SK
NZ
.....

Béla

Község

címer zászló
532 99% magyar 1910
232 71% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Béla
Hivatalos szlovák megnevezés:
Belá
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Esztergom vármegye
Párkány járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Esztergom vármegye
Párkányi járás
Természeti tájbeosztás:
- Kisalföld, Nyitra-Barsi-halomvidék, Garammenti-hátság
Más földrajzi nevek:
Bélai-hegy, Dubnik, Kisbélapuszta, Kertekalja, Máriaudvar, Újtelep
Koordináták:
47.83081818, 18.59623718
Terület:
8,69 km2
Rang:
község
Népesség:
344
Tszf. magasság:
186 m
Körzethívószám:
+421 (0) 36
Irányítószám:
94353
Település kód:
503061
Szervezeti azonosító:
308781
Adóazonosító:
2021060503

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

BÉLA. Elegyes falu Esztergom Vármegy. máskép Alsó Bélának is neveztetik pusztájátol való megkülömböztetésre nézve; föld. Ura Szerdahelyi Uraság, napnyugotra pusztájával határos, délről pedig Miske határjaival vétetik körül, hegyes, és erdős fekvése között, gyönyörű vadászatokat enged, ’s kedves mulató helye ez, az Esztergomiaknak, szép vendég fogadója van, és a’ majorkodásra kiváltképen alkalmatos, mellyet néhai boldog emlékezetű Török Generális Úrnak köszönhet, a’ ki ide szép kastélyt építtete, ezen kivül gyönyörű kertet, száraz halmat, egy szóval, új életre hozta. Legelője elég, valamint tűzi, és épűletre való fája is van, szőlö hegye jó, földgye termékeny, vagyonnyainak eladására alkalmatos módgya a’ Dunán, és Esztergomban, mivel pedig földgyeinek egy negyed részét a’ zápor gyakran járja, a’ második Osztályba tétettetett.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Béla, magyar falu, Esztergom, az uj rendezés szerint Komárom vmegyében, ut. p. Köbölkút. Határa dombos völgyes és igen kellemes és elég termékeny. A lakosok birnak 176 második, 240 harmadik osztálybeli hold szántóföldet, 162 h. rétet, 265 1/2 kapa szőlőt. Lakja 380 kath. Ékesiti a Zerdahelyi grófnő régi kastélya.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Béla, magyar kisközség, a párkányi járásban, 78 házzal és 481 róm. kath. vallású lakossal. határa 1510 kat. hold. 1225-ben merült fel első ízben, midőn a község lakosai elismerik, hogy az esztergomi káptalan kanonokjainak Bélán három ekealja földjük van. 1247. és 1257. évi oklevelek szintén megemlékeznek e helységről. A káptalanon kivül a királynénak is voltak itt földjei, melyeket Erzsébet királyné a Zovárd nembeli Karvai Miklós fiának, Péternek adományozott, a ki 1287-ben e birtokra új királyi adományt eszközölt ki IV. László királytól. A helységet ekkor Boros Béla néven említi az oklevél. 1367-ben Nagy Lajos király Ebnbrandi Miklós fia, Jákónak adományozta. 1434 decz. 16-án Zsigmond király Pogánytelki Tamásnak és Bálintnak adományozta a husziták elleni háborúban szerzett érdemeik elismeréséül. Az 1531. és 1532. évi adóösszeírások szerint Bélai Bálint birtoka. Ez összeírásokban Béla helységen kívül még egy Nagy-Béla nevű falu is szerepelt, a mely akkor Pozsár Jánosé volt. A későbbi adóösszeírásokból mindkét helység neve hiányzik. A török hódoltság alatt teljesen elpusztult. Csak az 1732. évi egyházlátogatási jegyzőkönyvekben van ismét említés róla. Ekkor még puszta, a mely Tersztyánszky József Esztergom vármegyei alispáné volt. Az 1755. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint lakosainak száma 348. Ekkor már iskolával is bírt. 1798-ban Török András, Árva vármegye főispánja volt a földesura. A XIX. század első felében a báró Baldacci család bírt itt földesúri joggal. A község temploma a XVIII-ik század második felében épült. Ebből az időből az egyház ezüst öröklámpást, szentségtartót, kelyhet és Mária-szobrot őriz. A hajdani földesúr, Török András kastélyt építtetett a községben, a melyet báró Baldácsy Antal később megnagyobbíttott. A kastély jelenlegi tulajdonosa Bródy Samu dr., itteni nagybirtokos. Határához tartozik a Kisbéla puszta. Postája, távíró és vasúti állomása Muzsla, hajóállomása Esztergom.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Béla. 1225-ben, 1247-ben és 1257 ben kelt oklevelek tanúsítják létezését s ez időkben az esztergomi káptalan kanonokjának és a királynénak vannak itt földjei. Erzsébet királyné a maga birtokát Karvai Miklós fiának, Péternek ajándékozza, akinek IV. László 1287-ben újabb donációt nyújt itt. A donációs levél a községet Boros-Béla néven említi. Nagy Lajos ki rály 1367-ben Ebnbrandi Miklós fiának, Jákónak adományozza. Zsigmond király 1434-ben Pogányteleki Tamásnak és Bálintnak juttatja. A XIV. század elején Bélai Bálint a földesura. A török alatt teljesen elpusztult s csak a XVIII. században bukkan fel újra. Ez időben mint puszta szerepel és Terstyánszky József esztergomi al ispán birtoka. Később (1798) részben Török András, részben a Baldacci (Baldácsy-J család bírja. Hozzátarto zik: Kisbélapuszta. A község területe 1510 kat. hold s lakóinak száma 543.

Névelőfordulások
1138
Bela
1773
Bela-Banya, Bela,
1786
Diln, Bela-Bánya, Fejér-Bánya,
1808
Bélabánya, Düllen, Diln, Bela,
1863
Bélabánya,
1954
Banská Belá
1994
Béla

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Béla (Belá) 32
Telefon: 0367586111
Fax: 0367586135

Honlap: bela.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Pintérová Klaudia (Független)

Képviselő-testület:
Hakkeová Edita (Független)
Tóth Ignác (Független)
Varga Michal (Független)
Balázs Milan (Független)
Bitterová Margita (SMK-MKP)
Független 80% Független 4 képviselö SMK-MKP 20% SMK-MKP 1 képviselö 5 képviselö
Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Béla 24

Bélai Anyakönyvi Hivatal

Béla 32

Bélai Községi Hivatal

Béla 32

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 377 92%
szlovákok 5 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 1%
egyéb 21 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 408
magyarok 532 99%
szlovákok 2 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 535
magyarok 538 89%
szlovákok 56 9%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 1%
egyéb 5 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 603
magyarok 372 81%
szlovákok 86 19%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 459
magyarok 339 77%
szlovákok 85 19%
romák 4 1%
ukránok 1 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 12 3%
összlétszám 443
magyarok 282 76%
szlovákok 65 18%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 22 6%
összlétszám 370
magyarok 232 71%
szlovákok 76 23%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 17 5%
összlétszám 325
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 309
Választási részvétel: 66.67 %
Kiadott boríték: 206
Bedobott boríték: 206

Polgármester

Érvényes szavazólap: 203
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Pintérová Klaudia 112 55.17 % Független
Balázs Milan 59 29.06 % Független
Vážan Jaroslav 19 9.36 % Független
Baša Pavol 13 6.40 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Hakkeová Edita 117 Független
Tóth Ignác 103 Független
Varga Michal 88 Független
Bitterová Margita 81 SMK-MKP
Balázs Milan 71 Független

Képviselők

2014
Független 80.00% Független 4 képviselö SMK-MKP 20.00% SMK-MKP 1 képviselö 5 képviselö
2018
Független 80.00% Független 4 képviselö SMK-MKP 20.00% SMK-MKP 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 327
Választási részvétel: 31.19 %
Kiadott boríték: 102
Bedobott boríték: 102
Választásra jogosult: 326
Választási részvétel: 25.77 %
Kiadott boríték: 84
Bedobott boríték: 84
Választásra jogosult: 311
Választási részvétel: 28,93 %
Kiadott boríték: 90
Bedobott boríték: 90

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 96
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 87
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 85 88.54 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 7 7.29 % SMER - SD
Stanislav Kováč 2 2.08 % DÚ, Zmena zdola
Regan Belovič 1 1.04 % 7 STATOČNÝCH
Peter Oremus 1 1.04 % Független
Robert Dick 0 0.00 % MS
Viliam Mokraň 0 0.00 % KĽS
Milan Belica 3 3.57% SMER - SD
Iván Farkas 65 74.71 % SMK-MKP
Milan Belica 14 16.09 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Milan Uhrík 4 4.60 % ĽSNS
Ján Greššo 1 1.15 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Peter Oremus 1 1.15 % Független
Renáta Kolenčíková 1 1.15 % Független
László Hajdu 1 1.15 % MKDA
Ján Marko 0 0.00 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 101
Érvényes szavazólap: 86
Érvényes szavazólap: 6808
# Név Szavazat Százalék Párt
Iván Farkas 82 81.19% SMK-MKP
László Szigeti 64 63.37% SMK-MKP
Imrich Hugyivár 61 60.40% SMK-MKP
Alexander Hubač 24 23.76% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS
Andrea Vitkóová 22 21.78% SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS
Eva Čákvári 19 18.81% SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS
Ondrej Beňuš 6 5.94% KDH, SMER - SD
Iván Farkas 61 70.93% SMK-MKP
Szabolcs Bolya 51 59.30% SMK-MKP
László Szigeti 47 54.65% SMK-MKP
Andrea Vitkóová 19 22.09% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Elzer 14 16.28% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Rita Pásztorová 11 12.79% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Július Mazán 7 8.14% KDH, SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA, NOVA
Jácint Kecskeméti 4 4.65% MKDA-MKDSZ
Peter Brlai 3 3.49% ĽS Naše Slovensko
Iván Farkas 4653 0.00% SMK-MKP
László Szigeti 4418 0.00% SMK-MKP
Imrich Hugyivár 3655 0.00% SMK-MKP
Andrea Vitkóová 1992 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Eva Čákvári 1885 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Alexander Hubač 1805 0.00% MOST - HÍD, OKS, SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Ondrej Beňuš 564 0.00% KDH, SMER - SD
Iván Farkas 4267 62.68% SMK-MKP
Szabolcs Bolya 3755 55.16% SMK-MKP
László Szigeti 3721 54.66% SMK-MKP
Andrea Vitkóová 1829 26.87% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Rita Pásztorová 1628 23.91% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Elzer 1365 20.05% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Július Mazán 722 10.61% KDH, SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA, NOVA
Jácint Kecskeméti 459 6.74% MKDA-MKDSZ
Peter Brlai 389 5.71% ĽS Naše Slovensko

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Párkány 732 29.85 %
Muzsla 146 5.95 %
Köbölkút 86 3.51 %
Bény 81 3.30 %
Szőgyén 75 3.06 %
Nána 72 2.94 %
Garamkövesd 70 2.85 %
Kőhídgyarmat 65 2.65 %
Kéménd 52 2.12 %
Ebed 49 2.00 %
Kicsind 46 1.88 %
Csúz 44 1.79 %
Kisgyarmat 40 1.63 %
Bajta 37 1.51 %
Helemba 33 1.35 %
Szalka 33 1.35 %
Kürt 28 1.14 %
Kisújfalu 21 0.86 %
Bart 21 0.86 %
Béla 19 0.77 %
Für 16 0.65 %
Libád 15 0.61 %
Leléd 15 0.61 %
Ipolykiskeszi 14 0.57 %
Garampáld 12 0.49 %
Sárkányfalva 7 0.29 %
Párkány 890 24.43 %
Muzsla 479 13.15 %
Köbölkút 377 10.35 %
Kürt 297 8.15 %
Szőgyén 287 7.88 %
Kisújfalu 210 5.76 %
Bény 181 4.97 %
Szalka 178 4.89 %
Kéménd 151 4.14 %
Nána 127 3.49 %
Kőhídgyarmat 121 3.32 %
Garamkövesd 104 2.85 %
Helemba 93 2.55 %
Ebed 82 2.25 %
Für 82 2.25 %
Bart 71 1.95 %
Kisgyarmat 65 1.78 %
Csúz 64 1.76 %
Béla 61 1.67 %
Garampáld 55 1.51 %
Leléd 53 1.45 %
Sárkányfalva 53 1.45 %
Bajta 52 1.43 %
Kicsind 48 1.32 %
Ipolykiskeszi 44 1.21 %
Libád 42 1.15 %
Párkány 134 26.80 %
Muzsla 37 7.40 %
Szőgyén 27 5.40 %
Kürt 26 5.20 %
Köbölkút 24 4.80 %
Kicsind 22 4.40 %
Kőhídgyarmat 22 4.40 %
Bény 17 3.40 %
Kisújfalu 16 3.20 %
Kéménd 16 3.20 %
Szalka 13 2.60 %
Ebed 13 2.60 %
Für 12 2.40 %
Nána 12 2.40 %
Bart 10 2.00 %
Garamkövesd 10 2.00 %
Csúz 9 1.80 %
Kisgyarmat 8 1.60 %
Helemba 7 1.40 %
Ipolykiskeszi 7 1.40 %
Leléd 5 1.00 %
Béla 4 0.80 %
Libád 4 0.80 %
Sárkányfalva 2 0.40 %
Bajta 1 0.20 %
Garampáld 1 0.20 %
Párkány 409 31.71 %
Garamkövesd 217 16.82 %
Muzsla 69 5.35 %
Szőgyén 65 5.04 %
Kicsind 51 3.95 %
Köbölkút 45 3.49 %
Bény 43 3.33 %
Nána 43 3.33 %
Ebed 38 2.95 %
Bajta 37 2.87 %
Kőhídgyarmat 34 2.64 %
Kéménd 31 2.40 %
Bart 29 2.25 %
Csúz 29 2.25 %
Szalka 29 2.25 %
Kürt 28 2.17 %
Kisgyarmat 28 2.17 %
Helemba 23 1.78 %
Leléd 22 1.71 %
Ipolykiskeszi 18 1.40 %
Für 16 1.24 %
Béla 14 1.09 %
Garampáld 13 1.01 %
Libád 13 1.01 %
Sárkányfalva 11 0.85 %
Kisújfalu 10 0.78 %
Párkány 358 28.76 %
Köbölkút 52 4.18 %
Muzsla 41 3.29 %
Szőgyén 40 3.21 %
Kőhídgyarmat 31 2.49 %
Csúz 30 2.41 %
Garamkövesd 26 2.09 %
Kürt 20 1.61 %
Nána 17 1.37 %
Kéménd 13 1.04 %
Libád 11 0.88 %
Ebed 11 0.88 %
Bény 9 0.72 %
Kisújfalu 8 0.64 %
Szalka 8 0.64 %
Béla 7 0.56 %
Bart 7 0.56 %
Helemba 7 0.56 %
Ipolykiskeszi 6 0.48 %
Für 5 0.40 %
Kisgyarmat 4 0.32 %
Bajta 3 0.24 %
Kicsind 3 0.24 %
Sárkányfalva 2 0.16 %
Leléd 2 0.16 %
Garampáld 1 0.08 %
Párkány 852 26.07 %
Muzsla 360 11.02 %
Köbölkút 326 9.98 %
Kürt 264 8.08 %
Szőgyén 224 6.85 %
Kisújfalu 204 6.24 %
Bény 182 5.57 %
Szalka 170 5.20 %
Kéménd 132 4.04 %
Kőhídgyarmat 100 3.06 %
Nána 100 3.06 %
Garamkövesd 84 2.57 %
Ebed 81 2.48 %
Helemba 72 2.20 %
Für 69 2.11 %
Csúz 67 2.05 %
Bart 66 2.02 %
Bajta 50 1.53 %
Kisgyarmat 50 1.53 %
Béla 47 1.44 %
Sárkányfalva 44 1.35 %
Leléd 42 1.29 %
Ipolykiskeszi 36 1.10 %
Garampáld 35 1.07 %
Kicsind 35 1.07 %
Libád 29 0.89 %
Párkány 121 11.17 %
Csúz 40 3.69 %
Köbölkút 33 3.05 %
Kürt 26 2.40 %
Szőgyén 25 2.31 %
Muzsla 21 1.94 %
Bény 18 1.66 %
Nána 13 1.20 %
Für 11 1.02 %
Ipolykiskeszi 11 1.02 %
Kéménd 9 0.83 %
Kőhídgyarmat 8 0.74 %
Garamkövesd 6 0.55 %
Leléd 6 0.55 %
Helemba 5 0.46 %
Kisújfalu 5 0.46 %
Kicsind 5 0.46 %
Bajta 4 0.37 %
Sárkányfalva 4 0.37 %
Kisgyarmat 4 0.37 %
Bart 3 0.28 %
Ebed 3 0.28 %
Béla 3 0.28 %
Garampáld 2 0.18 %
Libád 2 0.18 %
Szalka 1 0.09 %
Párkány 436 28.65 %
Kicsind 129 8.48 %
Garamkövesd 111 7.29 %
Muzsla 109 7.16 %
Kéménd 79 5.19 %
Szőgyén 65 4.27 %
Köbölkút 63 4.14 %
Ebed 62 4.07 %
Bény 62 4.07 %
Kisgyarmat 61 4.01 %
Kőhídgyarmat 56 3.68 %
Nána 43 2.83 %
Helemba 41 2.69 %
Szalka 39 2.56 %
Bajta 38 2.50 %
Garampáld 33 2.17 %
Kürt 33 2.17 %
Csúz 29 1.91 %
Leléd 29 1.91 %
Bart 18 1.18 %
Kisújfalu 18 1.18 %
Ipolykiskeszi 17 1.12 %
Libád 17 1.12 %
Für 16 1.05 %
Sárkányfalva 13 0.85 %
Béla 11 0.72 %
Párkány 691 22.06 %
Köbölkút 484 15.45 %
Muzsla 362 11.56 %
Kürt 279 8.91 %
Szőgyén 266 8.49 %
Kisújfalu 221 7.06 %
Szalka 171 5.46 %
Bény 151 4.82 %
Kéménd 136 4.34 %
Nána 106 3.38 %
Kőhídgyarmat 90 2.87 %
Für 86 2.75 %
Ebed 76 2.43 %
Helemba 67 2.14 %
Bart 64 2.04 %
Csúz 63 2.01 %
Sárkányfalva 58 1.85 %
Kisgyarmat 57 1.82 %
Béla 51 1.63 %
Ipolykiskeszi 49 1.56 %
Bajta 49 1.56 %
Garampáld 42 1.34 %
Leléd 38 1.21 %
Garamkövesd 38 1.21 %
Kicsind 33 1.05 %
Libád 27 0.86 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
249 71.76%
KSČ
35 10.09%
VPN
33 9.51%
SPV
7 2.02%
KDH
5 1.44%
SZ
5 1.44%
SD
5 1.44%
SSL
3 0.86%
DS
3 0.86%
SNS
2 0.58%
Érvényes szavazatok 347
Együttélés-MKDM
167 52.35%
Magyar Polgári Párt
85 26.65%
SDĽ
21 6.58%
HZDS
13 4.08%
SDSS
13 4.08%
ODÚ
4 1.25%
SNS
3 0.94%
ZPR-RČS
3 0.94%
SZ
2 0.63%
KSS
2 0.63%
Egyéb
6 1.88%
Érvényes szavazatok 319
MK
222 72.31%
SP-VOĽBA
47 15.31%
HZDS-RSS
21 6.84%
KSS
8 2.61%
HZPCS
2 0.65%
2 0.65%
Egyéb
5 1.63%
Érvényes szavazatok 307
MKP
218 68.77%
SDK
40 12.62%
SDĽ
19 5.99%
HZDS
10 3.15%
SOP
10 3.15%
SNS
5 1.58%
KSS
5 1.58%
MLHZP
4 1.26%
ZRS
2 0.63%
NSK
2 0.63%
Egyéb
2 0.63%
Érvényes szavazatok 317
MKP
200 80.65%
KSS
9 3.63%
ANO
8 3.23%
SMER
6 2.42%
SDKU
6 2.42%
SZS
5 2.02%
SDĽ
4 1.61%
KDH
2 0.81%
HZD
2 0.81%
PSNS
2 0.81%
ZRS
1 0.40%
SNS
1 0.40%
HZDS
1 0.40%
NOSNP
1 0.40%
Érvényes szavazatok 248
MKP
194 86.61%
SMER
12 5.36%
SDKU DS
5 2.23%
SNS
4 1.79%
LB
4 1.79%
ĽS HZDS
2 0.89%
KDH
1 0.45%
KSS
1 0.45%
SF
1 0.45%
Érvényes szavazatok 224
MKP
106 46.90%
Most-Híd
79 34.96%
SMER
14 6.19%
SDKU DS
11 4.87%
SaS
8 3.54%
ĽS HZDS
3 1.33%
KDH
2 0.88%
SDĽ
1 0.44%
KSS
1 0.44%
Paliho Kapurkova
1 0.44%
Érvényes szavazatok 226
MKP
98 48.04%
Most-Híd
74 36.27%
SMER SD
20 9.80%
KDH
3 1.47%
OĽaNO
3 1.47%
SDKU DS
2 0.98%
Zelení
1 0.49%
SNS
1 0.49%
SaS
1 0.49%
PaS
1 0.49%
Érvényes szavazatok 204
MKP
91 47.89%
Most-Híd
40 21.05%
SMER SD
21 11.05%
SME RODINA
14 7.37%
#SIEŤ
8 4.21%
SaS
5 2.63%
OĽANO-NOVA
3 1.58%
LSNS
2 1.05%
KDH
2 1.05%
SZS
2 1.05%
SNS
1 0.53%
SKOK!
1 0.53%
Érvényes szavazatok 190
Érsekújvári járás
Szlovákia

Bejelentések