SK
DK
.....

Alsókubin

Város

címer zászló
515 15% magyar 1910
20 0% magyar 2011
címer zászló
Koordináták:
49.20902252, 19.29536819
Terület:
55,03 km2
Rang:
város
Tszf. magasság:
507 m
Körzethívószám:
+421 (0) 43
Irányítószám:
02601
Település kód:
509540
Szervezeti azonosító:
314463
Adóazonosító:
2021339254
Divéky Adorján - Ecstein Ferenc - Holub József - idősebb Szontagh Miklós - Lattyák Sándor - Tyroler József -

Ecstein Ferenc

Orvos, egyetemi tanár.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Orvosi oklevelét a pesti egyetemen szerezte 1797-ben (1795 októberében sebészi, novemberében szülészeti szakvizsgát tett). Két évig Kőszegen volt városi tiszti főorvos. 1799-ben lett a pesti egyetemen a sebészet és a szülészet helyettes tanára. 1801-ben rendes tanárrá nevezték ki. 1805–1807 között az egyetem dékánja, 1813–1814-ben rektora volt.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">1809–1810-ben a nemesi felkelő sereg főorvosaként szolgált. 1812-ben magyar nemesi címet kapott, 1825-ben császári és királyi tanácsos lett. 1827-től a gyakorlati sebészet professzora volt a pesti egyetemen.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Főbb művei:</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> <i>Casus chirurgici tres, in publicum artis suae specimen descripti</i>, 1803; <i>Relatio officiosa generalis de nosocomiis pro nobili insurgente militia hungarica anno 1809. erectis et administratis</i>, 1810; <i>Tabellarische Darstellung der gebräuchlichsten chirurgischen Instrumente, Binden und Maschinen älterer und neuerer Zeit, zum Behufe der Wundarznei beflissenen</i>, 1822.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Pesten hunyt el 1833. november 7-én.</span></p>
1769. 3. 8.
Alsókubin - megszületett
névjegyzék

Tyroler József

Litográfus, fa-, acél- ls rézmetsző, a Kossuth-bankók tervezője.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">1837-ben, 15 éves korában került Pestre, ahol Tomola Ferdinánd zeneműkereskedő rajzolónak szerződtette. Kitanulta a kőrajzolást, a fa- és rézmetszést, ennek köszönhetően a pesti magyar és német képeslapok egyik legkeresettebb illusztrátora lett. József nádorról készült nagy arcképéért 100 forint külön jutalmat kapott. Más ismert személyek (Kossuth Lajos, Petőfi Sándor, Liszt Ferenc, Bem József stb.) portréját is acélba metszette. A magyar királyokról és hősökről is készített egy metszetsorozatot.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">1848-ban metszetben ábrázolta Magyarország és Erdély egyesülésének allegóriáját, Weber Henrik (1818-1866) festőművész csoportképes rajza nyomán metszetet készített a Batthyány-kormányról és ő volt (Wachtler Fülöppel együtt) az 1848/49-ben forgalomban volt Kossuth bankók tervezője is. Emiatt 1849 végén néhány hétre börtönbe is került, de előkelő személyek közbenjárására szabadon engedték.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Pesten hunyt el 1854-ben.</span></p>
1822
Alsókubin - megszületett
névjegyzék

idősebb Szontagh Miklós

<p><i>Orvos, botanikus, a magashegységi klímaterápia úttörője.</i></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Szontagh Dániel</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif"=""> (Zászkal, 1809. január 3. – Nagyszombat, 1867. április 4.) királyi tanácsos, történetíró, genealógus, flórakutató fia volt. Orvosi tanulmányait Bécsben végezte el (1868). Pesten letelepedve a <i>Természettudományi Közlöny</i> c. folyóirat szerkesztőjeként elsősorban botanikával foglalkozott.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">1873-ban az ótátrafüredi „vízgyógyintézet” vezetője lett és a kezdetleges állapotokat látva egy 20 holdnyi bérelt területen új gyógyszanatórium építésbe fogott és megalapította Újtátrafüredet. 1883-ban új szanatóriumot létesített, amely az akkori Magyarország első, téli időszakban is működő magaslati gyógyhelye volt. Itt a havasi klíma, a vízgyógyászat és az elektroterápia együttes alkalmazásával gyógyítottak. Fia, <b>ifjabb Szontagh Miklós</b> szintén az orvosi pályát választotta és apja munkáját folytatta.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Szontagh szenvedélyes természetjáró, hegymászó és síelő volt, egyik kezdeményezője volt a Magyarországi Kárpátegyesület megalapításának. Több magyarul és németül írt könyvet publikált.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Főbb művei:</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif"=""> <i>Új Tátrafüred éghajlati viszonyai.</i> <i>Tíz év meteorológiai megfigyelés alapján</i>, 1883; <i>Képes kalauz a Tátraalji fürdőbe és a Magas Tátra hegyvidékére</i>. <i>Egy színes térképpel és két helyrajzi vázlattal</i>, 1885; <i>A Magas Tátra és hegyvidéke,</i> <i>különös tekintettel a tátravidéki fürdőkre és nyaralóhelyekre</i>, 1895; <i>Tátrakalauz,</i> 1896; <i>A Basedow-betegség és sikeres orvoslása Újtátrában 82 eset kapcsán</i>, 1899.<o:p></o:p></span></p><p></p>
1843. 8. 11.
Alsókubin - megszületett
1899. 12. 2.
Újtátrafüred - elhunyt
névjegyzék

Lattyák Sándor

Erdész, geográfus.<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">A selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémián 1894-ben szerzett oklevelet.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">1898-ban állami szolgálatba lépve felvidéki, erdélyi állomáshelyeken szolgált. 1918 után Budapesten tevékenykedett és erdőtanácsosként vonult nyugalomba 1927-ben. Régészeti, földrajzi és etnográfiai kérdések is foglalkoztatták. Az ókori csillagász, geográfus és matematikus, Klaudiosz Ptolemaiosz <i>Geographia </i>c. művében szereplő ókori településeket ókori világtérképre rögzítette.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Fő műve:</span></b><i><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> Excerptum ex opere: Explicatio Geographiae Claudii Ptolemaei</span></i><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Budapesten hunyt el 1947. március 19-én</span></p>
1871. 10. 9.
Alsókubin - megszületett
1890 - 1894
Selmecbánya - tanult
névjegyzék

Divéky Adorján

<p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif;">Történész, egyetemi tanár, a lengyel-magyar kapcsolatok kutatója.<b><o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">A Divéky család 1760-ban került Árva megyébe.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Divéky Adorján 1906-ban végezte el a budapesti tudományegyetemet, ahol bölcsészdoktori címet is szerzett. Kezdetben Szepes, Liptó és Árva megyében gimnáziumi tanárként tevékenykedett.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">1909–1911-ben a krakkói egyetemen történelmet hallgatott, 1917-tól Varsóban magyar vonatkozású levéltári anyagokat kutatott, közben az ottani egyetem magyar nyelvi lektora, majd a magyar történelem előadója volt 1929-ig.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">1935–1939-ben a varsói Magyar Kulturális Intézet igazgatójaként tevékenykedett.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">1939–1950-ben a debreceni egyetemen kelet-európai történelmet oktatott. 1945 után 1848-as lengyel emlékiratokat fordított és Krakkó reneszánsz kori magyar emlékeit gyűjtötte.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif">Divéky Adorján 1930-ban lett az MTA levelező tagja, 1937-től volt a Lengyel Tudományos Akadémia külföldi tagja.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Főbb művei:</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif"> <i>Felső-Magyarország kereskedelmi összeköttetése Lengyelországgal főleg a XVI.-XVII. században, </i>1905; <i>Zsigmond lengyel herceg budai számadásai 1500-1502,</i> 1914; <i>Magyarok és lengyelek a XIX. században,</i> 1919; <i>A Lengyelországnak elzálogosított XVI szepesi város visszacsatolása 1770-ben,</i> 1929.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif">Budapesten hunyt el 1965. május 25-én.</span></p>
1880. 8. 17.
Alsókubin - megszületett
névjegyzék

Holub József

<p></p><p></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Szakterülete elsősorban a középkori magyar jogtörténet volt.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Apja polgári iskolai tanár volt és Szekszárdon kapott állást, ezért fia már ott kezdte meg tanulmányait és ott is érettségizett. A budapesti egyetemen 1908-ban történelem-latin szakos tanári oklevelet szerzett. 1909–1923 között a Magyar Nemzeti Múzeum kézirattárának őre volt, közben 1920-ban államtudományi doktori oklevelet is szerzett és a diplomatika magántanára lett.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">A Szent István Akadémia is tagjává választotta, 1923-ban a pécsi Erzsébet Tudományegyetem magyar történeti tanszékének rendkívüli tanárává nevezték ki, majd egy év múlva rendes tanára lett. 1929–1930-ban a bölcsészkar dékáni tisztét töltötte be. 1938–1949 között a jog és államtudományi kar professzora, közben dékánja (1943–1944), illetve rektora (1944–1945).<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt; font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Az MTA-nak 1923-tól levelező, 1945-től rendes tagja volt. 1949-ben megfosztották rendes akadémiai tagságától és „tanácskozó” taggá fokozták le. Az MTA 1989-ben rehabilitálta. <o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Főbb művei:</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif"=""> <i>A halálesetre szóló ajándékozások régi jogunkban, </i>1920; <i>Az életkor szerepe középkori jogunkban és az „időlátott levelek”, </i>1922; <i>A fiúsításról,</i> 1925; <i>A leánynegyedről,</i> 1928; <i>Zala megye története a középkorban I.,</i> 1929; <i>Egy dunántúli egyházi nagybirtok élete a középkor végén</i>, 1943; <i>A magyar alkotmánytörténelem vázlata. I-II.</i>, 1947; <i>La représentation politique en Hongrie au moyen âge </i>(Louvain-Paris), 1958; <i>La formation des deux Chambres de l'assemblée nationale hongroise</i> (Louvain-Paris), 1961; <i>Zala megye középkori vízrajza, </i>1963.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman",serif"="">Pécsett hunyt el 1962. március 28-án.</span></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p>
1885. 4. 4.
Alsókubin - megszületett
névjegyzék
Névelőfordulások
1773
Inferior Kubin, Alsó-Kubin, Dolny Kubin,
1786
Alschó-Kubin,
1808
Alsó-Kubin, Dolní Kubín,
1863
Alsókubin,
1920
Dolný Kubín

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Hviezdoslavovo námestie) 1651/2
Telefon: 0435814454
Fax: 0435814464

Honlap: dolnykubin.sk
Polgármester:
Prílepok Ján (Független)

Képviselő-testület:
Heško Pavol (Független)
David Jozef (Független)
Bača Pavol (Független)
Kubišta Vladimír (Független)
Krákorník Anton (Független)
Jonák Peter (Független)
Jurčíková Emília (Független)
Strežo Peter (KDH)
Gregová Juliana (KDH)
Lakoštík Matúš (KDH)
Foltinová Erika (KDH)
Štyráková Magdaléna (KDH)
Dobák Ján (KDH)
Škvarka Kamil (KDH)
David Tomáš (KDH)
Brodňanský Benjamín (KDH)
Tomáňová Katarína (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO))
Smolka Michal (SaS)
Lavrík Michal (SNS)
Független 37% Független 7 képviselö KDH 47% KDH 9 képviselö 5% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 1 képviselö 5% SaS 1 képviselö 5% SNS 1 képviselö 19 képviselö
Stredná odborná škola obchodu a služieb

Pelhřimovská 1186/10

Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava

Hviezdoslavovo námestie 18

Járási bíróság

Radlinského 36

Obchodná akadémia

Radlinského 1725/55

Városi Művelődési Központ

Nám. Slobody

Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín

Matúškova 1631

Stredná zdravotnícka škola

M. Hattalu 2149

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne

Nemocničná 12

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín

Nemocničná 1944/10

Stredná odborná škola polytechnická

Jelšavská 404

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín

M. Hattalu 2161

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný Kubín

Pelhřimovská 2055/7

Oravská galéria v Dolnom Kubíne

Hviezdoslavovo námestie 11

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

Hviezdoslavovo nám. 7

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

Bysterecká 1263/55

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Samuela Nováka 1763/2

Základná umelecká škola Petra Michala Bohúňa

Matúšková 1632/5

Základná škola, Ulica Martina Hattalu

M. Hattalu 2151

Základná umelecká škola Ivana Ballu, Námestie slobody 1271/6, 026 01 Dolný Kubín

Námestie slobody 1271/6

Základná škola s materskou školou

Komenského 279/32

Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín

Kohútov sad 1752/4

Základná škola Martina Kukučína

SNP 1199/36

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín

Námestie slobody 1

"ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ DOLNÁ ORAVA"

Hviezdoslavovo námestie 1651/2

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

J.Ťatliaka 2051/8

Spojená škola, Matúšková 1631, Dolný Kubín

Matúškova 1631

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Jánoškova 1611/58

Alsókubin 1 Posta

Alej Slobody 2203

Alsókubin 3 Posta

Mierová 4

Alapiskola

Kohútov sad 1752/4

Alapiskola és óvoda

Komenského 279/32

Cirkevná SŠ - ZŠ s MŠ

Okružná 2062/25

Alapiskola

SNP 1199/36

Alapiskola

Ul. Martina Hattalu 2151

Súkromná ZŠ s MŠ

Ul. Obrancov mieru 1779

MŠ pri zdravot. zariad.

Nemocničná 1944/4

Gymnázium P.O.Hviezdos.

Hviezdoslavovo nám. 18

Súkromné gymnázium

Nemocničná 2

Cirkevná SŠ - gymnázium

Okružná 2026/25

Óvoda

Chočská 1585/29

Materská škola pri ZŠ

Komenského 279/32

Óvoda

Na Sihoti 1163/35

Óvoda

Námestie slobody 1270/5

Óvoda

Obrancov mieru 1775/14

Óvoda

Odbojárov 1962/16

Cirkevná SŠ - MŠ

Okružná 2062/25

Súkromná materská škola

Ul. Obrancov mieru 1779

Óvoda

Záskalická 2053/5

SOŠ polytechnická

Jelšavská 404

Stredná zdrav. škola

M. Hattalu 2149

Stredná odborná škola

Pelhřimovská 1186/10

Obchodná akadémia

Radlinského 1725/55

Súkromná SOŠ

SNP 1202/14

Spojená škola

Matuškova 1631

Spojená škola

Matuškova 1631

ZŠ s MŠ pri ZZ

Nemocničná 1944/4

Anyakönyvi Hivatal

Hviezdoslavovo námestie 1651/2

Alsókubin város

Hviezdoslavovo námestie 1651/2

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
Nemzet Százalék
összlétszám 3241
magyarok 77 2%
szlovákok 2710 84%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 349 11%
lengyelek 0 0%
egyéb 105 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3408
magyarok 515 15%
szlovákok 2510 74%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 307 9%
lengyelek 44 1%
egyéb 31 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 3590
magyarok 28 1%
szlovákok 3185 89%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 92 3%
lengyelek 0 0%
egyéb 285 8%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 19091
magyarok 29 0%
szlovákok 18579 97%
ruszinok 4 0%
romák 78 0%
ukránok 11 0%
csehek 281 1%
németek 4 0%
lengyelek 32 0%
egyéb 34 0%
ismeretlen 39 0%
összlétszám 19948
magyarok 28 0%
szlovákok 19356 97%
ruszinok 4 0%
romák 56 0%
ukránok 10 0%
csehek 215 1%
németek 8 0%
lengyelek 30 0%
egyéb 6 0%
ismeretlen 235 1%
összlétszám 19633
magyarok 20 0%
szlovákok 17848 91%
ruszinok 2 0%
romák 31 0%
ukránok 14 0%
csehek 142 1%
németek 3 0%
lengyelek 34 0%
egyéb 66 0%
ismeretlen 1473 8%
összlétszám 161
magyarok 1 1%
szlovákok 155 96%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 5 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 145
magyarok 0 0%
szlovákok 143 99%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 326
magyarok 6 2%
szlovákok 314 96%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 6 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 147
magyarok 3 2%
szlovákok 134 91%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 4%
lengyelek 0 0%
egyéb 4 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 130
magyarok 0 0%
szlovákok 125 96%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 5 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 354
magyarok 0 0%
szlovákok 346 98%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 7 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 73
magyarok 0 0%
szlovákok 70 96%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 359
magyarok 0 0%
szlovákok 335 93%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 17 5%
lengyelek 0 0%
egyéb 7 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 334
magyarok 0 0%
szlovákok 329 99%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 1%
lengyelek 0 0%
egyéb 3 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 54
magyarok 0 0%
szlovákok 54 100%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 431
magyarok 31 7%
szlovákok 352 82%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 32 7%
lengyelek 0 0%
egyéb 16 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 120
magyarok 0 0%
szlovákok 114 95%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 5%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 123
magyarok 9 7%
szlovákok 107 87%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 7 6%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 318
magyarok 4 1%
szlovákok 301 95%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 7 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 5 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 114
magyarok 0 0%
szlovákok 106 93%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 8 7%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 93
magyarok 0 0%
szlovákok 92 99%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 108
magyarok 0 0%
szlovákok 95 88%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 13 12%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 75
magyarok 0 0%
szlovákok 75 100%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 1928
magyarok 28 1%
szlovákok 1619 84%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 43 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 238 12%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 303
magyarok 0 0%
szlovákok 289 95%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 6 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 8 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 427
magyarok 0 0%
szlovákok 401 94%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 26 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 92
magyarok 0 0%
szlovákok 88 96%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 4 4%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 352
magyarok 0 0%
szlovákok 352 100%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 51
magyarok 0 0%
szlovákok 51 100%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 254
magyarok 0 0%
szlovákok 215 85%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 39 15%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
  • 2,2 %%
    Romák aránya (Roma Atlasz 2013)


Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 15214
Választási részvétel: 44.65 %
Kiadott boríték: 6793
Bedobott boríték: 6790

Polgármester

Érvényes szavazólap: 6705
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Prílepok Ján 3798 56.64 % Független
Heško Pavol 894 13.33 % Független
Beňuš Ján 795 11.86 % Független
Lavrík Michal 777 11.59 % SNS
Málik Miroslav 258 3.85 % SMER-SD
Ďaďo Milan 92 1.37 % Független
Kuteš Vladimír 91 1.36 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Heško Pavol 463 Független
Strežo Peter 404 KDH
Brodňanský Benjamín 207 KDH
David Tomáš 194 KDH
Kubišta Vladimír 396 Független
Tomáňová Katarína 362 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Krákorník Anton 883 Független
Škvarka Kamil 806 KDH
Dobák Ján 710 KDH
Štyráková Magdaléna 702 KDH
Jurčíková Emília 671 Független
Foltinová Erika 630 KDH
Jonák Peter 948 Független
Lakoštík Matúš 914 KDH
Smolka Michal 848 SaS
Gregová Juliana 840 KDH
Bača Pavol 778 Független
David Jozef 707 Független
Lavrík Michal 621 SNS

Képviselők

2014
Független 42.11% Független 8 képviselö SIEŤ 15.79% SIEŤ 3 képviselö SMER-SD 10.53% SMER-SD 2 képviselö SDKÚ-DS 10.53% SDKÚ-DS 2 képviselö KDH 10.53% KDH 2 képviselö SaS 10.53% SaS 2 képviselö 19 képviselö
2018
Független 36.84% Független 7 képviselö KDH 47.37% KDH 9 képviselö 5.26% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 1 képviselö 5.26% SaS 1 képviselö 5.26% SNS 1 képviselö 19 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 15524
Választási részvétel: 21.59 %
Kiadott boríték: 3352
Bedobott boríték: 3351
Választásra jogosult: 15524
Választási részvétel: 21.59 %
Kiadott boríték: 3352
Bedobott boríték: 3351
Választásra jogosult: 15 262
Választási részvétel: 37,92 %
Kiadott boríték: 5 788
Bedobott boríték: 5 770

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 3281
1.forduló
Érvényes szavazólap: 116932
Érvényes szavazólap: 5 686
Érvényes szavazólap: 187820
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Juraj Blanár 1376 41.94 % SMER - SD, SZ, SNS
Miroslav Mikolášik 1354 41.27 % KDH, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD
Igor Ryban 427 13.01 % Független
Juraj Pavlovič 70 2.13 % KSS
Ivan Pavlisko 54 1.65 % ĽS Naše Slovensko
Miroslav Mikolášik 1354 41.27% KDH, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD
Igor Ryban 427 13.01% Független
Juraj Pavlovič 70 2.13% KSS
Ivan Pavlisko 54 1.65% ĽS Naše Slovensko
Erika Jurinová 3 258 57.30 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS
Juraj Blanár 1 110 19.52 % Smer-SD
Marián Murín 487 8.56 % Független
Anton Martvoň 400 7.03 % Független
Peter Sagan 275 4.84 % ĽSNS
Ján Mikolaj 75 1.32 % SNS
Stanislav Pirošík 35 0.62 % VZDOR, KSS
Peter Cibulka 31 0.55 % Független
Kristián Hoffmann 15 0.26 % SZS
Juraj Blanár 63165 54.02 % SMER - SD, SZ, SNS
Miroslav Mikolášik 33156 28.35 % KDH, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD
Igor Ryban 15710 13.44 % Független
Ivan Pavlisko 2471 2.11 % ĽS Naše Slovensko
Juraj Pavlovič 2430 2.08 % KSS
Miroslav Mikolášik 33156 28.35% KDH, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD
Igor Ryban 15710 13.44% Független
Ivan Pavlisko 2471 2.11% ĽS Naše Slovensko
Juraj Pavlovič 2430 2.08% KSS
Erika Jurinová 82034 43.68 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS
Juraj Blanár 55931 29.78 % Smer-SD
Marián Murín 19425 10.34 % Független
Peter Sagan 14323 7.63 % ĽSNS
Anton Martvoň 6615 3.52 % Független
Ján Mikolaj 5010 2.67 % SNS
Peter Cibulka 2921 1.56 % Független
Stanislav Pirošík 946 0.50 % VZDOR, KSS
Kristián Hoffmann 615 0.33 % SZS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 3284
Érvényes szavazólap: 5 673
Érvényes szavazólap: 11740
# Név Szavazat Százalék Párt
Ľubomír Bláha 1396 42.51% SMER - SD
Ján Neznámy 1049 31.94% SMER - SD
Anton Bukna 837 25.49% Független
Ján Beňuš 797 24.27% KDH, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD
Pavol Heško 718 21.86% Független
Zdenko Kubáň 586 17.84% KDH, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD
Vladimír Hrivnák 481 14.65% NOVA, OKS
Matúš Mních 454 13.82% SMER - SD
Miroslav Dráb 429 13.06% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS, SaS
Eva Horváthová 421 12.82% MS
Jozef Holdoš 407 12.39% SNS
Jozef Brtoš 164 4.99% SNS
Andrej Villim 141 4.29% KSS
Alexander Kováč 141 4.29% SMS
Ján Zelník 105 3.20% SNS
Jarmila Prílepková 100 3.05% NP
Marianna Hvoľková 83 2.53% NP
Alexandra Juráková 82 2.50% ĽS-HZDS
Milan Németh 30 0.91% ĽS-HZDS
Ján Prílepok 2 234 39.38% Független
Ján Šimún 1 430 25.21% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, KDH
Ľubomír Bláha 1 301 22.93% SMER-SD
Peter Jonák 1 208 21.29% Független
Michal Smolka 1 198 21.12% KDH, SaS, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Milada Antalová 922 16.25% Független
Ján Beňuš 818 14.42% Független
Zdenko Kubáň 788 13.89% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Jozef Šimek 786 13.86% Független
Pavol Heško 670 11.81% Független
Ján Briestenský 619 10.91% Független
Ján Sedliak 614 10.82% SMER-SD
Matúš Mních 562 9.91% SMER-SD
Michal Lavrík 531 9.36% SNS
Vladimír Kuteš 467 8.23% Független
Martin Ferančík 258 4.55% ĽS Naše Slovensko
Karol Bednár 206 3.63% ĽS Naše Slovensko
Ján Jurčo 193 3.40% ĽS Naše Slovensko
Kvetoslava Zelinová 134 2.36% KSS
Milan Klempai 122 2.15% SNS
Miriam Mokošová 87 1.53% KSS
Jana Kožuchová 79 1.39% MOST - HÍD
Jozef Maťašák 42 0.74% NP
Ľubomír Bláha 2381 0.00% SMER - SD
Anton Bukna 2127 0.00% Független
Ján Neznámy 2112 0.00% SMER - SD
Ján Beňuš 1940 0.00% KDH, MOST - HÍD, SaS, SDKÚ - DS
Matúš Mních 1589 0.00% SMER - SD
Zdenko Kubáň 1427 0.00% SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD, KDH
Pavol Heško 1099 0.00% Független
Miroslav Dráb 854 0.00% SDKÚ - DS, KDH, SaS, MOST - HÍD
Vladimír Hrivnák 791 0.00% OKS, NOVA
Eva Horváthová 688 0.00% MS
Jozef Holdoš 618 0.00% SNS
Jozef Brtoš 405 0.00% SNS
Jarmila Prílepková 379 0.00% NP
Marianna Hvoľková 303 0.00% NP
Ján Zelník 246 0.00% SNS
Alexander Kováč 240 0.00% SMS
Andrej Villim 233 0.00% KSS
Alexandra Juráková 179 0.00% ĽS-HZDS
Milan Németh 57 0.00% ĽS-HZDS
Ján Prílepok 3284 27.97% Független
Zdenko Kubáň 2405 20.49% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Ľubomír Bláha 2402 20.46% SMER-SD
Ján Beňuš 2283 19.45% Független
Ján Šimún 2281 19.43% SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, KDH
Michal Smolka 2226 18.96% KDH, SaS, OKS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Milada Antalová 2167 18.46% Független
Matúš Mních 2161 18.41% SMER-SD
Peter Jonák 1856 15.81% Független
Ján Sedliak 1631 13.89% SMER-SD
Jozef Šimek 1280 10.90% Független
Michal Lavrík 1074 9.15% SNS
Pavol Heško 1056 8.99% Független
Ján Briestenský 976 8.31% Független
Vladimír Kuteš 885 7.54% Független
Martin Ferančík 702 5.98% ĽS Naše Slovensko
Karol Bednár 652 5.55% ĽS Naše Slovensko
Ján Jurčo 454 3.87% ĽS Naše Slovensko
Kvetoslava Zelinová 270 2.30% KSS
Miriam Mokošová 267 2.27% KSS
Jana Kožuchová 217 1.85% MOST - HÍD
Jozef Maťašák 215 1.83% NP
Milan Klempai 208 1.77% SNS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Alsókubin 79 36.41 %
Párnica 29 13.36 %
Nagyfalu 19 8.76 %
Isztebne 18 8.29 %
Jaszenova 9 4.15 %
Zázriva 8 3.69 %
Árvaváralja 8 3.69 %
Dluha 7 3.23 %
Chlebnice 7 3.23 %
Zsaskó 5 2.30 %
Malatina 4 1.84 %
Poruba 4 1.84 %
Bezine 4 1.84 %
Kriva 4 1.84 %
Felsőlehota 3 1.38 %
Oszádka 2 0.92 %
Lestin 2 0.92 %
Pribis 1 0.46 %
Pucó 1 0.46 %
Parasztdubova 1 0.46 %
Medzibrogy 1 0.46 %
Felsőkubin 1 0.46 %
Pokrivács 0 0.00 %
Kralován 0 0.00 %
Zsaskó 94 43.72 %
Alsókubin 42 19.53 %
Isztebne 11 5.12 %
Dluha 10 4.65 %
Nagyfalu 10 4.65 %
Kriva 9 4.19 %
Párnica 7 3.26 %
Chlebnice 6 2.79 %
Jaszenova 5 2.33 %
Árvaváralja 4 1.86 %
Malatina 3 1.40 %
Zázriva 3 1.40 %
Kralován 3 1.40 %
Poruba 3 1.40 %
Parasztdubova 2 0.93 %
Felsőlehota 1 0.47 %
Pucó 1 0.47 %
Pribis 1 0.47 %
Oszádka 0 0.00 %
Pokrivács 0 0.00 %
Lestin 0 0.00 %
Felsőkubin 0 0.00 %
Medzibrogy 0 0.00 %
Bezine 0 0.00 %
Alsókubin 786 61.41 %
Poruba 69 5.39 %
Isztebne 49 3.83 %
Nagyfalu 43 3.36 %
Jaszenova 39 3.05 %
Zsaskó 36 2.81 %
Felsőkubin 29 2.27 %
Párnica 22 1.72 %
Chlebnice 20 1.56 %
Parasztdubova 20 1.56 %
Dluha 18 1.41 %
Zázriva 17 1.33 %
Kriva 17 1.33 %
Árvaváralja 17 1.33 %
Felsőlehota 15 1.17 %
Pribis 14 1.09 %
Oszádka 14 1.09 %
Pokrivács 11 0.86 %
Malatina 11 0.86 %
Medzibrogy 8 0.63 %
Lestin 8 0.63 %
Kralován 7 0.55 %
Bezine 6 0.47 %
Pucó 4 0.31 %
Alsókubin 818 35.83 %
Dluha 164 7.18 %
Árvaváralja 131 5.74 %
Bezine 109 4.77 %
Nagyfalu 104 4.56 %
Chlebnice 92 4.03 %
Kriva 81 3.55 %
Zsaskó 79 3.46 %
Poruba 69 3.02 %
Medzibrogy 69 3.02 %
Parasztdubova 67 2.93 %
Pucó 61 2.67 %
Felsőkubin 60 2.63 %
Pribis 58 2.54 %
Párnica 54 2.37 %
Zázriva 50 2.19 %
Isztebne 41 1.80 %
Jaszenova 38 1.66 %
Felsőlehota 36 1.58 %
Pokrivács 32 1.40 %
Malatina 31 1.36 %
Lestin 21 0.92 %
Kralován 13 0.57 %
Oszádka 5 0.22 %
Alsókubin 619 63.42 %
Bezine 38 3.89 %
Árvaváralja 29 2.97 %
Zázriva 28 2.87 %
Medzibrogy 28 2.87 %
Nagyfalu 26 2.66 %
Zsaskó 23 2.36 %
Kriva 23 2.36 %
Chlebnice 20 2.05 %
Poruba 18 1.84 %
Felsőkubin 17 1.74 %
Felsőlehota 16 1.64 %
Pucó 16 1.64 %
Dluha 15 1.54 %
Malatina 13 1.33 %
Isztebne 13 1.33 %
Pribis 7 0.72 %
Pokrivács 5 0.51 %
Kralován 5 0.51 %
Parasztdubova 4 0.41 %
Lestin 4 0.41 %
Párnica 3 0.31 %
Jaszenova 3 0.31 %
Oszádka 3 0.31 %
Alsókubin 193 42.51 %
Nagyfalu 26 5.73 %
Zsaskó 24 5.29 %
Isztebne 24 5.29 %
Poruba 22 4.85 %
Árvaváralja 19 4.19 %
Chlebnice 19 4.19 %
Zázriva 18 3.96 %
Bezine 17 3.74 %
Dluha 12 2.64 %
Kralován 11 2.42 %
Párnica 9 1.98 %
Pucó 9 1.98 %
Kriva 8 1.76 %
Felsőkubin 8 1.76 %
Malatina 7 1.54 %
Parasztdubova 6 1.32 %
Jaszenova 6 1.32 %
Pribis 5 1.10 %
Felsőlehota 4 0.88 %
Medzibrogy 3 0.66 %
Pokrivács 2 0.44 %
Lestin 2 0.44 %
Oszádka 0 0.00 %
Alsókubin 2 234 68.03 %
Zázriva 132 4.02 %
Nagyfalu 96 2.92 %
Árvaváralja 86 2.62 %
Zsaskó 85 2.59 %
Chlebnice 78 2.38 %
Felsőkubin 72 2.19 %
Isztebne 70 2.13 %
Poruba 69 2.10 %
Párnica 42 1.28 %
Kriva 40 1.22 %
Medzibrogy 35 1.07 %
Dluha 33 1.00 %
Jaszenova 32 0.97 %
Pucó 30 0.91 %
Malatina 26 0.79 %
Bezine 25 0.76 %
Parasztdubova 23 0.70 %
Pribis 21 0.64 %
Oszádka 17 0.52 %
Felsőlehota 15 0.46 %
Kralován 10 0.30 %
Lestin 8 0.24 %
Pokrivács 5 0.15 %
Alsókubin 614 37.65 %
Dluha 121 7.42 %
Isztebne 87 5.33 %
Felsőkubin 79 4.84 %
Nagyfalu 67 4.11 %
Kriva 66 4.05 %
Chlebnice 61 3.74 %
Párnica 58 3.56 %
Zázriva 58 3.56 %
Árvaváralja 57 3.49 %
Poruba 51 3.13 %
Parasztdubova 44 2.70 %
Malatina 42 2.58 %
Kralován 39 2.39 %
Zsaskó 38 2.33 %
Oszádka 26 1.59 %
Felsőlehota 22 1.35 %
Jaszenova 19 1.16 %
Lestin 18 1.10 %
Pribis 17 1.04 %
Bezine 15 0.92 %
Medzibrogy 14 0.86 %
Pucó 10 0.61 %
Pokrivács 8 0.49 %
Alsókubin 1 430 62.69 %
Kriva 88 3.86 %
Nagyfalu 74 3.24 %
Chlebnice 72 3.16 %
Árvaváralja 68 2.98 %
Felsőkubin 64 2.81 %
Zázriva 63 2.76 %
Zsaskó 52 2.28 %
Dluha 45 1.97 %
Malatina 40 1.75 %
Medzibrogy 39 1.71 %
Poruba 36 1.58 %
Isztebne 35 1.53 %
Bezine 30 1.32 %
Pucó 30 1.32 %
Felsőlehota 26 1.14 %
Jaszenova 22 0.96 %
Párnica 20 0.88 %
Parasztdubova 15 0.66 %
Kralován 10 0.44 %
Pribis 9 0.39 %
Pokrivács 6 0.26 %
Lestin 6 0.26 %
Oszádka 1 0.04 %
Alsókubin 206 31.60 %
Dluha 81 12.42 %
Chlebnice 45 6.90 %
Árvaváralja 33 5.06 %
Zázriva 29 4.45 %
Zsaskó 28 4.29 %
Kriva 27 4.14 %
Nagyfalu 26 3.99 %
Isztebne 19 2.91 %
Bezine 18 2.76 %
Poruba 16 2.45 %
Parasztdubova 16 2.45 %
Kralován 16 2.45 %
Pucó 16 2.45 %
Felsőlehota 13 1.99 %
Párnica 11 1.69 %
Malatina 11 1.69 %
Medzibrogy 10 1.53 %
Felsőkubin 10 1.53 %
Pribis 7 1.07 %
Jaszenova 5 0.77 %
Pokrivács 4 0.61 %
Lestin 4 0.61 %
Oszádka 1 0.15 %
Alsókubin 134 49.63 %
Zázriva 15 5.56 %
Chlebnice 15 5.56 %
Árvaváralja 15 5.56 %
Nagyfalu 10 3.70 %
Zsaskó 10 3.70 %
Kriva 10 3.70 %
Isztebne 7 2.59 %
Malatina 7 2.59 %
Medzibrogy 6 2.22 %
Jaszenova 6 2.22 %
Bezine 6 2.22 %
Dluha 5 1.85 %
Felsőkubin 5 1.85 %
Párnica 5 1.85 %
Felsőlehota 3 1.11 %
Poruba 3 1.11 %
Parasztdubova 2 0.74 %
Oszádka 2 0.74 %
Pribis 1 0.37 %
Pucó 1 0.37 %
Lestin 1 0.37 %
Kralován 1 0.37 %
Pokrivács 0 0.00 %
Alsókubin 258 36.75 %
Chlebnice 43 6.13 %
Nagyfalu 39 5.56 %
Dluha 33 4.70 %
Zázriva 33 4.70 %
Zsaskó 31 4.42 %
Árvaváralja 31 4.42 %
Isztebne 30 4.27 %
Poruba 30 4.27 %
Bezine 28 3.99 %
Pribis 18 2.56 %
Malatina 17 2.42 %
Kralován 17 2.42 %
Párnica 14 1.99 %
Pucó 13 1.85 %
Kriva 11 1.57 %
Jaszenova 10 1.42 %
Medzibrogy 10 1.42 %
Felsőlehota 10 1.42 %
Parasztdubova 8 1.14 %
Felsőkubin 8 1.14 %
Lestin 5 0.71 %
Pokrivács 3 0.43 %
Oszádka 2 0.28 %
Alsókubin 562 26.01 %
Zázriva 549 25.40 %
Dluha 131 6.06 %
Zsaskó 130 6.02 %
Isztebne 117 5.41 %
Árvaváralja 86 3.98 %
Párnica 86 3.98 %
Nagyfalu 78 3.61 %
Poruba 64 2.96 %
Pucó 56 2.59 %
Felsőkubin 44 2.04 %
Jaszenova 44 2.04 %
Kralován 36 1.67 %
Kriva 30 1.39 %
Lestin 26 1.20 %
Pribis 24 1.11 %
Chlebnice 21 0.97 %
Oszádka 17 0.79 %
Malatina 13 0.60 %
Bezine 12 0.56 %
Felsőlehota 12 0.56 %
Parasztdubova 10 0.46 %
Medzibrogy 8 0.37 %
Pokrivács 5 0.23 %
Alsókubin 531 49.44 %
Isztebne 63 5.87 %
Nagyfalu 61 5.68 %
Párnica 61 5.68 %
Poruba 61 5.68 %
Felsőkubin 34 3.17 %
Zsaskó 33 3.07 %
Árvaváralja 31 2.89 %
Bezine 27 2.51 %
Zázriva 25 2.33 %
Dluha 23 2.14 %
Kriva 20 1.86 %
Jaszenova 18 1.68 %
Parasztdubova 14 1.30 %
Lestin 13 1.21 %
Felsőlehota 12 1.12 %
Pribis 9 0.84 %
Chlebnice 9 0.84 %
Kralován 8 0.74 %
Malatina 7 0.65 %
Pucó 5 0.47 %
Medzibrogy 5 0.47 %
Oszádka 3 0.28 %
Pokrivács 1 0.09 %
Alsókubin 1 198 53.82 %
Kriva 117 5.26 %
Zázriva 101 4.54 %
Nagyfalu 74 3.32 %
Chlebnice 74 3.32 %
Árvaváralja 71 3.19 %
Zsaskó 66 2.96 %
Isztebne 62 2.79 %
Dluha 60 2.70 %
Felsőkubin 55 2.47 %
Poruba 53 2.38 %
Medzibrogy 39 1.75 %
Bezine 34 1.53 %
Malatina 34 1.53 %
Felsőlehota 32 1.44 %
Párnica 31 1.39 %
Parasztdubova 25 1.12 %
Jaszenova 23 1.03 %
Pucó 22 0.99 %
Kralován 15 0.67 %
Pribis 12 0.54 %
Lestin 11 0.49 %
Oszádka 9 0.40 %
Pokrivács 8 0.36 %
Alsókubin 922 42.55 %
Isztebne 146 6.74 %
Zsaskó 134 6.18 %
Párnica 114 5.26 %
Nagyfalu 110 5.08 %
Zázriva 106 4.89 %
Poruba 95 4.38 %
Árvaváralja 77 3.55 %
Felsőkubin 67 3.09 %
Dluha 58 2.68 %
Chlebnice 49 2.26 %
Kralován 35 1.62 %
Jaszenova 34 1.57 %
Kriva 33 1.52 %
Pucó 30 1.38 %
Felsőlehota 27 1.25 %
Pribis 23 1.06 %
Malatina 22 1.02 %
Medzibrogy 20 0.92 %
Lestin 18 0.83 %
Oszádka 15 0.69 %
Bezine 13 0.60 %
Parasztdubova 12 0.55 %
Pokrivács 7 0.32 %
Alsókubin 122 58.65 %
Isztebne 17 8.17 %
Nagyfalu 13 6.25 %
Kriva 10 4.81 %
Felsőkubin 7 3.37 %
Malatina 6 2.88 %
Chlebnice 5 2.40 %
Zsaskó 5 2.40 %
Párnica 5 2.40 %
Jaszenova 4 1.92 %
Árvaváralja 3 1.44 %
Medzibrogy 2 0.96 %
Bezine 2 0.96 %
Zázriva 2 0.96 %
Felsőlehota 2 0.96 %
Kralován 1 0.48 %
Dluha 1 0.48 %
Poruba 1 0.48 %
Oszádka 0 0.00 %
Pokrivács 0 0.00 %
Pribis 0 0.00 %
Pucó 0 0.00 %
Parasztdubova 0 0.00 %
Lestin 0 0.00 %
Alsókubin 87 32.58 %
Bezine 60 22.47 %
Árvaváralja 20 7.49 %
Nagyfalu 15 5.62 %
Dluha 11 4.12 %
Isztebne 8 3.00 %
Párnica 8 3.00 %
Zázriva 8 3.00 %
Zsaskó 8 3.00 %
Jaszenova 7 2.62 %
Kriva 6 2.25 %
Chlebnice 5 1.87 %
Medzibrogy 5 1.87 %
Oszádka 4 1.50 %
Pribis 4 1.50 %
Pucó 4 1.50 %
Felsőlehota 3 1.12 %
Poruba 2 0.75 %
Felsőkubin 1 0.37 %
Malatina 1 0.37 %
Kralován 0 0.00 %
Lestin 0 0.00 %
Parasztdubova 0 0.00 %
Pokrivács 0 0.00 %
Alsókubin 670 63.45 %
Nagyfalu 52 4.92 %
Felsőkubin 50 4.73 %
Bezine 41 3.88 %
Dluha 27 2.56 %
Árvaváralja 25 2.37 %
Chlebnice 22 2.08 %
Kriva 21 1.99 %
Poruba 18 1.70 %
Zsaskó 17 1.61 %
Pucó 16 1.52 %
Isztebne 15 1.42 %
Medzibrogy 14 1.33 %
Zázriva 11 1.04 %
Párnica 9 0.85 %
Kralován 9 0.85 %
Felsőlehota 7 0.66 %
Jaszenova 6 0.57 %
Parasztdubova 6 0.57 %
Malatina 5 0.47 %
Pribis 5 0.47 %
Lestin 4 0.38 %
Oszádka 4 0.38 %
Pokrivács 2 0.19 %
Alsókubin 1 208 65.09 %
Chlebnice 100 5.39 %
Árvaváralja 86 4.63 %
Felsőkubin 53 2.86 %
Zsaskó 48 2.59 %
Kriva 48 2.59 %
Isztebne 38 2.05 %
Nagyfalu 37 1.99 %
Zázriva 32 1.72 %
Poruba 32 1.72 %
Medzibrogy 21 1.13 %
Malatina 21 1.13 %
Bezine 20 1.08 %
Dluha 20 1.08 %
Párnica 18 0.97 %
Pucó 14 0.75 %
Parasztdubova 14 0.75 %
Pribis 10 0.54 %
Felsőlehota 7 0.38 %
Pokrivács 7 0.38 %
Jaszenova 7 0.38 %
Lestin 6 0.32 %
Oszádka 5 0.27 %
Kralován 4 0.22 %
Alsókubin 467 52.77 %
Nagyfalu 59 6.67 %
Isztebne 35 3.95 %
Dluha 34 3.84 %
Chlebnice 33 3.73 %
Poruba 31 3.50 %
Árvaváralja 28 3.16 %
Zsaskó 27 3.05 %
Zázriva 20 2.26 %
Jaszenova 19 2.15 %
Kriva 18 2.03 %
Párnica 17 1.92 %
Bezine 16 1.81 %
Malatina 15 1.69 %
Felsőkubin 11 1.24 %
Pucó 10 1.13 %
Medzibrogy 9 1.02 %
Oszádka 8 0.90 %
Kralován 8 0.90 %
Lestin 8 0.90 %
Pokrivács 5 0.56 %
Felsőlehota 4 0.45 %
Parasztdubova 2 0.23 %
Pribis 1 0.11 %
Alsókubin 788 32.77 %
Malatina 205 8.52 %
Chlebnice 191 7.94 %
Kriva 137 5.70 %
Felsőkubin 103 4.28 %
Zázriva 98 4.07 %
Dluha 89 3.70 %
Árvaváralja 86 3.58 %
Pucó 85 3.53 %
Zsaskó 78 3.24 %
Medzibrogy 69 2.87 %
Nagyfalu 61 2.54 %
Isztebne 54 2.25 %
Pribis 52 2.16 %
Poruba 44 1.83 %
Bezine 43 1.79 %
Felsőlehota 40 1.66 %
Lestin 39 1.62 %
Parasztdubova 37 1.54 %
Oszádka 29 1.21 %
Kralován 26 1.08 %
Párnica 21 0.87 %
Jaszenova 18 0.75 %
Pokrivács 12 0.50 %
Alsókubin 1 301 54.16 %
Nagyfalu 140 5.83 %
Isztebne 97 4.04 %
Poruba 75 3.12 %
Felsőkubin 71 2.96 %
Párnica 67 2.79 %
Chlebnice 53 2.21 %
Árvaváralja 51 2.12 %
Dluha 48 2.00 %
Oszádka 45 1.87 %
Kriva 45 1.87 %
Lestin 45 1.87 %
Zázriva 42 1.75 %
Kralován 41 1.71 %
Zsaskó 38 1.58 %
Parasztdubova 33 1.37 %
Pucó 32 1.33 %
Malatina 32 1.33 %
Felsőlehota 29 1.21 %
Pribis 26 1.08 %
Jaszenova 26 1.08 %
Pokrivács 26 1.08 %
Bezine 25 1.04 %
Medzibrogy 14 0.58 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
VPN
2796 25.01%
KDH
2571 23.00%
KSČ
2040 18.25%
SNS
1989 17.79%
SZ
464 4.15%
DS
382 3.42%
SSL
339 3.03%
SD
280 2.50%
SPV
164 1.47%
HČSP
55 0.49%
DÚRS
50 0.45%
Egyéb
48 0.43%
Érvényes szavazatok 11178
HZDS
3979 39.62%
SDĽ
1707 17.00%
KDH
1278 12.72%
SNS
695 6.92%
SKDH
555 5.53%
ODÚ
549 5.47%
SDSS
480 4.78%
DS-ODS
292 2.91%
SZS
192 1.91%
SZ
95 0.95%
KSS
48 0.48%
Egyéb
174 1.73%
Érvényes szavazatok 10044
HZDS-RSS
2959 31.61%
KDH
1470 15.70%
SP-VOĽBA
1304 13.93%
1008 10.77%
ZRS
649 6.93%
SNS
496 5.30%
DS
475 5.07%
KSÚ
343 3.66%
KSS
206 2.20%
NS
194 2.07%
SPK
99 1.06%
HZPCS
73 0.78%
SD
46 0.49%
MK
8 0.09%
Egyéb
32 0.34%
Érvényes szavazatok 9362
SDK
3355 29.14%
HZDS
2963 25.73%
SDĽ
2091 18.16%
SNS
1319 11.45%
SOP
1018 8.84%
KSS
380 3.30%
ZRS
129 1.12%
NSK
106 0.92%
SLS
51 0.44%
MKP
30 0.26%
Egyéb
73 0.63%
Érvényes szavazatok 11515
SMER
1780 17.28%
SDKU
1658 16.09%
HZDS
1630 15.82%
KDH
1529 14.84%
ANO
823 7.99%
KSS
689 6.69%
HZD
496 4.81%
SDĽ
331 3.21%
PSNS
300 2.91%
SNS
299 2.90%
SDA
222 2.15%
NOSNP
180 1.75%
ZRS
78 0.76%
SZS
66 0.64%
OKS
57 0.55%
ZAR
48 0.47%
MKP
46 0.45%
Egyéb
70 0.68%
Érvényes szavazatok 10302
SMER
2664 32.35%
SDKU DS
1647 20.00%
KDH
1172 14.23%
SNS
960 11.66%
ĽS HZDS
611 7.42%
SF
413 5.01%
KSS
335 4.07%
ANO
166 2.02%
ZRS
42 0.51%
PS
35 0.42%
OKS
34 0.41%
MKP
29 0.35%
Egyéb
128 1.55%
Érvényes szavazatok 8236
SMER
3020 33.86%
SaS
1630 18.28%
SDKU DS
1501 16.83%
KDH
1341 15.04%
SNS
361 4.05%
ĽS HZDS
278 3.12%
SDĽ
243 2.72%
Most-Híd
227 2.55%
KSS
93 1.04%
Paliho Kapurkova
64 0.72%
LSNS
54 0.61%
Únia
44 0.49%
MKP
4 0.04%
Egyéb
58 0.65%
Érvényes szavazatok 8918
SMER SD
3811 41.50%
OĽaNO
1491 16.24%
KDH
1263 13.75%
SaS
675 7.35%
SDKU DS
577 6.28%
SNS
375 4.08%
Most-Híd
193 2.10%
99 Percent
164 1.79%
KSS
95 1.03%
LSNS
83 0.90%
Zmena zdola DU
81 0.88%
NaS ns
77 0.84%
SSS NM
74 0.81%
ĽS HZDS
53 0.58%
SZ
43 0.47%
MKP
3 0.03%
Egyéb
125 1.36%
Érvényes szavazatok 9183
SMER SD
2327 24.32%
SaS
1528 15.97%
OĽANO-NOVA
1274 13.31%
LSNS
1051 10.98%
SNS
892 9.32%
KDH
767 8.01%
#SIEŤ
725 7.58%
SME RODINA
420 4.39%
Most-Híd
221 2.31%
KSS
86 0.90%
SZS
73 0.76%
SKOK!
53 0.55%
MKP
2 0.02%
Egyéb
151 1.58%
Érvényes szavazatok 9570
Alsókubíni járás
Szlovákia

Bejelentések