Adatvédelmi irányelvek

Ez az adatvédelemi nyilatkozat azt a célt szolgálja, hogy a Felhasználó megismerje a JURISTA polgári társulásnak, mint adatkezelőnek (továbbiakban: Adatkezelő) a felhasználók adatainak összegyűjtésével, felhasználásával, terjesztésével, tárolásával és törlésével kapcsolatos eljárását.

A Velemjáró mobiltelefonos és webalapú alkalmazás látogatójaként, illetve az alkalmazás legtöbb funkciójának használójaként nem szükséges a Felhasználónak semmiféle személyes vagy egyéb adatát megadnia.

Az alkalmazás bizonyos személyre szabott funkcióinak és a "Nyelvhasználati jogsértés", „Nyelvhasználati kérdés” és „Közterületi problémák” beküldése szolgáltatásának igénybe vétele érdekében azonban szükséges, hogy a Felhasználó bizonyos személyes adatait megadja. Ezen adatokat az Adatkezelő a személyes adatok védelméről szóló 18/2018 számú adatvédelmi törvény és a GDRP rendelkezéseit maradéktalanul betartva és kizárólag az adott szolgáltatás nyújtása céljából kezeli.

A törvény szerint "személyes adat" az olyan adat, amely a Felhasználót konkrét személyében közvetlenül vagy közvetve beazonosítja. Esetünkben ez egyes bejelentésekhez kapcsolódóan a Felhasználó családi- és utónevét, lakcímét, felhasználónevét, de az esetek többségében csak e-mail címét jelenti. A felsorolt személyes adatokat harmadik személy részére csak a Felhasználó külön engedélyével adjuk meg. Ezen engedély megadására/megtagadására esetünkben a Felhasználó által esetlegesen megtett bejelentésnek a közigazgatási szerv(ek) részére való továbbításánál kerülhet sor. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Erre tekintettel a megadott adatok tartalmának bármely valótlanságáért az Adatkezelőt felelősség nem terheli.

A Felhasználó által a szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott személyes adatok (e-mail cím, név, felhasználónév, lakcím, profilkép) a Beállítások oldalon megtekinthetők, illetve a regisztrációs e-mail cím, valamint a már egyszer megadott felhasználónév kivételével módosíthatók és törölhetők. Ettől függetlenül a Felhasználó személyes adatainak kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az admin@velemjaro.sk e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést a Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa.

A Felhasználó továbbá kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását, illetve törlését a fentebb leírt módon és e-mail címen.

Az Adatkezelő a szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan együttműködik olyan külső szolgáltatókkal, amelyek regisztrációt és belépést könnyítő alkalmazásokat biztosítanak a Felhasználók számára. (Google Inc., Facebook Inc.) Ezen együttműködés keretében egyes Személyes adatok (pl. IP cím, e-mail, regisztrációs név) e külső szolgáltatók által az Adatkezelő részére átadásra kerülhetnek. E külső szolgáltatók a személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint gyűjtik, kezelik, továbbítják.

Az alkalmazáshoz kapcsolódóan az Adatkezelő analitikai külső szolgáltatókkal működik együtt. E külső szolgáltatók kattintásmérők és hibajelentők (Google Analytics, Crashlytics, Bugsnag) használatával biztosítják a szolgáltatások igénybevételének elemzését, az alkalmazás működési hibáinak felismerését és ezekből anonimizált statisztikák készítését.

Az Adatkezelő a törvény és a GDPR szerint foganatosítja mindazokat a szükséges biztonsági intézkedéseket, amelyek a felhasználók személyes adatainak elvesztését, az azokkal való visszaélést, a jogosulatlan hozzáférést, a jogosulatlan közzétételt és módosítást megakadályozzák. Az alkalmazás letöltése, illetve a személyes adatok a megadása minden esetben önkéntes.

Amennyiben a fenti adatvédelmi nyilatkozatot nem áll módjában teljes körűen elfogadni, vagy azzal kapcsolatban bármilyen fenntartással él, kérjük, hogy a Velemjáró alkalmazást ne használja, ne telepítse, illetőleg törölje azt!