SK
RV
.....

Berzétekőrös

Község

címer zászló
419 99% magyar 1910
350 75% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Kőrös
Hivatalos szlovák megnevezés:
Kružná
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Rozsnyói járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Rozsonyói járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Gömör-Tornai-karszt, Rozsnyói-medence - Északnyugati-Kárpátok, Gömör-Tornai-karszt, Pelsőci-Nagy-hegy
Más földrajzi nevek:
Lukács alma, Polomi dűlő, Szőlő-hegy, Zsellérek erdeje
Koordináták:
48.63777542, 20.47137451
Terület:
6,90 km2
Rang:
község
Népesség:
489
Tszf. magasság:
308 m
Körzethívószám:
+421 (0) 58
Irányítószám:
04951
Település kód:
560065
Szervezeti azonosító:
594776
Adóazonosító:
2020937523

A község a Rozsnyói-medence délnyugati részén, a Pelsőci-fennsík (Nagy-hegy) északkeleti lábánál fekszik, Rozsnyótól 7 km-re délnyugatra. Berzétekőrös zsákfalu, egyetlen, Berzétéről ide vezető, 2,5 km-es mellékúton közelíthető meg. Területének csaknem felét erdő borítja. Nyugatról Pelsőc, délről és keletről Berzéte, északkeletről Rozsnyórudna, északról pedig Rekenyeújfalu községekkel határos. Északi határát a Gencsi-patak alkotja.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Rozsnyói járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Rozsnyói járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után mindvégig a (változó területű) Rozsnyói járáshoz tartozott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Rozsnyói járás). Területe (6,90 km²) az elmúlt száz év során nem változott. 1976-1990 között Rozsnyóhoz csatolták.

Népesség

1910-ben 425, 1921-ben 423, 1938-ban pedig 439, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. Túlnyomó magyar többségét napjainkig megőrizte, bár az asszimilációs folyamatok itt is érezhetőek: 1991-2011 között a magyar nemzetiségűek aránya 89,1 %-ról 74,4 %-ra csökkent, a szlovákoké pedig 10 %-ról 22,5 %-ra nőtt. 1991-2001 között lakosságszáma stagnált, 2001-2011 között azonban már 9,4 %-os népességcsökkenés (534 főről 484-re) figyelhető meg. A lakosság 50,8 %-a református, 25,2 %-a római katolikus vallású, az evangélikusok aránya 1921-hez képest (17,5 %) kevesebb, mint felére csökkent (7,6 %).

Történelem

A 13. század végén vált ki Berzéte területéből, kezdetben a Máriássy-család birtoka volt. Kései kialakulása a kedvezőtlen természeti viszonyok következménye, a mezőgazdaságnál kezdetektől fontosabb volt a favágás, a szénégetés és a legeltetés. Nevét a helyén egykor álló kőriserdőről kapta, lakossága kezdettől magyar volt, de ruszin pásztotok is éltek itt. 1327-ben "Keurus" néven említik először, ekkor a Batizok berzétei várának uradalmához került. 1427-ben 18 adózó portája volt. A 16. században a Bebekek és a Máriássyak birtoka. Később birtokvita alakult ki a két család között, mely a Bebekek kihalásával oldódott meg és a Máriássyak a jobbágyság megszűnéséig megtartották a birtokot. Lakói a 16. században református hitre tért. A 17. században a falu dézsmamentességet nyert, lakosságának több mint fele e kiváltságok védelme alatt pásztorkodással foglalkozott. A 18. század elején Szénégetőkőrös néven ismert. 1828-ban 35 házában 434 lakos élt. Lakói mezőgazdaságból, állattartásból, erdei munkákból, napszámból, szénégetésből éltek. 1906-ig Kőrös, majd Berzétekőrös volt a hivatalos neve. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Rozsnyói járásához tartozott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. A csehszlovákiai magyar ifjúsági klubok 1965-ben itt rendezték meg az I. Nyári Ifjúsági Találkozót. 1976-ban Berzétével együtt Rozsnyóhoz csatolták, 1990-ben ismét önállóvá vált.

Mai jelentősége

A községben magyar nevelési nyelvű óvoda működik. Református temploma 1692-ben épült, 1786-ban megújították. Jézus Szívének szentelt római katolikus kápolnája 1880-ban épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

KÖRÖS. Magyar falu Gömör Várm. földes Urai több Uraságok, lakosai külömbfélék, fekszik Rozsnyóhoz nem meszsze, mellynek filiája, határjának 2/3 része köves, hegyes, és nehéz mivelésű, legelője szoross, fája tűzre van, piatzozása Szomolnokon.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Körös, Gömör v. magyar falu, Rosnyóhoz dél-nyugotra 1 1/2 órányira: 60 kath., 174 evang., 200 ref. lak. Határa ámbár hegyes, de mégis termékeny. Szenet éget. F. u. a Mariássy nemzetség.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Kőrös, a pelsőczi fensík alatt fekvő magyar kisközség, 73 házzal és 378, nagyobbára ev. ref. vallású lakossal. E községet már a pápai tizedszedők felvették jegyzékükbe Krus néven. Hosszu ideig Szénégető-Kőrösnek is nevezték. A községnek 1706-ból való pecsétnyomója is ezt a felirást viseli. 1416-ban a Gömöry család az ura, 1423-ban pelsőczi Nagy János királyi tárnokmesteré, 1427-ben a Bebek családé; 1430-ban Zsigmond király a Perényieknek adományozza. 1454-ben Kewres alakban van említve; 1489-ben pedig Máriássy Istvánt iktatják e község birtokába és a Máriássyak maradnak hosszú időn át a földesurai. Most Pósch Gyulának van itt nagyobb birtoka. A Máriássyaknak a községben nemesi kúriájuk is volt, mely ma Imre József és Dobos Károly tulajdona. A község református temploma 1692-ben épült. A katholikus lakosoknak kápolnájuk van a faluban, melyet 1880-ban építtettek. A református egyház birtokában nagyon érdekes és szép úrasztali kendő van, melyet Serédy Zsófia, báró Andrássy István kurucz generális neje, ki Jókainak a „Lőcsei fehér asszony” czímű regényében szerepel, sajátkezűleg hímzett 1695-ben. A község postája és legközelebbi vasúti állomása Berzéte, távíróhivatala pedig Rozsnyó.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Berzétekörös. -Története hűen kö veti Berzéte sorsát. Birtokosai a századok folyamán általában azonosak Berzéte földesuraival. A község területe 1201 kat. hold, lélekszáma a viszszacsatoláskor 439.

Névelőfordulások
1327
Keurus
1773
Kőrös,
1786
Kőrösch,
1808
Kőrös,
1907
Berzétekőrös,
1920
Kerešovce, Kerešov,
1927
Kerešovce, Kőrös,
1938
Berzétekőrös,
1945
Kerešovce, Kőrös,
1948
Kružná
1990
Kružná
1994
Kőrös

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Berzétekőrös (Kružná) 139
Telefon: 0587883560
Fax: 0587883562

Honlap: kruzna.ocu.sk/sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Lipták Ondrej (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Barkai Jaroslav (MOST - HÍD)
Pasičáková Ida (SMK-MKP)
Hamelli Ján (SMK-MKP)
Parditková Beáta (SMK-MKP)
Szendi Ladislav (SMK-MKP)
MOST - HÍD 20% MOST - HÍD 1 képviselö SMK-MKP 80% SMK-MKP 4 képviselö 5 képviselö
Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Berzétekőrös 23

Berzétekőrösi Községi Hivatal

Berzétekőrös 139

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 285 94%
szlovákok 6 2%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 12 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 304
magyarok 419 99%
szlovákok 6 1%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 425
magyarok 417 99%
szlovákok 6 1%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 423
magyarok 474 89%
szlovákok 53 10%
ukránok 1 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 3 1%
összlétszám 532
magyarok 433 81%
szlovákok 95 18%
ukránok 2 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 534
magyarok 360 74%
szlovákok 109 23%
ukránok 2 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 11 2%
összlétszám 484
magyarok 350 75%
szlovákok 116 25%
ukránok 1 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 469
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 409
Választási részvétel: 52.81 %
Kiadott boríték: 216
Bedobott boríték: 216

Polgármester

Érvényes szavazólap: 213
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Lipták Ondrej 213 100.00 % SMK-MKP

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Pasičáková Ida 198 SMK-MKP
Barkai Jaroslav 197 MOST - HÍD
Hamelli Ján 192 SMK-MKP
Parditková Beáta 191 SMK-MKP
Szendi Ladislav 185 SMK-MKP

Képviselők

2014
SMK-MKP 80.00% SMK-MKP 4 képviselö MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö 5 képviselö
2018
SMK-MKP 80.00% SMK-MKP 4 képviselö MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 412
Választási részvétel: 8.01 %
Kiadott boríték: 33
Bedobott boríték: 33
Választásra jogosult: 412
Választási részvétel: 2.67 %
Kiadott boríték: 11
Bedobott boríték: 11
Választásra jogosult: 413
Választási részvétel: 25,66 %
Kiadott boríték: 106
Bedobott boríték: 106

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 27
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 93
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 14 51.85 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 10 37.04 % KDS
Jaroslav Džunko 1 3.70 % Független
Ivan Kuhn 1 3.70 % OKS
Rastislav Masnyk 1 3.70 % SDKÚ - DS, SaS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Marek Ďurán 0 0.00 % ĽS Naše Slovensko
Dominika Palaščáková 0 0.00 % NOVA
Vladimír Gürtler 0 0.00 % 7 STATOČNÝCH
Jozef Holečko 0 0.00 % Független
Rudolf Bauer 2 18.18% KDS
Karol Pataky 43 46.24 % MOST - HÍD, SKOK
Richard Raši 36 38.71 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Štefan Surmánek 7 7.53 % ĽSNS
Rastislav Trnka 4 4.30 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Róbert Bačinský 1 1.08 % Független
Jarmila Tkáčová 1 1.08 % SNS
Jaroslav Džunko 1 1.08 % Független
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 33
Érvényes szavazólap: 103
Érvényes szavazólap: 11402
# Név Szavazat Százalék Párt
Juraj Nagy 25 75.76% Független
Pavol Burdiga 19 57.58% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Ferenc Porubán 14 42.42% SMK-MKP
Beáta Bekeová 13 39.39% SMK-MKP
Ján Szöllös 12 36.36% SMK-MKP
Ján Babič 8 24.24% SMER - SD
Július Kerekes 7 21.21% Független
Ján Lach 4 12.12% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Peter Bollo 4 12.12% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Tibor Takáč 2 6.06% OKS
Jozef Kováč 2 6.06% SaS
Jozef Kušnier 2 6.06% ĽS Naše Slovensko
Božena Czmórová 2 6.06% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Jana Gallová 1 3.03% ÚSVIT
Janka Vavreková 1 3.03% KSS
Karol Horník 1 3.03% SMER - SD
Matúš Bischof 1 3.03% OKS
Milan Fafrák 1 3.03% KSS
Jaroslav Kočiš 1 3.03% KSS
Peter Pamula 1 3.03% SNS
Štefan Szaniszló 1 3.03% ĽS Naše Slovensko
Gejza Milko 1 3.03% SMER - SD
Juraj Bernár 0 0.00% KSS
Ľudovít Gunár 0 0.00% SRÚS
Zlatica Bachňáková 0 0.00% KSS
Milan Mlynár 0 0.00% SNS
Miloš Gallo-Barnák 0 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Eduard Mako 0 0.00% SRÚS
Jozef Šebalj 0 0.00% DS
Ján Frák 0 0.00% Független
Stanislav Kučerák 0 0.00% SRÚS
Štefan Bašták 0 0.00% SMER - SD
Ivan Kuhn 0 0.00% OKS
Izabella Hurajtová 0 0.00% NOVA
Ľuboš Gál 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Juraj Nagy 69 66.99% Független
Beáta Beke 42 40.78% SMK-MKP
Monika Šeďová 40 38.83% MOST - HÍD
Attila Anna 32 31.07% Független
Pavol Burdiga 30 29.13% MOST - HÍD
Zoltán Várady 29 28.16% SMK-MKP
Ferenc Porubán 28 27.18% SMK-MKP
Peter Bollo 13 12.62% MOST - HÍD
Monika Repaszká 9 8.74% ŠKV
Július Barkai 9 8.74% SME RODINA - Boris Kollár
Tibor Balázs 7 6.80% MOST - HÍD
Hildegarda Támárová 7 6.80% MOST - HÍD
Dušan Pollák 6 5.83% ŠKV
Ján Babič 6 5.83% SMER-SD
Róbert Hanuštiak 5 4.85% Független
Ariana Palme 5 4.85% ĽS Naše Slovensko
Juraj Balázs 4 3.88% Független
Jozef Kušnier 4 3.88% ĽS Naše Slovensko
Erika Ocelníková 3 2.91% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Miloš Gallo 3 2.91% ŠANCA
Jaroslav Kočiš 3 2.91% KSS
Eva Mihóková 3 2.91% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Róbert Bezek 3 2.91% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Jarmila Breznenová 3 2.91% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Matej Lada 3 2.91% ŠKV
Martin Gallo 2 1.94% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Štefan Bašták 2 1.94% SMER-SD
Michal Terrai 2 1.94% Független
Karol Horník 2 1.94% SMER-SD
Ladislav Juhász 2 1.94% ĽS Naše Slovensko
Ivan Kuhn 2 1.94% OKS
Matúš Bischof 1 0.97% OKS
Karol Kováč 1 0.97% OKS
Viliam Hlaváč 1 0.97% ŠKV
Dušan Žiak 1 0.97% ĽS Naše Slovensko
Mária Bernáthová 0 0.00% KSS
Helena Laliková 0 0.00% KSS
Peter Pamula 0 0.00% SNS
Juraj Bernár 0 0.00% KSS
Jozef Červeňák 0 0.00% RIS
Gejza Záhn 0 0.00% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Ján Babič 2301 0.00% SMER - SD
Pavol Burdiga 2164 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Juraj Nagy 1904 0.00% Független
Štefan Bašták 1811 0.00% SMER - SD
Karol Horník 1533 0.00% SMER - SD
Peter Bollo 1457 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Szöllös 1395 0.00% SMK-MKP
Gejza Milko 1292 0.00% SMER - SD
Ferenc Porubán 1191 0.00% SMK-MKP
Beáta Bekeová 1170 0.00% SMK-MKP
Ján Lach 980 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Milan Mlynár 922 0.00% SNS
Július Kerekes 909 0.00% Független
Ivan Kuhn 842 0.00% OKS
Peter Pamula 812 0.00% SNS
Miloš Gallo-Barnák 772 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Matúš Bischof 643 0.00% OKS
Štefan Szaniszló 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kušnier 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Gunár 556 0.00% SRÚS
Jana Gallová 489 0.00% ÚSVIT
Eduard Mako 488 0.00% SRÚS
Ľuboš Gál 464 0.00% 7 STATOČNÝCH
Tibor Takáč 459 0.00% OKS
Ján Frák 454 0.00% Független
Milan Fafrák 441 0.00% KSS
Izabella Hurajtová 420 0.00% NOVA
Jozef Kováč 401 0.00% NOVA
Božena Czmórová 353 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Bernár 349 0.00% KSS
Janka Vavreková 344 0.00% KSS
Stanislav Kučerák 316 0.00% SRÚS
Zlatica Bachňáková 296 0.00% KSS
Jaroslav Kočiš 280 0.00% KSS
Jozef Šebalj 150 0.00% DS
Attila Anna 3118 27.35% Független
Juraj Nagy 2752 24.14% Független
Pavol Burdiga 2340 20.52% MOST - HÍD
Štefan Bašták 1886 16.54% SMER-SD
Karol Horník 1733 15.20% SMER-SD
Beáta Beke 1702 14.93% SMK-MKP
Ján Babič 1609 14.11% SMER-SD
Peter Bollo 1544 13.54% MOST - HÍD
Dušan Pollák 1257 11.02% ŠKV
Ferenc Porubán 1254 11.00% SMK-MKP
Monika Šeďová 1249 10.95% MOST - HÍD
Michal Terrai 1215 10.66% Független
Július Barkai 1179 10.34% SME RODINA - Boris Kollár
Matúš Bischof 1047 9.18% OKS
Juraj Balázs 1038 9.10% Független
Peter Pamula 1017 8.92% SNS
Monika Repaszká 1016 8.91% ŠKV
Zoltán Várady 990 8.68% SMK-MKP
Tibor Balázs 953 8.36% MOST - HÍD
Matej Lada 932 8.17% ŠKV
Erika Ocelníková 911 7.99% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Karol Kováč 857 7.52% OKS
Eva Mihóková 845 7.41% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ivan Kuhn 826 7.24% OKS
Jozef Kušnier 778 6.82% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Juhász 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Dušan Žiak 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Martin Gallo 720 6.31% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Róbert Bezek 694 6.09% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Hildegarda Támárová 666 5.84% MOST - HÍD
Ariana Palme 663 5.81% ĽS Naše Slovensko
Miloš Gallo 583 5.11% ŠANCA
Róbert Hanuštiak 553 4.85% Független
Jarmila Breznenová 507 4.45% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Viliam Hlaváč 395 3.46% ŠKV
Gejza Záhn 307 2.69% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Jaroslav Kočiš 297 2.60% KSS
Juraj Bernár 288 2.53% KSS
Jozef Červeňák 218 1.91% RIS
Mária Bernáthová 213 1.87% KSS
Helena Laliková 188 1.65% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rozsnyó 227 8.52 %
Krasznahorkaváralja 33 1.24 %
Csetnek 31 1.16 %
Dobsina 30 1.13 %
Nagyveszverés 30 1.13 %
Nagyszabos 27 1.01 %
Betlér 19 0.71 %
Alsósajó 18 0.68 %
Pelsőc 15 0.56 %
Rekenyeújfalu 13 0.49 %
Oláhpatak 13 0.49 %
Andrási 13 0.49 %
Rozsnyórudna 13 0.49 %
Henckó 11 0.41 %
Jólész 11 0.41 %
Kisfeketepatak 11 0.41 %
Berzéte 11 0.41 %
Dernő 8 0.30 %
Sebespatak 8 0.30 %
Gócs 8 0.30 %
Kisszabos 8 0.30 %
Szabados 8 0.30 %
Csucsom 7 0.26 %
Özörény 6 0.23 %
Martonháza 6 0.23 %
Körtvélyes 6 0.23 %
Berzétekőrös 5 0.19 %
Rozsfalva 4 0.15 %
Lucska 4 0.15 %
Szádalmás 4 0.15 %
Barka 4 0.15 %
Hámosfalva 4 0.15 %
Gömörpanyit 4 0.15 %
Gacsalk 3 0.11 %
Kecső 3 0.11 %
Restér 3 0.11 %
Lekenye 3 0.11 %
Pétermány 3 0.11 %
Kisgencs 3 0.11 %
Szalóc 2 0.08 %
Hárskút 2 0.08 %
Gecelfalva 2 0.08 %
Tornagörgő 2 0.08 %
Gömörhosszúszó 2 0.08 %
Imrikfalva 2 0.08 %
Szilice 2 0.08 %
Szádvárborsa 2 0.08 %
Kiskovácsvágása 1 0.04 %
Pelsőcardó 1 0.04 %
Páskaháza 1 0.04 %
Beretke 1 0.04 %
Annafalva 1 0.04 %
Felsősajó 1 0.04 %
Sajóréde 1 0.04 %
Jablonca 1 0.04 %
Várhosszúrét 1 0.04 %
Melléte 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Rozsnyó 1 050 57.10 %
Krasznahorkaváralja 210 11.42 %
Hárskút 174 9.46 %
Várhosszúrét 170 9.24 %
Szádalmás 78 4.24 %
Tornagörgő 75 4.08 %
Dernő 73 3.97 %
Barka 72 3.92 %
Pelsőc 65 3.53 %
Berzéte 62 3.37 %
Nagyveszverés 60 3.26 %
Jólész 58 3.15 %
Betlér 53 2.88 %
Szilice 50 2.72 %
Körtvélyes 46 2.50 %
Csetnek 45 2.45 %
Oláhpatak 45 2.45 %
Özörény 42 2.28 %
Dobsina 41 2.23 %
Andrási 40 2.18 %
Nagyszabos 39 2.12 %
Rekenyeújfalu 35 1.90 %
Gömörhosszúszó 35 1.90 %
Berzétekőrös 32 1.74 %
Jablonca 27 1.47 %
Lekenye 27 1.47 %
Lucska 26 1.41 %
Rozsnyórudna 24 1.31 %
Kiskovácsvágása 24 1.31 %
Csucsom 24 1.31 %
Szalóc 24 1.31 %
Gócs 23 1.25 %
Alsósajó 22 1.20 %
Sebespatak 21 1.14 %
Kecső 19 1.03 %
Kuntapolca 14 0.76 %
Szabados 14 0.76 %
Gömörpanyit 14 0.76 %
Felsősajó 13 0.71 %
Henckó 12 0.65 %
Kisfeketepatak 12 0.65 %
Kisgencs 10 0.54 %
Beretke 10 0.54 %
Sajóréde 10 0.54 %
Gecelfalva 9 0.49 %
Restér 9 0.49 %
Melléte 9 0.49 %
Rozsfalva 8 0.44 %
Hámosfalva 8 0.44 %
Csoltó 8 0.44 %
Pelsőcardó 7 0.38 %
Páskaháza 7 0.38 %
Martonháza 7 0.38 %
Szádvárborsa 6 0.33 %
Imrikfalva 6 0.33 %
Kisszabos 5 0.27 %
Márkuska 4 0.22 %
Annafalva 3 0.16 %
Gacsalk 1 0.05 %
Pétermány 1 0.05 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 251 23.03 %
Lekenye 103 9.45 %
Tornagörgő 100 9.17 %
Pelsőc 88 8.07 %
Gömörhosszúszó 87 7.98 %
Özörény 72 6.61 %
Beretke 72 6.61 %
Körtvélyes 69 6.33 %
Szilice 67 6.15 %
Várhosszúrét 62 5.69 %
Berzéte 58 5.32 %
Szalóc 58 5.32 %
Szádalmás 52 4.77 %
Krasznahorkaváralja 44 4.04 %
Barka 44 4.04 %
Jablonca 42 3.85 %
Kecső 42 3.85 %
Berzétekőrös 42 3.85 %
Jólész 38 3.49 %
Szádvárborsa 34 3.12 %
Kuntapolca 32 2.94 %
Gömörpanyit 30 2.75 %
Melléte 29 2.66 %
Csucsom 27 2.48 %
Csoltó 24 2.20 %
Hárskút 23 2.11 %
Dernő 20 1.83 %
Lucska 17 1.56 %
Pelsőcardó 15 1.38 %
Páskaháza 12 1.10 %
Kiskovácsvágása 12 1.10 %
Rozsnyórudna 8 0.73 %
Csetnek 4 0.37 %
Sebespatak 4 0.37 %
Nagyszabos 2 0.18 %
Pétermány 2 0.18 %
Gócs 2 0.18 %
Nagyveszverés 2 0.18 %
Szabados 1 0.09 %
Alsósajó 1 0.09 %
Annafalva 1 0.09 %
Henckó 1 0.09 %
Betlér 1 0.09 %
Dobsina 1 0.09 %
Gacsalk 1 0.09 %
Márkuska 1 0.09 %
Sajóréde 1 0.09 %
Rozsfalva 1 0.09 %
Hámosfalva 1 0.09 %
Felsősajó 1 0.09 %
Restér 0 0.00 %
Andrási 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Rozsnyó 452 47.73 %
Felsősajó 92 9.71 %
Sajóréde 72 7.60 %
Nagyveszverés 64 6.76 %
Oláhpatak 61 6.44 %
Dobsina 60 6.34 %
Betlér 32 3.38 %
Gócs 32 3.38 %
Nagyszabos 27 2.85 %
Rozsnyórudna 27 2.85 %
Sebespatak 23 2.43 %
Andrási 21 2.22 %
Pelsőc 19 2.01 %
Alsósajó 18 1.90 %
Várhosszúrét 16 1.69 %
Kisfeketepatak 14 1.48 %
Berzéte 13 1.37 %
Szádalmás 13 1.37 %
Csetnek 12 1.27 %
Csucsom 12 1.27 %
Rekenyeújfalu 12 1.27 %
Krasznahorkaváralja 11 1.16 %
Kisgencs 11 1.16 %
Jólész 11 1.16 %
Dernő 11 1.16 %
Gömörhosszúszó 10 1.06 %
Restér 7 0.74 %
Szalóc 7 0.74 %
Hámosfalva 7 0.74 %
Özörény 6 0.63 %
Martonháza 6 0.63 %
Gacsalk 6 0.63 %
Kuntapolca 6 0.63 %
Berzétekőrös 6 0.63 %
Hárskút 6 0.63 %
Henckó 5 0.53 %
Imrikfalva 5 0.53 %
Szilice 5 0.53 %
Barka 4 0.42 %
Pelsőcardó 3 0.32 %
Lekenye 3 0.32 %
Szabados 3 0.32 %
Csoltó 3 0.32 %
Lucska 3 0.32 %
Márkuska 2 0.21 %
Körtvélyes 2 0.21 %
Sztracena 2 0.21 %
Rozsfalva 2 0.21 %
Gecelfalva 2 0.21 %
Beretke 2 0.21 %
Pétermány 2 0.21 %
Gömörpanyit 1 0.11 %
Szádvárborsa 1 0.11 %
Tornagörgő 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Páskaháza 1 0.11 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 272 25.35 %
Csetnek 43 4.01 %
Dobsina 41 3.82 %
Nagyveszverés 38 3.54 %
Krasznahorkaváralja 30 2.80 %
Betlér 27 2.52 %
Nagyszabos 25 2.33 %
Pelsőc 20 1.86 %
Oláhpatak 20 1.86 %
Alsósajó 20 1.86 %
Andrási 19 1.77 %
Rekenyeújfalu 18 1.68 %
Henckó 17 1.58 %
Rozsnyórudna 11 1.03 %
Sebespatak 10 0.93 %
Restér 10 0.93 %
Berzéte 9 0.84 %
Gócs 9 0.84 %
Jólész 8 0.75 %
Özörény 7 0.65 %
Szabados 7 0.65 %
Gacsalk 7 0.65 %
Kisgencs 7 0.65 %
Kisfeketepatak 6 0.56 %
Sajóréde 6 0.56 %
Szilice 5 0.47 %
Dernő 5 0.47 %
Csucsom 5 0.47 %
Imrikfalva 5 0.47 %
Szádalmás 5 0.47 %
Hámosfalva 4 0.37 %
Felsősajó 4 0.37 %
Lekenye 4 0.37 %
Kisszabos 4 0.37 %
Martonháza 4 0.37 %
Körtvélyes 4 0.37 %
Annafalva 3 0.28 %
Lucska 3 0.28 %
Barka 3 0.28 %
Szádvárborsa 3 0.28 %
Tornagörgő 3 0.28 %
Gömörhosszúszó 2 0.19 %
Pétermány 2 0.19 %
Gecelfalva 2 0.19 %
Kecső 2 0.19 %
Rozsfalva 2 0.19 %
Beretke 2 0.19 %
Gömörpanyit 2 0.19 %
Pelsőcardó 1 0.09 %
Kiskovácsvágása 1 0.09 %
Berzétekőrös 1 0.09 %
Páskaháza 1 0.09 %
Csoltó 1 0.09 %
Hárskút 1 0.09 %
Jablonca 1 0.09 %
Szalóc 1 0.09 %
Várhosszúrét 1 0.09 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Rozsnyó 350 23.10 %
Dobsina 38 2.51 %
Nagyveszverés 33 2.18 %
Pelsőc 32 2.11 %
Krasznahorkaváralja 31 2.05 %
Nagyszabos 26 1.72 %
Rozsnyórudna 19 1.25 %
Szalóc 19 1.25 %
Andrási 19 1.25 %
Szádalmás 17 1.12 %
Berzéte 17 1.12 %
Oláhpatak 17 1.12 %
Csetnek 17 1.12 %
Gömörpanyit 15 0.99 %
Szabados 15 0.99 %
Sebespatak 14 0.92 %
Betlér 14 0.92 %
Kisgencs 13 0.86 %
Körtvélyes 13 0.86 %
Alsósajó 13 0.86 %
Jólész 12 0.79 %
Hárskút 9 0.59 %
Szádvárborsa 9 0.59 %
Várhosszúrét 8 0.53 %
Kuntapolca 8 0.53 %
Gócs 8 0.53 %
Imrikfalva 7 0.46 %
Felsősajó 7 0.46 %
Beretke 7 0.46 %
Csucsom 7 0.46 %
Restér 7 0.46 %
Henckó 7 0.46 %
Rozsfalva 7 0.46 %
Rekenyeújfalu 7 0.46 %
Özörény 7 0.46 %
Dernő 6 0.40 %
Sajóréde 6 0.40 %
Tornagörgő 5 0.33 %
Martonháza 5 0.33 %
Kisfeketepatak 5 0.33 %
Pelsőcardó 4 0.26 %
Sztracena 4 0.26 %
Gömörhosszúszó 3 0.20 %
Berzétekőrös 3 0.20 %
Gacsalk 2 0.13 %
Lekenye 2 0.13 %
Barka 2 0.13 %
Szilice 2 0.13 %
Lucska 2 0.13 %
Csoltó 2 0.13 %
Kiskovácsvágása 2 0.13 %
Gecelfalva 1 0.07 %
Márkuska 1 0.07 %
Kecső 1 0.07 %
Melléte 1 0.07 %
Páskaháza 1 0.07 %
Hámosfalva 1 0.07 %
Pétermány 1 0.07 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Dobsina 273 17.87 %
Rozsnyó 123 8.05 %
Sajóréde 84 5.50 %
Felsősajó 52 3.40 %
Oláhpatak 46 3.01 %
Andrási 32 2.09 %
Márkuska 22 1.44 %
Gócs 17 1.11 %
Nagyveszverés 17 1.11 %
Csetnek 16 1.05 %
Nagyszabos 15 0.98 %
Imrikfalva 15 0.98 %
Betlér 13 0.85 %
Sztracena 9 0.59 %
Szádalmás 8 0.52 %
Kisfeketepatak 8 0.52 %
Pelsőc 7 0.46 %
Alsósajó 7 0.46 %
Henckó 7 0.46 %
Szabados 7 0.46 %
Rekenyeújfalu 6 0.39 %
Várhosszúrét 6 0.39 %
Sebespatak 5 0.33 %
Gecelfalva 5 0.33 %
Martonháza 4 0.26 %
Özörény 3 0.20 %
Berzétekőrös 3 0.20 %
Kuntapolca 3 0.20 %
Krasznahorkaváralja 3 0.20 %
Berdárka 2 0.13 %
Barka 2 0.13 %
Gömörpanyit 2 0.13 %
Jólész 2 0.13 %
Restér 2 0.13 %
Csucsom 2 0.13 %
Rozsnyórudna 2 0.13 %
Gacsalk 1 0.07 %
Körtvélyes 1 0.07 %
Páskaháza 1 0.07 %
Pétermány 1 0.07 %
Lekenye 1 0.07 %
Tornagörgő 1 0.07 %
Hámosfalva 1 0.07 %
Melléte 1 0.07 %
Annafalva 1 0.07 %
Szilice 1 0.07 %
Szádvárborsa 1 0.07 %
Szalóc 1 0.07 %
Kisszabos 1 0.07 %
Berzéte 1 0.07 %
Rozsfalva 1 0.07 %
Dernő 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 198 47.83 %
Tornagörgő 123 29.71 %
Szádalmás 73 17.63 %
Körtvélyes 65 15.70 %
Beretke 55 13.29 %
Jablonca 52 12.56 %
Lekenye 50 12.08 %
Pelsőc 48 11.59 %
Várhosszúrét 46 11.11 %
Berzéte 46 11.11 %
Barka 42 10.14 %
Szalóc 39 9.42 %
Krasznahorkaváralja 37 8.94 %
Szilice 34 8.21 %
Berzétekőrös 28 6.76 %
Kecső 28 6.76 %
Gömörhosszúszó 25 6.04 %
Gömörpanyit 24 5.80 %
Hárskút 23 5.56 %
Csucsom 23 5.56 %
Kuntapolca 23 5.56 %
Szádvárborsa 21 5.07 %
Özörény 19 4.59 %
Dernő 19 4.59 %
Páskaháza 18 4.35 %
Jólész 16 3.86 %
Lucska 15 3.62 %
Melléte 14 3.38 %
Kiskovácsvágása 11 2.66 %
Csoltó 9 2.17 %
Rozsnyórudna 6 1.45 %
Pelsőcardó 4 0.97 %
Sajóréde 3 0.72 %
Nagyveszverés 3 0.72 %
Oláhpatak 2 0.48 %
Dobsina 2 0.48 %
Betlér 2 0.48 %
Nagyszabos 2 0.48 %
Sebespatak 1 0.24 %
Andrási 1 0.24 %
Rozsfalva 1 0.24 %
Restér 1 0.24 %
Henckó 1 0.24 %
Csetnek 1 0.24 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gócs 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Szabados 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Rozsnyó 154 78.17 %
Pelsőc 14 7.11 %
Dobsina 11 5.58 %
Nagyveszverés 8 4.06 %
Várhosszúrét 7 3.55 %
Rozsnyórudna 7 3.55 %
Betlér 7 3.55 %
Rekenyeújfalu 6 3.05 %
Szádalmás 6 3.05 %
Hárskút 5 2.54 %
Krasznahorkaváralja 5 2.54 %
Tornagörgő 5 2.54 %
Beretke 4 2.03 %
Özörény 4 2.03 %
Imrikfalva 4 2.03 %
Gömörhosszúszó 4 2.03 %
Jólész 3 1.52 %
Szilice 3 1.52 %
Henckó 3 1.52 %
Nagyszabos 3 1.52 %
Körtvélyes 3 1.52 %
Oláhpatak 3 1.52 %
Szabados 3 1.52 %
Dernő 3 1.52 %
Lekenye 3 1.52 %
Andrási 3 1.52 %
Csoltó 3 1.52 %
Gócs 3 1.52 %
Pelsőcardó 2 1.02 %
Kuntapolca 2 1.02 %
Kiskovácsvágása 2 1.02 %
Barka 2 1.02 %
Sebespatak 2 1.02 %
Csucsom 2 1.02 %
Felsősajó 1 0.51 %
Páskaháza 1 0.51 %
Kisfeketepatak 1 0.51 %
Kecső 1 0.51 %
Rozsfalva 1 0.51 %
Kisgencs 1 0.51 %
Szádvárborsa 1 0.51 %
Csetnek 1 0.51 %
Berzéte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 47 7.29 %
Nagyszabos 25 3.88 %
Restér 19 2.95 %
Dobsina 10 1.55 %
Martonháza 7 1.09 %
Szádalmás 5 0.78 %
Andrási 5 0.78 %
Krasznahorkaváralja 5 0.78 %
Berzéte 4 0.62 %
Barka 4 0.62 %
Alsósajó 4 0.62 %
Kuntapolca 4 0.62 %
Nagyveszverés 4 0.62 %
Szabados 3 0.47 %
Szalóc 3 0.47 %
Özörény 2 0.31 %
Gömörpanyit 2 0.31 %
Szilice 2 0.31 %
Páskaháza 2 0.31 %
Felsősajó 2 0.31 %
Oláhpatak 2 0.31 %
Csoltó 2 0.31 %
Hámosfalva 2 0.31 %
Tornagörgő 2 0.31 %
Csetnek 2 0.31 %
Gömörhosszúszó 2 0.31 %
Pelsőc 2 0.31 %
Kisfeketepatak 2 0.31 %
Sajóréde 1 0.16 %
Rekenyeújfalu 1 0.16 %
Henckó 1 0.16 %
Annafalva 1 0.16 %
Gócs 1 0.16 %
Dernő 1 0.16 %
Hárskút 1 0.16 %
Rozsfalva 1 0.16 %
Imrikfalva 1 0.16 %
Sebespatak 1 0.16 %
Rozsnyórudna 1 0.16 %
Lekenye 1 0.16 %
Betlér 1 0.16 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Csucsom 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 248 23.96 %
Özörény 51 4.93 %
Krasznahorkaváralja 37 3.57 %
Pelsőc 30 2.90 %
Gömörpanyit 27 2.61 %
Szalóc 26 2.51 %
Hárskút 24 2.32 %
Dernő 18 1.74 %
Tornagörgő 17 1.64 %
Rozsnyórudna 17 1.64 %
Szádalmás 13 1.26 %
Csucsom 12 1.16 %
Gömörhosszúszó 11 1.06 %
Kecső 10 0.97 %
Gócs 9 0.87 %
Körtvélyes 9 0.87 %
Melléte 8 0.77 %
Nagyveszverés 7 0.68 %
Berzétekőrös 7 0.68 %
Szilice 6 0.58 %
Berzéte 6 0.58 %
Kisgencs 5 0.48 %
Betlér 5 0.48 %
Barka 5 0.48 %
Csetnek 5 0.48 %
Jólész 4 0.39 %
Jablonca 4 0.39 %
Várhosszúrét 4 0.39 %
Andrási 3 0.29 %
Rozsfalva 3 0.29 %
Lucska 3 0.29 %
Szabados 3 0.29 %
Dobsina 3 0.29 %
Páskaháza 3 0.29 %
Pelsőcardó 3 0.29 %
Sebespatak 2 0.19 %
Kuntapolca 2 0.19 %
Martonháza 2 0.19 %
Lekenye 2 0.19 %
Beretke 2 0.19 %
Csoltó 2 0.19 %
Hámosfalva 1 0.10 %
Alsósajó 1 0.10 %
Gacsalk 1 0.10 %
Szádvárborsa 1 0.10 %
Rekenyeújfalu 1 0.10 %
Nagyszabos 1 0.10 %
Henckó 1 0.10 %
Oláhpatak 1 0.10 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 568 48.71 %
Krasznahorkaváralja 33 2.83 %
Betlér 24 2.06 %
Csetnek 17 1.46 %
Nagyveszverés 16 1.37 %
Andrási 14 1.20 %
Dobsina 13 1.11 %
Dernő 10 0.86 %
Pelsőc 9 0.77 %
Berzéte 8 0.69 %
Csucsom 7 0.60 %
Rekenyeújfalu 7 0.60 %
Rozsnyórudna 7 0.60 %
Nagyszabos 7 0.60 %
Jólész 7 0.60 %
Martonháza 5 0.43 %
Gömörpanyit 5 0.43 %
Várhosszúrét 5 0.43 %
Szabados 5 0.43 %
Tornagörgő 4 0.34 %
Barka 4 0.34 %
Sajóréde 4 0.34 %
Özörény 4 0.34 %
Gócs 3 0.26 %
Jablonca 3 0.26 %
Szádalmás 3 0.26 %
Melléte 3 0.26 %
Sebespatak 2 0.17 %
Körtvélyes 2 0.17 %
Gecelfalva 2 0.17 %
Kiskovácsvágása 2 0.17 %
Kisgencs 2 0.17 %
Páskaháza 2 0.17 %
Berzétekőrös 2 0.17 %
Kuntapolca 2 0.17 %
Csoltó 2 0.17 %
Felsősajó 2 0.17 %
Márkuska 2 0.17 %
Kecső 1 0.09 %
Imrikfalva 1 0.09 %
Annafalva 1 0.09 %
Oláhpatak 1 0.09 %
Pelsőcardó 1 0.09 %
Szalóc 1 0.09 %
Gacsalk 1 0.09 %
Berdárka 1 0.09 %
Rozsfalva 1 0.09 %
Henckó 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Andrási 108 21.30 %
Rozsnyó 88 17.36 %
Restér 25 4.93 %
Sebespatak 21 4.14 %
Nagyveszverés 20 3.94 %
Rozsnyórudna 19 3.75 %
Sajóréde 17 3.35 %
Rekenyeújfalu 17 3.35 %
Szabados 14 2.76 %
Nagyszabos 12 2.37 %
Kisgencs 10 1.97 %
Gócs 10 1.97 %
Martonháza 9 1.78 %
Csetnek 9 1.78 %
Dobsina 9 1.78 %
Rozsfalva 8 1.58 %
Oláhpatak 8 1.58 %
Betlér 7 1.38 %
Pelsőc 6 1.18 %
Pétermány 6 1.18 %
Gecelfalva 6 1.18 %
Kisszabos 5 0.99 %
Pelsőcardó 5 0.99 %
Krasznahorkaváralja 5 0.99 %
Henckó 5 0.99 %
Alsósajó 5 0.99 %
Kisfeketepatak 4 0.79 %
Tornagörgő 4 0.79 %
Imrikfalva 3 0.59 %
Lekenye 3 0.59 %
Dernő 3 0.59 %
Felsősajó 3 0.59 %
Jólész 3 0.59 %
Berzétekőrös 3 0.59 %
Gömörpanyit 3 0.59 %
Várhosszúrét 2 0.39 %
Berdárka 2 0.39 %
Páskaháza 2 0.39 %
Körtvélyes 2 0.39 %
Özörény 2 0.39 %
Hámosfalva 2 0.39 %
Csucsom 2 0.39 %
Márkuska 1 0.20 %
Szádalmás 1 0.20 %
Barka 1 0.20 %
Annafalva 1 0.20 %
Szádvárborsa 1 0.20 %
Hárskút 1 0.20 %
Szilice 1 0.20 %
Beretke 1 0.20 %
Berzéte 1 0.20 %
Csoltó 1 0.20 %
Lucska 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 82 4.02 %
Krasznahorkaváralja 16 0.79 %
Berzéte 13 0.64 %
Dobsina 13 0.64 %
Nagyveszverés 13 0.64 %
Pelsőc 9 0.44 %
Nagyszabos 9 0.44 %
Oláhpatak 8 0.39 %
Martonháza 8 0.39 %
Csetnek 8 0.39 %
Restér 7 0.34 %
Andrási 7 0.34 %
Rekenyeújfalu 6 0.29 %
Rozsnyórudna 5 0.25 %
Henckó 5 0.25 %
Felsősajó 5 0.25 %
Gömörpanyit 4 0.20 %
Várhosszúrét 4 0.20 %
Özörény 4 0.20 %
Tornagörgő 4 0.20 %
Gömörhosszúszó 3 0.15 %
Annafalva 3 0.15 %
Szádalmás 3 0.15 %
Betlér 3 0.15 %
Kisfeketepatak 3 0.15 %
Szalóc 3 0.15 %
Gócs 3 0.15 %
Berzétekőrös 3 0.15 %
Hámosfalva 3 0.15 %
Sajóréde 3 0.15 %
Beretke 3 0.15 %
Szabados 3 0.15 %
Imrikfalva 2 0.10 %
Lekenye 2 0.10 %
Kuntapolca 2 0.10 %
Szilice 2 0.10 %
Barka 2 0.10 %
Márkuska 2 0.10 %
Sebespatak 2 0.10 %
Körtvélyes 2 0.10 %
Csucsom 2 0.10 %
Dernő 2 0.10 %
Pelsőcardó 2 0.10 %
Kiskovácsvágása 2 0.10 %
Alsósajó 2 0.10 %
Csoltó 2 0.10 %
Lucska 1 0.05 %
Kecső 1 0.05 %
Kisgencs 1 0.05 %
Gacsalk 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsfalva 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 196 62.03 %
Nagyszabos 72 22.78 %
Nagyveszverés 41 12.97 %
Dobsina 39 12.34 %
Csetnek 34 10.76 %
Betlér 34 10.76 %
Henckó 31 9.81 %
Oláhpatak 28 8.86 %
Krasznahorkaváralja 27 8.54 %
Szabados 26 8.23 %
Andrási 20 6.33 %
Rekenyeújfalu 17 5.38 %
Alsósajó 16 5.06 %
Pelsőc 15 4.75 %
Restér 13 4.11 %
Gecelfalva 10 3.16 %
Rozsfalva 10 3.16 %
Jólész 9 2.85 %
Kisgencs 8 2.53 %
Martonháza 7 2.22 %
Gócs 7 2.22 %
Rozsnyórudna 7 2.22 %
Berzéte 6 1.90 %
Csucsom 6 1.90 %
Hámosfalva 6 1.90 %
Dernő 6 1.90 %
Sajóréde 5 1.58 %
Felsősajó 5 1.58 %
Özörény 5 1.58 %
Hárskút 5 1.58 %
Várhosszúrét 5 1.58 %
Sebespatak 4 1.27 %
Berzétekőrös 4 1.27 %
Kisfeketepatak 4 1.27 %
Gömörpanyit 4 1.27 %
Kisszabos 4 1.27 %
Gacsalk 4 1.27 %
Annafalva 4 1.27 %
Pétermány 3 0.95 %
Kecső 3 0.95 %
Márkuska 3 0.95 %
Lekenye 3 0.95 %
Jablonca 3 0.95 %
Barka 2 0.63 %
Gömörhosszúszó 2 0.63 %
Lucska 2 0.63 %
Kuntapolca 2 0.63 %
Imrikfalva 2 0.63 %
Csoltó 2 0.63 %
Szádvárborsa 2 0.63 %
Beretke 1 0.32 %
Szilice 1 0.32 %
Tornagörgő 1 0.32 %
Szádalmás 1 0.32 %
Pelsőcardó 1 0.32 %
Szalóc 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Nagyszabos 41 5.80 %
Rozsnyó 30 4.24 %
Krasznahorkaváralja 18 2.55 %
Dobsina 13 1.84 %
Restér 12 1.70 %
Nagyveszverés 9 1.27 %
Sebespatak 8 1.13 %
Csetnek 8 1.13 %
Martonháza 7 0.99 %
Alsósajó 7 0.99 %
Szabados 6 0.85 %
Rozsfalva 5 0.71 %
Berzéte 5 0.71 %
Páskaháza 4 0.57 %
Özörény 4 0.57 %
Pelsőc 4 0.57 %
Kuntapolca 3 0.42 %
Gócs 3 0.42 %
Csoltó 3 0.42 %
Kisfeketepatak 3 0.42 %
Annafalva 2 0.28 %
Beretke 2 0.28 %
Felsősajó 2 0.28 %
Tornagörgő 2 0.28 %
Andrási 2 0.28 %
Rekenyeújfalu 2 0.28 %
Sajóréde 1 0.14 %
Imrikfalva 1 0.14 %
Kisgencs 1 0.14 %
Márkuska 1 0.14 %
Gömörpanyit 1 0.14 %
Csucsom 1 0.14 %
Körtvélyes 1 0.14 %
Barka 1 0.14 %
Szilice 1 0.14 %
Szalóc 1 0.14 %
Betlér 1 0.14 %
Pelsőcardó 1 0.14 %
Sztracena 1 0.14 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Henckó 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 430 66.67 %
Krasznahorkaváralja 63 9.77 %
Hárskút 62 9.61 %
Várhosszúrét 52 8.06 %
Csetnek 23 3.57 %
Berzéte 22 3.41 %
Pelsőc 22 3.41 %
Sebespatak 20 3.10 %
Kisgencs 20 3.10 %
Jólész 19 2.95 %
Szádalmás 16 2.48 %
Dernő 15 2.33 %
Nagyveszverés 14 2.17 %
Csucsom 14 2.17 %
Özörény 13 2.02 %
Tornagörgő 13 2.02 %
Oláhpatak 12 1.86 %
Barka 11 1.71 %
Rozsnyórudna 11 1.71 %
Nagyszabos 10 1.55 %
Sajóréde 10 1.55 %
Szalóc 9 1.40 %
Betlér 9 1.40 %
Dobsina 9 1.40 %
Andrási 9 1.40 %
Szilice 8 1.24 %
Kuntapolca 8 1.24 %
Pétermány 6 0.93 %
Beretke 6 0.93 %
Annafalva 6 0.93 %
Restér 5 0.78 %
Körtvélyes 5 0.78 %
Rekenyeújfalu 5 0.78 %
Gömörhosszúszó 5 0.78 %
Gecelfalva 5 0.78 %
Gömörpanyit 5 0.78 %
Lucska 5 0.78 %
Alsósajó 5 0.78 %
Martonháza 4 0.62 %
Kecső 4 0.62 %
Berzétekőrös 4 0.62 %
Szabados 4 0.62 %
Rozsfalva 4 0.62 %
Kiskovácsvágása 4 0.62 %
Csoltó 3 0.47 %
Gócs 3 0.47 %
Kisfeketepatak 3 0.47 %
Henckó 3 0.47 %
Melléte 3 0.47 %
Hámosfalva 3 0.47 %
Márkuska 2 0.31 %
Felsősajó 2 0.31 %
Sztracena 2 0.31 %
Szádvárborsa 2 0.31 %
Jablonca 2 0.31 %
Berdárka 1 0.16 %
Lekenye 1 0.16 %
Páskaháza 1 0.16 %
Pelsőcardó 1 0.16 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 81 14.59 %
Andrási 40 7.21 %
Krasznahorkaváralja 16 2.88 %
Alsósajó 12 2.16 %
Csetnek 12 2.16 %
Kisfeketepatak 11 1.98 %
Nagyszabos 11 1.98 %
Dobsina 9 1.62 %
Sebespatak 8 1.44 %
Rekenyeújfalu 8 1.44 %
Restér 7 1.26 %
Pelsőc 5 0.90 %
Berzéte 5 0.90 %
Rozsfalva 5 0.90 %
Oláhpatak 4 0.72 %
Sajóréde 4 0.72 %
Felsősajó 4 0.72 %
Nagyveszverés 4 0.72 %
Gömörpanyit 3 0.54 %
Özörény 3 0.54 %
Barka 3 0.54 %
Szabados 3 0.54 %
Imrikfalva 3 0.54 %
Várhosszúrét 2 0.36 %
Annafalva 2 0.36 %
Jólész 2 0.36 %
Márkuska 2 0.36 %
Csoltó 2 0.36 %
Henckó 1 0.18 %
Szalóc 1 0.18 %
Kiskovácsvágása 1 0.18 %
Pelsőcardó 1 0.18 %
Jablonca 1 0.18 %
Tornagörgő 1 0.18 %
Kuntapolca 1 0.18 %
Hárskút 1 0.18 %
Beretke 1 0.18 %
Betlér 1 0.18 %
Melléte 1 0.18 %
Lekenye 1 0.18 %
Gócs 1 0.18 %
Gacsalk 1 0.18 %
Kisszabos 1 0.18 %
Csucsom 1 0.18 %
Martonháza 1 0.18 %
Pétermány 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 890 96.84 %
Várhosszúrét 223 24.27 %
Krasznahorkaváralja 199 21.65 %
Hárskút 113 12.30 %
Jólész 92 10.01 %
Berzéte 88 9.58 %
Szádalmás 82 8.92 %
Tornagörgő 76 8.27 %
Berzétekőrös 69 7.51 %
Jablonca 65 7.07 %
Szilice 58 6.31 %
Csucsom 54 5.88 %
Gömörhosszúszó 53 5.77 %
Pelsőc 51 5.55 %
Dernő 46 5.01 %
Rozsnyórudna 45 4.90 %
Szalóc 39 4.24 %
Özörény 36 3.92 %
Körtvélyes 35 3.81 %
Barka 32 3.48 %
Kuntapolca 27 2.94 %
Csetnek 25 2.72 %
Sebespatak 25 2.72 %
Nagyveszverés 24 2.61 %
Lekenye 22 2.39 %
Betlér 20 2.18 %
Kecső 19 2.07 %
Andrási 19 2.07 %
Rekenyeújfalu 19 2.07 %
Szádvárborsa 16 1.74 %
Melléte 16 1.74 %
Csoltó 16 1.74 %
Dobsina 16 1.74 %
Martonháza 14 1.52 %
Kiskovácsvágása 11 1.20 %
Beretke 11 1.20 %
Oláhpatak 10 1.09 %
Lucska 10 1.09 %
Kisgencs 9 0.98 %
Alsósajó 9 0.98 %
Páskaháza 9 0.98 %
Szabados 9 0.98 %
Pelsőcardó 7 0.76 %
Gömörpanyit 7 0.76 %
Gócs 6 0.65 %
Felsősajó 5 0.54 %
Sajóréde 5 0.54 %
Nagyszabos 4 0.44 %
Henckó 3 0.33 %
Gacsalk 3 0.33 %
Imrikfalva 3 0.33 %
Sztracena 2 0.22 %
Hámosfalva 1 0.11 %
Rozsfalva 1 0.11 %
Restér 1 0.11 %
Berdárka 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Kisszabos 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Rozsnyó 328 17.72 %
Nagyszabos 150 8.10 %
Alsósajó 87 4.70 %
Dobsina 64 3.46 %
Csetnek 62 3.35 %
Sebespatak 56 3.03 %
Szalóc 52 2.81 %
Oláhpatak 52 2.81 %
Nagyveszverés 50 2.70 %
Krasznahorkaváralja 42 2.27 %
Pelsőc 42 2.27 %
Rekenyeújfalu 35 1.89 %
Rozsfalva 32 1.73 %
Gömörpanyit 32 1.73 %
Restér 30 1.62 %
Kuntapolca 26 1.40 %
Sajóréde 26 1.40 %
Szabados 26 1.40 %
Kisfeketepatak 25 1.35 %
Özörény 23 1.24 %
Betlér 22 1.19 %
Jablonca 22 1.19 %
Tornagörgő 19 1.03 %
Martonháza 18 0.97 %
Rozsnyórudna 17 0.92 %
Szádvárborsa 16 0.86 %
Szilice 15 0.81 %
Berzéte 15 0.81 %
Imrikfalva 14 0.76 %
Gecelfalva 12 0.65 %
Szádalmás 12 0.65 %
Páskaháza 11 0.59 %
Gömörhosszúszó 11 0.59 %
Kisgencs 11 0.59 %
Kecső 11 0.59 %
Felsősajó 10 0.54 %
Várhosszúrét 9 0.49 %
Henckó 9 0.49 %
Csoltó 8 0.43 %
Hárskút 8 0.43 %
Csucsom 8 0.43 %
Andrási 8 0.43 %
Hámosfalva 8 0.43 %
Körtvélyes 8 0.43 %
Gócs 7 0.38 %
Márkuska 7 0.38 %
Gacsalk 6 0.32 %
Pelsőcardó 6 0.32 %
Berzétekőrös 6 0.32 %
Beretke 6 0.32 %
Barka 6 0.32 %
Jólész 4 0.22 %
Annafalva 3 0.16 %
Lekenye 3 0.16 %
Lucska 2 0.11 %
Sztracena 2 0.11 %
Kisszabos 2 0.11 %
Kiskovácsvágása 2 0.11 %
Pétermány 2 0.11 %
Berdárka 1 0.05 %
Dernő 1 0.05 %
Melléte 1 0.05 %
Rozsnyó 325 36.97 %
Pelsőc 138 15.70 %
Várhosszúrét 65 7.39 %
Rozsnyórudna 38 4.32 %
Jablonca 33 3.75 %
Krasznahorkaváralja 32 3.64 %
Körtvélyes 31 3.53 %
Kecső 26 2.96 %
Berzéte 25 2.84 %
Dobsina 24 2.73 %
Nagyveszverés 24 2.73 %
Tornagörgő 21 2.39 %
Rekenyeújfalu 19 2.16 %
Betlér 18 2.05 %
Szilice 17 1.93 %
Hárskút 17 1.93 %
Kuntapolca 17 1.93 %
Szalóc 17 1.93 %
Gömörhosszúszó 16 1.82 %
Henckó 15 1.71 %
Barka 14 1.59 %
Sebespatak 13 1.48 %
Szabados 13 1.48 %
Csoltó 13 1.48 %
Nagyszabos 13 1.48 %
Csetnek 13 1.48 %
Dernő 12 1.37 %
Jólész 11 1.25 %
Özörény 10 1.14 %
Andrási 10 1.14 %
Gömörpanyit 10 1.14 %
Berzétekőrös 9 1.02 %
Alsósajó 9 1.02 %
Melléte 8 0.91 %
Oláhpatak 8 0.91 %
Szádalmás 8 0.91 %
Pelsőcardó 7 0.80 %
Kisgencs 7 0.80 %
Beretke 6 0.68 %
Restér 6 0.68 %
Csucsom 5 0.57 %
Gócs 5 0.57 %
Szádvárborsa 5 0.57 %
Gacsalk 4 0.46 %
Felsősajó 4 0.46 %
Imrikfalva 4 0.46 %
Sajóréde 4 0.46 %
Lucska 4 0.46 %
Hámosfalva 3 0.34 %
Páskaháza 3 0.34 %
Martonháza 3 0.34 %
Lekenye 3 0.34 %
Kiskovácsvágása 3 0.34 %
Kisfeketepatak 3 0.34 %
Rozsfalva 2 0.23 %
Pétermány 2 0.23 %
Annafalva 2 0.23 %
Gecelfalva 1 0.11 %
Kisszabos 1 0.11 %
Sztracena 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Dobsina 358 77.32 %
Rozsnyó 339 73.22 %
Nagyszabos 128 27.65 %
Oláhpatak 118 25.49 %
Alsósajó 96 20.73 %
Nagyveszverés 83 17.93 %
Sajóréde 68 14.69 %
Betlér 62 13.39 %
Felsősajó 56 12.10 %
Imrikfalva 44 9.50 %
Csetnek 43 9.29 %
Gócs 37 7.99 %
Sztracena 29 6.26 %
Kisfeketepatak 28 6.05 %
Henckó 25 5.40 %
Rekenyeújfalu 19 4.10 %
Pelsőc 17 3.67 %
Restér 15 3.24 %
Sebespatak 15 3.24 %
Gecelfalva 13 2.81 %
Berzéte 13 2.81 %
Andrási 12 2.59 %
Szabados 11 2.38 %
Martonháza 11 2.38 %
Rozsnyórudna 10 2.16 %
Gacsalk 9 1.94 %
Kisgencs 7 1.51 %
Krasznahorkaváralja 7 1.51 %
Szádalmás 6 1.30 %
Rozsfalva 5 1.08 %
Várhosszúrét 5 1.08 %
Gömörpanyit 5 1.08 %
Márkuska 4 0.86 %
Csucsom 4 0.86 %
Pétermány 3 0.65 %
Körtvélyes 3 0.65 %
Annafalva 3 0.65 %
Kuntapolca 2 0.43 %
Tornagörgő 2 0.43 %
Berzétekőrös 2 0.43 %
Csoltó 2 0.43 %
Hámosfalva 2 0.43 %
Özörény 2 0.43 %
Beretke 1 0.22 %
Jablonca 1 0.22 %
Pelsőcardó 1 0.22 %
Barka 1 0.22 %
Berdárka 1 0.22 %
Lucska 1 0.22 %
Gömörhosszúszó 1 0.22 %
Kisszabos 1 0.22 %
Dernő 1 0.22 %
Hárskút 1 0.22 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Rozsnyó 586 68.38 %
Betlér 17 1.98 %
Sebespatak 16 1.87 %
Rozsnyórudna 15 1.75 %
Csetnek 14 1.63 %
Andrási 14 1.63 %
Krasznahorkaváralja 13 1.52 %
Nagyveszverés 13 1.52 %
Dobsina 12 1.40 %
Várhosszúrét 11 1.28 %
Jólész 10 1.17 %
Pelsőc 9 1.05 %
Alsósajó 9 1.05 %
Berzéte 7 0.82 %
Nagyszabos 7 0.82 %
Dernő 7 0.82 %
Szilice 7 0.82 %
Sajóréde 6 0.70 %
Özörény 6 0.70 %
Kuntapolca 6 0.70 %
Martonháza 5 0.58 %
Rekenyeújfalu 5 0.58 %
Gömörpanyit 5 0.58 %
Tornagörgő 5 0.58 %
Csucsom 4 0.47 %
Szalóc 4 0.47 %
Gócs 4 0.47 %
Kisgencs 3 0.35 %
Hárskút 3 0.35 %
Szabados 3 0.35 %
Szádalmás 3 0.35 %
Barka 3 0.35 %
Lekenye 3 0.35 %
Lucska 3 0.35 %
Gömörhosszúszó 2 0.23 %
Pelsőcardó 2 0.23 %
Oláhpatak 2 0.23 %
Márkuska 2 0.23 %
Annafalva 1 0.12 %
Henckó 1 0.12 %
Jablonca 1 0.12 %
Berzétekőrös 1 0.12 %
Imrikfalva 1 0.12 %
Hámosfalva 1 0.12 %
Kecső 1 0.12 %
Kisfeketepatak 1 0.12 %
Csoltó 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Felsősajó 1 0.12 %
Restér 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Rozsnyó 246 28.67 %
Dobsina 43 5.01 %
Krasznahorkaváralja 31 3.61 %
Nagyveszverés 31 3.61 %
Csetnek 30 3.50 %
Nagyszabos 24 2.80 %
Pelsőc 24 2.80 %
Rozsnyórudna 21 2.45 %
Andrási 21 2.45 %
Betlér 20 2.33 %
Alsósajó 16 1.86 %
Rekenyeújfalu 15 1.75 %
Tornagörgő 14 1.63 %
Szádalmás 13 1.52 %
Oláhpatak 12 1.40 %
Jólész 12 1.40 %
Dernő 10 1.17 %
Csucsom 10 1.17 %
Berzéte 10 1.17 %
Sebespatak 9 1.05 %
Szilice 8 0.93 %
Lekenye 8 0.93 %
Lucska 8 0.93 %
Özörény 7 0.82 %
Martonháza 7 0.82 %
Barka 7 0.82 %
Várhosszúrét 7 0.82 %
Hárskút 7 0.82 %
Kisfeketepatak 6 0.70 %
Imrikfalva 6 0.70 %
Henckó 6 0.70 %
Gócs 6 0.70 %
Kiskovácsvágása 5 0.58 %
Kisszabos 5 0.58 %
Szabados 5 0.58 %
Körtvélyes 4 0.47 %
Felsősajó 4 0.47 %
Hámosfalva 4 0.47 %
Rozsfalva 4 0.47 %
Gömörpanyit 4 0.47 %
Csoltó 4 0.47 %
Gacsalk 4 0.47 %
Beretke 3 0.35 %
Melléte 3 0.35 %
Márkuska 3 0.35 %
Kisgencs 3 0.35 %
Kecső 3 0.35 %
Berzétekőrös 2 0.23 %
Restér 2 0.23 %
Páskaháza 2 0.23 %
Sajóréde 2 0.23 %
Kuntapolca 2 0.23 %
Pelsőcardó 2 0.23 %
Jablonca 2 0.23 %
Gömörhosszúszó 2 0.23 %
Szádvárborsa 1 0.12 %
Szalóc 1 0.12 %
Pétermány 1 0.12 %
Gecelfalva 1 0.12 %
Annafalva 1 0.12 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 152 21.93 %
Dobsina 75 10.82 %
Felsősajó 61 8.80 %
Oláhpatak 35 5.05 %
Andrási 34 4.91 %
Sajóréde 31 4.47 %
Nagyveszverés 27 3.90 %
Nagyszabos 23 3.32 %
Kisfeketepatak 20 2.89 %
Gócs 18 2.60 %
Sebespatak 16 2.31 %
Betlér 14 2.02 %
Csetnek 13 1.88 %
Kisgencs 13 1.88 %
Pelsőc 12 1.73 %
Sztracena 12 1.73 %
Alsósajó 10 1.44 %
Restér 9 1.30 %
Imrikfalva 9 1.30 %
Henckó 7 1.01 %
Szabados 7 1.01 %
Gömörpanyit 7 1.01 %
Rozsnyórudna 7 1.01 %
Rekenyeújfalu 7 1.01 %
Krasznahorkaváralja 6 0.87 %
Márkuska 6 0.87 %
Pelsőcardó 6 0.87 %
Beretke 6 0.87 %
Hárskút 5 0.72 %
Körtvélyes 5 0.72 %
Jólész 4 0.58 %
Csucsom 4 0.58 %
Dernő 4 0.58 %
Berzéte 4 0.58 %
Rozsfalva 4 0.58 %
Özörény 4 0.58 %
Várhosszúrét 4 0.58 %
Gecelfalva 4 0.58 %
Tornagörgő 4 0.58 %
Csoltó 3 0.43 %
Szádalmás 3 0.43 %
Gacsalk 3 0.43 %
Berzétekőrös 2 0.29 %
Martonháza 2 0.29 %
Lucska 2 0.29 %
Gömörhosszúszó 2 0.29 %
Szádvárborsa 2 0.29 %
Szalóc 2 0.29 %
Kisszabos 2 0.29 %
Melléte 1 0.14 %
Annafalva 1 0.14 %
Pétermány 1 0.14 %
Barka 1 0.14 %
Kuntapolca 1 0.14 %
Hámosfalva 1 0.14 %
Lekenye 1 0.14 %
Berdárka 1 0.14 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Rozsnyó 494 53.00 %
Dobsina 55 5.90 %
Nagyveszverés 40 4.29 %
Betlér 25 2.68 %
Oláhpatak 20 2.15 %
Csetnek 17 1.82 %
Nagyszabos 17 1.82 %
Rozsnyórudna 17 1.82 %
Várhosszúrét 16 1.72 %
Rekenyeújfalu 16 1.72 %
Sebespatak 15 1.61 %
Krasznahorkaváralja 15 1.61 %
Imrikfalva 13 1.39 %
Alsósajó 13 1.39 %
Jólész 12 1.29 %
Szádalmás 10 1.07 %
Andrási 9 0.97 %
Pelsőc 9 0.97 %
Sajóréde 8 0.86 %
Henckó 8 0.86 %
Kisfeketepatak 8 0.86 %
Csucsom 8 0.86 %
Szabados 6 0.64 %
Melléte 6 0.64 %
Berzéte 6 0.64 %
Gócs 5 0.54 %
Dernő 5 0.54 %
Martonháza 5 0.54 %
Kisgencs 4 0.43 %
Márkuska 4 0.43 %
Barka 4 0.43 %
Gömörpanyit 4 0.43 %
Kuntapolca 3 0.32 %
Özörény 3 0.32 %
Restér 3 0.32 %
Berzétekőrös 3 0.32 %
Berdárka 2 0.21 %
Tornagörgő 2 0.21 %
Hárskút 2 0.21 %
Pétermány 2 0.21 %
Gecelfalva 2 0.21 %
Lekenye 2 0.21 %
Pelsőcardó 2 0.21 %
Gacsalk 2 0.21 %
Csoltó 1 0.11 %
Beretke 1 0.11 %
Gömörhosszúszó 1 0.11 %
Rozsfalva 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Kisszabos 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Felsősajó 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Szádvárborsa 1 0.11 %
Jablonca 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 620 264.96 %
Csetnek 56 23.93 %
Betlér 35 14.96 %
Krasznahorkaváralja 29 12.39 %
Pelsőc 23 9.83 %
Nagyszabos 21 8.97 %
Nagyveszverés 20 8.55 %
Dobsina 18 7.69 %
Várhosszúrét 15 6.41 %
Berzéte 14 5.98 %
Sebespatak 11 4.70 %
Oláhpatak 10 4.27 %
Csucsom 10 4.27 %
Sajóréde 10 4.27 %
Szádalmás 9 3.85 %
Jólész 9 3.85 %
Andrási 9 3.85 %
Gömörpanyit 8 3.42 %
Rozsnyórudna 8 3.42 %
Hárskút 7 2.99 %
Szilice 6 2.56 %
Dernő 6 2.56 %
Szabados 6 2.56 %
Gócs 6 2.56 %
Barka 5 2.14 %
Rekenyeújfalu 5 2.14 %
Henckó 5 2.14 %
Restér 5 2.14 %
Alsósajó 4 1.71 %
Márkuska 4 1.71 %
Felsősajó 4 1.71 %
Lucska 4 1.71 %
Kuntapolca 4 1.71 %
Kisgencs 3 1.28 %
Hámosfalva 3 1.28 %
Gacsalk 3 1.28 %
Szalóc 3 1.28 %
Lekenye 3 1.28 %
Tornagörgő 3 1.28 %
Szádvárborsa 2 0.85 %
Martonháza 2 0.85 %
Rozsfalva 2 0.85 %
Berdárka 2 0.85 %
Körtvélyes 2 0.85 %
Annafalva 2 0.85 %
Gecelfalva 1 0.43 %
Páskaháza 1 0.43 %
Csoltó 1 0.43 %
Berzétekőrös 1 0.43 %
Imrikfalva 1 0.43 %
Sztracena 1 0.43 %
Özörény 1 0.43 %
Gömörhosszúszó 1 0.43 %
Melléte 1 0.43 %
Pelsőcardó 1 0.43 %
Kisfeketepatak 1 0.43 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Rozsnyó 202 17.31 %
Nagyszabos 178 15.25 %
Csetnek 85 7.28 %
Szabados 80 6.86 %
Nagyveszverés 50 4.28 %
Sebespatak 45 3.86 %
Rekenyeújfalu 45 3.86 %
Dobsina 41 3.51 %
Betlér 38 3.26 %
Pelsőc 35 3.00 %
Martonháza 34 2.91 %
Oláhpatak 34 2.91 %
Alsósajó 28 2.40 %
Rozsfalva 25 2.14 %
Restér 22 1.89 %
Márkuska 18 1.54 %
Sajóréde 17 1.46 %
Jablonca 16 1.37 %
Kisgencs 16 1.37 %
Krasznahorkaváralja 15 1.29 %
Henckó 14 1.20 %
Kisszabos 13 1.11 %
Gecelfalva 13 1.11 %
Felsősajó 12 1.03 %
Hámosfalva 12 1.03 %
Gócs 12 1.03 %
Rozsnyórudna 11 0.94 %
Kisfeketepatak 11 0.94 %
Andrási 9 0.77 %
Gacsalk 8 0.69 %
Tornagörgő 7 0.60 %
Kuntapolca 7 0.60 %
Berzéte 7 0.60 %
Gömörpanyit 7 0.60 %
Várhosszúrét 5 0.43 %
Szilice 5 0.43 %
Berdárka 4 0.34 %
Pétermány 4 0.34 %
Imrikfalva 4 0.34 %
Annafalva 3 0.26 %
Sztracena 2 0.17 %
Körtvélyes 2 0.17 %
Özörény 2 0.17 %
Berzétekőrös 2 0.17 %
Csucsom 2 0.17 %
Pelsőcardó 2 0.17 %
Beretke 1 0.09 %
Jólész 1 0.09 %
Kecső 1 0.09 %
Csoltó 1 0.09 %
Páskaháza 1 0.09 %
Szádalmás 1 0.09 %
Lucska 1 0.09 %
Barka 1 0.09 %
Dernő 1 0.09 %
Szalóc 1 0.09 %
Hárskút 1 0.09 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 166 7.38 %
Csetnek 48 2.13 %
Nagyszabos 32 1.42 %
Sebespatak 24 1.07 %
Nagyveszverés 22 0.98 %
Dobsina 21 0.93 %
Oláhpatak 21 0.93 %
Pelsőc 20 0.89 %
Szabados 18 0.80 %
Kisfeketepatak 13 0.58 %
Kuntapolca 12 0.53 %
Krasznahorkaváralja 12 0.53 %
Rekenyeújfalu 11 0.49 %
Gacsalk 11 0.49 %
Martonháza 10 0.44 %
Kisgencs 10 0.44 %
Hámosfalva 9 0.40 %
Rozsnyórudna 9 0.40 %
Betlér 9 0.40 %
Felsősajó 7 0.31 %
Alsósajó 7 0.31 %
Restér 7 0.31 %
Várhosszúrét 7 0.31 %
Pelsőcardó 6 0.27 %
Gecelfalva 6 0.27 %
Andrási 5 0.22 %
Henckó 5 0.22 %
Beretke 4 0.18 %
Sajóréde 4 0.18 %
Tornagörgő 4 0.18 %
Imrikfalva 3 0.13 %
Szilice 3 0.13 %
Berzétekőrös 3 0.13 %
Berzéte 3 0.13 %
Pétermány 3 0.13 %
Szádalmás 3 0.13 %
Jólész 2 0.09 %
Márkuska 2 0.09 %
Csucsom 2 0.09 %
Sztracena 2 0.09 %
Páskaháza 2 0.09 %
Rozsfalva 2 0.09 %
Gócs 1 0.04 %
Gömörhosszúszó 1 0.04 %
Körtvélyes 1 0.04 %
Melléte 1 0.04 %
Kiskovácsvágása 1 0.04 %
Barka 1 0.04 %
Csoltó 1 0.04 %
Özörény 1 0.04 %
Kisszabos 1 0.04 %
Berdárka 1 0.04 %
Dernő 1 0.04 %
Szalóc 1 0.04 %
Kecső 1 0.04 %
Jablonca 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Rozsnyó 429 46.68 %
Nagyveszverés 34 3.70 %
Krasznahorkaváralja 32 3.48 %
Szádalmás 28 3.05 %
Betlér 26 2.83 %
Pelsőc 21 2.29 %
Hárskút 21 2.29 %
Szádvárborsa 20 2.18 %
Csetnek 20 2.18 %
Sebespatak 19 2.07 %
Berzéte 18 1.96 %
Jólész 18 1.96 %
Nagyszabos 18 1.96 %
Özörény 18 1.96 %
Várhosszúrét 17 1.85 %
Dobsina 17 1.85 %
Tornagörgő 17 1.85 %
Kisgencs 14 1.52 %
Csucsom 14 1.52 %
Gócs 13 1.41 %
Alsósajó 12 1.31 %
Rozsnyórudna 12 1.31 %
Rekenyeújfalu 12 1.31 %
Andrási 12 1.31 %
Körtvélyes 10 1.09 %
Gömörpanyit 10 1.09 %
Berzétekőrös 9 0.98 %
Dernő 9 0.98 %
Oláhpatak 9 0.98 %
Henckó 9 0.98 %
Sajóréde 9 0.98 %
Jablonca 8 0.87 %
Kuntapolca 8 0.87 %
Szalóc 7 0.76 %
Kecső 7 0.76 %
Szilice 6 0.65 %
Felsősajó 6 0.65 %
Kisfeketepatak 5 0.54 %
Gömörhosszúszó 5 0.54 %
Restér 4 0.44 %
Márkuska 4 0.44 %
Imrikfalva 4 0.44 %
Martonháza 3 0.33 %
Csoltó 3 0.33 %
Szabados 2 0.22 %
Gacsalk 2 0.22 %
Rozsfalva 2 0.22 %
Gecelfalva 2 0.22 %
Hámosfalva 2 0.22 %
Lekenye 2 0.22 %
Sztracena 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Melléte 1 0.11 %
Barka 1 0.11 %
Páskaháza 1 0.11 %
Kiskovácsvágása 1 0.11 %
Beretke 1 0.11 %
Kisszabos 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 484 65.85 %
Krasznahorkaváralja 60 8.16 %
Pelsőc 45 6.12 %
Berzétekőrös 40 5.44 %
Gömörpanyit 38 5.17 %
Hárskút 37 5.03 %
Özörény 35 4.76 %
Rozsnyórudna 33 4.49 %
Jólész 33 4.49 %
Nagyveszverés 32 4.35 %
Csetnek 27 3.67 %
Gömörhosszúszó 26 3.54 %
Jablonca 23 3.13 %
Szádalmás 22 2.99 %
Tornagörgő 21 2.86 %
Betlér 20 2.72 %
Berzéte 20 2.72 %
Sebespatak 18 2.45 %
Dernő 15 2.04 %
Kecső 14 1.90 %
Rekenyeújfalu 13 1.77 %
Oláhpatak 13 1.77 %
Dobsina 12 1.63 %
Melléte 10 1.36 %
Nagyszabos 9 1.22 %
Andrási 9 1.22 %
Csucsom 9 1.22 %
Szilice 9 1.22 %
Szalóc 9 1.22 %
Sajóréde 8 1.09 %
Kuntapolca 7 0.95 %
Alsósajó 7 0.95 %
Várhosszúrét 7 0.95 %
Gócs 7 0.95 %
Lekenye 5 0.68 %
Csoltó 5 0.68 %
Szabados 5 0.68 %
Kisgencs 5 0.68 %
Lucska 5 0.68 %
Páskaháza 4 0.54 %
Henckó 4 0.54 %
Beretke 4 0.54 %
Pelsőcardó 4 0.54 %
Rozsfalva 4 0.54 %
Felsősajó 4 0.54 %
Kiskovácsvágása 3 0.41 %
Kisfeketepatak 3 0.41 %
Körtvélyes 3 0.41 %
Martonháza 3 0.41 %
Hámosfalva 3 0.41 %
Restér 3 0.41 %
Imrikfalva 2 0.27 %
Pétermány 2 0.27 %
Szádvárborsa 2 0.27 %
Annafalva 1 0.14 %
Barka 1 0.14 %
Sztracena 1 0.14 %
Márkuska 1 0.14 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 61 6.33 %
Krasznahorkaváralja 12 1.24 %
Csetnek 10 1.04 %
Hárskút 9 0.93 %
Várhosszúrét 8 0.83 %
Rekenyeújfalu 8 0.83 %
Dobsina 7 0.73 %
Nagyszabos 7 0.73 %
Szalóc 6 0.62 %
Andrási 6 0.62 %
Pelsőc 5 0.52 %
Restér 5 0.52 %
Martonháza 4 0.41 %
Kisfeketepatak 4 0.41 %
Csucsom 4 0.41 %
Beretke 4 0.41 %
Tornagörgő 3 0.31 %
Oláhpatak 3 0.31 %
Henckó 3 0.31 %
Betlér 3 0.31 %
Gömörhosszúszó 3 0.31 %
Imrikfalva 3 0.31 %
Berzéte 3 0.31 %
Gömörpanyit 2 0.21 %
Körtvélyes 2 0.21 %
Felsősajó 2 0.21 %
Rozsfalva 2 0.21 %
Gacsalk 2 0.21 %
Gócs 2 0.21 %
Páskaháza 2 0.21 %
Annafalva 2 0.21 %
Dernő 2 0.21 %
Özörény 2 0.21 %
Sebespatak 1 0.10 %
Barka 1 0.10 %
Pétermány 1 0.10 %
Kecső 1 0.10 %
Lekenye 1 0.10 %
Sajóréde 1 0.10 %
Melléte 1 0.10 %
Rozsnyórudna 1 0.10 %
Szádvárborsa 1 0.10 %
Kisgencs 1 0.10 %
Pelsőcardó 1 0.10 %
Csoltó 1 0.10 %
Márkuska 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Nagyveszverés 0 0.00 %
Szabados 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Rozsnyó 967 64.38 %
Krasznahorkaváralja 149 9.92 %
Özörény 79 5.26 %
Pelsőc 71 4.73 %
Hárskút 70 4.66 %
Várhosszúrét 62 4.13 %
Berzéte 61 4.06 %
Rozsnyórudna 58 3.86 %
Tornagörgő 51 3.40 %
Szádalmás 44 2.93 %
Dernő 43 2.86 %
Csucsom 41 2.73 %
Jólész 37 2.46 %
Szilice 37 2.46 %
Nagyveszverés 37 2.46 %
Gömörpanyit 36 2.40 %
Jablonca 35 2.33 %
Kecső 33 2.20 %
Dobsina 31 2.06 %
Betlér 31 2.06 %
Berzétekőrös 30 2.00 %
Szalóc 29 1.93 %