SK
KN
.....

Bogya

Község

címer zászló
767 100% magyar 1910
305 80% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Bogya
Hivatalos szlovák megnevezés:
Bodza
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Komárom vármegye
Csallóközi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Komárom vármegye
Komáromi járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Csallóköz, Alsó-Csallóköz
Más földrajzi nevek:
Nemesbogya, Várbogya, Zsemlékes-tó
Koordináták:
47.83429337, 17.83004379
Terület:
6,32 km2
Rang:
község
Népesség:
371
Tszf. magasság:
110 m
Körzethívószám:
+421 (0) 35
Irányítószám:
94616
Település kód:
501042
Szervezeti azonosító:
306371
Adóazonosító:
2021014710

Bogya az Alsó-Csallóközben, Nagymegyertől 6 km-re délkeletre, Komáromtól 26 km-re északnyugatra fekszik, a történelmi Komárom vármegye területén, a Zsemlékesi-csatorna partján. Keresztülhalad rajta a Komáromot Pozsonnyal összekötő 63-as főút. Vasúti megállóhely a Komárom-Pozsony vonalon. Bogya katasztere messze elnyúlik északkeleti irányban. Délről Gellér, északkeletről Zsemlékes, keletről Nemesócsa, északról Bogyarét, északnyugatról és nyugatról Lakszakállas községek határolják.

Közigazgatás

A Nyitrai kerület Komáromi járásában található, 1920-ig Komárom vármegye Csallóközi járásához tartozott. 1923-1949 között a Komáromi járáshoz, 1949-1960 között a Nagymegyeri járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1921-ben még 14,85 km²-es területe mára 43 %-ára csökkent. 1926-ban a szlovák kolónia, Zsemlékes számára csatoltak el területeket, 1990-ben pedig Bogyarét önállósulásával 5,17 km²-rel csökkent területe. 1971-1994 között Gellérrel egyesítették.

Népesség

Bogya túlnyomórészt magyar népességének aránya csökken, a szlovák viszont gyorsan növekszik, mára meghaladja a 10%-ot. A korábban színmagyar faluban 1991 után kezdődött meg a nemzetiségi arány változása. A falu 1921-ben még katolikus többségű volt, 2011-ben lakosaiból 167 volt református és 102 római katolikus vallású.

Történelem

A Zsemlékes tó mellett elterülő község előzménye Várbogya falu, amely Komárom várához tartozott egészen a 16. század végéig. A várbirtokot képező falu határában alakult ki Nemesbogya, amely közbirtokosok által lakott nemesi falu volt. a 16. századtól a Kócz, Vásárhelyi, Halasy, Szente és Vas családnevek tűnnek fel birtokosai között. Később is sok nemesi család osztozkodott rajta, úgy mint Baros, Zichy, Kürthy, Csepy, Pázmány, Fitos, Király, Antal, Csóka, Császár, Füssy, Szücs és Bereck, majd a Waldstein grófi és a Sabran hercegi család. Nemesbogya és Várbogya a 18. században egyesült. A községet gyakran sújtották árvizek, 1895-ben pedig majdnem teljesen leégett. Temploma sosem volt, és nincs ma sem. Lakói főleg búzát termesztettek, a falutól északra levő, később önálló településsé fejlődött réteken pedig szarvasmarhát tenyésztettek. A trianoni béke 1920-ban Csehszlovákiához csatolta, ezután vágták ki kataszteréből Zsemlékesmajort és Rakottyásmajort, hogy szlovák telepesekkel benépesítve létrehozzák Hodžovo (később Zsemlékes) községet. A bécsi döntés 1938. november 2-án visszaadta Magyarországnak, 1945-ben pedig újra Csehszlovákiához került. Az 1965-ös nagy árvíz súlyos pusztítást vitt végbe Bogyán. 1971-ben a községhez csatolták Gellért, amely 1994-ben vált újra önállóvá. Eközben, 1990-ben szintén önállósult a Bogya kataszterének északi részén elterülő tanyavilágból Bogyarét. 1993 óta Szlovákia része.

Mai jelentősége

A honfoglalás előtti korból származó avar temetőt tártak fel a területén. A községháza épülete 1912-ben épült. Templom nincs a faluban, csak katolikus és református harangláb.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Nemes Bogya. Magyar falu Komárom Vármegyében, birtokosai külömbféle Urak, lakosai reformátusok, fekszik Megyertöl fél mértföldnyire. Határja jó termékenységű.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Bogya, magyar falu, Komárom vgyében, Alsó-Lakkal határos, s elosztatik Nemes-Bogyára és Vár-Bogyára, a pozsonyi országut által választatván el egymástól, olly formán, hogy északra Nemes-Bogya, délre pedig Vár-Bogya fekszik, Komáromtól 3 mfdnyi távolságra. Kiterjedése 2823 5/8 hold, mellyből 12 2/8 h. belsőtelek, 390 1/8 h. szántóföld, 1060 3/8 h. kaszálló, 1342 4/8 h. legelő, nádas és mocsáros helyek 77 4/8 h. A jobbágyság 2 4/8 egész telek után bir ebből 72 4/8 h. szántóföldet és 253 6/8 h. kaszálót. Szántóföldei jó buzát teremnek, ezenkivül vettetik árpa, tengeri, burgonya, szinte kielégitő eredménynyel. Vizei a Lak és Bogya közt eső Zsemlék tó, s a falu melletti örvényes tavak, mellyeken a vármegye 2 hidat tart fen a pozsonyi országuton. Népessége 3611, kik közt ref. férfi 141, nő 123; r. kath. férfi 45, nő 35; zsidó férfi 9, nő 8; 53 nemes családfő, 2 takács, 1 bognár, 1 szabó, 1 csizmadia, 1 kovács. A lakosok a szarvasmarhatenyésztést sikerrel űzik, a falukon távol eső réteken épitett szálásokon. Temploma egyik vallásfelekezetnek sincs helyben, hanem a reformátusok a felső-gelléri, a katholikusok pedig az ekecsi anyaszentegyházhoz kapcsoltattak. Földesurai: gr. Zichy István 2 4/8 urbéri telkes jobbágyaival és 4 nemesudvar következő birtokosai: Kürthy, Antal, Csepy, Pázmány, Király, Csóka, Császár, Füsy, Szűcs, Bereczk. Van itt egy jó karban tartott vendégfogadója is. – Várbogya hajdan a komáromi vár uradalmához tartozott.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Bogya, csallóközi magyar kisközség, az ú. n. Zsemlékes tó mellett. Körjegyzőségi székhely. Házainak száma 137, lakosaié, a kik kevés kivétellel ref. vallásúak, 654. Posta van a faluban, távírója és vasúti állomása pedig Bogya-Gellér. Nemes- és Várbogya községek egyesítéséből keletkezett. 1268-ban 51találjuk első okleveles említését, és ekkor már vára is szerepel. Ugyanaz az oklevél már említi, a mai Zsemlyékes tavat, Semlekus néven. 1387-ben a komáromi vár tartozékaként van említve és ilyenül szerepel még 1592-ben is. II. Lajos idejében Literáti, alias Bogyai Kócz János fiait: Domonkost, Imrét és Bálintot iktatják itt némely részekbe. 1654-ben Vásárhelyi Mihály és Halasy István Nemes-Bogyán királyi adományt nyernek, négy évvel később pedig Szente Bálint nádori adományt kap ide. 1668-ban a Vas családbeliek osztozkodnak rajta. 1755-ben Baros Ádám is birtokosaként van említve. Később azután gróf Zichy István és Kürthy Antal, a Csepy, Pázmány, Fitos, Király, Antal, Csóka, Császár, Füssy, Szücs és Bereczk családok voltak a közbirtokosai, azután gróf Waldstein János, majd herczeg Sabran és most herczeg Sabranné, szül. Kálnoky grófnő örököseinek van itt nagyobb birtokuk. A községet több ízben sújtották árvízek, 1895-ben pedig majdnem egészen leégett. Ide tartozik Zsemlékes puszta és a bogyai rét, a hol eddig 44 ház és 1897-ben kápolna épült.

Névelőfordulások
1268
Bogha
1367
Bogya
1387
Villa nobilimum de Bogya
1460
Bogdya
1863
Várbogya és Nemesbogya,
1888
Bogya,
1927
Boďa, Bogya,
1938
Bogya,
1945
Boďa, Bogya,
1948
Bodza
1994
Bogya

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Bogya (Bodza) 108
Telefon: 0357780036
Fax: 0357780022

Honlap:

Hivatali órák:

Polgármester:
Fitosová Zuzana (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Antalová Marta (Független)
Nagy Tímea (Független)
Antal Vojtech (MOST - HÍD)
Patócs Ladislav (MOST - HÍD)
Csicsóová Erzsébet (SMK-MKP)
Független 40% Független 2 képviselö MOST - HÍD 40% MOST - HÍD 2 képviselö SMK-MKP 20% SMK-MKP 1 képviselö 5 képviselö
Bogyai Posta

Bodza 111

Magyar Nevelési Nyelvű Alapiskola

Bogya 108

Bogyai Anyakönyvi Hivatal

Bogya 108

Bogyai Községi Hivatal

Bogya 108

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1941
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 457 96%
szlovákok 3 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 2 0%
egyéb 16 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 478
magyarok 767 100%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 767
magyarok 839 100%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 839
magyarok 770 100%
szlovákok 0 0%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 770
magyarok 778 97%
szlovákok 20 2%
ruszinok 4 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 804
magyarok 338 93%
szlovákok 26 7%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 364
magyarok 327 88%
szlovákok 41 11%
ruszinok 0 0%
romák 2 1%
ukránok 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 372
magyarok 305 80%
szlovákok 55 14%
ruszinok 0 0%
romák 1 0%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 20 5%
összlétszám 381
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 322
Választási részvétel: 43.48 %
Kiadott boríték: 140
Bedobott boríték: 140

Polgármester

Érvényes szavazólap: 121
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Fitosová Zuzana 121 100.00 % MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Antal Vojtech 104 MOST - HÍD
Antalová Marta 92 Független
Nagy Tímea 65 Független
Patócs Ladislav 57 MOST - HÍD
Csicsóová Erzsébet 56 SMK-MKP

Képviselők

2014
MOST - HÍD 40.00% MOST - HÍD 2 képviselö SMK-MKP 40.00% SMK-MKP 2 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö 5 képviselö
2018
MOST - HÍD 40.00% MOST - HÍD 2 képviselö Független 40.00% Független 2 képviselö SMK-MKP 20.00% SMK-MKP 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 306
Választási részvétel: 21.57 %
Kiadott boríték: 66
Bedobott boríték: 66
Választásra jogosult: 305
Választási részvétel: 28.52 %
Kiadott boríték: 87
Bedobott boríték: 87
Választásra jogosult: 321
Választási részvétel: 21,49 %
Kiadott boríték: 69
Bedobott boríték: 69

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 65
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 67
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 58 89.23 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Regan Belovič 3 4.62 % 7 STATOČNÝCH
Robert Dick 1 1.54 % MS
Milan Belica 1 1.54 % SMER - SD
Stanislav Kováč 1 1.54 % DÚ, Zmena zdola
Peter Oremus 1 1.54 % Független
Viliam Mokraň 0 0.00 % KĽS
Milan Belica 2 2.30% SMER - SD
Iván Farkas 50 74.63 % SMK-MKP
Milan Belica 6 8.96 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
László Hajdu 5 7.46 % MKDA
Milan Uhrík 4 5.97 % ĽSNS
Ján Greššo 1 1.49 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Peter Oremus 1 1.49 % Független
Renáta Kolenčíková 0 0.00 % Független
Ján Marko 0 0.00 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 66
Érvényes szavazólap: 68
Érvényes szavazólap: 16925
# Név Szavazat Százalék Párt
Csaba Földes 39 59.09% SMK-MKP
Árpád Horváth 34 51.52% SMK-MKP
Norbert Becse 33 50.00% SMK-MKP
Olga Szabó 30 45.45% SMK-MKP
László Stubendek 30 45.45% SMK-MKP
Lajos Csóka 28 42.42% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Attila Petheő 27 40.91% SMK-MKP
Rozália Szalay 26 39.39% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 25 37.88% SMK-MKP
Zsolt Sebö 25 37.88% OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Éva Hortai 23 34.85% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, SaS
Tamás Varga 22 33.33% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Jozef Jobbágy 17 25.76% MOST - HÍD, SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS
Gabriel Szalay 15 22.73% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Štefan Kucsera 14 21.21% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Rudolf Čerňanský 14 21.21% OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA
György Batta 8 12.12% Független
Anton Marek 7 10.61% Független
Ján Pikor 5 7.58% Független
Mária Csákiová 5 7.58% MS
Karel Krejčí 4 6.06% KSS
Robert Dick 4 6.06% MS
Konštantín Glič 3 4.55% KDH, SMER - SD
Ladislav Tóth 3 4.55% KSS
Tibor Mayer 3 4.55% Független
Milan Lehocký 3 4.55% Független
Lívia Csíková 2 3.03% MS
Milan Opálka 2 3.03% KSS
Jozef Petráš 2 3.03% KSS
Tamara Podmanická 1 1.52% SMS
Miroslav Adamik 1 1.52% Független
Károly Less 1 1.52% Független
Anna Žigová 1 1.52% KDH, SMER - SD
Peter Getler 0 0.00% SMS
Pavol Tausk 0 0.00% KSS
Dušan Tulpík 0 0.00% ĽS-HZDS
Csaba Földes 46 67.65% SMK-MKP
Örs Orosz 41 60.29% SMK-MKP
Miklós Viola 41 60.29% SMK-MKP
Árpád Horváth 32 47.06% SMK-MKP
Norbert Becse 29 42.65% SMK-MKP
Péter Varga 29 42.65% SMK-MKP
Karol Farkas 27 39.71% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Imre Knirs 26 38.24% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 24 35.29% SMK-MKP
Attila Petheő 22 32.35% Független
László Szendi 21 30.88% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Marián Molnár 16 23.53% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Jozef Jobbágy 15 22.06% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
László Stubendek 9 13.24% Független
Attila Forgács 8 11.76% Független
Ladislav Ágh 7 10.29% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Anna Žigová 6 8.82% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Gyula Köles 6 8.82% Független
Csaba Cúth 6 8.82% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Klaudia Bertoková 4 5.88% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Tímea Szénássy 4 5.88% Független
Tamás Varga 4 5.88% Független
Károly Less 3 4.41% Független
Miroslav Rusňák 3 4.41% ĽS Naše Slovensko
Tibor Forró 3 4.41% Független
Jozef Jakubec 2 2.94% NAJ
Ladislav Tóth 2 2.94% KSS
Anton Teleki 1 1.47% SME RODINA - Boris Kollár
Daniel Mikula 1 1.47% ĽS Naše Slovensko
Pavol Tausk 1 1.47% KSS
János Sárközi 0 0.00% MKDA-MKDSZ
Lýdia Siposová 0 0.00% NAJ
Jozef Lehotkai 0 0.00% NAJ
František Bartoš 0 0.00% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Milan Šuch 0 0.00% NAJ
Árpád Horváth 5532 0.00% SMK-MKP
László Stubendek 5368 0.00% SMK-MKP
Csaba Földes 5163 0.00% SMK-MKP
Olga Szabó 5131 0.00% SMK-MKP
Attila Petheő 4954 0.00% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 4377 0.00% SDKÚ - DS, NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD
Norbert Becse 4330 0.00% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4195 0.00% SMK-MKP
Rozália Szalay 4012 0.00% SMK-MKP
Zsolt Sebö 3876 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, OKS, NOVA
Éva Hortai 3777 0.00% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Lajos Csóka 3438 0.00% NOVA, SaS, OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Tamás Varga 3424 0.00% OKS, NOVA, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD
Anton Marek 3256 0.00% Független
Rudolf Čerňanský 2742 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Gabriel Szalay 2102 0.00% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
György Batta 1953 0.00% Független
Štefan Kucsera 1803 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SaS, OKS, SDKÚ - DS
Anna Žigová 1695 0.00% KDH, SMER - SD
Konštantín Glič 1628 0.00% KDH, SMER - SD
Miroslav Adamik 1476 0.00% Független
Milan Lehocký 961 0.00% Független
Tamara Podmanická 949 0.00% SMS
Károly Less 896 0.00% Független
Peter Getler 894 0.00% SMS
Milan Opálka 819 0.00% KSS
Tibor Mayer 790 0.00% Független
Ján Pikor 591 0.00% Független
Robert Dick 499 0.00% MS
Pavol Tausk 473 0.00% KSS
Dušan Tulpík 467 0.00% ĽS-HZDS
Jozef Petráš 448 0.00% KSS
Mária Csákiová 434 0.00% MS
Karel Krejčí 412 0.00% KSS
Ladislav Tóth 367 0.00% KSS
Lívia Csíková 274 0.00% MS
Miklós Viola 6258 36.97% SMK-MKP
Árpád Horváth 5846 34.54% SMK-MKP
Jozef Jobbágy 5541 32.74% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Csaba Földes 5187 30.65% SMK-MKP
Norbert Becse 4919 29.06% SMK-MKP
Örs Orosz 4885 28.86% SMK-MKP
Tihamér Gyarmati 4460 26.35% SMK-MKP
László Stubendek 4458 26.34% Független
Imre Knirs 4439 26.23% SMK-MKP
Attila Petheő 3772 22.29% Független
Péter Varga 3729 22.03% SMK-MKP
Tamás Varga 3401 20.09% Független
Tímea Szénássy 2832 16.73% Független
Ladislav Ágh 2826 16.70% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Anna Žigová 2785 16.45% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Csaba Cúth 2638 15.59% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Karol Farkas 2617 15.46% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Marián Molnár 2608 15.41% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Attila Forgács 2471 14.60% Független
Károly Less 2452 14.49% Független
Klaudia Bertoková 2318 13.70% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
László Szendi 2274 13.44% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Tibor Forró 2197 12.98% Független
František Bartoš 1418 8.38% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS
Miroslav Rusňák 1239 7.32% ĽS Naše Slovensko
János Sárközi 1047 6.19% MKDA-MKDSZ
Daniel Mikula 985 5.82% ĽS Naše Slovensko
Gyula Köles 959 5.67% Független
Milan Šuch 650 3.84% NAJ
Anton Teleki 644 3.81% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Jakubec 617 3.65% NAJ
Pavol Tausk 511 3.02% KSS
Ladislav Tóth 472 2.79% KSS
Lýdia Siposová 428 2.53% NAJ
Jozef Lehotkai 408 2.41% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Komárom 745 20.61 %
Ógyalla 611 16.90 %
Komáromszentpéter 195 5.39 %
Naszvad 133 3.68 %
Újgyalla 103 2.85 %
Perbete 97 2.68 %
Gúta 96 2.66 %
Bajcs 57 1.58 %
Hetény 57 1.58 %
Szilasháza 53 1.47 %
Imely 49 1.36 %
Komáromfüss 46 1.27 %
Megyercs 46 1.27 %
Bátorkeszi 44 1.22 %
Nagykeszi 43 1.19 %
Marcelháza 40 1.11 %
Szilas 35 0.97 %
Keszegfalva 33 0.91 %
Izsa 32 0.89 %
Csallóközaranyos 26 0.72 %
Martos 26 0.72 %
Nemesócsa 25 0.69 %
Ifjúságfalva 24 0.66 %
Búcs 23 0.64 %
Karva 18 0.50 %
Madar 17 0.47 %
Ekel 15 0.41 %
Dunamocs 13 0.36 %
Lakszakállas 13 0.36 %
Zsemlékes 9 0.25 %
Újpuszta 8 0.22 %
Dunaradvány 8 0.22 %
Vágfüzes 7 0.19 %
Virt 7 0.19 %
Tany 6 0.17 %
Bogyarét 6 0.17 %
Bogya 6 0.17 %
Pat 5 0.14 %
Csicsó 4 0.11 %
Gellér 2 0.06 %
Kolozsnéma 2 0.06 %
Komárom 342 12.93 %
Ógyalla 57 2.15 %
Naszvad 31 1.17 %
Gúta 25 0.94 %
Újgyalla 19 0.72 %
Perbete 19 0.72 %
Bajcs 16 0.60 %
Komáromszentpéter 14 0.53 %
Izsa 13 0.49 %
Imely 10 0.38 %
Megyercs 9 0.34 %
Marcelháza 8 0.30 %
Dunamocs 6 0.23 %
Szilasháza 6 0.23 %
Karva 6 0.23 %
Keszegfalva 5 0.19 %
Nemesócsa 5 0.19 %
Bátorkeszi 5 0.19 %
Ekel 5 0.19 %
Nagykeszi 4 0.15 %
Komáromfüss 4 0.15 %
Csallóközaranyos 4 0.15 %
Martos 4 0.15 %
Madar 4 0.15 %
Hetény 3 0.11 %
Zsemlékes 3 0.11 %
Újpuszta 3 0.11 %
Dunaradvány 3 0.11 %
Pat 2 0.08 %
Kolozsnéma 1 0.04 %
Ifjúságfalva 1 0.04 %
Lakszakállas 1 0.04 %
Bogya 1 0.04 %
Búcs 1 0.04 %
Csicsó 1 0.04 %
Vágfüzes 1 0.04 %
Bogyarét 1 0.04 %
Tany 1 0.04 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 823 36.16 %
Gúta 736 32.34 %
Naszvad 98 4.31 %
Ógyalla 79 3.47 %
Keszegfalva 53 2.33 %
Marcelháza 44 1.93 %
Komáromszentpéter 43 1.89 %
Perbete 40 1.76 %
Nemesócsa 37 1.63 %
Bátorkeszi 36 1.58 %
Lakszakállas 35 1.54 %
Bajcs 30 1.32 %
Dunamocs 30 1.32 %
Ifjúságfalva 29 1.27 %
Ekel 29 1.27 %
Hetény 27 1.19 %
Imely 26 1.14 %
Izsa 22 0.97 %
Csallóközaranyos 21 0.92 %
Tany 20 0.88 %
Megyercs 19 0.83 %
Nagykeszi 18 0.79 %
Dunaradvány 17 0.75 %
Búcs 16 0.70 %
Újgyalla 14 0.62 %
Vágfüzes 13 0.57 %
Csicsó 13 0.57 %
Madar 12 0.53 %
Karva 11 0.48 %
Martos 10 0.44 %
Komáromfüss 9 0.40 %
Szilas 8 0.35 %
Szilasháza 8 0.35 %
Bogyarét 8 0.35 %
Bogya 8 0.35 %
Virt 8 0.35 %
Kolozsnéma 7 0.31 %
Pat 6 0.26 %
Gellér 4 0.18 %
Újpuszta 2 0.09 %
Zsemlékes 2 0.09 %
Komárom 1 389 51.44 %
Gúta 265 9.81 %
Ógyalla 153 5.67 %
Naszvad 143 5.30 %
Bátorkeszi 130 4.81 %
Komáromszentpéter 122 4.52 %
Perbete 114 4.22 %
Dunamocs 111 4.11 %
Búcs 90 3.33 %
Martos 88 3.26 %
Hetény 87 3.22 %
Marcelháza 83 3.07 %
Izsa 75 2.78 %
Lakszakállas 74 2.74 %
Nemesócsa 71 2.63 %
Keszegfalva 71 2.63 %
Csallóközaranyos 65 2.41 %
Ekel 65 2.41 %
Csicsó 55 2.04 %
Dunaradvány 48 1.78 %
Nagykeszi 46 1.70 %
Bajcs 43 1.59 %
Tany 41 1.52 %
Pat 40 1.48 %
Megyercs 36 1.33 %
Komáromfüss 34 1.26 %
Szilas 30 1.11 %
Virt 29 1.07 %
Karva 28 1.04 %
Vágfüzes 26 0.96 %
Imely 25 0.93 %
Kolozsnéma 23 0.85 %
Bogya 22 0.81 %
Madar 20 0.74 %
Gellér 11 0.41 %
Szilasháza 6 0.22 %
Ifjúságfalva 6 0.22 %
Bogyarét 3 0.11 %
Újgyalla 3 0.11 %
Zsemlékes 1 0.04 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 898 34.04 %
Ógyalla 169 6.41 %
Komáromszentpéter 141 5.34 %
Gúta 134 5.08 %
Naszvad 114 4.32 %
Hetény 92 3.49 %
Nagykeszi 79 2.99 %
Perbete 73 2.77 %
Marcelháza 65 2.46 %
Megyercs 60 2.27 %
Búcs 57 2.16 %
Bátorkeszi 55 2.08 %
Keszegfalva 55 2.08 %
Komáromfüss 48 1.82 %
Szilas 48 1.82 %
Nemesócsa 48 1.82 %
Izsa 42 1.59 %
Bajcs 42 1.59 %
Újgyalla 40 1.52 %
Csallóközaranyos 36 1.36 %
Karva 33 1.25 %
Imely 33 1.25 %
Dunamocs 30 1.14 %
Ekel 30 1.14 %
Ifjúságfalva 26 0.99 %
Lakszakállas 20 0.76 %
Martos 19 0.72 %
Dunaradvány 19 0.72 %
Madar 19 0.72 %
Tany 19 0.72 %
Csicsó 17 0.64 %
Szilasháza 14 0.53 %
Pat 11 0.42 %
Virt 11 0.42 %
Bogyarét 9 0.34 %
Vágfüzes 9 0.34 %
Gellér 7 0.27 %
Bogya 6 0.23 %
Zsemlékes 5 0.19 %
Kolozsnéma 3 0.11 %
Újpuszta 2 0.08 %
Komárom 1 276 38.24 %
Gúta 323 9.68 %
Komáromszentpéter 245 7.34 %
Ógyalla 228 6.83 %
Csicsó 215 6.44 %
Naszvad 197 5.90 %
Nemesócsa 184 5.51 %
Perbete 170 5.09 %
Marcelháza 168 5.03 %
Dunamocs 138 4.14 %
Bátorkeszi 134 4.02 %
Ekel 127 3.81 %
Lakszakállas 117 3.51 %
Csallóközaranyos 117 3.51 %
Búcs 115 3.45 %
Hetény 114 3.42 %
Dunaradvány 111 3.33 %
Nagykeszi 100 3.00 %
Tany 95 2.85 %
Komáromfüss 92 2.76 %
Izsa 92 2.76 %
Kolozsnéma 80 2.40 %
Madar 73 2.19 %
Szilas 70 2.10 %
Keszegfalva 65 1.95 %
Martos 63 1.89 %
Karva 57 1.71 %
Gellér 52 1.56 %
Megyercs 50 1.50 %
Imely 49 1.47 %
Bogya 46 1.38 %
Bajcs 41 1.23 %
Vágfüzes 41 1.23 %
Pat 40 1.20 %
Virt 28 0.84 %
Bogyarét 26 0.78 %
Ifjúságfalva 20 0.60 %
Zsemlékes 13 0.39 %
Újgyalla 9 0.27 %
Szilasháza 4 0.12 %
Újpuszta 2 0.06 %
Komárom 331 50.61 %
Ógyalla 188 28.75 %
Újgyalla 100 15.29 %
Naszvad 60 9.17 %
Komáromszentpéter 38 5.81 %
Gúta 35 5.35 %
Szilasháza 26 3.98 %
Imely 24 3.67 %
Újpuszta 22 3.36 %
Perbete 20 3.06 %
Izsa 18 2.75 %
Marcelháza 15 2.29 %
Bajcs 14 2.14 %
Keszegfalva 10 1.53 %
Nemesócsa 8 1.22 %
Nagykeszi 8 1.22 %
Dunaradvány 7 1.07 %
Zsemlékes 6 0.92 %
Hetény 6 0.92 %
Bátorkeszi 5 0.76 %
Ifjúságfalva 4 0.61 %
Ekel 4 0.61 %
Martos 4 0.61 %
Lakszakállas 4 0.61 %
Megyercs 3 0.46 %
Dunamocs 3 0.46 %
Pat 3 0.46 %
Komáromfüss 3 0.46 %
Madar 2 0.31 %
Tany 2 0.31 %
Karva 2 0.31 %
Virt 2 0.31 %
Vágfüzes 2 0.31 %
Bogyarét 1 0.15 %
Csicsó 1 0.15 %
Kolozsnéma 1 0.15 %
Bogya 1 0.15 %
Csallóközaranyos 1 0.15 %
Gellér 1 0.15 %
Szilas 0 0.00 %
Búcs 0 0.00 %
Komárom 741 81.97 %
Ógyalla 107 11.84 %
Naszvad 82 9.07 %
Gúta 55 6.08 %
Újgyalla 38 4.20 %
Perbete 33 3.65 %
Komáromszentpéter 30 3.32 %
Bajcs 25 2.77 %
Izsa 22 2.43 %
Imely 20 2.21 %
Megyercs 19 2.10 %
Szilasháza 18 1.99 %
Nemesócsa 16 1.77 %
Csallóközaranyos 16 1.77 %
Bátorkeszi 16 1.77 %
Marcelháza 16 1.77 %
Keszegfalva 15 1.66 %
Zsemlékes 14 1.55 %
Dunamocs 14 1.55 %
Karva 13 1.44 %
Hetény 12 1.33 %
Ekel 11 1.22 %
Lakszakállas 11 1.22 %
Komáromfüss 9 1.00 %
Madar 9 1.00 %
Tany 8 0.88 %
Csicsó 8 0.88 %
Ifjúságfalva 7 0.77 %
Nagykeszi 6 0.66 %
Pat 6 0.66 %
Martos 5 0.55 %
Szilas 3 0.33 %
Virt 3 0.33 %
Bogyarét 2 0.22 %
Újpuszta 2 0.22 %
Búcs 2 0.22 %
Kolozsnéma 2 0.22 %
Dunaradvány 2 0.22 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 417 26.63 %
Ógyalla 62 3.96 %
Gúta 59 3.77 %
Naszvad 33 2.11 %
Perbete 30 1.92 %
Komáromszentpéter 29 1.85 %
Marcelháza 28 1.79 %
Nemesócsa 21 1.34 %
Izsa 21 1.34 %
Bátorkeszi 20 1.28 %
Csallóközaranyos 19 1.21 %
Keszegfalva 16 1.02 %
Dunamocs 16 1.02 %
Bajcs 14 0.89 %
Lakszakállas 13 0.83 %
Nagykeszi 11 0.70 %
Újgyalla 11 0.70 %
Ekel 11 0.70 %
Karva 10 0.64 %
Hetény 10 0.64 %
Megyercs 10 0.64 %
Búcs 9 0.57 %
Szilas 9 0.57 %
Ifjúságfalva 9 0.57 %
Imely 7 0.45 %
Tany 7 0.45 %
Csicsó 7 0.45 %
Madar 6 0.38 %
Bogya 6 0.38 %
Dunaradvány 6 0.38 %
Komáromfüss 6 0.38 %
Martos 4 0.26 %
Vágfüzes 4 0.26 %
Gellér 4 0.26 %
Kolozsnéma 3 0.19 %
Virt 3 0.19 %
Szilasháza 3 0.19 %
Pat 3 0.19 %
Zsemlékes 1 0.06 %
Bogyarét 1 0.06 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 703 73.85 %
Gúta 281 12.19 %
Ógyalla 212 9.19 %
Komáromszentpéter 176 7.63 %
Marcelháza 142 6.16 %
Naszvad 137 5.94 %
Perbete 128 5.55 %
Dunamocs 119 5.16 %
Bátorkeszi 112 4.86 %
Hetény 103 4.47 %
Dunaradvány 95 4.12 %
Búcs 90 3.90 %
Ekel 86 3.73 %
Csallóközaranyos 85 3.69 %
Csicsó 83 3.60 %
Nemesócsa 82 3.56 %
Izsa 71 3.08 %
Kolozsnéma 67 2.91 %
Madar 64 2.78 %
Lakszakállas 64 2.78 %
Keszegfalva 51 2.21 %
Pat 44 1.91 %
Karva 43 1.86 %
Tany 41 1.78 %
Megyercs 40 1.73 %
Martos 36 1.56 %
Imely 35 1.52 %
Nagykeszi 35 1.52 %
Komáromfüss 33 1.43 %
Vágfüzes 33 1.43 %
Gellér 27 1.17 %
Bogya 26 1.13 %
Bajcs 26 1.13 %
Szilas 23 1.00 %
Bogyarét 16 0.69 %
Ifjúságfalva 13 0.56 %
Virt 10 0.43 %
Szilasháza 3 0.13 %
Újgyalla 3 0.13 %
Zsemlékes 1 0.04 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 277 9.25 %
Ógyalla 65 2.17 %
Naszvad 28 0.94 %
Gúta 25 0.84 %
Izsa 21 0.70 %
Újgyalla 16 0.53 %
Ekel 16 0.53 %
Megyercs 15 0.50 %
Komáromszentpéter 14 0.47 %
Bátorkeszi 12 0.40 %
Bajcs 9 0.30 %
Pat 8 0.27 %
Nemesócsa 8 0.27 %
Madar 8 0.27 %
Marcelháza 8 0.27 %
Keszegfalva 7 0.23 %
Csallóközaranyos 7 0.23 %
Perbete 6 0.20 %
Zsemlékes 6 0.20 %
Szilasháza 6 0.20 %
Lakszakállas 6 0.20 %
Ifjúságfalva 5 0.17 %
Karva 5 0.17 %
Búcs 5 0.17 %
Hetény 5 0.17 %
Imely 4 0.13 %
Dunaradvány 3 0.10 %
Martos 3 0.10 %
Csicsó 3 0.10 %
Szilas 2 0.07 %
Dunamocs 2 0.07 %
Tany 2 0.07 %
Komáromfüss 2 0.07 %
Nagykeszi 2 0.07 %
Bogya 2 0.07 %
Bogyarét 1 0.03 %
Újpuszta 1 0.03 %
Kolozsnéma 1 0.03 %
Gellér 1 0.03 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 1 398 45.78 %
Komáromszentpéter 777 25.44 %
Ógyalla 620 20.30 %
Gúta 224 7.33 %
Perbete 192 6.29 %
Hetény 181 5.93 %
Újgyalla 177 5.80 %
Naszvad 165 5.40 %
Bátorkeszi 136 4.45 %
Marcelháza 121 3.96 %
Keszegfalva 108 3.54 %
Nagykeszi 95 3.11 %
Izsa 92 3.01 %
Imely 91 2.98 %
Bajcs 88 2.88 %
Búcs 82 2.69 %
Nemesócsa 77 2.52 %
Madar 76 2.49 %
Csallóközaranyos 75 2.46 %
Komáromfüss 72 2.36 %
Megyercs 67 2.19 %
Szilas 65 2.13 %
Martos 61 2.00 %
Szilasháza 51 1.67 %
Dunamocs 46 1.51 %
Karva 43 1.41 %
Lakszakállas 41 1.34 %
Vágfüzes 41 1.34 %
Csicsó 40 1.31 %
Ekel 37 1.21 %
Ifjúságfalva 34 1.11 %
Dunaradvány 33 1.08 %
Pat 28 0.92 %
Tany 28 0.92 %
Újpuszta 17 0.56 %
Bogyarét 16 0.52 %
Bogya 15 0.49 %
Virt 13 0.43 %
Kolozsnéma 7 0.23 %
Gellér 6 0.20 %
Zsemlékes 5 0.16 %
Komárom 197 14.54 %
Ógyalla 50 3.69 %
Gúta 16 1.18 %
Naszvad 15 1.11 %
Komáromszentpéter 12 0.89 %
Újgyalla 12 0.89 %
Perbete 11 0.81 %
Bajcs 7 0.52 %
Hetény 6 0.44 %
Pat 5 0.37 %
Nemesócsa 5 0.37 %
Keszegfalva 5 0.37 %
Bátorkeszi 5 0.37 %
Marcelháza 5 0.37 %
Szilasháza 4 0.30 %
Imely 4 0.30 %
Izsa 4 0.30 %
Csallóközaranyos 4 0.30 %
Dunamocs 4 0.30 %
Karva 4 0.30 %
Ekel 4 0.30 %
Megyercs 4 0.30 %
Zsemlékes 3 0.22 %
Nagykeszi 3 0.22 %
Lakszakállas 2 0.15 %
Újpuszta 2 0.15 %
Gellér 2 0.15 %
Komáromfüss 2 0.15 %
Szilas 2 0.15 %
Búcs 2 0.15 %
Dunaradvány 2 0.15 %
Tany 1 0.07 %
Ifjúságfalva 1 0.07 %
Madar 1 0.07 %
Virt 1 0.07 %
Martos 1 0.07 %
Kolozsnéma 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komáromszentpéter 214 9.81 %
Komárom 202 9.26 %
Gúta 65 2.98 %
Ógyalla 53 2.43 %
Marcelháza 42 1.92 %
Perbete 40 1.83 %
Naszvad 40 1.83 %
Dunamocs 33 1.51 %
Búcs 28 1.28 %
Megyercs 28 1.28 %
Bátorkeszi 26 1.19 %
Hetény 25 1.15 %
Nemesócsa 19 0.87 %
Csicsó 18 0.82 %
Csallóközaranyos 18 0.82 %
Ekel 17 0.78 %
Dunaradvány 16 0.73 %
Imely 14 0.64 %
Karva 14 0.64 %
Madar 13 0.60 %
Keszegfalva 12 0.55 %
Bajcs 12 0.55 %
Martos 11 0.50 %
Pat 11 0.50 %
Tany 11 0.50 %
Lakszakállas 11 0.50 %
Izsa 10 0.46 %
Szilas 9 0.41 %
Nagykeszi 8 0.37 %
Újgyalla 8 0.37 %
Komáromfüss 8 0.37 %
Kolozsnéma 3 0.14 %
Virt 2 0.09 %
Vágfüzes 2 0.09 %
Újpuszta 1 0.05 %
Szilasháza 1 0.05 %
Bogyarét 1 0.05 %
Gellér 1 0.05 %
Ifjúságfalva 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Komárom 589 15.27 %
Ógyalla 201 5.21 %
Komáromfüss 158 4.10 %
Komáromszentpéter 130 3.37 %
Csicsó 104 2.70 %
Gúta 100 2.59 %
Lakszakállas 99 2.57 %
Szilas 91 2.36 %
Nagykeszi 90 2.33 %
Naszvad 88 2.28 %
Hetény 87 2.26 %
Nemesócsa 74 1.92 %
Perbete 72 1.87 %
Tany 65 1.69 %
Megyercs 55 1.43 %
Újgyalla 53 1.37 %
Csallóközaranyos 46 1.19 %
Keszegfalva 46 1.19 %
Ekel 42 1.09 %
Bajcs 41 1.06 %
Marcelháza 31 0.80 %
Bátorkeszi 30 0.78 %
Izsa 30 0.78 %
Búcs 28 0.73 %
Bogya 27 0.70 %
Ifjúságfalva 27 0.70 %
Kolozsnéma 26 0.67 %
Imely 24 0.62 %
Dunamocs 21 0.54 %
Gellér 19 0.49 %
Szilasháza 18 0.47 %
Madar 17 0.44 %
Dunaradvány 16 0.41 %
Martos 15 0.39 %
Karva 15 0.39 %
Zsemlékes 12 0.31 %
Bogyarét 12 0.31 %
Virt 7 0.18 %
Vágfüzes 4 0.10 %
Pat 4 0.10 %
Újpuszta 3 0.08 %
Komárom 690 20.90 %
Ógyalla 244 7.39 %
Komáromszentpéter 175 5.30 %
Gúta 115 3.48 %
Hetény 100 3.03 %
Újgyalla 93 2.82 %
Naszvad 80 2.42 %
Perbete 57 1.73 %
Bátorkeszi 47 1.42 %
Komáromfüss 47 1.42 %
Bajcs 46 1.39 %
Nagykeszi 43 1.30 %
Marcelháza 42 1.27 %
Szilasháza 40 1.21 %
Imely 40 1.21 %
Ifjúságfalva 37 1.12 %
Keszegfalva 37 1.12 %
Szilas 36 1.09 %
Megyercs 33 1.00 %
Izsa 31 0.94 %
Nemesócsa 27 0.82 %
Csallóközaranyos 26 0.79 %
Madar 21 0.64 %
Pat 20 0.61 %
Lakszakállas 19 0.58 %
Búcs 19 0.58 %
Karva 18 0.55 %
Martos 18 0.55 %
Dunaradvány 16 0.48 %
Dunamocs 16 0.48 %
Tany 15 0.45 %
Ekel 15 0.45 %
Csicsó 11 0.33 %
Zsemlékes 7 0.21 %
Újpuszta 6 0.18 %
Bogyarét 6 0.18 %
Virt 6 0.18 %
Vágfüzes 6 0.18 %
Gellér 5 0.15 %
Kolozsnéma 4 0.12 %
Bogya 4 0.12 %
Komárom 1 480 60.36 %
Gúta 167 6.81 %
Ógyalla 90 3.67 %
Naszvad 84 3.43 %
Komáromszentpéter 58 2.37 %
Izsa 49 2.00 %
Marcelháza 41 1.67 %
Csallóközaranyos 36 1.47 %
Hetény 36 1.47 %
Dunamocs 35 1.43 %
Keszegfalva 33 1.35 %
Ekel 29 1.18 %
Perbete 26 1.06 %
Imely 24 0.98 %
Bajcs 22 0.90 %
Bátorkeszi 22 0.90 %
Pat 20 0.82 %
Búcs 17 0.69 %
Megyercs 17 0.69 %
Nemesócsa 16 0.65 %
Csicsó 16 0.65 %
Komáromfüss 14 0.57 %
Dunaradvány 14 0.57 %
Nagykeszi 12 0.49 %
Újgyalla 12 0.49 %
Ifjúságfalva 11 0.45 %
Karva 10 0.41 %
Martos 10 0.41 %
Vágfüzes 8 0.33 %
Szilas 7 0.29 %
Tany 7 0.29 %
Lakszakállas 6 0.24 %
Kolozsnéma 5 0.20 %
Szilasháza 5 0.20 %
Madar 4 0.16 %
Bogya 3 0.12 %
Gellér 3 0.12 %
Bogyarét 2 0.08 %
Virt 1 0.04 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 177 16.95 %
Ógyalla 42 4.02 %
Gúta 41 3.93 %
Naszvad 28 2.68 %
Újgyalla 21 2.01 %
Komáromszentpéter 16 1.53 %
Nemesócsa 14 1.34 %
Marcelháza 13 1.25 %
Perbete 10 0.96 %
Megyercs 10 0.96 %
Csallóközaranyos 7 0.67 %
Dunamocs 7 0.67 %
Imely 7 0.67 %
Bátorkeszi 7 0.67 %
Ekel 5 0.48 %
Karva 5 0.48 %
Izsa 5 0.48 %
Martos 5 0.48 %
Búcs 5 0.48 %
Keszegfalva 4 0.38 %
Ifjúságfalva 4 0.38 %
Bajcs 4 0.38 %
Komáromfüss 4 0.38 %
Szilasháza 4 0.38 %
Nagykeszi 4 0.38 %
Zsemlékes 3 0.29 %
Dunaradvány 3 0.29 %
Kolozsnéma 3 0.29 %
Szilas 2 0.19 %
Bogya 2 0.19 %
Hetény 2 0.19 %
Tany 1 0.10 %
Csicsó 1 0.10 %
Pat 1 0.10 %
Bogyarét 1 0.10 %
Madar 1 0.10 %
Lakszakállas 1 0.10 %
Virt 1 0.10 %
Vágfüzes 1 0.10 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 649 22.19 %
Ógyalla 523 17.88 %
Komáromszentpéter 191 6.53 %
Gúta 133 4.55 %
Naszvad 122 4.17 %
Perbete 103 3.52 %
Hetény 95 3.25 %
Bajcs 70 2.39 %
Újgyalla 69 2.36 %
Nagykeszi 65 2.22 %
Komáromfüss 63 2.15 %
Bátorkeszi 57 1.95 %
Nemesócsa 54 1.85 %
Imely 48 1.64 %
Megyercs 45 1.54 %
Szilas 45 1.54 %
Marcelháza 45 1.54 %
Izsa 40 1.37 %
Búcs 38 1.30 %
Csallóközaranyos 38 1.30 %
Keszegfalva 37 1.26 %
Ifjúságfalva 32 1.09 %
Lakszakállas 31 1.06 %
Madar 23 0.79 %
Ekel 23 0.79 %
Szilasháza 23 0.79 %
Martos 21 0.72 %
Tany 19 0.65 %
Dunamocs 19 0.65 %
Karva 19 0.65 %
Csicsó 18 0.62 %
Dunaradvány 13 0.44 %
Gellér 8 0.27 %
Pat 8 0.27 %
Vágfüzes 8 0.27 %
Bogya 7 0.24 %
Virt 6 0.21 %
Újpuszta 5 0.17 %
Bogyarét 5 0.17 %
Kolozsnéma 4 0.14 %
Zsemlékes 4 0.14 %
Komárom 2 248 113.77 %
Gúta 354 17.91 %
Ógyalla 145 7.34 %
Komáromszentpéter 136 6.88 %
Marcelháza 121 6.12 %
Naszvad 114 5.77 %
Bátorkeszi 97 4.91 %
Perbete 95 4.81 %
Izsa 84 4.25 %
Dunamocs 78 3.95 %
Hetény 76 3.85 %
Keszegfalva 74 3.74 %
Nemesócsa 68 3.44 %
Csallóközaranyos 66 3.34 %
Dunaradvány 57 2.88 %
Búcs 54 2.73 %
Ekel 54 2.73 %
Lakszakállas 42 2.13 %
Pat 42 2.13 %
Nagykeszi 41 2.07 %
Martos 39 1.97 %
Madar 38 1.92 %
Csicsó 37 1.87 %
Megyercs 35 1.77 %
Imely 35 1.77 %
Tany 29 1.47 %
Komáromfüss 27 1.37 %
Vágfüzes 25 1.27 %
Karva 24 1.21 %
Szilas 23 1.16 %
Bajcs 23 1.16 %
Kolozsnéma 16 0.81 %
Újgyalla 12 0.61 %
Szilasháza 11 0.56 %
Bogya 9 0.46 %
Ifjúságfalva 9 0.46 %
Virt 8 0.40 %
Gellér 7 0.35 %
Bogyarét 3 0.15 %
Újpuszta 1 0.05 %
Zsemlékes 1 0.05 %
Komárom 561 17.42 %
Nagykeszi 169 5.25 %
Ógyalla 141 4.38 %
Gúta 126 3.91 %
Komáromszentpéter 117 3.63 %
Perbete 75 2.33 %
Naszvad 75 2.33 %
Nemesócsa 73 2.27 %
Komáromfüss 65 2.02 %
Hetény 63 1.96 %
Csallóközaranyos 58 1.80 %
Szilas 50 1.55 %
Keszegfalva 50 1.55 %
Megyercs 47 1.46 %
Ekel 45 1.40 %
Bátorkeszi 42 1.30 %
Csicsó 39 1.21 %
Búcs 37 1.15 %
Imely 36 1.12 %
Marcelháza 36 1.12 %
Izsa 36 1.12 %
Újgyalla 36 1.12 %
Tany 33 1.02 %
Lakszakállas 33 1.02 %
Dunamocs 27 0.84 %
Martos 26 0.81 %
Bajcs 26 0.81 %
Bogya 21 0.65 %
Ifjúságfalva 21 0.65 %
Karva 18 0.56 %
Dunaradvány 17 0.53 %
Madar 14 0.43 %
Pat 13 0.40 %
Kolozsnéma 12 0.37 %
Bogyarét 7 0.22 %
Vágfüzes 7 0.22 %
Szilasháza 5 0.16 %
Virt 5 0.16 %
Gellér 5 0.16 %
Újpuszta 4 0.12 %
Zsemlékes 3 0.09 %
Komárom 208 6.58 %
Ógyalla 37 1.17 %
Gúta 26 0.82 %
Naszvad 23 0.73 %
Komáromszentpéter 17 0.54 %
Perbete 12 0.38 %
Újgyalla 12 0.38 %
Bajcs 7 0.22 %
Csallóközaranyos 7 0.22 %
Bátorkeszi 6 0.19 %
Imely 6 0.19 %
Dunamocs 6 0.19 %
Marcelháza 6 0.19 %
Ekel 5 0.16 %
Zsemlékes 4 0.13 %
Izsa 4 0.13 %
Megyercs 3 0.09 %
Dunaradvány 3 0.09 %
Búcs 3 0.09 %
Madar 3 0.09 %
Szilasháza 3 0.09 %
Nagykeszi 3 0.09 %
Újpuszta 3 0.09 %
Karva 2 0.06 %
Hetény 2 0.06 %
Keszegfalva 2 0.06 %
Szilas 2 0.06 %
Ifjúságfalva 2 0.06 %
Tany 2 0.06 %
Vágfüzes 1 0.03 %
Martos 1 0.03 %
Nemesócsa 1 0.03 %
Gellér 1 0.03 %
Kolozsnéma 1 0.03 %
Pat 1 0.03 %
Komáromfüss 1 0.03 %
Virt 1 0.03 %
Lakszakállas 1 0.03 %
Csicsó 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Komárom 1 079 41.45 %
Ógyalla 210 8.07 %
Komáromszentpéter 159 6.11 %
Gúta 104 4.00 %
Naszvad 82 3.15 %
Újgyalla 79 3.03 %
Hetény 67 2.57 %
Perbete 58 2.23 %
Marcelháza 55 2.11 %
Nagykeszi 52 2.00 %
Keszegfalva 48 1.84 %
Megyercs 47 1.81 %
Szilas 41 1.58 %
Búcs 40 1.54 %
Imely 40 1.54 %
Komáromfüss 38 1.46 %
Nemesócsa 37 1.42 %
Izsa 36 1.38 %
Csallóközaranyos 32 1.23 %
Ifjúságfalva 31 1.19 %
Bajcs 30 1.15 %
Bátorkeszi 28 1.08 %
Szilasháza 25 0.96 %
Dunamocs 20 0.77 %
Martos 19 0.73 %
Madar 19 0.73 %
Ekel 19 0.73 %
Karva 17 0.65 %
Bogya 16 0.61 %
Dunaradvány 15 0.58 %
Lakszakállas 13 0.50 %
Csicsó 11 0.42 %
Tany 11 0.42 %
Pat 7 0.27 %
Bogyarét 7 0.27 %
Zsemlékes 5 0.19 %
Újpuszta 3 0.12 %
Vágfüzes 3 0.12 %
Gellér 2 0.08 %
Kolozsnéma 2 0.08 %
Virt 1 0.04 %
Komárom 1 652 28.80 %
Gúta 830 14.47 %
Ógyalla 373 6.50 %
Naszvad 291 5.07 %
Komáromszentpéter 290 5.06 %
Marcelháza 194 3.38 %
Bátorkeszi 183 3.19 %
Perbete 181 3.16 %
Dunamocs 156 2.72 %
Csicsó 131 2.28 %
Hetény 126 2.20 %
Ekel 119 2.07 %
Búcs 117 2.04 %
Dunaradvány 115 2.00 %
Izsa 107 1.87 %
Nemesócsa 105 1.83 %
Csallóközaranyos 101 1.76 %
Lakszakállas 99 1.73 %
Madar 94 1.64 %
Keszegfalva 93 1.62 %
Karva 82 1.43 %
Nagykeszi 75 1.31 %
Kolozsnéma 67 1.17 %
Imely 64 1.12 %
Martos 62 1.08 %
Megyercs 62 1.08 %
Vágfüzes 60 1.05 %
Tany 53 0.92 %
Pat 51 0.89 %
Komáromfüss 48 0.84 %
Bajcs 44 0.77 %
Szilas 43 0.75 %
Bogya 41 0.71 %
Gellér 38 0.66 %
Ifjúságfalva 32 0.56 %
Virt 26 0.45 %
Bogyarét 24 0.42 %
Újgyalla 21 0.37 %
Szilasháza 6 0.10 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 1 0.02 %
Komárom 346 58.35 %
Ógyalla 61 10.29 %
Gúta 37 6.24 %
Naszvad 28 4.72 %
Újgyalla 23 3.88 %
Izsa 17 2.87 %
Komáromszentpéter 15 2.53 %
Perbete 13 2.19 %
Bátorkeszi 9 1.52 %
Szilasháza 8 1.35 %
Nemesócsa 7 1.18 %
Keszegfalva 7 1.18 %
Ifjúságfalva 6 1.01 %
Ekel 6 1.01 %
Bajcs 6 1.01 %
Csallóközaranyos 6 1.01 %
Zsemlékes 5 0.84 %
Komáromfüss 5 0.84 %
Megyercs 5 0.84 %
Nagykeszi 4 0.67 %
Dunamocs 4 0.67 %
Újpuszta 4 0.67 %
Dunaradvány 3 0.51 %
Imely 3 0.51 %
Búcs 3 0.51 %
Kolozsnéma 3 0.51 %
Hetény 3 0.51 %
Marcelháza 3 0.51 %
Tany 2 0.34 %
Karva 2 0.34 %
Martos 1 0.17 %
Lakszakállas 1 0.17 %
Vágfüzes 1 0.17 %
Bogyarét 1 0.17 %
Pat 1 0.17 %
Csicsó 1 0.17 %
Madar 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Bogya 0 0.00 %
Gellér 0 0.00 %
Komárom 375 52.01 %
Ógyalla 348 48.27 %
Újgyalla 106 14.70 %
Komáromszentpéter 78 10.82 %
Naszvad 69 9.57 %
Gúta 39 5.41 %
Perbete 19 2.64 %
Imely 19 2.64 %
Izsa 17 2.36 %
Bajcs 17 2.36 %
Újpuszta 16 2.22 %
Szilasháza 13 1.80 %
Keszegfalva 12 1.66 %
Martos 11 1.53 %
Marcelháza 10 1.39 %
Bátorkeszi 9 1.25 %
Megyercs 9 1.25 %
Nemesócsa 8 1.11 %
Hetény 8 1.11 %
Ekel 7 0.97 %
Dunamocs 5 0.69 %
Ifjúságfalva 5 0.69 %
Komáromfüss 5 0.69 %
Dunaradvány 5 0.69 %
Pat 4 0.55 %
Lakszakállas 3 0.42 %
Bogya 3 0.42 %
Gellér 2 0.28 %
Nagykeszi 2 0.28 %
Csallóközaranyos 2 0.28 %
Virt 2 0.28 %
Madar 2 0.28 %
Kolozsnéma 2 0.28 %
Tany 2 0.28 %
Zsemlékes 2 0.28 %
Búcs 1 0.14 %
Vágfüzes 1 0.14 %
Bogyarét 1 0.14 %
Karva 0 0.00 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Komárom 959 23.98 %
Gúta 574 14.35 %
Naszvad 510 12.75 %
Ógyalla 306 7.65 %
Perbete 215 5.38 %
Komáromszentpéter 214 5.35 %
Marcelháza 154 3.85 %
Bátorkeszi 137 3.43 %
Csicsó 117 2.93 %
Hetény 113 2.83 %
Dunamocs 111 2.78 %
Dunaradvány 107 2.68 %
Ekel 104 2.60 %
Búcs 102 2.55 %
Imely 95 2.38 %
Izsa 86 2.15 %
Lakszakállas 82 2.05 %
Nemesócsa 80 2.00 %
Madar 80 2.00 %
Csallóközaranyos 78 1.95 %
Martos 72 1.80 %
Kolozsnéma 55 1.38 %
Karva 54 1.35 %
Bajcs 51 1.28 %
Megyercs 47 1.18 %
Keszegfalva 45 1.13 %
Tany 45 1.13 %
Pat 40 1.00 %
Gellér 38 0.95 %
Vágfüzes 36 0.90 %
Nagykeszi 36 0.90 %
Komáromfüss 30 0.75 %
Bogya 29 0.73 %
Szilas 28 0.70 %
Ifjúságfalva 27 0.68 %
Bogyarét 24 0.60 %
Virt 23 0.58 %
Újgyalla 7 0.18 %
Szilasháza 5 0.13 %
Zsemlékes 2 0.05 %
Újpuszta 1 0.03 %
Komárom 320 16.13 %
Ógyalla 47 2.37 %
Gúta 20 1.01 %
Naszvad 13 0.66 %
Újgyalla 13 0.66 %
Megyercs 10 0.50 %
Csallóközaranyos 8 0.40 %
Izsa 8 0.40 %
Komáromszentpéter 7 0.35 %
Perbete 7 0.35 %
Nemesócsa 6 0.30 %
Ekel 6 0.30 %
Szilasháza 5 0.25 %
Dunaradvány 5 0.25 %
Keszegfalva 5 0.25 %
Dunamocs 4 0.20 %
Marcelháza 4 0.20 %
Komáromfüss 3 0.15 %
Imely 2 0.10 %
Hetény 2 0.10 %
Bajcs 2 0.10 %
Karva 2 0.10 %
Ifjúságfalva 2 0.10 %
Pat 1 0.05 %
Bogya 1 0.05 %
Bátorkeszi 1 0.05 %
Lakszakállas 1 0.05 %
Gellér 1 0.05 %
Martos 1 0.05 %
Tany 1 0.05 %
Kolozsnéma 1 0.05 %
Nagykeszi 1 0.05 %
Búcs 1 0.05 %
Csicsó 0 0.00 %
Szilas 0 0.00 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Virt 0 0.00 %
Vágfüzes 0 0.00 %
Bogyarét 0 0.00 %
Madar 0 0.00 %
Komárom 918 23.22 %
Gúta 275 6.96 %
Ógyalla 205 5.19 %
Dunamocs 179 4.53 %
Marcelháza 162 4.10 %
Komáromszentpéter 161 4.07 %
Perbete 150 3.79 %
Bátorkeszi 130 3.29 %
Naszvad 130 3.29 %
Búcs 119 3.01 %
Hetény 107 2.71 %
Dunaradvány 103 2.61 %
Karva 93 2.35 %
Ekel 84 2.12 %
Csicsó 81 2.05 %
Lakszakállas 78 1.97 %
Madar 77 1.95 %
Izsa 77 1.95 %
Csallóközaranyos 62 1.57 %
Kolozsnéma 44 1.11 %
Martos 40 1.01 %
Nemesócsa 40 1.01 %
Keszegfalva 38 0.96 %
Vágfüzes 35 0.89 %
Pat 34 0.86 %
Bajcs 31 0.78 %
Komáromfüss 31 0.78 %
Tany 29 0.73 %
Bogya 29 0.73 %
Megyercs 29 0.73 %
Gellér 27 0.68 %
Szilas 26 0.66 %
Imely 26 0.66 %
Nagykeszi 24 0.61 %
Bogyarét 16 0.40 %
Ifjúságfalva 13 0.33 %
Virt 13 0.33 %
Újgyalla 8 0.20 %
Szilasháza 5 0.13 %
Újpuszta 0 0.00 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 2 042 70.34 %
Gúta 231 7.96 %
Ógyalla 121 4.17 %
Keszegfalva 99 3.41 %
Izsa 76 2.62 %
Marcelháza 72 2.48 %
Naszvad 70 2.41 %
Bátorkeszi 61 2.10 %
Hetény 49 1.69 %
Komáromszentpéter 49 1.69 %
Búcs 44 1.52 %
Perbete 41 1.41 %
Dunamocs 39 1.34 %
Kolozsnéma 37 1.27 %
Csallóközaranyos 34 1.17 %
Nemesócsa 33 1.14 %
Ekel 31 1.07 %
Imely 26 0.90 %
Bajcs 20 0.69 %
Dunaradvány 17 0.59 %
Lakszakállas 17 0.59 %
Martos 17 0.59 %
Nagykeszi 16 0.55 %
Megyercs 15 0.52 %
Csicsó 15 0.52 %
Tany 14 0.48 %
Karva 13 0.45 %
Madar 13 0.45 %
Pat 13 0.45 %
Újgyalla 12 0.41 %
Vágfüzes 12 0.41 %
Komáromfüss 10 0.34 %
Ifjúságfalva 10 0.34 %
Szilasháza 9 0.31 %
Szilas 7 0.24 %
Virt 5 0.17 %
Bogya 4 0.14 %
Gellér 3 0.10 %
Bogyarét 2 0.07 %
Zsemlékes 2 0.07 %
Újpuszta 0 0.00 %
Gúta 893 45.58 %
Komárom 556 28.38 %
Ógyalla 81 4.13 %
Naszvad 80 4.08 %
Nemesócsa 48 2.45 %
Keszegfalva 45 2.30 %
Marcelháza 43 2.19 %
Perbete 42 2.14 %
Komáromszentpéter 30 1.53 %
Ifjúságfalva 27 1.38 %
Imely 26 1.33 %
Bátorkeszi 25 1.28 %
Vágfüzes 20 1.02 %
Ekel 20 1.02 %
Bajcs 18 0.92 %
Dunamocs 18 0.92 %
Megyercs 17 0.87 %
Tany 16 0.82 %
Csallóközaranyos 16 0.82 %
Nagykeszi 16 0.82 %
Dunaradvány 15 0.77 %
Izsa 15 0.77 %
Búcs 14 0.71 %
Karva 14 0.71 %
Lakszakállas 13 0.66 %
Újgyalla 12 0.61 %
Hetény 11 0.56 %
Madar 9 0.46 %
Komáromfüss 9 0.46 %
Martos 9 0.46 %
Bogyarét 8 0.41 %
Csicsó 5 0.26 %
Kolozsnéma 5 0.26 %
Zsemlékes 4 0.20 %
Szilas 4 0.20 %
Szilasháza 4 0.20 %
Gellér 3 0.15 %
Bogya 3 0.15 %
Pat 2 0.10 %
Újpuszta 1 0.05 %
Virt 0 0.00 %
Komárom 972 19.69 %
Komáromszentpéter 467 9.46 %
Ógyalla 309 6.26 %
Gúta 273 5.53 %
Perbete 250 5.06 %
Naszvad 171 3.46 %
Bátorkeszi 170 3.44 %
Marcelháza 161 3.26 %
Hetény 142 2.88 %
Dunamocs 127 2.57 %
Ekel 100 2.03 %
Dunaradvány 98 1.99 %
Madar 98 1.99 %
Búcs 97 1.96 %
Csicsó 91 1.84 %
Lakszakállas 88 1.78 %
Izsa 80 1.62 %
Csallóközaranyos 76 1.54 %
Martos 70 1.42 %
Nemesócsa 67 1.36 %
Kolozsnéma 52 1.05 %
Karva 51 1.03 %
Tany 46 0.93 %
Bajcs 39 0.79 %
Imely 36 0.73 %
Keszegfalva 34 0.69 %
Nagykeszi 33 0.67 %
Megyercs 32 0.65 %
Gellér 32 0.65 %
Vágfüzes 30 0.61 %
Komáromfüss 28 0.57 %
Szilas 27 0.55 %
Pat 26 0.53 %
Bogya 24 0.49 %
Bogyarét 19 0.38 %
Ifjúságfalva 14 0.28 %
Virt 13 0.26 %
Újgyalla 13 0.26 %
Újpuszta 3 0.06 %
Szilasháza 1 0.02 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Komárom 1 529 91.28 %
Gúta 206 12.30 %
Ógyalla 109 6.51 %
Marcelháza 101 6.03 %
Naszvad 74 4.42 %
Perbete 55 3.28 %
Komáromszentpéter 54 3.22 %
Keszegfalva 54 3.22 %
Izsa 53 3.16 %
Dunamocs 47 2.81 %
Bátorkeszi 46 2.75 %
Madar 44 2.63 %
Nemesócsa 38 2.27 %
Hetény 34 2.03 %
Ekel 32 1.91 %
Búcs 32 1.91 %
Csallóközaranyos 30 1.79 %
Bajcs 30 1.79 %
Imely 26 1.55 %
Újgyalla 22 1.31 %
Pat 22 1.31 %
Megyercs 21 1.25 %
Lakszakállas 19 1.13 %
Dunaradvány 18 1.07 %
Martos 15 0.90 %
Csicsó 14 0.84 %
Tany 13 0.78 %
Nagykeszi 12 0.72 %
Vágfüzes 12 0.72 %
Szilasháza 11 0.66 %
Komáromfüss 10 0.60 %
Szilas 10 0.60 %
Kolozsnéma 8 0.48 %
Karva 8 0.48 %
Ifjúságfalva 6 0.36 %
Virt 4 0.24 %
Bogya 4 0.24 %
Bogyarét 3 0.18 %
Zsemlékes 3 0.18 %
Újpuszta 2 0.12 %
Gellér 1 0.06 %
Komárom 1 405 37.54 %
Gúta 1 150 30.72 %
Ógyalla 272 7.27 %
Komáromszentpéter 209 5.58 %
Naszvad 203 5.42 %
Csicsó 194 5.18 %
Perbete 169 4.52 %
Marcelháza 158 4.22 %
Dunamocs 149 3.98 %
Nemesócsa 131 3.50 %
Bátorkeszi 127 3.39 %
Ekel 123 3.29 %
Dunaradvány 113 3.02 %
Keszegfalva 105 2.81 %
Izsa 102 2.73 %
Lakszakállas 100 2.67 %
Hetény 99 2.64 %
Csallóközaranyos 98 2.62 %
Búcs 85 2.27 %
Madar 74 1.98 %
Kolozsnéma 68 1.82 %
Nagykeszi 66 1.76 %
Martos 65 1.74 %
Megyercs 63 1.68 %
Komáromfüss 61 1.63 %
Pat 50 1.34 %
Vágfüzes 49 1.31 %
Karva 49 1.31 %
Szilas 45 1.20 %
Imely 44 1.18 %
Bajcs 35 0.94 %
Ifjúságfalva 35 0.94 %
Gellér 35 0.94 %
Bogya 32 0.85 %
Virt 23 0.61 %
Tany 23 0.61 %
Bogyarét 21 0.56 %
Újgyalla 6 0.16 %
Szilasháza 5 0.13 %
Zsemlékes 5 0.13 %
Újpuszta 0 0.00 %
Komárom 1 369 25.71 %
Gúta 355 6.67 %
Dunamocs 219 4.11 %
Ógyalla 214 4.02 %
Komáromszentpéter 191 3.59 %
Marcelháza 191 3.59 %
Bátorkeszi 185 3.47 %
Naszvad 180 3.38 %
Perbete 172 3.23 %
Hetény 154 2.89 %
Dunaradvány 133 2.50 %
Búcs 128 2.40 %
Csicsó 119 2.24 %
Ekel 113 2.12 %
Izsa 103 1.93 %
Madar 99 1.86 %
Csallóközaranyos 90 1.69 %
Nemesócsa 86 1.62 %
Lakszakállas 78 1.47 %
Karva 78 1.47 %
Keszegfalva 61 1.15 %
Pat 53 1.00 %
Kolozsnéma 52 0.98 %
Martos 51 0.96 %
Tany 43 0.81 %
Bogya 41 0.77 %
Nagykeszi 40 0.75 %
Megyercs 37 0.69 %
Szilas 37 0.69 %
Vágfüzes 36 0.68 %
Imely 31 0.58 %
Komáromfüss 31 0.58 %
Gellér 29 0.54 %
Bajcs 27 0.51 %
Virt 22 0.41 %
Bogyarét 20 0.38 %
Ifjúságfalva 9 0.17 %
Újgyalla 4 0.08 %
Szilasháza 3 0.06 %
Újpuszta 1 0.02 %
Zsemlékes 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
724 89.38%
KSČ
38 4.69%
VPN
32 3.95%
SPV
8 0.99%
Egyéb
8 0.99%
Érvényes szavazatok 810
Együttélés-MKDM
402 71.79%
Magyar Polgári Párt
104 18.57%
SDĽ
33 5.89%
HZDS
8 1.43%
ODÚ
5 0.89%
SDSS
3 0.54%
Egyéb
5 0.89%
Érvényes szavazatok 560
MK
200 85.84%
SP-VOĽBA
16 6.87%
KSS
4 1.72%
HZDS-RSS
3 1.29%
ZRS
3 1.29%
KDH
2 0.86%
DS
1 0.43%
SNS
1 0.43%
1 0.43%
NS
1 0.43%
ROISR
1 0.43%
Érvényes szavazatok 233
MKP
213 88.75%
MLHZP
6 2.50%
SDĽ
5 2.08%
HZDS
5 2.08%
SDK
5 2.08%
KSS
4 1.67%
NSK
1 0.42%
SOP
1 0.42%
Érvényes szavazatok 240
MKP
196 93.78%
HZDS
4 1.91%
SZS
2 0.96%
ANO
2 0.96%
SDKU
2 0.96%
SNS
1 0.48%
KSS
1 0.48%
PSNS
1 0.48%
Érvényes szavazatok 209
MKP
176 93.12%
SMER
5 2.65%
KSS
3 1.59%
SDKU DS
3 1.59%
SNS
1 0.53%
NADEJ
1 0.53%
Érvényes szavazatok 189
MKP
107 52.71%
Most-Híd
78 38.42%
SMER
7 3.45%
SDKU DS
4 1.97%
SDĽ
2 0.99%
Paliho Kapurkova
2 0.99%
SaS
1 0.49%
EDS
1 0.49%
Únia
1 0.49%
Érvényes szavazatok 203
MKP
110 56.12%
Most-Híd
64 32.65%
SMER SD
11 5.61%
OĽaNO
4 2.04%
SaS
3 1.53%
SSS NM
3 1.53%
SNS
1 0.51%
Érvényes szavazatok 196
MKP
92 58.97%
Most-Híd
41 26.28%
SMER SD
14 8.97%
OĽANO-NOVA
3 1.92%
TIP
2 1.28%
SME RODINA
2 1.28%
LSNS
1 0.64%
#SIEŤ
1 0.64%
Érvényes szavazatok 156
Komáromi járás
Szlovákia

Bejelentések