SK
RA
.....

Alsófalu

Község

címer zászló
283 99% magyar 1910
56 63% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Alsófalu
Hivatalos szlovák megnevezés:
Polina
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Tornaljai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Tornaljai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Gömöri-medence - Északnyugati-Kárpátok, Gömör Szepesi-érchegység, Ratkói-hegység
Más földrajzi nevek:
Asztrak-domb, (Bertespuszta), Helena-halom, Ilonahalompuszta, Laczkó-tanya, Meleg-oldal, Nyires-erdő, Vrbina
Koordináták:
48.49305725, 20.21249580
Terület:
9,06 km2
Rang:
község
Népesség:
117
Tszf. magasság:
209 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98263
Település kód:
515311
Szervezeti azonosító:
650170
Adóazonosító:
2021125238

A község a Gömöri-medence keleti részén, a Turóc-patak nyugati ágának (Rátkai Turóc) völgyében, a Turóc jobb partján, a Vályi-dombság északkeleti oldalán fekszik, Gömörfalvától 6 km-re nyugatra, Tornaljától 14 km-re északnyugatra. Határához tartozik a völgytől északra húzódó Ratkói-hegység déli vonulatának egy része is (Nagyerdő). Egyike az „agyagövezet“ községeinek. A Gömörfalvát Újvásárral (11 km) összekötő mellékúton közelíthető meg, mezőgazdasági út köti össze Felsőrással (3 km). Határának mintegy egyharmadát erdő borítja. Délről Felsővály és Felsőrás, keletről Gömörfalva és Lévárt, nyugatról pedig Szkáros községekkel határos.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Nagyrőcei járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Tornaljai járáshoz, 1960-1996 között a Rimaszombati járáshoz tartozott, 1996-ban a Nagyrőcei járáshoz csatolták. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Tornaljai járás). Területe (9,06 km²) 1910-38-hoz képest (9,09 km²) csak minimális mértékben változott.

Népesség

1880-ban 349, 1910-ben 287, 1921-ben 268, többségében magyar nemzetiségű lakosa volt. 1880-1921 között népességszáma 23,2 %-al csökkent, 1921-1938 között viszont már 43,3 %-os növekedés figyelhető meg (ehhez hozzájárult, hogy határába 1922-ben a csehszlovák földbirtokreform során 16 szlovák család települt). 1930-ban a (cseh)szlovákok már a lakosság 24,4 %-át, 1941-ben pedig 39,9 %-át alkották. 1945 után 18 magyar lakosát telepítették ki Magyarországra. 1938-1991 között népességének kétharmadát elveszítette (384 főről 129-re cs˜ökkent), magyar többségét azonban napjainkig megőrizte, elnéptelenedésével és lakosságának elöregedésével párhuzamosan a magyar lakosság arányának növekedése figyelhető meg (1960-ban 54,4 %, 1991-ben 71,3 %). Egyike a járás legritkábban lakott községeinek (13,9 fő/km²). 1991-2011 között a magyar nemzetiségűek aránya 71,3 %-ról 65,9 %-ra csökkkent, a szlovákoké 12,4 %-ról 27,8 %-ra nőtt. A lakosság negyede (26,3 %) a roma etnikumhoz tartozik. A hagyományosan református faluban 2011-ben a lakosság 47,6 %-a volt református (1921-ben még 65,7 %), 23 %-a pedig római katolikus vallású.

Történelem

A falu a 14. században keletkezett, első írásos említése 1325-ből származik "Polanfolua" néven. Szkáros határából vált ki, neve, mely a falu előtt keletkezett, irtott helyre és szláv lakosságra utal. A Hanva nemzetség legdélebbi faluja volt a Turóc völgyében. 1427-ben "Polanfalwa", 1434-ben "Alsofalu" néven szerepel írott forrásokban. 1427-ben 14 portával adózott. A középkorban még szláv lakosságú, az etnikai határon fekvő falu a 16. századtól kezdve már magyar lakosságú. A 16. század második felétől lakossága református hitre tért. A Zsoldos és a Szkárosi család birtoka volt, később más családok is a birtokosai voltak. 1709-1710-ben a pestisjárvány 56 áldozatot követelt a faluban. Bartholomaeides Alsófalut a 18. század első összeírásának (1715–1720) adatai alapján dinamikusan fejlődőnek (356 lakos) és magyarnak írja le. 1828-ban 54 házában 371 lakos élt. Lakói mezőgazdasággal, állattartással, szénégetéssel, fuvarozással foglalkoztak. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. 1922-ben a községhez tartozó Ilonahalompusztára a csehszlovák földbirtokreform során 16 szlovák család települt, az addig homogén magyar település ezzel vegyes nemzetiségűvé vált. A kolonisták összesen 225 ha nagyságú területet vásároltak meg a Szervánszky-birtokból. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz.

Mai jelentősége

Református temploma 1883-ban épült. A községben található egy 19. század elején, klasszicista stílusban épült régi nemesi kúria is.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

ALSÓ FALU. Polyna. Magyar falu Gömör Vármegyében, birtokosai több Nemes Urak, lakosai reformátusok, fekszik Gömörtől nem meszsze. Határbéli földgye három nyomásbéli, két része elég termékeny; de a’ harmad része sovány, legelője elegendő, mind a’ két féle fája, piatzozásai nem meszsze, szenet is égethetnek, az Uraságnak erdejében vadászattya igen szép, gyümöltsös kertyei gazdagok, kendert áztató víze alkalmatos, melly tulajdonságaihoz képest, második Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Alsó-Falu, magyar falu Gömör és Kis-Hont vmegyékben, a Thurócz vize mellett, Ratkohoz délkeletre 3 órányira. 9 kath., 362 ref. lak. Földjei részint síkságon, részint és inkább dombokon feküsznek, s termékenyek; rétjei jók; tölgyes erdeje derék. F. u. Farkas nemzetségbeliek s m. t.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Alsófalu, magyar kisközség, nagyobbára ev. ref. vallású lakosokkal, kiknek a száma 354. A községre I. Ferdinánd új adománylevelet ad 1550-ben a Soldos, Hanvay, Darvas, Nagyszájú, Sándor, Szkárosy, másként Fityke és a Kerepeczy családoknak. Később a Farkas, a Draskóczy és a Kubinyi családok a földesurai, most pedig Krebsz Rudolfnak van itt nagyobb birtoka. A XVIII. században „Polina” tót néven is előfordul. A községben ev. ref. templom van, melyet 1883-ban építettek. Ide tartozik Ilonhalma puszta is. A falunak Szkároson van a postája és távírója, a vasúti állomása pedig Tornallyán.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Alsófalu. I. Ferdinánd 1550-ben több nemesi családnak ad adománylevelet a községi földbirtokokra. Ilyenek: a Soldos-, Hamvay-, Darvas-, Szkaron- és Kerepeczky-családok. Később a Kubinyiak és Draskóczyak kaptak itt dominiumokat. A mult század végén Krebsz Rudolf volt tekintélyesebb földbirtokos. Alsófalu ev. ref. temploma 1883-ban épült. A község területe 1580 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 384. Hozzátartozik: Ilonhalma.

Névelőfordulások
1325
Polanfolua
1427
Polanfalwa
1434
Alsofalu
1773
Alsó-Falu, Polyna,
1786
Alschó-Falu, Polyna,
1808
Alsófalu, Polina, Polinow, Dolina,
1863
Alsófalu,
1920
Polina, Polinov, Dolina,
1927
Polina, Alsófalu,
1938
Alsófalu,
1945
Polina, Alsófalu,
1948
Polina
1994
Alsófalu

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Alsófalu (Polina)
Telefon: 0475596435
Fax: 0475596435

Honlap: obec-polina.sk

Hivatali órák:

Polgármester:
Punka Ján (MOST - HÍD)

Képviselő-testület:
Vaculčiaková Viktória (MOST - HÍD)
Vaculčiak Ladislav (SMER-SD)
Punka Vojtech (SMK-MKP)
Bodonová Beata (SMK-MKP)
Bedécs Ladislav (STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS))
MOST - HÍD 20% MOST - HÍD 1 képviselö SMER-SD 20% SMER-SD 1 képviselö SMK-MKP 40% SMK-MKP 2 képviselö STRANA M... 20% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 1 képviselö 5 képviselö
Alsófalui Községi Hivatal

Alsófalu

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 320 92%
szlovákok 3 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 26 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 349
magyarok 283 99%
szlovákok 4 1%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 287
magyarok 225 84%
szlovákok 22 8%
romák 0 0%
csehek 0 0%
egyéb 21 8%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 268
magyarok 92 71%
szlovákok 16 12%
romák 19 15%
csehek 2 2%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 129
magyarok 86 72%
szlovákok 31 26%
romák 1 1%
csehek 2 2%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 120
magyarok 83 66%
szlovákok 35 28%
romák 3 2%
csehek 1 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 4 3%
összlétszám 126
magyarok 56 63%
szlovákok 31 35%
romák 0 0%
csehek 1 1%
egyéb 0 0%
ismeretlen 1 1%
összlétszám 89
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 81
Választási részvétel: 86.42 %
Kiadott boríték: 70
Bedobott boríték: 70

Polgármester

Érvényes szavazólap: 69
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Punka Ján 36 52.17 % MOST - HÍD
Vaculčiak Ladislav 33 47.83 % SMER-SD

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Bedécs Ladislav 42 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Punka Vojtech 33 SMK-MKP
Bodonová Beata 31 SMK-MKP
Vaculčiak Ladislav 31 SMER-SD
Vaculčiaková Viktória 30 MOST - HÍD

Képviselők

2014
MOST - HÍD 40.00% MOST - HÍD 2 képviselö SMK-MKP 60.00% SMK-MKP 3 képviselö 5 képviselö
2018
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 20.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 1 képviselö SMK-MKP 40.00% SMK-MKP 2 képviselö SMER-SD 20.00% SMER-SD 1 képviselö MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 98
Választási részvétel: 31.63 %
Kiadott boríték: 31
Bedobott boríték: 31
Választásra jogosult: 98
Választási részvétel: 35.71 %
Kiadott boríték: 35
Bedobott boríték: 35
Választásra jogosult: 86
Választási részvétel: 39,53 %
Kiadott boríték: 34
Bedobott boríték: 34

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 26
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 29
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 14 53.85 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 7 26.92 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Marian Kotleba 2 7.69 % ĽS Naše Slovensko
Emil Samko 1 3.85 % KĽS
Pavel Chovanec 1 3.85 % ÚSVIT
Karol Konárik 1 3.85 % SNS
Jaroslav Sekerka 0 0.00 % KSS
Ladislav Fízik 0 0.00 % ASV
Andrea Jenčíková 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽS
Ondrej Binder 0 0.00 % Független
Vladimír Maňka 17 48.57% KDH, ĽS-HZDS, SMER - SD, SMK-MKP, SMS, SZ, HZD
Marian Kotleba 11 37.93 % ĽSNS
Ján Lunter 7 24.14 % Független
Jozef Šimko 3 10.34 % Független
Vojtech Kökény 3 10.34 % SRK
Viliam Baňák 3 10.34 % JĽSS
Martin Juhaniak 2 6.90 % Független
Martin Klus 0 0.00 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Igor Kašper 0 0.00 % Független
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Milan Urbáni 0 0.00 % SMS
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Michal Kantor 0 0.00 % SZS
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Miroslav Gálik 0 0.00 % NAS
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 30
Érvényes szavazólap: 34
Érvényes szavazólap: 9620
# Név Szavazat Százalék Párt
Anna Szögedi 18 60.00% SMK-MKP
Ján Šeševička 7 23.33% Független
Katarína Danišová 6 20.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Nagy 6 20.00% MOST - HÍD
Ján Germánus 2 6.67% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Július Laššan 1 3.33% KDH, SMER - SD
Eva Hicárová 1 3.33% Független
Andrea Hroncová 1 3.33% HZD, ĽS-HZDS
Ľudovít Sendrei 1 3.33% SRK
Ľudovít Štítnický 1 3.33% SMS
Rudolf Steigavf 1 3.33% SĽS
Andrea Jenčíková 0 0.00% NP
Július Buchta 0 0.00% SNS
Emil Samko 0 0.00% KĽS
Eva Cireňová 0 0.00% SMER - SD, KDH
Zuzana Nemogová 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Branislav Skaloš 0 0.00% KSS
Dušan Ďuriška 0 0.00% SĽS
Marek Nosko 0 0.00% Független
Nikoleta Gallová 0 0.00% NP
Jaroslav Kacián 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Gurský 0 0.00% KSS
János Deák 17 50.00% SMK-MKP
Anna Szögedi 13 38.24% SMK-MKP
Zsuzsa Hunyák 12 35.29% SMK-MKP
Mária Duszová 10 29.41% Független
Milan Kolesár 4 11.76% SaS, OKS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Roland Kovács 3 8.82% Független
Pavel Alexa 3 8.82% ĽS Naše Slovensko
Svetoslav Albíni 2 5.88% Független
Alena Zelinová 2 5.88% SNS
Dávid Galovič 1 2.94% Független
Július Buchta 1 2.94% SNS
Gabriela Tamášová 1 2.94% SRK
Stanislav Ružáni 1 2.94% ĽS Naše Slovensko
Július Laššan 1 2.94% SMER-SD
Dušan Ďuriška 1 2.94% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Hilda Puterová 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Martin Kvetko 0 0.00% Független
Ondrej Bafia 0 0.00% SMER-SD
Vladimíra Šmidtová 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ján Brzáč 0 0.00% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Ladislav Lukáč 0 0.00% SNS
Ján Šeševička 2256 0.00% Független
Eva Cireňová 2205 0.00% SMER - SD, KDH
Július Laššan 2152 0.00% KDH, SMER - SD
Anna Szögedi 1855 0.00% SMK-MKP
Marek Nosko 1160 0.00% Független
Katarína Danišová 1069 0.00% SMER - SD, KDH
Ladislav Nagy 966 0.00% MOST - HÍD
Eva Hicárová 533 0.00% Független
Zuzana Nemogová 530 0.00% ĽS Naše Slovensko
Július Buchta 509 0.00% SNS
Ján Germánus 468 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Jaroslav Kacián 421 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Gurský 289 0.00% KSS
Ľudovít Sendrei 280 0.00% SRK
Dušan Ďuriška 255 0.00% SĽS
Ľudovít Štítnický 236 0.00% SMS
Nikoleta Gallová 234 0.00% NP
Emil Samko 187 0.00% KĽS
Andrea Jenčíková 156 0.00% NP
Andrea Hroncová 151 0.00% HZD, ĽS-HZDS
Rudolf Steigavf 147 0.00% SĽS
Branislav Skaloš 110 0.00% KSS
Milan Kolesár 2906 30.21% SaS, OKS, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Július Laššan 2480 25.78% SMER-SD
Július Buchta 2061 21.42% SNS
Svetoslav Albíni 1635 17.00% Független
Ondrej Bafia 1490 15.49% SMER-SD
Martin Kvetko 1470 15.28% Független
Anna Szögedi 1448 15.05% SMK-MKP
Pavel Alexa 1212 12.60% ĽS Naše Slovensko
Mária Duszová 1136 11.81% Független
János Deák 1018 10.58% SMK-MKP
Vladimíra Šmidtová 1017 10.57% ĽS Naše Slovensko
Zsuzsa Hunyák 995 10.34% SMK-MKP
Dávid Galovič 968 10.06% Független
Hilda Puterová 846 8.79% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Stanislav Ružáni 802 8.34% ĽS Naše Slovensko
Ján Brzáč 519 5.40% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Zelinová 447 4.65% SNS
Dušan Ďuriška 365 3.79% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Roland Kovács 327 3.40% Független
Ladislav Lukáč 248 2.58% SNS
Gabriela Tamášová 230 2.39% SRK

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Tornalja 264 58.54 %
Nagyrőce 45 9.98 %
Ratkósebes 25 5.54 %
Lice 23 5.10 %
Sajógömör 13 2.88 %
Felsőfalu 7 1.55 %
Lubény 7 1.55 %
Jolsva 6 1.33 %
Ratkó 6 1.33 %
Kövi 5 1.11 %
Gerlice 4 0.89 %
Szkáros 4 0.89 %
Gömörfalva 4 0.89 %
Murányhosszúrét 4 0.89 %
Murányalja 3 0.67 %
Lehelfalva 3 0.67 %
Újvásár 2 0.44 %
Hizsnyó 2 0.44 %
Alsófalu 2 0.44 %
Deresk 2 0.44 %
Szásza 2 0.44 %
Zsór 2 0.44 %
Otrokócs 2 0.44 %
Murányhuta 2 0.44 %
Murányszabadi 1 0.22 %
Kisperlász 1 0.22 %
Gömörrákos 1 0.22 %
Baráttelke 1 0.22 %
Lévárt 1 0.22 %
Gömörliget 1 0.22 %
Szirk 1 0.22 %
Turcsok 1 0.22 %
Nandrás 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Süvete 0 0.00 %
Jolsvatapolca 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Tornalja 932 64.90 %
Sajógömör 81 5.64 %
Nagyrőce 57 3.97 %
Lice 45 3.13 %
Gömörfalva 40 2.79 %
Gice 37 2.58 %
Szirk 37 2.58 %
Deresk 33 2.30 %
Felsőrás 30 2.09 %
Lévárt 20 1.39 %
Gömörliget 18 1.25 %
Lőkös 16 1.11 %
Otrokócs 15 1.04 %
Alsófalu 13 0.91 %
Szkáros 12 0.84 %
Zsór 9 0.63 %
Felsőfalu 7 0.49 %
Jolsvatapolca 7 0.49 %
Jolsva 7 0.49 %
Ratkósebes 5 0.35 %
Ratkó 4 0.28 %
Murányalja 3 0.21 %
Kisvisnyó 3 0.21 %
Lubény 3 0.21 %
Lehelfalva 2 0.14 %
Kövi 2 0.14 %
Szásza 2 0.14 %
Újvásár 2 0.14 %
Murányhuta 1 0.07 %
Murányhosszúrét 1 0.07 %
Baráttelke 1 0.07 %
Süvete 1 0.07 %
Turcsok 1 0.07 %
Vizesrét 1 0.07 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gömörrákos 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Nagyrőce 73 14.40 %
Kövi 72 14.20 %
Tornalja 26 5.13 %
Kisperlász 20 3.94 %
Szirk 19 3.75 %
Jolsva 18 3.55 %
Ratkósebes 14 2.76 %
Murányalja 13 2.56 %
Gömörrákos 9 1.78 %
Deresk 8 1.58 %
Ratkó 8 1.58 %
Szásza 7 1.38 %
Lubény 7 1.38 %
Nandrás 6 1.18 %
Jolsvatapolca 5 0.99 %
Turcsok 5 0.99 %
Gömörfalva 5 0.99 %
Lice 4 0.79 %
Hizsnyó 4 0.79 %
Murányhosszúrét 4 0.79 %
Sajógömör 4 0.79 %
Kakasalja 4 0.79 %
Vizesrét 3 0.59 %
Újvásár 3 0.59 %
Zsór 3 0.59 %
Baráttelke 3 0.59 %
Poloszkó 2 0.39 %
Murányhuta 2 0.39 %
Otrokócs 2 0.39 %
Felsőfalu 2 0.39 %
Süvete 2 0.39 %
Gömörliget 2 0.39 %
Lehelfalva 2 0.39 %
Alsófalu 1 0.20 %
Szkáros 1 0.20 %
Murányszabadi 1 0.20 %
Gice 1 0.20 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Nagyrőce 553 54.64 %
Tornalja 71 7.02 %
Murányhosszúrét 40 3.95 %
Murányalja 39 3.85 %
Lubény 39 3.85 %
Lehelfalva 39 3.85 %
Vizesrét 33 3.26 %
Jolsva 24 2.37 %
Szirk 13 1.28 %
Gömörliget 12 1.19 %
Ratkósebes 11 1.09 %
Ratkó 8 0.79 %
Gice 7 0.69 %
Hizsnyó 7 0.69 %
Murányhuta 6 0.59 %
Gömörrákos 6 0.59 %
Jolsvatapolca 6 0.59 %
Kakasalja 6 0.59 %
Murányszabadi 6 0.59 %
Lice 5 0.49 %
Sajógömör 5 0.49 %
Szásza 4 0.40 %
Turcsok 4 0.40 %
Kövi 3 0.30 %
Deresk 3 0.30 %
Otrokócs 2 0.20 %
Süvete 2 0.20 %
Gömörfalva 2 0.20 %
Szkáros 2 0.20 %
Újvásár 2 0.20 %
Baráttelke 2 0.20 %
Poloszkó 1 0.10 %
Alsófalu 1 0.10 %
Kisperlász 1 0.10 %
Nandrás 1 0.10 %
Zsór 1 0.10 %
Felsőfalu 1 0.10 %
Gerlice 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Tornalja 43 13.69 %
Gömörfalva 38 12.10 %
Nagyrőce 30 9.55 %
Lice 22 7.01 %
Kövi 14 4.46 %
Jolsva 13 4.14 %
Murányhosszúrét 9 2.87 %
Süvete 9 2.87 %
Sajógömör 8 2.55 %
Deresk 5 1.59 %
Otrokócs 5 1.59 %
Szirk 4 1.27 %
Ratkó 4 1.27 %
Turcsok 3 0.96 %
Felsőfalu 3 0.96 %
Ratkósebes 2 0.64 %
Lubény 2 0.64 %
Gömörliget 2 0.64 %
Murányhuta 2 0.64 %
Murányalja 2 0.64 %
Gömörrákos 2 0.64 %
Vizesrét 1 0.32 %
Zsór 1 0.32 %
Jolsvatapolca 1 0.32 %
Szásza 1 0.32 %
Baráttelke 1 0.32 %
Lehelfalva 1 0.32 %
Alsófalu 1 0.32 %
Kisperlász 1 0.32 %
Nandrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Gice 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Szkáros 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Nagyrőce 523 55.76 %
Lubény 44 4.69 %
Jolsva 26 2.77 %
Vizesrét 21 2.24 %
Murányhosszúrét 19 2.03 %
Süvete 17 1.81 %
Tornalja 15 1.60 %
Nandrás 15 1.60 %
Lehelfalva 14 1.49 %
Kakasalja 12 1.28 %
Hizsnyó 11 1.17 %
Turcsok 11 1.17 %
Lice 11 1.17 %
Baráttelke 10 1.07 %
Murányhuta 10 1.07 %
Jolsvatapolca 10 1.07 %
Murányalja 9 0.96 %
Ratkósebes 9 0.96 %
Gömörrákos 8 0.85 %
Gömörliget 8 0.85 %
Murányszabadi 6 0.64 %
Otrokócs 5 0.53 %
Ratkó 5 0.53 %
Kisperlász 4 0.43 %
Szirk 4 0.43 %
Sajógömör 4 0.43 %
Szásza 3 0.32 %
Gice 3 0.32 %
Poloszkó 2 0.21 %
Gömörfalva 2 0.21 %
Szkáros 2 0.21 %
Kövi 1 0.11 %
Újvásár 1 0.11 %
Felsőfalu 1 0.11 %
Lévárt 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Deresk 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Szirk 147 39.62 %
Nagyrőce 90 24.26 %
Turcsok 35 9.43 %
Ratkó 22 5.93 %
Nandrás 17 4.58 %
Szásza 16 4.31 %
Jolsva 14 3.77 %
Gömörrákos 12 3.23 %
Tornalja 11 2.96 %
Sajógömör 11 2.96 %
Lubény 10 2.70 %
Baráttelke 9 2.43 %
Jolsvatapolca 8 2.16 %
Kövi 8 2.16 %
Gerlice 8 2.16 %
Ratkósebes 8 2.16 %
Lehelfalva 8 2.16 %
Gömörfalva 7 1.89 %
Újvásár 7 1.89 %
Kisperlász 7 1.89 %
Murányhosszúrét 6 1.62 %
Lice 6 1.62 %
Vizesrét 6 1.62 %
Murányalja 5 1.35 %
Poloszkó 5 1.35 %
Gömörliget 5 1.35 %
Otrokócs 4 1.08 %
Süvete 4 1.08 %
Hizsnyó 4 1.08 %
Kakasalja 4 1.08 %
Felsőfalu 4 1.08 %
Deresk 3 0.81 %
Murányszabadi 3 0.81 %
Gice 2 0.54 %
Lévárt 1 0.27 %
Murányhuta 1 0.27 %
Szkáros 1 0.27 %
Felsőrás 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Tornalja 601 59.39 %
Sajógömör 59 5.83 %
Gömörfalva 40 3.95 %
Nagyrőce 27 2.67 %
Deresk 24 2.37 %
Süvete 23 2.27 %
Otrokócs 22 2.17 %
Lévárt 22 2.17 %
Gice 22 2.17 %
Alsófalu 17 1.68 %
Jolsva 16 1.58 %
Felsőrás 15 1.48 %
Lőkös 15 1.48 %
Szásza 15 1.48 %
Lice 14 1.38 %
Gömörliget 10 0.99 %
Jolsvatapolca 10 0.99 %
Szkáros 10 0.99 %
Zsór 9 0.89 %
Szirk 7 0.69 %
Murányalja 5 0.49 %
Turcsok 5 0.49 %
Felsőfalu 5 0.49 %
Murányhosszúrét 5 0.49 %
Baráttelke 4 0.40 %
Lubény 3 0.30 %
Ratkó 2 0.20 %
Murányszabadi 2 0.20 %
Kövi 2 0.20 %
Gömörrákos 1 0.10 %
Ratkósebes 1 0.10 %
Kisperlász 1 0.10 %
Nandrás 1 0.10 %
Hizsnyó 1 0.10 %
Kakasalja 1 0.10 %
Kisvisnyó 1 0.10 %
Murányhuta 0 0.00 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Nagyrőce 1 270 63.53 %
Jolsva 111 5.55 %
Tornalja 74 3.70 %
Murányalja 61 3.05 %
Ratkósebes 59 2.95 %
Vizesrét 54 2.70 %
Lehelfalva 51 2.55 %
Lubény 51 2.55 %
Szirk 37 1.85 %
Murányhosszúrét 34 1.70 %
Hizsnyó 28 1.40 %
Baráttelke 25 1.25 %
Jolsvatapolca 21 1.05 %
Kövi 20 1.00 %
Murányszabadi 16 0.80 %
Murányhuta 15 0.75 %
Gömörliget 13 0.65 %
Ratkó 13 0.65 %
Turcsok 10 0.50 %
Szásza 10 0.50 %
Gice 9 0.45 %
Újvásár 9 0.45 %
Gömörrákos 8 0.40 %
Kakasalja 7 0.35 %
Lice 6 0.30 %
Kisperlász 6 0.30 %
Poloszkó 6 0.30 %
Gömörfalva 5 0.25 %
Nandrás 5 0.25 %
Sajógömör 5 0.25 %
Szkáros 4 0.20 %
Gerlice 4 0.20 %
Süvete 3 0.15 %
Deresk 3 0.15 %
Felsőfalu 3 0.15 %
Zsór 3 0.15 %
Otrokócs 1 0.05 %
Alsófalu 1 0.05 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Nagyrőce 1 264 50.34 %
Vizesrét 190 7.57 %
Lubény 95 3.78 %
Jolsva 88 3.50 %
Murányalja 77 3.07 %
Tornalja 67 2.67 %
Lehelfalva 67 2.67 %
Murányhosszúrét 63 2.51 %
Hizsnyó 54 2.15 %
Jolsvatapolca 52 2.07 %
Baráttelke 46 1.83 %
Turcsok 41 1.63 %
Szirk 41 1.63 %
Murányszabadi 33 1.31 %
Ratkósebes 33 1.31 %
Otrokócs 31 1.23 %
Kövi 25 1.00 %
Lice 24 0.96 %
Kakasalja 21 0.84 %
Ratkó 20 0.80 %
Gömörrákos 20 0.80 %
Gömörliget 18 0.72 %
Nandrás 17 0.68 %
Gice 14 0.56 %
Murányhuta 13 0.52 %
Felsőfalu 7 0.28 %
Kisperlász 7 0.28 %
Sajógömör 6 0.24 %
Szásza 6 0.24 %
Szkáros 5 0.20 %
Deresk 5 0.20 %
Gömörfalva 5 0.20 %
Poloszkó 5 0.20 %
Újvásár 5 0.20 %
Süvete 4 0.16 %
Zsór 4 0.16 %
Lőkös 3 0.12 %
Gerlice 1 0.04 %
Lévárt 1 0.04 %
Alsófalu 1 0.04 %
Kisvisnyó 1 0.04 %
Felsőrás 0 0.00 %
Nagyrőce 84 29.47 %
Tornalja 24 8.42 %
Lubény 17 5.96 %
Szirk 12 4.21 %
Jolsva 11 3.86 %
Gerlice 10 3.51 %
Vizesrét 9 3.16 %
Lehelfalva 7 2.46 %
Murányalja 7 2.46 %
Kövi 6 2.11 %
Turcsok 6 2.11 %
Jolsvatapolca 5 1.75 %
Lice 4 1.40 %
Murányhosszúrét 4 1.40 %
Sajógömör 4 1.40 %
Hizsnyó 3 1.05 %
Gice 3 1.05 %
Gömörliget 3 1.05 %
Baráttelke 3 1.05 %
Gömörfalva 3 1.05 %
Ratkósebes 3 1.05 %
Gömörrákos 3 1.05 %
Murányszabadi 2 0.70 %
Szkáros 2 0.70 %
Újvásár 2 0.70 %
Otrokócs 2 0.70 %
Zsór 2 0.70 %
Murányhuta 2 0.70 %
Nandrás 1 0.35 %
Kakasalja 1 0.35 %
Szásza 1 0.35 %
Süvete 1 0.35 %
Felsőfalu 1 0.35 %
Poloszkó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Ratkó 0 0.00 %
Deresk 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Nagyrőce 687 45.35 %
Murányhosszúrét 163 10.76 %
Murányalja 120 7.92 %
Tornalja 73 4.82 %
Jolsva 69 4.55 %
Lehelfalva 43 2.84 %
Vizesrét 36 2.38 %
Lubény 30 1.98 %
Ratkósebes 23 1.52 %
Szirk 22 1.45 %
Ratkó 21 1.39 %
Hizsnyó 20 1.32 %
Gömörliget 14 0.92 %
Gice 13 0.86 %
Kövi 13 0.86 %
Murányhuta 12 0.79 %
Murányszabadi 12 0.79 %
Baráttelke 12 0.79 %
Jolsvatapolca 12 0.79 %
Lice 11 0.73 %
Gömörrákos 10 0.66 %
Kisperlász 9 0.59 %
Süvete 9 0.59 %
Deresk 8 0.53 %
Kakasalja 6 0.40 %
Nandrás 5 0.33 %
Otrokócs 4 0.26 %
Turcsok 4 0.26 %
Újvásár 3 0.20 %
Felsőfalu 2 0.13 %
Szásza 1 0.07 %
Lőkös 1 0.07 %
Szkáros 1 0.07 %
Sajógömör 1 0.07 %
Zsór 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Gömörfalva 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Nagyrőce 980 34.46 %
Jolsva 441 15.51 %
Tornalja 166 5.84 %
Lubény 125 4.40 %
Lehelfalva 105 3.69 %
Jolsvatapolca 90 3.16 %
Murányalja 84 2.95 %
Sajógömör 82 2.88 %
Vizesrét 75 2.64 %
Murányhosszúrét 71 2.50 %
Hizsnyó 66 2.32 %
Gömörliget 65 2.29 %
Lice 64 2.25 %
Kövi 52 1.83 %
Baráttelke 47 1.65 %
Gömörrákos 40 1.41 %
Gice 34 1.20 %
Szirk 31 1.09 %
Otrokócs 29 1.02 %
Kisperlász 27 0.95 %
Nandrás 26 0.91 %
Ratkó 20 0.70 %
Kakasalja 20 0.70 %
Süvete 20 0.70 %
Deresk 19 0.67 %
Ratkósebes 19 0.67 %
Murányszabadi 16 0.56 %
Szkáros 13 0.46 %
Felsőrás 12 0.42 %
Turcsok 11 0.39 %
Murányhuta 9 0.32 %
Lőkös 8 0.28 %
Felsőfalu 8 0.28 %
Gömörfalva 7 0.25 %
Lévárt 4 0.14 %
Szásza 4 0.14 %
Alsófalu 4 0.14 %
Gerlice 4 0.14 %
Újvásár 3 0.11 %
Kisvisnyó 3 0.11 %
Poloszkó 1 0.04 %
Zsór 1 0.04 %
Tornalja 315 29.89 %
Deresk 153 14.52 %
Sajógömör 109 10.34 %
Gömörfalva 80 7.59 %
Szirk 73 6.93 %
Nagyrőce 69 6.55 %
Otrokócs 62 5.88 %
Lice 34 3.23 %
Lévárt 30 2.85 %
Szkáros 28 2.66 %
Felsőrás 26 2.47 %
Zsór 17 1.61 %
Süvete 16 1.52 %
Lőkös 15 1.42 %
Kisvisnyó 12 1.14 %
Jolsva 11 1.04 %
Felsőfalu 10 0.95 %
Alsófalu 10 0.95 %
Kövi 7 0.66 %
Gice 7 0.66 %
Murányhosszúrét 6 0.57 %
Szásza 6 0.57 %
Gömörrákos 5 0.47 %
Murányalja 5 0.47 %
Ratkó 5 0.47 %
Lubény 4 0.38 %
Murányhuta 3 0.28 %
Turcsok 3 0.28 %
Ratkósebes 2 0.19 %
Lehelfalva 2 0.19 %
Nandrás 2 0.19 %
Gömörliget 2 0.19 %
Jolsvatapolca 2 0.19 %
Baráttelke 1 0.09 %
Poloszkó 1 0.09 %
Murányszabadi 1 0.09 %
Hizsnyó 1 0.09 %
Vizesrét 1 0.09 %
Kakasalja 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Nagyrőce 726 49.79 %
Vizesrét 157 10.77 %
Lubény 62 4.25 %
Jolsvatapolca 44 3.02 %
Kövi 42 2.88 %
Lehelfalva 39 2.67 %
Murányhosszúrét 39 2.67 %
Murányalja 37 2.54 %
Jolsva 37 2.54 %
Szirk 30 2.06 %
Tornalja 30 2.06 %
Hizsnyó 28 1.92 %
Süvete 24 1.65 %
Baráttelke 20 1.37 %
Murányhuta 19 1.30 %
Murányszabadi 15 1.03 %
Ratkó 14 0.96 %
Gice 13 0.89 %
Szásza 13 0.89 %
Gömörliget 12 0.82 %
Turcsok 12 0.82 %
Gömörrákos 11 0.75 %
Ratkósebes 10 0.69 %
Kisperlász 10 0.69 %
Kakasalja 8 0.55 %
Nandrás 7 0.48 %
Deresk 6 0.41 %
Sajógömör 5 0.34 %
Lice 4 0.27 %
Felsőfalu 4 0.27 %
Újvásár 3 0.21 %
Gömörfalva 2 0.14 %
Poloszkó 2 0.14 %
Otrokócs 1 0.07 %
Gerlice 1 0.07 %
Szkáros 1 0.07 %
Lévárt 1 0.07 %
Kisvisnyó 1 0.07 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 527 45.67 %
Szirk 80 6.93 %
Jolsva 78 6.76 %
Tornalja 57 4.94 %
Lubény 52 4.51 %
Murányalja 49 4.25 %
Murányhosszúrét 43 3.73 %
Ratkósebes 38 3.29 %
Ratkó 20 1.73 %
Baráttelke 20 1.73 %
Gömörrákos 19 1.65 %
Kakasalja 19 1.65 %
Turcsok 18 1.56 %
Vizesrét 17 1.47 %
Hizsnyó 16 1.39 %
Lehelfalva 16 1.39 %
Jolsvatapolca 15 1.30 %
Sajógömör 12 1.04 %
Murányszabadi 12 1.04 %
Gömörfalva 11 0.95 %
Kövi 11 0.95 %
Gice 10 0.87 %
Szkáros 9 0.78 %
Gömörliget 9 0.78 %
Süvete 8 0.69 %
Gerlice 8 0.69 %
Lice 7 0.61 %
Felsőfalu 6 0.52 %
Nandrás 6 0.52 %
Poloszkó 5 0.43 %
Murányhuta 3 0.26 %
Alsófalu 3 0.26 %
Kisperlász 2 0.17 %
Szásza 2 0.17 %
Újvásár 1 0.09 %
Otrokócs 1 0.09 %
Lévárt 1 0.09 %
Deresk 1 0.09 %
Felsőrás 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Tornalja 185 51.10 %
Sajógömör 22 6.08 %
Nagyrőce 19 5.25 %
Gömörfalva 13 3.59 %
Otrokócs 9 2.49 %
Lice 7 1.93 %
Deresk 6 1.66 %
Gice 5 1.38 %
Jolsva 5 1.38 %
Lévárt 4 1.10 %
Süvete 4 1.10 %
Lubény 4 1.10 %
Szkáros 4 1.10 %
Murányhosszúrét 4 1.10 %
Gömörliget 3 0.83 %
Szásza 3 0.83 %
Zsór 3 0.83 %
Alsófalu 3 0.83 %
Jolsvatapolca 3 0.83 %
Murányalja 3 0.83 %
Ratkó 2 0.55 %
Hizsnyó 2 0.55 %
Lőkös 2 0.55 %
Poloszkó 2 0.55 %
Vizesrét 1 0.28 %
Kisvisnyó 1 0.28 %
Turcsok 1 0.28 %
Kövi 1 0.28 %
Szirk 1 0.28 %
Gömörrákos 1 0.28 %
Felsőrás 1 0.28 %
Baráttelke 1 0.28 %
Ratkósebes 1 0.28 %
Murányhuta 1 0.28 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Újvásár 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Felsőfalu 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Murányszabadi 0 0.00 %
Nagyrőce 395 51.63 %
Jolsva 52 6.80 %
Tornalja 45 5.88 %
Murányhosszúrét 35 4.58 %
Szirk 32 4.18 %
Lubény 31 4.05 %
Murányalja 26 3.40 %
Baráttelke 18 2.35 %
Ratkó 16 2.09 %
Hizsnyó 14 1.83 %
Gömörrákos 13 1.70 %
Kakasalja 13 1.70 %
Ratkósebes 11 1.44 %
Vizesrét 11 1.44 %
Gömörfalva 10 1.31 %
Jolsvatapolca 8 1.05 %
Kövi 8 1.05 %
Lehelfalva 7 0.92 %
Gice 7 0.92 %
Sajógömör 6 0.78 %
Szkáros 6 0.78 %
Murányszabadi 6 0.78 %
Felsőfalu 6 0.78 %
Turcsok 6 0.78 %
Gömörliget 5 0.65 %
Nandrás 3 0.39 %
Lice 2 0.26 %
Deresk 2 0.26 %
Szásza 2 0.26 %
Murányhuta 1 0.13 %
Lőkös 1 0.13 %
Otrokócs 1 0.13 %
Süvete 1 0.13 %
Alsófalu 1 0.13 %
Kisperlász 1 0.13 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 813 51.72 %
Murányalja 283 18.00 %
Murányhosszúrét 88 5.60 %
Murányszabadi 69 4.39 %
Jolsva 53 3.37 %
Tornalja 46 2.93 %
Vizesrét 40 2.54 %
Murányhuta 34 2.16 %
Szirk 26 1.65 %
Hizsnyó 19 1.21 %
Jolsvatapolca 16 1.02 %
Lubény 15 0.95 %
Kakasalja 14 0.89 %
Lehelfalva 14 0.89 %
Gömörrákos 11 0.70 %
Ratkósebes 10 0.64 %
Gömörliget 10 0.64 %
Gice 9 0.57 %
Baráttelke 9 0.57 %
Ratkó 7 0.45 %
Turcsok 6 0.38 %
Lice 5 0.32 %
Deresk 5 0.32 %
Kövi 5 0.32 %
Süvete 4 0.25 %
Szásza 4 0.25 %
Sajógömör 4 0.25 %
Gömörfalva 4 0.25 %
Kisperlász 3 0.19 %
Nandrás 3 0.19 %
Alsófalu 2 0.13 %
Szkáros 1 0.06 %
Poloszkó 1 0.06 %
Otrokócs 1 0.06 %
Újvásár 1 0.06 %
Felsőrás 0 0.00 %
Felsőfalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Kisvisnyó 0 0.00 %
Zsór 0 0.00 %
Nagyrőce 416 41.73 %
Jolsva 71 7.12 %
Tornalja 65 6.52 %
Szirk 62 6.22 %
Lubény 45 4.51 %
Murányalja 36 3.61 %
Murányhosszúrét 34 3.41 %
Ratkó 31 3.11 %
Turcsok 31 3.11 %
Ratkósebes 25 2.51 %
Hizsnyó 24 2.41 %
Baráttelke 21 2.11 %
Gömörrákos 19 1.91 %
Kövi 14 1.40 %
Szkáros 13 1.30 %
Kakasalja 12 1.20 %
Nandrás 12 1.20 %
Lehelfalva 11 1.10 %
Vizesrét 9 0.90 %
Gömörfalva 8 0.80 %
Jolsvatapolca 8 0.80 %
Gerlice 7 0.70 %
Deresk 7 0.70 %
Gice 6 0.60 %
Felsőfalu 6 0.60 %
Murányszabadi 5 0.50 %
Lice 4 0.40 %
Poloszkó 3 0.30 %
Gömörliget 2 0.20 %
Kisperlász 2 0.20 %
Sajógömör 2 0.20 %
Zsór 1 0.10 %
Otrokócs 1 0.10 %
Kisvisnyó 1 0.10 %
Süvete 1 0.10 %
Szásza 1 0.10 %
Murányhuta 1 0.10 %
Újvásár 0 0.00 %
Felsőrás 0 0.00 %
Alsófalu 0 0.00 %
Lőkös 0 0.00 %
Lévárt 0 0.00 %
Tornalja 687 64.63 %
Sajógömör 57 5.36 %
Gömörfalva 33 3.10 %
Gice 21 1.98 %
Lice 21 1.98 %
Murányhosszúrét 18 1.69 %
Lőkös 17 1.60 %
Nagyrőce 16 1.51 %
Otrokócs 15 1.41 %
Deresk 14 1.32 %
Szkáros 13 1.22 %
Lévárt 12 1.13 %
Alsófalu 12 1.13 %
Felsőrás 11 1.03 %
Zsór 10 0.94 %
Süvete 6 0.56 %
Kövi 6 0.56 %
Felsőfalu 5 0.47 %
Ratkó 3 0.28 %
Murányalja 2 0.19 %
Kisvisnyó 2 0.19 %
Jolsva 2 0.19 %
Lubény 2 0.19 %
Turcsok 2 0.19 %
Gömörliget 2 0.19 %
Murányszabadi 1 0.09 %
Ratkósebes 1 0.09 %
Újvásár 1 0.09 %
Szásza 1 0.09 %
Szirk 1 0.09 %
Jolsvatapolca 1 0.09 %
Lehelfalva 0 0.00 %
Kakasalja 0 0.00 %
Poloszkó 0 0.00 %
Kisperlász 0 0.00 %
Gömörrákos 0 0.00 %
Nandrás 0 0.00 %
Baráttelke 0 0.00 %
Gerlice 0 0.00 %
Vizesrét 0 0.00 %
Hizsnyó 0 0.00 %
Murányhuta 0 0.00 %
Választások eredményeinek változása százalékban
Párt neve Voksok Arány
Együttélés-MKDM
52 53.06%
KSČ
24 24.49%
VPN
14 14.29%
KDH
3 3.06%
SSL
2 2.04%
SNS
1 1.02%
SPV
1 1.02%
DÚRS
1 1.02%
Érvényes szavazatok 98
Együttélés-MKDM
49 56.32%
Magyar Polgári Párt
16 18.39%
SDĽ
13 14.94%
HZDS
4 4.60%
SKDH
2 2.30%
SNS
1 1.15%
SPI
1 1.15%
ZPR-RČS
1 1.15%
Érvényes szavazatok 87
MK
66 76.74%
SP-VOĽBA
5 5.81%
HZDS-RSS
5 5.81%
KSS
3 3.49%
3 3.49%
KDH
2 2.33%
KSÚ
1 1.16%
RSDSS
1 1.16%
Érvényes szavazatok 86
MKP
68 73.91%
HZDS
12 13.04%
SDĽ
5 5.43%
SDK
4 4.35%
SNS
1 1.09%
MLHZP
1 1.09%
SOP
1 1.09%
Érvényes szavazatok 92
MKP
50 68.49%
HZDS
5 6.85%
ANO
3 4.11%
KSS
3 4.11%
SMER
2 2.74%
SDKU
2 2.74%
ROISR
2 2.74%
PSNS
2 2.74%
LB
1 1.37%
KDH
1 1.37%
SNS
1 1.37%
ROMA
1 1.37%
Érvényes szavazatok 73
MKP
59 72.84%
SMER
8 9.88%
KSS
5 6.17%
SNS
2 2.47%
SDKU DS
2 2.47%
KDH
1 1.23%
SDĽ
1 1.23%
ĽS HZDS
1 1.23%
LB
1 1.23%
SLS
1 1.23%
Érvényes szavazatok 81
Most-Híd
29 36.71%
MKP
25 31.65%
SMER
9 11.39%
SaS
5 6.33%
KSS
3 3.80%
SNS
2 2.53%
EDS
2 2.53%
LSNS
1 1.27%
ĽS HZDS
1 1.27%
SDKU DS
1 1.27%
SRK
1 1.27%
Érvényes szavazatok 79
MKP
29 43.28%
Most-Híd
28 41.79%
SMER SD
5 7.46%
KDH
1 1.49%
SNS
1 1.49%
SaS
1 1.49%
SZ
1 1.49%
LSNS
1 1.49%
Érvényes szavazatok 67
MKP
15 30.61%
LSNS
13 26.53%
Most-Híd
11 22.45%
SMER SD
3 6.12%
TIP
2 4.08%
KDH
1 2.04%
SNS
1 2.04%
KSS
1 2.04%
SDKU DS
1 2.04%
SZS
1 2.04%
Érvényes szavazatok 49
Nagyrőcei járás
Szlovákia

Bejelentések