SK
GA
.....

Alsószerdahely

Község

címer zászló
242 16% magyar 1910
21 1% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Dolná Streda
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Galántai járás
nagyközség
Természeti tájbeosztás:
- Kisalföld, Mátyusföld, Alsó-Vágmente
Más földrajzi nevek:
Alsó rétek, Amerika, Csipkés, Háromszöglet föld, (Károly major), Nagy földek és Novina, Négy rendes, Országút mellék és Óvágpart föld, Porongy, Rónák és szigetek, Szugla, Temetői dűlő, Temetői Zsellér dűlő, Új háztelkek, Új nemesi és vágai útra dűlő, Vága felőli töltésmellék, Vágontúli öntések, Zelenka
Koordináták:
48.26783371, 17.75008202
Terület:
13,47 km2
Rang:
község
Népesség:
1475
Tszf. magasság:
125 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
92563
Település kód:
555789
Szervezeti azonosító:
611638
Adóazonosító:
2021002522

A község a Vág jobb partján, az Alsó-Vágmente kistájon, 124 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, Szered központjától 2,5 km-re délkeletre, Galántától 9 km-re északra. Csaknem teljesen egybeépült Szereddel. Határa a Vág mindkét partjára kiterjed, túlnyomórészt mezőgazdaságilag művelt terület (a szántók az összterület 60,9 %-át foglalják el). A folyó mentén ártéri erdők (Szugla határrész a bal parton) és kiterjedt vízterületek (a Vág holtága /Zelenka/ Amerika határrészben, a Vág jobb partján) húzódnak. A településtől délre, az 507-es út mentén, az autóút közelében húzódnak a 2000-es években létrejött új üzemcsarnokok, tőlük nyugatra pedig az egykori nikkelkohó telephelye található. A községet délnyugatról Gány, nyugatról Nagymácséd, északnyugatról Szered, északkeletről Sempte, délről pedig Vága és Galánta határolja. Semptével közös határa Pozsony és Nyitra vármegyék történelmi határa volt, déli és nyugati határa pedig 1939-45 között alkotott államhatárt Szlovákia és Magyarország között. Az 507-es út Szereddel, a 35-ös főút Galántával köti össze, az 1345-ös út Vágán (3 km) át a 75-ös főúttal (12 km) és Vágsellyével (17 km) teremt összeköttetést. Alsószerdahelyt érinti az R1-es gyorsforgalmi út Nagyszombat és Nyitra közötti szakasza.

Közigazgatás

A Nagyszombati kerülethez és a Galántai járáshoz tartozó község. 1920-ig nagyközségként Pozsony vármegye Galántai (Külső-) járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1949-ig a Galántai járáshoz tartozott. 1939-45 között a Szlovák Állam része volt (Pozsony megye, Nagyszombati járás). 1949-1960 között a Szeredi járáshoz, majd annak megszüntetése után 1960-tól a Galántai járáshoz tartozott. 1971-1990 között Szered városrésze volt. Területe (13,47 km²) 1910-21-hez képest (13,50 km²) csak minimális mértékben változott; 1950 után határából 3 hektárt Szeredéhez csatoltak.

Népesség

Alsószerdahely a több évszázados szlovák-magyar nyelvhatáron fekszik, 2011-ben 1424, túlnyomó többségében (89,2 %) szlovák nemzetiségű lakosa volt. 1910-ben még lakosságának egyhatoda, 1921-ben már csak 3,1 %-a (48 fő) vallotta magát magyarnak. A többség (2011-ben 73,2 %, 1921-ben még 98,5 %) római katolikus vallású, viszonylag magas a felekezeten kívüliek aránya (14,6 %) is. A lakosság 3,2 %-a tartozik a roma etnikumhoz (2013). A község 1940-1991 között népességének több mint egynegyedét elveszítette (1784 főről 1286-ra csökkent), majd az 1990-es évek stagnálása után 2001-2011 között már 9,2 %-os lakosságszámnövekedés (1304 főről 1424-re) figyelhető meg. 2011 után ez a folyamat felgyorsult, 2016-ra a község népessége már 1534-re nőtt.

Történelem

Első írásos említése 1283-ból származik, ekkor IV. László oklevelében „Zeredahal” néven szerepelt. Feltetételezések szerint már jóval korábban létezett forgalmas vásárhelyként, erre utal szerdai piacnapra utaló neve és plébániájának védőszentválasztása is. Valószínűleg azonosítható a zoborhegyi apátság 1113-as birtokösszeírásában említett „Villa Episcopi” településsel. Az egész középkor során az esztergomi érsekség birtoka volt. 1312-ben Csák Máté seregei felégették a falut. 1313-tól ismert Szent Jakabnak szentelt plébániatemploma. Már a 15. századból ismertek céhei. 1530-ban az első török betörés során súlyos károkat szenvedett. Az 1553-as jegyzékben 22 portáját írták össze és mint újjáépülő település szerepelt. 1571-ben már mint mezővárost és az érsekség egyik gazdasági központját említik. 1597-ben hat vízimalom működött a Vágon Szerdahelynél. 1600-tól ismert iskolája, 1608-ból pedig első pecsétje. 1663-ban ismét elpusztították a törökök. Az 1710-11-es pestisjárvány is számos áldozatot szedett a településen. A 18. századtól Vágszerdahely néven ismert. Anyakönyveit 1717-től kezdve vezették. 1765-ben nagy tűzvész pusztított a faluban. 1849. május 1-jén Sempte és Vágszerdahely között ütközet zajlott le a honvédsereg és a császári csapatok között, melynek során a községben 14 lakóház és az iskola is leégett. 1869-ben 1024, túlnyomórészt szlovák lakosa volt. A 19. század második felében híres volt kosárfonásáról és egyéb háziiparáról, a Vágon több hajómalma is volt. A 20. század elején, a helységnévrendezés során kapta a hivatalos Alsószerdahely nevet. 1920-ig Pozsony vármegyéhez tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1928-ban földművesei nagy agrársztrájkban vettek részt. 1939. márciusától 1945. márciusáig a fasiszta szlovák bábállam határközsége volt, a szomszédos Vága már Magyarországhoz tartozott. A község 1945. április 1-jén szabadult fel, 1948-ban a korábbi Dolná Streda nad Váhom helyett a Dolná Streda hivatalos nevet kapta. Mezőgazdasági szövetkezete 1950-ben alakult (1964-től állami gazdaságként működött). 1959-62 között részben Alsószerdahely határában épült fel szocialista nagyüzemként a Szeredi Nikkelkohó (1993-ban bezárták), ahol a lakosság jelentős része dolgozott a rendszerváltásig. 1971-ben Szeredhez csatolták, 1990-ben azonban újra önálló községgé alakult. 2000-ben megépült a településtől délre az R1-es gyorsforgalmi út Szeredet és Nyitrát összekötő szakasza, mely felgyorsította a gazdasági fejlődést és a népességgyarapodást az egyre több beköltöző révén. Alsószerdahely határában több multinacionális vállalat létesített üzemcsarnokokat a 2000-es években.

Mai jelentősége

Az erősen urbanizálódó, ipari jellegű községben négyosztályos szlovák tannyelvű alapiskola és óvoda található. Elektronikai ipara (Dong Jin), üveggyapot- (Novoplast) és konténergyártása (UT) jelentős. Szent Jakabnak szentelt római katolikus temploma 1781-ben épült klasszicista stílusban. Nepomuki Szent János szobra a 18. század második felében emelt későbarokk műemlék.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Vág Szerdahely. Tót falu Pozsony Várm. földes Ura az Esztergomi Érsekség, ’s mintegy 16 kuriális Nemesek is laknak benne, lakosai katolikusok, fekszik Szeredhez 1/2 órányira; határja jó termékenységű, legelője hasznos, erdeje is van.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Szerdahely (Vágh), vegyes tót-magyar f., Poson vmegyében, Szered mellett. Lakja 1051 kath., 21 zsidó. Van kath. paroch. temploma, jó határa; hajó-malmai a Vágh vizén. F. u. az esztergomi érsek. Ut. p. N.-Szombat

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Galántától éjszakra Nebojsza, Barakony, Vága és Vág-Szerdahely feküsznek; az utóbbi már 1313-ban fönnállott s régen Szent-Jakabegyházának hívták.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Vágszerdahely, a Mátyusföld határán fekvő nagyközség. Házainak száma 211, lakosainak száma meg 1308, kik legnagyobb részben róm. kath. vallású tótok. Ez is az esztergomi érsekség ősi birtoka, mely mint ilyen már 1355-ben szerepel. Az 1553-iki portális összeírásba 22 portája van felvéve. Mindvégig az érsekséget uralta. 1665-83 között a törökök teljesen feldúlták. 1848-ban az átvonuló osztrák csapatoktól sokat szenvedett és benne a Vág áradásai is sok kárt okoztak. Lakosai a szék-, kosár- és a kocsikas-fonást háziiparszerűleg űzik. Katholikus temploma ősrégi, de a gyakori átalakítások kiforgatták eredeti alakjából. Ide tartozik Rény puszta. A községben van posta, de távíróhivatala és vasúti állomása Szered.

Magyar Katolikus Lexikon

Alsószerdahely, Vágszerdahely, v. Pozsony vm., (Dolná Streda, Szl.): plébánia a v. esztergomi egyhm. szeredi esp. ker-ében. - 1283: Zeredahel. Tp-át 1313 e. Szt Jakab tiszt. sztelték. - Plébánosai: 1313 k. András, 1560: Orozy György, 1562: János, 1600 k. Gudóczy Benedek, 1624 e. Babóthy Ferenc, 1647 k. Kolosy György, 1688: Gabrieli János, 1691: Dorikovics Pál, 1695: Paulikovics Mátyás, 1705: Megléthy János, 1709: Parancsay György, 1717: Loksay Gábor, 1720: Gyöngyösy György, Weinperger János, 1727: Szalay Sámuel, 1750: Tholt Ferenc, 1752: Okolicsányi László, 1764: Gulik László, 1775: Valdinuzy Antal, 1806: Vághy Lázár, 1838: Bublik István, 1846: Lehoczky János, 1851: Zabkovics Ferenc, 1886: Wojtek József. Kegyura 1880: az esztergomi érs. Anyakönyvei 1717-től. Anyanyelve 1910: szl., m. - Filiája 1917: Vága. ** Némethy 1894:302. - Schem. Strig. 1917:200.

Helységnévtár

Szerdahely (Vág-) (Szerdahely an der Waag), RK. 1148 Esztergom, ág. 1 - , izr. 41 Szered.

Névelőfordulások
1283
Zeredahel
1773
Vagh-Szerdahely,
1786
Serdahely,
1808
Vág-Szerdahely,
1863
Vágszerdahely,
1913
Alsószerdahely,
1920
Dolná Streda nad Váhom, Povážska Streda,
1927
Dolná Streda nad Váhom,
1948
Dolná Streda
1990
Dolná Streda

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Dolná Streda) 650
Telefon: 0317892988
Fax: 0317892988

Honlap: dolnastreda.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Šúry Ľuboš (SMER-SD)

Képviselő-testület:
Andel Martin (Független)
Lošonská Slávka (Független)
Válkyová Eva (Független)
Oravec Miloš (Független)
Fraňo Štefan (KDH)
Dobiš Marek (KDH)
Vranka Vít (KDH)
Borovička Emil (SMER-SD)
Rajninec Stanislav (SMER-SD)
Független 44% Független 4 képviselö KDH 33% KDH 3 képviselö SMER-SD 22% SMER-SD 2 képviselö 9 képviselö
Alsószerdahelyi Posta

Dolná Streda 650

Alapiskola

Jána Majku 695

Óvoda

Záhumenská 363

Alsószerdahelyi Községi Hivatal

Dolná Streda 650

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 99 8%
szlovákok 994 84%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 38 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 59 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1190
magyarok 242 16%
szlovákok 1207 82%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 23 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 6 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1478
magyarok 48 3%
szlovákok 1475 95%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 28 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1555
magyarok 17 1%
szlovákok 1246 97%
romák 2 0%
ukránok 0 0%
csehek 18 1%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 1286
magyarok 15 1%
szlovákok 1227 94%
romák 46 4%
ukránok 0 0%
csehek 12 1%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 3 0%
összlétszám 1304
magyarok 17 1%
szlovákok 1298 91%
romák 2 0%
ukránok 1 0%
csehek 11 1%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 9 1%
ismeretlen 85 6%
összlétszám 1424
magyarok 21 1%
szlovákok 1567 95%
romák 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 10 1%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 14 1%
ismeretlen 40 2%
összlétszám 1654
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1275
Választási részvétel: 65.49 %
Kiadott boríték: 835
Bedobott boríték: 835

Polgármester

Érvényes szavazólap: 820
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Šúry Ľuboš 470 57.32 % SMER-SD
Polák Anton 350 42.68 % Független
Švehla Anton 0 0.00 % SPOLU

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Andel Martin 546 Független
Lošonská Slávka 534 Független
Fraňo Štefan 482 KDH
Borovička Emil 425 SMER-SD
Rajninec Stanislav 379 SMER-SD
Dobiš Marek 365 KDH
Válkyová Eva 358 Független
Vranka Vít 322 KDH
Oravec Miloš 320 Független
Vrbovský Peter 305 SMER-SD
Švehla Anton 234 SPOLU
Janglová Magda 233 Független
Slaninová Eva 231 SMER-SD
Majtán Jozef 201 SMER-SD
Buchtová Stanislava 197 Független
Kaiserová Klaudia 168 NÁRODNÁ KOALÍCIA

Képviselők

2014
Független 33.33% Független 3 képviselö SMER-SD 33.33% SMER-SD 3 képviselö KDH 33.33% KDH 3 képviselö 9 képviselö
2018
Független 44.44% Független 4 képviselö KDH 33.33% KDH 3 képviselö SMER-SD 22.22% SMER-SD 2 képviselö 9 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1187
Választási részvétel: 30.16 %
Kiadott boríték: 358
Bedobott boríték: 358
Választásra jogosult: 1187
Választási részvétel: 24.85 %
Kiadott boríték: 295
Bedobott boríték: 295
Választásra jogosult: 1 247
Választási részvétel: 51,56 %
Kiadott boríték: 643
Bedobott boríték: 643

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 326
1.forduló
Érvényes szavazólap: 78189
Érvényes szavazólap: 593
Érvényes szavazólap: 113229
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Tibor Mikuš 203 62.27 % Független
Ivan Uhliarik 79 24.23 % KDH, SDKÚ - DS
Andrej Richnák 32 9.82 % NP
József Nagy 11 3.37 % MOST - HÍD
Jozef Ravasz 1 0.31 % SRÚS
József Berényi 0 0.00 % SMK-MKP, OKS
József Berényi 13 4.41% SMK-MKP, OKS
Tibor Mikuš 286 48.23 % Független
Jozef Viskupič 239 40.30 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Jaroslav Cehlárik 43 7.25 % Független
Márius Novák 12 2.02 % NP
József Berényi 8 1.35 % SMK-MKP
Konrád Rigó 5 0.84 % MOST - HÍD
Tibor Mikuš 31310 40.04 % Független
József Berényi 14339 18.34 % SMK-MKP, OKS
Ivan Uhliarik 14284 18.27 % KDH, SDKÚ - DS
József Nagy 14174 18.13 % MOST - HÍD
Andrej Richnák 3765 4.82 % NP
Jozef Ravasz 317 0.41 % SRÚS
József Berényi 31884 39.73% SMK-MKP, OKS
Jozef Viskupič 48584 42.91 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS, ZZ
Tibor Mikuš 34601 30.56 % Független
József Berényi 19414 17.15 % SMK-MKP
Konrád Rigó 6362 5.62 % MOST - HÍD
Márius Novák 2268 2.00 % NP
Jaroslav Cehlárik 2000 1.77 % Független

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 347
Érvényes szavazólap: 593
Érvényes szavazólap: 19607
# Név Szavazat Százalék Párt
Ľuboš Šúry 307 88.47% SMER - SD
Roman Súkeník 144 41.50% SMER - SD
Vladimír Vranovič 131 37.75% SMER - SD
Slávka Kramárová 110 31.70% SNS
Miloš Majko 98 28.24% DÚ, Zmena zdola
Bystrík Horváth 81 23.34% SNS
Júlia Gálová 78 22.48% SMER - SD
Pavol Doval 61 17.58% SMER - SD
Róbert Korec 44 12.68% KDH, SDKÚ - DS
Stanislava Režnáková 33 9.51% SNS
Ružena Vongrejová 27 7.78% NOVA
Adrián Macho 23 6.63% SaS, OKS
Milan Vlček 20 5.76% ĽS-HZDS
Gábor Pallya 16 4.61% ND
Michal Nagy 14 4.03% SMS
Jozef Nagy 14 4.03% Független
Ladislav Klempa 13 3.75% KSS
Roland Szekera 11 3.17% NOVA
Gábor Gál 9 2.59% MOST - HÍD
Ervin Chomča 9 2.59% MOST - HÍD
Peter Kolek 8 2.31% KSS
József Berényi 5 1.44% SMK-MKP
Mikuláš Horváth 4 1.15% SMK-MKP
Zuzana Csadyová 4 1.15% MOST - HÍD
László Biró 3 0.86% SMK-MKP
Boris Brunner 2 0.58% MOST - HÍD
František Juhos 2 0.58% MOST - HÍD
František Gőgh 2 0.58% ND
Zoltán Forró 2 0.58% MOST - HÍD
Gergely Agócs 0 0.00% SMK-MKP
László Pék 0 0.00% SMK-MKP
Zsolt Oros 0 0.00% MOST - HÍD
Krisztián Forró 0 0.00% SMK-MKP
Ľuboš Šúry 567 95.62% SMER-SD
Adrián Macho 241 40.64% Független
Roman Sukeník 237 39.97% SMER-SD
Marta Némethová 236 39.80% SMER-SD
Júlia Gálová 227 38.28% SMER-SD
Igor Németh 196 33.05% SMER-SD
Miloš Majko 142 23.95% DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS
Marek Tóth 94 15.85% Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Slávka Kramárová 91 15.35% SNS
Martin Drobný 88 14.84% SNS
Martin Práznovský 85 14.33% OKS, KDH, Zmena zdola, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Roman Vančo 77 12.98% ĽS Naše Slovensko
Róbert Korec 77 12.98% OKS, Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Jozef Boledovič 69 11.64% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, DÚ
Jana Hanuliaková 68 11.47% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS, DÚ, Zmena zdola
David Slíž 56 9.44% ĽS Naše Slovensko
Peter Paška 33 5.56% Független
Stanislav Tvrdík 31 5.23% ĽS Naše Slovensko
Adrián Kubica 28 4.72% MOST - HÍD
Milan Bánovský 28 4.72% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Václav Jurčaga 27 4.55% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ervin Chomča 25 4.22% MOST - HÍD
Ľubomír Noga 22 3.71% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Lipovský 20 3.37% DOMA DOBRE
Gábor Gál 20 3.37% MOST - HÍD
Janka Repčoková 19 3.20% ĽS Naše Slovensko
Andrej Tábori 18 3.04% Független
Marta Vajdová 14 2.36% Független
Zuzana Csadyová 13 2.19% MOST - HÍD
József Berényi 10 1.69% SMK-MKP
Peter Szabó 7 1.18% MOST - HÍD
Zoltán Forró 5 0.84% MOST - HÍD
Krisztián Forró 4 0.67% SMK-MKP
František Juhos 4 0.67% MOST - HÍD
Andrea Klabuzai 3 0.51% SMK-MKP
Jozef Pinček 2 0.34% NP
László Pék 2 0.34% SMK-MKP
Tamás Zupko 1 0.17% SMK-MKP
László Biró 1 0.17% SMK-MKP
Gergely Agócs 0 0.00% SMK-MKP
József Berényi 4671 0.00% SMK-MKP
Krisztián Forró 3698 0.00% SMK-MKP
Gábor Gál 3608 0.00% MOST - HÍD
László Biró 3576 0.00% SMK-MKP
Gergely Agócs 3136 0.00% SMK-MKP
László Pék 3126 0.00% SMK-MKP
Ervin Chomča 3050 0.00% MOST - HÍD
Ľuboš Šúry 3042 0.00% SMER - SD
František Juhos 2956 0.00% MOST - HÍD
Zuzana Csadyová 2948 0.00% MOST - HÍD
Vladimír Vranovič 2790 0.00% SMER - SD
Roman Súkeník 2653 0.00% SMER - SD
Mikuláš Horváth 2605 0.00% SMK-MKP
Zoltán Forró 2531 0.00% MOST - HÍD
Slávka Kramárová 2390 0.00% SNS
Júlia Gálová 1969 0.00% SMER - SD
Bystrík Horváth 1830 0.00% SNS
Pavol Doval 1823 0.00% SMER - SD
Boris Brunner 1815 0.00% MOST - HÍD
Miloš Majko 1741 0.00% Zmena zdola, DÚ
Zsolt Oros 1635 0.00% MOST - HÍD
Róbert Korec 1535 0.00% KDH, SDKÚ - DS
Jozef Nagy 1383 0.00% Független
Adrián Macho 1152 0.00% SaS, OKS
Stanislava Režnáková 1074 0.00% SNS
František Gőgh 965 0.00% ND
Milan Vlček 857 0.00% ĽS-HZDS
Peter Kolek 740 0.00% KSS
Ružena Vongrejová 714 0.00% NOVA
Gábor Pallya 683 0.00% ND
Ladislav Klempa 639 0.00% KSS
Roland Szekera 554 0.00% NOVA
Michal Nagy 413 0.00% SMS
József Berényi 5986 30.53% SMK-MKP
Krisztián Forró 4913 25.06% SMK-MKP
Gergely Agócs 4345 22.16% SMK-MKP
László Biró 4316 22.01% SMK-MKP
László Pék 4116 20.99% SMK-MKP
Ľuboš Šúry 3857 19.67% SMER-SD
Ervin Chomča 3474 17.72% MOST - HÍD
Miloš Majko 3386 17.27% DÚ, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS
Zuzana Csadyová 3228 16.46% MOST - HÍD
Gábor Gál 3200 16.32% MOST - HÍD
Andrea Klabuzai 3164 16.14% SMK-MKP
Roman Sukeník 2758 14.07% SMER-SD
Slávka Kramárová 2730 13.92% SNS
Marek Tóth 2689 13.71% Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ
Adrián Macho 2686 13.70% Független
Martin Drobný 2672 13.63% SNS
Martin Práznovský 2648 13.51% OKS, KDH, Zmena zdola, DÚ, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Juhos 2628 13.40% MOST - HÍD
Róbert Korec 2588 13.20% OKS, Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SaS
Peter Paška 2558 13.05% Független
Jana Hanuliaková 2535 12.93% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, KDH, SaS, DÚ, Zmena zdola
Jozef Boledovič 2530 12.90% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, DÚ
Marta Némethová 2505 12.78% SMER-SD
Tamás Zupko 2445 12.47% SMK-MKP
Júlia Gálová 2245 11.45% SMER-SD
Zoltán Forró 2062 10.52% MOST - HÍD
Igor Németh 2044 10.42% SMER-SD
Marta Vajdová 1657 8.45% Független
Peter Szabó 1575 8.03% MOST - HÍD
Andrej Tábori 1478 7.54% Független
Roman Vančo 1338 6.82% ĽS Naše Slovensko
Adrián Kubica 1157 5.90% MOST - HÍD
Stanislav Tvrdík 1053 5.37% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Lipovský 1027 5.24% DOMA DOBRE
Milan Bánovský 938 4.78% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Janka Repčoková 886 4.52% ĽS Naše Slovensko
David Slíž 871 4.44% ĽS Naše Slovensko
Ľubomír Noga 820 4.18% ĽS Naše Slovensko
Václav Jurčaga 785 4.00% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Jozef Pinček 178 0.91% NP

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Vága 217 17.57 %
Galánta 214 17.33 %
Szered 92 7.45 %
Nagymácséd 70 5.67 %
Feketenyék 52 4.21 %
Nagyfödémes 42 3.40 %
Felsőszeli 40 3.24 %
Nádszeg 39 3.16 %
Jóka 38 3.08 %
Taksonyfalva 38 3.08 %
Diószeg 35 2.83 %
Nemeskajal 34 2.75 %
Alsószerdahely 28 2.27 %
Tallós 27 2.19 %
Vízkelet 26 2.11 %
Alsószeli 26 2.11 %
Sopornya 19 1.54 %
Nemeskosút 17 1.38 %
Hidaskürt 16 1.30 %
Tósnyárasd 11 0.89 %
Pozsonyvezekény 11 0.89 %
Kismácséd 10 0.81 %
Királyrév 8 0.65 %
Vágpatta 7 0.57 %
Magyargurab 7 0.57 %
Sempte 6 0.49 %
Ábrahám 4 0.32 %
Gány 4 0.32 %
Pusztakürt 4 0.32 %
Nemeskürt 3 0.24 %
Pusztafödémes 3 0.24 %
Szentharaszt 3 0.24 %
Dunajánosháza 3 0.24 %
Salgócska 2 0.16 %
Alsóhatár 1 0.08 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Sopornya 803 31.87 %
Szered 494 19.60 %
Galánta 251 9.96 %
Alsószerdahely 241 9.56 %
Vágpatta 159 6.31 %
Sempte 133 5.28 %
Nemeskürt 72 2.86 %
Diószeg 64 2.54 %
Pusztakürt 55 2.18 %
Pusztafödémes 46 1.83 %
Szentharaszt 40 1.59 %
Ábrahám 37 1.47 %
Magyargurab 31 1.23 %
Nagyfödémes 29 1.15 %
Felsőszeli 28 1.11 %
Salgócska 23 0.91 %
Nemeskosút 22 0.87 %
Kisgeszt 20 0.79 %
Gány 17 0.67 %
Vága 17 0.67 %
Taksonyfalva 16 0.63 %
Nagymácséd 13 0.52 %
Tósnyárasd 11 0.44 %
Alsószeli 10 0.40 %
Nemeskajal 10 0.40 %
Dunajánosháza 8 0.32 %
Tallós 7 0.28 %
Jóka 7 0.28 %
Kismácséd 6 0.24 %
Hidaskürt 6 0.24 %
Királyrév 4 0.16 %
Feketenyék 2 0.08 %
Pozsonyvezekény 2 0.08 %
Nádszeg 1 0.04 %
Vízkelet 1 0.04 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Hidaskürt 377 11.52 %
Galánta 368 11.25 %
Alsószeli 270 8.25 %
Nádszeg 238 7.27 %
Felsőszeli 216 6.60 %
Nagyfödémes 192 5.87 %
Taksonyfalva 184 5.62 %
Feketenyék 170 5.20 %
Jóka 166 5.07 %
Pozsonyvezekény 139 4.25 %
Nagymácséd 137 4.19 %
Diószeg 126 3.85 %
Vága 123 3.76 %
Tallós 99 3.03 %
Nemeskosút 81 2.48 %
Vízkelet 69 2.11 %
Királyrév 53 1.62 %
Kismácséd 49 1.50 %
Nemeskajal 45 1.38 %
Tósnyárasd 28 0.86 %
Szered 11 0.34 %
Sopornya 6 0.18 %
Alsószerdahely 3 0.09 %
Pusztafödémes 3 0.09 %
Gány 2 0.06 %
Kisgeszt 2 0.06 %
Magyargurab 2 0.06 %
Sempte 1 0.03 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Ábrahám 1 0.03 %
Dunajánosháza 1 0.03 %
Vágpatta 1 0.03 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Galánta 773 50.92 %
Szered 98 6.46 %
Diószeg 95 6.26 %
Taksonyfalva 62 4.08 %
Gány 49 3.23 %
Nagyfödémes 41 2.70 %
Felsőszeli 37 2.44 %
Sopornya 37 2.44 %
Nemeskosút 20 1.32 %
Jóka 18 1.19 %
Alsószerdahely 18 1.19 %
Alsószeli 16 1.05 %
Nemeskajal 16 1.05 %
Magyargurab 16 1.05 %
Pusztafödémes 16 1.05 %
Tósnyárasd 15 0.99 %
Dunajánosháza 14 0.92 %
Kisgeszt 12 0.79 %
Nádszeg 10 0.66 %
Királyrév 9 0.59 %
Ábrahám 9 0.59 %
Vízkelet 9 0.59 %
Nemeskürt 9 0.59 %
Pozsonyvezekény 9 0.59 %
Vága 9 0.59 %
Nagymácséd 8 0.53 %
Sempte 8 0.53 %
Vágpatta 7 0.46 %
Hidaskürt 7 0.46 %
Kismácséd 7 0.46 %
Tallós 6 0.40 %
Feketenyék 5 0.33 %
Pusztakürt 4 0.26 %
Szentharaszt 4 0.26 %
Salgócska 3 0.20 %
Alsóhatár 2 0.13 %
Szered 253 25.10 %
Galánta 126 12.50 %
Sopornya 71 7.04 %
Alsószerdahely 56 5.56 %
Szentharaszt 47 4.66 %
Sempte 36 3.57 %
Vágpatta 30 2.98 %
Pusztafödémes 27 2.68 %
Ábrahám 26 2.58 %
Diószeg 24 2.38 %
Nagyfödémes 17 1.69 %
Vága 15 1.49 %
Magyargurab 14 1.39 %
Gány 13 1.29 %
Taksonyfalva 13 1.29 %
Kisgeszt 12 1.19 %
Jóka 12 1.19 %
Felsőszeli 9 0.89 %
Salgócska 9 0.89 %
Pusztakürt 9 0.89 %
Nemeskürt 7 0.69 %
Tallós 7 0.69 %
Nemeskosút 6 0.60 %
Kismácséd 6 0.60 %
Alsószeli 5 0.50 %
Nádszeg 4 0.40 %
Királyrév 3 0.30 %
Hidaskürt 3 0.30 %
Nagymácséd 3 0.30 %
Nemeskajal 2 0.20 %
Tósnyárasd 2 0.20 %
Vízkelet 2 0.20 %
Feketenyék 1 0.10 %
Pozsonyvezekény 1 0.10 %
Dunajánosháza 0 0.00 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Galánta 920 27.10 %
Szered 254 7.48 %
Nádszeg 246 7.25 %
Diószeg 178 5.24 %
Nagyfödémes 150 4.42 %
Felsőszeli 140 4.12 %
Taksonyfalva 134 3.95 %
Feketenyék 127 3.74 %
Jóka 107 3.15 %
Nagymácséd 107 3.15 %
Alsószeli 99 2.92 %
Királyrév 90 2.65 %
Hidaskürt 80 2.36 %
Sopornya 77 2.27 %
Nemeskajal 73 2.15 %
Tallós 70 2.06 %
Vága 68 2.00 %
Nemeskosút 60 1.77 %
Vízkelet 58 1.71 %
Pozsonyvezekény 43 1.27 %
Gány 42 1.24 %
Ábrahám 39 1.15 %
Magyargurab 37 1.09 %
Sempte 36 1.06 %
Tósnyárasd 36 1.06 %
Pusztafödémes 32 0.94 %
Vágpatta 31 0.91 %
Kismácséd 26 0.77 %
Alsószerdahely 25 0.74 %
Alsóhatár 24 0.71 %
Szentharaszt 22 0.65 %
Dunajánosháza 11 0.32 %
Nemeskürt 10 0.29 %
Kisgeszt 10 0.29 %
Salgócska 7 0.21 %
Pusztakürt 5 0.15 %
Nádszeg 583 21.35 %
Galánta 477 17.47 %
Feketenyék 152 5.57 %
Felsőszeli 126 4.61 %
Alsószeli 119 4.36 %
Nagyfödémes 110 4.03 %
Taksonyfalva 104 3.81 %
Királyrév 104 3.81 %
Tallós 95 3.48 %
Jóka 94 3.44 %
Nagymácséd 89 3.26 %
Diószeg 78 2.86 %
Hidaskürt 75 2.75 %
Pozsonyvezekény 60 2.20 %
Vízkelet 57 2.09 %
Nemeskajal 55 2.01 %
Vága 49 1.79 %
Szered 37 1.35 %
Tósnyárasd 36 1.32 %
Nemeskosút 34 1.24 %
Alsóhatár 29 1.06 %
Kismácséd 18 0.66 %
Ábrahám 10 0.37 %
Magyargurab 6 0.22 %
Gány 5 0.18 %
Sopornya 5 0.18 %
Dunajánosháza 5 0.18 %
Alsószerdahely 4 0.15 %
Vágpatta 3 0.11 %
Pusztafödémes 3 0.11 %
Kisgeszt 2 0.07 %
Nemeskürt 2 0.07 %
Sempte 1 0.04 %
Szentharaszt 1 0.04 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Nádszeg 607 13.72 %
Galánta 481 10.87 %
Alsószeli 379 8.57 %
Felsőszeli 336 7.59 %
Nagyfödémes 276 6.24 %
Jóka 255 5.76 %
Taksonyfalva 240 5.42 %
Királyrév 215 4.86 %
Nagymácséd 205 4.63 %
Hidaskürt 200 4.52 %
Pozsonyvezekény 161 3.64 %
Vága 154 3.48 %
Feketenyék 146 3.30 %
Tallós 144 3.25 %
Diószeg 123 2.78 %
Nemeskosút 106 2.40 %
Vízkelet 80 1.81 %
Nemeskajal 73 1.65 %
Kismácséd 49 1.11 %
Tósnyárasd 35 0.79 %
Alsóhatár 27 0.61 %
Szered 18 0.41 %
Pusztafödémes 10 0.23 %
Dunajánosháza 7 0.16 %
Ábrahám 4 0.09 %
Magyargurab 3 0.07 %
Szentharaszt 2 0.05 %
Nemeskürt 2 0.05 %
Sopornya 2 0.05 %
Gány 2 0.05 %
Vágpatta 2 0.05 %
Pusztakürt 1 0.02 %
Sempte 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Alsószerdahely 0 0.00 %
Galánta 549 17.45 %
Nádszeg 297 9.44 %
Nagymácséd 225 7.15 %
Nagyfödémes 195 6.20 %
Feketenyék 176 5.59 %
Taksonyfalva 171 5.43 %
Diószeg 158 5.02 %
Jóka 158 5.02 %
Felsőszeli 154 4.89 %
Alsószeli 129 4.10 %
Vága 116 3.69 %
Hidaskürt 114 3.62 %
Szered 102 3.24 %
Tallós 95 3.02 %
Pozsonyvezekény 74 2.35 %
Vízkelet 71 2.26 %
Nemeskajal 64 2.03 %
Nemeskosút 60 1.91 %
Királyrév 47 1.49 %
Kismácséd 46 1.46 %
Tósnyárasd 39 1.24 %
Magyargurab 20 0.64 %
Alsószerdahely 20 0.64 %
Alsóhatár 17 0.54 %
Pusztafödémes 15 0.48 %
Ábrahám 14 0.44 %
Gány 13 0.41 %
Dunajánosháza 12 0.38 %
Sopornya 10 0.32 %
Szentharaszt 10 0.32 %
Vágpatta 9 0.29 %
Nemeskürt 7 0.22 %
Sempte 6 0.19 %
Kisgeszt 5 0.16 %
Salgócska 2 0.06 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Szered 391 19.16 %
Galánta 255 12.49 %
Sopornya 244 11.95 %
Alsószerdahely 196 9.60 %
Ábrahám 181 8.87 %
Pusztafödémes 103 5.05 %
Diószeg 98 4.80 %
Sempte 60 2.94 %
Nemeskürt 58 2.84 %
Kisgeszt 51 2.50 %
Vágpatta 44 2.16 %
Nagyfödémes 43 2.11 %
Felsőszeli 43 2.11 %
Magyargurab 33 1.62 %
Szentharaszt 30 1.47 %
Nemeskosút 29 1.42 %
Gány 22 1.08 %
Pusztakürt 22 1.08 %
Taksonyfalva 21 1.03 %
Jóka 17 0.83 %
Kismácséd 13 0.64 %
Nádszeg 13 0.64 %
Alsószeli 10 0.49 %
Pozsonyvezekény 9 0.44 %
Vága 9 0.44 %
Nemeskajal 8 0.39 %
Nagymácséd 8 0.39 %
Tallós 7 0.34 %
Salgócska 6 0.29 %
Tósnyárasd 5 0.24 %
Dunajánosháza 4 0.20 %
Feketenyék 3 0.15 %
Vízkelet 3 0.15 %
Alsóhatár 2 0.10 %
Hidaskürt 2 0.10 %
Királyrév 1 0.05 %
Szered 584 23.02 %
Galánta 455 17.93 %
Ábrahám 198 7.80 %
Diószeg 166 6.54 %
Sopornya 115 4.53 %
Pusztafödémes 100 3.94 %
Sempte 88 3.47 %
Vágpatta 81 3.19 %
Nagyfödémes 74 2.92 %
Alsószerdahely 68 2.68 %
Felsőszeli 67 2.64 %
Szentharaszt 61 2.40 %
Magyargurab 54 2.13 %
Kisgeszt 48 1.89 %
Taksonyfalva 38 1.50 %
Jóka 36 1.42 %
Nemeskosút 35 1.38 %
Nemeskürt 28 1.10 %
Gány 27 1.06 %
Dunajánosháza 25 0.99 %
Kismácséd 19 0.75 %
Pusztakürt 18 0.71 %
Alsószeli 18 0.71 %
Vága 18 0.71 %
Nagymácséd 18 0.71 %
Tósnyárasd 16 0.63 %
Salgócska 16 0.63 %
Hidaskürt 11 0.43 %
Nádszeg 11 0.43 %
Feketenyék 11 0.43 %
Nemeskajal 11 0.43 %
Vízkelet 7 0.28 %
Tallós 6 0.24 %
Pozsonyvezekény 4 0.16 %
Alsóhatár 2 0.08 %
Királyrév 1 0.04 %
Szered 180 18.35 %
Galánta 168 17.13 %
Sopornya 77 7.85 %
Szentharaszt 45 4.59 %
Vágpatta 35 3.57 %
Ábrahám 32 3.26 %
Felsőszeli 31 3.16 %
Diószeg 29 2.96 %
Sempte 29 2.96 %
Pusztafödémes 28 2.85 %
Magyargurab 22 2.24 %
Nagyfödémes 19 1.94 %
Alsószerdahely 19 1.94 %
Pusztakürt 18 1.83 %
Taksonyfalva 17 1.73 %
Vága 14 1.43 %
Jóka 14 1.43 %
Salgócska 13 1.33 %
Kisgeszt 11 1.12 %
Gány 10 1.02 %
Kismácséd 10 1.02 %
Nagymácséd 8 0.82 %
Nemeskürt 8 0.82 %
Nádszeg 7 0.71 %
Hidaskürt 6 0.61 %
Alsószeli 6 0.61 %
Tallós 5 0.51 %
Tósnyárasd 5 0.51 %
Nemeskosút 5 0.51 %
Királyrév 4 0.41 %
Vízkelet 3 0.31 %
Alsóhatár 3 0.31 %
Feketenyék 2 0.20 %
Dunajánosháza 1 0.10 %
Nemeskajal 1 0.10 %
Pozsonyvezekény 1 0.10 %
Galánta 602 24.12 %
Szered 563 22.56 %
Diószeg 140 5.61 %
Sopornya 96 3.85 %
Sempte 89 3.57 %
Vágpatta 78 3.13 %
Nagyfödémes 71 2.84 %
Alsószerdahely 69 2.76 %
Pusztafödémes 69 2.76 %
Gány 66 2.64 %
Ábrahám 66 2.64 %
Felsőszeli 61 2.44 %
Szentharaszt 60 2.40 %
Taksonyfalva 53 2.12 %
Magyargurab 51 2.04 %
Hidaskürt 43 1.72 %
Nemeskosút 38 1.52 %
Jóka 35 1.40 %
Kisgeszt 32 1.28 %
Nemeskürt 30 1.20 %
Nagymácséd 26 1.04 %
Dunajánosháza 24 0.96 %
Tósnyárasd 22 0.88 %
Salgócska 21 0.84 %
Alsószeli 19 0.76 %
Vága 18 0.72 %
Pusztakürt 17 0.68 %
Nemeskajal 15 0.60 %
Nádszeg 13 0.52 %
Vízkelet 12 0.48 %
Feketenyék 8 0.32 %
Kismácséd 8 0.32 %
Királyrév 6 0.24 %
Tallós 5 0.20 %
Pozsonyvezekény 3 0.12 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Szered 30 12.45 %
Galánta 27 11.20 %
Diószeg 19 7.88 %
Kismácséd 17 7.05 %
Ábrahám 14 5.81 %
Nagyfödémes 7 2.90 %
Magyargurab 6 2.49 %
Taksonyfalva 5 2.07 %
Sopornya 5 2.07 %
Kisgeszt 5 2.07 %
Felsőszeli 4 1.66 %
Vága 4 1.66 %
Tósnyárasd 4 1.66 %
Jóka 3 1.24 %
Pozsonyvezekény 3 1.24 %
Nemeskosút 2 0.83 %
Dunajánosháza 2 0.83 %
Alsóhatár 2 0.83 %
Nagymácséd 2 0.83 %
Nemeskürt 2 0.83 %
Nemeskajal 2 0.83 %
Alsószerdahely 2 0.83 %
Sempte 2 0.83 %
Hidaskürt 1 0.41 %
Salgócska 1 0.41 %
Pusztakürt 1 0.41 %
Tallós 1 0.41 %
Vágpatta 1 0.41 %
Nádszeg 1 0.41 %
Pusztafödémes 1 0.41 %
Királyrév 1 0.41 %
Szentharaszt 1 0.41 %
Feketenyék 0 0.00 %
Vízkelet 0 0.00 %
Alsószeli 0 0.00 %
Gány 0 0.00 %
Galánta 817 13.71 %
Nádszeg 591 9.92 %
Alsószeli 525 8.81 %
Felsőszeli 418 7.02 %
Nagyfödémes 379 6.36 %
Taksonyfalva 352 5.91 %
Nagymácséd 328 5.51 %
Jóka 310 5.20 %
Hidaskürt 298 5.00 %
Feketenyék 255 4.28 %
Vága 252 4.23 %
Pozsonyvezekény 233 3.91 %
Diószeg 202 3.39 %
Királyrév 170 2.85 %
Tallós 158 2.65 %
Nemeskosút 131 2.20 %
Vízkelet 126 2.12 %
Nemeskajal 98 1.65 %
Kismácséd 80 1.34 %
Tósnyárasd 74 1.24 %
Szered 53 0.89 %
Ábrahám 18 0.30 %
Gány 15 0.25 %
Dunajánosháza 15 0.25 %
Pusztafödémes 13 0.22 %
Alsóhatár 13 0.22 %
Magyargurab 12 0.20 %
Alsószerdahely 10 0.17 %
Sopornya 9 0.15 %
Vágpatta 8 0.13 %
Salgócska 7 0.12 %
Sempte 6 0.10 %
Szentharaszt 5 0.08 %
Kisgeszt 3 0.05 %
Nemeskürt 1 0.02 %
Pusztakürt 1 0.02 %
Galánta 517 24.00 %
Szered 357 16.57 %
Sopornya 253 11.75 %
Alsószerdahely 227 10.54 %
Diószeg 97 4.50 %
Sempte 89 4.13 %
Nemeskürt 67 3.11 %
Vágpatta 58 2.69 %
Nagyfödémes 42 1.95 %
Pusztafödémes 42 1.95 %
Ábrahám 40 1.86 %
Felsőszeli 39 1.81 %
Nagymácséd 34 1.58 %
Pusztakürt 33 1.53 %
Taksonyfalva 31 1.44 %
Szentharaszt 28 1.30 %
Nemeskosút 25 1.16 %
Gány 24 1.11 %
Nádszeg 24 1.11 %
Jóka 24 1.11 %
Magyargurab 22 1.02 %
Salgócska 21 0.97 %
Vága 20 0.93 %
Alsószeli 19 0.88 %
Feketenyék 13 0.60 %
Tósnyárasd 13 0.60 %
Nemeskajal 13 0.60 %
Kisgeszt 11 0.51 %
Pozsonyvezekény 11 0.51 %
Hidaskürt 10 0.46 %
Kismácséd 9 0.42 %
Királyrév 8 0.37 %
Tallós 8 0.37 %
Dunajánosháza 7 0.32 %
Vízkelet 5 0.23 %
Alsóhatár 4 0.19 %
Galánta 591 11.89 %
Nádszeg 469 9.44 %
Alsószeli 392 7.89 %
Nagymácséd 391 7.87 %
Felsőszeli 344 6.92 %
Nagyfödémes 334 6.72 %
Taksonyfalva 322 6.48 %
Jóka 269 5.41 %
Hidaskürt 260 5.23 %
Vága 233 4.69 %
Feketenyék 211 4.25 %
Pozsonyvezekény 174 3.50 %
Diószeg 142 2.86 %
Tallós 135 2.72 %
Királyrév 112 2.25 %
Nemeskosút 107 2.15 %
Vízkelet 95 1.91 %
Tósnyárasd 93 1.87 %
Nemeskajal 88 1.77 %
Kismácséd 75 1.51 %
Szered 23 0.46 %
Alsóhatár 15 0.30 %
Gány 8 0.16 %
Dunajánosháza 6 0.12 %
Pusztafödémes 5 0.10 %
Ábrahám 4 0.08 %
Alsószerdahely 4 0.08 %
Sopornya 3 0.06 %
Sempte 2 0.04 %
Vágpatta 2 0.04 %
Szentharaszt 2 0.04 %
Salgócska 1 0.02 %
Magyargurab 1 0.02 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Galánta 845 19.34 %
Nádszeg 385 8.81 %
Alsószeli 314 7.19 %
Felsőszeli 304 6.96 %
Taksonyfalva 291 6.66 %
Nagyfödémes 260 5.95 %
Jóka 240 5.49 %
Nagymácséd 215 4.92 %
Hidaskürt 194 4.44 %
Diószeg 159 3.64 %
Vága 158 3.62 %
Feketenyék 147 3.36 %
Pozsonyvezekény 128 2.93 %
Nemeskosút 118 2.70 %
Tallós 113 2.59 %
Királyrév 102 2.33 %
Vízkelet 80 1.83 %
Nemeskajal 79 1.81 %
Kismácséd 57 1.30 %
Tósnyárasd 48 1.10 %
Szered 26 0.60 %
Alsóhatár 12 0.27 %
Dunajánosháza 11 0.25 %
Gány 7 0.16 %
Magyargurab 5 0.11 %
Pusztafödémes 5 0.11 %
Sopornya 5 0.11 %
Nemeskürt 2 0.05 %
Ábrahám 2 0.05 %
Pusztakürt 1 0.02 %
Alsószerdahely 1 0.02 %
Szentharaszt 1 0.02 %
Vágpatta 1 0.02 %
Sempte 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Galánta 632 15.65 %
Nádszeg 398 9.86 %
Taksonyfalva 357 8.84 %
Alsószeli 313 7.75 %
Felsőszeli 311 7.70 %
Nagyfödémes 247 6.12 %
Jóka 228 5.65 %
Hidaskürt 217 5.37 %
Nagymácséd 217 5.37 %
Feketenyék 170 4.21 %
Pozsonyvezekény 160 3.96 %
Vága 144 3.57 %
Tallós 128 3.17 %
Diószeg 122 3.02 %
Nemeskosút 99 2.45 %
Királyrév 94 2.33 %
Vízkelet 76 1.88 %
Nemeskajal 67 1.66 %
Kismácséd 51 1.26 %
Tósnyárasd 48 1.19 %
Alsóhatár 12 0.30 %
Szered 11 0.27 %
Sopornya 3 0.07 %
Alsószerdahely 2 0.05 %
Dunajánosháza 2 0.05 %
Pusztafödémes 2 0.05 %
Pusztakürt 1 0.02 %
Ábrahám 1 0.02 %
Gány 1 0.02 %
Sempte 1 0.02 %
Szentharaszt 1 0.02 %
Salgócska 0 0.00 %
Magyargurab 0 0.00 %
Vágpatta 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Nemeskürt 0 0.00 %
Szered 995 38.51 %
Galánta 361 13.97 %
Diószeg 130 5.03 %
Vágpatta 129 4.99 %
Sopornya 123 4.76 %
Sempte 106 4.10 %
Alsószerdahely 94 3.64 %
Ábrahám 75 2.90 %
Nagyfödémes 71 2.75 %
Szentharaszt 69 2.67 %
Pusztafödémes 61 2.36 %
Magyargurab 43 1.66 %
Felsőszeli 40 1.55 %
Nemeskürt 37 1.43 %
Pusztakürt 36 1.39 %
Jóka 33 1.28 %
Taksonyfalva 29 1.12 %
Kisgeszt 24 0.93 %
Gány 24 0.93 %
Nemeskosút 23 0.89 %
Nagymácséd 20 0.77 %
Dunajánosháza 20 0.77 %
Salgócska 20 0.77 %
Vága 17 0.66 %
Nemeskajal 16 0.62 %
Tósnyárasd 15 0.58 %
Nádszeg 14 0.54 %
Alsószeli 12 0.46 %
Hidaskürt 11 0.43 %
Tallós 9 0.35 %
Kismácséd 8 0.31 %
Feketenyék 7 0.27 %
Pozsonyvezekény 7 0.27 %
Vízkelet 6 0.23 %
Alsóhatár 2 0.08 %
Királyrév 2 0.08 %
Szered 1 128 43.59 %
Sopornya 299 11.55 %
Alsószerdahely 236 9.12 %
Galánta 115 4.44 %
Vágpatta 98 3.79 %
Sempte 84 3.25 %
Szentharaszt 58 2.24 %
Nemeskürt 58 2.24 %
Diószeg 47 1.82 %
Ábrahám 46 1.78 %
Pusztafödémes 41 1.58 %
Pusztakürt 28 1.08 %
Nagyfödémes 27 1.04 %
Felsőszeli 24 0.93 %
Vága 21 0.81 %
Magyargurab 19 0.73 %
Nagymácséd 18 0.70 %
Taksonyfalva 18 0.70 %
Alsószeli 18 0.70 %
Gány 16 0.62 %
Jóka 15 0.58 %
Salgócska 14 0.54 %
Nemeskosút 14 0.54 %
Kisgeszt 13 0.50 %
Feketenyék 7 0.27 %
Nádszeg 7 0.27 %
Tósnyárasd 6 0.23 %
Vízkelet 6 0.23 %
Kismácséd 5 0.19 %
Tallós 5 0.19 %
Dunajánosháza 5 0.19 %
Nemeskajal 4 0.15 %
Hidaskürt 2 0.08 %
Pozsonyvezekény 2 0.08 %
Királyrév 1 0.04 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Galánta 857 47.82 %
Szered 121 6.75 %
Nagyfödémes 72 4.02 %
Diószeg 71 3.96 %
Taksonyfalva 49 2.73 %
Jóka 38 2.12 %
Sopornya 35 1.95 %
Felsőszeli 34 1.90 %
Gány 32 1.79 %
Pusztafödémes 30 1.67 %
Hidaskürt 26 1.45 %
Alsószeli 24 1.34 %
Feketenyék 21 1.17 %
Vágpatta 20 1.12 %
Nemeskajal 19 1.06 %
Szentharaszt 16 0.89 %
Nemeskosút 16 0.89 %
Pozsonyvezekény 16 0.89 %
Tósnyárasd 16 0.89 %
Vága 15 0.84 %
Magyargurab 15 0.84 %
Alsószerdahely 14 0.78 %
Sempte 12 0.67 %
Kisgeszt 11 0.61 %
Kismácséd 11 0.61 %
Dunajánosháza 9 0.50 %
Ábrahám 9 0.50 %
Salgócska 8 0.45 %
Vízkelet 8 0.45 %
Nemeskürt 8 0.45 %
Nádszeg 6 0.33 %
Nagymácséd 6 0.33 %
Tallós 5 0.28 %
Pusztakürt 5 0.28 %
Királyrév 2 0.11 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Szered 1 189 45.66 %
Galánta 283 10.87 %
Sopornya 188 7.22 %
Sempte 112 4.30 %
Szentharaszt 107 4.11 %
Vágpatta 94 3.61 %
Alsószerdahely 88 3.38 %
Diószeg 86 3.30 %
Pusztafödémes 64 2.46 %
Felsőszeli 54 2.07 %
Ábrahám 47 1.80 %
Nagyfödémes 36 1.38 %
Taksonyfalva 36 1.38 %
Pusztakürt 33 1.27 %
Nemeskürt 31 1.19 %
Nemeskosút 29 1.11 %
Magyargurab 29 1.11 %
Jóka 23 0.88 %
Gány 22 0.84 %
Kisgeszt 18 0.69 %
Tósnyárasd 13 0.50 %
Kismácséd 12 0.46 %
Nemeskajal 12 0.46 %
Vága 12 0.46 %
Nagymácséd 11 0.42 %
Alsószeli 9 0.35 %
Salgócska 9 0.35 %
Vízkelet 6 0.23 %
Hidaskürt 5 0.19 %
Feketenyék 4 0.15 %
Nádszeg 3 0.12 %
Dunajánosháza 3 0.12 %
Királyrév 2 0.08 %
Tallós 1 0.04 %
Pozsonyvezekény 1 0.04 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Szered 669 25.95 %
Galánta 369 14.31 %
Vágpatta 301 11.68 %
Sopornya 216 8.38 %
Diószeg 119 4.62 %
Sempte 113 4.38 %
Alsószerdahely 85 3.30 %
Szentharaszt 83 3.22 %
Nemeskürt 65 2.52 %
Pusztafödémes 63 2.44 %
Ábrahám 62 2.40 %
Nagyfödémes 60 2.33 %
Felsőszeli 52 2.02 %
Magyargurab 46 1.78 %
Pusztakürt 45 1.75 %
Jóka 31 1.20 %
Taksonyfalva 30 1.16 %
Kisgeszt 29 1.12 %
Nemeskosút 26 1.01 %
Salgócska 24 0.93 %
Gány 22 0.85 %
Tósnyárasd 21 0.81 %
Nagymácséd 16 0.62 %
Dunajánosháza 16 0.62 %
Vága 14 0.54 %
Alsószeli 13 0.50 %
Nemeskajal 11 0.43 %
Hidaskürt 9 0.35 %
Vízkelet 9 0.35 %
Kismácséd 7 0.27 %
Nádszeg 6 0.23 %
Tallós 5 0.19 %
Feketenyék 4 0.16 %
Pozsonyvezekény 4 0.16 %
Királyrév 2 0.08 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Szered 480 51.34 %
Galánta 74 7.91 %
Sopornya 32 3.42 %
Felsőszeli 30 3.21 %
Alsószerdahely 28 2.99 %
Sempte 24 2.57 %
Diószeg 24 2.57 %
Vágpatta 23 2.46 %
Szentharaszt 22 2.35 %
Pusztafödémes 18 1.93 %
Nagyfödémes 16 1.71 %
Jóka 16 1.71 %
Taksonyfalva 14 1.50 %
Gány 12 1.28 %
Alsószeli 11 1.18 %
Vága 11 1.18 %
Nemeskürt 11 1.18 %
Nemeskosút 10 1.07 %
Tósnyárasd 9 0.96 %
Nádszeg 9 0.96 %
Ábrahám 8 0.86 %
Magyargurab 8 0.86 %
Tallós 7 0.75 %
Pusztakürt 7 0.75 %
Hidaskürt 6 0.64 %
Feketenyék 5 0.53 %
Nagymácséd 4 0.43 %
Kismácséd 3 0.32 %
Nemeskajal 3 0.32 %
Vízkelet 3 0.32 %
Kisgeszt 3 0.32 %
Dunajánosháza 3 0.32 %
Királyrév 2 0.21 %
Salgócska 1 0.11 %
Alsóhatár 1 0.11 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Szered 1 197 36.04 %
Galánta 513 15.45 %
Sopornya 187 5.63 %
Vágpatta 161 4.85 %
Diószeg 150 4.52 %
Alsószerdahely 142 4.28 %
Sempte 126 3.79 %
Szentharaszt 99 2.98 %
Ábrahám 96 2.89 %
Pusztafödémes 69 2.08 %
Nemeskürt 67 2.02 %
Nagyfödémes 67 2.02 %
Felsőszeli 58 1.75 %
Taksonyfalva 44 1.32 %
Magyargurab 41 1.23 %
Jóka 35 1.05 %
Kisgeszt 33 0.99 %
Gány 33 0.99 %
Nemeskosút 30 0.90 %
Salgócska 28 0.84 %
Vága 25 0.75 %
Pusztakürt 23 0.69 %
Nagymácséd 22 0.66 %
Dunajánosháza 22 0.66 %
Tósnyárasd 19 0.57 %
Alsószeli 19 0.57 %
Nemeskajal 13 0.39 %
Tallós 11 0.33 %
Nádszeg 10 0.30 %
Vízkelet 9 0.27 %
Hidaskürt 8 0.24 %
Kismácséd 8 0.24 %
Feketenyék 8 0.24 %
Királyrév 6 0.18 %
Pozsonyvezekény 5 0.15 %
Alsóhatár 2 0.06 %
Galánta 1 158 45.84 %
Szered 302 11.96 %
Diószeg 93 3.68 %
Sopornya 87 3.44 %
Taksonyfalva 87 3.44 %
Nagyfödémes 73 2.89 %
Felsőszeli 67 2.65 %
Gány 45 1.78 %
Vágpatta 44 1.74 %
Nemeskosút 43 1.70 %
Nemeskajal 42 1.66 %
Tósnyárasd 37 1.46 %
Magyargurab 34 1.35 %
Sempte 33 1.31 %
Alsószerdahely 33 1.31 %
Alsószeli 30 1.19 %
Ábrahám 29 1.15 %
Jóka 29 1.15 %
Vága 28 1.11 %
Pusztafödémes 26 1.03 %
Nemeskürt 24 0.95 %
Szentharaszt 23 0.91 %
Feketenyék 19 0.75 %
Tallós 19 0.75 %
Nagymácséd 19 0.75 %
Hidaskürt 19 0.75 %
Vízkelet 18 0.71 %
Kismácséd 16 0.63 %
Nádszeg 16 0.63 %
Pozsonyvezekény 13 0.51 %
Pusztakürt 13 0.51 %
Kisgeszt 12 0.48 %
Salgócska 9 0.36 %
Dunajánosháza 8 0.32 %
Királyrév 8 0.32 %
Alsóhatár 2 0.08 %
Galánta 348 22.51 %
Taksonyfalva 160 10.35 %
Feketenyék 101 6.53 %
Felsőszeli 93 6.02 %
Nagyfödémes 87 5.63 %
Nagymácséd 78 5.05 %
Nádszeg 78 5.05 %
Jóka 78 5.05 %
Diószeg 77 4.98 %
Alsószeli 65 4.20 %
Vága 46 2.98 %
Nemeskajal 42 2.72 %
Tósnyárasd 40 2.59 %
Vízkelet 37 2.39 %
Hidaskürt 37 2.39 %
Tallós 33 2.13 %
Nemeskosút 29 1.88 %
Pozsonyvezekény 28 1.81 %
Szered 28 1.81 %
Királyrév 18 1.16 %
Sopornya 14 0.91 %
Magyargurab 13 0.84 %
Kismácséd 10 0.65 %
Dunajánosháza 7 0.45 %
Alsószerdahely 7 0.45 %
Nemeskürt 4 0.26 %
Ábrahám 4 0.26 %
Pusztafödémes 4 0.26 %
Gány 4 0.26 %
Vágpatta 3 0.19 %
Alsóhatár 1 0.06 %
Kisgeszt 1 0.06 %
Sempte 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Szered 624 22.98 %
Sopornya 433 15.95 %
Nemeskürt 281 10.35 %
Vágpatta 263 9.69 %
Alsószerdahely 237 8.73 %
Galánta 225 8.29 %
Sempte 106 3.90 %
Pusztakürt 104 3.83 %
Szentharaszt 73 2.69 %
Salgócska 48 1.77 %
Diószeg 43 1.58 %
Felsőszeli 38 1.40 %
Pusztafödémes 36 1.33 %
Ábrahám 32 1.18 %
Taksonyfalva 26 0.96 %
Gány 26 0.96 %
Magyargurab 23 0.85 %
Nagyfödémes 21 0.77 %
Nemeskosút 19 0.70 %
Kisgeszt 19 0.70 %
Jóka 16 0.59 %
Tósnyárasd 12 0.44 %
Nagymácséd 11 0.41 %
Vága 10 0.37 %
Alsószeli 6 0.22 %
Nemeskajal 6 0.22 %
Pozsonyvezekény 4 0.15 %
Nádszeg 3 0.11 %
Kismácséd 3 0.11 %
Dunajánosháza 3 0.11 %
Királyrév 3 0.11 %
Vízkelet 1 0.04 %
Feketenyék 1 0.04 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Tallós 1 0.04 %
Hidaskürt 0 0.00 %
Szered 484 37.06 %
Galánta 177 13.55 %
Sopornya 123 9.42 %
Alsószerdahely 77 5.90 %
Szentharaszt 60 4.59 %
Sempte 56 4.29 %
Vágpatta 42 3.22 %
Diószeg 34 2.60 %
Pusztafödémes 34 2.60 %
Ábrahám 33 2.53 %
Nemeskürt 23 1.76 %
Vága 18 1.38 %
Gány 18 1.38 %
Jóka 15 1.15 %
Magyargurab 15 1.15 %
Pusztakürt 15 1.15 %
Nagyfödémes 14 1.07 %
Kisgeszt 13 1.00 %
Felsőszeli 13 1.00 %
Taksonyfalva 11 0.84 %
Salgócska 9 0.69 %
Nemeskosút 9 0.69 %
Alsószeli 9 0.69 %
Tósnyárasd 9 0.69 %
Kismácséd 7 0.54 %
Királyrév 4 0.31 %
Hidaskürt 4 0.31 %
Tallós 3 0.23 %
Dunajánosháza 2 0.15 %
Nagymácséd 2 0.15 %
Alsóhatár 2 0.15 %
Nemeskajal 2 0.15 %
Vízkelet 1 0.08 %
Feketenyék 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Nádszeg 0 0.00 %
Szered 628 26.11 %
Galánta 323 13.43 %
Vágpatta 321 13.35 %
Sopornya 208 8.65 %
Sempte 129 5.36 %
Diószeg 107 4.45 %
Nemeskürt 83 3.45 %
Alsószerdahely 77 3.20 %
Szentharaszt 71 2.95 %
Ábrahám 66 2.74 %
Pusztakürt 62 2.58 %
Nagyfödémes 56 2.33 %
Pusztafödémes 54 2.25 %
Felsőszeli 45 1.87 %
Magyargurab 39 1.62 %
Gány 35 1.46 %
Salgócska 32 1.33 %
Jóka 29 1.21 %
Taksonyfalva 25 1.04 %
Kisgeszt 25 1.04 %
Hidaskürt 22 0.91 %
Nemeskosút 21 0.87 %
Vága 21 0.87 %
Nagymácséd 20 0.83 %
Alsószeli 15 0.62 %
Dunajánosháza 15 0.62 %
Tósnyárasd 15 0.62 %
Nemeskajal 8 0.33 %
Vízkelet 7 0.29 %
Kismácséd 7 0.29 %
Pozsonyvezekény 7 0.29 %
Tallós 5 0.21 %
Feketenyék 4 0.17 %
Nádszeg 4 0.17 %
Alsóhatár 1 0.04 %
Királyrév 1 0.04 %
Szered 1 287 45.90 %
Galánta 263 9.38 %
Sopornya 164 5.85 %
Diószeg 144 5.14 %
Sempte 111 3.96 %
Alsószerdahely 91 3.25 %
Vágpatta 85 3.03 %
Szentharaszt 79 2.82 %
Felsőszeli 55 1.96 %
Pusztafödémes 54 1.93 %
Ábrahám 50 1.78 %
Taksonyfalva 44 1.57 %
Nagyfödémes 40 1.43 %
Nemeskürt 30 1.07 %
Pusztakürt 26 0.93 %
Jóka 25 0.89 %
Gány 21 0.75 %
Nemeskosút 21 0.75 %
Magyargurab 19 0.68 %
Kisgeszt 14 0.50 %
Vága 12 0.43 %
Nagymácséd 11 0.39 %
Tósnyárasd 11 0.39 %
Salgócska 11 0.39 %
Alsószeli 10 0.36 %
Nemeskajal 9 0.32 %
Hidaskürt 8 0.29 %
Kismácséd 7 0.25 %
Vízkelet 7 0.25 %
Nádszeg 6 0.21 %
Feketenyék 5 0.18 %
Dunajánosháza 4 0.14 %
Tallós 2 0.07 %
Alsóhatár 2 0.07 %
Pozsonyvezekény 2 0.07 %
Királyrév 0 0.00 %
Sopornya 255 25.60 %
Szered 203 20.38 %
Galánta 104 10.44 %
Vágpatta 80 8.03 %
Diószeg 48 4.82 %
Sempte 45 4.52 %
Ábrahám 30 3.01 %
Pusztakürt 27 2.71 %
Szentharaszt 23 2.31 %
Nemeskürt 23 2.31 %
Pusztafödémes 21 2.11 %
Felsőszeli 20 2.01 %
Alsószerdahely 20 2.01 %
Taksonyfalva 15 1.51 %
Magyargurab 14 1.41 %
Nagyfödémes 14 1.41 %
Nemeskosút 14 1.41 %
Salgócska 12 1.20 %
Gány 8 0.80 %
Nagymácséd 6 0.60 %
Vága 6 0.60 %
Nemeskajal 5 0.50 %
Jóka 5 0.50 %
Kisgeszt 5 0.50 %
Tósnyárasd 3 0.30 %
Nádszeg 3 0.30 %
Alsószeli 3 0.30 %
Pozsonyvezekény 3 0.30 %
Tallós 2 0.20 %
Kismácséd 2 0.20 %
Királyrév 2 0.20 %
Feketenyék 2 0.20 %
Hidaskürt 1 0.10 %
Alsóhatár 1 0.10 %
Dunajánosháza 1 0.10 %
Vízkelet 1 0.10 %
Szered 392 30.22 %
Galánta 138 10.64 %
Sopornya 93 7.17 %
Szentharaszt 55 4.24 %
Sempte 38 2.93 %
Ábrahám 33 2.54 %
Alsószerdahely 31 2.39 %
Vágpatta 31 2.39 %
Pusztafödémes 26 2.00 %
Diószeg 25 1.93 %
Nagyfödémes 18 1.39 %
Kisgeszt 16 1.23 %
Felsőszeli 15 1.16 %
Taksonyfalva 14 1.08 %
Magyargurab 13 1.00 %
Vága 12 0.93 %
Jóka 11 0.85 %
Nemeskürt 10 0.77 %
Pusztakürt 10 0.77 %
Gány 10 0.77 %
Salgócska 9 0.69 %
Nemeskosút 8 0.62 %
Alsószeli 8 0.62 %
Tósnyárasd 7 0.54 %
Kismácséd 6 0.46 %
Nagymácséd 6 0.46 %
Hidaskürt 5 0.39 %
Tallós 4 0.31 %
Nádszeg 3 0.23 %
Királyrév 2 0.15 %
Nemeskajal 1 0.08 %
Vízkelet 1 0.08 %
Alsóhatár 1 0.08 %
Pozsonyvezekény 1 0.08 %
Feketenyék 0 0.00 %
Dunajánosháza 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 267 10.79 %
Galánta 243 9.82 %
Alsószeli 230 9.30 %
Felsőszeli 219 8.85 %
Nádszeg 216 8.73 %
Nagyfödémes 156 6.31 %
Jóka 145 5.86 %
Hidaskürt 141 5.70 %
Taksonyfalva 138 5.58 %
Nagymácséd 95 3.84 %
Feketenyék 87 3.52 %
Vága 83 3.35 %
Tallós 81 3.27 %
Diószeg 80 3.23 %
Nemeskosút 67 2.71 %
Királyrév 66 2.67 %
Kismácséd 35 1.41 %
Vízkelet 30 1.21 %
Nemeskajal 30 1.21 %
Tósnyárasd 13 0.53 %
Alsóhatár 7 0.28 %
Szered 7 0.28 %
Sopornya 3 0.12 %
Pusztafödémes 2 0.08 %
Sempte 1 0.04 %
Dunajánosháza 1 0.04 %
Alsószerdahely 1 0.04 %
Nemeskürt 1 0.04 %
Salgócska 0 0.00 %
Pusztakürt 0 0.00 %
Vágpatta 0 0.00 %
Ábrahám 0 0.00 %
Magyargurab 0 0.00 %
Szentharaszt 0 0.00 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Gány 0 0.00 %
Szered 272 33.33 %
Sempte 141 17.28 %
Sopornya 57 6.99 %
Galánta 55 6.74 %
Szentharaszt 39 4.78 %
Vágpatta 32 3.92 %
Alsószerdahely 27 3.31 %
Diószeg 19 2.33 %
Hidaskürt 15 1.84 %
Felsőszeli 15 1.84 %
Pusztafödémes 13 1.59 %
Taksonyfalva 12 1.47 %
Ábrahám 10 1.23 %
Nemeskürt 9 1.10 %
Gány 8 0.98 %
Magyargurab 7 0.86 %
Nagymácséd 6 0.74 %
Nemeskosút 6 0.74 %
Nagyfödémes 5 0.61 %
Pusztakürt 5 0.61 %
Nádszeg 5 0.61 %
Alsószeli 4 0.49 %
Tósnyárasd 4 0.49 %
Salgócska 4 0.49 %
Vága 3 0.37 %
Jóka 2 0.25 %
Kisgeszt 2 0.25 %
Tallós 2 0.25 %
Kismácséd 2 0.25 %
Királyrév 2 0.25 %
Nemeskajal 1 0.12 %
Dunajánosháza 1 0.12 %
Feketenyék 0 0.00 %
Alsóhatár 0 0.00 %
Pozsonyvezekény 0 0.00 %
Vízkelet 0 0.00 %
Nádszeg 415 20.09 %
Feketenyék 278 13.46 %
Galánta 182 8.81 %
Nagyfödémes 139 6.73 %
Hidaskürt 133 6.44 %
Jóka 92 4.45 %
Tallós 82 3.97 %
Felsőszeli 78 3.78 %
Taksonyfalva 68 3.29 %
Diószeg 66 3.19 %
Alsószeli 66 3.19 %
Pozsonyvezekény 60 2.90 %
Nagymácséd 60 2.90 %
Királyrév 50 2.42 %
Nemeskosút 49 2.37 %
Vága 46 2.23 %
Vízkelet 44 2.13 %
Nemeskajal 34 1.65 %
Kismácséd 27 1.31 %
Tósnyárasd 21 1.02 %
Szered 16 0.77 %
Alsóhatár 16 0.77 %
Ábrahám 7 0.34 %
Dunajánosháza 5 0.24 %
Alsószerdahely 5 0.24 %
Magyargurab 4 0.19 %
Vágpatta 4 0.19 %
Pusztafödémes 4 0.19 %
Nemeskürt 3 0.15 %
Salgócska 2 0.10 %
Pusztakürt 2 0.10 %
Sopornya 1 0.05 %
Sempte 1 0.05 %
Szentharaszt 1 0.05 %
Gány 1 0.05 %
Kisgeszt 0 0.00 %
Galánta 491 15.28 %
Feketenyék 473 14.72 %
Nádszeg 255 7.93 %
Hidaskürt 205 6.38 %
Nagyfödémes 195 6.07 %
Felsőszeli 162 5.04 %
Alsószeli 133 4.14 %
Jóka 123 3.83 %
Taksonyfalva 122 3.80 %
Nagymácséd 121 3.76 %
Diószeg 115 3.58 %
Vága 109 3.39 %
Tallós 103 3.20 %
Vízkelet 99 3.08 %
Pozsonyvezekény 97 3.02 %
Nemeskosút 78 2.43 %
Királyrév 63 1.96 %
Nemeskajal 59 1.84 %
Szered 32 1.00 %
Kismácséd 29 0.90 %
Dunajánosháza 28 0.87 %
Alsóhatár 24 0.75 %
Tósnyárasd 24 0.75 %
Magyargurab 14 0.44 %
Ábrahám 14 0.44 %
Alsószerdahely 13 0.40 %
Salgócska 10 0.31 %
Pusztafödémes 7 0.22 %
Gány 7 0.22 %
Sopornya 6 0.19 %
Sempte 4 0.12 %
Vágpatta 3 0.09 %
Kisgeszt 3 0.09 %
Nemeskürt 3 0.09 %
Pusztakürt 2 0.06 %
Szentharaszt 2 0.06 %
Szered 177 20.25 %
Galánta 145 16.59 %
Diószeg 69 7.89 %
Sopornya 61 6.98 %
Szentharaszt 39 4.46 %
Pusztafödémes 36 4.12 %
Ábrahám 30 3.43 %
Vágpatta 26 2.97 %
Alsószerdahely 22 2.52 %
Nagyfödémes 21 2.40 %
Sempte 21 2.40 %
Magyargurab 19 2.17 %
Jóka 16 1.83 %
Kisgeszt 15 1.72 %
Felsőszeli 14 1.60 %
Taksonyfalva 12 1.37 %
Vága 12 1.37 %
Gány 11 1.26 %
Nemeskosút 10 1.14 %
Kismácséd 8 0.92 %
Alsószeli 6 0.69 %
Pusztakürt 6 0.69 %
Salgócska 6 0.69 %
Nagymácséd 6 0.69 %
Tósnyárasd 5 0.57 %
Nemeskürt 4 0.46 %
Nemeskajal 4 0.46 %
Tallós 4 0.46 %
Királyrév 3 0.34 %
Nádszeg 2 0.23 %
Alsóhatár 2 0.23 %
Hidaskürt 2 0.23 %
Vízkelet 2 0.23 %
Feketenyék 2 0.23 %
Dunajánosháza 1 0.11 %
Pozsonyvezekény 1 0.11 %
Szered 1 306 36.31 %
Alsószerdahely 567 15.76 %
Sopornya 465 12.93 %
Galánta 356 9.90 %
Sempte 179 4.98 %
Vágpatta 144 4.00 %
Nemeskürt 91 2.53 %
Szentharaszt 84 2.34 %
Pusztakürt 70 1.95 %
Vága 64 1.78 %
Diószeg 56 1.56 %
Pusztafödémes 52 1.45 %
Gány 48 1.33 %
Ábrahám 46 1.28 %
Taksonyfalva 45 1.25 %
Felsőszeli 44 1.22 %
Nagyfödémes 29 0.81 %
Magyargurab 27 0.75 %
Kisgeszt 27 0.75 %
Nemeskosút 22 0.61 %
Salgócska 21 0.58 %
Tallós 18 0.50 %
Alsószeli 17 0.47 %
Jóka 13 0.36 %
Nagymácséd 13 0.36 %
Nemeskajal 11 0.31 %
Tósnyárasd 11 0.31 %
Hidaskürt 7 0.19 %
Kismácséd 7 0.19 %
Királyrév 4 0.11 %
Pozsonyvezekény 4 0.11 %
Nádszeg 3 0.08 %
Vízkelet 2 0.06 %
Feketenyék 2 0.06 %
Alsóhatár 1 0.03 %
Dunajánosháza 1 0.03 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
HZDS
412 51.63%
SDĽ
108 13.53%
KDH
98 12.28%
SNS
50 6.27%
SKDH
28 3.51%
SDSS
19 2.38%
ODÚ
16 2.01%
SZS
15 1.88%
ROI
11 1.38%
SZ
7 0.88%
SLS
7 0.88%
Együttélés-MKDM
4 0.50%
SPI
4 0.50%
DS-ODS
4 0.50%
Egyéb
15 1.88%
Érvényes szavazatok 798
HZDS-RSS
335 48.62%
ZRS
88 12.77%
KDH
82 11.90%
SP-VOĽBA
55 7.98%
SNS
36 5.22%
23 3.34%
KSÚ
22 3.19%
KSS
15 2.18%
HZPCS
10 1.45%
ROISR
9 1.31%
MK
6 0.87%
SPK
4 0.58%
Egyéb
4 0.58%
Érvényes szavazatok 689
HZDS
303 38.45%
SDK
176 22.34%
SDĽ
105 13.32%
SNS
96 12.18%
SOP
35 4.44%
KSS
32 4.06%
ZRS
18 2.28%
NSK
8 1.02%
MKP
6 0.76%
SLS
4 0.51%
Egyéb
5 0.63%
Érvényes szavazatok 788
HZDS
198 28.45%
SMER
121 17.39%
SDKU
82 11.78%
KDH
63 9.05%
SNS
47 6.75%
ANO
41 5.89%
KSS
36 5.17%
HZD
32 4.60%
PSNS
18 2.59%
SDĽ
11 1.58%
SDA
8 1.15%
MKP
8 1.15%
ROMA
7 1.01%
NOSNP
7 1.01%
ZAR
6 0.86%
ZRS
4 0.57%
SZS
4 0.57%
Egyéb
3 0.43%
Érvényes szavazatok 696
SMER
227 38.47%
SNS
82 13.90%
SDKU DS
79 13.39%
ĽS HZDS
60 10.17%
KDH
59 10.00%
KSS
27 4.58%
SF
20 3.39%
MKP
11 1.86%
HZD
9 1.53%
ANO
6 1.02%
PS
3 0.51%
ASV
3 0.51%
NADEJ
3 0.51%
Egyéb
1 0.17%
Érvényes szavazatok 590
SMER
297 44.93%
SDKU DS
105 15.89%
SaS
74 11.20%
KDH
57 8.62%
SDĽ
26 3.93%
SNS
26 3.93%
ĽS HZDS
25 3.78%
Most-Híd
21 3.18%
ND
9 1.36%
EDS
7 1.06%
Paliho Kapurkova
5 0.76%
LSNS
5 0.76%
MKP
1 0.15%
Egyéb
3 0.45%
Érvényes szavazatok 661
SMER SD
343 49.78%
OĽaNO
92 13.35%
KDH
76 11.03%
SDKU DS
40 5.81%
SaS
28 4.06%
SNS
25 3.63%
99 Percent
17 2.47%
LSNS
14 2.03%
Most-Híd
11 1.60%
SSS NM
6 0.87%
PaS
6 0.87%
SZ
6 0.87%
Zmena zdola DU
5 0.73%
NaS ns
4 0.58%
ĽS HZDS
4 0.58%
KSS
3 0.44%
Zelení
3 0.44%
MKP
2 0.29%
Egyéb
4 0.58%
Érvényes szavazatok 689
SMER SD
270 35.48%
OĽANO-NOVA
114 14.98%
SaS
74 9.72%
LSNS
69 9.07%
SME RODINA
60 7.88%
SNS
45 5.91%
#SIEŤ
35 4.60%
KDH
34 4.47%
Most-Híd
31 4.07%
TIP
5 0.66%
SKOK!
5 0.66%
SZS
4 0.53%
ŠANCA
4 0.53%
MKP
2 0.26%
Egyéb
9 1.18%
Érvényes szavazatok 761
Galántai járás
Szlovákia

Bejelentések