SK
KS
.....

Bódvavendégi

Község

címer zászló
421 99% magyar 1910
117 58% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Bódvavendégi
Hivatalos szlovák megnevezés:
Hosťovce
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Tornai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Tornai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Tornai-dombság - Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Kanyapta-medence - Északnyugati-Kárpátok, Gömör-Tornai-karszt, Aggteleki-karszt
Más földrajzi nevek:
Alsó-hegy, Kecske-vár
Koordináták:
48.57122040, 20.85518837
Terület:
4,83 km2
Rang:
község
Népesség:
193
Tszf. magasság:
171 m
Körzethívószám:
+421 (0) 56
Irányítószám:
04404
Település kód:
518107
Szervezeti azonosító:
690252
Adóazonosító:
2020751513

A község a Bódva- és a Torna-patak összefolyásánál, a Kanyapta-medence és a Tornai-dombság kistájak találkozásánál, a Tornai Alsó-hegy legkeletibb végének déli lábánál fekszik, Tornától 4 km-re délre, az egykori Miskolc-Torna vasútvonal mentén. Határának túlnyomó része mezőgazdaságilag művelt terület. Mellékutak kötik össze Tornával, Hídvégardóval (2 km) és Tornahorvátival (2 km). Nyugatról Hídvégardó, északnyugatról Méhészudvarnok, északról Torna, keletről Tornaújfalu, délről pedig Tornahorváti községekkel határos. Nyugati határa (mely a Torna-Bódvaszilas, illetve a Torna-Hídvégardó országutak vonalán húzódik) egyben államhatárt alkot Szlovákia és Magyarország között.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környékí járáshoz tartozó község. 1881-ig Torna vármegyéhez, majd 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Tornai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Szepsi járáshoz tartozott, majd a Kassa-környéki járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Tornai járás). 1964-1990 között Tornahorvátival és Tornaújfaluval egyesítették Újbódva ("Nová Bodva") néven. A trianoni határ megvonásával területének felét elveszítette (9,63 km²-ről 4,83 km²-re csökkent), a Magyarországon maradt határrész ma Hídvégardóhoz tartozik.

Népesség

1910-ben 427, 1921-ben 387, 1938-ban pedig 419, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1938-1991 között népessége 42,5 %-al csökkent, majd 1991-2011 között lakosságának további egyhatodát elveszítette (241 főről 198-ra csökkent). A lakosság túlnyomó többsége (77,8 %) ma is magyar nemzetiségű, a szlovákok aránya ugyanakkor 1991-2011 közöttt 2,1 %-ról 21,7 %-ra nőtt. Az 1990-es években a lakosság mintegy egytizede tartozott a roma etnikumhoz. Az 1921-ben még református többségű faluban (57,4 %) 2011-ben már a lakosság 59,6 %-a volt római katolikus vallású, a reformátusok aránya 33,3 %-ra csökkent.

Történelem

Első írásos említése 1263-ból maradt fent. A tornai vár birtokához tartozott, nevét valószínűleg az itt áltt vendégfogadóról kapta. A 16. században lakói református hitre tértek, később az ellenreformáció idején templomukat elveszítették, 1792-ben alakult újjá református anyaegyháza. A lakosság eredetileg mészkőfejtéssel, mészégetéssel és földműveléssel foglalkozott. 1881-ig Torna vármegyéhez tartozott, majd a megye megszüntetésekor Abaúj-Torna vármegye része lett. 1905-ig Vendégi néven szerepelt, ekkor kapta a hivatalos Bódvavendégi nevet. A 19. század végétől nagymértékű volt a községből a kivándorlás a tengerentúlra. 1920-ban Csehszlovákiához csatolták, határának felét és vasútállomását is elveszítette. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1945 után megszűnt a vasúti forgalom Miskolc és Torna között, később a síneket is felszedték a szlovákiai oldalon. 1951-ben megszűnt a határátkelési lehetőség Bódvavendéginél. 1964-ben az újonnan létrehozott Újbódva község része lett, 1990-ben vált újra önálló községgé. Alapiskoláját és óvodáját az 1970-es években szüntették meg. A bódvavendégi határszakaszon egy kishatárátkelő működött, mely 2004-ig csak a két ország állampolgárai számára volt használható.

Mai jelentősége

Határában, az Alsó-hegyen hatalmas külszíni mészkőfejtő működik. Szent Imrének szentelt római katolikus temploma 1730-ban épült barokk stílusban, a klasszicista stílusú református templom 1785-ben épült. Határában ametisztlelőhely is található.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

VENDÉGI. Magyar falu Abaúj Várm. földes Urai Vendégi, és több Uraságok, lakosai külömbfélék, fekszik F. Gagynak szomszédságában, mellynek filiája; határja középszerű, piatzozása távol esik.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Vendéghi, Abauj-Torna vm. magyar falu, a Bódva mellett, Tornához dél-nyugotra 1/2 órányira: 160 kath., 345 ref. lak. Ref. anyaszentegyház. Nagy juhtenyésztés. Határa termékeny; rétjei jók és bőségesek; legelője s erdeje elég. F. u. hg. Eszterházy. Ut. p. Rosnyó.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

E népes völgy községei közűl említendőbbek: Horváti és Bódva-Vendégi, mindkét hely márványbányával; továbbá Hidvég-Ardó; lentebb a megye határszélén Szőllős-Ardó régi csúcsíves és kőfallal kerített református templommal.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Közel ide, a Bódva mellett van Bódva-Vendégi község, körjegyzőséggel, 50 házzal, 352 magyar lakossal. Postája Hidvég-Ardó, távirója Torna. Koós József zsarnói nagybirtokosnak márványbányája van itt, melyen szép vörös-szürke márványt fejtenek.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Bodvavendégi. A község területe 839 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 419.

Névelőfordulások
1293
Villa Wendegi
1773
Vendighi, Wendig,
1786
Wendégi,
1808
Vendégi,
1863
Bodvavendégi,
1873
Vendégi,
1877
Tornavendégi,
1888
Bodvavendégi,
1900
Bódvavendégi,
1920
Bodvaves, Vendíg,
1927
Vendégi,
1945
Vendégi,
1948
Hosťovce nad Bodvou,
1990
Hosťovce
1994
Bódvavendégi

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Bódvavendégi (Hosťovce) 101
Telefon: 0554662369
Fax: 0554662369

Honlap: abov.eu.sk/h...ovce/

Hivatali órák:

Polgármester:
Béres Tibor (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Balázs Róbert (Független)
Krivdová Adriana (Független)
Balázs Oto (SMK-MKP)
Szilasi Štefan (SMK-MKP)
Balázs Karol (SMK-MKP)
Független 40% Független 2 képviselö SMK-MKP 60% SMK-MKP 3 képviselö 5 képviselö
Bódvavendégii Községi Hivatal

Bódvavendégi 101

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 375 94%
szlovákok 2 1%
németek 4 1%
egyéb 16 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 397
magyarok 421 99%
szlovákok 2 0%
németek 0 0%
egyéb 4 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 427
magyarok 376 97%
szlovákok 7 2%
németek 0 0%
egyéb 6 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 389
magyarok 235 98%
szlovákok 5 2%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 241
magyarok 182 90%
szlovákok 19 9%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 202
magyarok 154 78%
szlovákok 43 22%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 1%
összlétszám 198
magyarok 117 58%
szlovákok 81 40%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 3 1%
összlétszám 202
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 158
Választási részvétel: 67.09 %
Kiadott boríték: 106
Bedobott boríték: 106

Polgármester

Érvényes szavazólap: 86
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Béres Tibor 86 100.00 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Balázs Oto 83 SMK-MKP
Balázs Róbert 70 Független
Szilasi Štefan 68 SMK-MKP
Balázs Karol 61 SMK-MKP
Krivdová Adriana 44 Független

Képviselők

2014
SMK-MKP 80.00% SMK-MKP 4 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö 5 képviselö
2018
SMK-MKP 60.00% SMK-MKP 3 képviselö Független 40.00% Független 2 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 162
Választási részvétel: 45.68 %
Kiadott boríték: 74
Bedobott boríték: 74
Választásra jogosult: 161
Választási részvétel: 43.48 %
Kiadott boríték: 70
Bedobott boríték: 70
Választásra jogosult: 153
Választási részvétel: 51,63 %
Kiadott boríték: 79
Bedobott boríték: 79

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 68
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 77
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 44 64.71 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Jozef Holečko 10 14.71 % Független
Rudolf Bauer 8 11.76 % KDS
Dominika Palaščáková 5 7.35 % NOVA
Rastislav Masnyk 1 1.47 % SDKÚ - DS, SaS
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Vladimír Gürtler 0 0.00 % 7 STATOČNÝCH
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Marek Ďurán 0 0.00 % ĽS Naše Slovensko
Rudolf Bauer 14 20.59% KDS
Richard Raši 38 49.35 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 30 38.96 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 5 6.49 % ĽSNS
Rudolf Botka 2 2.60 % NP
Róbert Bačinský 1 1.30 % Független
Oliver Petrík 1 1.30 % JĽSS
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Jarmila Tkáčová 0 0.00 % SNS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rastislav Trnka 0 0.00 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 68
Érvényes szavazólap: 78
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
László Köteles 48 70.59% SMK-MKP
László Iván 40 58.82% SMK-MKP
István Zachariaš 35 51.47% SMK-MKP
Jozef Holečko 31 45.59% Független
Anton Király 28 41.18% SMK-MKP
Jenő Csoltkó 28 41.18% Független
Elena Fialková 24 35.29% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ladislav Bartók 21 30.88% Független
Norbert Krušinský 18 26.47% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Viktor Sasák 17 25.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Jaroslav Pástor 12 17.65% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Štefan Petrík 11 16.18% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Štefan Markovič 7 10.29% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Július Beluscák 7 10.29% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Michal Rečka 4 5.88% SMER - SD
Tomáš Suchý 4 5.88% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Vladimír Popovič 3 4.41% SMS
Jozef Konkoly 3 4.41% SMER - SD
Roman Horváth 2 2.94% SRÚS
Ľubomír Šimko 2 2.94% SMER - SD
František Petro 2 2.94% SMER - SD
Vojtech Staňo 2 2.94% SMER - SD
Monika Bérešová 2 2.94% SZS
Róbert Šándor 1 1.47% Független
Anton Medvec 1 1.47% Független
Ján Marton 1 1.47% NOVA
Radoslav Šimko 1 1.47% SNS
Rastislav Moric 1 1.47% 7 STATOČNÝCH
Ladislav Vojtko 1 1.47% KSS
Slavomír Horváth 1 1.47% SNS
Františka Kočišová 1 1.47% SĽS
Elena Majancsíková 1 1.47% SĽS
Viktor Dulina 1 1.47% Független
Monika Vargová 0 0.00% SNS
Marián Kertész 0 0.00% PD
Marián Tóth 0 0.00% SaS
Mária Topoľančinová 0 0.00% ĽS-HZDS
Martin Baltes 0 0.00% SĽS
Ján Bačo 0 0.00% SĽS
Miloš Barcal 0 0.00% Független
Miroslav Bačenko 0 0.00% Független
Ivan Hriczko 0 0.00% Független
Jozef Koňa 0 0.00% SĽS
Ivan Buchla 0 0.00% SNS
Peter Palaščák 0 0.00% SOĽ
Peter Papáč 0 0.00% KSS
Karol Dzugas 0 0.00% Független
Ján Stanislav 0 0.00% SNS
Róbert Čarny 0 0.00% SNS
Ladislav Miko 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Imrich Kohút 0 0.00% SĽS
Jozef Tischler 0 0.00% SĽS
Štefan Laczkó 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Mikloš 0 0.00% KSS
Július Grulyo 0 0.00% Független
Dominika Palaščáková 0 0.00% NOVA
Ľubica Holováčová 0 0.00% SĽS
Božena Letková 0 0.00% Független
Viliam Bačo 0 0.00% Független
Ján Kokarda 0 0.00% Független
Alexander Bimbo 0 0.00% SRÚS
László Köteles 41 52.56% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 40 51.28% SMK-MKP
Tamás Iván 34 43.59% SMK-MKP
István Zachariaš 33 42.31% SMK-MKP
Csaba Simkó 33 42.31% SMK-MKP
Alexander Képes 25 32.05% SMK-MKP
Anton Király 21 26.92% SMK-MKP
Norbert Krušinský 20 25.64% MOST - HÍD
Gábor Szalay 19 24.36% SMK-MKP
Attila Oravecz 18 23.08% MOST - HÍD
Csaba Káposztás 11 14.10% MKDA-MKDSZ
Roland Szabó 11 14.10% SMER-SD
Ladislav Bartók 11 14.10% MKDA-MKDSZ
Tibor Bráz 10 12.82% Független
Elena Fialková 10 12.82% MOST - HÍD
Mária Lacková 9 11.54% Független
Štefan Hudák 7 8.97% ĽS Naše Slovensko
Marcela Demkeová 6 7.69% ĽS Naše Slovensko
František Gedra 6 7.69% ĽS Naše Slovensko
Július Begala 5 6.41% Független
Erika Zámboriová 4 5.13% ŠKV
Ján Horváth 2 2.56% Független
Augustín Köteles 2 2.56% NAJ
Tomáš Kozlai 2 2.56% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Jaroslav Pástor 2 2.56% MOST - HÍD
Július Pelegrin 2 2.56% Független
František Petro 2 2.56% SMER-SD
Michal Rečka 2 2.56% SMER-SD
Pavol Lehotský 1 1.28% Független
Jozef Krešák 1 1.28% ŠANCA
Radoslav Hodor 1 1.28% Független
Mária Dulovičová 1 1.28% Független
Viktor Dulina 1 1.28% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Alexander Horváth 1 1.28% MOST - HÍD
Monika Gergelová 1 1.28% SNS
Ondrej Bernát 1 1.28% SMER-SD
Anetta Strýčková 1 1.28% Független
Július Beluscsák 1 1.28% Független
Jarmila Vaňová 1 1.28% ŠKV
Rudolf Varga 1 1.28% VZDOR
Vojtech Farkaš 0 0.00% Független
Pavol Bujňák 0 0.00% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Slavomír Borovský 0 0.00% DS
Július Grulyo 0 0.00% Független
Martina Dutková 0 0.00% Független
Anton Medvec 0 0.00% Független
Gabriel Böhm 0 0.00% Független
Ladislav Andrejanin 0 0.00% ÚSVIT
Imrich Bakši 0 0.00% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Slavomír Horváth 0 0.00% SNS
Peter Kocai 0 0.00% NAJ
Peter Seman 0 0.00% KSS
Ján Serbin 0 0.00% Független
Ján Kokarda 0 0.00% Független
Martin Smrčo 0 0.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 0 0.00% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ervín Kompuš 0 0.00% NAJ
Tomáš Suchý 0 0.00% ŠANCA
Jozef Hric 0 0.00% KSS
Miloš Barcal 0 0.00% Független
Peter Derevjaník 0 0.00% SMER-SD
Ivan Hriczko 0 0.00% ŠKV
Ladislav Vojtko 0 0.00% KSS
Martin Baltes 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Vlastimil Lakatoš 0 0.00% Független
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 43.71 %
Torna 145 9.36 %
Buzita 141 9.10 %
Somodi 111 7.17 %
Makranc 110 7.10 %
Debrőd 109 7.04 %
Csécs 94 6.07 %
Szeszta 73 4.71 %
Jászó 69 4.45 %
Jánok 64 4.13 %
Perény - Hím 63 4.07 %
Komaróc 63 4.07 %
Áj 57 3.68 %
Reste 57 3.68 %
Szádudvarnok - Méhész 51 3.29 %
Tornaújfalu 49 3.16 %
Alsólánc 48 3.10 %
Zsarnó 47 3.03 %
Bódvavendégi 40 2.58 %
Nagyida 40 2.58 %
Péder 40 2.58 %
Abaújszina 33 2.13 %
Pány 22 1.42 %
Mecenzéf 21 1.36 %
Jászómindszent 12 0.77 %
Tornahorváti 12 0.77 %
Szádelő 12 0.77 %
Kenyhec 11 0.71 %
Miglécnémeti 11 0.71 %
Stósz 7 0.45 %
Kisida 7 0.45 %
Felsőmecenzéf 5 0.32 %
Hernádcsány 4 0.26 %
Hernádzsadány 4 0.26 %
Kassamindszent 4 0.26 %
Magyarbőd 4 0.26 %
Jászóújfalu 3 0.19 %
Felsőtőkés 3 0.19 %
Koksóbaksa 3 0.19 %
Izdobabeszter 3 0.19 %
Hernádszokoly 3 0.19 %
Enyicke 3 0.19 %
Petőszinye 3 0.19 %
Rás 2 0.13 %
Baska 2 0.13 %
Hernádszentistván 2 0.13 %
Benyék 2 0.13 %
Felsőcsáj 2 0.13 %
Kalsa 2 0.13 %
Hilyó 2 0.13 %
Patacskő 2 0.13 %
Alsókemence 2 0.13 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.13 %
Györke 2 0.13 %
Alsómislye 2 0.13 %
Alsótőkés 2 0.13 %
Kassaolcsvár 2 0.13 %
Felsőkemence 1 0.06 %
Abaújnádasd 1 0.06 %
Hernádgecse 1 0.06 %
Sároskőszeg 1 0.06 %
Semse 1 0.06 %
Rudnok 1 0.06 %
Hatkóc 1 0.06 %
Kecerlipóc 1 0.06 %
Lengyelfalva 1 0.06 %
Abaújharaszti 1 0.06 %
Bolyár 1 0.06 %
Alsóhutka 1 0.06 %
Kisladna 1 0.06 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 35.68 %
Torna 110 12.07 %
Kecer 63 6.92 %
Szepsi 47 5.16 %
Mecenzéf 28 3.07 %
Áj 16 1.76 %
Buzita 14 1.54 %
Jászómindszent 13 1.43 %
Csécs 11 1.21 %
Jászóújfalu 10 1.10 %
Kisida 9 0.99 %
Abaújszakaly 9 0.99 %
Györke 8 0.88 %
Kenyhec 8 0.88 %
Hernádcsány 8 0.88 %
Tornaújfalu 7 0.77 %
Abos 7 0.77 %
Izdobabeszter 7 0.77 %
Abaújszina 6 0.66 %
Stósz 6 0.66 %
Budamér 5 0.55 %
Hernádszentistván 5 0.55 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.55 %
Hernádszokoly 5 0.55 %
Pány 5 0.55 %
Enyicke 5 0.55 %
Benyék 5 0.55 %
Semse 5 0.55 %
Bolyár 5 0.55 %
Hernádzsadány 4 0.44 %
Rozgony 4 0.44 %
Debrőd 4 0.44 %
Koksóbaksa 4 0.44 %
Nagyida 4 0.44 %
Miglécnémeti 4 0.44 %
Zsarnó 4 0.44 %
Alsókemence 4 0.44 %
Lapispatakújtelep 4 0.44 %
Szeszta 3 0.33 %
Hilyó 3 0.33 %
Komaróc 3 0.33 %
Nagyszalánc 3 0.33 %
Alsólánc 3 0.33 %
Patacskő 3 0.33 %
Sároskőszeg 3 0.33 %
Felsőmislye 3 0.33 %
Felsőmecenzéf 3 0.33 %
Szaláncújváros 3 0.33 %
Ránk 3 0.33 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.33 %
Alsómislye 3 0.33 %
Rudnok 3 0.33 %
Baska 3 0.33 %
Perény - Hím 3 0.33 %
Lapispatak 2 0.22 %
Lengyelfalva 2 0.22 %
Makranc 2 0.22 %
Petőszinye 2 0.22 %
Alsóhutka 2 0.22 %
Felsőtőkés 2 0.22 %
Aranyida 2 0.22 %
Királynép 2 0.22 %
Kassamindszent 2 0.22 %
Garbócbogdány 2 0.22 %
Hernádgecse 1 0.11 %
Alsótőkés 1 0.11 %
Kassaolcsvár 1 0.11 %
Abaújrákos 1 0.11 %
Reste 1 0.11 %
Jánok 1 0.11 %
Rás 1 0.11 %
Bódvavendégi 1 0.11 %
Hatkóc 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Ájfalucska 1 0.11 %
Szalánchuta 1 0.11 %
Alsócsáj 1 0.11 %
Kelecsenyborda 1 0.11 %
Györgyi 1 0.11 %
Somodi 1 0.11 %
Terebő 1 0.11 %
Abaújnádasd 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Tornahorváti 1 0.11 %
Idabukóc 1 0.11 %
Felsőhutka 1 0.11 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Magyarbőd 1 0.11 %
Bölzse 1 0.11 %
Bátyok 1 0.11 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 42.02 %
Buzita 223 18.34 %
Csécs 84 6.91 %
Perény - Hím 79 6.50 %
Torna 77 6.33 %
Szeszta 77 6.33 %
Reste 67 5.51 %
Makranc 66 5.43 %
Komaróc 55 4.52 %
Debrőd 55 4.52 %
Somodi 53 4.36 %
Alsólánc 51 4.19 %
Nagyida 49 4.03 %
Tornaújfalu 38 3.13 %
Jászó 37 3.04 %
Áj 37 3.04 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.63 %
Zsarnó 31 2.55 %
Péder 30 2.47 %
Abaújszina 29 2.38 %
Jánok 28 2.30 %
Bódvavendégi 25 2.06 %
Mecenzéf 15 1.23 %
Semse 11 0.90 %
Pány 10 0.82 %
Kenyhec 9 0.74 %
Hernádcsány 9 0.74 %
Tornahorváti 8 0.66 %
Kassamindszent 8 0.66 %
Miglécnémeti 8 0.66 %
Györke 7 0.58 %
Enyicke 6 0.49 %
Kecer 6 0.49 %
Kisida 5 0.41 %
Izdobabeszter 5 0.41 %
Jászómindszent 5 0.41 %
Hernádszentistván 5 0.41 %
Regeteruszka 4 0.33 %
Királynép 4 0.33 %
Jászóújfalu 4 0.33 %
Szádelő 4 0.33 %
Felsőcsáj 3 0.25 %
Patacskő 3 0.25 %
Hernádszokoly 3 0.25 %
Hatkóc 3 0.25 %
Rozgony 3 0.25 %
Hernádzsadány 3 0.25 %
Lengyelfalva 2 0.16 %
Kassaolcsvár 2 0.16 %
Felsőtőkés 2 0.16 %
Aranyida 2 0.16 %
Felsőkemence 2 0.16 %
Sároskőszeg 2 0.16 %
Bolyár 2 0.16 %
Alsótőkés 2 0.16 %
Baska 2 0.16 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.16 %
Felsőmecenzéf 2 0.16 %
Alsómislye 2 0.16 %
Nagyszalánc 1 0.08 %
Magyarbőd 1 0.08 %
Abos 1 0.08 %
Ósva 1 0.08 %
Koksóbaksa 1 0.08 %
Kalsa 1 0.08 %
Hilyó 1 0.08 %
Ránk 1 0.08 %
Rás 1 0.08 %
Rudnok 1 0.08 %
Hernádgecse 1 0.08 %
Györgyi 1 0.08 %
Eszkáros 1 0.08 %
Alsóhutka 1 0.08 %
Lapispatakújtelep 1 0.08 %
Szaláncújváros 1 0.08 %
Abaújszakaly 1 0.08 %
Stósz 1 0.08 %
Petőszinye 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Abaújnádasd 1 0.08 %
Abaújharaszti 1 0.08 %
Ósvacsákány 1 0.08 %
Tarcavajkóc 1 0.08 %
Idabukóc 1 0.08 %
Budamér 1 0.08 %
Felsőhutka 1 0.08 %
Felsőmislye 1 0.08 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 17.68 %
Jászómindszent 108 10.37 %
Stósz 76 7.30 %
Felsőmecenzéf 50 4.80 %
Szepsi 38 3.65 %
Kisida 36 3.46 %
Hernádcsány 24 2.31 %
Jászó 24 2.31 %
Kassamindszent 24 2.31 %
Jászóújfalu 22 2.11 %
Kassabéla 19 1.83 %
Rozgony 18 1.73 %
Budamér 18 1.73 %
Hernádszokoly 17 1.63 %
Semse 17 1.63 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.44 %
Sároskőszeg 15 1.44 %
Felsőtőkés 14 1.34 %
Kassaolcsvár 14 1.34 %
Csécs 12 1.15 %
Lengyelfalva 12 1.15 %
Torna 12 1.15 %
Izdobabeszter 12 1.15 %
Hernádszentistván 12 1.15 %
Idabukóc 11 1.06 %
Aranyida 11 1.06 %
Lapispatak 11 1.06 %
Koksóbaksa 10 0.96 %
Felsőmislye 9 0.86 %
Alsótőkés 9 0.86 %
Tarcavajkóc 8 0.77 %
Abaújszakaly 8 0.77 %
Tizsite 8 0.77 %
Baska 8 0.77 %
Hatkóc 7 0.67 %
Szalánchuta 7 0.67 %
Enyicke 7 0.67 %
Abaújnádasd 7 0.67 %
Nagyida 7 0.67 %
Abaújszina 7 0.67 %
Hilyó 7 0.67 %
Perény - Hím 7 0.67 %
Magyarbőd 7 0.67 %
Hernádgecse 7 0.67 %
Nagyszalánc 7 0.67 %
Györke 6 0.58 %
Garbócbogdány 6 0.58 %
Makranc 6 0.58 %
Lapispatakújtelep 6 0.58 %
Kelecsenyborda 6 0.58 %
Kecer 6 0.58 %
Királynép 6 0.58 %
Hernádzsadány 6 0.58 %
Rás 5 0.48 %
Pány 5 0.48 %
Rudnok 5 0.48 %
Kisladna 5 0.48 %
Terebő 5 0.48 %
Hernádgönyű 4 0.38 %
Buzita 4 0.38 %
Ájfalucska 4 0.38 %
Abaújharaszti 4 0.38 %
Zsarnó 4 0.38 %
Kalsa 4 0.38 %
Petőszinye 4 0.38 %
Szeszta 4 0.38 %
Nagyladna 4 0.38 %
Ósvacsákány 3 0.29 %
Felsőcsáj 3 0.29 %
Györgyi 3 0.29 %
Abaújrákos 3 0.29 %
Apátka 3 0.29 %
Jánok 3 0.29 %
Alsómislye 3 0.29 %
Abos 3 0.29 %
Alsóhutka 3 0.29 %
Benyék 3 0.29 %
Miglécnémeti 3 0.29 %
Újszállás 2 0.19 %
Alsókemence 2 0.19 %
Ósva 2 0.19 %
Szaláncújváros 2 0.19 %
Balogd 2 0.19 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.19 %
Bolyár 2 0.19 %
Somodi 2 0.19 %
Regeteruszka 2 0.19 %
Bátyok 2 0.19 %
Debrőd 2 0.19 %
Tornaújfalu 2 0.19 %
Kenyhec 2 0.19 %
Bölzse 2 0.19 %
Tornahorváti 1 0.10 %
Bódvavendégi 1 0.10 %
Felsőkemence 1 0.10 %
Füzérnádaska 1 0.10 %
Kecerlipóc 1 0.10 %
Alsócsáj 1 0.10 %
Áj 1 0.10 %
Modrafalva 1 0.10 %
Felsőhutka 1 0.10 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 62.12 %
Buzita 84 9.88 %
Torna 66 7.76 %
Makranc 50 5.88 %
Szeszta 45 5.29 %
Csécs 39 4.59 %
Debrőd 38 4.47 %
Áj 31 3.65 %
Somodi 30 3.53 %
Tornaújfalu 30 3.53 %
Szádudvarnok - Méhész 28 3.29 %
Nagyida 27 3.18 %
Perény - Hím 26 3.06 %
Alsólánc 26 3.06 %
Zsarnó 26 3.06 %
Jánok 26 3.06 %
Reste 23 2.71 %
Péder 22 2.59 %
Jászó 22 2.59 %
Bódvavendégi 21 2.47 %
Rudnok 17 2.00 %
Komaróc 17 2.00 %
Mecenzéf 15 1.76 %
Jászómindszent 13 1.53 %
Hernádcsány 13 1.53 %
Abaújszina 12 1.41 %
Tornahorváti 11 1.29 %
Miglécnémeti 9 1.06 %
Pány 9 1.06 %
Kassamindszent 8 0.94 %
Aranyida 7 0.82 %
Stósz 6 0.71 %
Izdobabeszter 6 0.71 %
Jászóújfalu 6 0.71 %
Györke 6 0.71 %
Rás 6 0.71 %
Enyicke 5 0.59 %
Ránk 5 0.59 %
Lapispatak 4 0.47 %
Patacskő 4 0.47 %
Sároskőszeg 4 0.47 %
Kisida 4 0.47 %
Alsómislye 4 0.47 %
Hernádgecse 4 0.47 %
Koksóbaksa 3 0.35 %
Felsőmecenzéf 3 0.35 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.35 %
Hernádszokoly 3 0.35 %
Szalánchuta 3 0.35 %
Kenyhec 3 0.35 %
Abaújszakaly 3 0.35 %
Garbócbogdány 3 0.35 %
Semse 3 0.35 %
Alsótőkés 3 0.35 %
Szádelő 2 0.24 %
Tarcavajkóc 2 0.24 %
Hernádzsadány 2 0.24 %
Hilyó 2 0.24 %
Magyarbőd 2 0.24 %
Nagyszalánc 2 0.24 %
Kisszalánc 2 0.24 %
Kassabéla 2 0.24 %
Budamér 2 0.24 %
Hernádgönyű 2 0.24 %
Bolyár 2 0.24 %
Abaújnádasd 2 0.24 %
Petőszinye 2 0.24 %
Kalsa 2 0.24 %
Felsőtőkés 2 0.24 %
Kisladna 1 0.12 %
Regeteruszka 1 0.12 %
Balogd 1 0.12 %
Eszkáros 1 0.12 %
Sárosófalu 1 0.12 %
Ósva 1 0.12 %
Abos 1 0.12 %
Lapispatakújtelep 1 0.12 %
Alsókemence 1 0.12 %
Alsóhutka 1 0.12 %
Abaújharaszti 1 0.12 %
Füzérnádaska 1 0.12 %
Tizsite 1 0.12 %
Rozgony 1 0.12 %
Benyék 1 0.12 %
Királynép 1 0.12 %
Bölzse 1 0.12 %
Nagyladna 1 0.12 %
Hernádszentistván 1 0.12 %
Felsőkemence 1 0.12 %
Felsőmislye 1 0.12 %
Felsőcsáj 1 0.12 %
Kelecsenyborda 1 0.12 %
Kassaolcsvár 1 0.12 %
Kecerlipóc 1 0.12 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 11.58 %
Hernádszentistván 216 9.73 %
Sároskőszeg 164 7.39 %
Hernádszokoly 138 6.22 %
Budamér 79 3.56 %
Rozgony 58 2.61 %
Kassabéla 40 1.80 %
Abos 40 1.80 %
Kassamindszent 39 1.76 %
Kisida 37 1.67 %
Terebő 34 1.53 %
Hernádcsány 30 1.35 %
Enyicke 28 1.26 %
Jászómindszent 28 1.26 %
Királynép 28 1.26 %
Szepsi 26 1.17 %
Tarcavajkóc 25 1.13 %
Koksóbaksa 23 1.04 %
Izdobabeszter 23 1.04 %
Lapispatak 19 0.86 %
Benyék 18 0.81 %
Hernádzsadány 18 0.81 %
Kisladna 18 0.81 %
Felsőmislye 17 0.77 %
Rás 17 0.77 %
Hernádgecse 17 0.77 %
Nagyszalánc 16 0.72 %
Kassaolcsvár 16 0.72 %
Lapispatakújtelep 15 0.68 %
Kenyhec 15 0.68 %
Alsómislye 15 0.68 %
Eszkáros 14 0.63 %
Baska 14 0.63 %
Regeteruszka 14 0.63 %
Alsótőkés 14 0.63 %
Perény - Hím 13 0.59 %
Bölzse 13 0.59 %
Abaújnádasd 13 0.59 %
Csécs 12 0.54 %
Hatkóc 12 0.54 %
Nagyladna 12 0.54 %
Lengyelfalva 12 0.54 %
Aranyida 12 0.54 %
Abaújszina 11 0.50 %
Semse 11 0.50 %
Felsőhutka 11 0.50 %
Mecenzéf 11 0.50 %
Garbócbogdány 10 0.45 %
Kalsa 10 0.45 %
Buzita 10 0.45 %
Jászóújfalu 10 0.45 %
Torna 10 0.45 %
Kecer 10 0.45 %
Magyarbőd 10 0.45 %
Felsőtőkés 10 0.45 %
Györke 10 0.45 %
Alsóhutka 9 0.41 %
Abaújszakaly 9 0.41 %
Hilyó 8 0.36 %
Idabukóc 8 0.36 %
Alsókemence 8 0.36 %
Tizsite 7 0.32 %
Jászó 7 0.32 %
Szalánchuta 7 0.32 %
Hernádgönyű 7 0.32 %
Stósz 7 0.32 %
Felsőmecenzéf 7 0.32 %
Abaújharaszti 6 0.27 %
Bolyár 6 0.27 %
Ósva 6 0.27 %
Bunyita 6 0.27 %
Györgyi 6 0.27 %
Bátyok 5 0.23 %
Szaláncújváros 5 0.23 %
Nagyida 5 0.23 %
Pány 5 0.23 %
Felsőcsáj 4 0.18 %
Ránkfüred 4 0.18 %
Ránk 3 0.14 %
Jánok 3 0.14 %
Szeszta 3 0.14 %
Újszállás 3 0.14 %
Ósvacsákány 3 0.14 %
Rudnok 3 0.14 %
Miglécnémeti 3 0.14 %
Balogd 3 0.14 %
Sárosófalu 3 0.14 %
Alsócsáj 3 0.14 %
Petőszinye 3 0.14 %
Áj 3 0.14 %
Füzérnádaska 3 0.14 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.14 %
Felsőkemence 3 0.14 %
Kisszalánc 2 0.09 %
Kecerlipóc 2 0.09 %
Somodi 2 0.09 %
Abaújrákos 2 0.09 %
Apátka 2 0.09 %
Patacskő 2 0.09 %
Makranc 2 0.09 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Zsarnó 1 0.05 %
Komaróc 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 38.39 %
Szepsi 178 17.43 %
Csécs 34 3.33 %
Szádudvarnok - Méhész 32 3.13 %
Áj 31 3.04 %
Makranc 29 2.84 %
Somodi 26 2.55 %
Tornaújfalu 25 2.45 %
Jánok 23 2.25 %
Perény - Hím 20 1.96 %
Zsarnó 20 1.96 %
Bódvavendégi 18 1.76 %
Mecenzéf 14 1.37 %
Szeszta 14 1.37 %
Tornahorváti 14 1.37 %
Jászó 12 1.18 %
Buzita 11 1.08 %
Debrőd 11 1.08 %
Kenyhec 11 1.08 %
Nagyida 10 0.98 %
Pány 10 0.98 %
Péder 8 0.78 %
Hernádcsány 6 0.59 %
Rozgony 6 0.59 %
Kisida 5 0.49 %
Hernádgecse 5 0.49 %
Reste 5 0.49 %
Ájfalucska 4 0.39 %
Szádelő 4 0.39 %
Alsólánc 4 0.39 %
Jászóújfalu 4 0.39 %
Lapispatakújtelep 4 0.39 %
Jászómindszent 4 0.39 %
Magyarbőd 3 0.29 %
Garbócbogdány 3 0.29 %
Izdobabeszter 3 0.29 %
Alsótőkés 3 0.29 %
Komaróc 3 0.29 %
Hernádszokoly 3 0.29 %
Nagyszalánc 3 0.29 %
Abos 3 0.29 %
Hernádzsadány 3 0.29 %
Enyicke 3 0.29 %
Abaújszina 3 0.29 %
Kassamindszent 3 0.29 %
Abaújnádasd 2 0.20 %
Hilyó 2 0.20 %
Eszkáros 2 0.20 %
Rudnok 2 0.20 %
Bolyár 2 0.20 %
Hernádgönyű 2 0.20 %
Budamér 2 0.20 %
Kassaolcsvár 2 0.20 %
Idabukóc 2 0.20 %
Szalánchuta 2 0.20 %
Kassabéla 2 0.20 %
Kecer 1 0.10 %
Tizsite 1 0.10 %
Alsóhutka 1 0.10 %
Semse 1 0.10 %
Alsómislye 1 0.10 %
Benyék 1 0.10 %
Koksóbaksa 1 0.10 %
Felsőmislye 1 0.10 %
Tarcavajkóc 1 0.10 %
Baska 1 0.10 %
Balogd 1 0.10 %
Györke 1 0.10 %
Hernádszentistván 1 0.10 %
Aranyida 1 0.10 %
Sároskőszeg 1 0.10 %
Felsőtőkés 1 0.10 %
Felsőhutka 1 0.10 %
Kalsa 1 0.10 %
Lapispatak 1 0.10 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 9.64 %
Torna 20 3.27 %
Csécs 12 1.96 %
Jászó 11 1.80 %
Tornaújfalu 10 1.63 %
Rozgony 10 1.63 %
Nagyida 10 1.63 %
Buzita 8 1.31 %
Somodi 8 1.31 %
Makranc 7 1.14 %
Zsarnó 6 0.98 %
Reste 6 0.98 %
Lapispatak 6 0.98 %
Idabukóc 6 0.98 %
Debrőd 5 0.82 %
Jánok 5 0.82 %
Perény - Hím 5 0.82 %
Abaújszina 5 0.82 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.65 %
Kassamindszent 4 0.65 %
Alsólánc 4 0.65 %
Tornahorváti 4 0.65 %
Szeszta 4 0.65 %
Izdobabeszter 3 0.49 %
Petőszinye 3 0.49 %
Magyarbőd 3 0.49 %
Komaróc 3 0.49 %
Hernádszokoly 3 0.49 %
Jászóújfalu 3 0.49 %
Kisida 3 0.49 %
Györke 3 0.49 %
Ránk 3 0.49 %
Terebő 3 0.49 %
Enyicke 3 0.49 %
Nagyszalánc 2 0.33 %
Bódvavendégi 2 0.33 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.33 %
Hernádcsány 2 0.33 %
Budamér 2 0.33 %
Kalsa 2 0.33 %
Kecer 2 0.33 %
Kenyhec 2 0.33 %
Mecenzéf 2 0.33 %
Abos 2 0.33 %
Patacskő 2 0.33 %
Abaújszakaly 2 0.33 %
Kassaolcsvár 2 0.33 %
Felsőmislye 2 0.33 %
Alsókemence 2 0.33 %
Jászómindszent 1 0.16 %
Pány 1 0.16 %
Lapispatakújtelep 1 0.16 %
Rudnok 1 0.16 %
Regeteruszka 1 0.16 %
Alsótőkés 1 0.16 %
Benyék 1 0.16 %
Eszkáros 1 0.16 %
Sároskőszeg 1 0.16 %
Szaláncújváros 1 0.16 %
Királynép 1 0.16 %
Lengyelfalva 1 0.16 %
Stósz 1 0.16 %
Péder 1 0.16 %
Rás 1 0.16 %
Abaújnádasd 1 0.16 %
Hatkóc 1 0.16 %
Áj 1 0.16 %
Tarcavajkóc 1 0.16 %
Ájfalucska 1 0.16 %
Hernádgecse 1 0.16 %
Györgyi 1 0.16 %
Bolyár 1 0.16 %
Felsőcsáj 1 0.16 %
Felsőtőkés 1 0.16 %
Felsőmecenzéf 1 0.16 %
Kassabéla 1 0.16 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 24.54 %
Szepsi 82 15.02 %
Csécs 20 3.66 %
Tornaújfalu 18 3.30 %
Nagyida 17 3.11 %
Szádudvarnok - Méhész 15 2.75 %
Buzita 12 2.20 %
Áj 12 2.20 %
Szeszta 12 2.20 %
Somodi 11 2.01 %
Bódvavendégi 11 2.01 %
Zsarnó 10 1.83 %
Jászó 10 1.83 %
Makranc 10 1.83 %
Mecenzéf 9 1.65 %
Péder 9 1.65 %
Jászómindszent 8 1.47 %
Tornahorváti 8 1.47 %
Perény - Hím 7 1.28 %
Eszkáros 6 1.10 %
Hernádcsány 6 1.10 %
Abaújszina 6 1.10 %
Alsólánc 5 0.92 %
Kassamindszent 5 0.92 %
Reste 5 0.92 %
Jánok 4 0.73 %
Budamér 4 0.73 %
Baska 4 0.73 %
Kenyhec 4 0.73 %
Jászóújfalu 4 0.73 %
Hernádzsadány 4 0.73 %
Debrőd 4 0.73 %
Komaróc 4 0.73 %
Magyarbőd 4 0.73 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.73 %
Hernádszentistván 3 0.55 %
Kecer 3 0.55 %
Abaújnádasd 3 0.55 %
Alsótőkés 3 0.55 %
Enyicke 3 0.55 %
Hernádgönyű 3 0.55 %
Pány 3 0.55 %
Lapispatak 3 0.55 %
Semse 3 0.55 %
Györke 2 0.37 %
Abaújszakaly 2 0.37 %
Koksóbaksa 2 0.37 %
Kassabéla 2 0.37 %
Felsőmislye 2 0.37 %
Kassaolcsvár 2 0.37 %
Tizsite 2 0.37 %
Abaújrákos 2 0.37 %
Bolyár 2 0.37 %
Rozgony 2 0.37 %
Rudnok 2 0.37 %
Izdobabeszter 2 0.37 %
Miglécnémeti 2 0.37 %
Szádelő 2 0.37 %
Benyék 2 0.37 %
Nagyszalánc 2 0.37 %
Alsómislye 1 0.18 %
Hernádgecse 1 0.18 %
Bölzse 1 0.18 %
Ájfalucska 1 0.18 %
Felsőcsáj 1 0.18 %
Lapispatakújtelep 1 0.18 %
Újszállás 1 0.18 %
Abos 1 0.18 %
Stósz 1 0.18 %
Balogd 1 0.18 %
Hernádszokoly 1 0.18 %
Ránkfüred 1 0.18 %
Patacskő 1 0.18 %
Aranyida 1 0.18 %
Rás 1 0.18 %
Hilyó 1 0.18 %
Királynép 1 0.18 %
Ránk 1 0.18 %
Sároskőszeg 1 0.18 %
Kisida 1 0.18 %
Kisladna 1 0.18 %
Szaláncújváros 1 0.18 %
Idabukóc 1 0.18 %
Felsőtőkés 1 0.18 %
Abaújharaszti 1 0.18 %
Alsóhutka 1 0.18 %
Alsókemence 1 0.18 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 12.27 %
Torna 295 11.67 %
Jászó 262 10.37 %
Szádudvarnok - Méhész 126 4.99 %
Mecenzéf 91 3.60 %
Buzita 78 3.09 %
Szeszta 60 2.37 %
Zsarnó 56 2.22 %
Somodi 52 2.06 %
Tornaújfalu 50 1.98 %
Áj 47 1.86 %
Jászóújfalu 38 1.50 %
Debrőd 35 1.39 %
Bódvavendégi 33 1.31 %
Csécs 33 1.31 %
Alsólánc 29 1.15 %
Perény - Hím 28 1.11 %
Jánok 26 1.03 %
Szádelő 24 0.95 %
Abaújszina 23 0.91 %
Komaróc 22 0.87 %
Nagyida 20 0.79 %
Makranc 20 0.79 %
Reste 20 0.79 %
Péder 17 0.67 %
Felsőmecenzéf 14 0.55 %
Tornahorváti 11 0.44 %
Jászómindszent 8 0.32 %
Miglécnémeti 6 0.24 %
Királynép 6 0.24 %
Kenyhec 5 0.20 %
Hernádzsadány 5 0.20 %
Hernádcsány 5 0.20 %
Magyarbőd 4 0.16 %
Abaújszakaly 4 0.16 %
Enyicke 4 0.16 %
Kisida 3 0.12 %
Nagyszalánc 3 0.12 %
Kassamindszent 3 0.12 %
Lapispatakújtelep 2 0.08 %
Ájfalucska 2 0.08 %
Lengyelfalva 2 0.08 %
Rudnok 2 0.08 %
Sároskőszeg 2 0.08 %
Pány 2 0.08 %
Hernádszokoly 2 0.08 %
Lapispatak 2 0.08 %
Abaújnádasd 2 0.08 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.08 %
Tizsite 2 0.08 %
Baska 2 0.08 %
Felsőmislye 2 0.08 %
Bolyár 2 0.08 %
Györke 2 0.08 %
Ránk 1 0.04 %
Kecer 1 0.04 %
Rozgony 1 0.04 %
Kalsa 1 0.04 %
Regeteruszka 1 0.04 %
Izdobabeszter 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Eszkáros 1 0.04 %
Alsókemence 1 0.04 %
Rás 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Stósz 1 0.04 %
Hernádszentistván 1 0.04 %
Ósva 1 0.04 %
Koksóbaksa 1 0.04 %
Kassabéla 1 0.04 %
Idabukóc 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Felsőtőkés 1 0.04 %
Kecerlipóc 1 0.04 %
Hernádgönyű 1 0.04 %
Benyék 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 17.44 %
Makranc 115 6.17 %
Csécs 73 3.92 %
Torna 68 3.65 %
Buzita 39 2.09 %
Perény - Hím 36 1.93 %
Tornaújfalu 35 1.88 %
Jánok 30 1.61 %
Pány 26 1.40 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.34 %
Nagyida 23 1.23 %
Mecenzéf 23 1.23 %
Zsarnó 22 1.18 %
Áj 22 1.18 %
Szeszta 20 1.07 %
Györke 19 1.02 %
Komaróc 19 1.02 %
Péder 18 0.97 %
Somodi 17 0.91 %
Jászó 16 0.86 %
Reste 16 0.86 %
Debrőd 15 0.81 %
Kisida 14 0.75 %
Jászómindszent 14 0.75 %
Kenyhec 12 0.64 %
Alsólánc 12 0.64 %
Bódvavendégi 10 0.54 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.48 %
Sároskőszeg 9 0.48 %
Hernádcsány 9 0.48 %
Budamér 8 0.43 %
Rozgony 8 0.43 %
Kassamindszent 8 0.43 %
Hernádszentistván 7 0.38 %
Hernádszokoly 6 0.32 %
Izdobabeszter 6 0.32 %
Semse 6 0.32 %
Tornahorváti 6 0.32 %
Abaújszina 6 0.32 %
Idabukóc 6 0.32 %
Abos 6 0.32 %
Hilyó 6 0.32 %
Jászóújfalu 5 0.27 %
Tarcavajkóc 4 0.21 %
Koksóbaksa 4 0.21 %
Miglécnémeti 4 0.21 %
Bolyár 4 0.21 %
Nagyszalánc 4 0.21 %
Szádelő 4 0.21 %
Abaújnádasd 4 0.21 %
Kassabéla 4 0.21 %
Rás 4 0.21 %
Benyék 4 0.21 %
Hernádgecse 4 0.21 %
Rudnok 4 0.21 %
Stósz 3 0.16 %
Lapispatakújtelep 3 0.16 %
Kassaolcsvár 3 0.16 %
Enyicke 3 0.16 %
Bölzse 3 0.16 %
Felsőhutka 3 0.16 %
Hernádgönyű 3 0.16 %
Nagyladna 3 0.16 %
Alsótőkés 3 0.16 %
Balogd 2 0.11 %
Királynép 2 0.11 %
Kecer 2 0.11 %
Felsőmislye 2 0.11 %
Hatkóc 2 0.11 %
Patacskő 2 0.11 %
Felsőtőkés 2 0.11 %
Felsőcsáj 2 0.11 %
Lengyelfalva 2 0.11 %
Alsókemence 2 0.11 %
Regeteruszka 2 0.11 %
Szaláncújváros 2 0.11 %
Alsócsáj 2 0.11 %
Ránk 2 0.11 %
Modrafalva 2 0.11 %
Bátyok 2 0.11 %
Abaújrákos 1 0.05 %
Aranyida 1 0.05 %
Hernádzsadány 1 0.05 %
Apátka 1 0.05 %
Baska 1 0.05 %
Magyarbőd 1 0.05 %
Kisszalánc 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Bunyita 1 0.05 %
Ósvacsákány 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Abaújszakaly 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Petőszinye 1 0.05 %
Terebő 1 0.05 %
Füzérnádaska 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Lapispatak 1 0.05 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 6.37 %
Rozgony 83 3.46 %
Izdobabeszter 61 2.54 %
Kisida 61 2.54 %
Kassamindszent 53 2.21 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.17 %
Györgyi 51 2.12 %
Hernádcsány 50 2.08 %
Jászómindszent 46 1.92 %
Györke 45 1.87 %
Alsókemence 44 1.83 %
Szepsi 42 1.75 %
Sároskőszeg 42 1.75 %
Kassaolcsvár 41 1.71 %
Regeteruszka 40 1.67 %
Garbócbogdány 39 1.62 %
Budamér 37 1.54 %
Petőszinye 37 1.54 %
Bolyár 36 1.50 %
Mecenzéf 36 1.50 %
Kelecsenyborda 36 1.50 %
Nagyszalánc 33 1.37 %
Benyék 31 1.29 %
Felsőmislye 29 1.21 %
Koksóbaksa 28 1.17 %
Tarcavajkóc 28 1.17 %
Csécs 28 1.17 %
Idabukóc 27 1.12 %
Ránkfüred 27 1.12 %
Lapispatak 27 1.12 %
Kecer 25 1.04 %
Alsótőkés 25 1.04 %
Királynép 25 1.04 %
Felsőcsáj 24 1.00 %
Lengyelfalva 24 1.00 %
Hernádzsadány 24 1.00 %
Rás 23 0.96 %
Hernádszentistván 23 0.96 %
Bátyok 23 0.96 %
Felsőkemence 22 0.92 %
Alsómislye 22 0.92 %
Kassabéla 21 0.87 %
Kalsa 20 0.83 %
Hernádszokoly 20 0.83 %
Füzérnádaska 18 0.75 %
Hernádgecse 18 0.75 %
Baska 18 0.75 %
Semse 17 0.71 %
Ránk 16 0.67 %
Tizsite 16 0.67 %
Torna 15 0.62 %
Abaújszakaly 15 0.62 %
Enyicke 15 0.62 %
Ósvacsákány 15 0.62 %
Aranyida 15 0.62 %
Hilyó 14 0.58 %
Alsóhutka 14 0.58 %
Abaújnádasd 14 0.58 %
Kenyhec 14 0.58 %
Jászó 14 0.58 %
Ósva 14 0.58 %
Abaújszina 13 0.54 %
Jászóújfalu 13 0.54 %
Abaújrákos 13 0.54 %
Abaújharaszti 12 0.50 %
Pány 12 0.50 %
Stósz 12 0.50 %
Szaláncújváros 12 0.50 %
Szeszta 11 0.46 %
Lapispatakújtelep 11 0.46 %
Somodi 11 0.46 %
Abos 11 0.46 %
Kecerlipóc 10 0.42 %
Felsőhutka 10 0.42 %
Terebő 10 0.42 %
Eszkáros 10 0.42 %
Sárosófalu 10 0.42 %
Balogd 9 0.37 %
Hernádgönyű 9 0.37 %
Bölzse 9 0.37 %
Alsócsáj 8 0.33 %
Szalánchuta 8 0.33 %
Perény - Hím 7 0.29 %
Nagyida 7 0.29 %
Makranc 6 0.25 %
Rudnok 6 0.25 %
Felsőtőkés 6 0.25 %
Nagyladna 5 0.21 %
Péder 5 0.21 %
Áj 5 0.21 %
Komaróc 5 0.21 %
Buzita 5 0.21 %
Újszállás 5 0.21 %
Modrafalva 4 0.17 %
Jánok 4 0.17 %
Bódvavendégi 4 0.17 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.17 %
Zsarnó 4 0.17 %
Hatkóc 4 0.17 %
Bunyita 3 0.12 %
Apátka 3 0.12 %
Miglécnémeti 2 0.08 %
Debrőd 2 0.08 %
Kisszalánc 2 0.08 %
Ájfalucska 1 0.04 %
Tornaújfalu 1 0.04 %
Tornahorváti 1 0.04 %
Reste 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Felsőmecenzéf 1 0.04 %
Kisladna 1 0.04 %
Alsólánc 1 0.04 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 25.72 %
Somodi 42 5.51 %
Kecer 28 3.67 %
Mecenzéf 22 2.89 %
Jászómindszent 16 2.10 %
Nagyida 14 1.84 %
Magyarbőd 13 1.71 %
Jászóújfalu 13 1.71 %
Torna 12 1.57 %
Csécs 10 1.31 %
Hernádcsány 8 1.05 %
Buzita 8 1.05 %
Szepsi 8 1.05 %
Kisida 8 1.05 %
Stósz 7 0.92 %
Patacskő 6 0.79 %
Abaújszina 6 0.79 %
Koksóbaksa 4 0.52 %
Felsőmecenzéf 4 0.52 %
Györke 4 0.52 %
Kassamindszent 4 0.52 %
Abaújszakaly 4 0.52 %
Kenyhec 4 0.52 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.52 %
Abaújnádasd 4 0.52 %
Hilyó 3 0.39 %
Rozgony 3 0.39 %
Rudnok 3 0.39 %
Regeteruszka 3 0.39 %
Budamér 3 0.39 %
Terebő 3 0.39 %
Szeszta 3 0.39 %
Tarcavajkóc 3 0.39 %
Hernádszokoly 2 0.26 %
Kassaolcsvár 2 0.26 %
Királynép 2 0.26 %
Hernádgecse 2 0.26 %
Lengyelfalva 2 0.26 %
Györgyi 2 0.26 %
Alsómislye 2 0.26 %
Bölzse 2 0.26 %
Kassabéla 2 0.26 %
Ósvacsákány 2 0.26 %
Lapispatakújtelep 2 0.26 %
Kelecsenyborda 2 0.26 %
Garbócbogdány 2 0.26 %
Izdobabeszter 2 0.26 %
Pány 2 0.26 %
Hatkóc 2 0.26 %
Perény - Hím 2 0.26 %
Lapispatak 2 0.26 %
Bolyár 2 0.26 %
Hernádzsadány 2 0.26 %
Ránk 2 0.26 %
Alsótőkés 2 0.26 %
Idabukóc 1 0.13 %
Makranc 1 0.13 %
Felsőtőkés 1 0.13 %
Alsóhutka 1 0.13 %
Alsókemence 1 0.13 %
Nagyladna 1 0.13 %
Alsócsáj 1 0.13 %
Füzérnádaska 1 0.13 %
Abaújharaszti 1 0.13 %
Kecerlipóc 1 0.13 %
Benyék 1 0.13 %
Hernádgönyű 1 0.13 %
Abos 1 0.13 %
Ájfalucska 1 0.13 %
Semse 1 0.13 %
Áj 1 0.13 %
Enyicke 1 0.13 %
Ránkfüred 1 0.13 %
Baska 1 0.13 %
Hernádszentistván 1 0.13 %
Aranyida 1 0.13 %
Sároskőszeg 1 0.13 %
Rás 1 0.13 %
Petőszinye 1 0.13 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 4.55 %
Rozgony 63 4.22 %
Hernádcsány 61 4.09 %
Jászómindszent 59 3.95 %
Kassamindszent 46 3.08 %
Mecenzéf 42 2.81 %
Izdobabeszter 37 2.48 %
Magyarbőd 35 2.34 %
Družstevná pri Hornáde 35 2.34 %
Kisida 33 2.21 %
Nagyida 31 2.08 %
Györke 27 1.81 %
Enyicke 27 1.81 %
Hernádgecse 26 1.74 %
Jászó 26 1.74 %
Hernádzsadány 25 1.67 %
Kassaolcsvár 23 1.54 %
Csécs 23 1.54 %
Sároskőszeg 22 1.47 %
Hernádszentistván 22 1.47 %
Koksóbaksa 22 1.47 %
Lapispatak 21 1.41 %
Tarcavajkóc 21 1.41 %
Budamér 20 1.34 %
Nagyszalánc 20 1.34 %
Regeteruszka 19 1.27 %
Somodi 19 1.27 %
Királynép 19 1.27 %
Felsőmislye 19 1.27 %
Makranc 19 1.27 %
Felsőmecenzéf 19 1.27 %
Hernádszokoly 17 1.14 %
Alsómislye 17 1.14 %
Lengyelfalva 17 1.14 %
Baska 16 1.07 %
Semse 16 1.07 %
Abaújnádasd 15 1.00 %
Kecer 14 0.94 %
Stósz 14 0.94 %
Garbócbogdány 14 0.94 %
Idabukóc 14 0.94 %
Abaújszakaly 14 0.94 %
Torna 13 0.87 %
Kassabéla 13 0.87 %
Tizsite 12 0.80 %
Györgyi 12 0.80 %
Bölzse 12 0.80 %
Eszkáros 12 0.80 %
Kisladna 12 0.80 %
Pány 12 0.80 %
Füzérnádaska 11 0.74 %
Alsóhutka 11 0.74 %
Kenyhec 11 0.74 %
Perény - Hím 11 0.74 %
Petőszinye 10 0.67 %
Alsókemence 10 0.67 %
Benyék 10 0.67 %
Abaújszina 10 0.67 %
Szeszta 9 0.60 %
Hilyó 9 0.60 %
Jászóújfalu 9 0.60 %
Lapispatakújtelep 9 0.60 %
Felsőhutka 9 0.60 %
Hernádgönyű 9 0.60 %
Ósva 9 0.60 %
Bolyár 8 0.54 %
Alsótőkés 8 0.54 %
Aranyida 8 0.54 %
Zsarnó 8 0.54 %
Alsócsáj 7 0.47 %
Rudnok 7 0.47 %
Kelecsenyborda 7 0.47 %
Bátyok 7 0.47 %
Szalánchuta 7 0.47 %
Abos 7 0.47 %
Jánok 6 0.40 %
Kalsa 6 0.40 %
Balogd 6 0.40 %
Nagyladna 6 0.40 %
Rás 6 0.40 %
Bódvavendégi 6 0.40 %
Ósvacsákány 6 0.40 %
Kecerlipóc 6 0.40 %
Abaújharaszti 6 0.40 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.33 %
Terebő 5 0.33 %
Buzita 4 0.27 %
Felsőtőkés 4 0.27 %
Ránk 4 0.27 %
Komaróc 4 0.27 %
Felsőkemence 4 0.27 %
Patacskő 3 0.20 %
Bunyita 3 0.20 %
Kisszalánc 2 0.13 %
Tornaújfalu 2 0.13 %
Szádelő 2 0.13 %
Bocsárd 2 0.13 %
Szaláncújváros 2 0.13 %
Ránkfüred 2 0.13 %
Áj 2 0.13 %
Miglécnémeti 2 0.13 %
Reste 2 0.13 %
Debrőd 2 0.13 %
Felsőcsáj 2 0.13 %
Hatkóc 2 0.13 %
Apátka 1 0.07 %
Abaújrákos 1 0.07 %
Ájfalucska 1 0.07 %
Péder 1 0.07 %
Modrafalva 1 0.07 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 11.15 %
Lapispatak 242 7.71 %
Budamér 158 5.04 %
Mecenzéf 114 3.63 %
Hernádcsány 106 3.38 %
Lapispatakújtelep 98 3.12 %
Koksóbaksa 86 2.74 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.55 %
Nagyszalánc 77 2.45 %
Királynép 76 2.42 %
Abaújnádasd 76 2.42 %
Kecer 74 2.36 %
Stósz 74 2.36 %
Kisida 74 2.36 %
Rozgony 69 2.20 %
Kalsa 68 2.17 %
Szepsi 58 1.85 %
Izdobabeszter 55 1.75 %
Jászóújfalu 53 1.69 %
Lengyelfalva 50 1.59 %
Szaláncújváros 48 1.53 %
Hernádgecse 47 1.50 %
Jászómindszent 46 1.47 %
Sároskőszeg 46 1.47 %
Hernádszentistván 46 1.47 %
Magyarbőd 44 1.40 %
Regeteruszka 42 1.34 %
Enyicke 40 1.27 %
Benyék 36 1.15 %
Tizsite 35 1.12 %
Abaújszina 34 1.08 %
Bolyár 32 1.02 %
Alsókemence 31 0.99 %
Tarcavajkóc 31 0.99 %
Kelecsenyborda 30 0.96 %
Alsóhutka 29 0.92 %
Hernádgönyű 29 0.92 %
Kassamindszent 28 0.89 %
Sárosófalu 26 0.83 %
Petőszinye 26 0.83 %
Hernádszokoly 26 0.83 %
Újszállás 25 0.80 %
Semse 25 0.80 %
Györke 24 0.76 %
Kassaolcsvár 21 0.67 %
Abaújharaszti 21 0.67 %
Felsőkemence 21 0.67 %
Balogd 21 0.67 %
Garbócbogdány 20 0.64 %
Ósvacsákány 20 0.64 %
Ósva 20 0.64 %
Felsőmecenzéf 20 0.64 %
Abaújrákos 18 0.57 %
Rudnok 18 0.57 %
Hernádzsadány 18 0.57 %
Kassabéla 17 0.54 %
Szalánchuta 17 0.54 %
Györgyi 17 0.54 %
Alsótőkés 16 0.51 %
Felsőmislye 16 0.51 %
Csécs 15 0.48 %
Bunyita 14 0.45 %
Modrafalva 14 0.45 %
Bölzse 14 0.45 %
Torna 14 0.45 %
Alsómislye 14 0.45 %
Eszkáros 13 0.41 %
Baska 13 0.41 %
Bátyok 13 0.41 %
Abos 13 0.41 %
Kecerlipóc 12 0.38 %
Perény - Hím 12 0.38 %
Nagyida 12 0.38 %
Makranc 12 0.38 %
Alsócsáj 12 0.38 %
Felsőcsáj 11 0.35 %
Füzérnádaska 11 0.35 %
Pány 11 0.35 %
Rás 11 0.35 %
Hatkóc 11 0.35 %
Patacskő 11 0.35 %
Kenyhec 10 0.32 %
Aranyida 10 0.32 %
Hilyó 10 0.32 %
Kisszalánc 9 0.29 %
Idabukóc 9 0.29 %
Ránkfüred 9 0.29 %
Ránk 9 0.29 %
Terebő 9 0.29 %
Felsőhutka 7 0.22 %
Felsőtőkés 7 0.22 %
Zsarnó 7 0.22 %
Somodi 5 0.16 %
Reste 3 0.10 %
Jánok 3 0.10 %
Ájfalucska 3 0.10 %
Nagyladna 3 0.10 %
Buzita 3 0.10 %
Bocsárd 2 0.06 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.06 %
Péder 2 0.06 %
Bódvavendégi 2 0.06 %
Komaróc 2 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Debrőd 1 0.03 %
Szeszta 1 0.03 %
Alsólánc 1 0.03 %
Miglécnémeti 1 0.03 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 37.52 %
Jászómindszent 94 11.68 %
Szepsi 75 9.32 %
Stósz 68 8.45 %
Felsőmecenzéf 59 7.33 %
Jászó 40 4.97 %
Kisida 40 4.97 %
Hernádcsány 21 2.61 %
Rozgony 19 2.36 %
Makranc 18 2.24 %
Kassamindszent 17 2.11 %
Torna 16 1.99 %
Lengyelfalva 15 1.86 %
Rudnok 15 1.86 %
Hatkóc 15 1.86 %
Hernádszokoly 14 1.74 %
Királynép 11 1.37 %
Aranyida 11 1.37 %
Koksóbaksa 11 1.37 %
Družstevná pri Hornáde 11 1.37 %
Jászóújfalu 10 1.24 %
Perény - Hím 9 1.12 %
Pány 9 1.12 %
Idabukóc 9 1.12 %
Garbócbogdány 8 0.99 %
Semse 8 0.99 %
Hernádszentistván 8 0.99 %
Nagyszalánc 8 0.99 %
Magyarbőd 8 0.99 %
Kassaolcsvár 8 0.99 %
Jánok 8 0.99 %
Izdobabeszter 7 0.87 %
Csécs 7 0.87 %
Felsőtőkés 7 0.87 %
Abaújszina 6 0.75 %
Kenyhec 6 0.75 %
Nagyida 6 0.75 %
Györke 6 0.75 %
Abaújszakaly 6 0.75 %
Benyék 6 0.75 %
Sároskőszeg 6 0.75 %
Felsőhutka 6 0.75 %
Abaújnádasd 5 0.62 %
Tarcavajkóc 5 0.62 %
Abos 5 0.62 %
Györgyi 5 0.62 %
Felsőmislye 5 0.62 %
Alsótőkés 5 0.62 %
Budamér 4 0.50 %
Rás 4 0.50 %
Kecerlipóc 4 0.50 %
Kecer 4 0.50 %
Kassabéla 4 0.50 %
Miglécnémeti 4 0.50 %
Buzita 4 0.50 %
Apátka 4 0.50 %
Zsarnó 3 0.37 %
Hernádzsadány 3 0.37 %
Bolyár 3 0.37 %
Enyicke 3 0.37 %
Hernádgönyű 3 0.37 %
Lapispatak 3 0.37 %
Lapispatakújtelep 3 0.37 %
Alsócsáj 3 0.37 %
Szaláncújváros 3 0.37 %
Baska 3 0.37 %
Alsóhutka 3 0.37 %
Somodi 3 0.37 %
Szeszta 3 0.37 %
Hilyó 2 0.25 %
Sárosófalu 2 0.25 %
Ájfalucska 2 0.25 %
Tornaújfalu 2 0.25 %
Alsómislye 2 0.25 %
Tornahorváti 2 0.25 %
Nagyladna 2 0.25 %
Petőszinye 2 0.25 %
Kisladna 2 0.25 %
Szalánchuta 2 0.25 %
Patacskő 2 0.25 %
Újszállás 2 0.25 %
Tizsite 2 0.25 %
Abaújharaszti 2 0.25 %
Kalsa 1 0.12 %
Regeteruszka 1 0.12 %
Abaújrákos 1 0.12 %
Péder 1 0.12 %
Ósva 1 0.12 %
Alsólánc 1 0.12 %
Bölzse 1 0.12 %
Komaróc 1 0.12 %
Bocsárd 1 0.12 %
Felsőkemence 1 0.12 %
Áj 1 0.12 %
Felsőcsáj 1 0.12 %
Hernádgecse 1 0.12 %
Bátyok 1 0.12 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.12 %
Debrőd 1 0.12 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 25.14 %
Makranc 152 11.01 %
Buzita 107 7.75 %
Torna 92 6.67 %
Ránk 82 5.94 %
Csécs 79 5.72 %
Nagyida 72 5.22 %
Szeszta 65 4.71 %
Somodi 56 4.06 %
Debrőd 52 3.77 %
Perény - Hím 49 3.55 %
Szádudvarnok - Méhész 42 3.04 %
Reste 39 2.83 %
Tornaújfalu 36 2.61 %
Komaróc 35 2.54 %
Alsólánc 34 2.46 %
Áj 32 2.32 %
Abaújszina 32 2.32 %
Jánok 31 2.25 %
Zsarnó 30 2.17 %
Jászó 30 2.17 %
Pány 22 1.59 %
Péder 22 1.59 %
Bódvavendégi 19 1.38 %
Mecenzéf 13 0.94 %
Tornahorváti 12 0.87 %
Kecer 11 0.80 %
Hernádcsány 8 0.58 %
Izdobabeszter 8 0.58 %
Szádelő 7 0.51 %
Rudnok 7 0.51 %
Jászóújfalu 7 0.51 %
Stósz 6 0.43 %
Budamér 6 0.43 %
Lapispatak 6 0.43 %
Györke 5 0.36 %
Kassamindszent 5 0.36 %
Kenyhec 5 0.36 %
Jászómindszent 4 0.29 %
Sároskőszeg 4 0.29 %
Lapispatakújtelep 4 0.29 %
Magyarbőd 4 0.29 %
Alsómislye 3 0.22 %
Hernádszentistván 3 0.22 %
Hernádszokoly 3 0.22 %
Miglécnémeti 3 0.22 %
Idabukóc 3 0.22 %
Abaújnádasd 3 0.22 %
Alsóhutka 3 0.22 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.22 %
Nagyszalánc 3 0.22 %
Királynép 2 0.14 %
Enyicke 2 0.14 %
Kisida 2 0.14 %
Kisszalánc 2 0.14 %
Abaújharaszti 2 0.14 %
Semse 2 0.14 %
Patacskő 2 0.14 %
Hernádgecse 2 0.14 %
Abaújszakaly 2 0.14 %
Kassabéla 2 0.14 %
Ájfalucska 2 0.14 %
Bolyár 2 0.14 %
Koksóbaksa 2 0.14 %
Benyék 2 0.14 %
Rás 2 0.14 %
Felsőcsáj 1 0.07 %
Eszkáros 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Hernádgönyű 1 0.07 %
Lengyelfalva 1 0.07 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Szaláncújváros 1 0.07 %
Garbócbogdány 1 0.07 %