SK
NZ
.....

Barsbaracska

Község

címer zászló
913 90% magyar 1910
200 29% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Baracska
Hivatalos szlovák megnevezés:
Bardoňovo
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Bars vármegye
Verebélyi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Bars és Hont k.e.e. vármegyék (sz: Léva)
Lévai járás
Természeti tájbeosztás:
Kisalföld > Nyitra-Barsi-halomvidék, Garammenti-hátság
Más földrajzi nevek:
Alsó-hegy, Balog-völgy, Barakpuszta, Cseresnyéspuszta, Ivolác-hegy, (Kisbese), Táncos-hegy, Újbaracska, (Vörösmajor)
Koordináták:
48.11076355, 18.42137146
Terület:
23,81 km2
Rang:
község
Népesség:
736
Tszf. magasság:
193 m
Körzethívószám:
+421 (0) 35
Irányítószám:
94149
Település kód:
503053
Szervezeti azonosító:
308773
Adóazonosító:
2021059315

A község a Garammenti-hátság dombvidékén, a Baracska-patak (Kvetnianka) partján fekszik, Érsekújvártól 35 km-re északkeletre, Nagysuránytól 21 km-re keletre, Lévától 24 km-re nyugatra. A Pozbát (3 km) Alsópéllel (4,5 km) összekötő mellékúton közelíthető meg. Délkeletről Fakóvezekény, délnyugatról Fajkürt, nyugatról Pozba, északnyugatról Barsfüss, északkeletről Alsópél, keletről pedig Nagysalló községekkel határos.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és az Érsekújvári járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Bars vármegye Verebélyi járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolása után 1949-ig a Verebélyi járáshoz. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Bars és Hont k.e.e. vármegye, Lévai járás). 1949-1960 között a Nagysurányi járáshoz tartozott, majd 1960-tól az Érsekújvári járáshoz. Területe 1939 után minimális mértékben változott (23,88 km²-ről 23,81 km²-re csökkent) Kisbaracska Barsbeséhez csatolásával.

Népesség

1910-ben 1017, 1921-ben 1045, 1939-ben pedig 1208, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt, a szlovákok aránya 1921-ben 10,9 % volt. A második világháború utáni belső telepítések során a faluba szlovák telepeseket költöztettek, a 20. század második felében szlovák többségűvé vált. A periférikus helyzetű település 1991-2011 között nagymértékű népességvesztésen ment át, húsz év alatt lakossága egyötödét elvesztette (986 főről 786-ra csökkent), ezzel párhuzamosan a magyar nemzetiségűek aránya 40,3 %-ról 29,6 %-ra csökkent. A lakosság többsége római katolikus vallású (49 %), a reformátusok aránya 43,1 %-ról (1921-ben) 23,5 %-ra csökkent.

Történelem

Barsbaracska korán, a honfoglalás kora óta magyar település, már a 10. században is létezett. Az esztergomi káptalan bizonyságlevelében találkozunk említésével először, majd a 14. század végén Barachkai János a Szent Benedek-rendre hagyományozta a várost (Kis Barakczát). A 19. században a Kelecsényi-, a Simonyi- és az Ambró családoknak volt itt birtoka, míg a 20. században a Knapp, a Missák, valamint a Kelecsényi családok birtokolták.A trianoni békeszerződésig Bars vármegye Verebélyi járásához tartozott, majd 1938–44 között ismét magyar fennhatóság alá került. A háborút követő kitelepítések felborították korábbi etnikai képét, és a szlovákság lett a település meghatározó etnikuma. Határában korábban számos major és puszta működött, melyek közül már csak Barakpuszta és Cseresnyéspuszta létezik. Határának nagy részét a 19. században még erdő borította (Baracski-erdő, Felső-erdő), melyeket később kiirtottak és mezőgazdasági művelés alá vontak.

Mai jelentősége

A községben szlovák óvoda működik, Cseresnyéspuszta településrészen szociális otthon található. Szent Bertalannak szentelt római katolikus temploma épült barokk stílusban, református temploma 1909-ben épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

BARACSKA. Elegyes falu Bars Vármegyében, birtokosai több Uraságok, lakosai katolikusok, fekszik a’ Verebélyi járásban, ambár határjában 120erdeje olly nagy nints, mint más helységeknek; de mivel szükségére fája elég, épűletre való is az Uraságnak engedelmével, ’s más javakkal is bővelkedik, első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Baracska, magyar-tót falu, Bars vgyében, 380 kath., 17 evang., 250 ref. lak. Ref. filial templom és oskola. Határja dombos, de termékeny; legelője sok, és a juhoknak nagyon egészséges; erdeje derék, szilvás s más gyümölcsös kertjei messze kiterjedtek; bort is termeszt. F. u. többen. Ut. p. Léva.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Baracska, magyar kisközség a verebélyi járásban. Lakosai reformátusok és katholikusok, de az előbbiek többségben vannak. E községet már a pápai tizedszedők említik Barakcha néven. Ugyanily alakban találjuk 1298-ban az esztergomi káptalannak egyik bizonyságlevelében felemlítve. 1339-ben már Barakcsa alakban van megnevezve, 1395-ben pedig Kis-Barakcza alakban, amikor Barachkai János a szt.-benedeki apátságnak hagyományozza. 1657-ben öt elpusztult telket irtak össze e községben. 1574-ben mint praedium szerepel. Dűlői között két elnevezés érdemel figyelmet. Az egyik a Szenti tó, mely helyen állítólag hajdan nagy tó volt, a másik a Balogvölgy elnevezés, mely, úgy látszik, valamelyik régi birtokosának őrzi az emlékét. A mult század elején a Kelecsényiek, Simonyiak és az Ambrók voltak a község birtokosai, most pedig Kelecsényi Rafaelnek, Knapp Simon és Sándornak és Missák Zacharnak van itt nagyobb birtoka. A községben két templom van, református és katholikus. Az elsőt 1780 körül, a másikat 1700 körül építették. E községhez tartozik Vörös, Barak, Cseresnyés, Kis-Besse és Puszta-Szőlők, a hol azelőtt szőlők voltak. A lakosok száma 995. Saját postája van, távirója és vasúti állomása Nagysalló.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Barsbaracska. Kisközség, amelyet amelyet a régi följegyzések — többek között az esztergomi káptalan 1298-i bizonyságlevele — Barakcha néven említenek. Egy 1339-ben kelt dokumentumban mint Barakcsa szerepel. Barachkai János 1395. évi adományozólevele, amelyben a Szent Benedekrendre hagyományozza a várost — Kis-Barakczát említ. A község a XIX. század folyamán a Kelecsényi-, Simonyi- és Ambró-család kezén van, míg a XX. században Knapp Simon, Knapp Sándor, Missák Zakariás, valamint a Kelecsényi-család birtokolják. A községhez tartozó külterületi lakott helyek: Barak, Cseresnyés, Kisbese, Üjbaracska, Vörösmajor. A község területe 4150 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 1208.

Névelőfordulások
1269
Barakcha
1298
Brakcha
1327
Baracha
1394
Nogbrakcha
1395
Barachko
1773
Baracska, Baracžka,
1786
Baracska,
1808
Baracska,
1907
Barsbaracska,
1920
Baračka, Barsbaracska,
1938
Barsbaracska,
1945
Baračka, Barsbaracska,
1948
Bardoňovo
1994
Baracska

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Barsbaracska (Bardoňovo) 124
Telefon: 0356517117
Fax: 0356517117

Honlap: obecbardonovo.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Černák Tibor (Független)

Képviselő-testület:
Baláž Martin (Független)
Wurczer Peter (Független)
Černák Tibor (Független)
Markovič Ján (Független)
Hajtman Béla (SMK-MKP, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA)
Lantai Dušan (SZ)
Juhás Boris (SZ)
Független 57% Független 4 képviselö SMK-MKP,... 14% SMK-MKP, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA 1 képviselö SZ 29% SZ 2 képviselö 7 képviselö
Barsbaracskai Posta

Bardoňovo 124

BARACHA szociális intézmény

Cseresnyéspuszta 365

Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Barsbaracska 104

Barsbaracskai Anyakönyvi Hivatal

Barsbaracska 124

Barsbaracskai Községi Hivatal

Barsbaracska 124

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 783 90%
szlovákok 29 3%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 54 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 867
magyarok 913 90%
szlovákok 103 10%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1017
magyarok 906 87%
szlovákok 114 11%
csehek 0 0%
németek 2 0%
egyéb 23 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1045
magyarok 397 40%
szlovákok 578 59%
csehek 11 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 986
magyarok 342 39%
szlovákok 536 60%
csehek 6 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 886
magyarok 233 30%
szlovákok 454 58%
csehek 5 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 94 12%
összlétszám 786
magyarok 200 29%
szlovákok 458 67%
csehek 3 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 21 3%
összlétszám 682
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 632
Választási részvétel: 68.83 %
Kiadott boríték: 435
Bedobott boríték: 435

Polgármester

Érvényes szavazólap: 420
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Černák Tibor 206 49.05 % Független
Hajtman Béla 161 38.33 % SMK-MKP, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Soboňová Katarína 53 12.62 % OKS

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Baláž Martin 210 Független
Lantai Dušan 203 SZ
Wurczer Peter 197 Független
Juhás Boris 186 SZ
Hajtman Béla 185 SMK-MKP, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Černák Tibor 178 Független
Markovič Ján 175 Független

Képviselők

2014
SZ 28.57% SZ 2 képviselö SMK-MKP 57.14% SMK-MKP 4 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö 7 képviselö
2018
Független 57.14% Független 4 képviselö SZ 28.57% SZ 2 képviselö SMK-MKP, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA 14.29% SMK-MKP, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 565
Választási részvétel: 16.64 %
Kiadott boríték: 94
Bedobott boríték: 94
Választásra jogosult: 565
Választási részvétel: 18.76 %
Kiadott boríték: 106
Bedobott boríték: 106
Választásra jogosult: 633
Választási részvétel: 23,53 %
Kiadott boríték: 149
Bedobott boríték: 149

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 91
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 146
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tomáš Galbavý 45 49.45 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 39 42.86 % SMER - SD
Peter Oremus 4 4.40 % Független
Robert Dick 2 2.20 % MS
Stanislav Kováč 1 1.10 % DÚ, Zmena zdola
Regan Belovič 0 0.00 % 7 STATOČNÝCH
Viliam Mokraň 0 0.00 % KĽS
Milan Belica 52 49.06% SMER - SD
Milan Belica 75 51.37 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Iván Farkas 28 19.18 % SMK-MKP
Milan Uhrík 17 11.64 % ĽSNS
Ján Greššo 14 9.59 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Peter Oremus 7 4.79 % Független
Renáta Kolenčíková 2 1.37 % Független
László Hajdu 2 1.37 % MKDA
Ján Marko 1 0.68 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 89
Érvényes szavazólap: 142
Érvényes szavazólap: 22536
# Név Szavazat Százalék Párt
Marián Tóth 41 46.07% SaS, OKS, NOVA, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Tibor Nagy 39 43.82% SMK-MKP
Ladislav Marenčák 36 40.45% SMER - SD, KDH
Bertalan Bóna 35 39.33% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Péter Nagy 35 39.33% SMK-MKP
Tibor Dobai 32 35.96% SMK-MKP
János Bób 30 33.71% SMK-MKP
Eva Polerecká 28 31.46% OKS, SDKÚ - DS, NOVA, MOST - HÍD, SaS
Štefan Tóth 27 30.34% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Tibor Matuška 17 19.10% KDH, SMER - SD
Jozef Kálazi 10 11.24% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Helena Bohátová 10 11.24% KDH, SMER - SD
Karin Jaššová 9 10.11% KDH, SMER - SD
Ján Kováč 8 8.99% SaS, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
Ján Štark 7 7.87% Független
Marek Oremus 7 7.87% KDH, SMER - SD
Igor Sádovský 7 7.87% KDH, SMER - SD
Peter Kijaček 7 7.87% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, NOVA, OKS, SaS
Karol Borik 6 6.74% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Ján Volf 5 5.62% SNS
Dušan Kollár 5 5.62% KDH, SMER - SD
Tünde Némethová 4 4.49% PD
Otokar Klein 4 4.49% Független
Rudolf Hlavatý 3 3.37% MS
Lenka Szegenyová 3 3.37% KSS
Ján Garai 2 2.25% PD
Michal Alemayehu 1 1.12% 7 STATOČNÝCH
Martin Barta 1 1.12% PD
Lucia Matejková 1 1.12% SMS
Renáta Baloghová 1 1.12% PD
Ľuboš Ivan 1 1.12% Független
Eva Smolíková 1 1.12% SNS
Juraj Šimunek 0 0.00% SMER - SD, KDH
Ladislav Marenčák 67 47.18% Független
Tibor Dobai 39 27.46% SMK-MKP
Dávid Nagy 38 26.76% SMK-MKP
János Bób 35 24.65% SMK-MKP
Bertalan Bóna 34 23.94% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Mária Czuczor 32 22.54% SMK-MKP
Marek Oremus 23 16.20% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Otokar Klein 22 15.49% Független
Karin Jaššová 21 14.79% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Tibor Matuška 20 14.08% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Eva Polerecká 18 12.68% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Branislav Becík 18 12.68% Független
Igor Sádovský 18 12.68% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Daniel Žingor 17 11.97% Független
Gabriel Katona 16 11.27% Független
Helena Bohátová 16 11.27% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Ladislav Balogh 13 9.15% ĽS Naše Slovensko
Juraj Šimunek 13 9.15% SaS, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Ivan Katona 12 8.45% Független
Eva Smolíková 11 7.75% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Martin Šteták 11 7.75% ĽS Naše Slovensko
Jozef Zaťko 9 6.34% NP
Ján Volf 9 6.34% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Marcel Filaga 9 6.34% Független
Radovan Kuruc 9 6.34% ĽS Naše Slovensko
Andrea Hudecová 8 5.63% ĽS Naše Slovensko
Štefan Prešinský 7 4.93% Független
Tatiana Svetlanská 7 4.93% Független
Ľuboš Ivan 6 4.23% Független
Martin Búry 6 4.23% Független
Gizela Kevélyová 6 4.23% SME RODINA - Boris Kollár
Adrián Takáč 5 3.52% ĽS Naše Slovensko
Martin Mikla 5 3.52% ĽS Naše Slovensko
Ivan Solár 4 2.82% Független
Lenka Szegényová 4 2.82% KSS
Stanislav Kosec 4 2.82% ĽS Naše Slovensko
Richard Schwarz 4 2.82% Független
Štefan Skok 3 2.11% NP
Pavol Uhrín 3 2.11% DOMA DOBRE
Jozef Francel 3 2.11% Független
Marek Oremus 6134 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Marenčák 5840 0.00% SMER - SD, KDH
Helena Bohátová 5636 0.00% KDH, SMER - SD
Karin Jaššová 5360 0.00% SMER - SD, KDH
Igor Sádovský 5272 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Matuška 5179 0.00% SMER - SD, KDH
Juraj Šimunek 4982 0.00% KDH, SMER - SD
Dušan Kollár 4895 0.00% SMER - SD, KDH
Péter Nagy 3030 0.00% SMK-MKP
Bertalan Bóna 2975 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Otokar Klein 2963 0.00% Független
János Bób 2895 0.00% SMK-MKP
Tibor Nagy 2761 0.00% SMK-MKP
Marián Tóth 2558 0.00% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Tibor Dobai 2446 0.00% SMK-MKP
Karol Borik 2370 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Eva Polerecká 2284 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, NOVA, OKS
Štefan Tóth 2273 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS, NOVA, SaS
Ján Štark 2192 0.00% Független
Jozef Kálazi 2017 0.00% SDKÚ - DS, OKS, NOVA, SaS, MOST - HÍD
Ján Volf 1855 0.00% SNS
Ľuboš Ivan 1761 0.00% Független
Eva Smolíková 1682 0.00% SNS
Ján Kováč 1429 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, OKS
Peter Kijaček 1260 0.00% OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Rudolf Hlavatý 898 0.00% MS
Michal Alemayehu 657 0.00% 7 STATOČNÝCH
Martin Barta 560 0.00% PD
Lucia Matejková 556 0.00% SMS
Renáta Baloghová 419 0.00% PD
Lenka Szegenyová 403 0.00% KSS
Tünde Némethová 315 0.00% PD
Ján Garai 262 0.00% PD
Otokar Klein 7357 32.65% Független
Marek Oremus 6055 26.87% SNS, SMER-SD, MOST - HÍD
Branislav Becík 5760 25.56% Független
Helena Bohátová 4834 21.45% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Ladislav Marenčák 4661 20.68% Független
Marcel Filaga 4539 20.14% Független
Gabriel Katona 4535 20.12% Független
Tibor Matuška 4245 18.84% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ivan Katona 4105 18.22% Független
Juraj Šimunek 4018 17.83% SaS, OKS, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA
Karin Jaššová 4014 17.81% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD
Igor Sádovský 3741 16.60% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Dávid Nagy 3355 14.89% SMK-MKP
Bertalan Bóna 3268 14.50% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Eva Smolíková 3032 13.45% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
János Bób 2988 13.26% SMK-MKP
Štefan Prešinský 2981 13.23% Független
Eva Polerecká 2822 12.52% MOST - HÍD, SMER-SD, SNS
Daniel Žingor 2700 11.98% Független
Ľuboš Ivan 2555 11.34% Független
Martin Mikla 2417 10.73% ĽS Naše Slovensko
Andrea Hudecová 2366 10.50% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Balogh 2334 10.36% ĽS Naše Slovensko
Mária Czuczor 2274 10.09% SMK-MKP
Pavol Uhrín 2265 10.05% DOMA DOBRE
Tatiana Svetlanská 2165 9.61% Független
Tibor Dobai 2124 9.42% SMK-MKP
Ivan Solár 2100 9.32% Független
Ján Volf 2000 8.87% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Richard Schwarz 1963 8.71% Független
Martin Šteták 1920 8.52% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Kosec 1904 8.45% ĽS Naše Slovensko
Radovan Kuruc 1829 8.12% ĽS Naše Slovensko
Adrián Takáč 1604 7.12% ĽS Naše Slovensko
Jozef Francel 1575 6.99% Független
Martin Búry 1179 5.23% Független
Gizela Kevélyová 993 4.41% SME RODINA - Boris Kollár
Jozef Zaťko 735 3.26% NP
Lenka Szegényová 495 2.20% KSS
Štefan Skok 264 1.17% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Érsekújvár 563 29.96 %
Nagysurány 192 10.22 %
Komját 101 5.38 %
Tótmegyer 80 4.26 %
Mánya 55 2.93 %
Bánkeszi 50 2.66 %
Komáromszemere 42 2.24 %
Csornok 37 1.97 %
Nyitramalomszeg 37 1.97 %
Zsitvafödémes 34 1.81 %
Özdöge 30 1.60 %
Jászfalu 29 1.54 %
Újlót 28 1.49 %
Hull 26 1.38 %
Nyitranagykér 25 1.33 %
Barsfüss 24 1.28 %
Ohaj 24 1.28 %
Rendve 21 1.12 %
Udvard 21 1.12 %
Tardoskedd 20 1.06 %
Szencse 20 1.06 %
Dögös 18 0.96 %
Gyarak 18 0.96 %
Jattó 17 0.90 %
Kolta 15 0.80 %
Szentmihályúr 12 0.64 %
Andód 12 0.64 %
Komáromcsehi 9 0.48 %
Szímő 9 0.48 %
Fajkürt 8 0.43 %
Kisbaromlak 7 0.37 %
Kamocsa 6 0.32 %
Barsbaracska 5 0.27 %
Valkház 4 0.21 %
Zsitvabesenyő 3 0.16 %
Pozba 2 0.11 %
Érsekújvár 779 22.50 %
Nagysurány 260 7.51 %
Komját 133 3.84 %
Tótmegyer 113 3.26 %
Bánkeszi 98 2.83 %
Mánya 73 2.11 %
Zsitvafödémes 67 1.94 %
Komáromszemere 61 1.76 %
Jattó 56 1.62 %
Özdöge 52 1.50 %
Udvard 50 1.44 %
Nyitramalomszeg 49 1.42 %
Újlót 48 1.39 %
Csornok 47 1.36 %
Tardoskedd 39 1.13 %
Ohaj 38 1.10 %
Rendve 36 1.04 %
Hull 36 1.04 %
Kolta 32 0.92 %
Nyitranagykér 30 0.87 %
Jászfalu 30 0.87 %
Szencse 28 0.81 %
Dögös 27 0.78 %
Barsfüss 27 0.78 %
Andód 26 0.75 %
Szímő 23 0.66 %
Gyarak 22 0.64 %
Szentmihályúr 18 0.52 %
Komáromcsehi 13 0.38 %
Fajkürt 11 0.32 %
Valkház 10 0.29 %
Pozba 9 0.26 %
Barsbaracska 8 0.23 %
Kisbaromlak 7 0.20 %
Kamocsa 6 0.17 %
Zsitvabesenyő 4 0.12 %
Érsekújvár 1 451 50.26 %
Tardoskedd 216 7.48 %
Udvard 204 7.07 %
Nyitranagykér 138 4.78 %
Nagysurány 135 4.68 %
Szímő 127 4.40 %
Zsitvabesenyő 88 3.05 %
Andód 84 2.91 %
Pozba 78 2.70 %
Bánkeszi 65 2.25 %
Tótmegyer 64 2.22 %
Kamocsa 60 2.08 %
Komját 45 1.56 %
Újlót 44 1.52 %
Szentmihályúr 44 1.52 %
Barsbaracska 34 1.18 %
Özdöge 33 1.14 %
Komáromszemere 32 1.11 %
Szencse 30 1.04 %
Nyitramalomszeg 30 1.04 %
Fajkürt 29 1.00 %
Mánya 29 1.00 %
Zsitvafödémes 27 0.94 %
Komáromcsehi 22 0.76 %
Gyarak 21 0.73 %
Jattó 20 0.69 %
Dögös 20 0.69 %
Barsfüss 19 0.66 %
Kolta 17 0.59 %
Csornok 17 0.59 %
Jászfalu 15 0.52 %
Valkház 11 0.38 %
Hull 9 0.31 %
Ohaj 4 0.14 %
Rendve 3 0.10 %
Kisbaromlak 3 0.10 %
Érsekújvár 1 888 41.95 %
Udvard 763 16.95 %
Nagysurány 439 9.75 %
Bánkeszi 198 4.40 %
Tótmegyer 191 4.24 %
Komáromszemere 155 3.44 %
Komját 150 3.33 %
Újlót 146 3.24 %
Zsitvafödémes 130 2.89 %
Ohaj 128 2.84 %
Tardoskedd 118 2.62 %
Kisbaromlak 117 2.60 %
Zsitvabesenyő 116 2.58 %
Jászfalu 102 2.27 %
Mánya 102 2.27 %
Kolta 100 2.22 %
Özdöge 90 2.00 %
Nyitramalomszeg 77 1.71 %
Hull 74 1.64 %
Andód 71 1.58 %
Szencse 69 1.53 %
Nyitranagykér 59 1.31 %
Barsfüss 54 1.20 %
Szímő 47 1.04 %
Jattó 45 1.00 %
Csornok 41 0.91 %
Fajkürt 40 0.89 %
Dögös 40 0.89 %
Rendve 36 0.80 %
Gyarak 36 0.80 %
Komáromcsehi 32 0.71 %
Pozba 29 0.64 %
Szentmihályúr 22 0.49 %
Kamocsa 22 0.49 %
Barsbaracska 18 0.40 %
Valkház 15 0.33 %
Érsekújvár 1 219 84.36 %
Nagysurány 290 20.07 %
Komját 110 7.61 %
Bánkeszi 108 7.47 %
Tótmegyer 96 6.64 %
Udvard 93 6.44 %
Tardoskedd 54 3.74 %
Jászfalu 44 3.04 %
Mánya 42 2.91 %
Újlót 40 2.77 %
Nyitranagykér 38 2.63 %
Zsitvafödémes 37 2.56 %
Nyitramalomszeg 36 2.49 %
Szencse 34 2.35 %
Andód 34 2.35 %
Jattó 30 2.08 %
Rendve 29 2.01 %
Dögös 27 1.87 %
Hull 27 1.87 %
Barsfüss 26 1.80 %
Kolta 26 1.80 %
Özdöge 25 1.73 %
Gyarak 23 1.59 %
Kisbaromlak 21 1.45 %
Zsitvabesenyő 20 1.38 %
Szentmihályúr 19 1.31 %
Komáromszemere 19 1.31 %
Ohaj 18 1.25 %
Csornok 18 1.25 %
Barsbaracska 17 1.18 %
Kamocsa 16 1.11 %
Pozba 14 0.97 %
Valkház 14 0.97 %
Szímő 14 0.97 %
Fajkürt 11 0.76 %
Komáromcsehi 11 0.76 %
Érsekújvár 1 553 84.59 %
Udvard 409 22.28 %
Szímő 272 14.81 %
Tardoskedd 267 14.54 %
Andód 168 9.15 %
Nyitranagykér 164 8.93 %
Kamocsa 131 7.14 %
Zsitvabesenyő 116 6.32 %
Pozba 77 4.19 %
Barsbaracska 38 2.07 %
Kolta 29 1.58 %
Nagysurány 24 1.31 %
Újlót 19 1.03 %
Jászfalu 9 0.49 %
Komáromszemere 9 0.49 %
Jattó 7 0.38 %
Kisbaromlak 6 0.33 %
Tótmegyer 5 0.27 %
Komját 5 0.27 %
Komáromcsehi 4 0.22 %
Bánkeszi 4 0.22 %
Szentmihályúr 4 0.22 %
Fajkürt 4 0.22 %
Ohaj 4 0.22 %
Szencse 4 0.22 %
Nyitramalomszeg 4 0.22 %
Mánya 3 0.16 %
Csornok 3 0.16 %
Hull 3 0.16 %
Barsfüss 2 0.11 %
Dögös 2 0.11 %
Zsitvafödémes 2 0.11 %
Özdöge 2 0.11 %
Valkház 1 0.05 %
Gyarak 1 0.05 %
Rendve 0 0.00 %
Érsekújvár 1 209 36.44 %
Nagysurány 210 6.33 %
Tardoskedd 127 3.83 %
Szímő 90 2.71 %
Bánkeszi 80 2.41 %
Tótmegyer 76 2.29 %
Udvard 73 2.20 %
Komját 71 2.14 %
Nyitranagykér 71 2.14 %
Zsitvabesenyő 63 1.90 %
Andód 49 1.48 %
Újlót 48 1.45 %
Szentmihályúr 45 1.36 %
Özdöge 40 1.21 %
Szencse 38 1.15 %
Mánya 38 1.15 %
Zsitvafödémes 36 1.08 %
Nyitramalomszeg 35 1.05 %
Kolta 33 0.99 %
Gyarak 32 0.96 %
Kamocsa 32 0.96 %
Jattó 30 0.90 %
Hull 28 0.84 %
Fajkürt 28 0.84 %
Barsfüss 26 0.78 %
Csornok 25 0.75 %
Ohaj 24 0.72 %
Pozba 24 0.72 %
Komáromszemere 23 0.69 %
Dögös 22 0.66 %
Rendve 20 0.60 %
Barsbaracska 18 0.54 %
Jászfalu 17 0.51 %
Komáromcsehi 15 0.45 %
Kisbaromlak 15 0.45 %
Valkház 11 0.33 %
Érsekújvár 579 8.37 %
Nagysurány 436 6.30 %
Ohaj 226 3.27 %
Bánkeszi 134 1.94 %
Hull 125 1.81 %
Mánya 114 1.65 %
Komját 114 1.65 %
Újlót 111 1.60 %
Zsitvafödémes 98 1.42 %
Szencse 81 1.17 %
Özdöge 81 1.17 %
Tótmegyer 79 1.14 %
Tardoskedd 60 0.87 %
Nyitramalomszeg 60 0.87 %
Szentmihályúr 59 0.85 %
Gyarak 54 0.78 %
Rendve 53 0.77 %
Udvard 52 0.75 %
Jászfalu 41 0.59 %
Nyitranagykér 41 0.59 %
Csornok 40 0.58 %
Jattó 39 0.56 %
Zsitvabesenyő 39 0.56 %
Barsfüss 39 0.56 %
Kolta 37 0.53 %
Komáromszemere 37 0.53 %
Dögös 36 0.52 %
Fajkürt 35 0.51 %
Szímő 26 0.38 %
Valkház 25 0.36 %
Pozba 21 0.30 %
Kisbaromlak 17 0.25 %
Komáromcsehi 13 0.19 %
Andód 12 0.17 %
Barsbaracska 11 0.16 %
Kamocsa 7 0.10 %
Érsekújvár 2 753 134.36 %
Nagysurány 212 10.35 %
Udvard 166 8.10 %
Andód 124 6.05 %
Bánkeszi 109 5.32 %
Tardoskedd 91 4.44 %
Szímő 86 4.20 %
Tótmegyer 86 4.20 %
Komját 84 4.10 %
Nyitranagykér 83 4.05 %
Kamocsa 75 3.66 %
Mánya 59 2.88 %
Jászfalu 44 2.15 %
Zsitvafödémes 41 2.00 %
Szencse 39 1.90 %
Újlót 37 1.81 %
Dögös 36 1.76 %
Kolta 36 1.76 %
Hull 35 1.71 %
Zsitvabesenyő 35 1.71 %
Nyitramalomszeg 34 1.66 %
Pozba 28 1.37 %
Jattó 28 1.37 %
Komáromszemere 26 1.27 %
Ohaj 25 1.22 %
Barsfüss 21 1.02 %
Szentmihályúr 20 0.98 %
Gyarak 19 0.93 %
Csornok 19 0.93 %
Kisbaromlak 17 0.83 %
Barsbaracska 16 0.78 %
Özdöge 14 0.68 %
Rendve 12 0.59 %
Komáromcsehi 10 0.49 %
Valkház 8 0.39 %
Fajkürt 7 0.34 %
Érsekújvár 310 52.99 %
Nyitranagykér 217 37.09 %
Nagysurány 81 13.85 %
Komját 72 12.31 %
Tótmegyer 38 6.50 %
Udvard 36 6.15 %
Nyitramalomszeg 28 4.79 %
Tardoskedd 24 4.10 %
Csornok 13 2.22 %
Bánkeszi 12 2.05 %
Mánya 11 1.88 %
Andód 10 1.71 %
Újlót 9 1.54 %
Zsitvabesenyő 9 1.54 %
Hull 9 1.54 %
Komáromszemere 8 1.37 %
Rendve 8 1.37 %
Özdöge 8 1.37 %
Zsitvafödémes 8 1.37 %
Ohaj 7 1.20 %
Szencse 7 1.20 %
Barsfüss 7 1.20 %
Jászfalu 6 1.03 %
Fajkürt 6 1.03 %
Pozba 6 1.03 %
Barsbaracska 6 1.03 %
Kamocsa 5 0.85 %
Szentmihályúr 5 0.85 %
Komáromcsehi 5 0.85 %
Dögös 4 0.68 %
Kisbaromlak 4 0.68 %
Szímő 4 0.68 %
Kolta 3 0.51 %
Gyarak 3 0.51 %
Jattó 3 0.51 %
Valkház 1 0.17 %
Érsekújvár 1 595 31.92 %
Nagysurány 437 8.75 %
Komját 257 5.14 %
Tótmegyer 236 4.72 %
Bánkeszi 208 4.16 %
Udvard 170 3.40 %
Özdöge 132 2.64 %
Mánya 122 2.44 %
Zsitvafödémes 113 2.26 %
Nyitramalomszeg 100 2.00 %
Csornok 86 1.72 %
Szencse 86 1.72 %
Tardoskedd 85 1.70 %
Újlót 85 1.70 %
Jattó 80 1.60 %
Dögös 78 1.56 %
Fajkürt 74 1.48 %
Ohaj 71 1.42 %
Szentmihályúr 69 1.38 %
Hull 66 1.32 %
Nyitranagykér 66 1.32 %
Andód 63 1.26 %
Gyarak 60 1.20 %
Barsfüss 60 1.20 %
Kolta 60 1.20 %
Komáromszemere 55 1.10 %
Jászfalu 52 1.04 %
Komáromcsehi 50 1.00 %
Szímő 38 0.76 %
Kisbaromlak 36 0.72 %
Rendve 32 0.64 %
Pozba 28 0.56 %
Valkház 28 0.56 %
Zsitvabesenyő 23 0.46 %
Kamocsa 17 0.34 %
Barsbaracska 16 0.32 %
Érsekújvár 820 21.89 %
Nagysurány 546 14.58 %
Mánya 261 6.97 %
Bánkeszi 214 5.71 %
Gyarak 191 5.10 %
Zsitvafödémes 143 3.82 %
Komját 133 3.55 %
Hull 114 3.04 %
Ohaj 110 2.94 %
Újlót 107 2.86 %
Barsfüss 101 2.70 %
Tótmegyer 100 2.67 %
Szencse 98 2.62 %
Rendve 77 2.06 %
Valkház 69 1.84 %
Özdöge 66 1.76 %
Szentmihályúr 62 1.66 %
Nyitramalomszeg 57 1.52 %
Csornok 50 1.33 %
Udvard 45 1.20 %
Kolta 44 1.17 %
Nyitranagykér 43 1.15 %
Jászfalu 40 1.07 %
Fajkürt 38 1.01 %
Tardoskedd 36 0.96 %
Dögös 29 0.77 %
Kisbaromlak 27 0.72 %
Komáromszemere 23 0.61 %
Jattó 19 0.51 %
Barsbaracska 18 0.48 %
Pozba 14 0.37 %
Komáromcsehi 12 0.32 %
Kamocsa 12 0.32 %
Szímő 10 0.27 %
Andód 9 0.24 %
Zsitvabesenyő 3 0.08 %
Érsekújvár 2 624 158.26 %
Nagysurány 178 10.74 %
Udvard 137 8.26 %
Andód 107 6.45 %
Bánkeszi 89 5.37 %
Tótmegyer 82 4.95 %
Komját 81 4.89 %
Szímő 77 4.64 %
Tardoskedd 73 4.40 %
Kamocsa 65 3.92 %
Nyitranagykér 62 3.74 %
Mánya 48 2.90 %
Zsitvafödémes 40 2.41 %
Zsitvabesenyő 36 2.17 %
Jászfalu 34 2.05 %
Hull 31 1.87 %
Jattó 27 1.63 %
Újlót 27 1.63 %
Nyitramalomszeg 26 1.57 %
Dögös 25 1.51 %
Szencse 24 1.45 %
Kolta 22 1.33 %
Komáromszemere 22 1.33 %
Ohaj 18 1.09 %
Szentmihályúr 17 1.03 %
Rendve 17 1.03 %
Kisbaromlak 16 0.97 %
Gyarak 16 0.97 %
Özdöge 14 0.84 %
Pozba 13 0.78 %
Csornok 13 0.78 %
Barsbaracska 12 0.72 %
Barsfüss 11 0.66 %
Valkház 10 0.60 %
Fajkürt 7 0.42 %
Komáromcsehi 4 0.24 %
Érsekújvár 376 11.79 %
Nagysurány 294 9.22 %
Ohaj 250 7.84 %
Mánya 102 3.20 %
Zsitvafödémes 95 2.98 %
Gyarak 92 2.88 %
Bánkeszi 80 2.51 %
Hull 79 2.48 %
Újlót 69 2.16 %
Barsfüss 61 1.91 %
Rendve 57 1.79 %
Szencse 55 1.72 %
Komját 53 1.66 %
Tótmegyer 45 1.41 %
Özdöge 43 1.35 %
Valkház 40 1.25 %
Nyitramalomszeg 34 1.07 %
Udvard 29 0.91 %
Csornok 25 0.78 %
Jászfalu 24 0.75 %
Fajkürt 22 0.69 %
Andód 20 0.63 %
Jattó 19 0.60 %
Nyitranagykér 17 0.53 %
Komáromszemere 16 0.50 %
Dögös 16 0.50 %
Kolta 15 0.47 %
Szentmihályúr 14 0.44 %
Tardoskedd 13 0.41 %
Zsitvabesenyő 13 0.41 %
Kisbaromlak 12 0.38 %
Komáromcsehi 7 0.22 %
Pozba 5 0.16 %
Barsbaracska 4 0.13 %
Szímő 3 0.09 %
Kamocsa 1 0.03 %
Komját 509 28.11 %
Érsekújvár 235 12.98 %
Nagysurány 201 11.10 %
Dögös 60 3.31 %
Bánkeszi 58 3.20 %
Tótmegyer 51 2.82 %
Nyitramalomszeg 42 2.32 %
Mánya 39 2.15 %
Csornok 37 2.04 %
Özdöge 28 1.55 %
Tardoskedd 25 1.38 %
Nyitranagykér 24 1.33 %
Barsfüss 23 1.27 %
Zsitvafödémes 23 1.27 %
Újlót 19 1.05 %
Hull 18 0.99 %
Udvard 16 0.88 %
Szencse 16 0.88 %
Ohaj 15 0.83 %
Jattó 15 0.83 %
Gyarak 14 0.77 %
Kolta 14 0.77 %
Szentmihályúr 14 0.77 %
Jászfalu 13 0.72 %
Kisbaromlak 10 0.55 %
Szímő 9 0.50 %
Valkház 9 0.50 %
Komáromszemere 8 0.44 %
Rendve 7 0.39 %
Fajkürt 6 0.33 %
Andód 5 0.28 %
Komáromcsehi 4 0.22 %
Zsitvabesenyő 3 0.17 %
Barsbaracska 3 0.17 %
Pozba 1 0.06 %
Kamocsa 1 0.06 %
Nagysurány 140 5.48 %
Érsekújvár 131 5.13 %
Ohaj 71 2.78 %
Komját 44 1.72 %
Bánkeszi 29 1.14 %
Hull 28 1.10 %
Tótmegyer 27 1.06 %
Mánya 25 0.98 %
Szencse 19 0.74 %
Udvard 19 0.74 %
Barsfüss 18 0.70 %
Gyarak 17 0.67 %
Újlót 17 0.67 %
Zsitvafödémes 16 0.63 %
Rendve 16 0.63 %
Özdöge 15 0.59 %
Nyitramalomszeg 9 0.35 %
Csornok 9 0.35 %
Barsbaracska 9 0.35 %
Kolta 8 0.31 %
Valkház 8 0.31 %
Jászfalu 6 0.23 %
Nyitranagykér 6 0.23 %
Zsitvabesenyő 5 0.20 %
Fajkürt 5 0.20 %
Dögös 5 0.20 %
Jattó 5 0.20 %
Szentmihályúr 5 0.20 %
Komáromszemere 4 0.16 %
Szímő 4 0.16 %
Pozba 4 0.16 %
Tardoskedd 3 0.12 %
Kisbaromlak 3 0.12 %
Komáromcsehi 2 0.08 %
Kamocsa 2 0.08 %
Andód 1 0.04 %
Érsekújvár 1 247 38.93 %
Bánkeszi 674 21.04 %
Nagysurány 595 18.58 %
Tótmegyer 137 4.28 %
Komját 132 4.12 %
Mánya 106 3.31 %
Gyarak 98 3.06 %
Újlót 90 2.81 %
Zsitvafödémes 73 2.28 %
Hull 70 2.19 %
Udvard 64 2.00 %
Nyitramalomszeg 59 1.84 %
Ohaj 53 1.65 %
Szencse 52 1.62 %
Nyitranagykér 48 1.50 %
Rendve 42 1.31 %
Tardoskedd 42 1.31 %
Jászfalu 40 1.25 %
Barsfüss 38 1.19 %
Komáromszemere 34 1.06 %
Özdöge 33 1.03 %
Kisbaromlak 33 1.03 %
Andód 31 0.97 %
Szentmihályúr 28 0.87 %
Dögös 26 0.81 %
Kolta 24 0.75 %
Valkház 23 0.72 %
Jattó 22 0.69 %
Csornok 22 0.69 %
Fajkürt 21 0.66 %
Szímő 16 0.50 %
Barsbaracska 13 0.41 %
Komáromcsehi 11 0.34 %
Kamocsa 11 0.34 %
Zsitvabesenyő 6 0.19 %
Pozba 4 0.12 %
Érsekújvár 689 25.68 %
Nagysurány 192 7.16 %
Kolta 95 3.54 %
Bánkeszi 76 2.83 %
Tótmegyer 64 2.39 %
Udvard 52 1.94 %
Komját 52 1.94 %
Újlót 50 1.86 %
Komáromszemere 49 1.83 %
Szencse 45 1.68 %
Szentmihályúr 40 1.49 %
Tardoskedd 39 1.45 %
Mánya 38 1.42 %
Ohaj 33 1.23 %
Nyitranagykér 33 1.23 %
Csornok 32 1.19 %
Zsitvafödémes 31 1.16 %
Nyitramalomszeg 30 1.12 %
Rendve 28 1.04 %
Szímő 28 1.04 %
Komáromcsehi 28 1.04 %
Gyarak 27 1.01 %
Jászfalu 25 0.93 %
Andód 24 0.89 %
Dögös 24 0.89 %
Jattó 23 0.86 %
Fajkürt 22 0.82 %
Özdöge 21 0.78 %
Hull 20 0.75 %
Barsfüss 19 0.71 %
Zsitvabesenyő 16 0.60 %
Pozba 13 0.48 %
Valkház 12 0.45 %
Kisbaromlak 11 0.41 %
Kamocsa 10 0.37 %
Barsbaracska 9 0.34 %
Érsekújvár 1 145 34.37 %
Szímő 415 12.46 %
Udvard 297 8.92 %
Tardoskedd 252 7.57 %
Nyitranagykér 201 6.03 %
Andód 190 5.70 %
Kamocsa 178 5.34 %
Zsitvabesenyő 89 2.67 %
Pozba 68 2.04 %
Barsbaracska 35 1.05 %
Tótmegyer 16 0.48 %
Újlót 15 0.45 %
Komáromszemere 10 0.30 %
Komját 9 0.27 %
Jászfalu 7 0.21 %
Kolta 6 0.18 %
Bánkeszi 5 0.15 %
Nagysurány 5 0.15 %
Ohaj 4 0.12 %
Dögös 4 0.12 %
Kisbaromlak 4 0.12 %
Szencse 3 0.09 %
Szentmihályúr 3 0.09 %
Valkház 3 0.09 %
Csornok 3 0.09 %
Özdöge 3 0.09 %
Jattó 3 0.09 %
Zsitvafödémes 3 0.09 %
Gyarak 2 0.06 %
Barsfüss 2 0.06 %
Mánya 2 0.06 %
Komáromcsehi 2 0.06 %
Nyitramalomszeg 2 0.06 %
Hull 1 0.03 %
Fajkürt 1 0.03 %
Rendve 0 0.00 %
Érsekújvár 666 11.96 %
Komját 563 10.11 %
Nagysurány 510 9.16 %
Nyitranagykér 296 5.32 %
Bánkeszi 189 3.39 %
Özdöge 139 2.50 %
Tótmegyer 131 2.35 %
Újlót 111 1.99 %
Mánya 108 1.94 %
Nyitramalomszeg 92 1.65 %
Zsitvafödémes 91 1.63 %
Szencse 77 1.38 %
Ohaj 74 1.33 %
Hull 70 1.26 %
Dögös 70 1.26 %
Csornok 69 1.24 %
Barsfüss 67 1.20 %
Udvard 61 1.10 %
Fajkürt 60 1.08 %
Tardoskedd 59 1.06 %
Szímő 58 1.04 %
Szentmihályúr 57 1.02 %
Jattó 56 1.01 %
Gyarak 47 0.84 %
Valkház 37 0.66 %
Rendve 33 0.59 %
Kolta 31 0.56 %
Komáromszemere 29 0.52 %
Komáromcsehi 25 0.45 %
Pozba 25 0.45 %
Jászfalu 23 0.41 %
Andód 23 0.41 %
Kisbaromlak 22 0.40 %
Barsbaracska 21 0.38 %
Kamocsa 14 0.25 %
Zsitvabesenyő 10 0.18 %
Érsekújvár 753 36.61 %
Nagysurány 244 11.86 %
Komját 139 6.76 %
Tótmegyer 91 4.42 %
Zsitvafödémes 71 3.45 %
Komáromszemere 67 3.26 %
Bánkeszi 65 3.16 %
Tardoskedd 64 3.11 %
Nyitramalomszeg 62 3.01 %
Nyitranagykér 60 2.92 %
Mánya 58 2.82 %
Csornok 57 2.77 %
Udvard 55 2.67 %
Újlót 46 2.24 %
Özdöge 39 1.90 %
Hull 37 1.80 %
Jászfalu 36 1.75 %
Kolta 35 1.70 %
Rendve 34 1.65 %
Ohaj 32 1.56 %
Szencse 30 1.46 %
Szímő 29 1.41 %
Andód 28 1.36 %
Dögös 27 1.31 %
Jattó 25 1.22 %
Gyarak 25 1.22 %
Barsfüss 23 1.12 %
Pozba 21 1.02 %
Szentmihályúr 16 0.78 %
Barsbaracska 13 0.63 %
Kamocsa 11 0.53 %
Komáromcsehi 10 0.49 %
Fajkürt 10 0.49 %
Zsitvabesenyő 8 0.39 %
Kisbaromlak 7 0.34 %
Valkház 6 0.29 %
Érsekújvár 1 848 50.34 %
Nagysurány 409 11.14 %
Bánkeszi 242 6.59 %
Komját 138 3.76 %
Mánya 132 3.60 %
Tótmegyer 131 3.57 %
Újlót 117 3.19 %
Fajkürt 109 2.97 %
Ohaj 107 2.91 %
Gyarak 106 2.89 %
Hull 100 2.72 %
Udvard 88 2.40 %
Zsitvafödémes 87 2.37 %
Rendve 76 2.07 %
Szencse 72 1.96 %
Barsbaracska 67 1.83 %
Nyitramalomszeg 63 1.72 %
Jászfalu 59 1.61 %
Barsfüss 58 1.58 %
Tardoskedd 57 1.55 %
Pozba 56 1.53 %
Komáromszemere 56 1.53 %
Csornok 55 1.50 %
Kolta 53 1.44 %
Kisbaromlak 52 1.42 %
Andód 47 1.28 %
Jattó 40 1.09 %
Nyitranagykér 38 1.04 %
Özdöge 34 0.93 %
Komáromcsehi 30 0.82 %
Dögös 29 0.79 %
Szentmihályúr 26 0.71 %
Szímő 25 0.68 %
Valkház 21 0.57 %
Kamocsa 21 0.57 %
Zsitvabesenyő 12 0.33 %
Érsekújvár 255 17.88 %
Nagysurány 51 3.58 %
Tótmegyer 16 1.12 %
Tardoskedd 12 0.84 %
Szímő 11 0.77 %
Komját 11 0.77 %
Szentmihályúr 10 0.70 %
Udvard 10 0.70 %
Zsitvafödémes 9 0.63 %
Szencse 9 0.63 %
Nyitranagykér 8 0.56 %
Mánya 8 0.56 %
Bánkeszi 7 0.49 %
Kamocsa 7 0.49 %
Kolta 6 0.42 %
Rendve 6 0.42 %
Nyitramalomszeg 5 0.35 %
Zsitvabesenyő 5 0.35 %
Jászfalu 4 0.28 %
Barsbaracska 4 0.28 %
Hull 4 0.28 %
Ohaj 4 0.28 %
Valkház 4 0.28 %
Pozba 4 0.28 %
Komáromszemere 4 0.28 %
Andód 3 0.21 %
Komáromcsehi 3 0.21 %
Özdöge 3 0.21 %
Jattó 2 0.14 %
Barsfüss 2 0.14 %
Csornok 2 0.14 %
Fajkürt 2 0.14 %
Újlót 1 0.07 %
Dögös 1 0.07 %
Gyarak 1 0.07 %
Kisbaromlak 1 0.07 %
Nagysurány 1 534 24.81 %
Érsekújvár 1 075 17.39 %
Bánkeszi 260 4.21 %
Tótmegyer 151 2.44 %
Nyitramalomszeg 147 2.38 %
Komját 130 2.10 %
Zsitvafödémes 129 2.09 %
Mánya 117 1.89 %
Szencse 82 1.33 %
Újlót 74 1.20 %
Ohaj 65 1.05 %
Hull 63 1.02 %
Udvard 60 0.97 %
Barsfüss 60 0.97 %
Özdöge 58 0.94 %
Rendve 55 0.89 %
Csornok 54 0.87 %
Dögös 45 0.73 %
Jászfalu 38 0.61 %
Gyarak 37 0.60 %
Tardoskedd 35 0.57 %
Nyitranagykér 31 0.50 %
Valkház 31 0.50 %
Jattó 28 0.45 %
Kolta 26 0.42 %
Komáromszemere 25 0.40 %
Andód 25 0.40 %
Szentmihályúr 22 0.36 %
Kisbaromlak 15 0.24 %
Szímő 14 0.23 %
Fajkürt 13 0.21 %
Komáromcsehi 10 0.16 %
Pozba 9 0.15 %
Barsbaracska 9 0.15 %
Kamocsa 7 0.11 %
Zsitvabesenyő 5 0.08 %
Érsekújvár 1 458 26.71 %
Nagysurány 1 204 22.06 %
Bánkeszi 391 7.16 %
Komját 292 5.35 %
Tótmegyer 201 3.68 %
Nyitramalomszeg 188 3.44 %
Újlót 158 2.89 %
Zsitvafödémes 149 2.73 %
Ohaj 147 2.69 %
Mánya 135 2.47 %
Udvard 122 2.23 %
Özdöge 122 2.23 %
Gyarak 114 2.09 %
Szencse 110 2.02 %
Nyitranagykér 108 1.98 %
Hull 100 1.83 %
Tardoskedd 93 1.70 %
Barsfüss 90 1.65 %
Komáromszemere 73 1.34 %
Szentmihályúr 69 1.26 %
Dögös 68 1.25 %
Jattó 67 1.23 %
Kolta 64 1.17 %
Fajkürt 64 1.17 %
Csornok 62 1.14 %
Rendve 61 1.12 %
Jászfalu 55 1.01 %
Szímő 49 0.90 %
Kisbaromlak 39 0.71 %
Andód 38 0.70 %
Pozba 36 0.66 %
Valkház 36 0.66 %
Komáromcsehi 28 0.51 %
Zsitvabesenyő 23 0.42 %
Barsbaracska 23 0.42 %
Kamocsa 18 0.33 %
Érsekújvár 235 8.81 %
Nagysurány 223 8.36 %
Rendve 97 3.64 %
Bánkeszi 59 2.21 %
Komját 43 1.61 %
Tótmegyer 42 1.57 %
Hull 39 1.46 %
Újlót 34 1.27 %
Mánya 32 1.20 %
Zsitvafödémes 31 1.16 %
Szencse 31 1.16 %
Nyitramalomszeg 29 1.09 %
Barsfüss 25 0.94 %
Ohaj 23 0.86 %
Udvard 21 0.79 %
Özdöge 20 0.75 %
Nyitranagykér 20 0.75 %
Dögös 17 0.64 %
Tardoskedd 16 0.60 %
Jattó 15 0.56 %
Gyarak 13 0.49 %
Jászfalu 13 0.49 %
Kolta 13 0.49 %
Komáromcsehi 12 0.45 %
Komáromszemere 12 0.45 %
Csornok 10 0.37 %
Fajkürt 9 0.34 %
Valkház 8 0.30 %
Andód 8 0.30 %
Barsbaracska 6 0.22 %
Szentmihályúr 6 0.22 %
Zsitvabesenyő 6 0.22 %
Kisbaromlak 5 0.19 %
Pozba 2 0.07 %
Szímő 2 0.07 %
Kamocsa 2 0.07 %
Érsekújvár 750 20.93 %
Nagysurány 295 8.23 %
Tótmegyer 208 5.80 %
Komját 159 4.44 %
Bánkeszi 101 2.82 %
Zsitvafödémes 70 1.95 %
Csornok 60 1.67 %
Mánya 58 1.62 %
Nyitramalomszeg 54 1.51 %
Komáromszemere 48 1.34 %
Özdöge 47 1.31 %
Újlót 45 1.26 %
Ohaj 38 1.06 %
Szencse 38 1.06 %
Tardoskedd 38 1.06 %
Hull 36 1.00 %
Nyitranagykér 33 0.92 %
Udvard 33 0.92 %
Rendve 31 0.86 %
Kolta 30 0.84 %
Barsfüss 29 0.81 %
Jászfalu 28 0.78 %
Dögös 28 0.78 %
Andód 25 0.70 %
Gyarak 23 0.64 %
Jattó 23 0.64 %
Szímő 16 0.45 %
Szentmihályúr 14 0.39 %
Fajkürt 14 0.39 %
Kisbaromlak 10 0.28 %
Komáromcsehi 9 0.25 %
Valkház 7 0.20 %
Kamocsa 7 0.20 %
Pozba 5 0.14 %
Barsbaracska 5 0.14 %
Zsitvabesenyő 2 0.06 %
Érsekújvár 598 32.77 %
Nagysurány 241 13.21 %
Tótmegyer 166 9.10 %
Komját 121 6.63 %
Bánkeszi 74 4.05 %
Mánya 54 2.96 %
Zsitvafödémes 48 2.63 %
Újlót 43 2.36 %
Komáromszemere 43 2.36 %
Csornok 43 2.36 %
Nyitramalomszeg 41 2.25 %
Özdöge 35 1.92 %
Szencse 34 1.86 %
Tardoskedd 29 1.59 %
Kolta 29 1.59 %
Nyitranagykér 27 1.48 %
Ohaj 27 1.48 %
Hull 27 1.48 %
Udvard 25 1.37 %
Barsfüss 24 1.32 %
Rendve 24 1.32 %
Gyarak 22 1.21 %
Dögös 22 1.21 %
Andód 19 1.04 %
Jászfalu 18 0.99 %
Jattó 16 0.88 %
Barsbaracska 11 0.60 %
Fajkürt 11 0.60 %
Szímő 11 0.60 %
Komáromcsehi 9 0.49 %
Szentmihályúr 8 0.44 %
Kisbaromlak 7 0.38 %
Kamocsa 5 0.27 %
Valkház 4 0.22 %
Pozba 2 0.11 %
Zsitvabesenyő 2 0.11 %
Érsekújvár 911 35.07 %
Szímő 258 9.93 %
Udvard 222 8.55 %
Tardoskedd 195 7.51 %
Andód 174 6.70 %
Nyitranagykér 132 5.08 %
Kamocsa 106 4.08 %
Zsitvabesenyő 76 2.93 %
Pozba 56 2.16 %
Barsbaracska 32 1.23 %
Nagysurány 21 0.81 %
Kolta 13 0.50 %
Újlót 12 0.46 %
Tótmegyer 9 0.35 %
Komáromszemere 7 0.27 %
Komját 7 0.27 %
Ohaj 4 0.15 %
Kisbaromlak 4 0.15 %
Jattó 4 0.15 %
Jászfalu 4 0.15 %
Bánkeszi 4 0.15 %
Szencse 3 0.12 %
Dögös 3 0.12 %
Zsitvafödémes 3 0.12 %
Szentmihályúr 2 0.08 %
Valkház 2 0.08 %
Nyitramalomszeg 2 0.08 %
Gyarak 2 0.08 %
Rendve 1 0.04 %
Barsfüss 1 0.04 %
Özdöge 1 0.04 %
Csornok 1 0.04 %
Mánya 1 0.04 %
Hull 1 0.04 %
Fajkürt 0 0.00 %
Komáromcsehi 0 0.00 %
Érsekújvár 4 272 102.84 %
Nagysurány 374 9.00 %
Udvard 346 8.33 %
Bánkeszi 230 5.54 %
Tardoskedd 210 5.06 %
Tótmegyer 184 4.43 %
Andód 163 3.92 %
Szímő 147 3.54 %
Nyitranagykér 115 2.77 %
Komját 113 2.72 %
Zsitvabesenyő 105 2.53 %
Kamocsa 76 1.83 %
Újlót 72 1.73 %
Jászfalu 70 1.69 %
Ohaj 69 1.66 %
Nyitramalomszeg 65 1.56 %
Jattó 62 1.49 %
Zsitvafödémes 60 1.44 %
Mánya 58 1.40 %
Kisbaromlak 57 1.37 %
Barsfüss 52 1.25 %
Komáromszemere 51 1.23 %
Fajkürt 48 1.16 %
Szencse 48 1.16 %
Pozba 45 1.08 %
Kolta 40 0.96 %
Dögös 34 0.82 %
Gyarak 32 0.77 %
Hull 31 0.75 %
Özdöge 28 0.67 %
Barsbaracska 22 0.53 %
Rendve 21 0.51 %
Csornok 18 0.43 %
Szentmihályúr 14 0.34 %
Valkház 14 0.34 %
Komáromcsehi 11 0.26 %
Érsekújvár 1 479 65.91 %
Bánkeszi 97 4.32 %
Nagysurány 89 3.97 %
Tótmegyer 75 3.34 %
Udvard 73 3.25 %
Andód 43 1.92 %
Újlót 40 1.78 %
Komját 31 1.38 %
Kisbaromlak 25 1.11 %
Ohaj 23 1.02 %
Komáromszemere 21 0.94 %
Tardoskedd 20 0.89 %
Jászfalu 19 0.85 %
Mánya 19 0.85 %
Hull 18 0.80 %
Zsitvafödémes 17 0.76 %
Szímő 15 0.67 %
Nyitramalomszeg 15 0.67 %
Barsfüss 14 0.62 %
Zsitvabesenyő 13 0.58 %
Kolta 12 0.53 %
Özdöge 12 0.53 %
Szencse 12 0.53 %
Dögös 10 0.45 %
Kamocsa 8 0.36 %
Rendve 8 0.36 %
Gyarak 8 0.36 %
Csornok 8 0.36 %
Nyitranagykér 8 0.36 %
Szentmihályúr 7 0.31 %
Pozba 6 0.27 %
Jattó 6 0.27 %
Komáromcsehi 5 0.22 %
Barsbaracska 3 0.13 %
Valkház 3 0.13 %
Fajkürt 3 0.13 %
Érsekújvár 624 25.24 %
Nagysurány 221 8.94 %
Komját 115 4.65 %
Tótmegyer 93 3.76 %
Bánkeszi 54 2.18 %
Zsitvafödémes 50 2.02 %
Mánya 50 2.02 %
Újlót 43 1.74 %
Csornok 42 1.70 %
Komáromszemere 42 1.70 %
Nyitramalomszeg 35 1.42 %
Hull 34 1.38 %
Ohaj 31 1.25 %
Szencse 30 1.21 %
Tardoskedd 30 1.21 %
Özdöge 30 1.21 %
Rendve 30 1.21 %
Jászfalu 30 1.21 %
Barsfüss 27 1.09 %
Udvard 24 0.97 %
Kolta 20 0.81 %
Nyitranagykér 20 0.81 %
Jattó 20 0.81 %
Dögös 19 0.77 %
Gyarak 18 0.73 %
Andód 15 0.61 %
Szímő 13 0.53 %
Komáromcsehi 12 0.49 %
Szentmihályúr 11 0.44 %
Barsbaracska 9 0.36 %
Fajkürt 8 0.32 %
Kisbaromlak 8 0.32 %
Zsitvabesenyő 7 0.28 %
Valkház 7 0.28 %
Pozba 4 0.16 %
Kamocsa 3 0.12 %
Érsekújvár 1 095 68.78 %
Nagysurány 148 9.30 %
Bánkeszi 71 4.46 %
Tótmegyer 70 4.40 %
Komját 54 3.39 %
Udvard 51 3.20 %
Tardoskedd 37 2.32 %
Mánya 32 2.01 %
Nyitranagykér 30 1.88 %
Andód 29 1.82 %
Újlót 26 1.63 %
Zsitvafödémes 25 1.57 %
Kisbaromlak 24 1.51 %
Szencse 23 1.44 %
Kolta 21 1.32 %
Dögös 18 1.13 %
Gyarak 18 1.13 %
Nyitramalomszeg 18 1.13 %
Jattó 17 1.07 %
Ohaj 17 1.07 %
Csornok 17 1.07 %
Szímő 14 0.88 %
Özdöge 14 0.88 %
Komáromszemere 13 0.82 %
Hull 13 0.82 %
Barsfüss 9 0.57 %
Kamocsa 9 0.57 %
Jászfalu 9 0.57 %
Rendve 8 0.50 %
Komáromcsehi 8 0.50 %
Zsitvabesenyő 6 0.38 %
Szentmihályúr 6 0.38 %
Barsbaracska 4 0.25 %
Pozba 3 0.19 %
Fajkürt 3 0.19 %
Valkház 3 0.19 %
Érsekújvár 499 23.84 %
Nagysurány 267 12.76 %
Mánya 120 5.73 %
Komját 119 5.69 %
Zsitvafödémes 85 4.06 %
Tótmegyer 82 3.92 %
Bánkeszi 57 2.72 %
Csornok 46 2.20 %
Komáromszemere 44 2.10 %
Özdöge 41 1.96 %
Nyitramalomszeg 40 1.91 %
Gyarak 40 1.91 %
Újlót 39 1.86 %
Hull 38 1.82 %
Ohaj 37 1.77 %
Rendve 35 1.67 %
Szencse 35 1.67 %
Barsfüss 32 1.53 %
Udvard 30 1.43 %
Kolta 25 1.19 %
Tardoskedd 24 1.15 %
Jászfalu 22 1.05 %
Nyitranagykér 21 1.00 %
Dögös 21 1.00 %
Szentmihályúr 19 0.91 %
Jattó 15 0.72 %
Fajkürt 14 0.67 %
Kisbaromlak 11 0.53 %
Valkház 11 0.53 %
Andód 9 0.43 %
Szímő 8 0.38 %
Komáromcsehi 8 0.38 %
Barsbaracska 4 0.19 %
Kamocsa 3 0.14 %
Pozba 2 0.10 %
Zsitvabesenyő 1 0.05 %
Érsekújvár 618 28.04 %
Bánkeszi 392 17.79 %
Nagysurány 324 14.70 %
Komját 86 3.90 %
Tótmegyer 81 3.68 %
Tardoskedd 48 2.18 %
Mánya 46 2.09 %
Zsitvafödémes 42 1.91 %
Ohaj 40 1.81 %
Újlót 34 1.54 %
Nyitramalomszeg 32 1.45 %
Jattó 32 1.45 %
Gyarak 29 1.32 %
Jászfalu 28 1.27 %
Szencse 28 1.27 %
Rendve 26 1.18 %
Udvard 26 1.18 %
Barsfüss 24 1.09 %
Nyitranagykér 21 0.95 %
Hull 21 0.95 %
Csornok 21 0.95 %
Dögös 20 0.91 %
Özdöge 19 0.86 %
Andód 17 0.77 %
Valkház 16 0.73 %
Komáromszemere 16 0.73 %
Kolta 16 0.73 %
Kisbaromlak 15 0.68 %
Szentmihályúr 10 0.45 %
Zsitvabesenyő 8 0.36 %
Barsbaracska 7 0.32 %
Fajkürt 7 0.32 %
Szímő 6 0.27 %
Pozba 4 0.18 %
Komáromcsehi 3 0.14 %
Kamocsa 2 0.09 %
Érsekújvár 802 41.58 %
Szímő 240 12.44 %
Udvard 225 11.66 %
Tardoskedd 188 9.75 %
Kamocsa 167 8.66 %
Nyitranagykér 124 6.43 %
Andód 100 5.18 %
Zsitvabesenyő 66 3.42 %
Pozba 58 3.01 %
Barsbaracska 39 2.02 %
Nagysurány 17 0.88 %
Kolta 11 0.57 %
Újlót 10 0.52 %
Szentmihályúr 8 0.41 %
Komját 8 0.41 %
Komáromszemere 6 0.31 %
Bánkeszi 6 0.31 %
Kisbaromlak 5 0.26 %
Nyitramalomszeg 5 0.26 %
Jászfalu 5 0.26 %
Jattó 4 0.21 %
Tótmegyer 4 0.21 %
Dögös 4 0.21 %
Komáromcsehi 3 0.16 %
Szencse 3 0.16 %
Zsitvafödémes 3 0.16 %
Hull 3 0.16 %
Valkház 3 0.16 %
Csornok 2 0.10 %
Özdöge 2 0.10 %
Gyarak 1 0.05 %
Ohaj 1 0.05 %
Mánya 1 0.05 %
Barsfüss 0 0.00 %
Rendve 0 0.00 %
Fajkürt 0 0.00 %
Érsekújvár 1 186 32.24 %
Nagysurány 483 13.13 %
Komját 216 5.87 %
Bánkeszi 152 4.13 %
Tótmegyer 148 4.02 %
Udvard 142 3.86 %
Tardoskedd 118 3.21 %
Mánya 112 3.04 %
Özdöge 105 2.85 %
Újlót 101 2.75 %
Szencse 91 2.47 %
Ohaj 84 2.28 %
Nyitranagykér 82 2.23 %
Zsitvafödémes 82 2.23 %
Nyitramalomszeg 76 2.07 %
Gyarak 71 1.93 %
Szímő 70 1.90 %
Komáromszemere 70 1.90 %
Hull 70 1.90 %
Dögös 65 1.77 %
Jattó 65 1.77 %
Szentmihályúr 64 1.74 %
Fajkürt 63 1.71 %
Kolta 61 1.66 %
Jászfalu 59 1.60 %
Barsfüss 51 1.39 %
Rendve 49 1.33 %
Csornok 44 1.20 %
Komáromcsehi 44 1.20 %
Kisbaromlak 40 1.09 %
Pozba 35 0.95 %
Valkház 34 0.92 %
Kamocsa 33 0.90 %
Andód 31 0.84 %
Zsitvabesenyő 28 0.76 %
Barsbaracska 20 0.54 %
Érsekújvár 1 374 65.93 %
Nagysurány 198 9.50 %
Bánkeszi 92 4.41 %
Tótmegyer 84 4.03 %
Komját 53 2.54 %
Udvard 46 2.21 %
Szencse 46 2.21 %
Mánya 41 1.97 %
Újlót 38 1.82 %
Tardoskedd 38 1.82 %
Barsfüss 38 1.82 %
Hull 37 1.78 %
Ohaj 36 1.73 %
Zsitvafödémes 35 1.68 %
Nyitranagykér 34 1.63 %
Jattó 33 1.58 %
Andód 30 1.44 %
Jászfalu 27 1.30 %
Nyitramalomszeg 26 1.25 %
Kolta 24 1.15 %
Gyarak 24 1.15 %
Dögös 23 1.10 %
Rendve 20 0.96 %
Fajkürt 17 0.82 %
Csornok 17 0.82 %
Komáromszemere 17 0.82 %
Özdöge 17 0.82 %
Szímő 15 0.72 %
Kisbaromlak 13 0.62 %
Valkház 13 0.62 %
Pozba 10 0.48 %
Szentmihályúr 9 0.43 %
Komáromcsehi 9 0.43 %
Zsitvabesenyő 9 0.43 %
Barsbaracska 6 0.29 %
Kamocsa 6 0.29 %
Érsekújvár 1 846 142.22 %
Komját 223 17.18 %
Nagysurány 155 11.94 %
Bánkeszi 85 6.55 %
Tótmegyer 73 5.62 %
Udvard 59 4.55 %
Nyitranagykér 51 3.93 %
Tardoskedd 43 3.31 %
Andód 43 3.31 %
Zsitvafödémes 33 2.54 %
Újlót 29 2.23 %
Jászfalu 26 2.00 %
Mánya 24 1.85 %
Komáromszemere 24 1.85 %
Dögös 22 1.69 %
Nyitramalomszeg 22 1.69 %
Csornok 21 1.62 %
Özdöge 16 1.23 %
Barsfüss 16 1.23 %
Szímő 15 1.16 %
Hull 15 1.16 %
Jattó 14 1.08 %
Szencse 13 1.00 %
Ohaj 12 0.92 %
Kamocsa 12 0.92 %
Zsitvabesenyő 12 0.92 %
Rendve 12 0.92 %
Gyarak 11 0.85 %
Szentmihályúr 11 0.85 %
Kolta 9 0.69 %
Kisbaromlak 8 0.62 %
Barsbaracska 7 0.54 %
Fajkürt 6 0.46 %
Valkház 6 0.46 %
Pozba 4 0.31 %
Komáromcsehi 3 0.23 %
Érsekújvár 119 9.66 %
Udvard 24 1.95 %
Nagysurány 15 1.22 %
Tótmegyer 12 0.97 %
Bánkeszi 8 0.65 %
Újlót 7 0.57 %
Mánya 7 0.57 %
Kolta 6 0.49 %
Nyitranagykér 5 0.41 %
Komját 5 0.41 %
Zsitvafödémes 5 0.41 %
Tardoskedd 4 0.32 %
Nyitramalomszeg 3 0.24 %
Fajkürt 3 0.24 %
Özdöge 3 0.24 %
Barsbaracska 3 0.24 %
Szencse 3 0.24 %
Komáromszemere 3 0.24 %
Rendve 3 0.24 %
Dögös 3 0.24 %
Andód 2 0.16 %
Szentmihályúr 2 0.16 %
Jattó 2 0.16 %
Barsfüss 2 0.16 %
Zsitvabesenyő 2 0.16 %
Ohaj 2 0.16 %
Kamocsa 2 0.16 %
Komáromcsehi 2 0.16 %
Pozba 1 0.08 %
Gyarak 1 0.08 %
Jászfalu 1 0.08 %
Hull 1 0.08 %
Csornok 1 0.08 %
Valkház 1 0.08 %
Szímő 1 0.08 %
Kisbaromlak 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
188 30.57%
VPN
176 28.62%
KSČ
86 13.98%
KDH
56 9.11%
SPV
41 6.67%
SNS
22 3.58%
SD
19 3.09%
SZ
9 1.46%
SSL
7 1.14%
DS
6 0.98%
HČSP
3 0.49%
Egyéb
2 0.33%
Érvényes szavazatok 615
Együttélés-MKDM
130 23.81%
HZDS
127 23.26%
SDSS
121 22.16%
SDĽ
50 9.16%
Magyar Polgári Párt
42 7.69%
KDH
23 4.21%
SZ
9 1.65%
SKDH
8 1.47%
SZS
6 1.10%
SSL-SNZ
5 0.92%
KSS
4 0.73%
SPI
4 0.73%
HZSP-SRÚ
4 0.73%
HSS
3 0.55%
Egyéb
10 1.83%
Érvényes szavazatok 546
MK
209 40.12%
HZDS-RSS
141 27.06%
SP-VOĽBA
68 13.05%
ZRS
28 5.37%
KSS
18 3.45%
KDH
17 3.26%
9 1.73%
HZPCS
7 1.34%
DS
5 0.96%
SPK
5 0.96%
KSÚ
5 0.96%
SNS
4 0.77%
Egyéb
5 0.96%
Érvényes szavazatok 521
MKP
207 37.77%
HZDS
106 19.34%
SDK
79 14.42%
SDĽ
69 12.59%
SOP
38 6.93%
KSS
28 5.11%
SNS
14 2.55%
NSK
3 0.55%
Egyéb
4 0.73%
Érvényes szavazatok 548
MKP
196 45.90%
HZDS
84 19.67%
SMER
49 11.48%
SDKU
22 5.15%
ANO
18 4.22%
KSS
16 3.75%
KDH
9 2.11%
SNS
8 1.87%
SDA
6 1.41%
ZAR
4 0.94%
SDĽ
2 0.47%
PSNS
2 0.47%
NOSNP
2 0.47%
OKS
2 0.47%
Egyéb
7 1.64%
Érvényes szavazatok 427
MKP
170 55.02%
SMER
59 19.09%
SDKU DS
17 5.50%
ĽS HZDS
15 4.85%
KDH
9 2.91%
KSS
8 2.59%
SNS
7 2.27%
HZD
6 1.94%
SF
5 1.62%
ANO
5 1.62%
LB
2 0.65%
Misia 21
2 0.65%
Egyéb
4 1.29%
Érvényes szavazatok 309
Most-Híd
136 38.20%
SMER
85 23.88%
MKP
34 9.55%
SaS
29 8.15%
SDĽ
17 4.78%
SDKU DS
13 3.65%
SNS
11 3.09%
ND
9 2.53%
ĽS HZDS
7 1.97%
KDH
6 1.69%
LSNS
4 1.12%
KSS
2 0.56%
EDS
2 0.56%
Egyéb
1 0.28%
Érvényes szavazatok 356
SMER SD
118 35.98%
Most-Híd
81 24.70%
MKP
60 18.29%
OĽaNO
17 5.18%
KDH
11 3.35%
99 Percent
9 2.74%
SNS
6 1.83%
SaS
5 1.52%
SSS NM
5 1.52%
SDKU DS
4 1.22%
SZ
3 0.91%
KSS
2 0.61%
Zmena zdola DU
2 0.61%
Egyéb
5 1.52%
Érvényes szavazatok 328
MKP
82 25.79%
SMER SD
77 24.21%
Most-Híd
38 11.95%
SME RODINA
34 10.69%
OĽANO-NOVA
22 6.92%
LSNS
18 5.66%
SNS
17 5.35%
SaS
11 3.46%
#SIEŤ
7 2.20%
KDH
4 1.26%
KSS
3 0.94%
Egyéb
5 1.57%
Érvényes szavazatok 318
Érsekújvári járás
Szlovákia

Bejelentések