SK
KS
.....

Abaújrákos

Község

címer zászló
130 65% magyar 1910
3 1% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos szlovák megnevezés:
Rákoš
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Abaúj-Torna vármegye
Füzéri járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Abaúj-Torna vármegye (sz: Kassa)
Kassai járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Eperjes-Tokaji-hegyvidék, Milic - Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Abaúji-hegyalja
Más földrajzi nevek:
Breziny, Čuhová, Dlhé lúky, Garbóc-patak (Garbocký potok), Hadisko, Huncov, (Kálmánpuszta), Kis-Kopasz, Kradová, Krížne, Milica, Mohó (Mohov), Nad cestou, Pod briežkom, Pod vinicami, (Rákosi malom), Rákošske lúky, Tereš, Tilmaš, Várhegy (Hradisko), Zlámaná
Koordináták:
48.64302444, 21.43020821
Terület:
10,56 km2
Rang:
község
Népesség:
343
Tszf. magasság:
331 m
Körzethívószám:
+421 (0) 55
Irányítószám:
04416
Település kód:
521906
Szervezeti azonosító:
691275
Adóazonosító:
2021261363

Abaújrákos a Szalánci-hegység nyugati oldalán, a Garbóc-patak (Garbocký potok) partján, 331 méteres (határa 253-730 méteres) tengerszint feletti magasságban fekszik, Kassától 17 km-re délkeletre, Nagyszalánctól pedig 4,5 km-re nyugatra. Határának déli részét a Milic-hegycsoporthoz tartozó Kőszál-hegy (Bradlo, 840 m) északi lejtői foglalják el, a falutól északkeletre pedig a 708 méter magas Várhegy (Hradisko) magasodik. Legmagasabb pontja a Várhegy gerincének Kradová nevű csúcsa (730 m) Abaújrákos és Nagyszalánc határánál. A kevés mezőgazdaságilag művelt terület a község határának nyugati részén található, területének legnagyobb részét erdők borítják. 2010-ben területének 63,9 százalékát (675 ha) erdő (elsősorban bükkösök), 15,5 százalékát (164 ha) szántóföld, 13,3 %-át (140 ha) pedig rét és legelő foglalta el. Külterületi lakott helye nincs, az Abaújrákostól 1 km-re délnyugatra fekvő egykori Kálmánpuszta (Kalmanova pusta) a 20. század második felében elpusztult. Abaújrákos az 552-es (Kassát Nagykapossal összekötő) országúton közelíthető meg. Északnyugatról Garbócbogdány, nyugatról Felsőmislye, délnyugatról és délről Eszkáros, keletről Nagyszalánc, északról pedig Regeteruszka községekkel határos. Katasztere északnyugaton egy ponton érintkezik Balogdéval.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Füzéri járásához tartozott. A csehszlovák közigazgatásban 1960-ig a Kassai járáshoz, majd a Kassa-vidéki járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (1939-ig Abaúj-Torna vármegye ideiglenesen újra létrehozott Füzér-gönci járásához, majd a Kassai járáshoz tartozott). Területe az elmúlt évszázadban csak minimális mértékben változott (1910-1938: 10,57 km², 2011: 10,56 km²).

Népesség

Abaújrákos népessége 2011-ben 353 fő volt, melynek 79,3 %-a volt szlovák, 4,2 %-a roma és 1,1 %-a (4 fő) magyar nemzetiségű, 13,6 %-a pedig nem nyilatkozott nemzetiségi hovatartozásáról. 2013-ban a lakosság 12,6 százaléka tartozott a roma etnikumhoz. A történelmi szlovák-magyar nyelvhatáron fekvő, a 19. század végén és a 20. század elején még vegyes szlovák-magyar lakosságú falu magyar lakosai a 20. század második felében beolvadtak a szlovák többségbe. A 18. században részben szlovákokkal újratelepített faluban 1880-ban a szlovák és magyar anyanyelvűek aránya megegyezett, 1900-ban a magyar anyanyelvűek aránya 72,0 %, 1910-ban 65,3 % volt. A község Csehszlovákiához csatolása után a lakosság túlnyomó többsége már szlováknak vallotta magát és 1921-re a magyar nemzetiségűek aránya 25,2 %-ra (56 fő), 1930-ra pedig 15,1 %-ra (38 fő) esett vissza. Az 1941-es magyar népszámlálás során csaknem a teljes lakosságot (357 fő 358-ból) magyar anyanyelvűként írták össze. 1945 után a kétnyelvűség megszűnésével és az asszimilációval Abaújrákos egynemzetiségű községgé vált. 2011-ben a lakosság 53,8 %-a volt római katolikus (1921-ben 45,5 %), 19,8 %-a református, 4,2 %-a pedig görög katolikus (1921-ben 10,0 %) vallású és 6,2 %-a felekezeten kívüli. A reformátusok aránya 1921-ben (43,2 %) még csaknem megegyezett a római katolikusokéval. Abaújrákos népessége 1880-1930 között stabilan alakult (199-255 fő között), minimumát 1910-ben érte el (199 fő). 1930-1941 között 42,6 százalékkal, 251 főről 358 főre nőtt a lakosság száma. 1970-1991 között az elöregedő lakosságú község népességének csaknem egynegyedét elvesztette (400 főről 309-re csökkent), ez a folyamat a rendszerváltás után megfordult: 1991-2001 között már 34 fővel gyarapodott Abaújrákos népessége. 2001-2011 között a népességnövekedés lelassult, 2011-2017 között pedig teljesen leállt. Abaújrákos népsűrűsége (2011-ben 33,4 fő/km²) alacsony, a járási átlag felét sem éri el.

Történelem

Abaújrákos első írásos említése 1387-ből származik, ekkor „Rakos” alakban szerepelt. Nevét a rajta keresztülfolyó, rákban gazdag Rákos-patakról kapta (a mai Garbóci-patak). A középkorban Szalánc várának uradalmához tartozott, évi vásárt is tartottak itt. 1427-ben hat portája adózott. 1565-ben tíz jobbágy és három zsellérporta adózott a faluban. 1686-ban 13 portájából csak hét volt lakott. A 18. század elején a pestisjárvány és a háborúk miatt csaknem elnéptelenedett: 1715-ben 2, 1713-ban csak 3 lakott portája volt. Ezután a korábban magyarok lakta falut római katolikus vallású szlovákokkal telepítették újjá (egyházilag Regeteruszka filiája volt). 1746-ban 65 lakosa volt. 1773-ban beszélt nyelvként a szlovákot írták le a faluban, 1796-99-ben Fényes Elek is „tót” faluként jellemzi. A 18. század végén és a 19. század első felében a Forgách család volt a falu birtokosa. 1828-ban 34 háza és 271 lakosa volt. 1851-ben 215 lakosából 120 volt római katolikus, 91 református és 4 izraelita vallású. A 19. században jellemző foglalkozás volt a faluban az edénydrótozás. A 18. század végén, az első katonai felmérés idején a falut még minden oldalról erdők vették körül, ezeknek a falutól nyugatra és délnyugatra eső részét a 19. század hetvenes éveire kiirtották, ekkor jött létre Kálmánpuszta is. A községnek 1880-ban 250, 1890-ben 255, 1900-ban 239, 1910-ben pedig 199 lakosa volt. A 19. század végén határának nagy részét a Várhegyen létrehozott lekerített vadaskert vadaskert foglalta el (ld. harmadik katonai felmérés). A korábban használt Rákos helyett az országos helységnévrendezés során, 1905-ben állapították meg a vármegyei hovatartozásra utaló Abaújrákos hivatalos nevet. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Hernádzsadány székhelyű Füzéri járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. Lakossága a két világháború közötti időszakban erdőgazdálkodással, földműveléssel és gyümölcstermesztéssel foglalkozott. 1921-ben 222, 1930-ban 251 lakosa volt. 1938-ban 51 háza és 345 lakosa volt. 1938. novemberétől az első bécsi döntés visszacsatolta Magyarországhoz. Az új magyar-csehszlovák (1939-től magyar-szlovák) határt Abaújrákos keleti (Nagyszalánccal közös) határánál húzták meg, ezzel hét évre határközséggé vált (határátkelőhely is volt az Abaújrákos-Nagyszalánc közötti úton). 1970-ben 400, 1980-ban 387, 1991-ben pedig 309 lakosa volt. Határában a 20. század második felében kőbánya működött. A rendszerváltás után a korábban csökkenő népesség ismét nőni kezdett, 2001-ben 343, 2011-ben 353 (2017-ben pontosan ugyanennyi) lakosa volt Abaújrákosnak.

Mai jelentősége

A községben sem alapiskola, sem óvoda nem található. Jézus Szívének szentelt római katolikus kápolnája 1965-ben, református temploma az 1990-es években épült.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

RÁKOS. Tót falu Abaúj Vármegyében, földes Ura Gróf Forgáts Uraság, lakosai katolikusok, és másfélék, fekszik Regete pusztához nem meszsze, határja ollyan, mint Újszállásé, harmadik osztálybéli.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Rákos, tót-magyar falu, Abauj vmegyében, Regete-Ruszkához 3 fertálynyira: 120 kath., 91 ref., 4 zsidó lak. F. u. gr. Forgács

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Rákos kisközség 48 házzal, 255 magyar és tót ajku lakossal. Postája Garbócz-Bogdány, távirója: N.-Szaláncz. Széplaktól kezdve is érdekes a Tárcza és Ósva közén elvonuló út, melynek tájképi szépségét az Eperjes-tokaji hegyláncz erdőfödte magas kúpjai emelik, de Rákos felé, a sötét rengetegen át magasabbra és magasabbra emelkedve, egyre érdekesebbé, sőt vadregényessé válik.

Helységnévtár

Rákos [Kálmánföld p.], rk. 103 Regete-Ruszka, gk. 28 Újváros, ág. 1 —, ref. 109 Bogdány, izr. 9 Rozgony. 1890: Rákos, 255. rk. 112, gk. 33, ref. 107, izr. 3.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Abaujrákos. Azelőtt Rákos. A község keletkezése és története ismeretlen. Területe 1837 kat. hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 345. (...) Abaujrákost a Lexicon is, Korabinsky is szlováknak, Fényes és Czoernig szolvák-magyarnak, Pesti pedig magyar-szlováknak mondja. A népszámlálások tükrében 48, 48, 72, 65%, majd 1921-ben 25%, 1930-ban 14%, 1938-ban az 1910. évi adat folytatásaképen 77% magyarság mutatkozik.

Névelőfordulások
1387
Rakos
1773
Rákos
1786
Rákosch
1808
Rákos
1863
Rákos
1907
Abaújrákos
1920
Rakoš
1927
Rákoš
1938
Abaújrákos
1945
Rákoš

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: (Rákoš) 26
Telefon: 0556941140

Honlap: obecrakos.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Antoni Igor (Független)

Képviselő-testület:
Kocelko Vlastimil (Független)
Makkai Ondrej (Független)
Tomčík Adam (Független)
Tomko Dušan (KDH)
Antoniová Silvia (SaS)
Független 60% Független 3 képviselö KDH 20% KDH 1 képviselö SaS 20% SaS 1 képviselö 5 képviselö
Abaújrákosi Községi Hivatal

Rákoš 26

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 121 48%
szlovákok 122 49%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 2 1%
egyéb 5 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 250
magyarok 130 65%
szlovákok 63 32%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 6 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 199
magyarok 56 25%
szlovákok 166 75%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 222
magyarok 4 1%
szlovákok 303 98%
ruszinok 0 0%
romák 1 0%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 309
magyarok 4 1%
szlovákok 325 95%
ruszinok 1 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 12 3%
összlétszám 343
magyarok 4 1%
szlovákok 280 79%
ruszinok 1 0%
romák 15 4%
ukránok 2 1%
csehek 3 1%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 48 14%
összlétszám 353
magyarok 3 1%
szlovákok 336 94%
ruszinok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
csehek 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 19 5%
összlétszám 359
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 295
Választási részvétel: 50.85 %
Kiadott boríték: 150
Bedobott boríték: 150

Polgármester

Érvényes szavazólap: 130
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Antoni Igor 130 100.00 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Kocelko Vlastimil 108 Független
Makkai Ondrej 100 Független
Tomčík Adam 89 Független
Antoniová Silvia 80 SaS
Tomko Dušan 69 KDH

Képviselők

2014
SaS 60.00% SaS 3 képviselö SIEŤ 20.00% SIEŤ 1 képviselö Független 20.00% Független 1 képviselö 5 képviselö
2018
Független 60.00% Független 3 képviselö SaS 20.00% SaS 1 képviselö KDH 20.00% KDH 1 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 274
Választási részvétel: 12.41 %
Kiadott boríték: 34
Bedobott boríték: 34
Választásra jogosult: 275
Választási részvétel: 12.73 %
Kiadott boríték: 35
Bedobott boríték: 35
Választásra jogosult: 287
Választási részvétel: 22,99 %
Kiadott boríték: 66
Bedobott boríték: 66

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 33
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 60
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 20 60.61 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 8 24.24 % KDS
Marek Ďurán 1 3.03 % ĽS Naše Slovensko
Dominika Palaščáková 1 3.03 % NOVA
Lukáš Sisák 1 3.03 % KSS
Jaroslav Džunko 1 3.03 % Független
Rastislav Masnyk 1 3.03 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 0 0.00 % 7 STATOČNÝCH
Jozef Holečko 0 0.00 % Független
Ivan Kuhn 0 0.00 % OKS
Rudolf Bauer 15 42.86% KDS
Richard Raši 26 43.33 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Rastislav Trnka 24 40.00 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Róbert Bačinský 5 8.33 % Független
Vladislav Stanko 2 3.33 % Független
Štefan Surmánek 1 1.67 % ĽSNS
Lukáš Sisák 1 1.67 % KSS
Jaroslav Džunko 1 1.67 % Független
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Karol Pataky 0 0.00 % MOST - HÍD, SKOK
Jozef Červeňák 0 0.00 % RIS
Jarmila Tkáčová 0 0.00 % SNS
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 32
Érvényes szavazólap: 62
Érvényes szavazólap: 23545
# Név Szavazat Százalék Párt
Jozef Konkoly 11 34.38% SMER - SD
František Petro 10 31.25% SMER - SD
Štefan Markovič 9 28.13% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Ján Marton 7 21.88% NOVA
Monika Bérešová 6 18.75% SZS
Ľubomír Šimko 6 18.75% SMER - SD
Slavomír Horváth 6 18.75% SNS
Miloš Barcal 6 18.75% Független
Ján Kokarda 6 18.75% Független
Ján Bačo 6 18.75% SĽS
Michal Rečka 5 15.63% SMER - SD
Božena Letková 4 12.50% Független
Monika Vargová 4 12.50% SNS
Elena Fialková 4 12.50% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Dominika Palaščáková 4 12.50% NOVA
Anton Medvec 4 12.50% Független
Viliam Bačo 4 12.50% Független
Jaroslav Pástor 3 9.38% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Vojtech Staňo 3 9.38% SMER - SD
Peter Papáč 2 6.25% KSS
Jozef Tischler 2 6.25% SĽS
Mária Topoľančinová 2 6.25% ĽS-HZDS
Martin Baltes 2 6.25% SĽS
Ján Stanislav 2 6.25% SNS
Ján Mikloš 2 6.25% KSS
Ivan Buchla 2 6.25% SNS
Jozef Holečko 2 6.25% Független
Radoslav Šimko 2 6.25% SNS
Róbert Čarny 2 6.25% SNS
Elena Majancsíková 2 6.25% SĽS
Štefan Petrík 2 6.25% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Viktor Dulina 2 6.25% Független
Viktor Sasák 2 6.25% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Ladislav Vojtko 1 3.13% KSS
Róbert Šándor 1 3.13% Független
Františka Kočišová 1 3.13% SĽS
Imrich Kohút 1 3.13% SĽS
Jozef Koňa 1 3.13% SĽS
Karol Dzugas 1 3.13% Független
Ladislav Bartók 1 3.13% Független
Peter Palaščák 1 3.13% SOĽ
Ladislav Miko 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ivan Hriczko 0 0.00% Független
Norbert Krušinský 0 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Anton Király 0 0.00% SMK-MKP
László Köteles 0 0.00% SMK-MKP
Ľubica Holováčová 0 0.00% SĽS
Rastislav Moric 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Jenő Csoltkó 0 0.00% Független
Marián Kertész 0 0.00% PD
Roman Horváth 0 0.00% SRÚS
Marián Tóth 0 0.00% SaS
Štefan Laczkó 0 0.00% 7 STATOČNÝCH
Július Beluscák 0 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Július Grulyo 0 0.00% Független
Tomáš Suchý 0 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
István Zachariaš 0 0.00% SMK-MKP
Alexander Bimbo 0 0.00% SRÚS
Miroslav Bačenko 0 0.00% Független
Vladimír Popovič 0 0.00% SMS
László Iván 0 0.00% SMK-MKP
Martin Smrčo 30 48.39% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Imrich Bakši 21 33.87% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 18 29.03% SMER-SD
Tomáš Kozlai 18 29.03% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Radoslav Hodor 17 27.42% Független
Viktor Dulina 15 24.19% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Erika Zámboriová 13 20.97% ŠKV
Ján Kokarda 13 20.97% Független
Michal Rečka 13 20.97% SMER-SD
Peter Derevjaník 13 20.97% SMER-SD
Jarmila Vaňová 13 20.97% ŠKV
Mária Dulovičová 12 19.35% Független
Peter Solár 12 19.35% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Pavol Bujňák 10 16.13% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Ondrej Bernát 8 12.90% SMER-SD
Pavol Lehotský 7 11.29% Független
Monika Gergelová 6 9.68% SNS
Ivan Hriczko 6 9.68% ŠKV
Vlastimil Lakatoš 5 8.06% Független
Jozef Hric 5 8.06% KSS
Peter Seman 5 8.06% KSS
Miloš Barcal 5 8.06% Független
Slavomír Horváth 4 6.45% SNS
Ladislav Vojtko 4 6.45% KSS
Ján Serbin 4 6.45% Független
Jozef Krešák 4 6.45% ŠANCA
Marcela Demkeová 3 4.84% ĽS Naše Slovensko
Anetta Strýčková 3 4.84% Független
Ján Horváth 3 4.84% Független
Július Beluscsák 3 4.84% Független
Peter Kocai 3 4.84% NAJ
Mária Lacková 2 3.23% Független
Anton Medvec 2 3.23% Független
Jaroslav Pástor 2 3.23% MOST - HÍD
Július Pelegrin 2 3.23% Független
Rudolf Varga 2 3.23% VZDOR
Tomáš Suchý 2 3.23% ŠANCA
Vojtech Farkaš 2 3.23% Független
Csaba Káposztás 2 3.23% MKDA-MKDSZ
Július Begala 2 3.23% Független
Roland Szabó 2 3.23% SMER-SD
Martina Dutková 1 1.61% Független
Gabriel Böhm 1 1.61% Független
Martin Baltes 1 1.61% ĽS Naše Slovensko
Alexander Horváth 1 1.61% MOST - HÍD
František Gedra 1 1.61% ĽS Naše Slovensko
Elena Fialková 1 1.61% MOST - HÍD
István Zachariaš 1 1.61% SMK-MKP
Ladislav Andrejanin 0 0.00% ÚSVIT
Ladislav Bartók 0 0.00% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 0 0.00% NAJ
Augustín Köteles 0 0.00% NAJ
László Köteles 0 0.00% SMK-MKP
Csaba Simkó 0 0.00% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 0 0.00% SMK-MKP
Július Grulyo 0 0.00% Független
Norbert Krušinský 0 0.00% MOST - HÍD
Štefan Hudák 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Tamás Iván 0 0.00% SMK-MKP
Gábor Szalay 0 0.00% SMK-MKP
Slavomír Borovský 0 0.00% DS
Tibor Bráz 0 0.00% Független
Attila Oravecz 0 0.00% MOST - HÍD
Anton Király 0 0.00% SMK-MKP
Alexander Képes 0 0.00% SMK-MKP
Jozef Konkoly 3509 0.00% SMER - SD
István Zachariaš 2794 0.00% SMK-MKP
László Köteles 2474 0.00% SMK-MKP
László Iván 2276 0.00% SMK-MKP
Michal Rečka 2256 0.00% SMER - SD
Ján Kokarda 2006 0.00% Független
Štefan Petrík 1982 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Július Beluscák 1918 0.00% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Elena Fialková 1882 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jozef Holečko 1879 0.00% SMK-MKP
František Petro 1874 0.00% SMER - SD
Anton Király 1806 0.00% SMK-MKP
Ľubomír Šimko 1724 0.00% SMER - SD
Norbert Krušinský 1670 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Jaroslav Pástor 1652 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Monika Bérešová 1615 0.00% SZS
Július Grulyo 1596 0.00% Független
Viktor Sasák 1579 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Jenő Csoltkó 1572 0.00% Független
Dominika Palaščáková 1559 0.00% NOVA
Tomáš Suchý 1494 0.00% MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH
Štefan Markovič 1470 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Miloš Barcal 1341 0.00% Független
Viktor Dulina 1246 0.00% Független
Vojtech Staňo 1239 0.00% SMER - SD
Anton Medvec 1132 0.00% Független
Ivan Hriczko 1064 0.00% Független
Ladislav Bartók 975 0.00% Független
Monika Vargová 938 0.00% SNS
Karol Dzugas 906 0.00% Független
Slavomír Horváth 897 0.00% SNS
Miroslav Bačenko 839 0.00% Független
Božena Letková 810 0.00% Független
Viliam Bačo 800 0.00% Független
Ján Marton 765 0.00% NOVA
Róbert Šándor 746 0.00% Független
Róbert Čarny 718 0.00% SNS
Radoslav Šimko 708 0.00% SNS
Marián Tóth 627 0.00% SaS
Štefan Laczkó 593 0.00% 7 STATOČNÝCH
Peter Papáč 582 0.00% KSS
Martin Baltes 542 0.00% SĽS
Ladislav Vojtko 536 0.00% KSS
Ján Bačo 530 0.00% SĽS
Ivan Buchla 514 0.00% SNS
Vladimír Popovič 510 0.00% SMS
Ján Mikloš 488 0.00% KSS
Ladislav Miko 445 0.00% 7 STATOČNÝCH
Ján Stanislav 434 0.00% SNS
Mária Topoľančinová 409 0.00% ĽS-HZDS
Rastislav Moric 409 0.00% 7 STATOČNÝCH
Elena Majancsíková 373 0.00% SĽS
Ľubica Holováčová 371 0.00% SĽS
Františka Kočišová 339 0.00% SĽS
Imrich Kohút 319 0.00% SĽS
Peter Palaščák 308 0.00% SOĽ
Jozef Koňa 291 0.00% SĽS
Roman Horváth 230 0.00% SRÚS
Marián Kertész 197 0.00% PD
Jozef Tischler 189 0.00% SĽS
Alexander Bimbo 184 0.00% SRÚS
Imrich Bakši 3941 16.74% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
František Petro 3560 15.12% SMER-SD
Michal Rečka 3442 14.62% SMER-SD
Ján Kokarda 3294 13.99% Független
Roland Szabó 3155 13.40% SMER-SD
Viktor Dulina 2975 12.64% KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Martin Smrčo 2941 12.49% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Peter Solár 2912 12.37% NOVA, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Tomáš Kozlai 2506 10.64% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
László Köteles 2479 10.53% SMK-MKP
Adrianna Gergely Papp 2379 10.10% SMK-MKP
István Zachariaš 2345 9.96% SMK-MKP
Mária Lacková 2326 9.88% Független
Erika Zámboriová 2256 9.58% ŠKV
Ondrej Bernát 2140 9.09% SMER-SD
Miloš Barcal 2138 9.08% Független
Monika Gergelová 2112 8.97% SNS
Ivan Hriczko 2105 8.94% ŠKV
Slavomír Borovský 2015 8.56% DS
Anton Medvec 2011 8.54% Független
Alexander Képes 1937 8.23% SMK-MKP
Peter Derevjaník 1935 8.22% SMER-SD
Csaba Simkó 1930 8.20% SMK-MKP
Jarmila Vaňová 1906 8.10% ŠKV
Tamás Iván 1850 7.86% SMK-MKP
Pavol Bujňák 1827 7.76% SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH
Martin Baltes 1813 7.70% ĽS Naše Slovensko
Ján Serbin 1803 7.66% Független
Gábor Szalay 1751 7.44% SMK-MKP
Marcela Demkeová 1680 7.14% ĽS Naše Slovensko
Július Beluscsák 1642 6.97% Független
Norbert Krušinský 1632 6.93% MOST - HÍD
Martina Dutková 1595 6.77% Független
Mária Dulovičová 1568 6.66% Független
František Gedra 1555 6.60% ĽS Naše Slovensko
Anton Király 1468 6.23% SMK-MKP
Radoslav Hodor 1441 6.12% Független
Štefan Hudák 1420 6.03% ĽS Naše Slovensko
Július Pelegrin 1394 5.92% Független
Pavol Lehotský 1391 5.91% Független
Tibor Bráz 1354 5.75% Független
Július Begala 1352 5.74% Független
Elena Fialková 1300 5.52% MOST - HÍD
Vlastimil Lakatoš 1292 5.49% Független
Vojtech Farkaš 1275 5.42% Független
Slavomír Horváth 1230 5.22% SNS
Jaroslav Pástor 1216 5.16% MOST - HÍD
Gabriel Böhm 1179 5.01% Független
Anetta Strýčková 1142 4.85% Független
Attila Oravecz 1071 4.55% MOST - HÍD
Alexander Horváth 888 3.77% MOST - HÍD
Ladislav Bartók 881 3.74% MKDA-MKDSZ
Tomáš Suchý 873 3.71% ŠANCA
Jozef Hric 775 3.29% KSS
Ladislav Andrejanin 759 3.22% ÚSVIT
Ladislav Vojtko 665 2.82% KSS
Peter Seman 611 2.60% KSS
Jozef Krešák 607 2.58% ŠANCA
Csaba Káposztás 574 2.44% MKDA-MKDSZ
Ervín Kompuš 541 2.30% NAJ
Peter Kocai 539 2.29% NAJ
Ján Horváth 458 1.95% Független
Rudolf Varga 322 1.37% VZDOR
Augustín Köteles 309 1.31% NAJ
Július Grulyo 306 1.30% Független

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Szepsi 677 29.78 %
Torna 145 6.38 %
Buzita 141 6.20 %
Somodi 111 4.88 %
Makranc 110 4.84 %
Debrőd 109 4.80 %
Csécs 94 4.14 %
Szeszta 73 3.21 %
Jászó 69 3.04 %
Jánok 64 2.82 %
Perény - Hím 63 2.77 %
Komaróc 63 2.77 %
Áj 57 2.51 %
Reste 57 2.51 %
Szádudvarnok - Méhész 51 2.24 %
Tornaújfalu 49 2.16 %
Alsólánc 48 2.11 %
Zsarnó 47 2.07 %
Bódvavendégi 40 1.76 %
Nagyida 40 1.76 %
Péder 40 1.76 %
Abaújszina 33 1.45 %
Pány 22 0.97 %
Mecenzéf 21 0.92 %
Jászómindszent 12 0.53 %
Tornahorváti 12 0.53 %
Szádelő 12 0.53 %
Kenyhec 11 0.48 %
Miglécnémeti 11 0.48 %
Stósz 7 0.31 %
Kisida 7 0.31 %
Felsőmecenzéf 5 0.22 %
Hernádcsány 4 0.18 %
Hernádzsadány 4 0.18 %
Kassamindszent 4 0.18 %
Magyarbőd 4 0.18 %
Jászóújfalu 3 0.13 %
Felsőtőkés 3 0.13 %
Koksóbaksa 3 0.13 %
Izdobabeszter 3 0.13 %
Hernádszokoly 3 0.13 %
Enyicke 3 0.13 %
Petőszinye 3 0.13 %
Rás 2 0.09 %
Baska 2 0.09 %
Hernádszentistván 2 0.09 %
Benyék 2 0.09 %
Felsőcsáj 2 0.09 %
Kalsa 2 0.09 %
Hilyó 2 0.09 %
Patacskő 2 0.09 %
Alsókemence 2 0.09 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.09 %
Györke 2 0.09 %
Alsómislye 2 0.09 %
Alsótőkés 2 0.09 %
Kassaolcsvár 2 0.09 %
Felsőkemence 1 0.04 %
Abaújnádasd 1 0.04 %
Hernádgecse 1 0.04 %
Sároskőszeg 1 0.04 %
Semse 1 0.04 %
Rudnok 1 0.04 %
Hatkóc 1 0.04 %
Kecerlipóc 1 0.04 %
Lengyelfalva 1 0.04 %
Abaújharaszti 1 0.04 %
Bolyár 1 0.04 %
Alsóhutka 1 0.04 %
Kisladna 1 0.04 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Rozgony 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Lapispatakújtelep 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Jászó 325 37.27 %
Torna 110 12.61 %
Kecer 63 7.22 %
Szepsi 47 5.39 %
Mecenzéf 28 3.21 %
Áj 16 1.83 %
Buzita 14 1.61 %
Jászómindszent 13 1.49 %
Csécs 11 1.26 %
Jászóújfalu 10 1.15 %
Kisida 9 1.03 %
Abaújszakaly 9 1.03 %
Györke 8 0.92 %
Kenyhec 8 0.92 %
Hernádcsány 8 0.92 %
Tornaújfalu 7 0.80 %
Abos 7 0.80 %
Izdobabeszter 7 0.80 %
Abaújszina 6 0.69 %
Stósz 6 0.69 %
Budamér 5 0.57 %
Hernádszentistván 5 0.57 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.57 %
Hernádszokoly 5 0.57 %
Pány 5 0.57 %
Enyicke 5 0.57 %
Benyék 5 0.57 %
Semse 5 0.57 %
Bolyár 5 0.57 %
Hernádzsadány 4 0.46 %
Rozgony 4 0.46 %
Debrőd 4 0.46 %
Koksóbaksa 4 0.46 %
Nagyida 4 0.46 %
Miglécnémeti 4 0.46 %
Zsarnó 4 0.46 %
Alsókemence 4 0.46 %
Lapispatakújtelep 4 0.46 %
Szeszta 3 0.34 %
Hilyó 3 0.34 %
Komaróc 3 0.34 %
Nagyszalánc 3 0.34 %
Alsólánc 3 0.34 %
Patacskő 3 0.34 %
Sároskőszeg 3 0.34 %
Felsőmislye 3 0.34 %
Felsőmecenzéf 3 0.34 %
Szaláncújváros 3 0.34 %
Ránk 3 0.34 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.34 %
Alsómislye 3 0.34 %
Rudnok 3 0.34 %
Baska 3 0.34 %
Perény - Hím 3 0.34 %
Lapispatak 2 0.23 %
Lengyelfalva 2 0.23 %
Makranc 2 0.23 %
Petőszinye 2 0.23 %
Alsóhutka 2 0.23 %
Felsőtőkés 2 0.23 %
Aranyida 2 0.23 %
Királynép 2 0.23 %
Kassamindszent 2 0.23 %
Garbócbogdány 2 0.23 %
Hernádgecse 1 0.11 %
Alsótőkés 1 0.11 %
Kassaolcsvár 1 0.11 %
Abaújrákos 1 0.11 %
Reste 1 0.11 %
Jánok 1 0.11 %
Rás 1 0.11 %
Bódvavendégi 1 0.11 %
Hatkóc 1 0.11 %
Eszkáros 1 0.11 %
Ájfalucska 1 0.11 %
Szalánchuta 1 0.11 %
Alsócsáj 1 0.11 %
Kelecsenyborda 1 0.11 %
Györgyi 1 0.11 %
Somodi 1 0.11 %
Terebő 1 0.11 %
Abaújnádasd 1 0.11 %
Abaújharaszti 1 0.11 %
Tornahorváti 1 0.11 %
Idabukóc 1 0.11 %
Felsőhutka 1 0.11 %
Felsőkemence 1 0.11 %
Balogd 1 0.11 %
Magyarbőd 1 0.11 %
Bölzse 1 0.11 %
Bátyok 1 0.11 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Szepsi 511 26.87 %
Buzita 223 11.72 %
Csécs 84 4.42 %
Perény - Hím 79 4.15 %
Torna 77 4.05 %
Szeszta 77 4.05 %
Reste 67 3.52 %
Makranc 66 3.47 %
Komaróc 55 2.89 %
Debrőd 55 2.89 %
Somodi 53 2.79 %
Alsólánc 51 2.68 %
Nagyida 49 2.58 %
Tornaújfalu 38 2.00 %
Jászó 37 1.95 %
Áj 37 1.95 %
Szádudvarnok - Méhész 32 1.68 %
Zsarnó 31 1.63 %
Péder 30 1.58 %
Abaújszina 29 1.52 %
Jánok 28 1.47 %
Bódvavendégi 25 1.31 %
Mecenzéf 15 0.79 %
Semse 11 0.58 %
Pány 10 0.53 %
Kenyhec 9 0.47 %
Hernádcsány 9 0.47 %
Tornahorváti 8 0.42 %
Kassamindszent 8 0.42 %
Miglécnémeti 8 0.42 %
Györke 7 0.37 %
Enyicke 6 0.32 %
Kecer 6 0.32 %
Kisida 5 0.26 %
Izdobabeszter 5 0.26 %
Jászómindszent 5 0.26 %
Hernádszentistván 5 0.26 %
Regeteruszka 4 0.21 %
Királynép 4 0.21 %
Jászóújfalu 4 0.21 %
Szádelő 4 0.21 %
Felsőcsáj 3 0.16 %
Patacskő 3 0.16 %
Hernádszokoly 3 0.16 %
Hatkóc 3 0.16 %
Rozgony 3 0.16 %
Hernádzsadány 3 0.16 %
Lengyelfalva 2 0.11 %
Kassaolcsvár 2 0.11 %
Felsőtőkés 2 0.11 %
Aranyida 2 0.11 %
Felsőkemence 2 0.11 %
Sároskőszeg 2 0.11 %
Bolyár 2 0.11 %
Alsótőkés 2 0.11 %
Baska 2 0.11 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.11 %
Felsőmecenzéf 2 0.11 %
Alsómislye 2 0.11 %
Nagyszalánc 1 0.05 %
Magyarbőd 1 0.05 %
Abos 1 0.05 %
Ósva 1 0.05 %
Koksóbaksa 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Hilyó 1 0.05 %
Ránk 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Rudnok 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Györgyi 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Lapispatakújtelep 1 0.05 %
Szaláncújváros 1 0.05 %
Abaújszakaly 1 0.05 %
Stósz 1 0.05 %
Petőszinye 1 0.05 %
Füzérnádaska 1 0.05 %
Abaújnádasd 1 0.05 %
Abaújharaszti 1 0.05 %
Ósvacsákány 1 0.05 %
Tarcavajkóc 1 0.05 %
Idabukóc 1 0.05 %
Budamér 1 0.05 %
Felsőhutka 1 0.05 %
Felsőmislye 1 0.05 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Lapispatak 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kassabéla 0 0.00 %
Benyék 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Mecenzéf 184 16.14 %
Jászómindszent 108 9.47 %
Stósz 76 6.67 %
Felsőmecenzéf 50 4.39 %
Szepsi 38 3.33 %
Kisida 36 3.16 %
Hernádcsány 24 2.11 %
Jászó 24 2.11 %
Kassamindszent 24 2.11 %
Jászóújfalu 22 1.93 %
Kassabéla 19 1.67 %
Rozgony 18 1.58 %
Budamér 18 1.58 %
Hernádszokoly 17 1.49 %
Semse 17 1.49 %
Družstevná pri Hornáde 15 1.32 %
Sároskőszeg 15 1.32 %
Felsőtőkés 14 1.23 %
Kassaolcsvár 14 1.23 %
Csécs 12 1.05 %
Lengyelfalva 12 1.05 %
Torna 12 1.05 %
Izdobabeszter 12 1.05 %
Hernádszentistván 12 1.05 %
Idabukóc 11 0.96 %
Aranyida 11 0.96 %
Lapispatak 11 0.96 %
Koksóbaksa 10 0.88 %
Felsőmislye 9 0.79 %
Alsótőkés 9 0.79 %
Tarcavajkóc 8 0.70 %
Abaújszakaly 8 0.70 %
Tizsite 8 0.70 %
Baska 8 0.70 %
Hatkóc 7 0.61 %
Szalánchuta 7 0.61 %
Enyicke 7 0.61 %
Abaújnádasd 7 0.61 %
Nagyida 7 0.61 %
Abaújszina 7 0.61 %
Hilyó 7 0.61 %
Perény - Hím 7 0.61 %
Magyarbőd 7 0.61 %
Hernádgecse 7 0.61 %
Nagyszalánc 7 0.61 %
Györke 6 0.53 %
Garbócbogdány 6 0.53 %
Makranc 6 0.53 %
Lapispatakújtelep 6 0.53 %
Kelecsenyborda 6 0.53 %
Kecer 6 0.53 %
Királynép 6 0.53 %
Hernádzsadány 6 0.53 %
Rás 5 0.44 %
Pány 5 0.44 %
Rudnok 5 0.44 %
Kisladna 5 0.44 %
Terebő 5 0.44 %
Hernádgönyű 4 0.35 %
Buzita 4 0.35 %
Ájfalucska 4 0.35 %
Abaújharaszti 4 0.35 %
Zsarnó 4 0.35 %
Kalsa 4 0.35 %
Petőszinye 4 0.35 %
Szeszta 4 0.35 %
Nagyladna 4 0.35 %
Ósvacsákány 3 0.26 %
Felsőcsáj 3 0.26 %
Györgyi 3 0.26 %
Abaújrákos 3 0.26 %
Apátka 3 0.26 %
Jánok 3 0.26 %
Alsómislye 3 0.26 %
Abos 3 0.26 %
Alsóhutka 3 0.26 %
Benyék 3 0.26 %
Miglécnémeti 3 0.26 %
Újszállás 2 0.18 %
Alsókemence 2 0.18 %
Ósva 2 0.18 %
Szaláncújváros 2 0.18 %
Balogd 2 0.18 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.18 %
Bolyár 2 0.18 %
Somodi 2 0.18 %
Regeteruszka 2 0.18 %
Bátyok 2 0.18 %
Debrőd 2 0.18 %
Tornaújfalu 2 0.18 %
Kenyhec 2 0.18 %
Bölzse 2 0.18 %
Tornahorváti 1 0.09 %
Bódvavendégi 1 0.09 %
Felsőkemence 1 0.09 %
Füzérnádaska 1 0.09 %
Kecerlipóc 1 0.09 %
Alsócsáj 1 0.09 %
Áj 1 0.09 %
Modrafalva 1 0.09 %
Felsőhutka 1 0.09 %
Bunyita 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Szepsi 528 37.10 %
Buzita 84 5.90 %
Torna 66 4.64 %
Makranc 50 3.51 %
Szeszta 45 3.16 %
Csécs 39 2.74 %
Debrőd 38 2.67 %
Áj 31 2.18 %
Somodi 30 2.11 %
Tornaújfalu 30 2.11 %
Szádudvarnok - Méhész 28 1.97 %
Nagyida 27 1.90 %
Perény - Hím 26 1.83 %
Alsólánc 26 1.83 %
Zsarnó 26 1.83 %
Jánok 26 1.83 %
Reste 23 1.62 %
Péder 22 1.55 %
Jászó 22 1.55 %
Bódvavendégi 21 1.48 %
Rudnok 17 1.19 %
Komaróc 17 1.19 %
Mecenzéf 15 1.05 %
Jászómindszent 13 0.91 %
Hernádcsány 13 0.91 %
Abaújszina 12 0.84 %
Tornahorváti 11 0.77 %
Miglécnémeti 9 0.63 %
Pány 9 0.63 %
Kassamindszent 8 0.56 %
Aranyida 7 0.49 %
Stósz 6 0.42 %
Izdobabeszter 6 0.42 %
Jászóújfalu 6 0.42 %
Györke 6 0.42 %
Rás 6 0.42 %
Enyicke 5 0.35 %
Ránk 5 0.35 %
Lapispatak 4 0.28 %
Patacskő 4 0.28 %
Sároskőszeg 4 0.28 %
Kisida 4 0.28 %
Alsómislye 4 0.28 %
Hernádgecse 4 0.28 %
Koksóbaksa 3 0.21 %
Felsőmecenzéf 3 0.21 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.21 %
Hernádszokoly 3 0.21 %
Szalánchuta 3 0.21 %
Kenyhec 3 0.21 %
Abaújszakaly 3 0.21 %
Garbócbogdány 3 0.21 %
Semse 3 0.21 %
Alsótőkés 3 0.21 %
Szádelő 2 0.14 %
Tarcavajkóc 2 0.14 %
Hernádzsadány 2 0.14 %
Hilyó 2 0.14 %
Magyarbőd 2 0.14 %
Nagyszalánc 2 0.14 %
Kisszalánc 2 0.14 %
Kassabéla 2 0.14 %
Budamér 2 0.14 %
Hernádgönyű 2 0.14 %
Bolyár 2 0.14 %
Abaújnádasd 2 0.14 %
Petőszinye 2 0.14 %
Kalsa 2 0.14 %
Felsőtőkés 2 0.14 %
Kisladna 1 0.07 %
Regeteruszka 1 0.07 %
Balogd 1 0.07 %
Eszkáros 1 0.07 %
Sárosófalu 1 0.07 %
Ósva 1 0.07 %
Abos 1 0.07 %
Lapispatakújtelep 1 0.07 %
Alsókemence 1 0.07 %
Alsóhutka 1 0.07 %
Abaújharaszti 1 0.07 %
Füzérnádaska 1 0.07 %
Tizsite 1 0.07 %
Rozgony 1 0.07 %
Benyék 1 0.07 %
Királynép 1 0.07 %
Bölzse 1 0.07 %
Nagyladna 1 0.07 %
Hernádszentistván 1 0.07 %
Felsőkemence 1 0.07 %
Felsőmislye 1 0.07 %
Felsőcsáj 1 0.07 %
Kelecsenyborda 1 0.07 %
Kassaolcsvár 1 0.07 %
Kecerlipóc 1 0.07 %
Idabukóc 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Kecer 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 257 12.40 %
Hernádszentistván 216 10.42 %
Sároskőszeg 164 7.92 %
Hernádszokoly 138 6.66 %
Budamér 79 3.81 %
Rozgony 58 2.80 %
Kassabéla 40 1.93 %
Abos 40 1.93 %
Kassamindszent 39 1.88 %
Kisida 37 1.79 %
Terebő 34 1.64 %
Hernádcsány 30 1.45 %
Enyicke 28 1.35 %
Jászómindszent 28 1.35 %
Királynép 28 1.35 %
Szepsi 26 1.25 %
Tarcavajkóc 25 1.21 %
Koksóbaksa 23 1.11 %
Izdobabeszter 23 1.11 %
Lapispatak 19 0.92 %
Benyék 18 0.87 %
Hernádzsadány 18 0.87 %
Kisladna 18 0.87 %
Felsőmislye 17 0.82 %
Rás 17 0.82 %
Hernádgecse 17 0.82 %
Nagyszalánc 16 0.77 %
Kassaolcsvár 16 0.77 %
Lapispatakújtelep 15 0.72 %
Kenyhec 15 0.72 %
Alsómislye 15 0.72 %
Eszkáros 14 0.68 %
Baska 14 0.68 %
Regeteruszka 14 0.68 %
Alsótőkés 14 0.68 %
Perény - Hím 13 0.63 %
Bölzse 13 0.63 %
Abaújnádasd 13 0.63 %
Csécs 12 0.58 %
Hatkóc 12 0.58 %
Nagyladna 12 0.58 %
Lengyelfalva 12 0.58 %
Aranyida 12 0.58 %
Abaújszina 11 0.53 %
Semse 11 0.53 %
Felsőhutka 11 0.53 %
Mecenzéf 11 0.53 %
Garbócbogdány 10 0.48 %
Kalsa 10 0.48 %
Buzita 10 0.48 %
Jászóújfalu 10 0.48 %
Torna 10 0.48 %
Kecer 10 0.48 %
Magyarbőd 10 0.48 %
Felsőtőkés 10 0.48 %
Györke 10 0.48 %
Alsóhutka 9 0.43 %
Abaújszakaly 9 0.43 %
Hilyó 8 0.39 %
Idabukóc 8 0.39 %
Alsókemence 8 0.39 %
Tizsite 7 0.34 %
Jászó 7 0.34 %
Szalánchuta 7 0.34 %
Hernádgönyű 7 0.34 %
Stósz 7 0.34 %
Felsőmecenzéf 7 0.34 %
Abaújharaszti 6 0.29 %
Bolyár 6 0.29 %
Ósva 6 0.29 %
Bunyita 6 0.29 %
Györgyi 6 0.29 %
Bátyok 5 0.24 %
Szaláncújváros 5 0.24 %
Nagyida 5 0.24 %
Pány 5 0.24 %
Felsőcsáj 4 0.19 %
Ránkfüred 4 0.19 %
Ránk 3 0.14 %
Jánok 3 0.14 %
Szeszta 3 0.14 %
Újszállás 3 0.14 %
Ósvacsákány 3 0.14 %
Rudnok 3 0.14 %
Miglécnémeti 3 0.14 %
Balogd 3 0.14 %
Sárosófalu 3 0.14 %
Alsócsáj 3 0.14 %
Petőszinye 3 0.14 %
Áj 3 0.14 %
Füzérnádaska 3 0.14 %
Szádudvarnok - Méhész 3 0.14 %
Felsőkemence 3 0.14 %
Kisszalánc 2 0.10 %
Kecerlipóc 2 0.10 %
Somodi 2 0.10 %
Abaújrákos 2 0.10 %
Apátka 2 0.10 %
Patacskő 2 0.10 %
Makranc 2 0.10 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Zsarnó 1 0.05 %
Komaróc 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Modrafalva 1 0.05 %
Bocsárd 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Torna 392 34.91 %
Szepsi 178 15.85 %
Csécs 34 3.03 %
Szádudvarnok - Méhész 32 2.85 %
Áj 31 2.76 %
Makranc 29 2.58 %
Somodi 26 2.32 %
Tornaújfalu 25 2.23 %
Jánok 23 2.05 %
Perény - Hím 20 1.78 %
Zsarnó 20 1.78 %
Bódvavendégi 18 1.60 %
Mecenzéf 14 1.25 %
Szeszta 14 1.25 %
Tornahorváti 14 1.25 %
Jászó 12 1.07 %
Buzita 11 0.98 %
Debrőd 11 0.98 %
Kenyhec 11 0.98 %
Nagyida 10 0.89 %
Pány 10 0.89 %
Péder 8 0.71 %
Hernádcsány 6 0.53 %
Rozgony 6 0.53 %
Kisida 5 0.45 %
Hernádgecse 5 0.45 %
Reste 5 0.45 %
Ájfalucska 4 0.36 %
Szádelő 4 0.36 %
Alsólánc 4 0.36 %
Jászóújfalu 4 0.36 %
Lapispatakújtelep 4 0.36 %
Jászómindszent 4 0.36 %
Magyarbőd 3 0.27 %
Garbócbogdány 3 0.27 %
Izdobabeszter 3 0.27 %
Alsótőkés 3 0.27 %
Komaróc 3 0.27 %
Hernádszokoly 3 0.27 %
Nagyszalánc 3 0.27 %
Abos 3 0.27 %
Hernádzsadány 3 0.27 %
Enyicke 3 0.27 %
Abaújszina 3 0.27 %
Kassamindszent 3 0.27 %
Abaújnádasd 2 0.18 %
Hilyó 2 0.18 %
Eszkáros 2 0.18 %
Rudnok 2 0.18 %
Bolyár 2 0.18 %
Hernádgönyű 2 0.18 %
Budamér 2 0.18 %
Kassaolcsvár 2 0.18 %
Idabukóc 2 0.18 %
Szalánchuta 2 0.18 %
Kassabéla 2 0.18 %
Kecer 1 0.09 %
Tizsite 1 0.09 %
Alsóhutka 1 0.09 %
Semse 1 0.09 %
Alsómislye 1 0.09 %
Benyék 1 0.09 %
Koksóbaksa 1 0.09 %
Felsőmislye 1 0.09 %
Tarcavajkóc 1 0.09 %
Baska 1 0.09 %
Balogd 1 0.09 %
Györke 1 0.09 %
Hernádszentistván 1 0.09 %
Aranyida 1 0.09 %
Sároskőszeg 1 0.09 %
Felsőtőkés 1 0.09 %
Felsőhutka 1 0.09 %
Kalsa 1 0.09 %
Lapispatak 1 0.09 %
Terebő 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Királynép 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Abaújszakaly 0 0.00 %
Stósz 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Rás 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Družstevná pri Hornáde 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Patacskő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 59 12.74 %
Torna 20 4.32 %
Csécs 12 2.59 %
Jászó 11 2.38 %
Tornaújfalu 10 2.16 %
Rozgony 10 2.16 %
Nagyida 10 2.16 %
Buzita 8 1.73 %
Somodi 8 1.73 %
Makranc 7 1.51 %
Zsarnó 6 1.30 %
Reste 6 1.30 %
Lapispatak 6 1.30 %
Idabukóc 6 1.30 %
Debrőd 5 1.08 %
Jánok 5 1.08 %
Perény - Hím 5 1.08 %
Abaújszina 5 1.08 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.86 %
Kassamindszent 4 0.86 %
Alsólánc 4 0.86 %
Tornahorváti 4 0.86 %
Szeszta 4 0.86 %
Izdobabeszter 3 0.65 %
Petőszinye 3 0.65 %
Magyarbőd 3 0.65 %
Komaróc 3 0.65 %
Hernádszokoly 3 0.65 %
Jászóújfalu 3 0.65 %
Kisida 3 0.65 %
Györke 3 0.65 %
Ránk 3 0.65 %
Terebő 3 0.65 %
Enyicke 3 0.65 %
Nagyszalánc 2 0.43 %
Bódvavendégi 2 0.43 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.43 %
Hernádcsány 2 0.43 %
Budamér 2 0.43 %
Kalsa 2 0.43 %
Kecer 2 0.43 %
Kenyhec 2 0.43 %
Mecenzéf 2 0.43 %
Abos 2 0.43 %
Patacskő 2 0.43 %
Abaújszakaly 2 0.43 %
Kassaolcsvár 2 0.43 %
Felsőmislye 2 0.43 %
Alsókemence 2 0.43 %
Jászómindszent 1 0.22 %
Pány 1 0.22 %
Lapispatakújtelep 1 0.22 %
Rudnok 1 0.22 %
Regeteruszka 1 0.22 %
Alsótőkés 1 0.22 %
Benyék 1 0.22 %
Eszkáros 1 0.22 %
Sároskőszeg 1 0.22 %
Szaláncújváros 1 0.22 %
Királynép 1 0.22 %
Lengyelfalva 1 0.22 %
Stósz 1 0.22 %
Péder 1 0.22 %
Rás 1 0.22 %
Abaújnádasd 1 0.22 %
Hatkóc 1 0.22 %
Áj 1 0.22 %
Tarcavajkóc 1 0.22 %
Ájfalucska 1 0.22 %
Hernádgecse 1 0.22 %
Györgyi 1 0.22 %
Bolyár 1 0.22 %
Felsőcsáj 1 0.22 %
Felsőtőkés 1 0.22 %
Felsőmecenzéf 1 0.22 %
Kassabéla 1 0.22 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Hernádszentistván 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Koksóbaksa 0 0.00 %
Hernádgönyű 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Baska 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Hernádzsadány 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Torna 134 23.34 %
Szepsi 82 14.29 %
Csécs 20 3.48 %
Tornaújfalu 18 3.14 %
Nagyida 17 2.96 %
Szádudvarnok - Méhész 15 2.61 %
Buzita 12 2.09 %
Áj 12 2.09 %
Szeszta 12 2.09 %
Somodi 11 1.92 %
Bódvavendégi 11 1.92 %
Zsarnó 10 1.74 %
Jászó 10 1.74 %
Makranc 10 1.74 %
Mecenzéf 9 1.57 %
Péder 9 1.57 %
Jászómindszent 8 1.39 %
Tornahorváti 8 1.39 %
Perény - Hím 7 1.22 %
Eszkáros 6 1.05 %
Hernádcsány 6 1.05 %
Abaújszina 6 1.05 %
Alsólánc 5 0.87 %
Kassamindszent 5 0.87 %
Reste 5 0.87 %
Jánok 4 0.70 %
Budamér 4 0.70 %
Baska 4 0.70 %
Kenyhec 4 0.70 %
Jászóújfalu 4 0.70 %
Hernádzsadány 4 0.70 %
Debrőd 4 0.70 %
Komaróc 4 0.70 %
Magyarbőd 4 0.70 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.70 %
Hernádszentistván 3 0.52 %
Kecer 3 0.52 %
Abaújnádasd 3 0.52 %
Alsótőkés 3 0.52 %
Enyicke 3 0.52 %
Hernádgönyű 3 0.52 %
Pány 3 0.52 %
Lapispatak 3 0.52 %
Semse 3 0.52 %
Györke 2 0.35 %
Abaújszakaly 2 0.35 %
Koksóbaksa 2 0.35 %
Kassabéla 2 0.35 %
Felsőmislye 2 0.35 %
Kassaolcsvár 2 0.35 %
Tizsite 2 0.35 %
Abaújrákos 2 0.35 %
Bolyár 2 0.35 %
Rozgony 2 0.35 %
Rudnok 2 0.35 %
Izdobabeszter 2 0.35 %
Miglécnémeti 2 0.35 %
Szádelő 2 0.35 %
Benyék 2 0.35 %
Nagyszalánc 2 0.35 %
Alsómislye 1 0.17 %
Hernádgecse 1 0.17 %
Bölzse 1 0.17 %
Ájfalucska 1 0.17 %
Felsőcsáj 1 0.17 %
Lapispatakújtelep 1 0.17 %
Újszállás 1 0.17 %
Abos 1 0.17 %
Stósz 1 0.17 %
Balogd 1 0.17 %
Hernádszokoly 1 0.17 %
Ránkfüred 1 0.17 %
Patacskő 1 0.17 %
Aranyida 1 0.17 %
Rás 1 0.17 %
Hilyó 1 0.17 %
Királynép 1 0.17 %
Ránk 1 0.17 %
Sároskőszeg 1 0.17 %
Kisida 1 0.17 %
Kisladna 1 0.17 %
Szaláncújváros 1 0.17 %
Idabukóc 1 0.17 %
Felsőtőkés 1 0.17 %
Abaújharaszti 1 0.17 %
Alsóhutka 1 0.17 %
Alsókemence 1 0.17 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Regeteruszka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Lengyelfalva 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Hatkóc 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőmecenzéf 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 310 16.30 %
Torna 295 15.51 %
Jászó 262 13.77 %
Szádudvarnok - Méhész 126 6.62 %
Mecenzéf 91 4.78 %
Buzita 78 4.10 %
Szeszta 60 3.15 %
Zsarnó 56 2.94 %
Somodi 52 2.73 %
Tornaújfalu 50 2.63 %
Áj 47 2.47 %
Jászóújfalu 38 2.00 %
Debrőd 35 1.84 %
Bódvavendégi 33 1.74 %
Csécs 33 1.74 %
Alsólánc 29 1.52 %
Perény - Hím 28 1.47 %
Jánok 26 1.37 %
Szádelő 24 1.26 %
Abaújszina 23 1.21 %
Komaróc 22 1.16 %
Nagyida 20 1.05 %
Makranc 20 1.05 %
Reste 20 1.05 %
Péder 17 0.89 %
Felsőmecenzéf 14 0.74 %
Tornahorváti 11 0.58 %
Jászómindszent 8 0.42 %
Miglécnémeti 6 0.32 %
Királynép 6 0.32 %
Kenyhec 5 0.26 %
Hernádzsadány 5 0.26 %
Hernádcsány 5 0.26 %
Magyarbőd 4 0.21 %
Abaújszakaly 4 0.21 %
Enyicke 4 0.21 %
Kisida 3 0.16 %
Nagyszalánc 3 0.16 %
Kassamindszent 3 0.16 %
Lapispatakújtelep 2 0.11 %
Ájfalucska 2 0.11 %
Lengyelfalva 2 0.11 %
Rudnok 2 0.11 %
Sároskőszeg 2 0.11 %
Pány 2 0.11 %
Hernádszokoly 2 0.11 %
Lapispatak 2 0.11 %
Abaújnádasd 2 0.11 %
Družstevná pri Hornáde 2 0.11 %
Tizsite 2 0.11 %
Baska 2 0.11 %
Felsőmislye 2 0.11 %
Bolyár 2 0.11 %
Györke 2 0.11 %
Ránk 1 0.05 %
Kecer 1 0.05 %
Rozgony 1 0.05 %
Kalsa 1 0.05 %
Regeteruszka 1 0.05 %
Izdobabeszter 1 0.05 %
Alsóhutka 1 0.05 %
Eszkáros 1 0.05 %
Alsókemence 1 0.05 %
Rás 1 0.05 %
Hatkóc 1 0.05 %
Stósz 1 0.05 %
Hernádszentistván 1 0.05 %
Ósva 1 0.05 %
Koksóbaksa 1 0.05 %
Kassabéla 1 0.05 %
Idabukóc 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Kelecsenyborda 1 0.05 %
Felsőtőkés 1 0.05 %
Kecerlipóc 1 0.05 %
Hernádgönyű 1 0.05 %
Benyék 1 0.05 %
Hernádgecse 1 0.05 %
Balogd 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bölzse 0 0.00 %
Abaújharaszti 0 0.00 %
Semse 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Alsócsáj 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Alsótőkés 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Budamér 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Petőszinye 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Abos 0 0.00 %
Kassaolcsvár 0 0.00 %
Tarcavajkóc 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Nagyladna 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Aranyida 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Hilyó 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 325 24.44 %
Makranc 115 8.65 %
Csécs 73 5.49 %
Torna 68 5.11 %
Buzita 39 2.93 %
Perény - Hím 36 2.71 %
Tornaújfalu 35 2.63 %
Jánok 30 2.26 %
Pány 26 1.95 %
Szádudvarnok - Méhész 25 1.88 %
Nagyida 23 1.73 %
Mecenzéf 23 1.73 %
Zsarnó 22 1.65 %
Áj 22 1.65 %
Szeszta 20 1.50 %
Györke 19 1.43 %
Komaróc 19 1.43 %
Péder 18 1.35 %
Somodi 17 1.28 %
Jászó 16 1.20 %
Reste 16 1.20 %
Debrőd 15 1.13 %
Kisida 14 1.05 %
Jászómindszent 14 1.05 %
Kenyhec 12 0.90 %
Alsólánc 12 0.90 %
Bódvavendégi 10 0.75 %
Družstevná pri Hornáde 9 0.68 %
Sároskőszeg 9 0.68 %
Hernádcsány 9 0.68 %
Budamér 8 0.60 %
Rozgony 8 0.60 %
Kassamindszent 8 0.60 %
Hernádszentistván 7 0.53 %
Hernádszokoly 6 0.45 %
Izdobabeszter 6 0.45 %
Semse 6 0.45 %
Tornahorváti 6 0.45 %
Abaújszina 6 0.45 %
Idabukóc 6 0.45 %
Abos 6 0.45 %
Hilyó 6 0.45 %
Jászóújfalu 5 0.38 %
Tarcavajkóc 4 0.30 %
Koksóbaksa 4 0.30 %
Miglécnémeti 4 0.30 %
Bolyár 4 0.30 %
Nagyszalánc 4 0.30 %
Szádelő 4 0.30 %
Abaújnádasd 4 0.30 %
Kassabéla 4 0.30 %
Rás 4 0.30 %
Benyék 4 0.30 %
Hernádgecse 4 0.30 %
Rudnok 4 0.30 %
Stósz 3 0.23 %
Lapispatakújtelep 3 0.23 %
Kassaolcsvár 3 0.23 %
Enyicke 3 0.23 %
Bölzse 3 0.23 %
Felsőhutka 3 0.23 %
Hernádgönyű 3 0.23 %
Nagyladna 3 0.23 %
Alsótőkés 3 0.23 %
Balogd 2 0.15 %
Királynép 2 0.15 %
Kecer 2 0.15 %
Felsőmislye 2 0.15 %
Hatkóc 2 0.15 %
Patacskő 2 0.15 %
Felsőtőkés 2 0.15 %
Felsőcsáj 2 0.15 %
Lengyelfalva 2 0.15 %
Alsókemence 2 0.15 %
Regeteruszka 2 0.15 %
Szaláncújváros 2 0.15 %
Alsócsáj 2 0.15 %
Ránk 2 0.15 %
Modrafalva 2 0.15 %
Bátyok 2 0.15 %
Abaújrákos 1 0.08 %
Aranyida 1 0.08 %
Hernádzsadány 1 0.08 %
Apátka 1 0.08 %
Baska 1 0.08 %
Magyarbőd 1 0.08 %
Kisszalánc 1 0.08 %
Felsőmecenzéf 1 0.08 %
Bunyita 1 0.08 %
Ósvacsákány 1 0.08 %
Abaújharaszti 1 0.08 %
Abaújszakaly 1 0.08 %
Kisladna 1 0.08 %
Petőszinye 1 0.08 %
Terebő 1 0.08 %
Füzérnádaska 1 0.08 %
Kalsa 1 0.08 %
Lapispatak 1 0.08 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Ájfalucska 0 0.00 %
Györgyi 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Alsóhutka 0 0.00 %
Alsómislye 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Garbócbogdány 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Kecerlipóc 0 0.00 %
Magyarbőd 153 6.93 %
Rozgony 83 3.76 %
Izdobabeszter 61 2.76 %
Kisida 61 2.76 %
Kassamindszent 53 2.40 %
Družstevná pri Hornáde 52 2.35 %
Györgyi 51 2.31 %
Hernádcsány 50 2.26 %
Jászómindszent 46 2.08 %
Györke 45 2.04 %
Alsókemence 44 1.99 %
Szepsi 42 1.90 %
Sároskőszeg 42 1.90 %
Kassaolcsvár 41 1.86 %
Regeteruszka 40 1.81 %
Garbócbogdány 39 1.77 %
Budamér 37 1.67 %
Petőszinye 37 1.67 %
Bolyár 36 1.63 %
Mecenzéf 36 1.63 %
Kelecsenyborda 36 1.63 %
Nagyszalánc 33 1.49 %
Benyék 31 1.40 %
Felsőmislye 29 1.31 %
Koksóbaksa 28 1.27 %
Tarcavajkóc 28 1.27 %
Csécs 28 1.27 %
Idabukóc 27 1.22 %
Ránkfüred 27 1.22 %
Lapispatak 27 1.22 %
Kecer 25 1.13 %
Alsótőkés 25 1.13 %
Királynép 25 1.13 %
Felsőcsáj 24 1.09 %
Lengyelfalva 24 1.09 %
Hernádzsadány 24 1.09 %
Rás 23 1.04 %
Hernádszentistván 23 1.04 %
Bátyok 23 1.04 %
Felsőkemence 22 1.00 %
Alsómislye 22 1.00 %
Kassabéla 21 0.95 %
Kalsa 20 0.91 %
Hernádszokoly 20 0.91 %
Füzérnádaska 18 0.81 %
Hernádgecse 18 0.81 %
Baska 18 0.81 %
Semse 17 0.77 %
Ránk 16 0.72 %
Tizsite 16 0.72 %
Torna 15 0.68 %
Abaújszakaly 15 0.68 %
Enyicke 15 0.68 %
Ósvacsákány 15 0.68 %
Aranyida 15 0.68 %
Hilyó 14 0.63 %
Alsóhutka 14 0.63 %
Abaújnádasd 14 0.63 %
Kenyhec 14 0.63 %
Jászó 14 0.63 %
Ósva 14 0.63 %
Abaújszina 13 0.59 %
Jászóújfalu 13 0.59 %
Abaújrákos 13 0.59 %
Abaújharaszti 12 0.54 %
Pány 12 0.54 %
Stósz 12 0.54 %
Szaláncújváros 12 0.54 %
Szeszta 11 0.50 %
Lapispatakújtelep 11 0.50 %
Somodi 11 0.50 %
Abos 11 0.50 %
Kecerlipóc 10 0.45 %
Felsőhutka 10 0.45 %
Terebő 10 0.45 %
Eszkáros 10 0.45 %
Sárosófalu 10 0.45 %
Balogd 9 0.41 %
Hernádgönyű 9 0.41 %
Bölzse 9 0.41 %
Alsócsáj 8 0.36 %
Szalánchuta 8 0.36 %
Perény - Hím 7 0.32 %
Nagyida 7 0.32 %
Makranc 6 0.27 %
Rudnok 6 0.27 %
Felsőtőkés 6 0.27 %
Nagyladna 5 0.23 %
Péder 5 0.23 %
Áj 5 0.23 %
Komaróc 5 0.23 %
Buzita 5 0.23 %
Újszállás 5 0.23 %
Modrafalva 4 0.18 %
Jánok 4 0.18 %
Bódvavendégi 4 0.18 %
Szádudvarnok - Méhész 4 0.18 %
Zsarnó 4 0.18 %
Hatkóc 4 0.18 %
Bunyita 3 0.14 %
Apátka 3 0.14 %
Miglécnémeti 2 0.09 %
Debrőd 2 0.09 %
Kisszalánc 2 0.09 %
Ájfalucska 1 0.05 %
Tornaújfalu 1 0.05 %
Tornahorváti 1 0.05 %
Reste 1 0.05 %
Patacskő 1 0.05 %
Felsőmecenzéf 1 0.05 %
Kisladna 1 0.05 %
Alsólánc 1 0.05 %
Szádelő 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Jászó 196 27.96 %
Somodi 42 5.99 %
Kecer 28 3.99 %
Mecenzéf 22 3.14 %
Jászómindszent 16 2.28 %
Nagyida 14 2.00 %
Magyarbőd 13 1.85 %
Jászóújfalu 13 1.85 %
Torna 12 1.71 %
Csécs 10 1.43 %
Hernádcsány 8 1.14 %
Buzita 8 1.14 %
Szepsi 8 1.14 %
Kisida 8 1.14 %
Stósz 7 1.00 %
Patacskő 6 0.86 %
Abaújszina 6 0.86 %
Koksóbaksa 4 0.57 %
Felsőmecenzéf 4 0.57 %
Györke 4 0.57 %
Kassamindszent 4 0.57 %
Abaújszakaly 4 0.57 %
Kenyhec 4 0.57 %
Družstevná pri Hornáde 4 0.57 %
Abaújnádasd 4 0.57 %
Hilyó 3 0.43 %
Rozgony 3 0.43 %
Rudnok 3 0.43 %
Regeteruszka 3 0.43 %
Budamér 3 0.43 %
Terebő 3 0.43 %
Szeszta 3 0.43 %
Tarcavajkóc 3 0.43 %
Hernádszokoly 2 0.29 %
Kassaolcsvár 2 0.29 %
Királynép 2 0.29 %
Hernádgecse 2 0.29 %
Lengyelfalva 2 0.29 %
Györgyi 2 0.29 %
Alsómislye 2 0.29 %
Bölzse 2 0.29 %
Kassabéla 2 0.29 %
Ósvacsákány 2 0.29 %
Lapispatakújtelep 2 0.29 %
Kelecsenyborda 2 0.29 %
Garbócbogdány 2 0.29 %
Izdobabeszter 2 0.29 %
Pány 2 0.29 %
Hatkóc 2 0.29 %
Perény - Hím 2 0.29 %
Lapispatak 2 0.29 %
Bolyár 2 0.29 %
Hernádzsadány 2 0.29 %
Ránk 2 0.29 %
Alsótőkés 2 0.29 %
Idabukóc 1 0.14 %
Makranc 1 0.14 %
Felsőtőkés 1 0.14 %
Alsóhutka 1 0.14 %
Alsókemence 1 0.14 %
Nagyladna 1 0.14 %
Alsócsáj 1 0.14 %
Füzérnádaska 1 0.14 %
Abaújharaszti 1 0.14 %
Kecerlipóc 1 0.14 %
Benyék 1 0.14 %
Hernádgönyű 1 0.14 %
Abos 1 0.14 %
Ájfalucska 1 0.14 %
Semse 1 0.14 %
Áj 1 0.14 %
Enyicke 1 0.14 %
Ránkfüred 1 0.14 %
Baska 1 0.14 %
Hernádszentistván 1 0.14 %
Aranyida 1 0.14 %
Sároskőszeg 1 0.14 %
Rás 1 0.14 %
Petőszinye 1 0.14 %
Jánok 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Péder 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Ósva 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Nagyszalánc 0 0.00 %
Szalánchuta 0 0.00 %
Szaláncújváros 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Miglécnémeti 0 0.00 %
Kisladna 0 0.00 %
Komaróc 0 0.00 %
Kalsa 0 0.00 %
Abaújrákos 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Szádudvarnok - Méhész 0 0.00 %
Debrőd 0 0.00 %
Tizsite 0 0.00 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Felsőhutka 0 0.00 %
Felsőkemence 0 0.00 %
Felsőmislye 0 0.00 %
Felsőcsáj 0 0.00 %
Bocsárd 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Zsarnó 0 0.00 %
Bátyok 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Szepsi 68 4.42 %
Rozgony 63 4.10 %
Hernádcsány 61 3.97 %
Jászómindszent 59 3.84 %
Kassamindszent 46 2.99 %
Mecenzéf 42 2.73 %
Izdobabeszter 37 2.41 %
Magyarbőd 35 2.28 %
Družstevná pri Hornáde 35 2.28 %
Kisida 33 2.15 %
Nagyida 31 2.02 %
Györke 27 1.76 %
Enyicke 27 1.76 %
Hernádgecse 26 1.69 %
Jászó 26 1.69 %
Hernádzsadány 25 1.63 %
Kassaolcsvár 23 1.50 %
Csécs 23 1.50 %
Sároskőszeg 22 1.43 %
Hernádszentistván 22 1.43 %
Koksóbaksa 22 1.43 %
Lapispatak 21 1.37 %
Tarcavajkóc 21 1.37 %
Budamér 20 1.30 %
Nagyszalánc 20 1.30 %
Regeteruszka 19 1.24 %
Somodi 19 1.24 %
Királynép 19 1.24 %
Felsőmislye 19 1.24 %
Makranc 19 1.24 %
Felsőmecenzéf 19 1.24 %
Hernádszokoly 17 1.11 %
Alsómislye 17 1.11 %
Lengyelfalva 17 1.11 %
Baska 16 1.04 %
Semse 16 1.04 %
Abaújnádasd 15 0.98 %
Kecer 14 0.91 %
Stósz 14 0.91 %
Garbócbogdány 14 0.91 %
Idabukóc 14 0.91 %
Abaújszakaly 14 0.91 %
Torna 13 0.85 %
Kassabéla 13 0.85 %
Tizsite 12 0.78 %
Györgyi 12 0.78 %
Bölzse 12 0.78 %
Eszkáros 12 0.78 %
Kisladna 12 0.78 %
Pány 12 0.78 %
Füzérnádaska 11 0.72 %
Alsóhutka 11 0.72 %
Kenyhec 11 0.72 %
Perény - Hím 11 0.72 %
Petőszinye 10 0.65 %
Alsókemence 10 0.65 %
Benyék 10 0.65 %
Abaújszina 10 0.65 %
Szeszta 9 0.59 %
Hilyó 9 0.59 %
Jászóújfalu 9 0.59 %
Lapispatakújtelep 9 0.59 %
Felsőhutka 9 0.59 %
Hernádgönyű 9 0.59 %
Ósva 9 0.59 %
Bolyár 8 0.52 %
Alsótőkés 8 0.52 %
Aranyida 8 0.52 %
Zsarnó 8 0.52 %
Alsócsáj 7 0.46 %
Rudnok 7 0.46 %
Kelecsenyborda 7 0.46 %
Bátyok 7 0.46 %
Szalánchuta 7 0.46 %
Abos 7 0.46 %
Jánok 6 0.39 %
Kalsa 6 0.39 %
Balogd 6 0.39 %
Nagyladna 6 0.39 %
Rás 6 0.39 %
Bódvavendégi 6 0.39 %
Ósvacsákány 6 0.39 %
Kecerlipóc 6 0.39 %
Abaújharaszti 6 0.39 %
Szádudvarnok - Méhész 5 0.33 %
Terebő 5 0.33 %
Buzita 4 0.26 %
Felsőtőkés 4 0.26 %
Ránk 4 0.26 %
Komaróc 4 0.26 %
Felsőkemence 4 0.26 %
Patacskő 3 0.20 %
Bunyita 3 0.20 %
Kisszalánc 2 0.13 %
Tornaújfalu 2 0.13 %
Szádelő 2 0.13 %
Bocsárd 2 0.13 %
Szaláncújváros 2 0.13 %
Ránkfüred 2 0.13 %
Áj 2 0.13 %
Miglécnémeti 2 0.13 %
Reste 2 0.13 %
Debrőd 2 0.13 %
Felsőcsáj 2 0.13 %
Hatkóc 2 0.13 %
Apátka 1 0.07 %
Abaújrákos 1 0.07 %
Ájfalucska 1 0.07 %
Péder 1 0.07 %
Modrafalva 1 0.07 %
Tornahorváti 0 0.00 %
Sárosófalu 0 0.00 %
Alsólánc 0 0.00 %
Újszállás 0 0.00 %
Jászó 350 10.22 %
Lapispatak 242 7.07 %
Budamér 158 4.61 %
Mecenzéf 114 3.33 %
Hernádcsány 106 3.10 %
Lapispatakújtelep 98 2.86 %
Koksóbaksa 86 2.51 %
Družstevná pri Hornáde 80 2.34 %
Nagyszalánc 77 2.25 %
Királynép 76 2.22 %
Abaújnádasd 76 2.22 %
Kecer 74 2.16 %
Stósz 74 2.16 %
Kisida 74 2.16 %
Rozgony 69 2.02 %
Kalsa 68 1.99 %
Szepsi 58 1.69 %
Izdobabeszter 55 1.61 %
Jászóújfalu 53 1.55 %
Lengyelfalva 50 1.46 %
Szaláncújváros 48 1.40 %
Hernádgecse 47 1.37 %
Jászómindszent 46 1.34 %
Sároskőszeg 46 1.34 %
Hernádszentistván 46 1.34 %
Magyarbőd 44 1.29 %
Regeteruszka 42 1.23 %
Enyicke 40 1.17 %
Benyék 36 1.05 %
Tizsite 35 1.02 %
Abaújszina 34 0.99 %
Bolyár 32 0.93 %
Alsókemence 31 0.91 %
Tarcavajkóc 31 0.91 %
Kelecsenyborda 30 0.88 %
Alsóhutka 29 0.85 %
Hernádgönyű 29 0.85 %
Kassamindszent 28 0.82 %
Sárosófalu 26 0.76 %
Petőszinye 26 0.76 %
Hernádszokoly 26 0.76 %
Újszállás 25 0.73 %
Semse 25 0.73 %
Györke 24 0.70 %
Kassaolcsvár 21 0.61 %
Abaújharaszti 21 0.61 %
Felsőkemence 21 0.61 %
Balogd 21 0.61 %
Garbócbogdány 20 0.58 %
Ósvacsákány 20 0.58 %
Ósva 20 0.58 %
Felsőmecenzéf 20 0.58 %
Abaújrákos 18 0.53 %
Rudnok 18 0.53 %
Hernádzsadány 18 0.53 %
Kassabéla 17 0.50 %
Szalánchuta 17 0.50 %
Györgyi 17 0.50 %
Alsótőkés 16 0.47 %
Felsőmislye 16 0.47 %
Csécs 15 0.44 %
Bunyita 14 0.41 %
Modrafalva 14 0.41 %
Bölzse 14 0.41 %
Torna 14 0.41 %
Alsómislye 14 0.41 %
Eszkáros 13 0.38 %
Baska 13 0.38 %
Bátyok 13 0.38 %
Abos 13 0.38 %
Kecerlipóc 12 0.35 %
Perény - Hím 12 0.35 %
Nagyida 12 0.35 %
Makranc 12 0.35 %
Alsócsáj 12 0.35 %
Felsőcsáj 11 0.32 %
Füzérnádaska 11 0.32 %
Pány 11 0.32 %
Rás 11 0.32 %
Hatkóc 11 0.32 %
Patacskő 11 0.32 %
Kenyhec 10 0.29 %
Aranyida 10 0.29 %
Hilyó 10 0.29 %
Kisszalánc 9 0.26 %
Idabukóc 9 0.26 %
Ránkfüred 9 0.26 %
Ránk 9 0.26 %
Terebő 9 0.26 %
Felsőhutka 7 0.20 %
Felsőtőkés 7 0.20 %
Zsarnó 7 0.20 %
Somodi 5 0.15 %
Reste 3 0.09 %
Jánok 3 0.09 %
Ájfalucska 3 0.09 %
Nagyladna 3 0.09 %
Buzita 3 0.09 %
Bocsárd 2 0.06 %
Szádudvarnok - Méhész 2 0.06 %
Péder 2 0.06 %
Bódvavendégi 2 0.06 %
Komaróc 2 0.06 %
Abaújszakaly 1 0.03 %
Tornahorváti 1 0.03 %
Debrőd 1 0.03 %
Szeszta 1 0.03 %
Alsólánc 1 0.03 %
Miglécnémeti 1 0.03 %
Kisladna 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Áj 0 0.00 %
Apátka 0 0.00 %
Tornaújfalu 0 0.00 %
Mecenzéf 302 25.64 %
Jászómindszent 94 7.98 %
Szepsi 75 6.37 %
Stósz 68 5.77 %
Felsőmecenzéf 59 5.01 %
Jászó 40 3.40 %
Kisida 40 3.40 %
Hernádcsány 21 1.78 %
Rozgony 19 1.61 %
Makranc 18 1.53 %
Kassamindszent 17 1.44 %
Torna 16 1.36 %
Lengyelfalva 15 1.27 %
Rudnok 15 1.27 %
Hatkóc 15 1.27 %
Hernádszokoly 14 1.19 %
Királynép 11 0.93 %
Aranyida 11 0.93 %
Koksóbaksa 11 0.93 %
Družstevná pri Hornáde 11 0.93 %
Jászóújfalu 10 0.85 %
Perény - Hím 9 0.76 %
Pány 9 0.76 %
Idabukóc 9 0.76 %
Garbócbogdány 8 0.68 %
Semse 8 0.68 %
Hernádszentistván 8 0.68 %
Nagyszalánc 8 0.68 %
Magyarbőd 8 0.68 %
Kassaolcsvár 8 0.68 %
Jánok 8 0.68 %
Izdobabeszter 7 0.59 %
Csécs 7 0.59 %
Felsőtőkés 7 0.59 %
Abaújszina 6 0.51 %
Kenyhec 6 0.51 %
Nagyida 6 0.51 %
Györke 6 0.51 %
Abaújszakaly 6 0.51 %
Benyék 6 0.51 %
Sároskőszeg 6 0.51 %
Felsőhutka 6 0.51 %
Abaújnádasd 5 0.42 %
Tarcavajkóc 5 0.42 %
Abos 5 0.42 %
Györgyi 5 0.42 %
Felsőmislye 5 0.42 %
Alsótőkés 5 0.42 %
Budamér 4 0.34 %
Rás 4 0.34 %
Kecerlipóc 4 0.34 %
Kecer 4 0.34 %
Kassabéla 4 0.34 %
Miglécnémeti 4 0.34 %
Buzita 4 0.34 %
Apátka 4 0.34 %
Zsarnó 3 0.25 %
Hernádzsadány 3 0.25 %
Bolyár 3 0.25 %
Enyicke 3 0.25 %
Hernádgönyű 3 0.25 %
Lapispatak 3 0.25 %
Lapispatakújtelep 3 0.25 %
Alsócsáj 3 0.25 %
Szaláncújváros 3 0.25 %
Baska 3 0.25 %
Alsóhutka 3 0.25 %
Somodi 3 0.25 %
Szeszta 3 0.25 %
Hilyó 2 0.17 %
Sárosófalu 2 0.17 %
Ájfalucska 2 0.17 %
Tornaújfalu 2 0.17 %
Alsómislye 2 0.17 %
Tornahorváti 2 0.17 %
Nagyladna 2 0.17 %
Petőszinye 2 0.17 %
Kisladna 2 0.17 %
Szalánchuta 2 0.17 %
Patacskő 2 0.17 %
Újszállás 2 0.17 %
Tizsite 2 0.17 %
Abaújharaszti 2 0.17 %
Kalsa 1 0.08 %
Regeteruszka 1 0.08 %
Abaújrákos 1 0.08 %
Péder 1 0.08 %
Ósva 1 0.08 %
Alsólánc 1 0.08 %
Bölzse 1 0.08 %
Komaróc 1 0.08 %
Bocsárd 1 0.08 %
Felsőkemence 1 0.08 %
Áj 1 0.08 %
Felsőcsáj 1 0.08 %
Hernádgecse 1 0.08 %
Bátyok 1 0.08 %
Szádudvarnok - Méhész 1 0.08 %
Debrőd 1 0.08 %
Kelecsenyborda 0 0.00 %
Eszkáros 0 0.00 %
Ósvacsákány 0 0.00 %
Kisszalánc 0 0.00 %
Bódvavendégi 0 0.00 %
Ránkfüred 0 0.00 %
Modrafalva 0 0.00 %
Reste 0 0.00 %
Terebő 0 0.00 %
Füzérnádaska 0 0.00 %
Alsókemence 0 0.00 %
Szádelő 0 0.00 %
Ránk 0 0.00 %
Balogd 0 0.00 %
Bunyita 0 0.00 %
Szepsi 347 18.67 %
Makranc 152 8.18 %
Buzita 107 5.76 %
Torna 92 4.95 %
Ránk 82 4.41 %
Csécs 79 4.25 %
Nagyida 72 3.87 %
Szeszta 65 3.50 %
Somodi 56 3.01 %
Debrőd 52 2.80 %
Perény - Hím 49 2.64 %
Szádudvarnok - Méhész 42 2.26 %
Reste 39 2.10 %
Tornaújfalu 36 1.94 %
Komaróc 35 1.88 %
Alsólánc 34 1.83 %
Áj 32 1.72 %
Abaújszina 32 1.72 %
Jánok 31 1.67 %
Zsarnó 30 1.61 %
Jászó 30 1.61 %
Pány 22 1.18 %
Péder 22 1.18 %
Bódvavendégi 19 1.02 %
Mecenzéf 13 0.70 %
Tornahorváti 12 0.65 %
Kecer 11 0.59 %
Hernádcsány 8 0.43 %
Izdobabeszter 8 0.43 %
Szádelő 7 0.38 %
Rudnok 7 0.38 %
Jászóújfalu 7 0.38 %
Stósz 6 0.32 %
Budamér 6 0.32 %
Lapispatak 6 0.32 %
Györke 5 0.27 %
Kassamindszent 5 0.27 %
Kenyhec 5 0.27 %
Jászómindszent 4 0.22 %
Sároskőszeg 4 0.22 %
Lapispatakújtelep 4 0.22 %
Magyarbőd 4 0.22 %
Alsómislye 3 0.16 %
Hernádszentistván 3 0.16 %
Hernádszokoly 3 0.16 %
Miglécnémeti 3 0.16 %
Idabukóc 3 0.16 %
Abaújnádasd 3 0.16 %
Alsóhutka 3 0.16 %
Družstevná pri Hornáde 3 0.16 %