SK
RS
.....

Almágy

Község

címer zászló
676 100% magyar 1910
620 86% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Almágy
Hivatalos szlovák megnevezés:
Gemerský Jablonec
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Feledi járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Feledi járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Medvesvidék, Ajnácskői-hegység
Más földrajzi nevek:
Belezsérpuszta, Borkúti-tető, Csáté-völgy, Csikortvány-hegy, Gyepü-tető, Matracs-hegy
Koordináták:
48.19445801, 19.97618866
Terület:
10,44 km2
Rang:
község
Népesség:
712
Tszf. magasság:
228 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98035
Település kód:
514781
Szervezeti azonosító:
318710
Adóazonosító:
2021230123

A község az Ajnácskői-hegység középső részén, a Gortva-patak mentén, a Medvesalja északi peremén fekszik, Fülektől 18 km-re délkeletre, Feledtől 23 km-re délnyugatra, Salgótarjántól 30 km-re északkeletre. Mellékutak kötik össze Ajnácskőn (4 km) keresztül az 571-es úttal (6 km), a Medvesalja községein keresztül Cereddel (9 km), valamint Gömörpéterfalán (4,5 km) keresztül Rimasimonyival (18 km). Maga a falu 230 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, legmagasabb pontja a 413 méteres Borkúti-tető. Határa dombos, túlnyomórészt mezőgazdaságilag művelt terület. Északnyugatról Ajnácskő, délnyugatról Óbást, délről Egyházasbást, délkeletről Cered, keletről Gömörpéterfala és Dobfenek, északról pedig Détér községekkel határos. Óbásttal és Cereddel közös határa Gömör-Kishont és Nógrád megye történelmi határát alkotja, Cereddel közös határa egyben államhatárt alkot Szlovákia és Magyarország között.

Közigazgatás

A Besztercebányai kerülethez és a Rimaszombati járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Feledi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1951-ig a Feledi járáshoz, 1951-1960 között a Füleki, 1960-tól pedig a Rimaszombati járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Nógrád vármegye, Salgótarjáni járás). 1920-ban a trianoni határ megvonásával határának 12,9 %-át elveszítette (191 hektár), majd 1967 után Bakóházát Almágytól Egyházasbásthoz csatolták, így területe további 19,3 %-al (12,94 km²-ról 10,44 km²-re) csökkent.

Népesség

1910-ben 677, 1921-ben 726, 1938-ban pedig 821, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosa volt. Túlnyomó magyar többségét (2011-ben a lakosság 77,3 %-a volt magyar nemzetiségű, 91,8 %-a magyar anyanyelvű) napjainkig megőrizte, 1991-2011 között a szlovák nemzetiségűek aránya 4,4 %-tól 11,1 %-ra nőtt. 1991-2011 között népessége kismértékben csökkent (712 főről 693-ra) A roma nemzetiségűek aránya 7,8 %, a roma etnikumhoz ennek csaknem háromszorosa (21,7 %) tartozik. A túlnyomó többség (92,2 %) római katolikus vallású.

Történelem

1275-ben Almag néven említik először, de már a 11. században is létezett. Kisnemesek birtoka volt. A falunak már a középkorban is volt temploma, a jelenlegi templom elődje. 1554-től a töröknek fizetett adót. A török elnyomás és fosztogatások elől lakóinak nagy része elmenekült a faluból. A török kiűzése után újranépesült. 1773-ban 38 jobbágy és 2 zsellércsalád lakta. 1828-ban 59 házában 541 lakos élt, akik főként mezőgazdasággal foglalkoztak. Mezőgazdasági jellegét később is megőrizte. 1889-ben nagy része leégett. 1920-tól Jablonica, 1927-től Almáď, 1948-tól Gemerský Jablonec a hivatalos neve. A település 1938 és 1945 között ismét Magyarországhoz tartozott. Új, központi alapiskoláját 1979-ben építették. Az 1980-as években a Rimaszombati járási nyári művelődési táborok színhelye volt.

Mai jelentősége

A községben teljes szervezettségű, magyar és szlovák tanítási nyelvű alapiskola, valamint magyar óvoda is működik. Szent Abdonnak és Szennennek szentelt római katolikus temploma a 13. században épült román stílusban, a 18. században barokkosították. Gazdag néprajzi hagyományokkal rendelkező falu, szabadtéri színpadán népművészeti fesztiválokat rendeznek.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

ALMAGY. Magyar falu Gömör Vármegyében, birtokosai több Nemes Urak, lakosai katolikusok, fekszik Egyházas Bástól, mellynek filiája nem messze. Határbéli főldgye, hegyes, és völgyes, de meglehetős búzát terem, károsítyák vidékjét a’ nagy záporok, mivel gödrös fekvése miatt nem tragyáztattathatik, legelője szoross, mind a’ két féle fája van, malma is helyben, kendert áztató víze alkalmatos, melly tulajdonságaihoz képest a’ harmadik Osztályba tétettetett.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Almágy, magyar falu, Gömör és Kis-Honth egyesült vgyékben, Hajnácskőhöz délre 1/4 órányira, a Gortva vize mellett: 564 kath. lak. Határa hegyes, s a záporoktól sokat szenved; legelője szűk; erdeje nagy. F. u. többen. Ut. p. Rimaszombat.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Almágy, a Gortva patak mellett fekvő magyar kisközség. Házainak száma 119, a lakosoké, kik mindannyian róm. katholikusok, 669. E községről már 1343-ban találunk okleveles nyomokat, a mikor Almag néven van nevezve. Földesurai régente a Kubinyiak voltak, most pedig báró Kemény Gejzának, Margulit Gyulának és Braun Mórnak van itt nagyobb birtoka. A községhez tartozó Templomalja, Osztás rét, Csomoklyaháza és Csáté rét nevezetű dűlők bizonyos jelentőséggel látszanak bírni. A falu kath. templomának építési ideje meg nem állapítható. 1889-ben a községnek nagyobb része leégett. Almágyhoz tartoznak Belezsér és Bakóháza puszták is, melyeknek mindegyike egy-egy elpusztult községnek az emlékét tartja fenn. Bakóházát már egy 1427-ből való oklevél említi. A mult században Bakaháza néven is szerepel és ekkor a báró Kemény család bírja. Belezsér puszta 1461-ben Beleser alakban van említve az egykorú oklevelekben. A község körjegyzőségi székhely, postája, távírója és vasúti állomása Ajnácskő.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Almágy. Egy 1343. évi oklevél Almag néven említi a községet. Földesura régen a Kubinyi-család volt. Almágy határában lévő Belezsér és Bakóháza puszták hajdan községek voltak. Az utóbbi egy 1427-ből származó oklevélben szerepel. A XIX. században Bakaháza volt a neve. Ebben az időben a báró Kemény-család tulajdonában van. Belezsérről Beleser alakban egy 1461. évi okirat emlékezik meg. Üjabban báró Kemény Gejza és Margulit Gyula voltak a főbb birtokosok. A község területe 2249 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 821. Pusztái: Bakóháza, Belezsér, Kispuszta, Szőllőhegypuszta, Vadókáspuszta.

Névelőfordulások
1275
Almag
1773
Almágy,
1786
Almagy,
1808
Almágy,
1920
Jablonica,
1927
Almáď, Almágy,
1945
Almáď, Almágy,
1948
Gemerský Jablonec
1994
Almágy

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Almágy (Gemerský Jablonec) 277
Telefon: 0475684414
Fax: 0475684414

Honlap: gemerskyjabl...cu.sk
Polgármester:
Agócs Július (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Farkas Štefan (MOST - HÍD)
Agócs Peter (SDKÚ-DS)
Kovácsová Gabriela (SMK-MKP)
Agócsová Ildikó (SMK-MKP)
Agócs Endre (SMK-MKP)
Agócs Alexander (SMK-MKP)
Agócs Robert (SMK-MKP)
MOST - HÍD 14% MOST - HÍD 1 képviselö SDKÚ-DS 14% SDKÚ-DS 1 képviselö SMK-MKP 71% SMK-MKP 5 képviselö 7 képviselö
Almágyi Posta

Almágy 169

Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda

Almágy 244

Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda

Almágy 244

Almágyi Anyakönyvi Hivatal

Almágy 277

Almágyi Községi Hivatal

Almágy 277

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 416 97%
szlovákok 2 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 1 0%
egyéb 9 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 428
magyarok 676 100%
szlovákok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 677
magyarok 722 99%
szlovákok 4 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 726
magyarok 674 95%
szlovákok 31 4%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
egyéb 2 0%
ismeretlen 2 0%
összlétszám 712
magyarok 629 90%
szlovákok 61 9%
romák 6 1%
ukránok 3 0%
csehek 2 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 701
magyarok 536 77%
szlovákok 77 11%
romák 54 8%
ukránok 0 0%
csehek 4 1%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 21 3%
összlétszám 693
magyarok 620 86%
szlovákok 85 12%
romák 0 0%
ukránok 1 0%
csehek 3 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 10 1%
összlétszám 719
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 578
Választási részvétel: 69.72 %
Kiadott boríték: 403
Bedobott boríték: 403

Polgármester

Érvényes szavazólap: 401
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Agócs Július 221 55.11 % SMK-MKP
Agócs Tomáš 124 30.92 % MOST - HÍD
Farkas Zoltán 56 13.97 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Agócs Peter 219 SDKÚ-DS
Kovácsová Gabriela 162 SMK-MKP
Agócsová Ildikó 159 SMK-MKP
Agócs Endre 140 SMK-MKP
Farkas Štefan 134 MOST - HÍD
Agócs Alexander 132 SMK-MKP
Agócs Robert 123 SMK-MKP

Képviselők

2014
SDKÚ-DS 14.29% SDKÚ-DS 1 képviselö MOST - HÍD 28.57% MOST - HÍD 2 képviselö SMK-MKP 57.14% SMK-MKP 4 képviselö 7 képviselö
2018
SDKÚ-DS 14.29% SDKÚ-DS 1 képviselö SMK-MKP 71.43% SMK-MKP 5 képviselö MOST - HÍD 14.29% MOST - HÍD 1 képviselö 7 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 585
Választási részvétel: 37.26 %
Kiadott boríték: 218
Bedobott boríték: 218
Választásra jogosult: 587
Választási részvétel: 21.47 %
Kiadott boríték: 126
Bedobott boríték: 126
Választásra jogosult: 581
Választási részvétel: 31,49 %
Kiadott boríték: 183
Bedobott boríték: 183

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 196
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 168
Érvényes szavazólap: 204321
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Vladimír Maňka 123 62.76 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Ľudovít Kaník 31 15.82 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Ondrej Binder 13 6.63 % Független
Marian Kotleba 10 5.10 % ĽS Naše Slovensko
Ladislav Fízik 7 3.57 % ASV
Karol Konárik 4 2.04 % SNS
Andrea Jenčíková 3 1.53 % NP
Jaroslav Sekerka 3 1.53 % KSS
Emil Samko 1 0.51 % KĽS
Jozef Sásik 1 0.51 % SĽS
Pavel Chovanec 0 0.00 % ÚSVIT
Marian Kotleba 27 21.60% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 61 36.31 % Független
Jozef Šimko 32 19.05 % Független
Marian Kotleba 30 17.86 % ĽSNS
Igor Kašper 19 11.31 % Független
Martin Juhaniak 6 3.57 % Független
Milan Urbáni 5 2.98 % SMS
Vojtech Kökény 5 2.98 % SRK
Viliam Baňák 5 2.98 % JĽSS
Michal Kantor 2 1.19 % SZS
Martin Klus 2 1.19 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Miroslav Gálik 1 0.60 % NAS
Stanislav Mičev 0 0.00 % Független
Pavel Greksa 0 0.00 % Független
Ivan Saktor 0 0.00 % Független
Alena Pivovarčiová 0 0.00 % NP
Jozef Sásik 0 0.00 % SĽSAH
Zdenek Očovan 0 0.00 % NAJ
Vladimír Maňka 60960 49.47 % SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH
Marian Kotleba 26251 21.30 % ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Kaník 18571 15.07 % SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS
Karol Konárik 5056 4.10 % SNS
Ondrej Binder 4022 3.26 % Független
Ladislav Fízik 2521 2.05 % ASV
Andrea Jenčíková 1401 1.14 % NP
Emil Samko 1346 1.09 % KĽS
Jaroslav Sekerka 1314 1.07 % KSS
Pavel Chovanec 1067 0.87 % ÚSVIT
Jozef Sásik 714 0.58 % SĽS
Marian Kotleba 71397 55.54% ĽS Naše Slovensko
Ján Lunter 99169 48.54 % Független
Marian Kotleba 47502 23.25 % ĽSNS
Igor Kašper 21741 10.64 % Független
Martin Juhaniak 19785 9.68 % Független
Milan Urbáni 2478 1.21 % SMS
Pavel Greksa 2271 1.11 % Független
Martin Klus 1877 0.92 % SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH
Jozef Šimko 1698 0.83 % Független
Miroslav Gálik 1632 0.80 % NAS
Vojtech Kökény 1563 0.76 % SRK
Stanislav Mičev 1130 0.55 % Független
Viliam Baňák 997 0.49 % JĽSS
Michal Kantor 725 0.35 % SZS
Ivan Saktor 589 0.29 % Független
Alena Pivovarčiová 553 0.27 % NP
Jozef Sásik 392 0.19 % SĽSAH
Zdenek Očovan 219 0.11 % NAJ

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 215
Érvényes szavazólap: 180
Érvényes szavazólap: 21191
# Név Szavazat Százalék Párt
Tomáš Agócs 163 75.81% MOST - HÍD
Peter Juhász 143 66.51% SMK-MKP
Silvia Vargová 107 49.77% MOST - HÍD
Ladislav Lang 100 46.51% MOST - HÍD
František Auxt 87 40.47% SMK-MKP
Ladislav Rigó 76 35.35% SMK-MKP
Zoltán Bán 71 33.02% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 24 11.16% Független
Jozef Šimko 19 8.84% Független
Gejza Farkaš 14 6.51% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Tibor Balog 12 5.58% SMS
Michal Bagačka 9 4.19% KDH, SMER - SD
Tibor Lukáčka 9 4.19% ASV
Peter Mináč 7 3.26% SMER - SD, KDH
Pavel Struhár 7 3.26% SMER - SD, KDH
Pavel Cibuliak 7 3.26% SDKÚ - DS, NOVA, SaS
Aneta Vargicová 6 2.79% SNS
Vojtech Kökény 6 2.79% SRK
Lukáš Kvietok 5 2.33% KDH, SMER - SD
Viliam Vaš 5 2.33% SMER - SD, KDH
Jozef Pupala 4 1.86% KSS
Veronika Rízová 4 1.86% KSS
Ivan Hazucha 4 1.86% SMER - SD, KDH
Renáta Puhlová 3 1.40% PD
Peter Vetrák 3 1.40% SĽS
Jaroslav Suja 2 0.93% Független
Tomáš Rosiar 2 0.93% ĽS Naše Slovensko
Romana Antalová 2 0.93% ÚSVIT
Katarína Moncoľová 2 0.93% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Katarína Horváth 2 0.93% KĽS
Dušan Faško 2 0.93% KSS
Dušan Širák 1 0.47% KSS
Csaba Horváth 1 0.47% Független
Samuel Zubo 1 0.47% KSS
Anna Kekeňáková 1 0.47% KSS
Ján Matej 1 0.47% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Helena Krauszová 1 0.47% SMS
Ján Antal 1 0.47% ÚSVIT
Marian Petrok 1 0.47% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Jana Uhrinová 1 0.47% SNS
Jozef Hrablay 1 0.47% SaS, SDKÚ - DS, NOVA
Viliam Vidinský 1 0.47% ĽS-HZDS, HZD
Dušan Kojnok 0 0.00% SZS, Zmena zdola, DÚ
Peter Vraniak 0 0.00% ÚSVIT
Ján Hiraj 0 0.00% NP
Kristián Gavalier 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Peter Juhász 122 67.78% SMK-MKP
Tomáš Agócs 106 58.89% MOST - HÍD
Zoltán Cziprusz 91 50.56% SMK-MKP
Ferenc Auxt 67 37.22% SMK-MKP
Ladislav Lang 62 34.44% MOST - HÍD
Ladislav Rigó 53 29.44% SMK-MKP
Gejza Mede 42 23.33% Független
Jozef Šimko 39 21.67% Független
Csaba Csízi 29 16.11% MOST - HÍD
Tomáš Sliva 24 13.33% MOST - HÍD
Michal Bagačka 17 9.44% SMER-SD
Aladár Bari 14 7.78% MOST - HÍD
Zoltán Biró 14 7.78% DOMA DOBRE
Dušan Hlinka 12 6.67% SMER-SD
Štefan Vavrek 11 6.11% MOST - HÍD
Vojtech Kökény 11 6.11% SRK
Peter Mináč 11 6.11% SMER-SD
Gejza Farkaš 10 5.56% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Ivan Hazucha 9 5.00% SMER-SD
Stanislava Zvarová 9 5.00% SMER-SD
Lukáš Kvietok 8 4.44% SMER-SD
Vojtech Szajkó 6 3.33% SRK
Kristián Korheľ 6 3.33% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zdenko Ľaudár 4 2.22% ĽS Naše Slovensko
Michaela Kružlicová 4 2.22% ĽS Naše Slovensko
Vladimír Skrutek 4 2.22% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Aneta Vargicová 4 2.22% SNS
Stanislav Mizík 3 1.67% ĽS Naše Slovensko
Anna Zsóriová 3 1.67% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Zdenek Očovan 2 1.11% NAJ
Andrea Andrášiová 2 1.11% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Ján Antal 1 0.56% JEDNOTA-ĽSS
Marian Petrok 1 0.56% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Roman Lebeda 1 0.56% Független
Miroslava Grendelová 1 0.56% KSS
Vojtech Menyhárt 1 0.56% Független
Pavel Cibuliak 1 0.56% ĽS Naše Slovensko
Adriana Zavadinková 1 0.56% ĽS Naše Slovensko
Martin Pliešovský 1 0.56% SNS
Stanislav Krahulec 0 0.00% Független
Robert Bottlik 0 0.00% SME RODINA - Boris Kollár
Miroslava Vargová 0 0.00% Független
Marta Kanalová 0 0.00% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Róbert Čipka 0 0.00% KSS
Ján Lichanec 0 0.00% Független
Branislav Bukviar 0 0.00% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Anatolij Jefimov 0 0.00% KSS
Alena Pivovarčiová 0 0.00% NP
Katarína Moncoľová 0 0.00% Független
Peter Juhász 4792 0.00% SMK-MKP
Peter Mináč 3455 0.00% KDH, SMER - SD
Ladislav Rigó 3352 0.00% SMK-MKP
František Auxt 3182 0.00% SMK-MKP
Michal Bagačka 3166 0.00% SMER - SD, KDH
Jozef Šimko 2927 0.00% Független
Pavel Struhár 2828 0.00% SMER - SD, KDH
Zoltán Bán 2701 0.00% SMK-MKP
Vojtech Szajkó 2605 0.00% Független
Silvia Vargová 2349 0.00% MOST - HÍD
Gejza Farkaš 2233 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Tomáš Agócs 2004 0.00% MOST - HÍD
Ladislav Lang 1996 0.00% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 1699 0.00% SMER - SD, KDH
Lukáš Kvietok 1390 0.00% KDH, SMER - SD
Marian Petrok 1317 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Viliam Vaš 1223 0.00% SMER - SD, KDH
Tibor Lukáčka 1156 0.00% ASV
Vojtech Kökény 1083 0.00% SRK
Jaroslav Suja 1047 0.00% Független
Jozef Hrablay 1032 0.00% SDKÚ - DS, SaS, NOVA
Csaba Horváth 1029 0.00% Független
Katarína Moncoľová 924 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Pavel Cibuliak 909 0.00% NOVA, SDKÚ - DS, SaS
Tibor Balog 817 0.00% SMS
Jana Uhrinová 792 0.00% SNS
Ján Matej 751 0.00% NOVA, SaS, SDKÚ - DS
Aneta Vargicová 713 0.00% SNS
Stanislav Mizík 700 0.00% ĽS Naše Slovensko
Dušan Kojnok 693 0.00% DÚ, Zmena zdola, SZS
Tomáš Rosiar 643 0.00% ĽS Naše Slovensko
Kristián Gavalier 610 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Pupala 577 0.00% KSS
Ján Antal 538 0.00% ÚSVIT
Dušan Faško 447 0.00% KSS
Romana Antalová 431 0.00% ÚSVIT
Peter Vetrák 400 0.00% SĽS
Viliam Vidinský 392 0.00% ĽS-HZDS, HZD
Samuel Zubo 378 0.00% KSS
Dušan Širák 286 0.00% KSS
Veronika Rízová 285 0.00% KSS
Katarína Horváth 277 0.00% KĽS
Renáta Puhlová 238 0.00% PD
Anna Kekeňáková 202 0.00% KSS
Peter Vraniak 191 0.00% ÚSVIT
Helena Krauszová 189 0.00% SMS
Ján Hiraj 125 0.00% NP
Peter Juhász 5967 28.16% SMK-MKP
Jozef Šimko 5887 27.78% Független
Zoltán Cziprusz 4658 21.98% SMK-MKP
Michal Bagačka 4440 20.95% SMER-SD
Ferenc Auxt 4145 19.56% SMK-MKP
Ladislav Rigó 4060 19.16% SMK-MKP
Peter Mináč 3737 17.63% SMER-SD
Stanislava Zvarová 2737 12.92% SMER-SD
Štefan Vavrek 2704 12.76% MOST - HÍD
Ivan Hazucha 2538 11.98% SMER-SD
Roman Lebeda 2436 11.50% Független
Tomáš Agócs 2245 10.59% MOST - HÍD
Katarína Moncoľová 2165 10.22% Független
Miroslava Vargová 2159 10.19% Független
Dušan Hlinka 2138 10.09% SMER-SD
Csaba Csízi 2027 9.57% MOST - HÍD
Zdenko Ľaudár 1901 8.97% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Lang 1794 8.47% MOST - HÍD
Aladár Bari 1774 8.37% MOST - HÍD
Tomáš Sliva 1757 8.29% MOST - HÍD
Marian Petrok 1625 7.67% OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Vojtech Kökény 1584 7.47% SRK
Pavel Cibuliak 1564 7.38% ĽS Naše Slovensko
Stanislav Mizík 1561 7.37% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Szajkó 1477 6.97% SRK
Lukáš Kvietok 1472 6.95% SMER-SD
Andrea Andrášiová 1458 6.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS
Martin Pliešovský 1401 6.61% SNS
Stanislav Krahulec 1369 6.46% Független
Branislav Bukviar 1295 6.11% KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS
Marta Kanalová 1247 5.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS
Aneta Vargicová 1241 5.86% SNS
Ján Lichanec 1234 5.82% Független
Adriana Zavadinková 1143 5.39% ĽS Naše Slovensko
Ján Antal 999 4.71% JEDNOTA-ĽSS
Gejza Mede 904 4.27% Független
Zoltán Biró 820 3.87% DOMA DOBRE
Anna Zsóriová 748 3.53% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Robert Bottlik 728 3.44% SME RODINA - Boris Kollár
Michaela Kružlicová 690 3.26% ĽS Naše Slovensko
Gejza Farkaš 654 3.09% KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS
Miroslava Grendelová 646 3.05% KSS
Vojtech Menyhárt 585 2.76% Független
Róbert Čipka 578 2.73% KSS
Vladimír Skrutek 451 2.13% STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Alena Pivovarčiová 366 1.73% NP
Kristián Korheľ 238 1.12% Slovenská ľudová strana (SĽS)
Zdenek Očovan 220 1.04% NAJ
Anatolij Jefimov 188 0.89% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rimaszombat 346 22.38 %
Tiszolc 212 13.71 %
Nyustya 134 8.67 %
Klenóc 59 3.82 %
Feled 29 1.88 %
Bakostörék 28 1.81 %
Rimaráhó 21 1.36 %
Várgede 18 1.16 %
Jánosi 18 1.16 %
Osgyán 17 1.10 %
Rimabrézó 16 1.03 %
Cserencsény 12 0.78 %
Meleghegy 12 0.78 %
Kruzsnó 11 0.71 %
Rimaszabadi 9 0.58 %
Derencsény 9 0.58 %
Uzapanyit 8 0.52 %
Durendapuszta 8 0.52 %
Rimabánya 8 0.52 %
Rimazsaluzsány 7 0.45 %
Sajószentkirály 7 0.45 %
Velkenye 7 0.45 %
Gömörfüge 7 0.45 %
Rimaszécs 6 0.39 %
Vámosbalog 5 0.32 %
Dobóca 5 0.32 %
Kecege 5 0.32 %
Balogrussó 5 0.32 %
Kőhegy 5 0.32 %
Kerekgede 5 0.32 %
Balogfala 4 0.26 %
Rakottyás 4 0.26 %
Rónapatak 4 0.26 %
Runya 4 0.26 %
Oldalfala 4 0.26 %
Zeherje 4 0.26 %
Bellény 3 0.19 %
Zsip 3 0.19 %
Kacagópuszta 3 0.19 %
Guszona 3 0.19 %
Szilistye 3 0.19 %
Gortvakisfalud 3 0.19 %
Ajnácskő 3 0.19 %
Gernyőpuszta 3 0.19 %
Harmac 3 0.19 %
Bátka 3 0.19 %
Csíz 3 0.19 %
Tajti 3 0.19 %
Détér 2 0.13 %
Zádorháza 2 0.13 %
Babarét 2 0.13 %
Balogújfalu 2 0.13 %
Baraca 2 0.13 %
Bugyikfala 2 0.13 %
Alsósziklás 2 0.13 %
Hanva 2 0.13 %
Balogpádár 2 0.13 %
Rimapálfala 2 0.13 %
Kövecses 2 0.13 %
Gömörispánmező 2 0.13 %
Tóthegymeg 2 0.13 %
Kisgömöri 2 0.13 %
Karaszkó 2 0.13 %
Méhi 1 0.06 %
Almágy 1 0.06 %
Ratkószuha 1 0.06 %
Gesztete 1 0.06 %
Magyarhegymeg 1 0.06 %
Egyházasbást 1 0.06 %
Alsóvály 1 0.06 %
Dúlháza 1 0.06 %
Balogiványi 1 0.06 %
Sajólénártfalva 1 0.06 %
Jeszte 1 0.06 %
Kopárhegy 1 0.06 %
Felsősziklás 1 0.06 %
Kiéte 1 0.06 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Nemesradnót 242 17.25 %
Rimaszombat 141 10.05 %
Rimaszécs 141 10.05 %
Baraca 102 7.27 %
Sajólénártfalva 66 4.70 %
Cakó 55 3.92 %
Sajószentkirály 49 3.49 %
Nemesmartonfala 46 3.28 %
Kálosa 38 2.71 %
Zsip 38 2.71 %
Abafalva 36 2.57 %
Dobóca 35 2.49 %
Velkenye 34 2.42 %
Bátka 34 2.42 %
Hanva 34 2.42 %
Várgede 33 2.35 %
Vámosbalog 32 2.28 %
Rakottyás 31 2.21 %
Balogtamási 29 2.07 %
Tajti 29 2.07 %
Gesztete 28 2.00 %
Balogfala 28 2.00 %
Rimasimonyi 28 2.00 %
Jéne 28 2.00 %
Feled 27 1.92 %
Sajókeszi 27 1.92 %
Csíz 26 1.85 %
Uzapanyit 25 1.78 %
Gömörfüge 21 1.50 %
Jánosi 16 1.14 %
Rimapálfala 16 1.14 %
Méhi 16 1.14 %
Balogújfalu 16 1.14 %
Serke 15 1.07 %
Naprágy 15 1.07 %
Balogiványi 15 1.07 %
Almágy 14 1.00 %
Zádorháza 10 0.71 %
Runya 10 0.71 %
Harmac 9 0.64 %
Kövecses 8 0.57 %
Darnya 7 0.50 %
Szútor 7 0.50 %
Alsóvály 7 0.50 %
Osgyán 6 0.43 %
Egyházasbást 6 0.43 %
Nyustya 6 0.43 %
Détér 6 0.43 %
Gortvakisfalud 6 0.43 %
Sajórecske 6 0.43 %
Ajnácskő 5 0.36 %
Klenóc 5 0.36 %
Perjése 5 0.36 %
Sajólenke 4 0.29 %
Óbást 4 0.29 %
Vecseklő 4 0.29 %
Hubó 4 0.29 %
Medveshidegkút 4 0.29 %
Korláti 3 0.21 %
Cserencsény 3 0.21 %
Dúlháza 3 0.21 %
Oldalfala 3 0.21 %
Guszona 3 0.21 %
Derencsény 2 0.14 %
Kerekgede 2 0.14 %
Kruzsnó 2 0.14 %
Tiszolc 2 0.14 %
Gömörmihályfalva 2 0.14 %
Balogpádár 2 0.14 %
Bakostörék 1 0.07 %
Gömörpéterfala 1 0.07 %
Meleghegy 1 0.07 %
Rimazsaluzsány 1 0.07 %
Bugyikfala 1 0.07 %
Ratkószabadi 1 0.07 %
Dobfenek 1 0.07 %
Gernyőpuszta 1 0.07 %
Bellény 1 0.07 %
Felsővály 1 0.07 %
Zeherje 1 0.07 %
Balogrussó 1 0.07 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Rimaráhó 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 116 24.89 %
Tiszolc 81 17.38 %
Klenóc 17 3.65 %
Nyustya 16 3.43 %
Rimaszécs 11 2.36 %
Osgyán 9 1.93 %
Rimaráhó 7 1.50 %
Cserencsény 7 1.50 %
Feled 6 1.29 %
Rimazsaluzsány 6 1.29 %
Jánosi 6 1.29 %
Karaszkó 4 0.86 %
Méhi 4 0.86 %
Kálosa 4 0.86 %
Várgede 4 0.86 %
Sajószentkirály 4 0.86 %
Zeherje 3 0.64 %
Rimabánya 3 0.64 %
Perjése 2 0.43 %
Gernyőpuszta 2 0.43 %
Kacagópuszta 2 0.43 %
Egyházasbást 2 0.43 %
Rimaszabadi 2 0.43 %
Balogtamási 2 0.43 %
Kruzsnó 2 0.43 %
Zsip 2 0.43 %
Felsősziklás 2 0.43 %
Korláti 2 0.43 %
Kecege 2 0.43 %
Bátka 2 0.43 %
Bakostörék 2 0.43 %
Abafalva 2 0.43 %
Csíz 2 0.43 %
Hubó 2 0.43 %
Gesztete 2 0.43 %
Gömörpéterfala 2 0.43 %
Kiéte 2 0.43 %
Uzapanyit 1 0.21 %
Ajnácskő 1 0.21 %
Détér 1 0.21 %
Gömörfüge 1 0.21 %
Dobóca 1 0.21 %
Sajólénártfalva 1 0.21 %
Kőhegy 1 0.21 %
Alsósziklás 1 0.21 %
Balogpádár 1 0.21 %
Jéne 1 0.21 %
Gömörhegyvég 1 0.21 %
Nemesradnót 1 0.21 %
Ratkószuha 1 0.21 %
Rimabrézó 1 0.21 %
Rimasimonyi 1 0.21 %
Serke 1 0.21 %
Óbást 1 0.21 %
Oldalfala 1 0.21 %
Medveshidegkút 1 0.21 %
Rimapálfala 1 0.21 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vámosbalog 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Rimaszombat 88 8.43 %
Nyustya 12 1.15 %
Jánosi 9 0.86 %
Feled 5 0.48 %
Gömörfüge 4 0.38 %
Méhi 4 0.38 %
Cserencsény 4 0.38 %
Rimaszécs 4 0.38 %
Tiszolc 4 0.38 %
Gernyőpuszta 4 0.38 %
Várgede 3 0.29 %
Vámosbalog 3 0.29 %
Kruzsnó 3 0.29 %
Sajószentkirály 3 0.29 %
Klenóc 3 0.29 %
Osgyán 2 0.19 %
Baraca 2 0.19 %
Uzapanyit 2 0.19 %
Nemesradnót 2 0.19 %
Rimaráhó 2 0.19 %
Perjése 2 0.19 %
Alsóvály 2 0.19 %
Kálosa 2 0.19 %
Balogpádár 2 0.19 %
Meleghegy 1 0.10 %
Gömörpéterfala 1 0.10 %
Tajti 1 0.10 %
Durendapuszta 1 0.10 %
Kacagópuszta 1 0.10 %
Naprágy 1 0.10 %
Rimaszabadi 1 0.10 %
Kövecses 1 0.10 %
Gömörispánmező 1 0.10 %
Bátka 1 0.10 %
Gesztete 1 0.10 %
Gesztes 1 0.10 %
Zsip 1 0.10 %
Cakó 1 0.10 %
Ratkószuha 1 0.10 %
Zeherje 1 0.10 %
Dúlháza 1 0.10 %
Sajórecske 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Csíz 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Balogtamási 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Balogfala 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Bakostörék 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Abafalva 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 791 35.38 %
Nyustya 49 2.19 %
Osgyán 45 2.01 %
Tiszolc 45 2.01 %
Feled 35 1.57 %
Klenóc 32 1.43 %
Várgede 23 1.03 %
Cserencsény 22 0.98 %
Rimaráhó 17 0.76 %
Bátka 15 0.67 %
Vámosbalog 14 0.63 %
Ajnácskő 14 0.63 %
Bakostörék 13 0.58 %
Jánosi 12 0.54 %
Alsósziklás 11 0.49 %
Csíz 10 0.45 %
Ratkószuha 10 0.45 %
Kruzsnó 10 0.45 %
Zeherje 9 0.40 %
Kecege 9 0.40 %
Vecseklő 9 0.40 %
Rimazsaluzsány 9 0.40 %
Perjése 8 0.36 %
Balogrussó 8 0.36 %
Abafalva 8 0.36 %
Guszona 8 0.36 %
Sajószentkirály 7 0.31 %
Gömörfüge 7 0.31 %
Dobóca 7 0.31 %
Alsóvály 7 0.31 %
Meleghegy 7 0.31 %
Nemesradnót 7 0.31 %
Felsővály 6 0.27 %
Rimaszécs 6 0.27 %
Oldalfala 6 0.27 %
Méhi 6 0.27 %
Rimabánya 6 0.27 %
Rakottyás 5 0.22 %
Dúlháza 5 0.22 %
Zsip 5 0.22 %
Derencsény 5 0.22 %
Gömörpéterfala 5 0.22 %
Serke 5 0.22 %
Hanva 5 0.22 %
Velkenye 5 0.22 %
Durendapuszta 4 0.18 %
Bellény 4 0.18 %
Rimaszabadi 4 0.18 %
Sajólenke 4 0.18 %
Rimabrézó 4 0.18 %
Uzapanyit 4 0.18 %
Balogiványi 3 0.13 %
Balogfala 3 0.13 %
Kőhegy 3 0.13 %
Felsősziklás 3 0.13 %
Kacagópuszta 3 0.13 %
Balogpádár 3 0.13 %
Kálosa 3 0.13 %
Hubó 3 0.13 %
Rónapatak 3 0.13 %
Runya 3 0.13 %
Tajti 3 0.13 %
Óbást 3 0.13 %
Gernyőpuszta 3 0.13 %
Babarét 2 0.09 %
Gortvakisfalud 2 0.09 %
Ratkószabadi 2 0.09 %
Almágy 2 0.09 %
Gömörmihályfalva 2 0.09 %
Nemesmartonfala 2 0.09 %
Baraca 2 0.09 %
Bugyikfala 2 0.09 %
Karaszkó 2 0.09 %
Darnya 2 0.09 %
Szilistye 2 0.09 %
Gesztete 2 0.09 %
Kerekgede 2 0.09 %
Magyarhegymeg 2 0.09 %
Kövecses 2 0.09 %
Medveshidegkút 2 0.09 %
Balogtamási 2 0.09 %
Harmac 2 0.09 %
Sajókeszi 1 0.04 %
Tóthegymeg 1 0.04 %
Sajórecske 1 0.04 %
Naprágy 1 0.04 %
Dobrapatak 1 0.04 %
Kiéte 1 0.04 %
Kisgömöri 1 0.04 %
Dobfenek 1 0.04 %
Balogújfalu 1 0.04 %
Cakó 1 0.04 %
Rimasimonyi 1 0.04 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 786 46.62 %
Nyustya 36 2.14 %
Osgyán 34 2.02 %
Cserencsény 26 1.54 %
Tiszolc 23 1.36 %
Bakostörék 21 1.25 %
Klenóc 20 1.19 %
Jánosi 20 1.19 %
Rimaráhó 19 1.13 %
Rimabánya 16 0.95 %
Feled 15 0.89 %
Rimazsaluzsány 14 0.83 %
Ratkószabadi 14 0.83 %
Bátka 12 0.71 %
Várgede 10 0.59 %
Vámosbalog 9 0.53 %
Uzapanyit 9 0.53 %
Kruzsnó 9 0.53 %
Rimaszécs 9 0.53 %
Kőhegy 7 0.42 %
Nemesradnót 7 0.42 %
Sajószentkirály 6 0.36 %
Meleghegy 5 0.30 %
Rimabrézó 5 0.30 %
Balogpádár 5 0.30 %
Abafalva 4 0.24 %
Zeherje 4 0.24 %
Felsősziklás 4 0.24 %
Almágy 4 0.24 %
Runya 4 0.24 %
Rimaszabadi 3 0.18 %
Baraca 3 0.18 %
Kecege 3 0.18 %
Balogrussó 3 0.18 %
Velkenye 3 0.18 %
Vecseklő 3 0.18 %
Sajólenke 3 0.18 %
Alsóvály 3 0.18 %
Kacagópuszta 3 0.18 %
Bugyikfala 3 0.18 %
Óbást 2 0.12 %
Gömörfüge 2 0.12 %
Guszona 2 0.12 %
Perjése 2 0.12 %
Durendapuszta 2 0.12 %
Serke 2 0.12 %
Gömörispánmező 2 0.12 %
Rakottyás 2 0.12 %
Gortvakisfalud 2 0.12 %
Gernyőpuszta 2 0.12 %
Alsósziklás 2 0.12 %
Tóthegymeg 2 0.12 %
Karaszkó 2 0.12 %
Felsővály 2 0.12 %
Dobóca 2 0.12 %
Ajnácskő 1 0.06 %
Csíz 1 0.06 %
Rónapatak 1 0.06 %
Kopárhegy 1 0.06 %
Rimasimonyi 1 0.06 %
Gesztes 1 0.06 %
Jéne 1 0.06 %
Détér 1 0.06 %
Oldalfala 1 0.06 %
Kövecses 1 0.06 %
Medveshidegkút 1 0.06 %
Szútor 1 0.06 %
Babarét 1 0.06 %
Balogtamási 1 0.06 %
Sajólénártfalva 1 0.06 %
Korláti 1 0.06 %
Sajórecske 1 0.06 %
Balogfala 1 0.06 %
Bellény 1 0.06 %
Balogújfalu 1 0.06 %
Dobfenek 1 0.06 %
Darnya 1 0.06 %
Kálosa 1 0.06 %
Derencsény 1 0.06 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Méhi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 472 51.87 %
Osgyán 23 2.53 %
Jánosi 21 2.31 %
Zeherje 14 1.54 %
Feled 13 1.43 %
Bátka 11 1.21 %
Bakostörék 9 0.99 %
Rimaszécs 9 0.99 %
Tiszolc 9 0.99 %
Cserencsény 8 0.88 %
Sajószentkirály 7 0.77 %
Kövecses 7 0.77 %
Dobóca 7 0.77 %
Gesztete 6 0.66 %
Rimaráhó 6 0.66 %
Gömörpéterfala 5 0.55 %
Ajnácskő 5 0.55 %
Várgede 5 0.55 %
Klenóc 5 0.55 %
Serke 5 0.55 %
Rimazsaluzsány 5 0.55 %
Balogfala 5 0.55 %
Balogtamási 4 0.44 %
Détér 4 0.44 %
Vámosbalog 4 0.44 %
Alsósziklás 4 0.44 %
Felsővály 4 0.44 %
Guszona 3 0.33 %
Kruzsnó 3 0.33 %
Almágy 3 0.33 %
Uzapanyit 3 0.33 %
Kecege 3 0.33 %
Rimapálfala 3 0.33 %
Nyustya 3 0.33 %
Rimabánya 3 0.33 %
Gömörfüge 2 0.22 %
Meleghegy 2 0.22 %
Sajólenke 2 0.22 %
Baraca 2 0.22 %
Nemesmartonfala 2 0.22 %
Tajti 2 0.22 %
Rimabrézó 2 0.22 %
Óbást 2 0.22 %
Bellény 2 0.22 %
Alsóvály 2 0.22 %
Abafalva 2 0.22 %
Nemesradnót 2 0.22 %
Perjése 2 0.22 %
Jéne 1 0.11 %
Rakottyás 1 0.11 %
Derencsény 1 0.11 %
Kőhegy 1 0.11 %
Gernyőpuszta 1 0.11 %
Rimasimonyi 1 0.11 %
Harmac 1 0.11 %
Jeszte 1 0.11 %
Babarét 1 0.11 %
Csíz 1 0.11 %
Balogpádár 1 0.11 %
Hubó 1 0.11 %
Balogrussó 1 0.11 %
Gortvakisfalud 1 0.11 %
Méhi 1 0.11 %
Kisgömöri 1 0.11 %
Dúlháza 1 0.11 %
Velkenye 1 0.11 %
Magyarhegymeg 1 0.11 %
Felsősziklás 1 0.11 %
Egyházasbást 1 0.11 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Zsip 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Runya 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Oldalfala 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Kacagópuszta 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 714 60.15 %
Nyustya 107 9.01 %
Tiszolc 34 2.86 %
Feled 28 2.36 %
Klenóc 28 2.36 %
Jánosi 22 1.85 %
Osgyán 20 1.68 %
Cserencsény 18 1.52 %
Détér 17 1.43 %
Bátka 17 1.43 %
Ajnácskő 17 1.43 %
Várgede 15 1.26 %
Kruzsnó 14 1.18 %
Gernyőpuszta 10 0.84 %
Bakostörék 10 0.84 %
Rimaráhó 10 0.84 %
Rimabánya 9 0.76 %
Guszona 8 0.67 %
Meleghegy 8 0.67 %
Zeherje 7 0.59 %
Rimabrézó 7 0.59 %
Zsip 7 0.59 %
Perjése 6 0.51 %
Csíz 6 0.51 %
Vámosbalog 6 0.51 %
Rimazsaluzsány 5 0.42 %
Felsősziklás 5 0.42 %
Rimaszécs 5 0.42 %
Kacagópuszta 5 0.42 %
Alsósziklás 5 0.42 %
Sajószentkirály 5 0.42 %
Sajólenke 4 0.34 %
Dobóca 4 0.34 %
Hubó 4 0.34 %
Nemesradnót 4 0.34 %
Tóthegymeg 4 0.34 %
Uzapanyit 4 0.34 %
Balogfala 4 0.34 %
Durendapuszta 3 0.25 %
Kövecses 3 0.25 %
Vecseklő 3 0.25 %
Tajti 3 0.25 %
Sajórecske 3 0.25 %
Méhi 3 0.25 %
Gömörfüge 3 0.25 %
Kőhegy 3 0.25 %
Alsóvály 3 0.25 %
Kecege 3 0.25 %
Balogrussó 3 0.25 %
Dúlháza 3 0.25 %
Abafalva 2 0.17 %
Balogpádár 2 0.17 %
Jéne 2 0.17 %
Kerekgede 2 0.17 %
Rakottyás 2 0.17 %
Karaszkó 2 0.17 %
Derencsény 2 0.17 %
Felsővály 2 0.17 %
Rimapálfala 2 0.17 %
Rónapatak 2 0.17 %
Runya 2 0.17 %
Balogújfalu 2 0.17 %
Serke 2 0.17 %
Gömörispánmező 2 0.17 %
Óbást 2 0.17 %
Gesztes 2 0.17 %
Gömörmihályfalva 1 0.08 %
Gömörpéterfala 1 0.08 %
Harmac 1 0.08 %
Balogtamási 1 0.08 %
Hanva 1 0.08 %
Rimaszabadi 1 0.08 %
Ratkószabadi 1 0.08 %
Ratkószuha 1 0.08 %
Sajólénártfalva 1 0.08 %
Bugyikfala 1 0.08 %
Kálosa 1 0.08 %
Gömörlipóc 1 0.08 %
Baraca 1 0.08 %
Kiéte 1 0.08 %
Gortvakisfalud 1 0.08 %
Naprágy 1 0.08 %
Velkenye 1 0.08 %
Egyházasbást 1 0.08 %
Szilistye 1 0.08 %
Balogiványi 1 0.08 %
Gesztete 1 0.08 %
Oldalfala 1 0.08 %
Dobfenek 1 0.08 %
Medveshidegkút 1 0.08 %
Babarét 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Rimasimonyi 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Cakó 0 0.00 %
Rimaszombat 482 30.43 %
Ajnácskő 113 7.13 %
Sajólénártfalva 108 6.82 %
Bátka 77 4.86 %
Feled 76 4.80 %
Sajószentkirály 66 4.17 %
Rimaszécs 65 4.10 %
Csíz 61 3.85 %
Nemesradnót 54 3.41 %
Vámosbalog 51 3.22 %
Tajti 51 3.22 %
Hanva 43 2.71 %
Velkenye 35 2.21 %
Harmac 31 1.96 %
Baraca 30 1.89 %
Almágy 29 1.83 %
Méhi 27 1.70 %
Darnya 25 1.58 %
Óbást 25 1.58 %
Rimasimonyi 23 1.45 %
Runya 23 1.45 %
Osgyán 21 1.33 %
Guszona 20 1.26 %
Serke 20 1.26 %
Abafalva 19 1.20 %
Várgede 19 1.20 %
Sajólenke 19 1.20 %
Sajórecske 19 1.20 %
Dobóca 19 1.20 %
Gesztete 18 1.14 %
Gömörpéterfala 17 1.07 %
Cakó 15 0.95 %
Uzapanyit 14 0.88 %
Egyházasbást 14 0.88 %
Jánosi 13 0.82 %
Rakottyás 13 0.82 %
Balogfala 12 0.76 %
Nyustya 12 0.76 %
Zsip 11 0.69 %
Rimaráhó 11 0.69 %
Korláti 11 0.69 %
Kövecses 11 0.69 %
Meleghegy 9 0.57 %
Balogpádár 9 0.57 %
Magyarhegymeg 9 0.57 %
Hubó 9 0.57 %
Tiszolc 9 0.57 %
Alsóvály 9 0.57 %
Détér 9 0.57 %
Vecseklő 9 0.57 %
Balogiványi 8 0.51 %
Balogújfalu 7 0.44 %
Balogtamási 7 0.44 %
Kálosa 7 0.44 %
Bakostörék 7 0.44 %
Medveshidegkút 6 0.38 %
Rimabrézó 6 0.38 %
Dobfenek 6 0.38 %
Gömörfüge 6 0.38 %
Zádorháza 6 0.38 %
Kerekgede 5 0.32 %
Cserencsény 5 0.32 %
Kisgömöri 5 0.32 %
Perjése 4 0.25 %
Rimapálfala 4 0.25 %
Dúlháza 4 0.25 %
Felsővály 4 0.25 %
Zeherje 3 0.19 %
Jéne 3 0.19 %
Bugyikfala 3 0.19 %
Kruzsnó 3 0.19 %
Tóthegymeg 3 0.19 %
Sajókeszi 2 0.13 %
Gortvakisfalud 2 0.13 %
Jeszte 2 0.13 %
Kőhegy 2 0.13 %
Klenóc 2 0.13 %
Kacagópuszta 1 0.06 %
Gömörispánmező 1 0.06 %
Gömörmihályfalva 1 0.06 %
Derencsény 1 0.06 %
Gernyőpuszta 1 0.06 %
Bellény 1 0.06 %
Rimaszabadi 1 0.06 %
Balogrussó 1 0.06 %
Naprágy 1 0.06 %
Nemesmartonfala 1 0.06 %
Oldalfala 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Karaszkó 0 0.00 %
Kecege 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 1 348 56.66 %
Tiszolc 91 3.83 %
Nyustya 72 3.03 %
Klenóc 58 2.44 %
Osgyán 48 2.02 %
Rimaráhó 47 1.98 %
Cserencsény 38 1.60 %
Bakostörék 31 1.30 %
Jánosi 26 1.09 %
Feled 23 0.97 %
Kőhegy 16 0.67 %
Várgede 16 0.67 %
Rimabrézó 15 0.63 %
Rimazsaluzsány 14 0.59 %
Meleghegy 13 0.55 %
Almágy 12 0.50 %
Rimaszabadi 11 0.46 %
Kruzsnó 10 0.42 %
Bátka 10 0.42 %
Felsősziklás 10 0.42 %
Ajnácskő 10 0.42 %
Derencsény 9 0.38 %
Rimabánya 9 0.38 %
Zeherje 9 0.38 %
Alsósziklás 9 0.38 %
Gernyőpuszta 8 0.34 %
Karaszkó 8 0.34 %
Vámosbalog 7 0.29 %
Oldalfala 7 0.29 %
Kecege 7 0.29 %
Gortvakisfalud 6 0.25 %
Abafalva 6 0.25 %
Rimaszécs 6 0.25 %
Méhi 6 0.25 %
Rónapatak 6 0.25 %
Balogrussó 5 0.21 %
Bellény 5 0.21 %
Uzapanyit 5 0.21 %
Runya 5 0.21 %
Babarét 5 0.21 %
Gömörpéterfala 5 0.21 %
Balogpádár 5 0.21 %
Gömörfüge 4 0.17 %
Guszona 4 0.17 %
Alsóvály 4 0.17 %
Durendapuszta 4 0.17 %
Tóthegymeg 3 0.13 %
Serke 3 0.13 %
Csíz 3 0.13 %
Balogfala 3 0.13 %
Zsip 3 0.13 %
Kálosa 3 0.13 %
Szilistye 3 0.13 %
Dobrapatak 2 0.08 %
Dúlháza 2 0.08 %
Cakó 2 0.08 %
Kacagópuszta 2 0.08 %
Perjése 2 0.08 %
Balogtamási 2 0.08 %
Darnya 2 0.08 %
Sajólenke 2 0.08 %
Rakottyás 2 0.08 %
Óbást 2 0.08 %
Gesztes 2 0.08 %
Kerekgede 2 0.08 %
Gömörispánmező 2 0.08 %
Sajószentkirály 2 0.08 %
Détér 1 0.04 %
Tajti 1 0.04 %
Sajólénártfalva 1 0.04 %
Nemesradnót 1 0.04 %
Hanva 1 0.04 %
Medveshidegkút 1 0.04 %
Kövecses 1 0.04 %
Egyházasbást 1 0.04 %
Hubó 1 0.04 %
Kiéte 1 0.04 %
Gesztete 1 0.04 %
Gömörlipóc 1 0.04 %
Zádorháza 1 0.04 %
Baraca 1 0.04 %
Balogiványi 1 0.04 %
Rimasimonyi 1 0.04 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Rimapálfala 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Felsővály 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Korláti 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Rimaszombat 1 341 34.45 %
Rimaszécs 175 4.50 %
Kálosa 133 3.42 %
Bátka 123 3.16 %
Feled 117 3.01 %
Ajnácskő 100 2.57 %
Egyházasbást 90 2.31 %
Vámosbalog 81 2.08 %
Nemesradnót 73 1.88 %
Méhi 67 1.72 %
Hanva 67 1.72 %
Almágy 67 1.72 %
Balogfala 66 1.70 %
Serke 61 1.57 %
Csíz 59 1.52 %
Kövecses 56 1.44 %
Détér 56 1.44 %
Harmac 55 1.41 %
Óbást 55 1.41 %
Gesztete 50 1.28 %
Felsővály 48 1.23 %
Dobóca 47 1.21 %
Naprágy 46 1.18 %
Abafalva 45 1.16 %
Tajti 45 1.16 %
Jánosi 45 1.16 %
Várgede 42 1.08 %
Alsóvály 41 1.05 %
Rimasimonyi 40 1.03 %
Sajószentkirály 40 1.03 %
Sajólénártfalva 39 1.00 %
Balogiványi 39 1.00 %
Gömörpéterfala 39 1.00 %
Magyarhegymeg 36 0.92 %
Sajókeszi 34 0.87 %
Zsip 29 0.74 %
Vecseklő 28 0.72 %
Guszona 27 0.69 %
Cakó 26 0.67 %
Balogújfalu 26 0.67 %
Velkenye 26 0.67 %
Osgyán 26 0.67 %
Runya 25 0.64 %
Perjése 25 0.64 %
Uzapanyit 22 0.57 %
Cserencsény 21 0.54 %
Sajólenke 21 0.54 %
Gömörmihályfalva 19 0.49 %
Jéne 18 0.46 %
Zádorháza 18 0.46 %
Balogtamási 18 0.46 %
Gömörfüge 17 0.44 %
Dobfenek 15 0.39 %
Sajórecske 15 0.39 %
Rakottyás 14 0.36 %
Kerekgede 14 0.36 %
Hubó 13 0.33 %
Baraca 13 0.33 %
Oldalfala 11 0.28 %
Medveshidegkút 10 0.26 %
Kisgömöri 10 0.26 %
Balogpádár 10 0.26 %
Bakostörék 10 0.26 %
Rimapálfala 9 0.23 %
Darnya 9 0.23 %
Jeszte 8 0.21 %
Nemesmartonfala 7 0.18 %
Rimaráhó 6 0.15 %
Korláti 5 0.13 %
Gortvakisfalud 5 0.13 %
Dúlháza 5 0.13 %
Klenóc 5 0.13 %
Nyustya 5 0.13 %
Tiszolc 4 0.10 %
Rimabrézó 4 0.10 %
Gernyőpuszta 4 0.10 %
Zeherje 4 0.10 %
Bellény 3 0.08 %
Alsósziklás 2 0.05 %
Kőhegy 2 0.05 %
Karaszkó 2 0.05 %
Kecege 2 0.05 %
Meleghegy 1 0.03 %
Rimazsaluzsány 1 0.03 %
Gesztes 1 0.03 %
Derencsény 1 0.03 %
Bugyikfala 1 0.03 %
Rimaszabadi 1 0.03 %
Kruzsnó 1 0.03 %
Felsősziklás 1 0.03 %
Kacagópuszta 1 0.03 %
Szútor 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Balogrussó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Rimabánya 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 257 16.25 %
Klenóc 25 1.58 %
Nyustya 19 1.20 %
Tiszolc 17 1.07 %
Jánosi 13 0.82 %
Kálosa 12 0.76 %
Rimaszécs 11 0.70 %
Nemesradnót 11 0.70 %
Rimasimonyi 10 0.63 %
Bátka 10 0.63 %
Várgede 10 0.63 %
Almágy 10 0.63 %
Gortvakisfalud 10 0.63 %
Osgyán 9 0.57 %
Bakostörék 8 0.51 %
Egyházasbást 8 0.51 %
Serke 8 0.51 %
Ajnácskő 8 0.51 %
Csíz 7 0.44 %
Détér 7 0.44 %
Guszona 7 0.44 %
Abafalva 7 0.44 %
Vámosbalog 7 0.44 %
Cakó 6 0.38 %
Méhi 6 0.38 %
Óbást 6 0.38 %
Feled 6 0.38 %
Kruzsnó 6 0.38 %
Oldalfala 5 0.32 %
Gömörfüge 5 0.32 %
Tajti 5 0.32 %
Rimaráhó 5 0.32 %
Rakottyás 4 0.25 %
Sajórecske 4 0.25 %
Rimabrézó 4 0.25 %
Hanva 4 0.25 %
Balogtamási 4 0.25 %
Uzapanyit 4 0.25 %
Sajószentkirály 4 0.25 %
Balogújfalu 4 0.25 %
Balogiványi 3 0.19 %
Rimapálfala 3 0.19 %
Cserencsény 3 0.19 %
Dúlháza 3 0.19 %
Zsip 3 0.19 %
Alsósziklás 3 0.19 %
Perjése 3 0.19 %
Kecege 3 0.19 %
Gesztete 2 0.13 %
Korláti 2 0.13 %
Sajólénártfalva 2 0.13 %
Zeherje 2 0.13 %
Felsővály 2 0.13 %
Naprágy 2 0.13 %
Hubó 2 0.13 %
Kacagópuszta 2 0.13 %
Baraca 2 0.13 %
Zádorháza 2 0.13 %
Gömörpéterfala 2 0.13 %
Alsóvály 2 0.13 %
Gernyőpuszta 2 0.13 %
Bugyikfala 2 0.13 %
Harmac 2 0.13 %
Darnya 2 0.13 %
Derencsény 2 0.13 %
Kövecses 2 0.13 %
Jeszte 1 0.06 %
Kőhegy 1 0.06 %
Vecseklő 1 0.06 %
Balogfala 1 0.06 %
Tóthegymeg 1 0.06 %
Kerekgede 1 0.06 %
Velkenye 1 0.06 %
Ratkószuha 1 0.06 %
Jéne 1 0.06 %
Rimabánya 1 0.06 %
Rimaszabadi 1 0.06 %
Meleghegy 1 0.06 %
Balogrussó 1 0.06 %
Rimazsaluzsány 1 0.06 %
Medveshidegkút 1 0.06 %
Runya 1 0.06 %
Karaszkó 1 0.06 %
Dobóca 1 0.06 %
Bellény 1 0.06 %
Durendapuszta 1 0.06 %
Magyarhegymeg 1 0.06 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Sajólenke 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 223 23.42 %
Egyházasbást 75 7.88 %
Feled 55 5.78 %
Tajti 43 4.52 %
Almágy 42 4.41 %
Óbást 36 3.78 %
Harmac 27 2.84 %
Ajnácskő 23 2.42 %
Balogfala 21 2.21 %
Gömörpéterfala 19 2.00 %
Rimaszécs 19 2.00 %
Jeszte 19 2.00 %
Vecseklő 18 1.89 %
Détér 17 1.79 %
Rimasimonyi 16 1.68 %
Dobfenek 16 1.68 %
Gesztete 15 1.58 %
Guszona 13 1.37 %
Medveshidegkút 12 1.26 %
Bátka 12 1.26 %
Csíz 12 1.26 %
Serke 10 1.05 %
Vámosbalog 8 0.84 %
Abafalva 7 0.74 %
Várgede 7 0.74 %
Nyustya 7 0.74 %
Kövecses 6 0.63 %
Kálosa 6 0.63 %
Méhi 6 0.63 %
Jánosi 5 0.53 %
Hanva 5 0.53 %
Sajószentkirály 5 0.53 %
Sajólénártfalva 5 0.53 %
Osgyán 5 0.53 %
Balogiványi 5 0.53 %
Zsip 4 0.42 %
Velkenye 4 0.42 %
Gortvakisfalud 4 0.42 %
Zádorháza 4 0.42 %
Balogpádár 3 0.32 %
Tiszolc 3 0.32 %
Balogújfalu 3 0.32 %
Uzapanyit 3 0.32 %
Darnya 3 0.32 %
Nemesradnót 3 0.32 %
Dobóca 3 0.32 %
Rimaráhó 3 0.32 %
Gömörfüge 3 0.32 %
Oldalfala 2 0.21 %
Dúlháza 2 0.21 %
Rimapálfala 2 0.21 %
Kruzsnó 2 0.21 %
Kerekgede 2 0.21 %
Korláti 2 0.21 %
Sajólenke 2 0.21 %
Balogtamási 2 0.21 %
Kecege 2 0.21 %
Alsóvály 2 0.21 %
Klenóc 2 0.21 %
Zeherje 2 0.21 %
Sajórecske 1 0.11 %
Rimabánya 1 0.11 %
Hubó 1 0.11 %
Runya 1 0.11 %
Perjése 1 0.11 %
Gömörmihályfalva 1 0.11 %
Cakó 1 0.11 %
Sajókeszi 1 0.11 %
Karaszkó 1 0.11 %
Kacagópuszta 1 0.11 %
Gernyőpuszta 1 0.11 %
Bakostörék 1 0.11 %
Baraca 1 0.11 %
Jéne 1 0.11 %
Felsővály 1 0.11 %
Balogrussó 1 0.11 %
Rakottyás 1 0.11 %
Rimabrézó 0 0.00 %
Derencsény 0 0.00 %
Rimazsaluzsány 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Durendapuszta 0 0.00 %
Rimaszabadi 0 0.00 %
Cserencsény 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Meleghegy 0 0.00 %
Tóthegymeg 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Dobrapatak 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Bellény 0 0.00 %
Kőhegy 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Babarét 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Felsősziklás 0 0.00 %
Alsósziklás 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Rimaszombat 1 524 65.04 %
Klenóc 94 4.01 %
Bakostörék 82 3.50 %
Nyustya 78 3.33 %
Rimaráhó 72 3.07 %
Tiszolc 69 2.94 %
Cserencsény 60 2.56 %
Kruzsnó 34 1.45 %
Osgyán 33 1.41 %
Jánosi 31 1.32 %
Várgede 23 0.98 %
Feled 23 0.98 %
Rimabrézó 22 0.94 %
Meleghegy 16 0.68 %
Rimazsaluzsány 15 0.64 %
Derencsény 15 0.64 %
Gernyőpuszta 15 0.64 %
Zeherje 14 0.60 %
Felsősziklás 13 0.55 %
Bátka 12 0.51 %
Ajnácskő 12 0.51 %
Balogrussó 11 0.47 %
Vámosbalog 11 0.47 %
Sajószentkirály 10 0.43 %
Karaszkó 9 0.38 %
Gesztes 9 0.38 %
Bugyikfala 9 0.38 %
Alsósziklás 9 0.38 %
Almágy 9 0.38 %
Runya 9 0.38 %
Rimabánya 9 0.38 %
Oldalfala 8 0.34 %
Abafalva 8 0.34 %
Kacagópuszta 8 0.34 %
Kecege 8 0.34 %
Uzapanyit 7 0.30 %
Rónapatak 7 0.30 %
Kőhegy 7 0.30 %
Méhi 6 0.26 %
Bellény 6 0.26 %
Medveshidegkút 6 0.26 %
Rimaszabadi 6 0.26 %
Rimaszécs 5 0.21 %
Kerekgede 5 0.21 %
Sajólenke 5 0.21 %
Rimapálfala 5 0.21 %
Dobrapatak 5 0.21 %
Harmac 5 0.21 %
Durendapuszta 5 0.21 %
Gömörispánmező 4 0.17 %
Hanva 4 0.17 %
Balogfala 4 0.17 %
Alsóvály 4 0.17 %
Détér 4 0.17 %
Tóthegymeg 4 0.17 %
Cakó 3 0.13 %
Perjése 3 0.13 %
Baraca 3 0.13 %
Gömörfüge 3 0.13 %
Darnya 3 0.13 %
Rakottyás 2 0.09 %
Egyházasbást 2 0.09 %
Balogtamási 2 0.09 %
Babarét 2 0.09 %
Guszona 2 0.09 %
Kisgömöri 2 0.09 %
Felsővály 2 0.09 %
Magyarhegymeg 2 0.09 %
Csíz 2 0.09 %
Szilistye 2 0.09 %
Nemesradnót 1 0.04 %
Nemesmartonfala 1 0.04 %
Naprágy 1 0.04 %
Sajókeszi 1 0.04 %
Sajórecske 1 0.04 %
Gesztete 1 0.04 %
Jéne 1 0.04 %
Korláti 1 0.04 %
Balogpádár 1 0.04 %
Zsip 1 0.04 %
Szútor 1 0.04 %
Gortvakisfalud 1 0.04 %
Rimasimonyi 1 0.04 %
Serke 1 0.04 %
Kálosa 1 0.04 %
Balogiványi 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Sajólénártfalva 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Vecseklő 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Dúlháza 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Kiéte 0 0.00 %
Rimaszombat 2 739 53.72 %
Szútor 215 4.22 %
Nyustya 182 3.57 %
Tiszolc 135 2.65 %
Gesztete 131 2.57 %
Feled 129 2.53 %
Jánosi 121 2.37 %
Klenóc 98 1.92 %
Osgyán 95 1.86 %
Cserencsény 88 1.73 %
Rimaszécs 81 1.59 %
Várgede 80 1.57 %
Bátka 74 1.45 %
Bakostörék 67 1.31 %
Rimaráhó 66 1.29 %
Serke 62 1.22 %
Dobóca 56 1.10 %
Rimasimonyi 48 0.94 %
Rimapálfala 47 0.92 %
Ajnácskő 47 0.92 %
Vámosbalog 47 0.92 %
Balogfala 41 0.80 %
Harmac 40 0.78 %
Nemesradnót 40 0.78 %
Kruzsnó 40 0.78 %
Almágy 39 0.76 %
Sajószentkirály 37 0.73 %
Détér 37 0.73 %
Meleghegy 36 0.71 %
Abafalva 34 0.67 %
Méhi 34 0.67 %
Gernyőpuszta 31 0.61 %
Zeherje 30 0.59 %
Felsővály 28 0.55 %
Tajti 27 0.53 %
Csíz 27 0.53 %
Uzapanyit 26 0.51 %
Velkenye 25 0.49 %
Hanva 25 0.49 %
Rimazsaluzsány 25 0.49 %
Guszona 25 0.49 %
Bellény 23 0.45 %
Egyházasbást 22 0.43 %
Alsósziklás 21 0.41 %
Óbást 20 0.39 %
Gortvakisfalud 19 0.37 %
Balogiványi 18 0.35 %
Derencsény 18 0.35 %
Sajólénártfalva 18 0.35 %
Balogtamási 18 0.35 %
Balogújfalu 17 0.33 %
Gömörpéterfala 17 0.33 %
Kőhegy 17 0.33 %
Rimabrézó 17 0.33 %
Kálosa 16 0.31 %
Magyarhegymeg 16 0.31 %
Kacagópuszta 16 0.31 %
Runya 15 0.29 %
Rimaszabadi 15 0.29 %
Rimabánya 14 0.27 %
Baraca 14 0.27 %
Karaszkó 14 0.27 %
Kövecses 13 0.25 %
Oldalfala 13 0.25 %
Zsip 13 0.25 %
Alsóvály 13 0.25 %
Gömörfüge 13 0.25 %
Jeszte 12 0.24 %
Kerekgede 11 0.22 %
Durendapuszta 10 0.20 %
Rakottyás 10 0.20 %
Jéne 10 0.20 %
Kecege 10 0.20 %
Balogpádár 9 0.18 %
Perjése 9 0.18 %
Balogrussó 9 0.18 %
Vecseklő 8 0.16 %
Hubó 8 0.16 %
Rónapatak 7 0.14 %
Sajólenke 7 0.14 %
Ratkószabadi 7 0.14 %
Kisgömöri 7 0.14 %
Korláti 7 0.14 %
Nemesmartonfala 6 0.12 %
Zádorháza 5 0.10 %
Felsősziklás 5 0.10 %
Dobfenek 5 0.10 %
Ratkószuha 4 0.08 %
Naprágy 4 0.08 %
Kiéte 4 0.08 %
Tóthegymeg 4 0.08 %
Gesztes 3 0.06 %
Babarét 3 0.06 %
Cakó 3 0.06 %
Bugyikfala 3 0.06 %
Dúlháza 2 0.04 %
Gömörlipóc 2 0.04 %
Darnya 2 0.04 %
Medveshidegkút 2 0.04 %
Gömörmihályfalva 1 0.02 %
Dobrapatak 1 0.02 %
Sajórecske 1 0.02 %
Szilistye 1 0.02 %
Gömörispánmező 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nyustya 230 20.83 %
Klenóc 152 13.77 %
Rimaszombat 148 13.41 %
Tiszolc 68 6.16 %
Rimaráhó 36 3.26 %
Rimabrézó 26 2.36 %
Rimazsaluzsány 20 1.81 %
Rimabánya 18 1.63 %
Bakostörék 16 1.45 %
Rimaszabadi 15 1.36 %
Cserencsény 13 1.18 %
Várgede 11 1.00 %
Jánosi 9 0.82 %
Kecege 9 0.82 %
Kruzsnó 8 0.72 %
Balogrussó 8 0.72 %
Babarét 8 0.72 %
Nemesradnót 7 0.63 %
Meleghegy 7 0.63 %
Osgyán 6 0.54 %
Durendapuszta 6 0.54 %
Feled 6 0.54 %
Zsip 6 0.54 %
Felsősziklás 6 0.54 %
Gömörfüge 6 0.54 %
Rimaszécs 6 0.54 %
Alsóvály 5 0.45 %
Oldalfala 5 0.45 %
Abafalva 5 0.45 %
Kőhegy 5 0.45 %
Sajószentkirály 5 0.45 %
Óbást 4 0.36 %
Ajnácskő 4 0.36 %
Vámosbalog 4 0.36 %
Gernyőpuszta 4 0.36 %
Hanva 4 0.36 %
Balogpádár 4 0.36 %
Kiéte 4 0.36 %
Bátka 4 0.36 %
Karaszkó 4 0.36 %
Sajólenke 4 0.36 %
Rimapálfala 3 0.27 %
Szilistye 3 0.27 %
Rónapatak 3 0.27 %
Vecseklő 3 0.27 %
Méhi 3 0.27 %
Zeherje 3 0.27 %
Harmac 3 0.27 %
Felsővály 3 0.27 %
Hubó 3 0.27 %
Tajti 3 0.27 %
Kerekgede 3 0.27 %
Rimasimonyi 2 0.18 %
Balogfala 2 0.18 %
Egyházasbást 2 0.18 %
Derencsény 2 0.18 %
Ratkószabadi 2 0.18 %
Sajórecske 2 0.18 %
Csíz 2 0.18 %
Alsósziklás 2 0.18 %
Serke 2 0.18 %
Uzapanyit 2 0.18 %
Dúlháza 2 0.18 %
Baraca 2 0.18 %
Tóthegymeg 2 0.18 %
Balogújfalu 2 0.18 %
Velkenye 2 0.18 %
Nemesmartonfala 1 0.09 %
Bugyikfala 1 0.09 %
Bellény 1 0.09 %
Runya 1 0.09 %
Sajólénártfalva 1 0.09 %
Kacagópuszta 1 0.09 %
Dobfenek 1 0.09 %
Gömörispánmező 1 0.09 %
Balogiványi 1 0.09 %
Guszona 1 0.09 %
Dobóca 1 0.09 %
Balogtamási 1 0.09 %
Gömörlipóc 1 0.09 %
Darnya 1 0.09 %
Gömörhegyvég 1 0.09 %
Dobrapatak 1 0.09 %
Korláti 1 0.09 %
Ratkószuha 1 0.09 %
Kisgömöri 1 0.09 %
Almágy 1 0.09 %
Cakó 0 0.00 %
Kövecses 0 0.00 %
Medveshidegkút 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Gesztete 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rakottyás 0 0.00 %
Perjése 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Zádorháza 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Rimaszombat 518 37.78 %
Kacagópuszta 50 3.65 %
Nyustya 46 3.36 %
Gernyőpuszta 44 3.21 %
Tiszolc 39 2.84 %
Klenóc 39 2.84 %
Rimaszécs 34 2.48 %
Harmac 28 2.04 %
Jánosi 24 1.75 %
Feled 22 1.60 %
Cserencsény 22 1.60 %
Osgyán 21 1.53 %
Balogiványi 18 1.31 %
Rimaráhó 16 1.17 %
Bakostörék 16 1.17 %
Durendapuszta 16 1.17 %
Rimabrézó 14 1.02 %
Felsősziklás 14 1.02 %
Csíz 13 0.95 %
Balogrussó 12 0.88 %
Dobóca 11 0.80 %
Sajószentkirály 11 0.80 %
Rimabánya 10 0.73 %
Derencsény 10 0.73 %
Vámosbalog 10 0.73 %
Meleghegy 9 0.66 %
Zádorháza 8 0.58 %
Gömörispánmező 8 0.58 %
Serke 7 0.51 %
Kecege 7 0.51 %
Tóthegymeg 7 0.51 %
Abafalva 6 0.44 %
Bátka 6 0.44 %
Gesztete 5 0.36 %
Bugyikfala 5 0.36 %
Sajólenke 5 0.36 %
Kövecses 5 0.36 %
Uzapanyit 5 0.36 %
Karaszkó 5 0.36 %
Alsósziklás 4 0.29 %
Bellény 4 0.29 %
Kőhegy 4 0.29 %
Jéne 4 0.29 %
Rimaszabadi 4 0.29 %
Kruzsnó 4 0.29 %
Balogfala 4 0.29 %
Zeherje 3 0.22 %
Gömörfüge 3 0.22 %
Rimazsaluzsány 3 0.22 %
Gömörlipóc 3 0.22 %
Runya 3 0.22 %
Méhi 3 0.22 %
Jeszte 3 0.22 %
Várgede 3 0.22 %
Kisgömöri 3 0.22 %
Rimasimonyi 2 0.15 %
Babarét 2 0.15 %
Balogtamási 2 0.15 %
Dúlháza 2 0.15 %
Gesztes 2 0.15 %
Naprágy 2 0.15 %
Velkenye 2 0.15 %
Dobrapatak 2 0.15 %
Oldalfala 2 0.15 %
Zsip 2 0.15 %
Balogpádár 2 0.15 %
Rimapálfala 2 0.15 %
Kiéte 1 0.07 %
Rakottyás 1 0.07 %
Sajólénártfalva 1 0.07 %
Korláti 1 0.07 %
Medveshidegkút 1 0.07 %
Vecseklő 1 0.07 %
Perjése 1 0.07 %
Felsővály 1 0.07 %
Cakó 1 0.07 %
Egyházasbást 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Nemesradnót 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Rónapatak 0 0.00 %
Kálosa 0 0.00 %
Guszona 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Kerekgede 0 0.00 %
Óbást 0 0.00 %
Gömörhegyvég 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Gömörpéterfala 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Alsóvály 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Ratkószabadi 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Sajórecske 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Ajnácskő 0 0.00 %
Nyustya 605 35.38 %
Rimaszombat 442 25.85 %
Klenóc 253 14.80 %
Tiszolc 250 14.62 %
Rimaráhó 74 4.33 %
Bakostörék 46 2.69 %
Osgyán 43 2.51 %
Rimazsaluzsány 38 2.22 %
Rimabánya 32 1.87 %
Feled 29 1.70 %
Cserencsény 27 1.58 %
Kruzsnó 21 1.23 %
Rimabrézó 17 0.99 %
Alsósziklás 16 0.94 %
Kecege 15 0.88 %
Kálosa 13 0.76 %
Várgede 12 0.70 %
Rimaszabadi 11 0.64 %
Jánosi 11 0.64 %
Sajószentkirály 10 0.58 %
Rimaszécs 10 0.58 %
Balogrussó 10 0.58 %
Felsősziklás 10 0.58 %
Derencsény 10 0.58 %
Gernyőpuszta 9 0.53 %
Abafalva 8 0.47 %
Kacagópuszta 7 0.41 %
Babarét 7 0.41 %
Vámosbalog 7 0.41 %
Kőhegy 6 0.35 %
Zeherje 6 0.35 %
Meleghegy 6 0.35 %
Kiéte 6 0.35 %
Bátka 5 0.29 %
Méhi 5 0.29 %
Uzapanyit 5 0.29 %
Karaszkó 5 0.29 %
Perjése 5 0.29 %
Sajólenke 5 0.29 %
Gömörfüge 4 0.23 %
Guszona 4 0.23 %
Gömörhegyvég 4 0.23 %
Rónapatak 4 0.23 %
Felsővály 3 0.18 %
Kerekgede 3 0.18 %
Egyházasbást 3 0.18 %
Ratkószabadi 3 0.18 %
Tóthegymeg 3 0.18 %
Csíz 3 0.18 %
Sajólénártfalva 2 0.12 %
Kövecses 2 0.12 %
Rimapálfala 2 0.12 %
Balogfala 2 0.12 %
Dobrapatak 2 0.12 %
Gesztete 2 0.12 %
Bellény 2 0.12 %
Zádorháza 1 0.06 %
Óbást 1 0.06 %
Gömörispánmező 1 0.06 %
Rimasimonyi 1 0.06 %
Runya 1 0.06 %
Balogtamási 1 0.06 %
Korláti 1 0.06 %
Medveshidegkút 1 0.06 %
Cakó 1 0.06 %
Durendapuszta 1 0.06 %
Zsip 1 0.06 %
Gömörpéterfala 1 0.06 %
Vecseklő 1 0.06 %
Ajnácskő 1 0.06 %
Dúlháza 1 0.06 %
Rakottyás 1 0.06 %
Oldalfala 1 0.06 %
Alsóvály 1 0.06 %
Sajórecske 1 0.06 %
Nemesradnót 1 0.06 %
Ratkószuha 0 0.00 %
Harmac 0 0.00 %
Hanva 0 0.00 %
Magyarhegymeg 0 0.00 %
Darnya 0 0.00 %
Naprágy 0 0.00 %
Nemesmartonfala 0 0.00 %
Serke 0 0.00 %
Szilistye 0 0.00 %
Dobfenek 0 0.00 %
Gömörlipóc 0 0.00 %
Dobóca 0 0.00 %
Kopárhegy 0 0.00 %
Kisgömöri 0 0.00 %
Szútor 0 0.00 %
Balogpádár 0 0.00 %
Bugyikfala 0 0.00 %
Détér 0 0.00 %
Gömörmihályfalva 0 0.00 %
Sajókeszi 0 0.00 %
Almágy 0 0.00 %
Jeszte 0 0.00 %
Gortvakisfalud 0 0.00 %
Jéne 0 0.00 %
Balogújfalu 0 0.00 %
Velkenye 0 0.00 %
Balogiványi 0 0.00 %
Hubó 0 0.00 %
Baraca 0 0.00 %
Gesztes 0 0.00 %
Tajti 0 0.00 %
Rimaszombat 60 3.81 %
Balogfala 14 0.89 %
Ajnácskő 13 0.83 %
Várgede 11 0.70 %
Tiszolc 11 0.70 %
Rimaszécs 10 0.64 %
Nyustya 10 0.64 %
Osgyán 8 0.51 %
Vámosbalog 7