SK
RV
.....

Betlér

Község

címer zászló
332 30% magyar 1910
20 2% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Betliar
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Rozsnyói járás
kisközség
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Gömör Szepesi-érchegység, Rőcei-hegység - Északnyugati-Kárpátok, Gömör Szepesi-érchegység, Rozsnyói-hegység
Más földrajzi nevek:
Balochova hola, Betliarsky rybník, Blatné hlavice, Brambuš, Chotár, Červený potok, Červený smrek, Čoltova dolina, Dlhé zeme, Dolina, Dubníky, Dvor Čapáš, Hlina, Hora, Hrb, Janova dolina (Jandolina), Javorisko, Kankulove lúky, Konopiská, Kopan, Košútova jama, Lesník, Lúčka, Medzi jarky, Medzi vody, Mitranová, Myší diel, Na krátke, Nad majerom, Niže mlyna, Ökörhegy (Volovec), Pinkušova, Pod malou chrástkou, Pod Závozom, Polušovský potok, Poruby, Požarina, Predné lazy, Pri kostolíku, Páterova dolina, Sporný, Stádlo, Široká lúka, Vasgyártelep (Nižná Maša), Veľká lúka, Veľký laz, Veľký vrch, Vršik, Vyyše zverníka, Vyšná Maša (Thomashütte), Vyšné záhumienky, Výhon, Za Priedolím, Za zverníkom, Ždiar
Koordináták:
48.70154572, 20.50567055
Terület:
24,67 km2
Rang:
község
Népesség:
953
Tszf. magasság:
343 m
Körzethívószám:
+421 (0) 58
Irányítószám:
04921
Település kód:
525545
Szervezeti azonosító:
328103
Adóazonosító:
2020961184

Betlér a Sajó völgyében, a Görbe-patak (Krivý potok) partján, a Rőcei-hegység keleti részét alkotó Ivágyó-hegy (Turecká, 954 m) északkeleti lábánál fekszik, 334 méteres tengerszint feletti magasságban, Rozsnyótól 7 km-re északra, Dobsinától 20 km-re délkeletre. Határa északkeleten felnyúlik a Rozsnyói-hegység (Szulova) második legmagasabb hegyének, az Ökörhegynek v. Pozsállónak (Volovec) az 1293 méteres csúcsáig. Ez egyben Betlér határának legmagasabb pontja, a legalacsonyabb pontot (305 m) Vasgyártelep közelében találjuk. 2010-ben a község területének 83,3 %-át (2056 ha) erdő (főleg bükk és gyertyán, a magasabb zónákban fenyő) foglalta el, a szántók aránya 9,9 % (243 ha), a réteké és legelőké 5,4 % (132 ha) volt. A község belterülete mintegy 70 hektárt tesz ki, külterületi lakott helye a központtól 2 km-re délre fekvő Vasgyártelep (Nižná Maša). Betlért érinti a 67-es főút Rozsnyót Dobsinával összekötő szakasza, valamint a Rozsnyó-Dobsina vasútvonal (megállóhely, a vasút személyforgalma 2003-ban megszűnt). A községet délről Rozsnyó, délnyugatról (rövid szakaszon) Rozsnyórudna, nyugatról Veszverés, északról Henclófalva, keletről pedig Csucsom határolja. Csucsomtól a Kálvária-hegy északi folytatása, a Holý vrch és a Csipkés-kő választja el.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Rozsnyói járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Rozsnyói járásához tartozott, majd a csehszlovák közigazgatásban végig a (változó területű) Rozsnyói járáshoz. 1939-1945 között a Szlovák Államhoz csatolták (Garammenti megye, Dobsinai járás). Területe (24,67 km²) az elmúlt száz év során csak minimális mértékben változott (1910-ben 24,68 km²).

Népesség

Betlér a szlovák-magyar nyelvhatáron fekvő község, 2011-ben 931 lakosa volt, melynek 87,7 %-a volt szlovák és 1,4 %-a (13 fő) magyar nemzetiségű (2,0 % magyar anyanyelvű). A lakosság mintegy egytizede (2013-ban 10,6 %) a roma etnikumhoz tartozik. Középkori német lakossága mellé később ruszin pásztorok telepedtek, a lakosság zöme a 19. századra már szlovákká vált. 1880-ban a német anyanyelvűek aránya 7,1 % (71 fő), 1921-ben a német nemzetiségűeké 5,0 % volt (59 fő) volt. A magyarok aránya 1880-1910 között 10,2 %-ról 29,6 %-ra nőtt, de még az első csehszlovák népszámlálás (1921) is 20,6 százaléknyi magyar nemzetiségű lakosságot írt össze. A magyar kisebbség zöme a 20. század első felében asszimilálódott. 1921-ben az evangélikusok még csaknem a lakosság háromnegyedét alkották (73,8 %), a római katolikusok aránya 20,6 % volt, 2011-re az evangélikusok aránya a lakosság egyharmadára csökkent (33,1 %), a római katolikusok (26,4 %) és a felekezeten kívüliek (26,1 %) aránya csaknem megegyező volt. A község népessége 1970-1991 között egynegyedével csökkent (1327 főről 1154 főre), majd az 1990-es évek minimális gyarapodása után 2001-2011 között újabb 8 százalékos fogyást (1012 főről 931 főre) figyelhetünk meg. 2017-ben 935 lakosa volt Betlérnek. Népsűrűsége 2011-ben a járási átlag 70 százaléka volt (37,8 fő/km²).

Történelem

Betlér német lakosságú bányásztelepülésként jött létre a 14. század elején, az Ákos nemzetség (a Bebek család őse) birtokain, neve is német személynévi eredetű (a Böttler névből származtatható). 1291-ben még lakatlan hely volt, 1330-ban Berzéte határrészeként „Bethler” néven említik először. Lakói vas-, réz- és antimonbányászattal foglalkoztak. Ida Bálint Gömör megye című munkájában az 1427-es dicalajstromban található „Sthebwar” helységgel (melynek ekkor 21 portája volt) azonosítja. A középkor végén, a bányászat hanyatlásával a Bebekek által a krasznahorkai uradalomba telepített rutén pásztorok telepedtek itt le, a hegyekben pedig juhszállások (tuguria) jöttek létre. A vlach jogállású rutének főbírája a kovácsvágási soltész volt. Az újkorban szlovákok is letelepedtek itt, akik paraszttelkeket birtokoltak, bányászattal, szénégetéssel és fuvarozással foglalkoztak. Lakói a 16. században evangélikus hitre tértek. 1557-ben török hódoltság alá került, 1582-ben 240 forintot adózott a füleki töröknek. Elmenekült lakossága a 16. század végére visszatért, 1598-ban már 43 lakott háza volt. 1660-ban Andrássy Miklós rekatolizálta a falut. Temploma már a középkorban létezett, Rozsnyó, majd 1766-tól Nagyveszverés plébániájához tartozott, 1607-ben evangélikus anyaegyházként működött, 1637-ben már egyházi iskola is tartozott hozzá. A falu első pecsétjét 1656-ból ismerjük. 1642-től évszázadokon át az Andrássy család birtoka volt, akik a 17. század végén várkastélyt építtettek a falban. Az 1709-10-es pestisjárványban lakóinak nagy részét életét vesztette, 1725-ben 15 telkes colonus és 11 zsellércsalád élt a faluban. 1773-ban 69 portája volt, ebből 55 zsellérporta. A 18. század végén megújult bányászata és 1791-től vasolvasztó és két hámor is működött itt. 1784-ban újra megkezdődött az evangélikus egyházi oktatás. 1793-ban Andrássy Lipót könyvtárat létesített a kastélyban, mely körül 1792-95-ben angolparkot alakítottak ki. A községnek 1828-ban 154 háza és 1217 lakosa volt. 1847-ben gőzhengerde létesült, 1853-ban pedig megépült a második kohó is. 1876-ban a Bánréve-Rozsnyó vasútvonalat meghosszabbították Dobsináig, az új vasútvonal egyik állomása Betléren volt. Andrássy Manó gróf 1882-1886 között a kastély teljes átépítésével reprezentatív nyári lakot alakított ki eklektikus stílusban. 1890-ben az Andrássyak vasfeldolgozó üzeme egyike volt a legnagyobbaknak a megyében, ekkor 65-en dolgoztak itt és 98 178 mázsa nyersvasat állítottak elő (a gyár 1903-ig üzemelt). Betlérnek 1880-ban 1006, 1891-ben 934, 1910-ban 1121, 1921-ben pedig 1170 lakosa volt. 1911-ben felépült a község új iskolája, melyben 1919-től tanítottak szlovák nyelven. 1920-ban a községet Csehszlovákiához csatolták. 1931-ben nyitották meg az új temetőt, 1934-ben pedig állami erdőgazdaságot létesítettek Betléren. 1938. novemberében az első bécsi döntés az új államhatárt Betlér és Sajóháza, valamint Csucsom között állapította meg, ezzel Betlér 1945 januárjáig határközséggé vált. A határ az Ökörhegy csúcsán húzódott, kis ideig (Kárpátalja elfoglalásáig) ez volt Magyarország legmagasabb pontja. Betlér 1939. márciusától 1945. januárjáig a fasiszta szlovák bábállam része volt. 1942-ben 273 háza és 986 lakosa volt. 1944-ben számos betléri csatlakozott a Szlovák Nemzeti Felkeléshez, a község területén is harcok folytak. Betlér 1945. január 23-án szabadult fel, a kastély elkerülte a kifosztást és 1953-ban múzeumot alakítottak ki benne. 1949-ben megalakult a betléri Egységes Földműves Szövetkezet, melyet 1960-ban egyesítettek a veszverési EFSz-szel. 1969-ben dám- és gímszarvas, valamint muflon tenyésztésére vadaskertet alakítottak ki határában. A községnek 1970-ben 1327, 1980-ban 1154, 1991-ben már csak 995 lakosa volt. A szocializmus évtizedeiben fontos idegenforgalmi célponttá vált, a kastélypark mellett kempinget is létesítettek. A kastélyt és a parkot 1985-ben nemzeti kulturális örökséggé nyilvánították. 1998-ban fogadták el a község címerét és zászlaját. 2003-ban megszüntették a személyforgalmat a Rozsnyó-Dobsina vasútvonalon. 2005-ben az ide áthelyezett nagyszlabosi füzetgyárban (Notes a.s.), a község legnagyobb munkaadójánál 85-en dolgoztak. 2013-ban hatalmas szélvihar okozott súlyos károkat a kastélyparkban és tarolta le az Ökörhegy Betlérhez tartozó oldalának erdeit. Az idegenforgalom az elmúlt két évtizedben gyors fejlődésnek indult, ma a kemping mellett már hat panzió működik a községben.

Mai jelentősége

A községben szlovák tanítási nyelvű alapiskola és óvoda található. Fafeldolgozó és papíripara nagy jelentőségű (füzetgyártás). Erdőgazdaság központja, határának nagy részét vadaskert (1696 hektáron) foglalja el, mezőgazdasági szövetkezetének fő profilja a juhtenyésztés. Betlér az ország egyik legfontosabb idegenforgalmi célpontja: az 1882-86 között egy régebbi várkastély átalakításával épített Andrássy-kastély ma múzeumként működik, melyet 57 hektáros értékes angolkert vesz körül. Szent Erzsébet tiszteletére szentelt római katolikus temploma a 14. század első felében épült, mai alakját a 17. századi átépítésével nyerte el, tornyát is ekkor emelték, berendezése barokk. Evangélikus temploma 1794-ben épült klasszicista stílusban, tornyát 1834-ben építették hozzá.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

BETLÉR. totúl Betlár. Tót falu Gömör Vármegyében, birtokosa Gróf Andrásy Uraság, lakosai katolikusok, többen evangelikusok, fekszik Nagy Veszveresnek szomszédságában, mellynek filiája, Rozsnyótól egy órányira. Gróf Andrási Uraságnak, régi módra épűlt kastéllyával díszesíttetik, serháza, és hámora, ’s vas öntő háza is van. Határbéli földgye meszsze terjed, 3/4. része, ha jól trágyáztatik termékeny, 1/8. pedig kősziklás, legelője jó, és elegendő, fája mind a’ kétféle, piatzozása szomszédságban Rosnyón, a’ határbéli vas verő műhelyekben is pénzt szerezhetnek, nem külömben szén égetéssel, és értznek hordásával, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Betlér, tót falu, Gömör és Kis-Honth egyesült vgyékben, Rozsnyóhoz északra 1/2 órányira, hegyek és völgyek közt. Lakosai közt, kik 461 kath., 756 evang. mennek, mindenféle nemű és jó mesteremberek találtatnak; a földet szorgalmatosan mivelik, vasbányákban és hámorokban dolgoznak, kereskednek, fuvaroznak. Evang. anyatemplom. Ékesiti ezen helyet a gr. Andrásy Károly kastélya, ásvány- és pénzgyüjteménye, s jeles angolkertje. Van egy senorialis közönséges könyvtára is.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

A Sajó-völgy keleti oldalán a vasúttól jobbra ugyancsak az Andrássyaknak egy másik kétemeletes szép kastélya van, mely egy magas hegyek által környezett völgy torkolatában Betlér helység mellett fekszik. Ezt a ritka izléssel berendezett fényes kastélyt a mostani tulajdonos gróf Andrássy Géza atyja, Manó gróf építtette. Lépcsőházának falait régi hadiöltözetek, fegyverek, zászlók díszítik. Pazar fényű termei nem ritkán fogadnak fejedelmi vendéget. Képtárában a hazai és külföldi jelesebb képírók gazdagon vannak képviselve. Százötven holdas parkja szökőkútjaival, ritka fenyűfajaival hazánkban a legszebb parkok egyike. Egyik kerti épületében érdekes ázsiai néprajzi tárgyak gyüjteménye van: Buddha bálványok, pogány templomi edények, stb. Ez a meredek hegyek között vonúló völgy az Andrássy grófoknak nemcsak előkelő izlését, hanem a magyar ipar fejlesztésében szerzett nagy érdemeit, gazdaságát is elénkbe tárja. Vashámoraik, vaskohóik sűrűn érik itt egymást: Betléren, Alsó-Sajón, Oláhpatakon. Külön említést érdemel e völgyben a nadabulai papirgyár.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Betlér, a Sajóvölgyén fekvő kisközség, körjegyzőségi székhely. Házainak száma 208, lakosaié, a kik nagyobbrészt tótok és ág. ev. h. vallásúak, 1119. A község hajdan Krasznahorka vár tartozéka volt és annak sorsában osztozott. 1713-ban Andrássy Pál báró az uradalmat és a kastélyt nejének Balassa Krisztinának hagyományozza, a tőle kölcsönvett összeg fejében. 1793-ban Andrássy Lipót volt az ura, a ki a híres betléri könyvtárt alapította és számára külön épületet emeltetett. Éremgyűjteménye is országos hírű volt. Végrendeletileg kifejezett kivánságára, halála után, a betléri parkban temették el. 1824-ben Andrássy Imre eladta Betlért gr. Nádasdy Tamásnak, kitől a Pálffy és a Grovestins családok birtokába került, de Andrássy Manó gróf visszavásárolta a birtokot a kastélylyal együtt és a még Andrássy István lőcsei várkapitány által épített kastélyt teljesen átalakíttatta s lényegesen megnagyobbíttatta. A kastély belső termei, de különösen a csarnok valóságos múzeum és gazdag tárháza a műkincseknek, régiségeknek, festményeknek, iparművészeti tárgyaknak, ötvösműveknek, vadászati troféumoknak stb. Mostani tulajdonosa, gróf Andrássy Géza, a gyűjteményeket folyton gyarapítani igyekszik. A gyűjtemény legérdekesebb darabjai közé kétségen kívül azok a Bebek-féle ágyuk tartoznak, melyek a kastélyon kívül vannak felállítva. A község határában gazdag vaskőbányák vannak és a rimamurány-salgótarjáni vasmű r. t. kohói. A falu két temploma közül a római katholikus 1600 körül épült, az ág. h. ev. pedig 1786-ban. Van a községben posta, táviró és vasúti állomás.

Helységnévtár

Betlér (Bettlér, Betljár), [Betléri vasgyártelep], rk. 343 Nagy-Veszverés, ÁG. 625 Tiszai, ref. 9 - , izr. 29 - .

Arany A. László

1909.9.19.
Betlér - megszületett
1940-1943
Kolon - kutatott
1955-1958
Rozsnyó 1955 és 1958 között a Rozsnyói Bányászati Múzeum igazgatója.
1967.10.13.
Rozsnyó - elhunyt
Névelőfordulások
1330
Bethler
1566
Böttleer
1773
Betlér, Betler, Betlar,
1786
Betlér, Betlar,
1808
Bethlér, Betlern, Betlár,
1863
Betlér,
1920
Betliar

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Šafárikova) 67
Telefon: 0587983114
Fax: 0587883170

Honlap: betliar.ocu.sk/sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Zatroch Ľubomír (Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH)

Képviselő-testület:
Lux Branislav (Független)
Elexová Helena (Független)
Skupeň Marian (Független)
Feješ Marián (Független)
Plačková Petra (Független)
Ďurán Jozef (SMER-SD)
Žúdelíková Jarmila (Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH)
Független 71% Független 5 képviselö SMER-SD 14% SMER-SD 1 képviselö Zmena zd... 14% Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH 1 képviselö 7 képviselö
Betléri Posta

Nová 18

Alapiskola

Železničná 156

Óvoda

Kaštielna 247

Betléri Községi Hivatal

Šafárikova 67

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 103 10%
szlovákok 763 76%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 71 7%
egyéb 69 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1006
magyarok 332 30%
szlovákok 746 67%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 23 2%
egyéb 20 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1121
magyarok 241 21%
szlovákok 863 74%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 59 5%
egyéb 7 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1170
magyarok 20 2%
szlovákok 959 96%
ruszinok 1 0%
romák 8 1%
ukránok 3 0%
csehek 4 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 995
magyarok 17 2%
szlovákok 961 95%
ruszinok 1 0%
romák 8 1%
ukránok 4 0%
csehek 6 1%
németek 4 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 11 1%
összlétszám 1012
magyarok 13 1%
szlovákok 816 88%
ruszinok 0 0%
romák 4 0%
ukránok 3 0%
csehek 4 0%
németek 4 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 87 9%
összlétszám 931
magyarok 20 2%
szlovákok 872 94%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 2 0%
csehek 2 0%
németek 2 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 23 2%
összlétszám 923
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 804
Választási részvétel: 58.58 %
Kiadott boríték: 471
Bedobott boríték: 469

Polgármester

Érvényes szavazólap: 461
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zatroch Ľubomír 267 57.92 % Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Feješ Marián 194 42.08 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Žúdelíková Jarmila 236 Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Lux Branislav 223 Független
Elexová Helena 215 Független
Skupeň Marian 204 Független
Feješ Marián 191 Független
Plačková Petra 175 Független
Ďurán Jozef 168 SMER-SD

Képviselők

2014
SMER-SD 57.14% SMER-SD 4 képviselö SDKÚ-DS 14.29% SDKÚ-DS 1 képviselö SNS 28.57% SNS 2 képviselö 7 képviselö
2018
Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH 14.29% Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH 1 képviselö Független 71.43% Független 5 képviselö SMER-SD 14.29% SMER-SD 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 816
Választási részvétel: 19.61 %
Kiadott boríték: 160
Bedobott boríték: 160
Választásra jogosult: 815
Választási részvétel: 12.88 %
Kiadott boríték: 105
Bedobott boríték: 105
Választásra jogosult: 803
Választási részvétel: 28,01 %
Kiadott boríték: 225
Bedobott boríték: 225

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 144
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 211
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 71 49.31 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Marek Ďurán 17 11.81 % ĽS Naše Slovensko
Rudolf Bauer 14 9.72 % KDS
Ivan Kuhn 13 9.03 % OKS
Rastislav Masnyk 11 7.64 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 8 5.56 % 7 STATOČNÝCH
Lukáš Sisák 5 3.47 % KSS
Dominika Palaščáková 4 2.78 % NOVA
Jaroslav Džunko 1 0.69 % Független
Jozef Holečko 0 0.00 % Független
Rudolf Bauer 35 33.33% KDS
Richard Raši 112 53.08 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 68 32.23 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Štefan Surmánek 16 7.58 % ĽSNS
Karol Pataky 6 2.84 % MOST - HÍD, SKOK
Jaroslav Džunko 3 1.42 % Független
Jarmila Tkáčová 2 0.95 % SNS
Vladislav Stanko 1 0.47 % Független
Róbert Bačinský 1 0.47 % Független
Jozef Bobík 1 0.47 % Független
Jozef Červeňák 1 0.47 % RIS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 156
Érvényes szavazólap: 216
Érvényes szavazólap: 11402
# Név Szavazat Százalék Párt
Karol Horník 61 39.10% SMER - SD
Štefan Bašták 59 37.82% SMER - SD
Ján Babič 50 32.05% SMER - SD
Miloš Gallo-Barnák 25 16.03% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ivan Kuhn 22 14.10% OKS
Jozef Kušnier 18 11.54% ĽS Naše Slovensko
Pavol Burdiga 17 10.90% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Juraj Nagy 16 10.26% Független
Matúš Bischof 16 10.26% OKS
Milan Mlynár 15 9.62% SNS
Peter Bollo 14 8.97% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Peter Pamula 13 8.33% SNS
Štefan Szaniszló 12 7.69% ĽS Naše Slovensko
Ľuboš Gál 12 7.69% 7 STATOČNÝCH
Gejza Milko 11 7.05% SMER - SD
Ján Lach 11 7.05% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Janka Vavreková 11 7.05% KSS
Jana Gallová 10 6.41% ÚSVIT
Milan Fafrák 10 6.41% KSS
Eduard Mako 10 6.41% SRÚS
Ján Szöllös 9 5.77% SMK-MKP
Tibor Takáč 9 5.77% OKS
Stanislav Kučerák 8 5.13% SRÚS
Ján Frák 8 5.13% Független
Zlatica Bachňáková 8 5.13% KSS
Jozef Kováč 8 5.13% SaS
Izabella Hurajtová 6 3.85% NOVA
Jozef Šebalj 6 3.85% DS
Juraj Bernár 5 3.21% KSS
Jaroslav Kočiš 3 1.92% KSS
Ľudovít Gunár 2 1.28% SRÚS
Július Kerekes 2 1.28% Független
Božena Czmórová 1 0.64% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Ferenc Porubán 1 0.64% SMK-MKP
Beáta Bekeová 1 0.64% SMK-MKP
Karol Horník 62 28.70% SMER-SD
Štefan Bašták 55 25.46% SMER-SD
Attila Anna 53 24.54% Független
Michal Terrai 38 17.59% Független
Matúš Bischof 35 16.20% OKS
Jozef Kušnier 34 15.74% ĽS Naše Slovensko
Dušan Pollák 32 14.81% ŠKV
Peter Pamula 32 14.81% SNS
Pavol Burdiga 31 14.35% MOST - HÍD
Dušan Žiak 27 12.50% ĽS Naše Slovensko
Monika Repaszká 26 12.04% ŠKV
Matej Lada 25 11.57% ŠKV
Peter Bollo 24 11.11% MOST - HÍD
Ivan Kuhn 24 11.11% OKS
Ján Babič 22 10.19% SMER-SD
Monika Šeďová 20 9.26% MOST - HÍD
Ladislav Juhász 20 9.26% ĽS Naše Slovensko
Juraj Nagy 20 9.26% Független
Róbert Hanuštiak 19 8.80% Független
Ariana Palme 19 8.80% ĽS Naše Slovensko
Róbert Bezek 18 8.33% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Július Barkai 18 8.33% SME RODINA - Boris Kollár
Karol Kováč 17 7.87% OKS
Erika Ocelníková 14 6.48% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Martin Gallo 14 6.48% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Eva Mihóková 13 6.02% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Miloš Gallo 9 4.17% ŠANCA
Juraj Balázs 9 4.17% Független
Gejza Záhn 7 3.24% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Tibor Balázs 7 3.24% MOST - HÍD
Jarmila Breznenová 7 3.24% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Hildegarda Támárová 5 2.31% MOST - HÍD
Viliam Hlaváč 3 1.39% ŠKV
Jaroslav Kočiš 3 1.39% KSS
Mária Bernáthová 3 1.39% KSS
Zoltán Várady 2 0.93% SMK-MKP
Ferenc Porubán 2 0.93% SMK-MKP
Helena Laliková 1 0.46% KSS
Juraj Bernár 1 0.46% KSS
Jozef Červeňák 1 0.46% RIS
Beáta Beke 1 0.46% SMK-MKP
Ján Babič 2301 0.00% SMER - SD
Pavol Burdiga 2164 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Juraj Nagy 1904 0.00% Független
Štefan Bašták 1811 0.00% SMER - SD
Karol Horník 1533 0.00% SMER - SD
Peter Bollo 1457 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Szöllös 1395 0.00% SMK-MKP
Gejza Milko 1292 0.00% SMER - SD
Ferenc Porubán 1191 0.00% SMK-MKP
Beáta Bekeová 1170 0.00% SMK-MKP
Ján Lach 980 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Milan Mlynár 922 0.00% SNS
Július Kerekes 909 0.00% Független
Ivan Kuhn 842 0.00% OKS
Peter Pamula 812 0.00% SNS
Miloš Gallo-Barnák 772 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Matúš Bischof 643 0.00% OKS
Štefan Szaniszló 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kušnier 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Gunár 556 0.00% SRÚS
Jana Gallová 489 0.00% ÚSVIT
Eduard Mako 488 0.00% SRÚS
Ľuboš Gál 464 0.00% 7 STATOČNÝCH
Tibor Takáč 459 0.00% OKS
Ján Frák 454 0.00% Független
Milan Fafrák 441 0.00% KSS
Izabella Hurajtová 420 0.00% NOVA
Jozef Kováč 401 0.00% NOVA
Božena Czmórová 353 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Bernár 349 0.00% KSS
Janka Vavreková 344 0.00% KSS
Stanislav Kučerák 316 0.00% SRÚS
Zlatica Bachňáková 296 0.00% KSS
Jaroslav Kočiš 280 0.00% KSS
Jozef Šebalj 150 0.00% DS
Attila Anna 3118 27.35% Független
Juraj Nagy 2752 24.14% Független
Pavol Burdiga 2340 20.52% MOST - HÍD
Štefan Bašták 1886 16.54% SMER-SD
Karol Horník 1733 15.20% SMER-SD
Beáta Beke 1702 14.93% SMK-MKP
Ján Babič 1609 14.11% SMER-SD
Peter Bollo 1544 13.54% MOST - HÍD
Dušan Pollák 1257 11.02% ŠKV
Ferenc Porubán 1254 11.00% SMK-MKP
Monika Šeďová 1249 10.95% MOST - HÍD
Michal Terrai 1215 10.66% Független
Július Barkai 1179 10.34% SME RODINA - Boris Kollár
Matúš Bischof 1047 9.18% OKS
Juraj Balázs 1038 9.10% Független
Peter Pamula 1017 8.92% SNS
Monika Repaszká 1016 8.91% ŠKV
Zoltán Várady 990 8.68% SMK-MKP
Tibor Balázs 953 8.36% MOST - HÍD
Matej Lada 932 8.17% ŠKV
Erika Ocelníková 911 7.99% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Karol Kováč 857 7.52% OKS
Eva Mihóková 845 7.41% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ivan Kuhn 826 7.24% OKS
Jozef Kušnier 778 6.82% ĽS Naše Slovensko
Dušan Žiak 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Juhász 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Martin Gallo 720 6.31% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Róbert Bezek 694 6.09% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Hildegarda Támárová 666 5.84% MOST - HÍD
Ariana Palme 663 5.81% ĽS Naše Slovensko
Miloš Gallo 583 5.11% ŠANCA
Róbert Hanuštiak 553 4.85% Független
Jarmila Breznenová 507 4.45% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Viliam Hlaváč 395 3.46% ŠKV
Gejza Záhn 307 2.69% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Jaroslav Kočiš 297 2.60% KSS
Juraj Bernár 288 2.53% KSS
Jozef Červeňák 218 1.91% RIS
Mária Bernáthová 213 1.87% KSS
Helena Laliková 188 1.65% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rozsnyó 227 30.23 %
Krasznahorkaváralja 33 4.39 %
Csetnek 31 4.13 %
Dobsina 30 3.99 %
Nagyveszverés 30 3.99 %
Nagyszabos 27 3.60 %
Betlér 19 2.53 %
Alsósajó 18 2.40 %
Pelsőc 15 2.00 %
Rekenyeújfalu 13 1.73 %
Oláhpatak 13 1.73 %
Andrási 13 1.73 %
Rozsnyórudna 13 1.73 %
Henckó 11 1.46 %
Jólész 11 1.46 %
Kisfeketepatak 11 1.46 %
Berzéte 11 1.46 %
Dernő 8 1.07 %
Sebespatak 8 1.07 %
Gócs 8 1.07 %
Kisszabos 8 1.07 %
Szabados 8 1.07 %
Csucsom 7 0.93 %
Özörény 6 0.80 %
Martonháza 6 0.80 %
Körtvélyes 6 0.80 %
Berzétekőrös 5 0.67 %
Rozsfalva 4 0.53 %
Lucska 4 0.53 %
Szádalmás 4 0.53 %
Barka 4 0.53 %
Hámosfalva 4 0.53 %
Gömörpanyit 4 0.53 %
Gacsalk 3 0.40 %
Kecső 3 0.40 %
Restér 3 0.40 %
Lekenye 3 0.40 %
Pétermány 3 0.40 %
Kisgencs 3 0.40 %
Szalóc 2 0.27 %
Hárskút 2 0.27 %
Gecelfalva 2 0.27 %
Tornagörgő 2 0.27 %
Gömörhosszúszó 2 0.27 %
Imrikfalva 2 0.27 %
Szilice 2 0.27 %
Szádvárborsa 2 0.27 %
Kiskovácsvágása 1 0.13 %
Pelsőcardó 1 0.13 %
Páskaháza 1 0.13 %
Beretke 1 0.13 %
Annafalva 1 0.13 %
Felsősajó 1 0.13 %
Sajóréde 1 0.13 %
Jablonca 1 0.13 %
Várhosszúrét 1 0.13 %
Melléte 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Rozsnyó 1 050 35.57 %
Krasznahorkaváralja 210 7.11 %
Hárskút 174 5.89 %
Várhosszúrét 170 5.76 %
Szádalmás 78 2.64 %
Tornagörgő 75 2.54 %
Dernő 73 2.47 %
Barka 72 2.44 %
Pelsőc 65 2.20 %
Berzéte 62 2.10 %
Nagyveszverés 60 2.03 %
Jólész 58 1.96 %
Betlér 53 1.80 %
Szilice 50 1.69 %
Körtvélyes 46 1.56 %
Csetnek 45 1.52 %
Oláhpatak 45 1.52 %
Özörény 42 1.42 %
Dobsina 41 1.39 %
Andrási 40 1.36 %
Nagyszabos 39 1.32 %
Rekenyeújfalu 35 1.19 %
Gömörhosszúszó 35 1.19 %
Berzétekőrös 32 1.08 %
Jablonca 27 0.91 %
Lekenye 27 0.91 %
Lucska 26 0.88 %
Rozsnyórudna 24 0.81 %
Kiskovácsvágása 24 0.81 %
Csucsom 24 0.81 %
Szalóc 24 0.81 %
Gócs 23 0.78 %
Alsósajó 22 0.75 %
Sebespatak 21 0.71 %
Kecső 19 0.64 %
Kuntapolca 14 0.47 %
Szabados 14 0.47 %
Gömörpanyit 14 0.47 %
Felsősajó 13 0.44 %
Henckó 12 0.41 %
Kisfeketepatak 12 0.41 %
Kisgencs 10 0.34 %
Beretke 10 0.34 %
Sajóréde 10 0.34 %
Gecelfalva 9 0.30 %
Restér 9 0.30 %
Melléte 9 0.30 %
Rozsfalva 8 0.27 %
Hámosfalva 8 0.27 %
Csoltó 8 0.27 %
Pelsőcardó 7 0.24 %
Páskaháza 7 0.24 %
Martonháza 7 0.24 %
Szádvárborsa 6 0.20 %
Imrikfalva 6 0.20 %
Kisszabos 5 0.17 %
Márkuska 4 0.14 %
Annafalva 3 0.10 %
Gacsalk 1 0.03 %
Pétermány 1 0.03 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 251 17.80 %
Lekenye 103 7.30 %
Tornagörgő 100 7.09 %
Pelsőc 88 6.24 %
Gömörhosszúszó 87 6.17 %
Özörény 72 5.11 %
Beretke 72 5.11 %
Körtvélyes 69 4.89 %
Szilice 67 4.75 %
Várhosszúrét 62 4.40 %
Berzéte 58 4.11 %
Szalóc 58 4.11 %
Szádalmás 52 3.69 %
Krasznahorkaváralja 44 3.12 %
Barka 44 3.12 %
Jablonca 42 2.98 %
Kecső 42 2.98 %
Berzétekőrös 42 2.98 %
Jólész 38 2.70 %
Szádvárborsa 34 2.41 %
Kuntapolca 32 2.27 %
Gömörpanyit 30 2.13 %
Melléte 29 2.06 %
Csucsom 27 1.91 %
Csoltó 24 1.70 %
Hárskút 23 1.63 %
Dernő 20 1.42 %
Lucska 17 1.21 %
Pelsőcardó 15 1.06 %
Páskaháza 12 0.85 %
Kiskovácsvágása 12 0.85 %
Rozsnyórudna 8 0.57 %
Csetnek 4 0.28 %
Sebespatak 4 0.28 %
Nagyszabos 2 0.14 %
Pétermány 2 0.14 %
Gócs 2 0.14 %
Nagyveszverés 2 0.14 %
Szabados 1 0.07 %
Alsósajó 1 0.07 %
Annafalva 1 0.07 %
Henckó 1 0.07 %
Betlér 1 0.07 %
Dobsina 1 0.07 %
Gacsalk 1 0.07 %
Márkuska 1 0.07 %
Sajóréde 1 0.07 %
Rozsfalva 1 0.07 %
Hámosfalva 1 0.07 %
Felsősajó 1 0.07 %
Restér 0 0.00 %
Andrási 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Rozsnyó 452 32.52 %
Felsősajó 92 6.62 %
Sajóréde 72 5.18 %
Nagyveszverés 64 4.60 %
Oláhpatak 61 4.39 %
Dobsina 60 4.32 %
Betlér 32 2.30 %
Gócs 32 2.30 %
Nagyszabos 27 1.94 %
Rozsnyórudna 27 1.94 %
Sebespatak 23 1.65 %
Andrási 21 1.51 %
Pelsőc 19 1.37 %
Alsósajó 18 1.29 %
Várhosszúrét 16 1.15 %
Kisfeketepatak 14 1.01 %
Berzéte 13 0.94 %
Szádalmás 13 0.94 %
Csetnek 12 0.86 %
Csucsom 12 0.86 %
Rekenyeújfalu 12 0.86 %
Krasznahorkaváralja 11 0.79 %
Kisgencs 11 0.79 %
Jólész 11 0.79 %
Dernő 11 0.79 %
Gömörhosszúszó 10 0.72 %
Restér 7 0.50 %
Szalóc 7 0.50 %
Hámosfalva 7 0.50 %
Özörény 6 0.43 %
Martonháza 6 0.43 %
Gacsalk 6 0.43 %
Kuntapolca 6 0.43 %
Berzétekőrös 6 0.43 %
Hárskút 6 0.43 %
Henckó 5 0.36 %
Imrikfalva 5 0.36 %
Szilice 5 0.36 %
Barka 4 0.29 %
Pelsőcardó 3 0.22 %
Lekenye 3 0.22 %
Szabados 3 0.22 %
Csoltó 3 0.22 %
Lucska 3 0.22 %
Márkuska 2 0.14 %
Körtvélyes 2 0.14 %
Sztracena 2 0.14 %
Rozsfalva 2 0.14 %
Gecelfalva 2 0.14 %
Beretke 2 0.14 %
Pétermány 2 0.14 %
Gömörpanyit 1 0.07 %
Szádvárborsa 1 0.07 %
Tornagörgő 1 0.07 %
Annafalva 1 0.07 %
Kecső 1 0.07 %
Páskaháza 1 0.07 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 272 28.97 %
Csetnek 43 4.58 %
Dobsina 41 4.37 %
Nagyveszverés 38 4.05 %
Krasznahorkaváralja 30 3.19 %
Betlér 27 2.88 %
Nagyszabos 25 2.66 %
Pelsőc 20 2.13 %
Oláhpatak 20 2.13 %
Alsósajó 20 2.13 %
Andrási 19 2.02 %
Rekenyeújfalu 18 1.92 %
Henckó 17 1.81 %
Rozsnyórudna 11 1.17 %
Sebespatak 10 1.06 %
Restér 10 1.06 %
Berzéte 9 0.96 %
Gócs 9 0.96 %
Jólész 8 0.85 %
Özörény 7 0.75 %
Szabados 7 0.75 %
Gacsalk 7 0.75 %
Kisgencs 7 0.75 %
Kisfeketepatak 6 0.64 %
Sajóréde 6 0.64 %
Szilice 5 0.53 %
Dernő 5 0.53 %
Csucsom 5 0.53 %
Imrikfalva 5 0.53 %
Szádalmás 5 0.53 %
Hámosfalva 4 0.43 %
Felsősajó 4 0.43 %
Lekenye 4 0.43 %
Kisszabos 4 0.43 %
Martonháza 4 0.43 %
Körtvélyes 4 0.43 %
Annafalva 3 0.32 %
Lucska 3 0.32 %
Barka 3 0.32 %
Szádvárborsa 3 0.32 %
Tornagörgő 3 0.32 %
Gömörhosszúszó 2 0.21 %
Pétermány 2 0.21 %
Gecelfalva 2 0.21 %
Kecső 2 0.21 %
Rozsfalva 2 0.21 %
Beretke 2 0.21 %
Gömörpanyit 2 0.21 %
Pelsőcardó 1 0.11 %
Kiskovácsvágása 1 0.11 %
Berzétekőrös 1 0.11 %
Páskaháza 1 0.11 %
Csoltó 1 0.11 %
Hárskút 1 0.11 %
Jablonca 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Várhosszúrét 1 0.11 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Rozsnyó 350 38.04 %
Dobsina 38 4.13 %
Nagyveszverés 33 3.59 %
Pelsőc 32 3.48 %
Krasznahorkaváralja 31 3.37 %
Nagyszabos 26 2.83 %
Rozsnyórudna 19 2.07 %
Szalóc 19 2.07 %
Andrási 19 2.07 %
Szádalmás 17 1.85 %
Berzéte 17 1.85 %
Oláhpatak 17 1.85 %
Csetnek 17 1.85 %
Gömörpanyit 15 1.63 %
Szabados 15 1.63 %
Sebespatak 14 1.52 %
Betlér 14 1.52 %
Kisgencs 13 1.41 %
Körtvélyes 13 1.41 %
Alsósajó 13 1.41 %
Jólész 12 1.30 %
Hárskút 9 0.98 %
Szádvárborsa 9 0.98 %
Várhosszúrét 8 0.87 %
Kuntapolca 8 0.87 %
Gócs 8 0.87 %
Imrikfalva 7 0.76 %
Felsősajó 7 0.76 %
Beretke 7 0.76 %
Csucsom 7 0.76 %
Restér 7 0.76 %
Henckó 7 0.76 %
Rozsfalva 7 0.76 %
Rekenyeújfalu 7 0.76 %
Özörény 7 0.76 %
Dernő 6 0.65 %
Sajóréde 6 0.65 %
Tornagörgő 5 0.54 %
Martonháza 5 0.54 %
Kisfeketepatak 5 0.54 %
Pelsőcardó 4 0.43 %
Sztracena 4 0.43 %
Gömörhosszúszó 3 0.33 %
Berzétekőrös 3 0.33 %
Gacsalk 2 0.22 %
Lekenye 2 0.22 %
Barka 2 0.22 %
Szilice 2 0.22 %
Lucska 2 0.22 %
Csoltó 2 0.22 %
Kiskovácsvágása 2 0.22 %
Gecelfalva 1 0.11 %
Márkuska 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Melléte 1 0.11 %
Páskaháza 1 0.11 %
Hámosfalva 1 0.11 %
Pétermány 1 0.11 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Dobsina 273 27.77 %
Rozsnyó 123 12.51 %
Sajóréde 84 8.55 %
Felsősajó 52 5.29 %
Oláhpatak 46 4.68 %
Andrási 32 3.26 %
Márkuska 22 2.24 %
Gócs 17 1.73 %
Nagyveszverés 17 1.73 %
Csetnek 16 1.63 %
Nagyszabos 15 1.53 %
Imrikfalva 15 1.53 %
Betlér 13 1.32 %
Sztracena 9 0.92 %
Szádalmás 8 0.81 %
Kisfeketepatak 8 0.81 %
Pelsőc 7 0.71 %
Alsósajó 7 0.71 %
Henckó 7 0.71 %
Szabados 7 0.71 %
Rekenyeújfalu 6 0.61 %
Várhosszúrét 6 0.61 %
Sebespatak 5 0.51 %
Gecelfalva 5 0.51 %
Martonháza 4 0.41 %
Özörény 3 0.31 %
Berzétekőrös 3 0.31 %
Kuntapolca 3 0.31 %
Krasznahorkaváralja 3 0.31 %
Berdárka 2 0.20 %
Barka 2 0.20 %
Gömörpanyit 2 0.20 %
Jólész 2 0.20 %
Restér 2 0.20 %
Csucsom 2 0.20 %
Rozsnyórudna 2 0.20 %
Gacsalk 1 0.10 %
Körtvélyes 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Pétermány 1 0.10 %
Lekenye 1 0.10 %
Tornagörgő 1 0.10 %
Hámosfalva 1 0.10 %
Melléte 1 0.10 %
Annafalva 1 0.10 %
Szilice 1 0.10 %
Szádvárborsa 1 0.10 %
Szalóc 1 0.10 %
Kisszabos 1 0.10 %
Berzéte 1 0.10 %
Rozsfalva 1 0.10 %
Dernő 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 198 16.10 %
Tornagörgő 123 10.00 %
Szádalmás 73 5.93 %
Körtvélyes 65 5.28 %
Beretke 55 4.47 %
Jablonca 52 4.23 %
Lekenye 50 4.07 %
Pelsőc 48 3.90 %
Várhosszúrét 46 3.74 %
Berzéte 46 3.74 %
Barka 42 3.41 %
Szalóc 39 3.17 %
Krasznahorkaváralja 37 3.01 %
Szilice 34 2.76 %
Berzétekőrös 28 2.28 %
Kecső 28 2.28 %
Gömörhosszúszó 25 2.03 %
Gömörpanyit 24 1.95 %
Hárskút 23 1.87 %
Csucsom 23 1.87 %
Kuntapolca 23 1.87 %
Szádvárborsa 21 1.71 %
Özörény 19 1.54 %
Dernő 19 1.54 %
Páskaháza 18 1.46 %
Jólész 16 1.30 %
Lucska 15 1.22 %
Melléte 14 1.14 %
Kiskovácsvágása 11 0.89 %
Csoltó 9 0.73 %
Rozsnyórudna 6 0.49 %
Pelsőcardó 4 0.33 %
Sajóréde 3 0.24 %
Nagyveszverés 3 0.24 %
Oláhpatak 2 0.16 %
Dobsina 2 0.16 %
Betlér 2 0.16 %
Nagyszabos 2 0.16 %
Sebespatak 1 0.08 %
Andrási 1 0.08 %
Rozsfalva 1 0.08 %
Restér 1 0.08 %
Henckó 1 0.08 %
Csetnek 1 0.08 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gócs 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Szabados 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Rozsnyó 154 35.90 %
Pelsőc 14 3.26 %
Dobsina 11 2.56 %
Nagyveszverés 8 1.86 %
Várhosszúrét 7 1.63 %
Rozsnyórudna 7 1.63 %
Betlér 7 1.63 %
Rekenyeújfalu 6 1.40 %
Szádalmás 6 1.40 %
Hárskút 5 1.17 %
Krasznahorkaváralja 5 1.17 %
Tornagörgő 5 1.17 %
Beretke 4 0.93 %
Özörény 4 0.93 %
Imrikfalva 4 0.93 %
Gömörhosszúszó 4 0.93 %
Jólész 3 0.70 %
Szilice 3 0.70 %
Henckó 3 0.70 %
Nagyszabos 3 0.70 %
Körtvélyes 3 0.70 %
Oláhpatak 3 0.70 %
Szabados 3 0.70 %
Dernő 3 0.70 %
Lekenye 3 0.70 %
Andrási 3 0.70 %
Csoltó 3 0.70 %
Gócs 3 0.70 %
Pelsőcardó 2 0.47 %
Kuntapolca 2 0.47 %
Kiskovácsvágása 2 0.47 %
Barka 2 0.47 %
Sebespatak 2 0.47 %
Csucsom 2 0.47 %
Felsősajó 1 0.23 %
Páskaháza 1 0.23 %
Kisfeketepatak 1 0.23 %
Kecső 1 0.23 %
Rozsfalva 1 0.23 %
Kisgencs 1 0.23 %
Szádvárborsa 1 0.23 %
Csetnek 1 0.23 %
Berzéte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 47 25.00 %
Nagyszabos 25 13.30 %
Restér 19 10.11 %
Dobsina 10 5.32 %
Martonháza 7 3.72 %
Szádalmás 5 2.66 %
Andrási 5 2.66 %
Krasznahorkaváralja 5 2.66 %
Berzéte 4 2.13 %
Barka 4 2.13 %
Alsósajó 4 2.13 %
Kuntapolca 4 2.13 %
Nagyveszverés 4 2.13 %
Szabados 3 1.60 %
Szalóc 3 1.60 %
Özörény 2 1.06 %
Gömörpanyit 2 1.06 %
Szilice 2 1.06 %
Páskaháza 2 1.06 %
Felsősajó 2 1.06 %
Oláhpatak 2 1.06 %
Csoltó 2 1.06 %
Hámosfalva 2 1.06 %
Tornagörgő 2 1.06 %
Csetnek 2 1.06 %
Gömörhosszúszó 2 1.06 %
Pelsőc 2 1.06 %
Kisfeketepatak 2 1.06 %
Sajóréde 1 0.53 %
Rekenyeújfalu 1 0.53 %
Henckó 1 0.53 %
Annafalva 1 0.53 %
Gócs 1 0.53 %
Dernő 1 0.53 %
Hárskút 1 0.53 %
Rozsfalva 1 0.53 %
Imrikfalva 1 0.53 %
Sebespatak 1 0.53 %
Rozsnyórudna 1 0.53 %
Lekenye 1 0.53 %
Betlér 1 0.53 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Csucsom 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 248 42.11 %
Özörény 51 8.66 %
Krasznahorkaváralja 37 6.28 %
Pelsőc 30 5.09 %
Gömörpanyit 27 4.58 %
Szalóc 26 4.41 %
Hárskút 24 4.07 %
Dernő 18 3.06 %
Tornagörgő 17 2.89 %
Rozsnyórudna 17 2.89 %
Szádalmás 13 2.21 %
Csucsom 12 2.04 %
Gömörhosszúszó 11 1.87 %
Kecső 10 1.70 %
Gócs 9 1.53 %
Körtvélyes 9 1.53 %
Melléte 8 1.36 %
Nagyveszverés 7 1.19 %
Berzétekőrös 7 1.19 %
Szilice 6 1.02 %
Berzéte 6 1.02 %
Kisgencs 5 0.85 %
Betlér 5 0.85 %
Barka 5 0.85 %
Csetnek 5 0.85 %
Jólész 4 0.68 %
Jablonca 4 0.68 %
Várhosszúrét 4 0.68 %
Andrási 3 0.51 %
Rozsfalva 3 0.51 %
Lucska 3 0.51 %
Szabados 3 0.51 %
Dobsina 3 0.51 %
Páskaháza 3 0.51 %
Pelsőcardó 3 0.51 %
Sebespatak 2 0.34 %
Kuntapolca 2 0.34 %
Martonháza 2 0.34 %
Lekenye 2 0.34 %
Beretke 2 0.34 %
Csoltó 2 0.34 %
Hámosfalva 1 0.17 %
Alsósajó 1 0.17 %
Gacsalk 1 0.17 %
Szádvárborsa 1 0.17 %
Rekenyeújfalu 1 0.17 %
Nagyszabos 1 0.17 %
Henckó 1 0.17 %
Oláhpatak 1 0.17 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 568 65.29 %
Krasznahorkaváralja 33 3.79 %
Betlér 24 2.76 %
Csetnek 17 1.95 %
Nagyveszverés 16 1.84 %
Andrási 14 1.61 %
Dobsina 13 1.49 %
Dernő 10 1.15 %
Pelsőc 9 1.03 %
Berzéte 8 0.92 %
Csucsom 7 0.80 %
Rekenyeújfalu 7 0.80 %
Rozsnyórudna 7 0.80 %
Nagyszabos 7 0.80 %
Jólész 7 0.80 %
Martonháza 5 0.57 %
Gömörpanyit 5 0.57 %
Várhosszúrét 5 0.57 %
Szabados 5 0.57 %
Tornagörgő 4 0.46 %
Barka 4 0.46 %
Sajóréde 4 0.46 %
Özörény 4 0.46 %
Gócs 3 0.34 %
Jablonca 3 0.34 %
Szádalmás 3 0.34 %
Melléte 3 0.34 %
Sebespatak 2 0.23 %
Körtvélyes 2 0.23 %
Gecelfalva 2 0.23 %
Kiskovácsvágása 2 0.23 %
Kisgencs 2 0.23 %
Páskaháza 2 0.23 %
Berzétekőrös 2 0.23 %
Kuntapolca 2 0.23 %
Csoltó 2 0.23 %
Felsősajó 2 0.23 %
Márkuska 2 0.23 %
Kecső 1 0.11 %
Imrikfalva 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Oláhpatak 1 0.11 %
Pelsőcardó 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Gacsalk 1 0.11 %
Berdárka 1 0.11 %
Rozsfalva 1 0.11 %
Henckó 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Andrási 108 21.30 %
Rozsnyó 88 17.36 %
Restér 25 4.93 %
Sebespatak 21 4.14 %
Nagyveszverés 20 3.94 %
Rozsnyórudna 19 3.75 %
Sajóréde 17 3.35 %
Rekenyeújfalu 17 3.35 %
Szabados 14 2.76 %
Nagyszabos 12 2.37 %
Kisgencs 10 1.97 %
Gócs 10 1.97 %
Martonháza 9 1.78 %
Csetnek 9 1.78 %
Dobsina 9 1.78 %
Rozsfalva 8 1.58 %
Oláhpatak 8 1.58 %
Betlér 7 1.38 %
Pelsőc 6 1.18 %
Pétermány 6 1.18 %
Gecelfalva 6 1.18 %
Kisszabos 5 0.99 %
Pelsőcardó 5 0.99 %
Krasznahorkaváralja 5 0.99 %
Henckó 5 0.99 %
Alsósajó 5 0.99 %
Kisfeketepatak 4 0.79 %
Tornagörgő 4 0.79 %
Imrikfalva 3 0.59 %
Lekenye 3 0.59 %
Dernő 3 0.59 %
Felsősajó 3 0.59 %
Jólész 3 0.59 %
Berzétekőrös 3 0.59 %
Gömörpanyit 3 0.59 %
Várhosszúrét 2 0.39 %
Berdárka 2 0.39 %
Páskaháza 2 0.39 %
Körtvélyes 2 0.39 %
Özörény 2 0.39 %
Hámosfalva 2 0.39 %
Csucsom 2 0.39 %
Márkuska 1 0.20 %
Szádalmás 1 0.20 %
Barka 1 0.20 %
Annafalva 1 0.20 %
Szádvárborsa 1 0.20 %
Hárskút 1 0.20 %
Szilice 1 0.20 %
Beretke 1 0.20 %
Berzéte 1 0.20 %
Csoltó 1 0.20 %
Lucska 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 82 19.07 %
Krasznahorkaváralja 16 3.72 %
Berzéte 13 3.02 %
Dobsina 13 3.02 %
Nagyveszverés 13 3.02 %
Pelsőc 9 2.09 %
Nagyszabos 9 2.09 %
Oláhpatak 8 1.86 %
Martonháza 8 1.86 %
Csetnek 8 1.86 %
Restér 7 1.63 %
Andrási 7 1.63 %
Rekenyeújfalu 6 1.40 %
Rozsnyórudna 5 1.16 %
Henckó 5 1.16 %
Felsősajó 5 1.16 %
Gömörpanyit 4 0.93 %
Várhosszúrét 4 0.93 %
Özörény 4 0.93 %
Tornagörgő 4 0.93 %
Gömörhosszúszó 3 0.70 %
Annafalva 3 0.70 %
Szádalmás 3 0.70 %
Betlér 3 0.70 %
Kisfeketepatak 3 0.70 %
Szalóc 3 0.70 %
Gócs 3 0.70 %
Berzétekőrös 3 0.70 %
Hámosfalva 3 0.70 %
Sajóréde 3 0.70 %
Beretke 3 0.70 %
Szabados 3 0.70 %
Imrikfalva 2 0.47 %
Lekenye 2 0.47 %
Kuntapolca 2 0.47 %
Szilice 2 0.47 %
Barka 2 0.47 %
Márkuska 2 0.47 %
Sebespatak 2 0.47 %
Körtvélyes 2 0.47 %
Csucsom 2 0.47 %
Dernő 2 0.47 %
Pelsőcardó 2 0.47 %
Kiskovácsvágása 2 0.47 %
Alsósajó 2 0.47 %
Csoltó 2 0.47 %
Lucska 1 0.23 %
Kecső 1 0.23 %
Kisgencs 1 0.23 %
Gacsalk 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsfalva 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 196 26.31 %
Nagyszabos 72 9.66 %
Nagyveszverés 41 5.50 %
Dobsina 39 5.23 %
Csetnek 34 4.56 %
Betlér 34 4.56 %
Henckó 31 4.16 %
Oláhpatak 28 3.76 %
Krasznahorkaváralja 27 3.62 %
Szabados 26 3.49 %
Andrási 20 2.68 %
Rekenyeújfalu 17 2.28 %
Alsósajó 16 2.15 %
Pelsőc 15 2.01 %
Restér 13 1.74 %
Gecelfalva 10 1.34 %
Rozsfalva 10 1.34 %
Jólész 9 1.21 %
Kisgencs 8 1.07 %
Martonháza 7 0.94 %
Gócs 7 0.94 %
Rozsnyórudna 7 0.94 %
Berzéte 6 0.81 %
Csucsom 6 0.81 %
Hámosfalva 6 0.81 %
Dernő 6 0.81 %
Sajóréde 5 0.67 %
Felsősajó 5 0.67 %
Özörény 5 0.67 %
Hárskút 5 0.67 %
Várhosszúrét 5 0.67 %
Sebespatak 4 0.54 %
Berzétekőrös 4 0.54 %
Kisfeketepatak 4 0.54 %
Gömörpanyit 4 0.54 %
Kisszabos 4 0.54 %
Gacsalk 4 0.54 %
Annafalva 4 0.54 %
Pétermány 3 0.40 %
Kecső 3 0.40 %
Márkuska 3 0.40 %
Lekenye 3 0.40 %
Jablonca 3 0.40 %
Barka 2 0.27 %
Gömörhosszúszó 2 0.27 %
Lucska 2 0.27 %
Kuntapolca 2 0.27 %
Imrikfalva 2 0.27 %
Csoltó 2 0.27 %
Szádvárborsa 2 0.27 %
Beretke 1 0.13 %
Szilice 1 0.13 %
Tornagörgő 1 0.13 %
Szádalmás 1 0.13 %
Pelsőcardó 1 0.13 %
Szalóc 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Nagyszabos 41 15.19 %
Rozsnyó 30 11.11 %
Krasznahorkaváralja 18 6.67 %
Dobsina 13 4.81 %
Restér 12 4.44 %
Nagyveszverés 9 3.33 %
Sebespatak 8 2.96 %
Csetnek 8 2.96 %
Martonháza 7 2.59 %
Alsósajó 7 2.59 %
Szabados 6 2.22 %
Rozsfalva 5 1.85 %
Berzéte 5 1.85 %
Páskaháza 4 1.48 %
Özörény 4 1.48 %
Pelsőc 4 1.48 %
Kuntapolca 3 1.11 %
Gócs 3 1.11 %
Csoltó 3 1.11 %
Kisfeketepatak 3 1.11 %
Annafalva 2 0.74 %
Beretke 2 0.74 %
Felsősajó 2 0.74 %
Tornagörgő 2 0.74 %
Andrási 2 0.74 %
Rekenyeújfalu 2 0.74 %
Sajóréde 1 0.37 %
Imrikfalva 1 0.37 %
Kisgencs 1 0.37 %
Márkuska 1 0.37 %
Gömörpanyit 1 0.37 %
Csucsom 1 0.37 %
Körtvélyes 1 0.37 %
Barka 1 0.37 %
Szilice 1 0.37 %
Szalóc 1 0.37 %
Betlér 1 0.37 %
Pelsőcardó 1 0.37 %
Sztracena 1 0.37 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Henckó 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 430 33.52 %
Krasznahorkaváralja 63 4.91 %
Hárskút 62 4.83 %
Várhosszúrét 52 4.05 %
Csetnek 23 1.79 %
Berzéte 22 1.71 %
Pelsőc 22 1.71 %
Sebespatak 20 1.56 %
Kisgencs 20 1.56 %
Jólész 19 1.48 %
Szádalmás 16 1.25 %
Dernő 15 1.17 %
Nagyveszverés 14 1.09 %
Csucsom 14 1.09 %
Özörény 13 1.01 %
Tornagörgő 13 1.01 %
Oláhpatak 12 0.94 %
Barka 11 0.86 %
Rozsnyórudna 11 0.86 %
Nagyszabos 10 0.78 %
Sajóréde 10 0.78 %
Szalóc 9 0.70 %
Betlér 9 0.70 %
Dobsina 9 0.70 %
Andrási 9 0.70 %
Szilice 8 0.62 %
Kuntapolca 8 0.62 %
Pétermány 6 0.47 %
Beretke 6 0.47 %
Annafalva 6 0.47 %
Restér 5 0.39 %
Körtvélyes 5 0.39 %
Rekenyeújfalu 5 0.39 %
Gömörhosszúszó 5 0.39 %
Gecelfalva 5 0.39 %
Gömörpanyit 5 0.39 %
Lucska 5 0.39 %
Alsósajó 5 0.39 %
Martonháza 4 0.31 %
Kecső 4 0.31 %
Berzétekőrös 4 0.31 %
Szabados 4 0.31 %
Rozsfalva 4 0.31 %
Kiskovácsvágása 4 0.31 %
Csoltó 3 0.23 %
Gócs 3 0.23 %
Kisfeketepatak 3 0.23 %
Henckó 3 0.23 %
Melléte 3 0.23 %
Hámosfalva 3 0.23 %
Márkuska 2 0.16 %
Felsősajó 2 0.16 %
Sztracena 2 0.16 %
Szádvárborsa 2 0.16 %
Jablonca 2 0.16 %
Berdárka 1 0.08 %
Lekenye 1 0.08 %
Páskaháza 1 0.08 %
Pelsőcardó 1 0.08 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 81 19.80 %
Andrási 40 9.78 %
Krasznahorkaváralja 16 3.91 %
Alsósajó 12 2.93 %
Csetnek 12 2.93 %
Kisfeketepatak 11 2.69 %
Nagyszabos 11 2.69 %
Dobsina 9 2.20 %
Sebespatak 8 1.96 %
Rekenyeújfalu 8 1.96 %
Restér 7 1.71 %
Pelsőc 5 1.22 %
Berzéte 5 1.22 %
Rozsfalva 5 1.22 %
Oláhpatak 4 0.98 %
Sajóréde 4 0.98 %
Felsősajó 4 0.98 %
Nagyveszverés 4 0.98 %
Gömörpanyit 3 0.73 %
Özörény 3 0.73 %
Barka 3 0.73 %
Szabados 3 0.73 %
Imrikfalva 3 0.73 %
Várhosszúrét 2 0.49 %
Annafalva 2 0.49 %
Jólész 2 0.49 %
Márkuska 2 0.49 %
Csoltó 2 0.49 %
Henckó 1 0.24 %
Szalóc 1 0.24 %
Kiskovácsvágása 1 0.24 %
Pelsőcardó 1 0.24 %
Jablonca 1 0.24 %
Tornagörgő 1 0.24 %
Kuntapolca 1 0.24 %
Hárskút 1 0.24 %
Beretke 1 0.24 %
Betlér 1 0.24 %
Melléte 1 0.24 %
Lekenye 1 0.24 %
Gócs 1 0.24 %
Gacsalk 1 0.24 %
Kisszabos 1 0.24 %
Csucsom 1 0.24 %
Martonháza 1 0.24 %
Pétermány 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 890 34.96 %
Várhosszúrét 223 8.76 %
Krasznahorkaváralja 199 7.82 %
Hárskút 113 4.44 %
Jólész 92 3.61 %
Berzéte 88 3.46 %
Szádalmás 82 3.22 %
Tornagörgő 76 2.99 %
Berzétekőrös 69 2.71 %
Jablonca 65 2.55 %
Szilice 58 2.28 %
Csucsom 54 2.12 %
Gömörhosszúszó 53 2.08 %
Pelsőc 51 2.00 %
Dernő 46 1.81 %
Rozsnyórudna 45 1.77 %
Szalóc 39 1.53 %
Özörény 36 1.41 %
Körtvélyes 35 1.37 %
Barka 32 1.26 %
Kuntapolca 27 1.06 %
Csetnek 25 0.98 %
Sebespatak 25 0.98 %
Nagyveszverés 24 0.94 %
Lekenye 22 0.86 %
Betlér 20 0.79 %
Kecső 19 0.75 %
Andrási 19 0.75 %
Rekenyeújfalu 19 0.75 %
Szádvárborsa 16 0.63 %
Melléte 16 0.63 %
Csoltó 16 0.63 %
Dobsina 16 0.63 %
Martonháza 14 0.55 %
Kiskovácsvágása 11 0.43 %
Beretke 11 0.43 %
Oláhpatak 10 0.39 %
Lucska 10 0.39 %
Kisgencs 9 0.35 %
Alsósajó 9 0.35 %
Páskaháza 9 0.35 %
Szabados 9 0.35 %
Pelsőcardó 7 0.27 %
Gömörpanyit 7 0.27 %
Gócs 6 0.24 %
Felsősajó 5 0.20 %
Sajóréde 5 0.20 %
Nagyszabos 4 0.16 %
Henckó 3 0.12 %
Gacsalk 3 0.12 %
Imrikfalva 3 0.12 %
Sztracena 2 0.08 %
Hámosfalva 1 0.04 %
Rozsfalva 1 0.04 %
Restér 1 0.04 %
Berdárka 1 0.04 %
Annafalva 1 0.04 %
Kisszabos 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Rozsnyó 328 21.94 %
Nagyszabos 150 10.03 %
Alsósajó 87 5.82 %
Dobsina 64 4.28 %
Csetnek 62 4.15 %
Sebespatak 56 3.75 %
Szalóc 52 3.48 %
Oláhpatak 52 3.48 %
Nagyveszverés 50 3.34 %
Krasznahorkaváralja 42 2.81 %
Pelsőc 42 2.81 %
Rekenyeújfalu 35 2.34 %
Rozsfalva 32 2.14 %
Gömörpanyit 32 2.14 %
Restér 30 2.01 %
Kuntapolca 26 1.74 %
Sajóréde 26 1.74 %
Szabados 26 1.74 %
Kisfeketepatak 25 1.67 %
Özörény 23 1.54 %
Betlér 22 1.47 %
Jablonca 22 1.47 %
Tornagörgő 19 1.27 %
Martonháza 18 1.20 %
Rozsnyórudna 17 1.14 %
Szádvárborsa 16 1.07 %
Szilice 15 1.00 %
Berzéte 15 1.00 %
Imrikfalva 14 0.94 %
Gecelfalva 12 0.80 %
Szádalmás 12 0.80 %
Páskaháza 11 0.74 %
Gömörhosszúszó 11 0.74 %
Kisgencs 11 0.74 %
Kecső 11 0.74 %
Felsősajó 10 0.67 %
Várhosszúrét 9 0.60 %
Henckó 9 0.60 %
Csoltó 8 0.54 %
Hárskút 8 0.54 %
Csucsom 8 0.54 %
Andrási 8 0.54 %
Hámosfalva 8 0.54 %
Körtvélyes 8 0.54 %
Gócs 7 0.47 %
Márkuska 7 0.47 %
Gacsalk 6 0.40 %
Pelsőcardó 6 0.40 %
Berzétekőrös 6 0.40 %
Beretke 6 0.40 %
Barka 6 0.40 %
Jólész 4 0.27 %
Annafalva 3 0.20 %
Lekenye 3 0.20 %
Lucska 2 0.13 %
Sztracena 2 0.13 %
Kisszabos 2 0.13 %
Kiskovácsvágása 2 0.13 %
Pétermány 2 0.13 %
Berdárka 1 0.07 %
Dernő 1 0.07 %
Melléte 1 0.07 %
Rozsnyó 325 29.31 %
Pelsőc 138 12.44 %
Várhosszúrét 65 5.86 %
Rozsnyórudna 38 3.43 %
Jablonca 33 2.98 %
Krasznahorkaváralja 32 2.89 %
Körtvélyes 31 2.80 %
Kecső 26 2.34 %
Berzéte 25 2.25 %
Dobsina 24 2.16 %
Nagyveszverés 24 2.16 %
Tornagörgő 21 1.89 %
Rekenyeújfalu 19 1.71 %
Betlér 18 1.62 %
Szilice 17 1.53 %
Hárskút 17 1.53 %
Kuntapolca 17 1.53 %
Szalóc 17 1.53 %
Gömörhosszúszó 16 1.44 %
Henckó 15 1.35 %
Barka 14 1.26 %
Sebespatak 13 1.17 %
Szabados 13 1.17 %
Csoltó 13 1.17 %
Nagyszabos 13 1.17 %
Csetnek 13 1.17 %
Dernő 12 1.08 %
Jólész 11 0.99 %
Özörény 10 0.90 %
Andrási 10 0.90 %
Gömörpanyit 10 0.90 %
Berzétekőrös 9 0.81 %
Alsósajó 9 0.81 %
Melléte 8 0.72 %
Oláhpatak 8 0.72 %
Szádalmás 8 0.72 %
Pelsőcardó 7 0.63 %
Kisgencs 7 0.63 %
Beretke 6 0.54 %
Restér 6 0.54 %
Csucsom 5 0.45 %
Gócs 5 0.45 %
Szádvárborsa 5 0.45 %
Gacsalk 4 0.36 %
Felsősajó 4 0.36 %
Imrikfalva 4 0.36 %
Sajóréde 4 0.36 %
Lucska 4 0.36 %
Hámosfalva 3 0.27 %
Páskaháza 3 0.27 %
Martonháza 3 0.27 %
Lekenye 3 0.27 %
Kiskovácsvágása 3 0.27 %
Kisfeketepatak 3 0.27 %
Rozsfalva 2 0.18 %
Pétermány 2 0.18 %
Annafalva 2 0.18 %
Gecelfalva 1 0.09 %
Kisszabos 1 0.09 %
Sztracena 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Dobsina 358 18.76 %
Rozsnyó 339 17.77 %
Nagyszabos 128 6.71 %
Oláhpatak 118 6.18 %
Alsósajó 96 5.03 %
Nagyveszverés 83 4.35 %
Sajóréde 68 3.56 %
Betlér 62 3.25 %
Felsősajó 56 2.94 %
Imrikfalva 44 2.31 %
Csetnek 43 2.25 %
Gócs 37 1.94 %
Sztracena 29 1.52 %
Kisfeketepatak 28 1.47 %
Henckó 25 1.31 %
Rekenyeújfalu 19 1.00 %
Pelsőc 17 0.89 %
Restér 15 0.79 %
Sebespatak 15 0.79 %
Gecelfalva 13 0.68 %
Berzéte 13 0.68 %
Andrási 12 0.63 %
Szabados 11 0.58 %
Martonháza 11 0.58 %
Rozsnyórudna 10 0.52 %
Gacsalk 9 0.47 %
Kisgencs 7 0.37 %
Krasznahorkaváralja 7 0.37 %
Szádalmás 6 0.31 %
Rozsfalva 5 0.26 %
Várhosszúrét 5 0.26 %
Gömörpanyit 5 0.26 %
Márkuska 4 0.21 %
Csucsom 4 0.21 %
Pétermány 3 0.16 %
Körtvélyes 3 0.16 %
Annafalva 3 0.16 %
Kuntapolca 2 0.10 %
Tornagörgő 2 0.10 %
Berzétekőrös 2 0.10 %
Csoltó 2 0.10 %
Hámosfalva 2 0.10 %
Özörény 2 0.10 %
Beretke 1 0.05 %
Jablonca 1 0.05 %
Pelsőcardó 1 0.05 %
Barka 1 0.05 %
Berdárka 1 0.05 %
Lucska 1 0.05 %
Gömörhosszúszó 1 0.05 %
Kisszabos 1 0.05 %
Dernő 1 0.05 %
Hárskút 1 0.05 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Rozsnyó 586 68.38 %
Betlér 17 1.98 %
Sebespatak 16 1.87 %
Rozsnyórudna 15 1.75 %
Csetnek 14 1.63 %
Andrási 14 1.63 %
Krasznahorkaváralja 13 1.52 %
Nagyveszverés 13 1.52 %
Dobsina 12 1.40 %
Várhosszúrét 11 1.28 %
Jólész 10 1.17 %
Pelsőc 9 1.05 %
Alsósajó 9 1.05 %
Berzéte 7 0.82 %
Nagyszabos 7 0.82 %
Dernő 7 0.82 %
Szilice 7 0.82 %
Sajóréde 6 0.70 %
Özörény 6 0.70 %
Kuntapolca 6 0.70 %
Martonháza 5 0.58 %
Rekenyeújfalu 5 0.58 %
Gömörpanyit 5 0.58 %
Tornagörgő 5 0.58 %
Csucsom 4 0.47 %
Szalóc 4 0.47 %
Gócs 4 0.47 %
Kisgencs 3 0.35 %
Hárskút 3 0.35 %
Szabados 3 0.35 %
Szádalmás 3 0.35 %
Barka 3 0.35 %
Lekenye 3 0.35 %
Lucska 3 0.35 %
Gömörhosszúszó 2 0.23 %
Pelsőcardó 2 0.23 %
Oláhpatak 2 0.23 %
Márkuska 2 0.23 %
Annafalva 1 0.12 %
Henckó 1 0.12 %
Jablonca 1 0.12 %
Berzétekőrös 1 0.12 %
Imrikfalva 1 0.12 %
Hámosfalva 1 0.12 %
Kecső 1 0.12 %
Kisfeketepatak 1 0.12 %
Csoltó 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Felsősajó 1 0.12 %
Restér 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Rozsnyó 246 28.64 %
Dobsina 43 5.01 %
Krasznahorkaváralja 31 3.61 %
Nagyveszverés 31 3.61 %
Csetnek 30 3.49 %
Nagyszabos 24 2.79 %
Pelsőc 24 2.79 %
Rozsnyórudna 21 2.44 %
Andrási 21 2.44 %
Betlér 20 2.33 %
Alsósajó 16 1.86 %
Rekenyeújfalu 15 1.75 %
Tornagörgő 14 1.63 %
Szádalmás 13 1.51 %
Oláhpatak 12 1.40 %
Jólész 12 1.40 %
Dernő 10 1.16 %
Csucsom 10 1.16 %
Berzéte 10 1.16 %
Sebespatak 9 1.05 %
Szilice 8 0.93 %
Lekenye 8 0.93 %
Lucska 8 0.93 %
Özörény 7 0.81 %
Martonháza 7 0.81 %
Barka 7 0.81 %
Várhosszúrét 7 0.81 %
Hárskút 7 0.81 %
Kisfeketepatak 6 0.70 %
Imrikfalva 6 0.70 %
Henckó 6 0.70 %
Gócs 6 0.70 %
Kiskovácsvágása 5 0.58 %
Kisszabos 5 0.58 %
Szabados 5 0.58 %
Körtvélyes 4 0.47 %
Felsősajó 4 0.47 %
Hámosfalva 4 0.47 %
Rozsfalva 4 0.47 %
Gömörpanyit 4 0.47 %
Csoltó 4 0.47 %
Gacsalk 4 0.47 %
Beretke 3 0.35 %
Melléte 3 0.35 %
Márkuska 3 0.35 %
Kisgencs 3 0.35 %
Kecső 3 0.35 %
Berzétekőrös 2 0.23 %
Restér 2 0.23 %
Páskaháza 2 0.23 %
Sajóréde 2 0.23 %
Kuntapolca 2 0.23 %
Pelsőcardó 2 0.23 %
Jablonca 2 0.23 %
Gömörhosszúszó 2 0.23 %
Szádvárborsa 1 0.12 %
Szalóc 1 0.12 %
Pétermány 1 0.12 %
Gecelfalva 1 0.12 %
Annafalva 1 0.12 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 152 21.68 %
Dobsina 75 10.70 %
Felsősajó 61 8.70 %
Oláhpatak 35 4.99 %
Andrási 34 4.85 %
Sajóréde 31 4.42 %
Nagyveszverés 27 3.85 %
Nagyszabos 23 3.28 %
Kisfeketepatak 20 2.85 %
Gócs 18 2.57 %
Sebespatak 16 2.28 %
Betlér 14 2.00 %
Csetnek 13 1.85 %
Kisgencs 13 1.85 %
Pelsőc 12 1.71 %
Sztracena 12 1.71 %
Alsósajó 10 1.43 %
Restér 9 1.28 %
Imrikfalva 9 1.28 %
Henckó 7 1.00 %
Szabados 7 1.00 %
Gömörpanyit 7 1.00 %
Rozsnyórudna 7 1.00 %
Rekenyeújfalu 7 1.00 %
Krasznahorkaváralja 6 0.86 %
Márkuska 6 0.86 %
Pelsőcardó 6 0.86 %
Beretke 6 0.86 %
Hárskút 5 0.71 %
Körtvélyes 5 0.71 %
Jólész 4 0.57 %
Csucsom 4 0.57 %
Dernő 4 0.57 %
Berzéte 4 0.57 %
Rozsfalva 4 0.57 %
Özörény 4 0.57 %
Várhosszúrét 4 0.57 %
Gecelfalva 4 0.57 %
Tornagörgő 4 0.57 %
Csoltó 3 0.43 %
Szádalmás 3 0.43 %
Gacsalk 3 0.43 %
Berzétekőrös 2 0.29 %
Martonháza 2 0.29 %
Lucska 2 0.29 %
Gömörhosszúszó 2 0.29 %
Szádvárborsa 2 0.29 %
Szalóc 2 0.29 %
Kisszabos 2 0.29 %
Melléte 1 0.14 %
Annafalva 1 0.14 %
Pétermány 1 0.14 %
Barka 1 0.14 %
Kuntapolca 1 0.14 %
Hámosfalva 1 0.14 %
Lekenye 1 0.14 %
Berdárka 1 0.14 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Rozsnyó 494 53.00 %
Dobsina 55 5.90 %
Nagyveszverés 40 4.29 %
Betlér 25 2.68 %
Oláhpatak 20 2.15 %
Csetnek 17 1.82 %
Nagyszabos 17 1.82 %
Rozsnyórudna 17 1.82 %
Várhosszúrét 16 1.72 %
Rekenyeújfalu 16 1.72 %
Sebespatak 15 1.61 %
Krasznahorkaváralja 15 1.61 %
Imrikfalva 13 1.39 %
Alsósajó 13 1.39 %
Jólész 12 1.29 %
Szádalmás 10 1.07 %
Andrási 9 0.97 %
Pelsőc 9 0.97 %
Sajóréde 8 0.86 %
Henckó 8 0.86 %
Kisfeketepatak 8 0.86 %
Csucsom 8 0.86 %
Szabados 6 0.64 %
Melléte 6 0.64 %
Berzéte 6 0.64 %
Gócs 5 0.54 %
Dernő 5 0.54 %
Martonháza 5 0.54 %
Kisgencs 4 0.43 %
Márkuska 4 0.43 %
Barka 4 0.43 %
Gömörpanyit 4 0.43 %
Kuntapolca 3 0.32 %
Özörény 3 0.32 %
Restér 3 0.32 %
Berzétekőrös 3 0.32 %
Berdárka 2 0.21 %
Tornagörgő 2 0.21 %
Hárskút 2 0.21 %
Pétermány 2 0.21 %
Gecelfalva 2 0.21 %
Lekenye 2 0.21 %
Pelsőcardó 2 0.21 %
Gacsalk 2 0.21 %
Csoltó 1 0.11 %
Beretke 1 0.11 %
Gömörhosszúszó 1 0.11 %
Rozsfalva 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Kisszabos 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Felsősajó 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Szádvárborsa 1 0.11 %
Jablonca 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 620 55.36 %
Csetnek 56 5.00 %
Betlér 35 3.13 %
Krasznahorkaváralja 29 2.59 %
Pelsőc 23 2.05 %
Nagyszabos 21 1.88 %
Nagyveszverés 20 1.79 %
Dobsina 18 1.61 %
Várhosszúrét 15 1.34 %
Berzéte 14 1.25 %
Sebespatak 11 0.98 %
Oláhpatak 10 0.89 %
Csucsom 10 0.89 %
Sajóréde 10 0.89 %
Szádalmás 9 0.80 %
Jólész 9 0.80 %
Andrási 9 0.80 %
Gömörpanyit 8 0.71 %
Rozsnyórudna 8 0.71 %
Hárskút 7 0.63 %
Szilice 6 0.54 %
Dernő 6 0.54 %
Szabados 6 0.54 %
Gócs 6 0.54 %
Barka 5 0.45 %
Rekenyeújfalu 5 0.45 %
Henckó 5 0.45 %
Restér 5 0.45 %
Alsósajó 4 0.36 %
Márkuska 4 0.36 %
Felsősajó 4 0.36 %
Lucska 4 0.36 %
Kuntapolca 4 0.36 %
Kisgencs 3 0.27 %
Hámosfalva 3 0.27 %
Gacsalk 3 0.27 %
Szalóc 3 0.27 %
Lekenye 3 0.27 %
Tornagörgő 3 0.27 %
Szádvárborsa 2 0.18 %
Martonháza 2 0.18 %
Rozsfalva 2 0.18 %
Berdárka 2 0.18 %
Körtvélyes 2 0.18 %
Annafalva 2 0.18 %
Gecelfalva 1 0.09 %
Páskaháza 1 0.09 %
Csoltó 1 0.09 %
Berzétekőrös 1 0.09 %
Imrikfalva 1 0.09 %
Sztracena 1 0.09 %
Özörény 1 0.09 %
Gömörhosszúszó 1 0.09 %
Melléte 1 0.09 %
Pelsőcardó 1 0.09 %
Kisfeketepatak 1 0.09 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Rozsnyó 202 15.43 %
Nagyszabos 178 13.60 %
Csetnek 85 6.49 %
Szabados 80 6.11 %
Nagyveszverés 50 3.82 %
Sebespatak 45 3.44 %
Rekenyeújfalu 45 3.44 %
Dobsina 41 3.13 %
Betlér 38 2.90 %
Pelsőc 35 2.67 %
Martonháza 34 2.60 %
Oláhpatak 34 2.60 %
Alsósajó 28 2.14 %
Rozsfalva 25 1.91 %
Restér 22 1.68 %
Márkuska 18 1.38 %
Sajóréde 17 1.30 %
Jablonca 16 1.22 %
Kisgencs 16 1.22 %
Krasznahorkaváralja 15 1.15 %
Henckó 14 1.07 %
Kisszabos 13 0.99 %
Gecelfalva 13 0.99 %
Felsősajó 12 0.92 %
Hámosfalva 12 0.92 %
Gócs 12 0.92 %
Rozsnyórudna 11 0.84 %
Kisfeketepatak 11 0.84 %
Andrási 9 0.69 %
Gacsalk 8 0.61 %
Tornagörgő 7 0.53 %
Kuntapolca 7 0.53 %
Berzéte 7 0.53 %
Gömörpanyit 7 0.53 %
Várhosszúrét 5 0.38 %
Szilice 5 0.38 %
Berdárka 4 0.31 %
Pétermány 4 0.31 %
Imrikfalva 4 0.31 %
Annafalva 3 0.23 %
Sztracena 2 0.15 %
Körtvélyes 2 0.15 %
Özörény 2 0.15 %
Berzétekőrös 2 0.15 %
Csucsom 2 0.15 %
Pelsőcardó 2 0.15 %
Beretke 1 0.08 %
Jólész 1 0.08 %
Kecső 1 0.08 %
Csoltó 1 0.08 %
Páskaháza 1 0.08 %
Szádalmás 1 0.08 %
Lucska 1 0.08 %
Barka 1 0.08 %
Dernő 1 0.08 %
Szalóc 1 0.08 %
Hárskút 1 0.08 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 166 27.71 %
Csetnek 48 8.01 %
Nagyszabos 32 5.34 %
Sebespatak 24 4.01 %
Nagyveszverés 22 3.67 %
Dobsina 21 3.51 %
Oláhpatak 21 3.51 %
Pelsőc 20 3.34 %
Szabados 18 3.01 %
Kisfeketepatak 13 2.17 %
Kuntapolca 12 2.00 %
Krasznahorkaváralja 12 2.00 %
Rekenyeújfalu 11 1.84 %
Gacsalk 11 1.84 %
Martonháza 10 1.67 %
Kisgencs 10 1.67 %
Hámosfalva 9 1.50 %
Rozsnyórudna 9 1.50 %
Betlér 9 1.50 %
Felsősajó 7 1.17 %
Alsósajó 7 1.17 %
Restér 7 1.17 %
Várhosszúrét 7 1.17 %
Pelsőcardó 6 1.00 %
Gecelfalva 6 1.00 %
Andrási 5 0.83 %
Henckó 5 0.83 %
Beretke 4 0.67 %
Sajóréde 4 0.67 %
Tornagörgő 4 0.67 %
Imrikfalva 3 0.50 %
Szilice 3 0.50 %
Berzétekőrös 3 0.50 %
Berzéte 3 0.50 %
Pétermány 3 0.50 %
Szádalmás 3 0.50 %
Jólész 2 0.33 %
Márkuska 2 0.33 %
Csucsom 2 0.33 %
Sztracena 2 0.33 %
Páskaháza 2 0.33 %
Rozsfalva 2 0.33 %
Gócs 1 0.17 %
Gömörhosszúszó 1 0.17 %
Körtvélyes 1 0.17 %
Melléte 1 0.17 %
Kiskovácsvágása 1 0.17 %
Barka 1 0.17 %
Csoltó 1 0.17 %
Özörény 1 0.17 %
Kisszabos 1 0.17 %
Berdárka 1 0.17 %
Dernő 1 0.17 %
Szalóc 1 0.17 %
Kecső 1 0.17 %
Jablonca 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Rozsnyó 429 43.12 %
Nagyveszverés 34 3.42 %
Krasznahorkaváralja 32 3.22 %
Szádalmás 28 2.81 %
Betlér 26 2.61 %
Pelsőc 21 2.11 %
Hárskút 21 2.11 %
Szádvárborsa 20 2.01 %
Csetnek 20 2.01 %
Sebespatak 19 1.91 %
Berzéte 18 1.81 %
Jólész 18 1.81 %
Nagyszabos 18 1.81 %
Özörény 18 1.81 %
Várhosszúrét 17 1.71 %
Dobsina 17 1.71 %
Tornagörgő 17 1.71 %
Kisgencs 14 1.41 %
Csucsom 14 1.41 %
Gócs 13 1.31 %
Alsósajó 12 1.21 %
Rozsnyórudna 12 1.21 %
Rekenyeújfalu 12 1.21 %
Andrási 12 1.21 %
Körtvélyes 10 1.01 %
Gömörpanyit 10 1.01 %
Berzétekőrös 9 0.90 %
Dernő 9 0.90 %
Oláhpatak 9 0.90 %
Henckó 9 0.90 %
Sajóréde 9 0.90 %
Jablonca 8 0.80 %
Kuntapolca 8 0.80 %
Szalóc 7 0.70 %
Kecső 7 0.70 %
Szilice 6 0.60 %
Felsősajó 6 0.60 %
Kisfeketepatak 5 0.50 %
Gömörhosszúszó 5 0.50 %
Restér 4 0.40 %
Márkuska 4 0.40 %
Imrikfalva 4 0.40 %
Martonháza 3 0.30 %
Csoltó 3 0.30 %
Szabados 2 0.20 %
Gacsalk 2 0.20 %
Rozsfalva 2 0.20 %
Gecelfalva 2 0.20 %
Hámosfalva 2 0.20 %
Lekenye 2 0.20 %
Sztracena 1 0.10 %
Annafalva 1 0.10 %
Melléte 1 0.10 %
Barka 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Kiskovácsvágása 1 0.10 %
Beretke 1 0.10 %
Kisszabos 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 484 39.74 %
Krasznahorkaváralja 60 4.93 %
Pelsőc 45 3.69 %
Berzétekőrös 40 3.28 %
Gömörpanyit 38 3.12 %
Hárskút 37 3.04 %
Özörény 35 2.87 %
Rozsnyórudna 33 2.71 %
Jólész 33 2.71 %
Nagyveszverés 32 2.63 %
Csetnek 27 2.22 %
Gömörhosszúszó 26 2.13 %
Jablonca 23 1.89 %
Szádalmás 22 1.81 %
Tornagörgő 21 1.72 %
Betlér 20 1.64 %
Berzéte 20 1.64 %
Sebespatak 18 1.48 %
Dernő 15 1.23 %
Kecső 14 1.15 %
Rekenyeújfalu 13 1.07 %
Oláhpatak 13 1.07 %
Dobsina 12 0.99 %
Melléte 10 0.82 %
Nagyszabos 9 0.74 %
Andrási 9 0.74 %
Csucsom 9 0.74 %
Szilice 9 0.74 %
Szalóc 9 0.74 %
Sajóréde 8 0.66 %
Kuntapolca 7 0.57 %
Alsósajó 7 0.57 %
Várhosszúrét 7 0.57 %
Gócs 7 0.57 %
Lekenye 5 0.41 %
Csoltó 5 0.41 %
Szabados 5 0.41 %
Kisgencs 5 0.41 %
Lucska 5 0.41 %
Páskaháza 4 0.33 %
Henckó 4 0.33 %
Beretke 4 0.33 %
Pelsőcardó 4 0.33 %
Rozsfalva 4 0.33 %
Felsősajó 4 0.33 %
Kiskovácsvágása 3 0.25 %
Kisfeketepatak 3 0.25 %
Körtvélyes 3 0.25 %
Martonháza 3 0.25 %
Hámosfalva 3 0.25 %
Restér 3 0.25 %
Imrikfalva 2 0.16 %
Pétermány 2 0.16 %
Szádvárborsa 2 0.16 %
Annafalva 1 0.08 %
Barka 1 0.08 %
Sztracena 1 0.08 %
Márkuska 1 0.08 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 61 29.61 %
Krasznahorkaváralja 12 5.83 %
Csetnek 10 4.85 %
Hárskút 9 4.37 %
Várhosszúrét 8 3.88 %
Rekenyeújfalu 8 3.88 %
Dobsina 7 3.40 %
Nagyszabos 7 3.40 %
Szalóc 6 2.91 %
Andrási 6 2.91 %
Pelsőc 5 2.43 %
Restér 5 2.43 %
Martonháza 4 1.94 %
Kisfeketepatak 4 1.94 %
Csucsom 4 1.94 %
Beretke 4 1.94 %
Tornagörgő 3 1.46 %
Oláhpatak 3 1.46 %
Henckó 3 1.46 %
Betlér 3 1.46 %
Gömörhosszúszó 3 1.46 %
Imrikfalva 3 1.46 %
Berzéte 3 1.46 %
Gömörpanyit 2 0.97 %
Körtvélyes 2 0.97 %
Felsősajó 2 0.97 %
Rozsfalva 2 0.97 %
Gacsalk 2 0.97 %
Gócs 2 0.97 %
Páskaháza 2 0.97 %
Annafalva 2 0.97 %
Dernő 2 0.97 %
Özörény 2 0.97 %
Sebespatak 1 0.49 %
Barka 1 0.49 %
Pétermány 1 0.49 %
Kecső 1 0.49 %
Lekenye 1 0.49 %
Sajóréde 1 0.49 %
Melléte 1 0.49 %
Rozsnyórudna 1 0.49 %
Szádvárborsa 1 0.49 %