SK
RV
.....

Andrási

Község

címer zászló
37 6% magyar 1910
10 2% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Pača
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Rozsnyói járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Rozsonyói járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Gömör Szepesi-érchegység, Rozsnyói-hegység - Északnyugati-Kárpátok, Gömör-Tornai-karszt, Rozsnyói-medence
Más földrajzi nevek:
Biele skaly, Blažejove bralo, Breziny, Capkov vrch, Čerbák, Éleshegy (Ostrý vrch). Hamunkov vrch, Hrby, Háj, Kapustnice, Kis-Pipityke (Távortető, Malá Pipitka), Konopnice, Krivé, Liptákov vrch, Nad jamou, Nižná rosohotá, Okrúhly chrbát, Pacsai-patak (Pačianský potok), Panský vrch, Pod Brezinami, Pod Kaplnkou, Pod teplým vrchom, Ramzová, Rézbánya (Medená baňa), Slobodná úbač, Stankovička, Starovodská dolina, Staré Krivé, Starý vrch, Suchá Pača, Suchý vrch, Teplý-vrch, Tohajsko, Vyšná rosohotá, Za humnami, Za hájom
Koordináták:
48.67760086, 20.60728836
Terület:
25,58 km2
Rang:
község
Népesség:
597
Tszf. magasság:
418 m
Körzethívószám:
+421 (0) 58
Irányítószám:
04941
Település kód:
526061
Szervezeti azonosító:
328618
Adóazonosító:
2020961514

Andrási a Rozsnyói-medence északkeleti peremén, a Rozsnyói-hegységhez (Szulova) tartozó Éleshegy (Ostrý vrch, 882 m) délkeleti és a Capkov vrch (800 m) déli lábánál fekszik, a Pacsai- v. Tatár-patak (Krásnohorský v. Pačiansky potok) völgyében, 421 méteres tengerszint feletti magasságban, Rozsnyótól 9 km-re északkeletre. Határa messze elnyúlik észak felé, egészen a Gömör-Szepesi érchegység főgerincéig (Žobrácka poľana, 1219 m), határának több, mint négyötödét erdő borítja (2010-ben 2149 hektárt). Területe 395-1255 méteres magassában fekszik, legmagasabb pontja a Rozsnyói-völgy fölé magasodó Ramzová (1255 m). Andrási, Krasznahorkaváralja és Rozsnyó hármashatáránál magasodik az Éles-hegy, Andrási, Krasznahorkaváralja és Dernő határánál pedig a Csipke-hegy (Čipkov vrch, 966 m). Andrási, Dénes és Dernő hármashatáránál találjuk a Kis-Pipityke (Malá Pipítka, Távor-hegy) hegyet (1087 m), melyet észak felé a Starý vrch (1064 m), majd az Úhornái-hágótól északra a Panský vrch (1058 m) és a Biele skaly (1252 m) csúcsa követ. Andrási a közúti közlekedés szempontjából zsákfalunak számít, csak a Krasznahorkaváraljáról ide vezető 3014-es számú bekötőúton (3,5 km) közelíthető meg. Határán keresztülhalad a Krasznahorkát az Úhornái-hágón (999 m) keresztül Szomolnokkal összekötő 549-es út. Délről Krasznahorkaváralja, délkeletről Dernő, keletről Dénes (Úhorná), északkeletről Szomolnok, északról Svedlér községekkel, nyugatról pedig Rozsnyó várossal határos. Északi és északkeleti határa megegyezik a történelmi Gömör és Szepes vármegyék határával.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Rozsnyói járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Rozsnyói járásához tartozott, majd a csehszlovák közigazgatásban végig a (változó területű) Rozsnyói járáshoz. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Rozsnyói járás). Területe (25,58 km²) az elmúlt évszázadban nem változott, megegyezik az 1910-essel.

Népesség

Andrási a szlovák-magyar nyelvhatáron fekszik, a községnek 2011-ben 635 lakosa volt, melynek 93,7 %-a szlovák, 3,6 %-a roma és 1,6 %-a (10 fő) magyar nemzetiségűnek vallotta magát. Az eredetileg ruszin lakosságú falu lakossága a 18. század végére szlovákká vált, 1910-ben népességének kilenctizede szlovák (90,3 %), 6,3 százaléka pedig magyar anyanyelvű volt. Népessége 1850-1880 között csaknem egynegyedével csökkent (729 főről 560 főre), az 1921-1938 közötti időszakban viszont már 19,5 %-os növekedés (616 főről 736 főre) figyelhető meg. 1970-ben a községnek még 810 lakosa volt, ettől kezdve azonban az elvándorlás és az elöregedés révén népessége folyamatosan csökkent, 2017-re 585 főre esett vissza. Különösen gyors volt a fogyás 1970-1980, valamint 1980-1991 között (734 főről 676-ra), az 1991-2011 közötti időszakban lelassuló folyamat 2011-2017 között ismét felgyorsult (7,8 %-os csökkenés hat év alatt). 1921-ben még csaknem a teljes lakosság (615 fő a 616-ból) római katolikus vallású volt, 2011-ben a római katolikusok aránya 61,4 %, a felekezeten kívülieké 20,9 % volt. A községnek külterületi lakott helye nincs, népsűrűsége (24,8 fő/km²) az alacsony járási átlagnak (54 fő/km²) a felét sem éri el.

Történelem

A falut erdős vidéken, a Pacsai-patak mellett alapították a 14. század első felében a Szepességből érkezett ruszin pásztorok. A patakot 1291-ben említik először írott források (Patchapataka), neve szláv személynévből eredeztethető. A falut 1338-ban említik elsőként, mint Krasznahorka várának birtokát. Az erdős határú településen az egyetlen megélhetési forrás évszázadokon keresztül a pásztorkodás, a juhászat és a kecsketenyésztés volt. A falu legelői északon, a Pozsálló v. Ökörhegy keleti oldalán voltak (ezt az 1100-1200 méteres magasságban fekvő területet a községhatár legészakabbi részén 1663-ban Ökörmező néven említik). 1564-ben Pacsafalu („Pacziafalu”) néven említik, ez később Pacsára rövidült. Az 1570-es összeírás megemlíti, hogy a törökök kétszer elpusztították, de fekvése miatt a földműves falvaknál kevesebb kárt szenvedett, 1598-ban is 33 háza volt. A tizedjegyzékekben mint vlach juhászfalu szerepelt, lakói a kovácsvágási soltészon keresztül adóztak. A 17. század második felétől az Andrássy-uradalom része volt. A 18. század első felében nagyszámú szlovák telepedett le itt, a század végére lakossága kicserélődik. Pacsa a krasznahorkaváraljai egyházközséghez tartozott, 1766-ben régi építésű fatemplomát jegyezték fel a forrásokban. A 18. század közepén a Serényi család és az egri káptalan is birtokos volt a községben, 1820-ban pedig a Gotthard család is. Határában a 18. század végén vasércbányászat folyt, a Rézbánya (Medená Baňa) hatáírnév azonban már 1675-ből adatolható. 1810-ben említik először iskoláját. 1828-ban 97 háza és 730 lakosa volt. 1851-ben 729 lakosa volt, akik közül 679 volt római katolikus és 50 evangélikus vallású. 1871-ben a falu nagy részét árvíz döntötte romba, a lakosság száma 1880-ra 560-ra esett vissza. 1902-ben hivatalos nevét az Andrássy-család után Andrásira változtatták. 1903-ban állami iskola létesült az Andrássy Dénes gróf által adományozott épületben. A falut gyakran sújtotta tűzvész; 1906-ban és 1913-ban is több háza leégett. 1920-ban Csehszlovákiához csatolták. 1938-ban 148 háza és 736 lakosa volt. 1938. novemberétől 1945. januárjáig újra magyar fennhatóság alá került, ekkoriban határközséggé vált, keleti, északkeleti és északi határa államhatárt alkotott Magyarország és Szlovákia között. Lakosai közül tízen vettek részt a Szlovák Nemzeti Felkelésben. A község 1945. január 22-én szabadult fel és újra csehszlovák fennhatóság alá került. A község új iskolája 1965-ben, kultúrháza 1971-73 között épült. 1985-ben alapiskoláját megszüntették, épületét ettől kezdve az (1948-tól működő) óvoda használta. 1998-ban fogadták el a község címerét és zászlaját a falu 18. századból fennmaradt pecsétje alapján.

Mai jelentősége

Az elöregedő lakosságú faluban sem alapiskola, sem óvoda nem található. Legfontosabb gazdasági tevékenysége az erdőgazdálkodás. Határán több jelzett turistaút vezet keresztül. A Szentháromságnak szentelt római katolikus temploma a 19. század első felében épült. A népi építészet fennmaradt emléke a 20. számú lakóház a 19. század végéről.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

PACSA. Tót falu Gömör Vármegyében, földes Ura Gróf Andrási Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Kraszna Horka Várallyához nem meszsze, mellynek filiája, határjának nagyobb része hegyes, és a’ záporok járják, legelője elég, fája tüzre van, piatzozása Rozsnyón, harmadik Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Pacsa, tót falu, Gömör vmegyében, Krasznahorkához egy órányira: 679 kath., 50 evang. lak. Határa hegyes levén, szántófölde kevés, s azt is vizmosások rongálják; ellenben legelője a Wolowecz hegyén bőséges, s azért sok juhot tart. F. u. gr. Andrásy. Ut. p. Rosnyó

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Andrási, tót kisközség, 627 róm. kath. lakossal. Házainak száma 104. Hajdan Krasznahorka vár tartozéka s mint ilyen 1341-ben Patchapataka néven említtetik. E név később Pacsa alakká rövidült és használatban volt egész a legújabb korig, a mikor nagynevű urai iránti tiszteletből Andrásira változott. A XVIII. század közepén a gróf Serényi család és az egri káptalan is birtokos a községben, 1820-ban pedig a Gotthard család is. Vasérczbányája már a XVIII. század elején ismeretes volt. A község nagy részét 1871-ben árvíz döntötte romba. A községben levő kath. templom építési ideje ismeretlen. Postája és távírója Krasznahorkaváralján van, vasúti állomása pedig Rozsnyó.

Helységnévtár

Pácsa, rk. 544 Kraszna-Horka-Váralja, ág. 10 - , izr. 6 - .

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Andrási. Neve Zsigmond királynak egy adománylevelében szerepel először. A község területe 4445 kat. hold. lélekszáma a visszacsatoláskor 736.

Névelőfordulások
1291
Patchapataka
1564
Pacziafalu
1773
Pacsa, Pacza,
1786
Pacscha,
1808
Pacsa,
1863
Patsa,
1873
Pacsa,
1902
Andrási,
1920
Pača
1938
Andrási,
1945
Pača

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Hlavná) 18
Telefon: 0587331802
Fax: 0587883020

Honlap: paca.ocu.sk/
Polgármester:
Zagiba Ladislav (Független)

Képviselő-testület:
Zagiba Ladislav (Független)
Manko Dušan (SaS)
Šoltés Ivan (SMER-SD)
Vőlďák Miloš (SNS)
Urbančík Igor (SNS)
Lenkeyová Mária (SPOLU)
Sláviková Alena (SPOLU)
Független 14% Független 1 képviselö SaS 14% SaS 1 képviselö SMER-SD 14% SMER-SD 1 képviselö SNS 29% SNS 2 képviselö SPOLU 29% SPOLU 2 képviselö 7 képviselö
Andrásii Községi Hivatal

Hlavná 18

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 8 1%
szlovákok 521 93%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 10 2%
egyéb 21 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 560
magyarok 37 6%
szlovákok 532 90%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 11 2%
egyéb 9 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 589
magyarok 8 1%
szlovákok 607 99%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 616
magyarok 5 1%
szlovákok 669 99%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 676
magyarok 6 1%
szlovákok 625 97%
ruszinok 1 0%
romák 4 1%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 4 1%
összlétszám 642
magyarok 9 1%
szlovákok 595 94%
ruszinok 0 0%
romák 23 4%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 5 1%
összlétszám 635
magyarok 10 2%
szlovákok 516 95%
ruszinok 0 0%
romák 1 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 15 3%
összlétszám 544
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 489
Választási részvétel: 65.03 %
Kiadott boríték: 318
Bedobott boríték: 318

Polgármester

Érvényes szavazólap: 307
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zagiba Ladislav 239 77.85 % Független
Breznenová Jarmila 68 22.15 % NÁRODNÁ KOALÍCIA, MOST - HÍD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Vőlďák Miloš 183 SNS
Šoltés Ivan 181 SMER-SD
Urbančík Igor 173 SNS
Lenkeyová Mária 161 SPOLU
Sláviková Alena 159 SPOLU
Zagiba Ladislav 139 Független
Manko Dušan 137 SaS

Képviselők

2014
SDS 57.14% SDS 4 képviselö SIEŤ 28.57% SIEŤ 2 képviselö SMER-SD 14.29% SMER-SD 1 képviselö 7 képviselö
2018
SNS 28.57% SNS 2 képviselö SMER-SD 14.29% SMER-SD 1 képviselö SPOLU 28.57% SPOLU 2 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö SaS 14.29% SaS 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 511
Választási részvétel: 27.40 %
Kiadott boríték: 140
Bedobott boríték: 140
Választásra jogosult: 510
Választási részvétel: 12.35 %
Kiadott boríték: 63
Bedobott boríték: 63
Választásra jogosult: 486
Választási részvétel: 42,18 %
Kiadott boríték: 205
Bedobott boríték: 205

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 130
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 186
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 60 46.15 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 27 20.77 % KDS
Marek Ďurán 14 10.77 % ĽS Naše Slovensko
Ivan Kuhn 11 8.46 % OKS
Dominika Palaščáková 8 6.15 % NOVA
Rastislav Masnyk 3 2.31 % SDKÚ - DS, SaS
Jozef Holečko 3 2.31 % Független
Lukáš Sisák 2 1.54 % KSS
Jaroslav Džunko 1 0.77 % Független
Vladimír Gürtler 1 0.77 % 7 STATOČNÝCH
Rudolf Bauer 20 31.75% KDS
Richard Raši 100 53.76 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 50 26.88 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Štefan Surmánek 22 11.83 % ĽSNS
Lukáš Sisák 5 2.69 % KSS
Róbert Bačinský 3 1.61 % Független
Adam Šepetka 3 1.61 % NAJ
Karol Pataky 2 1.08 % MOST - HÍD, SKOK
Vladislav Stanko 1 0.54 % Független
Jarmila Tkáčová 0 0.00 % SNS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 139
Érvényes szavazólap: 200
Érvényes szavazólap: 11402
# Név Szavazat Százalék Párt
Ján Babič 62 44.60% SMER - SD
Štefan Bašták 57 41.01% SMER - SD
Izabella Hurajtová 51 36.69% NOVA
Jana Gallová 42 30.22% ÚSVIT
Peter Pamula 41 29.50% SNS
Július Kerekes 38 27.34% Független
Juraj Bernár 36 25.90% KSS
Milan Mlynár 33 23.74% SNS
Pavol Burdiga 24 17.27% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Štefan Szaniszló 15 10.79% ĽS Naše Slovensko
Karol Horník 15 10.79% SMER - SD
Jozef Kováč 14 10.07% SaS
Ivan Kuhn 14 10.07% OKS
Jozef Kušnier 13 9.35% ĽS Naše Slovensko
Gejza Milko 13 9.35% SMER - SD
Janka Vavreková 11 7.91% KSS
Ľuboš Gál 11 7.91% 7 STATOČNÝCH
Milan Fafrák 11 7.91% KSS
Ján Frák 11 7.91% Független
Peter Bollo 10 7.19% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ján Lach 10 7.19% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Božena Czmórová 6 4.32% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Juraj Nagy 6 4.32% Független
Miloš Gallo-Barnák 6 4.32% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Stanislav Kučerák 5 3.60% SRÚS
Zlatica Bachňáková 5 3.60% KSS
Jaroslav Kočiš 4 2.88% KSS
Tibor Takáč 4 2.88% OKS
Matúš Bischof 2 1.44% OKS
Ľudovít Gunár 2 1.44% SRÚS
Ján Szöllös 2 1.44% SMK-MKP
Jozef Šebalj 0 0.00% DS
Ferenc Porubán 0 0.00% SMK-MKP
Eduard Mako 0 0.00% SRÚS
Beáta Bekeová 0 0.00% SMK-MKP
Jarmila Breznenová 108 54.00% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Peter Pamula 67 33.50% SNS
Attila Anna 40 20.00% Független
Juraj Bernár 40 20.00% KSS
Martin Gallo 34 17.00% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Eva Mihóková 32 16.00% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Štefan Bašták 26 13.00% SMER-SD
Ladislav Juhász 21 10.50% ĽS Naše Slovensko
Pavol Burdiga 21 10.50% MOST - HÍD
Dušan Pollák 21 10.50% ŠKV
Jozef Kušnier 20 10.00% ĽS Naše Slovensko
Juraj Nagy 19 9.50% Független
Dušan Žiak 19 9.50% ĽS Naše Slovensko
Erika Ocelníková 19 9.50% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Peter Bollo 16 8.00% MOST - HÍD
Róbert Bezek 14 7.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Karol Kováč 14 7.00% OKS
Ivan Kuhn 14 7.00% OKS
Ariana Palme 13 6.50% ĽS Naše Slovensko
Karol Horník 12 6.00% SMER-SD
Monika Repaszká 12 6.00% ŠKV
Július Barkai 10 5.00% SME RODINA - Boris Kollár
Monika Šeďová 9 4.50% MOST - HÍD
Matúš Bischof 9 4.50% OKS
Juraj Balázs 9 4.50% Független
Michal Terrai 9 4.50% Független
Matej Lada 9 4.50% ŠKV
Ján Babič 8 4.00% SMER-SD
Jaroslav Kočiš 7 3.50% KSS
Mária Bernáthová 6 3.00% KSS
Róbert Hanuštiak 6 3.00% Független
Helena Laliková 5 2.50% KSS
Miloš Gallo 5 2.50% ŠANCA
Hildegarda Támárová 3 1.50% MOST - HÍD
Viliam Hlaváč 3 1.50% ŠKV
Gejza Záhn 3 1.50% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Tibor Balázs 2 1.00% MOST - HÍD
Jozef Červeňák 2 1.00% RIS
Ferenc Porubán 1 0.50% SMK-MKP
Beáta Beke 0 0.00% SMK-MKP
Zoltán Várady 0 0.00% SMK-MKP
Ján Babič 2301 0.00% SMER - SD
Pavol Burdiga 2164 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Juraj Nagy 1904 0.00% Független
Štefan Bašták 1811 0.00% SMER - SD
Karol Horník 1533 0.00% SMER - SD
Peter Bollo 1457 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Szöllös 1395 0.00% SMK-MKP
Gejza Milko 1292 0.00% SMER - SD
Ferenc Porubán 1191 0.00% SMK-MKP
Beáta Bekeová 1170 0.00% SMK-MKP
Ján Lach 980 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Milan Mlynár 922 0.00% SNS
Július Kerekes 909 0.00% Független
Ivan Kuhn 842 0.00% OKS
Peter Pamula 812 0.00% SNS
Miloš Gallo-Barnák 772 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Matúš Bischof 643 0.00% OKS
Štefan Szaniszló 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kušnier 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Gunár 556 0.00% SRÚS
Jana Gallová 489 0.00% ÚSVIT
Eduard Mako 488 0.00% SRÚS
Ľuboš Gál 464 0.00% 7 STATOČNÝCH
Tibor Takáč 459 0.00% OKS
Ján Frák 454 0.00% Független
Milan Fafrák 441 0.00% KSS
Izabella Hurajtová 420 0.00% NOVA
Jozef Kováč 401 0.00% NOVA
Božena Czmórová 353 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Bernár 349 0.00% KSS
Janka Vavreková 344 0.00% KSS
Stanislav Kučerák 316 0.00% SRÚS
Zlatica Bachňáková 296 0.00% KSS
Jaroslav Kočiš 280 0.00% KSS
Jozef Šebalj 150 0.00% DS
Attila Anna 3118 27.35% Független
Juraj Nagy 2752 24.14% Független
Pavol Burdiga 2340 20.52% MOST - HÍD
Štefan Bašták 1886 16.54% SMER-SD
Karol Horník 1733 15.20% SMER-SD
Beáta Beke 1702 14.93% SMK-MKP
Ján Babič 1609 14.11% SMER-SD
Peter Bollo 1544 13.54% MOST - HÍD
Dušan Pollák 1257 11.02% ŠKV
Ferenc Porubán 1254 11.00% SMK-MKP
Monika Šeďová 1249 10.95% MOST - HÍD
Michal Terrai 1215 10.66% Független
Július Barkai 1179 10.34% SME RODINA - Boris Kollár
Matúš Bischof 1047 9.18% OKS
Juraj Balázs 1038 9.10% Független
Peter Pamula 1017 8.92% SNS
Monika Repaszká 1016 8.91% ŠKV
Zoltán Várady 990 8.68% SMK-MKP
Tibor Balázs 953 8.36% MOST - HÍD
Matej Lada 932 8.17% ŠKV
Erika Ocelníková 911 7.99% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Karol Kováč 857 7.52% OKS
Eva Mihóková 845 7.41% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ivan Kuhn 826 7.24% OKS
Jozef Kušnier 778 6.82% ĽS Naše Slovensko
Dušan Žiak 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Juhász 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Martin Gallo 720 6.31% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Róbert Bezek 694 6.09% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Hildegarda Támárová 666 5.84% MOST - HÍD
Ariana Palme 663 5.81% ĽS Naše Slovensko
Miloš Gallo 583 5.11% ŠANCA
Róbert Hanuštiak 553 4.85% Független
Jarmila Breznenová 507 4.45% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Viliam Hlaváč 395 3.46% ŠKV
Gejza Záhn 307 2.69% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Jaroslav Kočiš 297 2.60% KSS
Juraj Bernár 288 2.53% KSS
Jozef Červeňák 218 1.91% RIS
Mária Bernáthová 213 1.87% KSS
Helena Laliková 188 1.65% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rozsnyó 227 26.03 %
Krasznahorkaváralja 33 3.78 %
Csetnek 31 3.56 %
Dobsina 30 3.44 %
Nagyveszverés 30 3.44 %
Nagyszabos 27 3.10 %
Betlér 19 2.18 %
Alsósajó 18 2.06 %
Pelsőc 15 1.72 %
Rekenyeújfalu 13 1.49 %
Oláhpatak 13 1.49 %
Andrási 13 1.49 %
Rozsnyórudna 13 1.49 %
Henckó 11 1.26 %
Jólész 11 1.26 %
Kisfeketepatak 11 1.26 %
Berzéte 11 1.26 %
Dernő 8 0.92 %
Sebespatak 8 0.92 %
Gócs 8 0.92 %
Kisszabos 8 0.92 %
Szabados 8 0.92 %
Csucsom 7 0.80 %
Özörény 6 0.69 %
Martonháza 6 0.69 %
Körtvélyes 6 0.69 %
Berzétekőrös 5 0.57 %
Rozsfalva 4 0.46 %
Lucska 4 0.46 %
Szádalmás 4 0.46 %
Barka 4 0.46 %
Hámosfalva 4 0.46 %
Gömörpanyit 4 0.46 %
Gacsalk 3 0.34 %
Kecső 3 0.34 %
Restér 3 0.34 %
Lekenye 3 0.34 %
Pétermány 3 0.34 %
Kisgencs 3 0.34 %
Szalóc 2 0.23 %
Hárskút 2 0.23 %
Gecelfalva 2 0.23 %
Tornagörgő 2 0.23 %
Gömörhosszúszó 2 0.23 %
Imrikfalva 2 0.23 %
Szilice 2 0.23 %
Szádvárborsa 2 0.23 %
Kiskovácsvágása 1 0.11 %
Pelsőcardó 1 0.11 %
Páskaháza 1 0.11 %
Beretke 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Felsősajó 1 0.11 %
Sajóréde 1 0.11 %
Jablonca 1 0.11 %
Várhosszúrét 1 0.11 %
Melléte 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Rozsnyó 1 050 42.00 %
Krasznahorkaváralja 210 8.40 %
Hárskút 174 6.96 %
Várhosszúrét 170 6.80 %
Szádalmás 78 3.12 %
Tornagörgő 75 3.00 %
Dernő 73 2.92 %
Barka 72 2.88 %
Pelsőc 65 2.60 %
Berzéte 62 2.48 %
Nagyveszverés 60 2.40 %
Jólész 58 2.32 %
Betlér 53 2.12 %
Szilice 50 2.00 %
Körtvélyes 46 1.84 %
Csetnek 45 1.80 %
Oláhpatak 45 1.80 %
Özörény 42 1.68 %
Dobsina 41 1.64 %
Andrási 40 1.60 %
Nagyszabos 39 1.56 %
Rekenyeújfalu 35 1.40 %
Gömörhosszúszó 35 1.40 %
Berzétekőrös 32 1.28 %
Jablonca 27 1.08 %
Lekenye 27 1.08 %
Lucska 26 1.04 %
Rozsnyórudna 24 0.96 %
Kiskovácsvágása 24 0.96 %
Csucsom 24 0.96 %
Szalóc 24 0.96 %
Gócs 23 0.92 %
Alsósajó 22 0.88 %
Sebespatak 21 0.84 %
Kecső 19 0.76 %
Kuntapolca 14 0.56 %
Szabados 14 0.56 %
Gömörpanyit 14 0.56 %
Felsősajó 13 0.52 %
Henckó 12 0.48 %
Kisfeketepatak 12 0.48 %
Kisgencs 10 0.40 %
Beretke 10 0.40 %
Sajóréde 10 0.40 %
Gecelfalva 9 0.36 %
Restér 9 0.36 %
Melléte 9 0.36 %
Rozsfalva 8 0.32 %
Hámosfalva 8 0.32 %
Csoltó 8 0.32 %
Pelsőcardó 7 0.28 %
Páskaháza 7 0.28 %
Martonháza 7 0.28 %
Szádvárborsa 6 0.24 %
Imrikfalva 6 0.24 %
Kisszabos 5 0.20 %
Márkuska 4 0.16 %
Annafalva 3 0.12 %
Gacsalk 1 0.04 %
Pétermány 1 0.04 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 251 16.78 %
Lekenye 103 6.89 %
Tornagörgő 100 6.68 %
Pelsőc 88 5.88 %
Gömörhosszúszó 87 5.82 %
Özörény 72 4.81 %
Beretke 72 4.81 %
Körtvélyes 69 4.61 %
Szilice 67 4.48 %
Várhosszúrét 62 4.14 %
Berzéte 58 3.88 %
Szalóc 58 3.88 %
Szádalmás 52 3.48 %
Krasznahorkaváralja 44 2.94 %
Barka 44 2.94 %
Jablonca 42 2.81 %
Kecső 42 2.81 %
Berzétekőrös 42 2.81 %
Jólész 38 2.54 %
Szádvárborsa 34 2.27 %
Kuntapolca 32 2.14 %
Gömörpanyit 30 2.01 %
Melléte 29 1.94 %
Csucsom 27 1.80 %
Csoltó 24 1.60 %
Hárskút 23 1.54 %
Dernő 20 1.34 %
Lucska 17 1.14 %
Pelsőcardó 15 1.00 %
Páskaháza 12 0.80 %
Kiskovácsvágása 12 0.80 %
Rozsnyórudna 8 0.53 %
Csetnek 4 0.27 %
Sebespatak 4 0.27 %
Nagyszabos 2 0.13 %
Pétermány 2 0.13 %
Gócs 2 0.13 %
Nagyveszverés 2 0.13 %
Szabados 1 0.07 %
Alsósajó 1 0.07 %
Annafalva 1 0.07 %
Henckó 1 0.07 %
Betlér 1 0.07 %
Dobsina 1 0.07 %
Gacsalk 1 0.07 %
Márkuska 1 0.07 %
Sajóréde 1 0.07 %
Rozsfalva 1 0.07 %
Hámosfalva 1 0.07 %
Felsősajó 1 0.07 %
Restér 0 0.00 %
Andrási 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Rozsnyó 452 28.32 %
Felsősajó 92 5.76 %
Sajóréde 72 4.51 %
Nagyveszverés 64 4.01 %
Oláhpatak 61 3.82 %
Dobsina 60 3.76 %
Betlér 32 2.01 %
Gócs 32 2.01 %
Nagyszabos 27 1.69 %
Rozsnyórudna 27 1.69 %
Sebespatak 23 1.44 %
Andrási 21 1.32 %
Pelsőc 19 1.19 %
Alsósajó 18 1.13 %
Várhosszúrét 16 1.00 %
Kisfeketepatak 14 0.88 %
Berzéte 13 0.81 %
Szádalmás 13 0.81 %
Csetnek 12 0.75 %
Csucsom 12 0.75 %
Rekenyeújfalu 12 0.75 %
Krasznahorkaváralja 11 0.69 %
Kisgencs 11 0.69 %
Jólész 11 0.69 %
Dernő 11 0.69 %
Gömörhosszúszó 10 0.63 %
Restér 7 0.44 %
Szalóc 7 0.44 %
Hámosfalva 7 0.44 %
Özörény 6 0.38 %
Martonháza 6 0.38 %
Gacsalk 6 0.38 %
Kuntapolca 6 0.38 %
Berzétekőrös 6 0.38 %
Hárskút 6 0.38 %
Henckó 5 0.31 %
Imrikfalva 5 0.31 %
Szilice 5 0.31 %
Barka 4 0.25 %
Pelsőcardó 3 0.19 %
Lekenye 3 0.19 %
Szabados 3 0.19 %
Csoltó 3 0.19 %
Lucska 3 0.19 %
Márkuska 2 0.13 %
Körtvélyes 2 0.13 %
Sztracena 2 0.13 %
Rozsfalva 2 0.13 %
Gecelfalva 2 0.13 %
Beretke 2 0.13 %
Pétermány 2 0.13 %
Gömörpanyit 1 0.06 %
Szádvárborsa 1 0.06 %
Tornagörgő 1 0.06 %
Annafalva 1 0.06 %
Kecső 1 0.06 %
Páskaháza 1 0.06 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 272 25.73 %
Csetnek 43 4.07 %
Dobsina 41 3.88 %
Nagyveszverés 38 3.60 %
Krasznahorkaváralja 30 2.84 %
Betlér 27 2.55 %
Nagyszabos 25 2.37 %
Pelsőc 20 1.89 %
Oláhpatak 20 1.89 %
Alsósajó 20 1.89 %
Andrási 19 1.80 %
Rekenyeújfalu 18 1.70 %
Henckó 17 1.61 %
Rozsnyórudna 11 1.04 %
Sebespatak 10 0.95 %
Restér 10 0.95 %
Berzéte 9 0.85 %
Gócs 9 0.85 %
Jólész 8 0.76 %
Özörény 7 0.66 %
Szabados 7 0.66 %
Gacsalk 7 0.66 %
Kisgencs 7 0.66 %
Kisfeketepatak 6 0.57 %
Sajóréde 6 0.57 %
Szilice 5 0.47 %
Dernő 5 0.47 %
Csucsom 5 0.47 %
Imrikfalva 5 0.47 %
Szádalmás 5 0.47 %
Hámosfalva 4 0.38 %
Felsősajó 4 0.38 %
Lekenye 4 0.38 %
Kisszabos 4 0.38 %
Martonháza 4 0.38 %
Körtvélyes 4 0.38 %
Annafalva 3 0.28 %
Lucska 3 0.28 %
Barka 3 0.28 %
Szádvárborsa 3 0.28 %
Tornagörgő 3 0.28 %
Gömörhosszúszó 2 0.19 %
Pétermány 2 0.19 %
Gecelfalva 2 0.19 %
Kecső 2 0.19 %
Rozsfalva 2 0.19 %
Beretke 2 0.19 %
Gömörpanyit 2 0.19 %
Pelsőcardó 1 0.09 %
Kiskovácsvágása 1 0.09 %
Berzétekőrös 1 0.09 %
Páskaháza 1 0.09 %
Csoltó 1 0.09 %
Hárskút 1 0.09 %
Jablonca 1 0.09 %
Szalóc 1 0.09 %
Várhosszúrét 1 0.09 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Rozsnyó 350 38.63 %
Dobsina 38 4.19 %
Nagyveszverés 33 3.64 %
Pelsőc 32 3.53 %
Krasznahorkaváralja 31 3.42 %
Nagyszabos 26 2.87 %
Rozsnyórudna 19 2.10 %
Szalóc 19 2.10 %
Andrási 19 2.10 %
Szádalmás 17 1.88 %
Berzéte 17 1.88 %
Oláhpatak 17 1.88 %
Csetnek 17 1.88 %
Gömörpanyit 15 1.66 %
Szabados 15 1.66 %
Sebespatak 14 1.55 %
Betlér 14 1.55 %
Kisgencs 13 1.43 %
Körtvélyes 13 1.43 %
Alsósajó 13 1.43 %
Jólész 12 1.32 %
Hárskút 9 0.99 %
Szádvárborsa 9 0.99 %
Várhosszúrét 8 0.88 %
Kuntapolca 8 0.88 %
Gócs 8 0.88 %
Imrikfalva 7 0.77 %
Felsősajó 7 0.77 %
Beretke 7 0.77 %
Csucsom 7 0.77 %
Restér 7 0.77 %
Henckó 7 0.77 %
Rozsfalva 7 0.77 %
Rekenyeújfalu 7 0.77 %
Özörény 7 0.77 %
Dernő 6 0.66 %
Sajóréde 6 0.66 %
Tornagörgő 5 0.55 %
Martonháza 5 0.55 %
Kisfeketepatak 5 0.55 %
Pelsőcardó 4 0.44 %
Sztracena 4 0.44 %
Gömörhosszúszó 3 0.33 %
Berzétekőrös 3 0.33 %
Gacsalk 2 0.22 %
Lekenye 2 0.22 %
Barka 2 0.22 %
Szilice 2 0.22 %
Lucska 2 0.22 %
Csoltó 2 0.22 %
Kiskovácsvágása 2 0.22 %
Gecelfalva 1 0.11 %
Márkuska 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Melléte 1 0.11 %
Páskaháza 1 0.11 %
Hámosfalva 1 0.11 %
Pétermány 1 0.11 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Dobsina 273 36.02 %
Rozsnyó 123 16.23 %
Sajóréde 84 11.08 %
Felsősajó 52 6.86 %
Oláhpatak 46 6.07 %
Andrási 32 4.22 %
Márkuska 22 2.90 %
Gócs 17 2.24 %
Nagyveszverés 17 2.24 %
Csetnek 16 2.11 %
Nagyszabos 15 1.98 %
Imrikfalva 15 1.98 %
Betlér 13 1.72 %
Sztracena 9 1.19 %
Szádalmás 8 1.06 %
Kisfeketepatak 8 1.06 %
Pelsőc 7 0.92 %
Alsósajó 7 0.92 %
Henckó 7 0.92 %
Szabados 7 0.92 %
Rekenyeújfalu 6 0.79 %
Várhosszúrét 6 0.79 %
Sebespatak 5 0.66 %
Gecelfalva 5 0.66 %
Martonháza 4 0.53 %
Özörény 3 0.40 %
Berzétekőrös 3 0.40 %
Kuntapolca 3 0.40 %
Krasznahorkaváralja 3 0.40 %
Berdárka 2 0.26 %
Barka 2 0.26 %
Gömörpanyit 2 0.26 %
Jólész 2 0.26 %
Restér 2 0.26 %
Csucsom 2 0.26 %
Rozsnyórudna 2 0.26 %
Gacsalk 1 0.13 %
Körtvélyes 1 0.13 %
Páskaháza 1 0.13 %
Pétermány 1 0.13 %
Lekenye 1 0.13 %
Tornagörgő 1 0.13 %
Hámosfalva 1 0.13 %
Melléte 1 0.13 %
Annafalva 1 0.13 %
Szilice 1 0.13 %
Szádvárborsa 1 0.13 %
Szalóc 1 0.13 %
Kisszabos 1 0.13 %
Berzéte 1 0.13 %
Rozsfalva 1 0.13 %
Dernő 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 198 15.18 %
Tornagörgő 123 9.43 %
Szádalmás 73 5.60 %
Körtvélyes 65 4.98 %
Beretke 55 4.22 %
Jablonca 52 3.99 %
Lekenye 50 3.83 %
Pelsőc 48 3.68 %
Várhosszúrét 46 3.53 %
Berzéte 46 3.53 %
Barka 42 3.22 %
Szalóc 39 2.99 %
Krasznahorkaváralja 37 2.84 %
Szilice 34 2.61 %
Berzétekőrös 28 2.15 %
Kecső 28 2.15 %
Gömörhosszúszó 25 1.92 %
Gömörpanyit 24 1.84 %
Hárskút 23 1.76 %
Csucsom 23 1.76 %
Kuntapolca 23 1.76 %
Szádvárborsa 21 1.61 %
Özörény 19 1.46 %
Dernő 19 1.46 %
Páskaháza 18 1.38 %
Jólész 16 1.23 %
Lucska 15 1.15 %
Melléte 14 1.07 %
Kiskovácsvágása 11 0.84 %
Csoltó 9 0.69 %
Rozsnyórudna 6 0.46 %
Pelsőcardó 4 0.31 %
Sajóréde 3 0.23 %
Nagyveszverés 3 0.23 %
Oláhpatak 2 0.15 %
Dobsina 2 0.15 %
Betlér 2 0.15 %
Nagyszabos 2 0.15 %
Sebespatak 1 0.08 %
Andrási 1 0.08 %
Rozsfalva 1 0.08 %
Restér 1 0.08 %
Henckó 1 0.08 %
Csetnek 1 0.08 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gócs 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Szabados 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Rozsnyó 154 28.47 %
Pelsőc 14 2.59 %
Dobsina 11 2.03 %
Nagyveszverés 8 1.48 %
Várhosszúrét 7 1.29 %
Rozsnyórudna 7 1.29 %
Betlér 7 1.29 %
Rekenyeújfalu 6 1.11 %
Szádalmás 6 1.11 %
Hárskút 5 0.92 %
Krasznahorkaváralja 5 0.92 %
Tornagörgő 5 0.92 %
Beretke 4 0.74 %
Özörény 4 0.74 %
Imrikfalva 4 0.74 %
Gömörhosszúszó 4 0.74 %
Jólész 3 0.55 %
Szilice 3 0.55 %
Henckó 3 0.55 %
Nagyszabos 3 0.55 %
Körtvélyes 3 0.55 %
Oláhpatak 3 0.55 %
Szabados 3 0.55 %
Dernő 3 0.55 %
Lekenye 3 0.55 %
Andrási 3 0.55 %
Csoltó 3 0.55 %
Gócs 3 0.55 %
Pelsőcardó 2 0.37 %
Kuntapolca 2 0.37 %
Kiskovácsvágása 2 0.37 %
Barka 2 0.37 %
Sebespatak 2 0.37 %
Csucsom 2 0.37 %
Felsősajó 1 0.18 %
Páskaháza 1 0.18 %
Kisfeketepatak 1 0.18 %
Kecső 1 0.18 %
Rozsfalva 1 0.18 %
Kisgencs 1 0.18 %
Szádvárborsa 1 0.18 %
Csetnek 1 0.18 %
Berzéte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 47 18.01 %
Nagyszabos 25 9.58 %
Restér 19 7.28 %
Dobsina 10 3.83 %
Martonháza 7 2.68 %
Szádalmás 5 1.92 %
Andrási 5 1.92 %
Krasznahorkaváralja 5 1.92 %
Berzéte 4 1.53 %
Barka 4 1.53 %
Alsósajó 4 1.53 %
Kuntapolca 4 1.53 %
Nagyveszverés 4 1.53 %
Szabados 3 1.15 %
Szalóc 3 1.15 %
Özörény 2 0.77 %
Gömörpanyit 2 0.77 %
Szilice 2 0.77 %
Páskaháza 2 0.77 %
Felsősajó 2 0.77 %
Oláhpatak 2 0.77 %
Csoltó 2 0.77 %
Hámosfalva 2 0.77 %
Tornagörgő 2 0.77 %
Csetnek 2 0.77 %
Gömörhosszúszó 2 0.77 %
Pelsőc 2 0.77 %
Kisfeketepatak 2 0.77 %
Sajóréde 1 0.38 %
Rekenyeújfalu 1 0.38 %
Henckó 1 0.38 %
Annafalva 1 0.38 %
Gócs 1 0.38 %
Dernő 1 0.38 %
Hárskút 1 0.38 %
Rozsfalva 1 0.38 %
Imrikfalva 1 0.38 %
Sebespatak 1 0.38 %
Rozsnyórudna 1 0.38 %
Lekenye 1 0.38 %
Betlér 1 0.38 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Csucsom 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 248 46.53 %
Özörény 51 9.57 %
Krasznahorkaváralja 37 6.94 %
Pelsőc 30 5.63 %
Gömörpanyit 27 5.07 %
Szalóc 26 4.88 %
Hárskút 24 4.50 %
Dernő 18 3.38 %
Tornagörgő 17 3.19 %
Rozsnyórudna 17 3.19 %
Szádalmás 13 2.44 %
Csucsom 12 2.25 %
Gömörhosszúszó 11 2.06 %
Kecső 10 1.88 %
Gócs 9 1.69 %
Körtvélyes 9 1.69 %
Melléte 8 1.50 %
Nagyveszverés 7 1.31 %
Berzétekőrös 7 1.31 %
Szilice 6 1.13 %
Berzéte 6 1.13 %
Kisgencs 5 0.94 %
Betlér 5 0.94 %
Barka 5 0.94 %
Csetnek 5 0.94 %
Jólész 4 0.75 %
Jablonca 4 0.75 %
Várhosszúrét 4 0.75 %
Andrási 3 0.56 %
Rozsfalva 3 0.56 %
Lucska 3 0.56 %
Szabados 3 0.56 %
Dobsina 3 0.56 %
Páskaháza 3 0.56 %
Pelsőcardó 3 0.56 %
Sebespatak 2 0.38 %
Kuntapolca 2 0.38 %
Martonháza 2 0.38 %
Lekenye 2 0.38 %
Beretke 2 0.38 %
Csoltó 2 0.38 %
Hámosfalva 1 0.19 %
Alsósajó 1 0.19 %
Gacsalk 1 0.19 %
Szádvárborsa 1 0.19 %
Rekenyeújfalu 1 0.19 %
Nagyszabos 1 0.19 %
Henckó 1 0.19 %
Oláhpatak 1 0.19 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 568 61.34 %
Krasznahorkaváralja 33 3.56 %
Betlér 24 2.59 %
Csetnek 17 1.84 %
Nagyveszverés 16 1.73 %
Andrási 14 1.51 %
Dobsina 13 1.40 %
Dernő 10 1.08 %
Pelsőc 9 0.97 %
Berzéte 8 0.86 %
Csucsom 7 0.76 %
Rekenyeújfalu 7 0.76 %
Rozsnyórudna 7 0.76 %
Nagyszabos 7 0.76 %
Jólész 7 0.76 %
Martonháza 5 0.54 %
Gömörpanyit 5 0.54 %
Várhosszúrét 5 0.54 %
Szabados 5 0.54 %
Tornagörgő 4 0.43 %
Barka 4 0.43 %
Sajóréde 4 0.43 %
Özörény 4 0.43 %
Gócs 3 0.32 %
Jablonca 3 0.32 %
Szádalmás 3 0.32 %
Melléte 3 0.32 %
Sebespatak 2 0.22 %
Körtvélyes 2 0.22 %
Gecelfalva 2 0.22 %
Kiskovácsvágása 2 0.22 %
Kisgencs 2 0.22 %
Páskaháza 2 0.22 %
Berzétekőrös 2 0.22 %
Kuntapolca 2 0.22 %
Csoltó 2 0.22 %
Felsősajó 2 0.22 %
Márkuska 2 0.22 %
Kecső 1 0.11 %
Imrikfalva 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Oláhpatak 1 0.11 %
Pelsőcardó 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Gacsalk 1 0.11 %
Berdárka 1 0.11 %
Rozsfalva 1 0.11 %
Henckó 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Andrási 108 21.30 %
Rozsnyó 88 17.36 %
Restér 25 4.93 %
Sebespatak 21 4.14 %
Nagyveszverés 20 3.94 %
Rozsnyórudna 19 3.75 %
Sajóréde 17 3.35 %
Rekenyeújfalu 17 3.35 %
Szabados 14 2.76 %
Nagyszabos 12 2.37 %
Kisgencs 10 1.97 %
Gócs 10 1.97 %
Martonháza 9 1.78 %
Csetnek 9 1.78 %
Dobsina 9 1.78 %
Rozsfalva 8 1.58 %
Oláhpatak 8 1.58 %
Betlér 7 1.38 %
Pelsőc 6 1.18 %
Pétermány 6 1.18 %
Gecelfalva 6 1.18 %
Kisszabos 5 0.99 %
Pelsőcardó 5 0.99 %
Krasznahorkaváralja 5 0.99 %
Henckó 5 0.99 %
Alsósajó 5 0.99 %
Kisfeketepatak 4 0.79 %
Tornagörgő 4 0.79 %
Imrikfalva 3 0.59 %
Lekenye 3 0.59 %
Dernő 3 0.59 %
Felsősajó 3 0.59 %
Jólész 3 0.59 %
Berzétekőrös 3 0.59 %
Gömörpanyit 3 0.59 %
Várhosszúrét 2 0.39 %
Berdárka 2 0.39 %
Páskaháza 2 0.39 %
Körtvélyes 2 0.39 %
Özörény 2 0.39 %
Hámosfalva 2 0.39 %
Csucsom 2 0.39 %
Márkuska 1 0.20 %
Szádalmás 1 0.20 %
Barka 1 0.20 %
Annafalva 1 0.20 %
Szádvárborsa 1 0.20 %
Hárskút 1 0.20 %
Szilice 1 0.20 %
Beretke 1 0.20 %
Berzéte 1 0.20 %
Csoltó 1 0.20 %
Lucska 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 82 9.83 %
Krasznahorkaváralja 16 1.92 %
Berzéte 13 1.56 %
Dobsina 13 1.56 %
Nagyveszverés 13 1.56 %
Pelsőc 9 1.08 %
Nagyszabos 9 1.08 %
Oláhpatak 8 0.96 %
Martonháza 8 0.96 %
Csetnek 8 0.96 %
Restér 7 0.84 %
Andrási 7 0.84 %
Rekenyeújfalu 6 0.72 %
Rozsnyórudna 5 0.60 %
Henckó 5 0.60 %
Felsősajó 5 0.60 %
Gömörpanyit 4 0.48 %
Várhosszúrét 4 0.48 %
Özörény 4 0.48 %
Tornagörgő 4 0.48 %
Gömörhosszúszó 3 0.36 %
Annafalva 3 0.36 %
Szádalmás 3 0.36 %
Betlér 3 0.36 %
Kisfeketepatak 3 0.36 %
Szalóc 3 0.36 %
Gócs 3 0.36 %
Berzétekőrös 3 0.36 %
Hámosfalva 3 0.36 %
Sajóréde 3 0.36 %
Beretke 3 0.36 %
Szabados 3 0.36 %
Imrikfalva 2 0.24 %
Lekenye 2 0.24 %
Kuntapolca 2 0.24 %
Szilice 2 0.24 %
Barka 2 0.24 %
Márkuska 2 0.24 %
Sebespatak 2 0.24 %
Körtvélyes 2 0.24 %
Csucsom 2 0.24 %
Dernő 2 0.24 %
Pelsőcardó 2 0.24 %
Kiskovácsvágása 2 0.24 %
Alsósajó 2 0.24 %
Csoltó 2 0.24 %
Lucska 1 0.12 %
Kecső 1 0.12 %
Kisgencs 1 0.12 %
Gacsalk 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsfalva 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 196 24.56 %
Nagyszabos 72 9.02 %
Nagyveszverés 41 5.14 %
Dobsina 39 4.89 %
Csetnek 34 4.26 %
Betlér 34 4.26 %
Henckó 31 3.88 %
Oláhpatak 28 3.51 %
Krasznahorkaváralja 27 3.38 %
Szabados 26 3.26 %
Andrási 20 2.51 %
Rekenyeújfalu 17 2.13 %
Alsósajó 16 2.01 %
Pelsőc 15 1.88 %
Restér 13 1.63 %
Gecelfalva 10 1.25 %
Rozsfalva 10 1.25 %
Jólész 9 1.13 %
Kisgencs 8 1.00 %
Martonháza 7 0.88 %
Gócs 7 0.88 %
Rozsnyórudna 7 0.88 %
Berzéte 6 0.75 %
Csucsom 6 0.75 %
Hámosfalva 6 0.75 %
Dernő 6 0.75 %
Sajóréde 5 0.63 %
Felsősajó 5 0.63 %
Özörény 5 0.63 %
Hárskút 5 0.63 %
Várhosszúrét 5 0.63 %
Sebespatak 4 0.50 %
Berzétekőrös 4 0.50 %
Kisfeketepatak 4 0.50 %
Gömörpanyit 4 0.50 %
Kisszabos 4 0.50 %
Gacsalk 4 0.50 %
Annafalva 4 0.50 %
Pétermány 3 0.38 %
Kecső 3 0.38 %
Márkuska 3 0.38 %
Lekenye 3 0.38 %
Jablonca 3 0.38 %
Barka 2 0.25 %
Gömörhosszúszó 2 0.25 %
Lucska 2 0.25 %
Kuntapolca 2 0.25 %
Imrikfalva 2 0.25 %
Csoltó 2 0.25 %
Szádvárborsa 2 0.25 %
Beretke 1 0.13 %
Szilice 1 0.13 %
Tornagörgő 1 0.13 %
Szádalmás 1 0.13 %
Pelsőcardó 1 0.13 %
Szalóc 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Nagyszabos 41 12.65 %
Rozsnyó 30 9.26 %
Krasznahorkaváralja 18 5.56 %
Dobsina 13 4.01 %
Restér 12 3.70 %
Nagyveszverés 9 2.78 %
Sebespatak 8 2.47 %
Csetnek 8 2.47 %
Martonháza 7 2.16 %
Alsósajó 7 2.16 %
Szabados 6 1.85 %
Rozsfalva 5 1.54 %
Berzéte 5 1.54 %
Páskaháza 4 1.23 %
Özörény 4 1.23 %
Pelsőc 4 1.23 %
Kuntapolca 3 0.93 %
Gócs 3 0.93 %
Csoltó 3 0.93 %
Kisfeketepatak 3 0.93 %
Annafalva 2 0.62 %
Beretke 2 0.62 %
Felsősajó 2 0.62 %
Tornagörgő 2 0.62 %
Andrási 2 0.62 %
Rekenyeújfalu 2 0.62 %
Sajóréde 1 0.31 %
Imrikfalva 1 0.31 %
Kisgencs 1 0.31 %
Márkuska 1 0.31 %
Gömörpanyit 1 0.31 %
Csucsom 1 0.31 %
Körtvélyes 1 0.31 %
Barka 1 0.31 %
Szilice 1 0.31 %
Szalóc 1 0.31 %
Betlér 1 0.31 %
Pelsőcardó 1 0.31 %
Sztracena 1 0.31 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Henckó 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 430 31.05 %
Krasznahorkaváralja 63 4.55 %
Hárskút 62 4.48 %
Várhosszúrét 52 3.75 %
Csetnek 23 1.66 %
Berzéte 22 1.59 %
Pelsőc 22 1.59 %
Sebespatak 20 1.44 %
Kisgencs 20 1.44 %
Jólész 19 1.37 %
Szádalmás 16 1.16 %
Dernő 15 1.08 %
Nagyveszverés 14 1.01 %
Csucsom 14 1.01 %
Özörény 13 0.94 %
Tornagörgő 13 0.94 %
Oláhpatak 12 0.87 %
Barka 11 0.79 %
Rozsnyórudna 11 0.79 %
Nagyszabos 10 0.72 %
Sajóréde 10 0.72 %
Szalóc 9 0.65 %
Betlér 9 0.65 %
Dobsina 9 0.65 %
Andrási 9 0.65 %
Szilice 8 0.58 %
Kuntapolca 8 0.58 %
Pétermány 6 0.43 %
Beretke 6 0.43 %
Annafalva 6 0.43 %
Restér 5 0.36 %
Körtvélyes 5 0.36 %
Rekenyeújfalu 5 0.36 %
Gömörhosszúszó 5 0.36 %
Gecelfalva 5 0.36 %
Gömörpanyit 5 0.36 %
Lucska 5 0.36 %
Alsósajó 5 0.36 %
Martonháza 4 0.29 %
Kecső 4 0.29 %
Berzétekőrös 4 0.29 %
Szabados 4 0.29 %
Rozsfalva 4 0.29 %
Kiskovácsvágása 4 0.29 %
Csoltó 3 0.22 %
Gócs 3 0.22 %
Kisfeketepatak 3 0.22 %
Henckó 3 0.22 %
Melléte 3 0.22 %
Hámosfalva 3 0.22 %
Márkuska 2 0.14 %
Felsősajó 2 0.14 %
Sztracena 2 0.14 %
Szádvárborsa 2 0.14 %
Jablonca 2 0.14 %
Berdárka 1 0.07 %
Lekenye 1 0.07 %
Páskaháza 1 0.07 %
Pelsőcardó 1 0.07 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 81 14.59 %
Andrási 40 7.21 %
Krasznahorkaváralja 16 2.88 %
Alsósajó 12 2.16 %
Csetnek 12 2.16 %
Kisfeketepatak 11 1.98 %
Nagyszabos 11 1.98 %
Dobsina 9 1.62 %
Sebespatak 8 1.44 %
Rekenyeújfalu 8 1.44 %
Restér 7 1.26 %
Pelsőc 5 0.90 %
Berzéte 5 0.90 %
Rozsfalva 5 0.90 %
Oláhpatak 4 0.72 %
Sajóréde 4 0.72 %
Felsősajó 4 0.72 %
Nagyveszverés 4 0.72 %
Gömörpanyit 3 0.54 %
Özörény 3 0.54 %
Barka 3 0.54 %
Szabados 3 0.54 %
Imrikfalva 3 0.54 %
Várhosszúrét 2 0.36 %
Annafalva 2 0.36 %
Jólész 2 0.36 %
Márkuska 2 0.36 %
Csoltó 2 0.36 %
Henckó 1 0.18 %
Szalóc 1 0.18 %
Kiskovácsvágása 1 0.18 %
Pelsőcardó 1 0.18 %
Jablonca 1 0.18 %
Tornagörgő 1 0.18 %
Kuntapolca 1 0.18 %
Hárskút 1 0.18 %
Beretke 1 0.18 %
Betlér 1 0.18 %
Melléte 1 0.18 %
Lekenye 1 0.18 %
Gócs 1 0.18 %
Gacsalk 1 0.18 %
Kisszabos 1 0.18 %
Csucsom 1 0.18 %
Martonháza 1 0.18 %
Pétermány 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 890 41.34 %
Várhosszúrét 223 10.36 %
Krasznahorkaváralja 199 9.24 %
Hárskút 113 5.25 %
Jólész 92 4.27 %
Berzéte 88 4.09 %
Szádalmás 82 3.81 %
Tornagörgő 76 3.53 %
Berzétekőrös 69 3.20 %
Jablonca 65 3.02 %
Szilice 58 2.69 %
Csucsom 54 2.51 %
Gömörhosszúszó 53 2.46 %
Pelsőc 51 2.37 %
Dernő 46 2.14 %
Rozsnyórudna 45 2.09 %
Szalóc 39 1.81 %
Özörény 36 1.67 %
Körtvélyes 35 1.63 %
Barka 32 1.49 %
Kuntapolca 27 1.25 %
Csetnek 25 1.16 %
Sebespatak 25 1.16 %
Nagyveszverés 24 1.11 %
Lekenye 22 1.02 %
Betlér 20 0.93 %
Kecső 19 0.88 %
Andrási 19 0.88 %
Rekenyeújfalu 19 0.88 %
Szádvárborsa 16 0.74 %
Melléte 16 0.74 %
Csoltó 16 0.74 %
Dobsina 16 0.74 %
Martonháza 14 0.65 %
Kiskovácsvágása 11 0.51 %
Beretke 11 0.51 %
Oláhpatak 10 0.46 %
Lucska 10 0.46 %
Kisgencs 9 0.42 %
Alsósajó 9 0.42 %
Páskaháza 9 0.42 %
Szabados 9 0.42 %
Pelsőcardó 7 0.33 %
Gömörpanyit 7 0.33 %
Gócs 6 0.28 %
Felsősajó 5 0.23 %
Sajóréde 5 0.23 %
Nagyszabos 4 0.19 %
Henckó 3 0.14 %
Gacsalk 3 0.14 %
Imrikfalva 3 0.14 %
Sztracena 2 0.09 %
Hámosfalva 1 0.05 %
Rozsfalva 1 0.05 %
Restér 1 0.05 %
Berdárka 1 0.05 %
Annafalva 1 0.05 %
Kisszabos 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Rozsnyó 328 17.29 %
Nagyszabos 150 7.91 %
Alsósajó 87 4.59 %
Dobsina 64 3.37 %
Csetnek 62 3.27 %
Sebespatak 56 2.95 %
Szalóc 52 2.74 %
Oláhpatak 52 2.74 %
Nagyveszverés 50 2.64 %
Krasznahorkaváralja 42 2.21 %
Pelsőc 42 2.21 %
Rekenyeújfalu 35 1.85 %
Rozsfalva 32 1.69 %
Gömörpanyit 32 1.69 %
Restér 30 1.58 %
Kuntapolca 26 1.37 %
Sajóréde 26 1.37 %
Szabados 26 1.37 %
Kisfeketepatak 25 1.32 %
Özörény 23 1.21 %
Betlér 22 1.16 %
Jablonca 22 1.16 %
Tornagörgő 19 1.00 %
Martonháza 18 0.95 %
Rozsnyórudna 17 0.90 %
Szádvárborsa 16 0.84 %
Szilice 15 0.79 %
Berzéte 15 0.79 %
Imrikfalva 14 0.74 %
Gecelfalva 12 0.63 %
Szádalmás 12 0.63 %
Páskaháza 11 0.58 %
Gömörhosszúszó 11 0.58 %
Kisgencs 11 0.58 %
Kecső 11 0.58 %
Felsősajó 10 0.53 %
Várhosszúrét 9 0.47 %
Henckó 9 0.47 %
Csoltó 8 0.42 %
Hárskút 8 0.42 %
Csucsom 8 0.42 %
Andrási 8 0.42 %
Hámosfalva 8 0.42 %
Körtvélyes 8 0.42 %
Gócs 7 0.37 %
Márkuska 7 0.37 %
Gacsalk 6 0.32 %
Pelsőcardó 6 0.32 %
Berzétekőrös 6 0.32 %
Beretke 6 0.32 %
Barka 6 0.32 %
Jólész 4 0.21 %
Annafalva 3 0.16 %
Lekenye 3 0.16 %
Lucska 2 0.11 %
Sztracena 2 0.11 %
Kisszabos 2 0.11 %
Kiskovácsvágása 2 0.11 %
Pétermány 2 0.11 %
Berdárka 1 0.05 %
Dernő 1 0.05 %
Melléte 1 0.05 %
Rozsnyó 325 32.93 %
Pelsőc 138 13.98 %
Várhosszúrét 65 6.59 %
Rozsnyórudna 38 3.85 %
Jablonca 33 3.34 %
Krasznahorkaváralja 32 3.24 %
Körtvélyes 31 3.14 %
Kecső 26 2.63 %
Berzéte 25 2.53 %
Dobsina 24 2.43 %
Nagyveszverés 24 2.43 %
Tornagörgő 21 2.13 %
Rekenyeújfalu 19 1.93 %
Betlér 18 1.82 %
Szilice 17 1.72 %
Hárskút 17 1.72 %
Kuntapolca 17 1.72 %
Szalóc 17 1.72 %
Gömörhosszúszó 16 1.62 %
Henckó 15 1.52 %
Barka 14 1.42 %
Sebespatak 13 1.32 %
Szabados 13 1.32 %
Csoltó 13 1.32 %
Nagyszabos 13 1.32 %
Csetnek 13 1.32 %
Dernő 12 1.22 %
Jólész 11 1.11 %
Özörény 10 1.01 %
Andrási 10 1.01 %
Gömörpanyit 10 1.01 %
Berzétekőrös 9 0.91 %
Alsósajó 9 0.91 %
Melléte 8 0.81 %
Oláhpatak 8 0.81 %
Szádalmás 8 0.81 %
Pelsőcardó 7 0.71 %
Kisgencs 7 0.71 %
Beretke 6 0.61 %
Restér 6 0.61 %
Csucsom 5 0.51 %
Gócs 5 0.51 %
Szádvárborsa 5 0.51 %
Gacsalk 4 0.41 %
Felsősajó 4 0.41 %
Imrikfalva 4 0.41 %
Sajóréde 4 0.41 %
Lucska 4 0.41 %
Hámosfalva 3 0.30 %
Páskaháza 3 0.30 %
Martonháza 3 0.30 %
Lekenye 3 0.30 %
Kiskovácsvágása 3 0.30 %
Kisfeketepatak 3 0.30 %
Rozsfalva 2 0.20 %
Pétermány 2 0.20 %
Annafalva 2 0.20 %
Gecelfalva 1 0.10 %
Kisszabos 1 0.10 %
Sztracena 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Dobsina 358 22.43 %
Rozsnyó 339 21.24 %
Nagyszabos 128 8.02 %
Oláhpatak 118 7.39 %
Alsósajó 96 6.02 %
Nagyveszverés 83 5.20 %
Sajóréde 68 4.26 %
Betlér 62 3.88 %
Felsősajó 56 3.51 %
Imrikfalva 44 2.76 %
Csetnek 43 2.69 %
Gócs 37 2.32 %
Sztracena 29 1.82 %
Kisfeketepatak 28 1.75 %
Henckó 25 1.57 %
Rekenyeújfalu 19 1.19 %
Pelsőc 17 1.07 %
Restér 15 0.94 %
Sebespatak 15 0.94 %
Gecelfalva 13 0.81 %
Berzéte 13 0.81 %
Andrási 12 0.75 %
Szabados 11 0.69 %
Martonháza 11 0.69 %
Rozsnyórudna 10 0.63 %
Gacsalk 9 0.56 %
Kisgencs 7 0.44 %
Krasznahorkaváralja 7 0.44 %
Szádalmás 6 0.38 %
Rozsfalva 5 0.31 %
Várhosszúrét 5 0.31 %
Gömörpanyit 5 0.31 %
Márkuska 4 0.25 %
Csucsom 4 0.25 %
Pétermány 3 0.19 %
Körtvélyes 3 0.19 %
Annafalva 3 0.19 %
Kuntapolca 2 0.13 %
Tornagörgő 2 0.13 %
Berzétekőrös 2 0.13 %
Csoltó 2 0.13 %
Hámosfalva 2 0.13 %
Özörény 2 0.13 %
Beretke 1 0.06 %
Jablonca 1 0.06 %
Pelsőcardó 1 0.06 %
Barka 1 0.06 %
Berdárka 1 0.06 %
Lucska 1 0.06 %
Gömörhosszúszó 1 0.06 %
Kisszabos 1 0.06 %
Dernő 1 0.06 %
Hárskút 1 0.06 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Rozsnyó 586 68.38 %
Betlér 17 1.98 %
Sebespatak 16 1.87 %
Rozsnyórudna 15 1.75 %
Csetnek 14 1.63 %
Andrási 14 1.63 %
Krasznahorkaváralja 13 1.52 %
Nagyveszverés 13 1.52 %
Dobsina 12 1.40 %
Várhosszúrét 11 1.28 %
Jólész 10 1.17 %
Pelsőc 9 1.05 %
Alsósajó 9 1.05 %
Berzéte 7 0.82 %
Nagyszabos 7 0.82 %
Dernő 7 0.82 %
Szilice 7 0.82 %
Sajóréde 6 0.70 %
Özörény 6 0.70 %
Kuntapolca 6 0.70 %
Martonháza 5 0.58 %
Rekenyeújfalu 5 0.58 %
Gömörpanyit 5 0.58 %
Tornagörgő 5 0.58 %
Csucsom 4 0.47 %
Szalóc 4 0.47 %
Gócs 4 0.47 %
Kisgencs 3 0.35 %
Hárskút 3 0.35 %
Szabados 3 0.35 %
Szádalmás 3 0.35 %
Barka 3 0.35 %
Lekenye 3 0.35 %
Lucska 3 0.35 %
Gömörhosszúszó 2 0.23 %
Pelsőcardó 2 0.23 %
Oláhpatak 2 0.23 %
Márkuska 2 0.23 %
Annafalva 1 0.12 %
Henckó 1 0.12 %
Jablonca 1 0.12 %
Berzétekőrös 1 0.12 %
Imrikfalva 1 0.12 %
Hámosfalva 1 0.12 %
Kecső 1 0.12 %
Kisfeketepatak 1 0.12 %
Csoltó 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Felsősajó 1 0.12 %
Restér 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Rozsnyó 246 26.28 %
Dobsina 43 4.59 %
Krasznahorkaváralja 31 3.31 %
Nagyveszverés 31 3.31 %
Csetnek 30 3.21 %
Nagyszabos 24 2.56 %
Pelsőc 24 2.56 %
Rozsnyórudna 21 2.24 %
Andrási 21 2.24 %
Betlér 20 2.14 %
Alsósajó 16 1.71 %
Rekenyeújfalu 15 1.60 %
Tornagörgő 14 1.50 %
Szádalmás 13 1.39 %
Oláhpatak 12 1.28 %
Jólész 12 1.28 %
Dernő 10 1.07 %
Csucsom 10 1.07 %
Berzéte 10 1.07 %
Sebespatak 9 0.96 %
Szilice 8 0.85 %
Lekenye 8 0.85 %
Lucska 8 0.85 %
Özörény 7 0.75 %
Martonháza 7 0.75 %
Barka 7 0.75 %
Várhosszúrét 7 0.75 %
Hárskút 7 0.75 %
Kisfeketepatak 6 0.64 %
Imrikfalva 6 0.64 %
Henckó 6 0.64 %
Gócs 6 0.64 %
Kiskovácsvágása 5 0.53 %
Kisszabos 5 0.53 %
Szabados 5 0.53 %
Körtvélyes 4 0.43 %
Felsősajó 4 0.43 %
Hámosfalva 4 0.43 %
Rozsfalva 4 0.43 %
Gömörpanyit 4 0.43 %
Csoltó 4 0.43 %
Gacsalk 4 0.43 %
Beretke 3 0.32 %
Melléte 3 0.32 %
Márkuska 3 0.32 %
Kisgencs 3 0.32 %
Kecső 3 0.32 %
Berzétekőrös 2 0.21 %
Restér 2 0.21 %
Páskaháza 2 0.21 %
Sajóréde 2 0.21 %
Kuntapolca 2 0.21 %
Pelsőcardó 2 0.21 %
Jablonca 2 0.21 %
Gömörhosszúszó 2 0.21 %
Szádvárborsa 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Pétermány 1 0.11 %
Gecelfalva 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 152 25.59 %
Dobsina 75 12.63 %
Felsősajó 61 10.27 %
Oláhpatak 35 5.89 %
Andrási 34 5.72 %
Sajóréde 31 5.22 %
Nagyveszverés 27 4.55 %
Nagyszabos 23 3.87 %
Kisfeketepatak 20 3.37 %
Gócs 18 3.03 %
Sebespatak 16 2.69 %
Betlér 14 2.36 %
Csetnek 13 2.19 %
Kisgencs 13 2.19 %
Pelsőc 12 2.02 %
Sztracena 12 2.02 %
Alsósajó 10 1.68 %
Restér 9 1.52 %
Imrikfalva 9 1.52 %
Henckó 7 1.18 %
Szabados 7 1.18 %
Gömörpanyit 7 1.18 %
Rozsnyórudna 7 1.18 %
Rekenyeújfalu 7 1.18 %
Krasznahorkaváralja 6 1.01 %
Márkuska 6 1.01 %
Pelsőcardó 6 1.01 %
Beretke 6 1.01 %
Hárskút 5 0.84 %
Körtvélyes 5 0.84 %
Jólész 4 0.67 %
Csucsom 4 0.67 %
Dernő 4 0.67 %
Berzéte 4 0.67 %
Rozsfalva 4 0.67 %
Özörény 4 0.67 %
Várhosszúrét 4 0.67 %
Gecelfalva 4 0.67 %
Tornagörgő 4 0.67 %
Csoltó 3 0.51 %
Szádalmás 3 0.51 %
Gacsalk 3 0.51 %
Berzétekőrös 2 0.34 %
Martonháza 2 0.34 %
Lucska 2 0.34 %
Gömörhosszúszó 2 0.34 %
Szádvárborsa 2 0.34 %
Szalóc 2 0.34 %
Kisszabos 2 0.34 %
Melléte 1 0.17 %
Annafalva 1 0.17 %
Pétermány 1 0.17 %
Barka 1 0.17 %
Kuntapolca 1 0.17 %
Hámosfalva 1 0.17 %
Lekenye 1 0.17 %
Berdárka 1 0.17 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Rozsnyó 494 53.00 %
Dobsina 55 5.90 %
Nagyveszverés 40 4.29 %
Betlér 25 2.68 %
Oláhpatak 20 2.15 %
Csetnek 17 1.82 %
Nagyszabos 17 1.82 %
Rozsnyórudna 17 1.82 %
Várhosszúrét 16 1.72 %
Rekenyeújfalu 16 1.72 %
Sebespatak 15 1.61 %
Krasznahorkaváralja 15 1.61 %
Imrikfalva 13 1.39 %
Alsósajó 13 1.39 %
Jólész 12 1.29 %
Szádalmás 10 1.07 %
Andrási 9 0.97 %
Pelsőc 9 0.97 %
Sajóréde 8 0.86 %
Henckó 8 0.86 %
Kisfeketepatak 8 0.86 %
Csucsom 8 0.86 %
Szabados 6 0.64 %
Melléte 6 0.64 %
Berzéte 6 0.64 %
Gócs 5 0.54 %
Dernő 5 0.54 %
Martonháza 5 0.54 %
Kisgencs 4 0.43 %
Márkuska 4 0.43 %
Barka 4 0.43 %
Gömörpanyit 4 0.43 %
Kuntapolca 3 0.32 %
Özörény 3 0.32 %
Restér 3 0.32 %
Berzétekőrös 3 0.32 %
Berdárka 2 0.21 %
Tornagörgő 2 0.21 %
Hárskút 2 0.21 %
Pétermány 2 0.21 %
Gecelfalva 2 0.21 %
Lekenye 2 0.21 %
Pelsőcardó 2 0.21 %
Gacsalk 2 0.21 %
Csoltó 1 0.11 %
Beretke 1 0.11 %
Gömörhosszúszó 1 0.11 %
Rozsfalva 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Kisszabos 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Felsősajó 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Szádvárborsa 1 0.11 %
Jablonca 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 620 53.59 %
Csetnek 56 4.84 %
Betlér 35 3.03 %
Krasznahorkaváralja 29 2.51 %
Pelsőc 23 1.99 %
Nagyszabos 21 1.82 %
Nagyveszverés 20 1.73 %
Dobsina 18 1.56 %
Várhosszúrét 15 1.30 %
Berzéte 14 1.21 %
Sebespatak 11 0.95 %
Oláhpatak 10 0.86 %
Csucsom 10 0.86 %
Sajóréde 10 0.86 %
Szádalmás 9 0.78 %
Jólész 9 0.78 %
Andrási 9 0.78 %
Gömörpanyit 8 0.69 %
Rozsnyórudna 8 0.69 %
Hárskút 7 0.61 %
Szilice 6 0.52 %
Dernő 6 0.52 %
Szabados 6 0.52 %
Gócs 6 0.52 %
Barka 5 0.43 %
Rekenyeújfalu 5 0.43 %
Henckó 5 0.43 %
Restér 5 0.43 %
Alsósajó 4 0.35 %
Márkuska 4 0.35 %
Felsősajó 4 0.35 %
Lucska 4 0.35 %
Kuntapolca 4 0.35 %
Kisgencs 3 0.26 %
Hámosfalva 3 0.26 %
Gacsalk 3 0.26 %
Szalóc 3 0.26 %
Lekenye 3 0.26 %
Tornagörgő 3 0.26 %
Szádvárborsa 2 0.17 %
Martonháza 2 0.17 %
Rozsfalva 2 0.17 %
Berdárka 2 0.17 %
Körtvélyes 2 0.17 %
Annafalva 2 0.17 %
Gecelfalva 1 0.09 %
Páskaháza 1 0.09 %
Csoltó 1 0.09 %
Berzétekőrös 1 0.09 %
Imrikfalva 1 0.09 %
Sztracena 1 0.09 %
Özörény 1 0.09 %
Gömörhosszúszó 1 0.09 %
Melléte 1 0.09 %
Pelsőcardó 1 0.09 %
Kisfeketepatak 1 0.09 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Rozsnyó 202 14.96 %
Nagyszabos 178 13.19 %
Csetnek 85 6.30 %
Szabados 80 5.93 %
Nagyveszverés 50 3.70 %
Sebespatak 45 3.33 %
Rekenyeújfalu 45 3.33 %
Dobsina 41 3.04 %
Betlér 38 2.81 %
Pelsőc 35 2.59 %
Martonháza 34 2.52 %
Oláhpatak 34 2.52 %
Alsósajó 28 2.07 %
Rozsfalva 25 1.85 %
Restér 22 1.63 %
Márkuska 18 1.33 %
Sajóréde 17 1.26 %
Jablonca 16 1.19 %
Kisgencs 16 1.19 %
Krasznahorkaváralja 15 1.11 %
Henckó 14 1.04 %
Kisszabos 13 0.96 %
Gecelfalva 13 0.96 %
Felsősajó 12 0.89 %
Hámosfalva 12 0.89 %
Gócs 12 0.89 %
Rozsnyórudna 11 0.81 %
Kisfeketepatak 11 0.81 %
Andrási 9 0.67 %
Gacsalk 8 0.59 %
Tornagörgő 7 0.52 %
Kuntapolca 7 0.52 %
Berzéte 7 0.52 %
Gömörpanyit 7 0.52 %
Várhosszúrét 5 0.37 %
Szilice 5 0.37 %
Berdárka 4 0.30 %
Pétermány 4 0.30 %
Imrikfalva 4 0.30 %
Annafalva 3 0.22 %
Sztracena 2 0.15 %
Körtvélyes 2 0.15 %
Özörény 2 0.15 %
Berzétekőrös 2 0.15 %
Csucsom 2 0.15 %
Pelsőcardó 2 0.15 %
Beretke 1 0.07 %
Jólész 1 0.07 %
Kecső 1 0.07 %
Csoltó 1 0.07 %
Páskaháza 1 0.07 %
Szádalmás 1 0.07 %
Lucska 1 0.07 %
Barka 1 0.07 %
Dernő 1 0.07 %
Szalóc 1 0.07 %
Hárskút 1 0.07 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 166 23.45 %
Csetnek 48 6.78 %
Nagyszabos 32 4.52 %
Sebespatak 24 3.39 %
Nagyveszverés 22 3.11 %
Dobsina 21 2.97 %
Oláhpatak 21 2.97 %
Pelsőc 20 2.82 %
Szabados 18 2.54 %
Kisfeketepatak 13 1.84 %
Kuntapolca 12 1.69 %
Krasznahorkaváralja 12 1.69 %
Rekenyeújfalu 11 1.55 %
Gacsalk 11 1.55 %
Martonháza 10 1.41 %
Kisgencs 10 1.41 %
Hámosfalva 9 1.27 %
Rozsnyórudna 9 1.27 %
Betlér 9 1.27 %
Felsősajó 7 0.99 %
Alsósajó 7 0.99 %
Restér 7 0.99 %
Várhosszúrét 7 0.99 %
Pelsőcardó 6 0.85 %
Gecelfalva 6 0.85 %
Andrási 5 0.71 %
Henckó 5 0.71 %
Beretke 4 0.56 %
Sajóréde 4 0.56 %
Tornagörgő 4 0.56 %
Imrikfalva 3 0.42 %
Szilice 3 0.42 %
Berzétekőrös 3 0.42 %
Berzéte 3 0.42 %
Pétermány 3 0.42 %
Szádalmás 3 0.42 %
Jólész 2 0.28 %
Márkuska 2 0.28 %
Csucsom 2 0.28 %
Sztracena 2 0.28 %
Páskaháza 2 0.28 %
Rozsfalva 2 0.28 %
Gócs 1 0.14 %
Gömörhosszúszó 1 0.14 %
Körtvélyes 1 0.14 %
Melléte 1 0.14 %
Kiskovácsvágása 1 0.14 %
Barka 1 0.14 %
Csoltó 1 0.14 %
Özörény 1 0.14 %
Kisszabos 1 0.14 %
Berdárka 1 0.14 %
Dernő 1 0.14 %
Szalóc 1 0.14 %
Kecső 1 0.14 %
Jablonca 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Rozsnyó 429 36.39 %
Nagyveszverés 34 2.88 %
Krasznahorkaváralja 32 2.71 %
Szádalmás 28 2.37 %
Betlér 26 2.21 %
Pelsőc 21 1.78 %
Hárskút 21 1.78 %
Szádvárborsa 20 1.70 %
Csetnek 20 1.70 %
Sebespatak 19 1.61 %
Berzéte 18 1.53 %
Jólész 18 1.53 %
Nagyszabos 18 1.53 %
Özörény 18 1.53 %
Várhosszúrét 17 1.44 %
Dobsina 17 1.44 %
Tornagörgő 17 1.44 %
Kisgencs 14 1.19 %
Csucsom 14 1.19 %
Gócs 13 1.10 %
Alsósajó 12 1.02 %
Rozsnyórudna 12 1.02 %
Rekenyeújfalu 12 1.02 %
Andrási 12 1.02 %
Körtvélyes 10 0.85 %
Gömörpanyit 10 0.85 %
Berzétekőrös 9 0.76 %
Dernő 9 0.76 %
Oláhpatak 9 0.76 %
Henckó 9 0.76 %
Sajóréde 9 0.76 %
Jablonca 8 0.68 %
Kuntapolca 8 0.68 %
Szalóc 7 0.59 %
Kecső 7 0.59 %
Szilice 6 0.51 %
Felsősajó 6 0.51 %
Kisfeketepatak 5 0.42 %
Gömörhosszúszó 5 0.42 %
Restér 4 0.34 %
Márkuska 4 0.34 %
Imrikfalva 4 0.34 %
Martonháza 3 0.25 %
Csoltó 3 0.25 %
Szabados 2 0.17 %
Gacsalk 2 0.17 %
Rozsfalva 2 0.17 %
Gecelfalva 2 0.17 %
Hámosfalva 2 0.17 %
Lekenye 2 0.17 %
Sztracena 1 0.08 %
Annafalva 1 0.08 %
Melléte 1 0.08 %
Barka 1 0.08 %
Páskaháza 1 0.08 %
Kiskovácsvágása 1 0.08 %
Beretke 1 0.08 %
Kisszabos 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 484 46.49 %
Krasznahorkaváralja 60 5.76 %
Pelsőc 45 4.32 %
Berzétekőrös 40 3.84 %
Gömörpanyit 38 3.65 %
Hárskút 37 3.55 %
Özörény 35 3.36 %
Rozsnyórudna 33 3.17 %
Jólész 33 3.17 %
Nagyveszverés 32 3.07 %
Csetnek 27 2.59 %
Gömörhosszúszó 26 2.50 %
Jablonca 23 2.21 %
Szádalmás 22 2.11 %
Tornagörgő 21 2.02 %
Betlér 20 1.92 %
Berzéte 20 1.92 %
Sebespatak 18 1.73 %
Dernő 15 1.44 %
Kecső 14 1.34 %
Rekenyeújfalu 13 1.25 %
Oláhpatak 13 1.25 %
Dobsina 12 1.15 %
Melléte 10 0.96 %
Nagyszabos 9 0.86 %
Andrási 9 0.86 %
Csucsom 9 0.86 %
Szilice 9 0.86 %
Szalóc 9 0.86 %
Sajóréde 8 0.77 %
Kuntapolca 7 0.67 %
Alsósajó 7 0.67 %
Várhosszúrét 7 0.67 %
Gócs 7 0.67 %
Lekenye 5 0.48 %
Csoltó 5 0.48 %
Szabados 5 0.48 %
Kisgencs 5 0.48 %
Lucska 5 0.48 %
Páskaháza 4 0.38 %
Henckó 4 0.38 %
Beretke 4 0.38 %
Pelsőcardó 4 0.38 %
Rozsfalva 4 0.38 %
Felsősajó 4 0.38 %
Kiskovácsvágása 3 0.29 %
Kisfeketepatak 3 0.29 %
Körtvélyes 3 0.29 %
Martonháza 3 0.29 %
Hámosfalva 3 0.29 %
Restér 3 0.29 %
Imrikfalva 2 0.19 %
Pétermány 2 0.19 %
Szádvárborsa 2 0.19 %
Annafalva 1 0.10 %
Barka 1 0.10 %
Sztracena 1 0.10 %
Márkuska 1 0.10 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 61 28.37 %
Krasznahorkaváralja 12 5.58 %
Csetnek 10 4.65 %
Hárskút 9 4.19 %
Várhosszúrét 8 3.72 %
Rekenyeújfalu 8 3.72 %
Dobsina 7 3.26 %
Nagyszabos 7 3.26 %
Szalóc 6 2.79 %
Andrási 6 2.79 %
Pelsőc 5 2.33 %
Restér 5 2.33 %
Martonháza 4 1.86 %
Kisfeketepatak 4 1.86 %
Csucsom 4 1.86 %
Beretke 4 1.86 %
Tornagörgő 3 1.40 %
Oláhpatak 3 1.40 %
Henckó 3 1.40 %
Betlér 3 1.40 %
Gömörhosszúszó 3 1.40 %
Imrikfalva 3 1.40 %
Berzéte 3 1.40 %
Gömörpanyit 2 0.93 %
Körtvélyes 2 0.93 %
Felsősajó 2 0.93 %
Rozsfalva 2 0.93 %
Gacsalk 2 0.93 %
Gócs 2 0.93 %
Páskaháza 2 0.93 %
Annafalva 2 0.93 %
Dernő 2 0.93 %
Özörény 2 0.93 %
Sebespatak 1 0.47 %
Barka 1 0.47 %
Pétermány 1 0.47 %
Kecső 1 0.47 %
Lekenye 1 0.47 %
Sajóréde 1 0.47 %
Melléte 1 0.47 %
Rozsnyórudna 1 0.47 %
Szádvárborsa 1 0.47 %
Kisgencs 1 0.47 %
Pelsőcardó 1 0.47 %
Csoltó 1 0.47 %
Márkuska 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Berdárka