SK
RS
.....

Alsóvály

Község

címer zászló
238 94% magyar 1910
243 76% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Alsóvály
Hivatalos szlovák megnevezés:
Valice
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Tornaljai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Tornaljai járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Gömöri-medence
Más földrajzi nevek:
Csonka, Dobos, Kétpatak-völgy, Oldal-völgy, Szőlőhegy, Tóth Mihály-hegye
Koordináták:
48.44899750, 20.19646072
Terület:
5,34 km2
Rang:
község
Népesség:
321
Tszf. magasság:
213 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98252
Település kód:
515795
Szervezeti azonosító:
318922
Adóazonosító:
2021132542

A község a Vályi-völgy északi részén, a Vályi-patak mentén, a Vályi-dombság lábánál fekszik, Tornaljától 16 km-re, Gömörfügétől 8 km-re északnyugatra. A Vályi-völgyön végighaladó, Gömörfügét Felsővállyal összekötő úton közelíthető meg. Határa 200-360 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, mintegy egynegyedét erdő borítja. Délről Gömörmihályfalva, nyugatról Felsővály, keletről pedig Felsőrás községekkel határos.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Rimaszombati járáshoz tartozó község. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Tornaljai járáshoz, majd a Rimaszombati járáshoz tartozott. 1971-ben Felsővállyal és Gömörmihályfalvával egyesítették Valice ("Vály") néven. 1990-ben Felsővály és Gömörmihályfalva újra önállósultak, 1995-ben pedig Kisgergelyfalvát is visszacsatolták Felsővályhoz. Területe (5,34 km²) 1910-38-hoz képest (5,36 km²) csak minimális mértékben változott.

Népesség

1910-ben 254, 1921-ben 265, 1938-ban pedig 301, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. 1945 után a belső telepítések során szlovák telepesek érkeztek a községbe, de magyar többségét (2011-ben 67,6 %) napjainkig megőrizte, a magyar anyanyelvűek aránya 77,2 %. A szlovákok aránya 2011-ben 20,4 %, a romáké 8,4 % volt, ugyanakkor a lakosság fele (49,5 %) a roma etnikumhoz tartozik. 2001-2011 között 9,5 %-al (304 főről 333-ra) nőtt népessége. 2011-ben a lakosság 48 %-a volt római katolikus, 30,3 %-a református (1921-ben még 47,1 %), 8,1 %-a pedig evangélikus vallású.

Történelem

A későbbi Vályi-nemzetség elődei a 11. század közepe táján, mint a Balog-völgy felől érkező gömöri várjobbágyok foglalhatták el a Vályi-völgyet. 1247-ben IV. Béla hadi szolgálataikért nekik adományozta Kálosa várföldet, ekkor történik Vály első írásos említése „Villa Wal” alakban. A 14. században nemességet szerzett Vályi-nemzetség később számtalan családra oszlott szét. 1364-ben Vály Felső- és Alsóvályra vált ketté. Alsóvályt külön 1427-ben „Alsowwal” néven említik. Később a Korláth család birtoka volt. Korláth György 1427-ben 16 portát bírt a faluban. Eredeti lakossága a 16-17. században kicserélődött, de megmaradt magyarnak. A késő középkorban jobbágyközség, az újkorban már elsősorban kis- és középnemesség lakta. Lakossága a 16. század végén református hitre tért, 1828-ban 49 házában 734 lakos élt, akik főként mezőgazdasággal, gyümölcs- és szőlőtermesztéssel foglalkoztak. 1851-ben még csaknem kizárólag reformátusok lakták, 1921-ben lakossága már felerészben református, felerészben római katolikus volt. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. 1938 és 1945 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1971-1990 között a Vályi-völgy egyesített községének központja ("Valice") itt volt.

Mai jelentősége

A szőlő- és bortermesztéséről híres községben magyar nevelési nyelvű óvoda működik. A Beélik-kastély (mely a községi hivatalnak és az óvodának ad otthont) eredetileg barokk stílusban épült a 18. században, 1843-ban empire stílusban átalakították, angolpark veszi körül. A klasszicista Bodon-kúria a 19. században épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Alsó, és Felső Vály. Magyar faluk Gömör Várm. földes Uraik több Urak, lakosaik katolikusok, és reformátusok, fekszenek Sankfalvának szomszédságában, mellynek filiáji; földgyeik közép termékenységűek, piatzok 3, és 4 mértföldnyire van.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Alsó-Vály, magyar falu, Gömör vármegyében, Gergelyfala és Mihályfala helységek közt völgyben fekszik, napkeletről a falu tövében lassan felfelé emelkedő hegyoldalon; ép a helység felett van egy társulatnak szép jövendővel biztató magtára. Lételét s a társulat alakulását Bodon Antal urnak fogja köszönni még a későbbi ivadék is. A helység felső végén Bodon Antal ur laka, s az alsó végén Bélich János ur uj izléssel épült kastélya. Regényes csörgedezéssel folyik sietve nagy folyam felé, naptól színezve arany cseppeket jelképezve kis keskeny medrében egy kis patakcsa. E kis folyamon van Bodon Antal urnak egy malma; nem levén pedig egész Vály völgyén több, mellyet a tavaszi, völgyekről összecsődült vizáradások idején a Sajó és Tur-vize völgyi lakosok, sőt a molnárok is megkeresnek, száraz időben jövedelmetlen, gyakran a benne nyomorgó molnárnak esőérti dala lehangzik egész a Sajóvize folyamáig. Számlál ezen helység 380 lakost; kik közül 360 ref., 20 r. kath., mindnyája magyar nyelven dalolják molnárjukkal szárazságban esőérti nótájukat. Hegyes, mindent egyre megtermő határának kiterjedése 1200 hold; ebből szántóföld 600, rét 200, erdő pedig 400 hold. Van 3/8 urbéri, 20 allodialis és 12 majorsági zsellér. A gyümölcsösök, miket nagy szorgalommal üznek, nem megvetően jövedelmeznek évenkint, mikor áldás van, szőlőhegyén termett bora enyhiti szárazsági dalu torkukat. Fenemlitetteken kivül bir még Kalas, Herényi, Szokolay család is. Ut. p. Tornalja.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Alsóvály, a vályi völgyben fekvő magyar kisközség, 331 ág. ev. h. vallású lakossal. Házainak száma 53. E községről 1427-ben találunk okleveles nyomokat, a mikor nevét, mint a Korláth család birtokát, Alsowwal alakban írják. Hosszú időn át nem ismerjük birtokosait. A mult század első felében a Szatmáry-Király, a Bodon, Beélik, Kálas, Herényi és a Szokolay családok a földesurai. Most Beélik Ivánnak van itt nagyobb birtoka, mintaszerű gazdasága és szép, kényelmesen berendezett kastélya, melyet Beélik János 1843-ban építtetett. Ezen kívűl még egy kisebb úrilak van a községben, melyet valamikor a Bodon család építtetett; ez most a Matheidesz Sámuelé. Templom nincs a községben. Postája Felsővály, távírója és vasúti állomása Tornallya. Hozzá tartoznak Koczik, Bukta, Alsó- és Felső-Szőlő puszták is.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Alsóvály. Zsigmond király 1427-böl származó adománylevelében szerepel ez a község Alsówwal alakban. Ekkor a Korláth-család birtokában la iáljuk. Hosszabb időn át nem szerepel a község a történelemben. A XIX. század első felében a Szathmáry-, Király-, Beélik-, Kálas- és Szokolay-családok osztoztak a föld birtokában. Beélik János 1843-ban nagyszabású kastélyt építtetett, amely ma is fennáll. A község területe 931 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 301. Hozzátartozik Szőllőhegy.

Kalas György

1944.5.4.
Alsóvály - megszületett
Névelőfordulások
1247
Wal
1427
Alsowwal
1971
Valice
1994
Alsóvály

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Alsóvály (Valice) 6
Telefon: 0475595327

Honlap: valice.ocu.sk
Polgármester:
Ďuriška Ján (Független)

Képviselő-testület:
Ďuriška Erik (Független)
Urbanová Iveta (Független)
Kováčik Milan (Független)
Nagy Gabriel (Független)
Kókay Tibor (Független)
Független 100% Független 5 képviselö 5 képviselö
Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Alsóvály 6

Alsóvályi Községi Hivatal

Alsóvály 6

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 252 91%
szlovákok 8 3%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 18 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 278
magyarok 238 94%
szlovákok 3 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 13 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 254
magyarok 260 98%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 5 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 265
magyarok 285 82%
szlovákok 57 16%
romák 0 0%
ukránok 2 1%
csehek 2 1%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 347
magyarok 185 61%
szlovákok 62 20%
romák 57 19%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 304
magyarok 225 68%
szlovákok 68 20%
romák 28 8%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 12 4%
összlétszám 333
magyarok 243 76%
szlovákok 60 19%
romák 6 2%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 10 3%
összlétszám 319
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 197
Választási részvétel: 52.28 %
Kiadott boríték: 103
Bedobott boríték: 103

Polgármester

Érvényes szavazólap: 96
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Ďuriška Ján 96 100.00 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Ďuriška Erik 78 Független
Urbanová Iveta 75 Független
Kováčik Milan 74 Független
Nagy Gabriel 67 Független
Kókay Tibor 64 Független

Képviselők

2014
Független 20.00% Független 1 képviselö SRK 20.00% SRK 1 képviselö MOST - HÍD 40.00% MOST - HÍD 2 képviselö SMK-MKP 20.00% SMK-MKP 1 képviselö 5 képviselö
2018
Független 100.00% Független 5 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 206
Választási részvétel: 31.55 %
Kiadott boríték: 65
Bedobott boríték: 65
Választásra jogosult: 206
Választási részvétel: 14.08 %
Kiadott boríték: 29
Bedobott boríték: 29
Választásra jogosult: 206
Választási részvétel: 45,63 %
Kiadott boríték: 94
Bedobott boríték: 94

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 55
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 73
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 15 27.27 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Emil Samko 13 23.64 % KĽS
Andrea Jenčíková 8 14.55 % NP
Ľudovít Kaník 4 7.27 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Ladislav Fízik 3 5.45 % ASV
Karol Konárik 3 5.45 % SNS
Marian Kotleba 3 5.45 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Sekerka 2 3.64 % KSS
Pavel Chovanec 2 3.64 % ÚSVIT
Jozef Sásik 1 1.82 % SĽS
Ondrej Binder 1 1.82 % Független
Marian Kotleba 11 37.93% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 33 45.21 % Független
Igor Kašper 25 34.25 % Független
Marian Kotleba 4 5.48 % ĽSNS
Vojtech Kökény 4 5.48 % SRK
Martin Juhaniak 3 4.11 % Független
Milan Urbáni 1 1.37 % SMS
Pavel Greksa 1 1.37 % Független
Alena Pivovarčiová 1 1.37 % NP
Jozef Sásik 1 1.37 % SĽSAH
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Viliam Baňák 0 0.00 % JĽSS
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Jozef Šimko 0 0.00 % Független
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Miroslav Gálik 0 0.00 % NAS
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 64
Érvényes szavazólap: 89
Érvényes szavazólap: 21191
# Név Szavazat Százalék Párt
Gejza Farkaš 31 48.44% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Vojtech Szajkó 30 46.88% Független
František Auxt 30 46.88% SMK-MKP
Ladislav Rigó 19 29.69% SMK-MKP
Zoltán Bán 14 21.88% SMK-MKP
Peter Juhász 14 21.88% SMK-MKP
Csaba Horváth 11 17.19% Független
Tibor Lukáčka 9 14.06% ASV
Michal Bagačka 8 12.50% KDH, SMER - SD
Tomáš Agócs 8 12.50% MOST - HÍD
Dušan Širák 7 10.94% KSS
Tibor Balog 6 9.38% SMS
Pavel Struhár 6 9.38% SMER - SD, KDH
Viliam Vaš 4 6.25% SMER - SD, KDH
Jana Uhrinová 4 6.25% SNS
Ladislav Lang 4 6.25% MOST - HÍD
Ján Matej 4 6.25% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Jozef Šimko 3 4.69% Független
Lukáš Kvietok 3 4.69% KDH, SMER - SD
Pavel Cibuliak 3 4.69% SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Silvia Vargová 3 4.69% MOST - HÍD
Peter Mináč 3 4.69% SMER - SD, KDH
Tomáš Rosiar 3 4.69% ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Suja 2 3.13% Független
Aneta Vargicová 2 3.13% SNS
Helena Krauszová 2 3.13% SMS
Katarína Moncoľová 2 3.13% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Ján Hiraj 2 3.13% NP
Stanislav Mizík 2 3.13% ĽS Naše Slovensko
Marian Petrok 2 3.13% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Romana Antalová 2 3.13% ÚSVIT
Ivan Hazucha 1 1.56% SMER - SD, KDH
Peter Vetrák 1 1.56% SĽS
Jozef Hrablay 1 1.56% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Jozef Pupala 1 1.56% KSS
Katarína Horváth 1 1.56% KĽS
Veronika Rízová 1 1.56% KSS
Viliam Vidinský 1 1.56% ĽS-HZDS, HZD
Vojtech Kökény 1 1.56% SRK
Dušan Faško 1 1.56% KSS
Kristián Gavalier 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Samuel Zubo 0 0.00% KSS
Dušan Kojnok 0 0.00% SZS, Zmena zdola, DÚ
Peter Vraniak 0 0.00% ÚSVIT
Ján Antal 0 0.00% ÚSVIT
Renáta Puhlová 0 0.00% PD
Anna Kekeňáková 0 0.00% KSS
Ferenc Auxt 41 46.07% SMK-MKP
Zoltán Cziprusz 39 43.82% SMK-MKP
Štefan Vavrek 38 42.70% MOST - HÍD
Peter Juhász 30 33.71% SMK-MKP
Ladislav Rigó 25 28.09% SMK-MKP
Jozef Šimko 13 14.61% Független
Zoltán Biró 13 14.61% DOMA DOBRE
Vojtech Szajkó 12 13.48% SRK
Tomáš Agócs 9 10.11% MOST - HÍD
Csaba Csízi 9 10.11% MOST - HÍD
Vojtech Kökény 8 8.99% SRK
Aladár Bari 7 7.87% MOST - HÍD
Andrea Andrášiová 7 7.87% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Pavel Cibuliak 6 6.74% ĽS Naše Slovensko
Robert Bottlik 6 6.74% SME RODINA - Boris Kollár
Ján Antal 5 5.62% JEDNOTA-ĽSS
Dušan Hlinka 4 4.49% SMER-SD
Ivan Hazucha 4 4.49% SMER-SD
Stanislav Krahulec 3 3.37% Független
Ladislav Lang 3 3.37% MOST - HÍD
Zdenko Ľaudár 3 3.37% ĽS Naše Slovensko
Branislav Bukviar 3 3.37% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Michal Bagačka 3 3.37% SMER-SD
Tomáš Sliva 3 3.37% MOST - HÍD
Aneta Vargicová 3 3.37% SNS
Marta Kanalová 2 2.25% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Miroslava Grendelová 2 2.25% KSS
Roman Lebeda 2 2.25% Független
Lukáš Kvietok 2 2.25% SMER-SD
Gejza Mede 2 2.25% Független
Anna Zsóriová 2 2.25% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Anatolij Jefimov 2 2.25% KSS
Vladimír Skrutek 2 2.25% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Gejza Farkaš 2 2.25% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Martin Pliešovský 1 1.12% SNS
Katarína Moncoľová 1 1.12% Független
Peter Mináč 1 1.12% SMER-SD
Miroslava Vargová 1 1.12% Független
Adriana Zavadinková 1 1.12% ĽS Naše Slovensko
Róbert Čipka 1 1.12% KSS
Vojtech Menyhárt 0 0.00% Független
Marian Petrok 0 0.00% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Ján Lichanec 0 0.00% Független
Michaela Kružlicová 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Alena Pivovarčiová 0 0.00% NP
Kristián Korheľ 0 0.00% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Stanislav Mizík 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Zdenek Očovan 0 0.00% NAJ
Stanislava Zvarová 0 0.00% SMER-SD
Peter Juhász 4792 0.00% SMK-MKP
Peter Mináč 3455 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Rigó 3352 0.00% SMK-MKP
František Auxt 3182 0.00% SMK-MKP
Michal Bagačka 3166 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Šimko 2927 0.00% Független
Pavel Struhár 2828 0.00% SMER - SD, KDH
Zoltán Bán 2701 0.00% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 2605 0.00% Független
Silvia Vargová 2349 0.00% MOST - HÍD
Gejza Farkaš 2233 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tomáš Agócs 2004 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Lang 1996 0.00% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 1699 0.00% SMER - SD, KDH
Lukáš Kvietok 1390 0.00% KDH, SMER - SD
Marian Petrok 1317 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Viliam Vaš 1223 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Lukáčka 1156 0.00% ASV
Vojtech Kökény 1083 0.00% SRK
Jaroslav Suja 1047 0.00% Független
Jozef Hrablay 1032 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Csaba Horváth 1029 0.00% Független
Katarína Moncoľová 924 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Pavel Cibuliak 909 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Tibor Balog 817 0.00% SMS
Jana Uhrinová 792 0.00% SNS
Ján Matej 751 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Aneta Vargicová 713 0.00% SNS
Stanislav Mizík 700 0.00% ĽS Naše Slovensko
Dušan Kojnok 693 0.00% DÚ, Zmena zdola, SZS
Tomáš Rosiar 643 0.00% ĽS Naše Slovensko
Kristián Gavalier 610 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pupala 577 0.00% KSS
Ján Antal 538 0.00% ÚSVIT
Dušan Faško 447 0.00% KSS
Romana Antalová 431 0.00% ÚSVIT
Peter Vetrák 400 0.00% SĽS
Viliam Vidinský 392 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Samuel Zubo 378 0.00% KSS
Dušan Širák 286 0.00% KSS
Veronika Rízová 285 0.00% KSS
Katarína Horváth 277 0.00% KĽS
Renáta Puhlová 238 0.00% PD
Anna Kekeňáková 202 0.00% KSS
Peter Vraniak 191 0.00% ÚSVIT
Helena Krauszová 189 0.00% SMS
Ján Hiraj 125 0.00% NP
Peter Juhász 5967 28.16% SMK-MKP
Jozef Šimko 5887 27.78% Független
Zoltán Cziprusz 4658 21.98% SMK-MKP
Michal Bagačka 4440 20.95% SMER-SD
Ferenc Auxt 4145 19.56% SMK-MKP
Ladislav Rigó 4060 19.16% SMK-MKP
Peter Mináč 3737 17.63% SMER-SD
Stanislava Zvarová 2737 12.92% SMER-SD
Štefan Vavrek 2704 12.76% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 2538 11.98% SMER-SD
Roman Lebeda 2436 11.50% Független
Tomáš Agócs 2245 10.59% MOST - HÍD
Katarína Moncoľová 2165 10.22% Független
Miroslava Vargová 2159 10.19% Független
Dušan Hlinka 2138 10.09% SMER-SD
Csaba Csízi 2027 9.57% MOST - HÍD
Zdenko Ľaudár 1901 8.97% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Lang 1794 8.47% MOST - HÍD
Aladár Bari 1774 8.37% MOST - HÍD
Tomáš Sliva 1757 8.29% MOST - HÍD
Marian Petrok 1625 7.67% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vojtech Kökény 1584 7.47% SRK
Pavel Cibuliak 1564 7.38% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 1561 7.37% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Szajkó 1477 6.97% SRK
Lukáš Kvietok 1472 6.95% SMER-SD
Andrea Andrášiová 1458 6.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Martin Pliešovský 1401 6.61% SNS
Stanislav Krahulec 1369 6.46% Független
Branislav Bukviar 1295 6.11% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Marta Kanalová 1247 5.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Aneta Vargicová 1241 5.86% SNS
Ján Lichanec 1234 5.82% Független
Adriana Zavadinková 1143 5.39% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 999 4.71% JEDNOTA-ĽSS
Gejza Mede 904 4.27% Független
Zoltán Biró 820 3.87% DOMA DOBRE
Anna Zsóriová 748 3.53% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Robert Bottlik 728 3.44% SME RODINA - Boris Kollár
Michaela Kružlicová 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Gejza Farkaš 654 3.09% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Miroslava Grendelová 646 3.05% KSS
Vojtech Menyhárt 585 2.76% Független
Róbert Čipka 578 2.73% KSS
Vladimír Skrutek 451 2.13% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Pivovarčiová 366 1.73% NP
Kristián Korheľ 238 1.12% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zdenek Očovan 220 1.04% NAJ
Anatolij Jefimov 188 0.89% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rimaszombat 346 37.41 %
Tiszolc 212 22.92 %
Nyustya 134 14.49 %
Klenóc 59 6.38 %
Feled 29 3.14 %
Bakostörék 28 3.03 %
Rimaráhó 21 2.27 %
Várgede 18 1.95 %
Jánosi 18 1.95 %
Osgyán 17 1.84 %
Rimabrézó 16 1.73 %
Cserencsény 12 1.30 %
Meleghegy 12 1.30 %
Kruzsnó 11 1.19 %
Rimaszabadi 9 0.97 %
Derencsény 9 0.97 %
Uzapanyit 8 0.86 %
Durendapuszta 8 0.86 %
Rimabánya 8 0.86 %
Rimazsaluzsány 7 0.76 %
Sajószentkirály 7 0.76 %
Velkenye 7 0.76 %
Gömörfüge 7 0.76 %
Rimaszécs 6 0.65 %
Vámosbalog 5 0.54 %
Dobóca 5 0.54 %
Kecege 5 0.54 %
Balogrussó 5 0.54 %
Kőhegy 5 0.54 %
Kerekgede 5 0.54 %
Balogfala 4 0.43 %
Rakottyás 4 0.43 %
Rónapatak 4 0.43 %
Runya 4 0.43 %
Oldalfala 4 0.43 %
Zeherje 4 0.43 %
Bellény 3 0.32 %
Zsip 3 0.32 %
Kacagópuszta 3 0.32 %
Guszona 3 0.32 %
Szilistye 3 0.32 %
Gortvakisfalud 3 0.32 %
Ajnácskő 3 0.32 %
Gernyőpuszta 3 0.32 %
Harmac 3 0.32 %
Bátka 3 0.32 %
Csíz 3 0.32 %
Tajti 3 0.32 %
Détér 2 0.22 %
Zádorháza 2 0.22 %
Babarét 2 0.22 %
Balogújfalu 2 0.22 %
Baraca 2 0.22 %
Bugyikfala 2 0.22 %
Alsósziklás 2 0.22 %
Hanva 2 0.22 %
Balogpádár 2 0.22 %
Rimapálfala 2 0.22 %
Kövecses 2 0.22 %
Gömörispánmező 2 0.22 %
Tóthegymeg 2 0.22 %
Kisgömöri 2 0.22 %
Karaszkó 2 0.22 %
Méhi 1 0.11 %
Almágy 1 0.11 %
Ratkószuha 1 0.11 %
Gesztete 1 0.11 %
Magyarhegymeg 1 0.11 %
Egyházasbást 1 0.11 %
Alsóvály 1 0.11 %
Dúlháza 1 0.11 %
Balogiványi 1 0.11 %
Sajólénártfalva 1 0.11 %
Jeszte 1 0.11 %
Kopárhegy 1 0.11 %
Felsősziklás 1 0.11 %
Kiéte 1 0.11 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Nemesradnót 242 11.32 %
Rimaszombat 141 6.60 %
Rimaszécs 141 6.60 %
Baraca 102 4.77 %
Sajólénártfalva 66 3.09 %
Cakó 55 2.57 %
Sajószentkirály 49 2.29 %
Nemesmartonfala 46 2.15 %
Kálosa 38 1.78 %
Zsip 38 1.78 %
Abafalva 36 1.68 %
Dobóca 35 1.64 %
Velkenye 34 1.59 %
Bátka 34 1.59 %
Hanva 34 1.59 %
Várgede 33 1.54 %
Vámosbalog 32 1.50 %
Rakottyás 31 1.45 %
Balogtamási 29 1.36 %
Tajti 29 1.36 %
Gesztete 28 1.31 %
Balogfala 28 1.31 %
Rimasimonyi 28 1.31 %
Jéne 28 1.31 %
Feled 27 1.26 %
Sajókeszi 27 1.26 %
Csíz 26 1.22 %
Uzapanyit 25 1.17 %
Gömörfüge 21 0.98 %
Jánosi 16 0.75 %
Rimapálfala 16 0.75 %
Méhi 16 0.75 %
Balogújfalu 16 0.75 %
Serke 15 0.70 %
Naprágy 15 0.70 %
Balogiványi 15 0.70 %
Almágy 14 0.66 %
Zádorháza 10 0.47 %
Runya 10 0.47 %
Harmac 9 0.42 %
Kövecses 8 0.37 %
Darnya 7 0.33 %
Szútor 7 0.33 %
Alsóvály 7 0.33 %
Osgyán 6 0.28 %
Egyházasbást 6 0.28 %
Nyustya 6 0.28 %
Détér 6 0.28 %
Gortvakisfalud 6 0.28 %
Sajórecske 6 0.28 %
Ajnácskő 5 0.23 %
Klenóc 5 0.23 %
Perjése 5 0.23 %
Sajólenke 4 0.19 %
Óbást 4 0.19 %
Vecseklő 4 0.19 %
Hubó 4 0.19 %
Medveshidegkút 4 0.19 %
Korláti 3 0.14 %
Cserencsény 3 0.14 %
Dúlháza 3 0.14 %
Oldalfala 3 0.14 %
Guszona 3 0.14 %
Derencsény 2 0.09 %
Kerekgede 2 0.09 %
Kruzsnó 2 0.09 %
Tiszolc 2 0.09 %
Gömörmihályfalva 2 0.09 %
Balogpádár 2 0.09 %
Bakostörék 1 0.05 %
Gömörpéterfala 1 0.05 %
Meleghegy 1 0.05 %
Rimazsaluzsány 1 0.05 %
Bugyikfala 1 0.05 %
Ratkószabadi 1 0.05 %
Dobfenek 1 0.05 %
Gernyőpuszta 1 0.05 %
Bellény 1 0.05 %
Felsővály 1 0.05 %
Zeherje 1 0.05 %
Balogrussó 1 0.05 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Rimaráhó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 116 12.72 %
Tiszolc 81 8.88 %
Klenóc 17 1.86 %
Nyustya 16 1.75 %
Rimaszécs 11 1.21 %
Osgyán 9 0.99 %
Rimaráhó 7 0.77 %
Cserencsény 7 0.77 %
Feled 6 0.66 %
Rimazsaluzsány 6 0.66 %
Jánosi 6 0.66 %
Karaszkó 4 0.44 %
Méhi 4 0.44 %
Kálosa 4 0.44 %
Várgede 4 0.44 %
Sajószentkirály 4 0.44 %
Zeherje 3 0.33 %
Rimabánya 3 0.33 %
Perjése 2 0.22 %
Gernyőpuszta 2 0.22 %
Kacagópuszta 2 0.22 %
Egyházasbást 2 0.22 %
Rimaszabadi 2 0.22 %
Balogtamási 2 0.22 %
Kruzsnó 2 0.22 %
Zsip 2 0.22 %
Felsősziklás 2 0.22 %
Korláti 2 0.22 %
Kecege 2 0.22 %
Bátka 2 0.22 %
Bakostörék 2 0.22 %
Abafalva 2 0.22 %
Csíz 2 0.22 %
Hubó 2 0.22 %
Gesztete 2 0.22 %
Gömörpéterfala 2 0.22 %
Kiéte 2 0.22 %
Uzapanyit 1 0.11 %
Ajnácskő 1 0.11 %
Détér 1 0.11 %
Gömörfüge 1 0.11 %
Dobóca 1 0.11 %
Sajólénártfalva 1 0.11 %
Kőhegy 1 0.11 %
Alsósziklás 1 0.11 %
Balogpádár 1 0.11 %
Jéne 1 0.11 %
Gömörhegyvég 1 0.11 %
Nemesradnót 1 0.11 %
Ratkószuha 1 0.11 %
Rimabrézó 1 0.11 %
Rimasimonyi 1 0.11 %
Serke 1 0.11 %
Óbást 1 0.11 %
Oldalfala 1 0.11 %
Medveshidegkút 1 0.11 %
Rimapálfala 1 0.11 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vámosbalog 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Rimaszombat 88 10.53 %
Nyustya 12 1.44 %
Jánosi 9 1.08 %
Feled 5 0.60 %
Gömörfüge 4 0.48 %
Méhi 4 0.48 %
Cserencsény 4 0.48 %
Rimaszécs 4 0.48 %
Tiszolc 4 0.48 %
Gernyőpuszta 4 0.48 %
Várgede 3 0.36 %
Vámosbalog 3 0.36 %
Kruzsnó 3 0.36 %
Sajószentkirály 3 0.36 %
Klenóc 3 0.36 %
Osgyán 2 0.24 %
Baraca 2 0.24 %
Uzapanyit 2 0.24 %
Nemesradnót 2 0.24 %
Rimaráhó 2 0.24 %
Perjése 2 0.24 %
Alsóvály 2 0.24 %
Kálosa 2 0.24 %
Balogpádár 2 0.24 %
Meleghegy 1 0.12 %
Gömörpéterfala 1 0.12 %
Tajti 1 0.12 %
Durendapuszta 1 0.12 %
Kacagópuszta 1 0.12 %
Naprágy 1 0.12 %
Rimaszabadi 1 0.12 %
Kövecses 1 0.12 %
Gömörispánmező 1 0.12 %
Bátka 1 0.12 %
Gesztete 1 0.12 %
Gesztes 1 0.12 %
Zsip 1 0.12 %
Cakó 1 0.12 %
Ratkószuha 1 0.12 %
Zeherje 1 0.12 %
Dúlháza 1 0.12 %
Sajórecske 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Csíz 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bakostörék 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 791 76.35 %
Nyustya 49 4.73 %
Osgyán 45 4.34 %
Tiszolc 45 4.34 %
Feled 35 3.38 %
Klenóc 32 3.09 %
Várgede 23 2.22 %
Cserencsény 22 2.12 %
Rimaráhó 17 1.64 %
Bátka 15 1.45 %
Vámosbalog 14 1.35 %
Ajnácskő 14 1.35 %
Bakostörék 13 1.25 %
Jánosi 12 1.16 %
Alsósziklás 11 1.06 %
Csíz 10 0.97 %
Ratkószuha 10 0.97 %
Kruzsnó 10 0.97 %
Zeherje 9 0.87 %
Kecege 9 0.87 %
Vecseklő 9 0.87 %
Rimazsaluzsány 9 0.87 %
Perjése 8 0.77 %
Balogrussó 8 0.77 %
Abafalva 8 0.77 %
Guszona 8 0.77 %
Sajószentkirály 7 0.68 %
Gömörfüge 7 0.68 %
Dobóca 7 0.68 %
Alsóvály 7 0.68 %
Meleghegy 7 0.68 %
Nemesradnót 7 0.68 %
Felsővály 6 0.58 %
Rimaszécs 6 0.58 %
Oldalfala 6 0.58 %
Méhi 6 0.58 %
Rimabánya 6 0.58 %
Rakottyás 5 0.48 %
Dúlháza 5 0.48 %
Zsip 5 0.48 %
Derencsény 5 0.48 %
Gömörpéterfala 5 0.48 %
Serke 5 0.48 %
Hanva 5 0.48 %
Velkenye 5 0.48 %
Durendapuszta 4 0.39 %
Bellény 4 0.39 %
Rimaszabadi 4 0.39 %
Sajólenke 4 0.39 %
Rimabrézó 4 0.39 %
Uzapanyit 4 0.39 %
Balogiványi 3 0.29 %
Balogfala 3 0.29 %
Kőhegy 3 0.29 %
Felsősziklás 3 0.29 %
Kacagópuszta 3 0.29 %
Balogpádár 3 0.29 %
Kálosa 3 0.29 %
Hubó 3 0.29 %
Rónapatak 3 0.29 %
Runya 3 0.29 %
Tajti 3 0.29 %
Óbást 3 0.29 %
Gernyőpuszta 3 0.29 %
Babarét 2 0.19 %
Gortvakisfalud 2 0.19 %
Ratkószabadi 2 0.19 %
Almágy 2 0.19 %
Gömörmihályfalva 2 0.19 %
Nemesmartonfala 2 0.19 %
Baraca 2 0.19 %
Bugyikfala 2 0.19 %
Karaszkó 2 0.19 %
Darnya 2 0.19 %
Szilistye 2 0.19 %
Gesztete 2 0.19 %
Kerekgede 2 0.19 %
Magyarhegymeg 2 0.19 %
Kövecses 2 0.19 %
Medveshidegkút 2 0.19 %
Balogtamási 2 0.19 %
Harmac 2 0.19 %
Sajókeszi 1 0.10 %
Tóthegymeg 1 0.10 %
Sajórecske 1 0.10 %
Naprágy 1 0.10 %
Dobrapatak 1 0.10 %
Kiéte 1 0.10 %
Kisgömöri 1 0.10 %
Dobfenek 1 0.10 %
Balogújfalu 1 0.10 %
Cakó 1 0.10 %
Rimasimonyi 1 0.10 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 786 96.56 %
Nyustya 36 4.42 %
Osgyán 34 4.18 %
Cserencsény 26 3.19 %
Tiszolc 23 2.83 %
Bakostörék 21 2.58 %
Klenóc 20 2.46 %
Jánosi 20 2.46 %
Rimaráhó 19 2.33 %
Rimabánya 16 1.97 %
Feled 15 1.84 %
Rimazsaluzsány 14 1.72 %
Ratkószabadi 14 1.72 %
Bátka 12 1.47 %
Várgede 10 1.23 %
Vámosbalog 9 1.11 %
Uzapanyit 9 1.11 %
Kruzsnó 9 1.11 %
Rimaszécs 9 1.11 %
Kőhegy 7 0.86 %
Nemesradnót 7 0.86 %
Sajószentkirály 6 0.74 %
Meleghegy 5 0.61 %
Rimabrézó 5 0.61 %
Balogpádár 5 0.61 %
Abafalva 4 0.49 %
Zeherje 4 0.49 %
Felsősziklás 4 0.49 %
Almágy 4 0.49 %
Runya 4 0.49 %
Rimaszabadi 3 0.37 %
Baraca 3 0.37 %
Kecege 3 0.37 %
Balogrussó 3 0.37 %
Velkenye 3 0.37 %
Vecseklő 3 0.37 %
Sajólenke 3 0.37 %
Alsóvály 3 0.37 %
Kacagópuszta 3 0.37 %
Bugyikfala 3 0.37 %
Óbást 2 0.25 %
Gömörfüge 2 0.25 %
Guszona 2 0.25 %
Perjése 2 0.25 %
Durendapuszta 2 0.25 %
Serke 2 0.25 %
Gömörispánmező 2 0.25 %
Rakottyás 2 0.25 %
Gortvakisfalud 2 0.25 %
Gernyőpuszta 2 0.25 %
Alsósziklás 2 0.25 %
Tóthegymeg 2 0.25 %
Karaszkó 2 0.25 %
Felsővály 2 0.25 %
Dobóca 2 0.25 %
Ajnácskő 1 0.12 %
Csíz 1 0.12 %
Rónapatak 1 0.12 %
Kopárhegy 1 0.12 %
Rimasimonyi 1 0.12 %
Gesztes 1 0.12 %
Jéne 1 0.12 %
Détér 1 0.12 %
Oldalfala 1 0.12 %
Kövecses 1 0.12 %
Medveshidegkút 1 0.12 %
Szútor 1 0.12 %
Babarét 1 0.12 %
Balogtamási 1 0.12 %
Sajólénártfalva 1 0.12 %
Korláti 1 0.12 %
Sajórecske 1 0.12 %
Balogfala 1 0.12 %
Bellény 1 0.12 %
Balogújfalu 1 0.12 %
Dobfenek 1 0.12 %
Darnya 1 0.12 %
Kálosa 1 0.12 %
Derencsény 1 0.12 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Méhi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 472 21.32 %
Osgyán 23 1.04 %
Jánosi 21 0.95 %
Zeherje 14 0.63 %
Feled 13 0.59 %
Bátka 11 0.50 %
Bakostörék 9 0.41 %
Rimaszécs 9 0.41 %
Tiszolc 9 0.41 %
Cserencsény 8 0.36 %
Sajószentkirály 7 0.32 %
Kövecses 7 0.32 %
Dobóca 7 0.32 %
Gesztete 6 0.27 %
Rimaráhó 6 0.27 %
Gömörpéterfala 5 0.23 %
Ajnácskő 5 0.23 %
Várgede 5 0.23 %
Klenóc 5 0.23 %
Serke 5 0.23 %
Rimazsaluzsány 5 0.23 %
Balogfala 5 0.23 %
Balogtamási 4 0.18 %
Détér 4 0.18 %
Vámosbalog 4 0.18 %
Alsósziklás 4 0.18 %
Felsővály 4 0.18 %
Guszona 3 0.14 %
Kruzsnó 3 0.14 %
Almágy 3 0.14 %
Uzapanyit 3 0.14 %
Kecege 3 0.14 %
Rimapálfala 3 0.14 %
Nyustya 3 0.14 %
Rimabánya 3 0.14 %
Gömörfüge 2 0.09 %
Meleghegy 2 0.09 %
Sajólenke 2 0.09 %
Baraca 2 0.09 %
Nemesmartonfala 2 0.09 %
Tajti 2 0.09 %
Rimabrézó 2 0.09 %
Óbást 2 0.09 %
Bellény 2 0.09 %
Alsóvály 2 0.09 %
Abafalva 2 0.09 %
Nemesradnót 2 0.09 %
Perjése 2 0.09 %
Jéne 1 0.05 %
Rakottyás 1 0.05 %
Derencsény 1 0.05 %
Kőhegy 1 0.05 %
Gernyőpuszta 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Harmac 1 0.05 %
Jeszte 1 0.05 %
Babarét 1 0.05 %
Csíz 1 0.05 %
Balogpádár 1 0.05 %
Hubó 1 0.05 %
Balogrussó 1 0.05 %
Gortvakisfalud 1 0.05 %
Méhi 1 0.05 %
Kisgömöri 1 0.05 %
Dúlháza 1 0.05 %
Velkenye 1 0.05 %
Magyarhegymeg 1 0.05 %
Felsősziklás 1 0.05 %
Egyházasbást 1 0.05 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 714 54.17 %
Nyustya 107 8.12 %
Tiszolc 34 2.58 %
Feled 28 2.12 %
Klenóc 28 2.12 %
Jánosi 22 1.67 %
Osgyán 20 1.52 %
Cserencsény 18 1.37 %
Détér 17 1.29 %
Bátka 17 1.29 %
Ajnácskő 17 1.29 %
Várgede 15 1.14 %
Kruzsnó 14 1.06 %
Gernyőpuszta 10 0.76 %
Bakostörék 10 0.76 %
Rimaráhó 10 0.76 %
Rimabánya 9 0.68 %
Guszona 8 0.61 %
Meleghegy 8 0.61 %
Zeherje 7 0.53 %
Rimabrézó 7 0.53 %
Zsip 7 0.53 %
Perjése 6 0.46 %
Csíz 6 0.46 %
Vámosbalog 6 0.46 %
Rimazsaluzsány 5 0.38 %
Felsősziklás 5 0.38 %
Rimaszécs 5 0.38 %
Kacagópuszta 5 0.38 %
Alsósziklás 5 0.38 %
Sajószentkirály 5 0.38 %
Sajólenke 4 0.30 %
Dobóca 4 0.30 %
Hubó 4 0.30 %
Nemesradnót 4 0.30 %
Tóthegymeg 4 0.30 %
Uzapanyit 4 0.30 %
Balogfala 4 0.30 %
Durendapuszta 3 0.23 %
Kövecses 3 0.23 %
Vecseklő 3 0.23 %
Tajti 3 0.23 %
Sajórecske 3 0.23 %
Méhi 3 0.23 %
Gömörfüge 3 0.23 %
Kőhegy 3 0.23 %
Alsóvály 3 0.23 %
Kecege 3 0.23 %
Balogrussó 3 0.23 %
Dúlháza 3 0.23 %
Abafalva 2 0.15 %
Balogpádár 2 0.15 %
Jéne 2 0.15 %
Kerekgede 2 0.15 %
Rakottyás 2 0.15 %
Karaszkó 2 0.15 %
Derencsény 2 0.15 %
Felsővály 2 0.15 %
Rimapálfala 2 0.15 %
Rónapatak 2 0.15 %
Runya 2 0.15 %
Balogújfalu 2 0.15 %
Serke 2 0.15 %
Gömörispánmező 2 0.15 %
Óbást 2 0.15 %
Gesztes 2 0.15 %
Gömörmihályfalva 1 0.08 %
Gömörpéterfala 1 0.08 %
Harmac 1 0.08 %
Balogtamási 1 0.08 %
Hanva 1 0.08 %
Rimaszabadi 1 0.08 %
Ratkószabadi 1 0.08 %
Ratkószuha 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Bugyikfala 1 0.08 %
Kálosa 1 0.08 %
Gömörlipóc 1 0.08 %
Baraca 1 0.08 %
Kiéte 1 0.08 %
Gortvakisfalud 1 0.08 %
Naprágy 1 0.08 %
Velkenye 1 0.08 %
Egyházasbást 1 0.08 %
Szilistye 1 0.08 %
Balogiványi 1 0.08 %
Gesztete 1 0.08 %
Oldalfala 1 0.08 %
Dobfenek 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Babarét 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rimaszombat 482 15.74 %
Ajnácskő 113 3.69 %
Sajólénártfalva 108 3.53 %
Bátka 77 2.51 %
Feled 76 2.48 %
Sajószentkirály 66 2.15 %
Rimaszécs 65 2.12 %
Csíz 61 1.99 %
Nemesradnót 54 1.76 %
Vámosbalog 51 1.67 %
Tajti 51 1.67 %
Hanva 43 1.40 %
Velkenye 35 1.14 %
Harmac 31 1.01 %
Baraca 30 0.98 %
Almágy 29 0.95 %
Méhi 27 0.88 %
Darnya 25 0.82 %
Óbást 25 0.82 %
Rimasimonyi 23 0.75 %
Runya 23 0.75 %
Osgyán 21 0.69 %
Guszona 20 0.65 %
Serke 20 0.65 %
Abafalva 19 0.62 %
Várgede 19 0.62 %
Sajólenke 19 0.62 %
Sajórecske 19 0.62 %
Dobóca 19 0.62 %
Gesztete 18 0.59 %
Gömörpéterfala 17 0.56 %
Cakó 15 0.49 %
Uzapanyit 14 0.46 %
Egyházasbást 14 0.46 %
Jánosi 13 0.42 %
Rakottyás 13 0.42 %
Balogfala 12 0.39 %
Nyustya 12 0.39 %
Zsip 11 0.36 %
Rimaráhó 11 0.36 %
Korláti 11 0.36 %
Kövecses 11 0.36 %
Meleghegy 9 0.29 %
Balogpádár 9 0.29 %
Magyarhegymeg 9 0.29 %
Hubó 9 0.29 %
Tiszolc 9 0.29 %
Alsóvály 9 0.29 %
Détér 9 0.29 %
Vecseklő 9 0.29 %
Balogiványi 8 0.26 %
Balogújfalu 7 0.23 %
Balogtamási 7 0.23 %
Kálosa 7 0.23 %
Bakostörék 7 0.23 %
Medveshidegkút 6 0.20 %
Rimabrézó 6 0.20 %
Dobfenek 6 0.20 %
Gömörfüge 6 0.20 %
Zádorháza 6 0.20 %
Kerekgede 5 0.16 %
Cserencsény 5 0.16 %
Kisgömöri 5 0.16 %
Perjése 4 0.13 %
Rimapálfala 4 0.13 %
Dúlháza 4 0.13 %
Felsővály 4 0.13 %
Zeherje 3 0.10 %
Jéne 3 0.10 %
Bugyikfala 3 0.10 %
Kruzsnó 3 0.10 %
Tóthegymeg 3 0.10 %
Sajókeszi 2 0.07 %
Gortvakisfalud 2 0.07 %
Jeszte 2 0.07 %
Kőhegy 2 0.07 %
Klenóc 2 0.07 %
Kacagópuszta 1 0.03 %
Gömörispánmező 1 0.03 %
Gömörmihályfalva 1 0.03 %
Derencsény 1 0.03 %
Gernyőpuszta 1 0.03 %
Bellény 1 0.03 %
Rimaszabadi 1 0.03 %
Balogrussó 1 0.03 %
Naprágy 1 0.03 %
Nemesmartonfala 1 0.03 %
Oldalfala 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 1 348 101.89 %
Tiszolc 91 6.88 %
Nyustya 72 5.44 %
Klenóc 58 4.38 %
Osgyán 48 3.63 %
Rimaráhó 47 3.55 %
Cserencsény 38 2.87 %
Bakostörék 31 2.34 %
Jánosi 26 1.97 %
Feled 23 1.74 %
Kőhegy 16 1.21 %
Várgede 16 1.21 %
Rimabrézó 15 1.13 %
Rimazsaluzsány 14 1.06 %
Meleghegy 13 0.98 %
Almágy 12 0.91 %
Rimaszabadi 11 0.83 %
Kruzsnó 10 0.76 %
Bátka 10 0.76 %
Felsősziklás 10 0.76 %
Ajnácskő 10 0.76 %
Derencsény 9 0.68 %
Rimabánya 9 0.68 %
Zeherje 9 0.68 %
Alsósziklás 9 0.68 %
Gernyőpuszta 8 0.60 %
Karaszkó 8 0.60 %
Vámosbalog 7 0.53 %
Oldalfala 7 0.53 %
Kecege 7 0.53 %
Gortvakisfalud 6 0.45 %
Abafalva 6 0.45 %
Rimaszécs 6 0.45 %
Méhi 6 0.45 %
Rónapatak 6 0.45 %
Balogrussó 5 0.38 %
Bellény 5 0.38 %
Uzapanyit 5 0.38 %
Runya 5 0.38 %
Babarét 5 0.38 %
Gömörpéterfala 5 0.38 %
Balogpádár 5 0.38 %
Gömörfüge 4 0.30 %
Guszona 4 0.30 %
Alsóvály 4 0.30 %
Durendapuszta 4 0.30 %
Tóthegymeg 3 0.23 %
Serke 3 0.23 %
Csíz 3 0.23 %
Balogfala 3 0.23 %
Zsip 3 0.23 %
Kálosa 3 0.23 %
Szilistye 3 0.23 %
Dobrapatak 2 0.15 %
Dúlháza 2 0.15 %
Cakó 2 0.15 %
Kacagópuszta 2 0.15 %
Perjése 2 0.15 %
Balogtamási 2 0.15 %
Darnya 2 0.15 %
Sajólenke 2 0.15 %
Rakottyás 2 0.15 %
Óbást 2 0.15 %
Gesztes 2 0.15 %
Kerekgede 2 0.15 %
Gömörispánmező 2 0.15 %
Sajószentkirály 2 0.15 %
Détér 1 0.08 %
Tajti 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Nemesradnót 1 0.08 %
Hanva 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Kövecses 1 0.08 %
Egyházasbást 1 0.08 %
Hubó 1 0.08 %
Kiéte 1 0.08 %
Gesztete 1 0.08 %
Gömörlipóc 1 0.08 %
Zádorháza 1 0.08 %
Baraca 1 0.08 %
Balogiványi 1 0.08 %
Rimasimonyi 1 0.08 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Rimaszombat 1 341 56.20 %
Rimaszécs 175 7.33 %
Kálosa 133 5.57 %
Bátka 123 5.16 %
Feled 117 4.90 %
Ajnácskő 100 4.19 %
Egyházasbást 90 3.77 %
Vámosbalog 81 3.39 %
Nemesradnót 73 3.06 %
Méhi 67 2.81 %
Hanva 67 2.81 %
Almágy 67 2.81 %
Balogfala 66 2.77 %
Serke 61 2.56 %
Csíz 59 2.47 %
Kövecses 56 2.35 %
Détér 56 2.35 %
Harmac 55 2.31 %
Óbást 55 2.31 %
Gesztete 50 2.10 %
Felsővály 48 2.01 %
Dobóca 47 1.97 %
Naprágy 46 1.93 %
Abafalva 45 1.89 %
Tajti 45 1.89 %
Jánosi 45 1.89 %
Várgede 42 1.76 %
Alsóvály 41 1.72 %
Rimasimonyi 40 1.68 %
Sajószentkirály 40 1.68 %
Sajólénártfalva 39 1.63 %
Balogiványi 39 1.63 %
Gömörpéterfala 39 1.63 %
Magyarhegymeg 36 1.51 %
Sajókeszi 34 1.42 %
Zsip 29 1.22 %
Vecseklő 28 1.17 %
Guszona 27 1.13 %
Cakó 26 1.09 %
Balogújfalu 26 1.09 %
Velkenye 26 1.09 %
Osgyán 26 1.09 %
Runya 25 1.05 %
Perjése 25 1.05 %
Uzapanyit 22 0.92 %
Cserencsény 21 0.88 %
Sajólenke 21 0.88 %
Gömörmihályfalva 19 0.80 %
Jéne 18 0.75 %
Zádorháza 18 0.75 %
Balogtamási 18 0.75 %
Gömörfüge 17 0.71 %
Dobfenek 15 0.63 %
Sajórecske 15 0.63 %
Rakottyás 14 0.59 %
Kerekgede 14 0.59 %
Hubó 13 0.54 %
Baraca 13 0.54 %
Oldalfala 11 0.46 %
Medveshidegkút 10 0.42 %
Kisgömöri 10 0.42 %
Balogpádár 10 0.42 %
Bakostörék 10 0.42 %
Rimapálfala 9 0.38 %
Darnya 9 0.38 %
Jeszte 8 0.34 %
Nemesmartonfala 7 0.29 %
Rimaráhó 6 0.25 %
Korláti 5 0.21 %
Gortvakisfalud 5 0.21 %
Dúlháza 5 0.21 %
Klenóc 5 0.21 %
Nyustya 5 0.21 %
Tiszolc 4 0.17 %
Rimabrézó 4 0.17 %
Gernyőpuszta 4 0.17 %
Zeherje 4 0.17 %
Bellény 3 0.13 %
Alsósziklás 2 0.08 %
Kőhegy 2 0.08 %
Karaszkó 2 0.08 %
Kecege 2 0.08 %
Meleghegy 1 0.04 %
Rimazsaluzsány 1 0.04 %
Gesztes 1 0.04 %
Derencsény 1 0.04 %
Bugyikfala 1 0.04 %
Rimaszabadi 1 0.04 %
Kruzsnó 1 0.04 %
Felsősziklás 1 0.04 %
Kacagópuszta 1 0.04 %
Szútor 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 257 12.75 %
Klenóc 25 1.24 %
Nyustya 19 0.94 %
Tiszolc 17 0.84 %
Jánosi 13 0.65 %
Kálosa 12 0.60 %
Rimaszécs 11 0.55 %
Nemesradnót 11 0.55 %
Rimasimonyi 10 0.50 %
Bátka 10 0.50 %
Várgede 10 0.50 %
Almágy 10 0.50 %
Gortvakisfalud 10 0.50 %
Osgyán 9 0.45 %
Bakostörék 8 0.40 %
Egyházasbást 8 0.40 %
Serke 8 0.40 %
Ajnácskő 8 0.40 %
Csíz 7 0.35 %
Détér 7 0.35 %
Guszona 7 0.35 %
Abafalva 7 0.35 %
Vámosbalog 7 0.35 %
Cakó 6 0.30 %
Méhi 6 0.30 %
Óbást 6 0.30 %
Feled 6 0.30 %
Kruzsnó 6 0.30 %
Oldalfala 5 0.25 %
Gömörfüge 5 0.25 %
Tajti 5 0.25 %
Rimaráhó 5 0.25 %
Rakottyás 4 0.20 %
Sajórecske 4 0.20 %
Rimabrézó 4 0.20 %
Hanva 4 0.20 %
Balogtamási 4 0.20 %
Uzapanyit 4 0.20 %
Sajószentkirály 4 0.20 %
Balogújfalu 4 0.20 %
Balogiványi 3 0.15 %
Rimapálfala 3 0.15 %
Cserencsény 3 0.15 %
Dúlháza 3 0.15 %
Zsip 3 0.15 %
Alsósziklás 3 0.15 %
Perjése 3 0.15 %
Kecege 3 0.15 %
Gesztete 2 0.10 %
Korláti 2 0.10 %
Sajólénártfalva 2 0.10 %
Zeherje 2 0.10 %
Felsővály 2 0.10 %
Naprágy 2 0.10 %
Hubó 2 0.10 %
Kacagópuszta 2 0.10 %
Baraca 2 0.10 %
Zádorháza 2 0.10 %
Gömörpéterfala 2 0.10 %
Alsóvály 2 0.10 %
Gernyőpuszta 2 0.10 %
Bugyikfala 2 0.10 %
Harmac 2 0.10 %
Darnya 2 0.10 %
Derencsény 2 0.10 %
Kövecses 2 0.10 %
Jeszte 1 0.05 %
Kőhegy 1 0.05 %
Vecseklő 1 0.05 %
Balogfala 1 0.05 %
Tóthegymeg 1 0.05 %
Kerekgede 1 0.05 %
Velkenye 1 0.05 %
Ratkószuha 1 0.05 %
Jéne 1 0.05 %
Rimabánya 1 0.05 %
Rimaszabadi 1 0.05 %
Meleghegy 1 0.05 %
Balogrussó 1 0.05 %
Rimazsaluzsány 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Runya 1 0.05 %
Karaszkó 1 0.05 %
Dobóca 1 0.05 %
Bellény 1 0.05 %
Durendapuszta 1 0.05 %
Magyarhegymeg 1 0.05 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 223 21.12 %
Egyházasbást 75 7.10 %
Feled 55 5.21 %
Tajti 43 4.07 %
Almágy 42 3.98 %
Óbást 36 3.41 %
Harmac 27 2.56 %
Ajnácskő 23 2.18 %
Balogfala 21 1.99 %
Gömörpéterfala 19 1.80 %
Rimaszécs 19 1.80 %
Jeszte 19 1.80 %
Vecseklő 18 1.70 %
Détér 17 1.61 %
Rimasimonyi 16 1.52 %
Dobfenek 16 1.52 %
Gesztete 15 1.42 %
Guszona 13 1.23 %
Medveshidegkút 12 1.14 %
Bátka 12 1.14 %
Csíz 12 1.14 %
Serke 10 0.95 %
Vámosbalog 8 0.76 %
Abafalva 7 0.66 %
Várgede 7 0.66 %
Nyustya 7 0.66 %
Kövecses 6 0.57 %
Kálosa 6 0.57 %
Méhi 6 0.57 %
Jánosi 5 0.47 %
Hanva 5 0.47 %
Sajószentkirály 5 0.47 %
Sajólénártfalva 5 0.47 %
Osgyán 5 0.47 %
Balogiványi 5 0.47 %
Zsip 4 0.38 %
Velkenye 4 0.38 %
Gortvakisfalud 4 0.38 %
Zádorháza 4 0.38 %
Balogpádár 3 0.28 %
Tiszolc 3 0.28 %
Balogújfalu 3 0.28 %
Uzapanyit 3 0.28 %
Darnya 3 0.28 %
Nemesradnót 3 0.28 %
Dobóca 3 0.28 %
Rimaráhó 3 0.28 %
Gömörfüge 3 0.28 %
Oldalfala 2 0.19 %
Dúlháza 2 0.19 %
Rimapálfala 2 0.19 %
Kruzsnó 2 0.19 %
Kerekgede 2 0.19 %
Korláti 2 0.19 %
Sajólenke 2 0.19 %
Balogtamási 2 0.19 %
Kecege 2 0.19 %
Alsóvály 2 0.19 %
Klenóc 2 0.19 %
Zeherje 2 0.19 %
Sajórecske 1 0.09 %
Rimabánya 1 0.09 %
Hubó 1 0.09 %
Runya 1 0.09 %
Perjése 1 0.09 %
Gömörmihályfalva 1 0.09 %
Cakó 1 0.09 %
Sajókeszi 1 0.09 %
Karaszkó 1 0.09 %
Kacagópuszta 1 0.09 %
Gernyőpuszta 1 0.09 %
Bakostörék 1 0.09 %
Baraca 1 0.09 %
Jéne 1 0.09 %
Felsővály 1 0.09 %
Balogrussó 1 0.09 %
Rakottyás 1 0.09 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Cserencsény 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Rimaszombat 1 524 128.39 %
Klenóc 94 7.92 %
Bakostörék 82 6.91 %
Nyustya 78 6.57 %
Rimaráhó 72 6.07 %
Tiszolc 69 5.81 %
Cserencsény 60 5.05 %
Kruzsnó 34 2.86 %
Osgyán 33 2.78 %
Jánosi 31 2.61 %
Várgede 23 1.94 %
Feled 23 1.94 %
Rimabrézó 22 1.85 %
Meleghegy 16 1.35 %
Rimazsaluzsány 15 1.26 %
Derencsény 15 1.26 %
Gernyőpuszta 15 1.26 %
Zeherje 14 1.18 %
Felsősziklás 13 1.10 %
Bátka 12 1.01 %
Ajnácskő 12 1.01 %
Balogrussó 11 0.93 %
Vámosbalog 11 0.93 %
Sajószentkirály 10 0.84 %
Karaszkó 9 0.76 %
Gesztes 9 0.76 %
Bugyikfala 9 0.76 %
Alsósziklás 9 0.76 %
Almágy 9 0.76 %
Runya 9 0.76 %
Rimabánya 9 0.76 %
Oldalfala 8 0.67 %
Abafalva 8 0.67 %
Kacagópuszta 8 0.67 %
Kecege 8 0.67 %
Uzapanyit 7 0.59 %
Rónapatak 7 0.59 %
Kőhegy 7 0.59 %
Méhi 6 0.51 %
Bellény 6 0.51 %
Medveshidegkút 6 0.51 %
Rimaszabadi 6 0.51 %
Rimaszécs 5 0.42 %
Kerekgede 5 0.42 %
Sajólenke 5 0.42 %
Rimapálfala 5 0.42 %
Dobrapatak 5 0.42 %
Harmac 5 0.42 %
Durendapuszta 5 0.42 %
Gömörispánmező 4 0.34 %
Hanva 4 0.34 %
Balogfala 4 0.34 %
Alsóvály 4 0.34 %
Détér 4 0.34 %
Tóthegymeg 4 0.34 %
Cakó 3 0.25 %
Perjése 3 0.25 %
Baraca 3 0.25 %
Gömörfüge 3 0.25 %
Darnya 3 0.25 %
Rakottyás 2 0.17 %
Egyházasbást 2 0.17 %
Balogtamási 2 0.17 %
Babarét 2 0.17 %
Guszona 2 0.17 %
Kisgömöri 2 0.17 %
Felsővály 2 0.17 %
Magyarhegymeg 2 0.17 %
Csíz 2 0.17 %
Szilistye 2 0.17 %
Nemesradnót 1 0.08 %
Nemesmartonfala 1 0.08 %
Naprágy 1 0.08 %
Sajókeszi 1 0.08 %
Sajórecske 1 0.08 %
Gesztete 1 0.08 %
Jéne 1 0.08 %
Korláti 1 0.08 %
Balogpádár 1 0.08 %
Zsip 1 0.08 %
Szútor 1 0.08 %
Gortvakisfalud 1 0.08 %
Rimasimonyi 1 0.08 %
Serke 1 0.08 %
Kálosa 1 0.08 %
Balogiványi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 2 739 106.45 %
Szútor 215 8.36 %
Nyustya 182 7.07 %
Tiszolc 135 5.25 %
Gesztete 131 5.09 %
Feled 129 5.01 %
Jánosi 121 4.70 %
Klenóc 98 3.81 %
Osgyán 95 3.69 %
Cserencsény 88 3.42 %
Rimaszécs 81 3.15 %
Várgede 80 3.11 %
Bátka 74 2.88 %
Bakostörék 67 2.60 %
Rimaráhó 66 2.57 %
Serke 62 2.41 %
Dobóca 56 2.18 %
Rimasimonyi 48 1.87 %
Rimapálfala 47 1.83 %
Ajnácskő 47 1.83 %
Vámosbalog 47 1.83 %
Balogfala 41 1.59 %
Harmac 40 1.55 %
Nemesradnót 40 1.55 %
Kruzsnó 40 1.55 %
Almágy 39 1.52 %
Sajószentkirály 37 1.44 %
Détér 37 1.44 %
Meleghegy 36 1.40 %
Abafalva 34 1.32 %
Méhi 34 1.32 %
Gernyőpuszta 31 1.20 %
Zeherje 30 1.17 %
Felsővály 28 1.09 %
Tajti 27 1.05 %
Csíz 27 1.05 %
Uzapanyit 26 1.01 %
Velkenye 25 0.97 %
Hanva 25 0.97 %
Rimazsaluzsány 25 0.97 %
Guszona 25 0.97 %
Bellény 23 0.89 %
Egyházasbást 22 0.86 %
Alsósziklás 21 0.82 %
Óbást 20 0.78 %
Gortvakisfalud 19 0.74 %
Balogiványi 18 0.70 %
Derencsény 18 0.70 %
Sajólénártfalva 18 0.70 %
Balogtamási 18 0.70 %
Balogújfalu 17 0.66 %
Gömörpéterfala 17 0.66 %
Kőhegy 17 0.66 %
Rimabrézó 17 0.66 %
Kálosa 16 0.62 %
Magyarhegymeg 16 0.62 %
Kacagópuszta 16 0.62 %
Runya 15 0.58 %
Rimaszabadi 15 0.58 %
Rimabánya 14 0.54 %
Baraca 14 0.54 %
Karaszkó 14 0.54 %
Kövecses 13 0.51 %
Oldalfala 13 0.51 %
Zsip 13 0.51 %
Alsóvály 13 0.51 %
Gömörfüge 13 0.51 %
Jeszte 12 0.47 %
Kerekgede 11 0.43 %
Durendapuszta 10 0.39 %
Rakottyás 10 0.39 %
Jéne 10 0.39 %
Kecege 10 0.39 %
Balogpádár 9 0.35 %
Perjése 9 0.35 %
Balogrussó 9 0.35 %
Vecseklő 8 0.31 %
Hubó 8 0.31 %
Rónapatak 7 0.27 %
Sajólenke 7 0.27 %
Ratkószabadi 7 0.27 %
Kisgömöri 7 0.27 %
Korláti 7 0.27 %
Nemesmartonfala 6 0.23 %
Zádorháza 5 0.19 %
Felsősziklás 5 0.19 %
Dobfenek 5 0.19 %
Ratkószuha 4 0.16 %
Naprágy 4 0.16 %
Kiéte 4 0.16 %
Tóthegymeg 4 0.16 %
Gesztes 3 0.12 %
Babarét 3 0.12 %
Cakó 3 0.12 %
Bugyikfala 3 0.12 %
Dúlháza 2 0.08 %
Gömörlipóc 2 0.08 %
Darnya 2 0.08 %
Medveshidegkút 2 0.08 %
Gömörmihályfalva 1 0.04 %
Dobrapatak 1 0.04 %
Sajórecske 1 0.04 %
Szilistye 1 0.04 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nyustya 230 28.57 %
Klenóc 152 18.88 %
Rimaszombat 148 18.39 %
Tiszolc 68 8.45 %
Rimaráhó 36 4.47 %
Rimabrézó 26 3.23 %
Rimazsaluzsány 20 2.48 %
Rimabánya 18 2.24 %
Bakostörék 16 1.99 %
Rimaszabadi 15 1.86 %
Cserencsény 13 1.61 %
Várgede 11 1.37 %
Jánosi 9 1.12 %
Kecege 9 1.12 %
Kruzsnó 8 0.99 %
Balogrussó 8 0.99 %
Babarét 8 0.99 %
Nemesradnót 7 0.87 %
Meleghegy 7 0.87 %
Osgyán 6 0.75 %
Durendapuszta 6 0.75 %
Feled 6 0.75 %
Zsip 6 0.75 %
Felsősziklás 6 0.75 %
Gömörfüge 6 0.75 %
Rimaszécs 6 0.75 %
Alsóvály 5 0.62 %
Oldalfala 5 0.62 %
Abafalva 5 0.62 %
Kőhegy 5 0.62 %
Sajószentkirály 5 0.62 %
Óbást 4 0.50 %
Ajnácskő 4 0.50 %
Vámosbalog 4 0.50 %
Gernyőpuszta 4 0.50 %
Hanva 4 0.50 %
Balogpádár 4 0.50 %
Kiéte 4 0.50 %
Bátka 4 0.50 %
Karaszkó 4 0.50 %
Sajólenke 4 0.50 %
Rimapálfala 3 0.37 %
Szilistye 3 0.37 %
Rónapatak 3 0.37 %
Vecseklő 3 0.37 %
Méhi 3 0.37 %
Zeherje 3 0.37 %
Harmac 3 0.37 %
Felsővály 3 0.37 %
Hubó 3 0.37 %
Tajti 3 0.37 %
Kerekgede 3 0.37 %
Rimasimonyi 2 0.25 %
Balogfala 2 0.25 %
Egyházasbást 2 0.25 %
Derencsény 2 0.25 %
Ratkószabadi 2 0.25 %
Sajórecske 2 0.25 %
Csíz 2 0.25 %
Alsósziklás 2 0.25 %
Serke 2 0.25 %
Uzapanyit 2 0.25 %
Dúlháza 2 0.25 %
Baraca 2 0.25 %
Tóthegymeg 2 0.25 %
Balogújfalu 2 0.25 %
Velkenye 2 0.25 %
Nemesmartonfala 1 0.12 %
Bugyikfala 1 0.12 %
Bellény 1 0.12 %
Runya 1 0.12 %
Sajólénártfalva 1 0.12 %
Kacagópuszta 1 0.12 %
Dobfenek 1 0.12 %
Gömörispánmező 1 0.12 %
Balogiványi 1 0.12 %
Guszona 1 0.12 %
Dobóca 1 0.12 %
Balogtamási 1 0.12 %
Gömörlipóc 1 0.12 %
Darnya 1 0.12 %
Gömörhegyvég 1 0.12 %
Dobrapatak 1 0.12 %
Korláti 1 0.12 %
Ratkószuha 1 0.12 %
Kisgömöri 1 0.12 %
Almágy 1 0.12 %
Cakó 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 518 37.03 %
Kacagópuszta 50 3.57 %
Nyustya 46 3.29 %
Gernyőpuszta 44 3.15 %
Tiszolc 39 2.79 %
Klenóc 39 2.79 %
Rimaszécs 34 2.43 %
Harmac 28 2.00 %
Jánosi 24 1.72 %
Feled 22 1.57 %
Cserencsény 22 1.57 %
Osgyán 21 1.50 %
Balogiványi 18 1.29 %
Rimaráhó 16 1.14 %
Bakostörék 16 1.14 %
Durendapuszta 16 1.14 %
Rimabrézó 14 1.00 %
Felsősziklás 14 1.00 %
Csíz 13 0.93 %
Balogrussó 12 0.86 %
Dobóca 11 0.79 %
Sajószentkirály 11 0.79 %
Rimabánya 10 0.71 %
Derencsény 10 0.71 %
Vámosbalog 10 0.71 %
Meleghegy 9 0.64 %
Zádorháza 8 0.57 %
Gömörispánmező 8 0.57 %
Serke 7 0.50 %
Kecege 7 0.50 %
Tóthegymeg 7 0.50 %
Abafalva 6 0.43 %
Bátka 6 0.43 %
Gesztete 5 0.36 %
Bugyikfala 5 0.36 %
Sajólenke 5 0.36 %
Kövecses 5 0.36 %
Uzapanyit 5 0.36 %
Karaszkó 5 0.36 %
Alsósziklás 4 0.29 %
Bellény 4 0.29 %
Kőhegy 4 0.29 %
Jéne 4 0.29 %
Rimaszabadi 4 0.29 %
Kruzsnó 4 0.29 %
Balogfala 4 0.29 %
Zeherje 3 0.21 %
Gömörfüge 3 0.21 %
Rimazsaluzsány 3 0.21 %
Gömörlipóc 3 0.21 %
Runya 3 0.21 %
Méhi 3 0.21 %
Jeszte 3 0.21 %
Várgede 3 0.21 %
Kisgömöri 3 0.21 %
Rimasimonyi 2 0.14 %
Babarét 2 0.14 %
Balogtamási 2 0.14 %
Dúlháza 2 0.14 %
Gesztes 2 0.14 %
Naprágy 2 0.14 %
Velkenye 2 0.14 %
Dobrapatak 2 0.14 %
Oldalfala 2 0.14 %
Zsip 2 0.14 %
Balogpádár 2 0.14 %
Rimapálfala 2 0.14 %
Kiéte 1 0.07 %
Rakottyás 1 0.07 %
Sajólénártfalva 1 0.07 %
Korláti 1 0.07 %
Medveshidegkút 1 0.07 %
Vecseklő 1 0.07 %
Perjése 1 0.07 %
Felsővály 1 0.07 %
Cakó 1 0.07 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Nyustya 605 27.77 %
Rimaszombat 442 20.28 %
Klenóc 253 11.61 %
Tiszolc 250 11.47 %
Rimaráhó 74 3.40 %
Bakostörék 46 2.11 %
Osgyán 43 1.97 %
Rimazsaluzsány 38 1.74 %
Rimabánya 32 1.47 %
Feled 29 1.33 %
Cserencsény 27 1.24 %
Kruzsnó 21 0.96 %
Rimabrézó 17 0.78 %
Alsósziklás 16 0.73 %
Kecege 15 0.69 %
Kálosa 13 0.60 %
Várgede 12 0.55 %
Rimaszabadi 11 0.50 %
Jánosi 11 0.50 %
Sajószentkirály 10 0.46 %
Rimaszécs 10 0.46 %
Balogrussó 10 0.46 %
Felsősziklás 10 0.46 %
Derencsény 10 0.46 %
Gernyőpuszta 9 0.41 %
Abafalva 8 0.37 %
Kacagópuszta 7 0.32 %
Babarét 7 0.32 %
Vámosbalog 7 0.32 %
Kőhegy 6 0.28 %
Zeherje 6 0.28 %
Meleghegy 6 0.28 %
Kiéte 6 0.28 %
Bátka 5 0.23 %
Méhi 5 0.23 %
Uzapanyit 5 0.23 %
Karaszkó 5 0.23 %
Perjése 5 0.23 %
Sajólenke 5 0.23 %
Gömörfüge 4 0.18 %
Guszona 4 0.18 %
Gömörhegyvég 4 0.18 %
Rónapatak 4 0.18 %
Felsővály 3 0.14 %
Kerekgede 3 0.14 %
Egyházasbást 3 0.14 %
Ratkószabadi 3 0.14 %
Tóthegymeg 3 0.14 %
Csíz 3 0.14 %
Sajólénártfalva 2 0.09 %
Kövecses 2 0.09 %
Rimapálfala 2 0.09 %
Balogfala 2 0.09 %
Dobrapatak 2 0.09 %
Gesztete 2 0.09 %
Bellény 2 0.09 %
Zádorháza 1 0.05 %
Óbást 1 0.05 %
Gömörispánmező 1 0.05 %
Rimasimonyi 1 0.05 %
Runya 1 0.05 %
Balogtamási 1 0.05 %
Korláti 1 0.05 %
Medveshidegkút 1 0.05 %
Cakó 1 0.05 %
Durendapuszta 1 0.05 %
Zsip 1 0.05 %
Gömörpéterfala 1 0.05 %
Vecseklő 1 0.05 %
Ajnácskő 1 0.05 %
Dúlháza 1 0.05 %
Rakottyás 1 0.05 %
Oldalfala 1 0.05 %
Alsóvály 1 0.05 %
Sajórecske 1 0.05 %
Nemesradnót 1 0.05 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Rimaszombat 60 5.71 %
Balogfala 14 1.33 %
Ajnácskő 13 1.24 %
Várgede 11 1.05 %
Tiszolc 11 1.05 %
Rimaszécs 10 0.95 %
Nyustya 10 0.95 %
Osgyán 8 0.76 %
Vámosbalog 7 0.67 %
Feled 6 0.57 %
Almágy 6 0.57 %
Jánosi 6 0.57 %
Egyházasbást 6 0.57 %
Durendapuszta 5 0.48 %
Klenóc 4 0.38 %
Cserencsény 3 0.29 %
Kerekgede 3 0.29 %
Zeherje 3 0.29 %
Rimasimonyi 3 0.29 %
Sajószentkirály 2 0.19 %
Felsősziklás 2 0.19 %
Hubó 2 0.19 %
Gömörmihályfalva 2 0.19 %
Kisgömöri 2 0.19 %
Gömörfüge 2 0.19 %
Gesztes 2 0.19 %
Rimaszabadi 2 0.19 %
Kőhegy 2 0.19 %
Rimabrézó 2 0.19 %
Uzapanyit