SK
NM
.....

Beckó

Község

címer zászló
76 5% magyar 1910
1 0% magyar 2011
címer zászló
Koordináták:
48.78915405, 17.89526558
Terület:
28,63 km2
Rang:
község
Népesség:
1349
Tszf. magasság:
190 m
Körzethívószám:
+421 (0) 32
Irányítószám:
91638
Település kód:
505846
Szervezeti azonosító:
311413
Adóazonosító:
2021091336

Mednyánszky László

<p>Honvédőrnagy, az 1848/49-es magyar szabadságharc mártírja.</p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.25pt"><span style="text-indent: 21.25pt;">Mednyánszky Cézár tábori főlelkész bátyja, Mednyánszky László festőművész nagybátyja. </span><span times="" new="" roman",="" serif;"="" style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt;">A középbirtokos főnemesi báró  Mednyánszky családba</span><span class="MsoHyperlink" style="text-indent: 21.25pt;"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">n</span></span><span times="" new="" roman",="" serif;"="" style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt;"> született. Apja, báró aranyosmedgyesi Mednyánszky József (1789-1868</span><span times="" new="" roman",="" serif;"="" style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt;">), császári és királyi kamarás, főhadnagy, anyja, vhiri Richter Eleonóra (1798-1889)</span><span times="" new="" roman",="" serif;"="" style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt;"> volt.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">1835-ben a  Magyaróvári Gazdasági Felsőbb Magánintézetben</span><span style="text-indent: 21.25pt; background-color: white;"> folytatott tanulmányokat.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">Két évet töltött a  tullni</span><span style="text-indent: 21.25pt; background-color: white;">utásziskolában, majd 1838</span><span style="text-indent: 21.25pt; background-color: white;">-ban belépett a magyar királyi testőrségbe. Itt szoros barátságot kötött  Görgei Artúrral.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;"> 1846-ban kilépett a hadseregből és feleségül vette gróf Mailáth Máriát. Bars vármegyében telepedett le, ahol feleségének voltak birtokai. Az utolsó rendi országgyűlésen  Bars vármegye</span><span style="text-indent: 21.25pt; background-color: white;"> követe volt és 1848 elejére már ismert személyisége volt a magyar politikai életnek.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">1848. június 15-én</span><span style="text-indent: 21.25pt; background-color: white;"> önként jelentkezett a honvéd hadseregbe. Katonai szolgálatát főhadnagyként barátjával, Görgei Artúrral együtt az 5. honvédzászlóaljban kezdte. A zászlóalj augusztus 3-ától részt vett a  délvidéki </span><span style="text-indent: 21.25pt; background-color: white;">harcokban.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">A bécsi udvar és a magyar országgyűlés nyílt szakítása után  szeptember 27-én</span><span style="text-indent: 21.25pt; background-color: white;"> az újonnan szervezett 28. honvédzászlóalj századosává nevezték ki, de a szolgálatot itt nem vette fel, mert október végén  Kossuth</span><span style="text-indent: 21.25pt; background-color: white;"> utasítására az  Országos Honvédelmi Bizottmány</span><span style="text-indent: 21.25pt; background-color: white;"> őrnaggyá és a  Vág</span><span style="text-indent: 21.25pt; background-color: white;"> vonalát védő  Lipótvár</span><span style="text-indent: 21.25pt; background-color: white;"> erődítési parancsnokává nevezte ki.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">A kinevezéskor már Görgei volt Kossuth katonai tanácsadója és valószínű, hogy ő hívta fel Kossuth figyelmét a képzett hadmérnök Mednyánszky Lászlóra. Kossuth egyébként is egy megbízható tisztet akart küldeni Lipótvárra, mert – mint később bebizonyosodott, joggal – nem bízott a vár parancsnokában  Ordódy Kálmán</span><span style="text-indent: 21.25pt; background-color: white;"> őrnagyban.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">Mednyánszkynak jelentős érdemei voltak abban, hogy a korszerűtlen kis vár mintegy ezerötszáz főnyi helyőrsége több mint négy hétig ellenállt  Simunich </span><span style="text-indent: 21.25pt; background-color: white;">tábornok ostromló seregének. A tisztek között végzett agitációval többször sikerült megakadályoznia a vár feladását.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">Az  1849. február 2-án</span><span style="text-indent: 21.25pt; background-color: white;"> tartott haditanácson azonban már ismert volt, hogy Görgei felmentő hadserege nem ér el a várig, így a tisztek a vár feladása mellett döntöttek. Mednyánszky László és Gruber Fülöp tüzérhadnagy ekkor is a vár feladása ellen foglalt állást, azonban Ordódy a császáriakkal folytatott rövid tárgyalás után feltétel nélkül letette a fegyvert.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">A megadást követő hadbírósági tárgyaláson Ordódy azt vallotta, hogy a várat csak Mednyánszky és társai terrorjának engedve nem adta fel, így Mednyánszky Lászlót és Gruber Fülöpöt  április 22-én </span><span style="text-indent: 21.25pt; font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11pt;">kötél általi halálra ítélték. Az ítéletet sem Windischgräty</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11pt;">, sem  W</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11pt;">elden</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11pt;"> nem erősítette meg, Haynau </span><span style="text-indent: 21.25pt; font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11pt;">azonban már kinevezése után néhány nappal elrendelte végrehajtását, ami  június 5-én</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11pt;"> a  Szamárhegyen</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11pt;"> meg is történt. Így Mednyánszky László és Gruber Fülöp vált a  Haynau</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11pt;"> nevéhez kötött megtorlás első vértanújává.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">Pozsonyban hunyt el 1849. június 5-én.</span><br></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><o:p></o:p></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><o:p></o:p></p><p></p>
1819. 6. 16.
Beckó - megszületett

Mednyánszky Sándor Cézár

Római katolikus lelkész, az 1848/49-es magyar szabadságharc idején tábori főlelkész.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.25pt"><span style="text-indent: 21.25pt;">Mednyánszky László honvédőrnagy öccse, Mednyánszky László festőművész nagybátyja. </span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">A főnemesi báró aranyosmedgyesi  Mednyánszky család </span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">sarja. Apja, báró aranyosmedgyesi Mednyánszky József ( 1789-1868</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">), császár és királyi kamarás, főhadnagy,<sup> </sup>anyja, vhiri Richter Eleonóra ( 1798-1889)</span><span style="text-indent: 21.25pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;"> volt. <o:p></o:p></span><span style="text-indent: 21.25pt; background-color: white;">Teológiai tanulmányai elvégzése után (ehhez vallásos anyja ragaszkodott),  1847. július 20-án</span><span style="text-indent: 21.25pt; background-color: white;"> szentelték pappá. Hívatását  Dévényben</span><span style="text-indent: 21.25pt; background-color: white;">, majd  Zohorban</span><span style="text-indent: 21.25pt; background-color: white;"> gyakorolta.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">Főrendként részt vett az 1847–48-as, utolsó rendi országgyűlésen. A franciaországi forradalmi események hatására kezdetben konzervatív politikai nézeteit feladta és egyre inkább a liberális eszmék hirdetőjévé vált.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;"> 1848 decemberében híveivel együtt gyűjtést rendezett a sebesült honvédek számára.  1849 </span><span style="text-indent: 21.25pt; background-color: white;">anuárjában csatlakozott  Görgei Artúr </span><span style="text-indent: 21.25pt; background-color: white;">feldunai seregéhez, és áprilistól a hadtest főlelkésze lett. A magyar hadsereg tábori lelkészeinek nem volt katonai rangjuk, de a csatatéren is jelen kellett lenniük, és gyakran a harcban is szerepet vállaltak. 1849.  február 27-én</span><span style="text-indent: 21.25pt; background-color: white;">, a  kápolnai csata</span><span style="text-indent: 21.25pt; background-color: white;"> második napján Mednyánszky Cézár kereszttel a kezében vezette rohamra a Zanini gyalogezred katonáit. 1849. június 24-én</span><span style="text-indent: 21.25pt; background-color: white;"> Görgei Artúr hadügyminiszter kinevezte a minisztérium hadlelkészi osztályának igazgató tanácsosává.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">A szabadságharc leverése után, 1849 augusztusában édesanyja rokonaihoz, Franciaországba menekült. Jó barátságban volt  Teleki Lászlóval</span><span style="text-indent: 21.25pt; background-color: white;"> és  Kossuth Lajos </span><span style="text-indent: 21.25pt; background-color: white;">megbízottjaként a francia baloldallal tartott kapcsolatot. Távollétében a császári hadbíróság kötél általi halálra ítélte és nevét jelképesen bitófára szegezték.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">Az  1850-es évek</span><span style="text-indent: 21.25pt; background-color: white;"> elején súlyos magánéleti válságba került, eljegyezte egy francia képviselő leányát és  1851</span><span style="text-indent: 21.25pt; background-color: white;">-ben kilépett a papi rendből. Hogy anyagi ügyeit rendezhesse, 1853-</span><span style="text-indent: 21.25pt; background-color: white;">ban kölcsönt vett fel és egy hajórakomány áruval  Ausztráliába</span><span style="text-indent: 21.25pt; background-color: white;"> indult. Az áru az úton tönkrement, ezért Ausztráliában aranyásással kezdett foglalkozni, de egy rablótámadás következtében bal karját elvesztette.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;"> 1854-ben az Amerikai Egyesült Államok</span><span style="text-indent: 21.25pt; background-color: white;"> érintésével visszatért Franciaországba. Sem magánéleti, sem anyagi problémái nem rendeződtek, ezért néhány év múlva öngyilkosságba menekült. Visszaemlékezéseit </span><i style="text-indent: 21.25pt;">Báró Mednyánszky Cézár emlékezései és vallomásai az emigrációból</i><span style="text-indent: 21.25pt; background-color: white;"> címmel  1930</span><span style="text-indent: 21.25pt; background-color: white;">-ban adták ki  Budapesten.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">Hyeresben (Franciaország) hunyt el 1857. április 20-án.</span><br></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><o:p></o:p></p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><o:p></o:p></p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><o:p></o:p></p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><o:p></o:p></p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><o:p></o:p></p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><o:p></o:p></p>
1824. 7. 9.
Beckó - megszületett

Mednyánszky László József Boldizsár Euszták

Festőművész és grafikus.<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><span style="text-indent: 21.25pt;">Az ősrégi magyar nemesi származású báró aranyosmedgyesi  Mednyánszky család</span><span style="text-indent: 21.25pt;"> sarja volt. Apja, báró aranyosmedgyesi Mednyánszky Ede ( 1823-1895</span><span style="text-indent: 21.25pt;">), anyja, szirmai és szirmabessenyői Szirmay Mária Anna (1823-1883</span><span style="text-indent: 21.25pt;">) volt. Apai nagyszülei báró aranyosmedgyesi Mednyánszky József ( 1789-1868</span><span style="text-indent: 21.25pt;">), császár és királyi kamarás, főhadnagy, és vhiri Richter Eleonóra ( 1798-1889</span><span style="text-indent: 21.25pt;">) voltak. Anyai nagyszülei szirmai és szirmabessenyői Szirmay Boldizsár ( 1790-1856</span><span style="text-indent: 21.25pt;">) és ózdi Sturmann Mária (1799-1831</span><span style="text-indent: 21.25pt;">) voltak. Anyai dédapja, ózdi Sturman Márton (1757-1844</span><span style="text-indent: 21.25pt;">), Gömör megyei birtokos, vasgyáros volt. Nagybátyja, Mednyánszky László </span><span style="text-indent: 21.25pt;">honvédőrnagy az  1848/49 forradalom és szabadságharc </span><span style="text-indent: 21.25pt;">egyik első vértanúja. Édesanyjának, Szirmay Mária Annának, az elsőfokú unokatestvére, fáradi  Veres Pálné </span><span style="text-indent: 21.25pt;">beniczei, micsinyei és pribóczi Beniczky Hermin Karolina (1815-1895</span><span style="text-indent: 21.25pt;">) a magyar nőnevelés úttörője, az Országos Nőképző Egyesület alapítója volt.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;"> Nagyőr</span><span style="text-indent: 21.25pt;"> hosszú időn át Horváth-Stancsics, majd a szirmabesenyői Szirmay család birtoka volt. Ennek az ágának az utolsó sarja, Szirmay Boldizsár, 1856-ban történt halála után a birtok és a kastély leánya, Szirmay Maria Anna férjére, Mednyánszky Edére száll. A fiatal házasok, akiknek ekkor már két gyermekük, Mednyánszky László és húga Margit volt, 1861-ben költöztek át Beckóról, miután a nagyőri kastélyt újították fel. </span><o:p style="text-indent: 21.25pt;"></o:p><span style="text-indent: 21.25pt;">Mednyánszky Münchenben</span><span style="text-indent: 21.25pt;">, majd  1873-1877</span><span style="text-indent: 21.25pt;"> között  Párizsban </span><span style="text-indent: 21.25pt;">tanult.  Barbizonban Paál László</span><span style="text-indent: 21.25pt;"> társaságában festett. 1880</span><span style="text-indent: 21.25pt;">-tól Bécsben és Beckón élt, felváltva. 1888-1892</span><span style="text-indent: 21.25pt;"> között Párizsban élt.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;"> 1888-ban  Budapesten</span><span style="text-indent: 21.25pt;"> aranyérmet kapott.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">Tájfestészete a  barbizoni</span><span style="text-indent: 21.25pt;"> felfogásból indult, de örökös vándorlása során a természet alapos ismeretéből festői igényessége rendkívüli erejű műveket alkotott. A század vége felé az élet peremén élők felé fordult. Nyaranta Nagyőrön</span><span style="text-indent: 21.25pt;"> dolgozott, de a Tátrától </span><span style="text-indent: 21.25pt;">az  Adriáig</span><span style="text-indent: 21.25pt;"> bejárt minden vidéket, ha arra felé vitt útja, szívesen elidőzött a  szolnoki művésztelepen</span><span style="text-indent: 21.25pt;"> és a Nagyalföld</span><span style="text-indent: 21.25pt;"> más tájain is alkotott, ezért az  alföldi festőkhöz</span><span style="text-indent: 21.25pt;"> is kapcsolják művészetét. Képein túladva, pénzét a rászorulók közt szétosztva, a létminimum határán élt. A naplóját franciául és magyarul író báró, mély műveltségű művész, egész életét megkeserítő ízületi fájdalmai dacára, szüntelen gyalogos vándorutakon járt. Járványos betegeket ápolt, az 1879-es nagy szegedi árvíznél </span><span style="text-indent: 21.25pt;">segített, a csavargóknak próbált megélhetést szerezni.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;"> Vágó Pállal, Olgyay Ferenccel együtt jócskán besegített 1893-1894-</span><span style="text-indent: 21.25pt;">ben  Feszty Árpádnak </span><span style="text-indent: 21.25pt;">a „Magyarok bejövetele” c., azóta  Feszty-körképként</span><span style="text-indent: 21.25pt;"> híressé vált történelmi képének megfestéséhez. Mind Vágó, mind Mednyánszky kitűnő alakábrázoló, Olgyay pedig jó tájfestő volt. Képein rendkívüli lelki mélységben ábrázolja a magányt, a kiszolgáltatottságot. Kritikusait is megdöbbentette a borzongató realitás, ahogy a születéstől már végleg nyomorra ítélt embereket bemutatja. Csavargóképei egyre tömörebbek. Az első világháború</span><span style="text-indent: 21.25pt;"> csak drámaibb színtere volt a szenvedésnek és halálnak, harctéri rajzolóként bejárta Galíciát, Szerbiát és Dél-Tirolt</span><span style="text-indent: 21.25pt;"> mint a háborúról tudósító művészcsoport </span><i style="text-indent: 21.25pt;">(Kunstgruppe)</i><span style="text-indent: 21.25pt;"> tagja.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">A társtalan, magányos művész a kor alapkérdéseire adott műveivel drámai választ. A harctéren megsebesült, nagy betegen, magányosan hunyt el bécsi </span><span style="text-indent: 21.25pt;">műtermében. </span><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-indent: 21.25pt;">A  budapesti Kerepesi temetőben</span><span style="text-indent: 21.25pt;"> </span><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-indent: 21.25pt;">helyezték örök nyugalomra.</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">Rendkívül termékeny alkotó volt. </span><span style="text-indent: 21.25pt;"> Számos műve került külföldre. Festményeinek, rajzainak száma bizonyára meghaladja a 3000-et (lehet, hogy a 4–5 ezret is eléri).</span><br><span style="text-indent: 21.25pt;">Bécsben hunyt el 1919. április 17-én.</span><br><o:p></o:p></p><p> </p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><o:p></o:p></p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><o:p></o:p></p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><o:p></o:p></p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><o:p></o:p></p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:21.25pt;background:white"><o:p></o:p></p>
1852. 4. 23.
Beckó - megszületett
1852. 4. 23. - 1861
Beckó - élt
1861 - 1872
Nagyőr - élt
Névelőfordulások
1773
Beczko, Beczkó,
1786
Beczko,
1808
Beczkó, Beckow,
1863
Becko,
1873
Beckó,
1920
Beckov

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Beckov) 180
Telefon: 0327777125
Fax: 0327742726

Honlap: obec-beckov.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Hladký Daniel (Független)

Képviselő-testület:
Benko Ernest (Független)
Kabelíková Anna (Független)
Jambor Marek (Független)
Martiš Jaroslav (Független)
Macejka Ján (Független)
Hajdúšek Ľuboš (Független)
Hlava Jaroslav (Független)
Benko Peter (Független)
Bartošová Lenka (SZS)
Független 89% Független 8 képviselö SZS 11% SZS 1 képviselö 9 képviselö
Beckói Posta

1. mája 7

Základná škola s materskou školou J. M. Hurbana Beckov

Beckov 410

ZŠ s MŠ J.M.Hurbana

Beckov 410

EP ako súčasť ZŠsMŠ JMH

Beckov 262

Beckói Anyakönyvi Hivatal

Beckov 180

Beckói Községi Hivatal

Beckov 180

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
Nemzet Százalék
összlétszám 1491
magyarok 13 1%
szlovákok 1204 81%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 222 15%
egyéb 52 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1425
magyarok 76 5%
szlovákok 1230 86%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 114 8%
egyéb 5 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1403
magyarok 1 0%
szlovákok 1316 94%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 12 1%
egyéb 74 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1373
magyarok 2 0%
szlovákok 1354 99%
romák 5 0%
csehek 8 1%
németek 0 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1367
magyarok 3 0%
szlovákok 1352 99%
romák 0 0%
csehek 11 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 1343
magyarok 1 0%
szlovákok 1255 93%
romák 0 0%
csehek 8 1%
németek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 77 6%


Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1149
Választási részvétel: 57.09 %
Kiadott boríték: 656
Bedobott boríték: 656

Polgármester

Érvényes szavazólap: 615
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Hladký Daniel 307 49.92 % Független
Polák Marian 272 44.23 % NÁRODNÁ KOALÍCIA
Benko Ernest 36 5.85 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Benko Ernest 472 Független
Kabelíková Anna 375 Független
Jambor Marek 371 Független
Martiš Jaroslav 323 Független
Bartošová Lenka 312 SZS
Macejka Ján 303 Független
Hajdúšek Ľuboš 300 Független
Hlava Jaroslav 286 Független
Benko Peter 258 Független
Vanek Ladislav 222 Független
Pavlovič Karol 220 Független
Polák Marian 218 NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ševčeková Lucia 200 SZS
Budiková Eva 161 SMER-SD
Remenár Milan 47 Független

Képviselők

2014
Független 100.00% Független 9 képviselö 9 képviselö
2018
Független 88.89% Független 8 képviselö SZS 11.11% SZS 1 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1114
Választási részvétel: 15.71 %
Kiadott boríték: 175
Bedobott boríték: 175
Választásra jogosult: 1114
Választási részvétel: 15.71 %
Kiadott boríték: 175
Bedobott boríték: 175
Választásra jogosult: 1 145
Választási részvétel: 23,40 %
Kiadott boríték: 268
Bedobott boríték: 268

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 166
1.forduló
Érvényes szavazólap: 81829
Érvényes szavazólap: 262
Érvényes szavazólap: 125652
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Jaroslav Baška 77 46.39 % SMER - SD
Jozef Lohyňa 55 33.13 % KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Juraj Smatana 12 7.23 % DÚ, Zmena zdola
Marián Herdel 10 6.02 % Független
Peter Palko 7 4.22 % KSS
Ľubomír Žabár 5 3.01 % Független
Jozef Lohyňa 55 33.13% KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Juraj Smatana 12 7.23% DÚ, Zmena zdola
Marián Herdel 10 6.02% Független
Peter Palko 7 4.22% KSS
Ľubomír Žabár 5 3.01% Független
Jaroslav Baška 146 55.73 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ
Renáta Kaščáková 74 28.24 % SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, ZZ
Štefan Škultéty 26 9.92 % Független
Petra Hajšelová 9 3.44 % Sme rodina
Nora Pániková 4 1.53 % SZS
Ferdinand Vavrík 3 1.15 % Független
Igor Valko 0 0.00 % NP
Jaroslav Baška 43745 53.46 % SMER - SD
Jozef Lohyňa 16111 19.69 % KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Juraj Smatana 10058 12.29 % DÚ, Zmena zdola
Peter Palko 4164 5.09 % KSS
Ľubomír Žabár 4110 5.02 % Független
Marián Herdel 3641 4.45 % Független
Jozef Lohyňa 16111 19.69% KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Juraj Smatana 10058 12.29% DÚ, Zmena zdola
Peter Palko 4164 5.09% KSS
Ľubomír Žabár 4110 5.02% Független
Marián Herdel 3641 4.45% Független
Jaroslav Baška 62807 49.98 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ
Renáta Kaščáková 31580 25.13 % SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, ZZ
Štefan Škultéty 17403 13.85 % Független
Petra Hajšelová 6032 4.80 % Sme rodina
Ferdinand Vavrík 4079 3.25 % Független
Nora Pániková 2477 1.97 % SZS
Igor Valko 1274 1.01 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 165
Érvényes szavazólap: 257
Érvényes szavazólap: 11669
# Név Szavazat Százalék Párt
Ján Bielik 90 54.55% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, SaS, OKS, KDH
Jozef Trstenský 74 44.85% SMER - SD
Dušan Bezák 72 43.64% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS, OKS, SaS, NOVA
Juraj Gavač 68 41.21% MOST - HÍD, SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, KDH
Noman Ehsan 42 25.45% SMER - SD
Dušan Bublavý 28 16.97% SMER - SD
Katarína Pagáčová 24 14.55% Független
Anna Halinárová 24 14.55% SMER - SD
Marián Mora 23 13.94% ĽS-HZDS
Viera Vienerová 22 13.33% ĽS-HZDS
Kvetoslava Hejbalová 16 9.70% SMER - SD
Alexander Koreň 15 9.09% ĽS-HZDS
Ján Blaško 11 6.67% KSS
Radovan Ammer 10 6.06% ĽS-HZDS
Katarína Juríková 10 6.06% SNS
Stanislav Baláž 8 4.85% KSS
Blažena Žákovicová 8 4.85% KSS
Daniel Cibulka 7 4.24% SNS
Radoslav Rojko 7 4.24% SNS
Vladimír Fraňo 7 4.24% SNS
Katarína Okrucká 5 3.03% KSS
Ľuboš Masár 4 2.42% SNS
Marcel Urban 3 1.82% ĽS Naše Slovensko
Jozef Trstenský 126 49.03% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD, SZ
Ján Bielik 99 38.52% Független
Vladimír Fraňo 77 29.96% SMER-SD, SNS, SZ, MOST - HÍD
Dušan Bublavý 72 28.02% MOST - HÍD, SNS, SZ, SMER-SD
Anna Halinárová 68 26.46% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS, SZ
Rastislav Bobocký 65 25.29% Független
Alena Šoltýsová 65 25.29% Zmena zdola, KDH, NOVA, SaS, OKS, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Kvetoslava Hejbalová 63 24.51% MOST - HÍD, SZ, SMER-SD, SNS
Peter Gablech 57 22.18% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, DÚ, SaS, Zmena zdola, NOVA
Radovan Horváth 41 15.95% OKS, SaS, KDH, NOVA, DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Peter Bača 40 15.56% SDKÚ-DS
Milan Špánik 36 14.01% Független
Milan Kravárik 24 9.34% ĽS Naše Slovensko
Nora Pániková 21 8.17% SZS
Jana Žáková 21 8.17% SME RODINA - Boris Kollár
Igor Ivana 19 7.39% ĽS Naše Slovensko
Boris Krajčí 17 6.61% ĽS Naše Slovensko
Ján Kubica 15 5.84% PSN
Alexander Koreň 15 5.84% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Marcel Urban 14 5.45% ĽS Naše Slovensko
Ľuboš Masár 13 5.06% PSN
Lukáš Kucharovic 7 2.72% KSS
Ján Blaško 6 2.33% KSS
Ján Janáč 4 1.56% NP
Jozef Trstenský 3292 0.00% SMER - SD
Dušan Bublavý 2805 0.00% SMER - SD
Ján Bielik 2552 0.00% OKS, SaS, KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA
Anna Halinárová 2230 0.00% SMER - SD
Kvetoslava Hejbalová 1943 0.00% SMER - SD
Noman Ehsan 1754 0.00% SMER - SD
Juraj Gavač 1673 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, KDH, NOVA
Viera Vienerová 1439 0.00% ĽS-HZDS
Dušan Bezák 1391 0.00% NOVA, SaS, OKS, KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Marián Mora 1265 0.00% ĽS-HZDS
Katarína Pagáčová 1020 0.00% Független
Radovan Ammer 1013 0.00% ĽS-HZDS
Vladimír Fraňo 996 0.00% SNS
Alexander Koreň 601 0.00% ĽS-HZDS
Ján Blaško 591 0.00% KSS
Radoslav Rojko 518 0.00% SNS
Blažena Žákovicová 482 0.00% KSS
Stanislav Baláž 469 0.00% KSS
Daniel Cibulka 447 0.00% SNS
Ľuboš Masár 391 0.00% SNS
Katarína Juríková 387 0.00% SNS
Katarína Okrucká 357 0.00% KSS
Marcel Urban 207 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Trstenský 4518 38.72% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD, SZ
Dušan Bublavý 4048 34.69% MOST - HÍD, SNS, SZ, SMER-SD
Ján Bielik 3920 33.59% Független
Anna Halinárová 3395 29.09% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS, SZ
Vladimír Fraňo 3041 26.06% SMER-SD, SNS, SZ, MOST - HÍD
Kvetoslava Hejbalová 2908 24.92% MOST - HÍD, SZ, SMER-SD, SNS
Rastislav Bobocký 2507 21.48% Független
Alena Šoltýsová 1967 16.86% Zmena zdola, KDH, NOVA, SaS, OKS, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Radovan Horváth 1850 15.85% OKS, SaS, KDH, NOVA, DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Peter Gablech 1821 15.61% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, DÚ, SaS, Zmena zdola, NOVA
Milan Špánik 1768 15.15% Független
Peter Bača 1694 14.52% SDKÚ-DS
Jana Žáková 1419 12.16% SME RODINA - Boris Kollár
Nora Pániková 1333 11.42% SZS
Igor Ivana 1107 9.49% ĽS Naše Slovensko
Boris Krajčí 948 8.12% ĽS Naše Slovensko
Marcel Urban 875 7.50% ĽS Naše Slovensko
Milan Kravárik 871 7.46% ĽS Naše Slovensko
Alexander Koreň 823 7.05% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ján Blaško 725 6.21% KSS
Ján Kubica 596 5.11% PSN
Ľuboš Masár 580 4.97% PSN
Lukáš Kucharovic 447 3.83% KSS
Ján Janáč 379 3.25% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Vágújhely 668 33.96 %
Ótura 296 15.05 %
Botfalu 111 5.64 %
Morvamogyoród 89 4.52 %
Bosác 89 4.52 %
Csejte 86 4.37 %
Beckó 65 3.30 %
Lobonya 58 2.95 %
Kocsóc 39 1.98 %
Felsőszerdahely 37 1.88 %
Felsőleszéte 36 1.83 %
Pobedény 33 1.68 %
Császtó 31 1.58 %
Kalános 29 1.47 %
Alsószernye 26 1.32 %
Vághorka 25 1.27 %
Patvaróc 24 1.22 %
Nemesváralja 23 1.17 %
Vágmosóc 23 1.17 %
Vágújfalu 22 1.12 %
Vagyóc 21 1.07 %
Borsós 18 0.92 %
Újbosác 17 0.86 %
Brunóc 17 0.86 %
Vágluka 15 0.76 %
Temetvény 15 0.76 %
Bogoszló 14 0.71 %
Nagymodró 12 0.61 %
Ocskó 9 0.46 %
Gallyas 6 0.31 %
Szentmiklósvölgye 4 0.20 %
Alsóvisnyó 4 0.20 %
Kismodró 3 0.15 %
Újszabadi 2 0.10 %
Vágújhely 485 58.93 %
Ótura 47 5.71 %
Botfalu 29 3.52 %
Csejte 23 2.79 %
Alsószernye 19 2.31 %
Lobonya 19 2.31 %
Morvamogyoród 16 1.94 %
Császtó 16 1.94 %
Kocsóc 16 1.94 %
Beckó 15 1.82 %
Vágmosóc 14 1.70 %
Bosác 12 1.46 %
Felsőleszéte 12 1.46 %
Patvaróc 9 1.09 %
Bogoszló 9 1.09 %
Felsőszerdahely 9 1.09 %
Kalános 8 0.97 %
Vagyóc 8 0.97 %
Borsós 7 0.85 %
Nagymodró 6 0.73 %
Vágújfalu 6 0.73 %
Brunóc 5 0.61 %
Vághorka 5 0.61 %
Temetvény 5 0.61 %
Pobedény 4 0.49 %
Újbosác 3 0.36 %
Kismodró 3 0.36 %
Nemesváralja 3 0.36 %
Szentmiklósvölgye 3 0.36 %
Gallyas 2 0.24 %
Vágluka 2 0.24 %
Ocskó 1 0.12 %
Újszabadi 1 0.12 %
Alsóvisnyó 1 0.12 %
Ótura 1 078 31.75 %
Vágújhely 872 25.68 %
Botfalu 159 4.68 %
Morvamogyoród 126 3.71 %
Császtó 123 3.62 %
Lobonya 107 3.15 %
Csejte 99 2.92 %
Vagyóc 68 2.00 %
Beckó 68 2.00 %
Kalános 56 1.65 %
Borsós 54 1.59 %
Felsőszerdahely 53 1.56 %
Felsőleszéte 45 1.33 %
Kocsóc 43 1.27 %
Bosác 40 1.18 %
Nemesváralja 37 1.09 %
Vágmosóc 36 1.06 %
Pobedény 31 0.91 %
Temetvény 31 0.91 %
Alsószernye 30 0.88 %
Újbosác 30 0.88 %
Bogoszló 26 0.77 %
Patvaróc 26 0.77 %
Vághorka 25 0.74 %
Vágluka 24 0.71 %
Alsóvisnyó 21 0.62 %
Brunóc 19 0.56 %
Vágújfalu 15 0.44 %
Nagymodró 15 0.44 %
Kismodró 14 0.41 %
Ocskó 8 0.24 %
Gallyas 6 0.18 %
Újszabadi 6 0.18 %
Szentmiklósvölgye 4 0.12 %
Vágújhely 364 38.40 %
Ótura 114 12.03 %
Csejte 58 6.12 %
Császtó 41 4.32 %
Morvamogyoród 34 3.59 %
Felsőszerdahely 27 2.85 %
Felsőleszéte 25 2.64 %
Botfalu 21 2.22 %
Ocskó 21 2.22 %
Vagyóc 17 1.79 %
Vágluka 17 1.79 %
Beckó 17 1.79 %
Vágmosóc 15 1.58 %
Alsószernye 15 1.58 %
Kocsóc 14 1.48 %
Kalános 14 1.48 %
Patvaróc 13 1.37 %
Bogoszló 12 1.27 %
Brunóc 12 1.27 %
Pobedény 11 1.16 %
Temetvény 9 0.95 %
Lobonya 9 0.95 %
Borsós 9 0.95 %
Bosác 8 0.84 %
Nagymodró 8 0.84 %
Vágújfalu 8 0.84 %
Újszabadi 7 0.74 %
Újbosác 7 0.74 %
Vághorka 7 0.74 %
Kismodró 6 0.63 %
Szentmiklósvölgye 3 0.32 %
Alsóvisnyó 2 0.21 %
Nemesváralja 2 0.21 %
Gallyas 1 0.11 %
Vágújhely 1 195 29.52 %
Ótura 472 11.66 %
Császtó 377 9.31 %
Csejte 323 7.98 %
Felsőleszéte 195 4.82 %
Morvamogyoród 158 3.90 %
Botfalu 157 3.88 %
Felsőszerdahely 99 2.45 %
Pobedény 90 2.22 %
Kalános 88 2.17 %
Lobonya 74 1.83 %
Beckó 72 1.78 %
Vagyóc 62 1.53 %
Temetvény 61 1.51 %
Borsós 58 1.43 %
Vágmosóc 56 1.38 %
Nemesváralja 52 1.28 %
Kocsóc 48 1.19 %
Bosác 47 1.16 %
Vághorka 38 0.94 %
Patvaróc 37 0.91 %
Alsószernye 36 0.89 %
Újbosác 35 0.86 %
Vágluka 31 0.77 %
Bogoszló 31 0.77 %
Ocskó 30 0.74 %
Vágújfalu 24 0.59 %
Nagymodró 22 0.54 %
Brunóc 19 0.47 %
Kismodró 18 0.44 %
Alsóvisnyó 15 0.37 %
Szentmiklósvölgye 12 0.30 %
Újszabadi 8 0.20 %
Gallyas 8 0.20 %
Vágújhely 292 26.38 %
Ótura 289 26.11 %
Csejte 59 5.33 %
Császtó 41 3.70 %
Morvamogyoród 40 3.61 %
Felsőszerdahely 32 2.89 %
Botfalu 27 2.44 %
Vagyóc 24 2.17 %
Ocskó 23 2.08 %
Patvaróc 22 1.99 %
Felsőleszéte 21 1.90 %
Beckó 19 1.72 %
Kocsóc 17 1.54 %
Alsószernye 16 1.45 %
Vágluka 15 1.36 %
Temetvény 15 1.36 %
Bogoszló 14 1.26 %
Vágmosóc 14 1.26 %
Pobedény 13 1.17 %
Nagymodró 12 1.08 %
Kalános 12 1.08 %
Vághorka 11 0.99 %
Brunóc 11 0.99 %
Bosác 10 0.90 %
Borsós 10 0.90 %
Újbosác 10 0.90 %
Lobonya 10 0.90 %
Vágújfalu 5 0.45 %
Szentmiklósvölgye 5 0.45 %
Újszabadi 5 0.45 %
Kismodró 4 0.36 %
Alsóvisnyó 4 0.36 %
Gallyas 3 0.27 %
Nemesváralja 2 0.18 %
Vágújhely 468 32.98 %
Ótura 257 18.11 %
Botfalu 140 9.87 %
Lobonya 45 3.17 %
Morvamogyoród 45 3.17 %
Csejte 43 3.03 %
Felsőleszéte 36 2.54 %
Felsőszerdahely 34 2.40 %
Császtó 28 1.97 %
Kocsóc 28 1.97 %
Alsószernye 23 1.62 %
Bosác 23 1.62 %
Kalános 23 1.62 %
Beckó 21 1.48 %
Vagyóc 21 1.48 %
Bogoszló 20 1.41 %
Vágmosóc 20 1.41 %
Vágluka 17 1.20 %
Újbosác 16 1.13 %
Vághorka 15 1.06 %
Patvaróc 15 1.06 %
Borsós 13 0.92 %
Pobedény 13 0.92 %
Nemesváralja 12 0.85 %
Vágújfalu 9 0.63 %
Ocskó 8 0.56 %
Nagymodró 7 0.49 %
Brunóc 6 0.42 %
Alsóvisnyó 4 0.28 %
Temetvény 3 0.21 %
Kismodró 2 0.14 %
Újszabadi 2 0.14 %
Szentmiklósvölgye 2 0.14 %
Gallyas 0 0.00 %
Vágújhely 2 017 44.64 %
Ótura 493 10.91 %
Csejte 203 4.49 %
Botfalu 154 3.41 %
Császtó 148 3.28 %
Morvamogyoród 145 3.21 %
Beckó 126 2.79 %
Felsőleszéte 100 2.21 %
Lobonya 95 2.10 %
Kalános 90 1.99 %
Kocsóc 83 1.84 %
Felsőszerdahely 81 1.79 %
Bosác 80 1.77 %
Vágmosóc 63 1.39 %
Alsószernye 60 1.33 %
Temetvény 59 1.31 %
Vagyóc 55 1.22 %
Nemesváralja 54 1.20 %
Bogoszló 51 1.13 %
Vághorka 39 0.86 %
Borsós 39 0.86 %
Patvaróc 38 0.84 %
Újbosác 37 0.82 %
Vágújfalu 33 0.73 %
Pobedény 31 0.69 %
Vágluka 28 0.62 %
Kismodró 23 0.51 %
Brunóc 21 0.46 %
Nagymodró 20 0.44 %
Ocskó 16 0.35 %
Alsóvisnyó 13 0.29 %
Gallyas 10 0.22 %
Szentmiklósvölgye 10 0.22 %
Újszabadi 3 0.07 %
Vágújhely 1 509 38.49 %
Ótura 407 10.38 %
Csejte 212 5.41 %
Felsőleszéte 170 4.34 %
Morvamogyoród 137 3.49 %
Császtó 119 3.04 %
Botfalu 113 2.88 %
Bosác 101 2.58 %
Beckó 99 2.53 %
Kocsóc 96 2.45 %
Felsőszerdahely 89 2.27 %
Pobedény 69 1.76 %
Lobonya 67 1.71 %
Vágmosóc 66 1.68 %
Kalános 57 1.45 %
Alsószernye 56 1.43 %
Újbosác 52 1.33 %
Patvaróc 46 1.17 %
Vágújfalu 45 1.15 %
Vágluka 43 1.10 %
Vághorka 41 1.05 %
Bogoszló 39 0.99 %
Nemesváralja 35 0.89 %
Brunóc 35 0.89 %
Vagyóc 35 0.89 %
Ocskó 34 0.87 %
Nagymodró 33 0.84 %
Borsós 32 0.82 %
Temetvény 31 0.79 %
Alsóvisnyó 15 0.38 %
Kismodró 14 0.36 %
Szentmiklósvölgye 12 0.31 %
Gallyas 7 0.18 %
Újszabadi 4 0.10 %
Ótura 291 40.14 %
Vágújhely 138 19.03 %
Morvamogyoród 39 5.38 %
Csejte 24 3.31 %
Bosác 19 2.62 %
Botfalu 18 2.48 %
Lobonya 18 2.48 %
Újbosác 13 1.79 %
Vagyóc 12 1.66 %
Borsós 12 1.66 %
Nemesváralja 11 1.52 %
Vághorka 10 1.38 %
Császtó 9 1.24 %
Pobedény 9 1.24 %
Bogoszló 9 1.24 %
Alsószernye 9 1.24 %
Felsőszerdahely 9 1.24 %
Vágmosóc 8 1.10 %
Kalános 8 1.10 %
Felsőleszéte 8 1.10 %
Kocsóc 7 0.97 %
Kismodró 6 0.83 %
Temetvény 6 0.83 %
Beckó 6 0.83 %
Patvaróc 5 0.69 %
Vágluka 4 0.55 %
Alsóvisnyó 4 0.55 %
Brunóc 4 0.55 %
Szentmiklósvölgye 3 0.41 %
Nagymodró 3 0.41 %
Gallyas 2 0.28 %
Vágújfalu 1 0.14 %
Ocskó 0 0.00 %
Újszabadi 0 0.00 %
Vágújhely 209 55.15 %
Csejte 24 6.33 %
Ótura 23 6.07 %
Morvamogyoród 11 2.90 %
Császtó 11 2.90 %
Alsószernye 9 2.37 %
Kocsóc 8 2.11 %
Vágluka 8 2.11 %
Felsőszerdahely 7 1.85 %
Lobonya 7 1.85 %
Vágmosóc 5 1.32 %
Temetvény 5 1.32 %
Brunóc 5 1.32 %
Botfalu 4 1.06 %
Felsőleszéte 4 1.06 %
Borsós 4 1.06 %
Nemesváralja 4 1.06 %
Bosác 4 1.06 %
Vágújfalu 4 1.06 %
Beckó 4 1.06 %
Pobedény 3 0.79 %
Vághorka 3 0.79 %
Szentmiklósvölgye 3 0.79 %
Patvaróc 2 0.53 %
Bogoszló 2 0.53 %
Vagyóc 2 0.53 %
Nagymodró 1 0.26 %
Ocskó 1 0.26 %
Kalános 1 0.26 %
Gallyas 1 0.26 %
Újszabadi 0 0.00 %
Kismodró 0 0.00 %
Alsóvisnyó 0 0.00 %
Újbosác 0 0.00 %
Vágújhely 202 33.89 %
Morvamogyoród 93 15.60 %
Ótura 51 8.56 %
Botfalu 31 5.20 %
Alsószernye 28 4.70 %
Csejte 19 3.19 %
Császtó 17 2.85 %
Bosác 16 2.68 %
Beckó 15 2.52 %
Vágmosóc 11 1.85 %
Kocsóc 11 1.85 %
Újbosác 10 1.68 %
Felsőszerdahely 10 1.68 %
Vághorka 7 1.17 %
Nagymodró 7 1.17 %
Felsőleszéte 6 1.01 %
Nemesváralja 6 1.01 %
Patvaróc 6 1.01 %
Vágluka 6 1.01 %
Kalános 5 0.84 %
Temetvény 5 0.84 %
Vagyóc 5 0.84 %
Vágújfalu 5 0.84 %
Szentmiklósvölgye 4 0.67 %
Ocskó 3 0.50 %
Pobedény 3 0.50 %
Bogoszló 3 0.50 %
Lobonya 3 0.50 %
Brunóc 2 0.34 %
Gallyas 2 0.34 %
Alsóvisnyó 2 0.34 %
Kismodró 1 0.17 %
Borsós 1 0.17 %
Újszabadi 0 0.00 %
Vágújhely 1 406 48.35 %
Ótura 255 8.77 %
Morvamogyoród 118 4.06 %
Császtó 115 3.95 %
Csejte 112 3.85 %
Botfalu 81 2.79 %
Kalános 71 2.44 %
Beckó 63 2.17 %
Kocsóc 53 1.82 %
Lobonya 50 1.72 %
Temetvény 47 1.62 %
Felsőszerdahely 42 1.44 %
Vagyóc 42 1.44 %
Alsószernye 38 1.31 %
Felsőleszéte 37 1.27 %
Nemesváralja 37 1.27 %
Pobedény 36 1.24 %
Bosác 35 1.20 %
Patvaróc 31 1.07 %
Vágmosóc 29 1.00 %
Borsós 29 1.00 %
Vághorka 29 1.00 %
Bogoszló 28 0.96 %
Vágújfalu 25 0.86 %
Újbosác 23 0.79 %
Nagymodró 15 0.52 %
Vágluka 13 0.45 %
Brunóc 12 0.41 %
Kismodró 9 0.31 %
Szentmiklósvölgye 9 0.31 %
Ocskó 6 0.21 %
Alsóvisnyó 6 0.21 %
Újszabadi 4 0.14 %
Gallyas 2 0.07 %
Vágújhely 131 29.31 %
Ótura 53 11.86 %
Morvamogyoród 42 9.40 %
Alsószernye 28 6.26 %
Bosác 17 3.80 %
Botfalu 17 3.80 %
Csejte 16 3.58 %
Nemesváralja 13 2.91 %
Újbosác 12 2.68 %
Vágmosóc 11 2.46 %
Bogoszló 9 2.01 %
Pobedény 9 2.01 %
Felsőszerdahely 8 1.79 %
Felsőleszéte 7 1.57 %
Beckó 7 1.57 %
Kocsóc 6 1.34 %
Lobonya 6 1.34 %
Patvaróc 6 1.34 %
Vágluka 6 1.34 %
Császtó 5 1.12 %
Vághorka 5 1.12 %
Vagyóc 4 0.89 %
Kalános 4 0.89 %
Vágújfalu 4 0.89 %
Borsós 4 0.89 %
Temetvény 4 0.89 %
Gallyas 3 0.67 %
Kismodró 3 0.67 %
Nagymodró 2 0.45 %
Brunóc 2 0.45 %
Ocskó 1 0.22 %
Szentmiklósvölgye 1 0.22 %
Alsóvisnyó 1 0.22 %
Újszabadi 0 0.00 %
Vágújhely 277 31.66 %
Ótura 110 12.57 %
Csejte 51 5.83 %
Császtó 35 4.00 %
Morvamogyoród 32 3.66 %
Felsőszerdahely 31 3.54 %
Ocskó 24 2.74 %
Vágluka 23 2.63 %
Kocsóc 23 2.63 %
Felsőleszéte 23 2.63 %
Vágmosóc 19 2.17 %
Botfalu 18 2.06 %
Nagymodró 18 2.06 %
Patvaróc 15 1.71 %
Vagyóc 14 1.60 %
Temetvény 14 1.60 %
Beckó 14 1.60 %
Brunóc 13 1.49 %
Vághorka 13 1.49 %
Borsós 12 1.37 %
Pobedény 11 1.26 %
Újbosác 10 1.14 %
Bogoszló 10 1.14 %
Kalános 10 1.14 %
Alsószernye 9 1.03 %
Lobonya 8 0.91 %
Vágújfalu 8 0.91 %
Újszabadi 8 0.91 %
Bosác 7 0.80 %
Kismodró 6 0.69 %
Gallyas 3 0.34 %
Alsóvisnyó 3 0.34 %
Szentmiklósvölgye 2 0.23 %
Nemesváralja 1 0.11 %
Vágújhely 254 29.16 %
Ótura 120 13.78 %
Kocsóc 47 5.40 %
Csejte 46 5.28 %
Morvamogyoród 39 4.48 %
Császtó 28 3.21 %
Felsőszerdahely 28 3.21 %
Felsőleszéte 25 2.87 %
Beckó 24 2.76 %
Vágluka 22 2.53 %
Botfalu 19 2.18 %
Vagyóc 18 2.07 %
Ocskó 15 1.72 %
Alsószernye 14 1.61 %
Patvaróc 14 1.61 %
Vághorka 14 1.61 %
Temetvény 14 1.61 %
Vágmosóc 14 1.61 %
Brunóc 13 1.49 %
Bogoszló 12 1.38 %
Újbosác 11 1.26 %
Nagymodró 11 1.26 %
Borsós 10 1.15 %
Pobedény 10 1.15 %
Újszabadi 10 1.15 %
Vágújfalu 9 1.03 %
Kalános 9 1.03 %
Bosác 6 0.69 %
Lobonya 6 0.69 %
Kismodró 4 0.46 %
Nemesváralja 2 0.23 %
Gallyas 1 0.11 %
Szentmiklósvölgye 1 0.11 %
Alsóvisnyó 1 0.11 %
Vágújhely 735 41.57 %
Ótura 216 12.22 %
Csejte 65 3.68 %
Császtó 47 2.66 %
Morvamogyoród 46 2.60 %
Felsőszerdahely 44 2.49 %
Botfalu 42 2.38 %
Kocsóc 41 2.32 %
Vághorka 38 2.15 %
Felsőleszéte 37 2.09 %
Vágmosóc 36 2.04 %
Beckó 36 2.04 %
Pobedény 35 1.98 %
Bosác 31 1.75 %
Temetvény 30 1.70 %
Alsószernye 27 1.53 %
Lobonya 26 1.47 %
Ocskó 24 1.36 %
Bogoszló 22 1.24 %
Kalános 22 1.24 %
Patvaróc 20 1.13 %
Vagyóc 19 1.07 %
Vágújfalu 18 1.02 %
Nagymodró 18 1.02 %
Brunóc 18 1.02 %
Újbosác 15 0.85 %
Nemesváralja 12 0.68 %
Vágluka 11 0.62 %
Borsós 10 0.57 %
Alsóvisnyó 8 0.45 %
Szentmiklósvölgye 7 0.40 %
Kismodró 6 0.34 %
Gallyas 5 0.28 %
Újszabadi 1 0.06 %
Ótura 508 38.11 %
Vágújhely 365 27.38 %
Csejte 51 3.83 %
Botfalu 35 2.63 %
Lobonya 28 2.10 %
Felsőszerdahely 28 2.10 %
Morvamogyoród 27 2.03 %
Bosác 26 1.95 %
Császtó 23 1.73 %
Beckó 21 1.58 %
Vagyóc 21 1.58 %
Felsőleszéte 18 1.35 %
Vágmosóc 17 1.28 %
Vágluka 16 1.20 %
Kocsóc 16 1.20 %
Alsószernye 15 1.13 %
Nemesváralja 12 0.90 %
Kalános 11 0.83 %
Pobedény 11 0.83 %
Vágújfalu 10 0.75 %
Ocskó 9 0.68 %
Patvaróc 9 0.68 %
Újbosác 7 0.53 %
Bogoszló 7 0.53 %
Temetvény 6 0.45 %
Nagymodró 6 0.45 %
Vághorka 6 0.45 %
Borsós 6 0.45 %
Alsóvisnyó 5 0.38 %
Kismodró 4 0.30 %
Gallyas 4 0.30 %
Brunóc 3 0.23 %
Szentmiklósvölgye 1 0.08 %
Újszabadi 1 0.08 %
Vágújhely 771 45.51 %
Ótura 145 8.56 %
Csejte 73 4.31 %
Morvamogyoród 57 3.36 %
Botfalu 53 3.13 %
Lobonya 43 2.54 %
Bosác 40 2.36 %
Beckó 40 2.36 %
Bogoszló 39 2.30 %
Alsószernye 37 2.18 %
Kocsóc 33 1.95 %
Vágmosóc 29 1.71 %
Felsőleszéte 26 1.53 %
Császtó 26 1.53 %
Vágújfalu 25 1.48 %
Felsőszerdahely 25 1.48 %
Pobedény 24 1.42 %
Kalános 23 1.36 %
Vagyóc 21 1.24 %
Vághorka 20 1.18 %
Újbosác 19 1.12 %
Nemesváralja 15 0.89 %
Borsós 15 0.89 %
Vágluka 14 0.83 %
Temetvény 13 0.77 %
Patvaróc 13 0.77 %
Brunóc 11 0.65 %
Nagymodró 9 0.53 %
Szentmiklósvölgye 9 0.53 %
Gallyas 8 0.47 %
Kismodró 6 0.35 %
Ocskó 6 0.35 %
Újszabadi 4 0.24 %
Alsóvisnyó 2 0.12 %
Vágújhely 555 30.48 %
Ótura 375 20.59 %
Csejte 86 4.72 %
Borsós 79 4.34 %
Bosác 70 3.84 %
Botfalu 57 3.13 %
Beckó 57 3.13 %
Lobonya 55 3.02 %
Morvamogyoród 49 2.69 %
Felsőleszéte 42 2.31 %
Császtó 33 1.81 %
Kocsóc 28 1.54 %
Vagyóc 27 1.48 %
Felsőszerdahely 26 1.43 %
Vágmosóc 24 1.32 %
Vágújfalu 24 1.32 %
Vágluka 23 1.26 %
Kalános 21 1.15 %
Patvaróc 21 1.15 %
Vághorka 21 1.15 %
Brunóc 19 1.04 %
Újbosác 17 0.93 %
Pobedény 17 0.93 %
Alsószernye 16 0.88 %
Nemesváralja 16 0.88 %
Bogoszló 14 0.77 %
Temetvény 12 0.66 %
Nagymodró 11 0.60 %
Alsóvisnyó 10 0.55 %
Ocskó 8 0.44 %
Gallyas 4 0.22 %
Szentmiklósvölgye 2 0.11 %
Kismodró 1 0.05 %
Újszabadi 1 0.05 %
Vágújhely 699 37.78 %
Ótura 263 14.22 %
Csejte 77 4.16 %
Bosác 71 3.84 %
Morvamogyoród 57 3.08 %
Botfalu 49 2.65 %
Lobonya 49 2.65 %
Császtó 44 2.38 %
Felsőleszéte 41 2.22 %
Beckó 41 2.22 %
Kocsóc 37 2.00 %
Felsőszerdahely 33 1.78 %
Vágmosóc 30 1.62 %
Patvaróc 28 1.51 %
Borsós 27 1.46 %
Vághorka 27 1.46 %
Vágújfalu 27 1.46 %
Kalános 26 1.41 %
Alsószernye 26 1.41 %
Temetvény 24 1.30 %
Pobedény 24 1.30 %
Nemesváralja 22 1.19 %
Vágluka 19 1.03 %
Bogoszló 19 1.03 %
Újbosác 19 1.03 %
Brunóc 17 0.92 %
Vagyóc 17 0.92 %
Nagymodró 13 0.70 %
Ocskó 8 0.43 %
Kismodró 6 0.32 %
Gallyas 5 0.27 %
Szentmiklósvölgye 3 0.16 %
Alsóvisnyó 1 0.05 %
Újszabadi 1 0.05 %
Vágújhely 704 28.08 %
Felsőleszéte 292 11.65 %
Ótura 238 9.49 %
Csejte 201 8.02 %
Császtó 171 6.82 %
Pobedény 83 3.31 %
Bosác 74 2.95 %
Felsőszerdahely 74 2.95 %
Beckó 65 2.59 %
Ocskó 64 2.55 %
Morvamogyoród 54 2.15 %
Botfalu 46 1.83 %
Kocsóc 42 1.68 %
Patvaróc 40 1.60 %
Vágmosóc 38 1.52 %
Lobonya 30 1.20 %
Vágújfalu 28 1.12 %
Vághorka 26 1.04 %
Kalános 26 1.04 %
Alsószernye 25 1.00 %
Újbosác 25 1.00 %
Brunóc 20 0.80 %
Vágluka 19 0.76 %
Vagyóc 19 0.76 %
Borsós 19 0.76 %
Nemesváralja 17 0.68 %
Bogoszló 14 0.56 %
Nagymodró 12 0.48 %
Temetvény 12 0.48 %
Alsóvisnyó 10 0.40 %
Szentmiklósvölgye 7 0.28 %
Gallyas 7 0.28 %
Kismodró 3 0.12 %
Újszabadi 2 0.08 %
Vágújhely 1 337 43.97 %
Ótura 267 8.78 %
Csejte 146 4.80 %
Bosác 121 3.98 %
Morvamogyoród 103 3.39 %
Botfalu 89 2.93 %
Beckó 77 2.53 %
Császtó 76 2.50 %
Újbosác 70 2.30 %
Alsószernye 58 1.91 %
Kocsóc 58 1.91 %
Nemesváralja 57 1.87 %
Kalános 56 1.84 %
Felsőleszéte 51 1.68 %
Lobonya 50 1.64 %
Felsőszerdahely 47 1.55 %
Bogoszló 45 1.48 %
Pobedény 43 1.41 %
Vágmosóc 41 1.35 %
Temetvény 38 1.25 %
Vagyóc 36 1.18 %
Vághorka 29 0.95 %
Borsós 22 0.72 %
Patvaróc 21 0.69 %
Nagymodró 18 0.59 %
Vágluka 18 0.59 %
Kismodró 14 0.46 %
Vágújfalu 14 0.46 %
Brunóc 13 0.43 %
Ocskó 7 0.23 %
Újszabadi 6 0.20 %
Gallyas 5 0.16 %
Szentmiklósvölgye 4 0.13 %
Alsóvisnyó 4 0.13 %
Vágújhely 237 40.86 %
Ótura 38 6.55 %
Császtó 34 5.86 %
Botfalu 27 4.66 %
Csejte 24 4.14 %
Kocsóc 21 3.62 %
Felsőleszéte 16 2.76 %
Vágújfalu 15 2.59 %
Morvamogyoród 15 2.59 %
Alsószernye 14 2.41 %
Újbosác 14 2.41 %
Beckó 13 2.24 %
Lobonya 11 1.90 %
Kalános 11 1.90 %
Bosác 11 1.90 %
Felsőszerdahely 9 1.55 %
Bogoszló 8 1.38 %
Ocskó 8 1.38 %
Vághorka 8 1.38 %
Pobedény 6 1.03 %
Vágmosóc 6 1.03 %
Patvaróc 6 1.03 %
Nemesváralja 4 0.69 %
Temetvény 4 0.69 %
Nagymodró 4 0.69 %
Borsós 3 0.52 %
Brunóc 3 0.52 %
Vagyóc 3 0.52 %
Vágluka 3 0.52 %
Újszabadi 2 0.34 %
Kismodró 2 0.34 %
Gallyas 0 0.00 %
Szentmiklósvölgye 0 0.00 %
Alsóvisnyó 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
KDH
396 39.29%
VPN
205 20.34%
SNS
124 12.30%
KSČ
106 10.52%
DS
62 6.15%
SPV
50 4.96%
SSL
23 2.28%
SZ
18 1.79%
SD
15 1.49%
Egyéb
9 0.89%
Érvényes szavazatok 1008
HZDS
372 39.53%
KDH
246 26.14%
SDĽ
117 12.43%
SDSS
56 5.95%
SNS
40 4.25%
ODÚ
22 2.34%
SZS
18 1.91%
DS-ODS
17 1.81%
SKDH
17 1.81%
SLS
12 1.28%
KSS
7 0.74%
SZ
6 0.64%
Egyéb
11 1.17%
Érvényes szavazatok 941
HZDS-RSS
368 41.58%
KDH
222 25.08%
SP-VOĽBA
67 7.57%
ZRS
52 5.88%
50 5.65%
SNS
31 3.50%
DS
26 2.94%
NS
17 1.92%
KSÚ
17 1.92%
HZPCS
13 1.47%
SPK
10 1.13%
KSS
6 0.68%
RSDSS
4 0.45%
MK
1 0.11%
Egyéb
1 0.11%
Érvényes szavazatok 885
HZDS
428 44.40%
SDK
299 31.02%
SDĽ
77 7.99%
SOP
55 5.71%
SNS
52 5.39%
KSS
23 2.39%
SNJ
8 0.83%
ZRS
6 0.62%
NSK
6 0.62%
SLS
5 0.52%
Egyéb
5 0.52%
Érvényes szavazatok 964
HZDS
248 30.62%
KDH
144 17.78%
SMER
138 17.04%
SDKU
89 10.99%
KSS
44 5.43%
SNS
40 4.94%
HZD
37 4.57%
ANO
21 2.59%
SZS
12 1.48%
PSNS
11 1.36%
SDĽ
6 0.74%
ZAR
4 0.49%
SDA
4 0.49%
MKP
2 0.25%
Egyéb
10 1.23%
Érvényes szavazatok 810
SMER
214 29.76%
KDH
132 18.36%
SNS
111 15.44%
SDKU DS
88 12.24%
ĽS HZDS
85 11.82%
KSS
43 5.98%
SF
18 2.50%
OKS
6 0.83%
ANO
5 0.70%
ZRS
4 0.56%
HZD
3 0.42%
MKP
2 0.28%
Egyéb
8 1.11%
Érvényes szavazatok 719
SMER
291 40.53%
KDH
100 13.93%
SDKU DS
100 13.93%
SaS
83 11.56%
SNS
47 6.55%
ĽS HZDS
38 5.29%
SDĽ
25 3.48%
Most-Híd
11 1.53%
LSNS
7 0.97%
KSS
6 0.84%
MKP
3 0.42%
Egyéb
7 0.97%
Érvényes szavazatok 718
SMER SD
406 53.35%
KDH
110 14.45%
SNS
49 6.44%
SDKU DS
43 5.65%
OĽaNO
42 5.52%
SaS
42 5.52%
99 Percent
15 1.97%
Most-Híd
9 1.18%
SZ
6 0.79%
NaS ns
5 0.66%
Zmena zdola DU
4 0.53%
SSS NM
4 0.53%
ĽS HZDS
4 0.53%
Obyčajní ľudia
4 0.53%
KSS
4 0.53%
MKP
1 0.13%
Egyéb
13 1.71%
Érvényes szavazatok 761
SMER SD
283 36.47%
SNS
88 11.34%
SME RODINA
75 9.66%
OĽANO-NOVA
70 9.02%
SaS
63 8.12%
KDH
61 7.86%
LSNS
52 6.70%
#SIEŤ
40 5.15%
Most-Híd
25 3.22%
SZS
8 1.03%
MKP
1 0.13%
Egyéb
10 1.29%
Érvényes szavazatok 776
Vágújhelyi járás
Szlovákia

Bejelentések