SK
KS
.....

Baska

Község

címer zászló
6 3% magyar 1910
0 0% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Baška
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Kassai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Kassai-hegyalja
Más földrajzi nevek:
Bangort, Baniská, Baskai-patak (Baštiansky potok), Boroviak, Breziny, Dlhé zeme, Do úsadku, Husotok, Krivule, Maša, Medzi jarkami, Miszlókai-patak (Myslavský potok), Močiare, Na kostolná, Nad lúkami, Najmoš, Od Bukovského, Pod Krivule, Predné Kopaniny, Priehon, Repiská, Suchý dub, Vinice, Vysoké, Za Bangort, Za vrch, Zadné kopaniny
Koordináták:
48.70868683, 21.18186569
Terület:
4,5 km2
Rang:
község
Népesség:
581
Tszf. magasság:
366 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04420
Település kód:
521159
Szervezeti azonosító:
323942
Adóazonosító:
2021235799

Baska a Kassai-hegység (Szomolnok-Kassai-hegycsoport) délkeleti lábánál, az Ida és a Miszlóka-patakok völgyét elválasztó dombháton, a Baskai-patak (Baštiansky potok) forrásánál, 355 méteres (határa 283-439 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik, Kassa központjától 7 km-re nyugatra, Idabukóctól pedig 2,5 km-re keletre. Történelmi településmagja egyetlen, mintegy 400 méter hosszú utcából áll, mely a községházától délkeleti irányba, a templom felé ereszkedik. A 20. század második felében északi (a temető és az országút felé) és nyugati irányban (itt egy új utca is létrejött a domboldalban) terjeszkedett a belterület, majd a rendszerváltás után a szuburbanizációval és a lakóparképítéssel északkelet és délnyugat felé, az eredeti belterületet több mint négyszeresére növelve (2018-ban mintegy 50 hektár). A Miszlókai-völgy Baskához tartozó részén egybefüggő hétvégi házas terület (Maša) jött létre, mely a Miszlóka és Alsótőkés között húzódó, mintegy 4 km hosszan egybefüggő völgyi üdülőövezet részét képezi. 2010-ben területének 55,3 %-át (249 ha) erdő, 20,4 %-át (92 ha) szántóföld, 12,0 %-át (54 ha) pedig rét és legelő foglalta el. Az egykor gyümölcstermesztéséről híres faluban viszonylag magas a kertek aránya is (6,2 % - 28 ha). Erdeit (főleg tölgyesek és gyertyánosok) határának északi (Suchý dub, Breziny) és délkeleti (Baniská, Najmoš, Priehon) részén, a szántóföldek zömét északnyugaton (Na kostolná, Predné kopaniny) és délnyugaton (Do úsadku, Bangort) találjuk. Baskát érinti a 3403-as út Miszlókát Idabukóccal összekötő szakasza, északon területét érinti a 3404-es út Miszlókát Alsótőkéssel összekötő szakasza is. Nyugatról Kisida és Idabukóc, északnyugatról (rövid szakaszon) pedig Alsótőkés községekkel, északkeletről és keletről Miszlóka, délről pedig Szentlőrincke kassai városrészekkel határos. Északkeleti határának egy részét a 3404-es út vonala alkotja.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott. A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Kassai járáshoz tartozott, majd az ekkor létrehozott Kassa-vidéki járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Kassai járás). Területe (1910-21: 4,24 km², 2011: 4,50 km²) 1950 után 26 hektárral (6,1 százalékkal) gyarapodott, amikor Miszlóka határának egy részét délkeleten Baskához csatolták.

Népesség

Baska népessége 2011-ben 437 fő volt, melynek 93,6 %-a volt szlovák nemzetiségű. Lakosságának zömét a 18. század óta szlovákok alkotják, 1910-ben a lakosság kilenctizede (91,7 %) volt szlovák és 2,5 %-a magyar anyanyelvű. Az 1941-es magyar népszámlálás során is csak 4 fő (1,6 %) vallotta magyarnak magát. A lakosság túlnyomó többsége (1921-ben 98,3 %, 2011-ben 76,0 %) római katolikus vallású. Baska a közelmúlt szuburbanizációs „robbanásáig” aprófalu volt, népessége csak az 1950-es években érte el először a 300 főt. 1941-1961 között csaknem egyharmadával (247 főről 319 főre) nőtt népessége, az ezt követő három évtizedben azonban folyamatos fogyással lakosságának egyötödét elveszítette. Ez a folyamat 1991-2001 között megfordult (256 főről 289 főre nőtt a község népessége), döntő változást azonban a közeli nagyvárosból a kellemes természeti környezetű községbe költözők tömeges betelepülése hozott az ezredforduló után. 2001-2011 között másfélszeresére (289 főről 437 főre) nőtt Baska népessége és 2011 után a szuburbanizációs folyamat további gyorsulását figyelhetjük meg (2017-ben már 623 lakosa volt a községnek). Baska népsűrűsége 2011-ben (97,1 fő/km²) egynegyedével meghaladta a járási átlagot.

Történelem

Baska első írásos említését 1322-ben „Bosk”, 1326-ban pedig „Bozky” alakban találjuk. A Baskai-patak „Boskypotok” alakban 1330-ban szerepel először. Az elsődleges Bask névváltozat puszta személynévből keletkezett magyar névadással, az ebből átalakult szláv Baška névváltozat később visszakerült a magyarba is. A falu valószínűleg a 13. században jött létre, első ismert birtokosai Baskai Mátyás fiai, Domonkos és János voltak. 1447-ben Kassa város birtokába került és egészen a 19. századig egyike volt a város 26 jobbágyfalujának. A 16. században még vegyesen lakták németek és szlovákok, 1559-ben 16 lakott portája volt, a családnevek közül 8 volt német és 2 szlovák. Német lakosságának emlékét őrzi a Bangort dűlőnév is. A 18. században elejére a falu elnéptelenedett, 1715-ben már csak két lakott portája volt. Később katolikus szlovákokkal telepítették újjá, valamennyi lakója jobbágy volt. 1780-ban 201 lakosa volt. A 18. század végén Vályi András monográfiája szerint a lakosság fő foglalkozása a faszállítás és a fuvarozás volt. Később nagy jelentőségre tett szert a kassai piacra folytatott gyümölcstermesztés is. A falu Miszlóka filiája volt, Szent István királynak szentelt temploma 1811-ben épült fel. 1828-ban 27 háza és 198 lakosa volt. 1850-ben 250, 1869-ben 188, 1880-ban 210, 1900-ban pedig 237 lakosa volt a községnek. Az 1894-es tűzvészben csaknem az egész falu leégett. Az iskola épülete (mely ma a községi hivatalnak ad otthont) 1905-ben épült. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1930-ban 290, 1941-ben 247 lakosa volt. 1938. novemberétől 1945. januárjáig ismét magyar fennhatóság alá került. 1950-re 271-re, 1961-re pedig 319-re nőtt Baska népessége, ezután azonban 1991-ig folyamatos csökkenés (1970-ben 308 fő, 1980-ban 274 fő, 1991-ben 256 fő) figyelhető meg, annak ellenére, hogy a házállomány gyarapodott (1941-ben 52, 1961-ben 64, 1980-ban 75, 1990-ben 78, 2001-ben pedig 90 ház állt a faluban). Termelőszövetkezete 1958-ban, az állami gazdaság 1960-ban alakult meg. Négyosztályos szlovák tannyelvű alapiskoláját az 1980-as évek elején megszüntették. Baska az elmúlt két évtizedben Kassa alvó- és kertvárosává vált, az új építkezések alapvetően megváltoztatták a település arculatát, 1991-hez képest népessége több, mint a kétszeresére nőtt (2017-ben 623 fő). A község címerét és zászlaját 2003-ban fogadták el, alapját az 1839-ből fennmaradt pecsét rajza képezi.

Mai jelentősége

A községben sem alapiskola, sem óvoda nem található. Szent István királynak szentelt római katolikus temploma késő barokk stílusban épült 1811-ben, jelenlegi alakját az 1894-es tűzvész utáni átépítés során nyerte el.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

BASKA. Tót falu Abaúj Vármegyében, Kassa Városának birtokában, lakosai katolikusok, szántó földgyei soványak, fa hordássál, és szekerezéssel szerzik kenyereket, fél mértföldnyire lévén Kassa Városától, vagyonnyaikat jól eladhattyák, legelője tsekély, harmadik Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Baska, kis tót falu, Abauj vármegyében, 250 kath. lak. F. u. Kassa városa, melly utolsó postája

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Északra tőle a magaslaton, honnan már megláthatjuk Kassát, van a kis Baska, 27 házzal és 219 tót ajku lakossal. Postája és távirója Kassa. Mellette visz az erdőkön és az Idapatak bájos völgyén keresztül az út Aranyidkára.

Helységnévtár

Baska, rk. 205 Miszlóka, gk. - Kassa, izr. 5 Rozgony.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Keletkezése és története ismeretlen. A község területe 782 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 247.

Névelőfordulások
1322
Bosk
1326
Bozky
1773
Baska
1786
Baschka
1808
Baska, Basska
1863
Baska
1920
Baška
1938
Baska
1945
Baška

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Baška) 71
Telefon: 0556853116

Honlap: baska-obec.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Serbin Ján (KDH, MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Kraus Miroslav (Független)
Pástor Vladimír (Független)
Demská Andrea (MOST - HÍD)
Roštár Ľuboš (SPOLU)
Bobrovský Marián (SPOLU)
Független 40% Független 2 képviselö MOST - HÍD 20% MOST - HÍD 1 képviselö SPOLU 40% SPOLU 2 képviselö 5 képviselö
Baskai Községi Hivatal

Baška 71

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 2 1%
szlovákok 196 93%
ruszinok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 10 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 210
magyarok 6 3%
szlovákok 220 92%
ruszinok 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 10 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 240
magyarok 2 1%
szlovákok 228 97%
ruszinok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 4 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 234
magyarok 0 0%
szlovákok 256 100%
ruszinok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 256
magyarok 0 0%
szlovákok 285 99%
ruszinok 3 1%
csehek 1 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 289
magyarok 0 0%
szlovákok 409 94%
ruszinok 4 1%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 22 5%
összlétszám 437
magyarok 0 0%
szlovákok 700 98%
ruszinok 3 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 3 0%
ismeretlen 6 1%
összlétszám 713
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 495
Választási részvétel: 64.85 %
Kiadott boríték: 321
Bedobott boríték: 321

Polgármester

Érvényes szavazólap: 317
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Serbin Ján 199 62.78 % KDH, MOST - HÍD
Stanič Miroslav 118 37.22 % SPOLU

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Kraus Miroslav 158 Független
Demská Andrea 102 MOST - HÍD
Roštár Ľuboš 102 SPOLU
Bobrovský Marián 97 SPOLU
Pástor Vladimír 95 Független

Képviselők

2014
SIEŤ 80.00% SIEŤ 4 képviselö KDH 20.00% KDH 1 képviselö 5 képviselö
2018
Független 40.00% Független 2 képviselö MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö SPOLU 40.00% SPOLU 2 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 400
Választási részvétel: 18.50 %
Kiadott boríték: 74
Bedobott boríték: 74
Választásra jogosult: 401
Választási részvétel: 15.71 %
Kiadott boríték: 63
Bedobott boríték: 63
Választásra jogosult: 485
Választási részvétel: 45,97 %
Kiadott boríték: 223
Bedobott boríték: 223

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 70
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 211
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 25 35.71 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 21 30.00 % KDS
Rastislav Masnyk 8 11.43 % SDKÚ - DS, SaS
Dominika Palaščáková 4 5.71 % NOVA
Jozef Holečko 4 5.71 % Független
Lukáš Sisák 3 4.29 % KSS
Jaroslav Džunko 2 2.86 % Független
Vladimír Gürtler 2 2.86 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 1 1.43 % ĽS Naše Slovensko
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Zdenko Trebuľa 23 36.51% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Rastislav Trnka 96 45.50 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 63 29.86 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Róbert Bačinský 12 5.69 % Független
Jarmila Tkáčová 11 5.21 % SNS
Karol Pataky 9 4.27 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 5 2.37 % ĽSNS
Jaroslav Džunko 5 2.37 % Független
Oliver Petrík 3 1.42 % JĽSS
Adam Šepetka 3 1.42 % NAJ
Vladislav Stanko 2 0.95 % Független
Lukáš Sisák 1 0.47 % KSS
Ján Struk 1 0.47 % SMS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 69
Érvényes szavazólap: 215
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Jaroslav Pástor 38 55.07% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Štefan Petrík 31 44.93% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Štefan Markovič 28 40.58% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Tomáš Suchý 27 39.13% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Miloš Barcal 23 33.33% Független
Ján Kokarda 19 27.54% Független
Božena Letková 18 26.09% Független
František Petro 17 24.64% SMER - SD
Elena Fialková 17 24.64% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Viktor Sasák 16 23.19% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 15 21.74% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Dominika Palaščáková 13 18.84% NOVA
Norbert Krušinský 13 18.84% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Jozef Konkoly 10 14.49% SMER - SD
Ján Marton 10 14.49% NOVA
Monika Bérešová 9 13.04% SZS
Viliam Bačo 7 10.14% Független
Anton Medvec 6 8.70% Független
Miroslav Bačenko 6 8.70% Független
Elena Majancsíková 5 7.25% SĽS
Ľubica Holováčová 5 7.25% SĽS
Michal Rečka 5 7.25% SMER - SD
Monika Vargová 4 5.80% SNS
Peter Papáč 4 5.80% KSS
Marián Tóth 4 5.80% SaS
Ľubomír Šimko 4 5.80% SMER - SD
Vojtech Staňo 4 5.80% SMER - SD
László Iván 3 4.35% SMK-MKP
Vladimír Popovič 3 4.35% SMS
Imrich Kohút 3 4.35% SĽS
Ján Bačo 3 4.35% SĽS
Karol Dzugas 3 4.35% Független
Jozef Koňa 2 2.90% SĽS
László Köteles 2 2.90% SMK-MKP
Mária Topoľančinová 2 2.90% ĽS-HZDS
Martin Baltes 2 2.90% SĽS
Ladislav Miko 2 2.90% 7 STATOČNÝCH
Július Grulyo 2 2.90% Független
Ladislav Vojtko 2 2.90% KSS
Peter Palaščák 2 2.90% SOĽ
Františka Kočišová 2 2.90% SĽS
István Zachariaš 2 2.90% SMK-MKP
Roman Horváth 2 2.90% SRÚS
Slavomír Horváth 2 2.90% SNS
Ivan Buchla 2 2.90% SNS
Jenő Csoltkó 1 1.45% Független
Anton Király 1 1.45% SMK-MKP
Radoslav Šimko 1 1.45% SNS
Róbert Čarny 1 1.45% SNS
Jozef Tischler 1 1.45% SĽS
Marián Kertész 1 1.45% PD
Jozef Holečko 1 1.45% Független
Štefan Laczkó 1 1.45% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 1 1.45% SNS
Ján Mikloš 1 1.45% KSS
Ivan Hriczko 1 1.45% Független
Viktor Dulina 1 1.45% Független
Ladislav Bartók 1 1.45% Független
Róbert Šándor 0 0.00% Független
Rastislav Moric 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Alexander Bimbo 0 0.00% SRÚS
Ján Serbin 157 73.02% Független
Ondrej Bernát 38 17.67% SMER-SD
Imrich Bakši 33 15.35% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Jaroslav Pástor 32 14.88% MOST - HÍD
Peter Solár 28 13.02% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Pavol Bujňák 24 11.16% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Smrčo 23 10.70% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Jarmila Vaňová 21 9.77% ŠKV
Tomáš Kozlai 20 9.30% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Viktor Dulina 20 9.30% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Erika Zámboriová 18 8.37% ŠKV
Ján Kokarda 16 7.44% Független
Martin Baltes 16 7.44% ĽS Naše Slovensko
František Gedra 16 7.44% ĽS Naše Slovensko
Marcela Demkeová 15 6.98% ĽS Naše Slovensko
Martina Dutková 15 6.98% Független
Mária Dulovičová 15 6.98% Független
Mária Lacková 14 6.51% Független
Tomáš Suchý 14 6.51% ŠANCA
Monika Gergelová 14 6.51% SNS
Miloš Barcal 14 6.51% Független
Anton Medvec 14 6.51% Független
Ivan Hriczko 13 6.05% ŠKV
František Petro 13 6.05% SMER-SD
Michal Rečka 12 5.58% SMER-SD
Štefan Hudák 12 5.58% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Farkaš 11 5.12% Független
Slavomír Borovský 11 5.12% DS
Radoslav Hodor 10 4.65% Független
Slavomír Horváth 10 4.65% SNS
Ladislav Andrejanin 9 4.19% ÚSVIT
Anetta Strýčková 8 3.72% Független
Peter Derevjaník 8 3.72% SMER-SD
Július Beluscsák 7 3.26% Független
Jozef Krešák 7 3.26% ŠANCA
Július Begala 6 2.79% Független
Tibor Bráz 6 2.79% Független
Pavol Lehotský 6 2.79% Független
Július Pelegrin 5 2.33% Független
Ladislav Bartók 4 1.86% MKDA-MKDSZ
Csaba Káposztás 4 1.86% MKDA-MKDSZ
István Zachariaš 4 1.86% SMK-MKP
Peter Kocai 4 1.86% NAJ
Gabriel Böhm 3 1.40% Független
Vlastimil Lakatoš 3 1.40% Független
Július Grulyo 3 1.40% Független
Alexander Horváth 3 1.40% MOST - HÍD
Peter Seman 3 1.40% KSS
Alexander Képes 2 0.93% SMK-MKP
Norbert Krušinský 2 0.93% MOST - HÍD
Adrianna Gergely Papp 2 0.93% SMK-MKP
Csaba Simkó 2 0.93% SMK-MKP
Ladislav Vojtko 2 0.93% KSS
Roland Szabó 2 0.93% SMER-SD
Jozef Hric 2 0.93% KSS
Ján Horváth 1 0.47% Független
Elena Fialková 1 0.47% MOST - HÍD
Ervín Kompuš 1 0.47% NAJ
Tamás Iván 1 0.47% SMK-MKP
Rudolf Varga 1 0.47% VZDOR
Attila Oravecz 1 0.47% MOST - HÍD
Gábor Szalay 0 0.00% SMK-MKP
László Köteles 0 0.00% SMK-MKP
Anton Király 0 0.00% SMK-MKP
Augustín Köteles 0 0.00% NAJ
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 44.57 %
Torna 145 9.55 %
Buzita 141 9.28 %
Somodi 111 7.31 %
Makranc 110 7.24 %
Debrőd 109 7.18 %
Csécs 94 6.19 %
Szeszta 73 4.81 %
Jászó 69 4.54 %
Jánok 64 4.21 %
Perény - Hím 63 4.15 %
Komaróc 63 4.15 %
Áj 57 3.75 %
Reste 57 3.75 %
Szádudvarnok - Méhész 51 3.36 %
Tornaújfalu 49 3.23 %
Alsólánc 48 3.16 %
Zsarnó 47 3.09 %
Bódvavendégi 40 2.63 %
Nagyida 40 2.63 %
Péder 40 2.63 %
Abaújszina 33 2.17 %
Pány 22 1.45 %
Mecenzéf 21 1.38 %
Jászómindszent 12 0.79 %
Tornahorváti 12 0.79 %
Szádelő 12 0.79 %
Kenyhec 11 0.72 %
Miglécnémeti 11 0.72 %
Stósz 7 0.46 %
Kisida 7 0.46 %
Felsőmecenzéf 5 0.33 %
Hernádcsány 4 0.26 %
Hernádzsadány 4 0.26 %
Kassamindszent 4 0.26 %
Magyarbőd 4 0.26 %
Jászóújfalu 3 0.20 %
Felsőtőkés 3 0.20 %
Koksóbaksa 3 0.20 %
Izdobabeszter 3 0.20 %
Hernádszokoly 3 0.20 %
Enyicke 3 0.20 %
Petőszinye 3 0.20 %
Rás 2 0.13 %
Baska 2 0.13 %
Hernádszentistván 2 0.13 %
Benyék 2 0.13 %
Felsőcsáj 2 0.13 %
Kalsa 2 0.13 %
Hilyó 2 0.13 %
Patacskő 2 0.13 %
Alsókemence 2 0.13 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.13 %
Györke 2 0.13 %
Alsómislye 2 0.13 %
Alsótőkés 2 0.13 %
Kassaolcsvár 2 0.13 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Abaújnádasd 1 0.07 %
Hernádgecse 1 0.07 %
Sároskőszeg 1 0.07 %
Semse 1 0.07 %
Rudnok 1 0.07 %
Hatkóc 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Lengyelfalva 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Bolyár 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Kisladna 1 0.07 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 35.60 %
Torna 110 12.05 %
Kecer 63 6.90 %
Szepsi 47 5.15 %
Mecenzéf 28 3.07 %
Áj 16 1.75 %
Buzita 14 1.53 %
Jászómindszent 13 1.42 %
Csécs 11 1.20 %
Jászóújfalu 10 1.10 %
Kisida 9 0.99 %
Abaújszakaly 9 0.99 %
Györke 8 0.88 %
Kenyhec 8 0.88 %
Hernádcsány 8 0.88 %
Tornaújfalu 7 0.77 %
Abos 7 0.77 %
Izdobabeszter 7 0.77 %
Abaújszina 6 0.66 %
Stósz 6 0.66 %
Budamér 5 0.55 %
Hernádszentistván 5 0.55 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.55 %
Hernádszokoly 5 0.55 %
Pány 5 0.55 %
Enyicke 5 0.55 %
Benyék 5 0.55 %
Semse 5 0.55 %
Bolyár 5 0.55 %
Hernádzsadány 4 0.44 %
Rozgony 4 0.44 %
Debrőd 4 0.44 %
Koksóbaksa 4 0.44 %
Nagyida 4 0.44 %
Miglécnémeti 4 0.44 %
Zsarnó 4 0.44 %
Alsókemence 4 0.44 %
Lapispatakújtelep 4 0.44 %
Szeszta 3 0.33 %
Hilyó 3 0.33 %
Komaróc 3 0.33 %
Nagyszalánc 3 0.33 %
Alsólánc 3 0.33 %
Patacskő 3 0.33 %
Sároskőszeg 3 0.33 %
Felsőmislye 3 0.33 %
Felsőmecenzéf 3 0.33 %
Szaláncújváros 3 0.33 %
Ránk 3 0.33 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.33 %
Alsómislye 3 0.33 %
Rudnok 3 0.33 %
Baska 3 0.33 %
Perény - Hím 3 0.33 %
Lapispatak 2 0.22 %
Lengyelfalva 2 0.22 %
Makranc 2 0.22 %
Petőszinye 2 0.22 %
Alsóhutka 2 0.22 %
Felsőtőkés 2 0.22 %
Aranyida 2 0.22 %
Királynép 2 0.22 %
Kassamindszent 2 0.22 %
Garbócbogdány 2 0.22 %
Hernádgecse 1 0.11 %
Alsótőkés 1 0.11 %
Kassaolcsvár 1 0.11 %
Abaújrákos 1 0.11 %
Reste 1 0.11 %
Jánok 1 0.11 %
Rás 1 0.11 %
Bódvavendégi 1 0.11 %
Hatkóc 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Ájfalucska 1 0.11 %
Szalánchuta 1 0.11 %
Alsócsáj 1 0.11 %
Kelecsenyborda 1 0.11 %
Györgyi 1 0.11 %
Somodi 1 0.11 %
Terebő 1 0.11 %
Abaújnádasd 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Tornahorváti 1 0.11 %
Idabukóc 1 0.11 %
Felsőhutka 1 0.11 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Magyarbőd 1 0.11 %
Bölzse 1 0.11 %
Bátyok 1 0.11 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 42.09 %
Buzita 223 18.37 %
Csécs 84 6.92 %
Perény - Hím 79 6.51 %
Torna 77 6.34 %
Szeszta 77 6.34 %
Reste 67 5.52 %
Makranc 66 5.44 %
Komaróc 55 4.53 %
Debrőd 55 4.53 %
Somodi 53 4.37 %
Alsólánc 51 4.20 %
Nagyida 49 4.04 %
Tornaújfalu 38 3.13 %
Jászó 37 3.05 %
Áj 37 3.05 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.64 %
Zsarnó 31 2.55 %
Péder 30 2.47 %
Abaújszina 29 2.39 %
Jánok 28 2.31 %
Bódvavendégi 25 2.06 %
Mecenzéf 15 1.24 %
Semse 11 0.91 %
Pány 10 0.82 %
Kenyhec 9 0.74 %
Hernádcsány 9 0.74 %
Tornahorváti 8 0.66 %
Kassamindszent 8 0.66 %
Miglécnémeti 8 0.66 %
Györke 7 0.58 %
Enyicke 6 0.49 %
Kecer 6 0.49 %
Kisida 5 0.41 %
Izdobabeszter 5 0.41 %
Jászómindszent 5 0.41 %
Hernádszentistván 5 0.41 %
Regeteruszka 4 0.33 %
Királynép 4 0.33 %
Jászóújfalu 4 0.33 %
Szádelő 4 0.33 %
Felsőcsáj 3 0.25 %
Patacskő 3 0.25 %
Hernádszokoly 3 0.25 %
Hatkóc 3 0.25 %
Rozgony 3 0.25 %
Hernádzsadány 3 0.25 %
Lengyelfalva 2 0.16 %
Kassaolcsvár 2 0.16 %
Felsőtőkés 2 0.16 %
Aranyida 2 0.16 %
Felsőkemence 2 0.16 %
Sároskőszeg 2 0.16 %
Bolyár 2 0.16 %
Alsótőkés 2 0.16 %
Baska 2 0.16 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.16 %
Felsőmecenzéf 2 0.16 %
Alsómislye 2 0.16 %
Nagyszalánc 1 0.08 %
Magyarbőd 1 0.08 %
Abos 1 0.08 %
Ósva 1 0.08 %
Koksóbaksa 1 0.08 %
Kalsa 1 0.08 %
Hilyó 1 0.08 %
Ránk 1 0.08 %
Rás 1 0.08 %
Rudnok 1 0.08 %
Hernádgecse 1 0.08 %
Györgyi 1 0.08 %
Eszkáros 1 0.08 %
Alsóhutka 1 0.08 %
Lapispatakújtelep 1 0.08 %
Szaláncújváros 1 0.08 %
Abaújszakaly 1 0.08 %
Stósz 1 0.08 %
Petőszinye 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Abaújnádasd 1 0.08 %
Abaújharaszti 1 0.08 %
Ósvacsákány 1 0.08 %
Tarcavajkóc 1 0.08 %
Idabukóc 1 0.08 %
Budamér 1 0.08 %
Felsőhutka 1 0.08 %
Felsőmislye 1 0.08 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 17.71 %
Jászómindszent 108 10.39 %
Stósz 76 7.31 %
Felsőmecenzéf 50 4.81 %
Szepsi 38 3.66 %
Kisida 36 3.46 %
Hernádcsány 24 2.31 %
Jászó 24 2.31 %
Kassamindszent 24 2.31 %
Jászóújfalu 22 2.12 %
Kassabéla 19 1.83 %
Rozgony 18 1.73 %
Budamér 18 1.73 %
Hernádszokoly 17 1.64 %
Semse 17 1.64 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.44 %
Sároskőszeg 15 1.44 %
Felsőtőkés 14 1.35 %
Kassaolcsvár 14 1.35 %
Csécs 12 1.15 %
Lengyelfalva 12 1.15 %
Torna 12 1.15 %
Izdobabeszter 12 1.15 %
Hernádszentistván 12 1.15 %
Idabukóc 11 1.06 %
Aranyida 11 1.06 %
Lapispatak 11 1.06 %
Koksóbaksa 10 0.96 %
Felsőmislye 9 0.87 %
Alsótőkés 9 0.87 %
Tarcavajkóc 8 0.77 %
Abaújszakaly 8 0.77 %
Tizsite 8 0.77 %
Baska 8 0.77 %
Hatkóc 7 0.67 %
Szalánchuta 7 0.67 %
Enyicke 7 0.67 %
Abaújnádasd 7 0.67 %
Nagyida 7 0.67 %
Abaújszina 7 0.67 %
Hilyó 7 0.67 %
Perény - Hím 7 0.67 %
Magyarbőd 7 0.67 %
Hernádgecse 7 0.67 %
Nagyszalánc 7 0.67 %
Györke 6 0.58 %
Garbócbogdány 6 0.58 %
Makranc 6 0.58 %
Lapispatakújtelep 6 0.58 %
Kelecsenyborda 6 0.58 %
Kecer 6 0.58 %
Királynép 6 0.58 %
Hernádzsadány 6 0.58 %
Rás 5 0.48 %
Pány 5 0.48 %
Rudnok 5 0.48 %
Kisladna 5 0.48 %
Terebő 5 0.48 %
Hernádgönyű 4 0.38 %
Buzita 4 0.38 %
Ájfalucska 4 0.38 %
Abaújharaszti 4 0.38 %
Zsarnó 4 0.38 %
Kalsa 4 0.38 %
Petőszinye 4 0.38 %
Szeszta 4 0.38 %
Nagyladna 4 0.38 %
Ósvacsákány 3 0.29 %
Felsőcsáj 3 0.29 %
Györgyi 3 0.29 %
Abaújrákos 3 0.29 %
Apátka 3 0.29 %
Jánok 3 0.29 %
Alsómislye 3 0.29 %
Abos 3 0.29 %
Alsóhutka 3 0.29 %
Benyék 3 0.29 %
Miglécnémeti 3 0.29 %
Újszállás 2 0.19 %
Alsókemence 2 0.19 %
Ósva 2 0.19 %
Szaláncújváros 2 0.19 %
Balogd 2 0.19 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.19 %
Bolyár 2 0.19 %
Somodi 2 0.19 %
Regeteruszka 2 0.19 %
Bátyok 2 0.19 %
Debrőd 2 0.19 %
Tornaújfalu 2 0.19 %
Kenyhec 2 0.19 %
Bölzse 2 0.19 %
Tornahorváti 1 0.10 %
Bódvavendégi 1 0.10 %
Felsőkemence 1 0.10 %
Füzérnádaska 1 0.10 %
Kecerlipóc 1 0.10 %
Alsócsáj 1 0.10 %
Áj 1 0.10 %
Modrafalva 1 0.10 %
Felsőhutka 1 0.10 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 62.26 %
Buzita 84 9.91 %
Torna 66 7.78 %
Makranc 50 5.90 %
Szeszta 45 5.31 %
Csécs 39 4.60 %
Debrőd 38 4.48 %
Áj 31 3.66 %
Somodi 30 3.54 %
Tornaújfalu 30 3.54 %
Szádudvarnok - Méhész 28 3.30 %
Nagyida 27 3.18 %
Perény - Hím 26 3.07 %
Alsólánc 26 3.07 %
Zsarnó 26 3.07 %
Jánok 26 3.07 %
Reste 23 2.71 %
Péder 22 2.59 %
Jászó 22 2.59 %
Bódvavendégi 21 2.48 %
Rudnok 17 2.00 %
Komaróc 17 2.00 %
Mecenzéf 15 1.77 %
Jászómindszent 13 1.53 %
Hernádcsány 13 1.53 %
Abaújszina 12 1.42 %
Tornahorváti 11 1.30 %
Miglécnémeti 9 1.06 %
Pány 9 1.06 %
Kassamindszent 8 0.94 %
Aranyida 7 0.83 %
Stósz 6 0.71 %
Izdobabeszter 6 0.71 %
Jászóújfalu 6 0.71 %
Györke 6 0.71 %
Rás 6 0.71 %
Enyicke 5 0.59 %
Ránk 5 0.59 %
Lapispatak 4 0.47 %
Patacskő 4 0.47 %
Sároskőszeg 4 0.47 %
Kisida 4 0.47 %
Alsómislye 4 0.47 %
Hernádgecse 4 0.47 %
Koksóbaksa 3 0.35 %
Felsőmecenzéf 3 0.35 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.35 %
Hernádszokoly 3 0.35 %
Szalánchuta 3 0.35 %
Kenyhec 3 0.35 %
Abaújszakaly 3 0.35 %
Garbócbogdány 3 0.35 %
Semse 3 0.35 %
Alsótőkés 3 0.35 %
Szádelő 2 0.24 %
Tarcavajkóc 2 0.24 %
Hernádzsadány 2 0.24 %
Hilyó 2 0.24 %
Magyarbőd 2 0.24 %
Nagyszalánc 2 0.24 %
Kisszalánc 2 0.24 %
Kassabéla 2 0.24 %
Budamér 2 0.24 %
Hernádgönyű 2 0.24 %
Bolyár 2 0.24 %
Abaújnádasd 2 0.24 %
Petőszinye 2 0.24 %
Kalsa 2 0.24 %
Felsőtőkés 2 0.24 %
Kisladna 1 0.12 %
Regeteruszka 1 0.12 %
Balogd 1 0.12 %
Eszkáros 1 0.12 %
Sárosófalu 1 0.12 %
Ósva 1 0.12 %
Abos 1 0.12 %
Lapispatakújtelep 1 0.12 %
Alsókemence 1 0.12 %
Alsóhutka 1 0.12 %
Abaújharaszti 1 0.12 %
Füzérnádaska 1 0.12 %
Tizsite 1 0.12 %
Rozgony 1 0.12 %
Benyék 1 0.12 %
Királynép 1 0.12 %
Bölzse 1 0.12 %
Nagyladna 1 0.12 %
Hernádszentistván 1 0.12 %
Felsőkemence 1 0.12 %
Felsőmislye 1 0.12 %
Felsőcsáj 1 0.12 %
Kelecsenyborda 1 0.12 %
Kassaolcsvár 1 0.12 %
Kecerlipóc 1 0.12 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 11.71 %
Hernádszentistván 216 9.84 %
Sároskőszeg 164 7.47 %
Hernádszokoly 138 6.29 %
Budamér 79 3.60 %
Rozgony 58 2.64 %
Kassabéla 40 1.82 %
Abos 40 1.82 %
Kassamindszent 39 1.78 %
Kisida 37 1.69 %
Terebő 34 1.55 %
Hernádcsány 30 1.37 %
Enyicke 28 1.28 %
Jászómindszent 28 1.28 %
Királynép 28 1.28 %
Szepsi 26 1.18 %
Tarcavajkóc 25 1.14 %
Koksóbaksa 23 1.05 %
Izdobabeszter 23 1.05 %
Lapispatak 19 0.87 %
Benyék 18 0.82 %
Hernádzsadány 18 0.82 %
Kisladna 18 0.82 %
Felsőmislye 17 0.77 %
Rás 17 0.77 %
Hernádgecse 17 0.77 %
Nagyszalánc 16 0.73 %
Kassaolcsvár 16 0.73 %
Lapispatakújtelep 15 0.68 %
Kenyhec 15 0.68 %
Alsómislye 15 0.68 %
Eszkáros 14 0.64 %
Baska 14 0.64 %
Regeteruszka 14 0.64 %
Alsótőkés 14 0.64 %
Perény - Hím 13 0.59 %
Bölzse 13 0.59 %
Abaújnádasd 13 0.59 %
Csécs 12 0.55 %
Hatkóc 12 0.55 %
Nagyladna 12 0.55 %
Lengyelfalva 12 0.55 %
Aranyida 12 0.55 %
Abaújszina 11 0.50 %
Semse 11 0.50 %
Felsőhutka 11 0.50 %
Mecenzéf 11 0.50 %
Garbócbogdány 10 0.46 %
Kalsa 10 0.46 %
Buzita 10 0.46 %
Jászóújfalu 10 0.46 %
Torna 10 0.46 %
Kecer 10 0.46 %
Magyarbőd 10 0.46 %
Felsőtőkés 10 0.46 %
Györke 10 0.46 %
Alsóhutka 9 0.41 %
Abaújszakaly 9 0.41 %
Hilyó 8 0.36 %
Idabukóc 8 0.36 %
Alsókemence 8 0.36 %
Tizsite 7 0.32 %
Jászó 7 0.32 %
Szalánchuta 7 0.32 %
Hernádgönyű 7 0.32 %
Stósz 7 0.32 %
Felsőmecenzéf 7 0.32 %
Abaújharaszti 6 0.27 %
Bolyár 6 0.27 %
Ósva 6 0.27 %
Bunyita 6 0.27 %
Györgyi 6 0.27 %
Bátyok 5 0.23 %
Szaláncújváros 5 0.23 %
Nagyida 5 0.23 %
Pány 5 0.23 %
Felsőcsáj 4 0.18 %
Ránkfüred 4 0.18 %
Ránk 3 0.14 %
Jánok 3 0.14 %
Szeszta 3 0.14 %
Újszállás 3 0.14 %
Ósvacsákány 3 0.14 %
Rudnok 3 0.14 %
Miglécnémeti 3 0.14 %
Balogd 3 0.14 %
Sárosófalu 3 0.14 %
Alsócsáj 3 0.14 %
Petőszinye 3 0.14 %
Áj 3 0.14 %
Füzérnádaska 3 0.14 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.14 %
Felsőkemence 3 0.14 %
Kisszalánc 2 0.09 %
Kecerlipóc 2 0.09 %
Somodi 2 0.09 %
Abaújrákos 2 0.09 %
Apátka 2 0.09 %
Patacskő 2 0.09 %
Makranc 2 0.09 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Zsarnó 1 0.05 %
Komaróc 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 39.28 %
Szepsi 178 17.84 %
Csécs 34 3.41 %
Szádudvarnok - Méhész 32 3.21 %
Áj 31 3.11 %
Makranc 29 2.91 %
Somodi 26 2.61 %
Tornaújfalu 25 2.51 %
Jánok 23 2.30 %
Perény - Hím 20 2.00 %
Zsarnó 20 2.00 %
Bódvavendégi 18 1.80 %
Mecenzéf 14 1.40 %
Szeszta 14 1.40 %
Tornahorváti 14 1.40 %
Jászó 12 1.20 %
Buzita 11 1.10 %
Debrőd 11 1.10 %
Kenyhec 11 1.10 %
Nagyida 10 1.00 %
Pány 10 1.00 %
Péder 8 0.80 %
Hernádcsány 6 0.60 %
Rozgony 6 0.60 %
Kisida 5 0.50 %
Hernádgecse 5 0.50 %
Reste 5 0.50 %
Ájfalucska 4 0.40 %
Szádelő 4 0.40 %
Alsólánc 4 0.40 %
Jászóújfalu 4 0.40 %
Lapispatakújtelep 4 0.40 %
Jászómindszent 4 0.40 %
Magyarbőd 3 0.30 %
Garbócbogdány 3 0.30 %
Izdobabeszter 3 0.30 %
Alsótőkés 3 0.30 %
Komaróc 3 0.30 %
Hernádszokoly 3 0.30 %
Nagyszalánc 3 0.30 %
Abos 3 0.30 %
Hernádzsadány 3 0.30 %
Enyicke 3 0.30 %
Abaújszina 3 0.30 %
Kassamindszent 3 0.30 %
Abaújnádasd 2 0.20 %
Hilyó 2 0.20 %
Eszkáros 2 0.20 %
Rudnok 2 0.20 %
Bolyár 2 0.20 %
Hernádgönyű 2 0.20 %
Budamér 2 0.20 %
Kassaolcsvár 2 0.20 %
Idabukóc 2 0.20 %
Szalánchuta 2 0.20 %
Kassabéla 2 0.20 %
Kecer 1 0.10 %
Tizsite 1 0.10 %
Alsóhutka 1 0.10 %
Semse 1 0.10 %
Alsómislye 1 0.10 %
Benyék 1 0.10 %
Koksóbaksa 1 0.10 %
Felsőmislye 1 0.10 %
Tarcavajkóc 1 0.10 %
Baska 1 0.10 %
Balogd 1 0.10 %
Györke 1 0.10 %
Hernádszentistván 1 0.10 %
Aranyida 1 0.10 %
Sároskőszeg 1 0.10 %
Felsőtőkés 1 0.10 %
Felsőhutka 1 0.10 %
Kalsa 1 0.10 %
Lapispatak 1 0.10 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 10.02 %
Torna 20 3.40 %
Csécs 12 2.04 %
Jászó 11 1.87 %
Tornaújfalu 10 1.70 %
Rozgony 10 1.70 %
Nagyida 10 1.70 %
Buzita 8 1.36 %
Somodi 8 1.36 %
Makranc 7 1.19 %
Zsarnó 6 1.02 %
Reste 6 1.02 %
Lapispatak 6 1.02 %
Idabukóc 6 1.02 %
Debrőd 5 0.85 %
Jánok 5 0.85 %
Perény - Hím 5 0.85 %
Abaújszina 5 0.85 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.68 %
Kassamindszent 4 0.68 %
Alsólánc 4 0.68 %
Tornahorváti 4 0.68 %
Szeszta 4 0.68 %
Izdobabeszter 3 0.51 %
Petőszinye 3 0.51 %
Magyarbőd 3 0.51 %
Komaróc 3 0.51 %
Hernádszokoly 3 0.51 %
Jászóújfalu 3 0.51 %
Kisida 3 0.51 %
Györke 3 0.51 %
Ránk 3 0.51 %
Terebő 3 0.51 %
Enyicke 3 0.51 %
Nagyszalánc 2 0.34 %
Bódvavendégi 2 0.34 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.34 %
Hernádcsány 2 0.34 %
Budamér 2 0.34 %
Kalsa 2 0.34 %
Kecer 2 0.34 %
Kenyhec 2 0.34 %
Mecenzéf 2 0.34 %
Abos 2 0.34 %
Patacskő 2 0.34 %
Abaújszakaly 2 0.34 %
Kassaolcsvár 2 0.34 %
Felsőmislye 2 0.34 %
Alsókemence 2 0.34 %
Jászómindszent 1 0.17 %
Pány 1 0.17 %
Lapispatakújtelep 1 0.17 %
Rudnok 1 0.17 %
Regeteruszka 1 0.17 %
Alsótőkés 1 0.17 %
Benyék 1 0.17 %
Eszkáros 1 0.17 %
Sároskőszeg 1 0.17 %
Szaláncújváros 1 0.17 %
Királynép 1 0.17 %
Lengyelfalva 1 0.17 %
Stósz 1 0.17 %
Péder 1 0.17 %
Rás 1 0.17 %
Abaújnádasd 1 0.17 %
Hatkóc 1 0.17 %
Áj 1 0.17 %
Tarcavajkóc 1 0.17 %
Ájfalucska 1 0.17 %
Hernádgecse 1 0.17 %
Györgyi 1 0.17 %
Bolyár 1 0.17 %
Felsőcsáj 1 0.17 %
Felsőtőkés 1 0.17 %
Felsőmecenzéf 1 0.17 %
Kassabéla 1 0.17 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 24.77 %
Szepsi 82 15.16 %
Csécs 20 3.70 %
Tornaújfalu 18 3.33 %
Nagyida 17 3.14 %
Szádudvarnok - Méhész 15 2.77 %
Buzita 12 2.22 %
Áj 12 2.22 %
Szeszta 12 2.22 %
Somodi 11 2.03 %
Bódvavendégi 11 2.03 %
Zsarnó 10 1.85 %
Jászó 10 1.85 %
Makranc 10 1.85 %
Mecenzéf 9 1.66 %
Péder 9 1.66 %
Jászómindszent 8 1.48 %
Tornahorváti 8 1.48 %
Perény - Hím 7 1.29 %
Eszkáros 6 1.11 %
Hernádcsány 6 1.11 %
Abaújszina 6 1.11 %
Alsólánc 5 0.92 %
Kassamindszent 5 0.92 %
Reste 5 0.92 %
Jánok 4 0.74 %
Budamér 4 0.74 %
Baska 4 0.74 %
Kenyhec 4 0.74 %
Jászóújfalu 4 0.74 %
Hernádzsadány 4 0.74 %
Debrőd 4 0.74 %
Komaróc 4 0.74 %
Magyarbőd 4 0.74 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.74 %
Hernádszentistván 3 0.55 %
Kecer 3 0.55 %
Abaújnádasd 3 0.55 %
Alsótőkés 3 0.55 %
Enyicke 3 0.55 %
Hernádgönyű 3 0.55 %
Pány 3 0.55 %
Lapispatak 3 0.55 %
Semse 3 0.55 %
Györke 2 0.37 %
Abaújszakaly 2 0.37 %
Koksóbaksa 2 0.37 %
Kassabéla 2 0.37 %
Felsőmislye 2 0.37 %
Kassaolcsvár 2 0.37 %
Tizsite 2 0.37 %
Abaújrákos 2 0.37 %
Bolyár 2 0.37 %
Rozgony 2 0.37 %
Rudnok 2 0.37 %
Izdobabeszter 2 0.37 %
Miglécnémeti 2 0.37 %
Szádelő 2 0.37 %
Benyék 2 0.37 %
Nagyszalánc 2 0.37 %
Alsómislye 1 0.18 %
Hernádgecse 1 0.18 %
Bölzse 1 0.18 %
Ájfalucska 1 0.18 %
Felsőcsáj 1 0.18 %
Lapispatakújtelep 1 0.18 %
Újszállás 1 0.18 %
Abos 1 0.18 %
Stósz 1 0.18 %
Balogd 1 0.18 %
Hernádszokoly 1 0.18 %
Ránkfüred 1 0.18 %
Patacskő 1 0.18 %
Aranyida 1 0.18 %
Rás 1 0.18 %
Hilyó 1 0.18 %
Királynép 1 0.18 %
Ránk 1 0.18 %
Sároskőszeg 1 0.18 %
Kisida 1 0.18 %
Kisladna 1 0.18 %
Szaláncújváros 1 0.18 %
Idabukóc 1 0.18 %
Felsőtőkés 1 0.18 %
Abaújharaszti 1 0.18 %
Alsóhutka 1 0.18 %
Alsókemence 1 0.18 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 12.27 %
Torna 295 11.67 %
Jászó 262 10.37 %
Szádudvarnok - Méhész 126 4.99 %
Mecenzéf 91 3.60 %
Buzita 78 3.09 %
Szeszta 60 2.37 %
Zsarnó 56 2.22 %
Somodi 52 2.06 %
Tornaújfalu 50 1.98 %
Áj 47 1.86 %
Jászóújfalu 38 1.50 %
Debrőd 35 1.39 %
Bódvavendégi 33 1.31 %
Csécs 33 1.31 %
Alsólánc 29 1.15 %
Perény - Hím 28 1.11 %
Jánok 26 1.03 %
Szádelő 24 0.95 %
Abaújszina 23 0.91 %
Komaróc 22 0.87 %
Nagyida 20 0.79 %
Makranc 20 0.79 %
Reste 20 0.79 %
Péder 17 0.67 %
Felsőmecenzéf 14 0.55 %
Tornahorváti 11 0.44 %
Jászómindszent 8 0.32 %
Miglécnémeti 6 0.24 %
Királynép 6 0.24 %
Kenyhec 5 0.20 %
Hernádzsadány 5 0.20 %
Hernádcsány 5 0.20 %
Magyarbőd 4 0.16 %
Abaújszakaly 4 0.16 %
Enyicke 4 0.16 %
Kisida 3 0.12 %
Nagyszalánc 3 0.12 %
Kassamindszent 3 0.12 %
Lapispatakújtelep 2 0.08 %
Ájfalucska 2 0.08 %
Lengyelfalva 2 0.08 %
Rudnok 2 0.08 %
Sároskőszeg 2 0.08 %
Pány 2 0.08 %
Hernádszokoly 2 0.08 %
Lapispatak 2 0.08 %
Abaújnádasd 2 0.08 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.08 %
Tizsite 2 0.08 %
Baska 2 0.08 %
Felsőmislye 2 0.08 %
Bolyár 2 0.08 %
Györke 2 0.08 %
Ránk 1 0.04 %
Kecer 1 0.04 %
Rozgony 1 0.04 %
Kalsa 1 0.04 %
Regeteruszka 1 0.04 %
Izdobabeszter 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Eszkáros 1 0.04 %
Alsókemence 1 0.04 %
Rás 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Stósz 1 0.04 %
Hernádszentistván 1 0.04 %
Ósva 1 0.04 %
Koksóbaksa 1 0.04 %
Kassabéla 1 0.04 %
Idabukóc 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Felsőtőkés 1 0.04 %
Kecerlipóc 1 0.04 %
Hernádgönyű 1 0.04 %
Benyék 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 17.47 %
Makranc 115 6.18 %
Csécs 73 3.92 %
Torna 68 3.66 %
Buzita 39 2.10 %
Perény - Hím 36 1.94 %
Tornaújfalu 35 1.88 %
Jánok 30 1.61 %
Pány 26 1.40 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.34 %
Nagyida 23 1.24 %
Mecenzéf 23 1.24 %
Zsarnó 22 1.18 %
Áj 22 1.18 %
Szeszta 20 1.08 %
Györke 19 1.02 %
Komaróc 19 1.02 %
Péder 18 0.97 %
Somodi 17 0.91 %
Jászó 16 0.86 %
Reste 16 0.86 %
Debrőd 15 0.81 %
Kisida 14 0.75 %
Jászómindszent 14 0.75 %
Kenyhec 12 0.65 %
Alsólánc 12 0.65 %
Bódvavendégi 10 0.54 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.48 %
Sároskőszeg 9 0.48 %
Hernádcsány 9 0.48 %
Budamér 8 0.43 %
Rozgony 8 0.43 %
Kassamindszent 8 0.43 %
Hernádszentistván 7 0.38 %
Hernádszokoly 6 0.32 %
Izdobabeszter 6 0.32 %
Semse 6 0.32 %
Tornahorváti 6 0.32 %
Abaújszina 6 0.32 %
Idabukóc 6 0.32 %
Abos 6 0.32 %
Hilyó 6 0.32 %
Jászóújfalu 5 0.27 %
Tarcavajkóc 4 0.22 %
Koksóbaksa 4 0.22 %
Miglécnémeti 4 0.22 %
Bolyár 4 0.22 %
Nagyszalánc 4 0.22 %
Szádelő 4 0.22 %
Abaújnádasd 4 0.22 %
Kassabéla 4 0.22 %
Rás 4 0.22 %
Benyék 4 0.22 %
Hernádgecse 4 0.22 %
Rudnok 4 0.22 %
Stósz 3 0.16 %
Lapispatakújtelep 3 0.16 %
Kassaolcsvár 3 0.16 %
Enyicke 3 0.16 %
Bölzse 3 0.16 %
Felsőhutka 3 0.16 %
Hernádgönyű 3 0.16 %
Nagyladna 3 0.16 %
Alsótőkés 3 0.16 %
Balogd 2 0.11 %
Királynép 2 0.11 %
Kecer 2 0.11 %
Felsőmislye 2 0.11 %
Hatkóc 2 0.11 %
Patacskő 2 0.11 %
Felsőtőkés 2 0.11 %
Felsőcsáj 2 0.11 %
Lengyelfalva 2 0.11 %
Alsókemence 2 0.11 %
Regeteruszka 2 0.11 %
Szaláncújváros 2 0.11 %
Alsócsáj 2 0.11 %
Ránk 2 0.11 %
Modrafalva 2 0.11 %
Bátyok 2 0.11 %
Abaújrákos 1 0.05 %
Aranyida 1 0.05 %
Hernádzsadány 1 0.05 %
Apátka 1 0.05 %
Baska 1 0.05 %
Magyarbőd 1 0.05 %
Kisszalánc 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Bunyita 1 0.05 %
Ósvacsákány 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Abaújszakaly 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Petőszinye 1 0.05 %
Terebő 1 0.05 %
Füzérnádaska 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Lapispatak 1 0.05 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 6.36 %
Rozgony 83 3.45 %
Izdobabeszter 61 2.53 %
Kisida 61 2.53 %
Kassamindszent 53 2.20 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.16 %
Györgyi 51 2.12 %
Hernádcsány 50 2.08 %
Jászómindszent 46 1.91 %
Györke 45 1.87 %
Alsókemence 44 1.83 %
Szepsi 42 1.74 %
Sároskőszeg 42 1.74 %
Kassaolcsvár 41 1.70 %
Regeteruszka 40 1.66 %
Garbócbogdány 39 1.62 %
Budamér 37 1.54 %
Petőszinye 37 1.54 %
Bolyár 36 1.50 %
Mecenzéf 36 1.50 %
Kelecsenyborda 36 1.50 %
Nagyszalánc 33 1.37 %
Benyék 31 1.29 %
Felsőmislye 29 1.20 %
Koksóbaksa 28 1.16 %
Tarcavajkóc 28 1.16 %
Csécs 28 1.16 %
Idabukóc 27 1.12 %
Ránkfüred 27 1.12 %
Lapispatak 27 1.12 %
Kecer 25 1.04 %
Alsótőkés 25 1.04 %
Királynép 25 1.04 %
Felsőcsáj 24 1.00 %
Lengyelfalva 24 1.00 %
Hernádzsadány 24 1.00 %
Rás 23 0.96 %
Hernádszentistván 23 0.96 %
Bátyok 23 0.96 %
Felsőkemence 22 0.91 %
Alsómislye 22 0.91 %
Kassabéla 21 0.87 %
Kalsa 20 0.83 %
Hernádszokoly 20 0.83 %
Füzérnádaska 18 0.75 %
Hernádgecse 18 0.75 %
Baska 18 0.75 %
Semse 17 0.71 %
Ránk 16 0.66 %
Tizsite 16 0.66 %
Torna 15 0.62 %
Abaújszakaly 15 0.62 %
Enyicke 15 0.62 %
Ósvacsákány 15 0.62 %
Aranyida 15 0.62 %
Hilyó 14 0.58 %
Alsóhutka 14 0.58 %
Abaújnádasd 14 0.58 %
Kenyhec 14 0.58 %
Jászó 14 0.58 %
Ósva 14 0.58 %
Abaújszina 13 0.54 %
Jászóújfalu 13 0.54 %
Abaújrákos 13 0.54 %
Abaújharaszti 12 0.50 %
Pány 12 0.50 %
Stósz 12 0.50 %
Szaláncújváros 12 0.50 %
Szeszta 11 0.46 %
Lapispatakújtelep 11 0.46 %
Somodi 11 0.46 %
Abos 11 0.46 %
Kecerlipóc 10 0.42 %
Felsőhutka 10 0.42 %
Terebő 10 0.42 %
Eszkáros 10 0.42 %
Sárosófalu 10 0.42 %
Balogd 9 0.37 %
Hernádgönyű 9 0.37 %
Bölzse 9 0.37 %
Alsócsáj 8 0.33 %
Szalánchuta 8 0.33 %
Perény - Hím 7 0.29 %
Nagyida 7 0.29 %
Makranc 6 0.25 %
Rudnok 6 0.25 %
Felsőtőkés 6 0.25 %
Nagyladna 5 0.21 %
Péder 5 0.21 %
Áj 5 0.21 %
Komaróc 5 0.21 %
Buzita 5 0.21 %
Újszállás 5 0.21 %
Modrafalva 4 0.17 %
Jánok 4 0.17 %
Bódvavendégi 4 0.17 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.17 %
Zsarnó 4 0.17 %
Hatkóc 4 0.17 %
Bunyita 3 0.12 %
Apátka 3 0.12 %
Miglécnémeti 2 0.08 %
Debrőd 2 0.08 %
Kisszalánc 2 0.08 %
Ájfalucska 1 0.04 %
Tornaújfalu 1 0.04 %
Tornahorváti 1 0.04 %
Reste 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Felsőmecenzéf 1 0.04 %
Kisladna 1 0.04 %
Alsólánc 1 0.04 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 26.24 %
Somodi 42 5.62 %
Kecer 28 3.75 %
Mecenzéf 22 2.95 %
Jászómindszent 16 2.14 %
Nagyida 14 1.87 %
Magyarbőd 13 1.74 %
Jászóújfalu 13 1.74 %
Torna 12 1.61 %
Csécs 10 1.34 %
Hernádcsány 8 1.07 %
Buzita 8 1.07 %
Szepsi 8 1.07 %
Kisida 8 1.07 %
Stósz 7 0.94 %
Patacskő 6 0.80 %
Abaújszina 6 0.80 %
Koksóbaksa 4 0.54 %
Felsőmecenzéf 4 0.54 %
Györke 4 0.54 %
Kassamindszent 4 0.54 %
Abaújszakaly 4 0.54 %
Kenyhec 4 0.54 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.54 %
Abaújnádasd 4 0.54 %
Hilyó 3 0.40 %
Rozgony 3 0.40 %
Rudnok 3 0.40 %
Regeteruszka 3 0.40 %
Budamér 3 0.40 %
Terebő 3 0.40 %
Szeszta 3 0.40 %
Tarcavajkóc 3 0.40 %
Hernádszokoly 2 0.27 %
Kassaolcsvár 2 0.27 %
Királynép 2 0.27 %
Hernádgecse 2 0.27 %
Lengyelfalva 2 0.27 %
Györgyi 2 0.27 %
Alsómislye 2 0.27 %
Bölzse 2 0.27 %
Kassabéla 2 0.27 %
Ósvacsákány 2 0.27 %
Lapispatakújtelep 2 0.27 %
Kelecsenyborda 2 0.27 %
Garbócbogdány 2 0.27 %
Izdobabeszter 2 0.27 %
Pány 2 0.27 %
Hatkóc 2 0.27 %
Perény - Hím 2 0.27 %
Lapispatak 2 0.27 %
Bolyár 2 0.27 %
Hernádzsadány 2 0.27 %
Ránk 2 0.27 %
Alsótőkés 2 0.27 %
Idabukóc 1 0.13 %
Makranc 1 0.13 %
Felsőtőkés 1 0.13 %
Alsóhutka 1 0.13 %
Alsókemence 1 0.13 %
Nagyladna 1 0.13 %
Alsócsáj 1 0.13 %
Füzérnádaska 1 0.13 %
Abaújharaszti 1 0.13 %
Kecerlipóc 1 0.13 %
Benyék 1 0.13 %
Hernádgönyű 1 0.13 %
Abos 1 0.13 %
Ájfalucska 1 0.13 %
Semse 1 0.13 %
Áj 1 0.13 %
Enyicke 1 0.13 %
Ránkfüred 1 0.13 %
Baska 1 0.13 %
Hernádszentistván 1 0.13 %
Aranyida 1 0.13 %
Sároskőszeg 1 0.13 %
Rás 1 0.13 %
Petőszinye 1 0.13 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 4.55 %
Rozgony 63 4.21 %
Hernádcsány 61 4.08 %
Jászómindszent 59 3.94 %
Kassamindszent 46 3.07 %
Mecenzéf 42 2.81 %
Izdobabeszter 37 2.47 %
Magyarbőd 35 2.34 %
Družstevná pri Hornáde 35 2.34 %
Kisida 33 2.21 %
Nagyida 31 2.07 %
Györke 27 1.80 %
Enyicke 27 1.80 %
Hernádgecse 26 1.74 %
Jászó 26 1.74 %
Hernádzsadány 25 1.67 %
Kassaolcsvár 23 1.54 %
Csécs 23 1.54 %
Sároskőszeg 22 1.47 %
Hernádszentistván 22 1.47 %
Koksóbaksa 22 1.47 %
Lapispatak 21 1.40 %
Tarcavajkóc 21 1.40 %
Budamér 20 1.34 %
Nagyszalánc 20 1.34 %
Regeteruszka 19 1.27 %
Somodi 19 1.27 %
Királynép 19 1.27 %
Felsőmislye 19 1.27 %
Makranc 19 1.27 %
Felsőmecenzéf 19 1.27 %
Hernádszokoly 17 1.14 %
Alsómislye 17 1.14 %
Lengyelfalva 17 1.14 %
Baska 16 1.07 %
Semse 16 1.07 %
Abaújnádasd 15 1.00 %
Kecer 14 0.94 %
Stósz 14 0.94 %
Garbócbogdány 14 0.94 %
Idabukóc 14 0.94 %
Abaújszakaly 14 0.94 %
Torna 13 0.87 %
Kassabéla 13 0.87 %
Tizsite 12 0.80 %
Györgyi 12 0.80 %
Bölzse 12 0.80 %
Eszkáros 12 0.80 %
Kisladna 12 0.80 %
Pány 12 0.80 %
Füzérnádaska 11 0.74 %
Alsóhutka 11 0.74 %
Kenyhec 11 0.74 %
Perény - Hím 11 0.74 %
Petőszinye 10 0.67 %
Alsókemence 10 0.67 %
Benyék 10 0.67 %
Abaújszina 10 0.67 %
Szeszta 9 0.60 %
Hilyó 9 0.60 %
Jászóújfalu 9 0.60 %
Lapispatakújtelep 9 0.60 %
Felsőhutka 9 0.60 %
Hernádgönyű 9 0.60 %
Ósva 9 0.60 %
Bolyár 8 0.53 %
Alsótőkés 8 0.53 %
Aranyida 8 0.53 %
Zsarnó 8 0.53 %
Alsócsáj 7 0.47 %
Rudnok 7 0.47 %
Kelecsenyborda 7 0.47 %
Bátyok 7 0.47 %
Szalánchuta 7 0.47 %
Abos 7 0.47 %
Jánok 6 0.40 %
Kalsa 6 0.40 %
Balogd 6 0.40 %
Nagyladna 6 0.40 %
Rás 6 0.40 %
Bódvavendégi 6 0.40 %
Ósvacsákány 6 0.40 %
Kecerlipóc 6 0.40 %
Abaújharaszti 6 0.40 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.33 %
Terebő 5 0.33 %
Buzita 4 0.27 %
Felsőtőkés 4 0.27 %
Ránk 4 0.27 %
Komaróc 4 0.27 %
Felsőkemence 4 0.27 %
Patacskő 3 0.20 %
Bunyita 3 0.20 %
Kisszalánc 2 0.13 %
Tornaújfalu 2 0.13 %
Szádelő 2 0.13 %
Bocsárd 2 0.13 %
Szaláncújváros 2 0.13 %
Ránkfüred 2 0.13 %
Áj 2 0.13 %
Miglécnémeti 2 0.13 %
Reste 2 0.13 %
Debrőd 2 0.13 %
Felsőcsáj 2 0.13 %
Hatkóc 2 0.13 %
Apátka 1 0.07 %
Abaújrákos 1 0.07 %
Ájfalucska 1 0.07 %
Péder 1 0.07 %
Modrafalva 1 0.07 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 11.12 %
Lapispatak 242 7.69 %
Budamér 158 5.02 %
Mecenzéf 114 3.62 %
Hernádcsány 106 3.37 %
Lapispatakújtelep 98 3.11 %
Koksóbaksa 86 2.73 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.54 %
Nagyszalánc 77 2.45 %
Királynép 76 2.41 %
Abaújnádasd 76 2.41 %
Kecer 74 2.35 %
Stósz 74 2.35 %
Kisida 74 2.35 %
Rozgony 69 2.19 %
Kalsa 68 2.16 %
Szepsi 58 1.84 %
Izdobabeszter 55 1.75 %
Jászóújfalu 53 1.68 %
Lengyelfalva 50 1.59 %
Szaláncújváros 48 1.53 %
Hernádgecse 47 1.49 %
Jászómindszent 46 1.46 %
Sároskőszeg 46 1.46 %
Hernádszentistván 46 1.46 %
Magyarbőd 44 1.40 %
Regeteruszka 42 1.33 %
Enyicke 40 1.27 %
Benyék 36 1.14 %
Tizsite 35 1.11 %
Abaújszina 34 1.08 %
Bolyár 32 1.02 %
Alsókemence 31 0.99 %
Tarcavajkóc 31 0.99 %
Kelecsenyborda 30 0.95 %
Alsóhutka 29 0.92 %
Hernádgönyű 29 0.92 %
Kassamindszent 28 0.89 %
Sárosófalu 26 0.83 %
Petőszinye 26 0.83 %
Hernádszokoly 26 0.83 %
Újszállás 25 0.79 %
Semse 25 0.79 %
Györke 24 0.76 %
Kassaolcsvár 21 0.67 %
Abaújharaszti 21 0.67 %
Felsőkemence 21 0.67 %
Balogd 21 0.67 %
Garbócbogdány 20 0.64 %
Ósvacsákány 20 0.64 %
Ósva 20 0.64 %
Felsőmecenzéf 20 0.64 %
Abaújrákos 18 0.57 %
Rudnok 18 0.57 %
Hernádzsadány 18 0.57 %
Kassabéla 17 0.54 %
Szalánchuta 17 0.54 %
Györgyi 17 0.54 %
Alsótőkés 16 0.51 %
Felsőmislye 16 0.51 %
Csécs 15 0.48 %
Bunyita 14 0.44 %
Modrafalva 14 0.44 %
Bölzse 14 0.44 %
Torna 14 0.44 %
Alsómislye 14 0.44 %
Eszkáros 13 0.41 %
Baska 13 0.41 %
Bátyok 13 0.41 %
Abos 13 0.41 %
Kecerlipóc 12 0.38 %
Perény - Hím 12 0.38 %
Nagyida 12 0.38 %
Makranc 12 0.38 %
Alsócsáj 12 0.38 %
Felsőcsáj 11 0.35 %
Füzérnádaska 11 0.35 %
Pány 11 0.35 %
Rás 11 0.35 %
Hatkóc 11 0.35 %
Patacskő 11 0.35 %
Kenyhec 10 0.32 %
Aranyida 10 0.32 %
Hilyó 10 0.32 %
Kisszalánc 9 0.29 %
Idabukóc 9 0.29 %
Ránkfüred 9 0.29 %
Ránk 9 0.29 %
Terebő 9 0.29 %
Felsőhutka 7 0.22 %
Felsőtőkés 7 0.22 %
Zsarnó 7 0.22 %
Somodi 5 0.16 %
Reste 3 0.10 %
Jánok 3 0.10 %
Ájfalucska 3 0.10 %
Nagyladna 3 0.10 %
Buzita 3 0.10 %
Bocsárd 2 0.06 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.06 %
Péder 2 0.06 %
Bódvavendégi 2 0.06 %
Komaróc 2 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Debrőd 1 0.03 %
Szeszta 1 0.03 %
Alsólánc 1 0.03 %
Miglécnémeti 1 0.03 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 37.56 %
Jászómindszent 94 11.69 %
Szepsi 75 9.33 %
Stósz 68 8.46 %
Felsőmecenzéf 59 7.34 %
Jászó 40 4.98 %
Kisida 40 4.98 %
Hernádcsány 21 2.61 %
Rozgony 19 2.36 %
Makranc 18 2.24 %
Kassamindszent 17 2.11 %
Torna 16 1.99 %
Lengyelfalva 15 1.87 %
Rudnok 15 1.87 %
Hatkóc 15 1.87 %
Hernádszokoly 14 1.74 %
Királynép 11 1.37 %
Aranyida 11 1.37 %
Koksóbaksa 11 1.37 %
Družstevná pri Hornáde 11 1.37 %
Jászóújfalu 10 1.24 %
Perény - Hím 9 1.12 %
Pány 9 1.12 %
Idabukóc 9 1.12 %
Garbócbogdány 8 1.00 %
Semse 8 1.00 %
Hernádszentistván 8 1.00 %
Nagyszalánc 8 1.00 %
Magyarbőd 8 1.00 %
Kassaolcsvár 8 1.00 %
Jánok 8 1.00 %
Izdobabeszter 7 0.87 %
Csécs 7 0.87 %
Felsőtőkés 7 0.87 %
Abaújszina 6 0.75 %
Kenyhec 6 0.75 %
Nagyida 6 0.75 %
Györke 6 0.75 %
Abaújszakaly 6 0.75 %
Benyék 6 0.75 %
Sároskőszeg 6 0.75 %
Felsőhutka 6 0.75 %
Abaújnádasd 5 0.62 %
Tarcavajkóc 5 0.62 %
Abos 5 0.62 %
Györgyi 5 0.62 %
Felsőmislye 5 0.62 %
Alsótőkés 5 0.62 %
Budamér 4 0.50 %
Rás 4 0.50 %
Kecerlipóc 4 0.50 %
Kecer 4 0.50 %
Kassabéla 4 0.50 %
Miglécnémeti 4 0.50 %
Buzita 4 0.50 %
Apátka 4 0.50 %
Zsarnó 3 0.37 %
Hernádzsadány 3 0.37 %
Bolyár 3 0.37 %
Enyicke 3 0.37 %
Hernádgönyű 3 0.37 %
Lapispatak 3 0.37 %
Lapispatakújtelep 3 0.37 %
Alsócsáj 3 0.37 %
Szaláncújváros 3 0.37 %
Baska 3 0.37 %
Alsóhutka 3 0.37 %
Somodi 3 0.37 %
Szeszta 3 0.37 %
Hilyó 2 0.25 %
Sárosófalu 2 0.25 %
Ájfalucska 2 0.25 %
Tornaújfalu 2 0.25 %
Alsómislye 2 0.25 %
Tornahorváti 2 0.25 %
Nagyladna 2 0.25 %
Petőszinye 2 0.25 %
Kisladna 2 0.25 %
Szalánchuta 2 0.25 %
Patacskő 2 0.25 %
Újszállás 2 0.25 %
Tizsite 2 0.25 %
Abaújharaszti 2 0.25 %
Kalsa 1 0.12 %
Regeteruszka 1 0.12 %
Abaújrákos 1 0.12 %
Péder 1 0.12 %
Ósva 1 0.12 %
Alsólánc 1 0.12 %
Bölzse 1 0.12 %
Komaróc 1 0.12 %
Bocsárd 1 0.12 %
Felsőkemence 1 0.12 %
Áj 1 0.12 %
Felsőcsáj 1 0.12 %
Hernádgecse 1 0.12 %
Bátyok 1 0.12 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.12 %
Debrőd 1 0.12 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 25.51 %
Makranc 152 11.18 %
Buzita 107 7.87 %
Torna 92 6.76 %
Ránk 82 6.03 %
Csécs 79 5.81 %
Nagyida 72 5.29 %
Szeszta 65 4.78 %
Somodi 56 4.12 %
Debrőd 52 3.82 %
Perény - Hím 49 3.60 %
Szádudvarnok - Méhész 42 3.09 %
Reste 39 2.87 %
Tornaújfalu 36 2.65 %
Komaróc 35 2.57 %
Alsólánc 34 2.50 %
Áj 32 2.35 %
Abaújszina 32 2.35 %
Jánok 31 2.28 %
Zsarnó 30 2.21 %
Jászó 30 2.21 %
Pány 22 1.62 %
Péder 22 1.62 %
Bódvavendégi 19 1.40 %
Mecenzéf 13 0.96 %
Tornahorváti 12 0.88 %
Kecer 11 0.81 %
Hernádcsány 8 0.59 %
Izdobabeszter 8 0.59 %
Szádelő 7 0.51 %
Rudnok 7 0.51 %
Jászóújfalu 7 0.51 %
Stósz 6 0.44 %
Budamér 6 0.44 %
Lapispatak 6 0.44 %
Györke 5 0.37 %
Kassamindszent 5 0.37 %
Kenyhec 5 0.37 %
Jászómindszent 4 0.29 %
Sároskőszeg 4 0.29 %
Lapispatakújtelep 4 0.29 %
Magyarbőd 4 0.29 %
Alsómislye 3 0.22 %
Hernádszentistván 3 0.22 %
Hernádszokoly 3 0.22 %
Miglécnémeti 3 0.22 %
Idabukóc 3 0.22 %
Abaújnádasd 3 0.22 %
Alsóhutka 3 0.22 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.22 %
Nagyszalánc 3 0.22 %
Királynép 2 0.15 %
Enyicke