Abaújszina 13 0.72 %
Jászóújfalu 13 0.72 %
Abaújrákos 13 0.72 %
Abaújharaszti 12 0.67 %
Pány 12 0.67 %
Stósz 12 0.67 %
Szaláncújváros 12 0.67 %
Szeszta 11 0.61 %
Lapispatakújtelep 11 0.61 %
Somodi 11 0.61 %
Abos 11 0.61 %
Kecerlipóc 10 0.56 %
Felsőhutka 10 0.56 %
Terebő 10 0.56 %
Eszkáros 10 0.56 %
Sárosófalu 10 0.56 %
Balogd 9 0.50 %
Hernádgönyű 9 0.50 %
Bölzse 9 0.50 %
Alsócsáj 8 0.45 %
Szalánchuta 8 0.45 %
Perény - Hím 7 0.39 %
Nagyida 7 0.39 %
Makranc 6 0.33 %
Rudnok 6 0.33 %
Felsőtőkés 6 0.33 %
Nagyladna 5 0.28 %
Péder 5 0.28 %
Áj 5 0.28 %
Komaróc 5 0.28 %
Buzita 5 0.28 %
Újszállás 5 0.28 %
Modrafalva 4 0.22 %
Jánok 4 0.22 %
Bódvavendégi 4 0.22 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.22 %
Zsarnó 4 0.22 %
Hatkóc 4 0.22 %
Bunyita 3 0.17 %
Apátka 3 0.17 %
Miglécnémeti 2 0.11 %
Debrőd 2 0.11 %
Kisszalánc 2 0.11 %
Ájfalucska 1 0.06 %
Tornaújfalu 1 0.06 %
Tornahorváti 1 0.06 %
Reste 1 0.06 %
Patacskő 1 0.06 %
Felsőmecenzéf 1 0.06 %
Kisladna 1 0.06 %
Alsólánc 1 0.06 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 14.76 %
Somodi 42 3.16 %
Kecer 28 2.11 %
Mecenzéf 22 1.66 %
Jászómindszent 16 1.20 %
Nagyida 14 1.05 %
Magyarbőd 13 0.98 %
Jászóújfalu 13 0.98 %
Torna 12 0.90 %
Csécs 10 0.75 %
Hernádcsány 8 0.60 %
Buzita 8 0.60 %
Szepsi 8 0.60 %
Kisida 8 0.60 %
Stósz 7 0.53 %
Patacskő 6 0.45 %
Abaújszina 6 0.45 %
Koksóbaksa 4 0.30 %
Felsőmecenzéf 4 0.30 %
Györke 4 0.30 %
Kassamindszent 4 0.30 %
Abaújszakaly 4 0.30 %
Kenyhec 4 0.30 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.30 %
Abaújnádasd 4 0.30 %
Hilyó 3 0.23 %
Rozgony 3 0.23 %
Rudnok 3 0.23 %
Regeteruszka 3 0.23 %
Budamér 3 0.23 %
Terebő 3 0.23 %
Szeszta 3 0.23 %
Tarcavajkóc 3 0.23 %
Hernádszokoly 2 0.15 %
Kassaolcsvár 2 0.15 %
Királynép 2 0.15 %
Hernádgecse 2 0.15 %
Lengyelfalva 2 0.15 %
Györgyi 2 0.15 %
Alsómislye 2 0.15 %
Bölzse 2 0.15 %
Kassabéla 2 0.15 %
Ósvacsákány 2 0.15 %
Lapispatakújtelep 2 0.15 %
Kelecsenyborda 2 0.15 %
Garbócbogdány 2 0.15 %
Izdobabeszter 2 0.15 %
Pány 2 0.15 %
Hatkóc 2 0.15 %
Perény - Hím 2 0.15 %
Lapispatak 2 0.15 %
Bolyár 2 0.15 %
Hernádzsadány 2 0.15 %
Ránk 2 0.15 %
Alsótőkés 2 0.15 %
Idabukóc 1 0.08 %
Makranc 1 0.08 %
Felsőtőkés 1 0.08 %
Alsóhutka 1 0.08 %
Alsókemence 1 0.08 %
Nagyladna 1 0.08 %
Alsócsáj 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Abaújharaszti 1 0.08 %
Kecerlipóc 1 0.08 %
Benyék 1 0.08 %
Hernádgönyű 1 0.08 %
Abos 1 0.08 %
Ájfalucska 1 0.08 %
Semse 1 0.08 %
Áj 1 0.08 %
Enyicke 1 0.08 %
Ránkfüred 1 0.08 %
Baska 1 0.08 %
Hernádszentistván 1 0.08 %
Aranyida 1 0.08 %
Sároskőszeg 1 0.08 %
Rás 1 0.08 %
Petőszinye 1 0.08 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 3.46 %
Rozgony 63 3.21 %
Hernádcsány 61 3.10 %
Jászómindszent 59 3.00 %
Kassamindszent 46 2.34 %
Mecenzéf 42 2.14 %
Izdobabeszter 37 1.88 %
Magyarbőd 35 1.78 %
Družstevná pri Hornáde 35 1.78 %
Kisida 33 1.68 %
Nagyida 31 1.58 %
Györke 27 1.37 %
Enyicke 27 1.37 %
Hernádgecse 26 1.32 %
Jászó 26 1.32 %
Hernádzsadány 25 1.27 %
Kassaolcsvár 23 1.17 %
Csécs 23 1.17 %
Sároskőszeg 22 1.12 %
Hernádszentistván 22 1.12 %
Koksóbaksa 22 1.12 %
Lapispatak 21 1.07 %
Tarcavajkóc 21 1.07 %
Budamér 20 1.02 %
Nagyszalánc 20 1.02 %
Regeteruszka 19 0.97 %
Somodi 19 0.97 %
Királynép 19 0.97 %
Felsőmislye 19 0.97 %
Makranc 19 0.97 %
Felsőmecenzéf 19 0.97 %
Hernádszokoly 17 0.87 %
Alsómislye 17 0.87 %
Lengyelfalva 17 0.87 %
Baska 16 0.81 %
Semse 16 0.81 %
Abaújnádasd 15 0.76 %
Kecer 14 0.71 %
Stósz 14 0.71 %
Garbócbogdány 14 0.71 %
Idabukóc 14 0.71 %
Abaújszakaly 14 0.71 %
Torna 13 0.66 %
Kassabéla 13 0.66 %
Tizsite 12 0.61 %
Györgyi 12 0.61 %
Bölzse 12 0.61 %
Eszkáros 12 0.61 %
Kisladna 12 0.61 %
Pány 12 0.61 %
Füzérnádaska 11 0.56 %
Alsóhutka 11 0.56 %
Kenyhec 11 0.56 %
Perény - Hím 11 0.56 %
Petőszinye 10 0.51 %
Alsókemence 10 0.51 %
Benyék 10 0.51 %
Abaújszina 10 0.51 %
Szeszta 9 0.46 %
Hilyó 9 0.46 %
Jászóújfalu 9 0.46 %
Lapispatakújtelep 9 0.46 %
Felsőhutka 9 0.46 %
Hernádgönyű 9 0.46 %
Ósva 9 0.46 %
Bolyár 8 0.41 %
Alsótőkés 8 0.41 %
Aranyida 8 0.41 %
Zsarnó 8 0.41 %
Alsócsáj 7 0.36 %
Rudnok 7 0.36 %
Kelecsenyborda 7 0.36 %
Bátyok 7 0.36 %
Szalánchuta 7 0.36 %
Abos 7 0.36 %
Jánok 6 0.31 %
Kalsa 6 0.31 %
Balogd 6 0.31 %
Nagyladna 6 0.31 %
Rás 6 0.31 %
Bódvavendégi 6 0.31 %
Ósvacsákány 6 0.31 %
Kecerlipóc 6 0.31 %
Abaújharaszti 6 0.31 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.25 %
Terebő 5 0.25 %
Buzita 4 0.20 %
Felsőtőkés 4 0.20 %
Ránk 4 0.20 %
Komaróc 4 0.20 %
Felsőkemence 4 0.20 %
Patacskő 3 0.15 %
Bunyita 3 0.15 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Tornaújfalu 2 0.10 %
Szádelő 2 0.10 %
Bocsárd 2 0.10 %
Szaláncújváros 2 0.10 %
Ránkfüred 2 0.10 %
Áj 2 0.10 %
Miglécnémeti 2 0.10 %
Reste 2 0.10 %
Debrőd 2 0.10 %
Felsőcsáj 2 0.10 %
Hatkóc 2 0.10 %
Apátka 1 0.05 %
Abaújrákos 1 0.05 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Péder 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 26.96 %
Lapispatak 242 18.64 %
Budamér 158 12.17 %
Mecenzéf 114 8.78 %
Hernádcsány 106 8.17 %
Lapispatakújtelep 98 7.55 %
Koksóbaksa 86 6.63 %
Družstevná pri Hornáde 80 6.16 %
Nagyszalánc 77 5.93 %
Királynép 76 5.86 %
Abaújnádasd 76 5.86 %
Kecer 74 5.70 %
Stósz 74 5.70 %
Kisida 74 5.70 %
Rozgony 69 5.32 %
Kalsa 68 5.24 %
Szepsi 58 4.47 %
Izdobabeszter 55 4.24 %
Jászóújfalu 53 4.08 %
Lengyelfalva 50 3.85 %
Szaláncújváros 48 3.70 %
Hernádgecse 47 3.62 %
Jászómindszent 46 3.54 %
Sároskőszeg 46 3.54 %
Hernádszentistván 46 3.54 %
Magyarbőd 44 3.39 %
Regeteruszka 42 3.24 %
Enyicke 40 3.08 %
Benyék 36 2.77 %
Tizsite 35 2.70 %
Abaújszina 34 2.62 %
Bolyár 32 2.47 %
Alsókemence 31 2.39 %
Tarcavajkóc 31 2.39 %
Kelecsenyborda 30 2.31 %
Alsóhutka 29 2.23 %
Hernádgönyű 29 2.23 %
Kassamindszent 28 2.16 %
Sárosófalu 26 2.00 %
Petőszinye 26 2.00 %
Hernádszokoly 26 2.00 %
Újszállás 25 1.93 %
Semse 25 1.93 %
Györke 24 1.85 %
Kassaolcsvár 21 1.62 %
Abaújharaszti 21 1.62 %
Felsőkemence 21 1.62 %
Balogd 21 1.62 %
Garbócbogdány 20 1.54 %
Ósvacsákány 20 1.54 %
Ósva 20 1.54 %
Felsőmecenzéf 20 1.54 %
Abaújrákos 18 1.39 %
Rudnok 18 1.39 %
Hernádzsadány 18 1.39 %
Kassabéla 17 1.31 %
Szalánchuta 17 1.31 %
Györgyi 17 1.31 %
Alsótőkés 16 1.23 %
Felsőmislye 16 1.23 %
Csécs 15 1.16 %
Bunyita 14 1.08 %
Modrafalva 14 1.08 %
Bölzse 14 1.08 %
Torna 14 1.08 %
Alsómislye 14 1.08 %
Eszkáros 13 1.00 %
Baska 13 1.00 %
Bátyok 13 1.00 %
Abos 13 1.00 %
Kecerlipóc 12 0.92 %
Perény - Hím 12 0.92 %
Nagyida 12 0.92 %
Makranc 12 0.92 %
Alsócsáj 12 0.92 %
Felsőcsáj 11 0.85 %
Füzérnádaska 11 0.85 %
Pány 11 0.85 %
Rás 11 0.85 %
Hatkóc 11 0.85 %
Patacskő 11 0.85 %
Kenyhec 10 0.77 %
Aranyida 10 0.77 %
Hilyó 10 0.77 %
Kisszalánc 9 0.69 %
Idabukóc 9 0.69 %
Ránkfüred 9 0.69 %
Ránk 9 0.69 %
Terebő 9 0.69 %
Felsőhutka 7 0.54 %
Felsőtőkés 7 0.54 %
Zsarnó 7 0.54 %
Somodi 5 0.39 %
Reste 3 0.23 %
Jánok 3 0.23 %
Ájfalucska 3 0.23 %
Nagyladna 3 0.23 %
Buzita 3 0.23 %
Bocsárd 2 0.15 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.15 %
Péder 2 0.15 %
Bódvavendégi 2 0.15 %
Komaróc 2 0.15 %
Abaújszakaly 1 0.08 %
Tornahorváti 1 0.08 %
Debrőd 1 0.08 %
Szeszta 1 0.08 %
Alsólánc 1 0.08 %
Miglécnémeti 1 0.08 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 42.12 %
Jászómindszent 94 13.11 %
Szepsi 75 10.46 %
Stósz 68 9.48 %
Felsőmecenzéf 59 8.23 %
Jászó 40 5.58 %
Kisida 40 5.58 %
Hernádcsány 21 2.93 %
Rozgony 19 2.65 %
Makranc 18 2.51 %
Kassamindszent 17 2.37 %
Torna 16 2.23 %
Lengyelfalva 15 2.09 %
Rudnok 15 2.09 %
Hatkóc 15 2.09 %
Hernádszokoly 14 1.95 %
Királynép 11 1.53 %
Aranyida 11 1.53 %
Koksóbaksa 11 1.53 %
Družstevná pri Hornáde 11 1.53 %
Jászóújfalu 10 1.39 %
Perény - Hím 9 1.26 %
Pány 9 1.26 %
Idabukóc 9 1.26 %
Garbócbogdány 8 1.12 %
Semse 8 1.12 %
Hernádszentistván 8 1.12 %
Nagyszalánc 8 1.12 %
Magyarbőd 8 1.12 %
Kassaolcsvár 8 1.12 %
Jánok 8 1.12 %
Izdobabeszter 7 0.98 %
Csécs 7 0.98 %
Felsőtőkés 7 0.98 %
Abaújszina 6 0.84 %
Kenyhec 6 0.84 %
Nagyida 6 0.84 %
Györke 6 0.84 %
Abaújszakaly 6 0.84 %
Benyék 6 0.84 %
Sároskőszeg 6 0.84 %
Felsőhutka 6 0.84 %
Abaújnádasd 5 0.70 %
Tarcavajkóc 5 0.70 %
Abos 5 0.70 %
Györgyi 5 0.70 %
Felsőmislye 5 0.70 %
Alsótőkés 5 0.70 %
Budamér 4 0.56 %
Rás 4 0.56 %
Kecerlipóc 4 0.56 %
Kecer 4 0.56 %
Kassabéla 4 0.56 %
Miglécnémeti 4 0.56 %
Buzita 4 0.56 %
Apátka 4 0.56 %
Zsarnó 3 0.42 %
Hernádzsadány 3 0.42 %
Bolyár 3 0.42 %
Enyicke 3 0.42 %
Hernádgönyű 3 0.42 %
Lapispatak 3 0.42 %
Lapispatakújtelep 3 0.42 %
Alsócsáj 3 0.42 %
Szaláncújváros 3 0.42 %
Baska 3 0.42 %
Alsóhutka 3 0.42 %
Somodi 3 0.42 %
Szeszta 3 0.42 %
Hilyó 2 0.28 %
Sárosófalu 2 0.28 %
Ájfalucska 2 0.28 %
Tornaújfalu 2 0.28 %
Alsómislye 2 0.28 %
Tornahorváti 2 0.28 %
Nagyladna 2 0.28 %
Petőszinye 2 0.28 %
Kisladna 2 0.28 %
Szalánchuta 2 0.28 %
Patacskő 2 0.28 %
Újszállás 2 0.28 %
Tizsite 2 0.28 %
Abaújharaszti 2 0.28 %
Kalsa 1 0.14 %
Regeteruszka 1 0.14 %
Abaújrákos 1 0.14 %
Péder 1 0.14 %
Ósva 1 0.14 %
Alsólánc 1 0.14 %
Bölzse 1 0.14 %
Komaróc 1 0.14 %
Bocsárd 1 0.14 %
Felsőkemence 1 0.14 %
Áj 1 0.14 %
Felsőcsáj 1 0.14 %
Hernádgecse 1 0.14 %
Bátyok 1 0.14 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.14 %
Debrőd 1 0.14 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 15.30 %
Makranc 152 6.70 %
Buzita 107 4.72 %
Torna 92 4.06 %
Ránk 82 3.62 %
Csécs 79 3.48 %
Nagyida 72 3.17 %
Szeszta 65 2.87 %
Somodi 56 2.47 %
Debrőd 52 2.29 %
Perény - Hím 49 2.16 %
Szádudvarnok - Méhész 42 1.85 %
Reste 39 1.72 %
Tornaújfalu 36 1.59 %
Komaróc 35 1.54 %
Alsólánc 34 1.50 %
Áj 32 1.41 %
Abaújszina 32 1.41 %
Jánok 31 1.37 %
Zsarnó 30 1.32 %
Jászó 30 1.32 %
Pány 22 0.97 %
Péder 22 0.97 %
Bódvavendégi 19 0.84 %
Mecenzéf 13 0.57 %
Tornahorváti 12 0.53 %
Kecer 11 0.49 %
Hernádcsány 8 0.35 %
Izdobabeszter 8 0.35 %
Szádelő 7 0.31 %
Rudnok 7 0.31 %
Jászóújfalu 7 0.31 %
Stósz 6 0.26 %
Budamér 6 0.26 %
Lapispatak 6 0.26 %
Györke 5 0.22 %
Kassamindszent 5 0.22 %
Kenyhec 5 0.22 %
Jászómindszent 4 0.18 %
Sároskőszeg 4 0.18 %
Lapispatakújtelep 4 0.18 %
Magyarbőd 4 0.18 %
Alsómislye 3 0.13 %
Hernádszentistván 3 0.13 %
Hernádszokoly 3 0.13 %
Miglécnémeti 3 0.13 %
Idabukóc 3 0.13 %
Abaújnádasd 3 0.13 %
Alsóhutka 3 0.13 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.13 %
Nagyszalánc 3 0.13 %