SK
BN
.....

Bán

Város

címer zászló
428 11% magyar 1910
17 0% magyar 2011
címer zászló
Koordináták:
48.71915054, 18.25924492
Terület:
26,55 km2
Rang:
város
Népesség:
18823
Tszf. magasság:
209 m
Körzethívószám:
+421 (0) 38
Irányítószám:
95701, 95704
Település kód:
542652
Szervezeti azonosító:
310182
Adóazonosító:
2021053320
Deutsch Henrik - Dudek János - Ballegh Mátyás - Geller Móric - Horárik János - Jankovich Antal - Jattka Ferenc - Kunits Mihály - Palágyi Lajos - Reif Jakab - Rényi Károly -

Jankovich Antal

Orvos, orvosi cikkek írója.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Az 1837-ben alapított pesti Királyi Orvosegyesület harmadik elnöke volt 1841 és 1846 között.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">A pesti egyetemen szerzett orvosi oklevelet 1826-ban. Előbb József főherceg és nádor, majd István főherceg és nádor személyi orvosa volt, 1848 után gyakorló orvosként tevékenykedett.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Egyik legszorgalmasabb munkatársa volt az első magyar orvosi lapnak, az <i>Orvosi Tár</i>nak. Írt a budai vörhenyjárványról, az asszonyi emlők betegségeiről, a hagymáz és a hidegláz közötti különbségről. Egyik legérdekesebb tanulmányának címe: <i>A gyógyszerek ereje s hatásának az eddiginél pontosabb meghatározása szükséges voltáról</i> (1845).<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Budapesten hunyt el 1886. október 23-án.</span></p>
1799
Bán - megszületett
névjegyzék

Kunits Mihály

Iskolaigazgató, földrajzi író.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Igen termékeny szerző volt, nyelvészettel, görög filozófiával, földműveléssel, topográfiával, néprajzzal, gazdasággal stb. egyaránt foglalkozott. Legtöbb művét németül írta.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Szülőhelyén a kegyesrendiek gimnáziumában végezte tanulmányait. Innen a szenci katonai nevelőintézetbe került, itt földmérést és mezőgazdaságot tanított. Később Nyitrára ment, ahol a telekfelméréseknél és az adókivetések meghatározásánál tevékenykedett. Itteni működését befejezve a privigyei piarista gimnázium világi tanára lett. 1790–1794-ben a brucki (Ausztria) mintaiskola igazgatótanáraként az elhanyagolt intézményt rendbe hozta. Később még több más intézmény rendbetételét is rábízták.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Megrendült egészsége miatt nyugdíjba vonult és ettől kezdve kizárólag az irodalomnak és a tudományos munkának szentelte az idejét. Sokat utazott Magyarországon, 1819. július 10-én Kazinczy Ferencet is meglátogatta Széphalmon. Utolsó éveit Horvátországban, Károlyvárosban töltötte.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Főbb művei:</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> <i>Topographische Beschreibung des Königreichs Ungarn und seiner, einverleibten Provinzen, In Bezug auf die Landes- und Volkskultur, Oeconomie, Industrie, Künste, Handlung, Manufacturen und Gewerbe. Durch eigene Forschungen und practische Untersuchungen auf Reisen bearbeitet, und mit Rückblicken auf die Vorzeit nach dem gegenwärtigen Zustande dargestellt. I. Band.</i>, 1824; <i>Der Sauerbrunnen Jamnicza im Königreiche Croatien</i>, 1831; <i>Reflexionem über die Begründung der magyarischen Sprache in Ungarn, als Staats-Dikasterial und Gerichts wie auch als allgemeine Volkssprache</i>, 1833.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Károlyvárosban (Horvátország) hunyt el 1835. április 9-én.</span></p>
1799
Bán - megszületett
1772 - 1782
Bán - tanult
1782 - 1786
Szenc - tanult
névjegyzék

Horárik János

<p></p><p>Római katolikus pap, filozófus, közíró.</p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif;="" mso-fareast-font-family:calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:="" hu;mso-fareast-language:en-us;mso-bidi-language:ar-sa"="">Az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc egyik eszmei előkészítőjét látják benne, a maga korában modern filozófiai és természetbölcseleti nézeteket hirdetett, sőt egy könyvben is összefoglalta gondolatait. Ennek kéziratát megküldte az MTA-nak is, de ott nem értettek egyet a mű tartalmával és visszaküldték neki a szöveget, amely aztán elkallódott.</span><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"=""><br></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Egy szlovák posztókészítő fia volt és a nyitrai gimnáziumban tanult meg magyarul és latinul. 1827-től Pesten a központi papi szeminárium növendéke volt, ahol a német, később a francia és az angol nyelvet is elsajátította. Ihász Gábor Györggyel és másokkal megalapította a Magyar Nyelvművelő Társaságot. 1831-ben Nyitrán szentelték pappá, és a teológia tanára lett a helyi szemináriumban, majd pap Nagyugrócon és Németprónán.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">1837-ben felhagyott a lelkészi szolgálattal és Pestre költözött. Egyre élesebben bírálta az egyház merev álláspontját számos gyakorlati kérdésben, végül 1845-ben kilépett a r. k. egyházból.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">A szabadságharc bukása után külföldön bujdosott, de a belviszonyok jobbra fordulása után sem publikálhatott a saját neve alatt, hanem álnéven jegyezte cikkeit és fordításait. Filozófiai gondolatait, amelyek elsősorban Ludwig Feuerbach nézeteire támaszkodnak, a legátfogóbban a Lipcsében 1847-ben megjelent önéletrajzi munkájában (<i>Johann Horárik's Kampf mit Hierarchie und Kirche in den Jahren 1841-45 </i>– Horárik János harca a hierarchia és az egyház ellen az 1841-45. években) foglalta össze.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Utolsó éveiben Besztercebányán lakott testvérénél. Végrendeletében azt kérte, hogy pap ne búcsúztassa és tetemét adják át az orvostanhallgatóknak boncolás céljából. Ezt végül nem teljesítették, de a pap, aki temetni szerette volna, el sem kezdhette beszédét a sírnál, mert váratlanul nagy zápor zúdult a gyászolókra.<o:p></o:p></span></p><p></p><p></p>
1808. 5. 19.
Bán - megszületett
1818 - 1826
Nyitra - tanult A gimnáziumban tanult meg magyarul
1834 - 1837
Nagyugróc - egyházi szolgálatot végzett
1864. 5. 20.
Besztercebánya - elhunyt
névjegyzék

Deutsch Henrik

<i>tanár, lapszerkesztő, tankönyvíró</i>. Több jesivában tanult Talmudot és egyszersmind a világi tárgyakban is képezte magát. Előbb Lovasberényben és Kecskeméten, majd 1859-től a Pesti Izraeli Hitközség Talmud Tóra iskoláiban működött. 1868-tól kezdve az országos rabbiképző intézet igazgató-tanára volt 22 éven át. 1868–1870 között szerkesztette és kiadta a magyar és német nyelven megjelenő Izraelita Közlönyt. 1868 és 1885 között az izraelita tanítóképző Értesítőjét is szerkesztette. Több tankönyvet írt és fordított. Budapesten hunyt el 1889. december 18-án.<p><b>Főbb művei:</b> Héber grammatika (1859); Életforrás vagyis mózesi vallástan tanítóképezdék és középtanodák felsőbb osztályai számára (1877–1879); Kis szótár az elemi iskolában való vallásoktatás czéljából tanítandó imákhoz (1887)</p>
1822
Bán - megszületett
1889. 12. 18.
Budapest - elhunyt
névjegyzék

Geller Móric

Pedagógus, lapszerkesztő.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Tanulmányait szülővárosában kezdte, majd Pesten fejezte be.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Az ortodox zsidó iskola tanára, majd igazgatója volt nyugdíjba vonulásáig. A <i>Neue Jüdische Zeitung</i> c. lap szerkesztője volt.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Főbb művei:</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> <i>Der praktische Buchhalter</i>, 1873; <i>Talmud-Schatz. Fragmente aus dem babilonischen Talmud</i>, 1880.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Budapesten hunyt el 1886-ban.</span></p>
1825
Bán - megszületett
névjegyzék

Reif Jakab

Főreáliskolai matematika és természetrajz tanár, Karinthy Frigyes tanára.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">A pesti főreáliskola elvégzését követően a budapesti műegyetemen és tudományegyetemen mennyiségtani, természettudományi és bölcseleti előadásokat hallgatott, majd e tárgyakból tanári oklevelet szerzett.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Néhány évig nevelő volt Budapesten. 1870–1872-ben állami ösztöndíjjal Lipcsében és Karlsruhéban tanult. Közben Lipcsében a Ziller-féle gyakorlóiskolában számtant és mértant oktatott. 1872 októberétől a budapesti II. kerületi állami főreáliskolában helyettes tanárként működött. 1874-től már a mennyiségtan rendes tanára volt. 1878-tól a budapesti kereskedelmi akadémián is oktatott (mennyiségtant és kereskedelmi számtant). 1893 augusztusában saját kérésére a budapesti V. kerületi főreáliskolába helyezték, ahol Karinthy Frigyes írót is tanította.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Könyvismertetéseket, szakcikkeket írt a budapesti lapokba és szakmai folyóiratokba.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Főbb művei:</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> <i>Kosmopolitismus és nationalismus, különös tekintettel a zsidók jelen állására</i>, 1875; <i>Érettségi, vizsgálati mathematikai feladatok gyűjteménye</i> (Beke Manóval), 1893.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Budapesten hunyt el 1908 után.</span></p>
1844. 9. 24.
Bán - megszületett
névjegyzék

Jattka Ferenc

Mezőgazdász, szakíró.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">A magyaróvári gazdasági akadémián szerzett oklevelet 1882-ben, ezt követően apja gazdaságában gyakornokként dolgozott. Szakmai ismereteit gyarapítandó külföldi tanulmányutat tett, majd különböző haszonnövények (búza, kukorica, burgonya és ipari növények) termesztésének problémáival kezdett el foglalkozni és erről számos szakcikket publikált.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">A hallei mezőgazdasági főiskola növénytermesztési tanszéke felkérte őt előadónak mint burgonyatermesztési szakembert. Több magyarországi gazdaság termelését sikerült fellendítenie.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Főbb művei:</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> <i>Burgonya termesztése a mai okszerű alapon</i>, 1891; <i>A cukorrépa és a tengeri termelési egyenlege</i>, 1910.<o:p></o:p></span></p>
1858. 10. 12.
Bán - megszületett
1917. 10. 26.
Trencsénteplic - elhunyt
névjegyzék

Dudek János

<i>pap, egyetemi tanár, egyházi író</i>. A teológiát Budapesten végezte, 1881-ben szentelték pappá. Bánban káplánként szolgált, majd a nyitrai papnevelde bölcselettanára lett. 1883-ban a teológia doktorává avatták. 1900-ben kinevezték a nyitrai felső leányiskola igazgatójává. 1906–1916 között a budapesti egyetem dogmatikatanára, közben 1908–1914-ben a hittudományi kar dékánja volt. Budapesten hunyt el 1916. április 19-én.  <p><b>Főbb művei:</b> A vallásháború Magyarországon (1895); A magyar baptisták szervezete és hitvallása valláskritikai szempontból (1907); Származástan és világnézet (1909); A katolikus autonómia függő kérdései (1912); Pázmány Péter fejlődése (1913) </p>
1858. 7. 22.
Aranyosmarót - megszületett
1881 - 1882
Bán - egyházi szolgálatot végzett
1883 - 1905
Nyitra - tanított
1916. 04. 19.
Budapest - elhunyt
névjegyzék

Rényi Károly

Könyvkereskedő, könyvkiadó.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;background:white">A magyarországi könyvkiadók és könyvkereskedők országos egyesülete budapesti könyvkereskedői szakosztályának elnöke volt.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;background:white">A gimnázium alsó osztályainak elvégzése után 1880-ban könyvkereskedői pályára lépett és 1894-ig Nyitrán, Debrecenben, Kolozsvárt, Sopronban, Budapesten és Egerben</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> <span style="background:white">működött. 1</span></span><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;background:white">904</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;background:white">-ben Budapestre jött és a Grill-féle udvari könyvkereskedés választék-vezetője volt. 1905-ben alapította a magyarországi könyvkereskedők központi bizottmányi üzletét Budapesten.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;background:white">Neje Prokop Anna, gyermekeik Árpád és Valéria.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif; background:white">Főbb művei:</span></b><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;background:white"> <i>A soproni magyar kereskedelmi kör XI. évi jelentése</i>,1891; <i>Irodalmi kalauz. A magyar nemzeti irodalom jelesebb műveinek jegyzéke, könyvkereskedők használatára</i>, 1899; <i>Általános könyvjegyzék 1900 óta (hét kötet)</i>; <i>Magyar könyvészet 1900 óta</i>; <i>Magyar könyvkereskedők évkönyve </i>(öt kötet), 1900–1904; <i>Bibliographica Hungarica 1902, 1904 </i>(két kötet).<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;background:white">Budapesten hunyt el 1924. december 21-én.</span></p>
1866. 10. 29.
Bán - megszületett
névjegyzék

Palágyi Lajos

<p>Színművész, színházigazgató.</p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif;background:white"="">1894-ben asztalossegéd volt, amikor egy műkedvelő előadáson fellépett, később beiratkozott Horváth Zoltán</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif"=""> <span style="background:white">színiiskolájába.<o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif;background:white"="">Karrierjét vidéken kezdte, 1895-től különböző igazgatóknál, mint pl. Krecsányi Ignácnál</span><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"=""> <span style="background:white">és M</span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif;background:white"="">akó Lajosnál</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif;="" background:white"=""> is dolgozott, fellépett Székesfehérváron, Szombathelyen, Pozsonyban, Zomborban, Aradon, Debrecenben, Temesvárott, Miskolcon és Szegeden </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif;background:white"="">is. 1907-ben lett a miskolci színház igazgatója, 1920-tól 1923-ig pedig a S</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif;="" background:white"="">zegedi Nemzeti Színház</span><span style="font-size: 12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif"=""> <span style="background:white">élére került. 1925-től a budapesti N</span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif;="" background:white"="">emzeti Színháznál</span><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"=""> <span style="background:white">működött.<o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif;background:white"="">Jellemábrázolása realista stílusú, természetes módú volt, a hangsúlyt a mozgásra és a beszédre helyezte.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif;="" background:white"="">Főbb szerepei: </span></b><i><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif;background:white"="">Jago </span></i><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif;="" background:white"="">(Shakespeare: Otelló); <i>Walter </i>(Schiller: Ármány és szerelem); <i>Gregers </i>(Ibsen: Vadkacsa); <i>Biberach </i>(Katona J.: Bánk bán); <i>Lucifer </i>(Madách: Ember tragédiája).<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif;="" background:white"="">Budapesten hunyt el 1932. január 4-én.</span></p><p></p>
1876. 3. 9.
Bán - megszületett
névjegyzék

Ballegh Mátyás

<p><i>Gyógyszerész, kémikus, flórakutató.</i></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Kutatóként elsősorban analitikai kémiával foglalkozott, de geológiai, botanikai, műemlékvédelmi tárgyú dolgozatokat is publikált. Az ő érdeme, hogy 1919-ben jóváhagyták az orvosi kar felállítását az újonnan alapított pozsonyi egyetemen.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">A gimnáziumot Trencsénben végezte el 1902-ben. A budapesti tudományegyetemen gyógyszerészetet, analitikai kémiát és geológiát tanult, 1907-ben gyógyszerészi oklevelet, 1908-ban doktori címet szerzett.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">1907-ben Winkler Lajos (1863–1939) asszisztense volt a budapesti egyetem I. kémiai intézetében. 1908–1914 között egy trencséni gyógyszertár vezetője volt. Az I. világháború idején különböző hadigyógyszertárak parancsnokaként szolgált (Trencsén, Sopron, Trencsénteplic).<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">1919–1950 között a báni Salvator gyógyszertár tulajdonosa, majd nyugdíjba vonulásáig vezetője volt.<o:p></o:p></span></p><p></p>
1883. 10. 18.
Bán - megszületett
1908 - 1914
Trencsén A gyógyszertár vezetője
1919 - 1974
Bán - élt
1974. 9. 25.
Bán - elhunyt
névjegyzék
Névelőfordulások
1773
Baan, Banowcze,
1786
Bán, Banowetz,
1808
Bán, Banowitz, Bánowce,
1863
Baán,
1873
Bán,
1920
Bánovce,
1927
Bánovce nad Bebravou

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Námestie Ľudovíta Štúra) 1/1
Telefon: 0387602031
Fax: 0387603084

Honlap: banovce.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Novotná Rudolfa (Független)

Képviselő-testület:
Holý Dávid (Független)
Novotná Rudolfa (Független)
Kšiňan Ján (Független)
Botka Ján (Független)
Hudecová Miroslava (Független)
Králik Peter (Független)
Chovanec Marián (Független)
Bieliková Lucia (Független)
Balážová Martina (KDH)
Ondrejková Naďa (SMER-SD)
Hajšová Mária (SMER-SD)
Švecová Dana (SMER-SD)
Farkaš Jozef (SMER-SD)
Igaz Milan (SMER-SD)
Senčík Dušan (SMER-SD)
Peťovská Mária (SMER-SD)
Makýš Richard (SMER-SD)
Libič Miroslav (SNS)
Janáč Peter (SNS)
Független 42% Független 8 képviselö 5% KDH 1 képviselö SMER-SD 42% SMER-SD 8 képviselö SNS 11% SNS 2 képviselö 19 képviselö
Bán 1i Posta

Janka Jesenského 70

Bán 3i Posta

Horné Ozorovce 72

Bán 4i Posta

Svätoplukova 1339

Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou

ul. Textilná č. 900

Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou

Radlinského 665/2

Mestské kultúrne stredisko spol. s r. o.

J. Matušku 766/19

Združenie obcí Bánovecko

Nám. Ľ. Štúra 1/1

Okresný súd Bánovce nad Bebravou

Hollého 3

Bánovské kultúrne centrum

J. Matušku 766/19

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 5. apríla 739/12, Bánovce nad Bebravou

5. apríla 739/12

Správa majetku mesta

Nám. Ľ. Štúra 1/1

Stredná odborná škola Juraja Ribaya, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou

Partizánska cesta 76

Základná škola Školská 1123/29, Bánovce nad Bebravou

Školská 1123/29

Špeciálna základná škola

Radlinského 1605

Základná škola

Gorazdova 1319/6

Základná škola

Duklianska 1

Základná umelecká škola Dezidera Kardoša

Novomeského 3

Základná škola

J. A. Komenského 1290/1

Základná škola, Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Partizánska 6

Stredná odborná škola, Farská 7, Bánovce nad Bebravou

Farská 7

Alapiskola

Duklianska 1

Alapiskola

Gorazdova 1319/6

Alapiskola

J. A. Komenského 1290/1

Alapiskola

Partizánska 6

Alapiskola

Školská 1123/29

Gymnázium J. Jesenského

Radlinského 665/2

Óvoda

5. apríla 793/12

Óvoda

9. mája 596/3

Óvoda

Hollého 1246/1

Óvoda

J. A. Komenského 1318/4

Óvoda

J. C. Hronského 1289/2

Óvoda

Radlinského 1668/10

Óvoda

m. č. Horné Ozorovce 28

Stredná odborná škola

Farská 7

SOŠ Juraja Ribaya

Partizánska 76

Špeciálna základ. škola

Radlinského 1605

Báni Anyakönyvi Hivatal

Námestie Ľudovíta Štúra 1/1

Báni Városi Hivatal

Námestie Ľudovíta Štúra 1/1

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
Nemzet Százalék
összlétszám 3733
magyarok 101 3%
szlovákok 3281 88%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 239 6%
lengyelek 0 0%
egyéb 112 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 4000
magyarok 428 11%
szlovákok 3119 78%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 444 11%
lengyelek 0 0%
egyéb 9 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 4178
magyarok 30 1%
szlovákok 3641 87%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 22 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 485 12%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 19893
magyarok 28 0%
szlovákok 19360 97%
ruszinok 2 0%
romák 273 1%
ukránok 4 0%
csehek 173 1%
németek 4 0%
lengyelek 8 0%
egyéb 30 0%
ismeretlen 11 0%
összlétszám 20901
magyarok 25 0%
szlovákok 20280 97%
ruszinok 0 0%
romák 291 1%
ukránok 8 0%
csehek 148 1%
németek 4 0%
lengyelek 6 0%
egyéb 4 0%
ismeretlen 135 1%
összlétszám 19564
magyarok 17 0%
szlovákok 17331 89%
ruszinok 2 0%
romák 58 0%
ukránok 9 0%
csehek 86 0%
németek 3 0%
lengyelek 5 0%
egyéb 46 0%
ismeretlen 2007 10%
összlétszám 2818
magyarok 88 3%
szlovákok 2460 87%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 185 7%
lengyelek 0 0%
egyéb 85 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 92
magyarok 0 0%
szlovákok 73 79%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 15 16%
lengyelek 0 0%
egyéb 4 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 287
magyarok 8 3%
szlovákok 255 89%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 15 5%
lengyelek 0 0%
egyéb 9 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 402
magyarok 2 0%
szlovákok 385 96%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 10 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 134
magyarok 3 2%
szlovákok 108 81%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 19 14%
lengyelek 0 0%
egyéb 4 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 98
magyarok 0 0%
szlovákok 98 100%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 291
magyarok 6 2%
szlovákok 278 96%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 7 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 365
magyarok 35 10%
szlovákok 319 87%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 9 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 2 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3069
magyarok 379 12%
szlovákok 2278 74%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 406 13%
lengyelek 0 0%
egyéb 6 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 177
magyarok 8 5%
szlovákok 146 82%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 22 12%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 154
magyarok 0 0%
szlovákok 148 96%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 6 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 418
magyarok 4 1%
szlovákok 410 98%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 4 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 287
magyarok 0 0%
szlovákok 280 98%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 7 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3008
magyarok 24 1%
szlovákok 2499 83%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 20 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 465 15%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 311
magyarok 2 1%
szlovákok 304 98%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 1%
ismeretlen 0 0%
  • 4,3 %%
    Romák aránya (Roma Atlasz 2013)


Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 15291
Választási részvétel: 41.65 %
Kiadott boríték: 6369
Bedobott boríték: 6367

Polgármester

Érvényes szavazólap: 6270
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Novotná Rudolfa 2464 39.30 % Független
Chovanec Marián 2205 35.17 % Független
Kšiňan Ján 547 8.72 % Független
Hudecová Miroslava 416 6.63 % Független
Vavro Stanislav 311 4.96 % SPOLU
Grňo Anton 268 4.27 % ĽS Naše Slovensko
Gajdoš Oliver 59 0.94 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Holý Dávid 241 Független
Makýš Richard 196 SMER-SD
Novotná Rudolfa 515 Független
Kšiňan Ján 301 Független
Hajšová Mária 299 SMER-SD
Ondrejková Naďa 328 SMER-SD
Janáč Peter 268 SNS
Chovanec Marián 335 Független
Libič Miroslav 310 SNS
Bieliková Lucia 908 Független
Králik Peter 824 Független
Hudecová Miroslava 706 Független
Botka Ján 680 Független
Švecová Dana 664 SMER-SD
Farkaš Jozef 437 SMER-SD
Igaz Milan 110 SMER-SD
Senčík Dušan 164 SMER-SD
Peťovská Mária 248 SMER-SD
Balážová Martina 154 KDH

Képviselők

2014
5.26% SDKÚ-DS, KDH, NOVA 1 képviselö Független 15.79% Független 3 képviselö SMER-SD 68.42% SMER-SD 13 képviselö 5.26% ND 1 képviselö 5.26% SNS 1 képviselö 19 képviselö
2018
Független 42.11% Független 8 képviselö SMER-SD 42.11% SMER-SD 8 képviselö SNS 10.53% SNS 2 képviselö 5.26% KDH 1 képviselö 19 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 16029
Választási részvétel: 16.18 %
Kiadott boríték: 2593
Bedobott boríték: 2593
Választásra jogosult: 16029
Választási részvétel: 16.18 %
Kiadott boríték: 2593
Bedobott boríték: 2593
Választásra jogosult: 15 509
Választási részvétel: 26,55 %
Kiadott boríték: 4 119
Bedobott boríték: 4 118

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 2423
1.forduló
Érvényes szavazólap: 81829
Érvényes szavazólap: 3 978
Érvényes szavazólap: 125652
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Jaroslav Baška 1270 52.41 % SMER - SD
Jozef Lohyňa 506 20.88 % KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Juraj Smatana 246 10.15 % DÚ, Zmena zdola
Ľubomír Žabár 168 6.93 % Független
Peter Palko 125 5.16 % KSS
Marián Herdel 108 4.46 % Független
Jozef Lohyňa 506 20.88% KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Juraj Smatana 246 10.15% DÚ, Zmena zdola
Ľubomír Žabár 168 6.93% Független
Peter Palko 125 5.16% KSS
Marián Herdel 108 4.46% Független
Jaroslav Baška 1 993 50.10 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ
Renáta Kaščáková 989 24.86 % SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, ZZ
Štefan Škultéty 552 13.88 % Független
Petra Hajšelová 234 5.88 % Sme rodina
Ferdinand Vavrík 128 3.22 % Független
Nora Pániková 68 1.71 % SZS
Igor Valko 14 0.35 % NP
Jaroslav Baška 43745 53.46 % SMER - SD
Jozef Lohyňa 16111 19.69 % KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Juraj Smatana 10058 12.29 % DÚ, Zmena zdola
Peter Palko 4164 5.09 % KSS
Ľubomír Žabár 4110 5.02 % Független
Marián Herdel 3641 4.45 % Független
Jozef Lohyňa 16111 19.69% KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Juraj Smatana 10058 12.29% DÚ, Zmena zdola
Peter Palko 4164 5.09% KSS
Ľubomír Žabár 4110 5.02% Független
Marián Herdel 3641 4.45% Független
Jaroslav Baška 62807 49.98 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ
Renáta Kaščáková 31580 25.13 % SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, ZZ
Štefan Škultéty 17403 13.85 % Független
Petra Hajšelová 6032 4.80 % Sme rodina
Ferdinand Vavrík 4079 3.25 % Független
Nora Pániková 2477 1.97 % SZS
Igor Valko 1274 1.01 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 2553
Érvényes szavazólap: 4 074
Érvényes szavazólap: 8080
# Név Szavazat Százalék Párt
Rudolfa Novotná 916 35.88% Független
Mária Hajšová 855 33.49% SMER - SD
Zuzana Máčeková 826 32.35% Független
Marián Chovanec 798 31.26% Független
Ladislav Kšiňan 515 20.17% SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Peter Bulík 469 18.37% Független
Richard Makýš 462 18.10% SMER - SD
Dávid Holý 378 14.81% MOST - HÍD, KDH, OKS, SaS, NOVA, SDKÚ - DS
Stanislav Vavro 276 10.81% Független
Milan Došek 240 9.40% SMER - SD
Stanislav Šiko 168 6.58% KSS
Milan Strempek 125 4.90% Független
Milan Šebeň 114 4.47% KSS
Emília Hudecová 112 4.39% ĽS-HZDS
Vladimír Kaniarik 102 4.00% KSS
Martin Mikuš 85 3.33% SNS
Patrik Niko 72 2.82% SNS
Mária Mäsiarová 72 2.82% PaS
Štefan Tretinár 42 1.65% SNS
Rudolfa Novotná 1 583 38.86% Független
Zuzana Máčeková 1 571 38.56% Független
Mária Hajšová 1 239 30.41% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD, SZ
Marián Chovanec 898 22.04% Független
Peter Bulík 728 17.87% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ
Nadežda Zaťková 604 14.83% Független
Ján Kšiňan 585 14.36% Független
Peter Králik 561 13.77% Független
Stanislav Vavro 496 12.17% Független
Peter Ševčík 467 11.46% OKS, KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ
Jana Záhumenská 445 10.92% MOST - HÍD, SZ, SNS, SMER-SD
Anton Grňo 441 10.82% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Chudoba 363 8.91% Független
Lukáš Šarina 299 7.34% ĽS Naše Slovensko
Božena Bobušová 258 6.33% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, OKS, NOVA, DÚ, Zmena zdola
Pavol Kovalíček 165 4.05% Független
Štefan Bartek 116 2.85% NaS - ns
Jozef Bočinec 64 1.57% NaS - ns
Zuzana Máčeková 2046 0.00% Független
Mária Hajšová 1720 0.00% SMER - SD
Rudolfa Novotná 1486 0.00% Független
Marián Chovanec 1235 0.00% Független
Ladislav Kšiňan 1060 0.00% MOST - HÍD, OKS, SaS, NOVA, KDH, SDKÚ - DS
Peter Bulík 1029 0.00% Független
Milan Došek 927 0.00% SMER - SD
Richard Makýš 914 0.00% SMER - SD
Dávid Holý 680 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH, OKS, SaS
Stanislav Vavro 468 0.00% Független
Milan Šebeň 382 0.00% KSS
Milan Strempek 336 0.00% Független
Emília Hudecová 328 0.00% ĽS-HZDS
Stanislav Šiko 300 0.00% KSS
Vladimír Kaniarik 193 0.00% KSS
Martin Mikuš 177 0.00% SNS
Patrik Niko 153 0.00% SNS
Štefan Tretinár 147 0.00% SNS
Mária Mäsiarová 138 0.00% PaS
Zuzana Máčeková 3425 42.39% Független
Rudolfa Novotná 2692 33.32% Független
Mária Hajšová 2422 29.98% MOST - HÍD, SNS, SMER-SD, SZ
Marián Chovanec 1466 18.14% Független
Peter Bulík 1412 17.48% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ
Nadežda Zaťková 1227 15.19% Független
Ján Kšiňan 1122 13.89% Független
Ladislav Chudoba 957 11.84% Független
Peter Králik 950 11.76% Független
Stanislav Vavro 898 11.11% Független
Peter Ševčík 842 10.42% OKS, KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ
Jana Záhumenská 787 9.74% MOST - HÍD, SZ, SNS, SMER-SD
Anton Grňo 777 9.62% ĽS Naše Slovensko
Božena Bobušová 625 7.74% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, OKS, NOVA, DÚ, Zmena zdola
Lukáš Šarina 521 6.45% ĽS Naše Slovensko
Pavol Kovalíček 475 5.88% Független
Štefan Bartek 342 4.23% NaS - ns
Jozef Bočinec 117 1.45% NaS - ns

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Bán 441 56.76 %
Zayugróc 30 3.86 %
Nyitranádas 26 3.35 %
Sissó 18 2.32 %
Bánpecsenyéd 18 2.32 %
Poroszi 17 2.19 %
Borcsány 16 2.06 %
Timorháza 14 1.80 %
Peres 14 1.80 %
Ribény 14 1.80 %
Nagydraskóc 13 1.67 %
Eszterce 12 1.54 %
Dezsér 12 1.54 %
Nagyvendég 10 1.29 %
Kesnyő 9 1.16 %
Bánudvard 8 1.03 %
Bánluzsány 8 1.03 %
Nagyhelvény 7 0.90 %
Felsőneszte 7 0.90 %
Bánnyíres 7 0.90 %
Alsószalatna 7 0.90 %
Halács 6 0.77 %
Buzás 6 0.77 %
Kisvendég 5 0.64 %
Bántölgyes 5 0.64 %
Kisradna 5 0.64 %
Újvíz 5 0.64 %
Viszocsány 4 0.51 %
Bánkaraszna 4 0.51 %
Felsőszalatna 4 0.51 %
Bánruszkóc 4 0.51 %
Báncsipkés 3 0.39 %
Újülés 3 0.39 %
Litó 3 0.39 %
Terbók 2 0.26 %
Alsóneszte 2 0.26 %
Mézgás 2 0.26 %
Csarnólak 2 0.26 %
Libáka 1 0.13 %
Pohába 1 0.13 %
Csermely 1 0.13 %
Aranyosd 1 0.13 %
Zayváralja 0 0.00 %
Bán 258 41.28 %
Mézgás 35 5.60 %
Zayugróc 28 4.48 %
Alsóneszte 19 3.04 %
Ribény 18 2.88 %
Nagydraskóc 17 2.72 %
Bánnyíres 16 2.56 %
Felsőneszte 16 2.56 %
Nagyvendég 15 2.40 %
Viszocsány 13 2.08 %
Dezsér 13 2.08 %
Poroszi 13 2.08 %
Aranyosd 11 1.76 %
Bánruszkóc 10 1.60 %
Halács 10 1.60 %
Bánudvard 9 1.44 %
Kisradna 9 1.44 %
Eszterce 9 1.44 %
Timorháza 9 1.44 %
Peres 9 1.44 %
Nyitranádas 8 1.28 %
Kisvendég 8 1.28 %
Bánluzsány 7 1.12 %
Nagyhelvény 7 1.12 %
Bánpecsenyéd 7 1.12 %
Litó 6 0.96 %
Buzás 5 0.80 %
Újülés 5 0.80 %
Bánkaraszna 5 0.80 %
Alsószalatna 5 0.80 %
Kesnyő 4 0.64 %
Borcsány 3 0.48 %
Sissó 3 0.48 %
Újvíz 3 0.48 %
Báncsipkés 3 0.48 %
Libáka 2 0.32 %
Pohába 2 0.32 %
Felsőszalatna 1 0.16 %
Terbók 1 0.16 %
Csarnólak 1 0.16 %
Bántölgyes 1 0.16 %
Zayváralja 1 0.16 %
Csermely 0 0.00 %
Bán 445 56.54 %
Nagyhelvény 40 5.08 %
Zayugróc 28 3.56 %
Bánkaraszna 25 3.18 %
Aranyosd 20 2.54 %
Bánluzsány 16 2.03 %
Ribény 13 1.65 %
Bánpecsenyéd 12 1.52 %
Dezsér 12 1.52 %
Poroszi 12 1.52 %
Bánnyíres 11 1.40 %
Felsőszalatna 10 1.27 %
Bánudvard 10 1.27 %
Sissó 10 1.27 %
Buzás 9 1.14 %
Újülés 8 1.02 %
Halács 8 1.02 %
Nagydraskóc 8 1.02 %
Kisradna 7 0.89 %
Csarnólak 7 0.89 %
Borcsány 7 0.89 %
Eszterce 6 0.76 %
Litó 5 0.64 %
Peres 5 0.64 %
Nagyvendég 5 0.64 %
Báncsipkés 5 0.64 %
Alsóneszte 5 0.64 %
Pohába 5 0.64 %
Timorháza 5 0.64 %
Nyitranádas 4 0.51 %
Bánruszkóc 4 0.51 %
Kisvendég 4 0.51 %
Alsószalatna 4 0.51 %
Libáka 3 0.38 %
Felsőneszte 3 0.38 %
Mézgás 2 0.25 %
Bántölgyes 2 0.25 %
Kesnyő 1 0.13 %
Újvíz 1 0.13 %
Zayváralja 0 0.00 %
Viszocsány 0 0.00 %
Terbók 0 0.00 %
Csermely 0 0.00 %
Bán 64 54.70 %
Zayugróc 6 5.13 %
Ribény 5 4.27 %
Bánluzsány 4 3.42 %
Nagydraskóc 3 2.56 %
Timorháza 3 2.56 %
Bánudvard 3 2.56 %
Poroszi 3 2.56 %
Kisradna 3 2.56 %
Aranyosd 2 1.71 %
Buzás 2 1.71 %
Viszocsány 2 1.71 %
Nyitranádas 2 1.71 %
Nagyvendég 2 1.71 %
Eszterce 2 1.71 %
Bántölgyes 1 0.85 %
Kesnyő 1 0.85 %
Kisvendég 1 0.85 %
Felsőszalatna 1 0.85 %
Sissó 1 0.85 %
Báncsipkés 1 0.85 %
Borcsány 1 0.85 %
Bánpecsenyéd 1 0.85 %
Pohába 1 0.85 %
Litó 1 0.85 %
Bánruszkóc 1 0.85 %
Terbók 0 0.00 %
Halács 0 0.00 %
Felsőneszte 0 0.00 %
Csermely 0 0.00 %
Bánkaraszna 0 0.00 %
Mézgás 0 0.00 %
Alsószalatna 0 0.00 %
Alsóneszte 0 0.00 %
Peres 0 0.00 %
Dezsér 0 0.00 %
Zayváralja 0 0.00 %
Nagyhelvény 0 0.00 %
Újvíz 0 0.00 %
Csarnólak 0 0.00 %
Újülés 0 0.00 %
Bánnyíres 0 0.00 %
Libáka 0 0.00 %
Bán 585 52.14 %
Zayugróc 77 6.86 %
Felsőneszte 51 4.55 %
Ribény 33 2.94 %
Poroszi 31 2.76 %
Alsóneszte 29 2.58 %
Nagyhelvény 26 2.32 %
Eszterce 23 2.05 %
Bánluzsány 18 1.60 %
Kesnyő 17 1.52 %
Timorháza 16 1.43 %
Nagydraskóc 16 1.43 %
Bánnyíres 16 1.43 %
Buzás 14 1.25 %
Peres 13 1.16 %
Kisradna 12 1.07 %
Dezsér 11 0.98 %
Bánudvard 11 0.98 %
Bánruszkóc 11 0.98 %
Borcsány 10 0.89 %
Halács 10 0.89 %
Litó 10 0.89 %
Nagyvendég 10 0.89 %
Bánkaraszna 9 0.80 %
Aranyosd 7 0.62 %
Újülés 7 0.62 %
Mézgás 7 0.62 %
Kisvendég 6 0.53 %
Nyitranádas 6 0.53 %
Bántölgyes 5 0.45 %
Bánpecsenyéd 4 0.36 %
Viszocsány 4 0.36 %
Felsőszalatna 3 0.27 %
Újvíz 2 0.18 %
Csarnólak 2 0.18 %
Pohába 2 0.18 %
Sissó 2 0.18 %
Libáka 2 0.18 %
Alsószalatna 1 0.09 %
Zayváralja 1 0.09 %
Báncsipkés 1 0.09 %
Terbók 1 0.09 %
Csermely 0 0.00 %
Bán 363 37.93 %
Dezsér 175 18.29 %
Bánluzsány 42 4.39 %
Nagydraskóc 25 2.61 %
Timorháza 24 2.51 %
Zayugróc 23 2.40 %
Bánruszkóc 23 2.40 %
Aranyosd 21 2.19 %
Bánpecsenyéd 19 1.99 %
Eszterce 18 1.88 %
Poroszi 18 1.88 %
Bánnyíres 15 1.57 %
Ribény 15 1.57 %
Kisradna 15 1.57 %
Libáka 11 1.15 %
Peres 11 1.15 %
Kisvendég 10 1.04 %
Borcsány 10 1.04 %
Alsóneszte 9 0.94 %
Bántölgyes 9 0.94 %
Kesnyő 9 0.94 %
Nagyvendég 8 0.84 %
Buzás 7 0.73 %
Halács 7 0.73 %
Nyitranádas 7 0.73 %
Bánudvard 7 0.73 %
Felsőneszte 7 0.73 %
Újvíz 6 0.63 %
Litó 6 0.63 %
Bánkaraszna 6 0.63 %
Újülés 6 0.63 %
Felsőszalatna 5 0.52 %
Nagyhelvény 4 0.42 %
Mézgás 4 0.42 %
Viszocsány 4 0.42 %
Sissó 3 0.31 %
Pohába 2 0.21 %
Csarnólak 2 0.21 %
Báncsipkés 1 0.10 %
Zayváralja 0 0.00 %
Alsószalatna 0 0.00 %
Csermely 0 0.00 %
Terbók 0 0.00 %
Bán 299 57.39 %
Zayugróc 18 3.45 %
Nagyvendég 15 2.88 %
Sissó 13 2.50 %
Bánpecsenyéd 12 2.30 %
Eszterce 11 2.11 %
Kisradna 11 2.11 %
Poroszi 9 1.73 %
Borcsány 9 1.73 %
Nyitranádas 9 1.73 %
Timorháza 8 1.54 %
Dezsér 8 1.54 %
Peres 7 1.34 %
Nagyhelvény 7 1.34 %
Alsószalatna 7 1.34 %
Ribény 7 1.34 %
Alsóneszte 6 1.15 %
Nagydraskóc 6 1.15 %
Aranyosd 5 0.96 %
Halács 5 0.96 %
Felsőszalatna 5 0.96 %
Kesnyő 5 0.96 %
Bánruszkóc 4 0.77 %
Viszocsány 4 0.77 %
Pohába 4 0.77 %
Bánkaraszna 4 0.77 %
Bánudvard 4 0.77 %
Bánluzsány 3 0.58 %
Bánnyíres 3 0.58 %
Kisvendég 3 0.58 %
Buzás 2 0.38 %
Terbók 2 0.38 %
Újvíz 1 0.19 %
Csermely 1 0.19 %
Mézgás 1 0.19 %
Újülés 1 0.19 %
Bántölgyes 1 0.19 %
Libáka 1 0.19 %
Zayváralja 0 0.00 %
Felsőneszte 0 0.00 %
Báncsipkés 0 0.00 %
Litó 0 0.00 %
Csarnólak 0 0.00 %
Bán 898 61.26 %
Zayugróc 40 2.73 %
Dezsér 31 2.11 %
Eszterce 28 1.91 %
Timorháza 28 1.91 %
Nagydraskóc 28 1.91 %
Bánluzsány 25 1.71 %
Alsóneszte 24 1.64 %
Ribény 21 1.43 %
Felsőneszte 20 1.36 %
Felsőszalatna 19 1.30 %
Bánruszkóc 19 1.30 %
Kisradna 18 1.23 %
Poroszi 17 1.16 %
Bántölgyes 16 1.09 %
Kesnyő 15 1.02 %
Borcsány 15 1.02 %
Aranyosd 14 0.95 %
Sissó 13 0.89 %
Nagyhelvény 13 0.89 %
Bánudvard 13 0.89 %
Mézgás 12 0.82 %
Nyitranádas 12 0.82 %
Csarnólak 11 0.75 %
Buzás 11 0.75 %
Kisvendég 11 0.75 %
Peres 10 0.68 %
Bánpecsenyéd 10 0.68 %
Bánnyíres 10 0.68 %
Bánkaraszna 9 0.61 %
Halács 8 0.55 %
Báncsipkés 8 0.55 %
Pohába 6 0.41 %
Alsószalatna 5 0.34 %
Viszocsány 5 0.34 %
Újvíz 5 0.34 %
Litó 4 0.27 %
Zayváralja 4 0.27 %
Nagyvendég 4 0.27 %
Libáka 4 0.27 %
Újülés 2 0.14 %
Terbók 0 0.00 %
Csermely 0 0.00 %
Bán 1 239 51.16 %
Zayugróc 167 6.90 %
Buzás 83 3.43 %
Kesnyő 81 3.34 %
Bánluzsány 70 2.89 %
Ribény 45 1.86 %
Aranyosd 45 1.86 %
Timorháza 45 1.86 %
Nagyhelvény 44 1.82 %
Dezsér 41 1.69 %
Nagydraskóc 39 1.61 %
Bánkaraszna 33 1.36 %
Bánnyíres 33 1.36 %
Bánruszkóc 32 1.32 %
Felsőszalatna 29 1.20 %
Poroszi 29 1.20 %
Bánudvard 29 1.20 %
Alsóneszte 26 1.07 %
Eszterce 25 1.03 %
Peres 21 0.87 %
Mézgás 21 0.87 %
Kisvendég 18 0.74 %
Felsőneszte 18 0.74 %
Kisradna 17 0.70 %
Bánpecsenyéd 17 0.70 %
Halács 16 0.66 %
Nyitranádas 15 0.62 %
Újülés 14 0.58 %
Bántölgyes 13 0.54 %
Sissó 13 0.54 %
Libáka 13 0.54 %
Pohába 13 0.54 %
Nagyvendég 13 0.54 %
Borcsány 12 0.50 %
Litó 11 0.45 %
Báncsipkés 10 0.41 %
Csarnólak 7 0.29 %
Alsószalatna 6 0.25 %
Zayváralja 5 0.21 %
Újvíz 4 0.17 %
Viszocsány 4 0.17 %
Csermely 4 0.17 %
Terbók 2 0.08 %
Bán 604 49.23 %
Zayugróc 82 6.68 %
Kesnyő 67 5.46 %
Dezsér 46 3.75 %
Ribény 43 3.50 %
Buzás 28 2.28 %
Bánluzsány 26 2.12 %
Nagydraskóc 21 1.71 %
Nagyhelvény 21 1.71 %
Kisradna 17 1.39 %
Aranyosd 17 1.39 %
Timorháza 15 1.22 %
Poroszi 15 1.22 %
Bánnyíres 14 1.14 %
Felsőszalatna 14 1.14 %
Mézgás 14 1.14 %
Eszterce 13 1.06 %
Felsőneszte 12 0.98 %
Nagyvendég 12 0.98 %
Peres 11 0.90 %
Sissó 11 0.90 %
Halács 10 0.81 %
Bántölgyes 10 0.81 %
Újülés 10 0.81 %
Bánkaraszna 10 0.81 %
Alsóneszte 10 0.81 %
Borcsány 9 0.73 %
Bánpecsenyéd 9 0.73 %
Nyitranádas 7 0.57 %
Bánruszkóc 7 0.57 %
Pohába 6 0.49 %
Kisvendég 6 0.49 %
Bánudvard 4 0.33 %
Viszocsány 4 0.33 %
Libáka 4 0.33 %
Újvíz 3 0.24 %
Alsószalatna 3 0.24 %
Csarnólak 3 0.24 %
Litó 3 0.24 %
Báncsipkés 3 0.24 %
Terbók 2 0.16 %
Zayváralja 1 0.08 %
Csermely 0 0.00 %
Bán 165 34.74 %
Dezsér 76 16.00 %
Zayugróc 30 6.32 %
Nagydraskóc 22 4.63 %
Bánluzsány 17 3.58 %
Kisradna 16 3.37 %
Timorháza 13 2.74 %
Nagyvendég 11 2.32 %
Bánruszkóc 11 2.32 %
Alsóneszte 10 2.11 %
Aranyosd 8 1.68 %
Libáka 7 1.47 %
Borcsány 7 1.47 %
Felsőneszte 6 1.26 %
Eszterce 6 1.26 %
Ribény 6 1.26 %
Nagyhelvény 6 1.26 %
Litó 5 1.05 %
Poroszi 5 1.05 %
Peres 5 1.05 %
Kesnyő 4 0.84 %
Mézgás 4 0.84 %
Sissó 3 0.63 %
Pohába 3 0.63 %
Bántölgyes 3 0.63 %
Bánudvard 2 0.42 %
Kisvendég 2 0.42 %
Buzás 2 0.42 %
Halács 2 0.42 %
Báncsipkés 2 0.42 %
Viszocsány 2 0.42 %
Felsőszalatna 2 0.42 %
Alsószalatna 2 0.42 %
Újvíz 2 0.42 %
Bánpecsenyéd 1 0.21 %
Csarnólak 1 0.21 %
Zayváralja 1 0.21 %
Nyitranádas 1 0.21 %
Újülés 1 0.21 %
Bánnyíres 1 0.21 %
Bánkaraszna 1 0.21 %
Terbók 1 0.21 %
Csermely 0 0.00 %
Bán 728 51.56 %
Zayugróc 47 3.33 %
Nagydraskóc 46 3.26 %
Bánluzsány 41 2.90 %
Ribény 37 2.62 %
Bánnyíres 29 2.05 %
Timorháza 29 2.05 %
Dezsér 25 1.77 %
Aranyosd 23 1.63 %
Bánkaraszna 23 1.63 %
Poroszi 20 1.42 %
Felsőszalatna 20 1.42 %
Felsőneszte 20 1.42 %
Eszterce 18 1.27 %
Peres 18 1.27 %
Kisvendég 16 1.13 %
Kisradna 15 1.06 %
Nagyhelvény 15 1.06 %
Bánpecsenyéd 15 1.06 %
Nagyvendég 14 0.99 %
Báncsipkés 14 0.99 %
Buzás 14 0.99 %
Alsóneszte 14 0.99 %
Bánruszkóc 14 0.99 %
Sissó 13 0.92 %
Kesnyő 13 0.92 %
Bánudvard 13 0.92 %
Pohába 13 0.92 %
Nyitranádas 12 0.85 %
Halács 11 0.78 %
Libáka 10 0.71 %
Csarnólak 10 0.71 %
Alsószalatna 9 0.64 %
Borcsány 9 0.64 %
Újülés 9 0.64 %
Mézgás 7 0.50 %
Viszocsány 7 0.50 %
Újvíz 6 0.42 %
Bántölgyes 6 0.42 %
Csermely 4 0.28 %
Litó 3 0.21 %
Zayváralja 2 0.14 %
Terbók 0 0.00 %
Bán 561 59.05 %
Ribény 40 4.21 %
Zayugróc 35 3.68 %
Viszocsány 21 2.21 %
Bánruszkóc 15 1.58 %
Felsőneszte 15 1.58 %
Timorháza 14 1.47 %
Dezsér 14 1.47 %
Nagydraskóc 13 1.37 %
Kisradna 13 1.37 %
Aranyosd 12 1.26 %
Alsóneszte 12 1.26 %
Eszterce 12 1.26 %
Mézgás 11 1.16 %
Halács 10 1.05 %
Buzás 10 1.05 %
Nagyhelvény 10 1.05 %
Libáka 10 1.05 %
Bánluzsány 10 1.05 %
Kesnyő 9 0.95 %
Poroszi 9 0.95 %
Bánpecsenyéd 8 0.84 %
Felsőszalatna 8 0.84 %
Litó 7 0.74 %
Bánkaraszna 7 0.74 %
Nyitranádas 7 0.74 %
Bánudvard 7 0.74 %
Báncsipkés 6 0.63 %
Sissó 6 0.63 %
Nagyvendég 6 0.63 %
Újülés 5 0.53 %
Peres 4 0.42 %
Bánnyíres 4 0.42 %
Újvíz 4 0.42 %
Csarnólak 3 0.32 %
Borcsány 3 0.32 %
Pohába 2 0.21 %
Alsószalatna 2 0.21 %
Kisvendég 2 0.21 %
Zayváralja 1 0.11 %
Csermely 1 0.11 %
Terbók 1 0.11 %
Bántölgyes 0 0.00 %
Bán 467 55.46 %
Zayugróc 37 4.39 %
Bánluzsány 29 3.44 %
Ribény 26 3.09 %
Poroszi 20 2.38 %
Dezsér 16 1.90 %
Bánruszkóc 16 1.90 %
Peres 15 1.78 %
Felsőneszte 15 1.78 %
Timorháza 13 1.54 %
Nagyhelvény 12 1.43 %
Eszterce 12 1.43 %
Mézgás 12 1.43 %
Bánkaraszna 11 1.31 %
Nagydraskóc 11 1.31 %
Alsóneszte 10 1.19 %
Sissó 10 1.19 %
Kisradna 9 1.07 %
Buzás 9 1.07 %
Nagyvendég 9 1.07 %
Litó 8 0.95 %
Bánnyíres 7 0.83 %
Aranyosd 7 0.83 %
Viszocsány 7 0.83 %
Kesnyő 5 0.59 %
Felsőszalatna 5 0.59 %
Bántölgyes 5 0.59 %
Bánudvard 4 0.48 %
Kisvendég 4 0.48 %
Alsószalatna 4 0.48 %
Nyitranádas 4 0.48 %
Pohába 3 0.36 %
Újülés 3 0.36 %
Halács 3 0.36 %
Bánpecsenyéd 3 0.36 %
Zayváralja 3 0.36 %
Libáka 2 0.24 %
Csarnólak 2 0.24 %
Borcsány 1 0.12 %
Csermely 1 0.12 %
Báncsipkés 1 0.12 %
Újvíz 1 0.12 %
Terbók 0 0.00 %
Bán 1 583 58.80 %
Zayugróc 136 5.05 %
Ribény 68 2.53 %
Bánluzsány 53 1.97 %
Nagyhelvény 46 1.71 %
Nagydraskóc 44 1.63 %
Dezsér 43 1.60 %
Buzás 41 1.52 %
Poroszi 39 1.45 %
Alsóneszte 38 1.41 %
Eszterce 37 1.37 %
Kesnyő 37 1.37 %
Mézgás 36 1.34 %
Bánruszkóc 33 1.23 %
Felsőneszte 32 1.19 %
Aranyosd 31 1.15 %
Timorháza 30 1.11 %
Bánnyíres 28 1.04 %
Halács 27 1.00 %
Nagyvendég 26 0.97 %
Peres 26 0.97 %
Bánkaraszna 25 0.93 %
Kisvendég 24 0.89 %
Sissó 22 0.82 %
Bánpecsenyéd 20 0.74 %
Felsőszalatna 18 0.67 %
Borcsány 14 0.52 %
Nyitranádas 14 0.52 %
Bánudvard 14 0.52 %
Pohába 13 0.48 %
Bántölgyes 12 0.45 %
Libáka 12 0.45 %
Litó 12 0.45 %
Alsószalatna 10 0.37 %
Újülés 10 0.37 %
Kisradna 9 0.33 %
Viszocsány 6 0.22 %
Báncsipkés 6 0.22 %
Csarnólak 5 0.19 %
Újvíz 5 0.19 %
Zayváralja 3 0.11 %
Csermely 3 0.11 %
Terbók 1 0.04 %
Bán 496 55.23 %
Zayugróc 41 4.57 %
Nagydraskóc 25 2.78 %
Eszterce 21 2.34 %
Bánluzsány 19 2.12 %
Nagyvendég 17 1.89 %
Poroszi 17 1.89 %
Alsóneszte 16 1.78 %
Felsőneszte 16 1.78 %
Ribény 15 1.67 %
Bánruszkóc 13 1.45 %
Buzás 11 1.22 %
Kisvendég 11 1.22 %
Kesnyő 11 1.22 %
Dezsér 11 1.22 %
Bánpecsenyéd 10 1.11 %
Újülés 10 1.11 %
Kisradna 10 1.11 %
Halács 10 1.11 %
Felsőszalatna 10 1.11 %
Bánudvard 10 1.11 %
Sissó 9 1.00 %
Peres 8 0.89 %
Nyitranádas 8 0.89 %
Bánkaraszna 8 0.89 %
Nagyhelvény 7 0.78 %
Borcsány 6 0.67 %
Timorháza 6 0.67 %
Bánnyíres 6 0.67 %
Libáka 5 0.56 %
Alsószalatna 4 0.45 %
Viszocsány 4 0.45 %
Litó 4 0.45 %
Zayváralja 4 0.45 %
Aranyosd 4 0.45 %
Újvíz 3 0.33 %
Pohába 3 0.33 %
Mézgás 3 0.33 %
Báncsipkés 2 0.22 %
Bántölgyes 2 0.22 %
Csarnólak 2 0.22 %
Terbók 0 0.00 %
Csermely 0 0.00 %
Bán 1 571 45.87 %
Zayugróc 424 12.38 %
Kesnyő 122 3.56 %
Buzás 92 2.69 %
Ribény 83 2.42 %
Felsőneszte 77 2.25 %
Bánluzsány 74 2.16 %
Nagydraskóc 71 2.07 %
Dezsér 56 1.64 %
Nagyhelvény 49 1.43 %
Kisradna 49 1.43 %
Timorháza 49 1.43 %
Poroszi 46 1.34 %
Alsóneszte 46 1.34 %
Eszterce 45 1.31 %
Bánruszkóc 42 1.23 %
Nyitranádas 39 1.14 %
Felsőszalatna 37 1.08 %
Bánkaraszna 36 1.05 %
Mézgás 35 1.02 %
Aranyosd 33 0.96 %
Bánnyíres 33 0.96 %
Kisvendég 33 0.96 %
Halács 26 0.76 %
Peres 24 0.70 %
Bánudvard 23 0.67 %
Bánpecsenyéd 22 0.64 %
Bántölgyes 22 0.64 %
Nagyvendég 20 0.58 %
Sissó 20 0.58 %
Libáka 18 0.53 %
Borcsány 15 0.44 %
Újülés 15 0.44 %
Báncsipkés 13 0.38 %
Alsószalatna 10 0.29 %
Litó 10 0.29 %
Csermely 8 0.23 %
Újvíz 7 0.20 %
Csarnólak 7 0.20 %
Pohába 7 0.20 %
Viszocsány 6 0.18 %
Terbók 5 0.15 %
Zayváralja 5 0.15 %
Bán 116 33.92 %
Zayugróc 30 8.77 %
Dezsér 21 6.14 %
Viszocsány 12 3.51 %
Nagyhelvény 8 2.34 %
Nagyvendég 8 2.34 %
Kisradna 8 2.34 %
Halács 8 2.34 %
Timorháza 8 2.34 %
Bánluzsány 8 2.34 %
Báncsipkés 7 2.05 %
Sissó 7 2.05 %
Bánudvard 7 2.05 %
Nagydraskóc 6 1.75 %
Újvíz 6 1.75 %
Nyitranádas 6 1.75 %
Eszterce 6 1.75 %
Kisvendég 5 1.46 %
Aranyosd 5 1.46 %
Kesnyő 5 1.46 %
Ribény 5 1.46 %
Bánruszkóc 5 1.46 %
Bánkaraszna 4 1.17 %
Peres 4 1.17 %
Poroszi 4 1.17 %
Buzás 4 1.17 %
Pohába 4 1.17 %
Alsóneszte 4 1.17 %
Felsőszalatna 3 0.88 %
Felsőneszte 3 0.88 %
Mézgás 2 0.58 %
Libáka 2 0.58 %
Borcsány 2 0.58 %
Alsószalatna 2 0.58 %
Újülés 2 0.58 %
Bánnyíres 2 0.58 %
Bántölgyes 1 0.29 %
Csarnólak 1 0.29 %
Bánpecsenyéd 1 0.29 %
Zayváralja 0 0.00 %
Terbók 0 0.00 %
Litó 0 0.00 %
Csermely 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
VPN
2848 24.83%
SNS
2437 21.25%
KSČ
2149 18.74%
KDH
1979 17.26%
DS
839 7.32%
SZ
425 3.71%
SSL
289 2.52%
SPV
204 1.78%
SD
146 1.27%
DÚRS
73 0.64%
Egyéb
79 0.69%
Érvényes szavazatok 11468
HZDS
4567 42.03%
SDĽ
2160 19.88%
SNS
1418 13.05%
KDH
703 6.47%
SKDH
624 5.74%
SZS
370 3.41%
SDSS
241 2.22%
ODÚ
202 1.86%
DS-ODS
164 1.51%
SLS
104 0.96%
SZ
79 0.73%
KSS
51 0.47%
HZOS
45 0.41%
Egyéb
137 1.26%
Érvényes szavazatok 10865
HZDS-RSS
4625 45.82%
SP-VOĽBA
1329 13.17%
SNS
910 9.02%
ZRS
855 8.47%
KDH
775 7.68%
522 5.17%
KSS
250 2.48%
DS
215 2.13%
SPK
206 2.04%
KSÚ
166 1.64%
NS
137 1.36%
HZPCS
58 0.57%
MK
6 0.06%
Egyéb
40 0.40%
Érvényes szavazatok 10094
HZDS
4045 33.91%
SDĽ
2837 23.78%
SDK
2257 18.92%
SNS
1460 12.24%
KSS
407 3.41%
SOP
387 3.24%
ZRS
261 2.19%
NSK
123 1.03%
MKP
8 0.07%
Egyéb
144 1.21%
Érvényes szavazatok 11929
HZDS
2585 24.57%
SMER
2188 20.79%
SDKU
966 9.18%
KSS
959 9.11%
SNS
796 7.57%
KDH
740 7.03%
ANO
689 6.55%
HZD
366 3.48%
PSNS
355 3.37%
SDĽ
225 2.14%
SDA
212 2.01%
NOSNP
107 1.02%
SZS
92 0.87%
ZRS
85 0.81%
MKP
19 0.18%
Egyéb
138 1.31%
Érvényes szavazatok 10522
SMER
3495 41.82%
SNS
1273 15.23%
SDKU DS
1079 12.91%
ĽS HZDS
834 9.98%
KDH
619 7.41%
KSS
413 4.94%
SF
288 3.45%
HZD
101 1.21%
ANO
96 1.15%
MKP
19 0.23%
Egyéb
140 1.68%
Érvényes szavazatok 8357
SMER
4431 51.64%
SDKU DS
970 11.31%
SaS
831 9.69%
KDH
669 7.80%
SNS
535 6.24%
ĽS HZDS
420 4.90%
SDĽ
241 2.81%
LSNS
167 1.95%
KSS
81 0.94%
Most-Híd
76 0.89%
Únia
51 0.59%
Paliho Kapurkova
46 0.54%
MKP
1 0.01%
Egyéb
61 0.71%
Érvényes szavazatok 8580
SMER SD
5545 60.18%
KDH
740 8.03%
OĽaNO
609 6.61%
SNS
509 5.52%
SaS
454 4.93%
SDKU DS
383 4.16%
99 Percent
144 1.56%
LSNS
110 1.19%
Zmena zdola DU
106 1.15%
SSS NM
105 1.14%
NaS ns
78 0.85%
ĽS HZDS
73 0.79%
KSS
72 0.78%
Most-Híd
69 0.75%
PaS
60 0.65%
SDĽ
41 0.44%
Egyéb
116 1.26%
Érvényes szavazatok 9214
SMER SD
3414 38.42%
SNS
983 11.06%
SaS
955 10.75%
LSNS
789 8.88%
OĽANO-NOVA
759 8.54%
SME RODINA
717 8.07%
#SIEŤ
434 4.88%
KDH
393 4.42%
Most-Híd
135 1.52%
KSS
78 0.88%
SKOK!
61 0.69%
SZS
51 0.57%
TIP
38 0.43%
Egyéb
80 0.90%
Érvényes szavazatok 8887
Báni járás
Szlovákia

Bejelentések