SK
RS
.....

Bellény

Község

címer zászló
146 100% magyar 1910
34 19% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Belín
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Feledi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Feledi járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Gömöri-medence
Más földrajzi nevek:
Cser-pallag, Mocsolya-völgy
Koordináták:
48.34059143, 20.10754204
Terület:
4,20 km2
Rang:
község
Népesség:
194
Tszf. magasság:
219 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98001
Település kód:
514535
Szervezeti azonosító:
318612
Adóazonosító:
2021293208

A község a Gömöri-medence nyugati részén, a Bakti-dombság déli lábánál fekszik, Rimaszombattól 12 km-re délkeletre, Feledtől 6,5 km-re északkeletre, Rimaszécstől 16 km-re északnyugatra. Keresztülhalad rajta a Rimapálfalát (4 km) Szútorral (4,5 km) összekötő út. Területe túlnyomórészt mezőgazdaságilag művelt, 200-285 tengerszint feletti magasságban fekvő dombvidék. Délről Rimapálfala, nyugatról Jánosi, északkeletről pedig Szútor községekkel határos.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Rimaszombati járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Feledi járásához (korábban Rimaszécsi járás) tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1949-ig a Feledi járáshoz, majd a Rimaszombati járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Feledi járás). Területe 1910-38-hoz képest (3,59 km²) 1950 után 17 %-al gyarapodott 4,20 km²-re), amikor Rimapálfala határának egy részét Bellényhez csatolták.

Népesség

1910-ben 146, 1921-ben 152, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. A községbe az 1920-as években nagy számban Gyetva-környéki szlovák kolonisták települtek, 1930-ra 254 lakosának már többsége (cseh)szlovák nemzetiségű volt, a magyarok aránya 33 %-ra csökkent. 1938-1991 között népességének 43,4 %-át elveszítette (lakosságszáma 302 főről 171-re csökkent), az 1991-2001 közötti évtizedben népessége stagnált, 2001-2011 között már 12,2 %-os népességnövekedés (172 főről 193 főre) figyelhető meg. Az 1991-2011 közötti időszakban a szlovák nemzetiségűek aránya 69,6 %-ról 55,4 %-ra csökkent, a magyaroké viszont 17,5 %-ról 40,9 %-ra nőtt. Ez a folyamat elsősorban a lakosság 46,2 %-át alkotó roma lakosság nemzetiségi önbevallásának megváltozásával függ össze. Az eredetileg református többségű (1921-ben 78,9 %) faluban 2011-ben már csak 3 református vallású lakos élt, a túlnyomó többség (82,9 %) mára római katolikus vallású.

Történelem

A falu a 12. század végén keletkezett, a királyi várispánság alapította. A Gernyő-völgy erdeinek kiirtásával jött létre, eredeti lakossága magyar volt. 1349-ben és 1427-ben "Beleyn" alakban említik. 1349-ben a Bellényi család birtoka volt. A szűk határú falu jobbágysága folyamatosan fogyott, 1670-től már csak zsellérek lakták. Lakossága a 16. században református hitre tért. 1682-ben a törökök felégették, ekkor pusztává vált. A 17. század végén korábbi lakosai tértek vissza, az újjáépült falu köznemesi község lett. Az 1773-as urbárium szerint 11 köznemesi és 2 zsellércsalád élt a településen. 1828-ban 23 háza és 176 lakosa volt. Lakói a mezőgazdaságon kívül főként seprű és kefekészítéssel foglalkoztak. 1910-ben 146, túlnyomórészt magyar lakosa volt. A trianoni békeszerződésig Gömör-Kishont vármegye Feledi járásához tartozott. 1918 után is mezőgazdasági település maradt. A község a csehszlovák földbirtokreform keretében végrehajtott kolonizáció egyik fontos célpontja lett, 1924-ben települtek ide elsőként Gyetva környéki kolonisták. A kolonizáció közvetítője Batya Michal várgedei lakos volt. A 17 kolonista összesen 168 ha nagyságú birtokot vásárolt meg. A kolónián 1929-ben egyosztályos szlovák iskola létesült. A tömeges betelepedés alapvetően megváltoztatta a falu nemzetiségi arculatát és szlovák többségűvé vált (még az 1941-es magyar népszámlálás is kétharmados szlovák többséget mutatott ki). 1938 és 1945 között újra Magyarországhoz tartozott. Földműves szövetkezete 1956-ban alakult, mely 1965-ben állami tulajdonba került. A 20. század végén nagy számú (részben magyar nemzetiségű) roma lakosság telepedett le az elnéptelenedő községben.

Mai jelentősége

Református temploma 1863-ban épült késő klasszicista stílusban.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

BELÉNY. Magyar falu Gömör Vármegyében, földes Ura Fáy Uraság, fekszik Rima Szombattól fél mértföldnyire, földgye gabonát bőven terem, piatzozása közel, és jó, legelője egy keveset szoross, mind a’ két féle fája van, keresetre jó módgya, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Belény, magyar falu, Gömör és Kis-Honth egyesült vármegyében, Rimaszombathoz 1/2 mfd. 2 kath. 174 ref. lak. Gabonája, szénája, gyümölcse, fája elég. F. u. a Fáy nemzetség.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Bellény, a feled-miskolczi vasútvonal mentén, 42 házat és 157 ev. ref. vallású lakost számláló magyar kisközség. 1427-ben Beleyn alakban említik nevét. Legrégibb birtokosa a Fáy család. Lakosai, kiknek nagy része jelenleg kefe- és seprő-kötéssel foglalkozik, már 1846-ban takarék-magtárt állítottak. Határában jóízű savanyúvíz van. Postája Jánosi, távírója Feled, vasúti állomása Dobócza. Határában feküdt 1427-ben Kabalaszó község, mely azonban elpusztult.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Bellény. Beleyn néven említi egy 1427. évi oklevél. A Fáy-családé volt legrégibb időben a község. Lakosai 1846-ban takarék-magtárat létesítettek. A község területe 624 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 302. A községhez tartozik: Gyügyepuszta.

Névelőfordulások
1427
Beleyn
1773
Bellény,
1786
Béleny,
1808
Bellény, Belény, Bělín,
1863
Bellény,
1873
Belény,
1920
Belín, Belíň, Belian,
1927
Belín
1945
Belín

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Bellény (Belín) 32
Telefon: 0475698411

Honlap: obecbelin.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Očenáš Ivan (SMER-SD)

Képviselő-testület:
Macúrik Milan (Független)
Macúrik Ondrej (Független)
Fekiač Dušan (SDKÚ-DS)
Bendik Vladimír (SDKÚ-DS)
Matéčka Michal (SDKÚ-DS)
Független 40% Független 2 képviselö SDKÚ-DS 60% SDKÚ-DS 3 képviselö 5 képviselö
Bellényi Községi Hivatal

Bellény 32

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 188 95%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 9 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 197
magyarok 146 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 146
magyarok 152 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 152
magyarok 30 18%
szlovákok 119 70%
romák 22 13%
csehek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 171
magyarok 56 33%
szlovákok 113 66%
romák 0 0%
csehek 1 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 1%
összlétszám 172
magyarok 79 41%
szlovákok 107 55%
romák 1 1%
csehek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 6 3%
összlétszám 193
magyarok 34 19%
szlovákok 138 77%
romák 2 1%
csehek 0 0%
egyéb 1 1%
ismeretlen 4 2%
összlétszám 179
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 135
Választási részvétel: 71.85 %
Kiadott boríték: 97
Bedobott boríték: 97

Polgármester

Érvényes szavazólap: 97
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Očenáš Ivan 80 82.47 % SMER-SD
Uhrin Štefan 17 17.53 % MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Fekiač Dušan 59 SDKÚ-DS
Bendik Vladimír 52 SDKÚ-DS
Matéčka Michal 41 SDKÚ-DS
Macúrik Milan 36 Független
Macúrik Ondrej 29 Független

Képviselők

2014
SIEŤ 20.00% SIEŤ 1 képviselö SNS 20.00% SNS 1 képviselö Strana moderného Slovenska 20.00% Strana moderného Slovenska 1 képviselö SMER-SD 20.00% SMER-SD 1 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö 5 képviselö
2018
SDKÚ-DS 60.00% SDKÚ-DS 3 képviselö Független 40.00% Független 2 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 142
Választási részvétel: 42.25 %
Kiadott boríték: 60
Bedobott boríték: 60
Választásra jogosult: 140
Választási részvétel: 36.43 %
Kiadott boríték: 51
Bedobott boríték: 51
Választásra jogosult: 134
Választási részvétel: 31,34 %
Kiadott boríték: 42
Bedobott boríték: 42

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 53
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 32
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 23 43.40 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 10 18.87 % ĽS Naše Slovensko
Emil Samko 7 13.21 % KĽS
Ondrej Binder 4 7.55 % Független
Ľudovít Kaník 3 5.66 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Ladislav Fízik 2 3.77 % ASV
Jaroslav Sekerka 1 1.89 % KSS
Pavel Chovanec 1 1.89 % ÚSVIT
Karol Konárik 1 1.89 % SNS
Jozef Sásik 1 1.89 % SĽS
Andrea Jenčíková 0 0.00 % NP
Marian Kotleba 17 33.33% ĽS Naše Slovensko
Igor Kašper 14 43.75 % Független
Marian Kotleba 9 28.13 % ĽSNS
Ján Lunter 6 18.75 % Független
Martin Juhaniak 1 3.13 % Független
Stanislav Mičev 1 3.13 % Független
Viliam Baňák 1 3.13 % JĽSS
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 0 0.00 % Független
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vojtech Kökény 0 0.00 % SRK
Milan Urbáni 0 0.00 % SMS
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Miroslav Gálik 0 0.00 % NAS
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 58
Érvényes szavazólap: 39
Érvényes szavazólap: 21191
# Név Szavazat Százalék Párt
Jozef Šimko 21 36.21% Független
Gejza Farkaš 21 36.21% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Vojtech Szajkó 19 32.76% Független
Michal Bagačka 16 27.59% KDH, SMER - SD
Tibor Balog 12 20.69% SMS
Peter Mináč 12 20.69% SMER - SD, KDH
Pavel Struhár 11 18.97% SMER - SD, KDH
Jozef Hrablay 7 12.07% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Ivan Hazucha 6 10.34% SMER - SD, KDH
Tibor Lukáčka 6 10.34% ASV
Viliam Vaš 5 8.62% SMER - SD, KDH
Viliam Vidinský 5 8.62% ĽS-HZDS, HZD
Lukáš Kvietok 4 6.90% KDH, SMER - SD
Peter Juhász 3 5.17% SMK-MKP
Dušan Faško 3 5.17% KSS
Dušan Kojnok 3 5.17% SZS, Zmena zdola, DÚ
Jana Uhrinová 3 5.17% SNS
Zoltán Bán 3 5.17% SMK-MKP
Marian Petrok 3 5.17% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Ladislav Lang 3 5.17% MOST - HÍD
Kristián Gavalier 2 3.45% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Suja 2 3.45% Független
Ján Matej 2 3.45% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Dušan Širák 2 3.45% KSS
Katarína Moncoľová 2 3.45% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Silvia Vargová 2 3.45% MOST - HÍD
Stanislav Mizík 2 3.45% ĽS Naše Slovensko
Aneta Vargicová 1 1.72% SNS
Ladislav Rigó 1 1.72% SMK-MKP
Anna Kekeňáková 1 1.72% KSS
Peter Vetrák 1 1.72% SĽS
Veronika Rízová 1 1.72% KSS
Renáta Puhlová 1 1.72% PD
Csaba Horváth 1 1.72% Független
Samuel Zubo 1 1.72% KSS
Vojtech Kökény 1 1.72% SRK
Pavel Cibuliak 1 1.72% SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Ján Antal 1 1.72% ÚSVIT
Tomáš Rosiar 1 1.72% ĽS Naše Slovensko
Tomáš Agócs 1 1.72% MOST - HÍD
Helena Krauszová 0 0.00% SMS
Peter Vraniak 0 0.00% ÚSVIT
František Auxt 0 0.00% SMK-MKP
Ján Hiraj 0 0.00% NP
Jozef Pupala 0 0.00% KSS
Katarína Horváth 0 0.00% KĽS
Romana Antalová 0 0.00% ÚSVIT
Jozef Šimko 23 58.97% Független
Vojtech Menyhárt 15 38.46% Független
Stanislav Krahulec 13 33.33% Független
Michal Bagačka 10 25.64% SMER-SD
Stanislava Zvarová 7 17.95% SMER-SD
Lukáš Kvietok 6 15.38% SMER-SD
Ivan Hazucha 6 15.38% SMER-SD
Peter Mináč 5 12.82% SMER-SD
Dušan Hlinka 5 12.82% SMER-SD
Ján Lichanec 4 10.26% Független
Andrea Andrášiová 4 10.26% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Tomáš Agócs 4 10.26% MOST - HÍD
Ferenc Auxt 3 7.69% SMK-MKP
Adriana Zavadinková 3 7.69% ĽS Naše Slovensko
Zoltán Cziprusz 3 7.69% SMK-MKP
Miroslava Vargová 3 7.69% Független
Ladislav Rigó 3 7.69% SMK-MKP
Zdenko Ľaudár 3 7.69% ĽS Naše Slovensko
Anna Zsóriová 2 5.13% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Katarína Moncoľová 2 5.13% Független
Vojtech Kökény 2 5.13% SRK
Pavel Cibuliak 2 5.13% ĽS Naše Slovensko
Robert Bottlik 2 5.13% SME RODINA - Boris Kollár
Marian Petrok 1 2.56% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Zoltán Biró 1 2.56% DOMA DOBRE
Aladár Bari 1 2.56% MOST - HÍD
Roman Lebeda 1 2.56% Független
Gejza Farkaš 1 2.56% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Stanislav Mizík 1 2.56% ĽS Naše Slovensko
Marta Kanalová 1 2.56% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Ladislav Lang 1 2.56% MOST - HÍD
Csaba Csízi 1 2.56% MOST - HÍD
Peter Juhász 1 2.56% SMK-MKP
Vladimír Skrutek 1 2.56% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Vojtech Szajkó 1 2.56% SRK
Ján Antal 1 2.56% JEDNOTA-ĽSS
Aneta Vargicová 1 2.56% SNS
Alena Pivovarčiová 0 0.00% NP
Branislav Bukviar 0 0.00% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Gejza Mede 0 0.00% Független
Tomáš Sliva 0 0.00% MOST - HÍD
Zdenek Očovan 0 0.00% NAJ
Michaela Kružlicová 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Kristián Korheľ 0 0.00% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Anatolij Jefimov 0 0.00% KSS
Štefan Vavrek 0 0.00% MOST - HÍD
Martin Pliešovský 0 0.00% SNS
Miroslava Grendelová 0 0.00% KSS
Róbert Čipka 0 0.00% KSS
Peter Juhász 4792 0.00% SMK-MKP
Peter Mináč 3455 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Rigó 3352 0.00% SMK-MKP
František Auxt 3182 0.00% SMK-MKP
Michal Bagačka 3166 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Šimko 2927 0.00% Független
Pavel Struhár 2828 0.00% SMER - SD, KDH
Zoltán Bán 2701 0.00% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 2605 0.00% Független
Silvia Vargová 2349 0.00% MOST - HÍD
Gejza Farkaš 2233 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tomáš Agócs 2004 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Lang 1996 0.00% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 1699 0.00% SMER - SD, KDH
Lukáš Kvietok 1390 0.00% KDH, SMER - SD
Marian Petrok 1317 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Viliam Vaš 1223 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Lukáčka 1156 0.00% ASV
Vojtech Kökény 1083 0.00% SRK
Jaroslav Suja 1047 0.00% Független
Jozef Hrablay 1032 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Csaba Horváth 1029 0.00% Független
Katarína Moncoľová 924 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Pavel Cibuliak 909 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Tibor Balog 817 0.00% SMS
Jana Uhrinová 792 0.00% SNS
Ján Matej 751 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Aneta Vargicová 713 0.00% SNS
Stanislav Mizík 700 0.00% ĽS Naše Slovensko
Dušan Kojnok 693 0.00% DÚ, Zmena zdola, SZS
Tomáš Rosiar 643 0.00% ĽS Naše Slovensko
Kristián Gavalier 610 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pupala 577 0.00% KSS
Ján Antal 538 0.00% ÚSVIT
Dušan Faško 447 0.00% KSS
Romana Antalová 431 0.00% ÚSVIT
Peter Vetrák 400 0.00% SĽS
Viliam Vidinský 392 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Samuel Zubo 378 0.00% KSS
Dušan Širák 286 0.00% KSS
Veronika Rízová 285 0.00% KSS
Katarína Horváth 277 0.00% KĽS
Renáta Puhlová 238 0.00% PD
Anna Kekeňáková 202 0.00% KSS
Peter Vraniak 191 0.00% ÚSVIT
Helena Krauszová 189 0.00% SMS
Ján Hiraj 125 0.00% NP
Peter Juhász 5967 28.16% SMK-MKP
Jozef Šimko 5887 27.78% Független
Zoltán Cziprusz 4658 21.98% SMK-MKP
Michal Bagačka 4440 20.95% SMER-SD
Ferenc Auxt 4145 19.56% SMK-MKP
Ladislav Rigó 4060 19.16% SMK-MKP
Peter Mináč 3737 17.63% SMER-SD
Stanislava Zvarová 2737 12.92% SMER-SD
Štefan Vavrek 2704 12.76% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 2538 11.98% SMER-SD
Roman Lebeda 2436 11.50% Független
Tomáš Agócs 2245 10.59% MOST - HÍD
Katarína Moncoľová 2165 10.22% Független
Miroslava Vargová 2159 10.19% Független
Dušan Hlinka 2138 10.09% SMER-SD
Csaba Csízi 2027 9.57% MOST - HÍD
Zdenko Ľaudár 1901 8.97% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Lang 1794 8.47% MOST - HÍD
Aladár Bari 1774 8.37% MOST - HÍD
Tomáš Sliva 1757 8.29% MOST - HÍD
Marian Petrok 1625 7.67% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vojtech Kökény 1584 7.47% SRK
Pavel Cibuliak 1564 7.38% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 1561 7.37% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Szajkó 1477 6.97% SRK
Lukáš Kvietok 1472 6.95% SMER-SD
Andrea Andrášiová 1458 6.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Martin Pliešovský 1401 6.61% SNS
Stanislav Krahulec 1369 6.46% Független
Branislav Bukviar 1295 6.11% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Marta Kanalová 1247 5.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Aneta Vargicová 1241 5.86% SNS
Ján Lichanec 1234 5.82% Független
Adriana Zavadinková 1143 5.39% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 999 4.71% JEDNOTA-ĽSS
Gejza Mede 904 4.27% Független
Zoltán Biró 820 3.87% DOMA DOBRE
Anna Zsóriová 748 3.53% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Robert Bottlik 728 3.44% SME RODINA - Boris Kollár
Michaela Kružlicová 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Gejza Farkaš 654 3.09% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Miroslava Grendelová 646 3.05% KSS
Vojtech Menyhárt 585 2.76% Független
Róbert Čipka 578 2.73% KSS
Vladimír Skrutek 451 2.13% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Pivovarčiová 366 1.73% NP
Kristián Korheľ 238 1.12% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zdenek Očovan 220 1.04% NAJ
Anatolij Jefimov 188 0.89% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rimaszombat 346 28.15 %
Tiszolc 212 17.25 %
Nyustya 134 10.90 %
Klenóc 59 4.80 %
Feled 29 2.36 %
Bakostörék 28 2.28 %
Rimaráhó 21 1.71 %
Várgede 18 1.46 %
Jánosi 18 1.46 %
Osgyán 17 1.38 %
Rimabrézó 16 1.30 %
Cserencsény 12 0.98 %
Meleghegy 12 0.98 %
Kruzsnó 11 0.90 %
Rimaszabadi 9 0.73 %
Derencsény 9 0.73 %
Uzapanyit 8 0.65 %
Durendapuszta 8 0.65 %
Rimabánya 8 0.65 %
Rimazsaluzsány 7 0.57 %
Sajószentkirály 7 0.57 %
Velkenye 7 0.57 %
Gömörfüge 7 0.57 %
Rimaszécs 6 0.49 %
Vámosbalog 5 0.41 %
Dobóca 5 0.41 %
Kecege 5 0.41 %
Balogrussó 5 0.41 %
Kőhegy 5 0.41 %
Kerekgede 5 0.41 %
Balogfala 4 0.33 %
Rakottyás 4 0.33 %
Rónapatak 4 0.33 %
Runya 4 0.33 %
Oldalfala 4 0.33 %
Zeherje 4 0.33 %
Bellény 3 0.24 %
Zsip 3 0.24 %
Kacagópuszta 3 0.24 %
Guszona 3 0.24 %
Szilistye 3 0.24 %
Gortvakisfalud 3 0.24 %
Ajnácskő 3 0.24 %
Gernyőpuszta 3 0.24 %
Harmac 3 0.24 %
Bátka 3 0.24 %
Csíz 3 0.24 %
Tajti 3 0.24 %
Détér 2 0.16 %
Zádorháza 2 0.16 %
Babarét 2 0.16 %
Balogújfalu 2 0.16 %
Baraca 2 0.16 %
Bugyikfala 2 0.16 %
Alsósziklás 2 0.16 %
Hanva 2 0.16 %
Balogpádár 2 0.16 %
Rimapálfala 2 0.16 %
Kövecses 2 0.16 %
Gömörispánmező 2 0.16 %
Tóthegymeg 2 0.16 %
Kisgömöri 2 0.16 %
Karaszkó 2 0.16 %
Méhi 1 0.08 %
Almágy 1 0.08 %
Ratkószuha 1 0.08 %
Gesztete 1 0.08 %
Magyarhegymeg 1 0.08 %
Egyházasbást 1 0.08 %
Alsóvály 1 0.08 %
Dúlháza 1 0.08 %
Balogiványi 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Jeszte 1 0.08 %
Kopárhegy 1 0.08 %
Felsősziklás 1 0.08 %
Kiéte 1 0.08 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Nemesradnót 242 14.51 %
Rimaszombat 141 8.45 %
Rimaszécs 141 8.45 %
Baraca 102 6.12 %
Sajólénártfalva 66 3.96 %
Cakó 55 3.30 %
Sajószentkirály 49 2.94 %
Nemesmartonfala 46 2.76 %
Kálosa 38 2.28 %
Zsip 38 2.28 %
Abafalva 36 2.16 %
Dobóca 35 2.10 %
Velkenye 34 2.04 %
Bátka 34 2.04 %
Hanva 34 2.04 %
Várgede 33 1.98 %
Vámosbalog 32 1.92 %
Rakottyás 31 1.86 %
Balogtamási 29 1.74 %
Tajti 29 1.74 %
Gesztete 28 1.68 %
Balogfala 28 1.68 %
Rimasimonyi 28 1.68 %
Jéne 28 1.68 %
Feled 27 1.62 %
Sajókeszi 27 1.62 %
Csíz 26 1.56 %
Uzapanyit 25 1.50 %
Gömörfüge 21 1.26 %
Jánosi 16 0.96 %
Rimapálfala 16 0.96 %
Méhi 16 0.96 %
Balogújfalu 16 0.96 %
Serke 15 0.90 %
Naprágy 15 0.90 %
Balogiványi 15 0.90 %
Almágy 14 0.84 %
Zádorháza 10 0.60 %
Runya 10 0.60 %
Harmac 9 0.54 %
Kövecses 8 0.48 %
Darnya 7 0.42 %
Szútor 7 0.42 %
Alsóvály 7 0.42 %
Osgyán 6 0.36 %
Egyházasbást 6 0.36 %
Nyustya 6 0.36 %
Détér 6 0.36 %
Gortvakisfalud 6 0.36 %
Sajórecske 6 0.36 %
Ajnácskő 5 0.30 %
Klenóc 5 0.30 %
Perjése 5 0.30 %
Sajólenke 4 0.24 %
Óbást 4 0.24 %
Vecseklő 4 0.24 %
Hubó 4 0.24 %
Medveshidegkút 4 0.24 %
Korláti 3 0.18 %
Cserencsény 3 0.18 %
Dúlháza 3 0.18 %
Oldalfala 3 0.18 %
Guszona 3 0.18 %
Derencsény 2 0.12 %
Kerekgede 2 0.12 %
Kruzsnó 2 0.12 %
Tiszolc 2 0.12 %
Gömörmihályfalva 2 0.12 %
Balogpádár 2 0.12 %
Bakostörék 1 0.06 %
Gömörpéterfala 1 0.06 %
Meleghegy 1 0.06 %
Rimazsaluzsány 1 0.06 %
Bugyikfala 1 0.06 %
Ratkószabadi 1 0.06 %
Dobfenek 1 0.06 %
Gernyőpuszta 1 0.06 %
Bellény 1 0.06 %
Felsővály 1 0.06 %
Zeherje 1 0.06 %
Balogrussó 1 0.06 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Rimaráhó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 116 24.58 %
Tiszolc 81 17.16 %
Klenóc 17 3.60 %
Nyustya 16 3.39 %
Rimaszécs 11 2.33 %
Osgyán 9 1.91 %
Rimaráhó 7 1.48 %
Cserencsény 7 1.48 %
Feled 6 1.27 %
Rimazsaluzsány 6 1.27 %
Jánosi 6 1.27 %
Karaszkó 4 0.85 %
Méhi 4 0.85 %
Kálosa 4 0.85 %
Várgede 4 0.85 %
Sajószentkirály 4 0.85 %
Zeherje 3 0.64 %
Rimabánya 3 0.64 %
Perjése 2 0.42 %
Gernyőpuszta 2 0.42 %
Kacagópuszta 2 0.42 %
Egyházasbást 2 0.42 %
Rimaszabadi 2 0.42 %
Balogtamási 2 0.42 %
Kruzsnó 2 0.42 %
Zsip 2 0.42 %
Felsősziklás 2 0.42 %
Korláti 2 0.42 %
Kecege 2 0.42 %
Bátka 2 0.42 %
Bakostörék 2 0.42 %
Abafalva 2 0.42 %
Csíz 2 0.42 %
Hubó 2 0.42 %
Gesztete 2 0.42 %
Gömörpéterfala 2 0.42 %
Kiéte 2 0.42 %
Uzapanyit 1 0.21 %
Ajnácskő 1 0.21 %
Détér 1 0.21 %
Gömörfüge 1 0.21 %
Dobóca 1 0.21 %
Sajólénártfalva 1 0.21 %
Kőhegy 1 0.21 %
Alsósziklás 1 0.21 %
Balogpádár 1 0.21 %
Jéne 1 0.21 %
Gömörhegyvég 1 0.21 %
Nemesradnót 1 0.21 %
Ratkószuha 1 0.21 %
Rimabrézó 1 0.21 %
Rimasimonyi 1 0.21 %
Serke 1 0.21 %
Óbást 1 0.21 %
Oldalfala 1 0.21 %
Medveshidegkút 1 0.21 %
Rimapálfala 1 0.21 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vámosbalog 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Rimaszombat 88 32.59 %
Nyustya 12 4.44 %
Jánosi 9 3.33 %
Feled 5 1.85 %
Gömörfüge 4 1.48 %
Méhi 4 1.48 %
Cserencsény 4 1.48 %
Rimaszécs 4 1.48 %
Tiszolc 4 1.48 %
Gernyőpuszta 4 1.48 %
Várgede 3 1.11 %
Vámosbalog 3 1.11 %
Kruzsnó 3 1.11 %
Sajószentkirály 3 1.11 %
Klenóc 3 1.11 %
Osgyán 2 0.74 %
Baraca 2 0.74 %
Uzapanyit 2 0.74 %
Nemesradnót 2 0.74 %
Rimaráhó 2 0.74 %
Perjése 2 0.74 %
Alsóvály 2 0.74 %
Kálosa 2 0.74 %
Balogpádár 2 0.74 %
Meleghegy 1 0.37 %
Gömörpéterfala 1 0.37 %
Tajti 1 0.37 %
Durendapuszta 1 0.37 %
Kacagópuszta 1 0.37 %
Naprágy 1 0.37 %
Rimaszabadi 1 0.37 %
Kövecses 1 0.37 %
Gömörispánmező 1 0.37 %
Bátka 1 0.37 %
Gesztete 1 0.37 %
Gesztes 1 0.37 %
Zsip 1 0.37 %
Cakó 1 0.37 %
Ratkószuha 1 0.37 %
Zeherje 1 0.37 %
Dúlháza 1 0.37 %
Sajórecske 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Csíz 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bakostörék 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 791 50.16 %
Nyustya 49 3.11 %
Osgyán 45 2.85 %
Tiszolc 45 2.85 %
Feled 35 2.22 %
Klenóc 32 2.03 %
Várgede 23 1.46 %
Cserencsény 22 1.40 %
Rimaráhó 17 1.08 %
Bátka 15 0.95 %
Vámosbalog 14 0.89 %
Ajnácskő 14 0.89 %
Bakostörék 13 0.82 %
Jánosi 12 0.76 %
Alsósziklás 11 0.70 %
Csíz 10 0.63 %
Ratkószuha 10 0.63 %
Kruzsnó 10 0.63 %
Zeherje 9 0.57 %
Kecege 9 0.57 %
Vecseklő 9 0.57 %
Rimazsaluzsány 9 0.57 %
Perjése 8 0.51 %
Balogrussó 8 0.51 %
Abafalva 8 0.51 %
Guszona 8 0.51 %
Sajószentkirály 7 0.44 %
Gömörfüge 7 0.44 %
Dobóca 7 0.44 %
Alsóvály 7 0.44 %
Meleghegy 7 0.44 %
Nemesradnót 7 0.44 %
Felsővály 6 0.38 %
Rimaszécs 6 0.38 %
Oldalfala 6 0.38 %
Méhi 6 0.38 %
Rimabánya 6 0.38 %
Rakottyás 5 0.32 %
Dúlháza 5 0.32 %
Zsip 5 0.32 %
Derencsény 5 0.32 %
Gömörpéterfala 5 0.32 %
Serke 5 0.32 %
Hanva 5 0.32 %
Velkenye 5 0.32 %
Durendapuszta 4 0.25 %
Bellény 4 0.25 %
Rimaszabadi 4 0.25 %
Sajólenke 4 0.25 %
Rimabrézó 4 0.25 %
Uzapanyit 4 0.25 %
Balogiványi 3 0.19 %
Balogfala 3 0.19 %
Kőhegy 3 0.19 %
Felsősziklás 3 0.19 %
Kacagópuszta 3 0.19 %
Balogpádár 3 0.19 %
Kálosa 3 0.19 %
Hubó 3 0.19 %
Rónapatak 3 0.19 %
Runya 3 0.19 %
Tajti 3 0.19 %
Óbást 3 0.19 %
Gernyőpuszta 3 0.19 %
Babarét 2 0.13 %
Gortvakisfalud 2 0.13 %
Ratkószabadi 2 0.13 %
Almágy 2 0.13 %
Gömörmihályfalva 2 0.13 %
Nemesmartonfala 2 0.13 %
Baraca 2 0.13 %
Bugyikfala 2 0.13 %
Karaszkó 2 0.13 %
Darnya 2 0.13 %
Szilistye 2 0.13 %
Gesztete 2 0.13 %
Kerekgede 2 0.13 %
Magyarhegymeg 2 0.13 %
Kövecses 2 0.13 %
Medveshidegkút 2 0.13 %
Balogtamási 2 0.13 %
Harmac 2 0.13 %
Sajókeszi 1 0.06 %
Tóthegymeg 1 0.06 %
Sajórecske 1 0.06 %
Naprágy 1 0.06 %
Dobrapatak 1 0.06 %
Kiéte 1 0.06 %
Kisgömöri 1 0.06 %
Dobfenek 1 0.06 %
Balogújfalu 1 0.06 %
Cakó 1 0.06 %
Rimasimonyi 1 0.06 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 786 56.30 %
Nyustya 36 2.58 %
Osgyán 34 2.44 %
Cserencsény 26 1.86 %
Tiszolc 23 1.65 %
Bakostörék 21 1.50 %
Klenóc 20 1.43 %
Jánosi 20 1.43 %
Rimaráhó 19 1.36 %
Rimabánya 16 1.15 %
Feled 15 1.07 %
Rimazsaluzsány 14 1.00 %
Ratkószabadi 14 1.00 %
Bátka 12 0.86 %
Várgede 10 0.72 %
Vámosbalog 9 0.64 %
Uzapanyit 9 0.64 %
Kruzsnó 9 0.64 %
Rimaszécs 9 0.64 %
Kőhegy 7 0.50 %
Nemesradnót 7 0.50 %
Sajószentkirály 6 0.43 %
Meleghegy 5 0.36 %
Rimabrézó 5 0.36 %
Balogpádár 5 0.36 %
Abafalva 4 0.29 %
Zeherje 4 0.29 %
Felsősziklás 4 0.29 %
Almágy 4 0.29 %
Runya 4 0.29 %
Rimaszabadi 3 0.21 %
Baraca 3 0.21 %
Kecege 3 0.21 %
Balogrussó 3 0.21 %
Velkenye 3 0.21 %
Vecseklő 3 0.21 %
Sajólenke 3 0.21 %
Alsóvály 3 0.21 %
Kacagópuszta 3 0.21 %
Bugyikfala 3 0.21 %
Óbást 2 0.14 %
Gömörfüge 2 0.14 %
Guszona 2 0.14 %
Perjése 2 0.14 %
Durendapuszta 2 0.14 %
Serke 2 0.14 %
Gömörispánmező 2 0.14 %
Rakottyás 2 0.14 %
Gortvakisfalud 2 0.14 %
Gernyőpuszta 2 0.14 %
Alsósziklás 2 0.14 %
Tóthegymeg 2 0.14 %
Karaszkó 2 0.14 %
Felsővály 2 0.14 %
Dobóca 2 0.14 %
Ajnácskő 1 0.07 %
Csíz 1 0.07 %
Rónapatak 1 0.07 %
Kopárhegy 1 0.07 %
Rimasimonyi 1 0.07 %
Gesztes 1 0.07 %
Jéne 1 0.07 %
Détér 1 0.07 %
Oldalfala 1 0.07 %
Kövecses 1 0.07 %
Medveshidegkút 1 0.07 %
Szútor 1 0.07 %
Babarét 1 0.07 %
Balogtamási 1 0.07 %
Sajólénártfalva 1 0.07 %
Korláti 1 0.07 %
Sajórecske 1 0.07 %
Balogfala 1 0.07 %
Bellény 1 0.07 %
Balogújfalu 1 0.07 %
Dobfenek 1 0.07 %
Darnya 1 0.07 %
Kálosa 1 0.07 %
Derencsény 1 0.07 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Méhi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 472 40.27 %
Osgyán 23 1.96 %
Jánosi 21 1.79 %
Zeherje 14 1.19 %
Feled 13 1.11 %
Bátka 11 0.94 %
Bakostörék 9 0.77 %
Rimaszécs 9 0.77 %
Tiszolc 9 0.77 %
Cserencsény 8 0.68 %
Sajószentkirály 7 0.60 %
Kövecses 7 0.60 %
Dobóca 7 0.60 %
Gesztete 6 0.51 %
Rimaráhó 6 0.51 %
Gömörpéterfala 5 0.43 %
Ajnácskő 5 0.43 %
Várgede 5 0.43 %
Klenóc 5 0.43 %
Serke 5 0.43 %
Rimazsaluzsány 5 0.43 %
Balogfala 5 0.43 %
Balogtamási 4 0.34 %
Détér 4 0.34 %
Vámosbalog 4 0.34 %
Alsósziklás 4 0.34 %
Felsővály 4 0.34 %
Guszona 3 0.26 %
Kruzsnó 3 0.26 %
Almágy 3 0.26 %
Uzapanyit 3 0.26 %
Kecege 3 0.26 %
Rimapálfala 3 0.26 %
Nyustya 3 0.26 %
Rimabánya 3 0.26 %
Gömörfüge 2 0.17 %
Meleghegy 2 0.17 %
Sajólenke 2 0.17 %
Baraca 2 0.17 %
Nemesmartonfala 2 0.17 %
Tajti 2 0.17 %
Rimabrézó 2 0.17 %
Óbást 2 0.17 %
Bellény 2 0.17 %
Alsóvály 2 0.17 %
Abafalva 2 0.17 %
Nemesradnót 2 0.17 %
Perjése 2 0.17 %
Jéne 1 0.09 %
Rakottyás 1 0.09 %
Derencsény 1 0.09 %
Kőhegy 1 0.09 %
Gernyőpuszta 1 0.09 %
Rimasimonyi 1 0.09 %
Harmac 1 0.09 %
Jeszte 1 0.09 %
Babarét 1 0.09 %
Csíz 1 0.09 %
Balogpádár 1 0.09 %
Hubó 1 0.09 %
Balogrussó 1 0.09 %
Gortvakisfalud 1 0.09 %
Méhi 1 0.09 %
Kisgömöri 1 0.09 %
Dúlháza 1 0.09 %
Velkenye 1 0.09 %
Magyarhegymeg 1 0.09 %
Felsősziklás 1 0.09 %
Egyházasbást 1 0.09 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 714 47.28 %
Nyustya 107 7.09 %
Tiszolc 34 2.25 %
Feled 28 1.85 %
Klenóc 28 1.85 %
Jánosi 22 1.46 %
Osgyán 20 1.32 %
Cserencsény 18 1.19 %
Détér 17 1.13 %
Bátka 17 1.13 %
Ajnácskő 17 1.13 %
Várgede 15 0.99 %
Kruzsnó 14 0.93 %
Gernyőpuszta 10 0.66 %
Bakostörék 10 0.66 %
Rimaráhó 10 0.66 %
Rimabánya 9 0.60 %
Guszona 8 0.53 %
Meleghegy 8 0.53 %
Zeherje 7 0.46 %
Rimabrézó 7 0.46 %
Zsip 7 0.46 %
Perjése 6 0.40 %
Csíz 6 0.40 %
Vámosbalog 6 0.40 %
Rimazsaluzsány 5 0.33 %
Felsősziklás 5 0.33 %
Rimaszécs 5 0.33 %
Kacagópuszta 5 0.33 %
Alsósziklás 5 0.33 %
Sajószentkirály 5 0.33 %
Sajólenke 4 0.26 %
Dobóca 4 0.26 %
Hubó 4 0.26 %
Nemesradnót 4 0.26 %
Tóthegymeg 4 0.26 %
Uzapanyit 4 0.26 %
Balogfala 4 0.26 %
Durendapuszta 3 0.20 %
Kövecses 3 0.20 %
Vecseklő 3 0.20 %
Tajti 3 0.20 %
Sajórecske 3 0.20 %
Méhi 3 0.20 %
Gömörfüge 3 0.20 %
Kőhegy 3 0.20 %
Alsóvály 3 0.20 %
Kecege 3 0.20 %
Balogrussó 3 0.20 %
Dúlháza 3 0.20 %
Abafalva 2 0.13 %
Balogpádár 2 0.13 %
Jéne 2 0.13 %
Kerekgede 2 0.13 %
Rakottyás 2 0.13 %
Karaszkó 2 0.13 %
Derencsény 2 0.13 %
Felsővály 2 0.13 %
Rimapálfala 2 0.13 %
Rónapatak 2 0.13 %
Runya 2 0.13 %
Balogújfalu 2 0.13 %
Serke 2 0.13 %
Gömörispánmező 2 0.13 %
Óbást 2 0.13 %
Gesztes 2 0.13 %
Gömörmihályfalva 1 0.07 %
Gömörpéterfala 1 0.07 %
Harmac 1 0.07 %
Balogtamási 1 0.07 %
Hanva 1 0.07 %
Rimaszabadi 1 0.07 %
Ratkószabadi 1 0.07 %
Ratkószuha 1 0.07 %
Sajólénártfalva 1 0.07 %
Bugyikfala 1 0.07 %
Kálosa 1 0.07 %
Gömörlipóc 1 0.07 %
Baraca 1 0.07 %
Kiéte 1 0.07 %
Gortvakisfalud 1 0.07 %
Naprágy 1 0.07 %
Velkenye 1 0.07 %
Egyházasbást 1 0.07 %
Szilistye 1 0.07 %
Balogiványi 1 0.07 %
Gesztete 1 0.07 %
Oldalfala 1 0.07 %
Dobfenek 1 0.07 %
Medveshidegkút 1 0.07 %
Babarét 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rimaszombat 482 22.67 %
Ajnácskő 113 5.32 %
Sajólénártfalva 108 5.08 %
Bátka 77 3.62 %
Feled 76 3.57 %
Sajószentkirály 66 3.10 %
Rimaszécs 65 3.06 %
Csíz 61 2.87 %
Nemesradnót 54 2.54 %
Vámosbalog 51 2.40 %
Tajti 51 2.40 %
Hanva 43 2.02 %
Velkenye 35 1.65 %
Harmac 31 1.46 %
Baraca 30 1.41 %
Almágy 29 1.36 %
Méhi 27 1.27 %
Darnya 25 1.18 %
Óbást 25 1.18 %
Rimasimonyi 23 1.08 %
Runya 23 1.08 %
Osgyán 21 0.99 %
Guszona 20 0.94 %
Serke 20 0.94 %
Abafalva 19 0.89 %
Várgede 19 0.89 %
Sajólenke 19 0.89 %
Sajórecske 19 0.89 %
Dobóca 19 0.89 %
Gesztete 18 0.85 %
Gömörpéterfala 17 0.80 %
Cakó 15 0.71 %
Uzapanyit 14 0.66 %
Egyházasbást 14 0.66 %
Jánosi 13 0.61 %
Rakottyás 13 0.61 %
Balogfala 12 0.56 %
Nyustya 12 0.56 %
Zsip 11 0.52 %
Rimaráhó 11 0.52 %
Korláti 11 0.52 %
Kövecses 11 0.52 %
Meleghegy 9 0.42 %
Balogpádár 9 0.42 %
Magyarhegymeg 9 0.42 %
Hubó 9 0.42 %
Tiszolc 9 0.42 %
Alsóvály 9 0.42 %
Détér 9 0.42 %
Vecseklő 9 0.42 %
Balogiványi 8 0.38 %
Balogújfalu 7 0.33 %
Balogtamási 7 0.33 %
Kálosa 7 0.33 %
Bakostörék 7 0.33 %
Medveshidegkút 6 0.28 %
Rimabrézó 6 0.28 %
Dobfenek 6 0.28 %
Gömörfüge 6 0.28 %
Zádorháza 6 0.28 %
Kerekgede 5 0.24 %
Cserencsény 5 0.24 %
Kisgömöri 5 0.24 %
Perjése 4 0.19 %
Rimapálfala 4 0.19 %
Dúlháza 4 0.19 %
Felsővály 4 0.19 %
Zeherje 3 0.14 %
Jéne 3 0.14 %
Bugyikfala 3 0.14 %
Kruzsnó 3 0.14 %
Tóthegymeg 3 0.14 %
Sajókeszi 2 0.09 %
Gortvakisfalud 2 0.09 %
Jeszte 2 0.09 %
Kőhegy 2 0.09 %
Klenóc 2 0.09 %
Kacagópuszta 1 0.05 %
Gömörispánmező 1 0.05 %
Gömörmihályfalva 1 0.05 %
Derencsény 1 0.05 %
Gernyőpuszta 1 0.05 %
Bellény 1 0.05 %
Rimaszabadi 1 0.05 %
Balogrussó 1 0.05 %
Naprágy 1 0.05 %
Nemesmartonfala 1 0.05 %
Oldalfala 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 1 348 61.92 %
Tiszolc 91 4.18 %
Nyustya 72 3.31 %
Klenóc 58 2.66 %
Osgyán 48 2.20 %
Rimaráhó 47 2.16 %
Cserencsény 38 1.75 %
Bakostörék 31 1.42 %
Jánosi 26 1.19 %
Feled 23 1.06 %
Kőhegy 16 0.73 %
Várgede 16 0.73 %
Rimabrézó 15 0.69 %
Rimazsaluzsány 14 0.64 %
Meleghegy 13 0.60 %
Almágy 12 0.55 %
Rimaszabadi 11 0.51 %
Kruzsnó 10 0.46 %
Bátka 10 0.46 %
Felsősziklás 10 0.46 %
Ajnácskő 10 0.46 %
Derencsény 9 0.41 %
Rimabánya 9 0.41 %
Zeherje 9 0.41 %
Alsósziklás 9 0.41 %
Gernyőpuszta 8 0.37 %
Karaszkó 8 0.37 %
Vámosbalog 7 0.32 %
Oldalfala 7 0.32 %
Kecege 7 0.32 %
Gortvakisfalud 6 0.28 %
Abafalva 6 0.28 %
Rimaszécs 6 0.28 %
Méhi 6 0.28 %
Rónapatak 6 0.28 %
Balogrussó 5 0.23 %
Bellény 5 0.23 %
Uzapanyit 5 0.23 %
Runya 5 0.23 %
Babarét 5 0.23 %
Gömörpéterfala 5 0.23 %
Balogpádár 5 0.23 %
Gömörfüge 4 0.18 %
Guszona 4 0.18 %
Alsóvály 4 0.18 %
Durendapuszta 4 0.18 %
Tóthegymeg 3 0.14 %
Serke 3 0.14 %
Csíz 3 0.14 %
Balogfala 3 0.14 %
Zsip 3 0.14 %
Kálosa 3 0.14 %
Szilistye 3 0.14 %
Dobrapatak 2 0.09 %
Dúlháza 2 0.09 %
Cakó 2 0.09 %
Kacagópuszta 2 0.09 %
Perjése 2 0.09 %
Balogtamási 2 0.09 %
Darnya 2 0.09 %
Sajólenke 2 0.09 %
Rakottyás 2 0.09 %
Óbást 2 0.09 %
Gesztes 2 0.09 %
Kerekgede 2 0.09 %
Gömörispánmező 2 0.09 %
Sajószentkirály 2 0.09 %
Détér 1 0.05 %
Tajti 1 0.05 %
Sajólénártfalva 1 0.05 %
Nemesradnót 1 0.05 %
Hanva 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Kövecses 1 0.05 %
Egyházasbást 1 0.05 %
Hubó 1 0.05 %
Kiéte 1 0.05 %
Gesztete 1 0.05 %
Gömörlipóc 1 0.05 %
Zádorháza 1 0.05 %
Baraca 1 0.05 %
Balogiványi 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Rimaszombat 1 341 35.43 %
Rimaszécs 175 4.62 %
Kálosa 133 3.51 %
Bátka 123 3.25 %
Feled 117 3.09 %
Ajnácskő 100 2.64 %
Egyházasbást 90 2.38 %
Vámosbalog 81 2.14 %
Nemesradnót 73 1.93 %
Méhi 67 1.77 %
Hanva 67 1.77 %
Almágy 67 1.77 %
Balogfala 66 1.74 %
Serke 61 1.61 %
Csíz 59 1.56 %
Kövecses 56 1.48 %
Détér 56 1.48 %
Harmac 55 1.45 %
Óbást 55 1.45 %
Gesztete 50 1.32 %
Felsővály 48 1.27 %
Dobóca 47 1.24 %
Naprágy 46 1.22 %
Abafalva 45 1.19 %
Tajti 45 1.19 %
Jánosi 45 1.19 %
Várgede 42 1.11 %
Alsóvály 41 1.08 %
Rimasimonyi 40 1.06 %
Sajószentkirály 40 1.06 %
Sajólénártfalva 39 1.03 %
Balogiványi 39 1.03 %
Gömörpéterfala 39 1.03 %
Magyarhegymeg 36 0.95 %
Sajókeszi 34 0.90 %
Zsip 29 0.77 %
Vecseklő 28 0.74 %
Guszona 27 0.71 %
Cakó 26 0.69 %
Balogújfalu 26 0.69 %
Velkenye 26 0.69 %
Osgyán 26 0.69 %
Runya 25 0.66 %
Perjése 25 0.66 %
Uzapanyit 22 0.58 %
Cserencsény 21 0.55 %
Sajólenke 21 0.55 %
Gömörmihályfalva 19 0.50 %
Jéne 18 0.48 %
Zádorháza 18 0.48 %
Balogtamási 18 0.48 %
Gömörfüge 17 0.45 %
Dobfenek 15 0.40 %
Sajórecske 15 0.40 %
Rakottyás 14 0.37 %
Kerekgede 14 0.37 %
Hubó 13 0.34 %
Baraca 13 0.34 %
Oldalfala 11 0.29 %
Medveshidegkút 10 0.26 %
Kisgömöri 10 0.26 %
Balogpádár 10 0.26 %
Bakostörék 10 0.26 %
Rimapálfala 9 0.24 %
Darnya 9 0.24 %
Jeszte 8 0.21 %
Nemesmartonfala 7 0.18 %
Rimaráhó 6 0.16 %
Korláti 5 0.13 %
Gortvakisfalud 5 0.13 %
Dúlháza 5 0.13 %
Klenóc 5 0.13 %
Nyustya 5 0.13 %
Tiszolc 4 0.11 %
Rimabrézó 4 0.11 %
Gernyőpuszta 4 0.11 %
Zeherje 4 0.11 %
Bellény 3 0.08 %
Alsósziklás 2 0.05 %
Kőhegy 2 0.05 %
Karaszkó 2 0.05 %
Kecege 2 0.05 %
Meleghegy 1 0.03 %
Rimazsaluzsány 1 0.03 %
Gesztes 1 0.03 %
Derencsény 1 0.03 %
Bugyikfala 1 0.03 %
Rimaszabadi 1 0.03 %
Kruzsnó 1 0.03 %
Felsősziklás 1 0.03 %
Kacagópuszta 1 0.03 %
Szútor 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 257 33.55 %
Klenóc 25 3.26 %
Nyustya 19 2.48 %
Tiszolc 17 2.22 %
Jánosi 13 1.70 %
Kálosa 12 1.57 %
Rimaszécs 11 1.44 %
Nemesradnót 11 1.44 %
Rimasimonyi 10 1.31 %
Bátka 10 1.31 %
Várgede 10 1.31 %
Almágy 10 1.31 %
Gortvakisfalud 10 1.31 %
Osgyán 9 1.17 %
Bakostörék 8 1.04 %
Egyházasbást 8 1.04 %
Serke 8 1.04 %
Ajnácskő 8 1.04 %
Csíz 7 0.91 %
Détér 7 0.91 %
Guszona 7 0.91 %
Abafalva 7 0.91 %
Vámosbalog 7 0.91 %
Cakó 6 0.78 %
Méhi 6 0.78 %
Óbást 6 0.78 %
Feled 6 0.78 %
Kruzsnó 6 0.78 %
Oldalfala 5 0.65 %
Gömörfüge 5 0.65 %
Tajti 5 0.65 %
Rimaráhó 5 0.65 %
Rakottyás 4 0.52 %
Sajórecske 4 0.52 %
Rimabrézó 4 0.52 %
Hanva 4 0.52 %
Balogtamási 4 0.52 %
Uzapanyit 4 0.52 %
Sajószentkirály 4 0.52 %
Balogújfalu 4 0.52 %
Balogiványi 3 0.39 %
Rimapálfala 3 0.39 %
Cserencsény 3 0.39 %
Dúlháza 3 0.39 %
Zsip 3 0.39 %
Alsósziklás 3 0.39 %
Perjése 3 0.39 %
Kecege 3 0.39 %
Gesztete 2 0.26 %
Korláti 2 0.26 %
Sajólénártfalva 2 0.26 %
Zeherje 2 0.26 %
Felsővály 2 0.26 %
Naprágy 2 0.26 %
Hubó 2 0.26 %
Kacagópuszta 2 0.26 %
Baraca 2 0.26 %
Zádorháza 2 0.26 %
Gömörpéterfala 2 0.26 %
Alsóvály 2 0.26 %
Gernyőpuszta 2 0.26 %
Bugyikfala 2 0.26 %
Harmac 2 0.26 %
Darnya 2 0.26 %
Derencsény 2 0.26 %
Kövecses 2 0.26 %
Jeszte 1 0.13 %
Kőhegy 1 0.13 %
Vecseklő 1 0.13 %
Balogfala 1 0.13 %
Tóthegymeg 1 0.13 %
Kerekgede 1 0.13 %
Velkenye 1 0.13 %
Ratkószuha 1 0.13 %
Jéne 1 0.13 %
Rimabánya 1 0.13 %
Rimaszabadi 1 0.13 %
Meleghegy 1 0.13 %
Balogrussó 1 0.13 %
Rimazsaluzsány 1 0.13 %
Medveshidegkút 1 0.13 %
Runya 1 0.13 %
Karaszkó 1 0.13 %
Dobóca 1 0.13 %
Bellény 1 0.13 %
Durendapuszta 1 0.13 %
Magyarhegymeg 1 0.13 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 223 24.42 %
Egyházasbást 75 8.21 %
Feled 55 6.02 %
Tajti 43 4.71 %
Almágy 42 4.60 %
Óbást 36 3.94 %
Harmac 27 2.96 %
Ajnácskő 23 2.52 %
Balogfala 21 2.30 %
Gömörpéterfala 19 2.08 %
Rimaszécs 19 2.08 %
Jeszte 19 2.08 %
Vecseklő 18 1.97 %
Détér 17 1.86 %
Rimasimonyi 16 1.75 %
Dobfenek 16 1.75 %
Gesztete 15 1.64 %
Guszona 13 1.42 %
Medveshidegkút 12 1.31 %
Bátka 12 1.31 %
Csíz 12 1.31 %
Serke 10 1.10 %
Vámosbalog 8 0.88 %
Abafalva 7 0.77 %
Várgede 7 0.77 %
Nyustya 7 0.77 %
Kövecses 6 0.66 %
Kálosa 6 0.66 %
Méhi 6 0.66 %
Jánosi 5 0.55 %
Hanva 5 0.55 %
Sajószentkirály 5 0.55 %
Sajólénártfalva 5 0.55 %
Osgyán 5 0.55 %
Balogiványi 5 0.55 %
Zsip 4 0.44 %
Velkenye 4 0.44 %
Gortvakisfalud 4 0.44 %
Zádorháza 4 0.44 %
Balogpádár 3 0.33 %
Tiszolc 3 0.33 %
Balogújfalu 3 0.33 %
Uzapanyit 3 0.33 %
Darnya 3 0.33 %
Nemesradnót 3 0.33 %
Dobóca 3 0.33 %
Rimaráhó 3 0.33 %
Gömörfüge 3 0.33 %
Oldalfala 2 0.22 %
Dúlháza 2 0.22 %
Rimapálfala 2 0.22 %
Kruzsnó 2 0.22 %
Kerekgede 2 0.22 %
Korláti 2 0.22 %
Sajólenke 2 0.22 %
Balogtamási 2 0.22 %
Kecege 2 0.22 %
Alsóvály 2 0.22 %
Klenóc 2 0.22 %
Zeherje 2 0.22 %
Sajórecske 1 0.11 %
Rimabánya 1 0.11 %
Hubó 1 0.11 %
Runya 1 0.11 %
Perjése 1 0.11 %
Gömörmihályfalva 1 0.11 %
Cakó 1 0.11 %
Sajókeszi 1 0.11 %
Karaszkó 1 0.11 %
Kacagópuszta 1 0.11 %
Gernyőpuszta 1 0.11 %
Bakostörék 1 0.11 %
Baraca 1 0.11 %
Jéne 1 0.11 %
Felsővály 1 0.11 %
Balogrussó 1 0.11 %
Rakottyás 1 0.11 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Cserencsény 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Rimaszombat 1 524 62.64 %
Klenóc 94 3.86 %
Bakostörék 82 3.37 %
Nyustya 78 3.21 %
Rimaráhó 72 2.96 %
Tiszolc 69 2.84 %
Cserencsény 60 2.47 %
Kruzsnó 34 1.40 %
Osgyán 33 1.36 %
Jánosi 31 1.27 %
Várgede 23 0.95 %
Feled 23 0.95 %
Rimabrézó 22 0.90 %
Meleghegy 16 0.66 %
Rimazsaluzsány 15 0.62 %
Derencsény 15 0.62 %
Gernyőpuszta 15 0.62 %
Zeherje 14 0.58 %
Felsősziklás 13 0.53 %
Bátka 12 0.49 %
Ajnácskő 12 0.49 %
Balogrussó 11 0.45 %
Vámosbalog 11 0.45 %
Sajószentkirály 10 0.41 %
Karaszkó 9 0.37 %
Gesztes 9 0.37 %
Bugyikfala 9 0.37 %
Alsósziklás 9 0.37 %
Almágy 9 0.37 %
Runya 9 0.37 %
Rimabánya 9 0.37 %
Oldalfala 8 0.33 %
Abafalva 8 0.33 %
Kacagópuszta 8 0.33 %
Kecege 8 0.33 %
Uzapanyit 7 0.29 %
Rónapatak 7 0.29 %
Kőhegy 7 0.29 %
Méhi 6 0.25 %
Bellény 6 0.25 %
Medveshidegkút 6 0.25 %
Rimaszabadi 6 0.25 %
Rimaszécs 5 0.21 %
Kerekgede 5 0.21 %
Sajólenke 5 0.21 %
Rimapálfala 5 0.21 %
Dobrapatak 5 0.21 %
Harmac 5 0.21 %
Durendapuszta 5 0.21 %
Gömörispánmező 4 0.16 %
Hanva 4 0.16 %
Balogfala 4 0.16 %
Alsóvály 4 0.16 %
Détér 4 0.16 %
Tóthegymeg 4 0.16 %
Cakó 3 0.12 %
Perjése 3 0.12 %
Baraca 3 0.12 %
Gömörfüge 3 0.12 %
Darnya 3 0.12 %
Rakottyás 2 0.08 %
Egyházasbást 2 0.08 %
Balogtamási 2 0.08 %
Babarét 2 0.08 %
Guszona 2 0.08 %
Kisgömöri 2 0.08 %
Felsővály 2 0.08 %
Magyarhegymeg 2 0.08 %
Csíz 2 0.08 %
Szilistye 2 0.08 %
Nemesradnót 1 0.04 %
Nemesmartonfala 1 0.04 %
Naprágy 1 0.04 %
Sajókeszi 1 0.04 %
Sajórecske 1 0.04 %
Gesztete 1 0.04 %
Jéne 1 0.04 %
Korláti 1 0.04 %
Balogpádár 1 0.04 %
Zsip 1 0.04 %
Szútor 1 0.04 %
Gortvakisfalud 1 0.04 %
Rimasimonyi 1 0.04 %
Serke 1 0.04 %
Kálosa 1 0.04 %
Balogiványi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 2 739 49.16 %
Szútor 215 3.86 %
Nyustya 182 3.27 %
Tiszolc 135 2.42 %
Gesztete 131 2.35 %
Feled 129 2.32 %
Jánosi 121 2.17 %
Klenóc 98 1.76 %
Osgyán 95 1.70 %
Cserencsény 88 1.58 %
Rimaszécs 81 1.45 %
Várgede 80 1.44 %
Bátka 74 1.33 %
Bakostörék 67 1.20 %
Rimaráhó 66 1.18 %
Serke 62 1.11 %
Dobóca 56 1.01 %
Rimasimonyi 48 0.86 %
Rimapálfala 47 0.84 %
Ajnácskő 47 0.84 %
Vámosbalog 47 0.84 %
Balogfala 41 0.74 %
Harmac 40 0.72 %
Nemesradnót 40 0.72 %
Kruzsnó 40 0.72 %
Almágy 39 0.70 %
Sajószentkirály 37 0.66 %
Détér 37 0.66 %
Meleghegy 36 0.65 %
Abafalva 34 0.61 %
Méhi 34 0.61 %
Gernyőpuszta 31 0.56 %
Zeherje 30 0.54 %
Felsővály 28 0.50 %
Tajti 27 0.48 %
Csíz 27 0.48 %
Uzapanyit 26 0.47 %
Velkenye 25 0.45 %
Hanva 25 0.45 %
Rimazsaluzsány 25 0.45 %
Guszona 25 0.45 %
Bellény 23 0.41 %
Egyházasbást 22 0.39 %
Alsósziklás 21 0.38 %
Óbást 20 0.36 %
Gortvakisfalud 19 0.34 %
Balogiványi 18 0.32 %
Derencsény 18 0.32 %
Sajólénártfalva 18 0.32 %
Balogtamási 18 0.32 %
Balogújfalu 17 0.31 %
Gömörpéterfala 17 0.31 %
Kőhegy 17 0.31 %
Rimabrézó 17 0.31 %
Kálosa 16 0.29 %
Magyarhegymeg 16 0.29 %
Kacagópuszta 16 0.29 %
Runya 15 0.27 %
Rimaszabadi 15 0.27 %
Rimabánya 14 0.25 %
Baraca 14 0.25 %
Karaszkó 14 0.25 %
Kövecses 13 0.23 %
Oldalfala 13 0.23 %
Zsip 13 0.23 %
Alsóvály 13 0.23 %
Gömörfüge 13 0.23 %
Jeszte 12 0.22 %
Kerekgede 11 0.20 %
Durendapuszta 10 0.18 %
Rakottyás 10 0.18 %
Jéne 10 0.18 %
Kecege 10 0.18 %
Balogpádár 9 0.16 %
Perjése 9 0.16 %
Balogrussó 9 0.16 %
Vecseklő 8 0.14 %
Hubó 8 0.14 %
Rónapatak 7 0.13 %
Sajólenke 7 0.13 %
Ratkószabadi 7 0.13 %
Kisgömöri 7 0.13 %
Korláti 7 0.13 %
Nemesmartonfala 6 0.11 %
Zádorháza 5 0.09 %
Felsősziklás 5 0.09 %
Dobfenek 5 0.09 %
Ratkószuha 4 0.07 %
Naprágy 4 0.07 %
Kiéte 4 0.07 %
Tóthegymeg 4 0.07 %
Gesztes 3 0.05 %
Babarét 3 0.05 %
Cakó 3 0.05 %
Bugyikfala 3 0.05 %
Dúlháza 2 0.04 %
Gömörlipóc 2 0.04 %
Darnya 2 0.04 %
Medveshidegkút 2 0.04 %
Gömörmihályfalva 1 0.02 %
Dobrapatak 1 0.02 %
Sajórecske 1 0.02 %
Szilistye 1 0.02 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nyustya 230 24.19 %
Klenóc 152 15.98 %
Rimaszombat 148 15.56 %
Tiszolc 68 7.15 %
Rimaráhó 36 3.79 %
Rimabrézó 26 2.73 %
Rimazsaluzsány 20 2.10 %
Rimabánya 18 1.89 %
Bakostörék 16 1.68 %
Rimaszabadi 15 1.58 %
Cserencsény 13 1.37 %
Várgede 11 1.16 %
Jánosi 9 0.95 %
Kecege 9 0.95 %
Kruzsnó 8 0.84 %
Balogrussó 8 0.84 %
Babarét 8 0.84 %
Nemesradnót 7 0.74 %
Meleghegy 7 0.74 %
Osgyán 6 0.63 %
Durendapuszta 6 0.63 %
Feled 6 0.63 %
Zsip 6 0.63 %
Felsősziklás 6 0.63 %
Gömörfüge 6 0.63 %
Rimaszécs 6 0.63 %
Alsóvály 5 0.53 %
Oldalfala 5 0.53 %
Abafalva 5 0.53 %
Kőhegy 5 0.53 %
Sajószentkirály 5 0.53 %
Óbást 4 0.42 %
Ajnácskő 4 0.42 %
Vámosbalog 4 0.42 %
Gernyőpuszta 4 0.42 %
Hanva 4 0.42 %
Balogpádár 4 0.42 %
Kiéte 4 0.42 %
Bátka 4 0.42 %
Karaszkó 4 0.42 %
Sajólenke 4 0.42 %
Rimapálfala 3 0.32 %
Szilistye 3 0.32 %
Rónapatak 3 0.32 %
Vecseklő 3 0.32 %
Méhi 3 0.32 %
Zeherje 3 0.32 %
Harmac 3 0.32 %
Felsővály 3 0.32 %
Hubó 3 0.32 %
Tajti 3 0.32 %
Kerekgede 3 0.32 %
Rimasimonyi 2 0.21 %
Balogfala 2 0.21 %
Egyházasbást 2 0.21 %
Derencsény 2 0.21 %
Ratkószabadi 2 0.21 %
Sajórecske 2 0.21 %
Csíz 2 0.21 %
Alsósziklás 2 0.21 %
Serke 2 0.21 %
Uzapanyit 2 0.21 %
Dúlháza 2 0.21 %
Baraca 2 0.21 %
Tóthegymeg 2 0.21 %
Balogújfalu 2 0.21 %
Velkenye 2 0.21 %
Nemesmartonfala 1 0.11 %
Bugyikfala 1 0.11 %
Bellény 1 0.11 %
Runya 1 0.11 %
Sajólénártfalva 1 0.11 %
Kacagópuszta 1 0.11 %
Dobfenek 1 0.11 %
Gömörispánmező 1 0.11 %
Balogiványi 1 0.11 %
Guszona 1 0.11 %
Dobóca 1 0.11 %
Balogtamási 1 0.11 %
Gömörlipóc 1 0.11 %
Darnya 1 0.11 %
Gömörhegyvég 1 0.11 %
Dobrapatak 1 0.11 %
Korláti 1 0.11 %
Ratkószuha 1 0.11 %
Kisgömöri 1 0.11 %
Almágy 1 0.11 %
Cakó 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 518 41.24 %
Kacagópuszta 50 3.98 %
Nyustya 46 3.66 %
Gernyőpuszta 44 3.50 %
Tiszolc 39 3.11 %
Klenóc 39 3.11 %
Rimaszécs 34 2.71 %
Harmac 28 2.23 %
Jánosi 24 1.91 %
Feled 22 1.75 %
Cserencsény 22 1.75 %
Osgyán 21 1.67 %
Balogiványi 18 1.43 %
Rimaráhó 16 1.27 %
Bakostörék 16 1.27 %
Durendapuszta 16 1.27 %
Rimabrézó 14 1.11 %
Felsősziklás 14 1.11 %
Csíz 13 1.04 %
Balogrussó 12 0.96 %
Dobóca 11 0.88 %
Sajószentkirály 11 0.88 %
Rimabánya 10 0.80 %
Derencsény 10 0.80 %
Vámosbalog 10 0.80 %
Meleghegy 9 0.72 %
Zádorháza 8 0.64 %
Gömörispánmező 8 0.64 %
Serke 7 0.56 %
Kecege 7 0.56 %
Tóthegymeg 7 0.56 %
Abafalva 6 0.48 %
Bátka 6 0.48 %
Gesztete 5 0.40 %
Bugyikfala 5 0.40 %
Sajólenke 5 0.40 %
Kövecses 5 0.40 %
Uzapanyit 5 0.40 %
Karaszkó 5 0.40 %
Alsósziklás 4 0.32 %
Bellény 4 0.32 %
Kőhegy 4 0.32 %
Jéne 4 0.32 %
Rimaszabadi 4 0.32 %
Kruzsnó 4 0.32 %
Balogfala 4 0.32 %
Zeherje 3 0.24 %
Gömörfüge 3 0.24 %
Rimazsaluzsány 3 0.24 %
Gömörlipóc 3 0.24 %
Runya 3 0.24 %
Méhi 3 0.24 %
Jeszte 3 0.24 %
Várgede 3 0.24 %
Kisgömöri 3 0.24 %
Rimasimonyi 2 0.16 %
Babarét 2 0.16 %
Balogtamási 2 0.16 %
Dúlháza 2 0.16 %
Gesztes 2 0.16 %
Naprágy 2 0.16 %
Velkenye 2 0.16 %
Dobrapatak 2 0.16 %
Oldalfala 2 0.16 %
Zsip 2 0.16 %
Balogpádár 2 0.16 %
Rimapálfala 2 0.16 %
Kiéte 1 0.08 %
Rakottyás 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Korláti 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Vecseklő 1 0.08 %
Perjése 1 0.08 %
Felsővály 1 0.08 %
Cakó 1 0.08 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Nyustya 605 28.46 %
Rimaszombat 442 20.79 %
Klenóc 253 11.90 %
Tiszolc 250 11.76 %
Rimaráhó 74 3.48 %
Bakostörék 46 2.16 %
Osgyán 43 2.02 %
Rimazsaluzsány 38 1.79 %
Rimabánya 32 1.51 %
Feled 29 1.36 %
Cserencsény 27 1.27 %
Kruzsnó 21 0.99 %
Rimabrézó 17 0.80 %
Alsósziklás 16 0.75 %
Kecege 15 0.71 %
Kálosa 13 0.61 %
Várgede 12 0.56 %
Rimaszabadi 11 0.52 %
Jánosi 11 0.52 %
Sajószentkirály 10 0.47 %
Rimaszécs 10 0.47 %
Balogrussó 10 0.47 %
Felsősziklás 10 0.47 %
Derencsény 10 0.47 %
Gernyőpuszta 9 0.42 %
Abafalva 8 0.38 %
Kacagópuszta 7 0.33 %
Babarét 7 0.33 %
Vámosbalog 7 0.33 %
Kőhegy 6 0.28 %
Zeherje 6 0.28 %
Meleghegy 6 0.28 %
Kiéte 6 0.28 %
Bátka 5 0.24 %
Méhi 5 0.24 %
Uzapanyit 5 0.24 %
Karaszkó 5 0.24 %
Perjése 5 0.24 %
Sajólenke 5 0.24 %
Gömörfüge 4 0.19 %
Guszona 4 0.19 %
Gömörhegyvég 4 0.19 %
Rónapatak 4 0.19 %
Felsővály 3 0.14 %
Kerekgede 3 0.14 %
Egyházasbást 3 0.14 %
Ratkószabadi 3 0.14 %
Tóthegymeg 3 0.14 %
Csíz 3 0.14 %
Sajólénártfalva 2 0.09 %
Kövecses 2 0.09 %
Rimapálfala 2 0.09 %
Balogfala 2 0.09 %
Dobrapatak 2 0.09 %
Gesztete 2 0.09 %
Bellény 2 0.09 %
Zádorháza 1 0.05 %
Óbást 1 0.05 %
Gömörispánmező 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Runya 1 0.05 %
Balogtamási 1 0.05 %
Korláti 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Cakó 1 0.05 %
Durendapuszta 1 0.05 %
Zsip 1 0.05 %
Gömörpéterfala 1 0.05 %
Vecseklő 1 0.05 %
Ajnácskő 1 0.05 %
Dúlháza 1 0.05 %
Rakottyás 1 0.05 %
Oldalfala 1 0.05 %
Alsóvály 1 0.05 %
Sajórecske 1 0.05 %
Nemesradnót 1 0.05 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Rimaszombat 60 19.35 %
Balogfala 14 4.52 %
Ajnácskő 13 4.19 %
Várgede 11 3.55 %
Tiszolc 11 3.55 %
Rimaszécs 10 3.23 %
Nyustya 10 3.23 %
Osgyán 8 2.58 %
Vámosbalog 7 2.26 %
Feled 6 1.94 %
Almágy 6 1.94 %
Jánosi 6 1.94 %
Egyházasbást 6 1.94 %
Durendapuszta 5 1.61 %
Klenóc 4 1.29 %
Cserencsény 3 0.97 %
Kerekgede 3 0.97 %
Zeherje 3 0.97 %
Rimasimonyi 3 0.97 %
Sajószentkirály 2 0.65 %
Felsősziklás 2 0.65 %
Hubó 2 0.65 %
Gömörmihályfalva 2 0.65 %
Kisgömöri 2 0.65 %
Gömörfüge 2 0.65 %
Gesztes 2 0.65 %
Rimaszabadi 2 0.65 %
Kőhegy 2 0.65 %
Rimabrézó 2 0.65 %
Uzapanyit 2 0.65 %
Abafalva 2 0.65 %