SK
KS
.....

Alsócsáj

Község

címer zászló
130 60% magyar 1910
0 0% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Nižný Čaj
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Füzéri járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Sajó-Hernád-medence, Abaúji-hegyalja - Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Alsó-Tarca-dombság
Más földrajzi nevek:
Do kúta, Konopiská, Na Krivú, Nižné lúky, Ortáše, Pincés-hegy (Pivničný vrch), Povrazy (Lúky), Stráň
Koordináták:
48.66592026, 21.39814377
Terület:
2,95 km2
Rang:
község
Népesség:
275
Tszf. magasság:
206 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04416
Település kód:
521744
Szervezeti azonosító:
690325
Adóazonosító:
2021261253

Alsócsáj az Ósva völgyében, az Abaúji-hegyalja északi részén, az Alsó-Tarca-dombság délkeleti lábánál, az Ósva (Olšava) jobb partján, 206 méteres (határa 197-320 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik, Kassától 18 km-re délkeletre, Hernádzsadánytól pedig 9,5 km-re északkeletre. Határának keleti részét az Ósva völgye, nyugati részét az Alsó-Tarca-dombság (Pincés-hegy, 310 m) foglalja el. Belterülete 2018-ban mintegy 22 hektárra terjedt ki, külterületi lakott helye nincs. 2010-ben területének 73,6 %-át (217 ha) szántóföld, 13,6 %-át (40 ha) rét és legelő, 5,1 %-át (15 ha) pedig beépített terület foglalta el. Erdeje mára nincs, az 1870-es években, a második katonai felmérés térképén, az alsóhutkai Lebenye-erdő még Alsócsáj határának nyugati részére is kiterjedt, ezt azonban később kivágták és szántófölddé alakították át. Alsócsájon áthalad a 3322-es út, mely dél felé Garbócbogdánnyal (1,5 km) és az 552-es úttal (0,8 km), észak felé pedig Felsőcsájjal (2 km) és Ósvával (5 km) teremt összeköttetést. Az 1 km-re lévő, az Ósva túlpartján fekvő Balogd egy kis hídon át gyalog vagy kerékpárral közelíthető meg. A község délről Garbócbogdány, nyugatról Alsóhutka és Felsőhutka, északról Alsócsáj, keletről pedig Balogd községekkel határos.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Füzéri járásához tartozott. A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Kassai járáshoz, majd a Kassa-vidéki járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (1939-ig Abaúj-Torna vármegye ideiglenesen újra létrehozott Füzér-gönci járásához, majd a Kassai járáshoz tartozott). Területe 1910-2011 között nem változott (2,95 km²).

Népesség

Alsócsáj az egykori Ósva-völgyi magyar nyelvszigethez tartozó, a 20. század első felében még vegyes szlovák-magyar lakosságú, mára egynemzetiségű (szlovák) község. 2011-ben 274 lakosa volt, melynek 89,4 %-a volt szlovák és 5,8 %-a roma nemzetiségű, 1991-ben és 2001-ben viszont a teljes lakosság szlováknak vallotta magát. 2013-ban a lakosság 12,8 %-a tartozott a roma etnikumhoz. A községben 1880-ban még a lakosság 42,5 százaléka, 1900-ban már csak 16,4 %-a volt magyar anyanyelvű, tehát a magyar lakosság asszimilációja már a 19. század végén megindult. 1921-ben már csak a lakosság 6,9 %-a (14 fő), 1930-ban pedig egyetlen személy sem vallotta magyarnak magát. Az 1910-es népszámláláskor a lakosság 59,6 százalékát, 1941-ben pedig 45,5 százalékát magyar anyanyelvűnek írták össze, ezek az adatok azonban valószínűleg inkább a magyarul tudók számára vonatkoznak. 1945 után a kettős identitás megszűnésével Alsócsáj egynemzetiségűvé vált. 2011-ben a lakosság 67,5 %-a volt római katolikus, 16,1 %-a református, 5,1 %-a evangélikus és 3,6 %-a (1921-ben még 10,3 %-a) görög katolikus vallású. A katolikusok, reformátusok és evangélikusok aránya csaknem megegyezett az 1921-es részarányukkal (67,0 % - 16,7 % - 5,9 %). A község népessége az elmúlt több, mint száz év során meglepő stabilitást mutatott: miután népességének minimumát 1890-ben elérte (174 fő), 1900-1941 között 203-255 fő között, majd 1970-2017 között 255-295 fő között ingadozott a lakosság száma. Népsűrűsége (2011-ben 90,5 fő/km²) kevéssel meghaladja a járási átlagot.

Történelem

Csáj település első írásos említését „Chay” alakban 1335-ből találjuk. Két évvel később már Felsőcsájtól elkülönülve, „Chaway inferior” alakban tűnik fel. 1338-ban Alcsáj („Alchay”), 1349-ben pedig Alsócsávoly (Alsochaway) néven említik. Neve magyar személynévi eredetű, a Csávoly személynévből származik. A középkorban az Aba nemzetség birtoka volt, később a Chyrke, majd 1426-tól a Semsey család birtokába került. 1427-ben 12 portája adózott. 1465-ban Alsó- és Felsőcsájt együtt, mint Kétcsáj (Kethchay) települést említik. Lakossága a 16. században kálvinista hitre tért. 1553-ban 4, 1565-ben 8, 1598-ban 14 portája adózott. 1715-1720-ban három lakott porta volt a faluban. A 18. század első felében római katolikus vallású szlovákokat telepítettek a faluba. 1746-ban 92, többségében magyar anyanyelvű lakosa volt. 1772-ben 12 lakott portája volt. A község legrégebbi pecsétje 1784-ből maradt fent. A 18. század végén Vályi András magyar faluként írta le. 1828-ban 37 háza és 283 lakosa volt. Fényes Elek 1851-ban vegyes magyar-szlovák lakosságú faluként írja le, a katolikusok (118 fő) már ekkor többségbe kerültek a reformátusokkal szemben (81 fő). Ekkor fő földesurai a Bodnár, Rátkay és Bónis családok voltak. 1880-ban lakosságának fele római katolikus, 22,8 %-a református, 13,0 %-a görög katolikus, 12,4 %-a (24 fő) pedig izraelita vallású volt. 1880-ban 193, 1890-ben 174, 1900-ban 207, 1910-ben pedig 218 lakosa volt, 1880-1900 között több lakosa kivándorolt Amerikába. 1890-ben 31 ház állt a faluban, 1908-ban állami iskola épült. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Hernádzsadány székhelyű Füzéri járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. 1921-ben 203, 1930-ban pedig 255 lakosa volt. 1926-ban épült fel a falu új katolikus temploma neogótikus stílusban. 1929-ben megalakult Alsócsájon az önkéntes tűzoltóegylet. 1938-ban 44 háza és 240 lakosa volt. 1938. novemberében az első bécsi döntés visszacsatolta Magyarországhoz (1945-ig). 1941-ben 231 lakosa volt. Mezőgazdasági szövetkezetét 1958-ban alapították. 1970-ben 276, 1980-ban 295, 1991-ben pedig 255 lakosa volt. A község zászlaját és címerét 2004-ben fogadták. 2001-ben 260, 2011-ben 274, 2017-ben pedig 264 lakosa volt.

Mai jelentősége

A községben szlovák nevelési nyelvű óvoda található, mely a régi iskola 1908-ban épült épületében működik. Krisztus király tiszteletére szentelt római katolikus temploma 1926-ban épült neogótikus stílusban. A református harangláb az 1980-as években épült. Egykori homokbányája (Nižnočajská pieskovina) 1994 óta 1 hektáros kiterjedésű védett terület, a gyurgyalag fészkelőhelye.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

Alsó Csáj. Magyar falu Abaúj Vármegyében, birtokosai külömbféle Urak, fekszik Olsva vize mellett, Kassától más fél mértföldnyire, mivel földgyeinek fele nehezebben miveltetik, és legelője is marháinak nem elegendő, ámbár Kassának szomszédságában van, mindazáltal a’ második Osztályba tétettetett.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Csáj (Alsó), magyar-tót falu, Abauj vgyében, Bologdhoz 1 fertálynyira, 114 r. kath., 30 g. kath., 81 ref., 15 zsidó lak. F. u. Bodnár, Rátkay, Bónis. Ut. p. Szinnye.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Alatta fekszik Felső-Csáj és Alsó-Csáj, az előbbinek 56 háza, 328 magyar és tót lakosa, az utóbbinak 31 házban 174 magyar és tót lakosa van. Postája mind a kettőnek Garbócz-Bogdány, távirója Alsó-Mislye. E két község közt bronzkori tárgyakat találtak.

Helységnévtár

Csaj (Alsó-), rk. 98 Alsó-Mislye, gk. 25 Zdoba, ág. 2 —, ref. 44 Bogdány, izr. 24 Rozgony.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Alsócsáj. Már a bronzkorszakban népes hely volt, mit az itt feltárt bronzkori leletek bizonyítanak. Okleveles első említését a XV. században találjuk. Ez ideig a Chyrke- (Csirke) családé, 1426-ban a Semseyek kapják királyi adományként. A község területe 511 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 240.

Névelőfordulások
1335
Chay
1337
Chaway inferior
1338
Alchay
1349
Alsochaway
1465
Kethchay
1519
Alsochay
1553
Also Chay
1630
Also Czay
1773
Alsó-Csáj, Nižny Cžaj
1786
Alschó-Cschaj
1808
Alsó-Csaj
1863
Alsócsáj
1920
Nižný Čaj
1938
Alsócsáj
1945
Nižný Čaj

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Nižný Čaj) 42
Telefon: 0556941186
Fax: 0556941186

Honlap: niznycaj.eu/

Hivatali órák:

Polgármester:
Obšitošová Monika (SMER-SD)

Képviselő-testület:
Vargová Mária (Független)
Mathis Matúš (KDH)
Vancáková Slavka (SMER-SD)
Klapko Kamil (SMER-SD)
Kseňák František (SMER-SD)
Független 20% Független 1 képviselö KDH 20% KDH 1 képviselö SMER-SD 60% SMER-SD 3 képviselö 5 képviselö
Óvoda

Nižný Čaj 24

Alsócsáji Községi Hivatal

Nižný Čaj 42

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 82 42%
szlovákok 99 51%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 1 1%
egyéb 11 6%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 193
magyarok 130 60%
szlovákok 88 40%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 218
magyarok 14 7%
szlovákok 188 93%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 203
magyarok 0 0%
szlovákok 255 100%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 255
magyarok 0 0%
szlovákok 260 100%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 260
magyarok 1 0%
szlovákok 245 89%
romák 16 6%
ukránok 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 11 4%
összlétszám 274
magyarok 0 0%
szlovákok 260 91%
romák 19 7%
ukránok 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 6 2%
összlétszám 286
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 230
Választási részvétel: 64.35 %
Kiadott boríték: 148
Bedobott boríték: 148

Polgármester

Érvényes szavazólap: 145
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Obšitošová Monika 92 63.45 % SMER-SD
Česlák Milan 53 36.55 % KDH

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Vargová Mária 105 Független
Vancáková Slavka 84 SMER-SD
Klapko Kamil 80 SMER-SD
Kseňák František 77 SMER-SD
Mathis Matúš 73 KDH

Képviselők

2014
SMER-SD 60.00% SMER-SD 3 képviselö SIEŤ 40.00% SIEŤ 2 képviselö 5 képviselö
2018
Független 20.00% Független 1 képviselö SMER-SD 60.00% SMER-SD 3 képviselö KDH 20.00% KDH 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 219
Választási részvétel: 5.02 %
Kiadott boríték: 11
Bedobott boríték: 11
Választásra jogosult: 219
Választási részvétel: 5.94 %
Kiadott boríték: 13
Bedobott boríték: 13
Választásra jogosult: 228
Választási részvétel: 23,24 %
Kiadott boríték: 53
Bedobott boríték: 53

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 10
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 51
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 5 50.00 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 3 30.00 % KDS
Rastislav Masnyk 2 20.00 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 0 0.00 % 7 STATOČNÝCH
Jozef Holečko 0 0.00 % Független
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Dominika Palaščáková 0 0.00 % NOVA
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Marek Ďurán 0 0.00 % ĽS Naše Slovensko
Zdenko Trebuľa 1 7.69% SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD
Richard Raši 21 41.18 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 18 35.29 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Štefan Surmánek 4 7.84 % ĽSNS
Róbert Bačinský 3 5.88 % Független
Lukáš Sisák 2 3.92 % KSS
Karol Pataky 1 1.96 % MOST - HÍD, SKOK
Jarmila Tkáčová 1 1.96 % SNS
Vladislav Stanko 1 1.96 % Független
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 11
Érvényes szavazólap: 51
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Štefan Markovič 7 63.64% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Tomáš Suchý 5 45.45% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Michal Rečka 3 27.27% SMER - SD
Štefan Petrík 3 27.27% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Viliam Bačo 3 27.27% Független
Monika Vargová 3 27.27% SNS
Monika Bérešová 3 27.27% SZS
Ľubomír Šimko 3 27.27% SMER - SD
Jozef Konkoly 3 27.27% SMER - SD
Jaroslav Pástor 3 27.27% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Martin Baltes 2 18.18% SĽS
Miloš Barcal 2 18.18% Független
Ján Kokarda 2 18.18% Független
Imrich Kohút 2 18.18% SĽS
Július Beluscák 2 18.18% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Radoslav Šimko 2 18.18% SNS
Slavomír Horváth 2 18.18% SNS
Elena Fialková 2 18.18% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Viktor Sasák 2 18.18% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Norbert Krušinský 1 9.09% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Božena Letková 1 9.09% Független
Ladislav Bartók 1 9.09% Független
Róbert Šándor 1 9.09% Független
Miroslav Bačenko 1 9.09% Független
František Petro 1 9.09% SMER - SD
Ján Marton 1 9.09% NOVA
Dominika Palaščáková 1 9.09% NOVA
Viktor Dulina 1 9.09% Független
Ján Mikloš 1 9.09% KSS
Vojtech Staňo 1 9.09% SMER - SD
Anton Király 0 0.00% SMK-MKP
László Köteles 0 0.00% SMK-MKP
Ľubica Holováčová 0 0.00% SĽS
Ján Bačo 0 0.00% SĽS
Marián Kertész 0 0.00% PD
Marián Tóth 0 0.00% SaS
Mária Topoľančinová 0 0.00% ĽS-HZDS
Elena Majancsíková 0 0.00% SĽS
Anton Medvec 0 0.00% Független
Františka Kočišová 0 0.00% SĽS
Ján Stanislav 0 0.00% SNS
Alexander Bimbo 0 0.00% SRÚS
Jenő Csoltkó 0 0.00% Független
Jozef Holečko 0 0.00% Független
Peter Palaščák 0 0.00% SOĽ
Peter Papáč 0 0.00% KSS
Jozef Koňa 0 0.00% SĽS
Rastislav Moric 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Róbert Čarny 0 0.00% SNS
István Zachariaš 0 0.00% SMK-MKP
Roman Horváth 0 0.00% SRÚS
Jozef Tischler 0 0.00% SĽS
Štefan Laczkó 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ivan Buchla 0 0.00% SNS
Július Grulyo 0 0.00% Független
Karol Dzugas 0 0.00% Független
Ivan Hriczko 0 0.00% Független
Ladislav Miko 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ladislav Vojtko 0 0.00% KSS
Vladimír Popovič 0 0.00% SMS
László Iván 0 0.00% SMK-MKP
Martin Smrčo 22 43.14% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Radoslav Hodor 21 41.18% Független
Imrich Bakši 17 33.33% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Michal Rečka 17 33.33% SMER-SD
Tomáš Kozlai 13 25.49% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Ján Kokarda 12 23.53% Független
Peter Derevjaník 12 23.53% SMER-SD
František Petro 12 23.53% SMER-SD
Jarmila Vaňová 11 21.57% ŠKV
Mária Dulovičová 10 19.61% Független
Peter Solár 10 19.61% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vojtech Farkaš 10 19.61% Független
Martin Baltes 9 17.65% ĽS Naše Slovensko
Erika Zámboriová 8 15.69% ŠKV
Pavol Bujňák 8 15.69% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Ondrej Bernát 8 15.69% SMER-SD
Viktor Dulina 7 13.73% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Miloš Barcal 7 13.73% Független
František Gedra 7 13.73% ĽS Naše Slovensko
Monika Gergelová 6 11.76% SNS
Marcela Demkeová 6 11.76% ĽS Naše Slovensko
Martina Dutková 6 11.76% Független
Roland Szabó 6 11.76% SMER-SD
Pavol Lehotský 4 7.84% Független
Ladislav Vojtko 4 7.84% KSS
Štefan Hudák 4 7.84% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 4 7.84% Független
Gabriel Böhm 3 5.88% Független
Slavomír Borovský 3 5.88% DS
Peter Kocai 3 5.88% NAJ
Anton Medvec 3 5.88% Független
Vlastimil Lakatoš 3 5.88% Független
Mária Lacková 3 5.88% Független
Július Pelegrin 3 5.88% Független
Ladislav Bartók 2 3.92% MKDA-MKDSZ
Ladislav Andrejanin 2 3.92% ÚSVIT
Elena Fialková 2 3.92% MOST - HÍD
Július Beluscsák 2 3.92% Független
Ivan Hriczko 2 3.92% ŠKV
Alexander Horváth 1 1.96% MOST - HÍD
László Köteles 1 1.96% SMK-MKP
Ervín Kompuš 1 1.96% NAJ
Jozef Hric 1 1.96% KSS
Slavomír Horváth 1 1.96% SNS
Jozef Krešák 1 1.96% ŠANCA
Norbert Krušinský 1 1.96% MOST - HÍD
Anetta Strýčková 1 1.96% Független
Tomáš Suchý 1 1.96% ŠANCA
Rudolf Varga 1 1.96% VZDOR
Július Begala 1 1.96% Független
István Zachariaš 1 1.96% SMK-MKP
Peter Seman 0 0.00% KSS
Anton Király 0 0.00% SMK-MKP
Csaba Simkó 0 0.00% SMK-MKP
Csaba Káposztás 0 0.00% MKDA-MKDSZ
Július Grulyo 0 0.00% Független
Attila Oravecz 0 0.00% MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 0 0.00% MOST - HÍD
Adrianna Gergely Papp 0 0.00% SMK-MKP
Gábor Szalay 0 0.00% SMK-MKP
Tibor Bráz 0 0.00% Független
Tamás Iván 0 0.00% SMK-MKP
Augustín Köteles 0 0.00% NAJ
Alexander Képes 0 0.00% SMK-MKP
Ján Horváth 0 0.00% Független
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 38.73 %
Torna 145 8.30 %
Buzita 141 8.07 %
Somodi 111 6.35 %
Makranc 110 6.29 %
Debrőd 109 6.24 %
Csécs 94 5.38 %
Szeszta 73 4.18 %
Jászó 69 3.95 %
Jánok 64 3.66 %
Perény - Hím 63 3.60 %
Komaróc 63 3.60 %
Áj 57 3.26 %
Reste 57 3.26 %
Szádudvarnok - Méhész 51 2.92 %
Tornaújfalu 49 2.80 %
Alsólánc 48 2.75 %
Zsarnó 47 2.69 %
Bódvavendégi 40 2.29 %
Nagyida 40 2.29 %
Péder 40 2.29 %
Abaújszina 33 1.89 %
Pány 22 1.26 %
Mecenzéf 21 1.20 %
Jászómindszent 12 0.69 %
Tornahorváti 12 0.69 %
Szádelő 12 0.69 %
Kenyhec 11 0.63 %
Miglécnémeti 11 0.63 %
Stósz 7 0.40 %
Kisida 7 0.40 %
Felsőmecenzéf 5 0.29 %
Hernádcsány 4 0.23 %
Hernádzsadány 4 0.23 %
Kassamindszent 4 0.23 %
Magyarbőd 4 0.23 %
Jászóújfalu 3 0.17 %
Felsőtőkés 3 0.17 %
Koksóbaksa 3 0.17 %
Izdobabeszter 3 0.17 %
Hernádszokoly 3 0.17 %
Enyicke 3 0.17 %
Petőszinye 3 0.17 %
Rás 2 0.11 %
Baska 2 0.11 %
Hernádszentistván 2 0.11 %
Benyék 2 0.11 %
Felsőcsáj 2 0.11 %
Kalsa 2 0.11 %
Hilyó 2 0.11 %
Patacskő 2 0.11 %
Alsókemence 2 0.11 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.11 %
Györke 2 0.11 %
Alsómislye 2 0.11 %
Alsótőkés 2 0.11 %
Kassaolcsvár 2 0.11 %
Felsőkemence 1 0.06 %
Abaújnádasd 1 0.06 %
Hernádgecse 1 0.06 %
Sároskőszeg 1 0.06 %
Semse 1 0.06 %
Rudnok 1 0.06 %
Hatkóc 1 0.06 %
Kecerlipóc 1 0.06 %
Lengyelfalva 1 0.06 %
Abaújharaszti 1 0.06 %
Bolyár 1 0.06 %
Alsóhutka 1 0.06 %
Kisladna 1 0.06 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 35.60 %
Torna 110 12.05 %
Kecer 63 6.90 %
Szepsi 47 5.15 %
Mecenzéf 28 3.07 %
Áj 16 1.75 %
Buzita 14 1.53 %
Jászómindszent 13 1.42 %
Csécs 11 1.20 %
Jászóújfalu 10 1.10 %
Kisida 9 0.99 %
Abaújszakaly 9 0.99 %
Györke 8 0.88 %
Kenyhec 8 0.88 %
Hernádcsány 8 0.88 %
Tornaújfalu 7 0.77 %
Abos 7 0.77 %
Izdobabeszter 7 0.77 %
Abaújszina 6 0.66 %
Stósz 6 0.66 %
Budamér 5 0.55 %
Hernádszentistván 5 0.55 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.55 %
Hernádszokoly 5 0.55 %
Pány 5 0.55 %
Enyicke 5 0.55 %
Benyék 5 0.55 %
Semse 5 0.55 %
Bolyár 5 0.55 %
Hernádzsadány 4 0.44 %
Rozgony 4 0.44 %
Debrőd 4 0.44 %
Koksóbaksa 4 0.44 %
Nagyida 4 0.44 %
Miglécnémeti 4 0.44 %
Zsarnó 4 0.44 %
Alsókemence 4 0.44 %
Lapispatakújtelep 4 0.44 %
Szeszta 3 0.33 %
Hilyó 3 0.33 %
Komaróc 3 0.33 %
Nagyszalánc 3 0.33 %
Alsólánc 3 0.33 %
Patacskő 3 0.33 %
Sároskőszeg 3 0.33 %
Felsőmislye 3 0.33 %
Felsőmecenzéf 3 0.33 %
Szaláncújváros 3 0.33 %
Ránk 3 0.33 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.33 %
Alsómislye 3 0.33 %
Rudnok 3 0.33 %
Baska 3 0.33 %
Perény - Hím 3 0.33 %
Lapispatak 2 0.22 %
Lengyelfalva 2 0.22 %
Makranc 2 0.22 %
Petőszinye 2 0.22 %
Alsóhutka 2 0.22 %
Felsőtőkés 2 0.22 %
Aranyida 2 0.22 %
Királynép 2 0.22 %
Kassamindszent 2 0.22 %
Garbócbogdány 2 0.22 %
Hernádgecse 1 0.11 %
Alsótőkés 1 0.11 %
Kassaolcsvár 1 0.11 %
Abaújrákos 1 0.11 %
Reste 1 0.11 %
Jánok 1 0.11 %
Rás 1 0.11 %
Bódvavendégi 1 0.11 %
Hatkóc 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Ájfalucska 1 0.11 %
Szalánchuta 1 0.11 %
Alsócsáj 1 0.11 %
Kelecsenyborda 1 0.11 %
Györgyi 1 0.11 %
Somodi 1 0.11 %
Terebő 1 0.11 %
Abaújnádasd 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Tornahorváti 1 0.11 %
Idabukóc 1 0.11 %
Felsőhutka 1 0.11 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Magyarbőd 1 0.11 %
Bölzse 1 0.11 %
Bátyok 1 0.11 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 34.64 %
Buzita 223 15.12 %
Csécs 84 5.69 %
Perény - Hím 79 5.36 %
Torna 77 5.22 %
Szeszta 77 5.22 %
Reste 67 4.54 %
Makranc 66 4.47 %
Komaróc 55 3.73 %
Debrőd 55 3.73 %
Somodi 53 3.59 %
Alsólánc 51 3.46 %
Nagyida 49 3.32 %
Tornaújfalu 38 2.58 %
Jászó 37 2.51 %
Áj 37 2.51 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.17 %
Zsarnó 31 2.10 %
Péder 30 2.03 %
Abaújszina 29 1.97 %
Jánok 28 1.90 %
Bódvavendégi 25 1.69 %
Mecenzéf 15 1.02 %
Semse 11 0.75 %
Pány 10 0.68 %
Kenyhec 9 0.61 %
Hernádcsány 9 0.61 %
Tornahorváti 8 0.54 %
Kassamindszent 8 0.54 %
Miglécnémeti 8 0.54 %
Györke 7 0.47 %
Enyicke 6 0.41 %
Kecer 6 0.41 %
Kisida 5 0.34 %
Izdobabeszter 5 0.34 %
Jászómindszent 5 0.34 %
Hernádszentistván 5 0.34 %
Regeteruszka 4 0.27 %
Királynép 4 0.27 %
Jászóújfalu 4 0.27 %
Szádelő 4 0.27 %
Felsőcsáj 3 0.20 %
Patacskő 3 0.20 %
Hernádszokoly 3 0.20 %
Hatkóc 3 0.20 %
Rozgony 3 0.20 %
Hernádzsadány 3 0.20 %
Lengyelfalva 2 0.14 %
Kassaolcsvár 2 0.14 %
Felsőtőkés 2 0.14 %
Aranyida 2 0.14 %
Felsőkemence 2 0.14 %
Sároskőszeg 2 0.14 %
Bolyár 2 0.14 %
Alsótőkés 2 0.14 %
Baska 2 0.14 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.14 %
Felsőmecenzéf 2 0.14 %
Alsómislye 2 0.14 %
Nagyszalánc 1 0.07 %
Magyarbőd 1 0.07 %
Abos 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Koksóbaksa 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Hilyó 1 0.07 %
Ránk 1 0.07 %
Rás 1 0.07 %
Rudnok 1 0.07 %
Hernádgecse 1 0.07 %
Györgyi 1 0.07 %
Eszkáros 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Lapispatakújtelep 1 0.07 %
Szaláncújváros 1 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.07 %
Stósz 1 0.07 %
Petőszinye 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Abaújnádasd 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Ósvacsákány 1 0.07 %
Tarcavajkóc 1 0.07 %
Idabukóc 1 0.07 %
Budamér 1 0.07 %
Felsőhutka 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 17.79 %
Jászómindszent 108 10.44 %
Stósz 76 7.35 %
Felsőmecenzéf 50 4.84 %
Szepsi 38 3.68 %
Kisida 36 3.48 %
Hernádcsány 24 2.32 %
Jászó 24 2.32 %
Kassamindszent 24 2.32 %
Jászóújfalu 22 2.13 %
Kassabéla 19 1.84 %
Rozgony 18 1.74 %
Budamér 18 1.74 %
Hernádszokoly 17 1.64 %
Semse 17 1.64 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.45 %
Sároskőszeg 15 1.45 %
Felsőtőkés 14 1.35 %
Kassaolcsvár 14 1.35 %
Csécs 12 1.16 %
Lengyelfalva 12 1.16 %
Torna 12 1.16 %
Izdobabeszter 12 1.16 %
Hernádszentistván 12 1.16 %
Idabukóc 11 1.06 %
Aranyida 11 1.06 %
Lapispatak 11 1.06 %
Koksóbaksa 10 0.97 %
Felsőmislye 9 0.87 %
Alsótőkés 9 0.87 %
Tarcavajkóc 8 0.77 %
Abaújszakaly 8 0.77 %
Tizsite 8 0.77 %
Baska 8 0.77 %
Hatkóc 7 0.68 %
Szalánchuta 7 0.68 %
Enyicke 7 0.68 %
Abaújnádasd 7 0.68 %
Nagyida 7 0.68 %
Abaújszina 7 0.68 %
Hilyó 7 0.68 %
Perény - Hím 7 0.68 %
Magyarbőd 7 0.68 %
Hernádgecse 7 0.68 %
Nagyszalánc 7 0.68 %
Györke 6 0.58 %
Garbócbogdány 6 0.58 %
Makranc 6 0.58 %
Lapispatakújtelep 6 0.58 %
Kelecsenyborda 6 0.58 %
Kecer 6 0.58 %
Királynép 6 0.58 %
Hernádzsadány 6 0.58 %
Rás 5 0.48 %
Pány 5 0.48 %
Rudnok 5 0.48 %
Kisladna 5 0.48 %
Terebő 5 0.48 %
Hernádgönyű 4 0.39 %
Buzita 4 0.39 %
Ájfalucska 4 0.39 %
Abaújharaszti 4 0.39 %
Zsarnó 4 0.39 %
Kalsa 4 0.39 %
Petőszinye 4 0.39 %
Szeszta 4 0.39 %
Nagyladna 4 0.39 %
Ósvacsákány 3 0.29 %
Felsőcsáj 3 0.29 %
Györgyi 3 0.29 %
Abaújrákos 3 0.29 %
Apátka 3 0.29 %
Jánok 3 0.29 %
Alsómislye 3 0.29 %
Abos 3 0.29 %
Alsóhutka 3 0.29 %
Benyék 3 0.29 %
Miglécnémeti 3 0.29 %
Újszállás 2 0.19 %
Alsókemence 2 0.19 %
Ósva 2 0.19 %
Szaláncújváros 2 0.19 %
Balogd 2 0.19 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.19 %
Bolyár 2 0.19 %
Somodi 2 0.19 %
Regeteruszka 2 0.19 %
Bátyok 2 0.19 %
Debrőd 2 0.19 %
Tornaújfalu 2 0.19 %
Kenyhec 2 0.19 %
Bölzse 2 0.19 %
Tornahorváti 1 0.10 %
Bódvavendégi 1 0.10 %
Felsőkemence 1 0.10 %
Füzérnádaska 1 0.10 %
Kecerlipóc 1 0.10 %
Alsócsáj 1 0.10 %
Áj 1 0.10 %
Modrafalva 1 0.10 %
Felsőhutka 1 0.10 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 55.11 %
Buzita 84 8.77 %
Torna 66 6.89 %
Makranc 50 5.22 %
Szeszta 45 4.70 %
Csécs 39 4.07 %
Debrőd 38 3.97 %
Áj 31 3.24 %
Somodi 30 3.13 %
Tornaújfalu 30 3.13 %
Szádudvarnok - Méhész 28 2.92 %
Nagyida 27 2.82 %
Perény - Hím 26 2.71 %
Alsólánc 26 2.71 %
Zsarnó 26 2.71 %
Jánok 26 2.71 %
Reste 23 2.40 %
Péder 22 2.30 %
Jászó 22 2.30 %
Bódvavendégi 21 2.19 %
Rudnok 17 1.77 %
Komaróc 17 1.77 %
Mecenzéf 15 1.57 %
Jászómindszent 13 1.36 %
Hernádcsány 13 1.36 %
Abaújszina 12 1.25 %
Tornahorváti 11 1.15 %
Miglécnémeti 9 0.94 %
Pány 9 0.94 %
Kassamindszent 8 0.84 %
Aranyida 7 0.73 %
Stósz 6 0.63 %
Izdobabeszter 6 0.63 %
Jászóújfalu 6 0.63 %
Györke 6 0.63 %
Rás 6 0.63 %
Enyicke 5 0.52 %
Ránk 5 0.52 %
Lapispatak 4 0.42 %
Patacskő 4 0.42 %
Sároskőszeg 4 0.42 %
Kisida 4 0.42 %
Alsómislye 4 0.42 %
Hernádgecse 4 0.42 %
Koksóbaksa 3 0.31 %
Felsőmecenzéf 3 0.31 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.31 %
Hernádszokoly 3 0.31 %
Szalánchuta 3 0.31 %
Kenyhec 3 0.31 %
Abaújszakaly 3 0.31 %
Garbócbogdány 3 0.31 %
Semse 3 0.31 %
Alsótőkés 3 0.31 %
Szádelő 2 0.21 %
Tarcavajkóc 2 0.21 %
Hernádzsadány 2 0.21 %
Hilyó 2 0.21 %
Magyarbőd 2 0.21 %
Nagyszalánc 2 0.21 %
Kisszalánc 2 0.21 %
Kassabéla 2 0.21 %
Budamér 2 0.21 %
Hernádgönyű 2 0.21 %
Bolyár 2 0.21 %
Abaújnádasd 2 0.21 %
Petőszinye 2 0.21 %
Kalsa 2 0.21 %
Felsőtőkés 2 0.21 %
Kisladna 1 0.10 %
Regeteruszka 1 0.10 %
Balogd 1 0.10 %
Eszkáros 1 0.10 %
Sárosófalu 1 0.10 %
Ósva 1 0.10 %
Abos 1 0.10 %
Lapispatakújtelep 1 0.10 %
Alsókemence 1 0.10 %
Alsóhutka 1 0.10 %
Abaújharaszti 1 0.10 %
Füzérnádaska 1 0.10 %
Tizsite 1 0.10 %
Rozgony 1 0.10 %
Benyék 1 0.10 %
Királynép 1 0.10 %
Bölzse 1 0.10 %
Nagyladna 1 0.10 %
Hernádszentistván 1 0.10 %
Felsőkemence 1 0.10 %
Felsőmislye 1 0.10 %
Felsőcsáj 1 0.10 %
Kelecsenyborda 1 0.10 %
Kassaolcsvár 1 0.10 %
Kecerlipóc 1 0.10 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 12.01 %
Hernádszentistván 216 10.09 %
Sároskőszeg 164 7.66 %
Hernádszokoly 138 6.45 %
Budamér 79 3.69 %
Rozgony 58 2.71 %
Kassabéla 40 1.87 %
Abos 40 1.87 %
Kassamindszent 39 1.82 %
Kisida 37 1.73 %
Terebő 34 1.59 %
Hernádcsány 30 1.40 %
Enyicke 28 1.31 %
Jászómindszent 28 1.31 %
Királynép 28 1.31 %
Szepsi 26 1.21 %
Tarcavajkóc 25 1.17 %
Koksóbaksa 23 1.07 %
Izdobabeszter 23 1.07 %
Lapispatak 19 0.89 %
Benyék 18 0.84 %
Hernádzsadány 18 0.84 %
Kisladna 18 0.84 %
Felsőmislye 17 0.79 %
Rás 17 0.79 %
Hernádgecse 17 0.79 %
Nagyszalánc 16 0.75 %
Kassaolcsvár 16 0.75 %
Lapispatakújtelep 15 0.70 %
Kenyhec 15 0.70 %
Alsómislye 15 0.70 %
Eszkáros 14 0.65 %
Baska 14 0.65 %
Regeteruszka 14 0.65 %
Alsótőkés 14 0.65 %
Perény - Hím 13 0.61 %
Bölzse 13 0.61 %
Abaújnádasd 13 0.61 %
Csécs 12 0.56 %
Hatkóc 12 0.56 %
Nagyladna 12 0.56 %
Lengyelfalva 12 0.56 %
Aranyida 12 0.56 %
Abaújszina 11 0.51 %
Semse 11 0.51 %
Felsőhutka 11 0.51 %
Mecenzéf 11 0.51 %
Garbócbogdány 10 0.47 %
Kalsa 10 0.47 %
Buzita 10 0.47 %
Jászóújfalu 10 0.47 %
Torna 10 0.47 %
Kecer 10 0.47 %
Magyarbőd 10 0.47 %
Felsőtőkés 10 0.47 %
Györke 10 0.47 %
Alsóhutka 9 0.42 %
Abaújszakaly 9 0.42 %
Hilyó 8 0.37 %
Idabukóc 8 0.37 %
Alsókemence 8 0.37 %
Tizsite 7 0.33 %
Jászó 7 0.33 %
Szalánchuta 7 0.33 %
Hernádgönyű 7 0.33 %
Stósz 7 0.33 %
Felsőmecenzéf 7 0.33 %
Abaújharaszti 6 0.28 %
Bolyár 6 0.28 %
Ósva 6 0.28 %
Bunyita 6 0.28 %
Györgyi 6 0.28 %
Bátyok 5 0.23 %
Szaláncújváros 5 0.23 %
Nagyida 5 0.23 %
Pány 5 0.23 %
Felsőcsáj 4 0.19 %
Ránkfüred 4 0.19 %
Ránk 3 0.14 %
Jánok 3 0.14 %
Szeszta 3 0.14 %
Újszállás 3 0.14 %
Ósvacsákány 3 0.14 %
Rudnok 3 0.14 %
Miglécnémeti 3 0.14 %
Balogd 3 0.14 %
Sárosófalu 3 0.14 %
Alsócsáj 3 0.14 %
Petőszinye 3 0.14 %
Áj 3 0.14 %
Füzérnádaska 3 0.14 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.14 %
Felsőkemence 3 0.14 %
Kisszalánc 2 0.09 %
Kecerlipóc 2 0.09 %
Somodi 2 0.09 %
Abaújrákos 2 0.09 %
Apátka 2 0.09 %
Patacskő 2 0.09 %
Makranc 2 0.09 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Zsarnó 1 0.05 %
Komaróc 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 39.80 %
Szepsi 178 18.07 %
Csécs 34 3.45 %
Szádudvarnok - Méhész 32 3.25 %
Áj 31 3.15 %
Makranc 29 2.94 %
Somodi 26 2.64 %
Tornaújfalu 25 2.54 %
Jánok 23 2.34 %
Perény - Hím 20 2.03 %
Zsarnó 20 2.03 %
Bódvavendégi 18 1.83 %
Mecenzéf 14 1.42 %
Szeszta 14 1.42 %
Tornahorváti 14 1.42 %
Jászó 12 1.22 %
Buzita 11 1.12 %
Debrőd 11 1.12 %
Kenyhec 11 1.12 %
Nagyida 10 1.02 %
Pány 10 1.02 %
Péder 8 0.81 %
Hernádcsány 6 0.61 %
Rozgony 6 0.61 %
Kisida 5 0.51 %
Hernádgecse 5 0.51 %
Reste 5 0.51 %
Ájfalucska 4 0.41 %
Szádelő 4 0.41 %
Alsólánc 4 0.41 %
Jászóújfalu 4 0.41 %
Lapispatakújtelep 4 0.41 %
Jászómindszent 4 0.41 %
Magyarbőd 3 0.30 %
Garbócbogdány 3 0.30 %
Izdobabeszter 3 0.30 %
Alsótőkés 3 0.30 %
Komaróc 3 0.30 %
Hernádszokoly 3 0.30 %
Nagyszalánc 3 0.30 %
Abos 3 0.30 %
Hernádzsadány 3 0.30 %
Enyicke 3 0.30 %
Abaújszina 3 0.30 %
Kassamindszent 3 0.30 %
Abaújnádasd 2 0.20 %
Hilyó 2 0.20 %
Eszkáros 2 0.20 %
Rudnok 2 0.20 %
Bolyár 2 0.20 %
Hernádgönyű 2 0.20 %
Budamér 2 0.20 %
Kassaolcsvár 2 0.20 %
Idabukóc 2 0.20 %
Szalánchuta 2 0.20 %
Kassabéla 2 0.20 %
Kecer 1 0.10 %
Tizsite 1 0.10 %
Alsóhutka 1 0.10 %
Semse 1 0.10 %
Alsómislye 1 0.10 %
Benyék 1 0.10 %
Koksóbaksa 1 0.10 %
Felsőmislye 1 0.10 %
Tarcavajkóc 1 0.10 %
Baska 1 0.10 %
Balogd 1 0.10 %
Györke 1 0.10 %
Hernádszentistván 1 0.10 %
Aranyida 1 0.10 %
Sároskőszeg 1 0.10 %
Felsőtőkés 1 0.10 %
Felsőhutka 1 0.10 %
Kalsa 1 0.10 %
Lapispatak 1 0.10 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 11.39 %
Torna 20 3.86 %
Csécs 12 2.32 %
Jászó 11 2.12 %
Tornaújfalu 10 1.93 %
Rozgony 10 1.93 %
Nagyida 10 1.93 %
Buzita 8 1.54 %
Somodi 8 1.54 %
Makranc 7 1.35 %
Zsarnó 6 1.16 %
Reste 6 1.16 %
Lapispatak 6 1.16 %
Idabukóc 6 1.16 %
Debrőd 5 0.97 %
Jánok 5 0.97 %
Perény - Hím 5 0.97 %
Abaújszina 5 0.97 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.77 %
Kassamindszent 4 0.77 %
Alsólánc 4 0.77 %
Tornahorváti 4 0.77 %
Szeszta 4 0.77 %
Izdobabeszter 3 0.58 %
Petőszinye 3 0.58 %
Magyarbőd 3 0.58 %
Komaróc 3 0.58 %
Hernádszokoly 3 0.58 %
Jászóújfalu 3 0.58 %
Kisida 3 0.58 %
Györke 3 0.58 %
Ránk 3 0.58 %
Terebő 3 0.58 %
Enyicke 3 0.58 %
Nagyszalánc 2 0.39 %
Bódvavendégi 2 0.39 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.39 %
Hernádcsány 2 0.39 %
Budamér 2 0.39 %
Kalsa 2 0.39 %
Kecer 2 0.39 %
Kenyhec 2 0.39 %
Mecenzéf 2 0.39 %
Abos 2 0.39 %
Patacskő 2 0.39 %
Abaújszakaly 2 0.39 %
Kassaolcsvár 2 0.39 %
Felsőmislye 2 0.39 %
Alsókemence 2 0.39 %
Jászómindszent 1 0.19 %
Pány 1 0.19 %
Lapispatakújtelep 1 0.19 %
Rudnok 1 0.19 %
Regeteruszka 1 0.19 %
Alsótőkés 1 0.19 %
Benyék 1 0.19 %
Eszkáros 1 0.19 %
Sároskőszeg 1 0.19 %
Szaláncújváros 1 0.19 %
Királynép 1 0.19 %
Lengyelfalva 1 0.19 %
Stósz 1 0.19 %
Péder 1 0.19 %
Rás 1 0.19 %
Abaújnádasd 1 0.19 %
Hatkóc 1 0.19 %
Áj 1 0.19 %
Tarcavajkóc 1 0.19 %
Ájfalucska 1 0.19 %
Hernádgecse 1 0.19 %
Györgyi 1 0.19 %
Bolyár 1 0.19 %
Felsőcsáj 1 0.19 %
Felsőtőkés 1 0.19 %
Felsőmecenzéf 1 0.19 %
Kassabéla 1 0.19 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 24.36 %
Szepsi 82 14.91 %
Csécs 20 3.64 %
Tornaújfalu 18 3.27 %
Nagyida 17 3.09 %
Szádudvarnok - Méhész 15 2.73 %
Buzita 12 2.18 %
Áj 12 2.18 %
Szeszta 12 2.18 %
Somodi 11 2.00 %
Bódvavendégi 11 2.00 %
Zsarnó 10 1.82 %
Jászó 10 1.82 %
Makranc 10 1.82 %
Mecenzéf 9 1.64 %
Péder 9 1.64 %
Jászómindszent 8 1.45 %
Tornahorváti 8 1.45 %
Perény - Hím 7 1.27 %
Eszkáros 6 1.09 %
Hernádcsány 6 1.09 %
Abaújszina 6 1.09 %
Alsólánc 5 0.91 %
Kassamindszent 5 0.91 %
Reste 5 0.91 %
Jánok 4 0.73 %
Budamér 4 0.73 %
Baska 4 0.73 %
Kenyhec 4 0.73 %
Jászóújfalu 4 0.73 %
Hernádzsadány 4 0.73 %
Debrőd 4 0.73 %
Komaróc 4 0.73 %
Magyarbőd 4 0.73 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.73 %
Hernádszentistván 3 0.55 %
Kecer 3 0.55 %
Abaújnádasd 3 0.55 %
Alsótőkés 3 0.55 %
Enyicke 3 0.55 %
Hernádgönyű 3 0.55 %
Pány 3 0.55 %
Lapispatak 3 0.55 %
Semse 3 0.55 %
Györke 2 0.36 %
Abaújszakaly 2 0.36 %
Koksóbaksa 2 0.36 %
Kassabéla 2 0.36 %
Felsőmislye 2 0.36 %
Kassaolcsvár 2 0.36 %
Tizsite 2 0.36 %
Abaújrákos 2 0.36 %
Bolyár 2 0.36 %
Rozgony 2 0.36 %
Rudnok 2 0.36 %
Izdobabeszter 2 0.36 %
Miglécnémeti 2 0.36 %
Szádelő 2 0.36 %
Benyék 2 0.36 %
Nagyszalánc 2 0.36 %
Alsómislye 1 0.18 %
Hernádgecse 1 0.18 %
Bölzse 1 0.18 %
Ájfalucska 1 0.18 %
Felsőcsáj 1 0.18 %
Lapispatakújtelep 1 0.18 %
Újszállás 1 0.18 %
Abos 1 0.18 %
Stósz 1 0.18 %
Balogd 1 0.18 %
Hernádszokoly 1 0.18 %
Ránkfüred 1 0.18 %
Patacskő 1 0.18 %
Aranyida 1 0.18 %
Rás 1 0.18 %
Hilyó 1 0.18 %
Királynép 1 0.18 %
Ránk 1 0.18 %
Sároskőszeg 1 0.18 %
Kisida 1 0.18 %
Kisladna 1 0.18 %
Szaláncújváros 1 0.18 %
Idabukóc 1 0.18 %
Felsőtőkés 1 0.18 %
Abaújharaszti 1 0.18 %
Alsóhutka 1 0.18 %
Alsókemence 1 0.18 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 12.18 %
Torna 295 11.59 %
Jászó 262 10.29 %
Szádudvarnok - Méhész 126 4.95 %
Mecenzéf 91 3.57 %
Buzita 78 3.06 %
Szeszta 60 2.36 %
Zsarnó 56 2.20 %
Somodi 52 2.04 %
Tornaújfalu 50 1.96 %
Áj 47 1.85 %
Jászóújfalu 38 1.49 %
Debrőd 35 1.37 %
Bódvavendégi 33 1.30 %
Csécs 33 1.30 %
Alsólánc 29 1.14 %
Perény - Hím 28 1.10 %
Jánok 26 1.02 %
Szádelő 24 0.94 %
Abaújszina 23 0.90 %
Komaróc 22 0.86 %
Nagyida 20 0.79 %
Makranc 20 0.79 %
Reste 20 0.79 %
Péder 17 0.67 %
Felsőmecenzéf 14 0.55 %
Tornahorváti 11 0.43 %
Jászómindszent 8 0.31 %
Miglécnémeti 6 0.24 %
Királynép 6 0.24 %
Kenyhec 5 0.20 %
Hernádzsadány 5 0.20 %
Hernádcsány 5 0.20 %
Magyarbőd 4 0.16 %
Abaújszakaly 4 0.16 %
Enyicke 4 0.16 %
Kisida 3 0.12 %
Nagyszalánc 3 0.12 %
Kassamindszent 3 0.12 %
Lapispatakújtelep 2 0.08 %
Ájfalucska 2 0.08 %
Lengyelfalva 2 0.08 %
Rudnok 2 0.08 %
Sároskőszeg 2 0.08 %
Pány 2 0.08 %
Hernádszokoly 2 0.08 %
Lapispatak 2 0.08 %
Abaújnádasd 2 0.08 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.08 %
Tizsite 2 0.08 %
Baska 2 0.08 %
Felsőmislye 2 0.08 %
Bolyár 2 0.08 %
Györke 2 0.08 %
Ránk 1 0.04 %
Kecer 1 0.04 %
Rozgony 1 0.04 %
Kalsa 1 0.04 %
Regeteruszka 1 0.04 %
Izdobabeszter 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Eszkáros 1 0.04 %
Alsókemence 1 0.04 %
Rás 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Stósz 1 0.04 %
Hernádszentistván 1 0.04 %
Ósva 1 0.04 %
Koksóbaksa 1 0.04 %
Kassabéla 1 0.04 %
Idabukóc 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Felsőtőkés 1 0.04 %
Kecerlipóc 1 0.04 %
Hernádgönyű 1 0.04 %
Benyék 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 17.57 %
Makranc 115 6.22 %
Csécs 73 3.95 %
Torna 68 3.68 %
Buzita 39 2.11 %
Perény - Hím 36 1.95 %
Tornaújfalu 35 1.89 %
Jánok 30 1.62 %
Pány 26 1.41 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.35 %
Nagyida 23 1.24 %
Mecenzéf 23 1.24 %
Zsarnó 22 1.19 %
Áj 22 1.19 %
Szeszta 20 1.08 %
Györke 19 1.03 %
Komaróc 19 1.03 %
Péder 18 0.97 %
Somodi 17 0.92 %
Jászó 16 0.86 %
Reste 16 0.86 %
Debrőd 15 0.81 %
Kisida 14 0.76 %
Jászómindszent 14 0.76 %
Kenyhec 12 0.65 %
Alsólánc 12 0.65 %
Bódvavendégi 10 0.54 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.49 %
Sároskőszeg 9 0.49 %
Hernádcsány 9 0.49 %
Budamér 8 0.43 %
Rozgony 8 0.43 %
Kassamindszent 8 0.43 %
Hernádszentistván 7 0.38 %
Hernádszokoly 6 0.32 %
Izdobabeszter 6 0.32 %
Semse 6 0.32 %
Tornahorváti 6 0.32 %
Abaújszina 6 0.32 %
Idabukóc 6 0.32 %
Abos 6 0.32 %
Hilyó 6 0.32 %
Jászóújfalu 5 0.27 %
Tarcavajkóc 4 0.22 %
Koksóbaksa 4 0.22 %
Miglécnémeti 4 0.22 %
Bolyár 4 0.22 %
Nagyszalánc 4 0.22 %
Szádelő 4 0.22 %
Abaújnádasd 4 0.22 %
Kassabéla 4 0.22 %
Rás 4 0.22 %
Benyék 4 0.22 %
Hernádgecse 4 0.22 %
Rudnok 4 0.22 %
Stósz 3 0.16 %
Lapispatakújtelep 3 0.16 %
Kassaolcsvár 3 0.16 %
Enyicke 3 0.16 %
Bölzse 3 0.16 %
Felsőhutka 3 0.16 %
Hernádgönyű 3 0.16 %
Nagyladna 3 0.16 %
Alsótőkés 3 0.16 %
Balogd 2 0.11 %
Királynép 2 0.11 %
Kecer 2 0.11 %
Felsőmislye 2 0.11 %
Hatkóc 2 0.11 %
Patacskő 2 0.11 %
Felsőtőkés 2 0.11 %
Felsőcsáj 2 0.11 %
Lengyelfalva 2 0.11 %
Alsókemence 2 0.11 %
Regeteruszka 2 0.11 %
Szaláncújváros 2 0.11 %
Alsócsáj 2 0.11 %
Ránk 2 0.11 %
Modrafalva 2 0.11 %
Bátyok 2 0.11 %
Abaújrákos 1 0.05 %
Aranyida 1 0.05 %
Hernádzsadány 1 0.05 %
Apátka 1 0.05 %
Baska 1 0.05 %
Magyarbőd 1 0.05 %
Kisszalánc 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Bunyita 1 0.05 %
Ósvacsákány 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Abaújszakaly 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Petőszinye 1 0.05 %
Terebő 1 0.05 %
Füzérnádaska 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Lapispatak 1 0.05 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 6.32 %
Rozgony 83 3.43 %
Izdobabeszter 61 2.52 %
Kisida 61 2.52 %
Kassamindszent 53 2.19 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.15 %
Györgyi 51 2.11 %
Hernádcsány 50 2.07 %
Jászómindszent 46 1.90 %
Györke 45 1.86 %
Alsókemence 44 1.82 %
Szepsi 42 1.73 %
Sároskőszeg 42 1.73 %
Kassaolcsvár 41 1.69 %
Regeteruszka 40 1.65 %
Garbócbogdány 39 1.61 %
Budamér 37 1.53 %
Petőszinye 37 1.53 %
Bolyár 36 1.49 %
Mecenzéf 36 1.49 %
Kelecsenyborda 36 1.49 %
Nagyszalánc 33 1.36 %
Benyék 31 1.28 %
Felsőmislye 29 1.20 %
Koksóbaksa 28 1.16 %
Tarcavajkóc 28 1.16 %
Csécs 28 1.16 %
Idabukóc 27 1.12 %
Ránkfüred 27 1.12 %
Lapispatak 27 1.12 %
Kecer 25 1.03 %
Alsótőkés 25 1.03 %
Királynép 25 1.03 %
Felsőcsáj 24 0.99 %
Lengyelfalva 24 0.99 %
Hernádzsadány 24 0.99 %
Rás 23 0.95 %
Hernádszentistván 23 0.95 %
Bátyok 23 0.95 %
Felsőkemence 22 0.91 %
Alsómislye 22 0.91 %
Kassabéla 21 0.87 %
Kalsa 20 0.83 %
Hernádszokoly 20 0.83 %
Füzérnádaska 18 0.74 %
Hernádgecse 18 0.74 %
Baska 18 0.74 %
Semse 17 0.70 %
Ránk 16 0.66 %
Tizsite 16 0.66 %
Torna 15 0.62 %
Abaújszakaly 15 0.62 %
Enyicke 15 0.62 %
Ósvacsákány 15 0.62 %
Aranyida 15 0.62 %
Hilyó 14 0.58 %
Alsóhutka 14 0.58 %
Abaújnádasd 14 0.58 %
Kenyhec 14 0.58 %
Jászó 14 0.58 %
Ósva 14 0.58 %
Abaújszina 13 0.54 %
Jászóújfalu 13 0.54 %
Abaújrákos 13 0.54 %
Abaújharaszti 12 0.50 %
Pány 12 0.50 %
Stósz 12 0.50 %
Szaláncújváros 12 0.50 %
Szeszta 11 0.45 %
Lapispatakújtelep 11 0.45 %
Somodi 11 0.45 %
Abos 11 0.45 %
Kecerlipóc 10 0.41 %
Felsőhutka 10 0.41 %
Terebő 10 0.41 %
Eszkáros 10 0.41 %
Sárosófalu 10 0.41 %
Balogd 9 0.37 %
Hernádgönyű 9 0.37 %
Bölzse 9 0.37 %
Alsócsáj 8 0.33 %
Szalánchuta 8 0.33 %
Perény - Hím 7 0.29 %
Nagyida 7 0.29 %
Makranc 6 0.25 %
Rudnok 6 0.25 %
Felsőtőkés 6 0.25 %
Nagyladna 5 0.21 %
Péder 5 0.21 %
Áj 5 0.21 %
Komaróc 5 0.21 %
Buzita 5 0.21 %
Újszállás 5 0.21 %
Modrafalva 4 0.17 %
Jánok 4 0.17 %
Bódvavendégi 4 0.17 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.17 %
Zsarnó 4 0.17 %
Hatkóc 4 0.17 %
Bunyita 3 0.12 %
Apátka 3 0.12 %
Miglécnémeti 2 0.08 %
Debrőd 2 0.08 %
Kisszalánc 2 0.08 %
Ájfalucska 1 0.04 %
Tornaújfalu 1 0.04 %
Tornahorváti 1 0.04 %
Reste 1 0.04 %
Patacskő 1 0.04 %
Felsőmecenzéf 1 0.04 %
Kisladna 1 0.04 %
Alsólánc 1 0.04 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 27.41 %
Somodi 42 5.87 %
Kecer 28 3.92 %
Mecenzéf 22 3.08 %
Jászómindszent 16 2.24 %
Nagyida 14 1.96 %
Magyarbőd 13 1.82 %
Jászóújfalu 13 1.82 %
Torna 12 1.68 %
Csécs 10 1.40 %
Hernádcsány 8 1.12 %
Buzita 8 1.12 %
Szepsi 8 1.12 %
Kisida 8 1.12 %
Stósz 7 0.98 %
Patacskő 6 0.84 %
Abaújszina 6 0.84 %
Koksóbaksa 4 0.56 %
Felsőmecenzéf 4 0.56 %
Györke 4 0.56 %
Kassamindszent 4 0.56 %
Abaújszakaly 4 0.56 %
Kenyhec 4 0.56 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.56 %
Abaújnádasd 4 0.56 %
Hilyó 3 0.42 %
Rozgony 3 0.42 %
Rudnok 3 0.42 %
Regeteruszka 3 0.42 %
Budamér 3 0.42 %
Terebő 3 0.42 %
Szeszta 3 0.42 %
Tarcavajkóc 3 0.42 %
Hernádszokoly 2 0.28 %
Kassaolcsvár 2 0.28 %
Királynép 2 0.28 %
Hernádgecse 2 0.28 %
Lengyelfalva 2 0.28 %
Györgyi 2 0.28 %
Alsómislye 2 0.28 %
Bölzse 2 0.28 %
Kassabéla 2 0.28 %
Ósvacsákány 2 0.28 %
Lapispatakújtelep 2 0.28 %
Kelecsenyborda 2 0.28 %
Garbócbogdány 2 0.28 %
Izdobabeszter 2 0.28 %
Pány 2 0.28 %
Hatkóc 2 0.28 %
Perény - Hím 2 0.28 %
Lapispatak 2 0.28 %
Bolyár 2 0.28 %
Hernádzsadány 2 0.28 %
Ránk 2 0.28 %
Alsótőkés 2 0.28 %
Idabukóc 1 0.14 %
Makranc 1 0.14 %
Felsőtőkés 1 0.14 %
Alsóhutka 1 0.14 %
Alsókemence 1 0.14 %
Nagyladna 1 0.14 %
Alsócsáj 1 0.14 %
Füzérnádaska 1 0.14 %
Abaújharaszti 1 0.14 %
Kecerlipóc 1 0.14 %
Benyék 1 0.14 %
Hernádgönyű 1 0.14 %
Abos 1 0.14 %
Ájfalucska 1 0.14 %
Semse 1 0.14 %
Áj 1 0.14 %
Enyicke 1 0.14 %
Ránkfüred 1 0.14 %
Baska 1 0.14 %
Hernádszentistván 1 0.14 %
Aranyida 1 0.14 %
Sároskőszeg 1 0.14 %
Rás 1 0.14 %
Petőszinye 1 0.14 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 4.45 %
Rozgony 63 4.12 %
Hernádcsány 61 3.99 %
Jászómindszent 59 3.86 %
Kassamindszent 46 3.01 %
Mecenzéf 42 2.75 %
Izdobabeszter 37 2.42 %
Magyarbőd 35 2.29 %
Družstevná pri Hornáde 35 2.29 %
Kisida 33 2.16 %
Nagyida 31 2.03 %
Györke 27 1.77 %
Enyicke 27 1.77 %
Hernádgecse 26 1.70 %
Jászó 26 1.70 %
Hernádzsadány 25 1.64 %
Kassaolcsvár 23 1.50 %
Csécs 23 1.50 %
Sároskőszeg 22 1.44 %
Hernádszentistván 22 1.44 %
Koksóbaksa 22 1.44 %
Lapispatak 21 1.37 %
Tarcavajkóc 21 1.37 %
Budamér 20 1.31 %
Nagyszalánc 20 1.31 %
Regeteruszka 19 1.24 %
Somodi 19 1.24 %
Királynép 19 1.24 %
Felsőmislye 19 1.24 %
Makranc 19 1.24 %
Felsőmecenzéf 19 1.24 %
Hernádszokoly 17 1.11 %
Alsómislye 17 1.11 %
Lengyelfalva 17 1.11 %
Baska 16 1.05 %
Semse 16 1.05 %
Abaújnádasd 15 0.98 %
Kecer 14 0.92 %
Stósz 14 0.92 %
Garbócbogdány 14 0.92 %
Idabukóc 14 0.92 %
Abaújszakaly 14 0.92 %
Torna 13 0.85 %
Kassabéla 13 0.85 %
Tizsite 12 0.78 %
Györgyi 12 0.78 %
Bölzse 12 0.78 %
Eszkáros 12 0.78 %
Kisladna 12 0.78 %
Pány 12 0.78 %
Füzérnádaska 11 0.72 %
Alsóhutka 11 0.72 %
Kenyhec 11 0.72 %
Perény - Hím 11 0.72 %
Petőszinye 10 0.65 %
Alsókemence 10 0.65 %
Benyék 10 0.65 %
Abaújszina 10 0.65 %
Szeszta 9 0.59 %
Hilyó 9 0.59 %
Jászóújfalu 9 0.59 %
Lapispatakújtelep 9 0.59 %
Felsőhutka 9 0.59 %
Hernádgönyű 9 0.59 %
Ósva 9 0.59 %
Bolyár 8 0.52 %
Alsótőkés 8 0.52 %
Aranyida 8 0.52 %
Zsarnó 8 0.52 %
Alsócsáj 7 0.46 %
Rudnok 7 0.46 %
Kelecsenyborda 7 0.46 %
Bátyok 7 0.46 %
Szalánchuta 7 0.46 %
Abos 7 0.46 %
Jánok 6 0.39 %
Kalsa 6 0.39 %
Balogd 6 0.39 %
Nagyladna 6 0.39 %
Rás 6 0.39 %
Bódvavendégi 6 0.39 %
Ósvacsákány 6 0.39 %
Kecerlipóc 6 0.39 %
Abaújharaszti 6 0.39 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.33 %
Terebő 5 0.33 %
Buzita 4 0.26 %
Felsőtőkés 4 0.26 %
Ránk 4 0.26 %
Komaróc 4 0.26 %
Felsőkemence 4 0.26 %
Patacskő 3 0.20 %
Bunyita 3 0.20 %
Kisszalánc 2 0.13 %
Tornaújfalu 2 0.13 %
Szádelő 2 0.13 %
Bocsárd 2 0.13 %
Szaláncújváros 2 0.13 %
Ránkfüred 2 0.13 %
Áj 2 0.13 %
Miglécnémeti 2 0.13 %
Reste 2 0.13 %
Debrőd 2 0.13 %
Felsőcsáj 2 0.13 %
Hatkóc 2 0.13 %
Apátka 1 0.07 %
Abaújrákos 1 0.07 %
Ájfalucska 1 0.07 %
Péder 1 0.07 %
Modrafalva 1 0.07 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 11.03 %
Lapispatak 242 7.63 %
Budamér 158 4.98 %
Mecenzéf 114 3.59 %
Hernádcsány 106 3.34 %
Lapispatakújtelep 98 3.09 %
Koksóbaksa 86 2.71 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.52 %
Nagyszalánc 77 2.43 %
Királynép 76 2.40 %
Abaújnádasd 76 2.40 %
Kecer 74 2.33 %
Stósz 74 2.33 %
Kisida 74 2.33 %
Rozgony 69 2.18 %
Kalsa 68 2.14 %
Szepsi 58 1.83 %
Izdobabeszter 55 1.73 %
Jászóújfalu 53 1.67 %
Lengyelfalva 50 1.58 %
Szaláncújváros 48 1.51 %
Hernádgecse 47 1.48 %
Jászómindszent 46 1.45 %
Sároskőszeg 46 1.45 %
Hernádszentistván 46 1.45 %
Magyarbőd 44 1.39 %
Regeteruszka 42 1.32 %
Enyicke 40 1.26 %
Benyék 36 1.13 %
Tizsite 35 1.10 %
Abaújszina 34 1.07 %
Bolyár 32 1.01 %
Alsókemence 31 0.98 %
Tarcavajkóc 31 0.98 %
Kelecsenyborda 30 0.95 %
Alsóhutka 29 0.91 %
Hernádgönyű 29 0.91 %
Kassamindszent 28 0.88 %
Sárosófalu 26 0.82 %
Petőszinye 26 0.82 %
Hernádszokoly 26 0.82 %
Újszállás 25 0.79 %
Semse 25 0.79 %
Györke 24 0.76 %
Kassaolcsvár 21 0.66 %
Abaújharaszti 21 0.66 %
Felsőkemence 21 0.66 %
Balogd 21 0.66 %
Garbócbogdány 20 0.63 %
Ósvacsákány 20 0.63 %
Ósva 20 0.63 %
Felsőmecenzéf 20 0.63 %
Abaújrákos 18 0.57 %
Rudnok 18 0.57 %
Hernádzsadány 18 0.57 %
Kassabéla 17 0.54 %
Szalánchuta 17 0.54 %
Györgyi 17 0.54 %
Alsótőkés 16 0.50 %
Felsőmislye 16 0.50 %
Csécs 15 0.47 %
Bunyita 14 0.44 %
Modrafalva 14 0.44 %
Bölzse 14 0.44 %
Torna 14 0.44 %
Alsómislye 14 0.44 %
Eszkáros 13 0.41 %
Baska 13 0.41 %
Bátyok 13 0.41 %
Abos 13 0.41 %
Kecerlipóc 12 0.38 %
Perény - Hím 12 0.38 %
Nagyida 12 0.38 %
Makranc 12 0.38 %
Alsócsáj 12 0.38 %
Felsőcsáj 11 0.35 %
Füzérnádaska 11 0.35 %
Pány 11 0.35 %
Rás 11 0.35 %
Hatkóc 11 0.35 %
Patacskő 11 0.35 %
Kenyhec 10 0.32 %
Aranyida 10 0.32 %
Hilyó 10 0.32 %
Kisszalánc 9 0.28 %
Idabukóc 9 0.28 %
Ránkfüred 9 0.28 %
Ránk 9 0.28 %
Terebő 9 0.28 %
Felsőhutka 7 0.22 %
Felsőtőkés 7 0.22 %
Zsarnó 7 0.22 %
Somodi 5 0.16 %
Reste 3 0.09 %
Jánok 3 0.09 %
Ájfalucska 3 0.09 %
Nagyladna 3 0.09 %
Buzita 3 0.09 %
Bocsárd 2 0.06 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.06 %
Péder 2 0.06 %
Bódvavendégi 2 0.06 %
Komaróc 2 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Debrőd 1 0.03 %
Szeszta 1 0.03 %
Alsólánc 1 0.03 %
Miglécnémeti 1 0.03 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 37.15 %
Jászómindszent 94 11.56 %
Szepsi 75 9.23 %
Stósz 68 8.36 %
Felsőmecenzéf 59 7.26 %
Jászó 40 4.92 %
Kisida 40 4.92 %
Hernádcsány 21 2.58 %
Rozgony 19 2.34 %
Makranc 18 2.21 %
Kassamindszent 17 2.09 %
Torna 16 1.97 %
Lengyelfalva 15 1.85 %
Rudnok 15 1.85 %
Hatkóc 15 1.85 %
Hernádszokoly 14 1.72 %
Királynép 11 1.35 %
Aranyida 11 1.35 %
Koksóbaksa 11 1.35 %
Družstevná pri Hornáde 11 1.35 %
Jászóújfalu 10 1.23 %
Perény - Hím 9 1.11 %
Pány 9 1.11 %
Idabukóc 9 1.11 %
Garbócbogdány 8 0.98 %
Semse 8 0.98 %
Hernádszentistván 8 0.98 %
Nagyszalánc 8 0.98 %
Magyarbőd 8 0.98 %
Kassaolcsvár 8 0.98 %
Jánok 8 0.98 %
Izdobabeszter 7 0.86 %
Csécs 7 0.86 %
Felsőtőkés 7 0.86 %
Abaújszina 6 0.74 %
Kenyhec 6 0.74 %
Nagyida 6 0.74 %
Györke 6 0.74 %
Abaújszakaly 6 0.74 %
Benyék 6 0.74 %
Sároskőszeg 6 0.74 %
Felsőhutka 6 0.74 %
Abaújnádasd 5 0.62 %
Tarcavajkóc 5 0.62 %
Abos 5 0.62 %
Györgyi 5 0.62 %
Felsőmislye 5 0.62 %
Alsótőkés 5 0.62 %
Budamér 4 0.49 %
Rás 4 0.49 %
Kecerlipóc 4 0.49 %
Kecer 4 0.49 %
Kassabéla 4 0.49 %
Miglécnémeti 4 0.49 %
Buzita 4 0.49 %
Apátka 4 0.49 %
Zsarnó 3 0.37 %
Hernádzsadány 3 0.37 %
Bolyár 3 0.37 %
Enyicke 3 0.37 %
Hernádgönyű 3 0.37 %
Lapispatak 3 0.37 %
Lapispatakújtelep 3 0.37 %
Alsócsáj 3 0.37 %
Szaláncújváros 3 0.37 %
Baska 3 0.37 %
Alsóhutka 3 0.37 %
Somodi 3 0.37 %
Szeszta 3 0.37 %
Hilyó 2 0.25 %
Sárosófalu 2 0.25 %
Ájfalucska 2 0.25 %
Tornaújfalu 2 0.25 %
Alsómislye 2 0.25 %
Tornahorváti 2 0.25 %
Nagyladna 2 0.25 %
Petőszinye 2 0.25 %
Kisladna 2 0.25 %
Szalánchuta 2 0.25 %
Patacskő 2 0.25 %
Újszállás 2 0.25 %
Tizsite 2 0.25 %
Abaújharaszti 2 0.25 %
Kalsa 1 0.12 %
Regeteruszka 1 0.12 %
Abaújrákos 1 0.12 %
Péder 1 0.12 %
Ósva 1 0.12 %
Alsólánc 1 0.12 %
Bölzse 1 0.12 %
Komaróc 1 0.12 %
Bocsárd 1 0.12 %
Felsőkemence 1 0.12 %
Áj 1 0.12 %
Felsőcsáj 1 0.12 %
Hernádgecse 1 0.12 %
Bátyok 1 0.12 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.12 %
Debrőd 1 0.12 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 22.37 %
Makranc 152 9.80 %
Buzita 107 6.90 %
Torna 92 5.93 %
Ránk 82 5.29 %
Csécs 79 5.09 %
Nagyida 72 4.64 %
Szeszta 65 4.19 %
Somodi 56 3.61 %
Debrőd 52 3.35 %
Perény - Hím 49 3.16 %
Szádudvarnok - Méhész 42 2.71 %
Reste 39 2.51 %
Tornaújfalu 36 2.32 %
Komaróc 35 2.26 %
Alsólánc 34 2.19 %
Áj 32 2.06 %
Abaújszina 32 2.06 %
Jánok 31 2.00 %
Zsarnó 30 1.93 %
Jászó 30 1.93 %
Pány 22 1.42 %
Péder 22 1.42 %
Bódvavendégi 19 1.23 %
Mecenzéf 13 0.84 %
Tornahorváti 12 0.77 %
Kecer 11 0.71 %
Hernádcsány 8 0.52 %
Izdobabeszter 8 0.52 %
Szádelő 7 0.45 %
Rudnok 7 0.45 %
Jászóújfalu 7 0.45 %
Stósz 6 0.39 %
Budamér 6 0.39 %
Lapispatak 6 0.39 %
Györke 5 0.32 %
Kassamindszent 5 0.32 %
Kenyhec 5 0.32 %
Jászómindszent 4 0.26 %
Sároskőszeg 4 0.26 %
Lapispatakújtelep 4 0.26 %
Magyarbőd 4 0.26 %
Alsómislye 3 0.19 %
Hernádszentistván 3 0.19 %
Hernádszokoly 3 0.19 %
Miglécnémeti 3 0.19 %
Idabukóc 3 0.19 %
Abaújnádasd 3 0.19 %
Alsóhutka 3 0.19 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.19 %
Nagyszalánc 3 0.19 %
Királynép 2 0.13 %
Enyicke 2 0.13 %
Kisida 2 0.13 %