SK
KS
.....

Alsókemence

Község

címer zászló
104 22% magyar 1910
0 0% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Nižná Kamenica
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Füzéri járás
kisközség
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Eperjes-Tokaji-hegyvidék, Makovica - Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Abaúji-hegyalja
Más földrajzi nevek:
Babia hora, Barca, Csapás (Čapaš), Csorba (Čorba), Dielová, Holubia hora, Hruština, Jazero, Kamenná stráň, Kemencei-patak (Kamenický potok), Kráľova hôrka, Lazy, Minárky, Močariská, Nad tabuľou, Oborov, Od potoka, Olsavec-patak, Pece (Veľký vrch), Rigovky, Roztoky, Spálená stráň, Široké, Úzke, Za Štefanom, Zadné hony, Záhumnie
Koordináták:
48.76219559, 21.47997856
Terület:
13,33 km2
Rang:
község
Népesség:
563
Tszf. magasság:
302 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04445
Település kód:
521728
Szervezeti azonosító:
324485
Adóazonosító:
2021244874

Alsókemence a Kemencei-patak (Kamenický potok) mentén, az Abaúji-hegyalja északi részén, a Szalánci-hegység nyugati lábánál, 300 méteres (határa 288-859 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik, Kassától 24 km-re keletre, Hernádzsadánytól 26 km-re északkeletre, Gálszécstől 18 km-re északnyugatra, Kecertől pedig 12 km-re délkeletre. Keleti-nyugati irányban mintegy 7 km hosszúságban elnyúló határának nyugati részét a Kemence-patak völgyének nagyrészt mezőgazdaságilag művelt medencéje, keleti részét a Szalánci-hegység lomboserdőkkel borított hegyei (Pece-hegy – 768 m, Holubia hora – 710 m, Lazy – 859 m) foglalják el. Határának legmagasabb pontja a Szalánci-hegység Lazy nevű (a második katonai felmérés térképén Zuckerhütte névvel jelölt), 859 m magas hegye. A bordafürdői (korábban az erdészeti szakiskolához tartozó) komplexum egy része is Alsókemence kataszteréhez tartozik, más külterületi lakott helye nincs. Belterületének történelmi magját a Kemence-patak két partján kialakult, a patakra merőleges két házsor alkotja, mely mintegy 600 méter hosszúságban nyúlik el észak-déli irányban és délről a parkkal körülvett Forgách-kastély zárja le. A kastélytól keletre és nyugatra (a temető, illetve az országút felé) húzódó új falurész a 20. század második felében jött létre, a rendszerváltás után a kastélyparktól délre lévő kertek helyén is lakóházak épültek. 2010-ben a község kataszteri területének 41,8 százalékát erdő (557 ha), 31,6 százalékát szántóföld (421 ha), 11,3 százalékát rét és legelő (151 ha), 8,6 százalékát pedig beépített terület (37 ha) foglalta el. Területén keresztülhalad a Magyarbődöt Varannóval összekötő 576-os út, maga Alsókemence az erről leágazó 3292-es számú bekötőúton (1 km) közelíthető meg. Felsőkemencével (2 km) számozatlan harmadrendű út, Kelecsenybordával 4 km-es, rossz állapotban lévő mezőgazdasági út teremt összeköttetést. Délről Petőszinye és Kelecsenyborda, nyugatról Magyarbőd és Ósvacsákány, északról Ósvacsákány, keletről pedig Dargó községekkel határos. Keleti határa Abaúj és Zemplén vármegyék történelmi határát követi. Északi határának nagy részét az Olsavec-patak képezi.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Füzéri járásához tartozott. A csehszlovák közigazgatásban 1949-ig a Kassai, 1949-1960 között a Gálszécsi, majd 1960 után a Kassa-vidéki járáshoz tartozott. 1939-1945 között a Szlovák Állam része volt (Sáros-Zemplén megye, Tőketerebesi járás). Területe az elmúlt évszázad során nem változott (1910-1921, 2011: 13,33 km²).

Népesség

A községnek 2011-ben 546 lakosa volt, melynek 92,7 %-a szlovák nemzetiségűnek vallotta magát. A 20. század elején még részben magyar lakosságú falu magyar kisebbsége a század közepére beolvadt a 18. században betelepült szlovák többségbe. 1880-ban lakosságának egyhatoda (17,2 %), 1890-ben egynegyede (25,3 %), 1900-ban és 1910-ben egyötöde (20,8 % - 21,8 %) volt magyar anyanyelvű, 1921-ben öt, 1930-ban már csak egyetlen lakosa volt magyar nemzetiségű. 2011-ben lakosságának 45,6 %-a volt evangélikus (1921-ben 51,1 %), 33,2 %-a római katolikus (1921-ben 19,5 %), 6,8 %-a görög katolikus (1921-ben még 12,9 %) vallású. Az 1851-ben még a lakosság egyharmadát alkotó reformátusok aránya 1921-re 12,7 %-ra, 2011-re 3,3 %-ra csökkent. A 20. század első feléig izraelita vallású közösség is élt a községben (1880-ban 14, 1921-ben 16 fő). Alsókemence népessége 1880-1940 között egyhatodával csökkent (529 főről 437 főre), csak 1900-1910 és 1930-1940 között nőtt a lakosság száma ebben a hatvan éves időszakban. Az 1970-es években még növekvő népességű község lakosságszáma 1980-2001 között 13,6 százalékkal csökkent (566 főről 489 főre), a 2001-2011 közötti időszakra azonban már 20,4 százalékos gyarapodás (489 főről 589 főre) volt a jellemző. Alsókemence népsűrűsége (2011-ben 44,2 fő/km²) alig haladja meg a járási átlag felét.

Történelem

Első írásos említése 1347-ből maradt fent, ekkor „Kemenche” néven említik. Nevét a Kemence-patakról kapta (maga a pataknév szláv eredetű, a köves vízfolyás jelentésű „kamenica” szóból származtatják). A 14. században a szinyei uradalomhoz tartozott, melyet 1390-ben Zsigmond király Perényi Miklósnak adományozott. Mai nevén először 1427-ben említik „Alsow Kemenche” néven. Ekkor 31 portájával a nagyobb községek közé tartozott. A 15.-16. században a Perényi család birtoka volt. 1553-ban öt porta, 1565-ben 11 jobbágy- és 9 zsellérporta adózott a faluban. 1601-ben a tőketerebesi uradalom része lett. Később a falu a Forgách és a Kacsandi családok birtoka lett. Lakossága a 17. században református hitre tért. A 18. században részben evangélikus vallású szlovákokkal telepítették újra. Első református temploma 1744-ben épült. 1746-ban 191 lakosa volt. 1828-ban 57 háza és 406 lakosa volt. Lakossága földműveléssel, fakitermeléssel és fuvarozással foglalkozott. 1830-ban a Forgách család klasszicista stílusú, parkkal körülvett kastélyt építtetett a falu déli peremén. 1851-ben a vegyes szlovák-magyar lakosságú falunak 368 lakosa volt. Az evangélikus szlovákok a 19. század közepére kerültek többségbe, a református magyarok aránya 1851-re 32,6 %-ra, 1880-ra 17,2 %-ra csökkent. 1890-ben 80 ház állt a faluban. 1880-ban 529, 1890-ben 506, 1900-ban 427, 1910-ben 476 lakosa volt. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Hernádzsadány székhelyű Füzéri járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. A magyar nyelvű oktatás már az 1920-as években megszűnt és az alsókemencei magyarság hamarosan teljesen asszimilálódott. 1921-ben 425, 1930-ban 409 lakosa volt. 1939. márciusától 1945. januárjáig a fasiszta szlovák bábállamhoz csatolták. 1940-ben 94 háza és 437 lakosa volt. 1944. decemberében a Dargói-szorosban zajló harcok során Alsókemencét is bombázták, ekkor semmisült meg régi iskolája. Mezőgazdasági szövetkezetét (JRD) 1957-ben alapították. Az iskola új épületét (mely az óvodának és 2016-ig a községi hivatalnak is otthont adott) 1970-ben adták át. Alsókemencének 1970-ben 514, 1980-ban 566, 1991-ben 503 lakosa volt. A község zászlaját és címerét (a 18. század második feléből fennmaradt falupecsét alapján) 2003-ban fogadták el. 2001-ben 489, 2011-ben 546, 2017-ben pedig 589 lakosa volt.

Mai jelentősége

A községben négy évfolyamos szlovák tannyelvű alapiskola és óvoda található (a gyerekek Felsőkemence és Ránkfüred községekből is ide járnak). Református temploma 1840-ben épült klasszicista stílusban, 1951-ben felújították. A Forgách család parkkal körülvett klasszicista kastélya 1830-ban épült klasszicista stílusban, 1896-1905 között felújították. 1945-től 1970-ig iskola, 1966-2012 között gyermekotthon működött falai között, 2016-tól a községi hivatalnak ad otthont. A község határán keresztülhalad a Szalánci-hegységen észak-déli irányban végigvezető piros jelzésű turistaútvonal, melyhez a 720 méter magasságban fekvő Pod Pecami elágazásnál csatlakozik a Bordafürdő felől érkező (Ránkfüred felé vezető) kék jelzés.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Alsó, és Felső Kemencze. Két tót faluk Abaúj Várm. Alsónak földes Ura Kácsándi Uraság, amannak pedig több Uraságok, fekszik ez Regete Ruszkához közel, mellynek filiája, lakosai katolikusok, többen evangelikusok, és reformátusok, határbéli földgyei alsó Kemenczének jó termékenységűek, vagyonnyai jelesek, piatzozása Kassán nem meszsze, Felső Kemenczének pedig határja követses, és soványas, és piatzozása is tovább esik.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Kemencze (Alsó), Dolni Kamenic, Abauj vmegyében, tót-magyar falu, Ránkhoz délre 1 órányira: 65 r. kath., 41 g. kath., 130 evang., 120 ref., 12 zsidó lak. Ref. szentegyház. Kastély. F. u. gr. Forgács. Ut. post. Szinye.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901

Fölebb éjszakra Alsó-Kemencze községben híres özv. gróf Forgách Sándornénak renaissance izlésű kastélya, melyben remek téli-kert is van; parkja is párját ritkítja.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Északra innen fekszik Alsó-Kemencze, 80 házzal, 506 magyar és tótajku lakossal. Postája Bőd. Itt van özv. gróf Forgách Sándorné birtoka. Renaissance-izlésü kastélya, melyben remek téli kert is van, a vármegye legszebb parkjainak egyikében áll.

Helységnévtár

Kemence (Alsó-) (Dolni Kamenic), rk. 91 Regete-Kuszka, gk. 62 Kelecsény, ág. 268 Felső-Kemence, ref. 94 Pető-Szinye, izr. 14 Rozgony.

Névelőfordulások
1347
Kemenche
1427
Alsow Kemenche
1430
Kemencze
1630
Also Kemencze
1773
Alsó-Kemencze, Unter-Kamenitz, Nisna Kamenicza
1786
Alschó-Kemencze, Nižná Kamenicza
1808
Alsó-Kemencze, Dolnyi Kamenice, Nižní Kamenice
1863
Alsókemence
1920
Nižná Kamenica

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Nižná Kamenica) 60
Telefon: 0556965523

Honlap: niznakamenica.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Líška Miroslav (Független)

Képviselő-testület:
Gamrátová Jana (Független)
Sekeľ Maroš (KDH)
Bobaľová Marcela (KDH)
Opiňárová Monika (SMER-SD)
Veliký Peter (SMER-SD)
Butalová Helena (SMER-SD)
Lukáčová Daniela (SMER-SD)
Független 14% Független 1 képviselö KDH 29% KDH 2 képviselö SMER-SD 57% SMER-SD 4 képviselö 7 képviselö
Olšavský mikroregión združenie obcí

Nižná Kamenica 60

Alapiskola

Nižná Kamenica 60

Óvoda

Nižná Kamenica 60

Alsókemencei Községi Hivatal

Nižná Kamenica 60

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 91 17%
szlovákok 412 78%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 24 5%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 529
magyarok 104 22%
szlovákok 356 75%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 11 2%
lengyelek 0 0%
egyéb 5 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 476
magyarok 5 1%
szlovákok 388 91%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 32 8%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 425
magyarok 1 0%
szlovákok 483 96%
ruszinok 0 0%
romák 18 4%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 503
magyarok 0 0%
szlovákok 483 99%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 5 1%
összlétszám 489
magyarok 1 0%
szlovákok 506 93%
ruszinok 1 0%
romák 1 0%
ukránok 1 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
lengyelek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 34 6%
összlétszám 546
magyarok 0 0%
szlovákok 615 99%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
lengyelek 1 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 4 1%
összlétszám 624
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 493
Választási részvétel: 41.38 %
Kiadott boríték: 204
Bedobott boríték: 204

Polgármester

Érvényes szavazólap: 172
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Líška Miroslav 172 100.00 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Opiňárová Monika 129 SMER-SD
Gamrátová Jana 128 Független
Sekeľ Maroš 126 KDH
Veliký Peter 121 SMER-SD
Bobaľová Marcela 119 KDH
Butalová Helena 117 SMER-SD
Lukáčová Daniela 117 SMER-SD
Kopas Slavomír 103 SMER-SD
Veliký Milan 68 SMER-SD

Képviselők

2014
SMER-SD 71.43% SMER-SD 5 képviselö MOST - HÍD 14.29% MOST - HÍD 1 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö 7 képviselö
2018
SMER-SD 57.14% SMER-SD 4 képviselö Független 14.29% Független 1 képviselö KDH 28.57% KDH 2 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 438
Választási részvétel: 15.75 %
Kiadott boríték: 69
Bedobott boríték: 69
Választásra jogosult: 438
Választási részvétel: 11.64 %
Kiadott boríték: 51
Bedobott boríték: 51
Választásra jogosult: 478
Választási részvétel: 20,08 %
Kiadott boríték: 96
Bedobott boríték: 96

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 64
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 92
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 37 57.81 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 9 14.06 % KDS
Dominika Palaščáková 8 12.50 % NOVA
Vladimír Gürtler 4 6.25 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2 3.13 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Masnyk 2 3.13 % SDKÚ - DS, SaS
Jaroslav Džunko 1 1.56 % Független
Jozef Holečko 1 1.56 % Független
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Rudolf Bauer 23 46.00% KDS
Richard Raši 55 59.78 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 26 28.26 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Róbert Bačinský 3 3.26 % Független
Jozef Bobík 2 2.17 % Független
Karol Pataky 2 2.17 % MOST - HÍD, SKOK
Jarmila Tkáčová 2 2.17 % SNS
Jaroslav Džunko 1 1.09 % Független
Adam Šepetka 1 1.09 % NAJ
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Štefan Surmánek 0 0.00 % ĽSNS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 69
Érvényes szavazólap: 88
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Ľubomír Šimko 51 73.91% SMER - SD
Jozef Konkoly 17 24.64% SMER - SD
František Petro 16 23.19% SMER - SD
Ladislav Vojtko 14 20.29% KSS
Slavomír Horváth 13 18.84% SNS
Štefan Markovič 12 17.39% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Viktor Dulina 12 17.39% Független
Radoslav Šimko 11 15.94% SNS
Viliam Bačo 10 14.49% Független
Ján Mikloš 9 13.04% KSS
Jaroslav Pástor 8 11.59% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Michal Rečka 8 11.59% SMER - SD
Dominika Palaščáková 7 10.14% NOVA
Elena Fialková 7 10.14% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Norbert Krušinský 7 10.14% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Karol Dzugas 6 8.70% Független
Július Beluscák 6 8.70% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Ján Marton 6 8.70% NOVA
Monika Bérešová 5 7.25% SZS
Štefan Petrík 5 7.25% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Vojtech Staňo 5 7.25% SMER - SD
Viktor Sasák 5 7.25% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Ján Bačo 5 7.25% SĽS
Tomáš Suchý 5 7.25% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Ján Kokarda 4 5.80% Független
Ladislav Bartók 3 4.35% Független
Františka Kočišová 3 4.35% SĽS
Ivan Buchla 3 4.35% SNS
Ivan Hriczko 3 4.35% Független
Marián Kertész 3 4.35% PD
Róbert Šándor 3 4.35% Független
Jozef Tischler 2 2.90% SĽS
Ján Stanislav 2 2.90% SNS
Roman Horváth 2 2.90% SRÚS
Miroslav Bačenko 2 2.90% Független
Jozef Koňa 2 2.90% SĽS
Imrich Kohút 2 2.90% SĽS
Božena Letková 2 2.90% Független
Martin Baltes 2 2.90% SĽS
Elena Majancsíková 1 1.45% SĽS
Július Grulyo 1 1.45% Független
Marián Tóth 1 1.45% SaS
Monika Vargová 1 1.45% SNS
Anton Medvec 1 1.45% Független
Peter Palaščák 1 1.45% SOĽ
Peter Papáč 1 1.45% KSS
Alexander Bimbo 1 1.45% SRÚS
Rastislav Moric 1 1.45% 7 STATOČNÝCH
Róbert Čarny 1 1.45% SNS
Ľubica Holováčová 1 1.45% SĽS
Ladislav Miko 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Miloš Barcal 0 0.00% Független
Štefan Laczkó 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
László Köteles 0 0.00% SMK-MKP
Anton Király 0 0.00% SMK-MKP
Mária Topoľančinová 0 0.00% ĽS-HZDS
Jozef Holečko 0 0.00% Független
Jenő Csoltkó 0 0.00% Független
István Zachariaš 0 0.00% SMK-MKP
Vladimír Popovič 0 0.00% SMS
László Iván 0 0.00% SMK-MKP
Erika Zámboriová 44 50.00% ŠKV
František Petro 31 35.23% SMER-SD
Viktor Dulina 24 27.27% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Pavol Lehotský 23 26.14% Független
Martin Smrčo 19 21.59% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Ladislav Vojtko 18 20.45% KSS
Slavomír Horváth 18 20.45% SNS
Imrich Bakši 18 20.45% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Pavol Bujňák 18 20.45% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Peter Derevjaník 16 18.18% SMER-SD
Jarmila Vaňová 12 13.64% ŠKV
Vojtech Farkaš 12 13.64% Független
Peter Solár 12 13.64% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Michal Rečka 11 12.50% SMER-SD
Ján Kokarda 11 12.50% Független
František Gedra 10 11.36% ĽS Naše Slovensko
Radoslav Hodor 9 10.23% Független
Mária Dulovičová 9 10.23% Független
Tomáš Kozlai 9 10.23% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Ján Serbin 8 9.09% Független
Anton Medvec 8 9.09% Független
Ondrej Bernát 8 9.09% SMER-SD
Martin Baltes 7 7.95% ĽS Naše Slovensko
Martina Dutková 6 6.82% Független
Monika Gergelová 6 6.82% SNS
Jozef Krešák 5 5.68% ŠANCA
Július Beluscsák 4 4.55% Független
Ladislav Andrejanin 4 4.55% ÚSVIT
Ivan Hriczko 4 4.55% ŠKV
Štefan Hudák 4 4.55% ĽS Naše Slovensko
Alexander Horváth 4 4.55% MOST - HÍD
Marcela Demkeová 4 4.55% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 3 3.41% Független
Július Begala 3 3.41% Független
Miloš Barcal 3 3.41% Független
Peter Seman 3 3.41% KSS
Roland Szabó 2 2.27% SMER-SD
László Köteles 2 2.27% SMK-MKP
Vlastimil Lakatoš 2 2.27% Független
Peter Kocai 2 2.27% NAJ
Adrianna Gergely Papp 2 2.27% SMK-MKP
Mária Lacková 2 2.27% Független
Jaroslav Pástor 2 2.27% MOST - HÍD
Elena Fialková 2 2.27% MOST - HÍD
Anetta Strýčková 2 2.27% Független
Augustín Köteles 2 2.27% NAJ
Ladislav Bartók 2 2.27% MKDA-MKDSZ
Csaba Káposztás 1 1.14% MKDA-MKDSZ
Anton Király 1 1.14% SMK-MKP
Ervín Kompuš 1 1.14% NAJ
Jozef Hric 1 1.14% KSS
Rudolf Varga 1 1.14% VZDOR
Slavomír Borovský 1 1.14% DS
Csaba Simkó 1 1.14% SMK-MKP
Norbert Krušinský 1 1.14% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 0 0.00% Független
Tibor Bráz 0 0.00% Független
Tomáš Suchý 0 0.00% ŠANCA
Attila Oravecz 0 0.00% MOST - HÍD
Gábor Szalay 0 0.00% SMK-MKP
Július Grulyo 0 0.00% Független
Ján Horváth 0 0.00% Független
Tamás Iván 0 0.00% SMK-MKP
István Zachariaš 0 0.00% SMK-MKP
Alexander Képes 0 0.00% SMK-MKP
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 40.42 %
Torna 145 8.66 %
Buzita 141 8.42 %
Somodi 111 6.63 %
Makranc 110 6.57 %
Debrőd 109 6.51 %
Csécs 94 5.61 %
Szeszta 73 4.36 %
Jászó 69 4.12 %
Jánok 64 3.82 %
Perény - Hím 63 3.76 %
Komaróc 63 3.76 %
Áj 57 3.40 %
Reste 57 3.40 %
Szádudvarnok - Méhész 51 3.04 %
Tornaújfalu 49 2.93 %
Alsólánc 48 2.87 %
Zsarnó 47 2.81 %
Bódvavendégi 40 2.39 %
Nagyida 40 2.39 %
Péder 40 2.39 %
Abaújszina 33 1.97 %
Pány 22 1.31 %
Mecenzéf 21 1.25 %
Jászómindszent 12 0.72 %
Tornahorváti 12 0.72 %
Szádelő 12 0.72 %
Kenyhec 11 0.66 %
Miglécnémeti 11 0.66 %
Stósz 7 0.42 %
Kisida 7 0.42 %
Felsőmecenzéf 5 0.30 %
Hernádcsány 4 0.24 %
Hernádzsadány 4 0.24 %
Kassamindszent 4 0.24 %
Magyarbőd 4 0.24 %
Jászóújfalu 3 0.18 %
Felsőtőkés 3 0.18 %
Koksóbaksa 3 0.18 %
Izdobabeszter 3 0.18 %
Hernádszokoly 3 0.18 %
Enyicke 3 0.18 %
Petőszinye 3 0.18 %
Rás 2 0.12 %
Baska 2 0.12 %
Hernádszentistván 2 0.12 %
Benyék 2 0.12 %
Felsőcsáj 2 0.12 %
Kalsa 2 0.12 %
Hilyó 2 0.12 %
Patacskő 2 0.12 %
Alsókemence 2 0.12 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.12 %
Györke 2 0.12 %
Alsómislye 2 0.12 %
Alsótőkés 2 0.12 %
Kassaolcsvár 2 0.12 %
Felsőkemence 1 0.06 %
Abaújnádasd 1 0.06 %
Hernádgecse 1 0.06 %
Sároskőszeg 1 0.06 %
Semse 1 0.06 %
Rudnok 1 0.06 %
Hatkóc 1 0.06 %
Kecerlipóc 1 0.06 %
Lengyelfalva 1 0.06 %
Abaújharaszti 1 0.06 %
Bolyár 1 0.06 %
Alsóhutka 1 0.06 %
Kisladna 1 0.06 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 34.50 %
Torna 110 11.68 %
Kecer 63 6.69 %
Szepsi 47 4.99 %
Mecenzéf 28 2.97 %
Áj 16 1.70 %
Buzita 14 1.49 %
Jászómindszent 13 1.38 %
Csécs 11 1.17 %
Jászóújfalu 10 1.06 %
Kisida 9 0.96 %
Abaújszakaly 9 0.96 %
Györke 8 0.85 %
Kenyhec 8 0.85 %
Hernádcsány 8 0.85 %
Tornaújfalu 7 0.74 %
Abos 7 0.74 %
Izdobabeszter 7 0.74 %
Abaújszina 6 0.64 %
Stósz 6 0.64 %
Budamér 5 0.53 %
Hernádszentistván 5 0.53 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.53 %
Hernádszokoly 5 0.53 %
Pány 5 0.53 %
Enyicke 5 0.53 %
Benyék 5 0.53 %
Semse 5 0.53 %
Bolyár 5 0.53 %
Hernádzsadány 4 0.42 %
Rozgony 4 0.42 %
Debrőd 4 0.42 %
Koksóbaksa 4 0.42 %
Nagyida 4 0.42 %
Miglécnémeti 4 0.42 %
Zsarnó 4 0.42 %
Alsókemence 4 0.42 %
Lapispatakújtelep 4 0.42 %
Szeszta 3 0.32 %
Hilyó 3 0.32 %
Komaróc 3 0.32 %
Nagyszalánc 3 0.32 %
Alsólánc 3 0.32 %
Patacskő 3 0.32 %
Sároskőszeg 3 0.32 %
Felsőmislye 3 0.32 %
Felsőmecenzéf 3 0.32 %
Szaláncújváros 3 0.32 %
Ránk 3 0.32 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.32 %
Alsómislye 3 0.32 %
Rudnok 3 0.32 %
Baska 3 0.32 %
Perény - Hím 3 0.32 %
Lapispatak 2 0.21 %
Lengyelfalva 2 0.21 %
Makranc 2 0.21 %
Petőszinye 2 0.21 %
Alsóhutka 2 0.21 %
Felsőtőkés 2 0.21 %
Aranyida 2 0.21 %
Királynép 2 0.21 %
Kassamindszent 2 0.21 %
Garbócbogdány 2 0.21 %
Hernádgecse 1 0.11 %
Alsótőkés 1 0.11 %
Kassaolcsvár 1 0.11 %
Abaújrákos 1 0.11 %
Reste 1 0.11 %
Jánok 1 0.11 %
Rás 1 0.11 %
Bódvavendégi 1 0.11 %
Hatkóc 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Ájfalucska 1 0.11 %
Szalánchuta 1 0.11 %
Alsócsáj 1 0.11 %
Kelecsenyborda 1 0.11 %
Györgyi 1 0.11 %
Somodi 1 0.11 %
Terebő 1 0.11 %
Abaújnádasd 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Tornahorváti 1 0.11 %
Idabukóc 1 0.11 %
Felsőhutka 1 0.11 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Magyarbőd 1 0.11 %
Bölzse 1 0.11 %
Bátyok 1 0.11 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 36.45 %
Buzita 223 15.91 %
Csécs 84 5.99 %
Perény - Hím 79 5.63 %
Torna 77 5.49 %
Szeszta 77 5.49 %
Reste 67 4.78 %
Makranc 66 4.71 %
Komaróc 55 3.92 %
Debrőd 55 3.92 %
Somodi 53 3.78 %
Alsólánc 51 3.64 %
Nagyida 49 3.50 %
Tornaújfalu 38 2.71 %
Jászó 37 2.64 %
Áj 37 2.64 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.28 %
Zsarnó 31 2.21 %
Péder 30 2.14 %
Abaújszina 29 2.07 %
Jánok 28 2.00 %
Bódvavendégi 25 1.78 %
Mecenzéf 15 1.07 %
Semse 11 0.78 %
Pány 10 0.71 %
Kenyhec 9 0.64 %
Hernádcsány 9 0.64 %
Tornahorváti 8 0.57 %
Kassamindszent 8 0.57 %
Miglécnémeti 8 0.57 %
Györke 7 0.50 %
Enyicke 6 0.43 %
Kecer 6 0.43 %
Kisida 5 0.36 %
Izdobabeszter 5 0.36 %
Jászómindszent 5 0.36 %
Hernádszentistván 5 0.36 %
Regeteruszka 4 0.29 %
Királynép 4 0.29 %
Jászóújfalu 4 0.29 %
Szádelő 4 0.29 %
Felsőcsáj 3 0.21 %
Patacskő 3 0.21 %
Hernádszokoly 3 0.21 %
Hatkóc 3 0.21 %
Rozgony 3 0.21 %
Hernádzsadány 3 0.21 %
Lengyelfalva 2 0.14 %
Kassaolcsvár 2 0.14 %
Felsőtőkés 2 0.14 %
Aranyida 2 0.14 %
Felsőkemence 2 0.14 %
Sároskőszeg 2 0.14 %
Bolyár 2 0.14 %
Alsótőkés 2 0.14 %
Baska 2 0.14 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.14 %
Felsőmecenzéf 2 0.14 %
Alsómislye 2 0.14 %
Nagyszalánc 1 0.07 %
Magyarbőd 1 0.07 %
Abos 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Koksóbaksa 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Hilyó 1 0.07 %
Ránk 1 0.07 %
Rás 1 0.07 %
Rudnok 1 0.07 %
Hernádgecse 1 0.07 %
Györgyi 1 0.07 %
Eszkáros 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Lapispatakújtelep 1 0.07 %
Szaláncújváros 1 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.07 %
Stósz 1 0.07 %
Petőszinye 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Abaújnádasd 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Ósvacsákány 1 0.07 %
Tarcavajkóc 1 0.07 %
Idabukóc 1 0.07 %
Budamér 1 0.07 %
Felsőhutka 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 13.53 %
Jászómindszent 108 7.94 %
Stósz 76 5.59 %
Felsőmecenzéf 50 3.68 %
Szepsi 38 2.79 %
Kisida 36 2.65 %
Hernádcsány 24 1.76 %
Jászó 24 1.76 %
Kassamindszent 24 1.76 %
Jászóújfalu 22 1.62 %
Kassabéla 19 1.40 %
Rozgony 18 1.32 %
Budamér 18 1.32 %
Hernádszokoly 17 1.25 %
Semse 17 1.25 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.10 %
Sároskőszeg 15 1.10 %
Felsőtőkés 14 1.03 %
Kassaolcsvár 14 1.03 %
Csécs 12 0.88 %
Lengyelfalva 12 0.88 %
Torna 12 0.88 %
Izdobabeszter 12 0.88 %
Hernádszentistván 12 0.88 %
Idabukóc 11 0.81 %
Aranyida 11 0.81 %
Lapispatak 11 0.81 %
Koksóbaksa 10 0.74 %
Felsőmislye 9 0.66 %
Alsótőkés 9 0.66 %
Tarcavajkóc 8 0.59 %
Abaújszakaly 8 0.59 %
Tizsite 8 0.59 %
Baska 8 0.59 %
Hatkóc 7 0.51 %
Szalánchuta 7 0.51 %
Enyicke 7 0.51 %
Abaújnádasd 7 0.51 %
Nagyida 7 0.51 %
Abaújszina 7 0.51 %
Hilyó 7 0.51 %
Perény - Hím 7 0.51 %
Magyarbőd 7 0.51 %
Hernádgecse 7 0.51 %
Nagyszalánc 7 0.51 %
Györke 6 0.44 %
Garbócbogdány 6 0.44 %
Makranc 6 0.44 %
Lapispatakújtelep 6 0.44 %
Kelecsenyborda 6 0.44 %
Kecer 6 0.44 %
Királynép 6 0.44 %
Hernádzsadány 6 0.44 %
Rás 5 0.37 %
Pány 5 0.37 %
Rudnok 5 0.37 %
Kisladna 5 0.37 %
Terebő 5 0.37 %
Hernádgönyű 4 0.29 %
Buzita 4 0.29 %
Ájfalucska 4 0.29 %
Abaújharaszti 4 0.29 %
Zsarnó 4 0.29 %
Kalsa 4 0.29 %
Petőszinye 4 0.29 %
Szeszta 4 0.29 %
Nagyladna 4 0.29 %
Ósvacsákány 3 0.22 %
Felsőcsáj 3 0.22 %
Györgyi 3 0.22 %
Abaújrákos 3 0.22 %
Apátka 3 0.22 %
Jánok 3 0.22 %
Alsómislye 3 0.22 %
Abos 3 0.22 %
Alsóhutka 3 0.22 %
Benyék 3 0.22 %
Miglécnémeti 3 0.22 %
Újszállás 2 0.15 %
Alsókemence 2 0.15 %
Ósva 2 0.15 %
Szaláncújváros 2 0.15 %
Balogd 2 0.15 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.15 %
Bolyár 2 0.15 %
Somodi 2 0.15 %
Regeteruszka 2 0.15 %
Bátyok 2 0.15 %
Debrőd 2 0.15 %
Tornaújfalu 2 0.15 %
Kenyhec 2 0.15 %
Bölzse 2 0.15 %
Tornahorváti 1 0.07 %
Bódvavendégi 1 0.07 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Alsócsáj 1 0.07 %
Áj 1 0.07 %
Modrafalva 1 0.07 %
Felsőhutka 1 0.07 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 56.65 %
Buzita 84 9.01 %
Torna 66 7.08 %
Makranc 50 5.36 %
Szeszta 45 4.83 %
Csécs 39 4.18 %
Debrőd 38 4.08 %
Áj 31 3.33 %
Somodi 30 3.22 %
Tornaújfalu 30 3.22 %
Szádudvarnok - Méhész 28 3.00 %
Nagyida 27 2.90 %
Perény - Hím 26 2.79 %
Alsólánc 26 2.79 %
Zsarnó 26 2.79 %
Jánok 26 2.79 %
Reste 23 2.47 %
Péder 22 2.36 %
Jászó 22 2.36 %
Bódvavendégi 21 2.25 %
Rudnok 17 1.82 %
Komaróc 17 1.82 %
Mecenzéf 15 1.61 %
Jászómindszent 13 1.39 %
Hernádcsány 13 1.39 %
Abaújszina 12 1.29 %
Tornahorváti 11 1.18 %
Miglécnémeti 9 0.97 %
Pány 9 0.97 %
Kassamindszent 8 0.86 %
Aranyida 7 0.75 %
Stósz 6 0.64 %
Izdobabeszter 6 0.64 %
Jászóújfalu 6 0.64 %
Györke 6 0.64 %
Rás 6 0.64 %
Enyicke 5 0.54 %
Ránk 5 0.54 %
Lapispatak 4 0.43 %
Patacskő 4 0.43 %
Sároskőszeg 4 0.43 %
Kisida 4 0.43 %
Alsómislye 4 0.43 %
Hernádgecse 4 0.43 %
Koksóbaksa 3 0.32 %
Felsőmecenzéf 3 0.32 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.32 %
Hernádszokoly 3 0.32 %
Szalánchuta 3 0.32 %
Kenyhec 3 0.32 %
Abaújszakaly 3 0.32 %
Garbócbogdány 3 0.32 %
Semse 3 0.32 %
Alsótőkés 3 0.32 %
Szádelő 2 0.21 %
Tarcavajkóc 2 0.21 %
Hernádzsadány 2 0.21 %
Hilyó 2 0.21 %
Magyarbőd 2 0.21 %
Nagyszalánc 2 0.21 %
Kisszalánc 2 0.21 %
Kassabéla 2 0.21 %
Budamér 2 0.21 %
Hernádgönyű 2 0.21 %
Bolyár 2 0.21 %
Abaújnádasd 2 0.21 %
Petőszinye 2 0.21 %
Kalsa 2 0.21 %
Felsőtőkés 2 0.21 %
Kisladna 1 0.11 %
Regeteruszka 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Sárosófalu 1 0.11 %
Ósva 1 0.11 %
Abos 1 0.11 %
Lapispatakújtelep 1 0.11 %
Alsókemence 1 0.11 %
Alsóhutka 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Füzérnádaska 1 0.11 %
Tizsite 1 0.11 %
Rozgony 1 0.11 %
Benyék 1 0.11 %
Királynép 1 0.11 %
Bölzse 1 0.11 %
Nagyladna 1 0.11 %
Hernádszentistván 1 0.11 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Felsőmislye 1 0.11 %
Felsőcsáj 1 0.11 %
Kelecsenyborda 1 0.11 %
Kassaolcsvár 1 0.11 %
Kecerlipóc 1 0.11 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 13.85 %
Hernádszentistván 216 11.64 %
Sároskőszeg 164 8.84 %
Hernádszokoly 138 7.44 %
Budamér 79 4.26 %
Rozgony 58 3.13 %
Kassabéla 40 2.16 %
Abos 40 2.16 %
Kassamindszent 39 2.10 %
Kisida 37 1.99 %
Terebő 34 1.83 %
Hernádcsány 30 1.62 %
Enyicke 28 1.51 %
Jászómindszent 28 1.51 %
Királynép 28 1.51 %
Szepsi 26 1.40 %
Tarcavajkóc 25 1.35 %
Koksóbaksa 23 1.24 %
Izdobabeszter 23 1.24 %
Lapispatak 19 1.02 %
Benyék 18 0.97 %
Hernádzsadány 18 0.97 %
Kisladna 18 0.97 %
Felsőmislye 17 0.92 %
Rás 17 0.92 %
Hernádgecse 17 0.92 %
Nagyszalánc 16 0.86 %
Kassaolcsvár 16 0.86 %
Lapispatakújtelep 15 0.81 %
Kenyhec 15 0.81 %
Alsómislye 15 0.81 %
Eszkáros 14 0.75 %
Baska 14 0.75 %
Regeteruszka 14 0.75 %
Alsótőkés 14 0.75 %
Perény - Hím 13 0.70 %
Bölzse 13 0.70 %
Abaújnádasd 13 0.70 %
Csécs 12 0.65 %
Hatkóc 12 0.65 %
Nagyladna 12 0.65 %
Lengyelfalva 12 0.65 %
Aranyida 12 0.65 %
Abaújszina 11 0.59 %
Semse 11 0.59 %
Felsőhutka 11 0.59 %
Mecenzéf 11 0.59 %
Garbócbogdány 10 0.54 %
Kalsa 10 0.54 %
Buzita 10 0.54 %
Jászóújfalu 10 0.54 %
Torna 10 0.54 %
Kecer 10 0.54 %
Magyarbőd 10 0.54 %
Felsőtőkés 10 0.54 %
Györke 10 0.54 %
Alsóhutka 9 0.49 %
Abaújszakaly 9 0.49 %
Hilyó 8 0.43 %
Idabukóc 8 0.43 %
Alsókemence 8 0.43 %
Tizsite 7 0.38 %
Jászó 7 0.38 %
Szalánchuta 7 0.38 %
Hernádgönyű 7 0.38 %
Stósz 7 0.38 %
Felsőmecenzéf 7 0.38 %
Abaújharaszti 6 0.32 %
Bolyár 6 0.32 %
Ósva 6 0.32 %
Bunyita 6 0.32 %
Györgyi 6 0.32 %
Bátyok 5 0.27 %
Szaláncújváros 5 0.27 %
Nagyida 5 0.27 %
Pány 5 0.27 %
Felsőcsáj 4 0.22 %
Ránkfüred 4 0.22 %
Ránk 3 0.16 %
Jánok 3 0.16 %
Szeszta 3 0.16 %
Újszállás 3 0.16 %
Ósvacsákány 3 0.16 %
Rudnok 3 0.16 %
Miglécnémeti 3 0.16 %
Balogd 3 0.16 %
Sárosófalu 3 0.16 %
Alsócsáj 3 0.16 %
Petőszinye 3 0.16 %
Áj 3 0.16 %
Füzérnádaska 3 0.16 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.16 %
Felsőkemence 3 0.16 %
Kisszalánc 2 0.11 %
Kecerlipóc 2 0.11 %
Somodi 2 0.11 %
Abaújrákos 2 0.11 %
Apátka 2 0.11 %
Patacskő 2 0.11 %
Makranc 2 0.11 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Zsarnó 1 0.05 %
Komaróc 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 28.61 %
Szepsi 178 12.99 %
Csécs 34 2.48 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.34 %
Áj 31 2.26 %
Makranc 29 2.12 %
Somodi 26 1.90 %
Tornaújfalu 25 1.82 %
Jánok 23 1.68 %
Perény - Hím 20 1.46 %
Zsarnó 20 1.46 %
Bódvavendégi 18 1.31 %
Mecenzéf 14 1.02 %
Szeszta 14 1.02 %
Tornahorváti 14 1.02 %
Jászó 12 0.88 %
Buzita 11 0.80 %
Debrőd 11 0.80 %
Kenyhec 11 0.80 %
Nagyida 10 0.73 %
Pány 10 0.73 %
Péder 8 0.58 %
Hernádcsány 6 0.44 %
Rozgony 6 0.44 %
Kisida 5 0.36 %
Hernádgecse 5 0.36 %
Reste 5 0.36 %
Ájfalucska 4 0.29 %
Szádelő 4 0.29 %
Alsólánc 4 0.29 %
Jászóújfalu 4 0.29 %
Lapispatakújtelep 4 0.29 %
Jászómindszent 4 0.29 %
Magyarbőd 3 0.22 %
Garbócbogdány 3 0.22 %
Izdobabeszter 3 0.22 %
Alsótőkés 3 0.22 %
Komaróc 3 0.22 %
Hernádszokoly 3 0.22 %
Nagyszalánc 3 0.22 %
Abos 3 0.22 %
Hernádzsadány 3 0.22 %
Enyicke 3 0.22 %
Abaújszina 3 0.22 %
Kassamindszent 3 0.22 %
Abaújnádasd 2 0.15 %
Hilyó 2 0.15 %
Eszkáros 2 0.15 %
Rudnok 2 0.15 %
Bolyár 2 0.15 %
Hernádgönyű 2 0.15 %
Budamér 2 0.15 %
Kassaolcsvár 2 0.15 %
Idabukóc 2 0.15 %
Szalánchuta 2 0.15 %
Kassabéla 2 0.15 %
Kecer 1 0.07 %
Tizsite 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Semse 1 0.07 %
Alsómislye 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Koksóbaksa 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Tarcavajkóc 1 0.07 %
Baska 1 0.07 %
Balogd 1 0.07 %
Györke 1 0.07 %
Hernádszentistván 1 0.07 %
Aranyida 1 0.07 %
Sároskőszeg 1 0.07 %
Felsőtőkés 1 0.07 %
Felsőhutka 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Lapispatak 1 0.07 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 5.76 %
Torna 20 1.95 %
Csécs 12 1.17 %
Jászó 11 1.07 %
Tornaújfalu 10 0.98 %
Rozgony 10 0.98 %
Nagyida 10 0.98 %
Buzita 8 0.78 %
Somodi 8 0.78 %
Makranc 7 0.68 %
Zsarnó 6 0.59 %
Reste 6 0.59 %
Lapispatak 6 0.59 %
Idabukóc 6 0.59 %
Debrőd 5 0.49 %
Jánok 5 0.49 %
Perény - Hím 5 0.49 %
Abaújszina 5 0.49 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.39 %
Kassamindszent 4 0.39 %
Alsólánc 4 0.39 %
Tornahorváti 4 0.39 %
Szeszta 4 0.39 %
Izdobabeszter 3 0.29 %
Petőszinye 3 0.29 %
Magyarbőd 3 0.29 %
Komaróc 3 0.29 %
Hernádszokoly 3 0.29 %
Jászóújfalu 3 0.29 %
Kisida 3 0.29 %
Györke 3 0.29 %
Ránk 3 0.29 %
Terebő 3 0.29 %
Enyicke 3 0.29 %
Nagyszalánc 2 0.20 %
Bódvavendégi 2 0.20 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.20 %
Hernádcsány 2 0.20 %
Budamér 2 0.20 %
Kalsa 2 0.20 %
Kecer 2 0.20 %
Kenyhec 2 0.20 %
Mecenzéf 2 0.20 %
Abos 2 0.20 %
Patacskő 2 0.20 %
Abaújszakaly 2 0.20 %
Kassaolcsvár 2 0.20 %
Felsőmislye 2 0.20 %
Alsókemence 2 0.20 %
Jászómindszent 1 0.10 %
Pány 1 0.10 %
Lapispatakújtelep 1 0.10 %
Rudnok 1 0.10 %
Regeteruszka 1 0.10 %
Alsótőkés 1 0.10 %
Benyék 1 0.10 %
Eszkáros 1 0.10 %
Sároskőszeg 1 0.10 %
Szaláncújváros 1 0.10 %
Királynép 1 0.10 %
Lengyelfalva 1 0.10 %
Stósz 1 0.10 %
Péder 1 0.10 %
Rás 1 0.10 %
Abaújnádasd 1 0.10 %
Hatkóc 1 0.10 %
Áj 1 0.10 %
Tarcavajkóc 1 0.10 %
Ájfalucska 1 0.10 %
Hernádgecse 1 0.10 %
Györgyi 1 0.10 %
Bolyár 1 0.10 %
Felsőcsáj 1 0.10 %
Felsőtőkés 1 0.10 %
Felsőmecenzéf 1 0.10 %
Kassabéla 1 0.10 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 21.93 %
Szepsi 82 13.42 %
Csécs 20 3.27 %
Tornaújfalu 18 2.95 %
Nagyida 17 2.78 %
Szádudvarnok - Méhész 15 2.45 %
Buzita 12 1.96 %
Áj 12 1.96 %
Szeszta 12 1.96 %
Somodi 11 1.80 %
Bódvavendégi 11 1.80 %
Zsarnó 10 1.64 %
Jászó 10 1.64 %
Makranc 10 1.64 %
Mecenzéf 9 1.47 %
Péder 9 1.47 %
Jászómindszent 8 1.31 %
Tornahorváti 8 1.31 %
Perény - Hím 7 1.15 %
Eszkáros 6 0.98 %
Hernádcsány 6 0.98 %
Abaújszina 6 0.98 %
Alsólánc 5 0.82 %
Kassamindszent 5 0.82 %
Reste 5 0.82 %
Jánok 4 0.65 %
Budamér 4 0.65 %
Baska 4 0.65 %
Kenyhec 4 0.65 %
Jászóújfalu 4 0.65 %
Hernádzsadány 4 0.65 %
Debrőd 4 0.65 %
Komaróc 4 0.65 %
Magyarbőd 4 0.65 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.65 %
Hernádszentistván 3 0.49 %
Kecer 3 0.49 %
Abaújnádasd 3 0.49 %
Alsótőkés 3 0.49 %
Enyicke 3 0.49 %
Hernádgönyű 3 0.49 %
Pány 3 0.49 %
Lapispatak 3 0.49 %
Semse 3 0.49 %
Györke 2 0.33 %
Abaújszakaly 2 0.33 %
Koksóbaksa 2 0.33 %
Kassabéla 2 0.33 %
Felsőmislye 2 0.33 %
Kassaolcsvár 2 0.33 %
Tizsite 2 0.33 %
Abaújrákos 2 0.33 %
Bolyár 2 0.33 %
Rozgony 2 0.33 %
Rudnok 2 0.33 %
Izdobabeszter 2 0.33 %
Miglécnémeti 2 0.33 %
Szádelő 2 0.33 %
Benyék 2 0.33 %
Nagyszalánc 2 0.33 %
Alsómislye 1 0.16 %
Hernádgecse 1 0.16 %
Bölzse 1 0.16 %
Ájfalucska 1 0.16 %
Felsőcsáj 1 0.16 %
Lapispatakújtelep 1 0.16 %
Újszállás 1 0.16 %
Abos 1 0.16 %
Stósz 1 0.16 %
Balogd 1 0.16 %
Hernádszokoly 1 0.16 %
Ránkfüred 1 0.16 %
Patacskő 1 0.16 %
Aranyida 1 0.16 %
Rás 1 0.16 %
Hilyó 1 0.16 %
Királynép 1 0.16 %
Ránk 1 0.16 %
Sároskőszeg 1 0.16 %
Kisida 1 0.16 %
Kisladna 1 0.16 %
Szaláncújváros 1 0.16 %
Idabukóc 1 0.16 %
Felsőtőkés 1 0.16 %
Abaújharaszti 1 0.16 %
Alsóhutka 1 0.16 %
Alsókemence 1 0.16 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 12.70 %
Torna 295 12.09 %
Jászó 262 10.73 %
Szádudvarnok - Méhész 126 5.16 %
Mecenzéf 91 3.73 %
Buzita 78 3.20 %
Szeszta 60 2.46 %
Zsarnó 56 2.29 %
Somodi 52 2.13 %
Tornaújfalu 50 2.05 %
Áj 47 1.93 %
Jászóújfalu 38 1.56 %
Debrőd 35 1.43 %
Bódvavendégi 33 1.35 %
Csécs 33 1.35 %
Alsólánc 29 1.19 %
Perény - Hím 28 1.15 %
Jánok 26 1.07 %
Szádelő 24 0.98 %
Abaújszina 23 0.94 %
Komaróc 22 0.90 %
Nagyida 20 0.82 %
Makranc 20 0.82 %
Reste 20 0.82 %
Péder 17 0.70 %
Felsőmecenzéf 14 0.57 %
Tornahorváti 11 0.45 %
Jászómindszent 8 0.33 %
Miglécnémeti 6 0.25 %
Királynép 6 0.25 %
Kenyhec 5 0.20 %
Hernádzsadány 5 0.20 %
Hernádcsány 5 0.20 %
Magyarbőd 4 0.16 %
Abaújszakaly 4 0.16 %
Enyicke 4 0.16 %
Kisida 3 0.12 %
Nagyszalánc 3 0.12 %
Kassamindszent 3 0.12 %
Lapispatakújtelep 2 0.08 %
Ájfalucska 2 0.08 %
Lengyelfalva 2 0.08 %
Rudnok 2 0.08 %
Sároskőszeg 2 0.08 %
Pány 2 0.08 %
Hernádszokoly 2 0.08 %
Lapispatak 2 0.08 %
Abaújnádasd 2 0.08 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.08 %
Tizsite 2 0.08 %
Baska 2 0.08 %
Felsőmislye 2 0.08 %
Bolyár 2 0.08 %
Györke 2 0.08 %
Ránk 1 0.04 %
Kecer 1 0.04 %
Rozgony 1 0.04 %
Kalsa 1 0.04 %
Regeteruszka 1 0.04 %
Izdobabeszter 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Eszkáros 1 0.04 %
Alsókemence 1 0.04 %
Rás 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Stósz 1 0.04 %
Hernádszentistván 1 0.04 %
Ósva 1 0.04 %
Koksóbaksa 1 0.04 %
Kassabéla 1 0.04 %
Idabukóc 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Felsőtőkés 1 0.04 %
Kecerlipóc 1 0.04 %
Hernádgönyű 1 0.04 %
Benyék 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 16.80 %
Makranc 115 5.95 %
Csécs 73 3.77 %
Torna 68 3.52 %
Buzita 39 2.02 %
Perény - Hím 36 1.86 %
Tornaújfalu 35 1.81 %
Jánok 30 1.55 %
Pány 26 1.34 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.29 %
Nagyida 23 1.19 %
Mecenzéf 23 1.19 %
Zsarnó 22 1.14 %
Áj 22 1.14 %
Szeszta 20 1.03 %
Györke 19 0.98 %
Komaróc 19 0.98 %
Péder 18 0.93 %
Somodi 17 0.88 %
Jászó 16 0.83 %
Reste 16 0.83 %
Debrőd 15 0.78 %
Kisida 14 0.72 %
Jászómindszent 14 0.72 %
Kenyhec 12 0.62 %
Alsólánc 12 0.62 %
Bódvavendégi 10 0.52 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.47 %
Sároskőszeg 9 0.47 %
Hernádcsány 9 0.47 %
Budamér 8 0.41 %
Rozgony 8 0.41 %
Kassamindszent 8 0.41 %
Hernádszentistván 7 0.36 %
Hernádszokoly 6 0.31 %
Izdobabeszter 6 0.31 %
Semse 6 0.31 %
Tornahorváti 6 0.31 %
Abaújszina 6 0.31 %
Idabukóc 6 0.31 %
Abos 6 0.31 %
Hilyó 6 0.31 %
Jászóújfalu 5 0.26 %
Tarcavajkóc 4 0.21 %
Koksóbaksa 4 0.21 %
Miglécnémeti 4 0.21 %
Bolyár 4 0.21 %
Nagyszalánc 4 0.21 %
Szádelő 4 0.21 %
Abaújnádasd 4 0.21 %
Kassabéla 4 0.21 %
Rás 4 0.21 %
Benyék 4 0.21 %
Hernádgecse 4 0.21 %
Rudnok 4 0.21 %
Stósz 3 0.16 %
Lapispatakújtelep 3 0.16 %
Kassaolcsvár 3 0.16 %
Enyicke 3 0.16 %
Bölzse 3 0.16 %
Felsőhutka 3 0.16 %
Hernádgönyű 3 0.16 %
Nagyladna 3 0.16 %
Alsótőkés 3 0.16 %
Balogd 2 0.10 %
Királynép 2 0.10 %
Kecer 2 0.10 %
Felsőmislye 2 0.10 %
Hatkóc 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Felsőtőkés 2 0.10 %
Felsőcsáj 2 0.10 %
Lengyelfalva 2 0.10 %
Alsókemence 2 0.10 %
Regeteruszka 2 0.10 %
Szaláncújváros 2 0.10 %
Alsócsáj 2 0.10 %
Ránk 2 0.10 %
Modrafalva 2 0.10 %
Bátyok 2 0.10 %
Abaújrákos 1 0.05 %
Aranyida 1 0.05 %
Hernádzsadány 1 0.05 %
Apátka 1 0.05 %
Baska 1 0.05 %
Magyarbőd 1 0.05 %
Kisszalánc 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Bunyita 1 0.05 %
Ósvacsákány 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Abaújszakaly 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Petőszinye 1 0.05 %
Terebő 1 0.05 %
Füzérnádaska 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Lapispatak 1 0.05 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 6.91 %
Rozgony 83 3.75 %
Izdobabeszter 61 2.76 %
Kisida 61 2.76 %
Kassamindszent 53 2.39 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.35 %
Györgyi 51 2.30 %
Hernádcsány 50 2.26 %
Jászómindszent 46 2.08 %
Györke 45 2.03 %
Alsókemence 44 1.99 %
Szepsi 42 1.90 %
Sároskőszeg 42 1.90 %
Kassaolcsvár 41 1.85 %
Regeteruszka 40 1.81 %
Garbócbogdány 39 1.76 %
Budamér 37 1.67 %
Petőszinye 37 1.67 %
Bolyár 36 1.63 %
Mecenzéf 36 1.63 %
Kelecsenyborda 36 1.63 %
Nagyszalánc 33 1.49 %
Benyék 31 1.40 %
Felsőmislye 29 1.31 %
Koksóbaksa 28 1.26 %
Tarcavajkóc 28 1.26 %
Csécs 28 1.26 %
Idabukóc 27 1.22 %
Ránkfüred 27 1.22 %
Lapispatak 27 1.22 %
Kecer 25 1.13 %
Alsótőkés 25 1.13 %
Királynép 25 1.13 %
Felsőcsáj 24 1.08 %
Lengyelfalva 24 1.08 %
Hernádzsadány 24 1.08 %
Rás 23 1.04 %
Hernádszentistván 23 1.04 %
Bátyok 23 1.04 %
Felsőkemence 22 0.99 %
Alsómislye 22 0.99 %
Kassabéla 21 0.95 %
Kalsa 20 0.90 %
Hernádszokoly 20 0.90 %
Füzérnádaska 18 0.81 %
Hernádgecse 18 0.81 %
Baska 18 0.81 %
Semse 17 0.77 %
Ránk 16 0.72 %
Tizsite 16 0.72 %
Torna 15 0.68 %
Abaújszakaly 15 0.68 %
Enyicke 15 0.68 %
Ósvacsákány 15 0.68 %
Aranyida 15 0.68 %
Hilyó 14 0.63 %
Alsóhutka 14 0.63 %
Abaújnádasd 14 0.63 %
Kenyhec 14 0.63 %
Jászó 14 0.63 %
Ósva 14 0.63 %
Abaújszina 13 0.59 %
Jászóújfalu 13 0.59 %
Abaújrákos 13 0.59 %
Abaújharaszti 12 0.54 %
Pány 12 0.54 %
Stósz 12 0.54 %
Szaláncújváros 12 0.54 %
Szeszta 11 0.50 %
Lapispatakújtelep 11 0.50 %
Somodi 11 0.50 %
Abos 11 0.50 %
Kecerlipóc 10 0.45 %
Felsőhutka 10 0.45 %
Terebő 10 0.45 %
Eszkáros 10 0.45 %
Sárosófalu 10 0.45 %
Balogd 9 0.41 %
Hernádgönyű 9 0.41 %
Bölzse 9 0.41 %
Alsócsáj 8 0.36 %
Szalánchuta 8 0.36 %
Perény - Hím 7 0.32 %
Nagyida 7 0.32 %
Makranc 6 0.27 %
Rudnok 6 0.27 %
Felsőtőkés 6 0.27 %
Nagyladna 5 0.23 %
Péder 5 0.23 %
Áj 5 0.23 %
Komaróc 5 0.23 %
Buzita 5 0.23 %
Újszállás 5 0.23 %
Modrafalva 4 0.18 %
Jánok 4 0.18 %
Bódvavendégi 4 0.18 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.18 %
Zsarnó 4 0.18 %
Hatkóc 4 0.18 %
Bunyita 3 0.14 %
Apátka 3 0.14 %
Miglécnémeti 2 0.09 %
Debrőd 2 0.09 %
Kisszalánc 2 0.09 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Reste 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 17.56 %
Somodi 42 3.76 %
Kecer 28 2.51 %
Mecenzéf 22 1.97 %
Jászómindszent 16 1.43 %
Nagyida 14 1.25 %
Magyarbőd 13 1.16 %
Jászóújfalu 13 1.16 %
Torna 12 1.08 %
Csécs 10 0.90 %
Hernádcsány 8 0.72 %
Buzita 8 0.72 %
Szepsi 8 0.72 %
Kisida 8 0.72 %
Stósz 7 0.63 %
Patacskő 6 0.54 %
Abaújszina 6 0.54 %
Koksóbaksa 4 0.36 %
Felsőmecenzéf 4 0.36 %
Györke 4 0.36 %
Kassamindszent 4 0.36 %
Abaújszakaly 4 0.36 %
Kenyhec 4 0.36 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.36 %
Abaújnádasd 4 0.36 %
Hilyó 3 0.27 %
Rozgony 3 0.27 %
Rudnok 3 0.27 %
Regeteruszka 3 0.27 %
Budamér 3 0.27 %
Terebő 3 0.27 %
Szeszta 3 0.27 %
Tarcavajkóc 3 0.27 %
Hernádszokoly 2 0.18 %
Kassaolcsvár 2 0.18 %
Királynép 2 0.18 %
Hernádgecse 2 0.18 %
Lengyelfalva 2 0.18 %
Györgyi 2 0.18 %
Alsómislye 2 0.18 %
Bölzse 2 0.18 %
Kassabéla 2 0.18 %
Ósvacsákány 2 0.18 %
Lapispatakújtelep 2 0.18 %
Kelecsenyborda 2 0.18 %
Garbócbogdány 2 0.18 %
Izdobabeszter 2 0.18 %
Pány 2 0.18 %
Hatkóc 2 0.18 %
Perény - Hím 2 0.18 %
Lapispatak 2 0.18 %
Bolyár 2 0.18 %
Hernádzsadány 2 0.18 %
Ránk 2 0.18 %
Alsótőkés 2 0.18 %
Idabukóc 1 0.09 %
Makranc 1 0.09 %
Felsőtőkés 1 0.09 %
Alsóhutka 1 0.09 %
Alsókemence 1 0.09 %
Nagyladna 1 0.09 %
Alsócsáj 1 0.09 %
Füzérnádaska 1 0.09 %
Abaújharaszti 1 0.09 %
Kecerlipóc 1 0.09 %
Benyék 1 0.09 %
Hernádgönyű 1 0.09 %
Abos 1 0.09 %
Ájfalucska 1 0.09 %
Semse 1 0.09 %
Áj 1 0.09 %
Enyicke 1 0.09 %
Ránkfüred 1 0.09 %
Baska 1 0.09 %
Hernádszentistván 1 0.09 %
Aranyida 1 0.09 %
Sároskőszeg 1 0.09 %
Rás 1 0.09 %
Petőszinye 1 0.09 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 4.53 %
Rozgony 63 4.20 %
Hernádcsány 61 4.06 %
Jászómindszent 59 3.93 %
Kassamindszent 46 3.06 %
Mecenzéf 42 2.80 %
Izdobabeszter 37 2.47 %
Magyarbőd 35 2.33 %
Družstevná pri Hornáde 35 2.33 %
Kisida 33 2.20 %
Nagyida 31 2.07 %
Györke 27 1.80 %
Enyicke 27 1.80 %
Hernádgecse 26 1.73 %
Jászó 26 1.73 %
Hernádzsadány 25 1.67 %
Kassaolcsvár 23 1.53 %
Csécs 23 1.53 %
Sároskőszeg 22 1.47 %
Hernádszentistván 22 1.47 %
Koksóbaksa 22 1.47 %
Lapispatak 21 1.40 %
Tarcavajkóc 21 1.40 %
Budamér 20 1.33 %
Nagyszalánc 20 1.33 %
Regeteruszka 19 1.27 %
Somodi 19 1.27 %
Királynép 19 1.27 %
Felsőmislye 19 1.27 %
Makranc 19 1.27 %
Felsőmecenzéf 19 1.27 %
Hernádszokoly 17 1.13 %
Alsómislye 17 1.13 %
Lengyelfalva 17 1.13 %
Baska 16 1.07 %
Semse 16 1.07 %
Abaújnádasd 15 1.00 %
Kecer 14 0.93 %
Stósz 14 0.93 %
Garbócbogdány 14 0.93 %
Idabukóc 14 0.93 %
Abaújszakaly 14 0.93 %
Torna 13 0.87 %
Kassabéla 13 0.87 %
Tizsite 12 0.80 %
Györgyi 12 0.80 %
Bölzse 12 0.80 %
Eszkáros 12 0.80 %
Kisladna 12 0.80 %
Pány 12 0.80 %
Füzérnádaska 11 0.73 %
Alsóhutka 11 0.73 %
Kenyhec 11 0.73 %
Perény - Hím 11 0.73 %
Petőszinye 10 0.67 %
Alsókemence 10 0.67 %
Benyék 10 0.67 %
Abaújszina 10 0.67 %
Szeszta 9 0.60 %
Hilyó 9 0.60 %
Jászóújfalu 9 0.60 %
Lapispatakújtelep 9 0.60 %
Felsőhutka 9 0.60 %
Hernádgönyű 9 0.60 %
Ósva 9 0.60 %
Bolyár 8 0.53 %
Alsótőkés 8 0.53 %
Aranyida 8 0.53 %
Zsarnó 8 0.53 %
Alsócsáj 7 0.47 %
Rudnok 7 0.47 %
Kelecsenyborda 7 0.47 %
Bátyok 7 0.47 %
Szalánchuta 7 0.47 %
Abos 7 0.47 %
Jánok 6 0.40 %
Kalsa 6 0.40 %
Balogd 6 0.40 %
Nagyladna 6 0.40 %
Rás 6 0.40 %
Bódvavendégi 6 0.40 %
Ósvacsákány 6 0.40 %
Kecerlipóc 6 0.40 %
Abaújharaszti 6 0.40 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.33 %
Terebő 5 0.33 %
Buzita 4 0.27 %
Felsőtőkés 4 0.27 %
Ránk 4 0.27 %
Komaróc 4 0.27 %
Felsőkemence 4 0.27 %
Patacskő 3 0.20 %
Bunyita 3 0.20 %
Kisszalánc 2 0.13 %
Tornaújfalu 2 0.13 %
Szádelő 2 0.13 %
Bocsárd 2 0.13 %
Szaláncújváros 2 0.13 %
Ránkfüred 2 0.13 %
Áj 2 0.13 %
Miglécnémeti 2 0.13 %
Reste 2 0.13 %
Debrőd 2 0.13 %
Felsőcsáj 2 0.13 %
Hatkóc 2 0.13 %
Apátka 1 0.07 %
Abaújrákos 1 0.07 %
Ájfalucska 1 0.07 %
Péder 1 0.07 %
Modrafalva 1 0.07 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 12.18 %
Lapispatak 242 8.42 %
Budamér 158 5.50 %
Mecenzéf 114 3.97 %
Hernádcsány 106 3.69 %
Lapispatakújtelep 98 3.41 %
Koksóbaksa 86 2.99 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.78 %
Nagyszalánc 77 2.68 %
Királynép 76 2.64 %
Abaújnádasd 76 2.64 %
Kecer 74 2.57 %
Stósz 74 2.57 %
Kisida 74 2.57 %
Rozgony 69 2.40 %
Kalsa 68 2.37 %
Szepsi 58 2.02 %
Izdobabeszter 55 1.91 %
Jászóújfalu 53 1.84 %
Lengyelfalva 50 1.74 %
Szaláncújváros 48 1.67 %
Hernádgecse 47 1.64 %
Jászómindszent 46 1.60 %
Sároskőszeg 46 1.60 %
Hernádszentistván 46 1.60 %
Magyarbőd 44 1.53 %
Regeteruszka 42 1.46 %
Enyicke 40 1.39 %
Benyék 36 1.25 %
Tizsite 35 1.22 %
Abaújszina 34 1.18 %
Bolyár 32 1.11 %
Alsókemence 31 1.08 %
Tarcavajkóc 31 1.08 %
Kelecsenyborda 30 1.04 %
Alsóhutka 29 1.01 %
Hernádgönyű 29 1.01 %
Kassamindszent 28 0.97 %
Sárosófalu 26 0.90 %
Petőszinye 26 0.90 %
Hernádszokoly 26 0.90 %
Újszállás 25 0.87 %
Semse 25 0.87 %
Györke 24 0.84 %
Kassaolcsvár 21 0.73 %
Abaújharaszti 21 0.73 %
Felsőkemence 21 0.73 %
Balogd 21 0.73 %
Garbócbogdány 20 0.70 %
Ósvacsákány 20 0.70 %
Ósva 20 0.70 %
Felsőmecenzéf 20 0.70 %
Abaújrákos 18 0.63 %
Rudnok 18 0.63 %
Hernádzsadány 18 0.63 %
Kassabéla 17 0.59 %
Szalánchuta 17 0.59 %
Györgyi 17 0.59 %
Alsótőkés 16 0.56 %
Felsőmislye 16 0.56 %
Csécs 15 0.52 %
Bunyita 14 0.49 %
Modrafalva 14 0.49 %
Bölzse 14 0.49 %
Torna 14 0.49 %
Alsómislye 14 0.49 %
Eszkáros 13 0.45 %
Baska 13 0.45 %
Bátyok 13 0.45 %
Abos 13 0.45 %
Kecerlipóc 12 0.42 %
Perény - Hím 12 0.42 %
Nagyida 12 0.42 %
Makranc 12 0.42 %
Alsócsáj 12 0.42 %
Felsőcsáj 11 0.38 %
Füzérnádaska 11 0.38 %
Pány 11 0.38 %
Rás 11 0.38 %
Hatkóc 11 0.38 %
Patacskő 11 0.38 %
Kenyhec 10 0.35 %
Aranyida 10 0.35 %
Hilyó 10 0.35 %
Kisszalánc 9 0.31 %
Idabukóc 9 0.31 %
Ránkfüred 9 0.31 %
Ránk 9 0.31 %
Terebő 9 0.31 %
Felsőhutka 7 0.24 %
Felsőtőkés 7 0.24 %
Zsarnó 7 0.24 %
Somodi 5 0.17 %
Reste 3 0.10 %
Jánok 3 0.10 %
Ájfalucska 3 0.10 %
Nagyladna 3 0.10 %
Buzita 3 0.10 %
Bocsárd 2 0.07 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.07 %
Péder 2 0.07 %
Bódvavendégi 2 0.07 %
Komaróc 2 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Debrőd 1 0.03 %
Szeszta 1 0.03 %
Alsólánc 1 0.03 %
Miglécnémeti 1 0.03 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 28.93 %
Jászómindszent 94 9.00 %
Szepsi 75 7.18 %
Stósz 68 6.51 %
Felsőmecenzéf 59 5.65 %
Jászó 40 3.83 %
Kisida 40 3.83 %
Hernádcsány 21 2.01 %
Rozgony 19 1.82 %
Makranc 18 1.72 %
Kassamindszent 17 1.63 %
Torna 16 1.53 %
Lengyelfalva 15 1.44 %
Rudnok 15 1.44 %
Hatkóc 15 1.44 %
Hernádszokoly 14 1.34 %
Királynép 11 1.05 %
Aranyida 11 1.05 %
Koksóbaksa 11 1.05 %
Družstevná pri Hornáde 11 1.05 %
Jászóújfalu 10 0.96 %
Perény - Hím 9 0.86 %
Pány 9 0.86 %
Idabukóc 9 0.86 %
Garbócbogdány 8 0.77 %
Semse 8 0.77 %
Hernádszentistván 8 0.77 %
Nagyszalánc 8 0.77 %
Magyarbőd 8 0.77 %
Kassaolcsvár 8 0.77 %
Jánok 8 0.77 %
Izdobabeszter 7 0.67 %
Csécs 7 0.67 %
Felsőtőkés 7 0.67 %
Abaújszina 6 0.57 %
Kenyhec 6 0.57 %
Nagyida 6 0.57 %
Györke 6 0.57 %
Abaújszakaly 6 0.57 %
Benyék 6 0.57 %
Sároskőszeg 6 0.57 %
Felsőhutka 6 0.57 %
Abaújnádasd 5 0.48 %
Tarcavajkóc 5 0.48 %
Abos 5 0.48 %
Györgyi 5 0.48 %
Felsőmislye 5 0.48 %
Alsótőkés 5 0.48 %
Budamér 4 0.38 %
Rás 4 0.38 %
Kecerlipóc 4 0.38 %
Kecer 4 0.38 %
Kassabéla 4 0.38 %
Miglécnémeti 4 0.38 %
Buzita 4 0.38 %
Apátka 4 0.38 %
Zsarnó 3 0.29 %
Hernádzsadány 3 0.29 %
Bolyár 3 0.29 %
Enyicke 3 0.29 %
Hernádgönyű 3 0.29 %
Lapispatak 3 0.29 %
Lapispatakújtelep 3 0.29 %
Alsócsáj 3 0.29 %
Szaláncújváros 3 0.29 %
Baska 3 0.29 %
Alsóhutka 3 0.29 %
Somodi 3 0.29 %
Szeszta 3 0.29 %
Hilyó 2 0.19 %
Sárosófalu 2 0.19 %
Ájfalucska 2 0.19 %
Tornaújfalu 2 0.19 %
Alsómislye 2 0.19 %
Tornahorváti 2 0.19 %
Nagyladna 2 0.19 %
Petőszinye 2 0.19 %
Kisladna 2 0.19 %
Szalánchuta 2 0.19 %
Patacskő 2 0.19 %
Újszállás 2 0.19 %
Tizsite 2 0.19 %
Abaújharaszti 2 0.19 %
Kalsa 1 0.10 %
Regeteruszka 1 0.10 %
Abaújrákos 1 0.10 %
Péder 1 0.10 %
Ósva 1 0.10 %
Alsólánc 1 0.10 %
Bölzse 1 0.10 %
Komaróc 1 0.10 %
Bocsárd 1 0.10 %
Felsőkemence 1 0.10 %
Áj 1 0.10 %
Felsőcsáj 1 0.10 %
Hernádgecse 1 0.10 %
Bátyok 1 0.10 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.10 %
Debrőd 1 0.10 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 17.43 %
Makranc 152 7.63 %
Buzita 107 5.37 %
Torna 92 4.62 %
Ránk 82 4.12 %
Csécs 79 3.97 %
Nagyida 72 3.62 %
Szeszta 65 3.26 %
Somodi 56 2.81 %
Debrőd 52 2.61 %
Perény - Hím 49 2.46 %
Szádudvarnok - Méhész 42 2.11 %
Reste 39 1.96 %
Tornaújfalu 36 1.81 %
Komaróc 35 1.76 %
Alsólánc 34 1.71 %
Áj 32 1.61 %
Abaújszina 32 1.61 %
Jánok 31 1.56 %
Zsarnó 30 1.51 %
Jászó 30 1.51 %
Pány 22 1.10 %
Péder 22 1.10 %
Bódvavendégi 19 0.95 %
Mecenzéf 13 0.65 %
Tornahorváti 12 0.60 %
Kecer 11 0.55 %
Hernádcsány 8 0.40 %
Izdobabeszter 8 0.40 %
Szádelő 7 0.35 %
Rudnok 7 0.35 %