SK
TV
.....

Bacska

Község

címer zászló
631 100% magyar 1910
489 78% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Bacska
Hivatalos szlovák megnevezés:
Bačka
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Zemplén vármegye
Bodrogközi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Zemplén vármegye (sz: Sátoraljaújhely)
Bodrogközi járás (sz. Királyhe
Természeti tájbeosztás:
Nagyalföld > Felső-Tisza-síkság, Bodrogköz
Más földrajzi nevek:
(Bacski erdő), Battyáni járó, Buró, Buró alja, (Bélyi-tó), Bélyi út mentében, Cigánytelep, Csalóka, Dinnyés, Dobrai út mentében, Dobrai-tóhát, Első dűlő, Erdő alatt, Füzes ér megett, Görbék tábla, Gyümölcs köz, Hosszak tábla, Kaponyi járó, Kenderszer, Kert alja, Kis-csaló, Két útköz, Mogyoró szög, Molyva, Második dűlő, Nádas-tó, Nagy-rét, Nagy-szállás, Nagy-tó, Nyárjás, Osztály, Pap-tó, Pese járó, Ticze járó, Tárkányi útköz, Tó köz
Koordináták:
48.44371414, 22.05125046
Terület:
9,58 km2
Rang:
község
Népesség:
638
Tszf. magasság:
101 m
Körzethívószám:
+421 (0) 56
Irányítószám:
07684
Település kód:
528102
Szervezeti azonosító:
331279
Adóazonosító:
2020730327

A község a Bodrogköz északkeleti részén fekszik, Királyhelmectől 7,5 km-re keletre, Nagykapostól 16 km-re délre. Területén keresztülhalad a 79-es főút Királyhelmecet Ágcsernyővel összekötő szakasza, mellékút köti össze Leleszen (4,5 km) keresztül Bollyal (12 km). Határa északkeleten a Latorca árteréig nyúlik, területe nagyrészt mezőgazdaságilag művelt terület, erdeit a 19. században kiirtották. Nyugatról Királyhelmec, északnyugatról Lelesz, keletről Battyán, délről pedig Bély és Kisdobra községekkel határos.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Tőketerebesi járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Zemplén vármegye Bodrogközi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Királyhelmeci járáshoz tartozott, majd a Tőketerebesi járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Zemplén vármegye, Bodrogközi járás). Területe (9,58 km²) az elmúlt száz év során nem változott.

Népesség

1910-ben 632, 1921-ben 672, 1938-ban pedig 603, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1991-2011 között népessége 13,6 %-al nőtt (575 főről 653-ra), a lakosság túlnyomó többsége (1991-ben 97,7 %, 2011-ben 83,6 %) továbbra is magyar nemzetiségű és anyanyelvű (94,9 %), a szlovák nemzetiségűek aránya 2011-ben 4,4 %, a romáké pedig 10,1 % volt. A lakosság több mint egyharmada (36,4 %) a roma etnikumhoz tartozik. Az 1921-ben még református többségű (52,5 %) községben 2011-ben a lakosság 52,2 %-a volt római katolikus, 36,1 %-a református, 6,1 %-a pedig görög katolikus vallású. 1921-ben számottevő izraelita vallású lakossága (7,6 %) is volt a községnek.

Történelem

1214-ben a leleszi alapítólevél említi először "Bachaka" néven. 1299-ben "Bachka", 1323-ban "Buchka", 1332-ben "Bachka" alakban tűnik fel az írott forrásokban. A 13. századtól 1660-ig a Gut-Keled nembeli Bacskaiak birtoka, később a Báthoryaké. A 16. századtól a Bacskayak mellett az Anárcsyak és a Tegzesek a birtokosok. 1640-től a Vay családé, majd a Rákóczi-szabadságharc bukása után Balogh Istváné és utódaié. Később több tulajdonosa is volt. 1557-ben 5 adózó portája volt. 1670-ben említik a Vayak emeletes kastélyát, amely ekkor már romos állagú, valószínűleg a kuruc harcokban ment tönkre, de 1713-ban már újjáépítették. II. Rákóczi Ferenc 1707–1709 között három alkalommal is megszállt a faluban udvari főkapitánya, Vay Ádám vendégeként. 1715-ben 10 házas és 12 ház nélküli jobbágytelek volt a községben. 1787-ben 56 házában 380 lakos élt. 1828-ban 71 háza volt 528 lakossal. 1880 és 1910 között sok lakosa kivándorolt a tengerentúlra. A 19. században a Pásztor és Weinberger családoknak volt itt nagyobb birtoka. Lakói főként mezőgazdasággal foglalkoztak. 1830 körül épült református templomát 1914-ben lebontották és helyén új templomot építettek, melyet 1918-ban szenteltek fel. 1920-ig Zemplén vármegye Bodrogközi járásához tartozott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz.

Mai jelentősége

A községben magyar tannyelvű négyosztályos alapiskola és óvoda található. Szent Imrének szentelt római katolikus temploma a 15. században épült gótikus stílusban, a 18. században barokk stílusban átépítették. Református temploma 1918-ban épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

BÁCSKA. Magyar falu Zemplén Vármegyében, birtokos Ura Böthy Uraság, lakosai katolikusok, és reformátusok, fekszik Battyánnak szomszédságában, mellynek filiája: Határja termékeny, ’s szőlő hegyein kivűl, nagy erdeje is van, tulajdonságaira nézve hasonlít Agárd faluhoz, első Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Bacska, magyar falu, Zemplén vgyében, Bottyán fiókja, 115 r., 112 g. kath., 304 ref., 20 zsidó lak. Ref. és kath. szentegyház. 914 hold termékeny szántóföld. Szép tölgyes erdő. F. u. többen. Ut. p. Ujhely.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Bacska, a Latorcza mentén, a bodrogközi síkságon fekvő magyar kisközség, 97 házzal és 642, nagyobbára református vallású lakossal. Ősrégi bessenyő-telep, melyről Becheca alakban már I. Endre alatt, a XI. században említés történik. A XIII. században, a mikor a Guth-Keled nembeli Bacskayak az urai, András de Basku nevében is szerepel. 1394-ben itt nyolcz Bacskai testvér között határrendezés történik, de ugyanakkor a Bottyán család is birtokosa. A XV. században a Kálnássyaknak, az Anarcsi Tegzeseknek és a Bacskaiakkal együtt a Tárkányiaknak is van benne részük. 1558-ban Soós János is a birtokosok közé tartozik, az 1598-ki összeírás pedig özv. Bacskay Gáspárnén kívül csupán Korchma Jánost említi birtokosául. A Bacskay család fiágon kihalván, 1640-ben Bacskai Anárcsy kapitány nyeri a birtok egy részét. Őt a Vay család követi, míg I. Lipót ezt a birtokrészt Barlogh Istvánnak adományozza, de később, III. Károly jóváhagyásával, Barlogh unokahuga: Bencze Éva kapja. Házasság útján ez a rész a Beőthy család birtokába megy át, melytől a Szerdahelyiek öröklik 1795-ben. A másik rész birtokosai a Báthory, Csapy, Rákóczy és a Deregnyey családok, majd Bojthy Imre és a Cserneyek. A községet hajdan Nyír-Bacskának nevezték. Dűlői közül a Buró nevezet a hajdani Buró község emlékét tartja fenn. E falut Burow, Bwro alakban, már a XIV. és XV. századbeli oklevelek említik, a Bacskayak és a Tárkányiak birtokaként. 1488-ban találjuk utolsó birtokosait említve Bacskay István és Tárkányi István személyében. Bacska községet két úrilak díszíti. Mindkettőt a Szerdahelyiek építtették. Az egyik most Paulitzky Ferenczé, a másik dr. Haas Bernáté. A falunak református és róm. kath. temploma van. A református templom 1832-ben épült; a katholikus templom árpádkori építmény, szentélye gótikus s az egyik borda alján a Guth-Keled nemzetség czímere látható. A református egyház birtokában egy úrvacsorai ezüstpohár van, a következő felírással: „Nemzetes Klobusitzky Pál Uram és Nemzetes Pallay Erzsébet Asszony Ez Poharat Ur Vacsorájának Kiszolgáltatására A Bacskay Templomban Edgyütt Istennek Adták 1785.” A község postája, távírója és vasúti állomása Bély.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Bacska. ősrégi bessenyő-telep, melyről Becheca alakban már I. Endre alatt, a XI. században említés történik. A XIII. században a Guth-Keled-nembeli Bacskayak bírják, de birtokos itt a Bottyán-nemzetség is. Ez időből Nyir-Bacska néven említik. A XV. században a Bacskayakon kívül birtoka van itt a Bottyán-, Kálnássy-, Tegzesés Tárkányi-családnak is. A XVI. századtól a Soós-, Korchma-, Anárcsy-, Vay-, Balogh-, Beöthy-, Szerdahelyi-, Báthory-, Csapy-, Rákóczi-, Deregnyey-, Bojthy-, Csernyey-család bír itt uradalommal. Róm. kath. temploma ősrégi s még az Árpádok alatt épült. Református temploma 1832-ből való. Hozzátartozik Cigánytelep. A község területe 1665 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 603, ebből róm. kath. 150, ref. 400, gör. kath. 43, izr. 10.

Névelőfordulások
1214
Bachaka
1299
Bachka
1323
Buchka
1332
Bachka
1773
Bacska,
1786
Bacschka,
1808
Bácska, Báčka,
1863
Bácska,
1873
Bacska,
1882
Bácska,
1920
Bačka,
1927
Bačka, Bacska,
1945
Bačka, Bacska,
1948
Bačka
1994
Bacska

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Fő utca (Hlavná) 130
Telefon: 421911253667

Honlap: backa.ocu.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Kosztyu Ladislav (Független)

Képviselő-testület:
Lakatos Karol (Független)
Illés Július (Független)
Kosztyu Štefan (MOST - HÍD)
Kočišová Alica (SMK-MKP)
Kalapos Csaba (SMK-MKP)
Független 40% Független 2 képviselö MOST - HÍD 20% MOST - HÍD 1 képviselö SMK-MKP 40% SMK-MKP 2 képviselö 5 képviselö
Magyar Tannyelvű Alapiskola

Iskola utca 67

Magyar és Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda

Iskola utca 51

Bacskai Községi Hivatal

Fő utca 130

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 808 94%
szlovákok 9 1%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 5 1%
egyéb 41 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 863
magyarok 631 100%
szlovákok 0 0%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 632
magyarok 662 99%
szlovákok 0 0%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 9 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 672
magyarok 562 98%
szlovákok 13 2%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 575
magyarok 575 96%
szlovákok 18 3%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 4 1%
összlétszám 597
magyarok 546 84%
szlovákok 27 4%
ruszinok 0 0%
romák 66 10%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 13 2%
összlétszám 653
magyarok 489 78%
szlovákok 89 14%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 46 7%
összlétszám 627
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 479
Választási részvétel: 48.23 %
Kiadott boríték: 231
Bedobott boríték: 231

Polgármester

Érvényes szavazólap: 209
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Kosztyu Ladislav 209 100.00 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Kočišová Alica 153 SMK-MKP
Kalapos Csaba 133 SMK-MKP
Lakatos Karol 132 Független
Kosztyu Štefan 104 MOST - HÍD
Illés Július 93 Független

Képviselők

2014
Független 60.00% Független 3 képviselö SMK-MKP 40.00% SMK-MKP 2 képviselö 5 képviselö
2018
SMK-MKP 40.00% SMK-MKP 2 képviselö Független 40.00% Független 2 képviselö MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 528
Választási részvétel: 35.23 %
Kiadott boríték: 186
Bedobott boríték: 186
Választásra jogosult: 525
Választási részvétel: 38.48 %
Kiadott boríték: 202
Bedobott boríték: 202
Választásra jogosult: 492
Választási részvétel: 35,97 %
Kiadott boríték: 177
Bedobott boríték: 177

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 176
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 171
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 127 72.16 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 16 9.09 % KDS
Marek Ďurán 8 4.55 % ĽS Naše Slovensko
Lukáš Sisák 8 4.55 % KSS
Dominika Palaščáková 7 3.98 % NOVA
Jaroslav Džunko 3 1.70 % Független
Ivan Kuhn 3 1.70 % OKS
Jozef Holečko 2 1.14 % Független
Rastislav Masnyk 1 0.57 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 1 0.57 % 7 STATOČNÝCH
Rudolf Bauer 0 0.00% KDS
Richard Raši 87 50.88 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 70 40.94 % MOST - HÍD, SKOK
Jozef Červeňák 3 1.75 % RIS
Rastislav Trnka 2 1.17 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Štefan Surmánek 2 1.17 % ĽSNS
Róbert Bačinský 2 1.17 % Független
Lukáš Sisák 2 1.17 % KSS
Jarmila Tkáčová 1 0.58 % SNS
Oliver Petrík 1 0.58 % JĽSS
Rudolf Botka 1 0.58 % NP
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 183
Érvényes szavazólap: 174
Érvényes szavazólap: 21161
# Név Szavazat Százalék Párt
Mária Szuperák 129 70.49% SMK-MKP
Ladislav Illés 128 69.95% SMK-MKP
László Farkas 127 69.40% SMK-MKP
Csaba Furik 120 65.57% SMK-MKP
József Kopasz 118 64.48% SMK-MKP
Jozef Horváth 108 59.02% SMER - SD
Ľudovít Laczko 71 38.80% SMK-MKP
Štefan Duč 47 25.68% Független
Karol Pataky 39 21.31% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Gejza Sačko 36 19.67% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Michal Zurbola 35 19.13% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ladislav Szunyog 18 9.84% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Hornyák 16 8.74% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Martin Galgoczy 8 4.37% Független
Edita Anthony 7 3.83% SaS
Michaela Kapustníková 6 3.28% NOVA
František Kolbaský 6 3.28% ÚSVIT
Vladimír Dvorový 6 3.28% SMER - SD
Juraj Selecký 5 2.73% Független
Andrej Kocák 5 2.73% MS
Vladimír Seman 5 2.73% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Cyril Korpesio 5 2.73% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Jaroslav Konečný 4 2.19% Független
Tomáš Kříž 4 2.19% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Kubica 4 2.19% Független
Aneta Horváthová 4 2.19% EDS
Juraj Oščenda 3 1.64% ĽS Naše Slovensko
Ľubomír Bulla 3 1.64% Független
Jana Mondiková 3 1.64% SMER - SD
Tichomír Kačo 3 1.64% Független
Tibor Jánošík 3 1.64% NOVA
Martin Begala 3 1.64% Független
Juraj Sobek 3 1.64% SMER - SD
Peter Figeľ 2 1.09% DS
Jana Mišenková 2 1.09% NÁŠ KRAJ
Ľudovít Tóth 2 1.09% SĽS
Matúš Hada 2 1.09% KĽS
Ľubomír Princík 2 1.09% Független
Marián Ferčák 2 1.09% ĽS-HZDS
Marián Kolesár 2 1.09% Független
Miloš Ferko 2 1.09% NOVA
Terézia Kačová 2 1.09% NOVA
Magdaléna Haburová 1 0.55% Független
Rastislav Petrovič 1 0.55% SMER - SD
Ladislav Szilágyi 1 0.55% SaS
František Tomko 1 0.55% Független
Gejza Gore 1 0.55% Független
Igor Balog 1 0.55% SRÚS
Juliana Pašková 1 0.55% Független
Miroslav Ramšak 1 0.55% ĽS Naše Slovensko
Iveta Kohanová 1 0.55% Független
Ján Lukáč 1 0.55% SMS
Jozef Orenič 1 0.55% NÁŠ KRAJ
Peter Pető 1 0.55% Független
Marek Čižmár 1 0.55% Független
Štefan Tatranský 1 0.55% KSS
Róbert Puci 1 0.55% SMER - SD
Jaroslav Soták 1 0.55% Független
Zlatica Čeplíková 1 0.55% Független
Robert Engel 0 0.00% Független
Ján Tomáš 0 0.00% Független
Pavel Szijjártó 0 0.00% SĽS
Miroslav Tóth 0 0.00% SMER - SD
Katarína Mischurová 0 0.00% Független
Mikuláš Balog 0 0.00% EDS
Vladimír Juroš 0 0.00% MS
Ladislav Bodnár 0 0.00% Független
Csaba Furik 103 59.20% SMK-MKP
József Kopasz 101 58.05% SMK-MKP
Peter Pandy 97 55.75% MOST - HÍD
Zoltán Ilko 93 53.45% SMK-MKP
Csilla Bálintová 92 52.87% SMK-MKP
Jozef Horváth 79 45.40% MOST - HÍD
Tibor Sáradi 79 45.40% SMK-MKP
Karol Pataky 74 42.53% MOST - HÍD
István Takács 69 39.66% SMK-MKP
Jozef Želinský 49 28.16% MOST - HÍD
Gustáv Liszkai 32 18.39% SMER-SD
Dionýz Szabó 25 14.37% ŠKV
Ján Juhász 24 13.79% MOST - HÍD
Gejza Sačko 21 12.07% MOST - HÍD
Viktor Palko 17 9.77% MOST - HÍD
Peter Rico 14 8.05% MOST - HÍD
Róbert Puci 8 4.60% SMER-SD
Štefan Duč 8 4.60% Független
Edina Kocsisová 7 4.02% Független
Alexander Kis-Géczi 7 4.02% NAJ
Marek Čižmár 6 3.45% Független
František Tomko 5 2.87% JEDNOTA-ĽSS
Zoltán Mento 5 2.87% Független
Ján Čebreňák 5 2.87% ĽS Naše Slovensko
František Krejza 4 2.30% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Zoltán Sipos 4 2.30% MKDA-MKDSZ
Adrian Haraszti 4 2.30% NAJ
Libuša Babuľaková 4 2.30% ŠKV
Ján Ujheli 3 1.72% ĽS Naše Slovensko
Cyril Korpesio 3 1.72% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Milan Malý 3 1.72% KSS
Peter Bačkovský 3 1.72% ŠKV
Iveta Solomonová 3 1.72% KSS
Rastislav Jílek 3 1.72% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Marián Vanci 2 1.15% ŠKV
Marta Hrobová 2 1.15% ÚSVIT
Ján Seman 2 1.15% ŠANCA
František Korytko 2 1.15% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Antónia Hrabská 2 1.15% ŠKV
Miroslav Ramšák 2 1.15% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 2 1.15% ĽS Naše Slovensko
Radoslav Rendeš 2 1.15% ŠKV
Marián Oščenda 2 1.15% ĽS Naše Slovensko
Michal Magnes 2 1.15% SNS
Tichomír Kačo 1 0.57% ŠKV
Martin Galgoczy 1 0.57% Független
Terézia Stanková 1 0.57% Független
Vladimír Šiňanský 1 0.57% ĽS Naše Slovensko
Július Hajdu 1 0.57% SMER-SD
Peter Bielek 1 0.57% SNS
Rastislav Petrovič 1 0.57% SMER-SD
Lucia Rušinová 1 0.57% JEDNOTA-ĽSS
Dušan Grajcár 1 0.57% JEDNOTA-ĽSS
Michal Sentelik 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Radoslav Neckár 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Jozef Gamrát 0 0.00% Független
Peter Figeľ 0 0.00% DS
Slavomír Illeš 0 0.00% Független
Nataša Hančinová 0 0.00% JEDNOTA-ĽSS
Gabriel Garanič 0 0.00% Független
Milan Mika 0 0.00% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Jana Mondiková 0 0.00% SMER-SD
Vladimír Seman 0 0.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Michaela Ducárová 0 0.00% ŠKV
Filip Biháry 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Martin Dzielavský 0 0.00% SME RODINA - Boris Kollár
Juraj Guzej 0 0.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Katarína Kasardová 0 0.00% KSS
Štefan Kandráč 0 0.00% NP
Juraj Sobek 3138 0.00% SMER - SD
Róbert Puci 2986 0.00% SMER - SD
Gejza Sačko 2982 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Jozef Horváth 2981 0.00% SMER - SD
Marek Čižmár 2931 0.00% Független
Štefan Duč 2884 0.00% Független
Csaba Furik 2771 0.00% SMK-MKP
Jana Mondiková 2714 0.00% SMER - SD
Karol Pataky 2686 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Mária Szuperák 2648 0.00% SMK-MKP
József Kopasz 2569 0.00% SMK-MKP
Vladimír Dvorový 2560 0.00% SMER - SD
Rastislav Petrovič 2457 0.00% SMER - SD
Ladislav Illés 2400 0.00% SMK-MKP
Miroslav Tóth 2276 0.00% SMER - SD
László Farkas 2227 0.00% SMK-MKP
Michal Zurbola 1922 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Marián Kolesár 1870 0.00% Független
Ladislav Szunyog 1805 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Vladimír Seman 1672 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Ján Hornyák 1583 0.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ľudovít Laczko 1559 0.00% SMK-MKP
Juraj Selecký 1424 0.00% Független
Tichomír Kačo 1406 0.00% Független
Martin Begala 1302 0.00% Független
Cyril Korpesio 1212 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Magdaléna Haburová 1194 0.00% Független
Jaroslav Konečný 1175 0.00% Független
Štefan Tatranský 1158 0.00% KSS
Juliana Pašková 1124 0.00% Független
Gejza Gore 1104 0.00% Független
František Tomko 1078 0.00% Független
Tomáš Kříž 1035 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Katarína Mischurová 956 0.00% Független
Jaroslav Soták 952 0.00% Független
Ladislav Bodnár 906 0.00% Független
Ľubomír Bulla 905 0.00% Független
Igor Balog 861 0.00% SRÚS
Ľubomír Princík 853 0.00% Független
Ján Tomáš 847 0.00% Független
Zlatica Čeplíková 785 0.00% Független
Terézia Kačová 642 0.00% NOVA
Martin Galgoczy 602 0.00% Független
Iveta Kohanová 557 0.00% Független
Marián Ferčák 503 0.00% ĽS-HZDS
Robert Engel 480 0.00% Független
Vladimír Juroš 471 0.00% MS
Miloš Kubica 466 0.00% Független
Peter Figeľ 466 0.00% DS
Tibor Jánošík 418 0.00% NOVA
Andrej Kocák 417 0.00% MS
Edita Anthony 400 0.00% SaS
Michaela Kapustníková 388 0.00% NOVA
Miloš Ferko 369 0.00% NOVA
Peter Pető 355 0.00% Független
Ladislav Szilágyi 334 0.00% SaS
Ján Lukáč 333 0.00% SMS
Miroslav Ramšak 325 0.00% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 323 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Orenič 318 0.00% NÁŠ KRAJ
Jana Mišenková 240 0.00% NÁŠ KRAJ
Ľudovít Tóth 235 0.00% SĽS
František Kolbaský 214 0.00% ÚSVIT
Aneta Horváthová 174 0.00% EDS
Mikuláš Balog 165 0.00% EDS
Pavel Szijjártó 125 0.00% SĽS
Matúš Hada 91 0.00% KĽS
Karol Pataky 5665 26.77% MOST - HÍD
Marek Čižmár 5210 24.62% Független
Csaba Furik 3927 18.56% SMK-MKP
Jozef Želinský 3778 17.85% MOST - HÍD
Róbert Puci 3476 16.43% SMER-SD
Peter Pandy 3298 15.59% MOST - HÍD
Gejza Sačko 3289 15.54% MOST - HÍD
Jozef Horváth 3196 15.10% MOST - HÍD
Rastislav Petrovič 3075 14.53% SMER-SD
József Kopasz 3068 14.50% SMK-MKP
Jana Mondiková 2946 13.92% SMER-SD
Csilla Bálintová 2716 12.83% SMK-MKP
Július Hajdu 2674 12.64% SMER-SD
Zoltán Ilko 2669 12.61% SMK-MKP
Štefan Duč 2436 11.51% Független
Tichomír Kačo 2336 11.04% ŠKV
Peter Rico 2229 10.53% MOST - HÍD
Tibor Sáradi 2161 10.21% SMK-MKP
István Takács 2115 9.99% SMK-MKP
Ján Juhász 2024 9.56% MOST - HÍD
Viktor Palko 1966 9.29% MOST - HÍD
Milan Mika 1928 9.11% KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Vladimír Seman 1896 8.96% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
František Tomko 1838 8.69% JEDNOTA-ĽSS
Rastislav Jílek 1824 8.62% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Cyril Korpesio 1775 8.39% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH
Peter Bačkovský 1662 7.85% ŠKV
František Korytko 1650 7.80% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS
Gustáv Liszkai 1609 7.60% SMER-SD
Gabriel Garanič 1546 7.31% Független
Jozef Gamrát 1396 6.60% Független
Juraj Guzej 1327 6.27% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS, NOVA
Michaela Ducárová 1307 6.18% ŠKV
Zoltán Mento 1277 6.03% Független
Martin Galgoczy 1265 5.98% Független
Slavomír Illeš 1195 5.65% Független
Edina Kocsisová 1088 5.14% Független
Dionýz Szabó 1043 4.93% ŠKV
Antónia Hrabská 981 4.64% ŠKV
František Krejza 954 4.51% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Martin Dzielavský 933 4.41% SME RODINA - Boris Kollár
Marián Vanci 921 4.35% ŠKV
Libuša Babuľaková 883 4.17% ŠKV
Radoslav Rendeš 874 4.13% ŠKV
Michal Magnes 858 4.05% SNS
Marián Oščenda 856 4.05% ĽS Naše Slovensko
Juraj Oščenda 824 3.89% ĽS Naše Slovensko
Miroslav Ramšák 819 3.87% ĽS Naše Slovensko
Ján Ujheli 769 3.63% ĽS Naše Slovensko
Ján Seman 749 3.54% ŠANCA
Terézia Stanková 718 3.39% Független
Vladimír Šiňanský 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Ján Čebreňák 686 3.24% ĽS Naše Slovensko
Zoltán Sipos 623 2.94% MKDA-MKDSZ
Michal Sentelik 607 2.87% ĽS Naše Slovensko
Peter Figeľ 598 2.83% DS
Katarína Kasardová 591 2.79% KSS
Filip Biháry 537 2.54% ĽS Naše Slovensko
Milan Malý 514 2.43% KSS
Peter Bielek 510 2.41% SNS
Dušan Grajcár 445 2.10% JEDNOTA-ĽSS
Iveta Solomonová 409 1.93% KSS
Radoslav Neckár 372 1.76% JEDNOTA-ĽSS
Lucia Rušinová 363 1.72% JEDNOTA-ĽSS
Štefan Kandráč 342 1.62% NP
Adrian Haraszti 328 1.55% NAJ
Nataša Hančinová 319 1.51% JEDNOTA-ĽSS
Marta Hrobová 222 1.05% ÚSVIT
Alexander Kis-Géczi 209 0.99% NAJ

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Királyhelmec 93 21.58 %
Tiszacsernyő 27 6.26 %
Nagytárkány 17 3.94 %
Nagygéres 14 3.25 %
Zétény 13 3.02 %
Bély 10 2.32 %
Bodrogszentes 9 2.09 %
Borsi 9 2.09 %
Kistárkány 8 1.86 %
Bodrogmező 8 1.86 %
Szomotor 8 1.86 %
Rad 7 1.62 %
Tőketerebes 7 1.62 %
Kisgéres 7 1.62 %
Kiskövesd 6 1.39 %
Lelesz 6 1.39 %
Kisdobra 6 1.39 %
Ágcsernyő 6 1.39 %
Ladamóc 5 1.16 %
Nagykövesd 5 1.16 %
Bodrogszentmária 4 0.93 %
Szőlőske 4 0.93 %
Bacska 4 0.93 %
Bodrogszerdahely 4 0.93 %
Gálszécs 3 0.70 %
Véke 3 0.70 %
Szolnocska 3 0.70 %
Velejte 3 0.70 %
Zemplén 2 0.46 %
Újhely 2 0.46 %
Magyarsas 2 0.46 %
Boly 2 0.46 %
Nagytoronya 2 0.46 %
Garany 2 0.46 %
Imreg 2 0.46 %
Szinyér 2 0.46 %
Kolbáska 1 0.23 %
Bári 1 0.23 %
Isztáncs 1 0.23 %
Nagyazar 1 0.23 %
Bacskó 1 0.23 %
Szilvásújfalu 1 0.23 %
Bodzásújlak 1 0.23 %
Szécsegres 1 0.23 %
Vécse 1 0.23 %
Kistoronya 1 0.23 %
Kozma 1 0.23 %
Kazsó 1 0.23 %
Zemplénújfalu 1 0.23 %
Battyán 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gercsely 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Alsómihályi 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kázmér 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Királyhelmec 46 10.07 %
Bodrogszentes 25 5.47 %
Tőketerebes 10 2.19 %
Tiszacsernyő 9 1.97 %
Nagykövesd 9 1.97 %
Szomotor 8 1.75 %
Bacska 7 1.53 %
Ágcsernyő 7 1.53 %
Nagygéres 7 1.53 %
Bodrogszentmária 7 1.53 %
Bodrogszerdahely 7 1.53 %
Véke 5 1.09 %
Bély 5 1.09 %
Nagytárkány 5 1.09 %
Kistárkány 4 0.88 %
Lelesz 4 0.88 %
Kiskövesd 4 0.88 %
Bacskó 3 0.66 %
Újhely 3 0.66 %
Kolbáska 2 0.44 %
Zemplénújfalu 2 0.44 %
Szőlőske 2 0.44 %
Barancs 2 0.44 %
Alsómihályi 2 0.44 %
Bodzásújlak 2 0.44 %
Szinyér 2 0.44 %
Borsi 2 0.44 %
Rad 2 0.44 %
Gercsely 2 0.44 %
Ladamóc 1 0.22 %
Szolnocska 1 0.22 %
Isztáncs 1 0.22 %
Bodrogmező 1 0.22 %
Parnó 1 0.22 %
Velejte 1 0.22 %
Boly 1 0.22 %
Kisdobra 1 0.22 %
Kiszte 1 0.22 %
Gálszécs 1 0.22 %
Zétény 1 0.22 %
Zemplén 1 0.22 %
Kázmér 1 0.22 %
Magyarsas 1 0.22 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Kozma 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Battyán 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Céke 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Garany 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 325 23.76 %
Bodzásújlak 84 6.14 %
Gálszécs 45 3.29 %
Kozma 34 2.49 %
Garany 32 2.34 %
Vécse 24 1.75 %
Kasó 23 1.68 %
Királyhelmec 21 1.54 %
Battyán 20 1.46 %
Alsómihályi 20 1.46 %
Barancs 17 1.24 %
Kázmér 15 1.10 %
Gercsely 15 1.10 %
Kiszte 14 1.02 %
Szilvásújfalu 14 1.02 %
Tiszacsernyő 13 0.95 %
Magyarizsép 13 0.95 %
Céke 13 0.95 %
Dargó 11 0.80 %
Kolbáska 11 0.80 %
Parnó 11 0.80 %
Bacskó 11 0.80 %
Szécskeresztúr 9 0.66 %
Szőlőske 8 0.58 %
Kazsó 8 0.58 %
Hardicsa 8 0.58 %
Isztáncs 8 0.58 %
Imreg 7 0.51 %
Legenye 7 0.51 %
Szécsudvar 7 0.51 %
Kisazar 7 0.51 %
Magyarsas 7 0.51 %
Velejte 7 0.51 %
Borsi 6 0.44 %
Szürnyeg 6 0.44 %
Újhely 5 0.37 %
Nagyruszka 5 0.37 %
Lasztóc 5 0.37 %
Pelejte 5 0.37 %
Csörgő 5 0.37 %
Kiskövesd 4 0.29 %
Bodrogszerdahely 4 0.29 %
Lelesz 4 0.29 %
Perbenyik 4 0.29 %
Nagyazar 4 0.29 %
Biste 4 0.29 %
Bári 3 0.22 %
Zebegnyő 3 0.22 %
Szomotor 3 0.22 %
Ladamóc 3 0.22 %
Cselej 3 0.22 %
Gerenda 3 0.22 %
Csarnahó 3 0.22 %
Zemplénújfalu 3 0.22 %
Visnyó 2 0.15 %
Bacska 2 0.15 %
Véke 2 0.15 %
Kistárkány 2 0.15 %
Nagygéres 2 0.15 %
Rad 2 0.15 %
Bodrogszentmária 2 0.15 %
Bodrogszög 2 0.15 %
Szécsegres 2 0.15 %
Tarnóka 2 0.15 %
Bély 1 0.07 %
Nagytárkány 1 0.07 %
Nagykövesd 1 0.07 %
Nagytoronya 1 0.07 %
Kisgéres 1 0.07 %
Kereplye 1 0.07 %
Kisdobra 1 0.07 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Ágcsernyő 0 0.00 %
Királyhelmec 720 22.11 %
Kisgéres 381 11.70 %
Nagytárkány 178 5.47 %
Kistárkány 162 4.98 %
Bodrogszerdahely 160 4.91 %
Bodrogszentes 152 4.67 %
Perbenyik 135 4.15 %
Battyán 130 3.99 %
Nagykövesd 107 3.29 %
Bacska 103 3.16 %
Örös 101 3.10 %
Lelesz 100 3.07 %
Zétény 97 2.98 %
Tiszacsernyő 93 2.86 %
Bély 91 2.79 %
Nagygéres 91 2.79 %
Szomotor 79 2.43 %
Borsi 78 2.40 %
Boly 74 2.27 %
Kiskövesd 69 2.12 %
Ladamóc 68 2.09 %
Bári 63 1.93 %
Bodrogszentmária 63 1.93 %
Rad 62 1.90 %
Kisdobra 48 1.47 %
Tőketerebes 47 1.44 %
Bodrogmező 47 1.44 %
Imreg 46 1.41 %
Véke 45 1.38 %
Ágcsernyő 45 1.38 %
Szürnyeg 34 1.04 %
Szőlőske 34 1.04 %
Csarnahó 30 0.92 %
Szolnocska 30 0.92 %
Szinyér 28 0.86 %
Zemplén 25 0.77 %
Újhely 21 0.64 %
Hardicsa 15 0.46 %
Bodrogszög 11 0.34 %
Gálszécs 9 0.28 %
Kistoronya 9 0.28 %
Kozma 6 0.18 %
Alsómihályi 5 0.15 %
Garany 4 0.12 %
Lasztóc 3 0.09 %
Céke 2 0.06 %
Kolbáska 2 0.06 %
Kázmér 2 0.06 %
Pelejte 2 0.06 %
Visnyó 2 0.06 %
Csörgő 2 0.06 %
Zemplénújfalu 2 0.06 %
Kasó 1 0.03 %
Szilvásújfalu 1 0.03 %
Velejte 1 0.03 %
Bacskó 1 0.03 %
Gercsely 1 0.03 %
Legenye 1 0.03 %
Kiszte 1 0.03 %
Szécsegres 1 0.03 %
Nagyruszka 1 0.03 %
Parnó 1 0.03 %
Kisazar 1 0.03 %
Szécskeresztúr 1 0.03 %
Dargó 1 0.03 %
Magyarsas 1 0.03 %
Nagyazar 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 320 14.90 %
Kistárkány 269 12.53 %
Kisgéres 269 12.53 %
Nagytárkány 216 10.06 %
Tiszacsernyő 156 7.27 %
Bély 98 4.56 %
Battyán 96 4.47 %
Bacska 92 4.29 %
Bodrogszerdahely 77 3.59 %
Perbenyik 71 3.31 %
Bodrogszentes 68 3.17 %
Lelesz 66 3.07 %
Nagykövesd 63 2.93 %
Borsi 58 2.70 %
Bári 50 2.33 %
Örös 49 2.28 %
Zétény 48 2.24 %
Boly 47 2.19 %
Ágcsernyő 45 2.10 %
Nagygéres 44 2.05 %
Kiskövesd 43 2.00 %
Szomotor 41 1.91 %
Ladamóc 38 1.77 %
Tőketerebes 35 1.63 %
Kisdobra 33 1.54 %
Rad 33 1.54 %
Bodrogmező 31 1.44 %
Véke 28 1.30 %
Bodrogszentmária 26 1.21 %
Imreg 20 0.93 %
Szolnocska 20 0.93 %
Szinyér 17 0.79 %
Zemplén 17 0.79 %
Csarnahó 16 0.75 %
Szőlőske 15 0.70 %
Újhely 11 0.51 %
Gálszécs 8 0.37 %
Bodrogszög 5 0.23 %
Magyarsas 5 0.23 %
Alsómihályi 5 0.23 %
Kistoronya 5 0.23 %
Parnó 4 0.19 %
Szürnyeg 4 0.19 %
Céke 4 0.19 %
Nagytoronya 3 0.14 %
Gercsely 3 0.14 %
Csörgő 3 0.14 %
Szilvásújfalu 3 0.14 %
Szécsudvar 3 0.14 %
Kisazar 3 0.14 %
Nagyazar 2 0.09 %
Cselej 2 0.09 %
Pelejte 2 0.09 %
Hardicsa 2 0.09 %
Bodzásújlak 2 0.09 %
Magyarizsép 2 0.09 %
Vécse 2 0.09 %
Bacskó 2 0.09 %
Velejte 2 0.09 %
Kazsó 1 0.05 %
Barancs 1 0.05 %
Garany 1 0.05 %
Lasztóc 1 0.05 %
Tarnóka 1 0.05 %
Nagyruszka 1 0.05 %
Szécskeresztúr 1 0.05 %
Zemplénújfalu 1 0.05 %
Kozma 1 0.05 %
Zebegnyő 1 0.05 %
Kereplye 1 0.05 %
Legenye 1 0.05 %
Kasó 1 0.05 %
Isztáncs 1 0.05 %
Kázmér 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Tőketerebes 459 28.78 %
Gálszécs 406 25.45 %
Parnó 55 3.45 %
Szécskeresztúr 52 3.26 %
Vécse 48 3.01 %
Kozma 46 2.88 %
Dargó 39 2.45 %
Bodzásújlak 38 2.38 %
Alsómihályi 34 2.13 %
Kázmér 26 1.63 %
Kisazar 26 1.63 %
Bacskó 26 1.63 %
Királyhelmec 24 1.50 %
Nagyazar 21 1.32 %
Zebegnyő 21 1.32 %
Garany 21 1.32 %
Céke 20 1.25 %
Kereplye 20 1.25 %
Szécsudvar 19 1.19 %
Szilvásújfalu 18 1.13 %
Tarnóka 17 1.07 %
Magyarizsép 17 1.07 %
Velejte 16 1.00 %
Cselej 15 0.94 %
Csörgő 15 0.94 %
Hardicsa 14 0.88 %
Zemplénújfalu 12 0.75 %
Gerenda 12 0.75 %
Szürnyeg 12 0.75 %
Nagytoronya 11 0.69 %
Pelejte 11 0.69 %
Nagyruszka 11 0.69 %
Gercsely 11 0.69 %
Lasztóc 10 0.63 %
Visnyó 10 0.63 %
Barancs 9 0.56 %
Sztankóc 9 0.56 %
Szomotor 8 0.50 %
Újhely 8 0.50 %
Bodrogszerdahely 8 0.50 %
Tiszacsernyő 8 0.50 %
Battyán 7 0.44 %
Borsi 7 0.44 %
Ágcsernyő 7 0.44 %
Nagytárkány 6 0.38 %
Isztáncs 6 0.38 %
Szécsegres 6 0.38 %
Rad 5 0.31 %
Lelesz 5 0.31 %
Kisdobra 5 0.31 %
Biste 5 0.31 %
Perbenyik 4 0.25 %
Legenye 4 0.25 %
Kasó 4 0.25 %
Nagygéres 4 0.25 %
Kiszte 4 0.25 %
Magyarsas 4 0.25 %
Kolbáska 4 0.25 %
Imreg 4 0.25 %
Örös 3 0.19 %
Bacska 3 0.19 %
Bodrogszentes 3 0.19 %
Kazsó 2 0.13 %
Bély 1 0.06 %
Bodrogszög 1 0.06 %
Ladamóc 1 0.06 %
Kisgéres 1 0.06 %
Kistoronya 1 0.06 %
Bodrogszentmária 1 0.06 %
Véke 1 0.06 %
Kistárkány 1 0.06 %
Szinyér 1 0.06 %
Kiskövesd 1 0.06 %
Szőlőske 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bári 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Battyán 225 12.93 %
Tiszacsernyő 150 8.62 %
Királyhelmec 123 7.07 %
Ágcsernyő 49 2.82 %
Bodrogszerdahely 32 1.84 %
Lelesz 30 1.72 %
Nagytárkány 30 1.72 %
Kisgéres 28 1.61 %
Tőketerebes 26 1.49 %
Bacska 25 1.44 %
Bély 22 1.26 %
Bodrogszentes 21 1.21 %
Imreg 18 1.03 %
Borsi 16 0.92 %
Örös 14 0.80 %
Perbenyik 14 0.80 %
Gálszécs 13 0.75 %
Szomotor 11 0.63 %
Kisdobra 11 0.63 %
Kistárkány 11 0.63 %
Kozma 10 0.57 %
Nagygéres 10 0.57 %
Vécse 8 0.46 %
Szolnocska 8 0.46 %
Rad 8 0.46 %
Kiskövesd 7 0.40 %
Véke 7 0.40 %
Bodzásújlak 7 0.40 %
Bodrogszentmária 7 0.40 %
Bodrogmező 6 0.34 %
Boly 6 0.34 %
Nagykövesd 6 0.34 %
Legenye 5 0.29 %
Zemplén 5 0.29 %
Gercsely 5 0.29 %
Garany 5 0.29 %
Kázmér 4 0.23 %
Szinyér 4 0.23 %
Szécsudvar 4 0.23 %
Barancs 4 0.23 %
Szőlőske 4 0.23 %
Bári 4 0.23 %
Alsómihályi 3 0.17 %
Csörgő 3 0.17 %
Ladamóc 3 0.17 %
Kisazar 2 0.11 %
Újhely 2 0.11 %
Dargó 2 0.11 %
Parnó 2 0.11 %
Bodrogszög 2 0.11 %
Magyarsas 2 0.11 %
Biste 2 0.11 %
Szürnyeg 2 0.11 %
Nagyazar 2 0.11 %
Nagytoronya 2 0.11 %
Kazsó 1 0.06 %
Isztáncs 1 0.06 %
Sztankóc 1 0.06 %
Magyarizsép 1 0.06 %
Kiszte 1 0.06 %
Céke 1 0.06 %
Bacskó 1 0.06 %
Szilvásújfalu 1 0.06 %
Zétény 1 0.06 %
Szécskeresztúr 1 0.06 %
Csarnahó 1 0.06 %
Velejte 0 0.00 %
Kolbáska 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Zemplénújfalu 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Hardicsa 0 0.00 %
Lasztóc 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Tőketerebes 182 30.43 %
Gálszécs 23 3.85 %
Vécse 17 2.84 %
Velejte 12 2.01 %
Kasó 10 1.67 %
Zemplénújfalu 9 1.51 %
Királyhelmec 9 1.51 %
Hardicsa 8 1.34 %
Parnó 7 1.17 %
Isztáncs 7 1.17 %
Lasztóc 6 1.00 %
Magyarsas 6 1.00 %
Szécsudvar 6 1.00 %
Céke 6 1.00 %
Magyarizsép 6 1.00 %
Kazsó 5 0.84 %
Bodrogszerdahely 5 0.84 %
Kozma 5 0.84 %
Szilvásújfalu 5 0.84 %
Ágcsernyő 5 0.84 %
Lelesz 5 0.84 %
Alsómihályi 5 0.84 %
Kiszte 4 0.67 %
Gercsely 4 0.67 %
Tiszacsernyő 4 0.67 %
Bodzásújlak 4 0.67 %
Garany 4 0.67 %
Újhely 4 0.67 %
Rad 4 0.67 %
Legenye 3 0.50 %
Kistárkány 3 0.50 %
Szürnyeg 3 0.50 %
Nagytoronya 3 0.50 %
Nagyazar 3 0.50 %
Nagygéres 3 0.50 %
Battyán 3 0.50 %
Bacskó 3 0.50 %
Nagykövesd 2 0.33 %
Bári 2 0.33 %
Dargó 2 0.33 %
Barancs 2 0.33 %
Zebegnyő 2 0.33 %
Szécsegres 2 0.33 %
Biste 2 0.33 %
Boly 2 0.33 %
Nagyruszka 2 0.33 %
Szécskeresztúr 2 0.33 %
Pelejte 2 0.33 %
Csörgő 2 0.33 %
Kázmér 1 0.17 %
Kiskövesd 1 0.17 %
Kisgéres 1 0.17 %
Bacska 1 0.17 %
Bély 1 0.17 %
Borsi 1 0.17 %
Imreg 1 0.17 %
Zemplén 1 0.17 %
Sztankóc 1 0.17 %
Kolbáska 1 0.17 %
Véke 1 0.17 %
Bodrogszentmária 1 0.17 %
Bodrogszentes 1 0.17 %
Cselej 1 0.17 %
Tarnóka 1 0.17 %
Bodrogszög 1 0.17 %
Visnyó 1 0.17 %
Gerenda 1 0.17 %
Nagytárkány 1 0.17 %
Szőlőske 1 0.17 %
Örös 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Szomotor 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Tőketerebes 132 9.72 %
Szőlőske 90 6.63 %
Borsi 88 6.48 %
Királyhelmec 77 5.67 %
Bodrogszerdahely 75 5.52 %
Szomotor 45 3.31 %
Tiszacsernyő 44 3.24 %
Gálszécs 38 2.80 %
Battyán 33 2.43 %
Kisgéres 27 1.99 %
Ladamóc 24 1.77 %
Lelesz 22 1.62 %
Nagytárkány 20 1.47 %
Perbenyik 15 1.10 %
Kiskövesd 15 1.10 %
Bodrogszentes 15 1.10 %
Bély 15 1.10 %
Bodrogszentmária 15 1.10 %
Újhely 14 1.03 %
Bári 14 1.03 %
Céke 12 0.88 %
Kistárkány 12 0.88 %
Kistoronya 11 0.81 %
Csörgő 11 0.81 %
Nagykövesd 10 0.74 %
Bodzásújlak 10 0.74 %
Örös 9 0.66 %
Véke 9 0.66 %
Pelejte 8 0.59 %
Szécskeresztúr 8 0.59 %
Zemplén 7 0.52 %
Imreg 7 0.52 %
Alsómihályi 7 0.52 %
Bacska 7 0.52 %
Legenye 6 0.44 %
Magyarsas 6 0.44 %
Kozma 6 0.44 %
Vécse 6 0.44 %
Hardicsa 6 0.44 %
Rad 6 0.44 %
Dargó 5 0.37 %
Boly 5 0.37 %
Bacskó 5 0.37 %
Garany 5 0.37 %
Ágcsernyő 5 0.37 %
Parnó 5 0.37 %
Zemplénújfalu 4 0.29 %
Szolnocska 4 0.29 %
Zétény 4 0.29 %
Lasztóc 4 0.29 %
Csarnahó 4 0.29 %
Velejte 3 0.22 %
Szécsegres 3 0.22 %
Nagyruszka 3 0.22 %
Bodrogmező 3 0.22 %
Kolbáska 3 0.22 %
Gercsely 3 0.22 %
Kisdobra 3 0.22 %
Szécsudvar 3 0.22 %
Szürnyeg 3 0.22 %
Kiszte 3 0.22 %
Kázmér 3 0.22 %
Nagygéres 3 0.22 %
Magyarizsép 3 0.22 %
Gerenda 2 0.15 %
Biste 2 0.15 %
Nagytoronya 2 0.15 %
Szinyér 2 0.15 %
Bodrogszög 1 0.07 %
Kereplye 1 0.07 %
Nagyazar 1 0.07 %
Kazsó 1 0.07 %
Zebegnyő 1 0.07 %
Isztáncs 1 0.07 %
Szilvásújfalu 1 0.07 %
Cselej 1 0.07 %
Visnyó 1 0.07 %
Kisazar 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Barancs 0 0.00 %
Tőketerebes 140 24.43 %
Gálszécs 72 12.57 %
Parnó 20 3.49 %
Kozma 18 3.14 %
Alsómihályi 18 3.14 %
Garany 18 3.14 %
Bacskó 14 2.44 %
Magyarizsép 11 1.92 %
Királyhelmec 11 1.92 %
Lasztóc 10 1.75 %
Tiszacsernyő 9 1.57 %
Bodzásújlak 9 1.57 %
Hardicsa 9 1.57 %
Dargó 9 1.57 %
Kisazar 7 1.22 %
Vécse 7 1.22 %
Szécsudvar 7 1.22 %
Legenye 7 1.22 %
Kiszte 6 1.05 %
Nagyazar 6 1.05 %
Szécskeresztúr 6 1.05 %
Nagytoronya 5 0.87 %
Nagytárkány 5 0.87 %
Magyarsas 5 0.87 %
Szürnyeg 5 0.87 %
Zemplénújfalu 4 0.70 %
Újhely 4 0.70 %
Kázmér 4 0.70 %
Szilvásújfalu 4 0.70 %
Céke 3 0.52 %
Velejte 3 0.52 %
Nagygéres 3 0.52 %
Kasó 3 0.52 %
Zebegnyő 3 0.52 %
Bély 3 0.52 %
Lelesz 3 0.52 %
Tarnóka 3 0.52 %
Bodrogszentes 3 0.52 %
Véke 3 0.52 %
Csörgő 3 0.52 %
Szécsegres 3 0.52 %
Szomotor 3 0.52 %
Isztáncs 3 0.52 %
Bodrogszerdahely 3 0.52 %
Szőlőske 2 0.35 %
Nagyruszka 2 0.35 %
Bári 2 0.35 %
Pelejte 2 0.35 %
Borsi 2 0.35 %
Nagykövesd 2 0.35 %
Bodrogszentmária 2 0.35 %
Visnyó 2 0.35 %
Battyán 2 0.35 %
Kisgéres 2 0.35 %
Szolnocska 2 0.35 %
Barancs 2 0.35 %
Kolbáska 2 0.35 %
Sztankóc 2 0.35 %
Örös 2 0.35 %
Gercsely 2 0.35 %
Kiskövesd 2 0.35 %
Rad 1 0.17 %
Csarnahó 1 0.17 %
Bodrogmező 1 0.17 %
Kistárkány 1 0.17 %
Ágcsernyő 1 0.17 %
Ladamóc 1 0.17 %
Kereplye 1 0.17 %
Kazsó 1 0.17 %
Cselej 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Imreg 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Gálszécs 336 23.05 %
Tőketerebes 297 20.37 %
Kisazar 94 6.45 %
Szécskeresztúr 87 5.97 %
Dargó 78 5.35 %
Nagyazar 53 3.64 %
Kereplye 48 3.29 %
Vécse 39 2.67 %
Parnó 35 2.40 %
Kozma 33 2.26 %
Zebegnyő 28 1.92 %
Alsómihályi 25 1.71 %
Bacskó 21 1.44 %
Tarnóka 20 1.37 %
Bodzásújlak 19 1.30 %
Sztankóc 19 1.30 %
Magyarsas 17 1.17 %
Magyarizsép 17 1.17 %
Hardicsa 17 1.17 %
Szilvásújfalu 17 1.17 %
Cselej 17 1.17 %
Csörgő 16 1.10 %
Garany 16 1.10 %
Szécsudvar 16 1.10 %
Királyhelmec 15 1.03 %
Velejte 14 0.96 %
Gerenda 13 0.89 %
Nagyruszka 12 0.82 %
Céke 12 0.82 %
Visnyó 11 0.75 %
Lasztóc 10 0.69 %
Bodrogszerdahely 9 0.62 %
Pelejte 9 0.62 %
Nagytoronya 9 0.62 %
Kázmér 9 0.62 %
Tiszacsernyő 9 0.62 %
Barancs 8 0.55 %
Kiszte 8 0.55 %
Lelesz 8 0.55 %
Isztáncs 7 0.48 %
Nagytárkány 7 0.48 %
Kolbáska 7 0.48 %
Véke 7 0.48 %
Zemplénújfalu 7 0.48 %
Gercsely 6 0.41 %
Szomotor 6 0.41 %
Nagygéres 6 0.41 %
Újhely 5 0.34 %
Bodrogszentmária 5 0.34 %
Biste 5 0.34 %
Legenye 5 0.34 %
Battyán 5 0.34 %
Szécsegres 5 0.34 %
Ágcsernyő 4 0.27 %
Borsi 4 0.27 %
Perbenyik 4 0.27 %
Szürnyeg 3 0.21 %
Bodrogmező 3 0.21 %
Imreg 3 0.21 %
Bély 3 0.21 %
Bodrogszentes 3 0.21 %
Bacska 2 0.14 %
Bári 2 0.14 %
Nagykövesd 2 0.14 %
Rad 2 0.14 %
Kistoronya 2 0.14 %
Kasó 2 0.14 %
Kistárkány 2 0.14 %
Kisgéres 2 0.14 %
Zétény 1 0.07 %
Kazsó 1 0.07 %
Ladamóc 1 0.07 %
Boly 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 145 9.72 %
Bély 80 5.36 %
Királyhelmec 70 4.69 %
Gálszécs 57 3.82 %
Tiszacsernyő 56 3.75 %
Kisgéres 31 2.08 %
Battyán 29 1.94 %
Nagytárkány 25 1.68 %
Kistárkány 21 1.41 %
Alsómihályi 20 1.34 %
Kozma 19 1.27 %
Borsi 17 1.14 %
Bodrogszerdahely 17 1.14 %
Véke 17 1.14 %
Nagygéres 14 0.94 %
Szomotor 14 0.94 %
Csörgő 13 0.87 %
Lelesz 13 0.87 %
Kisdobra 12 0.80 %
Bodzásújlak 12 0.80 %
Szécskeresztúr 12 0.80 %
Parnó 11 0.74 %
Céke 11 0.74 %
Hardicsa 11 0.74 %
Dargó 9 0.60 %
Szilvásújfalu 8 0.54 %
Velejte 8 0.54 %
Bodrogszentes 8 0.54 %
Lasztóc 7 0.47 %
Bacskó 7 0.47 %
Ágcsernyő 7 0.47 %
Imreg 6 0.40 %
Bodrogszentmária 6 0.40 %
Kolbáska 6 0.40 %
Zétény 6 0.40 %
Perbenyik 6 0.40 %
Gercsely 6 0.40 %
Örös 6 0.40 %
Garany 6 0.40 %
Nagytoronya 6 0.40 %
Biste 5 0.34 %
Szőlőske 5 0.34 %
Nagyazar 5 0.34 %
Kázmér 5 0.34 %
Bodrogszög 5 0.34 %
Magyarsas 5 0.34 %
Zemplénújfalu 5 0.34 %
Isztáncs 5 0.34 %
Magyarizsép 5 0.34 %
Szolnocska 4 0.27 %
Nagykövesd 4 0.27 %
Legenye 4 0.27 %
Vécse 4 0.27 %
Bacska 4 0.27 %
Zebegnyő 4 0.27 %
Gerenda 4 0.27 %
Kisazar 4 0.27 %
Bodrogmező 3 0.20 %
Kiskövesd 3 0.20 %
Rad 3 0.20 %
Szürnyeg 3 0.20 %
Boly 3 0.20 %
Újhely 3 0.20 %
Ladamóc 3 0.20 %
Szécsudvar 3 0.20 %
Pelejte 3 0.20 %
Tarnóka 2 0.13 %
Bári 2 0.13 %
Cselej 2 0.13 %
Kereplye 2 0.13 %
Barancs 1 0.07 %
Sztankóc 1 0.07 %
Szécsegres 1 0.07 %
Nagyruszka 1 0.07 %
Szinyér 1 0.07 %
Kasó 1 0.07 %
Zemplén 1 0.07 %
Kiszte 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Tőketerebes 958 51.90 %
Vécse 74 4.01 %
Gálszécs 68 3.68 %
Garany 58 3.14 %
Nagyruszka 46 2.49 %
Hardicsa 33 1.79 %
Alsómihályi 33 1.79 %
Bodzásújlak 31 1.68 %
Parnó 31 1.68 %
Céke 28 1.52 %
Zemplénújfalu 26 1.41 %
Kozma 24 1.30 %
Velejte 21 1.14 %
Kiszte 18 0.98 %
Királyhelmec 17 0.92 %
Gercsely 17 0.92 %
Magyarizsép 16 0.87 %
Pelejte 15 0.81 %
Imreg 15 0.81 %
Kasó 15 0.81 %
Magyarsas 14 0.76 %
Szürnyeg 14 0.76 %
Kázmér 13 0.70 %
Isztáncs 13 0.70 %
Kisazar 12 0.65 %
Legenye 11 0.60 %
Barancs 11 0.60 %
Csörgő 10 0.54 %
Szécsegres 9 0.49 %
Biste 9 0.49 %
Kolbáska 9 0.49 %
Bodrogszerdahely 9 0.49 %
Szécskeresztúr 9 0.49 %
Dargó 9 0.49 %
Lasztóc 8 0.43 %
Lelesz 8 0.43 %
Tiszacsernyő 7 0.38 %
Gerenda 7 0.38 %
Szécsudvar 7 0.38 %
Kisgéres 7 0.38 %
Nagytoronya 6 0.33 %
Bacskó 6 0.33 %
Bári 6 0.33 %
Bély 6 0.33 %
Szilvásújfalu 6 0.33 %
Bacska 5 0.27 %
Kazsó 5 0.27 %
Borsi 5 0.27 %
Tarnóka 5 0.27 %
Ladamóc 4 0.22 %
Ágcsernyő 4 0.22 %
Újhely 4 0.22 %
Kistoronya 4 0.22 %
Nagyazar 3 0.16 %
Nagykövesd 3 0.16 %
Szomotor 3 0.16 %
Zétény 2 0.11 %
Battyán 2 0.11 %
Cselej 2 0.11 %
Rad 2 0.11 %
Kereplye 2 0.11 %
Nagytárkány 2 0.11 %
Bodrogszentes 1 0.05 %
Zebegnyő 1 0.05 %
Örös 1 0.05 %
Zemplén 1 0.05 %
Bodrogszentmária 1 0.05 %
Kisdobra 1 0.05 %
Nagygéres 1 0.05 %
Kistárkány 1 0.05 %
Szőlőske 1 0.05 %
Visnyó 1 0.05 %
Véke 1 0.05 %
Boly 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Kiskövesd 0 0.00 %
Tőketerebes 802 52.87 %
Gálszécs 71 4.68 %
Garany 42 2.77 %
Vécse 38 2.50 %
Hardicsa 35 2.31 %
Bodzásújlak 31 2.04 %
Kiszte 29 1.91 %
Zemplénújfalu 27 1.78 %
Parnó 24 1.58 %
Kozma 22 1.45 %
Pelejte 21 1.38 %
Magyarsas 19 1.25 %
Alsómihályi 18 1.19 %
Velejte 17 1.12 %
Céke 17 1.12 %
Nagyruszka 14 0.92 %
Cselej 14 0.92 %
Szilvásújfalu 14 0.92 %
Szécskeresztúr 13 0.86 %
Királyhelmec 13 0.86 %
Imreg 13 0.86 %
Kazsó 12 0.79 %
Kázmér 11 0.73 %
Csörgő 11 0.73 %
Dargó 10 0.66 %
Gercsely 10 0.66 %
Isztáncs 10 0.66 %
Szomotor 9 0.59 %
Tiszacsernyő 9 0.59 %
Szécsegres 8 0.53 %
Újhely 8 0.53 %
Bodrogszerdahely 8 0.53 %
Kolbáska 8 0.53 %
Borsi 8 0.53 %
Legenye 8 0.53 %
Szürnyeg 6 0.40 %
Nagytoronya 6 0.40 %
Kistoronya 6 0.40 %
Barancs 6 0.40 %
Zebegnyő 5 0.33 %
Magyarizsép 5 0.33 %
Bári 5 0.33 %
Nagytárkány 5 0.33 %
Gerenda 5 0.33 %
Szécsudvar 5 0.33 %
Kisazar 4 0.26 %
Kistárkány 4 0.26 %
Kasó 4 0.26 %
Lasztóc 4 0.26 %
Lelesz 4 0.26 %
Battyán 4 0.26 %
Kiskövesd 3 0.20 %
Bacskó 3 0.20 %
Kereplye 3 0.20 %
Nagyazar 3 0.20 %
Rad 3 0.20 %
Biste 3 0.20 %
Tarnóka 3 0.20 %
Kisgéres 3 0.20 %
Csarnahó 2 0.13 %
Ágcsernyő 2 0.13 %
Perbenyik 2 0.13 %
Nagygéres 2 0.13 %
Visnyó 2 0.13 %
Véke 2 0.13 %
Kisdobra 1 0.07 %
Bodrogszög 1 0.07 %
Ladamóc 1 0.07 %
Szinyér 1 0.07 %
Zétény 1 0.07 %
Örös 1 0.07 %
Sztankóc 1 0.07 %
Bodrogszentmária 1 0.07 %
Boly 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Zemplén 0 0.00 %
Bély 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Királyhelmec 805 28.33 %
Szomotor 164 5.77 %
Tiszacsernyő 163 5.74 %
Tőketerebes 154 5.42 %
Lelesz 113 3.98 %
Bodrogszerdahely 108 3.80 %
Bodrogszentmária 108 3.80 %
Zétény 106 3.73 %
Ágcsernyő 99 3.48 %
Kisgéres 84 2.96 %
Bély 79 2.78 %
Bodrogszentes 78 2.74 %
Kistárkány 76 2.67 %
Magyarsas 75 2.64 %
Perbenyik 74 2.60 %
Kisdobra 64 2.25 %
Nagytárkány 64 2.25 %
Nagygéres 59 2.08 %
Rad 51 1.79 %
Véke 45 1.58 %
Battyán 45 1.58 %
Borsi 44 1.55 %
Boly 41 1.44 %
Ladamóc 40 1.41 %
Garany 33 1.16 %
Nagykövesd 33 1.16 %
Örös 32 1.13 %
Bári 31 1.09 %
Szürnyeg 30 1.06 %
Bodrogmező 27 0.95 %
Imreg 25 0.88 %
Céke 22 0.77 %
Gálszécs 22 0.77 %
Bacska 21 0.74 %
Kiskövesd 20 0.70 %
Csarnahó 19 0.67 %
Csörgő 19 0.67 %
Szolnocska 17 0.60 %
Zemplén 17 0.60 %
Parnó 17 0.60 %
Szinyér 14 0.49 %
Szőlőske 13 0.46 %
Újhely 13 0.46 %
Velejte 11 0.39 %
Hardicsa 10 0.35 %
Bacskó 10 0.35 %
Pelejte 8 0.28 %
Bodrogszög 8 0.28 %
Gercsely 7 0.25 %
Nagytoronya 7 0.25 %
Kistoronya 6 0.21 %
Nagyruszka 6 0.21 %
Zemplénújfalu 6 0.21 %
Kolbáska 6 0.21 %
Cselej 5 0.18 %
Legenye 4 0.14 %
Szilvásújfalu 4 0.14 %
Kázmér 4 0.14 %
Magyarizsép 3 0.11 %
Alsómihályi 3 0.11 %
Kiszte 3 0.11 %
Biste 2 0.07 %
Vécse 2 0.07 %
Isztáncs 2 0.07 %
Kisazar 2 0.07 %
Kozma 1 0.04 %
Dargó 1 0.04 %
Lasztóc 1 0.04 %
Szécskeresztúr 1 0.04 %
Gerenda 1 0.04 %
Barancs 1 0.04 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Királyhelmec 221 15.82 %
Bodrogszentes 167 11.95 %
Tőketerebes 156 11.17 %
Kisgéres 69 4.94 %
Rad 50 3.58 %
Tiszacsernyő 46 3.29 %
Lelesz 45 3.22 %
Bodrogszerdahely 43 3.08 %
Gálszécs 41 2.93 %
Bacska 32 2.29 %
Zétény 32 2.29 %
Szomotor 32 2.29 %
Bodrogszentmária 31 2.22 %
Battyán 31 2.22 %
Perbenyik 31 2.22 %
Bély 30 2.15 %
Boly 27 1.93 %
Szolnocska 25 1.79 %
Kisdobra 22 1.57 %
Nagytárkány 22 1.57 %
Szilvásújfalu 21 1.50 %
Véke 21 1.50 %
Kistárkány 21 1.50 %
Garany 20 1.43 %
Borsi 19 1.36 %
Nagykövesd 19 1.36 %
Nagygéres 18 1.29 %
Kiskövesd 18 1.29 %
Örös 17 1.22 %
Ágcsernyő 16 1.15 %
Vécse 15 1.07 %
Szinyér 15 1.07 %
Bodrogmező 14 1.00 %
Kozma 14 1.00 %
Magyarizsép 14 1.00 %
Hardicsa 11 0.79 %
Szőlőske 10 0.72 %
Alsómihályi 10 0.72 %
Ladamóc 10 0.72 %
Lasztóc 10 0.72 %
Imreg 9 0.64 %
Bodzásújlak 7 0.50 %
Nagyazar 7 0.50 %
Szürnyeg 7 0.50 %
Újhely 7 0.50 %
Szécskeresztúr 7 0.50 %
Zemplénújfalu 6 0.43 %
Barancs 6 0.43 %
Magyarsas 5 0.36 %
Szécsegres 5 0.36 %
Céke 5 0.36 %
Zemplén 5 0.36 %
Csörgő 5 0.36 %
Gercsely 5 0.36 %
Nagytoronya 5 0.36 %
Bodrogszög 5 0.36 %
Csarnahó 4 0.29 %
Bári 4 0.29 %
Cselej 4 0.29 %
Kolbáska 4 0.29 %
Nagyruszka 4 0.29 %
Szécsudvar 3 0.21 %
Visnyó 3 0.21 %
Bacskó 3 0.21 %
Legenye 2 0.14 %
Velejte 2 0.14 %
Kazsó 2 0.14 %
Kázmér 2 0.14 %
Biste 2 0.14 %
Kasó 2 0.14 %
Parnó 2 0.14 %
Isztáncs 1 0.07 %
Kistoronya 1 0.07 %
Dargó 1 0.07 %
Gerenda 1 0.07 %
Kisazar 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Pelejte 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 400 20.33 %
Kisgéres 184 9.35 %
Nagytárkány 96 4.88 %
Kistárkány 80 4.07 %
Bodrogszerdahely 79 4.01 %
Bacska 69 3.51 %
Perbenyik 67 3.40 %
Borsi 63 3.20 %
Battyán 63 3.20 %
Bodrogszentmária 62 3.15 %
Ladamóc 58 2.95 %
Nagykövesd 56 2.85 %
Zétény 53 2.69 %
Bély 53 2.69 %
Bári 51 2.59 %
Boly 47 2.39 %
Lelesz 47 2.39 %
Rad 46 2.34 %
Tiszacsernyő 44 2.24 %
Szomotor 42 2.13 %
Bodrogszentes 39 1.98 %
Nagygéres 38 1.93 %
Örös 37 1.88 %
Imreg 33 1.68 %
Bodrogmező 29 1.47 %
Kiskövesd 27 1.37 %
Tőketerebes 26 1.32 %
Kisdobra 25 1.27 %
Szőlőske 25 1.27 %
Ágcsernyő 23 1.17 %
Véke 22 1.12 %
Csarnahó 20 1.02 %
Szolnocska 17 0.86 %
Zemplén 17 0.86 %
Szinyér 17 0.86 %
Újhely 11 0.56 %
Bodrogszög 6 0.30 %
Gálszécs 6 0.30 %
Garany 5 0.25 %
Isztáncs 5 0.25 %
Céke 3 0.15 %
Alsómihályi 3 0.15 %
Hardicsa 3 0.15 %
Kistoronya 3 0.15 %
Barancs 2 0.10 %
Kozma 2 0.10 %
Pelejte 2 0.10 %
Velejte 1 0.05 %
Kázmér 1 0.05 %
Cselej 1 0.05 %
Kolbáska 1 0.05 %
Gercsely 1 0.05 %
Lasztóc 1 0.05 %
Visnyó 1 0.05 %
Gerenda 1 0.05 %
Zemplénújfalu 1 0.05 %
Szécsegres 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Csörgő 0 0.00 %
Dargó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Legenye 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Nagyruszka 0 0.00 %
Nagytoronya 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Bodzásújlak 0 0.00 %
Bacskó 0 0.00 %
Szürnyeg 0 0.00 %
Szilvásújfalu 0 0.00 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Vécse 0 0.00 %
Parnó 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Zebegnyő 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécskeresztúr 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Tőketerebes 139 15.13 %
Gálszécs 37 4.03 %
Vécse 13 1.41 %
Parnó 11 1.20 %
Tiszacsernyő 10 1.09 %
Királyhelmec 10 1.09 %
Bacskó 9 0.98 %
Kozma 9 0.98 %
Céke 8 0.87 %
Alsómihályi 7 0.76 %
Garany 7 0.76 %
Szécskeresztúr 5 0.54 %
Bodzásújlak 5 0.54 %
Borsi 5 0.54 %
Hardicsa 5 0.54 %
Magyarsas 5 0.54 %
Zemplénújfalu 5 0.54 %
Nagyruszka 4 0.44 %
Kolbáska 4 0.44 %
Rad 4 0.44 %
Kisgéres 4 0.44 %
Nagyazar 4 0.44 %
Kistárkány 4 0.44 %
Tarnóka 4 0.44 %
Pelejte 4 0.44 %
Sztankóc 4 0.44 %
Bodrogszerdahely 4 0.44 %
Ágcsernyő 3 0.33 %
Lelesz 3 0.33 %
Bodrogszentes 3 0.33 %
Nagytoronya 3 0.33 %
Kázmér 3 0.33 %
Dargó 3 0.33 %
Lasztóc 3 0.33 %
Véke 3 0.33 %
Cselej 3 0.33 %
Battyán 3 0.33 %
Bacska 3 0.33 %
Kasó 3 0.33 %
Bély 2 0.22 %
Gercsely 2 0.22 %
Gerenda 2 0.22 %
Bodrogszentmária 2 0.22 %
Magyarizsép 2 0.22 %
Csörgő 2 0.22 %
Kisdobra 2 0.22 %
Szécsudvar 2 0.22 %
Barancs 2 0.22 %
Isztáncs 2 0.22 %
Szomotor 2 0.22 %
Kisazar 2 0.22 %
Szürnyeg 2 0.22 %
Szilvásújfalu 2 0.22 %
Nagygéres 1 0.11 %
Kiskövesd 1 0.11 %
Örös 1 0.11 %
Legenye 1 0.11 %
Kiszte 1 0.11 %
Velejte 1 0.11 %
Kazsó 1 0.11 %
Bodrogmező 1 0.11 %
Szőlőske 1 0.11 %
Visnyó 1 0.11 %
Csarnahó 1 0.11 %
Zebegnyő 1 0.11 %
Zemplén 1 0.11 %
Imreg 1 0.11 %
Bári 1 0.11 %
Ladamóc 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Perbenyik 0 0.00 %
Újhely 0 0.00 %
Biste 0 0.00 %
Bodrogszög 0 0.00 %
Boly 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagytárkány 0 0.00 %
Tőketerebes 704 29.94 %
Gálszécs 160 6.81 %
Céke 120 5.10 %
Magyarsas 101 4.30 %
Királyhelmec 87 3.70 %
Parnó 79 3.36 %
Szilvásújfalu 77 3.28 %
Bacskó 69 2.93 %
Borsi 66 2.81 %
Bodzásújlak 65 2.76 %
Magyarizsép 64 2.72 %
Szürnyeg 61 2.59 %
Lasztóc 59 2.51 %
Hardicsa 58 2.47 %
Kolbáska 55 2.34 %
Vécse 54 2.30 %
Garany 52 2.21 %
Kozma 50 2.13 %
Zemplénújfalu 48 2.04 %
Szécskeresztúr 39 1.66 %
Nagyruszka 36 1.53 %
Tiszacsernyő 35 1.49 %
Csörgő 34 1.45 %
Imreg 34 1.45 %
Kiszte 33 1.40 %
Kisazar 32 1.36 %
Bodrogszerdahely 32 1.36 %
Alsómihályi 32 1.36 %
Velejte 27 1.15 %
Szécsudvar 25 1.06 %
Nagytoronya 23 0.98 %
Dargó 23 0.98 %
Gercsely 21 0.89 %
Barancs 20 0.85 %
Pelejte 20 0.85 %
Nagyazar 20 0.85 %
Bodrogszentes 20 0.85 %
Kázmér 19 0.81 %
Kisdobra 19 0.81 %
Cselej 18 0.77 %
Bári 16 0.68 %
Szomotor 16 0.68 %
Kasó 15 0.64 %
Újhely 15 0.64 %
Kereplye 15 0.64 %
Szőlőske 15 0.64 %
Bodrogmező 14 0.60 %
Perbenyik 14 0.60 %
Csarnahó 14 0.60 %
Bodrogszentmária 14 0.60 %
Visnyó 14 0.60 %
Lelesz 14 0.60 %
Bély 13 0.55 %
Kistoronya 13 0.55 %
Szolnocska 11 0.47 %
Biste 11 0.47 %
Kazsó 10 0.43 %
Isztáncs 9 0.38 %
Szécsegres 9 0.38 %
Nagytárkány 9 0.38 %
Kisgéres 8 0.34 %
Kiskövesd 7 0.30 %
Legenye 7 0.30 %
Gerenda 7 0.30 %
Battyán 6 0.26 %
Bodrogszög 6 0.26 %
Kistárkány 5 0.21 %
Ágcsernyő 5 0.21 %
Zemplén 5 0.21 %
Zebegnyő 5 0.21 %
Ladamóc 5 0.21 %
Zétény 5 0.21 %
Véke 4 0.17 %
Boly 4 0.17 %
Rad 4 0.17 %
Nagygéres 3 0.13 %
Örös 2 0.09 %
Nagykövesd 2 0.09 %
Sztankóc 2 0.09 %
Szinyér 1 0.04 %
Tarnóka 1 0.04 %
Bacska 0 0.00 %
Gálszécs 496 38.42 %
Tőketerebes 250 19.36 %
Szécskeresztúr 96 7.44 %
Nagyazar 39 3.02 %
Parnó 36 2.79 %
Kisazar 32 2.48 %
Vécse 30 2.32 %
Bacskó 27 2.09 %
Dargó 27 2.09 %
Tarnóka 23 1.78 %
Nagyruszka 21 1.63 %
Kozma 18 1.39 %
Cselej 17 1.32 %
Alsómihályi 16 1.24 %
Garany 16 1.24 %
Zebegnyő 14 1.08 %
Királyhelmec 13 1.01 %
Magyarizsép 13 1.01 %
Gerenda 12 0.93 %
Szécsudvar 12 0.93 %
Hardicsa 11 0.85 %
Velejte 11 0.85 %
Visnyó 10 0.77 %
Pelejte 10 0.77 %
Szilvásújfalu 10 0.77 %
Szécsegres 9 0.70 %
Kolbáska 9 0.70 %
Zemplénújfalu 8 0.62 %
Kereplye 7 0.54 %
Csörgő 7 0.54 %
Barancs 6 0.46 %
Nagytárkány 5 0.39 %
Tiszacsernyő 5 0.39 %
Kázmér 5 0.39 %
Lasztóc 5 0.39 %
Szürnyeg 4 0.31 %
Céke 4 0.31 %
Nagytoronya 4 0.31 %
Bodrogszerdahely 4 0.31 %
Kiszte 4 0.31 %
Sztankóc 4 0.31 %
Magyarsas 4 0.31 %
Isztáncs 3 0.23 %
Battyán 3 0.23 %
Bodzásújlak 3 0.23 %
Nagygéres 3 0.23 %
Szomotor 3 0.23 %
Véke 3 0.23 %
Legenye 3 0.23 %
Kazsó 2 0.15 %
Gercsely 2 0.15 %
Bély 2 0.15 %
Biste 2 0.15 %
Kistárkány 2 0.15 %
Lelesz 1 0.08 %
Boly 1 0.08 %
Bodrogszög 1 0.08 %
Perbenyik 1 0.08 %
Kiskövesd 1 0.08 %
Zemplén 1 0.08 %
Bodrogszentmária 1 0.08 %
Imreg 1 0.08 %
Ágcsernyő 1 0.08 %
Újhely 1 0.08 %
Bári 1 0.08 %
Bodrogmező 0 0.00 %
Csarnahó 0 0.00 %
Bodrogszentes 0 0.00 %
Szolnocska 0 0.00 %
Nagykövesd 0 0.00 %
Szőlőske 0 0.00 %
Rad 0 0.00 %
Borsi 0 0.00 %
Szinyér 0 0.00 %
Zétény 0 0.00 %
Kisdobra 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisgéres 0 0.00 %
Ladamóc 0 0.00 %
Bacska 0 0.00 %
Kistoronya 0 0.00 %
Örös 0 0.00 %
Királyhelmec 570 17.83 %
Tiszacsernyő 235 7.35 %
Lelesz 178 5.57 %
Kistárkány 149 4.66 %
Zétény 117 3.66 %
Ágcsernyő 112 3.50 %
Bély 109 3.41 %
Nagytárkány 103 3.22 %
Kisgéres 100 3.13 %
Szomotor 94 2.94 %
Tőketerebes 88 2.75 %
Bodrogszerdahely 82 2.57 %
Bacska 79 2.47 %
Szilvásújfalu 74 2.32 %
Kisdobra 72 2.25 %
Borsi 69 2.16 %
Céke 66 2.07 %
Bodrogszentes 64 2.00 %
Perbenyik 57 1.78 %
Nagygéres 56 1.75 %
Csörgő 53 1.66 %
Battyán 52 1.63 %
Örös 47 1.47 %
Bodrogmező 42 1.31 %
Bodrogszentmária 40 1.25 %
Alsómihályi 38 1.19 %
Boly 38 1.19 %
Szőlőske 33 1.03 %
Véke 31 0.97 %
Kiskövesd 30 0.94 %
Rad 27 0.84 %
Nagykövesd 27 0.84 %
Szürnyeg 22 0.69 %
Újhely 21 0.66 %
Bári 20 0.63 %
Zemplén 17 0.53 %
Szolnocska 17 0.53 %
Szinyér 15 0.47 %
Gálszécs 13 0.41 %
Csarnahó 11 0.34 %
Ladamóc 10 0.31 %
Legenye 9 0.28 %
Magyarizsép 8 0.25 %
Kolbáska 7 0.22 %
Szécskeresztúr 7 0.22 %
Kozma 7 0.22 %
Nagytoronya 6 0.19 %
Bodrogszög 6 0.19 %
Imreg 5 0.16 %
Kistoronya 5 0.16 %
Isztáncs 5 0.16 %
Kázmér 5 0.16 %
Pelejte 5 0.16 %
Zemplénújfalu 4 0.13 %
Biste 4 0.13 %
Gercsely 4 0.13 %
Velejte 4 0.13 %
Kiszte 3 0.09 %
Garany 3 0.09 %
Parnó 3 0.09 %
Hardicsa 3 0.09 %
Vécse 3 0.09 %
Zebegnyő 2 0.06 %
Lasztóc 2 0.06 %
Barancs 1 0.03 %
Dargó 1 0.03 %
Bacskó 1 0.03 %
Magyarsas 1 0.03 %
Cselej 1 0.03 %
Bodzásújlak 1 0.03 %
Nagyruszka 1 0.03 %
Kisazar 1 0.03 %
Visnyó 0 0.00 %
Nagyazar 0 0.00 %
Tarnóka 0 0.00 %
Sztankóc 0 0.00 %
Szécsudvar 0 0.00 %
Szécsegres 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kazsó 0 0.00 %
Kereplye 0 0.00 %
Királyhelmec 1 122 35.28 %
Tiszacsernyő 290 9.12 %
Lelesz 181 5.69 %
Szomotor 154 4.84 %
Nagytárkány 137 4.31 %
Bély 126 3.96 %
Bodrogszerdahely 121 3.81 %
Kisgéres 116 3.65 %
Kistárkány 115 3.62 %
Perbenyik 91 2.86 %
Zétény 87 2.74 %
Bodrogszentes 84 2.64 %
Kisdobra 79 2.48 %
Nagygéres 77 2.42 %
Bodrogszentmária 76 2.39 %
Battyán 69 2.17 %
Örös 60 1.89 %
Tőketerebes 60 1.89 %
Borsi 55 1.73 %
Rad 52 1.64 %
Nagykövesd 49 1.54 %
Bacska 49 1.54 %
Ágcsernyő 46 1.45 %
Boly 44 1.38 %
Zemplén 41 1.29 %
Véke 37 1.16 %
Bodrogmező 31 0.97 %
Ladamóc 28 0.88 %
Bári 25 0.79 %
Kiskövesd 25 0.79 %
Csarnahó 22 0.69 %
Szinyér 19 0.60 %
Szolnocska 18 0.57 %
Imreg 18 0.57 %
Szőlőske 16 0.50 %
Vécse 14 0.44 %
Újhely 13 0.41 %
Bodrogszög 10 0.31 %
Gálszécs 10 0.31 %
Alsómihályi 9 0.28 %
Kistoronya 6 0.19 %
Gercsely 5 0.16 %
Kázmér 5 0.16 %
Pelejte 5 0.16 %
Csörgő 5 0.16 %
Lasztóc 5 0.16 %
Kereplye 5 0.16 %
Legenye 5 0.16 %
Velejte 5 0.16 %
Szécsudvar 4 0.13 %
Kozma 4 0.13 %
Szürnyeg 4 0.13 %
Hardicsa 4 0.13 %
Nagytoronya 4 0.13 %
Szilvásújfalu 3 0.09 %
Kolbáska 3 0.09 %
Nagyruszka 3 0.09 %
Céke 3 0.09 %
Szécskeresztúr 3 0.09 %
Bodzásújlak 2 0.06 %
Garany 2 0.06 %
Biste 2 0.06 %
Zebegnyő 2 0.06 %
Barancs 2 0.06 %
Zemplénújfalu 2 0.06 %
Dargó 2 0.06 %
Bacskó 1 0.03 %
Nagyazar 1 0.03 %
Kazsó 1 0.03 %
Sztankóc 1 0.03 %
Szécsegres 1 0.03 %
Tarnóka 1 0.03 %
Parnó 1 0.03 %
Magyarizsép 0 0.00 %
Visnyó 0 0.00 %
Gerenda 0 0.00 %
Kasó 0 0.00 %
Kisazar 0 0.00 %
Cselej 0 0.00 %
Kiszte 0 0.00 %
Magyarsas 0 0.00 %
Isztáncs 0 0.00 %
Tőketerebes 281 25.92 %
Parnó 237 21.86 %
Gálszécs 90 8.30 %
Bacskó 60 5.54 %
Magyarsas 57 5.26 %
Kozma 34 3.14 %
Magyarizsép 32 2.95 %
Kolbáska 27 2.49 %
Alsómihályi 24 2.21 %
Dargó 24 2.21 %
Vécse 22 2.03 %
Hardicsa 22 2.03 %
Garany 22 2.03 %
Szécskeresztúr 21 1.94 %
Szécsudvar 21 1.94 %
Bodzásújlak 19 1.75 %
Kiszte 18 1.66 %
Visnyó 17 1.57 %
Királyhelmec 16 1.48 %
Csörgő 16 1.48 %
Zemplénújfalu 14 1.29 %
Zebegnyő 14 1.29 %
Nagytoronya 14 1.29 %
Céke 13 1.20 %
Gerenda 11 1.01 %
Barancs 11 1.01 %
Lasztóc 11 1.01 %
Kisazar 10 0.92 %
Nagyruszka 9 0.83 %
Kasó 8 0.74 %
Cselej 8 0.74 %
Kereplye 8 0.74 %
Kázmér 8 0.74 %
Gercsely 7 0.65 %
Bodrogszerdahely 6 0.55 %
Tiszacsernyő 6 0.55 %
Biste 6 0.55 %
Velejte 6 0.55 %
Borsi 6 0.55 %
Bodrogszentes 6 0.55 %
Sztankóc 5 0.46 %
Nagyazar 5 0.46 %
Szilvásújfalu 5 0.46 %
Kisdobra 5 0.46 %
Szomotor 5 0.46 %
Battyán 5 0.46 %
Örös 4 0.37 %
Lelesz 4 0.37 %
Újhely 4 0.37 %
Ágcsernyő 4 0.37 %
Bodrogszög