SK
KS
.....

Alsóolcsvár

Településrész

címer zászló
6 2% magyar 1910
15 6% magyar 1921
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Nižný Olčvar
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Kassai járás
kisközség
Más földrajzi nevek:
Alsó föld (Pod horou), Biela hlina, (Bokros), Galošov breh, Galusové lesy, Gervinka-hegy, Hosszú földek (Dlhé zeme), Jamiska, Kapás földek, Kapáshegy, Kert alja (Záhumnie), Komlóskert (Konopiská), Koníkové, Kövecses (Kamenec), Kúpne lesy, Lesík (Nižňanské hačky), Nižňanský lesík, Olčváreho breh, Pervanyec (Lúka), Pod lesík, Pod Silaše, Prosiská, Puklé, Škapincov lesík, Sima földek (Špoňva), Túrós zacskó (Tvarožek), Veres-föld (Červenky), Vyše cintorína, Vyše Silaša, Vyšné lúky, Zadné hory,
Koordináták:
48.72865255, 21.34122133
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
193 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04442

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Alsó, és Felső Olcsva. v. Olcsvár. Abaúj Várm. Alsónak földes Ura Zombory, és több Uraságok, fekszik Felsőhöz közel, mellynek filiája, határjaik jól termők.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Olcsvár (Alsó), tót-magyar f., Abauj vmegyében, a Tarcza völgyében, Kassához keletre 1 órányira: 221 kath., 54 evang., 41 ref., 17 zsidó lak. Határa termékeny; legelője egészséges; rétjei kétszer kaszálhatók. F. u. Zombory és Olcsváry nemzetség.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Tovább keletre a Tárcza völgyében fekszik egymás mellett Felső- és Alsó-Olcsvár. (...) Alsó-Olcsvárnak 55 háza és 315 tótajku lakosa van.

Helységnévtár

Olcsvár (Alsó-), rk. 226 F.-Olcsvár, gk. 36 Zdoba, ág. 12 Kassai tót egyház, ref. 33 Beszter, izr. 8 Rozgony.

Névelőfordulások
1288
Olchwar
1330
Ochuar
1555
Also Olczwar
1630
Also Olczwár
1773
Alsó-Ocsvár, Nižny Ocžvár
1786
Alschó-Olcschwár, Malý Ocschwár
1808
Alsó-Ocsvár, Alsó-Olcsvár, Malé Očwáre
1863
Alsóolcsvár
1920
Nižný Olčvár
1927
Nižný Olčvar

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
németek
egyéb
1880
1910
1921
Nemzet Arány
magyarok 49 16%
szlovákok 248 79%
németek 6 2%
egyéb 12 4%
összlétszám 315
magyarok 6 2%
szlovákok 218 90%
németek 17 7%
egyéb 2 1%
összlétszám 243
magyarok 15 6%
szlovákok 232 92%
németek 0 0%
egyéb 4 2%
összlétszám 251
Mai közigazgatás

Bejelentések