SK
RV
.....

Lekenye

Község

címer zászló
446 100% magyar 1910
203 72% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Lekenye
Hivatalos szlovák megnevezés:
Bohúňovo
Településrészek:
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Tornaljai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Tornaljai járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Gömör-Tornai-karszt, Jolsvai-karszt - Északnyugati-Kárpátok, Gömör-Tornai-karszt, Szilicei-fennsík
Más földrajzi nevek:
Fenek-völgy, Gödölyek, Hideg-völgy, Jablonka, Kis-lápos, Lápos, Sajótiba, (Szőlőcske)
Koordináták:
48.51366806, 20.38452339
Terület:
6,81 km2
Rang:
község
Népesség:
284
Tszf. magasság:
210 m
Körzethívószám:
+421 (0) 58
Irányítószám:
04912
Település kód:
525553
Szervezeti azonosító:
328111
Adóazonosító:
2020961195

A község a Sajó összeszűkülő v˜ölgyében, a Sajó-folyó jobb partján fekszik, a 16-os főút (Tornalja-Rozsnyó szakasz) és a Bánréve-Rozsnyó vasútvonal (megállóhely) mentén, Tornaljától 12 km-re északra, Rozsnyótól 22 km-re délnyugatra, Pelsőctől 5 km-re délre. Határának keleti része a Szilicei-fennsík délnyugati lejtőit, nyugati része pedig a Jolsvai-karszt délkeleti részét foglalja magában, területének mintegy felét erdő borítja. Településrészeit, Lekenyét és Sajótibát a Sajó-folyó választja el egymástól. Délről Csoltó, nyugatról Beretke és Melléte, északról Özörény, Pelsőc és Pelsőcardó, keletről pedig Gömörhosszúszó községekkel határos.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Rozsnyói járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Tornaljai járáshoz tartozott, majd a Rozsnyói járáshoz csatolták. 1924-ben Lekenyéhez csatolták Sajótiba községet. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Tornaljai járás). Területe 1910-38-hoz képest (6,78 km²) csak minimális mértékben változott (3 hektárral, 6,81 km²-re gyarapodott). Területe két kataszteri területre oszlik: Lekenye (4,60 km²) és Sajótiba (2,21 km²).

Népesség

Lekenyének és Sajótibának együtt 1910-ben 446, 1921-ben 475, 1938-ban pedig szintén 475, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosuk volt. 1938-1991 között népességének csaknem egyharmadát elveszítette, majd 1991-2011 között további 9,2 %-al csökkent lakosságszáma (326 főről 296-ra). Túlnyomó magyar többségét napjainkig megőrizte, bár 1991-2011 között a magyar nemzetiségűek aránya 95,1 %-ról 83,1 %-ra csökkent, a szlovákoké pedig 4,6 %-ról 14,9 %-ra nőtt. Lakosságának 31,4 %-a római katolikus, 29,7 %-a evangélikus, 20,3 %-a pedig református vallású (1921-ben még evangélikus többségű - 53,5 % - volt). 2011-ben összlakosságának 76,7 %-a (227 fő) élt Lekenyén, 23,3 %-a (69 fő) pedig Sajótibán.

Történelem

A falu a 12. században keletkezett, királyi földeken. 1243-tól – amikor először említik – az Ákos nemzetség birtoka. Első említése IV. Béla adománylevelében "Lokuna" alakban történik. A későbbiek során 1318-ben "Lekyne", illetve "Lekune", 1320-ban "Leklene", 1336-ban "Lekene" néven szerepel az oklevelekben. A 15. században 13 portával a Forgách család birtoka. 1526-tól részben a Széchy családé, majd köznemesi birtok. Lakói állattenyésztéssel, szénégetéssel foglalkoztak. A 16.-17. században lakói tömegesen menekültek a török betörések elől. A 16. század második felében lakói református hitre tértek. 1739-40-ben pestis pusztított. 1828-ban 45 házában 324 lakosa volt. A lakosság mezőgazdaságból, állattenyésztésből, szénégetésből és fuvarozásból élt. A 19. -20. században sokan kőműves munkákkal keresték kenyerüket. A történelem során többször kicserélődött a község lakossága, ami többek között azzal is magyarázható, hogy a földművelés mellett nagy szerepe volt a pásztorkodásnak, a szénégetésnek és a fuvarozásnak. Ilyen népességváltozás történt a középkor végén, majd a 17. századi török megszállás idején, úgyhogy 1773-ra már a harmadik jobbágytársadalmat találjuk a faluban. Ezidőtájt a lakatlan telkek egy részét armálista nemesek szerezték meg, akik nemesi kúriákat építettek. A betelepülők minden társadalmi rétege vegyes nemzetiségű, de nagyrészt elmagyarosodtak és a falu magyar jellege megmaradt. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. 1924-ben hozzácsatolták a korábban önálló Sajótiba községet. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1948-ban Peter Michal Bohúň festőművész után a Bohúňovo szlovák nevet kapta. Magyar kisiskoláját 1993-ban bezárták és bár 1997-ben sikerült újraindítani, 2003-ban végleg megszűnt. A magyar óvodát 2006-ban szüntették meg a faluban.

Mai jelentősége

Református temploma a 15. század végén épült gótikus stílusban, műemléki védettséget élvez. Fából készült zsindelytetős harangtornyát a 18. században építették hozzá. A vele szemben található evangélikus templomot 1902-ben építették.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

LEKENYE. Magyar falu Gömör Várm. földes Ura Kiss, és más Uraságok, lakosai reformatusok, és evangelikusok, a’ kiknek példás meg egyézésekből oskólájok, oskola mesterjek, sőt Templomjok is közös, fekszik Pelsőztől 3/4 órányira Sajó vize partyán, földgyének 2/4 része kőves, piatzozása 2 1/2 mértföldnyire Rozsnyón, edeje el pusztúlt, legelője elég van. TIBA. Magyar falu Gömör Várm. földes Ura Pletrich Uraság, lakosai többfélék, fekszik Csoltóhoz közel, és annak filiája; földgye meglehetős, piatza közel, fája van, mész, és szénégetésből hasznok van, legelője kevés, malma közel.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Lekenye, helység, Gömör vmegyében, Tiba és Csoltó helységekkel határos, a Rosnyótól lejövő országut és Sajó vize mellett fekszik. Van benne a reformatusok és evangelikusoknak közösen használt templomjuk. Lakosok száma 314, kik közűl 1/4-de evangelikus, a többi reformatus, mindnyájan magyar eredetüek s beszélők. Van 5 3/8 urbéri és 4 majorsági telek, 1 zsellér; 300 hold erdő. Szántóföldje mindamellett hogy köves és hegyes, megtermi a tiszta buzát is; rétje sok és jó takarmányt ad; van a Sajó vizén jó malma; a lakosok mindenféléknek fuvarosai. Birják Kerepessi, Szeleczki és Palkovicsné aszszony; lakja a ns Jánosdeák és Oskó család. Tiba, magyar falu, Gömör vgyében, Lekenye és Csoltó helységekkel határos, a Rosnyótól lejövő országuthoz negyed órányira, hegy alatt fekszik. Van benne Palkovics Ferencz nőnek csinos uri laka s kertje. A lakosok száma 355 megy. A közbirtok áll 3 urbéri és 2 majorsági telekből, van 3 zsellér és 162 hold erdő; szántófölde mindent megterem, rétje jó s elegendő takarmányt szolgáltat; legelője elegendő. Az egész helységet Palkovics Ferencnő asszony birja. Ut. p. Tornalja.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Lekenye, sajómenti magyar kisközség, 62 házzal és 324 ág. h. ev. és ev. ref. vallású lakossal. Egyike azoknak a községeknek, melyeket IV. Béla király 1243-ban Bebek Detriknek és Fülöpnek adományozott. 1427-ben a Forgách családot, 1482-ben a Fügedy családot is mint birtokosokat találjuk itt. 1496-ban a Thornallyay család is birtokosa, később pedig a Kerepesy, Szeleczky, Palkovich, Jánosdeák, Osskó és a Gotthard családok. A községben levő ev. ref. templom Árpád-korbeli építmény. A község postája, távírója és vasúti állomása Horka. Tiba, sajóvölgyi magyar kisközség, 24 házzal és 144 ág. ev. h. vallású lakossal. E község 1475-ben már a mai nevén szerepel. Hajdan a Várnay vagy Sztárnay család volt a földesura, de azután a Pletrich család tulajdonába ment át. Később a Palkovics család lett a birtokosa, a mely itt kastélyt is építtetett; ez jelenleg Farkas Zoltánnéé. A községben nincs templom. Postája, távírója és vasúti állomása Horka.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Lekenye. Temploma, mely most az ág. ev. egyház tulajdonában van, az árpádházi időkből származik. Ez a község is első időben a Bebek-nemzetség adománybirtoka volt. 1243-ban kapta IV. Bélától más községekkel együtt Bebek Detrik és Fülöp. A Forgáchok kaptak itt birtokot 1427-ben, kevéssel később 1482-ben a Fügedycsalád is részt kapott a községi birtokosok között. Ezután a Kerepessy-, Szeleczky-, Palkovich-, Jánosdeák-, Orskó- és Gotthard-nemzetségek következnek egymásután. A község területe 1178 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 475. Hozzátartozik még Sajótiba.

Takács András

1931. 1. 8.
Sajótiba - megszületett
Névelőfordulások
1243
Lokuna
1318
Lekyne
1320
Leklene
1336
Lekene
1773
Lekenye,
1786
Lekenye,
1927
Lekeňa, Lekenye,
1945
Lekeňa, Lekenye,
1948
Bohúňovo
2013
Lekenye

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Lekenye (Bohúňovo) 72
Telefon: 0587920127
Fax: 0587920127

Honlap: bohunovo.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Takács Ágnes (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Jánosdeák Béla (SMK-MKP)
Ferdinandová Andrea (SMK-MKP)
Lenkey Gabriel (SMK-MKP)
Mihálik Ondrej (SMK-MKP)
Veszelovszky Róbert (SMK-MKP)
SMK-MKP 100% SMK-MKP 5 képviselö 5 képviselö
Lekenyei Községi Hivatal

Lekenye 72

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 420 95%
szlovákok 5 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 3 1%
egyéb 14 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 442
magyarok 446 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 446
magyarok 469 99%
szlovákok 2 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 4 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 475
magyarok 310 95%
szlovákok 15 5%
romák 0 0%
ukránok 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 326
magyarok 279 87%
szlovákok 37 12%
romák 3 1%
ukránok 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 320
magyarok 246 83%
szlovákok 44 15%
romák 2 1%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 2 1%
ismeretlen 2 1%
összlétszám 296
magyarok 203 72%
szlovákok 68 24%
romák 0 0%
ukránok 3 1%
németek 0 0%
egyéb 2 1%
ismeretlen 6 2%
összlétszám 282
összlétszám 325
magyarok 310 95%
szlovákok 2 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 1 0%
egyéb 12 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 117
magyarok 110 94%
szlovákok 3 3%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 2 2%
egyéb 2 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 108
magyarok 108 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 338
magyarok 338 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 475
magyarok 469 99%
szlovákok 2 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 4 1%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 246
Választási részvétel: 69.11 %
Kiadott boríték: 170
Bedobott boríték: 170

Polgármester

Érvényes szavazólap: 169
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Takács Ágnes 116 68.64 % SMK-MKP
Šilling Martin 53 31.36 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Jánosdeák Béla 134 SMK-MKP
Ferdinandová Andrea 132 SMK-MKP
Lenkey Gabriel 117 SMK-MKP
Mihálik Ondrej 112 SMK-MKP
Veszelovszky Róbert 103 SMK-MKP

Képviselők

2014
SMK-MKP 80.00% SMK-MKP 4 képviselö MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö 5 képviselö
2018
SMK-MKP 100.00% SMK-MKP 5 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 244
Választási részvétel: 44.67 %
Kiadott boríték: 109
Bedobott boríték: 109
Választásra jogosult: 244
Választási részvétel: 13.11 %
Kiadott boríték: 32
Bedobott boríték: 32
Választásra jogosult: 240
Választási részvétel: 47,50 %
Kiadott boríték: 114
Bedobott boríték: 113

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 92
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 96
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 48 52.17 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 30 32.61 % KDS
Jaroslav Džunko 4 4.35 % Független
Vladimír Gürtler 3 3.26 % 7 STATOČNÝCH
Ivan Kuhn 3 3.26 % OKS
Jozef Holečko 2 2.17 % Független
Rastislav Masnyk 1 1.09 % SDKÚ - DS, SaS
Dominika Palaščáková 1 1.09 % NOVA
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Marek Ďurán 0 0.00 % ĽS Naše Slovensko
Rudolf Bauer 8 25.00% KDS
Richard Raši 64 66.67 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 16 16.67 % MOST - HÍD, SKOK
Róbert Bačinský 6 6.25 % Független
Rastislav Trnka 3 3.13 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Štefan Surmánek 3 3.13 % ĽSNS
Jaroslav Džunko 3 3.13 % Független
Jozef Červeňák 1 1.04 % RIS
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jarmila Tkáčová 0 0.00 % SNS
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 107
Érvényes szavazólap: 113
Érvényes szavazólap: 11402
# Név Szavazat Százalék Párt
Beáta Bekeová 86 80.37% SMK-MKP
Ferenc Porubán 61 57.01% SMK-MKP
Juraj Nagy 43 40.19% Független
Ján Szöllös 43 40.19% SMK-MKP
Pavol Burdiga 20 18.69% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Peter Bollo 15 14.02% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Gejza Milko 13 12.15% SMER - SD
Július Kerekes 11 10.28% Független
Ján Babič 10 9.35% SMER - SD
Miloš Gallo-Barnák 9 8.41% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Lach 8 7.48% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Božena Czmórová 6 5.61% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Jozef Kováč 5 4.67% SaS
Milan Fafrák 4 3.74% KSS
Janka Vavreková 3 2.80% KSS
Štefan Bašták 3 2.80% SMER - SD
Tibor Takáč 2 1.87% OKS
Ľuboš Gál 2 1.87% 7 STATOČNÝCH
Juraj Bernár 2 1.87% KSS
Ján Frák 2 1.87% Független
Ľudovít Gunár 1 0.93% SRÚS
Matúš Bischof 1 0.93% OKS
Jozef Kušnier 1 0.93% ĽS Naše Slovensko
Izabella Hurajtová 1 0.93% NOVA
Jana Gallová 1 0.93% ÚSVIT
Ivan Kuhn 0 0.00% OKS
Karol Horník 0 0.00% SMER - SD
Jozef Šebalj 0 0.00% DS
Eduard Mako 0 0.00% SRÚS
Peter Pamula 0 0.00% SNS
Stanislav Kučerák 0 0.00% SRÚS
Jaroslav Kočiš 0 0.00% KSS
Štefan Szaniszló 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Milan Mlynár 0 0.00% SNS
Zlatica Bachňáková 0 0.00% KSS
Beáta Beke 103 91.15% SMK-MKP
Ferenc Porubán 50 44.25% SMK-MKP
Tibor Balázs 40 35.40% MOST - HÍD
Zoltán Várady 38 33.63% SMK-MKP
Attila Anna 27 23.89% Független
Juraj Nagy 22 19.47% Független
Ladislav Juhász 8 7.08% ĽS Naše Slovensko
Peter Bollo 8 7.08% MOST - HÍD
Pavol Burdiga 7 6.19% MOST - HÍD
Monika Šeďová 5 4.42% MOST - HÍD
Štefan Bašták 5 4.42% SMER-SD
Dušan Žiak 4 3.54% ĽS Naše Slovensko
Jarmila Breznenová 3 2.65% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Jozef Kušnier 3 2.65% ĽS Naše Slovensko
Matúš Bischof 3 2.65% OKS
Július Barkai 3 2.65% SME RODINA - Boris Kollár
Dušan Pollák 3 2.65% ŠKV
Ariana Palme 3 2.65% ĽS Naše Slovensko
Gejza Záhn 3 2.65% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Karol Kováč 3 2.65% OKS
Ján Babič 3 2.65% SMER-SD
Jaroslav Kočiš 2 1.77% KSS
Matej Lada 2 1.77% ŠKV
Erika Ocelníková 2 1.77% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Hildegarda Támárová 2 1.77% MOST - HÍD
Monika Repaszká 2 1.77% ŠKV
Helena Laliková 1 0.88% KSS
Eva Mihóková 1 0.88% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Juraj Balázs 1 0.88% Független
Juraj Bernár 1 0.88% KSS
Róbert Bezek 1 0.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Mária Bernáthová 1 0.88% KSS
Martin Gallo 1 0.88% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Miloš Gallo 0 0.00% ŠANCA
Karol Horník 0 0.00% SMER-SD
Jozef Červeňák 0 0.00% RIS
Róbert Hanuštiak 0 0.00% Független
Michal Terrai 0 0.00% Független
Viliam Hlaváč 0 0.00% ŠKV
Ivan Kuhn 0 0.00% OKS
Peter Pamula 0 0.00% SNS
Ján Babič 2301 0.00% SMER - SD
Pavol Burdiga 2164 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Juraj Nagy 1904 0.00% Független
Štefan Bašták 1811 0.00% SMER - SD
Karol Horník 1533 0.00% SMER - SD
Peter Bollo 1457 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Szöllös 1395 0.00% SMK-MKP
Gejza Milko 1292 0.00% SMER - SD
Ferenc Porubán 1191 0.00% SMK-MKP
Beáta Bekeová 1170 0.00% SMK-MKP
Ján Lach 980 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Milan Mlynár 922 0.00% SNS
Július Kerekes 909 0.00% Független
Ivan Kuhn 842 0.00% OKS
Peter Pamula 812 0.00% SNS
Miloš Gallo-Barnák 772 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Matúš Bischof 643 0.00% OKS
Štefan Szaniszló 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kušnier 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Gunár 556 0.00% SRÚS
Jana Gallová 489 0.00% ÚSVIT
Eduard Mako 488 0.00% SRÚS
Ľuboš Gál 464 0.00% 7 STATOČNÝCH
Tibor Takáč 459 0.00% OKS
Ján Frák 454 0.00% Független
Milan Fafrák 441 0.00% KSS
Izabella Hurajtová 420 0.00% NOVA
Jozef Kováč 401 0.00% NOVA
Božena Czmórová 353 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Bernár 349 0.00% KSS
Janka Vavreková 344 0.00% KSS
Stanislav Kučerák 316 0.00% SRÚS
Zlatica Bachňáková 296 0.00% KSS
Jaroslav Kočiš 280 0.00% KSS
Jozef Šebalj 150 0.00% DS
Attila Anna 3118 27.35% Független
Juraj Nagy 2752 24.14% Független
Pavol Burdiga 2340 20.52% MOST - HÍD
Štefan Bašták 1886 16.54% SMER-SD
Karol Horník 1733 15.20% SMER-SD
Beáta Beke 1702 14.93% SMK-MKP
Ján Babič 1609 14.11% SMER-SD
Peter Bollo 1544 13.54% MOST - HÍD
Dušan Pollák 1257 11.02% ŠKV
Ferenc Porubán 1254 11.00% SMK-MKP
Monika Šeďová 1249 10.95% MOST - HÍD
Michal Terrai 1215 10.66% Független
Július Barkai 1179 10.34% SME RODINA - Boris Kollár
Matúš Bischof 1047 9.18% OKS
Juraj Balázs 1038 9.10% Független
Peter Pamula 1017 8.92% SNS
Monika Repaszká 1016 8.91% ŠKV
Zoltán Várady 990 8.68% SMK-MKP
Tibor Balázs 953 8.36% MOST - HÍD
Matej Lada 932 8.17% ŠKV
Erika Ocelníková 911 7.99% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Karol Kováč 857 7.52% OKS
Eva Mihóková 845 7.41% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ivan Kuhn 826 7.24% OKS
Jozef Kušnier 778 6.82% ĽS Naše Slovensko
Dušan Žiak 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Juhász 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Martin Gallo 720 6.31% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Róbert Bezek 694 6.09% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Hildegarda Támárová 666 5.84% MOST - HÍD
Ariana Palme 663 5.81% ĽS Naše Slovensko
Miloš Gallo 583 5.11% ŠANCA
Róbert Hanuštiak 553 4.85% Független
Jarmila Breznenová 507 4.45% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Viliam Hlaváč 395 3.46% ŠKV
Gejza Záhn 307 2.69% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Jaroslav Kočiš 297 2.60% KSS
Juraj Bernár 288 2.53% KSS
Jozef Červeňák 218 1.91% RIS
Mária Bernáthová 213 1.87% KSS
Helena Laliková 188 1.65% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rozsnyó 227 32.06 %
Krasznahorkaváralja 33 4.66 %
Csetnek 31 4.38 %
Dobsina 30 4.24 %
Nagyveszverés 30 4.24 %
Nagyszabos 27 3.81 %
Betlér 19 2.68 %
Alsósajó 18 2.54 %
Pelsőc 15 2.12 %
Rekenyeújfalu 13 1.84 %
Oláhpatak 13 1.84 %
Andrási 13 1.84 %
Rozsnyórudna 13 1.84 %
Henckó 11 1.55 %
Jólész 11 1.55 %
Kisfeketepatak 11 1.55 %
Berzéte 11 1.55 %
Dernő 8 1.13 %
Sebespatak 8 1.13 %
Gócs 8 1.13 %
Kisszabos 8 1.13 %
Szabados 8 1.13 %
Csucsom 7 0.99 %
Özörény 6 0.85 %
Martonháza 6 0.85 %
Körtvélyes 6 0.85 %
Berzétekőrös 5 0.71 %
Rozsfalva 4 0.56 %
Lucska 4 0.56 %
Szádalmás 4 0.56 %
Barka 4 0.56 %
Hámosfalva 4 0.56 %
Gömörpanyit 4 0.56 %
Gacsalk 3 0.42 %
Kecső 3 0.42 %
Restér 3 0.42 %
Lekenye 3 0.42 %
Pétermány 3 0.42 %
Kisgencs 3 0.42 %
Szalóc 2 0.28 %
Hárskút 2 0.28 %
Gecelfalva 2 0.28 %
Tornagörgő 2 0.28 %
Gömörhosszúszó 2 0.28 %
Imrikfalva 2 0.28 %
Szilice 2 0.28 %
Szádvárborsa 2 0.28 %
Kiskovácsvágása 1 0.14 %
Pelsőcardó 1 0.14 %
Páskaháza 1 0.14 %
Beretke 1 0.14 %
Annafalva 1 0.14 %
Felsősajó 1 0.14 %
Sajóréde 1 0.14 %
Jablonca 1 0.14 %
Várhosszúrét 1 0.14 %
Melléte 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Rozsnyó 1 050 35.02 %
Krasznahorkaváralja 210 7.00 %
Hárskút 174 5.80 %
Várhosszúrét 170 5.67 %
Szádalmás 78 2.60 %
Tornagörgő 75 2.50 %
Dernő 73 2.43 %
Barka 72 2.40 %
Pelsőc 65 2.17 %
Berzéte 62 2.07 %
Nagyveszverés 60 2.00 %
Jólész 58 1.93 %
Betlér 53 1.77 %
Szilice 50 1.67 %
Körtvélyes 46 1.53 %
Csetnek 45 1.50 %
Oláhpatak 45 1.50 %
Özörény 42 1.40 %
Dobsina 41 1.37 %
Andrási 40 1.33 %
Nagyszabos 39 1.30 %
Rekenyeújfalu 35 1.17 %
Gömörhosszúszó 35 1.17 %
Berzétekőrös 32 1.07 %
Jablonca 27 0.90 %
Lekenye 27 0.90 %
Lucska 26 0.87 %
Rozsnyórudna 24 0.80 %
Kiskovácsvágása 24 0.80 %
Csucsom 24 0.80 %
Szalóc 24 0.80 %
Gócs 23 0.77 %
Alsósajó 22 0.73 %
Sebespatak 21 0.70 %
Kecső 19 0.63 %
Kuntapolca 14 0.47 %
Szabados 14 0.47 %
Gömörpanyit 14 0.47 %
Felsősajó 13 0.43 %
Henckó 12 0.40 %
Kisfeketepatak 12 0.40 %
Kisgencs 10 0.33 %
Beretke 10 0.33 %
Sajóréde 10 0.33 %
Gecelfalva 9 0.30 %
Restér 9 0.30 %
Melléte 9 0.30 %
Rozsfalva 8 0.27 %
Hámosfalva 8 0.27 %
Csoltó 8 0.27 %
Pelsőcardó 7 0.23 %
Páskaháza 7 0.23 %
Martonháza 7 0.23 %
Szádvárborsa 6 0.20 %
Imrikfalva 6 0.20 %
Kisszabos 5 0.17 %
Márkuska 4 0.13 %
Annafalva 3 0.10 %
Gacsalk 1 0.03 %
Pétermány 1 0.03 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 251 13.43 %
Lekenye 103 5.51 %
Tornagörgő 100 5.35 %
Pelsőc 88 4.71 %
Gömörhosszúszó 87 4.65 %
Özörény 72 3.85 %
Beretke 72 3.85 %
Körtvélyes 69 3.69 %
Szilice 67 3.58 %
Várhosszúrét 62 3.32 %
Berzéte 58 3.10 %
Szalóc 58 3.10 %
Szádalmás 52 2.78 %
Krasznahorkaváralja 44 2.35 %
Barka 44 2.35 %
Jablonca 42 2.25 %
Kecső 42 2.25 %
Berzétekőrös 42 2.25 %
Jólész 38 2.03 %
Szádvárborsa 34 1.82 %
Kuntapolca 32 1.71 %
Gömörpanyit 30 1.61 %
Melléte 29 1.55 %
Csucsom 27 1.44 %
Csoltó 24 1.28 %
Hárskút 23 1.23 %
Dernő 20 1.07 %
Lucska 17 0.91 %
Pelsőcardó 15 0.80 %
Páskaháza 12 0.64 %
Kiskovácsvágása 12 0.64 %
Rozsnyórudna 8 0.43 %
Csetnek 4 0.21 %
Sebespatak 4 0.21 %
Nagyszabos 2 0.11 %
Pétermány 2 0.11 %
Gócs 2 0.11 %
Nagyveszverés 2 0.11 %
Szabados 1 0.05 %
Alsósajó 1 0.05 %
Annafalva 1 0.05 %
Henckó 1 0.05 %
Betlér 1 0.05 %
Dobsina 1 0.05 %
Gacsalk 1 0.05 %
Márkuska 1 0.05 %
Sajóréde 1 0.05 %
Rozsfalva 1 0.05 %
Hámosfalva 1 0.05 %
Felsősajó 1 0.05 %
Restér 0 0.00 %
Andrási 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Rozsnyó 452 36.90 %
Felsősajó 92 7.51 %
Sajóréde 72 5.88 %
Nagyveszverés 64 5.22 %
Oláhpatak 61 4.98 %
Dobsina 60 4.90 %
Betlér 32 2.61 %
Gócs 32 2.61 %
Nagyszabos 27 2.20 %
Rozsnyórudna 27 2.20 %
Sebespatak 23 1.88 %
Andrási 21 1.71 %
Pelsőc 19 1.55 %
Alsósajó 18 1.47 %
Várhosszúrét 16 1.31 %
Kisfeketepatak 14 1.14 %
Berzéte 13 1.06 %
Szádalmás 13 1.06 %
Csetnek 12 0.98 %
Csucsom 12 0.98 %
Rekenyeújfalu 12 0.98 %
Krasznahorkaváralja 11 0.90 %
Kisgencs 11 0.90 %
Jólész 11 0.90 %
Dernő 11 0.90 %
Gömörhosszúszó 10 0.82 %
Restér 7 0.57 %
Szalóc 7 0.57 %
Hámosfalva 7 0.57 %
Özörény 6 0.49 %
Martonháza 6 0.49 %
Gacsalk 6 0.49 %
Kuntapolca 6 0.49 %
Berzétekőrös 6 0.49 %
Hárskút 6 0.49 %
Henckó 5 0.41 %
Imrikfalva 5 0.41 %
Szilice 5 0.41 %
Barka 4 0.33 %
Pelsőcardó 3 0.24 %
Lekenye 3 0.24 %
Szabados 3 0.24 %
Csoltó 3 0.24 %
Lucska 3 0.24 %
Márkuska 2 0.16 %
Körtvélyes 2 0.16 %
Sztracena 2 0.16 %
Rozsfalva 2 0.16 %
Gecelfalva 2 0.16 %
Beretke 2 0.16 %
Pétermány 2 0.16 %
Gömörpanyit 1 0.08 %
Szádvárborsa 1 0.08 %
Tornagörgő 1 0.08 %
Annafalva 1 0.08 %
Kecső 1 0.08 %
Páskaháza 1 0.08 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 272 31.37 %
Csetnek 43 4.96 %
Dobsina 41 4.73 %
Nagyveszverés 38 4.38 %
Krasznahorkaváralja 30 3.46 %
Betlér 27 3.11 %
Nagyszabos 25 2.88 %
Pelsőc 20 2.31 %
Oláhpatak 20 2.31 %
Alsósajó 20 2.31 %
Andrási 19 2.19 %
Rekenyeújfalu 18 2.08 %
Henckó 17 1.96 %
Rozsnyórudna 11 1.27 %
Sebespatak 10 1.15 %
Restér 10 1.15 %
Berzéte 9 1.04 %
Gócs 9 1.04 %
Jólész 8 0.92 %
Özörény 7 0.81 %
Szabados 7 0.81 %
Gacsalk 7 0.81 %
Kisgencs 7 0.81 %
Kisfeketepatak 6 0.69 %
Sajóréde 6 0.69 %
Szilice 5 0.58 %
Dernő 5 0.58 %
Csucsom 5 0.58 %
Imrikfalva 5 0.58 %
Szádalmás 5 0.58 %
Hámosfalva 4 0.46 %
Felsősajó 4 0.46 %
Lekenye 4 0.46 %
Kisszabos 4 0.46 %
Martonháza 4 0.46 %
Körtvélyes 4 0.46 %
Annafalva 3 0.35 %
Lucska 3 0.35 %
Barka 3 0.35 %
Szádvárborsa 3 0.35 %
Tornagörgő 3 0.35 %
Gömörhosszúszó 2 0.23 %
Pétermány 2 0.23 %
Gecelfalva 2 0.23 %
Kecső 2 0.23 %
Rozsfalva 2 0.23 %
Beretke 2 0.23 %
Gömörpanyit 2 0.23 %
Pelsőcardó 1 0.12 %
Kiskovácsvágása 1 0.12 %
Berzétekőrös 1 0.12 %
Páskaháza 1 0.12 %
Csoltó 1 0.12 %
Hárskút 1 0.12 %
Jablonca 1 0.12 %
Szalóc 1 0.12 %
Várhosszúrét 1 0.12 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Rozsnyó 350 39.06 %
Dobsina 38 4.24 %
Nagyveszverés 33 3.68 %
Pelsőc 32 3.57 %
Krasznahorkaváralja 31 3.46 %
Nagyszabos 26 2.90 %
Rozsnyórudna 19 2.12 %
Szalóc 19 2.12 %
Andrási 19 2.12 %
Szádalmás 17 1.90 %
Berzéte 17 1.90 %
Oláhpatak 17 1.90 %
Csetnek 17 1.90 %
Gömörpanyit 15 1.67 %
Szabados 15 1.67 %
Sebespatak 14 1.56 %
Betlér 14 1.56 %
Kisgencs 13 1.45 %
Körtvélyes 13 1.45 %
Alsósajó 13 1.45 %
Jólész 12 1.34 %
Hárskút 9 1.00 %
Szádvárborsa 9 1.00 %
Várhosszúrét 8 0.89 %
Kuntapolca 8 0.89 %
Gócs 8 0.89 %
Imrikfalva 7 0.78 %
Felsősajó 7 0.78 %
Beretke 7 0.78 %
Csucsom 7 0.78 %
Restér 7 0.78 %
Henckó 7 0.78 %
Rozsfalva 7 0.78 %
Rekenyeújfalu 7 0.78 %
Özörény 7 0.78 %
Dernő 6 0.67 %
Sajóréde 6 0.67 %
Tornagörgő 5 0.56 %
Martonháza 5 0.56 %
Kisfeketepatak 5 0.56 %
Pelsőcardó 4 0.45 %
Sztracena 4 0.45 %
Gömörhosszúszó 3 0.33 %
Berzétekőrös 3 0.33 %
Gacsalk 2 0.22 %
Lekenye 2 0.22 %
Barka 2 0.22 %
Szilice 2 0.22 %
Lucska 2 0.22 %
Csoltó 2 0.22 %
Kiskovácsvágása 2 0.22 %
Gecelfalva 1 0.11 %
Márkuska 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Melléte 1 0.11 %
Páskaháza 1 0.11 %
Hámosfalva 1 0.11 %
Pétermány 1 0.11 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Dobsina 273 46.43 %
Rozsnyó 123 20.92 %
Sajóréde 84 14.29 %
Felsősajó 52 8.84 %
Oláhpatak 46 7.82 %
Andrási 32 5.44 %
Márkuska 22 3.74 %
Gócs 17 2.89 %
Nagyveszverés 17 2.89 %
Csetnek 16 2.72 %
Nagyszabos 15 2.55 %
Imrikfalva 15 2.55 %
Betlér 13 2.21 %
Sztracena 9 1.53 %
Szádalmás 8 1.36 %
Kisfeketepatak 8 1.36 %
Pelsőc 7 1.19 %
Alsósajó 7 1.19 %
Henckó 7 1.19 %
Szabados 7 1.19 %
Rekenyeújfalu 6 1.02 %
Várhosszúrét 6 1.02 %
Sebespatak 5 0.85 %
Gecelfalva 5 0.85 %
Martonháza 4 0.68 %
Özörény 3 0.51 %
Berzétekőrös 3 0.51 %
Kuntapolca 3 0.51 %
Krasznahorkaváralja 3 0.51 %
Berdárka 2 0.34 %
Barka 2 0.34 %
Gömörpanyit 2 0.34 %
Jólész 2 0.34 %
Restér 2 0.34 %
Csucsom 2 0.34 %
Rozsnyórudna 2 0.34 %
Gacsalk 1 0.17 %
Körtvélyes 1 0.17 %
Páskaháza 1 0.17 %
Pétermány 1 0.17 %
Lekenye 1 0.17 %
Tornagörgő 1 0.17 %
Hámosfalva 1 0.17 %
Melléte 1 0.17 %
Annafalva 1 0.17 %
Szilice 1 0.17 %
Szádvárborsa 1 0.17 %
Szalóc 1 0.17 %
Kisszabos 1 0.17 %
Berzéte 1 0.17 %
Rozsfalva 1 0.17 %
Dernő 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 198 16.81 %
Tornagörgő 123 10.44 %
Szádalmás 73 6.20 %
Körtvélyes 65 5.52 %
Beretke 55 4.67 %
Jablonca 52 4.41 %
Lekenye 50 4.24 %
Pelsőc 48 4.07 %
Várhosszúrét 46 3.90 %
Berzéte 46 3.90 %
Barka 42 3.57 %
Szalóc 39 3.31 %
Krasznahorkaváralja 37 3.14 %
Szilice 34 2.89 %
Berzétekőrös 28 2.38 %
Kecső 28 2.38 %
Gömörhosszúszó 25 2.12 %
Gömörpanyit 24 2.04 %
Hárskút 23 1.95 %
Csucsom 23 1.95 %
Kuntapolca 23 1.95 %
Szádvárborsa 21 1.78 %
Özörény 19 1.61 %
Dernő 19 1.61 %
Páskaháza 18 1.53 %
Jólész 16 1.36 %
Lucska 15 1.27 %
Melléte 14 1.19 %
Kiskovácsvágása 11 0.93 %
Csoltó 9 0.76 %
Rozsnyórudna 6 0.51 %
Pelsőcardó 4 0.34 %
Sajóréde 3 0.25 %
Nagyveszverés 3 0.25 %
Oláhpatak 2 0.17 %
Dobsina 2 0.17 %
Betlér 2 0.17 %
Nagyszabos 2 0.17 %
Sebespatak 1 0.08 %
Andrási 1 0.08 %
Rozsfalva 1 0.08 %
Restér 1 0.08 %
Henckó 1 0.08 %
Csetnek 1 0.08 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gócs 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Szabados 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Rozsnyó 154 38.69 %
Pelsőc 14 3.52 %
Dobsina 11 2.76 %
Nagyveszverés 8 2.01 %
Várhosszúrét 7 1.76 %
Rozsnyórudna 7 1.76 %
Betlér 7 1.76 %
Rekenyeújfalu 6 1.51 %
Szádalmás 6 1.51 %
Hárskút 5 1.26 %
Krasznahorkaváralja 5 1.26 %
Tornagörgő 5 1.26 %
Beretke 4 1.01 %
Özörény 4 1.01 %
Imrikfalva 4 1.01 %
Gömörhosszúszó 4 1.01 %
Jólész 3 0.75 %
Szilice 3 0.75 %
Henckó 3 0.75 %
Nagyszabos 3 0.75 %
Körtvélyes 3 0.75 %
Oláhpatak 3 0.75 %
Szabados 3 0.75 %
Dernő 3 0.75 %
Lekenye 3 0.75 %
Andrási 3 0.75 %
Csoltó 3 0.75 %
Gócs 3 0.75 %
Pelsőcardó 2 0.50 %
Kuntapolca 2 0.50 %
Kiskovácsvágása 2 0.50 %
Barka 2 0.50 %
Sebespatak 2 0.50 %
Csucsom 2 0.50 %
Felsősajó 1 0.25 %
Páskaháza 1 0.25 %
Kisfeketepatak 1 0.25 %
Kecső 1 0.25 %
Rozsfalva 1 0.25 %
Kisgencs 1 0.25 %
Szádvárborsa 1 0.25 %
Csetnek 1 0.25 %
Berzéte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 47 22.93 %
Nagyszabos 25 12.20 %
Restér 19 9.27 %
Dobsina 10 4.88 %
Martonháza 7 3.41 %
Szádalmás 5 2.44 %
Andrási 5 2.44 %
Krasznahorkaváralja 5 2.44 %
Berzéte 4 1.95 %
Barka 4 1.95 %
Alsósajó 4 1.95 %
Kuntapolca 4 1.95 %
Nagyveszverés 4 1.95 %
Szabados 3 1.46 %
Szalóc 3 1.46 %
Özörény 2 0.98 %
Gömörpanyit 2 0.98 %
Szilice 2 0.98 %
Páskaháza 2 0.98 %
Felsősajó 2 0.98 %
Oláhpatak 2 0.98 %
Csoltó 2 0.98 %
Hámosfalva 2 0.98 %
Tornagörgő 2 0.98 %
Csetnek 2 0.98 %
Gömörhosszúszó 2 0.98 %
Pelsőc 2 0.98 %
Kisfeketepatak 2 0.98 %
Sajóréde 1 0.49 %
Rekenyeújfalu 1 0.49 %
Henckó 1 0.49 %
Annafalva 1 0.49 %
Gócs 1 0.49 %
Dernő 1 0.49 %
Hárskút 1 0.49 %
Rozsfalva 1 0.49 %
Imrikfalva 1 0.49 %
Sebespatak 1 0.49 %
Rozsnyórudna 1 0.49 %
Lekenye 1 0.49 %
Betlér 1 0.49 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Csucsom 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 248 39.06 %
Özörény 51 8.03 %
Krasznahorkaváralja 37 5.83 %
Pelsőc 30 4.72 %
Gömörpanyit 27 4.25 %
Szalóc 26 4.09 %
Hárskút 24 3.78 %
Dernő 18 2.83 %
Tornagörgő 17 2.68 %
Rozsnyórudna 17 2.68 %
Szádalmás 13 2.05 %
Csucsom 12 1.89 %
Gömörhosszúszó 11 1.73 %
Kecső 10 1.57 %
Gócs 9 1.42 %
Körtvélyes 9 1.42 %
Melléte 8 1.26 %
Nagyveszverés 7 1.10 %
Berzétekőrös 7 1.10 %
Szilice 6 0.94 %
Berzéte 6 0.94 %
Kisgencs 5 0.79 %
Betlér 5 0.79 %
Barka 5 0.79 %
Csetnek 5 0.79 %
Jólész 4 0.63 %
Jablonca 4 0.63 %
Várhosszúrét 4 0.63 %
Andrási 3 0.47 %
Rozsfalva 3 0.47 %
Lucska 3 0.47 %
Szabados 3 0.47 %
Dobsina 3 0.47 %
Páskaháza 3 0.47 %
Pelsőcardó 3 0.47 %
Sebespatak 2 0.31 %
Kuntapolca 2 0.31 %
Martonháza 2 0.31 %
Lekenye 2 0.31 %
Beretke 2 0.31 %
Csoltó 2 0.31 %
Hámosfalva 1 0.16 %
Alsósajó 1 0.16 %
Gacsalk 1 0.16 %
Szádvárborsa 1 0.16 %
Rekenyeújfalu 1 0.16 %
Nagyszabos 1 0.16 %
Henckó 1 0.16 %
Oláhpatak 1 0.16 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 568 65.51 %
Krasznahorkaváralja 33 3.81 %
Betlér 24 2.77 %
Csetnek 17 1.96 %
Nagyveszverés 16 1.85 %
Andrási 14 1.61 %
Dobsina 13 1.50 %
Dernő 10 1.15 %
Pelsőc 9 1.04 %
Berzéte 8 0.92 %
Csucsom 7 0.81 %
Rekenyeújfalu 7 0.81 %
Rozsnyórudna 7 0.81 %
Nagyszabos 7 0.81 %
Jólész 7 0.81 %
Martonháza 5 0.58 %
Gömörpanyit 5 0.58 %
Várhosszúrét 5 0.58 %
Szabados 5 0.58 %
Tornagörgő 4 0.46 %
Barka 4 0.46 %
Sajóréde 4 0.46 %
Özörény 4 0.46 %
Gócs 3 0.35 %
Jablonca 3 0.35 %
Szádalmás 3 0.35 %
Melléte 3 0.35 %
Sebespatak 2 0.23 %
Körtvélyes 2 0.23 %
Gecelfalva 2 0.23 %
Kiskovácsvágása 2 0.23 %
Kisgencs 2 0.23 %
Páskaháza 2 0.23 %
Berzétekőrös 2 0.23 %
Kuntapolca 2 0.23 %
Csoltó 2 0.23 %
Felsősajó 2 0.23 %
Márkuska 2 0.23 %
Kecső 1 0.12 %
Imrikfalva 1 0.12 %
Annafalva 1 0.12 %
Oláhpatak 1 0.12 %
Pelsőcardó 1 0.12 %
Szalóc 1 0.12 %
Gacsalk 1 0.12 %
Berdárka 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Henckó 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Andrási 108 21.30 %
Rozsnyó 88 17.36 %
Restér 25 4.93 %
Sebespatak 21 4.14 %
Nagyveszverés 20 3.94 %
Rozsnyórudna 19 3.75 %
Sajóréde 17 3.35 %
Rekenyeújfalu 17 3.35 %
Szabados 14 2.76 %
Nagyszabos 12 2.37 %
Kisgencs 10 1.97 %
Gócs 10 1.97 %
Martonháza 9 1.78 %
Csetnek 9 1.78 %
Dobsina 9 1.78 %
Rozsfalva 8 1.58 %
Oláhpatak 8 1.58 %
Betlér 7 1.38 %
Pelsőc 6 1.18 %
Pétermány 6 1.18 %
Gecelfalva 6 1.18 %
Kisszabos 5 0.99 %
Pelsőcardó 5 0.99 %
Krasznahorkaváralja 5 0.99 %
Henckó 5 0.99 %
Alsósajó 5 0.99 %
Kisfeketepatak 4 0.79 %
Tornagörgő 4 0.79 %
Imrikfalva 3 0.59 %
Lekenye 3 0.59 %
Dernő 3 0.59 %
Felsősajó 3 0.59 %
Jólész 3 0.59 %
Berzétekőrös 3 0.59 %
Gömörpanyit 3 0.59 %
Várhosszúrét 2 0.39 %
Berdárka 2 0.39 %
Páskaháza 2 0.39 %
Körtvélyes 2 0.39 %
Özörény 2 0.39 %
Hámosfalva 2 0.39 %
Csucsom 2 0.39 %
Márkuska 1 0.20 %
Szádalmás 1 0.20 %
Barka 1 0.20 %
Annafalva 1 0.20 %
Szádvárborsa 1 0.20 %
Hárskút 1 0.20 %
Szilice 1 0.20 %
Beretke 1 0.20 %
Berzéte 1 0.20 %
Csoltó 1 0.20 %
Lucska 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 82 11.85 %
Krasznahorkaváralja 16 2.31 %
Berzéte 13 1.88 %
Dobsina 13 1.88 %
Nagyveszverés 13 1.88 %
Pelsőc 9 1.30 %
Nagyszabos 9 1.30 %
Oláhpatak 8 1.16 %
Martonháza 8 1.16 %
Csetnek 8 1.16 %
Restér 7 1.01 %
Andrási 7 1.01 %
Rekenyeújfalu 6 0.87 %
Rozsnyórudna 5 0.72 %
Henckó 5 0.72 %
Felsősajó 5 0.72 %
Gömörpanyit 4 0.58 %
Várhosszúrét 4 0.58 %
Özörény 4 0.58 %
Tornagörgő 4 0.58 %
Gömörhosszúszó 3 0.43 %
Annafalva 3 0.43 %
Szádalmás 3 0.43 %
Betlér 3 0.43 %
Kisfeketepatak 3 0.43 %
Szalóc 3 0.43 %
Gócs 3 0.43 %
Berzétekőrös 3 0.43 %
Hámosfalva 3 0.43 %
Sajóréde 3 0.43 %
Beretke 3 0.43 %
Szabados 3 0.43 %
Imrikfalva 2 0.29 %
Lekenye 2 0.29 %
Kuntapolca 2 0.29 %
Szilice 2 0.29 %
Barka 2 0.29 %
Márkuska 2 0.29 %
Sebespatak 2 0.29 %
Körtvélyes 2 0.29 %
Csucsom 2 0.29 %
Dernő 2 0.29 %
Pelsőcardó 2 0.29 %
Kiskovácsvágása 2 0.29 %
Alsósajó 2 0.29 %
Csoltó 2 0.29 %
Lucska 1 0.14 %
Kecső 1 0.14 %
Kisgencs 1 0.14 %
Gacsalk 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsfalva 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 196 22.40 %
Nagyszabos 72 8.23 %
Nagyveszverés 41 4.69 %
Dobsina 39 4.46 %
Csetnek 34 3.89 %
Betlér 34 3.89 %
Henckó 31 3.54 %
Oláhpatak 28 3.20 %
Krasznahorkaváralja 27 3.09 %
Szabados 26 2.97 %
Andrási 20 2.29 %
Rekenyeújfalu 17 1.94 %
Alsósajó 16 1.83 %
Pelsőc 15 1.71 %
Restér 13 1.49 %
Gecelfalva 10 1.14 %
Rozsfalva 10 1.14 %
Jólész 9 1.03 %
Kisgencs 8 0.91 %
Martonháza 7 0.80 %
Gócs 7 0.80 %
Rozsnyórudna 7 0.80 %
Berzéte 6 0.69 %
Csucsom 6 0.69 %
Hámosfalva 6 0.69 %
Dernő 6 0.69 %
Sajóréde 5 0.57 %
Felsősajó 5 0.57 %
Özörény 5 0.57 %
Hárskút 5 0.57 %
Várhosszúrét 5 0.57 %
Sebespatak 4 0.46 %
Berzétekőrös 4 0.46 %
Kisfeketepatak 4 0.46 %
Gömörpanyit 4 0.46 %
Kisszabos 4 0.46 %
Gacsalk 4 0.46 %
Annafalva 4 0.46 %
Pétermány 3 0.34 %
Kecső 3 0.34 %
Márkuska 3 0.34 %
Lekenye 3 0.34 %
Jablonca 3 0.34 %
Barka 2 0.23 %
Gömörhosszúszó 2 0.23 %
Lucska 2 0.23 %
Kuntapolca 2 0.23 %
Imrikfalva 2 0.23 %
Csoltó 2 0.23 %
Szádvárborsa 2 0.23 %
Beretke 1 0.11 %
Szilice 1 0.11 %
Tornagörgő 1 0.11 %
Szádalmás 1 0.11 %
Pelsőcardó 1 0.11 %
Szalóc 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Nagyszabos 41 16.53 %
Rozsnyó 30 12.10 %
Krasznahorkaváralja 18 7.26 %
Dobsina 13 5.24 %
Restér 12 4.84 %
Nagyveszverés 9 3.63 %
Sebespatak 8 3.23 %
Csetnek 8 3.23 %
Martonháza 7 2.82 %
Alsósajó 7 2.82 %
Szabados 6 2.42 %
Rozsfalva 5 2.02 %
Berzéte 5 2.02 %
Páskaháza 4 1.61 %
Özörény 4 1.61 %
Pelsőc 4 1.61 %
Kuntapolca 3 1.21 %
Gócs 3 1.21 %
Csoltó 3 1.21 %
Kisfeketepatak 3 1.21 %
Annafalva 2 0.81 %
Beretke 2 0.81 %
Felsősajó 2 0.81 %
Tornagörgő 2 0.81 %
Andrási 2 0.81 %
Rekenyeújfalu 2 0.81 %
Sajóréde 1 0.40 %
Imrikfalva 1 0.40 %
Kisgencs 1 0.40 %
Márkuska 1 0.40 %
Gömörpanyit 1 0.40 %
Csucsom 1 0.40 %
Körtvélyes 1 0.40 %
Barka 1 0.40 %
Szilice 1 0.40 %
Szalóc 1 0.40 %
Betlér 1 0.40 %
Pelsőcardó 1 0.40 %
Sztracena 1 0.40 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Henckó 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 430 36.91 %
Krasznahorkaváralja 63 5.41 %
Hárskút 62 5.32 %
Várhosszúrét 52 4.46 %
Csetnek 23 1.97 %
Berzéte 22 1.89 %
Pelsőc 22 1.89 %
Sebespatak 20 1.72 %
Kisgencs 20 1.72 %
Jólész 19 1.63 %
Szádalmás 16 1.37 %
Dernő 15 1.29 %
Nagyveszverés 14 1.20 %
Csucsom 14 1.20 %
Özörény 13 1.12 %
Tornagörgő 13 1.12 %
Oláhpatak 12 1.03 %
Barka 11 0.94 %
Rozsnyórudna 11 0.94 %
Nagyszabos 10 0.86 %
Sajóréde 10 0.86 %
Szalóc 9 0.77 %
Betlér 9 0.77 %
Dobsina 9 0.77 %
Andrási 9 0.77 %
Szilice 8 0.69 %
Kuntapolca 8 0.69 %
Pétermány 6 0.52 %
Beretke 6 0.52 %
Annafalva 6 0.52 %
Restér 5 0.43 %
Körtvélyes 5 0.43 %
Rekenyeújfalu 5 0.43 %
Gömörhosszúszó 5 0.43 %
Gecelfalva 5 0.43 %
Gömörpanyit 5 0.43 %
Lucska 5 0.43 %
Alsósajó 5 0.43 %
Martonháza 4 0.34 %
Kecső 4 0.34 %
Berzétekőrös 4 0.34 %
Szabados 4 0.34 %
Rozsfalva 4 0.34 %
Kiskovácsvágása 4 0.34 %
Csoltó 3 0.26 %
Gócs 3 0.26 %
Kisfeketepatak 3 0.26 %
Henckó 3 0.26 %
Melléte 3 0.26 %
Hámosfalva 3 0.26 %
Márkuska 2 0.17 %
Felsősajó 2 0.17 %
Sztracena 2 0.17 %
Szádvárborsa 2 0.17 %
Jablonca 2 0.17 %
Berdárka 1 0.09 %
Lekenye 1 0.09 %
Páskaháza 1 0.09 %
Pelsőcardó 1 0.09 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 81 18.33 %
Andrási 40 9.05 %
Krasznahorkaváralja 16 3.62 %
Alsósajó 12 2.71 %
Csetnek 12 2.71 %
Kisfeketepatak 11 2.49 %
Nagyszabos 11 2.49 %
Dobsina 9 2.04 %
Sebespatak 8 1.81 %
Rekenyeújfalu 8 1.81 %
Restér 7 1.58 %
Pelsőc 5 1.13 %
Berzéte 5 1.13 %
Rozsfalva 5 1.13 %
Oláhpatak 4 0.90 %
Sajóréde 4 0.90 %
Felsősajó 4 0.90 %
Nagyveszverés 4 0.90 %
Gömörpanyit 3 0.68 %
Özörény 3 0.68 %
Barka 3 0.68 %
Szabados 3 0.68 %
Imrikfalva 3 0.68 %
Várhosszúrét 2 0.45 %
Annafalva 2 0.45 %
Jólész 2 0.45 %
Márkuska 2 0.45 %
Csoltó 2 0.45 %
Henckó 1 0.23 %
Szalóc 1 0.23 %
Kiskovácsvágása 1 0.23 %
Pelsőcardó 1 0.23 %
Jablonca 1 0.23 %
Tornagörgő 1 0.23 %
Kuntapolca 1 0.23 %
Hárskút 1 0.23 %
Beretke 1 0.23 %
Betlér 1 0.23 %
Melléte 1 0.23 %
Lekenye 1 0.23 %
Gócs 1 0.23 %
Gacsalk 1 0.23 %
Kisszabos 1 0.23 %
Csucsom 1 0.23 %
Martonháza 1 0.23 %
Pétermány 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 890 33.40 %
Várhosszúrét 223 8.37 %
Krasznahorkaváralja 199 7.47 %
Hárskút 113 4.24 %
Jólész 92 3.45 %
Berzéte 88 3.30 %
Szádalmás 82 3.08 %
Tornagörgő 76 2.85 %
Berzétekőrös 69 2.59 %
Jablonca 65 2.44 %
Szilice 58 2.18 %
Csucsom 54 2.03 %
Gömörhosszúszó 53 1.99 %
Pelsőc 51 1.91 %
Dernő 46 1.73 %
Rozsnyórudna 45 1.69 %
Szalóc 39 1.46 %
Özörény 36 1.35 %
Körtvélyes 35 1.31 %
Barka 32 1.20 %
Kuntapolca 27 1.01 %
Csetnek 25 0.94 %
Sebespatak 25 0.94 %
Nagyveszverés 24 0.90 %
Lekenye 22 0.83 %
Betlér 20 0.75 %
Kecső 19 0.71 %
Andrási 19 0.71 %
Rekenyeújfalu 19 0.71 %
Szádvárborsa 16 0.60 %
Melléte 16 0.60 %
Csoltó 16 0.60 %
Dobsina 16 0.60 %
Martonháza 14 0.53 %
Kiskovácsvágása 11 0.41 %
Beretke 11 0.41 %
Oláhpatak 10 0.38 %
Lucska 10 0.38 %
Kisgencs 9 0.34 %
Alsósajó 9 0.34 %
Páskaháza 9 0.34 %
Szabados 9 0.34 %
Pelsőcardó 7 0.26 %
Gömörpanyit 7 0.26 %
Gócs 6 0.23 %
Felsősajó 5 0.19 %
Sajóréde 5 0.19 %
Nagyszabos 4 0.15 %
Henckó 3 0.11 %
Gacsalk 3 0.11 %
Imrikfalva 3 0.11 %
Sztracena 2 0.08 %
Hámosfalva 1 0.04 %
Rozsfalva 1 0.04 %
Restér 1 0.04 %
Berdárka 1 0.04 %
Annafalva 1 0.04 %
Kisszabos 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Rozsnyó 328 20.31 %
Nagyszabos 150 9.29 %
Alsósajó 87 5.39 %
Dobsina 64 3.96 %
Csetnek 62 3.84 %
Sebespatak 56 3.47 %
Szalóc 52 3.22 %
Oláhpatak 52 3.22 %
Nagyveszverés 50 3.10 %
Krasznahorkaváralja 42 2.60 %
Pelsőc 42 2.60 %
Rekenyeújfalu 35 2.17 %
Rozsfalva 32 1.98 %
Gömörpanyit 32 1.98 %
Restér 30 1.86 %
Kuntapolca 26 1.61 %
Sajóréde 26 1.61 %
Szabados 26 1.61 %
Kisfeketepatak 25 1.55 %
Özörény 23 1.42 %
Betlér 22 1.36 %
Jablonca 22 1.36 %
Tornagörgő 19 1.18 %
Martonháza 18 1.11 %
Rozsnyórudna 17 1.05 %
Szádvárborsa 16 0.99 %
Szilice 15 0.93 %
Berzéte 15 0.93 %
Imrikfalva 14 0.87 %
Gecelfalva 12 0.74 %
Szádalmás 12 0.74 %
Páskaháza 11 0.68 %
Gömörhosszúszó 11 0.68 %
Kisgencs 11 0.68 %
Kecső 11 0.68 %
Felsősajó 10 0.62 %
Várhosszúrét 9 0.56 %
Henckó 9 0.56 %
Csoltó 8 0.50 %
Hárskút 8 0.50 %
Csucsom 8 0.50 %
Andrási 8 0.50 %
Hámosfalva 8 0.50 %
Körtvélyes 8 0.50 %
Gócs 7 0.43 %
Márkuska 7 0.43 %
Gacsalk 6 0.37 %
Pelsőcardó 6 0.37 %
Berzétekőrös 6 0.37 %
Beretke 6 0.37 %
Barka 6 0.37 %
Jólész 4 0.25 %
Annafalva 3 0.19 %
Lekenye 3 0.19 %
Lucska 2 0.12 %
Sztracena 2 0.12 %
Kisszabos 2 0.12 %
Kiskovácsvágása 2 0.12 %
Pétermány 2 0.12 %
Berdárka 1 0.06 %
Dernő 1 0.06 %
Melléte 1 0.06 %
Rozsnyó 325 28.19 %
Pelsőc 138 11.97 %
Várhosszúrét 65 5.64 %
Rozsnyórudna 38 3.30 %
Jablonca 33 2.86 %
Krasznahorkaváralja 32 2.78 %
Körtvélyes 31 2.69 %
Kecső 26 2.25 %
Berzéte 25 2.17 %
Dobsina 24 2.08 %
Nagyveszverés 24 2.08 %
Tornagörgő 21 1.82 %
Rekenyeújfalu 19 1.65 %
Betlér 18 1.56 %
Szilice 17 1.47 %
Hárskút 17 1.47 %
Kuntapolca 17 1.47 %
Szalóc 17 1.47 %
Gömörhosszúszó 16 1.39 %
Henckó 15 1.30 %
Barka 14 1.21 %
Sebespatak 13 1.13 %
Szabados 13 1.13 %
Csoltó 13 1.13 %
Nagyszabos 13 1.13 %
Csetnek 13 1.13 %
Dernő 12 1.04 %
Jólész 11 0.95 %
Özörény 10 0.87 %
Andrási 10 0.87 %
Gömörpanyit 10 0.87 %
Berzétekőrös 9 0.78 %
Alsósajó 9 0.78 %
Melléte 8 0.69 %
Oláhpatak 8 0.69 %
Szádalmás 8 0.69 %
Pelsőcardó 7 0.61 %
Kisgencs 7 0.61 %
Beretke 6 0.52 %
Restér 6 0.52 %
Csucsom 5 0.43 %
Gócs 5 0.43 %
Szádvárborsa 5 0.43 %
Gacsalk 4 0.35 %
Felsősajó 4 0.35 %
Imrikfalva 4 0.35 %
Sajóréde 4 0.35 %
Lucska 4 0.35 %
Hámosfalva 3 0.26 %
Páskaháza 3 0.26 %
Martonháza 3 0.26 %
Lekenye 3 0.26 %
Kiskovácsvágása 3 0.26 %
Kisfeketepatak 3 0.26 %
Rozsfalva 2 0.17 %
Pétermány 2 0.17 %
Annafalva 2 0.17 %
Gecelfalva 1 0.09 %
Kisszabos 1 0.09 %
Sztracena 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Dobsina 358 24.50 %
Rozsnyó 339 23.20 %
Nagyszabos 128 8.76 %
Oláhpatak 118 8.08 %
Alsósajó 96 6.57 %
Nagyveszverés 83 5.68 %
Sajóréde 68 4.65 %
Betlér 62 4.24 %
Felsősajó 56 3.83 %
Imrikfalva 44 3.01 %
Csetnek 43 2.94 %
Gócs 37 2.53 %
Sztracena 29 1.98 %
Kisfeketepatak 28 1.92 %
Henckó 25 1.71 %
Rekenyeújfalu 19 1.30 %
Pelsőc 17 1.16 %
Restér 15 1.03 %
Sebespatak 15 1.03 %
Gecelfalva 13 0.89 %
Berzéte 13 0.89 %
Andrási 12 0.82 %
Szabados 11 0.75 %
Martonháza 11 0.75 %
Rozsnyórudna 10 0.68 %
Gacsalk 9 0.62 %
Kisgencs 7 0.48 %
Krasznahorkaváralja 7 0.48 %
Szádalmás 6 0.41 %
Rozsfalva 5 0.34 %
Várhosszúrét 5 0.34 %
Gömörpanyit 5 0.34 %
Márkuska 4 0.27 %
Csucsom 4 0.27 %
Pétermány 3 0.21 %
Körtvélyes 3 0.21 %
Annafalva 3 0.21 %
Kuntapolca 2 0.14 %
Tornagörgő 2 0.14 %
Berzétekőrös 2 0.14 %
Csoltó 2 0.14 %
Hámosfalva 2 0.14 %
Özörény 2 0.14 %
Beretke 1 0.07 %
Jablonca 1 0.07 %
Pelsőcardó 1 0.07 %
Barka 1 0.07 %
Berdárka 1 0.07 %
Lucska 1 0.07 %
Gömörhosszúszó 1 0.07 %
Kisszabos 1 0.07 %
Dernő 1 0.07 %
Hárskút 1 0.07 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Rozsnyó 586 68.38 %
Betlér 17 1.98 %
Sebespatak 16 1.87 %
Rozsnyórudna 15 1.75 %
Csetnek 14 1.63 %
Andrási 14 1.63 %
Krasznahorkaváralja 13 1.52 %
Nagyveszverés 13 1.52 %
Dobsina 12 1.40 %
Várhosszúrét 11 1.28 %
Jólész 10 1.17 %
Pelsőc 9 1.05 %
Alsósajó 9 1.05 %
Berzéte 7 0.82 %
Nagyszabos 7 0.82 %
Dernő 7 0.82 %
Szilice 7 0.82 %
Sajóréde 6 0.70 %
Özörény 6 0.70 %
Kuntapolca 6 0.70 %
Martonháza 5 0.58 %
Rekenyeújfalu 5 0.58 %
Gömörpanyit 5 0.58 %
Tornagörgő 5 0.58 %
Csucsom 4 0.47 %
Szalóc 4 0.47 %
Gócs 4 0.47 %
Kisgencs 3 0.35 %
Hárskút 3 0.35 %
Szabados 3 0.35 %
Szádalmás 3 0.35 %
Barka 3 0.35 %
Lekenye 3 0.35 %
Lucska 3 0.35 %
Gömörhosszúszó 2 0.23 %
Pelsőcardó 2 0.23 %
Oláhpatak 2 0.23 %
Márkuska 2 0.23 %
Annafalva 1 0.12 %
Henckó 1 0.12 %
Jablonca 1 0.12 %
Berzétekőrös 1 0.12 %
Imrikfalva 1 0.12 %
Hámosfalva 1 0.12 %
Kecső 1 0.12 %
Kisfeketepatak 1 0.12 %
Csoltó 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Felsősajó 1 0.12 %
Restér 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Rozsnyó 246 31.42 %
Dobsina 43 5.49 %
Krasznahorkaváralja 31 3.96 %
Nagyveszverés 31 3.96 %
Csetnek 30 3.83 %
Nagyszabos 24 3.07 %
Pelsőc 24 3.07 %
Rozsnyórudna 21 2.68 %
Andrási 21 2.68 %
Betlér 20 2.55 %
Alsósajó 16 2.04 %
Rekenyeújfalu 15 1.92 %
Tornagörgő 14 1.79 %
Szádalmás 13 1.66 %
Oláhpatak 12 1.53 %
Jólész 12 1.53 %
Dernő 10 1.28 %
Csucsom 10 1.28 %
Berzéte 10 1.28 %
Sebespatak 9 1.15 %
Szilice 8 1.02 %
Lekenye 8 1.02 %
Lucska 8 1.02 %
Özörény 7 0.89 %
Martonháza 7 0.89 %
Barka 7 0.89 %
Várhosszúrét 7 0.89 %
Hárskút 7 0.89 %
Kisfeketepatak 6 0.77 %
Imrikfalva 6 0.77 %
Henckó 6 0.77 %
Gócs 6 0.77 %
Kiskovácsvágása 5 0.64 %
Kisszabos 5 0.64 %
Szabados 5 0.64 %
Körtvélyes 4 0.51 %
Felsősajó 4 0.51 %
Hámosfalva 4 0.51 %
Rozsfalva 4 0.51 %
Gömörpanyit 4 0.51 %
Csoltó 4 0.51 %
Gacsalk 4 0.51 %
Beretke 3 0.38 %
Melléte 3 0.38 %
Márkuska 3 0.38 %
Kisgencs 3 0.38 %
Kecső 3 0.38 %
Berzétekőrös 2 0.26 %
Restér 2 0.26 %
Páskaháza 2 0.26 %
Sajóréde 2 0.26 %
Kuntapolca 2 0.26 %
Pelsőcardó 2 0.26 %
Jablonca 2 0.26 %
Gömörhosszúszó 2 0.26 %
Szádvárborsa 1 0.13 %
Szalóc 1 0.13 %
Pétermány 1 0.13 %
Gecelfalva 1 0.13 %
Annafalva 1 0.13 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 152 25.63 %
Dobsina 75 12.65 %
Felsősajó 61 10.29 %
Oláhpatak 35 5.90 %
Andrási 34 5.73 %
Sajóréde 31 5.23 %
Nagyveszverés 27 4.55 %
Nagyszabos 23 3.88 %
Kisfeketepatak 20 3.37 %
Gócs 18 3.04 %
Sebespatak 16 2.70 %
Betlér 14 2.36 %
Csetnek 13 2.19 %
Kisgencs 13 2.19 %
Pelsőc 12 2.02 %
Sztracena 12 2.02 %
Alsósajó 10 1.69 %
Restér 9 1.52 %
Imrikfalva 9 1.52 %
Henckó 7 1.18 %
Szabados 7 1.18 %
Gömörpanyit 7 1.18 %
Rozsnyórudna 7 1.18 %
Rekenyeújfalu 7 1.18 %
Krasznahorkaváralja 6 1.01 %
Márkuska 6 1.01 %
Pelsőcardó 6 1.01 %
Beretke 6 1.01 %
Hárskút 5 0.84 %
Körtvélyes 5 0.84 %
Jólész 4 0.67 %
Csucsom 4 0.67 %
Dernő 4 0.67 %
Berzéte 4 0.67 %
Rozsfalva 4 0.67 %
Özörény 4 0.67 %
Várhosszúrét 4 0.67 %
Gecelfalva 4 0.67 %
Tornagörgő 4 0.67 %
Csoltó 3 0.51 %
Szádalmás 3 0.51 %
Gacsalk 3 0.51 %
Berzétekőrös 2 0.34 %
Martonháza 2 0.34 %
Lucska 2 0.34 %
Gömörhosszúszó 2 0.34 %
Szádvárborsa 2 0.34 %
Szalóc 2 0.34 %
Kisszabos 2 0.34 %
Melléte 1 0.17 %
Annafalva 1 0.17 %
Pétermány 1 0.17 %
Barka 1 0.17 %
Kuntapolca 1 0.17 %
Hámosfalva 1 0.17 %
Lekenye 1 0.17 %
Berdárka 1 0.17 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Rozsnyó 494 53.00 %
Dobsina 55 5.90 %
Nagyveszverés 40 4.29 %
Betlér 25 2.68 %
Oláhpatak 20 2.15 %
Csetnek 17 1.82 %
Nagyszabos 17 1.82 %
Rozsnyórudna 17 1.82 %
Várhosszúrét 16 1.72 %
Rekenyeújfalu 16 1.72 %
Sebespatak 15 1.61 %
Krasznahorkaváralja 15 1.61 %
Imrikfalva 13 1.39 %
Alsósajó 13 1.39 %
Jólész 12 1.29 %
Szádalmás 10 1.07 %
Andrási 9 0.97 %
Pelsőc 9 0.97 %
Sajóréde 8 0.86 %
Henckó 8 0.86 %
Kisfeketepatak 8 0.86 %
Csucsom 8 0.86 %
Szabados 6 0.64 %
Melléte 6 0.64 %
Berzéte 6 0.64 %
Gócs 5 0.54 %
Dernő 5 0.54 %
Martonháza 5 0.54 %
Kisgencs 4 0.43 %
Márkuska 4 0.43 %
Barka 4 0.43 %
Gömörpanyit 4 0.43 %
Kuntapolca 3 0.32 %
Özörény 3 0.32 %
Restér 3 0.32 %
Berzétekőrös 3 0.32 %
Berdárka 2 0.21 %
Tornagörgő 2 0.21 %
Hárskút 2 0.21 %
Pétermány 2 0.21 %
Gecelfalva 2 0.21 %
Lekenye 2 0.21 %
Pelsőcardó 2 0.21 %
Gacsalk 2 0.21 %
Csoltó 1 0.11 %
Beretke 1 0.11 %
Gömörhosszúszó 1 0.11 %
Rozsfalva 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Kisszabos 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Felsősajó 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Szádvárborsa 1 0.11 %
Jablonca 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 620 58.55 %
Csetnek 56 5.29 %
Betlér 35 3.31 %
Krasznahorkaváralja 29 2.74 %
Pelsőc 23 2.17 %
Nagyszabos 21 1.98 %
Nagyveszverés 20 1.89 %
Dobsina 18 1.70 %
Várhosszúrét 15 1.42 %
Berzéte 14 1.32 %
Sebespatak 11 1.04 %
Oláhpatak 10 0.94 %
Csucsom 10 0.94 %
Sajóréde 10 0.94 %
Szádalmás 9 0.85 %
Jólész 9 0.85 %
Andrási 9 0.85 %
Gömörpanyit 8 0.76 %
Rozsnyórudna 8 0.76 %
Hárskút 7 0.66 %
Szilice 6 0.57 %
Dernő 6 0.57 %
Szabados 6 0.57 %
Gócs 6 0.57 %
Barka 5 0.47 %
Rekenyeújfalu 5 0.47 %
Henckó 5 0.47 %
Restér 5 0.47 %
Alsósajó 4 0.38 %
Márkuska 4 0.38 %
Felsősajó 4 0.38 %
Lucska 4 0.38 %
Kuntapolca 4 0.38 %
Kisgencs 3 0.28 %
Hámosfalva 3 0.28 %
Gacsalk 3 0.28 %
Szalóc 3 0.28 %
Lekenye 3 0.28 %
Tornagörgő 3 0.28 %
Szádvárborsa 2 0.19 %
Martonháza 2 0.19 %
Rozsfalva 2 0.19 %
Berdárka 2 0.19 %
Körtvélyes 2 0.19 %
Annafalva 2 0.19 %
Gecelfalva 1 0.09 %
Páskaháza 1 0.09 %
Csoltó 1 0.09 %
Berzétekőrös 1 0.09 %
Imrikfalva 1 0.09 %
Sztracena 1 0.09 %
Özörény 1 0.09 %
Gömörhosszúszó 1 0.09 %
Melléte 1 0.09 %
Pelsőcardó 1 0.09 %
Kisfeketepatak 1 0.09 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Rozsnyó 202 16.65 %
Nagyszabos 178 14.67 %
Csetnek 85 7.01 %
Szabados 80 6.60 %
Nagyveszverés 50 4.12 %
Sebespatak 45 3.71 %
Rekenyeújfalu 45 3.71 %
Dobsina 41 3.38 %
Betlér 38 3.13 %
Pelsőc 35 2.89 %
Martonháza 34 2.80 %
Oláhpatak 34 2.80 %
Alsósajó 28 2.31 %
Rozsfalva 25 2.06 %
Restér 22 1.81 %
Márkuska 18 1.48 %
Sajóréde 17 1.40 %
Jablonca 16 1.32 %
Kisgencs 16 1.32 %
Krasznahorkaváralja 15 1.24 %
Henckó 14 1.15 %
Kisszabos 13 1.07 %
Gecelfalva 13 1.07 %
Felsősajó 12 0.99 %
Hámosfalva 12 0.99 %
Gócs 12 0.99 %
Rozsnyórudna 11 0.91 %
Kisfeketepatak 11 0.91 %
Andrási 9 0.74 %
Gacsalk 8 0.66 %
Tornagörgő 7 0.58 %
Kuntapolca 7 0.58 %
Berzéte 7 0.58 %
Gömörpanyit 7 0.58 %
Várhosszúrét 5 0.41 %
Szilice 5 0.41 %
Berdárka 4 0.33 %
Pétermány 4 0.33 %
Imrikfalva 4 0.33 %
Annafalva 3 0.25 %
Sztracena 2 0.16 %
Körtvélyes 2 0.16 %
Özörény 2 0.16 %
Berzétekőrös 2 0.16 %
Csucsom 2 0.16 %
Pelsőcardó 2 0.16 %
Beretke 1 0.08 %
Jólész 1 0.08 %
Kecső 1 0.08 %
Csoltó 1 0.08 %
Páskaháza 1 0.08 %
Szádalmás 1 0.08 %
Lucska 1 0.08 %
Barka 1 0.08 %
Dernő 1 0.08 %
Szalóc 1 0.08 %
Hárskút 1 0.08 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 166 28.82 %
Csetnek 48 8.33 %
Nagyszabos 32 5.56 %
Sebespatak 24 4.17 %
Nagyveszverés 22 3.82 %
Dobsina 21 3.65 %
Oláhpatak 21 3.65 %
Pelsőc 20 3.47 %
Szabados 18 3.13 %
Kisfeketepatak 13 2.26 %
Kuntapolca 12 2.08 %
Krasznahorkaváralja 12 2.08 %
Rekenyeújfalu 11 1.91 %
Gacsalk 11 1.91 %
Martonháza 10 1.74 %
Kisgencs 10 1.74 %
Hámosfalva 9 1.56 %
Rozsnyórudna 9 1.56 %
Betlér 9 1.56 %
Felsősajó 7 1.22 %
Alsósajó 7 1.22 %
Restér 7 1.22 %
Várhosszúrét 7 1.22 %
Pelsőcardó 6 1.04 %
Gecelfalva 6 1.04 %
Andrási 5 0.87 %
Henckó 5 0.87 %
Beretke 4 0.69 %
Sajóréde 4 0.69 %
Tornagörgő 4 0.69 %
Imrikfalva 3 0.52 %
Szilice 3 0.52 %
Berzétekőrös 3 0.52 %
Berzéte 3 0.52 %
Pétermány 3 0.52 %
Szádalmás 3 0.52 %
Jólész 2 0.35 %
Márkuska 2 0.35 %
Csucsom 2 0.35 %
Sztracena 2 0.35 %
Páskaháza 2 0.35 %
Rozsfalva 2 0.35 %
Gócs 1 0.17 %
Gömörhosszúszó 1 0.17 %
Körtvélyes 1 0.17 %
Melléte 1 0.17 %
Kiskovácsvágása 1 0.17 %
Barka 1 0.17 %
Csoltó 1 0.17 %
Özörény 1 0.17 %
Kisszabos 1 0.17 %
Berdárka 1 0.17 %
Dernő 1 0.17 %
Szalóc 1 0.17 %
Kecső 1 0.17 %
Jablonca 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Rozsnyó 429 35.90 %
Nagyveszverés 34 2.85 %
Krasznahorkaváralja 32 2.68 %
Szádalmás 28 2.34 %
Betlér 26 2.18 %
Pelsőc 21 1.76 %
Hárskút 21 1.76 %
Szádvárborsa 20 1.67 %
Csetnek 20 1.67 %
Sebespatak 19 1.59 %
Berzéte 18 1.51 %
Jólész 18 1.51 %
Nagyszabos 18 1.51 %
Özörény 18 1.51 %
Várhosszúrét 17 1.42 %
Dobsina 17 1.42 %
Tornagörgő 17 1.42 %
Kisgencs 14 1.17 %
Csucsom 14 1.17 %
Gócs 13 1.09 %
Alsósajó 12 1.00 %
Rozsnyórudna 12 1.00 %
Rekenyeújfalu 12 1.00 %
Andrási 12 1.00 %
Körtvélyes 10 0.84 %
Gömörpanyit 10 0.84 %
Berzétekőrös 9 0.75 %
Dernő 9 0.75 %
Oláhpatak 9 0.75 %
Henckó 9 0.75 %
Sajóréde 9 0.75 %
Jablonca 8 0.67 %
Kuntapolca 8 0.67 %
Szalóc 7 0.59 %
Kecső 7 0.59 %
Szilice 6 0.50 %
Felsősajó 6 0.50 %
Kisfeketepatak 5 0.42 %
Gömörhosszúszó 5 0.42 %
Restér 4 0.33 %
Márkuska 4 0.33 %
Imrikfalva 4 0.33 %
Martonháza 3 0.25 %
Csoltó 3 0.25 %
Szabados 2 0.17 %
Gacsalk 2 0.17 %
Rozsfalva 2 0.17 %
Gecelfalva 2 0.17 %
Hámosfalva 2 0.17 %
Lekenye 2 0.17 %
Sztracena 1 0.08 %
Annafalva 1 0.08 %
Melléte 1 0.08 %
Barka 1 0.08 %
Páskaháza 1 0.08 %
Kiskovácsvágása 1 0.08 %
Beretke 1 0.08 %
Kisszabos 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 484 39.77 %
Krasznahorkaváralja 60 4.93 %
Pelsőc 45 3.70 %
Berzétekőrös 40 3.29 %
Gömörpanyit 38 3.12 %
Hárskút 37 3.04 %
Özörény 35 2.88 %
Rozsnyórudna 33 2.71 %
Jólész 33 2.71 %
Nagyveszverés 32 2.63 %
Csetnek 27 2.22 %
Gömörhosszúszó 26 2.14 %
Jablonca 23 1.89 %
Szádalmás 22 1.81 %
Tornagörgő 21 1.73 %
Betlér 20 1.64 %
Berzéte 20 1.64 %
Sebespatak 18 1.48 %
Dernő 15 1.23 %
Kecső 14 1.15 %
Rekenyeújfalu 13 1.07 %
Oláhpatak 13 1.07 %
Dobsina 12 0.99 %
Melléte 10 0.82 %
Nagyszabos 9 0.74 %
Andrási 9 0.74 %
Csucsom 9 0.74 %
Szilice 9 0.74 %
Szalóc 9 0.74 %
Sajóréde 8 0.66 %
Kuntapolca 7 0.58 %
Alsósajó 7 0.58 %
Várhosszúrét 7 0.58 %
Gócs 7 0.58 %
Lekenye 5 0.41 %
Csoltó 5 0.41 %
Szabados 5 0.41 %
Kisgencs 5 0.41 %
Lucska 5 0.41 %
Páskaháza 4 0.33 %
Henckó 4 0.33 %
Beretke 4 0.33 %
Pelsőcardó 4 0.33 %
Rozsfalva 4 0.33 %
Felsősajó 4 0.33 %
Kiskovácsvágása 3 0.25 %
Kisfeketepatak 3 0.25 %
Körtvélyes 3 0.25 %
Martonháza 3 0.25 %
Hámosfalva 3 0.25 %
Restér 3 0.25 %
Imrikfalva 2 0.16 %
Pétermány 2 0.16 %
Szádvárborsa 2 0.16 %
Annafalva 1 0.08 %
Barka 1 0.08 %
Sztracena 1 0.08 %
Márkuska 1 0.08 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 61 27.98 %
Krasznahorkaváralja 12 5.50 %
Csetnek 10 4.59 %
Hárskút 9 4.13 %
Várhosszúrét 8 3.67 %
Rekenyeújfalu 8 3.67 %
Dobsina 7 3.21 %
Nagyszabos 7 3.21 %
Szalóc 6 2.75 %
Andrási 6 2.75 %
Pelsőc 5 2.29 %
Restér 5 2.29 %
Martonháza 4 1.83 %
Kisfeketepatak 4 1.83 %
Csucsom 4 1.83 %
Beretke 4 1.83 %
Tornagörgő 3 1.38 %
Oláhpatak 3 1.38 %
Henckó 3 1.38 %
Betlér 3 1.38 %
Gömörhosszúszó 3 1.38 %
Imrikfalva 3 1.38 %
Berzéte 3 1.38 %
Gömörpanyit 2 0.92 %
Körtvélyes 2 0.92 %
Felsősajó 2 0.92 %
Rozsfalva 2 0.92 %
Gacsalk 2 0.92 %
Gócs 2 0.92 %
Páskaháza 2 0.92 %
Annafalva 2 0.92 %
Dernő 2 0.92 %
Özörény 2 0.92 %
Sebespatak 1 0.46 %
Barka 1 0.46 %
Pétermány 1 0.46 %
Kecső 1 0.46 %
Lekenye 1 0.46 %
Sajóréde 1 0.46 %
Melléte 1 0.46 %
Rozsnyórudna 1 0.46 %
Szádvárborsa 1 0.46 %
Kisgencs 1 0.46 %
Pelsőcardó 1 0.46 %
Csoltó 1 0.46 %
Márkuska 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Nagyveszverés 0 0.00 %
Szabados 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Lucska 0