SK
LV
.....

Bajka

Község

címer zászló
314 98% magyar 1910
31 9% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Bajka
Hivatalos szlovák megnevezés:
Bajka
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Bars vármegye
Lévai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Bars és Hont k.e.e. vármegyék (sz: Léva)
Lévai járás
Természeti tájbeosztás:
- Kisalföld, Nyitra-Barsi-halomvidék, Garammenti-hátság
Más földrajzi nevek:
Bingwaldmajor, Hosszú rét, (Szalaymajor), Szalczbergermajor, Széki puszta
Koordináták:
48.15100098, 18.51864624
Terület:
5,76 km2
Rang:
község
Népesség:
319
Tszf. magasság:
161 m
Körzethívószám:
+421 (0) 36
Irányítószám:
93551
Település kód:
502049
Szervezeti azonosító:
800309
Adóazonosító:
2021362310

A község a Garammenti-hátság dombvidékének keleti, Garam felé lejtő oldalán, az Első Sári-patak (Vrbovec) mentén, enyhén dombos, mezőgazdaságilag művelt területen fekszik, Lévától 13 km-re délnyugatra, Kálnától 6 km-re délre, Nagysallótól 6,5 km-re északra, a Nagysallót Garamkálnával összekötő mellékút mentén. Délről Barsendréd, délnyugatról Alsópél, nyugatról Felsőpél, északnyugatról Garamlök, északról Kálna, északkeletről pedig Barsvárad községekkel határos.

Közigazgatás

A Nyitrai kerülethez és a Lévai járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Bars vármegye Lévai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolása után, 1923-1960 között a Zselízi járáshoz, a járás megszüntetése után pedig a Lévai járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Bars-Hont k.e.e. vármegye, Lévai járás). Területe (5,76 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

Bajka a szlovák-magyar nyelvhatáron fekszik. 1910-ben 320, 1921-ben 295, 1939-ben pedig 336, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű és felerészben római katolikus illetve református vallású lakosa volt. 1945 után a lakosságcsere keretében magyar lakosságának 29,5 %-át kitelepítették Magyarországra és szlovák telepesek érkeztek helyükre, ezzel megváltozott etnikai szerkezete és szlovák többségűvé vált. 1991-2011 között a magyar nemzetiségűek aránya 27,1 %-ról 17,9 %-ra csökkent, 2011-ben a lakosság túlnyomó többsége (79,9 %) szlovák nemzetiségű volt. A lakosság 42,5 %-a a roma etnikumhoz tartozik. A lakosság 48,1 %-a római katolikus vallású, az evangélikusok aránya 7,1 %, az egykor a lakosság felét kitevő reformátusoké mindössze 4,6 %.

Történelem

Nevével először 1286-ben Bayka, 1302-ben pedig Boykaa említésként találkozunk, a nyitrai káptalan egyik bizonyságlevelében találkozunk. A pápai tizedszedők listájában már a 12. században Boyg község, amely valószínűleg azonos a mai Bajkával. 1343—1364 között Gyula ispánnak és testvérének, Andrásnak gyermekei, valamint Teechfi István a község ura. 1365-ben kerül a Bajkaiak birtokába. A 14. század második felében a Sáróy, majd a Kistapolcsányi, illetve a Péli családé, egészen 1848-ig. 1601-ben 20 háza volt. 1715-ben kocsmája és 9 adózója volt. 1828-ban 26 házában 164 lakos élt, akik mezőgazdasággal és állattartással foglalkoztak. A 20. század elején a Szalczberger család a földesura. A trianoni békeszerződésig Bars vármegye Lévai járásához, 1938 és 1945 között pedig újra Magyarországhoz tartozott. 1945 után magyar lakosságának csaknem egyharmadát a lakosságcsere keretében kitelepítették.

Mai jelentősége

A mezőgazdasági jellegű községben szlovák óvoda működik. Református temploma 1894-95-ben épült historizáló stílusban, a Pély-kúria a 18. században épült klasszicista stílusban.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

BAJKA. Magyar falu Bars Vármegyében, birtokosa Peli; ’s Nagy Uraságok, lakosai katolikusok, és reformátusok, fekszik Lévától egy, és 3/4 mértföldnyire. Határbéli földgye termékeny, réttye jó, fája is vagyon, legelője alkalmatos, vagyonnyainak eladására jó alkalmatossága; de mivel szőlő hegyei nintsenek, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Bajka, magyar falu, Bars vármegyében, N.-Sallóhoz északra 1 1/2 mfd. 80 kath. 102 ref. lak. Ref. anyatemplom. Földje, rétje, legelője elég és termékeny. Erdeje is van. F. u. többen. Ut. p. Léva.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Bajka, a lévai járásban fekvő magyar kisközség, melynek lakosai ev. reformátusok. E községet már a pápai tizedszedők jegyzéke is említi Boyg néven, 1306-ban pedig a nyitrai káptalannak egyik bizonyságlevelében találjuk. 1343-ban osztály tárgya Gyula ispán és testvére András fiai között. 1364 előtt Teechfi István van említve, mint a község ura, utána pedig a Bajkaiak; de 1390 előtt Sárai László temesi főispán is, a ki nővére fiának: Kistapolcsányi Péternek adja. Ez idő alatt a község folyton Bayka alakban van említve. Utána a Péliek a birtokosai, kik közül utoljára, még 1848 előtt Pély Nagy András birta; most pedig Salzberger János, kinek itt régi kúriája van, melyet még Pély Nagy András építtetett. A mostani református templomot 1894-ben emelték a réginek a helyén. Lakosainak száma 280, postája Barsendréd, távirója Nagysalló és vasúti állomása Alsóvárad.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Bajka. Kisközség a lévai járásban. Nevével először a nyitrai káptalan 1306-ban kelt egyik bizonyságlevelében találkozunk. A pápai tizedszedők listájában már a XII. században szerepel egy Boyg nevű község, amely — valószínűleg — azonos a mai Bajkával. 1343—1364. között Gyula ispán és testvérének, Andrásnak gyermekei, valamint Teechfi István a község ura. 1365-ben kerül a község a Bajkaiak birtokába. A XIV. század második felében Sárai László, temesi főispán és Kistapolcsányi Péter bírták Bajkát. Ezután a Pélieké a község — egészen 1848-ig. A XX. század elején a Szalczberger-családot találjuk itt, mint földesurakat. A községhez tartozó külterületi lakott helyek: Bingwaldmajor, Szalczbergermajor. A község területe 999 kat. hold, lélekszáma a viszszacsatoláskor 336.

Névelőfordulások
1286
Bayka
1302
Boyka
1773
Bajka
1786
Bajka
1994
Bajka

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Bajka (Bajka) 15
Telefon: 0367728143
Fax: 0367728143

Honlap: bajka.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Štrba Alojz (SMER-SD, MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Szlováková Petra (SMER-SD, MOST - HÍD)
Vidová Silvia (SMER-SD, MOST - HÍD)
Buzás Ján (SMER-SD, MOST - HÍD)
Jankuš Attila (SMER-SD, MOST - HÍD)
Halász Gabriel (SMER-SD, MOST - HÍD)
SMER-SD,... 100% SMER-SD, MOST - HÍD 5 képviselö 5 képviselö
Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Bajka 54

Bajkai Községi Hivatal

Bajka 15

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 226 88%
szlovákok 26 10%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 5 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 257
magyarok 314 98%
szlovákok 5 2%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 320
magyarok 281 95%
szlovákok 8 3%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 2%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 295
magyarok 87 27%
szlovákok 230 72%
romák 2 1%
csehek 2 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 321
magyarok 89 27%
szlovákok 242 73%
romák 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 333
magyarok 58 18%
szlovákok 259 80%
romák 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 6 2%
összlétszám 324
magyarok 31 9%
szlovákok 266 81%
romák 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 30 9%
összlétszám 328
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 260
Választási részvétel: 35.77 %
Kiadott boríték: 93
Bedobott boríték: 93

Polgármester

Érvényes szavazólap: 90
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Štrba Alojz 90 100.00 % SMER-SD, MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Szlováková Petra 74 SMER-SD, MOST - HÍD
Vidová Silvia 64 SMER-SD, MOST - HÍD
Buzás Ján 58 SMER-SD, MOST - HÍD
Jankuš Attila 56 SMER-SD, MOST - HÍD
Halász Gabriel 55 SMER-SD, MOST - HÍD

Képviselők

2014
SaS 40.00% SaS 2 képviselö MOST - HÍD 40.00% MOST - HÍD 2 képviselö SMK-MKP 20.00% SMK-MKP 1 képviselö 5 képviselö
2018
SMER-SD, MOST - HÍD 100.00% SMER-SD, MOST - HÍD 5 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 252
Választási részvétel: 11.90 %
Kiadott boríték: 30
Bedobott boríték: 30
Választásra jogosult: 253
Választási részvétel: 10.28 %
Kiadott boríték: 26
Bedobott boríték: 26
Választásra jogosult: 253
Választási részvétel: 11,85 %
Kiadott boríték: 30
Bedobott boríték: 30

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 30
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 28
Érvényes szavazólap: 152993
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Milan Belica 14 46.67 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 9 30.00 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Regan Belovič 3 10.00 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 2 6.67 % DÚ, Zmena zdola
Viliam Mokraň 1 3.33 % KĽS
Peter Oremus 1 3.33 % Független
Robert Dick 0 0.00 % MS
Tomáš Galbavý 9 34.62% NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, SMK-MKP, MOST - HÍD
Milan Belica 17 60.71 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Milan Uhrík 5 17.86 % ĽSNS
Ján Greššo 2 7.14 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Iván Farkas 2 7.14 % SMK-MKP
Peter Oremus 1 3.57 % Független
Renáta Kolenčíková 1 3.57 % Független
László Hajdu 0 0.00 % MKDA
Ján Marko 0 0.00 % NP
Milan Belica 47127 46.87 % SMER - SD
Tomáš Galbavý 37548 37.35 % MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Peter Oremus 10220 10.16 % Független
Regan Belovič 1889 1.88 % 7 STATOČNÝCH
Stanislav Kováč 1785 1.78 % DÚ, Zmena zdola
Robert Dick 1171 1.16 % MS
Viliam Mokraň 803 0.80 % KĽS
Tomáš Galbavý 39958 44.38% MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA
Milan Belica 52184 34.11 % Smer-SD, SNS, MOST - HÍD
Ján Greššo 26382 17.24 % SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS
Milan Uhrík 23502 15.36 % ĽSNS
Peter Oremus 22827 14.92 % Független
Iván Farkas 21084 13.78 % SMK-MKP
Renáta Kolenčíková 3456 2.26 % Független
László Hajdu 2571 1.68 % MKDA
Ján Marko 987 0.65 % NP

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 30
Érvényes szavazólap: 29
Érvényes szavazólap: 23789
# Név Szavazat Százalék Párt
Soňa Kocková 18 60.00% SaS, NOVA, MOST - HÍD, OKS, SDKÚ - DS
Alena Frtúsová 12 40.00% SMER - SD, KDH
Alexander Bačík 11 36.67% KDH, SMER - SD
Emília Nichtová 10 33.33% SMER - SD, KDH
Ján Janáč 10 33.33% SMER - SD, KDH
Ľubomír Lőrincz 8 26.67% SMER - SD, KDH
Igor Varga 8 26.67% SMER - SD, KDH
Juraj Braun 7 23.33% NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, OKS
Imrich Králik 6 20.00% ĽS-HZDS
Roman Tóth 5 16.67% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Rosipal 5 16.67% ĽS-HZDS
Jozef Gyurkovics 4 13.33% MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Miloš Zaujec 4 13.33% KDH, SMER - SD
Jaroslav Ivan 4 13.33% SMER - SD, KDH
Tibor Csenger 3 10.00% SMK-MKP
Beáta Kiss 3 10.00% SMK-MKP
Ján Hamar 3 10.00% KSS
Róbert Csudai 3 10.00% MOST - HÍD, OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Lenka Kluchová 3 10.00% OKS, NOVA, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Dezső Pálffy 3 10.00% SMK-MKP
Oľga Szalmová 3 10.00% Független
Mária Brnáková 3 10.00% SaS, NOVA, MOST - HÍD, OKS, SDKÚ - DS
Peter Köpöncei 2 6.67% SMK-MKP
Ladislav Vörös 2 6.67% KSS
Anikó Helység 2 6.67% OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Zita Cseri 2 6.67% Független
Rastislav Juhár 2 6.67% SMER - SD, KDH
František Horváth 2 6.67% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Jozef Kubala 1 3.33% SNS
Helena Rosíková 1 3.33% NP
Ivana Rosíková 1 3.33% NP
Ladislav Mészáros 1 3.33% KSS
Peter Laczko 1 3.33% KSS
Gabriel Biric 1 3.33% KSS
Martin Bátovský 1 3.33% SNS
Tamás Lőrincz 1 3.33% SMK-MKP
Jiří Klain 1 3.33% KSS
Štefan Baniar 1 3.33% SNS
Jozef Bóna 0 0.00% KSS
Hedviga Makovínyiová 0 0.00% Független
Michal Molnár 0 0.00% KSS
Alexander Bačík 10 34.48% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Igor Gogora 10 34.48% Független
Igor Varga 7 24.14% Független
Martin Bátovský 7 24.14% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Roman Tóth 6 20.69% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Róbert Csudai 6 20.69% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Peter Drábik 6 20.69% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Rastislav Juhár 6 20.69% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Zoltán Fekete 5 17.24% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Miloš Zaujec 5 17.24% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Zuzana Kotrus Rákociová 5 17.24% Független
Csaba Tolnai 5 17.24% KDH, OKS, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA
Martina Holečková 5 17.24% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Pavol Novák 5 17.24% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Janáč 5 17.24% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Michal Ivanický 4 13.79% KSS
Melinda Bögi Pathó 4 13.79% SMK-MKP
Rastislav Jakubík 4 13.79% ĽS Naše Slovensko
Ervín Szalma 4 13.79% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Ivan Murín 4 13.79% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA
Sylvia Horváthová 3 10.34% SME RODINA - Boris Kollár
Igor Éder 3 10.34% Független
Tibor Csenger 3 10.34% SMK-MKP
Miroslav Pavlovič 2 6.90% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Hasznos 2 6.90% OKS, ŠANCA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Ján Krtík 2 6.90% Független
Ján Kútik 2 6.90% KSS
Dezső Pálffy 2 6.90% SMK-MKP
Ján Hamar 2 6.90% KSS
Ladislav Vörös 2 6.90% KSS
Ladislav Jakubík 2 6.90% ĽS Naše Slovensko
Peter Štefan 2 6.90% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Jaroslav Ivan 2 6.90% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH
Ladislav Urban 2 6.90% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Kamenský 1 3.45% KSS
Karol Ižold 1 3.45% ĽS Naše Slovensko
Marianna Šedivá 1 3.45% Független
Beáta Kiss 1 3.45% SMK-MKP
Zita Cseri 1 3.45% Független
Jaroslav Tomek 1 3.45% ĽS Naše Slovensko
Pál Zachar 1 3.45% Független
Monika Porubská 1 3.45% ĽS Naše Slovensko
Ondrej Juhász 0 0.00% Független
Peter Köpöncei 0 0.00% SMK-MKP
František Kováčik 0 0.00% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Erika Sulinová 0 0.00% Független
Alexander Bačík 4340 0.00% SMER - SD, KDH
Alena Frtúsová 4193 0.00% SMER - SD, KDH
Emília Nichtová 3922 0.00% KDH, SMER - SD
Miloš Zaujec 3908 0.00% SMER - SD, KDH
Ján Janáč 3711 0.00% KDH, SMER - SD
Igor Varga 3648 0.00% KDH, SMER - SD
Tibor Csenger 3163 0.00% SMK-MKP
Jaroslav Ivan 3046 0.00% SMER - SD, KDH
Zita Cseri 2933 0.00% Független
Beáta Kiss 2918 0.00% SMK-MKP
Juraj Braun 2912 0.00% NOVA, MOST - HÍD, OKS, SaS, SDKÚ - DS
Peter Köpöncei 2910 0.00% SMK-MKP
Tamás Lőrincz 2855 0.00% SMK-MKP
Dezső Pálffy 2852 0.00% SMK-MKP
Imrich Králik 2807 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Juhár 2763 0.00% KDH, SMER - SD
Jozef Gyurkovics 2681 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, SaS, OKS
Róbert Csudai 2674 0.00% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Anikó Helység 2593 0.00% OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, NOVA
Ľubomír Lőrincz 2457 0.00% KDH, SMER - SD
Martin Bátovský 2348 0.00% SNS
František Horváth 2300 0.00% NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS
Lenka Kluchová 2267 0.00% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Soňa Kocková 2207 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA, OKS, MOST - HÍD
Mária Brnáková 1926 0.00% SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, MOST - HÍD
Štefan Baniar 1761 0.00% SNS
Oľga Szalmová 1695 0.00% Független
Roman Tóth 1450 0.00% SaS, NOVA, OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Kubala 1336 0.00% SNS
Hedviga Makovínyiová 1281 0.00% Független
Jozef Rosipal 1065 0.00% ĽS-HZDS
Ján Hamar 835 0.00% KSS
Michal Molnár 630 0.00% KSS
Jozef Bóna 626 0.00% KSS
Ivana Rosíková 527 0.00% NP
Gabriel Biric 512 0.00% KSS
Ladislav Vörös 485 0.00% KSS
Helena Rosíková 473 0.00% NP
Peter Laczko 422 0.00% KSS
Jiří Klain 410 0.00% KSS
Ladislav Mészáros 405 0.00% KSS
Csaba Tolnai 5356 22.51% KDH, OKS, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), ŠANCA
Ervín Szalma 5314 22.34% OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, ŠANCA, KDH, SaS
Miloš Zaujec 5214 21.92% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Martin Bátovský 4755 19.99% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Ján Krtík 4545 19.11% Független
Alexander Bačík 4407 18.53% SNS, MOST - HÍD, SMER-SD
Igor Éder 4205 17.68% Független
Tibor Csenger 4088 17.18% SMK-MKP
Martina Holečková 4061 17.07% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Ivan Murín 3931 16.52% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA
Zita Cseri 3873 16.28% Független
Igor Varga 3729 15.68% Független
Peter Drábik 3560 14.96% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Beáta Kiss 3445 14.48% SMK-MKP
Pál Zachar 3411 14.34% Független
Pavol Novák 3311 13.92% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Dezső Pálffy 3310 13.91% SMK-MKP
Melinda Bögi Pathó 3276 13.77% SMK-MKP
Peter Köpöncei 3213 13.51% SMK-MKP
Erika Sulinová 3211 13.50% Független
Ján Janáč 3203 13.46% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Peter Štefan 3141 13.20% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Zoltán Fekete 2928 12.31% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Róbert Csudai 2825 11.88% SMER-SD, SNS, MOST - HÍD
Rastislav Juhár 2555 10.74% SMER-SD, MOST - HÍD, SNS
Zuzana Kotrus Rákociová 2538 10.67% Független
Ondrej Juhász 2485 10.45% Független
Jaroslav Ivan 2467 10.37% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, KDH
Miroslav Hasznos 2428 10.21% OKS, ŠANCA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Igor Gogora 2318 9.74% Független
Rastislav Jakubík 2299 9.66% ĽS Naše Slovensko
Monika Porubská 2232 9.38% ĽS Naše Slovensko
František Kováčik 2168 9.11% NOVA, SaS, KDH, ŠANCA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Roman Tóth 2050 8.62% ŠANCA, OKS, KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ladislav Jakubík 1915 8.05% ĽS Naše Slovensko
Sylvia Horváthová 1840 7.73% SME RODINA - Boris Kollár
Ladislav Urban 1739 7.31% ĽS Naše Slovensko
Karol Ižold 1700 7.15% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Tomek 1643 6.91% ĽS Naše Slovensko
Marianna Šedivá 1572 6.61% Független
Miroslav Pavlovič 1328 5.58% ĽS Naše Slovensko
Michal Ivanický 980 4.12% KSS
Ján Hamar 962 4.04% KSS
Ján Kútik 730 3.07% KSS
Ladislav Vörös 524 2.20% KSS
Miroslav Kamenský 503 2.11% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Léva 1 458 33.08 %
Garamtolmács 233 5.29 %
Garamszőllős 126 2.86 %
Bakabánya 124 2.81 %
Zselíz 119 2.70 %
Ipolyság 118 2.68 %
Garamkovácsi 100 2.27 %
Garamkelecsény 99 2.25 %
Óbars 94 2.13 %
Felsőzsember 92 2.09 %
Garamújfalu 77 1.75 %
Szántó 77 1.75 %
Kereskény 70 1.59 %
Bát 68 1.54 %
Nagysalló 60 1.36 %
Berekalja 60 1.36 %
Csejkő 60 1.36 %
Borfő 57 1.29 %
Kálna 54 1.23 %
Újbars 53 1.20 %
Garamlök 45 1.02 %
Hontnádas 43 0.98 %
Nagygyőröd 42 0.95 %
Palást 41 0.93 %
Nagykoszmály 39 0.88 %
Garamkeszi 36 0.82 %
Sáró 36 0.82 %
Alsópél 36 0.82 %
Lekér 35 0.79 %
Cseke 34 0.77 %
Fakóvezekény 32 0.73 %
Derzsenye 32 0.73 %
Nagytúr 32 0.73 %
Nyírágó 31 0.70 %
Garamszentgyörgy 30 0.68 %
Deménd 28 0.64 %
Kiskoszmály 25 0.57 %
Nagyölved 25 0.57 %
Ény 23 0.52 %
Alsószecse 22 0.50 %
Kural 21 0.48 %
Barsendréd 20 0.45 %
Ipolyszakállos 19 0.43 %
Baka 19 0.43 %
Vámosladány 18 0.41 %
Farnad 18 0.41 %
Oroszka 17 0.39 %
Dalmad 17 0.39 %
Felsőszemeréd 17 0.39 %
Barsbese 17 0.39 %
Felsőtúr 17 0.39 %
Lontó 16 0.36 %
Lüle 16 0.36 %
Kistompa 16 0.36 %
Nemesoroszi 16 0.36 %
Hontalmás 15 0.34 %
Ipolyfödémes 15 0.34 %
Málas 15 0.34 %
Csata 14 0.32 %
Ipolyvisk 14 0.32 %
Felsőszecse 14 0.32 %
Ipolybél 13 0.29 %
Egeg 13 0.29 %
Töhöl 13 0.29 %
Kisóvár 13 0.29 %
Peszektergenye 12 0.27 %
Hontfüzesgyarmat 11 0.25 %
Szalatnya 10 0.23 %
Bajka 10 0.23 %
Barsvárad 8 0.18 %
Kétfegyvernek 8 0.18 %
Hontbesenyőd 8 0.18 %
Alsószemeréd 7 0.16 %
Bori 7 0.16 %
Hontbagonya 7 0.16 %
Felsőpél 7 0.16 %
Setétkút 6 0.14 %
Nagyod 6 0.14 %
Gyerk 6 0.14 %
Érsekkéty 5 0.11 %
Ipolypásztó 5 0.11 %
Bakaszenes 4 0.09 %
Zsemlér 3 0.07 %
Tőre 2 0.05 %
Zalaba 2 0.05 %
Garamsalló 2 0.05 %
Százd 1 0.02 %
Szete 1 0.02 %
Kisölved 0 0.00 %
Ipolyság 461 17.95 %
Léva 408 15.89 %
Zselíz 372 14.49 %
Palást 202 7.87 %
Nagyölved 187 7.28 %
Farnad 135 5.26 %
Érsekkéty 110 4.28 %
Oroszka 84 3.27 %
Csata 80 3.12 %
Nagysalló 80 3.12 %
Nyírágó 77 3.00 %
Kálna 66 2.57 %
Ipolyfödémes 65 2.53 %
Lekér 60 2.34 %
Ipolyszakállos 59 2.30 %
Garamszentgyörgy 56 2.18 %
Vámosladány 49 1.91 %
Ipolyvisk 47 1.83 %
Alsószemeréd 43 1.67 %
Zsemlér 42 1.64 %
Ipolypásztó 41 1.60 %
Nagytúr 40 1.56 %
Deménd 39 1.52 %
Barsbese 37 1.44 %
Sáró 34 1.32 %
Felsőtúr 34 1.32 %
Százd 32 1.25 %
Hontfüzesgyarmat 29 1.13 %
Szete 29 1.13 %
Szalatnya 29 1.13 %
Egeg 27 1.05 %
Kistompa 26 1.01 %
Ipolybél 25 0.97 %
Felsőszemeréd 24 0.93 %
Felsőszecse 24 0.93 %
Kisölved 23 0.90 %
Lontó 23 0.90 %
Zalaba 22 0.86 %
Nagyod 20 0.78 %
Felsőpél 19 0.74 %
Málas 18 0.70 %
Garamsalló 16 0.62 %
Barsendréd 14 0.55 %
Gyerk 10 0.39 %
Barsvárad 10 0.39 %
Bori 10 0.39 %
Garamtolmács 9 0.35 %
Kétfegyvernek 9 0.35 %
Garamkovácsi 9 0.35 %
Bakabánya 8 0.31 %
Tőre 7 0.27 %
Alsópél 6 0.23 %
Szántó 5 0.19 %
Töhöl 5 0.19 %
Újbars 4 0.16 %
Nemesoroszi 4 0.16 %
Kisóvár 4 0.16 %
Kural 4 0.16 %
Garamlök 4 0.16 %
Felsőzsember 3 0.12 %
Garamkelecsény 3 0.12 %
Nagygyőröd 3 0.12 %
Alsószecse 3 0.12 %
Borfő 2 0.08 %
Peszektergenye 2 0.08 %
Bát 2 0.08 %
Hontalmás 2 0.08 %
Dalmad 1 0.04 %
Bajka 1 0.04 %
Csejkő 1 0.04 %
Garamújfalu 1 0.04 %
Ény 1 0.04 %
Garamkeszi 1 0.04 %
Garamszőllős 1 0.04 %
Hontnádas 1 0.04 %
Nagykoszmály 1 0.04 %
Kiskoszmály 0 0.00 %
Baka 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Berekalja 0 0.00 %
Kereskény 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Óbars 0 0.00 %
Cseke 0 0.00 %
Fakóvezekény 0 0.00 %
Setétkút 0 0.00 %
Derzsenye 0 0.00 %
Léva 3 271 64.57 %
Kálna 139 2.74 %
Zselíz 135 2.66 %
Garamtolmács 126 2.49 %
Ipolyság 108 2.13 %
Felsőszecse 107 2.11 %
Garamkelecsény 106 2.09 %
Garamszentgyörgy 77 1.52 %
Csejkő 72 1.42 %
Óbars 70 1.38 %
Garamújfalu 67 1.32 %
Bakabánya 59 1.16 %
Újbars 51 1.01 %
Garamkovácsi 48 0.95 %
Kereskény 47 0.93 %
Garamszőllős 46 0.91 %
Berekalja 43 0.85 %
Alsószecse 40 0.79 %
Nagysalló 40 0.79 %
Vámosladány 39 0.77 %
Deménd 33 0.65 %
Felsőzsember 31 0.61 %
Nagykoszmály 29 0.57 %
Garamlök 25 0.49 %
Garamkeszi 24 0.47 %
Nagygyőröd 23 0.45 %
Hontfüzesgyarmat 21 0.41 %
Alsópél 20 0.39 %
Oroszka 19 0.38 %
Szántó 17 0.34 %
Nagyod 17 0.34 %
Nagyölved 16 0.32 %
Bát 16 0.32 %
Hontnádas 15 0.30 %
Ipolyszakállos 15 0.30 %
Kétfegyvernek 14 0.28 %
Sáró 14 0.28 %
Baka 14 0.28 %
Lekér 13 0.26 %
Farnad 13 0.26 %
Cseke 13 0.26 %
Barsendréd 12 0.24 %
Felsőtúr 12 0.24 %
Barsbese 12 0.24 %
Derzsenye 12 0.24 %
Kural 11 0.22 %
Töhöl 9 0.18 %
Csata 9 0.18 %
Lontó 9 0.18 %
Felsőpél 9 0.18 %
Fakóvezekény 9 0.18 %
Felsőszemeréd 9 0.18 %
Barsvárad 9 0.18 %
Hontbesenyőd 8 0.16 %
Palást 8 0.16 %
Egeg 8 0.16 %
Nyírágó 7 0.14 %
Gyerk 7 0.14 %
Bori 6 0.12 %
Borfő 6 0.12 %
Ipolyvisk 6 0.12 %
Érsekkéty 6 0.12 %
Kistompa 5 0.10 %
Ipolyfödémes 5 0.10 %
Bajka 5 0.10 %
Kiskoszmály 5 0.10 %
Zsemlér 5 0.10 %
Hontbagonya 4 0.08 %
Kisóvár 4 0.08 %
Dalmad 4 0.08 %
Ény 4 0.08 %
Nagytúr 4 0.08 %
Hontalmás 4 0.08 %
Százd 4 0.08 %
Bakaszenes 3 0.06 %
Alsószemeréd 3 0.06 %
Nemesoroszi 3 0.06 %
Málas 3 0.06 %
Tőre 2 0.04 %
Szete 2 0.04 %
Kisölved 2 0.04 %
Szalatnya 2 0.04 %
Zalaba 2 0.04 %
Peszektergenye 1 0.02 %
Lüle 1 0.02 %
Garamsalló 1 0.02 %
Ipolypásztó 1 0.02 %
Setétkút 0 0.00 %
Ipolybél 0 0.00 %
Ipolyság 666 20.73 %
Léva 345 10.74 %
Zselíz 261 8.13 %
Palást 260 8.09 %
Nagyölved 134 4.17 %
Érsekkéty 95 2.96 %
Farnad 91 2.83 %
Ipolyfödémes 76 2.37 %
Alsószemeréd 72 2.24 %
Ipolyszakállos 65 2.02 %
Nagysalló 64 1.99 %
Oroszka 64 1.99 %
Csata 62 1.93 %
Kálna 62 1.93 %
Ipolyvisk 53 1.65 %
Nagytúr 48 1.49 %
Ipolypásztó 46 1.43 %
Vámosladány 46 1.43 %
Lekér 45 1.40 %
Deménd 39 1.21 %
Kistompa 39 1.21 %
Egeg 38 1.18 %
Szete 37 1.15 %
Garamszentgyörgy 37 1.15 %
Szalatnya 36 1.12 %
Felsőszemeréd 36 1.12 %
Felsőtúr 36 1.12 %
Százd 36 1.12 %
Nyírágó 35 1.09 %
Barsbese 31 0.97 %
Lontó 30 0.93 %
Zsemlér 30 0.93 %
Hontfüzesgyarmat 30 0.93 %
Ipolybél 24 0.75 %
Kisölved 24 0.75 %
Sáró 21 0.65 %
Málas 19 0.59 %
Felsőszecse 17 0.53 %
Fakóvezekény 14 0.44 %
Garamsalló 13 0.40 %
Gyerk 13 0.40 %
Barsendréd 12 0.37 %
Zalaba 11 0.34 %
Nagyod 10 0.31 %
Újbars 10 0.31 %
Bori 10 0.31 %
Tőre 6 0.19 %
Kétfegyvernek 6 0.19 %
Garamlök 5 0.16 %
Töhöl 4 0.12 %
Barsvárad 4 0.12 %
Nagygyőröd 4 0.12 %
Felsőpél 4 0.12 %
Szántó 4 0.12 %
Garamkovácsi 3 0.09 %
Ény 3 0.09 %
Nemesoroszi 2 0.06 %
Garamtolmács 2 0.06 %
Alsópél 2 0.06 %
Garamkelecsény 2 0.06 %
Bajka 2 0.06 %
Kisóvár 2 0.06 %
Csejkő 1 0.03 %
Berekalja 1 0.03 %
Garamszőllős 1 0.03 %
Felsőzsember 1 0.03 %
Cseke 1 0.03 %
Nagykoszmály 1 0.03 %
Bakaszenes 1 0.03 %
Peszektergenye 1 0.03 %
Baka 1 0.03 %
Bakabánya 1 0.03 %
Óbars 1 0.03 %
Garamújfalu 1 0.03 %
Kural 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Dalmad 0 0.00 %
Borfő 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Bát 0 0.00 %
Alsószecse 0 0.00 %
Derzsenye 0 0.00 %
Hontnádas 0 0.00 %
Kereskény 0 0.00 %
Setétkút 0 0.00 %
Hontalmás 0 0.00 %
Garamkeszi 0 0.00 %
Kiskoszmály 0 0.00 %
Léva 1 491 36.48 %
Garamtolmács 185 4.53 %
Óbars 87 2.13 %
Garamkelecsény 82 2.01 %
Kálna 81 1.98 %
Ipolyság 76 1.86 %
Garamkovácsi 73 1.79 %
Garamszőllős 67 1.64 %
Garamújfalu 65 1.59 %
Bakabánya 59 1.44 %
Berekalja 57 1.39 %
Zselíz 53 1.30 %
Csejkő 50 1.22 %
Felsőzsember 41 1.00 %
Kereskény 40 0.98 %
Bát 38 0.93 %
Nagykoszmály 36 0.88 %
Garamszentgyörgy 35 0.86 %
Garamkeszi 27 0.66 %
Nagygyőröd 27 0.66 %
Alsópél 25 0.61 %
Újbars 24 0.59 %
Felsőszecse 22 0.54 %
Hontnádas 22 0.54 %
Borfő 21 0.51 %
Nagysalló 20 0.49 %
Alsószecse 20 0.49 %
Szántó 19 0.46 %
Derzsenye 18 0.44 %
Kistompa 17 0.42 %
Bori 17 0.42 %
Barsbese 16 0.39 %
Hontalmás 15 0.37 %
Vámosladány 15 0.37 %
Hontbagonya 12 0.29 %
Lekér 12 0.29 %
Barsendréd 12 0.29 %
Garamlök 11 0.27 %
Deménd 11 0.27 %
Sáró 10 0.24 %
Hontfüzesgyarmat 10 0.24 %
Ipolyszakállos 10 0.24 %
Palást 10 0.24 %
Ény 9 0.22 %
Fakóvezekény 9 0.22 %
Baka 9 0.22 %
Cseke 9 0.22 %
Kural 8 0.20 %
Nagyölved 7 0.17 %
Farnad 6 0.15 %
Nyírágó 6 0.15 %
Kisóvár 6 0.15 %
Töhöl 6 0.15 %
Barsvárad 5 0.12 %
Kétfegyvernek 5 0.12 %
Málas 5 0.12 %
Kiskoszmály 5 0.12 %
Nagytúr 5 0.12 %
Felsőszemeréd 5 0.12 %
Ipolyfödémes 5 0.12 %
Setétkút 5 0.12 %
Lontó 5 0.12 %
Csata 4 0.10 %
Oroszka 4 0.10 %
Hontbesenyőd 4 0.10 %
Nagyod 4 0.10 %
Dalmad 3 0.07 %
Zsemlér 3 0.07 %
Gyerk 3 0.07 %
Ipolypásztó 3 0.07 %
Szalatnya 2 0.05 %
Százd 2 0.05 %
Lüle 2 0.05 %
Peszektergenye 2 0.05 %
Felsőpél 2 0.05 %
Egeg 2 0.05 %
Ipolyvisk 2 0.05 %
Tőre 1 0.02 %
Bakaszenes 1 0.02 %
Ipolybél 1 0.02 %
Kisölved 1 0.02 %
Felsőtúr 1 0.02 %
Nemesoroszi 1 0.02 %
Szete 1 0.02 %
Alsószemeréd 1 0.02 %
Zalaba 1 0.02 %
Érsekkéty 1 0.02 %
Garamsalló 0 0.00 %
Bajka 0 0.00 %
Léva 2 787 51.67 %
Garamtolmács 205 3.80 %
Kálna 145 2.69 %
Ipolyság 119 2.21 %
Garamkelecsény 119 2.21 %
Garamújfalu 111 2.06 %
Berekalja 105 1.95 %
Csejkő 105 1.95 %
Zselíz 99 1.84 %
Óbars 87 1.61 %
Garamszőllős 86 1.59 %
Bakabánya 74 1.37 %
Nagysalló 72 1.33 %
Felsőszecse 63 1.17 %
Garamkovácsi 58 1.08 %
Újbars 53 0.98 %
Nagykoszmály 52 0.96 %
Alsószecse 48 0.89 %
Kereskény 42 0.78 %
Garamszentgyörgy 41 0.76 %
Vámosladány 41 0.76 %
Garamkeszi 39 0.72 %
Felsőzsember 38 0.70 %
Szántó 37 0.69 %
Garamlök 34 0.63 %
Deménd 33 0.61 %
Nagygyőröd 33 0.61 %
Bát 29 0.54 %
Cseke 28 0.52 %
Baka 27 0.50 %
Derzsenye 26 0.48 %
Nagyölved 25 0.46 %
Barsbese 22 0.41 %
Bori 20 0.37 %
Alsópél 20 0.37 %
Ipolyszakállos 19 0.35 %
Kural 17 0.32 %
Hontnádas 16 0.30 %
Hontfüzesgyarmat 16 0.30 %
Kétfegyvernek 16 0.30 %
Sáró 15 0.28 %
Oroszka 14 0.26 %
Kiskoszmály 14 0.26 %
Lekér 14 0.26 %
Nagyod 13 0.24 %
Fakóvezekény 13 0.24 %
Barsendréd 12 0.22 %
Farnad 10 0.19 %
Hontbesenyőd 10 0.19 %
Töhöl 9 0.17 %
Dalmad 9 0.17 %
Felsőszemeréd 9 0.17 %
Nyírágó 8 0.15 %
Felsőpél 8 0.15 %
Barsvárad 8 0.15 %
Málas 8 0.15 %
Nagytúr 8 0.15 %
Lontó 8 0.15 %
Hontbagonya 8 0.15 %
Csata 8 0.15 %
Ény 7 0.13 %
Érsekkéty 7 0.13 %
Zsemlér 7 0.13 %
Borfő 7 0.13 %
Palást 7 0.13 %
Nemesoroszi 7 0.13 %
Egeg 6 0.11 %
Százd 5 0.09 %
Kisóvár 5 0.09 %
Hontalmás 4 0.07 %
Peszektergenye 4 0.07 %
Felsőtúr 4 0.07 %
Kistompa 4 0.07 %
Bajka 4 0.07 %
Setétkút 3 0.06 %
Ipolyfödémes 3 0.06 %
Gyerk 3 0.06 %
Szete 2 0.04 %
Zalaba 2 0.04 %
Ipolybél 2 0.04 %
Szalatnya 2 0.04 %
Ipolyvisk 2 0.04 %
Alsószemeréd 2 0.04 %
Ipolypásztó 1 0.02 %
Tőre 1 0.02 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Léva 923 36.57 %
Garamtolmács 111 4.40 %
Ipolyság 91 3.61 %
Deménd 68 2.69 %
Garamkelecsény 66 2.61 %
Csejkő 60 2.38 %
Zselíz 48 1.90 %
Óbars 47 1.86 %
Garamkovácsi 47 1.86 %
Garamújfalu 46 1.82 %
Bakabánya 46 1.82 %
Kálna 40 1.58 %
Garamszőllős 39 1.55 %
Kereskény 35 1.39 %
Felsőszecse 34 1.35 %
Nagykoszmály 24 0.95 %
Alsópél 23 0.91 %
Felsőzsember 21 0.83 %
Nagysalló 21 0.83 %
Berekalja 19 0.75 %
Alsószecse 19 0.75 %
Garamszentgyörgy 18 0.71 %
Nagygyőröd 18 0.71 %
Garamkeszi 17 0.67 %
Kural 14 0.55 %
Szántó 14 0.55 %
Hontnádas 12 0.48 %
Cseke 11 0.44 %
Oroszka 10 0.40 %
Hontfüzesgyarmat 10 0.40 %
Ipolyszakállos 10 0.40 %
Garamlök 10 0.40 %
Derzsenye 9 0.36 %
Alsószemeréd 9 0.36 %
Újbars 9 0.36 %
Vámosladány 8 0.32 %
Baka 8 0.32 %
Százd 8 0.32 %
Fakóvezekény 8 0.32 %
Borfő 7 0.28 %
Barsbese 6 0.24 %
Bát 6 0.24 %
Sáró 6 0.24 %
Kistompa 6 0.24 %
Lekér 5 0.20 %
Csata 5 0.20 %
Kétfegyvernek 5 0.20 %
Hontbesenyőd 5 0.20 %
Dalmad 5 0.20 %
Töhöl 5 0.20 %
Felsőszemeréd 5 0.20 %
Egeg 5 0.20 %
Bori 4 0.16 %
Barsendréd 4 0.16 %
Farnad 4 0.16 %
Nagytúr 4 0.16 %
Kiskoszmály 4 0.16 %
Gyerk 3 0.12 %
Nagyölved 3 0.12 %
Palást 3 0.12 %
Barsvárad 3 0.12 %
Ipolyvisk 3 0.12 %
Hontalmás 3 0.12 %
Bakaszenes 2 0.08 %
Ény 2 0.08 %
Ipolybél 2 0.08 %
Zsemlér 2 0.08 %
Felsőtúr 2 0.08 %
Lontó 2 0.08 %
Peszektergenye 2 0.08 %
Nagyod 2 0.08 %
Nemesoroszi 2 0.08 %
Kisóvár 1 0.04 %
Hontbagonya 1 0.04 %
Felsőpél 1 0.04 %
Nyírágó 1 0.04 %
Ipolyfödémes 1 0.04 %
Tőre 1 0.04 %
Setétkút 1 0.04 %
Lüle 1 0.04 %
Szalatnya 1 0.04 %
Érsekkéty 1 0.04 %
Málas 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Bajka 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Léva 641 29.32 %
Kálna 386 17.66 %
Garamtolmács 136 6.22 %
Garamkelecsény 65 2.97 %
Újbars 60 2.74 %
Garamszőllős 48 2.20 %
Óbars 47 2.15 %
Ipolyság 45 2.06 %
Zselíz 44 2.01 %
Garamkovácsi 44 2.01 %
Nagygyőröd 43 1.97 %
Garamlök 40 1.83 %
Alsópél 39 1.78 %
Felsőszecse 39 1.78 %
Bakabánya 37 1.69 %
Garamszentgyörgy 34 1.56 %
Nagysalló 32 1.46 %
Csejkő 32 1.46 %
Berekalja 27 1.24 %
Felsőzsember 27 1.24 %
Alsószecse 25 1.14 %
Garamújfalu 22 1.01 %
Nagykoszmály 20 0.91 %
Barsendréd 17 0.78 %
Barsvárad 17 0.78 %
Szántó 16 0.73 %
Barsbese 14 0.64 %
Garamkeszi 14 0.64 %
Bát 13 0.59 %
Kereskény 13 0.59 %
Deménd 12 0.55 %
Felsőpél 12 0.55 %
Lekér 12 0.55 %
Töhöl 12 0.55 %
Oroszka 11 0.50 %
Csata 10 0.46 %
Bajka 10 0.46 %
Fakóvezekény 10 0.46 %
Kiskoszmály 10 0.46 %
Nagyölved 9 0.41 %
Kétfegyvernek 9 0.41 %
Hontnádas 9 0.41 %
Derzsenye 8 0.37 %
Cseke 8 0.37 %
Vámosladány 8 0.37 %
Felsőtúr 7 0.32 %
Baka 7 0.32 %
Palást 6 0.27 %
Borfő 6 0.27 %
Gyerk 6 0.27 %
Sáró 6 0.27 %
Nagyod 6 0.27 %
Hontbagonya 5 0.23 %
Kistompa 5 0.23 %
Ipolyszakállos 5 0.23 %
Nemesoroszi 4 0.18 %
Hontalmás 4 0.18 %
Kisóvár 4 0.18 %
Lüle 4 0.18 %
Setétkút 4 0.18 %
Ipolyfödémes 3 0.14 %
Ény 3 0.14 %
Kural 3 0.14 %
Százd 3 0.14 %
Peszektergenye 3 0.14 %
Szalatnya 3 0.14 %
Lontó 3 0.14 %
Nyírágó 3 0.14 %
Nagytúr 3 0.14 %
Tőre 3 0.14 %
Egeg 3 0.14 %
Farnad 3 0.14 %
Ipolyvisk 2 0.09 %
Kisölved 2 0.09 %
Alsószemeréd 2 0.09 %
Málas 2 0.09 %
Bori 2 0.09 %
Hontfüzesgyarmat 1 0.05 %
Dalmad 1 0.05 %
Felsőszemeréd 1 0.05 %
Érsekkéty 1 0.05 %
Zalaba 1 0.05 %
Ipolypásztó 1 0.05 %
Garamsalló 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Ipolybél 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Léva 2 074 40.01 %
Garamtolmács 136 2.62 %
Garamújfalu 105 2.03 %
Csejkő 94 1.81 %
Garamkelecsény 93 1.79 %
Kereskény 72 1.39 %
Kálna 70 1.35 %
Óbars 69 1.33 %
Ipolyság 69 1.33 %
Bakabánya 65 1.25 %
Garamszőllős 63 1.22 %
Zselíz 55 1.06 %
Garamkovácsi 48 0.93 %
Berekalja 42 0.81 %
Felsőzsember 36 0.69 %
Nagygyőröd 32 0.62 %
Nagysalló 27 0.52 %
Alsószecse 26 0.50 %
Hontnádas 25 0.48 %
Felsőszecse 24 0.46 %
Nagykoszmály 24 0.46 %
Szete 21 0.41 %
Garamlök 21 0.41 %
Alsópél 21 0.41 %
Derzsenye 20 0.39 %
Bát 18 0.35 %
Oroszka 17 0.33 %
Szántó 16 0.31 %
Újbars 15 0.29 %
Ipolyvisk 15 0.29 %
Garamkeszi 14 0.27 %
Kural 14 0.27 %
Lekér 13 0.25 %
Garamszentgyörgy 13 0.25 %
Nagyölved 12 0.23 %
Kiskoszmály 12 0.23 %
Vámosladány 12 0.23 %
Barsbese 12 0.23 %
Barsendréd 12 0.23 %
Lontó 11 0.21 %
Dalmad 11 0.21 %
Baka 9 0.17 %
Cseke 9 0.17 %
Hontalmás 8 0.15 %
Nagytúr 8 0.15 %
Ipolyszakállos 8 0.15 %
Deménd 8 0.15 %
Borfő 8 0.15 %
Kistompa 8 0.15 %
Felsőszemeréd 7 0.14 %
Fakóvezekény 7 0.14 %
Bajka 7 0.14 %
Palást 6 0.12 %
Sáró 6 0.12 %
Hontbesenyőd 6 0.12 %
Csata 5 0.10 %
Hontbagonya 5 0.10 %
Felsőpél 5 0.10 %
Ény 4 0.08 %
Szalatnya 4 0.08 %
Nyírágó 4 0.08 %
Érsekkéty 3 0.06 %
Ipolyfödémes 3 0.06 %
Zsemlér 3 0.06 %
Nagyod 3 0.06 %
Farnad 3 0.06 %
Kétfegyvernek 3 0.06 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.06 %
Peszektergenye 3 0.06 %
Nemesoroszi 3 0.06 %
Lüle 2 0.04 %
Ipolybél 2 0.04 %
Bori 2 0.04 %
Alsószemeréd 2 0.04 %
Egeg 2 0.04 %
Felsőtúr 1 0.02 %
Barsvárad 1 0.02 %
Tőre 1 0.02 %
Bakaszenes 1 0.02 %
Kisóvár 1 0.02 %
Setétkút 1 0.02 %
Gyerk 1 0.02 %
Málas 1 0.02 %
Ipolypásztó 1 0.02 %
Töhöl 1 0.02 %
Százd 1 0.02 %
Zalaba 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Léva 2 190 50.50 %
Garamtolmács 155 3.57 %
Ipolyság 116 2.67 %
Garamkelecsény 99 2.28 %
Bakabánya 95 2.19 %
Zselíz 82 1.89 %
Kálna 80 1.84 %
Felsőzsember 59 1.36 %
Csejkő 58 1.34 %
Óbars 53 1.22 %
Garamújfalu 53 1.22 %
Berekalja 52 1.20 %
Garamszőllős 49 1.13 %
Nagykoszmály 45 1.04 %
Nagygyőröd 44 1.01 %
Felsőszecse 42 0.97 %
Fakóvezekény 40 0.92 %
Garamkovácsi 39 0.90 %
Bát 37 0.85 %
Kereskény 37 0.85 %
Nagysalló 34 0.78 %
Alsószecse 34 0.78 %
Újbars 34 0.78 %
Garamszentgyörgy 31 0.71 %
Alsópél 29 0.67 %
Palást 28 0.65 %
Garamkeszi 26 0.60 %
Garamlök 25 0.58 %
Derzsenye 23 0.53 %
Cseke 22 0.51 %
Hontfüzesgyarmat 22 0.51 %
Borfő 21 0.48 %
Vámosladány 20 0.46 %
Lontó 20 0.46 %
Barsbese 19 0.44 %
Szántó 18 0.42 %
Barsendréd 17 0.39 %
Hontnádas 17 0.39 %
Csata 16 0.37 %
Farnad 15 0.35 %
Lekér 15 0.35 %
Baka 15 0.35 %
Nagyölved 14 0.32 %
Ipolyszakállos 14 0.32 %
Kiskoszmály 13 0.30 %
Nagytúr 12 0.28 %
Kisóvár 12 0.28 %
Oroszka 12 0.28 %
Deménd 11 0.25 %
Felsőszemeréd 10 0.23 %
Hontbagonya 10 0.23 %
Bori 9 0.21 %
Hontbesenyőd 9 0.21 %
Hontalmás 8 0.18 %
Töhöl 8 0.18 %
Lüle 8 0.18 %
Ipolyvisk 8 0.18 %
Százd 8 0.18 %
Barsvárad 7 0.16 %
Alsószemeréd 7 0.16 %
Ény 7 0.16 %
Dalmad 7 0.16 %
Nyírágó 7 0.16 %
Felsőpél 6 0.14 %
Kistompa 6 0.14 %
Sáró 6 0.14 %
Érsekkéty 6 0.14 %
Kural 6 0.14 %
Ipolyfödémes 6 0.14 %
Felsőtúr 5 0.12 %
Zsemlér 5 0.12 %
Nemesoroszi 4 0.09 %
Kétfegyvernek 4 0.09 %
Kisölved 3 0.07 %
Málas 3 0.07 %
Bajka 3 0.07 %
Egeg 3 0.07 %
Ipolypásztó 2 0.05 %
Szete 2 0.05 %
Nagyod 2 0.05 %
Ipolybél 2 0.05 %
Szalatnya 1 0.02 %
Garamsalló 1 0.02 %
Peszektergenye 1 0.02 %
Setétkút 1 0.02 %
Gyerk 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Léva 2 253 59.49 %
Garamtolmács 134 3.54 %
Ipolyság 110 2.90 %
Garamkelecsény 108 2.85 %
Garamszőllős 72 1.90 %
Garamújfalu 72 1.90 %
Csejkő 70 1.85 %
Garamkovácsi 69 1.82 %
Óbars 66 1.74 %
Zselíz 66 1.74 %
Kálna 65 1.72 %
Bakabánya 54 1.43 %
Kereskény 52 1.37 %
Felsőszecse 46 1.21 %
Nagykoszmály 44 1.16 %
Nagysalló 33 0.87 %
Újbars 30 0.79 %
Deménd 29 0.77 %
Berekalja 29 0.77 %
Felsőzsember 29 0.77 %
Alsószecse 28 0.74 %
Garamkeszi 25 0.66 %
Garamszentgyörgy 23 0.61 %
Alsópél 22 0.58 %
Hontnádas 22 0.58 %
Bát 21 0.55 %
Garamlök 21 0.55 %
Oroszka 17 0.45 %
Cseke 16 0.42 %
Vámosladány 16 0.42 %
Nagygyőröd 15 0.40 %
Szántó 15 0.40 %
Kiskoszmály 14 0.37 %
Kural 14 0.37 %
Baka 13 0.34 %
Borfő 11 0.29 %
Lekér 10 0.26 %
Hontfüzesgyarmat 10 0.26 %
Hontbesenyőd 10 0.26 %
Kistompa 10 0.26 %
Ipolybél 9 0.24 %
Palást 9 0.24 %
Barsendréd 8 0.21 %
Fakóvezekény 8 0.21 %
Barsvárad 7 0.18 %
Kétfegyvernek 7 0.18 %
Nagyölved 7 0.18 %
Sáró 6 0.16 %
Ipolyszakállos 6 0.16 %
Derzsenye 6 0.16 %
Barsbese 6 0.16 %
Töhöl 6 0.16 %
Felsőszemeréd 6 0.16 %
Felsőtúr 4 0.11 %
Hontalmás 4 0.11 %
Nagytúr 4 0.11 %
Gyerk 4 0.11 %
Egeg 4 0.11 %
Nagyod 4 0.11 %
Hontbagonya 4 0.11 %
Bajka 4 0.11 %
Nemesoroszi 4 0.11 %
Dalmad 3 0.08 %
Csata 3 0.08 %
Peszektergenye 3 0.08 %
Bori 3 0.08 %
Nyírágó 3 0.08 %
Ipolyfödémes 3 0.08 %
Ipolyvisk 3 0.08 %
Setétkút 2 0.05 %
Kisóvár 2 0.05 %
Alsószemeréd 2 0.05 %
Felsőpél 2 0.05 %
Lontó 2 0.05 %
Érsekkéty 1 0.03 %
Zalaba 1 0.03 %
Szalatnya 1 0.03 %
Lüle 1 0.03 %
Bakaszenes 1 0.03 %
Ény 1 0.03 %
Zsemlér 1 0.03 %
Farnad 1 0.03 %
Szete 1 0.03 %
Tőre 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Málas 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Léva 972 39.67 %
Kereskény 142 5.80 %
Garamújfalu 92 3.76 %
Ipolyság 91 3.71 %
Csejkő 84 3.43 %
Garamtolmács 82 3.35 %
Zselíz 74 3.02 %
Garamkelecsény 73 2.98 %
Garamkovácsi 68 2.78 %
Óbars 60 2.45 %
Garamszőllős 59 2.41 %
Bakabánya 55 2.24 %
Berekalja 48 1.96 %
Felsőzsember 40 1.63 %
Kálna 36 1.47 %
Nagykoszmály 34 1.39 %
Nagysalló 26 1.06 %
Alsópél 25 1.02 %
Garamkeszi 24 0.98 %
Szántó 24 0.98 %
Bát 20 0.82 %
Felsőszecse 18 0.73 %
Hontbesenyőd 17 0.69 %
Kural 17 0.69 %
Cseke 16 0.65 %
Deménd 16 0.65 %
Derzsenye 16 0.65 %
Nagygyőröd 15 0.61 %
Hontnádas 15 0.61 %
Újbars 15 0.61 %
Alsószecse 14 0.57 %
Fakóvezekény 12 0.49 %
Garamszentgyörgy 9 0.37 %
Hontfüzesgyarmat 8 0.33 %
Borfő 8 0.33 %
Baka 7 0.29 %
Kistompa 7 0.29 %
Egeg 7 0.29 %
Vámosladány 6 0.24 %
Nagyölved 6 0.24 %
Töhöl 6 0.24 %
Sáró 6 0.24 %
Oroszka 6 0.24 %
Dalmad 5 0.20 %
Csata 5 0.20 %
Lekér 5 0.20 %
Palást 5 0.20 %
Barsendréd 5 0.20 %
Ény 4 0.16 %
Gyerk 4 0.16 %
Alsószemeréd 4 0.16 %
Garamlök 4 0.16 %
Felsőtúr 4 0.16 %
Barsbese 3 0.12 %
Kisóvár 3 0.12 %
Nagyod 3 0.12 %
Hontalmás 3 0.12 %
Kiskoszmály 3 0.12 %
Barsvárad 3 0.12 %
Felsőszemeréd 3 0.12 %
Bakaszenes 3 0.12 %
Bajka 2 0.08 %
Setétkút 2 0.08 %
Felsőpél 2 0.08 %
Peszektergenye 2 0.08 %
Ipolyszakállos 2 0.08 %
Ipolyfödémes 2 0.08 %
Hontbagonya 2 0.08 %
Bori 2 0.08 %
Nagytúr 2 0.08 %
Szalatnya 1 0.04 %
Ipolybél 1 0.04 %
Kétfegyvernek 1 0.04 %
Nyírágó 1 0.04 %
Farnad 0 0.00 %
Lontó 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Málas 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Ipolyvisk 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Érsekkéty 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Nemesoroszi 0 0.00 %
Léva 425 27.62 %
Zselíz 185 12.02 %
Garamtolmács 97 6.30 %
Ipolyság 69 4.48 %
Bakabánya 52 3.38 %
Óbars 50 3.25 %
Garamkovácsi 44 2.86 %
Lekér 40 2.60 %
Nagysalló 36 2.34 %
Kálna 28 1.82 %
Bát 28 1.82 %
Felsőzsember 26 1.69 %
Garamkelecsény 26 1.69 %
Csejkő 25 1.62 %
Fakóvezekény 24 1.56 %
Garamszentgyörgy 21 1.36 %
Oroszka 20 1.30 %
Garamújfalu 20 1.30 %
Nagygyőröd 18 1.17 %
Nagykoszmály 17 1.10 %
Tőre 17 1.10 %
Újbars 16 1.04 %
Kistompa 16 1.04 %
Cseke 15 0.97 %
Garamlök 15 0.97 %
Deménd 14 0.91 %
Berekalja 13 0.84 %
Alsópél 13 0.84 %
Szántó 12 0.78 %
Csata 11 0.71 %
Kural 11 0.71 %
Nagyölved 11 0.71 %
Sáró 11 0.71 %
Garamkeszi 10 0.65 %
Ipolyvisk 9 0.58 %
Farnad 9 0.58 %
Hontalmás 9 0.58 %
Garamszőllős 9 0.58 %
Felsőszecse 9 0.58 %
Borfő 8 0.52 %
Baka 8 0.52 %
Peszektergenye 7 0.45 %
Töhöl 7 0.45 %
Nyírágó 7 0.45 %
Ipolyszakállos 6 0.39 %
Nagytúr 6 0.39 %
Alsószecse 6 0.39 %
Hontbagonya 6 0.39 %
Vámosladány 6 0.39 %
Málas 5 0.32 %
Kiskoszmály 5 0.32 %
Nemesoroszi 5 0.32 %
Barsbese 5 0.32 %
Zsemlér 4 0.26 %
Kereskény 4 0.26 %
Dalmad 4 0.26 %
Derzsenye 4 0.26 %
Palást 4 0.26 %
Bakaszenes 4 0.26 %
Hontnádas 4 0.26 %
Alsószemeréd 3 0.19 %
Barsvárad 3 0.19 %
Felsőpél 3 0.19 %
Egeg 3 0.19 %
Felsőszemeréd 3 0.19 %
Érsekkéty 3 0.19 %
Ény 3 0.19 %
Lontó 2 0.13 %
Százd 2 0.13 %
Kétfegyvernek 2 0.13 %
Szalatnya 2 0.13 %
Lüle 2 0.13 %
Nagyod 2 0.13 %
Ipolybél 2 0.13 %
Kisóvár 2 0.13 %
Bori 2 0.13 %
Szete 1 0.06 %
Kisölved 1 0.06 %
Gyerk 1 0.06 %
Bajka 1 0.06 %
Ipolyfödémes 1 0.06 %
Barsendréd 1 0.06 %
Zalaba 1 0.06 %
Hontbesenyőd 1 0.06 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Felsőtúr 0 0.00 %
Setétkút 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Hontfüzesgyarmat 0 0.00 %
Léva 356 28.92 %
Garamtolmács 58 4.71 %
Ipolyság 34 2.76 %
Zselíz 30 2.44 %
Kálna 28 2.27 %
Garamkovácsi 25 2.03 %
Garamszőllős 23 1.87 %
Bakabánya 22 1.79 %
Szántó 17 1.38 %
Csejkő 14 1.14 %
Óbars 14 1.14 %
Felsőzsember 14 1.14 %
Újbars 13 1.06 %
Garamújfalu 12 0.97 %
Lekér 12 0.97 %
Bát 11 0.89 %
Nagyölved 11 0.89 %
Oroszka 10 0.81 %
Derzsenye 10 0.81 %
Baka 9 0.73 %
Palást 8 0.65 %
Nagykoszmály 8 0.65 %
Vámosladány 8 0.65 %
Nagysalló 8 0.65 %
Kiskoszmály 8 0.65 %
Cseke 8 0.65 %
Garamkelecsény 8 0.65 %
Garamkeszi 8 0.65 %
Hontalmás 7 0.57 %
Barsendréd 7 0.57 %
Sáró 6 0.49 %
Ény 6 0.49 %
Kistompa 6 0.49 %
Nagygyőröd 6 0.49 %
Alsószemeréd 6 0.49 %
Alsópél 6 0.49 %
Ipolyszakállos 6 0.49 %
Borfő 6 0.49 %
Farnad 5 0.41 %
Ipolybél 5 0.41 %
Felsőtúr 5 0.41 %
Berekalja 5 0.41 %
Töhöl 4 0.32 %
Zsemlér 4 0.32 %
Egeg 4 0.32 %
Garamszentgyörgy 4 0.32 %
Garamlök 4 0.32 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.32 %
Fakóvezekény 4 0.32 %
Százd 4 0.32 %
Nemesoroszi 4 0.32 %
Nyírágó 3 0.24 %
Nagyod 3 0.24 %
Ipolypásztó 3 0.24 %
Kereskény 3 0.24 %
Barsbese 3 0.24 %
Alsószecse 3 0.24 %
Deménd 3 0.24 %
Csata 3 0.24 %
Setétkút 2 0.16 %
Bajka 2 0.16 %
Gyerk 2 0.16 %
Zalaba 2 0.16 %
Felsőszecse 2 0.16 %
Szalatnya 2 0.16 %
Kisóvár 2 0.16 %
Dalmad 2 0.16 %
Kural 2 0.16 %
Hontbesenyőd 2 0.16 %
Nagytúr 2 0.16 %
Ipolyfödémes 2 0.16 %
Érsekkéty 1 0.08 %
Felsőszemeréd 1 0.08 %
Málas 1 0.08 %
Hontnádas 1 0.08 %
Barsvárad 1 0.08 %
Kisölved 1 0.08 %
Tőre 1 0.08 %
Felsőpél 1 0.08 %
Bori 1 0.08 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Ipolyvisk 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Lontó 0 0.00 %
Kétfegyvernek 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Peszektergenye 0 0.00 %
Léva 1 223 39.93 %
Garamtolmács 131 4.28 %
Garamújfalu 91 2.97 %
Garamkovácsi 84 2.74 %
Ipolyság 82 2.68 %
Garamkelecsény 79 2.58 %
Felsőzsember 77 2.51 %
Bakabánya 76 2.48 %
Borfő 71 2.32 %
Garamszőllős 70 2.29 %
Óbars 66 2.15 %
Csejkő 64 2.09 %
Zselíz 57 1.86 %
Bát 56 1.83 %
Kálna 53 1.73 %
Berekalja 50 1.63 %
Szántó 42 1.37 %
Nagysalló 41 1.34 %
Alsópél 33 1.08 %
Nagykoszmály 31 1.01 %
Hontnádas 27 0.88 %
Palást 26 0.85 %
Újbars 25 0.82 %
Derzsenye 24 0.78 %
Alsószecse 23 0.75 %
Kereskény 22 0.72 %
Garamszentgyörgy 22 0.72 %
Cseke 20 0.65 %
Lekér 20 0.65 %
Garamlök 19 0.62 %
Lontó 19 0.62 %
Garamkeszi 19 0.62 %
Baka 18 0.59 %
Nagytúr 18 0.59 %
Nagyölved 18 0.59 %
Nagygyőröd 18 0.59 %
Oroszka 17 0.56 %
Ipolybél 15 0.49 %
Fakóvezekény 15 0.49 %
Felsőszemeréd 15 0.49 %
Vámosladány 14 0.46 %
Kiskoszmály 14 0.46 %
Deménd 13 0.42 %
Kural 13 0.42 %
Kistompa 13 0.42 %
Nyírágó 12 0.39 %
Hontalmás 12 0.39 %
Sáró 12 0.39 %
Nemesoroszi 11 0.36 %
Barsendréd 11 0.36 %
Felsőszecse 10 0.33 %
Hontbesenyőd 10 0.33 %
Töhöl 9 0.29 %
Farnad 9 0.29 %
Kisóvár 9 0.29 %
Barsbese 9 0.29 %
Hontfüzesgyarmat 9 0.29 %
Dalmad 8 0.26 %
Ipolyszakállos 8 0.26 %
Felsőpél 8 0.26 %
Gyerk 7 0.23 %
Csata 7 0.23 %
Felsőtúr 7 0.23 %
Ipolyvisk 7 0.23 %
Ény 7 0.23 %
Málas 6 0.20 %
Nagyod 5 0.16 %
Kétfegyvernek 5 0.16 %
Bori 5 0.16 %
Bajka 5 0.16 %
Szete 5 0.16 %
Lüle 5 0.16 %
Setétkút 4 0.13 %
Barsvárad 4 0.13 %
Alsószemeréd 4 0.13 %
Hontbagonya 4 0.13 %
Érsekkéty 4 0.13 %
Egeg 3 0.10 %
Peszektergenye 3 0.10 %
Szalatnya 2 0.07 %
Kisölved 2 0.07 %
Százd 2 0.07 %
Ipolyfödémes 2 0.07 %
Ipolypásztó 2 0.07 %
Zsemlér 2 0.07 %
Bakaszenes 1 0.03 %
Tőre 1 0.03 %
Garamsalló 1 0.03 %
Zalaba 0 0.00 %
Léva 2 857 58.58 %
Garamtolmács 180 3.69 %
Garamkelecsény 93 1.91 %
Kálna 87 1.78 %
Csejkő 83 1.70 %
Ipolyság 78 1.60 %
Garamszőllős 70 1.44 %
Garamújfalu 61 1.25 %
Berekalja 55 1.13 %
Óbars 53 1.09 %
Bakabánya 52 1.07 %
Zselíz 48 0.98 %
Felsőzsember 45 0.92 %
Garamkovácsi 44 0.90 %
Kereskény 42 0.86 %
Nagysalló 40 0.82 %
Újbars 37 0.76 %
Bát 35 0.72 %
Palást 33 0.68 %
Felsőszecse 32 0.66 %
Alsószecse 24 0.49 %
Garamkeszi 23 0.47 %
Nagykoszmály 23 0.47 %
Nagygyőröd 22 0.45 %
Garamszentgyörgy 22 0.45 %
Szántó 21 0.43 %
Derzsenye 21 0.43 %
Hontnádas 20 0.41 %
Garamlök 19 0.39 %
Alsópél 19 0.39 %
Deménd 18 0.37 %
Sáró 16 0.33 %
Baka 15 0.31 %
Oroszka 14 0.29 %
Borfő 14 0.29 %
Kistompa 13 0.27 %
Kural 13 0.27 %
Vámosladány 12 0.25 %
Hontalmás 10 0.21 %
Barsendréd 10 0.21 %
Ipolyszakállos 9 0.18 %
Hontfüzesgyarmat 9 0.18 %
Kiskoszmály 9 0.18 %
Barsbese 9 0.18 %
Lekér 8 0.16 %
Lontó 8 0.16 %
Kisóvár 8 0.16 %
Cseke 7 0.14 %
Egeg 7 0.14 %
Fakóvezekény 7 0.14 %
Nagyod 6 0.12 %
Barsvárad 5 0.10 %
Nagytúr 5 0.10 %
Nemesoroszi 5 0.10 %
Csata 5 0.10 %
Nagyölved 5 0.10 %
Felsőszemeréd 5 0.10 %
Töhöl 4 0.08 %
Kétfegyvernek 4 0.08 %
Hontbagonya 4 0.08 %
Dalmad 4 0.08 %
Felsőtúr 4 0.08 %
Ény 4 0.08 %
Peszektergenye 4 0.08 %
Ipolypásztó 3 0.06 %
Hontbesenyőd 3 0.06 %
Setétkút 2 0.04 %
Bajka 2 0.04 %
Ipolyvisk 2 0.04 %
Szalatnya 2 0.04 %
Felsőpél 2 0.04 %
Málas 2 0.04 %
Farnad 2 0.04 %
Ipolyfödémes 2 0.04 %
Zsemlér 1 0.02 %
Bori 1 0.02 %
Gyerk 1 0.02 %
Alsószemeréd 1 0.02 %
Garamsalló 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Érsekkéty 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Ipolybél 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Nyírágó 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Léva 174 29.74 %
Kálna 114 19.49 %
Garamtolmács 38 6.50 %
Zselíz 32 5.47 %
Garamkovácsi 29 4.96 %
Ipolyság 22 3.76 %
Garamszőllős 20 3.42 %
Óbars 19 3.25 %
Bakabánya 16 2.74 %
Bát 14 2.39 %
Garamújfalu 13 2.22 %
Alsópél 11 1.88 %
Felsőzsember 10 1.71 %
Újbars 10 1.71 %
Nagygyőröd 10 1.71 %
Derzsenye 9 1.54 %
Lekér 8 1.37 %
Oroszka 8 1.37 %
Nagysalló 8 1.37 %
Garamlök 7 1.20 %
Bori 7 1.20 %
Barsvárad 6 1.03 %
Borfő 6 1.03 %
Palást 6 1.03 %
Garamkelecsény 6 1.03 %
Kiskoszmály 5 0.85 %
Hontalmás 5 0.85 %
Csejkő 5 0.85 %
Felsőszecse 5 0.85 %
Kereskény 5 0.85 %
Tőre 5 0.85 %
Nagykoszmály 5 0.85 %
Vámosladány 5 0.85 %
Szántó 5 0.85 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.68 %
Csata 4 0.68 %
Garamszentgyörgy 3 0.51 %
Nagytúr 3 0.51 %
Kural 3 0.51 %
Garamkeszi 3 0.51 %
Málas 3 0.51 %
Nyírágó 3 0.51 %
Baka 3 0.51 %
Sáró 3 0.51 %
Cseke 3 0.51 %
Kistompa 3 0.51 %
Fakóvezekény 3 0.51 %
Szalatnya 2 0.34 %
Nemesoroszi 2 0.34 %
Deménd 2 0.34 %
Bajka 2 0.34 %
Töhöl 2 0.34 %
Alsószecse 2 0.34 %
Felsőtúr 2 0.34 %
Érsekkéty 2 0.34 %
Alsószemeréd 2 0.34 %
Ipolybél 2 0.34 %
Nagyod 2 0.34 %
Kétfegyvernek 2 0.34 %
Farnad 2 0.34 %
Egeg 2 0.34 %
Berekalja 2 0.34 %
Ipolypásztó 1 0.17 %
Zalaba 1 0.17 %
Peszektergenye 1 0.17 %
Kisóvár 1 0.17 %
Setétkút 1 0.17 %
Ipolyszakállos 1 0.17 %
Barsendréd 1 0.17 %
Ény 1 0.17 %
Bakaszenes 1 0.17 %
Ipolyvisk 1 0.17 %
Dalmad 1 0.17 %
Ipolyfödémes 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Gyerk 0 0.00 %
Lontó 0 0.00 %
Felsőpél 0 0.00 %
Nagyölved 0 0.00 %
Felsőszemeréd 0 0.00 %
Hontnádas 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Barsbese 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Léva 498 30.09 %
Garamtolmács 146 8.82 %
Garamkovácsi 97 5.86 %
Óbars 66 3.99 %
Bakabánya 53 3.20 %
Ipolyság 46 2.78 %
Zselíz 43 2.60 %
Garamkelecsény 41 2.48 %
Garamszőllős 40 2.42 %
Csejkő 33 1.99 %
Lekér 33 1.99 %
Garamújfalu 32 1.93 %
Nagygyőröd 31 1.87 %
Felsőzsember 30 1.81 %
Bát 30 1.81 %
Kálna 27 1.63 %
Nagykoszmály 24 1.45 %
Garamkeszi 21 1.27 %
Újbars 19 1.15 %
Nagysalló 19 1.15 %
Garamlök 18 1.09 %
Alsópél 17 1.03 %
Kistompa 16 0.97 %
Szántó 16 0.97 %
Tőre 16 0.97 %
Berekalja 15 0.91 %
Deménd 13 0.79 %
Fakóvezekény 13 0.79 %
Kiskoszmály 13 0.79 %
Garamszentgyörgy 12 0.73 %
Csata 11 0.66 %
Ipolyvisk 11 0.66 %
Oroszka 11 0.66 %
Cseke 10 0.60 %
Vámosladány 9 0.54 %
Hontalmás 9 0.54 %
Borfő 8 0.48 %
Nagyölved 7 0.42 %
Derzsenye 7 0.42 %
Hontbagonya 7 0.42 %
Kereskény 7 0.42 %
Baka 7 0.42 %
Töhöl 7 0.42 %
Zsemlér 6 0.36 %
Barsbese 6 0.36 %
Kural 5 0.30 %
Bakaszenes 5 0.30 %
Alsószecse 5 0.30 %
Felsőszemeréd 5 0.30 %
Farnad 4 0.24 %
Felsőpél 4 0.24 %
Peszektergenye 4 0.24 %
Felsőszecse 4 0.24 %
Dalmad 4 0.24 %
Palást 4 0.24 %
Ipolyszakállos 4 0.24 %
Barsendréd 3 0.18 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.18 %
Lüle 3 0.18 %
Hontnádas 3 0.18 %
Ény 3 0.18 %
Felsőtúr 3 0.18 %
Sáró 3 0.18 %
Gyerk 2 0.12 %
Nemesoroszi 2 0.12 %
Kétfegyvernek 2 0.12 %
Nagyod 2 0.12 %
Ipolybél 2 0.12 %
Bori 2 0.12 %
Nyírágó 2 0.12 %
Nagytúr 2 0.12 %
Kisóvár 2 0.12 %
Málas 2 0.12 %
Érsekkéty 2 0.12 %
Barsvárad 2 0.12 %
Százd 1 0.06 %
Ipolyfödémes 1 0.06 %
Alsószemeréd 1 0.06 %
Lontó 1 0.06 %
Szalatnya 1 0.06 %
Bajka 1 0.06 %
Setétkút 0 0.00 %
Hontbesenyőd 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Ipolypásztó 0 0.00 %
Zalaba 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Egeg 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Léva 676 35.73 %
Garamtolmács 140 7.40 %
Óbars 63 3.33 %
Ipolyság 58 3.07 %
Bakabánya 54 2.85 %
Zselíz 52 2.75 %
Garamkovácsi 51 2.70 %
Garamkelecsény 51 2.70 %
Lekér 38 2.01 %
Garamújfalu 38 2.01 %
Felsőzsember 36 1.90 %
Bát 35 1.85 %
Csejkő 33 1.74 %
Kálna 30 1.59 %
Nagygyőröd 30 1.59 %
Nagysalló 24 1.27 %
Alsópél 22 1.16 %
Garamkeszi 22 1.16 %
Újbars 21 1.11 %
Garamlök 21 1.11 %
Nagykoszmály 20 1.06 %
Szántó 19 1.00 %
Garamszőllős 19 1.00 %
Deménd 19 1.00 %
Cseke 17 0.90 %
Tőre 17 0.90 %
Berekalja 17 0.90 %
Kistompa 15 0.79 %
Fakóvezekény 11 0.58 %
Ipolyvisk 11 0.58 %
Hontalmás 11 0.58 %
Vámosladány 11 0.58 %
Garamszentgyörgy 10 0.53 %
Derzsenye 10 0.53 %
Csata 9 0.48 %
Oroszka 9 0.48 %
Felsőszecse 9 0.48 %
Borfő 9 0.48 %
Baka 8 0.42 %
Nagyölved 8 0.42 %
Felsőszemeréd 7 0.37 %
Töhöl 7 0.37 %
Dalmad 6 0.32 %
Palást 6 0.32 %
Alsószecse 6 0.32 %
Barsbese 6 0.32 %
Hontbagonya 6 0.32 %
Nagytúr 5 0.26 %
Hontnádas 5 0.26 %
Peszektergenye 5 0.26 %
Kiskoszmály 5 0.26 %
Felsőpél 5 0.26 %
Ény 5 0.26 %
Zsemlér 5 0.26 %
Kétfegyvernek 4 0.21 %
Málas 4 0.21 %
Lüle 4 0.21 %
Kural 4 0.21 %
Kereskény 4 0.21 %
Bakaszenes 4 0.21 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.21 %
Ipolyszakállos 3 0.16 %
Alsószemeréd 3 0.16 %
Bori 3 0.16 %
Farnad 3 0.16 %
Egeg 3 0.16 %
Lontó 3 0.16 %
Nemesoroszi 3 0.16 %
Barsvárad 3 0.16 %
Nyírágó 3 0.16 %
Barsendréd 3 0.16 %
Gyerk 3 0.16 %
Bajka 2 0.11 %
Százd 2 0.11 %
Sáró 2 0.11 %
Szalatnya 2 0.11 %
Hontbesenyőd 2 0.11 %
Ipolybél 2 0.11 %
Nagyod 2 0.11 %
Setétkút 1 0.05 %
Ipolyfödémes 1 0.05 %
Felsőtúr 1 0.05 %
Érsekkéty 1 0.05 %
Zalaba 1 0.05 %
Ipolypásztó 1 0.05 %
Szete 1 0.05 %
Kisölved 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Kisóvár 0 0.00 %
Léva 491 28.41 %
Garamtolmács 105 6.08 %
Lekér 80 4.63 %
Zselíz 80 4.63 %
Ipolyság 71 4.11 %
Óbars 59 3.41 %
Bakabánya 50 2.89 %
Garamkovácsi 45 2.60 %
Garamkelecsény 35 2.03 %
Garamújfalu 34 1.97 %
Felsőzsember 31 1.79 %
Bát 29 1.68 %
Kálna 29 1.68 %
Csejkő 27 1.56 %
Nagysalló 25 1.45 %
Oroszka 25 1.45 %
Nagygyőröd 23 1.33 %
Deménd 20 1.16 %
Garamszőllős 19 1.10 %
Szántó 19 1.10 %
Garamkeszi 19 1.10 %
Alsópél 18 1.04 %
Újbars 18 1.04 %
Tőre 17 0.98 %
Fakóvezekény 15 0.87 %
Cseke 15 0.87 %
Kistompa 14 0.81 %
Garamlök 14 0.81 %
Baka 14 0.81 %
Nagykoszmály 13 0.75 %
Ipolyvisk 12 0.69 %
Garamszentgyörgy 12 0.69 %
Hontalmás 12 0.69 %
Farnad 12 0.69 %
Csata 12 0.69 %
Ipolyszakállos 11 0.64 %
Nagyölved 10 0.58 %
Berekalja 10 0.58 %
Töhöl 8 0.46 %
Felsőszecse 8 0.46 %
Nagytúr 8 0.46 %
Kural 7 0.41 %
Sáró 7 0.41 %
Kiskoszmály 7 0.41 %
Felsőtúr 7 0.41 %
Peszektergenye 7 0.41 %
Vámosladány 6 0.35 %
Borfő 6 0.35 %
Lontó 5 0.29 %
Hontbagonya 5 0.29 %
Barsbese 5 0.29 %
Palást 5 0.29 %
Dalmad 5 0.29 %
Barsvárad 5 0.29 %
Felsőpél 4 0.23 %
Nyírágó 4 0.23 %
Hontfüzesgyarmat 4 0.23 %
Kereskény 4 0.23 %
Hontbesenyőd 4 0.23 %
Bakaszenes 4 0.23 %
Zsemlér 4 0.23 %
Felsőszemeréd 4 0.23 %
Alsószecse 4 0.23 %
Kétfegyvernek 3 0.17 %
Ény 3 0.17 %
Málas 3 0.17 %
Százd 3 0.17 %
Szalatnya 3 0.17 %
Garamsalló 3 0.17 %
Nagyod 3 0.17 %
Ipolyfödémes 3 0.17 %
Barsendréd 3 0.17 %
Derzsenye 3 0.17 %
Bori 3 0.17 %
Bajka 2 0.12 %
Nemesoroszi 2 0.12 %
Kisölved 2 0.12 %
Gyerk 2 0.12 %
Hontnádas 2 0.12 %
Egeg 2 0.12 %
Zalaba 2 0.12 %
Alsószemeréd 2 0.12 %
Érsekkéty 2 0.12 %
Ipolybél 2 0.12 %
Szete 1 0.06 %
Kisóvár 1 0.06 %
Lüle 1 0.06 %
Ipolypásztó 1 0.06 %
Setétkút 0 0.00 %
Léva 156 6.77 %
Ipolyság 35 1.52 %
Zselíz 23 1.00 %
Garamtolmács 23 1.00 %
Vámosladány 15 0.65 %
Garamkovácsi 14 0.61 %
Kálna 13 0.56 %
Bakabánya 10 0.43 %
Oroszka 9 0.39 %
Garamszőllős 8 0.35 %
Farnad 8 0.35 %
Szántó 8 0.35 %
Bori 8 0.35 %
Nagysalló 7 0.30 %
Lekér 6 0.26 %
Nagygyőröd 6 0.26 %
Nagyölved 6 0.26 %
Garamszentgyörgy 6 0.26 %
Hontalmás 5 0.22 %
Ény 5 0.22 %
Kereskény 5 0.22 %
Garamkeszi 5 0.22 %
Ipolyszakállos 5 0.22 %
Garamújfalu 5 0.22 %
Újbars 5 0.22 %
Felsőszecse 5 0.22 %
Alsópél 5 0.22 %
Csata 5 0.22 %
Kural 4 0.17 %
Felsőtúr 4 0.17 %
Berekalja 4 0.17 %
Ipolybél 4 0.17 %
Felsőzsember 4 0.17 %
Csejkő 4 0.17 %
Nagykoszmály 4 0.17 %
Ipolyfödémes 3 0.13 %
Töhöl 3 0.13 %
Óbars 3 0.13 %
Peszektergenye 3 0.13 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.13 %
Kistompa 3 0.13 %
Baka 3 0.13 %
Nyírágó 3 0.13 %
Barsendréd 3 0.13 %
Palást 3 0.13 %
Alsószemeréd 3 0.13 %
Barsbese 3 0.13 %
Ipolyvisk 3 0.13 %
Bát 3 0.13 %
Derzsenye 3 0.13 %
Deménd 3 0.13 %
Fakóvezekény 2 0.09 %
Sáró 2 0.09 %
Bajka 2 0.09 %
Nagytúr 2 0.09 %
Bakaszenes 2 0.09 %
Kiskoszmály 2 0.09 %
Málas 2 0.09 %
Garamlök 2 0.09 %
Nagyod 2 0.09 %
Tőre 2 0.09 %
Felsőszemeréd 1 0.04 %
Lontó 1 0.04 %
Lüle 1 0.04 %
Cseke 1 0.04 %
Setétkút 1 0.04 %
Alsószecse 1 0.04 %
Gyerk 1 0.04 %
Érsekkéty 1 0.04 %
Zalaba 1 0.04 %
Szalatnya 1 0.04 %
Garamkelecsény 1 0.04 %
Borfő 1 0.04 %
Ipolypásztó 1 0.04 %
Hontbesenyőd 1 0.04 %
Barsvárad 1 0.04 %
Nemesoroszi 1 0.04 %
Dalmad 1 0.04 %
Felsőpél 0 0.00 %
Kisóvár 0 0.00 %
Garamsalló 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Szete 0 0.00 %
Százd 0 0.00 %
Hontnádas 0 0.00 %
Egeg 0 0.00 %
Kétfegyvernek 0 0.00 %
Hontbagonya 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Zselíz 620 31.73 %
Léva 271 13.87 %
Ipolyság 59 3.02 %
Lekér 42 2.15 %
Garamtolmács 42 2.15 %
Garamkovácsi 23 1.18 %
Oroszka 23 1.18 %
Nagysalló 23 1.18 %
Csata 23 1.18 %
Sáró 21 1.07 %
Bakabánya 20 1.02 %
Garamkelecsény 19 0.97 %
Garamújfalu 17 0.87 %
Garamszentgyörgy 16 0.82 %
Óbars 12 0.61 %
Kural 11 0.56 %
Nagyölved 11 0.56 %
Farnad 11 0.56 %
Felsőzsember 11 0.56 %
Deménd 11 0.56 %
Garamszőllős 11 0.56 %
Csejkő 11 0.56 %
Peszektergenye 10 0.51 %
Palást 9 0.46 %
Nyírágó 9 0.46 %
Kétfegyvernek 9 0.46 %
Nagygyőröd 9 0.46 %
Ipolyszakállos 9 0.46 %
Garamkeszi 9 0.46 %
Berekalja 9 0.46 %
Nagykoszmály 8 0.41 %
Kálna 8 0.41 %
Ipolyfödémes 7 0.36 %
Alsópél 7 0.36 %
Kisóvár 7 0.36 %
Kistompa 7 0.36 %
Cseke 6 0.31 %
Felsőszemeréd 6 0.31 %
Derzsenye 6 0.31 %
Alsószecse 6 0.31 %
Újbars 6 0.31 %
Kereskény 6 0.31 %
Fakóvezekény 5 0.26 %
Nemesoroszi 5 0.26 %
Nagytúr 5 0.26 %
Barsbese 5 0.26 %
Érsekkéty 5 0.26 %
Lontó 5 0.26 %
Ipolyvisk 5 0.26 %
Málas 5 0.26 %
Felsőszecse 4 0.20 %
Nagyod 4 0.20 %
Hontalmás 4 0.20 %
Szántó 4 0.20 %
Százd 4 0.20 %
Garamlök 3 0.15 %
Barsvárad 3 0.15 %
Felsőpél 3 0.15 %
Hontfüzesgyarmat 3 0.15 %
Garamsalló 3 0.15 %
Ipolypásztó 3 0.15 %
Bát 3 0.15 %
Hontnádas 3 0.15 %
Vámosladány 2 0.10 %
Felsőtúr 2 0.10 %
Egeg 2 0.10 %
Töhöl 2 0.10 %
Ény 2 0.10 %
Hontbesenyőd 2 0.10 %
Ipolybél 2 0.10 %
Hontbagonya 2 0.10 %
Borfő 2 0.10 %
Setétkút 1 0.05 %
Szete 1 0.05 %
Zalaba 1 0.05 %
Barsendréd 1 0.05 %
Gyerk 1 0.05 %
Bajka 1 0.05 %
Szalatnya 1 0.05 %
Baka 1 0.05 %
Kiskoszmály 1 0.05 %
Bori 0 0.00 %
Bakaszenes 0 0.00 %
Tőre 0 0.00 %
Alsószemeréd 0 0.00 %
Dalmad 0 0.00 %
Kisölved 0 0.00 %
Lüle 0 0.00 %
Zsemlér 0 0.00 %
Léva 1 828 33.32 %
Garamtolmács 225 4.10 %
Óbars 153 2.79 %
Bakabánya 147 2.68 %
Garamszőllős 128 2.33 %
Garamkelecsény 124 2.26 %
Kálna 117 2.13 %
Ipolyság 114 2.08 %
Garamkovácsi 99 1.80 %
Garamújfalu 99 1.80 %
Zselíz 95 1.73 %
Csejkő 90 1.64 %
Felsőzsember 85 1.55 %
Bát 73 1.33 %
Újbars 69 1.26 %
Nagykoszmály 65 1.18 %
Berekalja 59 1.08 %
Nagysalló 50 0.91 %
Szántó 49 0.89 %
Lekér 42 0.77 %
Garamlök 41 0.75 %
Alsószecse 36 0.66 %
Nagygyőröd 36 0.66 %
Derzsenye 34 0.62 %
Kereskény 33 0.60 %
Felsőszecse 33 0.60 %
Palást 33 0.60 %
Garamkeszi 32 0.58 %
Alsópél 32 0.58 %
Hontnádas 28 0.51 %
Cseke 28 0.51 %
Borfő 28 0.51 %
Fakóvezekény 27 0.49 %
Kiskoszmály 26 0.47 %
Deménd 24 0.44 %
Sáró 24 0.44 %
Garamszentgyörgy 23 0.42 %
Baka 22 0.40 %
Hontalmás 21 0.38 %
Nagytúr 21 0.38 %
Nagyölved 20 0.36 %
Vámosladány 19 0.35 %
Kural 19 0.35 %
Oroszka 18 0.33 %
Csata 17 0.31 %
Ipolyszakállos 17 0.31 %
Barsbese 15 0.27 %
Ény