SK
NZ
.....

Bart

Község

címer zászló
1155 99% magyar 1910
446 77% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Bart
Hivatalos szlovák megnevezés:
Bruty
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Esztergom vármegye
Párkányi járás
nagyközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Esztergom vármegye
Párkányi járás
Természeti tájbeosztás:
- Kisalföld, Nyitra-Barsi-halomvidék, Garammenti-hátság
Más földrajzi nevek:
(Barti malom), (Bartipuszta), Oszlik-tanya, Öreg-osztály, Templomi földek, (Zalazsomi szőlők)
Koordináták:
47.92396927, 18.58053398
Terület:
20,53 km2
Rang:
község
Népesség:
607
Tszf. magasság:
155 m
Körzethívószám:
+421 (0) 36
Irányítószám:
94355
Település kód:
503100
Szervezeti azonosító:
308820

A község a Kisalföldön, a Garammenti-hátság és az Alsó-Garam-mente közötti enyhén dombos vidéken fekszik, Párkánytól 20 km-re északnyugatra. A Szőgyént (8 km) Kéménddel (7 km) összekötő országút halad keresztül a községen. Nyugatról Szőgyén, délről rövid szakaszon Sárkányfalva és Libád, keletről Kéménd és Bény, északról pedig Érsekkéty községekkel határos.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és az Érsekújvári járáshoz tartozó község. 1920-ig nagyközségként Esztergom vármegye Párkányi járásához tartozott, Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Párkányi járáshoz, annak megszüntetése után pedig az Érsekújvári járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Esztergom vármegye, Párkányi járás). Területe (20,53 km²) az elmúlt évszázad során nem változott.

Népesség

1910-ben 1168, 1921-ben 1323, 1939-ben pedig 1278, túlnyomórészt magyar nemzetiségű és római katolikus vallású lakosa volt. 1939-2011 között lakosságszáma felére csökkent. 1970-ben még 1158 lakosa volt, 1970-1991 között 31,3 %-al csökkent a lakosságszám, majd 1991-2011 között újabb 22,3 %-al. A szlovákok aránya 1991-2011 között 3,9 %-ról 8,7 %-ra nőtt, de így is az egyik legalacsonyabb a járásban, a lakosság túlnyomó többsége (82,8 %) magyar nemzetiségű. A romák aránya 8,6 %, a lakosság 88,8 %-a római katolikus vallású.

Történelem

Már a honfoglalás idejében lakott település, amely a 13. században Szölödi Péter fia, Hont birtoka. A 13. század utolsó harmadában IV. László király a Hontpázmány nembeli András főispának, illetve testvérének, Gergely esztergomi prépostnak ajándékozza. Ekkor már bizonyosan létezik plébániája. A török időkben elhagyatottá vált, elpusztult plébániája is, melyet csak 1718-ban állították vissza, iskolája 1701-től ismert. A 15. századtól a trianoni békediktátumig az esztergomi érsekség tulajdonában volt. Ekkor Esztergom vármegye Párkányi járásához tartozott. A két világháború közötti földbirtokreform során a határában felosztott nagybirtokra 1936-ban szlovák és cseh-morva telepesek költöztek. 1938–45 között újra magyar fennhatóság alá került. 1944–45-ben, a világháborús harcokban a község nagy része elpusztult. Egyike az Alsó-Garam-menti "kurtaszoknyás hatfalunak". Az 1990 májusában befejezett mélyfúrási munkálatok 75,6 °C hőfokú, 30 g/l ásványianyag-tartalmú termálvizet eredményeztek.

Mai jelentősége

A községben magyar alapiskola és óvoda működik. Szent Keresztnek szentelt római katolikus temploma 1945 után épült az Esterházy Imre esztergomi érsek által 1730-ban építtetett, a második világháborúban elpusztult barokk stílusú templom helyén.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

BART. Magyar falu Esztergom Vármegyében, fekszik Bars Vármegyének szélén, Libadfalva, és Gylva pusztával határoztatva, lakosai katolikusok, Szentegyházát Eszterházy Imre Hertzegsége építtette, e’ helységnek akkori földes Ura, most az Esztergomi Érsekségnek birtokában vagyon. A’ szerentsétlen idők kivetkeztették előbbeni szépségéből, és nagyságából; határbéli földgye jó, legelője elég, szőlői saványú bort termők, eladásra a’ Dunán, Esztergomban, és a’ Bánya Városokban, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Bart, magyar falu, Esztergom, az uj rendezés szerint Komárom vármegyében, ut. p. Kéméndhez északnyugotra 1 óra. Határa róna és dombos, termékeny fekete föld; a lakosok birnak 1479 hold első, 740 hold második osztálybeli szántóföldet, 78 1/2 hold rétet, 406 kapa szőlőt; erdeje nincs. Lakja 936 katholikus paroch. templommal. – Birja az esztergomi érsek.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Bart (Bárt), magyar nagyközség, a párkányi járásban. Van benne 262 ház, 9118 lakossal, a kik, 25 izr. kivételével róm. kath. vallásúak. Határa 3568 kat. hold. Első ízben 1223-ban fordul elő, mikor a barti lakosok és az esztergomi káptalan között birtokper eldöntést nyert. Egy későbbi (a XIII. század végéről kelt) oklevélben is említtetik, mely szerint Szölödi Péter fia, Hant, Szelezsényt eladja az esztergomi káptalannak. Az eladott birtok ugyanis Bart, Libád és Gyiva szomszédságában feküdt. Barti Mózes fia Jakab magtalan halála után IV. László király e birtokot 1272-ben a Huntpázmán nembeli András bányai főispánnak és testvérének, Gergely esztergomi prépostnak adományozta. Plébániája 1397-ben már fennállott. A helység a XV. században az esztergomi érsek földesurasága alá tartozott. Lakosai 1489-ben egy dukáttal váltották meg magukat a sertéstized alól. Az 1532. évi összeírás szerint még az esztergomi érsek faluja volt. Az 1549-1556. évi adóösszeírások öt jobbágytelket említenek; az 1593. évben a törököknek behódolt helységek között fordul elő; ekkor hét portája volt; míg 1647-ben csupán 2 1/2 porta után adózott. Az 1696. évi összeirás szerint még nagyrészt pusztán állott, csak hét telkes jobbágy lakott benne; földesura, az esztergomi érsek, ekkor kezdte betelepíteni. Plébániáját 1718-ban állították vissza. 1701-ben már iskolája is volt. Későbbi iskoláját gróf Batthyány József herczegprimás 1794-ben építtette, mely ma a kántortanító lakása. Új iskolája 1903-ban épült. Temploma 81730-ban épült gróf Esterházy Imre herczegprimás áldozatkészségéből. 1848-ig az esztergomi érsek volt a földesura és ma is ez az egyedüli birtokosa. Dűlőnevei közül érdekesebbek a Szelídes és Zsalazson (öreg szőlő). A községhez tartozik a Barti puszta. Lakosai gazdakört és hitelszövetkezetet tartanak fenn. Postája helyben van, táviró-állomása Bény, legközelebbi vasúti állomásai Bény és Kéménd.

Magyar Katolikus Lexikon

Bart, v. Esztergom vm. (Bruty, Szl.): plébánia a v. esztergomi egyhm. párkányi esp. ker-ében. - 1223: Buruth. Tp-át 1397 e. a Szt Kereszt felmagasztalása tiszt. sztelték. Lakói 1550 k. prot-ok lettek. Nagyölved filiájából 1718: alapították újra. - Plébánosai: Bobrovnitzky Menyhért, 1723: Jámbor János, 1725: Matusek János, 1728: Buday György, 1734: Ducsányi Miklós, 1741: Gormány János, 1747: Devecsery József, 1784: Kralik Mátyás, 1802: Stitzay János, 1829: Rakovszky Alajos, 1837: Mészáros János, 1877: Zsigmond Imre, 1900 k. Varga Dezső, 1916: Juhász Ferenc. Kegyura 1880: az esztergomi érs. Anyanyelve 1840: m.; 1910: m.; 1940: m., szl. - Lakói 1840: 718 r.k., 76 egyéb vall., össz. 794; 1910: 1130 r.k., 6 ev., 10 ref., 22 izr., össz. 1168; 1940: 1074 r.k., 1 ev., 2 ref., 9 izr., össz. 1086; 1970: össz. 1158, 98,2 %-a m.; 1991: össz. 795, m. 761 (95,72%); 2001: össz. 701, m. 636 (90,73%). ** Némethy 1984:22. - Schem. Strig. 1917:11. - Gyurgyik 2002.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Bart. Az Árpádházi királyok alatt már benépesült. A XIII. században Szölödi Péter fia, Hunt birtoka. 1272-ben IV. László király a Hunt—Pázmán-nembeli András főispánnak és testvérének, Gergely esztergomi prépostnak ajándékozza. Ez időben már fennáll katolikus plébániája. A XV. században az esztergomi érsekség tulajdonában találjuk s ilyenként szerepelt egészen az 1918. évi összeomlásig. A török alatt elpusztult plébániáját 1718-ban állították vissza. 1701-ben már volt iskolája. A cseh megszállást megsínylette. Hozzátartozik: Barti malom, Bartipuszta, Oszliktanya. A község területe 3568 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 1274.

Mészáros Imre

1811. 5. 23.
Muzsla - megszületett
Nagyszombat - tanult
Lekér - egyházi szolgálatot végzett
Nyitranagykér - egyházi szolgálatot végzett
Bart - egyházi szolgálatot végzett
Névelőfordulások
1223
Buruth
1342
Borth
1346
Boorth
1773
Barth,
1786
Barth,
1863
Bart,
1948
Bruty
1994
Bart

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Bart (Bruty) 111
Telefon: 0367591111

Honlap: bruty.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Hubač Alexander (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Bartal Mónika (Független)
Bacsó Peter (Független)
Mocsi Peter (Független)
Mocsi Štefan (Független)
Vargová Renáta (MOST - HÍD)
Független 80% Független 4 képviselö MOST - HÍD 20% MOST - HÍD 1 képviselö 5 képviselö
Barti Posta

Bruty 147

Barti Római Katolikus Plébániahivatal

Bart 112

Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda

Bart 162

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Bart 162

Barti Anyakönyvi Hivatal

Bart 111

Barti Községi Hivatal

Bart 111

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 999 94%
szlovákok 14 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 50 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1065
magyarok 1155 99%
szlovákok 12 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1168
magyarok 1313 99%
szlovákok 3 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 6 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1323
magyarok 761 96%
szlovákok 31 4%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 3 0%
összlétszám 795
magyarok 636 91%
szlovákok 49 7%
romák 15 2%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 701
magyarok 512 83%
szlovákok 54 9%
romák 14 2%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 37 6%
összlétszám 618
magyarok 446 77%
szlovákok 80 14%
romák 1 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 50 9%
összlétszám 578
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 518
Választási részvétel: 71.43 %
Kiadott boríték: 370
Bedobott boríték: 369

Polgármester

Érvényes szavazólap: 350
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Hubač Alexander 243 69.43 % MOST - HÍD
Bogyó Karol 107 30.57 % SMER-SD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Bartal Mónika 257 Független
Bacsó Peter 185 Független
Mocsi Peter 172 Független
Vargová Renáta 153 MOST - HÍD
Mocsi Štefan 143 Független

Képviselők

2014
MOST - HÍD 57.14% MOST - HÍD 4 képviselö SMK-MKP 28.57% SMK-MKP 2 képviselö SMER-SD 14.29% SMER-SD 1 képviselö 7 képviselö
2018
Független 80.00% Független 4 képviselö MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 522
Választási részvétel: 49.62 %
Kiadott boríték: 259
Bedobott boríték: 259
Választásra jogosult: 522
Választási részvétel: 18.58 %
Kiadott boríték: 97
Bedobott boríték: 97
Választásra jogosult: 512
Választási részvétel: 20,11 %
Kiadott boríték: 103
Bedobott boríték: 103

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 178
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 96
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 132 74.16 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 25 14.04 % SMER - SD
Stanislav Kováč 6 3.37 % DÚ, Zmena zdola
Viliam Mokraň 5 2.81 % KĽS
Peter Oremus 5 2.81 % Független
Regan Belovič 3 1.69 % 7 STATOČNÝCH
Robert Dick 2 1.12 % MS
Milan Belica 8 8.42% SMER - SD
Iván Farkas 61 63.54 % SMK-MKP
Milan Belica 19 19.79 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
László Hajdu 8 8.33 % MKDA
Ján Greššo 3 3.13 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Peter Oremus 3 3.13 % Független
Milan Uhrík 1 1.04 % ĽSNS
Renáta Kolenčíková 1 1.04 % Független
Ján Marko 0 0.00 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 252
Érvényes szavazólap: 103
Érvényes szavazólap: 6808
# Név Szavazat Százalék Párt
Alexander Hubač 207 82.14% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS
Iván Farkas 95 37.70% SMK-MKP
László Szigeti 88 34.92% SMK-MKP
Eva Čákvári 81 32.14% SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS
Imrich Hugyivár 63 25.00% SMK-MKP
Andrea Vitkóová 61 24.21% SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, OKS
Ondrej Beňuš 7 2.78% KDH, SMER - SD
Iván Farkas 71 68.93% SMK-MKP
László Szigeti 66 64.08% SMK-MKP
Szabolcs Bolya 64 62.14% SMK-MKP
Ján Elzer 29 28.16% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Andrea Vitkóová 21 20.39% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Rita Pásztorová 18 17.48% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Jácint Kecskeméti 10 9.71% MKDA-MKDSZ
Július Mazán 7 6.80% KDH, SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA, NOVA
Peter Brlai 3 2.91% ĽS Naše Slovensko
Iván Farkas 4653 0.00% SMK-MKP
László Szigeti 4418 0.00% SMK-MKP
Imrich Hugyivár 3655 0.00% SMK-MKP
Andrea Vitkóová 1992 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Eva Čákvári 1885 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Alexander Hubač 1805 0.00% MOST - HÍD, OKS, SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Ondrej Beňuš 564 0.00% KDH, SMER - SD
Iván Farkas 4267 62.68% SMK-MKP
Szabolcs Bolya 3755 55.16% SMK-MKP
László Szigeti 3721 54.66% SMK-MKP
Andrea Vitkóová 1829 26.87% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Rita Pásztorová 1628 23.91% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Elzer 1365 20.05% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Július Mazán 722 10.61% KDH, SaS, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA, NOVA
Jácint Kecskeméti 459 6.74% MKDA-MKDSZ
Peter Brlai 389 5.71% ĽS Naše Slovensko

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Párkány 732 23.33 %
Muzsla 146 4.65 %
Köbölkút 86 2.74 %
Bény 81 2.58 %
Szőgyén 75 2.39 %
Nána 72 2.30 %
Garamkövesd 70 2.23 %
Kőhídgyarmat 65 2.07 %
Kéménd 52 1.66 %
Ebed 49 1.56 %
Kicsind 46 1.47 %
Csúz 44 1.40 %
Kisgyarmat 40 1.28 %
Bajta 37 1.18 %
Helemba 33 1.05 %
Szalka 33 1.05 %
Kürt 28 0.89 %
Kisújfalu 21 0.67 %
Bart 21 0.67 %
Béla 19 0.61 %
Für 16 0.51 %
Libád 15 0.48 %
Leléd 15 0.48 %
Ipolykiskeszi 14 0.45 %
Garampáld 12 0.38 %
Sárkányfalva 7 0.22 %
Párkány 890 37.54 %
Muzsla 479 20.20 %
Köbölkút 377 15.90 %
Kürt 297 12.53 %
Szőgyén 287 12.10 %
Kisújfalu 210 8.86 %
Bény 181 7.63 %
Szalka 178 7.51 %
Kéménd 151 6.37 %
Nána 127 5.36 %
Kőhídgyarmat 121 5.10 %
Garamkövesd 104 4.39 %
Helemba 93 3.92 %
Ebed 82 3.46 %
Für 82 3.46 %
Bart 71 2.99 %
Kisgyarmat 65 2.74 %
Csúz 64 2.70 %
Béla 61 2.57 %
Garampáld 55 2.32 %
Leléd 53 2.24 %
Sárkányfalva 53 2.24 %
Bajta 52 2.19 %
Kicsind 48 2.02 %
Ipolykiskeszi 44 1.86 %
Libád 42 1.77 %
Párkány 134 18.85 %
Muzsla 37 5.20 %
Szőgyén 27 3.80 %
Kürt 26 3.66 %
Köbölkút 24 3.38 %
Kicsind 22 3.09 %
Kőhídgyarmat 22 3.09 %
Bény 17 2.39 %
Kisújfalu 16 2.25 %
Kéménd 16 2.25 %
Szalka 13 1.83 %
Ebed 13 1.83 %
Für 12 1.69 %
Nána 12 1.69 %
Bart 10 1.41 %
Garamkövesd 10 1.41 %
Csúz 9 1.27 %
Kisgyarmat 8 1.13 %
Helemba 7 0.98 %
Ipolykiskeszi 7 0.98 %
Leléd 5 0.70 %
Béla 4 0.56 %
Libád 4 0.56 %
Sárkányfalva 2 0.28 %
Bajta 1 0.14 %
Garampáld 1 0.14 %
Párkány 409 59.62 %
Garamkövesd 217 31.63 %
Muzsla 69 10.06 %
Szőgyén 65 9.48 %
Kicsind 51 7.43 %
Köbölkút 45 6.56 %
Bény 43 6.27 %
Nána 43 6.27 %
Ebed 38 5.54 %
Bajta 37 5.39 %
Kőhídgyarmat 34 4.96 %
Kéménd 31 4.52 %
Bart 29 4.23 %
Csúz 29 4.23 %
Szalka 29 4.23 %
Kürt 28 4.08 %
Kisgyarmat 28 4.08 %
Helemba 23 3.35 %
Leléd 22 3.21 %
Ipolykiskeszi 18 2.62 %
Für 16 2.33 %
Béla 14 2.04 %
Garampáld 13 1.90 %
Libád 13 1.90 %
Sárkányfalva 11 1.60 %
Kisújfalu 10 1.46 %
Párkány 358 13.26 %
Köbölkút 52 1.93 %
Muzsla 41 1.52 %
Szőgyén 40 1.48 %
Kőhídgyarmat 31 1.15 %
Csúz 30 1.11 %
Garamkövesd 26 0.96 %
Kürt 20 0.74 %
Nána 17 0.63 %
Kéménd 13 0.48 %
Libád 11 0.41 %
Ebed 11 0.41 %
Bény 9 0.33 %
Kisújfalu 8 0.30 %
Szalka 8 0.30 %
Béla 7 0.26 %
Bart 7 0.26 %
Helemba 7 0.26 %
Ipolykiskeszi 6 0.22 %
Für 5 0.19 %
Kisgyarmat 4 0.15 %
Bajta 3 0.11 %
Kicsind 3 0.11 %
Sárkányfalva 2 0.07 %
Leléd 2 0.07 %
Garampáld 1 0.04 %
Párkány 852 36.66 %
Muzsla 360 15.49 %
Köbölkút 326 14.03 %
Kürt 264 11.36 %
Szőgyén 224 9.64 %
Kisújfalu 204 8.78 %
Bény 182 7.83 %
Szalka 170 7.31 %
Kéménd 132 5.68 %
Kőhídgyarmat 100 4.30 %
Nána 100 4.30 %
Garamkövesd 84 3.61 %
Ebed 81 3.49 %
Helemba 72 3.10 %
Für 69 2.97 %
Csúz 67 2.88 %
Bart 66 2.84 %
Bajta 50 2.15 %
Kisgyarmat 50 2.15 %
Béla 47 2.02 %
Sárkányfalva 44 1.89 %
Leléd 42 1.81 %
Ipolykiskeszi 36 1.55 %
Garampáld 35 1.51 %
Kicsind 35 1.51 %
Libád 29 1.25 %
Párkány 121 3.99 %
Csúz 40 1.32 %
Köbölkút 33 1.09 %
Kürt 26 0.86 %
Szőgyén 25 0.82 %
Muzsla 21 0.69 %
Bény 18 0.59 %
Nána 13 0.43 %
Für 11 0.36 %
Ipolykiskeszi 11 0.36 %
Kéménd 9 0.30 %
Kőhídgyarmat 8 0.26 %
Garamkövesd 6 0.20 %
Leléd 6 0.20 %
Helemba 5 0.16 %
Kisújfalu 5 0.16 %
Kicsind 5 0.16 %
Bajta 4 0.13 %
Sárkányfalva 4 0.13 %
Kisgyarmat 4 0.13 %
Bart 3 0.10 %
Ebed 3 0.10 %
Béla 3 0.10 %
Garampáld 2 0.07 %
Libád 2 0.07 %
Szalka 1 0.03 %
Párkány 436 60.06 %
Kicsind 129 17.77 %
Garamkövesd 111 15.29 %
Muzsla 109 15.01 %
Kéménd 79 10.88 %
Szőgyén 65 8.95 %
Köbölkút 63 8.68 %
Ebed 62 8.54 %
Bény 62 8.54 %
Kisgyarmat 61 8.40 %
Kőhídgyarmat 56 7.71 %
Nána 43 5.92 %
Helemba 41 5.65 %
Szalka 39 5.37 %
Bajta 38 5.23 %
Garampáld 33 4.55 %
Kürt 33 4.55 %
Csúz 29 3.99 %
Leléd 29 3.99 %
Bart 18 2.48 %
Kisújfalu 18 2.48 %
Ipolykiskeszi 17 2.34 %
Libád 17 2.34 %
Für 16 2.20 %
Sárkányfalva 13 1.79 %
Béla 11 1.52 %
Párkány 691 28.24 %
Köbölkút 484 19.78 %
Muzsla 362 14.79 %
Kürt 279 11.40 %
Szőgyén 266 10.87 %
Kisújfalu 221 9.03 %
Szalka 171 6.99 %
Bény 151 6.17 %
Kéménd 136 5.56 %
Nána 106 4.33 %
Kőhídgyarmat 90 3.68 %
Für 86 3.51 %
Ebed 76 3.11 %
Helemba 67 2.74 %
Bart 64 2.62 %
Csúz 63 2.57 %
Sárkányfalva 58 2.37 %
Kisgyarmat 57 2.33 %
Béla 51 2.08 %
Ipolykiskeszi 49 2.00 %
Bajta 49 2.00 %
Garampáld 42 1.72 %
Leléd 38 1.55 %
Garamkövesd 38 1.55 %
Kicsind 33 1.35 %
Libád 27 1.10 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
575 92.44%
VPN
30 4.82%
KSČ
6 0.96%
DÚRS
3 0.48%
Egyéb
8 1.29%
Érvényes szavazatok 622
Együttélés-MKDM
498 81.91%
Magyar Polgári Párt
89 14.64%
SDSS
13 2.14%
ZPR-RČS
3 0.49%
Egyéb
5 0.82%
Érvényes szavazatok 608
MK
550 97.86%
SP-VOĽBA
4 0.71%
Egyéb
8 1.42%
Érvényes szavazatok 562
MKP
472 90.25%
HZDS
26 4.97%
SDK
15 2.87%
SOP
5 0.96%
SNS
3 0.57%
Egyéb
2 0.38%
Érvényes szavazatok 523
MKP
407 90.24%
HZD
12 2.66%
ANO
8 1.77%
SDĽ
4 0.89%
HZDS
4 0.89%
SZS
3 0.67%
ROISR
2 0.44%
ZRS
2 0.44%
KSS
2 0.44%
NOSNP
2 0.44%
SMER
2 0.44%
Egyéb
3 0.67%
Érvényes szavazatok 451
MKP
330 89.92%
SMER
27 7.36%
ĽS HZDS
4 1.09%
ANO
2 0.54%
Egyéb
4 1.09%
Érvényes szavazatok 367
MKP
187 55.49%
Most-Híd
119 35.31%
SDKU DS
8 2.37%
SaS
7 2.08%
SMER
7 2.08%
SDĽ
4 1.19%
EDS
2 0.59%
Egyéb
3 0.89%
Érvényes szavazatok 337
MKP
176 55.00%
Most-Híd
104 32.50%
SMER SD
25 7.81%
OĽaNO
3 0.94%
Zmena zdola DU
2 0.63%
99 Percent
2 0.63%
SSS NM
2 0.63%
Egyéb
6 1.88%
Érvényes szavazatok 320
MKP
146 52.52%
Most-Híd
98 35.25%
SMER SD
12 4.32%
OĽANO-NOVA
5 1.80%
LSNS
4 1.44%
SME RODINA
3 1.08%
#SIEŤ
3 1.08%
KSS
2 0.72%
Egyéb
5 1.80%
Érvényes szavazatok 278
Érsekújvári járás
Szlovákia

Bejelentések