SK
RV
.....

Lekenye

Község

címer zászló
446 100% magyar 1910
203 72% magyar 2021
címer zászló
Hivatalos kisebbségi nyelvek:
magyar
Hivatalos magyar megjelölés:
Lekenye
Hivatalos szlovák megnevezés:
Bohúňovo
Településrészek:
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Tornaljai járás
kisközség
1938-45 közötti vármegye, járás:
Gömör és Kishont vármegye (sz: Rimaszombat)
Tornaljai járás
Természeti tájbeosztás:
- Északnyugati-Kárpátok, Gömör-Tornai-karszt, Jolsvai-karszt - Északnyugati-Kárpátok, Gömör-Tornai-karszt, Szilicei-fennsík
Más földrajzi nevek:
Fenek-völgy, Gödölyek, Hideg-völgy, Jablonka, Kis-lápos, Lápos, Sajótiba, (Szőlőcske)
Koordináták:
48.51366806, 20.38452339
Terület:
6,81 km2
Rang:
község
Népesség:
284
Tszf. magasság:
210 m
Körzethívószám:
+421 (0) 58
Irányítószám:
04912
Település kód:
525553
Szervezeti azonosító:
328111
Adóazonosító:
2020961195

A község a Sajó összeszűkülő v˜ölgyében, a Sajó-folyó jobb partján fekszik, a 16-os főút (Tornalja-Rozsnyó szakasz) és a Bánréve-Rozsnyó vasútvonal (megállóhely) mentén, Tornaljától 12 km-re északra, Rozsnyótól 22 km-re délnyugatra, Pelsőctől 5 km-re délre. Határának keleti része a Szilicei-fennsík délnyugati lejtőit, nyugati része pedig a Jolsvai-karszt délkeleti részét foglalja magában, területének mintegy felét erdő borítja. Településrészeit, Lekenyét és Sajótibát a Sajó-folyó választja el egymástól. Délről Csoltó, nyugatról Beretke és Melléte, északról Özörény, Pelsőc és Pelsőcardó, keletről pedig Gömörhosszúszó községekkel határos.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Rozsnyói járáshoz tartozó község. 1920-ig kisközségként Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Tornaljai járáshoz tartozott, majd a Rozsnyói járáshoz csatolták. 1924-ben Lekenyéhez csatolták Sajótiba községet. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz (Gömör-Kishont vármegye, Tornaljai járás). Területe 1910-38-hoz képest (6,78 km²) csak minimális mértékben változott (3 hektárral, 6,81 km²-re gyarapodott). Területe két kataszteri területre oszlik: Lekenye (4,60 km²) és Sajótiba (2,21 km²).

Népesség

Lekenyének és Sajótibának együtt 1910-ben 446, 1921-ben 475, 1938-ban pedig szintén 475, csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakosuk volt. 1938-1991 között népességének csaknem egyharmadát elveszítette, majd 1991-2011 között további 9,2 %-al csökkent lakosságszáma (326 főről 296-ra). Túlnyomó magyar többségét napjainkig megőrizte, bár 1991-2011 között a magyar nemzetiségűek aránya 95,1 %-ról 83,1 %-ra csökkent, a szlovákoké pedig 4,6 %-ról 14,9 %-ra nőtt. Lakosságának 31,4 %-a római katolikus, 29,7 %-a evangélikus, 20,3 %-a pedig református vallású (1921-ben még evangélikus többségű - 53,5 % - volt). 2011-ben összlakosságának 76,7 %-a (227 fő) élt Lekenyén, 23,3 %-a (69 fő) pedig Sajótibán.

Történelem

A falu a 12. században keletkezett, királyi földeken. 1243-tól – amikor először említik – az Ákos nemzetség birtoka. Első említése IV. Béla adománylevelében "Lokuna" alakban történik. A későbbiek során 1318-ben "Lekyne", illetve "Lekune", 1320-ban "Leklene", 1336-ban "Lekene" néven szerepel az oklevelekben. A 15. században 13 portával a Forgách család birtoka. 1526-tól részben a Széchy családé, majd köznemesi birtok. Lakói állattenyésztéssel, szénégetéssel foglalkoztak. A 16.-17. században lakói tömegesen menekültek a török betörések elől. A 16. század második felében lakói református hitre tértek. 1739-40-ben pestis pusztított. 1828-ban 45 házában 324 lakosa volt. A lakosság mezőgazdaságból, állattenyésztésből, szénégetésből és fuvarozásból élt. A 19. -20. században sokan kőműves munkákkal keresték kenyerüket. A történelem során többször kicserélődött a község lakossága, ami többek között azzal is magyarázható, hogy a földművelés mellett nagy szerepe volt a pásztorkodásnak, a szénégetésnek és a fuvarozásnak. Ilyen népességváltozás történt a középkor végén, majd a 17. századi török megszállás idején, úgyhogy 1773-ra már a harmadik jobbágytársadalmat találjuk a faluban. Ezidőtájt a lakatlan telkek egy részét armálista nemesek szerezték meg, akik nemesi kúriákat építettek. A betelepülők minden társadalmi rétege vegyes nemzetiségű, de nagyrészt elmagyarosodtak és a falu magyar jellege megmaradt. 1920-ig Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. 1924-ben hozzácsatolták a korábban önálló Sajótiba községet. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1948-ban Peter Michal Bohúň festőművész után a Bohúňovo szlovák nevet kapta. Magyar kisiskoláját 1993-ban bezárták és bár 1997-ben sikerült újraindítani, 2003-ban végleg megszűnt. A magyar óvodát 2006-ban szüntették meg a faluban.

Mai jelentősége

Református temploma a 15. század végén épült gótikus stílusban, műemléki védettséget élvez. Fából készült zsindelytetős harangtornyát a 18. században építették hozzá. A vele szemben található evangélikus templomot 1902-ben építették.

Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99

LEKENYE. Magyar falu Gömör Várm. földes Ura Kiss, és más Uraságok, lakosai reformatusok, és evangelikusok, a’ kiknek példás meg egyézésekből oskólájok, oskola mesterjek, sőt Templomjok is közös, fekszik Pelsőztől 3/4 órányira Sajó vize partyán, földgyének 2/4 része kőves, piatzozása 2 1/2 mértföldnyire Rozsnyón, edeje el pusztúlt, legelője elég van. TIBA. Magyar falu Gömör Várm. földes Ura Pletrich Uraság, lakosai többfélék, fekszik Csoltóhoz közel, és annak filiája; földgye meglehetős, piatza közel, fája van, mész, és szénégetésből hasznok van, legelője kevés, malma közel.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851

Lekenye, helység, Gömör vmegyében, Tiba és Csoltó helységekkel határos, a Rosnyótól lejövő országut és Sajó vize mellett fekszik. Van benne a reformatusok és evangelikusoknak közösen használt templomjuk. Lakosok száma 314, kik közűl 1/4-de evangelikus, a többi reformatus, mindnyájan magyar eredetüek s beszélők. Van 5 3/8 urbéri és 4 majorsági telek, 1 zsellér; 300 hold erdő. Szántóföldje mindamellett hogy köves és hegyes, megtermi a tiszta buzát is; rétje sok és jó takarmányt ad; van a Sajó vizén jó malma; a lakosok mindenféléknek fuvarosai. Birják Kerepessi, Szeleczki és Palkovicsné aszszony; lakja a ns Jánosdeák és Oskó család. Tiba, magyar falu, Gömör vgyében, Lekenye és Csoltó helységekkel határos, a Rosnyótól lejövő országuthoz negyed órányira, hegy alatt fekszik. Van benne Palkovics Ferencz nőnek csinos uri laka s kertje. A lakosok száma 355 megy. A közbirtok áll 3 urbéri és 2 majorsági telekből, van 3 zsellér és 162 hold erdő; szántófölde mindent megterem, rétje jó s elegendő takarmányt szolgáltat; legelője elegendő. Az egész helységet Palkovics Ferencnő asszony birja. Ut. p. Tornalja.

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

Lekenye, sajómenti magyar kisközség, 62 házzal és 324 ág. h. ev. és ev. ref. vallású lakossal. Egyike azoknak a községeknek, melyeket IV. Béla király 1243-ban Bebek Detriknek és Fülöpnek adományozott. 1427-ben a Forgách családot, 1482-ben a Fügedy családot is mint birtokosokat találjuk itt. 1496-ban a Thornallyay család is birtokosa, később pedig a Kerepesy, Szeleczky, Palkovich, Jánosdeák, Osskó és a Gotthard családok. A községben levő ev. ref. templom Árpád-korbeli építmény. A község postája, távírója és vasúti állomása Horka. Tiba, sajóvölgyi magyar kisközség, 24 házzal és 144 ág. ev. h. vallású lakossal. E község 1475-ben már a mai nevén szerepel. Hajdan a Várnay vagy Sztárnay család volt a földesura, de azután a Pletrich család tulajdonába ment át. Később a Palkovics család lett a birtokosa, a mely itt kastélyt is építtetett; ez jelenleg Farkas Zoltánnéé. A községben nincs templom. Postája, távírója és vasúti állomása Horka.

A visszatért Felvidék adattára (1939)

Lekenye. Temploma, mely most az ág. ev. egyház tulajdonában van, az árpádházi időkből származik. Ez a község is első időben a Bebek-nemzetség adománybirtoka volt. 1243-ban kapta IV. Bélától más községekkel együtt Bebek Detrik és Fülöp. A Forgáchok kaptak itt birtokot 1427-ben, kevéssel később 1482-ben a Fügedycsalád is részt kapott a községi birtokosok között. Ezután a Kerepessy-, Szeleczky-, Palkovich-, Jánosdeák-, Orskó- és Gotthard-nemzetségek következnek egymásután. A község területe 1178 kat. hold, lélekszáma a visszacsatoláskor 475. Hozzátartozik még Sajótiba.

Takács András

1931. 1. 8.
Sajótiba - megszületett
Névelőfordulások
1243
Lokuna
1318
Lekyne
1320
Leklene
1336
Lekene
1773
Lekenye,
1786
Lekenye,
1927
Lekeňa, Lekenye,
1945
Lekeňa, Lekenye,
1948
Bohúňovo
2013
Lekenye

Közigazgatás

Polgármesteri hivatal
Cím: Lekenye (Bohúňovo) 72
Telefon: 0587920127
Fax: 0587920127

Honlap: bohunovo.sk/

Hivatali órák:

Polgármester:
Takács Ágnes (SMK-MKP)

Képviselő-testület:
Jánosdeák Béla (SMK-MKP)
Ferdinandová Andrea (SMK-MKP)
Lenkey Gabriel (SMK-MKP)
Mihálik Ondrej (SMK-MKP)
Veszelovszky Róbert (SMK-MKP)
SMK-MKP 100% SMK-MKP 5 képviselö 5 képviselö
Lekenyei Községi Hivatal

Lekenye 72

Nemzetiség

Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet Arány
magyarok 420 95%
szlovákok 5 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 3 1%
egyéb 14 3%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 442
magyarok 446 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 446
magyarok 469 99%
szlovákok 2 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 4 1%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 475
magyarok 310 95%
szlovákok 15 5%
romák 0 0%
ukránok 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 326
magyarok 279 87%
szlovákok 37 12%
romák 3 1%
ukránok 1 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 320
magyarok 246 83%
szlovákok 44 15%
romák 2 1%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 2 1%
ismeretlen 2 1%
összlétszám 296
magyarok 203 72%
szlovákok 68 24%
romák 0 0%
ukránok 3 1%
németek 0 0%
egyéb 2 1%
ismeretlen 6 2%
összlétszám 282
összlétszám 325
magyarok 310 95%
szlovákok 2 1%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 1 0%
egyéb 12 4%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 117
magyarok 110 94%
szlovákok 3 3%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 2 2%
egyéb 2 2%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 108
magyarok 108 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 338
magyarok 338 100%
szlovákok 0 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 0 0%
ismeretlen 0 0%
összlétszám 475
magyarok 469 99%
szlovákok 2 0%
romák 0 0%
ukránok 0 0%
németek 0 0%
egyéb 4 1%
ismeretlen 0 0%
Mai közigazgatás

Választások

Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 246
Választási részvétel: 69.11 %
Kiadott boríték: 170
Bedobott boríték: 170

Polgármester

Érvényes szavazólap: 169
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Takács Ágnes 116 68.64 % SMK-MKP
Šilling Martin 53 31.36 % Független

Képviselőválasztás

# Név Szavazat Párt
Jánosdeák Béla 134 SMK-MKP
Ferdinandová Andrea 132 SMK-MKP
Lenkey Gabriel 117 SMK-MKP
Mihálik Ondrej 112 SMK-MKP
Veszelovszky Róbert 103 SMK-MKP

Képviselők

2014
SMK-MKP 80.00% SMK-MKP 4 képviselö MOST - HÍD 20.00% MOST - HÍD 1 képviselö 5 képviselö
2018
SMK-MKP 100.00% SMK-MKP 5 képviselö 5 képviselö
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 244
Választási részvétel: 44.67 %
Kiadott boríték: 109
Bedobott boríték: 109
Választásra jogosult: 244
Választási részvétel: 13.11 %
Kiadott boríték: 32
Bedobott boríték: 32
Választásra jogosult: 240
Választási részvétel: 47,50 %
Kiadott boríték: 114
Bedobott boríték: 113

Elnökválasztás

1.forduló
Érvényes szavazólap: 92
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 96
Érvényes szavazólap: 157651
# Jelölt Szavazat Százalék Párt
Zdenko Trebuľa 48 52.17 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 30 32.61 % KDS
Jaroslav Džunko 4 4.35 % Független
Vladimír Gürtler 3 3.26 % 7 STATOČNÝCH
Ivan Kuhn 3 3.26 % OKS
Jozef Holečko 2 2.17 % Független
Rastislav Masnyk 1 1.09 % SDKÚ - DS, SaS
Dominika Palaščáková 1 1.09 % NOVA
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Marek Ďurán 0 0.00 % ĽS Naše Slovensko
Rudolf Bauer 8 25.00% KDS
Richard Raši 64 66.67 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 16 16.67 % MOST - HÍD, SKOK
Róbert Bačinský 6 6.25 % Független
Rastislav Trnka 3 3.13 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Štefan Surmánek 3 3.13 % ĽSNS
Jaroslav Džunko 3 3.13 % Független
Jozef Červeňák 1 1.04 % RIS
Ján Struk 0 0.00 % SMS
Lukáš Sisák 0 0.00 % KSS
Jarmila Tkáčová 0 0.00 % SNS
Oliver Petrík 0 0.00 % JĽSS
Vladislav Stanko 0 0.00 % Független
Adam Šepetka 0 0.00 % NAJ
Rudolf Botka 0 0.00 % NP
Jozef Bobík 0 0.00 % Független
Zdenko Trebuľa 48487 48.58 % SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP
Rudolf Bauer 24487 24.53 % KDS
Dominika Palaščáková 5957 5.97 % NOVA
Rastislav Masnyk 5482 5.49 % SDKÚ - DS, SaS
Vladimír Gürtler 2933 2.94 % 7 STATOČNÝCH
Marek Ďurán 2923 2.93 % ĽS Naše Slovensko
Jaroslav Džunko 2608 2.61 % Független
Jozef Holečko 2508 2.51 % Független
Lukáš Sisák 2453 2.46 % KSS
Ivan Kuhn 1980 1.98 % OKS
Rudolf Bauer 35339 46.93% KDS
Rastislav Trnka 59599 37.80 % OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca
Richard Raši 58724 37.25 % Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK
Karol Pataky 14843 9.42 % MOST - HÍD, SKOK
Štefan Surmánek 7375 4.68 % ĽSNS
Róbert Bačinský 4903 3.11 % Független
Jarmila Tkáčová 3638 2.31 % SNS
Oliver Petrík 1730 1.10 % JĽSS
Jozef Bobík 1222 0.78 % Független
Lukáš Sisák 1169 0.74 % KSS
Jozef Červeňák 1049 0.67 % RIS
Jaroslav Džunko 1021 0.65 % Független
Vladislav Stanko 753 0.48 % Független
Adam Šepetka 655 0.42 % NAJ
Rudolf Botka 564 0.36 % NP
Ján Struk 406 0.26 % SMS

Képviselőválasztás

Érvényes szavazólap: 107
Érvényes szavazólap: 113
Érvényes szavazólap: 11402
# Név Szavazat Százalék Párt
Beáta Bekeová 86 80.37% SMK-MKP
Ferenc Porubán 61 57.01% SMK-MKP
Juraj Nagy 43 40.19% Független
Ján Szöllös 43 40.19% SMK-MKP
Pavol Burdiga 20 18.69% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Peter Bollo 15 14.02% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Gejza Milko 13 12.15% SMER - SD
Július Kerekes 11 10.28% Független
Ján Babič 10 9.35% SMER - SD
Miloš Gallo-Barnák 9 8.41% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Lach 8 7.48% MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS
Božena Czmórová 6 5.61% KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS
Jozef Kováč 5 4.67% SaS
Milan Fafrák 4 3.74% KSS
Janka Vavreková 3 2.80% KSS
Štefan Bašták 3 2.80% SMER - SD
Tibor Takáč 2 1.87% OKS
Ľuboš Gál 2 1.87% 7 STATOČNÝCH
Juraj Bernár 2 1.87% KSS
Ján Frák 2 1.87% Független
Ľudovít Gunár 1 0.93% SRÚS
Matúš Bischof 1 0.93% OKS
Jozef Kušnier 1 0.93% ĽS Naše Slovensko
Izabella Hurajtová 1 0.93% NOVA
Jana Gallová 1 0.93% ÚSVIT
Ivan Kuhn 0 0.00% OKS
Karol Horník 0 0.00% SMER - SD
Jozef Šebalj 0 0.00% DS
Eduard Mako 0 0.00% SRÚS
Peter Pamula 0 0.00% SNS
Stanislav Kučerák 0 0.00% SRÚS
Jaroslav Kočiš 0 0.00% KSS
Štefan Szaniszló 0 0.00% ĽS Naše Slovensko
Milan Mlynár 0 0.00% SNS
Zlatica Bachňáková 0 0.00% KSS
Beáta Beke 103 91.15% SMK-MKP
Ferenc Porubán 50 44.25% SMK-MKP
Tibor Balázs 40 35.40% MOST - HÍD
Zoltán Várady 38 33.63% SMK-MKP
Attila Anna 27 23.89% Független
Juraj Nagy 22 19.47% Független
Ladislav Juhász 8 7.08% ĽS Naše Slovensko
Peter Bollo 8 7.08% MOST - HÍD
Pavol Burdiga 7 6.19% MOST - HÍD
Monika Šeďová 5 4.42% MOST - HÍD
Štefan Bašták 5 4.42% SMER-SD
Dušan Žiak 4 3.54% ĽS Naše Slovensko
Jarmila Breznenová 3 2.65% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Jozef Kušnier 3 2.65% ĽS Naše Slovensko
Matúš Bischof 3 2.65% OKS
Július Barkai 3 2.65% SME RODINA - Boris Kollár
Dušan Pollák 3 2.65% ŠKV
Ariana Palme 3 2.65% ĽS Naše Slovensko
Gejza Záhn 3 2.65% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Karol Kováč 3 2.65% OKS
Ján Babič 3 2.65% SMER-SD
Jaroslav Kočiš 2 1.77% KSS
Matej Lada 2 1.77% ŠKV
Erika Ocelníková 2 1.77% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Hildegarda Támárová 2 1.77% MOST - HÍD
Monika Repaszká 2 1.77% ŠKV
Helena Laliková 1 0.88% KSS
Eva Mihóková 1 0.88% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Juraj Balázs 1 0.88% Független
Juraj Bernár 1 0.88% KSS
Róbert Bezek 1 0.88% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Mária Bernáthová 1 0.88% KSS
Martin Gallo 1 0.88% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Miloš Gallo 0 0.00% ŠANCA
Karol Horník 0 0.00% SMER-SD
Jozef Červeňák 0 0.00% RIS
Róbert Hanuštiak 0 0.00% Független
Michal Terrai 0 0.00% Független
Viliam Hlaváč 0 0.00% ŠKV
Ivan Kuhn 0 0.00% OKS
Peter Pamula 0 0.00% SNS
Ján Babič 2301 0.00% SMER - SD
Pavol Burdiga 2164 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Juraj Nagy 1904 0.00% Független
Štefan Bašták 1811 0.00% SMER - SD
Karol Horník 1533 0.00% SMER - SD
Peter Bollo 1457 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Ján Szöllös 1395 0.00% SMK-MKP
Gejza Milko 1292 0.00% SMER - SD
Ferenc Porubán 1191 0.00% SMK-MKP
Beáta Bekeová 1170 0.00% SMK-MKP
Ján Lach 980 0.00% SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH
Milan Mlynár 922 0.00% SNS
Július Kerekes 909 0.00% Független
Ivan Kuhn 842 0.00% OKS
Peter Pamula 812 0.00% SNS
Miloš Gallo-Barnák 772 0.00% SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD
Matúš Bischof 643 0.00% OKS
Štefan Szaniszló 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Jozef Kušnier 607 0.00% ĽS Naše Slovensko
Ľudovít Gunár 556 0.00% SRÚS
Jana Gallová 489 0.00% ÚSVIT
Eduard Mako 488 0.00% SRÚS
Ľuboš Gál 464 0.00% 7 STATOČNÝCH
Tibor Takáč 459 0.00% OKS
Ján Frák 454 0.00% Független
Milan Fafrák 441 0.00% KSS
Izabella Hurajtová 420 0.00% NOVA
Jozef Kováč 401 0.00% NOVA
Božena Czmórová 353 0.00% KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD
Juraj Bernár 349 0.00% KSS
Janka Vavreková 344 0.00% KSS
Stanislav Kučerák 316 0.00% SRÚS
Zlatica Bachňáková 296 0.00% KSS
Jaroslav Kočiš 280 0.00% KSS
Jozef Šebalj 150 0.00% DS
Attila Anna 3118 27.35% Független
Juraj Nagy 2752 24.14% Független
Pavol Burdiga 2340 20.52% MOST - HÍD
Štefan Bašták 1886 16.54% SMER-SD
Karol Horník 1733 15.20% SMER-SD
Beáta Beke 1702 14.93% SMK-MKP
Ján Babič 1609 14.11% SMER-SD
Peter Bollo 1544 13.54% MOST - HÍD
Dušan Pollák 1257 11.02% ŠKV
Ferenc Porubán 1254 11.00% SMK-MKP
Monika Šeďová 1249 10.95% MOST - HÍD
Michal Terrai 1215 10.66% Független
Július Barkai 1179 10.34% SME RODINA - Boris Kollár
Matúš Bischof 1047 9.18% OKS
Juraj Balázs 1038 9.10% Független
Peter Pamula 1017 8.92% SNS
Monika Repaszká 1016 8.91% ŠKV
Zoltán Várady 990 8.68% SMK-MKP
Tibor Balázs 953 8.36% MOST - HÍD
Matej Lada 932 8.17% ŠKV
Erika Ocelníková 911 7.99% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA
Karol Kováč 857 7.52% OKS
Eva Mihóková 845 7.41% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Ivan Kuhn 826 7.24% OKS
Jozef Kušnier 778 6.82% ĽS Naše Slovensko
Dušan Žiak 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Ladislav Juhász 774 6.79% ĽS Naše Slovensko
Martin Gallo 720 6.31% NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH
Róbert Bezek 694 6.09% OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS
Hildegarda Támárová 666 5.84% MOST - HÍD
Ariana Palme 663 5.81% ĽS Naše Slovensko
Miloš Gallo 583 5.11% ŠANCA
Róbert Hanuštiak 553 4.85% Független
Jarmila Breznenová 507 4.45% NÁRODNÁ KOALÍCIA
Viliam Hlaváč 395 3.46% ŠKV
Gejza Záhn 307 2.69% KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA
Jaroslav Kočiš 297 2.60% KSS
Juraj Bernár 288 2.53% KSS
Jozef Červeňák 218 1.91% RIS
Mária Bernáthová 213 1.87% KSS
Helena Laliková 188 1.65% KSS

Képviselők

Párt:
# Város Szavazat Százalék
Rozsnyó 227 21.85 %
Krasznahorkaváralja 33 3.18 %
Csetnek 31 2.98 %
Dobsina 30 2.89 %
Nagyveszverés 30 2.89 %
Nagyszabos 27 2.60 %
Betlér 19 1.83 %
Alsósajó 18 1.73 %
Pelsőc 15 1.44 %
Rekenyeújfalu 13 1.25 %
Oláhpatak 13 1.25 %
Andrási 13 1.25 %
Rozsnyórudna 13 1.25 %
Henckó 11 1.06 %
Jólész 11 1.06 %
Kisfeketepatak 11 1.06 %
Berzéte 11 1.06 %
Dernő 8 0.77 %
Sebespatak 8 0.77 %
Gócs 8 0.77 %
Kisszabos 8 0.77 %
Szabados 8 0.77 %
Csucsom 7 0.67 %
Özörény 6 0.58 %
Martonháza 6 0.58 %
Körtvélyes 6 0.58 %
Berzétekőrös 5 0.48 %
Rozsfalva 4 0.38 %
Lucska 4 0.38 %
Szádalmás 4 0.38 %
Barka 4 0.38 %
Hámosfalva 4 0.38 %
Gömörpanyit 4 0.38 %
Gacsalk 3 0.29 %
Kecső 3 0.29 %
Restér 3 0.29 %
Lekenye 3 0.29 %
Pétermány 3 0.29 %
Kisgencs 3 0.29 %
Szalóc 2 0.19 %
Hárskút 2 0.19 %
Gecelfalva 2 0.19 %
Tornagörgő 2 0.19 %
Gömörhosszúszó 2 0.19 %
Imrikfalva 2 0.19 %
Szilice 2 0.19 %
Szádvárborsa 2 0.19 %
Kiskovácsvágása 1 0.10 %
Pelsőcardó 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Beretke 1 0.10 %
Annafalva 1 0.10 %
Felsősajó 1 0.10 %
Sajóréde 1 0.10 %
Jablonca 1 0.10 %
Várhosszúrét 1 0.10 %
Melléte 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Rozsnyó 1 050 57.16 %
Krasznahorkaváralja 210 11.43 %
Hárskút 174 9.47 %
Várhosszúrét 170 9.25 %
Szádalmás 78 4.25 %
Tornagörgő 75 4.08 %
Dernő 73 3.97 %
Barka 72 3.92 %
Pelsőc 65 3.54 %
Berzéte 62 3.38 %
Nagyveszverés 60 3.27 %
Jólész 58 3.16 %
Betlér 53 2.89 %
Szilice 50 2.72 %
Körtvélyes 46 2.50 %
Csetnek 45 2.45 %
Oláhpatak 45 2.45 %
Özörény 42 2.29 %
Dobsina 41 2.23 %
Andrási 40 2.18 %
Nagyszabos 39 2.12 %
Rekenyeújfalu 35 1.91 %
Gömörhosszúszó 35 1.91 %
Berzétekőrös 32 1.74 %
Jablonca 27 1.47 %
Lekenye 27 1.47 %
Lucska 26 1.42 %
Rozsnyórudna 24 1.31 %
Kiskovácsvágása 24 1.31 %
Csucsom 24 1.31 %
Szalóc 24 1.31 %
Gócs 23 1.25 %
Alsósajó 22 1.20 %
Sebespatak 21 1.14 %
Kecső 19 1.03 %
Kuntapolca 14 0.76 %
Szabados 14 0.76 %
Gömörpanyit 14 0.76 %
Felsősajó 13 0.71 %
Henckó 12 0.65 %
Kisfeketepatak 12 0.65 %
Kisgencs 10 0.54 %
Beretke 10 0.54 %
Sajóréde 10 0.54 %
Gecelfalva 9 0.49 %
Restér 9 0.49 %
Melléte 9 0.49 %
Rozsfalva 8 0.44 %
Hámosfalva 8 0.44 %
Csoltó 8 0.44 %
Pelsőcardó 7 0.38 %
Páskaháza 7 0.38 %
Martonháza 7 0.38 %
Szádvárborsa 6 0.33 %
Imrikfalva 6 0.33 %
Kisszabos 5 0.27 %
Márkuska 4 0.22 %
Annafalva 3 0.16 %
Gacsalk 1 0.05 %
Pétermány 1 0.05 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 251 17.49 %
Lekenye 103 7.18 %
Tornagörgő 100 6.97 %
Pelsőc 88 6.13 %
Gömörhosszúszó 87 6.06 %
Özörény 72 5.02 %
Beretke 72 5.02 %
Körtvélyes 69 4.81 %
Szilice 67 4.67 %
Várhosszúrét 62 4.32 %
Berzéte 58 4.04 %
Szalóc 58 4.04 %
Szádalmás 52 3.62 %
Krasznahorkaváralja 44 3.07 %
Barka 44 3.07 %
Jablonca 42 2.93 %
Kecső 42 2.93 %
Berzétekőrös 42 2.93 %
Jólész 38 2.65 %
Szádvárborsa 34 2.37 %
Kuntapolca 32 2.23 %
Gömörpanyit 30 2.09 %
Melléte 29 2.02 %
Csucsom 27 1.88 %
Csoltó 24 1.67 %
Hárskút 23 1.60 %
Dernő 20 1.39 %
Lucska 17 1.18 %
Pelsőcardó 15 1.05 %
Páskaháza 12 0.84 %
Kiskovácsvágása 12 0.84 %
Rozsnyórudna 8 0.56 %
Csetnek 4 0.28 %
Sebespatak 4 0.28 %
Nagyszabos 2 0.14 %
Pétermány 2 0.14 %
Gócs 2 0.14 %
Nagyveszverés 2 0.14 %
Szabados 1 0.07 %
Alsósajó 1 0.07 %
Annafalva 1 0.07 %
Henckó 1 0.07 %
Betlér 1 0.07 %
Dobsina 1 0.07 %
Gacsalk 1 0.07 %
Márkuska 1 0.07 %
Sajóréde 1 0.07 %
Rozsfalva 1 0.07 %
Hámosfalva 1 0.07 %
Felsősajó 1 0.07 %
Restér 0 0.00 %
Andrási 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Rozsnyó 452 21.87 %
Felsősajó 92 4.45 %
Sajóréde 72 3.48 %
Nagyveszverés 64 3.10 %
Oláhpatak 61 2.95 %
Dobsina 60 2.90 %
Betlér 32 1.55 %
Gócs 32 1.55 %
Nagyszabos 27 1.31 %
Rozsnyórudna 27 1.31 %
Sebespatak 23 1.11 %
Andrási 21 1.02 %
Pelsőc 19 0.92 %
Alsósajó 18 0.87 %
Várhosszúrét 16 0.77 %
Kisfeketepatak 14 0.68 %
Berzéte 13 0.63 %
Szádalmás 13 0.63 %
Csetnek 12 0.58 %
Csucsom 12 0.58 %
Rekenyeújfalu 12 0.58 %
Krasznahorkaváralja 11 0.53 %
Kisgencs 11 0.53 %
Jólész 11 0.53 %
Dernő 11 0.53 %
Gömörhosszúszó 10 0.48 %
Restér 7 0.34 %
Szalóc 7 0.34 %
Hámosfalva 7 0.34 %
Özörény 6 0.29 %
Martonháza 6 0.29 %
Gacsalk 6 0.29 %
Kuntapolca 6 0.29 %
Berzétekőrös 6 0.29 %
Hárskút 6 0.29 %
Henckó 5 0.24 %
Imrikfalva 5 0.24 %
Szilice 5 0.24 %
Barka 4 0.19 %
Pelsőcardó 3 0.15 %
Lekenye 3 0.15 %
Szabados 3 0.15 %
Csoltó 3 0.15 %
Lucska 3 0.15 %
Márkuska 2 0.10 %
Körtvélyes 2 0.10 %
Sztracena 2 0.10 %
Rozsfalva 2 0.10 %
Gecelfalva 2 0.10 %
Beretke 2 0.10 %
Pétermány 2 0.10 %
Gömörpanyit 1 0.05 %
Szádvárborsa 1 0.05 %
Tornagörgő 1 0.05 %
Annafalva 1 0.05 %
Kecső 1 0.05 %
Páskaháza 1 0.05 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 272 21.28 %
Csetnek 43 3.36 %
Dobsina 41 3.21 %
Nagyveszverés 38 2.97 %
Krasznahorkaváralja 30 2.35 %
Betlér 27 2.11 %
Nagyszabos 25 1.96 %
Pelsőc 20 1.56 %
Oláhpatak 20 1.56 %
Alsósajó 20 1.56 %
Andrási 19 1.49 %
Rekenyeújfalu 18 1.41 %
Henckó 17 1.33 %
Rozsnyórudna 11 0.86 %
Sebespatak 10 0.78 %
Restér 10 0.78 %
Berzéte 9 0.70 %
Gócs 9 0.70 %
Jólész 8 0.63 %
Özörény 7 0.55 %
Szabados 7 0.55 %
Gacsalk 7 0.55 %
Kisgencs 7 0.55 %
Kisfeketepatak 6 0.47 %
Sajóréde 6 0.47 %
Szilice 5 0.39 %
Dernő 5 0.39 %
Csucsom 5 0.39 %
Imrikfalva 5 0.39 %
Szádalmás 5 0.39 %
Hámosfalva 4 0.31 %
Felsősajó 4 0.31 %
Lekenye 4 0.31 %
Kisszabos 4 0.31 %
Martonháza 4 0.31 %
Körtvélyes 4 0.31 %
Annafalva 3 0.23 %
Lucska 3 0.23 %
Barka 3 0.23 %
Szádvárborsa 3 0.23 %
Tornagörgő 3 0.23 %
Gömörhosszúszó 2 0.16 %
Pétermány 2 0.16 %
Gecelfalva 2 0.16 %
Kecső 2 0.16 %
Rozsfalva 2 0.16 %
Beretke 2 0.16 %
Gömörpanyit 2 0.16 %
Pelsőcardó 1 0.08 %
Kiskovácsvágása 1 0.08 %
Berzétekőrös 1 0.08 %
Páskaháza 1 0.08 %
Csoltó 1 0.08 %
Hárskút 1 0.08 %
Jablonca 1 0.08 %
Szalóc 1 0.08 %
Várhosszúrét 1 0.08 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Rozsnyó 350 35.00 %
Dobsina 38 3.80 %
Nagyveszverés 33 3.30 %
Pelsőc 32 3.20 %
Krasznahorkaváralja 31 3.10 %
Nagyszabos 26 2.60 %
Rozsnyórudna 19 1.90 %
Szalóc 19 1.90 %
Andrási 19 1.90 %
Szádalmás 17 1.70 %
Berzéte 17 1.70 %
Oláhpatak 17 1.70 %
Csetnek 17 1.70 %
Gömörpanyit 15 1.50 %
Szabados 15 1.50 %
Sebespatak 14 1.40 %
Betlér 14 1.40 %
Kisgencs 13 1.30 %
Körtvélyes 13 1.30 %
Alsósajó 13 1.30 %
Jólész 12 1.20 %
Hárskút 9 0.90 %
Szádvárborsa 9 0.90 %
Várhosszúrét 8 0.80 %
Kuntapolca 8 0.80 %
Gócs 8 0.80 %
Imrikfalva 7 0.70 %
Felsősajó 7 0.70 %
Beretke 7 0.70 %
Csucsom 7 0.70 %
Restér 7 0.70 %
Henckó 7 0.70 %
Rozsfalva 7 0.70 %
Rekenyeújfalu 7 0.70 %
Özörény 7 0.70 %
Dernő 6 0.60 %
Sajóréde 6 0.60 %
Tornagörgő 5 0.50 %
Martonháza 5 0.50 %
Kisfeketepatak 5 0.50 %
Pelsőcardó 4 0.40 %
Sztracena 4 0.40 %
Gömörhosszúszó 3 0.30 %
Berzétekőrös 3 0.30 %
Gacsalk 2 0.20 %
Lekenye 2 0.20 %
Barka 2 0.20 %
Szilice 2 0.20 %
Lucska 2 0.20 %
Csoltó 2 0.20 %
Kiskovácsvágása 2 0.20 %
Gecelfalva 1 0.10 %
Márkuska 1 0.10 %
Kecső 1 0.10 %
Melléte 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Hámosfalva 1 0.10 %
Pétermány 1 0.10 %
Berdárka 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Dobsina 273 28.56 %
Rozsnyó 123 12.87 %
Sajóréde 84 8.79 %
Felsősajó 52 5.44 %
Oláhpatak 46 4.81 %
Andrási 32 3.35 %
Márkuska 22 2.30 %
Gócs 17 1.78 %
Nagyveszverés 17 1.78 %
Csetnek 16 1.67 %
Nagyszabos 15 1.57 %
Imrikfalva 15 1.57 %
Betlér 13 1.36 %
Sztracena 9 0.94 %
Szádalmás 8 0.84 %
Kisfeketepatak 8 0.84 %
Pelsőc 7 0.73 %
Alsósajó 7 0.73 %
Henckó 7 0.73 %
Szabados 7 0.73 %
Rekenyeújfalu 6 0.63 %
Várhosszúrét 6 0.63 %
Sebespatak 5 0.52 %
Gecelfalva 5 0.52 %
Martonháza 4 0.42 %
Özörény 3 0.31 %
Berzétekőrös 3 0.31 %
Kuntapolca 3 0.31 %
Krasznahorkaváralja 3 0.31 %
Berdárka 2 0.21 %
Barka 2 0.21 %
Gömörpanyit 2 0.21 %
Jólész 2 0.21 %
Restér 2 0.21 %
Csucsom 2 0.21 %
Rozsnyórudna 2 0.21 %
Gacsalk 1 0.10 %
Körtvélyes 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Pétermány 1 0.10 %
Lekenye 1 0.10 %
Tornagörgő 1 0.10 %
Hámosfalva 1 0.10 %
Melléte 1 0.10 %
Annafalva 1 0.10 %
Szilice 1 0.10 %
Szádvárborsa 1 0.10 %
Szalóc 1 0.10 %
Kisszabos 1 0.10 %
Berzéte 1 0.10 %
Rozsfalva 1 0.10 %
Dernő 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Csoltó 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 198 14.15 %
Tornagörgő 123 8.79 %
Szádalmás 73 5.22 %
Körtvélyes 65 4.65 %
Beretke 55 3.93 %
Jablonca 52 3.72 %
Lekenye 50 3.57 %
Pelsőc 48 3.43 %
Várhosszúrét 46 3.29 %
Berzéte 46 3.29 %
Barka 42 3.00 %
Szalóc 39 2.79 %
Krasznahorkaváralja 37 2.64 %
Szilice 34 2.43 %
Berzétekőrös 28 2.00 %
Kecső 28 2.00 %
Gömörhosszúszó 25 1.79 %
Gömörpanyit 24 1.72 %
Hárskút 23 1.64 %
Csucsom 23 1.64 %
Kuntapolca 23 1.64 %
Szádvárborsa 21 1.50 %
Özörény 19 1.36 %
Dernő 19 1.36 %
Páskaháza 18 1.29 %
Jólész 16 1.14 %
Lucska 15 1.07 %
Melléte 14 1.00 %
Kiskovácsvágása 11 0.79 %
Csoltó 9 0.64 %
Rozsnyórudna 6 0.43 %
Pelsőcardó 4 0.29 %
Sajóréde 3 0.21 %
Nagyveszverés 3 0.21 %
Oláhpatak 2 0.14 %
Dobsina 2 0.14 %
Betlér 2 0.14 %
Nagyszabos 2 0.14 %
Sebespatak 1 0.07 %
Andrási 1 0.07 %
Rozsfalva 1 0.07 %
Restér 1 0.07 %
Henckó 1 0.07 %
Csetnek 1 0.07 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Rekenyeújfalu 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gócs 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Szabados 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Rozsnyó 154 25.33 %
Pelsőc 14 2.30 %
Dobsina 11 1.81 %
Nagyveszverés 8 1.32 %
Várhosszúrét 7 1.15 %
Rozsnyórudna 7 1.15 %
Betlér 7 1.15 %
Rekenyeújfalu 6 0.99 %
Szádalmás 6 0.99 %
Hárskút 5 0.82 %
Krasznahorkaváralja 5 0.82 %
Tornagörgő 5 0.82 %
Beretke 4 0.66 %
Özörény 4 0.66 %
Imrikfalva 4 0.66 %
Gömörhosszúszó 4 0.66 %
Jólész 3 0.49 %
Szilice 3 0.49 %
Henckó 3 0.49 %
Nagyszabos 3 0.49 %
Körtvélyes 3 0.49 %
Oláhpatak 3 0.49 %
Szabados 3 0.49 %
Dernő 3 0.49 %
Lekenye 3 0.49 %
Andrási 3 0.49 %
Csoltó 3 0.49 %
Gócs 3 0.49 %
Pelsőcardó 2 0.33 %
Kuntapolca 2 0.33 %
Kiskovácsvágása 2 0.33 %
Barka 2 0.33 %
Sebespatak 2 0.33 %
Csucsom 2 0.33 %
Felsősajó 1 0.16 %
Páskaháza 1 0.16 %
Kisfeketepatak 1 0.16 %
Kecső 1 0.16 %
Rozsfalva 1 0.16 %
Kisgencs 1 0.16 %
Szádvárborsa 1 0.16 %
Csetnek 1 0.16 %
Berzéte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Martonháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 47 5.61 %
Nagyszabos 25 2.98 %
Restér 19 2.27 %
Dobsina 10 1.19 %
Martonháza 7 0.84 %
Szádalmás 5 0.60 %
Andrási 5 0.60 %
Krasznahorkaváralja 5 0.60 %
Berzéte 4 0.48 %
Barka 4 0.48 %
Alsósajó 4 0.48 %
Kuntapolca 4 0.48 %
Nagyveszverés 4 0.48 %
Szabados 3 0.36 %
Szalóc 3 0.36 %
Özörény 2 0.24 %
Gömörpanyit 2 0.24 %
Szilice 2 0.24 %
Páskaháza 2 0.24 %
Felsősajó 2 0.24 %
Oláhpatak 2 0.24 %
Csoltó 2 0.24 %
Hámosfalva 2 0.24 %
Tornagörgő 2 0.24 %
Csetnek 2 0.24 %
Gömörhosszúszó 2 0.24 %
Pelsőc 2 0.24 %
Kisfeketepatak 2 0.24 %
Sajóréde 1 0.12 %
Rekenyeújfalu 1 0.12 %
Henckó 1 0.12 %
Annafalva 1 0.12 %
Gócs 1 0.12 %
Dernő 1 0.12 %
Hárskút 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Imrikfalva 1 0.12 %
Sebespatak 1 0.12 %
Rozsnyórudna 1 0.12 %
Lekenye 1 0.12 %
Betlér 1 0.12 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Csucsom 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 248 38.63 %
Özörény 51 7.94 %
Krasznahorkaváralja 37 5.76 %
Pelsőc 30 4.67 %
Gömörpanyit 27 4.21 %
Szalóc 26 4.05 %
Hárskút 24 3.74 %
Dernő 18 2.80 %
Tornagörgő 17 2.65 %
Rozsnyórudna 17 2.65 %
Szádalmás 13 2.02 %
Csucsom 12 1.87 %
Gömörhosszúszó 11 1.71 %
Kecső 10 1.56 %
Gócs 9 1.40 %
Körtvélyes 9 1.40 %
Melléte 8 1.25 %
Nagyveszverés 7 1.09 %
Berzétekőrös 7 1.09 %
Szilice 6 0.93 %
Berzéte 6 0.93 %
Kisgencs 5 0.78 %
Betlér 5 0.78 %
Barka 5 0.78 %
Csetnek 5 0.78 %
Jólész 4 0.62 %
Jablonca 4 0.62 %
Várhosszúrét 4 0.62 %
Andrási 3 0.47 %
Rozsfalva 3 0.47 %
Lucska 3 0.47 %
Szabados 3 0.47 %
Dobsina 3 0.47 %
Páskaháza 3 0.47 %
Pelsőcardó 3 0.47 %
Sebespatak 2 0.31 %
Kuntapolca 2 0.31 %
Martonháza 2 0.31 %
Lekenye 2 0.31 %
Beretke 2 0.31 %
Csoltó 2 0.31 %
Hámosfalva 1 0.16 %
Alsósajó 1 0.16 %
Gacsalk 1 0.16 %
Szádvárborsa 1 0.16 %
Rekenyeújfalu 1 0.16 %
Nagyszabos 1 0.16 %
Henckó 1 0.16 %
Oláhpatak 1 0.16 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Felsősajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Sajóréde 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Rozsnyó 568 94.04 %
Krasznahorkaváralja 33 5.46 %
Betlér 24 3.97 %
Csetnek 17 2.81 %
Nagyveszverés 16 2.65 %
Andrási 14 2.32 %
Dobsina 13 2.15 %
Dernő 10 1.66 %
Pelsőc 9 1.49 %
Berzéte 8 1.32 %
Csucsom 7 1.16 %
Rekenyeújfalu 7 1.16 %
Rozsnyórudna 7 1.16 %
Nagyszabos 7 1.16 %
Jólész 7 1.16 %
Martonháza 5 0.83 %
Gömörpanyit 5 0.83 %
Várhosszúrét 5 0.83 %
Szabados 5 0.83 %
Tornagörgő 4 0.66 %
Barka 4 0.66 %
Sajóréde 4 0.66 %
Özörény 4 0.66 %
Gócs 3 0.50 %
Jablonca 3 0.50 %
Szádalmás 3 0.50 %
Melléte 3 0.50 %
Sebespatak 2 0.33 %
Körtvélyes 2 0.33 %
Gecelfalva 2 0.33 %
Kiskovácsvágása 2 0.33 %
Kisgencs 2 0.33 %
Páskaháza 2 0.33 %
Berzétekőrös 2 0.33 %
Kuntapolca 2 0.33 %
Csoltó 2 0.33 %
Felsősajó 2 0.33 %
Márkuska 2 0.33 %
Kecső 1 0.17 %
Imrikfalva 1 0.17 %
Annafalva 1 0.17 %
Oláhpatak 1 0.17 %
Pelsőcardó 1 0.17 %
Szalóc 1 0.17 %
Gacsalk 1 0.17 %
Berdárka 1 0.17 %
Rozsfalva 1 0.17 %
Henckó 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Restér 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Andrási 108 21.30 %
Rozsnyó 88 17.36 %
Restér 25 4.93 %
Sebespatak 21 4.14 %
Nagyveszverés 20 3.94 %
Rozsnyórudna 19 3.75 %
Sajóréde 17 3.35 %
Rekenyeújfalu 17 3.35 %
Szabados 14 2.76 %
Nagyszabos 12 2.37 %
Kisgencs 10 1.97 %
Gócs 10 1.97 %
Martonháza 9 1.78 %
Csetnek 9 1.78 %
Dobsina 9 1.78 %
Rozsfalva 8 1.58 %
Oláhpatak 8 1.58 %
Betlér 7 1.38 %
Pelsőc 6 1.18 %
Pétermány 6 1.18 %
Gecelfalva 6 1.18 %
Kisszabos 5 0.99 %
Pelsőcardó 5 0.99 %
Krasznahorkaváralja 5 0.99 %
Henckó 5 0.99 %
Alsósajó 5 0.99 %
Kisfeketepatak 4 0.79 %
Tornagörgő 4 0.79 %
Imrikfalva 3 0.59 %
Lekenye 3 0.59 %
Dernő 3 0.59 %
Felsősajó 3 0.59 %
Jólész 3 0.59 %
Berzétekőrös 3 0.59 %
Gömörpanyit 3 0.59 %
Várhosszúrét 2 0.39 %
Berdárka 2 0.39 %
Páskaháza 2 0.39 %
Körtvélyes 2 0.39 %
Özörény 2 0.39 %
Hámosfalva 2 0.39 %
Csucsom 2 0.39 %
Márkuska 1 0.20 %
Szádalmás 1 0.20 %
Barka 1 0.20 %
Annafalva 1 0.20 %
Szádvárborsa 1 0.20 %
Hárskút 1 0.20 %
Szilice 1 0.20 %
Beretke 1 0.20 %
Berzéte 1 0.20 %
Csoltó 1 0.20 %
Lucska 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 82 7.35 %
Krasznahorkaváralja 16 1.43 %
Berzéte 13 1.16 %
Dobsina 13 1.16 %
Nagyveszverés 13 1.16 %
Pelsőc 9 0.81 %
Nagyszabos 9 0.81 %
Oláhpatak 8 0.72 %
Martonháza 8 0.72 %
Csetnek 8 0.72 %
Restér 7 0.63 %
Andrási 7 0.63 %
Rekenyeújfalu 6 0.54 %
Rozsnyórudna 5 0.45 %
Henckó 5 0.45 %
Felsősajó 5 0.45 %
Gömörpanyit 4 0.36 %
Várhosszúrét 4 0.36 %
Özörény 4 0.36 %
Tornagörgő 4 0.36 %
Gömörhosszúszó 3 0.27 %
Annafalva 3 0.27 %
Szádalmás 3 0.27 %
Betlér 3 0.27 %
Kisfeketepatak 3 0.27 %
Szalóc 3 0.27 %
Gócs 3 0.27 %
Berzétekőrös 3 0.27 %
Hámosfalva 3 0.27 %
Sajóréde 3 0.27 %
Beretke 3 0.27 %
Szabados 3 0.27 %
Imrikfalva 2 0.18 %
Lekenye 2 0.18 %
Kuntapolca 2 0.18 %
Szilice 2 0.18 %
Barka 2 0.18 %
Márkuska 2 0.18 %
Sebespatak 2 0.18 %
Körtvélyes 2 0.18 %
Csucsom 2 0.18 %
Dernő 2 0.18 %
Pelsőcardó 2 0.18 %
Kiskovácsvágása 2 0.18 %
Alsósajó 2 0.18 %
Csoltó 2 0.18 %
Lucska 1 0.09 %
Kecső 1 0.09 %
Kisgencs 1 0.09 %
Gacsalk 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsfalva 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 196 27.92 %
Nagyszabos 72 10.26 %
Nagyveszverés 41 5.84 %
Dobsina 39 5.56 %
Csetnek 34 4.84 %
Betlér 34 4.84 %
Henckó 31 4.42 %
Oláhpatak 28 3.99 %
Krasznahorkaváralja 27 3.85 %
Szabados 26 3.70 %
Andrási 20 2.85 %
Rekenyeújfalu 17 2.42 %
Alsósajó 16 2.28 %
Pelsőc 15 2.14 %
Restér 13 1.85 %
Gecelfalva 10 1.42 %
Rozsfalva 10 1.42 %
Jólész 9 1.28 %
Kisgencs 8 1.14 %
Martonháza 7 1.00 %
Gócs 7 1.00 %
Rozsnyórudna 7 1.00 %
Berzéte 6 0.85 %
Csucsom 6 0.85 %
Hámosfalva 6 0.85 %
Dernő 6 0.85 %
Sajóréde 5 0.71 %
Felsősajó 5 0.71 %
Özörény 5 0.71 %
Hárskút 5 0.71 %
Várhosszúrét 5 0.71 %
Sebespatak 4 0.57 %
Berzétekőrös 4 0.57 %
Kisfeketepatak 4 0.57 %
Gömörpanyit 4 0.57 %
Kisszabos 4 0.57 %
Gacsalk 4 0.57 %
Annafalva 4 0.57 %
Pétermány 3 0.43 %
Kecső 3 0.43 %
Márkuska 3 0.43 %
Lekenye 3 0.43 %
Jablonca 3 0.43 %
Barka 2 0.28 %
Gömörhosszúszó 2 0.28 %
Lucska 2 0.28 %
Kuntapolca 2 0.28 %
Imrikfalva 2 0.28 %
Csoltó 2 0.28 %
Szádvárborsa 2 0.28 %
Beretke 1 0.14 %
Szilice 1 0.14 %
Tornagörgő 1 0.14 %
Szádalmás 1 0.14 %
Pelsőcardó 1 0.14 %
Szalóc 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Nagyszabos 41 7.92 %
Rozsnyó 30 5.79 %
Krasznahorkaváralja 18 3.47 %
Dobsina 13 2.51 %
Restér 12 2.32 %
Nagyveszverés 9 1.74 %
Sebespatak 8 1.54 %
Csetnek 8 1.54 %
Martonháza 7 1.35 %
Alsósajó 7 1.35 %
Szabados 6 1.16 %
Rozsfalva 5 0.97 %
Berzéte 5 0.97 %
Páskaháza 4 0.77 %
Özörény 4 0.77 %
Pelsőc 4 0.77 %
Kuntapolca 3 0.58 %
Gócs 3 0.58 %
Csoltó 3 0.58 %
Kisfeketepatak 3 0.58 %
Annafalva 2 0.39 %
Beretke 2 0.39 %
Felsősajó 2 0.39 %
Tornagörgő 2 0.39 %
Andrási 2 0.39 %
Rekenyeújfalu 2 0.39 %
Sajóréde 1 0.19 %
Imrikfalva 1 0.19 %
Kisgencs 1 0.19 %
Márkuska 1 0.19 %
Gömörpanyit 1 0.19 %
Csucsom 1 0.19 %
Körtvélyes 1 0.19 %
Barka 1 0.19 %
Szilice 1 0.19 %
Szalóc 1 0.19 %
Betlér 1 0.19 %
Pelsőcardó 1 0.19 %
Sztracena 1 0.19 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Henckó 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Oláhpatak 0 0.00 %
Várhosszúrét 0 0.00 %
Rozsnyó 430 35.95 %
Krasznahorkaváralja 63 5.27 %
Hárskút 62 5.18 %
Várhosszúrét 52 4.35 %
Csetnek 23 1.92 %
Berzéte 22 1.84 %
Pelsőc 22 1.84 %
Sebespatak 20 1.67 %
Kisgencs 20 1.67 %
Jólész 19 1.59 %
Szádalmás 16 1.34 %
Dernő 15 1.25 %
Nagyveszverés 14 1.17 %
Csucsom 14 1.17 %
Özörény 13 1.09 %
Tornagörgő 13 1.09 %
Oláhpatak 12 1.00 %
Barka 11 0.92 %
Rozsnyórudna 11 0.92 %
Nagyszabos 10 0.84 %
Sajóréde 10 0.84 %
Szalóc 9 0.75 %
Betlér 9 0.75 %
Dobsina 9 0.75 %
Andrási 9 0.75 %
Szilice 8 0.67 %
Kuntapolca 8 0.67 %
Pétermány 6 0.50 %
Beretke 6 0.50 %
Annafalva 6 0.50 %
Restér 5 0.42 %
Körtvélyes 5 0.42 %
Rekenyeújfalu 5 0.42 %
Gömörhosszúszó 5 0.42 %
Gecelfalva 5 0.42 %
Gömörpanyit 5 0.42 %
Lucska 5 0.42 %
Alsósajó 5 0.42 %
Martonháza 4 0.33 %
Kecső 4 0.33 %
Berzétekőrös 4 0.33 %
Szabados 4 0.33 %
Rozsfalva 4 0.33 %
Kiskovácsvágása 4 0.33 %
Csoltó 3 0.25 %
Gócs 3 0.25 %
Kisfeketepatak 3 0.25 %
Henckó 3 0.25 %
Melléte 3 0.25 %
Hámosfalva 3 0.25 %
Márkuska 2 0.17 %
Felsősajó 2 0.17 %
Sztracena 2 0.17 %
Szádvárborsa 2 0.17 %
Jablonca 2 0.17 %
Berdárka 1 0.08 %
Lekenye 1 0.08 %
Páskaháza 1 0.08 %
Pelsőcardó 1 0.08 %
Gacsalk 0 0.00 %
Imrikfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 81 10.84 %
Andrási 40 5.35 %
Krasznahorkaváralja 16 2.14 %
Alsósajó 12 1.61 %
Csetnek 12 1.61 %
Kisfeketepatak 11 1.47 %
Nagyszabos 11 1.47 %
Dobsina 9 1.20 %
Sebespatak 8 1.07 %
Rekenyeújfalu 8 1.07 %
Restér 7 0.94 %
Pelsőc 5 0.67 %
Berzéte 5 0.67 %
Rozsfalva 5 0.67 %
Oláhpatak 4 0.54 %
Sajóréde 4 0.54 %
Felsősajó 4 0.54 %
Nagyveszverés 4 0.54 %
Gömörpanyit 3 0.40 %
Özörény 3 0.40 %
Barka 3 0.40 %
Szabados 3 0.40 %
Imrikfalva 3 0.40 %
Várhosszúrét 2 0.27 %
Annafalva 2 0.27 %
Jólész 2 0.27 %
Márkuska 2 0.27 %
Csoltó 2 0.27 %
Henckó 1 0.13 %
Szalóc 1 0.13 %
Kiskovácsvágása 1 0.13 %
Pelsőcardó 1 0.13 %
Jablonca 1 0.13 %
Tornagörgő 1 0.13 %
Kuntapolca 1 0.13 %
Hárskút 1 0.13 %
Beretke 1 0.13 %
Betlér 1 0.13 %
Melléte 1 0.13 %
Lekenye 1 0.13 %
Gócs 1 0.13 %
Gacsalk 1 0.13 %
Kisszabos 1 0.13 %
Csucsom 1 0.13 %
Martonháza 1 0.13 %
Pétermány 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Rozsnyórudna 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Dernő 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Kisgencs 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Rozsnyó 890 58.40 %
Várhosszúrét 223 14.63 %
Krasznahorkaváralja 199 13.06 %
Hárskút 113 7.41 %
Jólész 92 6.04 %
Berzéte 88 5.77 %
Szádalmás 82 5.38 %
Tornagörgő 76 4.99 %
Berzétekőrös 69 4.53 %
Jablonca 65 4.27 %
Szilice 58 3.81 %
Csucsom 54 3.54 %
Gömörhosszúszó 53 3.48 %
Pelsőc 51 3.35 %
Dernő 46 3.02 %
Rozsnyórudna 45 2.95 %
Szalóc 39 2.56 %
Özörény 36 2.36 %
Körtvélyes 35 2.30 %
Barka 32 2.10 %
Kuntapolca 27 1.77 %
Csetnek 25 1.64 %
Sebespatak 25 1.64 %
Nagyveszverés 24 1.57 %
Lekenye 22 1.44 %
Betlér 20 1.31 %
Kecső 19 1.25 %
Andrási 19 1.25 %
Rekenyeújfalu 19 1.25 %
Szádvárborsa 16 1.05 %
Melléte 16 1.05 %
Csoltó 16 1.05 %
Dobsina 16 1.05 %
Martonháza 14 0.92 %
Kiskovácsvágása 11 0.72 %
Beretke 11 0.72 %
Oláhpatak 10 0.66 %
Lucska 10 0.66 %
Kisgencs 9 0.59 %
Alsósajó 9 0.59 %
Páskaháza 9 0.59 %
Szabados 9 0.59 %
Pelsőcardó 7 0.46 %
Gömörpanyit 7 0.46 %
Gócs 6 0.39 %
Felsősajó 5 0.33 %
Sajóréde 5 0.33 %
Nagyszabos 4 0.26 %
Henckó 3 0.20 %
Gacsalk 3 0.20 %
Imrikfalva 3 0.20 %
Sztracena 2 0.13 %
Hámosfalva 1 0.07 %
Rozsfalva 1 0.07 %
Restér 1 0.07 %
Berdárka 1 0.07 %
Annafalva 1 0.07 %
Kisszabos 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisfeketepatak 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Rozsnyó 328 13.47 %
Nagyszabos 150 6.16 %
Alsósajó 87 3.57 %
Dobsina 64 2.63 %
Csetnek 62 2.55 %
Sebespatak 56 2.30 %
Szalóc 52 2.14 %
Oláhpatak 52 2.14 %
Nagyveszverés 50 2.05 %
Krasznahorkaváralja 42 1.72 %
Pelsőc 42 1.72 %
Rekenyeújfalu 35 1.44 %
Rozsfalva 32 1.31 %
Gömörpanyit 32 1.31 %
Restér 30 1.23 %
Kuntapolca 26 1.07 %
Sajóréde 26 1.07 %
Szabados 26 1.07 %
Kisfeketepatak 25 1.03 %
Özörény 23 0.94 %
Betlér 22 0.90 %
Jablonca 22 0.90 %
Tornagörgő 19 0.78 %
Martonháza 18 0.74 %
Rozsnyórudna 17 0.70 %
Szádvárborsa 16 0.66 %
Szilice 15 0.62 %
Berzéte 15 0.62 %
Imrikfalva 14 0.57 %
Gecelfalva 12 0.49 %
Szádalmás 12 0.49 %
Páskaháza 11 0.45 %
Gömörhosszúszó 11 0.45 %
Kisgencs 11 0.45 %
Kecső 11 0.45 %
Felsősajó 10 0.41 %
Várhosszúrét 9 0.37 %
Henckó 9 0.37 %
Csoltó 8 0.33 %
Hárskút 8 0.33 %
Csucsom 8 0.33 %
Andrási 8 0.33 %
Hámosfalva 8 0.33 %
Körtvélyes 8 0.33 %
Gócs 7 0.29 %
Márkuska 7 0.29 %
Gacsalk 6 0.25 %
Pelsőcardó 6 0.25 %
Berzétekőrös 6 0.25 %
Beretke 6 0.25 %
Barka 6 0.25 %
Jólész 4 0.16 %
Annafalva 3 0.12 %
Lekenye 3 0.12 %
Lucska 2 0.08 %
Sztracena 2 0.08 %
Kisszabos 2 0.08 %
Kiskovácsvágása 2 0.08 %
Pétermány 2 0.08 %
Berdárka 1 0.04 %
Dernő 1 0.04 %
Melléte 1 0.04 %
Rozsnyó 325 32.02 %
Pelsőc 138 13.60 %
Várhosszúrét 65 6.40 %
Rozsnyórudna 38 3.74 %
Jablonca 33 3.25 %
Krasznahorkaváralja 32 3.15 %
Körtvélyes 31 3.05 %
Kecső 26 2.56 %
Berzéte 25 2.46 %
Dobsina 24 2.36 %
Nagyveszverés 24 2.36 %
Tornagörgő 21 2.07 %
Rekenyeújfalu 19 1.87 %
Betlér 18 1.77 %
Szilice 17 1.67 %
Hárskút 17 1.67 %
Kuntapolca 17 1.67 %
Szalóc 17 1.67 %
Gömörhosszúszó 16 1.58 %
Henckó 15 1.48 %
Barka 14 1.38 %
Sebespatak 13 1.28 %
Szabados 13 1.28 %
Csoltó 13 1.28 %
Nagyszabos 13 1.28 %
Csetnek 13 1.28 %
Dernő 12 1.18 %
Jólész 11 1.08 %
Özörény 10 0.99 %
Andrási 10 0.99 %
Gömörpanyit 10 0.99 %
Berzétekőrös 9 0.89 %
Alsósajó 9 0.89 %
Melléte 8 0.79 %
Oláhpatak 8 0.79 %
Szádalmás 8 0.79 %
Pelsőcardó 7 0.69 %
Kisgencs 7 0.69 %
Beretke 6 0.59 %
Restér 6 0.59 %
Csucsom 5 0.49 %
Gócs 5 0.49 %
Szádvárborsa 5 0.49 %
Gacsalk 4 0.39 %
Felsősajó 4 0.39 %
Imrikfalva 4 0.39 %
Sajóréde 4 0.39 %
Lucska 4 0.39 %
Hámosfalva 3 0.30 %
Páskaháza 3 0.30 %
Martonháza 3 0.30 %
Lekenye 3 0.30 %
Kiskovácsvágása 3 0.30 %
Kisfeketepatak 3 0.30 %
Rozsfalva 2 0.20 %
Pétermány 2 0.20 %
Annafalva 2 0.20 %
Gecelfalva 1 0.10 %
Kisszabos 1 0.10 %
Sztracena 0 0.00 %
Márkuska 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Dobsina 358 22.31 %
Rozsnyó 339 21.12 %
Nagyszabos 128 7.98 %
Oláhpatak 118 7.35 %
Alsósajó 96 5.98 %
Nagyveszverés 83 5.17 %
Sajóréde 68 4.24 %
Betlér 62 3.86 %
Felsősajó 56 3.49 %
Imrikfalva 44 2.74 %
Csetnek 43 2.68 %
Gócs 37 2.31 %
Sztracena 29 1.81 %
Kisfeketepatak 28 1.74 %
Henckó 25 1.56 %
Rekenyeújfalu 19 1.18 %
Pelsőc 17 1.06 %
Restér 15 0.93 %
Sebespatak 15 0.93 %
Gecelfalva 13 0.81 %
Berzéte 13 0.81 %
Andrási 12 0.75 %
Szabados 11 0.69 %
Martonháza 11 0.69 %
Rozsnyórudna 10 0.62 %
Gacsalk 9 0.56 %
Kisgencs 7 0.44 %
Krasznahorkaváralja 7 0.44 %
Szádalmás 6 0.37 %
Rozsfalva 5 0.31 %
Várhosszúrét 5 0.31 %
Gömörpanyit 5 0.31 %
Márkuska 4 0.25 %
Csucsom 4 0.25 %
Pétermány 3 0.19 %
Körtvélyes 3 0.19 %
Annafalva 3 0.19 %
Kuntapolca 2 0.12 %
Tornagörgő 2 0.12 %
Berzétekőrös 2 0.12 %
Csoltó 2 0.12 %
Hámosfalva 2 0.12 %
Özörény 2 0.12 %
Beretke 1 0.06 %
Jablonca 1 0.06 %
Pelsőcardó 1 0.06 %
Barka 1 0.06 %
Berdárka 1 0.06 %
Lucska 1 0.06 %
Gömörhosszúszó 1 0.06 %
Kisszabos 1 0.06 %
Dernő 1 0.06 %
Hárskút 1 0.06 %
Szilice 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Jólész 0 0.00 %
Szalóc 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Rozsnyó 586 68.38 %
Betlér 17 1.98 %
Sebespatak 16 1.87 %
Rozsnyórudna 15 1.75 %
Csetnek 14 1.63 %
Andrási 14 1.63 %
Krasznahorkaváralja 13 1.52 %
Nagyveszverés 13 1.52 %
Dobsina 12 1.40 %
Várhosszúrét 11 1.28 %
Jólész 10 1.17 %
Pelsőc 9 1.05 %
Alsósajó 9 1.05 %
Berzéte 7 0.82 %
Nagyszabos 7 0.82 %
Dernő 7 0.82 %
Szilice 7 0.82 %
Sajóréde 6 0.70 %
Özörény 6 0.70 %
Kuntapolca 6 0.70 %
Martonháza 5 0.58 %
Rekenyeújfalu 5 0.58 %
Gömörpanyit 5 0.58 %
Tornagörgő 5 0.58 %
Csucsom 4 0.47 %
Szalóc 4 0.47 %
Gócs 4 0.47 %
Kisgencs 3 0.35 %
Hárskút 3 0.35 %
Szabados 3 0.35 %
Szádalmás 3 0.35 %
Barka 3 0.35 %
Lekenye 3 0.35 %
Lucska 3 0.35 %
Gömörhosszúszó 2 0.23 %
Pelsőcardó 2 0.23 %
Oláhpatak 2 0.23 %
Márkuska 2 0.23 %
Annafalva 1 0.12 %
Henckó 1 0.12 %
Jablonca 1 0.12 %
Berzétekőrös 1 0.12 %
Imrikfalva 1 0.12 %
Hámosfalva 1 0.12 %
Kecső 1 0.12 %
Kisfeketepatak 1 0.12 %
Csoltó 1 0.12 %
Rozsfalva 1 0.12 %
Felsősajó 1 0.12 %
Restér 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Rozsnyó 246 26.25 %
Dobsina 43 4.59 %
Krasznahorkaváralja 31 3.31 %
Nagyveszverés 31 3.31 %
Csetnek 30 3.20 %
Nagyszabos 24 2.56 %
Pelsőc 24 2.56 %
Rozsnyórudna 21 2.24 %
Andrási 21 2.24 %
Betlér 20 2.13 %
Alsósajó 16 1.71 %
Rekenyeújfalu 15 1.60 %
Tornagörgő 14 1.49 %
Szádalmás 13 1.39 %
Oláhpatak 12 1.28 %
Jólész 12 1.28 %
Dernő 10 1.07 %
Csucsom 10 1.07 %
Berzéte 10 1.07 %
Sebespatak 9 0.96 %
Szilice 8 0.85 %
Lekenye 8 0.85 %
Lucska 8 0.85 %
Özörény 7 0.75 %
Martonháza 7 0.75 %
Barka 7 0.75 %
Várhosszúrét 7 0.75 %
Hárskút 7 0.75 %
Kisfeketepatak 6 0.64 %
Imrikfalva 6 0.64 %
Henckó 6 0.64 %
Gócs 6 0.64 %
Kiskovácsvágása 5 0.53 %
Kisszabos 5 0.53 %
Szabados 5 0.53 %
Körtvélyes 4 0.43 %
Felsősajó 4 0.43 %
Hámosfalva 4 0.43 %
Rozsfalva 4 0.43 %
Gömörpanyit 4 0.43 %
Csoltó 4 0.43 %
Gacsalk 4 0.43 %
Beretke 3 0.32 %
Melléte 3 0.32 %
Márkuska 3 0.32 %
Kisgencs 3 0.32 %
Kecső 3 0.32 %
Berzétekőrös 2 0.21 %
Restér 2 0.21 %
Páskaháza 2 0.21 %
Sajóréde 2 0.21 %
Kuntapolca 2 0.21 %
Pelsőcardó 2 0.21 %
Jablonca 2 0.21 %
Gömörhosszúszó 2 0.21 %
Szádvárborsa 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Pétermány 1 0.11 %
Gecelfalva 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Berdárka 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Rozsnyó 152 30.65 %
Dobsina 75 15.12 %
Felsősajó 61 12.30 %
Oláhpatak 35 7.06 %
Andrási 34 6.85 %
Sajóréde 31 6.25 %
Nagyveszverés 27 5.44 %
Nagyszabos 23 4.64 %
Kisfeketepatak 20 4.03 %
Gócs 18 3.63 %
Sebespatak 16 3.23 %
Betlér 14 2.82 %
Csetnek 13 2.62 %
Kisgencs 13 2.62 %
Pelsőc 12 2.42 %
Sztracena 12 2.42 %
Alsósajó 10 2.02 %
Restér 9 1.81 %
Imrikfalva 9 1.81 %
Henckó 7 1.41 %
Szabados 7 1.41 %
Gömörpanyit 7 1.41 %
Rozsnyórudna 7 1.41 %
Rekenyeújfalu 7 1.41 %
Krasznahorkaváralja 6 1.21 %
Márkuska 6 1.21 %
Pelsőcardó 6 1.21 %
Beretke 6 1.21 %
Hárskút 5 1.01 %
Körtvélyes 5 1.01 %
Jólész 4 0.81 %
Csucsom 4 0.81 %
Dernő 4 0.81 %
Berzéte 4 0.81 %
Rozsfalva 4 0.81 %
Özörény 4 0.81 %
Várhosszúrét 4 0.81 %
Gecelfalva 4 0.81 %
Tornagörgő 4 0.81 %
Csoltó 3 0.60 %
Szádalmás 3 0.60 %
Gacsalk 3 0.60 %
Berzétekőrös 2 0.40 %
Martonháza 2 0.40 %
Lucska 2 0.40 %
Gömörhosszúszó 2 0.40 %
Szádvárborsa 2 0.40 %
Szalóc 2 0.40 %
Kisszabos 2 0.40 %
Melléte 1 0.20 %
Annafalva 1 0.20 %
Pétermány 1 0.20 %
Barka 1 0.20 %
Kuntapolca 1 0.20 %
Hámosfalva 1 0.20 %
Lekenye 1 0.20 %
Berdárka 1 0.20 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Rozsnyó 494 53.00 %
Dobsina 55 5.90 %
Nagyveszverés 40 4.29 %
Betlér 25 2.68 %
Oláhpatak 20 2.15 %
Csetnek 17 1.82 %
Nagyszabos 17 1.82 %
Rozsnyórudna 17 1.82 %
Várhosszúrét 16 1.72 %
Rekenyeújfalu 16 1.72 %
Sebespatak 15 1.61 %
Krasznahorkaváralja 15 1.61 %
Imrikfalva 13 1.39 %
Alsósajó 13 1.39 %
Jólész 12 1.29 %
Szádalmás 10 1.07 %
Andrási 9 0.97 %
Pelsőc 9 0.97 %
Sajóréde 8 0.86 %
Henckó 8 0.86 %
Kisfeketepatak 8 0.86 %
Csucsom 8 0.86 %
Szabados 6 0.64 %
Melléte 6 0.64 %
Berzéte 6 0.64 %
Gócs 5 0.54 %
Dernő 5 0.54 %
Martonháza 5 0.54 %
Kisgencs 4 0.43 %
Márkuska 4 0.43 %
Barka 4 0.43 %
Gömörpanyit 4 0.43 %
Kuntapolca 3 0.32 %
Özörény 3 0.32 %
Restér 3 0.32 %
Berzétekőrös 3 0.32 %
Berdárka 2 0.21 %
Tornagörgő 2 0.21 %
Hárskút 2 0.21 %
Pétermány 2 0.21 %
Gecelfalva 2 0.21 %
Lekenye 2 0.21 %
Pelsőcardó 2 0.21 %
Gacsalk 2 0.21 %
Csoltó 1 0.11 %
Beretke 1 0.11 %
Gömörhosszúszó 1 0.11 %
Rozsfalva 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Kisszabos 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Felsősajó 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Szádvárborsa 1 0.11 %
Jablonca 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Páskaháza 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Körtvélyes 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 620 92.26 %
Csetnek 56 8.33 %
Betlér 35 5.21 %
Krasznahorkaváralja 29 4.32 %
Pelsőc 23 3.42 %
Nagyszabos 21 3.13 %
Nagyveszverés 20 2.98 %
Dobsina 18 2.68 %
Várhosszúrét 15 2.23 %
Berzéte 14 2.08 %
Sebespatak 11 1.64 %
Oláhpatak 10 1.49 %
Csucsom 10 1.49 %
Sajóréde 10 1.49 %
Szádalmás 9 1.34 %
Jólész 9 1.34 %
Andrási 9 1.34 %
Gömörpanyit 8 1.19 %
Rozsnyórudna 8 1.19 %
Hárskút 7 1.04 %
Szilice 6 0.89 %
Dernő 6 0.89 %
Szabados 6 0.89 %
Gócs 6 0.89 %
Barka 5 0.74 %
Rekenyeújfalu 5 0.74 %
Henckó 5 0.74 %
Restér 5 0.74 %
Alsósajó 4 0.60 %
Márkuska 4 0.60 %
Felsősajó 4 0.60 %
Lucska 4 0.60 %
Kuntapolca 4 0.60 %
Kisgencs 3 0.45 %
Hámosfalva 3 0.45 %
Gacsalk 3 0.45 %
Szalóc 3 0.45 %
Lekenye 3 0.45 %
Tornagörgő 3 0.45 %
Szádvárborsa 2 0.30 %
Martonháza 2 0.30 %
Rozsfalva 2 0.30 %
Berdárka 2 0.30 %
Körtvélyes 2 0.30 %
Annafalva 2 0.30 %
Gecelfalva 1 0.15 %
Páskaháza 1 0.15 %
Csoltó 1 0.15 %
Berzétekőrös 1 0.15 %
Imrikfalva 1 0.15 %
Sztracena 1 0.15 %
Özörény 1 0.15 %
Gömörhosszúszó 1 0.15 %
Melléte 1 0.15 %
Pelsőcardó 1 0.15 %
Kisfeketepatak 1 0.15 %
Kisszabos 0 0.00 %
Kecső 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Beretke 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Rozsnyó 202 19.39 %
Nagyszabos 178 17.08 %
Csetnek 85 8.16 %
Szabados 80 7.68 %
Nagyveszverés 50 4.80 %
Sebespatak 45 4.32 %
Rekenyeújfalu 45 4.32 %
Dobsina 41 3.93 %
Betlér 38 3.65 %
Pelsőc 35 3.36 %
Martonháza 34 3.26 %
Oláhpatak 34 3.26 %
Alsósajó 28 2.69 %
Rozsfalva 25 2.40 %
Restér 22 2.11 %
Márkuska 18 1.73 %
Sajóréde 17 1.63 %
Jablonca 16 1.54 %
Kisgencs 16 1.54 %
Krasznahorkaváralja 15 1.44 %
Henckó 14 1.34 %
Kisszabos 13 1.25 %
Gecelfalva 13 1.25 %
Felsősajó 12 1.15 %
Hámosfalva 12 1.15 %
Gócs 12 1.15 %
Rozsnyórudna 11 1.06 %
Kisfeketepatak 11 1.06 %
Andrási 9 0.86 %
Gacsalk 8 0.77 %
Tornagörgő 7 0.67 %
Kuntapolca 7 0.67 %
Berzéte 7 0.67 %
Gömörpanyit 7 0.67 %
Várhosszúrét 5 0.48 %
Szilice 5 0.48 %
Berdárka 4 0.38 %
Pétermány 4 0.38 %
Imrikfalva 4 0.38 %
Annafalva 3 0.29 %
Sztracena 2 0.19 %
Körtvélyes 2 0.19 %
Özörény 2 0.19 %
Berzétekőrös 2 0.19 %
Csucsom 2 0.19 %
Pelsőcardó 2 0.19 %
Beretke 1 0.10 %
Jólész 1 0.10 %
Kecső 1 0.10 %
Csoltó 1 0.10 %
Páskaháza 1 0.10 %
Szádalmás 1 0.10 %
Lucska 1 0.10 %
Barka 1 0.10 %
Dernő 1 0.10 %
Szalóc 1 0.10 %
Hárskút 1 0.10 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Melléte 0 0.00 %
Gömörhosszúszó 0 0.00 %
Rozsnyó 166 18.76 %
Csetnek 48 5.42 %
Nagyszabos 32 3.62 %
Sebespatak 24 2.71 %
Nagyveszverés 22 2.49 %
Dobsina 21 2.37 %
Oláhpatak 21 2.37 %
Pelsőc 20 2.26 %
Szabados 18 2.03 %
Kisfeketepatak 13 1.47 %
Kuntapolca 12 1.36 %
Krasznahorkaváralja 12 1.36 %
Rekenyeújfalu 11 1.24 %
Gacsalk 11 1.24 %
Martonháza 10 1.13 %
Kisgencs 10 1.13 %
Hámosfalva 9 1.02 %
Rozsnyórudna 9 1.02 %
Betlér 9 1.02 %
Felsősajó 7 0.79 %
Alsósajó 7 0.79 %
Restér 7 0.79 %
Várhosszúrét 7 0.79 %
Pelsőcardó 6 0.68 %
Gecelfalva 6 0.68 %
Andrási 5 0.56 %
Henckó 5 0.56 %
Beretke 4 0.45 %
Sajóréde 4 0.45 %
Tornagörgő 4 0.45 %
Imrikfalva 3 0.34 %
Szilice 3 0.34 %
Berzétekőrös 3 0.34 %
Berzéte 3 0.34 %
Pétermány 3 0.34 %
Szádalmás 3 0.34 %
Jólész 2 0.23 %
Márkuska 2 0.23 %
Csucsom 2 0.23 %
Sztracena 2 0.23 %
Páskaháza 2 0.23 %
Rozsfalva 2 0.23 %
Gócs 1 0.11 %
Gömörhosszúszó 1 0.11 %
Körtvélyes 1 0.11 %
Melléte 1 0.11 %
Kiskovácsvágása 1 0.11 %
Barka 1 0.11 %
Csoltó 1 0.11 %
Özörény 1 0.11 %
Kisszabos 1 0.11 %
Berdárka 1 0.11 %
Dernő 1 0.11 %
Szalóc 1 0.11 %
Kecső 1 0.11 %
Jablonca 0 0.00 %
Szádvárborsa 0 0.00 %
Gömörpanyit 0 0.00 %
Hárskút 0 0.00 %
Lekenye 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Annafalva 0 0.00 %
Rozsnyó 429 48.15 %
Nagyveszverés 34 3.82 %
Krasznahorkaváralja 32 3.59 %
Szádalmás 28 3.14 %
Betlér 26 2.92 %
Pelsőc 21 2.36 %
Hárskút 21 2.36 %
Szádvárborsa 20 2.24 %
Csetnek 20 2.24 %
Sebespatak 19 2.13 %
Berzéte 18 2.02 %
Jólész 18 2.02 %
Nagyszabos 18 2.02 %
Özörény 18 2.02 %
Várhosszúrét 17 1.91 %
Dobsina 17 1.91 %
Tornagörgő 17 1.91 %
Kisgencs 14 1.57 %
Csucsom 14 1.57 %
Gócs 13 1.46 %
Alsósajó 12 1.35 %
Rozsnyórudna 12 1.35 %
Rekenyeújfalu 12 1.35 %
Andrási 12 1.35 %
Körtvélyes 10 1.12 %
Gömörpanyit 10 1.12 %
Berzétekőrös 9 1.01 %
Dernő 9 1.01 %
Oláhpatak 9 1.01 %
Henckó 9 1.01 %
Sajóréde 9 1.01 %
Jablonca 8 0.90 %
Kuntapolca 8 0.90 %
Szalóc 7 0.79 %
Kecső 7 0.79 %
Szilice 6 0.67 %
Felsősajó 6 0.67 %
Kisfeketepatak 5 0.56 %
Gömörhosszúszó 5 0.56 %
Restér 4 0.45 %
Márkuska 4 0.45 %
Imrikfalva 4 0.45 %
Martonháza 3 0.34 %
Csoltó 3 0.34 %
Szabados 2 0.22 %
Gacsalk 2 0.22 %
Rozsfalva 2 0.22 %
Gecelfalva 2 0.22 %
Hámosfalva 2 0.22 %
Lekenye 2 0.22 %
Sztracena 1 0.11 %
Annafalva 1 0.11 %
Melléte 1 0.11 %
Barka 1 0.11 %
Páskaháza 1 0.11 %
Kiskovácsvágása 1 0.11 %
Beretke 1 0.11 %
Kisszabos 0 0.00 %
Pétermány 0 0.00 %
Pelsőcardó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Lucska 0 0.00 %
Rozsnyó 484 57.69 %
Krasznahorkaváralja 60 7.15 %
Pelsőc 45 5.36 %
Berzétekőrös 40 4.77 %
Gömörpanyit 38 4.53 %
Hárskút 37 4.41 %
Özörény 35 4.17 %
Rozsnyórudna 33 3.93 %
Jólész 33 3.93 %
Nagyveszverés 32 3.81 %
Csetnek 27 3.22 %
Gömörhosszúszó 26 3.10 %
Jablonca 23 2.74 %
Szádalmás 22 2.62 %
Tornagörgő 21 2.50 %
Betlér 20 2.38 %
Berzéte 20 2.38 %
Sebespatak 18 2.15 %
Dernő 15 1.79 %
Kecső 14 1.67 %
Rekenyeújfalu 13 1.55 %
Oláhpatak 13 1.55 %
Dobsina 12 1.43 %
Melléte 10 1.19 %
Nagyszabos 9 1.07 %
Andrási 9 1.07 %
Csucsom 9 1.07 %
Szilice 9 1.07 %
Szalóc 9 1.07 %
Sajóréde 8 0.95 %
Kuntapolca 7 0.83 %
Alsósajó 7 0.83 %
Várhosszúrét 7 0.83 %
Gócs 7 0.83 %
Lekenye 5 0.60 %
Csoltó 5 0.60 %
Szabados 5 0.60 %
Kisgencs 5 0.60 %
Lucska 5 0.60 %
Páskaháza 4 0.48 %
Henckó 4 0.48 %
Beretke 4 0.48 %
Pelsőcardó 4 0.48 %
Rozsfalva 4 0.48 %
Felsősajó 4 0.48 %
Kiskovácsvágása 3 0.36 %
Kisfeketepatak 3 0.36 %
Körtvélyes 3 0.36 %
Martonháza 3 0.36 %
Hámosfalva 3 0.36 %
Restér 3 0.36 %
Imrikfalva 2 0.24 %
Pétermány 2 0.24 %
Szádvárborsa 2 0.24 %
Annafalva 1 0.12 %
Barka 1 0.12 %
Sztracena 1 0.12 %
Márkuska 1 0.12 %
Berdárka 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Gacsalk 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Rozsnyó 61 19.81 %
Krasznahorkaváralja 12 3.90 %
Csetnek 10 3.25 %
Hárskút 9 2.92 %
Várhosszúrét 8 2.60 %
Rekenyeújfalu 8 2.60 %
Dobsina 7 2.27 %
Nagyszabos 7 2.27 %
Szalóc 6 1.95 %
Andrási 6 1.95 %
Pelsőc 5 1.62 %
Restér 5 1.62 %
Martonháza 4 1.30 %
Kisfeketepatak 4 1.30 %
Csucsom 4 1.30 %
Beretke 4 1.30 %
Tornagörgő 3 0.97 %
Oláhpatak 3 0.97 %
Henckó 3 0.97 %
Betlér 3 0.97 %
Gömörhosszúszó 3 0.97 %
Imrikfalva 3 0.97 %
Berzéte 3 0.97 %
Gömörpanyit 2 0.65 %
Körtvélyes 2 0.65 %
Felsősajó 2 0.65 %
Rozsfalva 2 0.65 %
Gacsalk 2 0.65 %
Gócs 2 0.65 %
Páskaháza 2 0.65 %
Annafalva 2 0.65 %
Dernő 2 0.65 %
Özörény 2 0.65 %
Sebespatak 1 0.32 %
Barka 1 0.32 %
Pétermány 1 0.32 %
Kecső 1 0.32 %
Lekenye 1 0.32 %
Sajóréde 1 0.32 %
Melléte 1 0.32 %
Rozsnyórudna 1 0.32 %
Szádvárborsa 1 0.32 %
Kisgencs 1 0.32 %
Pelsőcardó 1 0.32 %
Csoltó 1 0.32 %
Márkuska 0 0.00 %
Berzétekőrös 0 0.00 %
Kuntapolca 0 0.00 %
Szádalmás 0 0.00 %
Hámosfalva 0 0.00 %
Alsósajó 0 0.00 %
Berdárka 0 0.00 %
Szilice 0 0.00 %
Kiskovácsvágása 0 0.00 %
Jablonca 0 0.00 %
Gecelfalva 0 0.00 %
Kisszabos 0 0.00 %
Nagyveszverés 0 0.00 %
Szabados 0 0.00 %
Sztracena 0 0.00 %
Lucska 0