SK
KS
.....

Ájfalucska

Község

címer zászló
37 6% magyar 1910
0 0% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
roma
Hivatalos szlovák megnevezés:
Hačava
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Tornai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Tornai járás
Természeti tájbeosztás:
Északnyugati-Kárpátok > Gömör-Tornai-karszt, Szádelői-karszt
Más földrajzi nevek:
Áji-völgy (Hájska dolina), Ájfalucskai-hágó (Hačavské sedlo), Baniská, Bodóka (Bodókapuszta), Bolduča skalka, Brezina, Brezovec, Bujačí vrch, Bódva-patak, Bóľa, Červená hlina, Csükerész-hegy (Osadník), Dúbravy, Ďurkova skala, Grečov, Hačavská dolka, Hlboký jarok, Hoverla, Jankovo, Javorina, Kamenný kopec, Kaplnka (Pod lesík), Kopanice, Kosár-hegy (Košariská), Koč, Krížna poľana-hágó (, Laščieky, Lázčik (Dolina), Löffler-hegy (Löfflerov vrch), Malý Jelení vrch, Na dolinu, Na lazy, Nad Bóľou, Nad Gerušovou lúkou, Niže kríža, Nižná Rostoka, Nižný Ferteš, Nyírhalom (Brezový hrb), Oslár, Ördög-híd, Ördög-szoros, Panské lúky, Pačajov vrch, Pirtye, Plajpa, Plošina, Ploština, Pod Darazkom, Potok, Potôčik, Poľana, Prepadliská, Ráztoka, Skalka, Slubový hrb, Špičák, Sugói-patak (Šugovský potok), Sugói-hegy (Šugovský vrch), Szarvas-hegy (Jelení vrch), Szár-patak (Blatnica), Széles-bérc (Široká planina), Vaskapu (Železná brána), Vrch, Vyšná Ráztoka, Vyšné nad Krížom, Vyšný Ferteš, Východ, Za skalkou, Žalobka, Želiarske, Zsivány-völgy (Živánska dolina)
Koordináták:
48.66763687, 20.83634758
Terület:
36,92 km2
Rang:
község
Népesség:
230
Tszf. magasság:
630 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04402
Település kód:
521396
Szervezeti azonosító:
324167
Adóazonosító:
2020746079

Ájfalucska a Szádelői-karszt (A Gömör-Tornai karszt keleti része) középső részén, az Áji-patak (Hájsky potok) felső folyásánál, a 987 méter magas Szarvas-hegy (Jelení vrch) déli lábánál, 630 méteres (határa 376-987 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik, Tornától 9,5 km-re északra, Szepsitől 18 km-re északnyugatra, Kassától pedig 48 km-re nyugatra. A község belterülete mintegy 1 km hosszan nyúlik el az Áji-patak keskeny völgyében északnyugat-délkeleti irányban, 610-670 méteres tengerszint feletti magasságban. Felső részén, a régi iskola épülete előtt kiszélesedő részén találjuk a falu központját, felette a völgy fölötti domboldalon épült görög katolikus templommal. Külterületi lakott helye a Bódva völgyében, Stósztól 3,5 km-re keletre, Felsőmecenzéffel 5 km-re nyugatra található Bodóka (Bodókapuszta), melyet a község központjával csak gyalog járható ösvények kötnek össze, közúton csak Jászón keresztül, 39 km megtétele után érhető el Ájfalucskából. A község kiterjedt határa északon és északnyugaton a Bódva völgyéig, nyugaton az 1186 méteres Csükerész-hegyig (Osadník), délnyugaton a Szár-patakig (Blatnica), keleten a 705 méter magas a Löffler-hegyig (Löfflerov vrch) húzódik. Ájfalucskától nyugatra vízben szegény karsztfennsík magasodik (Kosár-hegy – 795 m, Ďurková skala – 766 m, Bujačí vrch, Ploština – 825 m). A Szarvas-hegytől északkeletre a Špičák-hegy (808 m), nyugatra a Kis Szarvas-hegy (Malí jelení vrch), a községhatár nyugati részén pedig a Grečov (891 m) és a Nyírhalom (Brezový hrb, 853 m) hegyei magasodnak. Észak felé a Medve-völgy (Medvedia dolina), a Žalobka-, a Vyšná Ráztoka- és a Zsivány-völgyek (Živánska dolina) húzódnak a Bódva völgye felé, északkelet felé a Sugói-völgy (Šugovská dolina) felső része is Ájfalucska határához tartozik. 2010-ben területének 79,3 százalékát (2926 ha) erdő, 17,3 %-át (638 ha) rét- és legelő foglalta el, a szántóföldek kiterjedése alig 76 hektár (2,1 %) volt. A 20. század második felében a mezőgazdaságilag művelt területek és a rétek valamint legelők aránya visszaesett, az erdők kiterjedése pedig megnőtt. Erdei elsősorban bükkösök, a magasabb területeken jegenye- és lucfenyveseket is találunk. Ájfalucska a régió egyik legelszigeteltebb községe, közlekedési szempontból zsákfalu, csak a Tornából Ájon (5 km) és az Áji-patak szurdokvölgyén (Ördög-szoros) keresztül ide vezető 3306-os úton közelíthető meg. Délről Áj, délnyugatról Barka, nyugatról Lucska (rövid szakaszon) és Szomolnok, északnyugatról és északról Stósz, északkeletről Mecenzéf, délkeletről pedig Torna kataszteri területével határos. Északnyugati és északi határát a Bódva-patak, délnyugati határának egy részét a Szár-patak alkotja. Szomolnokkal közös határa évszázadokon át Torna (1881-től Abaúj-Torna) és Szepes vármegyék határát alkotta. Barkával és Lucskával közös határa 1881 után megyehatárt alkotott Abaúj-Torna és Gömör-Kishont vármegyék között, Stósszal közös határa pedig 1881 előtt alkotta Torna és Szepes vármegyék határát.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1881-ig, a megye megszüntetéséig Torna vármegye Felső járásához tartozott. 1881-1920 között kisközségként Abaúj-Torna vármegye Tornai járásához tartozott. A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Szepsi járáshoz tartozott, majd annak megszüntetése után a Kassa-vidéki járáshoz csatolták. 1939-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Tornai járás). Területe (36,92 km²) az elmúlt évszázad során nem változott, kivéve az 1939-1945 közötti időszakot, amikor határának az akkori magyar-szlovák határtól északra eső felét elveszítette.

Népesség

Ájfalucska aprófalunak számít, 2011-ben mindössze 228 állandó lakosa volt. Ekkor népességének 86,4 %-a volt szlovák nemzetiségű, 10,5 %-a pedig nem nyilatkozott nemzetiségéről. Az anyanyelvi megoszlás sokkal színesebb képet mutatott: a lakosság 34,2 %-a volt szlovák, 26,3 %-a ruszin és 26,8 %-a roma anyanyelvű. 2013-ban a lakosság 38,9 százaléka a roma etnikumhoz tartozott, 1991-ben a lakosság 24,5 %-a, 2001-ben pedig 28,2 %-a, 2011-ben ugyanakkor már csak 2 személy vallotta magát roma nemzetiségűnek. A történelmi szlovák-magyar nyelvhatáron található község alapítása óta ruszin nyelvszigetet alkotott, ruszin lakossága a 19-20. században szlovákká vált (1921-ben még a lakosság 37,8 %-a ruszinnak vallotta magát). Ájfalucskán 1880-ban a lakosság 6,6 %-a (37 fő), 1900-ban 9,3 %-a (63 fő), 1910-ben 5,6 %-a (37 fő) volt magyar anyanyelvű, 1921-ben azonban már csak öten vallották magyarnak magukat. 2011-ben a lakosság 79,4 %-a (1921-ben még 93,3 %) görög katolikus, 2,6 %-a római katolikus vallású volt, 14,0 %-a pedig nem nyilatkozott felekezeti hovatartozásáról. Ájfalucska népessége 1880-1900 között 557 főről 676-ra nőtt, 1900-1930 között kis mértékű csökkenés figyelhető meg (676 főről 642 főre), majd 1930-1941 egyhatodával (658 főről 749 főre) megugrott a lakosság száma és 1938-ban elérte maximumát (785 fő). Azóta népességének több, mint kétharmadát elveszítette, 1961 után folyamatosan csökken a lakosság száma. Különösen gyors volt a fogyás az 1970-es években (egy évtized alatt 31,5 %-kal, 546 főről 374-re csökkent a község népessége). A népességvesztés a rendszerváltás után ugyan mérséklődött (1991-2017 között a lakosságszám 255 főről 221 főre csökkent), de az állandó lakosság száma továbbra is csökken, az egykori lakóházakat sorra hétvégi házakká alakítják át. Ájfalucska az ország egyik legritkábban lakott községe, 2011-ben népsűrűsége (6 fő/km²) a járási átlag kevesebb, mint egytizede volt.

Történelem

A mai Ájfalucska területén a 14. század második felében Szomolnokról érkező német bányászok alapítottak rövid életű települést (Újfalu vagy Bodnárvágása), mely 1409-re már elnéptelenedett, mint Zsigmond király okleveléből (melyben „Wyfalu al. n. Bodnarwagasa deserta” néven említik) kiderül. Területe ekkor Torna várának uradalmához tartozott. Ájfalucskát a 15-16. században alapították ruszin nyelven beszélő vlach pásztorok, első írásos említése 1546-ból származik „Falwchka” alakban. 1598-ban „Faluchka” néven említik, ekkor 16 lakott és 5 lakatlan portája volt. Lakói favágással, faszénégetéssel, legeltető állattenyésztéssel foglalkoztak. 1715-ben 9, 1720-ban pedig 11 porta volt a faluban. 1760 körül már fából készült templom is állt a településen. 1773-ban a ruszin Hacsava mellett a magyar Falucska, illetve Bognárhely néven is szerepel, 1808-ból ismert német névváltozata is (Wagnerhau). Az eredetileg irtásokból álló láncfalu fokozatosan völgyi sorfaluvá alakult át. 1786-ban 486 lakosa volt. A 19. században fő birtokosa a Keglevich család volt. 1828-ban 93 háza és 649 lakosa volt. 1851-ben a községhez tartozó Bodókapusztán már fűrésztelep és vasolvasztó hámor (1808-tól) működött. A 19. században jellemző foglalkozásnak számított a nyergek és faedények készítése. A szántóföldi földművelés apró parcellákra korlátozódott, a völgy keleti oldalán hosszúkás alakú, teraszosan művelt parcellák alakultak ki. 1881-ig Torna vármegye Felső járásához tartozott, majd Abaúj és Torna egyesítésével Abaúj-Torna vármegye Tornai járásának része lett. 1880-ban 557, 1890-ben 562, 1900-ban 676, 1910-ben pedig 661, zömében szlovák anyanyelvű (1910-ben 90,9 %) lakosa volt. Az 1890-es években a Neuschloss Károly és fia tulajdonában lévő bodókai fűrésztelepen 34 munkás dolgozott, a telepet drótkötélpálya kötötte össze Ájfalucskával. A község házainak száma 1880-1900 között 98-ról 88-ra csökkent, majd 1910-re 125-re nőtt. 1905-ben kapta a korábban használt Falucska helyett az Áji-patakra utaló Ájfalucska hivatalos nevet. 1920-ban Csehszlovákiához csatolták. Lakói a két világháború közötti időszakban az erdőgazdálkodás (a község saját tulajdonában mintegy 1000 holdnyi erdő volt) és az állattenyésztés mellett mezőgazdasági idénymunkákkal is foglalkoztak más községekben és különösen elterjedt volt a háztartási cselédnek való elszegődés az ájfalucskai lányok körében. 1921-ben 658, 1938-ban pedig 642 lakosa volt a községnek. 1938-ban 153 háza és 785 lakosa volt. Az első csehszlovák köztársaság alatt új, a településképet máig meghatározó iskolaépületet létesítettek a községben (később, a 2010-es évekig a községi hivatal működött benne). 1938. novemberében az első bécsi döntés nemzetiségi alapon Csehszlovákiának ítélte, de a lakosság kérésére ezt később korrigálták és 1939. április 4-én a községet Magyarországhoz csatolták (1945-ig). Az új magyar-szlovák határt a Szarvas-hegyen keresztül húzták meg, ezzel Ájfalucska területének csaknem felét Szlovákiához csatolva. 1941-ben 749, 1950-ben 646, 1961-ben pedig 698 lakosa volt a községnek. Az 1960-as évektől rohamos elnéptelenedés vette kezdetét, a község számos lakosa költözött el Kassára, Tornára és Mecenzéfre. 1970-ben 546, 1980-ban 374, 1991-ben már csak 255 lakosa volt. 1950-ben még 167 ház állt a községben, az elnéptelenedéssel párhuzamosan számuk 1970-re 124-re, 1980-ra 97-re, 1990-re pedig 78-ra csökkent (2011-ben 74). A rendszerváltás után az népesség fogyása lelassult, 2001-ben 241, 2011-ben 228, 2017-ben pedig 221 lakosa volt Ájfalucskának. Általánossá vált a régi lakóházak hétvégi házakká alakítása. A község zászlaját és címerét 2002-ben fogadták el. Az Ájfalucskához tartozó Bodóka szintén a 15. században jött létre, azon a határmenti (Torna és Szepes vármegyék között) területen, melyért Szomolnok német polgársága és a tornai váruradalom birtokosai vetélkedtek. Első írásos említését 1439-ben a német „Pekkengrund” (Beckengrund), majd 1448-ban már a magyar Bódvafő („Boldwfaw”) alakban találjuk. Később elnéptelenedett, a 18. században pusztaként népesült újra, 1808-ban már Ájfalucskához tartozó pusztaként említik.

Mai jelentősége

Ájfalucskán sem alapiskola, sem óvoda nem található. A napjainkban egyre inkább üdülőfaluvá váló aprófalu történelmi településképi egységét megőrizte, házainak háromnegyede 1945 előtt épült. Elsősorban fából készült lakóházaival egyedi, a Kárpátok magasabban fekvő vidékeit felidéző néprajzi szigetet alkot a környező települések között. A Kisboldogasszony tiszteletére szentelt görög katolikus temploma a 18. században épült barokk-klasszicista stílusban. Eredetileg boronatemplom volt, melyet 1760 körül építettek, mai alakját 1832-ben és 1890-ben történt újraépítései során nyerte el, ikonosztáza 1890-ben készült. A község gazdag szakrális kisemlékekben is. Határának déli és keleti része (területének mintegy fele) 2002 óta a Szlovák Karszt Nemzeti Park része. Határában található az Ájfalucskai- (Hačavská jaskyňa) és a Gordán-cseppkőbarlangok (Gordánova jaskyňa). Ájfalucska és környéke népszerű kirándulóhely számos jelzett turistaúttal: a sárga jelzésű turistaút dél felé Ájjal, nyugat felé a 814 méter magas Ájfalucskai-hágón (Hačavské sedlo) keresztül a Csükerész-heggyel, a Szádelői-völgy felől érkező kék jelzésű útvonal a Krížna poľana-hágón (869 m) át a Sugó-völgy és Jászó felé, a zöld jelzésű útvonal pedig a Vaskapu-hágón (sedlo Železná brána, 736 m) és a Jászói-karszton keresztül Szepsi felé teremt összeköttetést. A Krížna poľana-hágóból egy másik sárga jelzésű útvonal vezet le Alsómecenzéfre, az Ájfalucskai-hágóból pedig egy másik zöld útvonalon észak felé Stószra, dél felé pedig a Szádelői-völgy feletti kilátókhoz juthat el a gyalogos turista.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

FALUTSKA. Bodnárvágása, Bagnerhay, Hatsava. Tót falu Torna Vármegyében, földes Ura Gróf Keglevich Uraság, lakosai ó hitűek, fekszik magas hegyek között, egy mély völgyben, Barkához nem meszsze, ’s ennek filiája. Határja sovány, és őszi gabonát nem igen terem, malma sintsen, harmadik Osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Falucska, Hacsava, orosz falu, Torna vmegyében, közel Szepes és Abauj vármegyékhez, magas hegyek közt, egy mély völgyben: 9 rom., 645 gör. kath. lak.; görög kath. parochiával. Határa hegyes, kősziklás, sovány; őszi gabonát nem igen terem; erdeje fenyves és bikkes; vasbányákban dolgozik. A szomszéd Bodokai pusztának gyönyörű erdeje, fűrészmalma, s érczolvasztó koha van. F. u. gr. Keglevich.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Falucskának 94 háza és 562 görög kath. tót s néhány rutén lakosa van. Postája Torna. A vármegye legelszigeteltebb községe. Az áji völgynek néhol oly szük szakadékai vannak, hogy az apró zuhatagokban lecsörtező kis hegyi patak alig bir utat törni magának. Nyugatra a 692 m. magas Csükerész, északra a Szlubovi horh (892 m.) és a Szarvashegy, (949 m.), dél felé az 5-700 méter magas, szakadékos, erdős tetők zárják el az utat. Nagy havazásokkor gyakran el van zárva a közlekedéstől; ujabb időben azonban lényegesen megkönnyitette helyzetüket a környékbeli erdőség kihasználása végett a Neuschloss-czég által épitett sodronykötél-pálya, melyhez hamar odaérnek s melynek segélyével lejuthatnak a meczenzéfi utra.

Helységnévtár

Falucska [Bodoka p.], rk. 36 Baska, GK. 517 Eperjes, ág. 1 —, izr. 3 Torna.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Ájfalucska. A szomszédos Áj községgel egyidőben keletkezett és sorsában osztozott. Közel két évszázadon át a Keglevich család birtoka. A község területe 6415 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 772.

Névelőfordulások
1546
Falwchka
1598
Faluchka
1773
Falucska, Palucska, Bognerhey, Hacžawa
1786
Falucschka, Hačsawa, Bagnerhay
1808
Bodnárvágás, Falucska, Wagnerhau, Bačawa
1863
Falucska
1907
Ájfalucska
1920
Hačava, Vieska
1927
Hačava
1938
Ájfalucska
1945
Hačava

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Hačava)
Telefon: 0554662525

Honlap:

Hivatali órák:

Polgármester:
Gábor Peter (Független)

Képviselő-testület:
Bernár Pavol (Független)
Hodermarský Marcel (Független)
Špak Vasil (Független)
Varga Juraj (Független)
Žiga Július (Független)
Független 100% Független 5 képviselö 5 képviselö
Ájfalucskai Községi Hivatal

Hačava

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 37 7%
szlovákok 487 87%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 22 4%
egyéb 11 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 557
magyarok 37 6%
szlovákok 601 91%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 3 0%
egyéb 20 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 661
magyarok 5 1%
szlovákok 356 54%
ruszinok 249 38%
romák 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 48 7%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 658
magyarok 0 0%
szlovákok 192 75%
ruszinok 0 0%
romák 62 24%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 255
magyarok 1 0%
szlovákok 167 69%
ruszinok 1 0%
romák 68 28%
csehek 1 0%
németek 1 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 2 1%
összlétszám 241
magyarok 0 0%
szlovákok 197 86%
ruszinok 2 1%
romák 2 1%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 3 1%
ismeretlen 24 11%
összlétszám 228
magyarok 0 0%
szlovákok 171 84%
ruszinok 27 13%
romák 3 1%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 1 0%
ismeretlen 1 0%
összlétszám 203
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 159
Választási részvétel: 34.59 %
Kiadott boríték: 55
Bedobott boríték: 55

Polgármester

Érvényes szavazólap: 52
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Gábor Peter 52 100.00 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Bernár Pavol 45 Független
Hodermarský Marcel 36 Független
Špak Vasil 36 Független
Varga Juraj 35 Független
Žiga Július 25 Független

Képviselők

2014
Független 60.00% Független 3 képviselö MOST - HÍD 40.00% MOST - HÍD 2 képviselö 5 képviselö
2018
Független 100.00% Független 5 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 155
Választási részvétel: 20.00 %
Kiadott boríték: 31
Bedobott boríték: 31
Választásra jogosult: 155
Választási részvétel: 7.74 %
Kiadott boríték: 12
Bedobott boríték: 12
Választásra jogosult: 164
Választási részvétel: 19,51 %
Kiadott boríték: 32
Bedobott boríték: 32

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 25
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 29
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 7 28.00 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 5 20.00 % KDS
Jozef Holečko 3 12.00 % Független
Marek Ďurán 3 12.00 % ĽS Naše Slovensko
Rastislav Masnyk 2 8.00 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2 8.00 % 7 STATOČNÝCH
Dominika Palaščáková 2 8.00 % NOVA
Lukáš Sisák 1 4.00 % KSS
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Jaroslav Džunko 0 0.00 % Független
Rudolf Bauer 4 33.33% KDS
Richard Raši 17 58.62 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 4 13.79 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Róbert Bačinský 4 13.79 % Független
Štefan Surmánek 1 3.45 % ĽSNS
Jarmila Tkáčová 1 3.45 % SNS
Lukáš Sisák 1 3.45 % KSS
Jaroslav Džunko 1 3.45 % Független
Karol Pataky 0 0.00 % MOST - HÍD, SKOK
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 25
Érvényes szavazólap: 30
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Július Grulyo 8 32.00% Független
Elena Majancsíková 5 20.00% SĽS
Ivan Hriczko 5 20.00% Független
Ján Bačo 4 16.00% SĽS
Štefan Laczkó 4 16.00% 7 STATOČNÝCH
Martin Baltes 4 16.00% SĽS
Viliam Bačo 4 16.00% Független
Jozef Konkoly 4 16.00% SMER - SD
Monika Bérešová 3 12.00% SZS
Ján Stanislav 3 12.00% SNS
Norbert Krušinský 3 12.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Viktor Sasák 3 12.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
László Iván 2 8.00% SMK-MKP
Božena Letková 2 8.00% Független
Roman Horváth 2 8.00% SRÚS
František Petro 2 8.00% SMER - SD
Františka Kočišová 2 8.00% SĽS
Alexander Bimbo 2 8.00% SRÚS
Miroslav Bačenko 2 8.00% Független
Miloš Barcal 2 8.00% Független
Jozef Holečko 2 8.00% Független
Michal Rečka 2 8.00% SMER - SD
István Zachariaš 2 8.00% SMK-MKP
Ivan Buchla 2 8.00% SNS
Július Beluscák 2 8.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 2 8.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ľubomír Šimko 2 8.00% SMER - SD
Ladislav Bartók 2 8.00% Független
Anton Király 2 8.00% SMK-MKP
Ján Marton 1 4.00% NOVA
Vojtech Staňo 1 4.00% SMER - SD
Karol Dzugas 1 4.00% Független
Marián Kertész 1 4.00% PD
Marián Tóth 1 4.00% SaS
Jozef Tischler 1 4.00% SĽS
Jozef Koňa 1 4.00% SĽS
Jaroslav Pástor 1 4.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Monika Vargová 1 4.00% SNS
László Köteles 1 4.00% SMK-MKP
Ladislav Miko 1 4.00% 7 STATOČNÝCH
Róbert Čarny 1 4.00% SNS
Ján Kokarda 1 4.00% Független
Imrich Kohút 1 4.00% SĽS
Štefan Markovič 1 4.00% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Tomáš Suchý 1 4.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Viktor Dulina 1 4.00% Független
Anton Medvec 1 4.00% Független
Vladimír Popovič 1 4.00% SMS
Mária Topoľančinová 0 0.00% ĽS-HZDS
Róbert Šándor 0 0.00% Független
Ján Mikloš 0 0.00% KSS
Slavomír Horváth 0 0.00% SNS
Ľubica Holováčová 0 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 0 0.00% KSS
Štefan Petrík 0 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Peter Palaščák 0 0.00% SOĽ
Jenő Csoltkó 0 0.00% Független
Dominika Palaščáková 0 0.00% NOVA
Radoslav Šimko 0 0.00% SNS
Rastislav Moric 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 0 0.00% KSS
Roland Szabó 18 60.00% SMER-SD
Peter Derevjaník 9 30.00% SMER-SD
Slavomír Borovský 8 26.67% DS
Štefan Hudák 7 23.33% ĽS Naše Slovensko
Mária Lacková 6 20.00% Független
Ondrej Bernát 5 16.67% SMER-SD
Viktor Dulina 5 16.67% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Attila Oravecz 4 13.33% MOST - HÍD
Anetta Strýčková 4 13.33% Független
Slavomír Horváth 4 13.33% SNS
Peter Solár 3 10.00% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Pavol Bujňák 3 10.00% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Marcela Demkeová 3 10.00% ĽS Naše Slovensko
Ivan Hriczko 3 10.00% ŠKV
František Petro 3 10.00% SMER-SD
Július Pelegrin 3 10.00% Független
Csaba Simkó 2 6.67% SMK-MKP
Martin Smrčo 2 6.67% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Monika Gergelová 2 6.67% SNS
Miloš Barcal 2 6.67% Független
Imrich Bakši 2 6.67% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Gabriel Böhm 2 6.67% Független
Gábor Szalay 2 6.67% SMK-MKP
Tomáš Kozlai 2 6.67% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Ladislav Andrejanin 1 3.33% ÚSVIT
Michal Rečka 1 3.33% SMER-SD
Martin Baltes 1 3.33% ĽS Naše Slovensko
Vojtech Farkaš 1 3.33% Független
Erika Zámboriová 1 3.33% ŠKV
František Gedra 1 3.33% ĽS Naše Slovensko
Tamás Iván 1 3.33% SMK-MKP
Csaba Káposztás 1 3.33% MKDA-MKDSZ
Július Beluscsák 1 3.33% Független
Tibor Bráz 1 3.33% Független
Peter Kocai 1 3.33% NAJ
Mária Dulovičová 1 3.33% Független
Ervín Kompuš 1 3.33% NAJ
Augustín Köteles 1 3.33% NAJ
László Köteles 1 3.33% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1 3.33% Független
Alexander Horváth 1 3.33% MOST - HÍD
Július Grulyo 0 0.00% Független
Norbert Krušinský 0 0.00% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 0 0.00% Független
Pavol Lehotský 0 0.00% Független
Anton Medvec 0 0.00% Független
Ján Kokarda 0 0.00% Független
Jaroslav Pástor 0 0.00% MOST - HÍD
Anton Király 0 0.00% SMK-MKP
Jozef Hric 0 0.00% KSS
Ján Horváth 0 0.00% Független
Peter Seman 0 0.00% KSS
Ján Serbin 0 0.00% Független
Jozef Krešák 0 0.00% ŠANCA
Adrianna Gergely Papp 0 0.00% SMK-MKP
Elena Fialková 0 0.00% MOST - HÍD
Martina Dutková 0 0.00% Független
Tomáš Suchý 0 0.00% ŠANCA
Július Begala 0 0.00% Független
Ladislav Bartók 0 0.00% MKDA-MKDSZ
Jarmila Vaňová 0 0.00% ŠKV
Rudolf Varga 0 0.00% VZDOR
Ladislav Vojtko 0 0.00% KSS
István Zachariaš 0 0.00% SMK-MKP
Alexander Képes 0 0.00% SMK-MKP
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 31.95 %
Torna 145 6.84 %
Buzita 141 6.65 %
Somodi 111 5.24 %
Makranc 110 5.19 %
Debrőd 109 5.14 %
Csécs 94 4.44 %
Szeszta 73 3.45 %
Jászó 69 3.26 %
Jánok 64 3.02 %
Perény - Hím 63 2.97 %
Komaróc 63 2.97 %
Áj 57 2.69 %
Reste 57 2.69 %
Szádudvarnok - Méhész 51 2.41 %
Tornaújfalu 49 2.31 %
Alsólánc 48 2.27 %
Zsarnó 47 2.22 %
Bódvavendégi 40 1.89 %
Nagyida 40 1.89 %
Péder 40 1.89 %
Abaújszina 33 1.56 %
Pány 22 1.04 %
Mecenzéf 21 0.99 %
Jászómindszent 12 0.57 %
Tornahorváti 12 0.57 %
Szádelő 12 0.57 %
Kenyhec 11 0.52 %
Miglécnémeti 11 0.52 %
Stósz 7 0.33 %
Kisida 7 0.33 %
Felsőmecenzéf 5 0.24 %
Hernádcsány 4 0.19 %
Hernádzsadány 4 0.19 %
Kassamindszent 4 0.19 %
Magyarbőd 4 0.19 %
Jászóújfalu 3 0.14 %
Felsőtőkés 3 0.14 %
Koksóbaksa 3 0.14 %
Izdobabeszter 3 0.14 %
Hernádszokoly 3 0.14 %
Enyicke 3 0.14 %
Petőszinye 3 0.14 %
Rás 2 0.09 %
Baska 2 0.09 %
Hernádszentistván 2 0.09 %
Benyék 2 0.09 %
Felsőcsáj 2 0.09 %
Kalsa 2 0.09 %
Hilyó 2 0.09 %
Patacskő 2 0.09 %
Alsókemence 2 0.09 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.09 %
Györke 2 0.09 %
Alsómislye 2 0.09 %
Alsótőkés 2 0.09 %
Kassaolcsvár 2 0.09 %
Felsőkemence 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Sároskőszeg 1 0.05 %
Semse 1 0.05 %
Rudnok 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Lengyelfalva 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Bolyár 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 35.91 %
Torna 110 12.15 %
Kecer 63 6.96 %
Szepsi 47 5.19 %
Mecenzéf 28 3.09 %
Áj 16 1.77 %
Buzita 14 1.55 %
Jászómindszent 13 1.44 %
Csécs 11 1.22 %
Jászóújfalu 10 1.10 %
Kisida 9 0.99 %
Abaújszakaly 9 0.99 %
Györke 8 0.88 %
Kenyhec 8 0.88 %
Hernádcsány 8 0.88 %
Tornaújfalu 7 0.77 %
Abos 7 0.77 %
Izdobabeszter 7 0.77 %
Abaújszina 6 0.66 %
Stósz 6 0.66 %
Budamér 5 0.55 %
Hernádszentistván 5 0.55 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.55 %
Hernádszokoly 5 0.55 %
Pány 5 0.55 %
Enyicke 5 0.55 %
Benyék 5 0.55 %
Semse 5 0.55 %
Bolyár 5 0.55 %
Hernádzsadány 4 0.44 %
Rozgony 4 0.44 %
Debrőd 4 0.44 %
Koksóbaksa 4 0.44 %
Nagyida 4 0.44 %
Miglécnémeti 4 0.44 %
Zsarnó 4 0.44 %
Alsókemence 4 0.44 %
Lapispatakújtelep 4 0.44 %
Szeszta 3 0.33 %
Hilyó 3 0.33 %
Komaróc 3 0.33 %
Nagyszalánc 3 0.33 %
Alsólánc 3 0.33 %
Patacskő 3 0.33 %
Sároskőszeg 3 0.33 %
Felsőmislye 3 0.33 %
Felsőmecenzéf 3 0.33 %
Szaláncújváros 3 0.33 %
Ránk 3 0.33 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.33 %
Alsómislye 3 0.33 %
Rudnok 3 0.33 %
Baska 3 0.33 %
Perény - Hím 3 0.33 %
Lapispatak 2 0.22 %
Lengyelfalva 2 0.22 %
Makranc 2 0.22 %
Petőszinye 2 0.22 %
Alsóhutka 2 0.22 %
Felsőtőkés 2 0.22 %
Aranyida 2 0.22 %
Királynép 2 0.22 %
Kassamindszent 2 0.22 %
Garbócbogdány 2 0.22 %
Hernádgecse 1 0.11 %
Alsótőkés 1 0.11 %
Kassaolcsvár 1 0.11 %
Abaújrákos 1 0.11 %
Reste 1 0.11 %
Jánok 1 0.11 %
Rás 1 0.11 %
Bódvavendégi 1 0.11 %
Hatkóc 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Ájfalucska 1 0.11 %
Szalánchuta 1 0.11 %
Alsócsáj 1 0.11 %
Kelecsenyborda 1 0.11 %
Györgyi 1 0.11 %
Somodi 1 0.11 %
Terebő 1 0.11 %
Abaújnádasd 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Tornahorváti 1 0.11 %
Idabukóc 1 0.11 %
Felsőhutka 1 0.11 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Magyarbőd 1 0.11 %
Bölzse 1 0.11 %
Bátyok 1 0.11 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 28.97 %
Buzita 223 12.64 %
Csécs 84 4.76 %
Perény - Hím 79 4.48 %
Torna 77 4.37 %
Szeszta 77 4.37 %
Reste 67 3.80 %
Makranc 66 3.74 %
Komaróc 55 3.12 %
Debrőd 55 3.12 %
Somodi 53 3.00 %
Alsólánc 51 2.89 %
Nagyida 49 2.78 %
Tornaújfalu 38 2.15 %
Jászó 37 2.10 %
Áj 37 2.10 %
Szádudvarnok - Méhész 32 1.81 %
Zsarnó 31 1.76 %
Péder 30 1.70 %
Abaújszina 29 1.64 %
Jánok 28 1.59 %
Bódvavendégi 25 1.42 %
Mecenzéf 15 0.85 %
Semse 11 0.62 %
Pány 10 0.57 %
Kenyhec 9 0.51 %
Hernádcsány 9 0.51 %
Tornahorváti 8 0.45 %
Kassamindszent 8 0.45 %
Miglécnémeti 8 0.45 %
Györke 7 0.40 %
Enyicke 6 0.34 %
Kecer 6 0.34 %
Kisida 5 0.28 %
Izdobabeszter 5 0.28 %
Jászómindszent 5 0.28 %
Hernádszentistván 5 0.28 %
Regeteruszka 4 0.23 %
Királynép 4 0.23 %
Jászóújfalu 4 0.23 %
Szádelő 4 0.23 %
Felsőcsáj 3 0.17 %
Patacskő 3 0.17 %
Hernádszokoly 3 0.17 %
Hatkóc 3 0.17 %
Rozgony 3 0.17 %
Hernádzsadány 3 0.17 %
Lengyelfalva 2 0.11 %
Kassaolcsvár 2 0.11 %
Felsőtőkés 2 0.11 %
Aranyida 2 0.11 %
Felsőkemence 2 0.11 %
Sároskőszeg 2 0.11 %
Bolyár 2 0.11 %
Alsótőkés 2 0.11 %
Baska 2 0.11 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.11 %
Felsőmecenzéf 2 0.11 %
Alsómislye 2 0.11 %
Nagyszalánc 1 0.06 %
Magyarbőd 1 0.06 %
Abos 1 0.06 %
Ósva 1 0.06 %
Koksóbaksa 1 0.06 %
Kalsa 1 0.06 %
Hilyó 1 0.06 %
Ránk 1 0.06 %
Rás 1 0.06 %
Rudnok 1 0.06 %
Hernádgecse 1 0.06 %
Györgyi 1 0.06 %
Eszkáros 1 0.06 %
Alsóhutka 1 0.06 %
Lapispatakújtelep 1 0.06 %
Szaláncújváros 1 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.06 %
Stósz 1 0.06 %
Petőszinye 1 0.06 %
Füzérnádaska 1 0.06 %
Abaújnádasd 1 0.06 %
Abaújharaszti 1 0.06 %
Ósvacsákány 1 0.06 %
Tarcavajkóc 1 0.06 %
Idabukóc 1 0.06 %
Budamér 1 0.06 %
Felsőhutka 1 0.06 %
Felsőmislye 1 0.06 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 15.82 %
Jászómindszent 108 9.29 %
Stósz 76 6.53 %
Felsőmecenzéf 50 4.30 %
Szepsi 38 3.27 %
Kisida 36 3.10 %
Hernádcsány 24 2.06 %
Jászó 24 2.06 %
Kassamindszent 24 2.06 %
Jászóújfalu 22 1.89 %
Kassabéla 19 1.63 %
Rozgony 18 1.55 %
Budamér 18 1.55 %
Hernádszokoly 17 1.46 %
Semse 17 1.46 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.29 %
Sároskőszeg 15 1.29 %
Felsőtőkés 14 1.20 %
Kassaolcsvár 14 1.20 %
Csécs 12 1.03 %
Lengyelfalva 12 1.03 %
Torna 12 1.03 %
Izdobabeszter 12 1.03 %
Hernádszentistván 12 1.03 %
Idabukóc 11 0.95 %
Aranyida 11 0.95 %
Lapispatak 11 0.95 %
Koksóbaksa 10 0.86 %
Felsőmislye 9 0.77 %
Alsótőkés 9 0.77 %
Tarcavajkóc 8 0.69 %
Abaújszakaly 8 0.69 %
Tizsite 8 0.69 %
Baska 8 0.69 %
Hatkóc 7 0.60 %
Szalánchuta 7 0.60 %
Enyicke 7 0.60 %
Abaújnádasd 7 0.60 %
Nagyida 7 0.60 %
Abaújszina 7 0.60 %
Hilyó 7 0.60 %
Perény - Hím 7 0.60 %
Magyarbőd 7 0.60 %
Hernádgecse 7 0.60 %
Nagyszalánc 7 0.60 %
Györke 6 0.52 %
Garbócbogdány 6 0.52 %
Makranc 6 0.52 %
Lapispatakújtelep 6 0.52 %
Kelecsenyborda 6 0.52 %
Kecer 6 0.52 %
Királynép 6 0.52 %
Hernádzsadány 6 0.52 %
Rás 5 0.43 %
Pány 5 0.43 %
Rudnok 5 0.43 %
Kisladna 5 0.43 %
Terebő 5 0.43 %
Hernádgönyű 4 0.34 %
Buzita 4 0.34 %
Ájfalucska 4 0.34 %
Abaújharaszti 4 0.34 %
Zsarnó 4 0.34 %
Kalsa 4 0.34 %
Petőszinye 4 0.34 %
Szeszta 4 0.34 %
Nagyladna 4 0.34 %
Ósvacsákány 3 0.26 %
Felsőcsáj 3 0.26 %
Györgyi 3 0.26 %
Abaújrákos 3 0.26 %
Apátka 3 0.26 %
Jánok 3 0.26 %
Alsómislye 3 0.26 %
Abos 3 0.26 %
Alsóhutka 3 0.26 %
Benyék 3 0.26 %
Miglécnémeti 3 0.26 %
Újszállás 2 0.17 %
Alsókemence 2 0.17 %
Ósva 2 0.17 %
Szaláncújváros 2 0.17 %
Balogd 2 0.17 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.17 %
Bolyár 2 0.17 %
Somodi 2 0.17 %
Regeteruszka 2 0.17 %
Bátyok 2 0.17 %
Debrőd 2 0.17 %
Tornaújfalu 2 0.17 %
Kenyhec 2 0.17 %
Bölzse 2 0.17 %
Tornahorváti 1 0.09 %
Bódvavendégi 1 0.09 %
Felsőkemence 1 0.09 %
Füzérnádaska 1 0.09 %
Kecerlipóc 1 0.09 %
Alsócsáj 1 0.09 %
Áj 1 0.09 %
Modrafalva 1 0.09 %
Felsőhutka 1 0.09 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 38.60 %
Buzita 84 6.14 %
Torna 66 4.82 %
Makranc 50 3.65 %
Szeszta 45 3.29 %
Csécs 39 2.85 %
Debrőd 38 2.78 %
Áj 31 2.27 %
Somodi 30 2.19 %
Tornaújfalu 30 2.19 %
Szádudvarnok - Méhész 28 2.05 %
Nagyida 27 1.97 %
Perény - Hím 26 1.90 %
Alsólánc 26 1.90 %
Zsarnó 26 1.90 %
Jánok 26 1.90 %
Reste 23 1.68 %
Péder 22 1.61 %
Jászó 22 1.61 %
Bódvavendégi 21 1.54 %
Rudnok 17 1.24 %
Komaróc 17 1.24 %
Mecenzéf 15 1.10 %
Jászómindszent 13 0.95 %
Hernádcsány 13 0.95 %
Abaújszina 12 0.88 %
Tornahorváti 11 0.80 %
Miglécnémeti 9 0.66 %
Pány 9 0.66 %
Kassamindszent 8 0.58 %
Aranyida 7 0.51 %
Stósz 6 0.44 %
Izdobabeszter 6 0.44 %
Jászóújfalu 6 0.44 %
Györke 6 0.44 %
Rás 6 0.44 %
Enyicke 5 0.37 %
Ránk 5 0.37 %
Lapispatak 4 0.29 %
Patacskő 4 0.29 %
Sároskőszeg 4 0.29 %
Kisida 4 0.29 %
Alsómislye 4 0.29 %
Hernádgecse 4 0.29 %
Koksóbaksa 3 0.22 %
Felsőmecenzéf 3 0.22 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.22 %
Hernádszokoly 3 0.22 %
Szalánchuta 3 0.22 %
Kenyhec 3 0.22 %
Abaújszakaly 3 0.22 %
Garbócbogdány 3 0.22 %
Semse 3 0.22 %
Alsótőkés 3 0.22 %
Szádelő 2 0.15 %
Tarcavajkóc 2 0.15 %
Hernádzsadány 2 0.15 %
Hilyó 2 0.15 %
Magyarbőd 2 0.15 %
Nagyszalánc 2 0.15 %
Kisszalánc 2 0.15 %
Kassabéla 2 0.15 %
Budamér 2 0.15 %
Hernádgönyű 2 0.15 %
Bolyár 2 0.15 %
Abaújnádasd 2 0.15 %
Petőszinye 2 0.15 %
Kalsa 2 0.15 %
Felsőtőkés 2 0.15 %
Kisladna 1 0.07 %
Regeteruszka 1 0.07 %
Balogd 1 0.07 %
Eszkáros 1 0.07 %
Sárosófalu 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Abos 1 0.07 %
Lapispatakújtelep 1 0.07 %
Alsókemence 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Tizsite 1 0.07 %
Rozgony 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Királynép 1 0.07 %
Bölzse 1 0.07 %
Nagyladna 1 0.07 %
Hernádszentistván 1 0.07 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Felsőcsáj 1 0.07 %
Kelecsenyborda 1 0.07 %
Kassaolcsvár 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 11.06 %
Hernádszentistván 216 9.29 %
Sároskőszeg 164 7.06 %
Hernádszokoly 138 5.94 %
Budamér 79 3.40 %
Rozgony 58 2.50 %
Kassabéla 40 1.72 %
Abos 40 1.72 %
Kassamindszent 39 1.68 %
Kisida 37 1.59 %
Terebő 34 1.46 %
Hernádcsány 30 1.29 %
Enyicke 28 1.20 %
Jászómindszent 28 1.20 %
Királynép 28 1.20 %
Szepsi 26 1.12 %
Tarcavajkóc 25 1.08 %
Koksóbaksa 23 0.99 %
Izdobabeszter 23 0.99 %
Lapispatak 19 0.82 %
Benyék 18 0.77 %
Hernádzsadány 18 0.77 %
Kisladna 18 0.77 %
Felsőmislye 17 0.73 %
Rás 17 0.73 %
Hernádgecse 17 0.73 %
Nagyszalánc 16 0.69 %
Kassaolcsvár 16 0.69 %
Lapispatakújtelep 15 0.65 %
Kenyhec 15 0.65 %
Alsómislye 15 0.65 %
Eszkáros 14 0.60 %
Baska 14 0.60 %
Regeteruszka 14 0.60 %
Alsótőkés 14 0.60 %
Perény - Hím 13 0.56 %
Bölzse 13 0.56 %
Abaújnádasd 13 0.56 %
Csécs 12 0.52 %
Hatkóc 12 0.52 %
Nagyladna 12 0.52 %
Lengyelfalva 12 0.52 %
Aranyida 12 0.52 %
Abaújszina 11 0.47 %
Semse 11 0.47 %
Felsőhutka 11 0.47 %
Mecenzéf 11 0.47 %
Garbócbogdány 10 0.43 %
Kalsa 10 0.43 %
Buzita 10 0.43 %
Jászóújfalu 10 0.43 %
Torna 10 0.43 %
Kecer 10 0.43 %
Magyarbőd 10 0.43 %
Felsőtőkés 10 0.43 %
Györke 10 0.43 %
Alsóhutka 9 0.39 %
Abaújszakaly 9 0.39 %
Hilyó 8 0.34 %
Idabukóc 8 0.34 %
Alsókemence 8 0.34 %
Tizsite 7 0.30 %
Jászó 7 0.30 %
Szalánchuta 7 0.30 %
Hernádgönyű 7 0.30 %
Stósz 7 0.30 %
Felsőmecenzéf 7 0.30 %
Abaújharaszti 6 0.26 %
Bolyár 6 0.26 %
Ósva 6 0.26 %
Bunyita 6 0.26 %
Györgyi 6 0.26 %
Bátyok 5 0.22 %
Szaláncújváros 5 0.22 %
Nagyida 5 0.22 %
Pány 5 0.22 %
Felsőcsáj 4 0.17 %
Ránkfüred 4 0.17 %
Ránk 3 0.13 %
Jánok 3 0.13 %
Szeszta 3 0.13 %
Újszállás 3 0.13 %
Ósvacsákány 3 0.13 %
Rudnok 3 0.13 %
Miglécnémeti 3 0.13 %
Balogd 3 0.13 %
Sárosófalu 3 0.13 %
Alsócsáj 3 0.13 %
Petőszinye 3 0.13 %
Áj 3 0.13 %
Füzérnádaska 3 0.13 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.13 %
Felsőkemence 3 0.13 %
Kisszalánc 2 0.09 %
Kecerlipóc 2 0.09 %
Somodi 2 0.09 %
Abaújrákos 2 0.09 %
Apátka 2 0.09 %
Patacskő 2 0.09 %
Makranc 2 0.09 %
Tornahorváti 1 0.04 %
Kelecsenyborda 1 0.04 %
Zsarnó 1 0.04 %
Komaróc 1 0.04 %
Tornaújfalu 1 0.04 %
Alsólánc 1 0.04 %
Modrafalva 1 0.04 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 28.89 %
Szepsi 178 13.12 %
Csécs 34 2.51 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.36 %
Áj 31 2.28 %
Makranc 29 2.14 %
Somodi 26 1.92 %
Tornaújfalu 25 1.84 %
Jánok 23 1.69 %
Perény - Hím 20 1.47 %
Zsarnó 20 1.47 %
Bódvavendégi 18 1.33 %
Mecenzéf 14 1.03 %
Szeszta 14 1.03 %
Tornahorváti 14 1.03 %
Jászó 12 0.88 %
Buzita 11 0.81 %
Debrőd 11 0.81 %
Kenyhec 11 0.81 %
Nagyida 10 0.74 %
Pány 10 0.74 %
Péder 8 0.59 %
Hernádcsány 6 0.44 %
Rozgony 6 0.44 %
Kisida 5 0.37 %
Hernádgecse 5 0.37 %
Reste 5 0.37 %
Ájfalucska 4 0.29 %
Szádelő 4 0.29 %
Alsólánc 4 0.29 %
Jászóújfalu 4 0.29 %
Lapispatakújtelep 4 0.29 %
Jászómindszent 4 0.29 %
Magyarbőd 3 0.22 %
Garbócbogdány 3 0.22 %
Izdobabeszter 3 0.22 %
Alsótőkés 3 0.22 %
Komaróc 3 0.22 %
Hernádszokoly 3 0.22 %
Nagyszalánc 3 0.22 %
Abos 3 0.22 %
Hernádzsadány 3 0.22 %
Enyicke 3 0.22 %
Abaújszina 3 0.22 %
Kassamindszent 3 0.22 %
Abaújnádasd 2 0.15 %
Hilyó 2 0.15 %
Eszkáros 2 0.15 %
Rudnok 2 0.15 %
Bolyár 2 0.15 %
Hernádgönyű 2 0.15 %
Budamér 2 0.15 %
Kassaolcsvár 2 0.15 %
Idabukóc 2 0.15 %
Szalánchuta 2 0.15 %
Kassabéla 2 0.15 %
Kecer 1 0.07 %
Tizsite 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Semse 1 0.07 %
Alsómislye 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Koksóbaksa 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Tarcavajkóc 1 0.07 %
Baska 1 0.07 %
Balogd 1 0.07 %
Györke 1 0.07 %
Hernádszentistván 1 0.07 %
Aranyida 1 0.07 %
Sároskőszeg 1 0.07 %
Felsőtőkés 1 0.07 %
Felsőhutka 1 0.07 %
Kalsa 1 0.07 %
Lapispatak 1 0.07 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 6.32 %
Torna 20 2.14 %
Csécs 12 1.29 %
Jászó 11 1.18 %
Tornaújfalu 10 1.07 %
Rozgony 10 1.07 %
Nagyida 10 1.07 %
Buzita 8 0.86 %
Somodi 8 0.86 %
Makranc 7 0.75 %
Zsarnó 6 0.64 %
Reste 6 0.64 %
Lapispatak 6 0.64 %
Idabukóc 6 0.64 %
Debrőd 5 0.54 %
Jánok 5 0.54 %
Perény - Hím 5 0.54 %
Abaújszina 5 0.54 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.43 %
Kassamindszent 4 0.43 %
Alsólánc 4 0.43 %
Tornahorváti 4 0.43 %
Szeszta 4 0.43 %
Izdobabeszter 3 0.32 %
Petőszinye 3 0.32 %
Magyarbőd 3 0.32 %
Komaróc 3 0.32 %
Hernádszokoly 3 0.32 %
Jászóújfalu 3 0.32 %
Kisida 3 0.32 %
Györke 3 0.32 %
Ránk 3 0.32 %
Terebő 3 0.32 %
Enyicke 3 0.32 %
Nagyszalánc 2 0.21 %
Bódvavendégi 2 0.21 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.21 %
Hernádcsány 2 0.21 %
Budamér 2 0.21 %
Kalsa 2 0.21 %
Kecer 2 0.21 %
Kenyhec 2 0.21 %
Mecenzéf 2 0.21 %
Abos 2 0.21 %
Patacskő 2 0.21 %
Abaújszakaly 2 0.21 %
Kassaolcsvár 2 0.21 %
Felsőmislye 2 0.21 %
Alsókemence 2 0.21 %
Jászómindszent 1 0.11 %
Pány 1 0.11 %
Lapispatakújtelep 1 0.11 %
Rudnok 1 0.11 %
Regeteruszka 1 0.11 %
Alsótőkés 1 0.11 %
Benyék 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Sároskőszeg 1 0.11 %
Szaláncújváros 1 0.11 %
Királynép 1 0.11 %
Lengyelfalva 1 0.11 %
Stósz 1 0.11 %
Péder 1 0.11 %
Rás 1 0.11 %
Abaújnádasd 1 0.11 %
Hatkóc 1 0.11 %
Áj 1 0.11 %
Tarcavajkóc 1 0.11 %
Ájfalucska 1 0.11 %
Hernádgecse 1 0.11 %
Györgyi 1 0.11 %
Bolyár 1 0.11 %
Felsőcsáj 1 0.11 %
Felsőtőkés 1 0.11 %
Felsőmecenzéf 1 0.11 %
Kassabéla 1 0.11 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 20.97 %
Szepsi 82 12.83 %
Csécs 20 3.13 %
Tornaújfalu 18 2.82 %
Nagyida 17 2.66 %
Szádudvarnok - Méhész 15 2.35 %
Buzita 12 1.88 %
Áj 12 1.88 %
Szeszta 12 1.88 %
Somodi 11 1.72 %
Bódvavendégi 11 1.72 %
Zsarnó 10 1.56 %
Jászó 10 1.56 %
Makranc 10 1.56 %
Mecenzéf 9 1.41 %
Péder 9 1.41 %
Jászómindszent 8 1.25 %
Tornahorváti 8 1.25 %
Perény - Hím 7 1.10 %
Eszkáros 6 0.94 %
Hernádcsány 6 0.94 %
Abaújszina 6 0.94 %
Alsólánc 5 0.78 %
Kassamindszent 5 0.78 %
Reste 5 0.78 %
Jánok 4 0.63 %
Budamér 4 0.63 %
Baska 4 0.63 %
Kenyhec 4 0.63 %
Jászóújfalu 4 0.63 %
Hernádzsadány 4 0.63 %
Debrőd 4 0.63 %
Komaróc 4 0.63 %
Magyarbőd 4 0.63 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.63 %
Hernádszentistván 3 0.47 %
Kecer 3 0.47 %
Abaújnádasd 3 0.47 %
Alsótőkés 3 0.47 %
Enyicke 3 0.47 %
Hernádgönyű 3 0.47 %
Pány 3 0.47 %
Lapispatak 3 0.47 %
Semse 3 0.47 %
Györke 2 0.31 %
Abaújszakaly 2 0.31 %
Koksóbaksa 2 0.31 %
Kassabéla 2 0.31 %
Felsőmislye 2 0.31 %
Kassaolcsvár 2 0.31 %
Tizsite 2 0.31 %
Abaújrákos 2 0.31 %
Bolyár 2 0.31 %
Rozgony 2 0.31 %
Rudnok 2 0.31 %
Izdobabeszter 2 0.31 %
Miglécnémeti 2 0.31 %
Szádelő 2 0.31 %
Benyék 2 0.31 %
Nagyszalánc 2 0.31 %
Alsómislye 1 0.16 %
Hernádgecse 1 0.16 %
Bölzse 1 0.16 %
Ájfalucska 1 0.16 %
Felsőcsáj 1 0.16 %
Lapispatakújtelep 1 0.16 %
Újszállás 1 0.16 %
Abos 1 0.16 %
Stósz 1 0.16 %
Balogd 1 0.16 %
Hernádszokoly 1 0.16 %
Ránkfüred 1 0.16 %
Patacskő 1 0.16 %
Aranyida 1 0.16 %
Rás 1 0.16 %
Hilyó 1 0.16 %
Királynép 1 0.16 %
Ránk 1 0.16 %
Sároskőszeg 1 0.16 %
Kisida 1 0.16 %
Kisladna 1 0.16 %
Szaláncújváros 1 0.16 %
Idabukóc 1 0.16 %
Felsőtőkés 1 0.16 %
Abaújharaszti 1 0.16 %
Alsóhutka 1 0.16 %
Alsókemence 1 0.16 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 14.83 %
Torna 295 14.11 %
Jászó 262 12.53 %
Szádudvarnok - Méhész 126 6.03 %
Mecenzéf 91 4.35 %
Buzita 78 3.73 %
Szeszta 60 2.87 %
Zsarnó 56 2.68 %
Somodi 52 2.49 %
Tornaújfalu 50 2.39 %
Áj 47 2.25 %
Jászóújfalu 38 1.82 %
Debrőd 35 1.67 %
Bódvavendégi 33 1.58 %
Csécs 33 1.58 %
Alsólánc 29 1.39 %
Perény - Hím 28 1.34 %
Jánok 26 1.24 %
Szádelő 24 1.15 %
Abaújszina 23 1.10 %
Komaróc 22 1.05 %
Nagyida 20 0.96 %
Makranc 20 0.96 %
Reste 20 0.96 %
Péder 17 0.81 %
Felsőmecenzéf 14 0.67 %
Tornahorváti 11 0.53 %
Jászómindszent 8 0.38 %
Miglécnémeti 6 0.29 %
Királynép 6 0.29 %
Kenyhec 5 0.24 %
Hernádzsadány 5 0.24 %
Hernádcsány 5 0.24 %
Magyarbőd 4 0.19 %
Abaújszakaly 4 0.19 %
Enyicke 4 0.19 %
Kisida 3 0.14 %
Nagyszalánc 3 0.14 %
Kassamindszent 3 0.14 %
Lapispatakújtelep 2 0.10 %
Ájfalucska 2 0.10 %
Lengyelfalva 2 0.10 %
Rudnok 2 0.10 %
Sároskőszeg 2 0.10 %
Pány 2 0.10 %
Hernádszokoly 2 0.10 %
Lapispatak 2 0.10 %
Abaújnádasd 2 0.10 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.10 %
Tizsite 2 0.10 %
Baska 2 0.10 %
Felsőmislye 2 0.10 %
Bolyár 2 0.10 %
Györke 2 0.10 %
Ránk 1 0.05 %
Kecer 1 0.05 %
Rozgony 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Regeteruszka 1 0.05 %
Izdobabeszter 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Alsókemence 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Stósz 1 0.05 %
Hernádszentistván 1 0.05 %
Ósva 1 0.05 %
Koksóbaksa 1 0.05 %
Kassabéla 1 0.05 %
Idabukóc 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Felsőtőkés 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Hernádgönyű 1 0.05 %
Benyék 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 24.64 %
Makranc 115 8.72 %
Csécs 73 5.53 %
Torna 68 5.16 %
Buzita 39 2.96 %
Perény - Hím 36 2.73 %
Tornaújfalu 35 2.65 %
Jánok 30 2.27 %
Pány 26 1.97 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.90 %
Nagyida 23 1.74 %
Mecenzéf 23 1.74 %
Zsarnó 22 1.67 %
Áj 22 1.67 %
Szeszta 20 1.52 %
Györke 19 1.44 %
Komaróc 19 1.44 %
Péder 18 1.36 %
Somodi 17 1.29 %
Jászó 16 1.21 %
Reste 16 1.21 %
Debrőd 15 1.14 %
Kisida 14 1.06 %
Jászómindszent 14 1.06 %
Kenyhec 12 0.91 %
Alsólánc 12 0.91 %
Bódvavendégi 10 0.76 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.68 %
Sároskőszeg 9 0.68 %
Hernádcsány 9 0.68 %
Budamér 8 0.61 %
Rozgony 8 0.61 %
Kassamindszent 8 0.61 %
Hernádszentistván 7 0.53 %
Hernádszokoly 6 0.45 %
Izdobabeszter 6 0.45 %
Semse 6 0.45 %
Tornahorváti 6 0.45 %
Abaújszina 6 0.45 %
Idabukóc 6 0.45 %
Abos 6 0.45 %
Hilyó 6 0.45 %
Jászóújfalu 5 0.38 %
Tarcavajkóc 4 0.30 %
Koksóbaksa 4 0.30 %
Miglécnémeti 4 0.30 %
Bolyár 4 0.30 %
Nagyszalánc 4 0.30 %
Szádelő 4 0.30 %
Abaújnádasd 4 0.30 %
Kassabéla 4 0.30 %
Rás 4 0.30 %
Benyék 4 0.30 %
Hernádgecse 4 0.30 %
Rudnok 4 0.30 %
Stósz 3 0.23 %
Lapispatakújtelep 3 0.23 %
Kassaolcsvár 3 0.23 %
Enyicke 3 0.23 %
Bölzse 3 0.23 %
Felsőhutka 3 0.23 %
Hernádgönyű 3 0.23 %
Nagyladna 3 0.23 %
Alsótőkés 3 0.23 %
Balogd 2 0.15 %
Királynép 2 0.15 %
Kecer 2 0.15 %
Felsőmislye 2 0.15 %
Hatkóc 2 0.15 %
Patacskő 2 0.15 %
Felsőtőkés 2 0.15 %
Felsőcsáj 2 0.15 %
Lengyelfalva 2 0.15 %
Alsókemence 2 0.15 %
Regeteruszka 2 0.15 %
Szaláncújváros 2 0.15 %
Alsócsáj 2 0.15 %
Ránk 2 0.15 %
Modrafalva 2 0.15 %
Bátyok 2 0.15 %
Abaújrákos 1 0.08 %
Aranyida 1 0.08 %
Hernádzsadány 1 0.08 %
Apátka 1 0.08 %
Baska 1 0.08 %
Magyarbőd 1 0.08 %
Kisszalánc 1 0.08 %
Felsőmecenzéf 1 0.08 %
Bunyita 1 0.08 %
Ósvacsákány 1 0.08 %
Abaújharaszti 1 0.08 %
Abaújszakaly 1 0.08 %
Kisladna 1 0.08 %
Petőszinye 1 0.08 %
Terebő 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Kalsa 1 0.08 %
Lapispatak 1 0.08 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 7.45 %
Rozgony 83 4.04 %
Izdobabeszter 61 2.97 %
Kisida 61 2.97 %
Kassamindszent 53 2.58 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.53 %
Györgyi 51 2.48 %
Hernádcsány 50 2.43 %
Jászómindszent 46 2.24 %
Györke 45 2.19 %
Alsókemence 44 2.14 %
Szepsi 42 2.04 %
Sároskőszeg 42 2.04 %
Kassaolcsvár 41 2.00 %
Regeteruszka 40 1.95 %
Garbócbogdány 39 1.90 %
Budamér 37 1.80 %
Petőszinye 37 1.80 %
Bolyár 36 1.75 %
Mecenzéf 36 1.75 %
Kelecsenyborda 36 1.75 %
Nagyszalánc 33 1.61 %
Benyék 31 1.51 %
Felsőmislye 29 1.41 %
Koksóbaksa 28 1.36 %
Tarcavajkóc 28 1.36 %
Csécs 28 1.36 %
Idabukóc 27 1.31 %
Ránkfüred 27 1.31 %
Lapispatak 27 1.31 %
Kecer 25 1.22 %
Alsótőkés 25 1.22 %
Királynép 25 1.22 %
Felsőcsáj 24 1.17 %
Lengyelfalva 24 1.17 %
Hernádzsadány 24 1.17 %
Rás 23 1.12 %
Hernádszentistván 23 1.12 %
Bátyok 23 1.12 %
Felsőkemence 22 1.07 %
Alsómislye 22 1.07 %
Kassabéla 21 1.02 %
Kalsa 20 0.97 %
Hernádszokoly 20 0.97 %
Füzérnádaska 18 0.88 %
Hernádgecse 18 0.88 %
Baska 18 0.88 %
Semse 17 0.83 %
Ránk 16 0.78 %
Tizsite 16 0.78 %
Torna 15 0.73 %
Abaújszakaly 15 0.73 %
Enyicke 15 0.73 %
Ósvacsákány 15 0.73 %
Aranyida 15 0.73 %
Hilyó 14 0.68 %
Alsóhutka 14 0.68 %
Abaújnádasd 14 0.68 %
Kenyhec 14 0.68 %
Jászó 14 0.68 %
Ósva 14 0.68 %
Abaújszina 13 0.63 %
Jászóújfalu 13 0.63 %
Abaújrákos 13 0.63 %
Abaújharaszti 12 0.58 %
Pány 12 0.58 %
Stósz 12 0.58 %
Szaláncújváros 12 0.58 %
Szeszta 11 0.54 %
Lapispatakújtelep 11 0.54 %
Somodi 11 0.54 %
Abos 11 0.54 %
Kecerlipóc 10 0.49 %
Felsőhutka 10 0.49 %
Terebő 10 0.49 %
Eszkáros 10 0.49 %
Sárosófalu 10 0.49 %
Balogd 9 0.44 %
Hernádgönyű 9 0.44 %
Bölzse 9 0.44 %
Alsócsáj 8 0.39 %
Szalánchuta 8 0.39 %
Perény - Hím 7 0.34 %
Nagyida 7 0.34 %
Makranc 6 0.29 %
Rudnok 6 0.29 %
Felsőtőkés 6 0.29 %
Nagyladna 5 0.24 %
Péder 5 0.24 %
Áj 5 0.24 %
Komaróc 5 0.24 %
Buzita 5 0.24 %
Újszállás 5 0.24 %
Modrafalva 4 0.19 %
Jánok 4 0.19 %
Bódvavendégi 4 0.19 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.19 %
Zsarnó 4 0.19 %
Hatkóc 4 0.19 %
Bunyita 3 0.15 %
Apátka 3 0.15 %
Miglécnémeti 2 0.10 %
Debrőd 2 0.10 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Reste 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 18.94 %
Somodi 42 4.06 %
Kecer 28 2.71 %
Mecenzéf 22 2.13 %
Jászómindszent 16 1.55 %
Nagyida 14 1.35 %
Magyarbőd 13 1.26 %
Jászóújfalu 13 1.26 %
Torna 12 1.16 %
Csécs 10 0.97 %
Hernádcsány 8 0.77 %
Buzita 8 0.77 %
Szepsi 8 0.77 %
Kisida 8 0.77 %
Stósz 7 0.68 %
Patacskő 6 0.58 %
Abaújszina 6 0.58 %
Koksóbaksa 4 0.39 %
Felsőmecenzéf 4 0.39 %
Györke 4 0.39 %
Kassamindszent 4 0.39 %
Abaújszakaly 4 0.39 %
Kenyhec 4 0.39 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.39 %
Abaújnádasd 4 0.39 %
Hilyó 3 0.29 %
Rozgony 3 0.29 %
Rudnok 3 0.29 %
Regeteruszka 3 0.29 %
Budamér 3 0.29 %
Terebő 3 0.29 %
Szeszta 3 0.29 %
Tarcavajkóc 3 0.29 %
Hernádszokoly 2 0.19 %
Kassaolcsvár 2 0.19 %
Királynép 2 0.19 %
Hernádgecse 2 0.19 %
Lengyelfalva 2 0.19 %
Györgyi 2 0.19 %
Alsómislye 2 0.19 %
Bölzse 2 0.19 %
Kassabéla 2 0.19 %
Ósvacsákány 2 0.19 %
Lapispatakújtelep 2 0.19 %
Kelecsenyborda 2 0.19 %
Garbócbogdány 2 0.19 %
Izdobabeszter 2 0.19 %
Pány 2 0.19 %
Hatkóc 2 0.19 %
Perény - Hím 2 0.19 %
Lapispatak 2 0.19 %
Bolyár 2 0.19 %
Hernádzsadány 2 0.19 %
Ránk 2 0.19 %
Alsótőkés 2 0.19 %
Idabukóc 1 0.10 %
Makranc 1 0.10 %
Felsőtőkés 1 0.10 %
Alsóhutka 1 0.10 %
Alsókemence 1 0.10 %
Nagyladna 1 0.10 %
Alsócsáj 1 0.10 %
Füzérnádaska 1 0.10 %
Abaújharaszti 1 0.10 %
Kecerlipóc 1 0.10 %
Benyék 1 0.10 %
Hernádgönyű 1 0.10 %
Abos 1 0.10 %
Ájfalucska 1 0.10 %
Semse 1 0.10 %
Áj 1 0.10 %
Enyicke 1 0.10 %
Ránkfüred 1 0.10 %
Baska 1 0.10 %
Hernádszentistván 1 0.10 %
Aranyida 1 0.10 %
Sároskőszeg 1 0.10 %
Rás 1 0.10 %
Petőszinye 1 0.10 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 3.84 %
Rozgony 63 3.56 %
Hernádcsány 61 3.45 %
Jászómindszent 59 3.34 %
Kassamindszent 46 2.60 %
Mecenzéf 42 2.37 %
Izdobabeszter 37 2.09 %
Magyarbőd 35 1.98 %
Družstevná pri Hornáde 35 1.98 %
Kisida 33 1.87 %
Nagyida 31 1.75 %
Györke 27 1.53 %
Enyicke 27 1.53 %
Hernádgecse 26 1.47 %
Jászó 26 1.47 %
Hernádzsadány 25 1.41 %
Kassaolcsvár 23 1.30 %
Csécs 23 1.30 %
Sároskőszeg 22 1.24 %
Hernádszentistván 22 1.24 %
Koksóbaksa 22 1.24 %
Lapispatak 21 1.19 %
Tarcavajkóc 21 1.19 %
Budamér 20 1.13 %
Nagyszalánc 20 1.13 %
Regeteruszka 19 1.07 %
Somodi 19 1.07 %
Királynép 19 1.07 %
Felsőmislye 19 1.07 %
Makranc 19 1.07 %
Felsőmecenzéf 19 1.07 %
Hernádszokoly 17 0.96 %
Alsómislye 17 0.96 %
Lengyelfalva 17 0.96 %
Baska 16 0.90 %
Semse 16 0.90 %
Abaújnádasd 15 0.85 %
Kecer 14 0.79 %
Stósz 14 0.79 %
Garbócbogdány 14 0.79 %
Idabukóc 14 0.79 %
Abaújszakaly 14 0.79 %
Torna 13 0.73 %
Kassabéla 13 0.73 %
Tizsite 12 0.68 %
Györgyi 12 0.68 %
Bölzse 12 0.68 %
Eszkáros 12 0.68 %
Kisladna 12 0.68 %
Pány 12 0.68 %
Füzérnádaska 11 0.62 %
Alsóhutka 11 0.62 %
Kenyhec 11 0.62 %
Perény - Hím 11 0.62 %
Petőszinye 10 0.57 %
Alsókemence 10 0.57 %
Benyék 10 0.57 %
Abaújszina 10 0.57 %
Szeszta 9 0.51 %
Hilyó 9 0.51 %
Jászóújfalu 9 0.51 %
Lapispatakújtelep 9 0.51 %
Felsőhutka 9 0.51 %
Hernádgönyű 9 0.51 %
Ósva 9 0.51 %
Bolyár 8 0.45 %
Alsótőkés 8 0.45 %
Aranyida 8 0.45 %
Zsarnó 8 0.45 %
Alsócsáj 7 0.40 %
Rudnok 7 0.40 %
Kelecsenyborda 7 0.40 %
Bátyok 7 0.40 %
Szalánchuta 7 0.40 %
Abos 7 0.40 %
Jánok 6 0.34 %
Kalsa 6 0.34 %
Balogd 6 0.34 %
Nagyladna 6 0.34 %
Rás 6 0.34 %
Bódvavendégi 6 0.34 %
Ósvacsákány 6 0.34 %
Kecerlipóc 6 0.34 %
Abaújharaszti 6 0.34 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.28 %
Terebő 5 0.28 %
Buzita 4 0.23 %
Felsőtőkés 4 0.23 %
Ránk 4 0.23 %
Komaróc 4 0.23 %
Felsőkemence 4 0.23 %
Patacskő 3 0.17 %
Bunyita 3 0.17 %
Kisszalánc 2 0.11 %
Tornaújfalu 2 0.11 %
Szádelő 2 0.11 %
Bocsárd 2 0.11 %
Szaláncújváros 2 0.11 %
Ránkfüred 2 0.11 %
Áj 2 0.11 %
Miglécnémeti 2 0.11 %
Reste 2 0.11 %
Debrőd 2 0.11 %
Felsőcsáj 2 0.11 %
Hatkóc 2 0.11 %
Apátka 1 0.06 %
Abaújrákos 1 0.06 %
Ájfalucska 1 0.06 %
Péder 1 0.06 %
Modrafalva 1 0.06 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 12.74 %
Lapispatak 242 8.81 %
Budamér 158 5.75 %
Mecenzéf 114 4.15 %
Hernádcsány 106 3.86 %
Lapispatakújtelep 98 3.57 %
Koksóbaksa 86 3.13 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.91 %
Nagyszalánc 77 2.80 %
Királynép 76 2.77 %
Abaújnádasd 76 2.77 %
Kecer 74 2.69 %
Stósz 74 2.69 %
Kisida 74 2.69 %
Rozgony 69 2.51 %
Kalsa 68 2.47 %
Szepsi 58 2.11 %
Izdobabeszter 55 2.00 %
Jászóújfalu 53 1.93 %
Lengyelfalva 50 1.82 %
Szaláncújváros 48 1.75 %
Hernádgecse 47 1.71 %
Jászómindszent 46 1.67 %
Sároskőszeg 46 1.67 %
Hernádszentistván 46 1.67 %
Magyarbőd 44 1.60 %
Regeteruszka 42 1.53 %
Enyicke 40 1.46 %
Benyék 36 1.31 %
Tizsite 35 1.27 %
Abaújszina 34 1.24 %
Bolyár 32 1.16 %
Alsókemence 31 1.13 %
Tarcavajkóc 31 1.13 %
Kelecsenyborda 30 1.09 %
Alsóhutka 29 1.06 %
Hernádgönyű 29 1.06 %
Kassamindszent 28 1.02 %
Sárosófalu 26 0.95 %
Petőszinye 26 0.95 %
Hernádszokoly 26 0.95 %
Újszállás 25 0.91 %
Semse 25 0.91 %
Györke 24 0.87 %
Kassaolcsvár 21 0.76 %
Abaújharaszti 21 0.76 %
Felsőkemence 21 0.76 %
Balogd 21 0.76 %
Garbócbogdány 20 0.73 %
Ósvacsákány 20 0.73 %
Ósva 20 0.73 %
Felsőmecenzéf 20 0.73 %
Abaújrákos 18 0.66 %
Rudnok 18 0.66 %
Hernádzsadány 18 0.66 %
Kassabéla 17 0.62 %
Szalánchuta 17 0.62 %
Györgyi 17 0.62 %
Alsótőkés 16 0.58 %
Felsőmislye 16 0.58 %
Csécs 15 0.55 %
Bunyita 14 0.51 %
Modrafalva 14 0.51 %
Bölzse 14 0.51 %
Torna 14 0.51 %
Alsómislye 14 0.51 %
Eszkáros 13 0.47 %
Baska 13 0.47 %
Bátyok 13 0.47 %
Abos 13 0.47 %
Kecerlipóc 12 0.44 %
Perény - Hím 12 0.44 %
Nagyida 12 0.44 %
Makranc 12 0.44 %
Alsócsáj 12 0.44 %
Felsőcsáj 11 0.40 %
Füzérnádaska 11 0.40 %
Pány 11 0.40 %
Rás 11 0.40 %
Hatkóc 11 0.40 %
Patacskő 11 0.40 %
Kenyhec 10 0.36 %
Aranyida 10 0.36 %
Hilyó 10 0.36 %
Kisszalánc 9 0.33 %
Idabukóc 9 0.33 %
Ránkfüred 9 0.33 %
Ránk 9 0.33 %
Terebő 9 0.33 %
Felsőhutka 7 0.25 %
Felsőtőkés 7 0.25 %
Zsarnó 7 0.25 %
Somodi 5 0.18 %
Reste 3 0.11 %
Jánok 3 0.11 %
Ájfalucska 3 0.11 %
Nagyladna 3 0.11 %
Buzita 3 0.11 %
Bocsárd 2 0.07 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.07 %
Péder 2 0.07 %
Bódvavendégi 2 0.07 %
Komaróc 2 0.07 %
Abaújszakaly 1 0.04 %
Tornahorváti 1 0.04 %
Debrőd 1 0.04 %
Szeszta 1 0.04 %
Alsólánc 1 0.04 %
Miglécnémeti 1 0.04 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 27.11 %
Jászómindszent 94 8.44 %
Szepsi 75 6.73 %
Stósz 68 6.10 %
Felsőmecenzéf 59 5.30 %
Jászó 40 3.59 %
Kisida 40 3.59 %
Hernádcsány 21 1.89 %
Rozgony 19 1.71 %
Makranc 18 1.62 %
Kassamindszent 17 1.53 %
Torna 16 1.44 %
Lengyelfalva 15 1.35 %
Rudnok 15 1.35 %
Hatkóc 15 1.35 %
Hernádszokoly 14 1.26 %
Királynép 11 0.99 %
Aranyida 11 0.99 %
Koksóbaksa 11 0.99 %
Družstevná pri Hornáde 11 0.99 %
Jászóújfalu 10 0.90 %
Perény - Hím 9 0.81 %
Pány 9 0.81 %
Idabukóc 9 0.81 %
Garbócbogdány 8 0.72 %
Semse 8 0.72 %
Hernádszentistván 8 0.72 %
Nagyszalánc 8 0.72 %
Magyarbőd 8 0.72 %
Kassaolcsvár 8 0.72 %
Jánok 8 0.72 %
Izdobabeszter 7 0.63 %
Csécs 7 0.63 %
Felsőtőkés 7 0.63 %
Abaújszina 6 0.54 %
Kenyhec 6 0.54 %
Nagyida 6 0.54 %
Györke 6 0.54 %
Abaújszakaly 6 0.54 %
Benyék 6 0.54 %
Sároskőszeg 6 0.54 %
Felsőhutka 6 0.54 %
Abaújnádasd 5 0.45 %
Tarcavajkóc 5 0.45 %
Abos 5 0.45 %
Györgyi 5 0.45 %
Felsőmislye 5 0.45 %
Alsótőkés 5 0.45 %
Budamér 4 0.36 %
Rás 4 0.36 %
Kecerlipóc 4 0.36 %
Kecer 4 0.36 %
Kassabéla 4 0.36 %
Miglécnémeti 4 0.36 %
Buzita 4 0.36 %
Apátka 4 0.36 %
Zsarnó 3 0.27 %
Hernádzsadány 3 0.27 %
Bolyár 3 0.27 %
Enyicke 3 0.27 %
Hernádgönyű 3 0.27 %
Lapispatak 3 0.27 %
Lapispatakújtelep 3 0.27 %
Alsócsáj 3 0.27 %
Szaláncújváros 3 0.27 %
Baska 3 0.27 %
Alsóhutka 3 0.27 %
Somodi 3 0.27 %
Szeszta 3 0.27 %
Hilyó 2 0.18 %
Sárosófalu 2 0.18 %
Ájfalucska 2 0.18 %
Tornaújfalu 2 0.18 %
Alsómislye 2 0.18 %
Tornahorváti 2 0.18 %
Nagyladna 2 0.18 %
Petőszinye 2 0.18 %
Kisladna 2 0.18 %
Szalánchuta 2 0.18 %
Patacskő 2 0.18 %
Újszállás 2 0.18 %
Tizsite 2 0.18 %
Abaújharaszti 2 0.18 %
Kalsa 1 0.09 %
Regeteruszka 1 0.09 %
Abaújrákos 1 0.09 %
Péder 1 0.09 %
Ósva 1 0.09 %
Alsólánc 1 0.09 %
Bölzse 1 0.09 %
Komaróc 1 0.09 %
Bocsárd 1 0.09 %
Felsőkemence 1 0.09 %
Áj 1 0.09 %
Felsőcsáj 1 0.09 %
Hernádgecse 1 0.09 %
Bátyok 1 0.09 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.09 %
Debrőd 1 0.09 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 18.48 %
Makranc 152 8.09 %
Buzita 107 5.70 %
Torna 92 4.90 %
Ránk 82 4.37 %
Csécs 79 4.21 %
Nagyida 72 3.83 %
Szeszta 65 3.46 %
Somodi 56 2.98 %
Debrőd 52 2.77 %
Perény - Hím 49 2.61 %
Szádudvarnok - Méhész 42 2.24 %
Reste 39 2.08 %
Tornaújfalu 36 1.92 %
Komaróc 35 1.86 %
Alsólánc 34 1.81 %
Áj 32 1.70 %
Abaújszina 32 1.70 %
Jánok 31 1.65 %
Zsarnó 30 1.60 %
Jászó 30 1.60 %
Pány 22 1.17 %
Péder 22 1.17 %
Bódvavendégi 19 1.01 %
Mecenzéf 13 0.69 %
Tornahorváti 12 0.64 %
Kecer 11 0.59 %
Hernádcsány 8 0.43 %
Izdobabeszter 8 0.43 %
Szádelő 7 0.37 %
Rudnok 7 0.37 %
Jászóújfalu 7 0.37 %
Stósz 6 0.32 %
Budamér 6 0.32 %
Lapispatak 6 0.32 %
Györke 5 0.27 %
Kassamindszent 5 0.27 %
Kenyhec 5 0.27 %
Jászómindszent 4 0.21 %
Sároskőszeg 4 0.21 %
Lapispatakújtelep 4 0.21 %
Magyarbőd 4 0.21 %
Alsómislye 3 0.16 %
Hernádszentistván 3 0.16 %
Hernádszokoly 3 0.16 %
Miglécnémeti 3 0.16 %